Innhold. > Hero Norges nye verdigrunnlag og etiske retningslinjer ble tatt i bruk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. > Hero Norges nye verdigrunnlag og etiske retningslinjer ble tatt i bruk."

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Hendelser i 2009 januar Mai September > Tangen (nå Stange) transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere åpnet i Stange kommune i Hedmark. > Ny organisasjonsstruktur med regionledere kom på plass. Februar > En avdeling for enslige mindreårige asylsøkere åpnet på Skistua mottakssenter i Narvik. > En arbeidsgruppe i Hero Norge ferdigstilte en rapport med innspill til en ytterligere differensiering av mottakssystemet. Juni > Hero Norge inngikk en beredskapsavtale om mottaksplasser med UDI. > Avdeling for enslige mindreårige asylsøkere åpnet ved Skien mottakssenter. > Hero Norges nye verdigrunnlag og etiske retningslinjer ble tatt i bruk. > Det ble opprettet ordinære mottak i kommunene Bærum, Hå, og Vestvågøy. > Avdeling for enslige mindreårige asylsøkere ved Namsos mottakssenter startet opp. > Nordre Land mottakssenter for enslige mindreårige ble etablert. Oktober > Hero Norges styre besluttet å etablere en flerkulturell barnehage med fire avdelinger på Rognan i samarbeid med Saltdal kommune. Juli > Beredskapsavdelingen i Hå kommune på Jæren åpnet. > En avdeling for enslige mindreårige asylsøkere åpnet ved Bergum mottakssenter i Førde. Mars August > Skånland mottakssenter startet opp. > Hero Norge lanserte et nytt intranett. > På grunn av sterkt økende oppdragsmengde vokste Hero kompetanse avdeling Oslo ut av sine lokaler, og flytter til St. Olavsgate 21 i Oslo sentrum. Innhold 3 HENDELSER I DIREKTØREN HAR ORDET 5 Nytt verdi grunnlag Og etiske retnings LINjer 6 HØYE ANKOMSTER 7 Fakta og tall om asylsøkere i ORGANISASJON OG LEDELSE I HERO NORGE 8 Ny styresammensetning 9 Organisasjon 10 HMS-ARBEID I HERO NORGE 12 SAMFUNNSANSVAR 14 KOMPETANSEUTVIKLING OG OPPLÆRING 14 Mer enn femti samlinger 15 Arbeidsgruppe på temaet retur 15 Nytt intranett 16 Et blikk mot verden internasjonal hospitering 18 HERO KOMPETANSE 20 Avdeling Bergen 20 Avdeling Stavanger 20 Avdeling Oslo og Akershus 21 Suksess for Hero kompetanse 22 HERO TOLK 24 HERO OPPVEKST 26 HERO MOTTAK 28 Samarbeid med vertskommuner 30 Region nord og midt 31 Innovativt tiltak for dublinere 32 Region vest/sør/indre øst 33 Vellykket lokalsamfunnsarbeid i Skien 34 Region øst 36 REGNSKAP 2009 > Innvandrerpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Arild Stokkan Grande, besøkte Dale mottakssenter. > Solvang transittmottak for enslige mindreårige åpnet i Råde kommune i Østfold. April > Steinkjer mottakssenter åpnet. > Avdeling for enslige mindreårige åpnet på Salhus i Bergen som en del av Arna mottakssenter > Avdeling for enslige mindreårige ble etablert i tilknytning til Tromsø mottakssenter. > Avdelinger for enslige mindreårige startet opp i kommunene Vestvågøy og Hå. > Etnedal mottakssenter i Valdres åpnet. November > Hero kompetanse i Bergen vant en anbudskonkurranse organisert av Utlendingsdirektoratet om å levere et returkvalifiserende kurs rettet mot enslige mindreårige asylsøkere med begrenset oppholdstillatelse. Desember > Hero kompetanse i Stavanger vant en anbudskonkurranse om å levere et studiekompetansekurs for NAV Rogaland. Ansvarlig redaktør: Ahmed Bozgil Redaktør: Tekstia Ltd. v/ Gunn H. Søfting Sitater: Verdigrunnlag og etiske retningslinjer for Hero Norge Design: Fasett Illustrasjon omslag: Lasse Skarbøvik Foto: Jarle Auset, Inger Lise Nauf, Silje Carine Kikut Moen, Abdullahi Aden Addoomo, Sam Gobert, Carina Tønnesen, Elin Norstrøm, Studio 1 fotografene i Bergen og Dreamstime Bilderedigering: Jarle Auset Trykkeri: Grafo 3

3 Direktøren har ordet: Det store Våre tjenester handler om å få mennesker fra ulike nasjoner til å leve sammen i trygghet og bruke ressursene sine i et nytt land. linjer dugnadsåret 2009 kommer til å bli et år jeg vil huske. I løpet av de 17 årene jeg har arbeidet i Hero Norge har jeg aldri opplevd en lignende innsats for å skaffe asylsøkere tak over hodet. UDI inviterte alle aktører til et stort dugnadsarbeid allerede i 2008, og innsatsen eskalerte i Som den største drifts operatør for asylmottak i Norge følte vi et særskilt ansvar for å bidra. Vi har vært med på dugnader før, og har heldigvis vedlikeholdt den erfaring og kompetanse som vi har opp arbeidet oss gjennom flere tiår. Etablerte samarbeids relasjoner, logistikkunnskap, handlekraft og dyktige medarbeidere har vært nøkkel faktorer for å lykkes i dette arbeidet. Da vi ble invitert til å være med på den nasjonale dugnaden var vi derfor trygge på at vi skulle klare å gjennomføre de oppgavene vi hadde påtatt oss og det gjorde vi! Opprettelsen av mange nye mottaksplasser har hatt betydelig innvirkning på utviklingen av organisasjonen. Vi har fått flere kolleger som har brakt med seg ny kompe tanse, vi er etablert i mange nye kommuner og vi har fått mange nye samarbeidspartnere. Veksten i kjernevirksomheten har også fått ringvirkninger for våre øvrige virksomhetsområder. Hero tolk har fått mange nye kunder, og er blitt en stor aktør på tolkefeltet. Dette er et område vi vil satse sterkt på i årene fremover for å bidra til god kommunikasjon og samhandling på tross av språkbarrierer. Hero kompetanse har også vokst betydelig og er nå en viktig aktør på kurs- og kvalifiseringsområdet. De er blitt vår spisskompetanse på integrerings- og mangfoldstiltak. Vi vurderer nå å utvide målgruppen for våre kurs til å inkludere en større andel etnisk norske. Hero Norge er blitt en spennende bedrift med god kompetanse flyt internt. Vår helhetlige tilnærming til arbeidet med mennesker med innvandrerbakgrunn, gir våre medarbeidere muligheter, utfordringer og variasjoner i arbeidshverdagen vil bli et historisk år for oss når det gjelder omsetning. På bakgrunn av den nødvendige nasjonale dugnaden har vi imidlertid også tatt på oss en betydelig risiko i form av etableringskostnader og leie av stor bygningsmasse over hele landet, med til dels kortsiktige og uforutsigbare avtaler. Når vi likevel har valgt å gjøre dette er det fordi vi som den største aktøren på dette feltet føler et særskilt ansvar. Jeg er ydmyk og stolt over det vi har klart å oppnå. Som organisasjon er vi blitt en betydelig samfunnsaktør med over 1000 dyktige medarbeidere. Vårt mål er å bli en referansebedrift når det gjelder å medvirke til et mangfoldig og inkluderende Norge. Jeg takker våre medarbeidere som har stått på gjennom hele året med en flott dugnad. Dugnaden er gjennomført med profesjonalitet, etterrettelighet og god samarbeidsånd. Våre medarbeidere har bidratt til at Hero Norge har fått den ledende posisjonen som vi i dag har på vårt fagfelt, og dette skal vi ta med oss i utviklingen av organisasjonen videre. Stavanger, mars 2010 Ahmed Bozgil Administrerende direktør Nytt verdi GRUnnlag og etiske retnings Nytt verdi grunnlag og etiske retnings linjer for Hero Norge ble ferdigstilt sommeren Dokumentet verdigrunnlag og etiske retningslinjer er et resultat av en lang og bred prosess ledet av personal- og organisasjonssjef Tor Brekke. Arbeidet startet sommeren 2008 med bidrag fra blant andre Helen Bjørnøy. De fleste ansatte deltok i gruppeprosesser som endte i forslag som ble sendt inn til personal- og organisasjonssjefen. En bredt sammensatt gruppe med tillitsvalgte og hovedverne ombud bearbeidet forslagene før de ble tatt videre til selskapets ledergruppe og til slutt vedtatt i styret. Hero Norge ønsker at de verdier og holdninger som beskrives i "verdigrunnlag og etiske retningslinjer" skal prege måten arbeidsoppgavene utføres på, og at samarbeidspartnere, kunder, beboere og kursdeltakere skal gjenkjenne dette verdigrunnlaget i møte med Hero Norges ansatte. 4 5

4 Høye ankomster Høye ankomster av asylsøkere, og et stadig økende behov for opprettelse av nye mottaks plasser var det som først og fremst preget året 2009 for Hero Norge. Statistikk fra UDI viser asylsøknader etter statsborgerskap: afghanistan 1363 afghanistan 3871 eritrea 1806 eritrea 2667 somalia 1293 somalia 1901 statsløse 940 statsløse 1280 irak 3137 irak 1214 Russland 1078 Russland 867 Fakta og tall om asylsøkere i 2009 Hvor mange asylsøkere kom så til Norge i 2009? Statistikk fra UDI viser at personer søkte om asyl i fjor. Dette var en økning på 19 prosent sammenlignet med året før. Til tross for denne økningen var ankomstene noe lavere enn prognosen på , som UDI hadde lagt til grunn. Av de ankomne oppga 2400 å være enslige mindreårige. Dette var en økning på 75 prosent sammenlignet med prosent kom fra Afghanistan. Denne økningen i enslige mindreårige asylsøkere gjenspeiles også i Hero Norges mottaksetableringer. Elleve nye avdelinger for målgruppen enslige mindreårige ble opprettet av Hero Norge i Asylmottak har beboere fra svært mange forskjellige land. Et mottak med 150 plasser vil vanligvis ha beboere fra minst 25 ulike land. flest fra Afghanistan Utlendingsdirektoratet (UDI) gikk skriftlig ut til alle landets kommuner og ba om at de bidro til å legge til rette for flere mottaksplasser. De oppfordret også landets driftsoperatører til en nasjonal dugnad for å kunne håndtere de høye ankomstene, og Hero Norge tok aktivt del i dette dugnadsarbeidet. Administrerende direktør i Hero Norge, Ahmed Bozgil, oppfordret i et av sine nyhetsbrev alle ansatte til kreativitet og engasjement for å avhjelpe situasjonen, slik at bedriften kunne bidra til å hindre at forholdene for nyankomne asylsøkere ble uverdig. Mange ansatte ble mobilisert for at organisasjonen skulle klare å håndtere de raske oppstartene. Her skulle bygninger befares, anbud skrives, kommuner informeres, ansatte rekrutteres og læres opp, og rom møbleres alt i ekspressfart. Løsningsorienterte ansatte gjorde sitt beste for at alle oppstartene skulle komme vel i havn. Beredskapsplasser ble raskt etablert i Hove leir på Tromøya ved Arendal, i Hå kommune på Jæren og i Råde kommune i Østfold. I tillegg ble det etablert 17 nye enheter i form av mottak og avdelinger. Hero Norge kunne i løpet av 2009 totalt tilby UDI nye mottaksplasser. Ved utgangen av året driftet Hero Norge mottaksplasser totalt. Fra sommeren 2009 til nyttår ble oppstartsarbeidet ledet av oppstartskoordinator Jarle Mediå, som ble hentet ut fra sin stilling som mottaksleder ved Namsos mottakssenter. Han arbeidet blant annet med utviklingen av en oppstartshåndbok og rekrutterte lokale oppstartsledere % Antall personer som søkte asyl i Norge i 2009 økte med 19 prosent sammenlignet med året før. Som i 2008 kom det også flest asylsøkere fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Irak, men innbyrdes har bildet endret seg noe fra året før. Mens vi så en kraftig nedgang i antall asylsøkere fra Irak fra 2008 til 2009, så vi en oppgang på nesten 184 prosent samme periode når det gjelder asylsøkere fra Afghanistan. Det har også vært en økning i antall asylsøkere fra Eritrea og Somalia, mens det har vært en nedgang i asylsøkere med russisk statsborgerskap. Både i 2008 og 2009 kom mange statsløse asylsøkere til Norge, og det var en liten økning i denne kategorien fra 2008 til Statsløse Statsløse er betegnelsen på en person som ikke er juridisk anerkjent borger av noen stat. 6 7

5 Organisasjon og ledelse Organisasjon Hero Norge har vokst kraftig i perioden fra tidlig høst 2008 og frem til utgangen av Målt i antall ansatte og antall mottak er veksten på omkring 300 prosent i løpet av en periode på 18 måneder. I desember 2009 var det hele 1200 ansatte i Hero Norge. Parallelt med etableringsarbeidet er organisasjonsstruktur, systemer og rutiner bygget om og videreutviklet for å tilpasses omkring 70 driftsenheter og 1200 ansatte. Både lønnsavdeling og regnskapsavdeling ble betydelig styrket i Selskapets øverste ledergruppe har vært stabil i hele vekstperioden. Ledergruppen besto i 2009 av: Administrerende direktør Ahmed Bozgil Adm.sjef Kirsten Åmot Fagsjef Gunn Søfting Fagavdeling Ahmed Bozgil Administrerende direktør Tor Brekke Personal- og organisasjonssjef Øyvind Johannesen Økonomisjef Økonomiavdeling Økonomisjef Øyvind Johannesen Teknisk sjef Ronald Tuft Teknisk avdeling Gunn Helen Søfting Fagsjef Ronald Tuft Teknisk sjef Kirsten Åmot Administrasjonssjef Lønnsavdeling Personalog org.sjef Tor Brekke Ny styresammensetning I 2009 besto styret i Hero Norge av: Per Helge Nilsen (styreleder), Ronald Tuft, Per Harald Eide, Lisbeth Fransplass, Anne Grete Normann (ansatterepresentant) og Vidar Veseth (ansatterepresentant). I november ble det valgt nye representanter for de ansatte til styret. Valget utløste et stort engasjement i organisasjonen. Bente L. Dalåker og Balasubramaniam Venkatasamy fikk de ansattes tillit. I tillegg ble det besluttet at hovedtillitsvalgt i Hero Norge for Fagforbundet, Ole Johan Rygg, skal tre inn i styret. Hero tolk Hero kompetanse Hero mottak 8 9

6 Vi er opptatt av kvalitet i alle arbeidsprosesser, jobber etter felles standarder og utvikler felles forståelse av hva som er gode løsninger. HMS-arbeid i Hero Norge HMS-arbeid har vært høyt prioritert også i Det er gjort omfattende brannfore byggende innsats på alle mottak, og opplæring for brannvernledere ble gjennomført. HMS-håndboken for mottak er oppdatert, og nye verktøy for risikoanalyse og årlig HMS-plan er tilgjengelige for alle ansatte på Hero Norges intranett. Det ble videre gjennomført to samlinger for verneombud og bedriftens hovedarbeids miljøutvalg har gjennomført sine tre planlagte heldagsmøter. Forøvrig har temaet vært på dagsorden i forbindelse med opplæring av nyansatte. Hero Norge har en egen kriseberedskapsgruppe som ledes av mottaksleder ved Kongsberg mottakssenter, Steinar Flom. Gruppen har hatt en samling i I løpet av året ble det utarbeidet en mal for en intern beredskapsplan for krise ledelse. Kriseberedskapsgruppen ble utkalt til en hendelse i 2009, og har ved enkelte utfordrende episoder blitt kontaktet for veiledning og/eller rådgivning. Truende situasjoner rapporteres rutinemessig til hovedverneombud. Alvorlige uønskede hendelser rapporteres også rutinemessig til selskapets ledelse. De aktuelle hendelser i 2009 ble fulgt tett opp. Arbeidstilsynet har i 2009 gjennomført en kampanje rettet mot trusler og vold i arbeidslivet og gjennomgått rutiner og systemer på åtte av Hero Norges mottak, og tilbakemeldingene har stort sett vært gode. Det jobbes med oppfølging der det er behov for utbedringer. De aktuelle overordnede risiko forhold fremover er kartlagt i overordnet risikoanalyse og IA/HMS-plan for 2010 som ble ferdigstilt i midten av desember. 10

7 Samfunnsansvar For Hero Norge er det viktig å ta samfunnsansvar. Det ble derfor besluttet at en del av overskuddet i bedriften skal øremerkes et sosialt fond kroner skal hvert år fordeles på humanitære prosjekter og individuelle stipend. Vedtekter for Hero Norges sosiale fond er under utarbeidelse. I 2009 bevilget Hero Norge til sammen kroner til utviklings- og samarbeidsprosjekter ulike steder i landet. Det ble innvilget en støtte på kroner til det nyetablerte magasinet Culture Talk ved å inngå en avtale om en nasjonal kjøpsgaranti på kroner Culture Talk er et flerspråklig og flerkulturelt magasin, og denne støtten gir en trygghet i etableringsfasen. Magasinets mål er blant annet å skape en arena for økt forståelse og dialog. Culture Talk kan knyttes til to publikasjoner tidligere utgitt av asylsøkere ved henholdsvis Dale og Skien mottakssenter. Hero Norge bevilget også kroner til prosjektet Til topps, som ble organisert av Røde Kors i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Arrangementet retter seg mot alle som er interessert i integreringsarbeid, og består av lengre turer opp mot Galdhøpiggen eller kortere turer i området rundt Lom. Siden starten i 2007 har nesten 2000 mennesker fra over 80 ulike nasjoner nådd toppen av Norges høyeste fjell i forbindelse med arrangementet. Stavanger idrettsforening mottok også støtte på kroner fra Hero Norge til et fotballprosjekt for ungdommene som bor på avdelingen for enslige mindreårige ved Stavanger mottakssenter. Prosjektet var meget vellykket og gikk ut på undervisning, trening og sosialt samvær tre dager pr. uke. De resterende kroner ble gitt til et ungdomsprosjekt i Strand kommune, et lokalsamfunnsprosjekt i Bergen, et kunstprosjekt i Bodø og flere mindre prosjekter rundt på forskjellige mottak. Vi er forskjellige og har rett til å være forskjellige. Vårt arbeid preges av respekt for hvert enkelt individs grunnleggende egenverdi. 12

8 Kompetanseutvikling og opplæring Kompetanseutvikling og kvalitet henger sammen, og for Hero Norge er det viktig å levere tjenester av høy faglig kvalitet. Den interne kompetanse planen for 2009 fokuserte på at kompetanse utviklingen i bedriften skal bidra til at medarbeiderne har den kunnskap som skal til for å utføre sine arbeidsoppgaver på en best mulig måte. Arbeidsgruppe på temaet retur Mer enn 50 samlinger Det ble i 2009 satt ned en arbeidsgruppe ledet av Tor-Einar Høystad som fikk som mandat å legge frem et helhetlig forslag for hvordan mottaksapparatet bedre kan bidra til å fremme en bærekraftig og verdig retur av beboere med negative vedtak. Gruppen gjennomførte fire arbeidsmøter og så raskt at det var viktig å se hele mottakssystemet under ett. Gruppen la i sitt arbeid vekt på at systemet skal stimulere den enkelte asylsøker til å ta ansvar for egen livssituasjon, og kom frem til tre hovedkonklusjoner: > Det bør skje en ytterligere differensiering av mottakssystemet. > Det bør være et fokus på kvalifisering og samfunnsarbeid gjennom hele mottaksoppholdet. > Pengereglementet for beboere bør endres. Aktiviteter, deltakelse og beboermedvirkning bør gi økonomisk gevinst, det vil si belønning i stedet for sanksjon. Ledelsen besluttet at de forslagene arbeidsgruppen kom med skal viderebringes til byråkratisk og politisk ledelse. Forslagene ble derfor presentert ledelsen i mottaksenheten i UDI i desember Videre planlegges presentasjoner for justisministeren, komitéledere på Stortinget, innvandrings politiske talspersoner fra ulike partier og lederen for asylutvalget, Gunnar Berge. Opplæringstiltakene i 2009 besto av: > Samlinger for ledere > Lederutvikling gjennom lederopplæringsprogrammet STEP-4 > Samlinger for ulike faggrupper > Samlinger med opplæring av nyansatte > Herostipend til kompetansehevende deltidsstudier > Hospitering nasjonalt for nyansatte > Hospitering internasjonalt > Individuell veiledning > Gruppeveiledning > Eksterne konferanser og seminar Den kraftige veksten i Hero Norge i 2009, gjorde at organisasjonen hadde flere nyansatte enn noen gang tidligere som skulle ha opplæring. I løpet av året ble det derfor gjennomført to introduksjonssamlinger for nye ledere, og en rekke innføringskurs for nyansatte ulike steder i landet. Det ble til sammen arrangert mer enn 50 interne Herosamlinger i I tillegg ble det gjennomført en rekke lokale opplæringstiltak organisert av den enkelte avdeling. Videre fikk fire ansatte økonomisk støtte til kompetanse hevende videreutdanning på høyere nivå. I mai var ledelsen og deler av administrasjonen på en studiereise hos Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) i Nederland for å få innblikk i deres erfaringer og kunnskap om differensiert mottaksdrift. Nytt intranett I august 2009 ble det lansert et nytt intranett Hero drift. Utviklingen av intranettet ble gjort av en arbeidsgruppe ledet av fagsjef Gunn Helen Søfting i samarbeid med datafirmaet Enternett. Med dette tok Hero Norge et viktig skritt i å styrke den faglige og administrative plattformen i virksomheten. Målene med det nye intranettet er blant annet at det skal: > Være en ressurs og verktøykasse for alle ansatte, uavhengig av hvor man jobber og hva man jobber med > Utgjøre en del av Hero Norges kvalitetssikringssystem > Bidra til en effektivisering av all drift > Gjøre det enklere å være nyansatt i Hero Norge > Gjøre ansatte bedre kjent med Hero Norge som organisasjon og bidra til å skape tilhørighet 14 15

9 Et blikk mot verden internasjonal hospitering Hero Norge har vært medlem i Enaro (The European Network of Asylum Reception Organisations) siden 2005, og hadde presidentskapet i nettverket i europeiske organisasjoner som driver mottak for asylsøkere deltar. Hero Norge representerer Norge i nettverket, og øvrige medlemsland er Sverige, Danmark, Finland, England, Irland, Belgia, Nederland, Frankrike, Sveits, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Spania, Italia, Kypros og Malta. Tor-Einar Høystad var bedriftens representant i Enaro i Deltakelsen i Enaro kan ses i sammenheng med bedriftens kompetansehevingstiltak, og skal gi ansatte ny faglig innsikt. Nettverkets hovedaktivitet er et to ukers utveksling s program for mottaksansatte som arrangeres hver vår og høst. Før utvekslingen reiser deltakerne til Brussel for å få nødvendig informasjon, samt gjøre forberedelser til hospiteringen. Vel hjemme igjen må hospitantene systematisere og dokumentere sin nye kunnskap i form av en skriftlig rapport. Våren 2009 var Sam Gobert, tiltakskonsulent ved Ålesund mottakssenter, og Tellef Grønlie, informasjonskonsulent ved Hanskollen transittmottak, i henholdsvis Sveits og på Malta. Løren transittmottak tok samtidig i mot hospitanter fra Danmark og Nederland. Høsten 2009 var miljøterapeut Tone Salte ved Hvalstad transittmottak på hospitering i Nederland, og sosialkonsulent ved Stavanger mottakssenter, Viviann Pedersen, i Spania. I 2009 deltok Tor-Einar Høystad på et møte i regi av Enaro i Danmark, og på styringsgruppemøter i Sveits og Tsjekkia. Sentrale tema for disse møtene var blant annet hvordan Enaro best kan organiseres i fremtiden og implementering av en felles europeisk læreplan for temaet asyl. Tor-Einar Høystad deltok også i en intern arbeidsgruppe om ENAROs fremtid. Ved to anledninger leverte Hero Norge fyldige høringsuttalelser om dette temaet. Hero Norge deltok også på brifingen av deltagerne til høstutvekslingen og fikk tilbud om å delta i RET-prosjektet (Reception Expert Teams). Målet for prosjektet er å utarbeide et dokument med forslag til god praksis når det gjelder sentrale fagområder for mottaksdrift. Hero Norge tok også på seg ansvaret for å utarbeide en brosjyre om Enaro. Hospitering ved en av Europas inngangsporter Tellef Grønlie (til venstre på bildet), da informasjonskonsulent, nå mottaksleder ved Hanskollen transittmottak i Hurdal, var en av fire ansatte som deltok i Enaros internasjonale hospiterings program i I fem dager var han på Malta for å se på differensiering av mottakssystemet. Mottakene på Malta drives av OIWAS, et statlig organ lagt under justis- og innenriksdepartementet. OIWAS ble etablert så sent som i 2007, og er derfor relativ fersk når det gjelder etablering og drift av mottak. Våren 2009 var det 2422 beboere på de åpne mottakene på Malta, og de største gruppene av asylsøkere kom fra Somalia, Eritrea og Etiopia. I 2008 steg antall asylsøkere med 89 prosent fra året før, og dette gjorde Malta til det landet i Europa som tar i mot nest mest asylsøkere i forhold til innbyggertallet. Bare Kypros tar i mot flere. I løpet av oppholdet på Malta gjennomførte Tellef flere intervjuer med mottaksansatte, mottaksbeboere og representanter for de maltesiske myndigheter. I tillegg besøkte han seks mottak. - Hospiteringen var lærerik og motiverende. Jeg ser nytten av at Hero på lokalt nivå utveksler erfaringer og knytter kontakter med de andre medlemsorganisasjonene. Mitt inntrykk fra Malta er at de mottaksansatte taklet det samme presset på ankomster, men med mindre ressurser og dårligere egnet bygningsmasse tilgjengelig enn det vi har, slik som for eksempel telt og hangarer, sier Tellef Grønlie. Lukkede mottak Når båter oppdages i det maltesiske farvann blir de møtt av kystvakten. Representanter fra OIWAS er til stede når båtene ankommer for å identifisere sårbare grupper som kvinner, barn og enslige mindreårige. Etter ankomst blir alle tildelt plass på et lukket mottak der de får anledning til å fremme sin søknad om asyl. Avgjørelsen i saken tas mens asylsøkerne bor på det lukkede mottaket. Botiden på dette mottaket er avhengig av utfallet av asylsøknaden. Sårbare grupper og barnefamilier har kortere botid enn enslige menn. annen oppholdstillatelse får også arbeidstillatelse. Når de får arbeid forventes det at de flytter fra mottaket. Malta har få bilaterale avtaler for retur av asylsøkere med avslag. De som ønsker å returnere frivillig kan gjøre det ved hjelp av International Organisation for Migration (IOM). En del velger å bli på Malta illegalt med begrensede rettigheter, mens andre forsøker å komme seg videre inn i Europa. Teltleir På Malta er et av mottakene en teltleir. Tellef Grønlie fikk også anledning til å besøke denne. Den har en kapasitet på 900 beboere, men åpning av flere vanlige sentere har gjort presset på teltleiren mindre i det siste. Kun menn bor i teltleirene, og hvert telt har en kapasitet på opp til 20 personer. Teltene har også kjøkken slik at det er mulig med selvhushold. Mer differensiering enn i Norge Tellef Grønlie mener at tendensen på Malta går i retning av en stadig større differensiering av mottakene. Mens vi i en del land innenfor Schengen ser at kvinner og menn bor adskilt i det samme mottaket, er kvinner og menn adskilt i forskjellige sentre på Malta. Fra et norsk perspektiv var det også overraskende at det var en tidsbegrensning på et års botid i mottakene, og at man da måtte klare seg selv. På den annen side er det helt klart at lille Malta har en stor og utfordrende oppgave med å vokte porten til Europa, sier Tellef Grønlie. Inngangsport til Europa Malta er en av inngangsportene til Europa for afrikanske asyl søkere. Den mest vanlige ruten er med båt fra Libya. Etter tiden i lukket mottak får de plass på et åpent mottak der de kan bo i inntil et år. Asylsøkerne har samme rett til helsetjenester som malteserne. De som får asyl eller 16 17

10 hero kompetanse 2009 har vært et svært bra år for Hero kompetanse. Med en økonomisk vekst på hele 25 prosent har oppdragsmengden og antall kursdeltakere økt betraktelig. Kjartan Dirdal ble ansatt som avdelingssjef for Hero kompetanse og Hero tolk 15. august Han kom da fra stillingen som leder for Hero kompetanse sin avdeling i Bergen. Hero kompetanse har posisjonert seg som en kvalitetsleverandør av jobbsøker- og yrkeskvalifiserende kurs, med stor kjennskap til arbeidsmarkedet og spisskompetanse på målgruppen minoritetsspråklige jobbsøkere. Den største kunden er NAV, men også Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi), UDI, Bergen kommune og Rogaland Fylkeskommune var store kunder i Høsten 2009 var det flere nye oppstarter av kurs, og Hero kompetanse nådde raskt maksimalkapasiteten på ca 450 kursdeltakere samtidig på de tre avdelingene. Jobbklubb i Oslo utgjorde om lag halvparten av dette antallet. I oktober ble det arrangert en felles samling for alle avdelingene med fokus på erfaringsutveksling og faglig inspirasjon. Hver enkelt avdeling har ulike kompetanseprofiler og ulike rammebetingelser. Felles for alle ansatte er imidlertid deres imponerende innsats og dugnadsånd. Hero kompetanse har oppnådd gode faglige resultater gjennom en tilnærming til kursdeltakerne som enkeltindivider med ressurser og gode muligheter for å lykkes i det norske arbeidsmarkedet. Vi ønsker å være en inkluderende bedrift og dyktige til å få flerkulturelle arbeidsmiljø til å prestere godt. 18

11 Avdeling Bergen Leder: Kjartan Dirdal (frem til 15. august 2009) og Mirza HodziĆ (fra 15. august 2009). Hero kompetanse avdeling Bergen var den første kompetanseavdelingen som ble opprettet i Hero Norge. Hero kompetanse i Bergen driver hovedsaklig opplæringsaktiviteter for målgruppen minoritetsspråklige. Følgende kurs ble arrangert ved avdelingen i 2009: > Jobbsøkerkurs med praksis for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn (seks avrop/kurs i 2009). Oppdragsgiver: NAV Intro og kvalifisering. > Barnehageassistentkurs med praksis for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Oppdragsgiver: NAV Intro og kvalifisering. > Barnehageassistentkurs med praksis for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Oppdragsgiver: NAV Stord. > Yrkesportal. Et kurs for personer med innvandrerbakgrunn med særskilte behov for individualisering og tilrettelegging. Oppdragsgiver: Moks, Bergen kommune. > Kurs for enslige mindreårige asylsøkere. Kurset skal gi yrkesrettet kompetanse som vil være nyttig i hjemlandet, samt returmotivasjon. Oppdragsgiver: UDI HERO KOMPETANSE Avdeling Stavanger Leder: May Irene Furenes Hero kompetanse avdeling Stavanger holder til i lyse og fine kurslokaler samlokalisert med Hero Norges hovedkontor, som ligger svært sentralt i Stavanger sentrum. Avdelingen hadde tre årsverk ved utgangen av Hovedfokuset er opplæringsaktiviteter for minoritetsspråklige. Følgende kurs ble arrangert ved avdelingen i 2009: > Barnehage/SFO-assistentkurs for minoritetsspråklige. Oppdragsgiver: NAV Rogaland. Avdeling Oslo og Akershus Leder: Jon Halvorsen Hero kompetanse Oslo har sine hovedaktiviteter i trivelige kurslokaler som ligger sentralt i Oslo. På grunn av sterkt økende oppdragsmengde, flyttet avdelingen fra Kristian August gate til St. Olavs gate i september De ansatte i avdelingen gjorde en formidabel jobb, og håndterte utfordringene i tilknytning til den sterke veksten på en meget god og profesjonell måte. Hero kompetanse i Oslo hadde åtte årsverk ved utgangen av Avdelingen driver primært med opplæringsaktiviteter for personer som står utenfor arbeidslivet, men tilbyr også kurs spesielt rettet inn mot personer med innvandrerbakgrunn. > Studiekompetanse for minoritetsspråklige. Et studieforberedende kurs med fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap, historie og naturfag. Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune > Matfag. En teoretisk opplæring av minoritetsspråklige ansatte i Nortura. Oppdragsgiver: NAV Rogaland. > Helsefag med norsk fagterminologi for minoritetsspråklige jobbsøkere som ønsker kvalifisering til å jobbe i omsorgssektoren. Oppdragsgiver: NAV Rogaland. > 300-timers norskkurs med samfunnskunnskap for IKM, en underleverandør til olje- og offshoreindustrien. Følgende kurs ble arrangert ved avdelingen i 2009: > Jobbklubb (25 avrop/kurs i 2009). Kurset går over seks uker. Oppdragsgiver: NAV Tiltak Oslo > Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige med høyere utdanning fra hjemlandet (To avrop/kurs i 2009). Oppdragsgiver: NAV Intro Oslo. > Fengselsbetjentkurs for personer med innvandrerbakgrunn. Dette er et forberedende kurs som skal bedre kandidatenes mulighet for opptak til Fengselsskolen. Oppdragsgiver: NAV Intro Oslo. Suksess for Hero kompetanse: Kurset 1100 på et år Hero kompetanse avdeling Oslo og Akershus har opplevd en enorm vekst i 2009, og har i løpet av året hatt hele 1100 deltakere på kurs. Økningen har vært spesielt stor når det gjelder kurset Jobbklubb. Det siste året har avdelingen tredoblet antall kurs av denne typen. Jobbklubb startet i 2008 etter at avdelingen hadde vunnet en anbudskonkurranse utlyst av NAV Tiltak i Oslo. I 2008 ble det gjennomført åtte kurs av denne typen, mens det i 2009 ble satt i gang hele 25 jobbklubber. I perioder har avdelingen hatt oppstart av ny jobbklubb hver uke. I løpet av høsten var det 200 deltakere på kurs samtidig, og avdelingen måtte da flytte til større lokaler. Jobbklubb er et generelt jobbsøkerkurs som er åpent for alle jobbsøkere som er formidlingsklare, og som har gode nok norskkunnskaper til å fungere i arbeids- livet. Deltakerne er på jobbklubb i seks uker og får under visning og individuell veiledning i blant annet CV- og søknadsskriving, jobbintervju, nettverksbygging og situasjonen i dagens arbeidsmarked. Deltakerne er fra av alle nasjonaliteter og aldersgrupper og om lag 60 prosent av dem er etnisk norske. Nøkkelen til at avdelingen har lykkes så godt med både jobbsøkerkurs for spesielle målgrupper og mer generelle jobbsøkerkurs, er at ansatte alltid møter deltakerne på deres nivå og tilpasser kursopplegget og undervisningen til deltakernes behov og ønsker. Med et sterkt tverrfaglig og engasjert rådgiverteam har Hero kompetanse mye å tilby deltakerne. Dette bekreftes i tilbakemeldinger fra kursdeltakerne som understreker at rådgiverne er svært dyktige og profesjonelle i sitt arbeid

12 Våre samarbeidspartnere skal kunne stole på oss og kjenne oss som positive, dyktige og løsnings orienterte. hero tolk Hero tolk er en landsdekkende tolke- og oversettelsestjeneste, og har siden oppstarten i 2005 hatt et sterkt fokus på tolkefag og kvalitet. Hero tolk har i dag kunder både innenfor privat og offentlig sektor. Leder: Gabriela Tuftedal (til ) og Jarle Auset (fra ) Med etableringen av nye mottaksplasser følger også et økt behov for tolketjenester. Som Hero Norge for øvrig, har derfor også Hero tolk opplevd en sterk vekst i Særlig har man sett en økning av kommunale kunder, og da spesielt blant vertskommuner for asylmottak. Ved inngangen til året lå oppdragsmengden på rundt 2000 oppdrag pr. måned, mens den i desember 2009 lå på over De største kundene i 2009 var Stavanger kommune, Sandnes kommune, Asker og Bærum sykehus, Jæren Tingrett, Sykehuset Østfold og asylmottak. Flere oppdrag krever igjen flere tolker. Over 1200 tolker som til sammen dekker mer enn 70 språk er nå tilknyttet Hero tolk. Så langt det lar seg gjøre har Hero tolk bestrebet seg på å rekruttere tolker fra Tolkeportalen, et nasjonalt tolkeregister som gir oversikt over tolkers formelle kompetanse når det gjelder tolking mellom norsk og andre språk. I tillegg har tolketjenesten et eget modulbasert opplæringsprogram. Helt siden starten har Hero tolk vektlagt å gi kundene tolkebrukerkurs. Disse kursene har som mål å gi tilstrekkelig kunnskap om hva man bør tenke på i situasjoner som krever bruk av tolk. I 2009 var det mange mottak som hadde behov for slik opplæring, og Hero tolk utviklet derfor et eget kurs som fokuserte på bruk av tolker og språkassistenter i mottak. Veksten har også medført behov for å øke bemanningen. I januar 2009 hadde Hero tolk fire og et halvt årsverk, mens det i desember var elleve årsverk. Det ble også foretatt en intern omorganisering for å kunne møte den økende oppdragsmengden på en best mulig måte. 22

13 hero oppvekst Hero oppvekst har som hovedmål å sikre høy kvalitet på arbeidet med enslige mindre årige asylsøkere (EMA), barn og unge i ordinære mottak og barn i Hero Norges barnehager. Omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter er sentrale verdier i dette arbeidet. Faglig leder: Sosan Asgari Mollestad (fra ). Også når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere var det en sterk vekst i ankomstene i Som nevnt innledningsvis var økningen på nasjonalt nivå fra 2008 til 2009 på hele 75 prosent. Ved utgangen av året drev Hero Norge totalt 841 mottaksplasser for denne målgruppen. Hero Norge driver barnehager i tilknytning til mottakssentrene Dale, Heiane, Jarlen og Rognan i kommunene Sandnes, Stord, Hemne og Saltdal. Det er også en privateid barnehage i lokalene til Bergum mottakssenter i Førde. På EMA-mottakene ble det gjennomført flere spennende prosjekter i 2009, herunder kan blant annet nevnes: > Menneskerettighetsskolen; kursing i grunnleggende menneskerettigheter, konflikthåndtering og flerkulturell forståelse for beboere på Hvalstad mottak for EMA, Hvalstad transittmottak for EMA, og fra andre mottak i Oslo-regionen. Kurset ble arrangert i samarbeid med Menneskerettighetsakademiet. > Prosjektet Ungt Entreprenørskap var et samarbeid mellom Hvalstad mottakssenter for EMA, returrådgiver Tor Einar Høystad og Business Innovation Programs (BIP). Et kurs i entreprenørskap ble gjennomført i mai 2009 for irakiske kurdere mellom 16 og 20 år med avslag på søknad om oppholdstillatelse. Leder for BIP i Irak, Hussein Tahir, kom til Norge og ledet kurset. > EXIT (Expressive Arts In Transition) er kunst og uttrykksterapi for nyankomne EMA ved Hvalstad transittmottak. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra UDI. > Kvalifiseringstilbud for EMA med midlertidig opphold (utsettelse av iverksettelse av avslag på søknad om oppholdstillatelse) på oppdrag for UDI. Tiltaket gjennom føres av Hero kompetanse avdeling Bergen ved EMA-avdelingen tilknyttet Arna mottakssenter. I og med de høye ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere hadde Hero Norge i 2009 et sterkt fokus på etablering av EMA-mottak og på opplæring av ansatte flere steder i landet. Opplæringen har blant annet tatt for seg omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i mottak, mestrings strategier hos enslige mindreårige, samt kommunikasjon og samtale som verktøy. I desember ble det også gjennomført en ledersamling for EMA-mottak og avdelinger. Tema som økonomi, turnus, informasjonsarbeid, retur og verdens flyktningsituasjon med fokus på barn sto blant annet på programmet. Likebehandling og rettferdighet er viktig i vårt arbeid, men vi differensierer for å sikre det enkelte individs rettig heter når behovene er ulike. 24

14 hero mottak Hero Norge er landets største drifts operatør for asylmottak, og også en av de mest erfarne. I mer enn 20 år har Hero Norge vært en viktig leverandør av tjenester til UDI når det gjelder asylsøkere. Mottaks driften er organisert i virksomhetsområdet Hero mottak. Hero Norge er i dag driftsoperatør for flere ulike typer mottak og avdelinger, slik som: > Transittmottak: Asylsøkere bor på et transittmottak i noen uker etter ankomst til landet før de blir overført til et ordinært mottak. > Transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere: Dette er et midlertidig botilbud den første tiden i Norge for enslige mindreårige asylsøkere, dvs. personer mellom 15 og 18 år som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge. > Ordinære mottak: Dette er et frivillig botilbud for asyl søkere mens de venter på behandling av asylsøknaden sin. > Mottak og avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere: Dette er et botilbud for enslige mindreårige asylsøkere mens de venter på behandling av søknaden om asyl. > Forsterket avdeling: Forsterkede avdelinger er tilknyttet ordinære mottak. Beboerne er personer som trenger ekstra oppfølging, tilrettelegging og omsorg. > Ventemottak: Dette er et botilbud for tidligere asylsøkere som har mistet tilbudet i ordinære asylmottak etter endelig avslag på asylsøknaden. Ventemottaket er et midlertidig botilbud inntil de forlater landet. Vi er imøtekommende og vennlige, åpne for samarbeid og tolerante i møte med alle mennesker uavhengig av etnisk bakgrunn, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, alder og religion. 26

15 Vi prøver å forstå og vektlegge hverandres historie, ressurser, ønsker og behov. HERO MOTTAK Samarbeid med vertskommuner Den raske oppbyggingen av mottaksplasser i 2009 foregikk med mye mediefokus. Mens mange kommuner så det som sitt ansvar å ta del i den nasjonale dugnaden som UDI mente var nødvendig, var det flere kommuner som også sterkt motsatte seg etablering av asylmottak. Når et mottak etableres innebærer dette også forpliktelser for den enkelte kommune, slik som å sørge for at beboerne får tilgang til de samme tjenester som øvrige innbyggere i kommunene, herunder helsetjenester, barnevernstjenester, skole for barn og voksne og tolketjenester. Til å dekke disse utgiftene får vertskommunen et årlig tilskudd som består av en grunnsats og en fast sum pr. mottaksplass. Hero Norges erfaringer er at den første skepsisen mot asylmottak i de aller fleste tilfeller gir seg etter en viss tid. En mottaksetablering gjør blant annet at kommuner tilføres nye arbeidsplasser, ikke bare på selve mottaket, men også innenfor skoleverket og i helsetjenesten. Videre får lokalt næringsliv mange nye kunder. Et godt lokalsamfunnsarbeid er imidlertid svært viktig for at mottaket skal finne sin plass. Et godt samarbeid mellom mottak, UDI, og vertskommune er også av stor betydning for at driften av mottaket skal fungere optimalt. På en samling for ledere i Hero Norge i oktober 2009, delte ordføreren i Saltdal kommune, Kjell Magne Johansen, noen av erfaringene med å være vertskommune for Rognan mottakssenter i ni år. Johansen roste Hero Norge for sin tilstedeværelse, innovasjon og kreativitet og for å bidra til utvikling av mottaket. Han trakk også frem Hero Norges gode evne til samarbeid og tilgjengelighet i forhold til kommunen. Johansen fortalte at noe av det første Hero Norge gjorde i forbindelse med etableringen, var å ta kontakt for å opprette et samarbeidsutvalg med kommunen for samordning av tiltak. Ordføreren på sin side, ba rådmann og etatssjefs kollegiet om å legge til rette for best mulig oppstart og drift av mottaket. Det ble videre laget en intensjonsavtale mellom Rognan mottakssenter og Saltdal kommune. Faste nettverksmøter mellom mottaket, kommunale etater og politi kom raskt i gang for å sikre en god informasjonsflyt. Johansen fremhevet også i sitt innlegg det svært gode samarbeidet mellom mottaket og skolen. Den største utfordringen for Saltdal som vertskommune for mottak, har vært å levere helsetjenester. Han pekte her blant annet på økt arbeidspress på den kommunale legetjenesten og utfordringer i tilknytning til tolking. Det siste tilskuddet til samarbeidet mellom Saltdal kommune og Hero Norge er bygging av en flerkulturell barnehage med fire avdelinger på Rognan. Barnehagen skal stå ferdig i 2010, og vil bidra til å gi kommunen full barnehagedekning. Inndeling i regioner I andre halvår av 2008 begynte en gradvis innføring av et nytt ledersjikt i Hero Norge. Fra våren 2009 ble regionleddet gjennomført fullt ut. Alle mottak er nå underlagt en regionleder. Regionleddet består nå av regionleder og en mottakskoordinator. Regionleddets hovedfokus er å sikre at alle mottak drives i henhold til oppdragsgivers krav og øvrige retningslinjer. Alle mottaksledere i Hero Norge rapporterer månedlig til regionlederne på visse aspekter av driften. På denne måten er det mulig å raskt rette opp eventuelle avvik. > 28 29

16 Region nord og midt HERO MOTTAK Antall mottaksplasser Antall mottaksplasser i region nord i region midt medio desember 2009 medio desember 2009 Regionleder: Vidar Torheim I 2009 har Hero Norge etablert flest nye mottaksplasser i region nord og midt. Særlig gjelder dette den sterke økningen av plasser beregnet på enslige mindreårige asyl søkere i region nord. Arbeidet i regionen har naturlig nok vært preget av opprettelsen av de mange nye mottakene. Nyetableringene i 2009 omfattet: > Avdeling for enslige mindreårige ved Namsos mottakssenter > Avdeling for enslige mindreårige ved Skistua mottakssenter > Avdeling for enslige mindreårige ved Tromsø mottakssenter > Vestvågøy mottakssenter med ordinær avdeling og avdeling for enslige mindreårige > Steinkjer mottakssenter > Skånland mottakssenter Hero Norge har alltid lagt vekt på å se ressursene hos den enkelte beboer, og Yousif Badawi kunne i 2009 tilføre bedriftens ansatte ny kunnskap. Badawi, hadde i løpet av året en rekke kurs for mottaksansatte og mottaksbeboere med fokus på konflikt håndtering. Han har lang erfaring og utdanning innenfor feltene konflikthåndtering og menneskerettigheter, og har de siste årene vært kursleder for AVP (Alternative to Violence Project) i Sudan. Dette er et internasjonalt program som introduserer sine deltagere for ikke-voldelige måter å håndtere konfliktsituasjoner på. Badawis kurs fikk svært gode tilbakemeldinger av deltakerne. Trondheim og Ålesund mottakssenter var i 2009 med på hvert sitt spennende forsøksprosjekt med å ta i bruk forhånds betalt bankkort for asylsøkere. Målet med prosjektene var å finne et system for å redusere tidsbruken i forbindelse med basisutbetalingen til beboerne og avvikle store deler av kontanthåndteringen i mottak. Trondheim mottakssenter hadde et prosjekt sammen med Sparebank 1, mens Ålesund mottakssenter prøvde ut Nordeas løsning. Andre varianter av forhåndsbetalte bankkort skal også testes før det blir tatt en endelig beslutning om hvilken løsning som velges. Innføringen av forhåndsbetalte bankkort vil være et viktig tiltak i forhold til helse, miljø og sikkerhet, og vil også være tidsbesparende. Beboerne vil få en tryggere måte å oppbevare sine pengeverdier på, og de vil ikke bli like sårbare ved tap av kort som ved tap av kontanter. Høsten 2009 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og mottakene Namsos, Grong og Steinkjer. Avtalen gir HiNT tilgang på praksisplasser for studenter på de tre mottakene. Hero Norges ansatte som skal fungere som veiledere for studentene får tilbud om kompetansehevende kurs i veiledningsmetodikk fra høgskolen. Innovativt tiltak for dublinere Flere mottak har meldt om ufordringer med umotiverte Dublinere. Ålesund mottak har løst denne problemstillingen på en utmerket måte med å sikre at Dublinere får en meningsfull hverdag og dermed forebygge misnøye og konflikter. Utlendingsdirektoratet ønsker å berømme mottaket for de tiltakene som er gjennomført i denne forbindelse. Denne uttalelsen kan man lese i UDIs rapport fra fjorårets tilsyn ved Ålesund mottakssenter. Jeg vet at vi ikke er alene om å gi norskundervisning til dublinere, men denne skolen er noe mer enn bare norskundervisning, forteller mottaksleder Olav Hoff. Hva er egentlig en Dubliner? Begrepet har sin bakgrunn i Dublin II-forordningen som er en avtale mellom EU-landene, Island og Norge. Avtalen sørger for at alle asylsøkere får søknaden sin behandlet i ett av disse landene. Dersom det viser seg at en asylsøker som kommer til Norge allerede har søkt beskyttelse eller har oppholdstillatelse i et annet land, eller er registrert med fingeravtrykk i et annet land, skal søknaden bli behandlet som en dublinsak. UDI vurderer hver dublinsak individuelt, og legger blant annet vekt på asylsøkerens tilknytning til Norge og de mulighetene som den enkelte har for å ivareta sine rettigheter som asylsøker i landet som det er aktuelt å sende vedkommende tilbake til. Mer enn bare norskundervisning Dublinere har ikke de samme rettigheter som øvrige asyl søkere, blant annet ikke rett til norskopplæring. Dette har i mange tilfeller ført til at beboere med denne statusen har hatt utfordringer med å tilpasse seg mottakslivet. Tiltaket ved Ålesund mottakssenter startet opp etter ønske om norskundervisning fra dublinerne selv. Skolen ble imidlertid raskt noe helt annet enn bare norskundervisning. Den blir brukt aktivt til å styrke informasjonen til denne målgruppen, og til å introdusere dem for lokalsamfunnet i Ålesund. Månedens informasjonsmodul er kjent for alle som underviser dublinerne, og ulike tema flettes inn i norskundervisningen på en naturlig måte. Videre har Sunnmørsposten blitt gjennomgått regelmessig. På den måten har de blitt kjent med hva som skjer i byen og hva som kan være interessant for dem å delta på, men også hvilke diskusjoner som foregår også de som gjelder asylpolitikk. Vårt viktigste argument for skolen har vært at vi ser dublinerne flere ganger hver uke og får et inntrykk av hvordan det står til med dem. Vi har på denne måten fanget opp flere med problemer og sørget for at de får nødvendig oppfølging, sier Olav Hoff. Det er ikke bare mottakets arbeid med dublinere UDI er fornøyd med. I tilsynsrapporten kommer det også frem at: Utlendingsdirektoratet er svært imponert over hvor langt mottaket har kommet til nå, og berømmer samtlige mottaksansatte for svært godt gjennomført arbeid

17 Region vest/sør/indre øst Vellykket lokalsamfunnsarbeid i Skien HERO MOTTAK Antall mottaksplasser Antall mottaksplasser Antall mottaksplasser i region vest i region sør i region indre-øst medio desember 2009 medio desember 2009 medio desember 2009 Regionleder: Bente Dalåker Også i disse regionene har det vært flere nyetableringer i Disse omfattet: > Avdeling for enslige mindreårige ved Bergum mottakssenter > Avdeling for enslige mindreårige ved Skien mottakssenter > Hå mottakssenter, med ordinær avdeling, avdeling for enslige mindreårige og beredskapsplasser > Avdeling for enslige mindreårige på Salhus i Bergen, tilknyttet Arna mottakssenter. > Etnedal mottakssenter > Nordre Land mottakssenter for enslige mindreårige Også i disse regionene har arbeidet vært preget av oppbygging av mottakene. Medarbeidere på etablerte mottak viste stor vilje til både å låne ut medarbeidere og ta nye kolleger på hospitering. I november ble Salhus, den nystartede avdelingen for enslige mindreårige asylsøkere ved Arna mottakssenter, omgjort til en pilotavdeling for målgruppen enslige mindreårige med midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Under mottaks oppholdet får ungdommene en yrkesrettet kompetanse som de vil ha nytte av når de vender tilbake til sine hjemland. Prosjektet kan ses i sammenheng med regjeringens innstrammingspakke i asylpolitikken, med implementering av en rekke tiltak for å redusere ankomstene av asylsøkere uten beskyttelsesbehov. Da Skien mottakssenter ble etablert i 2008 skjedde det ikke uten motstand i lokalsamfunnet. Det ble derfor viktig å etablere tillit både hos Skien som vertskommune og hos lokalbefolkningen så raskt som mulig. Dette har mottaket klart med glans. Etter en hektisk oppstart tok ansatte fatt på den store oppgaven det er å drive et godt lokalsamfunnsarbeid. Det er et krav fra UDI at mottakenes lokalsamfunnsarbeid skal sikre god kommunikasjon og samhandling mellom mottakets personale og beboere og lokalsamfunnet, bidra til å fremme kunnskap om mottakssystemet og asylpolitikken og fremme prinsippene om ikke-diskriminering, brukertilpasning og respekt for annerledeshet. Tverrfaglig forum Noe av det første som ble gjort ved Skien mottakssenter var å etablere et tverrfaglig forum. Alle aktuelle samarbeids partnere ble invitert til mottaket, slik som barnevernet, voksenopplæringen, skolen, barnehage etaten, politiet, introduksjonsenheten og helsetjenesten. På dette møtet ble det lagt rammer for videre kommunikasjon og informasjonsflyt. Mottaket inviterer og setter agenda for disse møtene, ofte etter ønsker og innspill fra deltakerne. Sesongene avsluttes med julelunsj og sommerlunsj. Ganske raskt ble det klart for alle involverte hvor viktig dette forumet er, og det avvikles nå konsekvent en gang hver måned, forteller mottaksleder Inger-Lise Nauf. Fokus på fysisk aktivitet Skien mottakssenter har klart å introdusere beboerne til lokalsamfunnet på en måte det står respekt av. Mottakets beboere har dannet et eget fotballag som spiller i bedrifts serien. De trenes av en av beboerne sammen med økonomi konsulent Lukas Fiala. Alle er svært stolte over at laget tok sølv i 3. divisjon i 2009, og ikke minst, av det faktum at lagets deltakere har vært gode sportslige forbilder, med stor grad av høflighet, humør og Fair Play-mentalitet. Dette blir kommentert på kampene av tilskuerne. Mottaket har også lagt opp til at øvrige beboere får drive med fysisk aktivitet ved å inngå en avtale med treningssenteret Elixia. I utgangspunktet trodde mottakets ansatte at dette i hovedsak kom til å bli et tilbud for de mannlige beboerne, men der tok man feil. Her er det ivrige deltakere av begge kjønn, og tiltaket er svært populært. Gode samarbeidspartnere Skien Røde Kors er blitt en god samarbeidspartner for mottaket, med tilbud om leksehjelp og stor, internasjonal buffé hver torsdag. Videre har KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, også gjort en stor innsats for mottaket i form av ulike arrangementer, flerkulturelt kor, kafé, alkoholfrie ungdomsarrangementer, og sist men ikke minst norskundervisning på kveldstid. Beboermedvirkning i fokus Gjennom den egenproduserte avisen På vei har Skien mottakssenter tatt oppgaven med å informere lokalsamfunnet på alvor. Beboerne bidrar selv med tekst og fotografering. Avisen er skrevet på et tilgjengelig språk, slik at beboere som ikke kan så godt norsk også har mulighet til å tilegne seg informasjonen i avisen. Den egner seg også godt til bruk i grunnskolen. Mottaket blir på denne måten en synlig aktør i samfunnet, og befolkningen i Skien får et innblikk i hva et asylmottak er. Beboerne har også deltatt i lokalsamfunnet på andre måter. På Mersmak, Skiens store matfestival, hadde de egen stand i august. Beboerne laget mat fra sine hjemland, og sto på til langt på natt sammen med de ansatte. Trygg plattform Informasjonskonsulent Silje-Carine Moen mener at lokalsamfunnsarbeidet har gitt mottaket en trygg plattform å stå på. I tilknytning til mottak dukker det noen ganger opp utfordringer som må håndteres, og da er det enda viktigere at røttene i lokalsamfunnet er vannet og pleiet slik at ikke en liten storm river oss over ende, sier hun

18 Region øst HERO MOTTAK 2160 Antall mottaksplasser i region øst medio desember 2009 Regionleder: Eli Størset Det ble etablert tre nye mottak i region øst i 2009: > Tangen transitttmottak (nå Stange transittmottak) for enslige mindreårige > Solvang transittmottak for enslige mindreårige > Bærum mottakssenter I perioden 1. august til 31. oktober drev Hero Norge også et midlertidig mottak i Trysil. I region øst er hoveddelen av mottakene transittmottak. Arbeidet i disse mottakene preges i stor grad av logistikkarbeid i forbindelse med ankomst og avreise av beboere. I løpet av 2009 har svært mange beboere vært innom Hero Norges mange transittmottak. For å illustrere dette kan det nevnes at det i løpet av en vanlig dag bestilles omlag 100 billetter fra Hero Norges transitter på vegne av beboere som skal flytte til nytt mottak. I løpet av året har det skjedd en faglig endring i transittene, med mye større fokus på aktiviteter og beboerrettet arbeid til tross for den korte botiden. Det har vært en bevisstgjøring på at det beboerne får med seg av opplevelser og oppfølging i transitt, danner et viktig grunnlag for det videre oppholdet i mottakssystemet. En arbeidsgruppe utviklet i 2009 felles ankomstinformasjon for alle transitter som ble oversatt til 18 språk. Det ble også laget felles maler for informasjon tilpasset enslige mindreårige i transitt. Videre hadde Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere et så spennende samarbeidsprosjekt med Asker Fotball at Norsk Toppfotball fattet interesse. Fire ganger hver uke har ildsjeler i Asker Fotball trent ungdom fra mottaket. I februar 2009 møtte Norsk Toppfotball opp på trening og laget en film om samarbeidet. Filmen brukes til å informere og inspirere alle medlems klubber til tilsvarende satsinger. Treningen har vist seg å ha en svært positiv effekt for ungdommene og ikke minst for miljøet på mottaket. Husebyvangen transittmottak for enslige mindreårige har gått nye veier i måten aktivitetstilbudet organiseres på. Mottaket samarbeider med Haraldvangen Leirskole som tar beboerne ut på forskjellige tradisjonelle norske aktiviteter tre dager hver uke. Aktivitetene omfatter blant annet kanopadling, ski, aking, lavvo-turer og fiske i Hurdalsjøen som ligger like ved mottaket. Det Heromottaket som kanskje har fått mest medieoppmerksomhet siden oppstarten er Haslemoen transittmottak i Våler i Hedmark. Til tross for at det er Norges største mottak med en kapasitet på 800 beboere, har mottaket klart å holde et unikt fokus på beboer medvirkning og beboerrettet aktivitet. Haslemoen transittmottak har også klart å bygge opp tillitt i en kommune som i utgangspunktet ikke ønsket en mottaksetablering. Mottaket har fått mye skryt og har blitt trukket frem som et eksempel til etterfølgelse på UDIs samlinger. Se egen sak om mottaket på neste side. Faksimile fra avisen Østlendingen

19 Resultatregnskap Balanse Driftsinntekter og driftskostnader Note Eiendeler Note Salgsinntekter 1, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 1, Annen driftskostnad 3, 6, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 1, Ordinært resultat Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 1, Goodwill 1, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer 1, 5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 1, 5, Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til utbytte Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Ronalt Tuft Per Harald Eide Per Helge Nilsen Ahmed Bozgil Styremedlem Styremedlem Styrets formann Daglig leder Bente Dalåker Lisbeth Fransplass Ole Johan Rygg Balasubramaniam Venkatasamy Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Egenkapital og gjeld Innskudd egenkapital Aksjekapital á 2 2, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 1, Skattetrekk og andre trekk Utbytte Annen kortsiktig gjeld 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

20 Kontakt oss Hovedkontor Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien Stavanger Telefon E-post Økonomiavdeling Hero Norge AS Postboks 4, Måseskjæret 5841 Bergen Besøksadresse: Sandviksveien 110, 5035 Bergen Telefon E-post For mer informasjon om HERO besøk vår hjemmeside: Hero Norge driftet følgende 43 mottak i 2009: Alta mottakssenter i Alta kommune, Arendal mottakssenter i Arendal kommune, Arna mottakssenter i Bergen kommune, Bergen mottakssenter i Bergen kommune, Bergum mottaks senter i Førde kommune, Bodø mottakssenter i Bodø kommune, Bærum mottakssenter i Bærum kommune, Dale mottakssenter i Sandnes kommune, Etnedal mottakssenter i Etnedal kommune, Fagerli ventemottak i Nannestad kommune, Fossanåsen transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere i Rollag kommune, Grong mottakssenter i Grong kommune, Hanskollen transitt mottak i Hurdal kommune, Haslemoen transittmottak i Våler kommune i Hedmark, Haugaland mottakssenter i Haugesund kommune, Heiane mottakssenter i Stord kommune, Heimly mottakssenter i Lenvik kommune, Husebyvangen transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere i Hurdal kommune, Hvalstad mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Asker kommune, Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere i Asker kommune, Hå mottakssenter i Hå kommune, Jarlen mottakssenter i Hemne kommune, Kasper transittmottak i Våler kommune i Østfold, Kongsberg mottakssenter i Kongsberg kommune, Lødingen mottakssenter i Lødingen kommune, Løren transittmottak i Oslo kommune, Namsos mottakssenter i Namsos kommune, Nordre Land mottakssenter for enslige mindreårige i Nordre Land kommune, Rognan mottakssenter i Saltdal kommune, Skien mottakssenter i Skien kommune, Skistua mottakssenter i Narvik kommune, Skånland mottakssenter i Skånland kommune, Solvang transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere i Råde kommune i Østfold, Stange transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere i Stange kommune, Stavanger mottakssenter i Stavanger kommune, Steinkjer mottakssenter i Steinkjer kommune, Strand mottakssenter i Strand kommune, Sund mottakssenter i Sund kommune, Tromsø mottakssenter i Tromsø kommune, Trondheim mottakssenter i Trondheim kommune, Vang mottakssenter i Vang kommune, Vestvågøy mottakssenter i Vestvågøy kommune, Ålesund mottakssenter i Ålesund kommune.

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør.

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør. Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold 27.11.15 Tormod Stavenes, regiondirektør. 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Asylsøknader per uke 2015

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige

Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige 22. September 2015 v/miriam Steinstø Haugen, rådgiver UDI Regionkontor Vest Agenda Situasjonsbildet

Detaljer

Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane. Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015

Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane. Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015 ( 1 ) Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015 Asylsøknader til Norge, 2014 og 2015 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Asylsøknader januar -

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS ASYLMOTTAK Nina Gran, spesialrådgiver KS STORE ANKOMSTER TIL NORGE Fra 5-600 asylsøkere pr mndtil over 2000 pr uke Store utfordringer for mottaksdrift og bosetting Inn i Norge via Østfold og Finnmark Råde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Erfaringer fra en kommune som driver mottak. - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering

Erfaringer fra en kommune som driver mottak. - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering Erfaringer fra en kommune som driver mottak - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering Andel av befolkninga som er innvandrere og norsfødte med innvandrerforeldre 18,0 % 16,0 % 15,6 % 14,0

Detaljer

Situasjonen etter «flyktningestrømmen» - Hva sier statistikken?

Situasjonen etter «flyktningestrømmen» - Hva sier statistikken? e 2 Situasjonen etter «flyktningestrømmen» - Hva sier statistikken? regiondirektør Eirik Eide, UDI Ankomster 2015 31 150 asylsøkere i 2015 10 448 fra Syria 7 000 fra Afghanistan 3 001 fra Irak 2 942 fra

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien 1 Hvem er de enslige mindreårige? Utlendingsdirektoratet (UDI) definerer enslige mindreårige som asylsøkere

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS BOSETTING AV FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS Hvordan løser vi dette? 35000 Antall asylsøkere 30000 25000 20000 25000 Antall bosatte (Photo: FERENC ISZA/AFP/Getty Images) 15000 10000 5000 20000 15000?

Detaljer

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 I dette eksempelskjemaet er alle spørsmålene i undersøkelsen listet opp. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet, ettersom

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge 59,5 millioner på flukt 38 millioner internt fordrevne 21,5 millioner på flukt over landegrenser Over 900 000 kom til Europa i 2015 31 400 til Norge i 2015,

Detaljer

KS Høstkonferansen, Sør Trøndelag

KS Høstkonferansen, Sør Trøndelag ( 1 ) KS Høstkonferansen, Sør Trøndelag Røros 4 nov. 2015 Berit Tyldum, seniorrådgiver Agenda Ankomstsituasjonen/mottakssituasjonen Innkjøp av plasser Kommunenes rolle Oppgaver og finansiering Mottakssituasjonen

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering. Morten Sonniks, IMDi

Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering. Morten Sonniks, IMDi Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering Morten Sonniks, IMDi Kort om IMDi Kort om flyktningsituasjonen nå Kompetanseløft for nye og uerfarne kommuner Noen kjennetegn ved kommuner som lykkes

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet Hos oss er forskjeller det normale Mangfold og integrering i Posten-konsernet Vi er stolte av vårt etniske mangfold Personalintensiv virksomhet som gir alle like muligheter for arbeid og karriere Årets

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Vertskommune for statlige mottak

Vertskommune for statlige mottak Vertskommune for statlige mottak 111 I 1 UDI Utiendingsdirektoratet Innhold Statsrådens kommentar Statsrådens kommentar Hvorfor statlige mottak? Om mottaksapparatet Etablering av nye mottak Å vere vertskommune

Detaljer

Vertskommune for integreringsmottak i Bodø/Kommunalt asylmottak

Vertskommune for integreringsmottak i Bodø/Kommunalt asylmottak Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.08.2016 61986/2016 2015/4847 F31 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 31.08.2016 Bystyret 08.09.2016 Vertskommune for

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VÅRE MÅL: 1. SAMFUNN: Notodden voksenopplæring skal delta aktivt i kommunens tverrfaglige samarbeid. Vi skal samarbeide med utvalgte eksterne aktører. Samlet skal

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Integrering og bosetting. Vigdis Thoresen Virksomhet flyktning Ålesund kommune.

Integrering og bosetting. Vigdis Thoresen Virksomhet flyktning Ålesund kommune. Integrering og bosetting Vigdis Thoresen Virksomhet flyktning Ålesund kommune. Virksomhet flyktning Enslig mindreårige Asylmottak Bosetting Bolig Integrering/ kvalifisering Vegsund Åsesvingen 2 Åsesvingen

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Den vanskelige integreringen hva skal til for at kommunene skal lykkes? Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS

Den vanskelige integreringen hva skal til for at kommunene skal lykkes? Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS Den vanskelige integreringen hva skal til for at kommunene skal lykkes? Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2 Stor nedgang fra november 2015 til mars 2016 Ankomster

Detaljer

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA.

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA. Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29 Saksbehandler: KJH Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA Sammendrag: Det har over en periode vært mye å gjøre i hjemmetjenesten på

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Migrasjonssituasjonen i verden/norge

Migrasjonssituasjonen i verden/norge Migrasjonssituasjonen i verden/norge 59,5 millioner på flukt 38 millioner internt fordrevne 21,5 millioner på flukt over landegrenser Over 900 000 har kommet til Europa i 2015 31 400 til Norge i 2015,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Hvor kommer innvandrerne fra 26.10.2016 2 26.10.2016 3 Mål for integreringspolitikken

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn.

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær Norges Røde Kors Verden i dag Internasjonal migrasjon doblet de siste 25 årene i dag 200 millioner

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU Utlendingsforvaltningen Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Politidirektoratet (POD) Utlendingsdirektoratet (UDI) Utlendingsnemnda (UNE) Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK

NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK Årgang 5 Nummer 1 April 2012 I denne utgaven: Planlegging og rapportering UDI velger bort tilsyn hos oss i 2012 Satsningsområder for UDI i 2012 Nye ansatte og nye oppgaver

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref.

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Oslo, 15.05.2015 Høringsuttalelse endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Hovedmål Hindre frafall og sikre gjennomstrømning av flerspråklige elever

Detaljer