DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN"

Transkript

1 Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER FOR FIRMABIL Leasing La noen andre ta seg av det praktiske Innkjøp Slik velger du den rette fi rmabilen for deg Effektivitet Sparte inn på drivstoffutgifter med kurs i økokjøring FORNØYD. - Vi har vist at det er mye å tjene på å kjøre økonomisk, sier Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune. OPPNÅ SUKSESS MED BILEN SOM VERKTØY Ha oversikt: Bruk tid på bilene og opprett fordelsavtaler l for alle sjåfører, råder suksess-gründeren Tom V. Andersen, daglig leder i Toms Transport & Bedservice AS. FOTO: RAGNAR LERFALDET MiniLease er dyrt Neida, det er det ikke. For hvis du tenker på at årsavgift, service, verditap og forsikringer er inkludert i prisen, blir det så og si billig. Ring oss på eller gå inn på og les om Avis MiniLease

2 2 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Med ganske enkle endringer i avgiftssystemet kunne politikerne våre sørge for en kraftig modernisering av den norske bilparken. VI ANBEFALER Mads Pinnerød Daglig leder Moving City AS Bilbrukerne får svi SIDE 16 Skal din bedrift være i front og med miljøprofi l, må dere velge en bil for fremtiden: en nullutslippsbil. Resultatet ville være bedre biler, noe som fører til tryggere trafikk, færre skader og betraktelig redusert miljøbelastning. Bilbrukerne, private så vel som bedrifter, ville spare penger. Firmabilbrukerne er absolutt blant dem som ville komme gunstig ut. Og alt dette kan oppnås uten at staten taper en eneste krone! Det virker imidlertid som flertallet av våre politikere har vanskelig for å se at lavere engangsavgift, midlertidig økning av vrakpanten og mulighet for refusjon av engangsavgiften ved reeksport av biler utelukkende har positive konsekvenser. Avgiftsspørsmål Norges Bilbransjeforbund arbeider konstant med alle ty- 1 per avgiftsspørsmål, og nettopp de tre nevnte områdene er nå høyt prioritert i organisasjonens arbeide. NBF har utarbeidet en grundig dokumentasjon av konsekvensene i disse prioriterte sakene. Dokumentasjonen er tidligere i år gjort tilgjengelig for alle våre 1200 medlemsbedrifter og 24 lokalforeninger. Målet var å påvirke alle våre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere frem mot høstens valg. Dokumentasjonen viser f.eks. at økte avgifter fra omsetningen av nye eller nyere biler som følge av økt vrakpant mer enn oppveier kostnadene for utbetaling av vrakpanten. Det gjenstår å se hvilke resultater vi får når det nye Stortinget begynner sitt virke, men noen positive signaler er kommet fra noen av partiene. Gammel bilpark Dagens engangsavgifter er en 2 fiskal avgift som gir staten inntekter i størrelsesorden 20 milliarder kroner årlig. Engangsavgiften er imidlertid så høy at den hindrer at den norske kjøretøyparken fornyes. Dette går ut over trafikksikkerheten og øker miljøforurensningen. Gjennomsnittsalderen ved vraking av norske personbiler er stabil og ligger på ca. 20 år. Til sammenligning er den i Tyskland drøyt 10 år. NBF mener at engangsavgiften i utgangspunktet bør reduseres, subsidiært fryses på 2009-nivå i minst 10 år fremover. Norge er ett av få land i Europa som ikke refunderer deler av engangsavgiften ved reeksport av biler. Mange land i Europa har ikke engangsavgift, men kun merverdiavgift. Den høye engangsavgiften hindrer at brukte biler fra Norge er interessante i det europeiske bruktbilmarkedet. NBF mener at lovverket må endres slik at det blir mulig å få refundert engangsavgiften ved reeksport av biler. Man bør benytte Bilbrukerne i Norge betaler rundt 62 milliarder i året i avgifter, men bare 17 av disse tilbakeføres til vei- og trafi kksektoren gjennom offentlige budsjetter. Syver Leivestad Adm. dir., Norges Bilbransjeforbund samme sjablong som man benytter ved bruktimport av kjøretøyer, men motsatt. Også momsrefusjon bør refunderes. NBF mener forøvrig at dagens ordning ikke er i henhold til EØS regelverk om fri fly av kapital, valuta, varer og arbeidskraft. Øk vrakpanten Vi mener at skal man få redusert antall trafikkfarlige kjø- 3 retøy på norske veier samtidig som en skal få det gjennomsnittlige utslippsnivået ned mot regjeringens målsetting, må det innføres en midlertidig økning av vrakpanten. Mange land har i den senere tid innført en høyere midlertidig vrakpant. Tyskland og USA er blant flere land som har innført slike ordninger med meget positive erfaringer. Det svenske forsikringsselskapet Folksam slår i en rapport fast at bilens sikkerhetstekniske utvikling på 25 år har redusert dødsrisikoen for fører og passasjer med hele 90 prosent! Bare de siste 10 årene er samme risiko blitt 73 prosent lavere. En helt generell observasjon av bilavgiftsregimet viser at bilbrukerne i Norge betaler rundt 62 milliarder i året i avgifter, mens bare 17 av disse milliardene tilbakeføres til vei- og trafikksektoren gjennom offentlige budsjetter. Det er mer enn tankevekkende! Bildekor s Dag Otto Lauritzens Skoda fi kk seg en ansiktsløftning før Tour de France. Firmabilskatt s Skal det skattes om du tar med deg fi rmbilen hjem etter jobb? Vi hjelper våre lesere å lykkes! FIRMABILEN, 11. UTGAVE, SEPTEMBER 2009 Administrerende direktør: Thomas A. Berge Redigerere: Merete Askildsen, Erlendo Lans Pedersen, Tonje Robertsen Prosjektleder: Frode Simonsen Telefon: E-post: Distribueres med: Finansavisen Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet: Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører ved å tilby lesere som gjennom faglig høyt redaksjonellt innhold blir motivert til å handle. NAF Trafikkopplæring tilbyr kurs i økonomisk kjøring til næringslivet Kontakt NAF Trafikkopplæring:

3 RM Grafika design graforama.no Fet, fetere, fetest... Nüvi ,5 Europamodell Nüvi 1390T 4,3 Europamodell Nüvi 1490T 5 Europamodell...men likevel mye tynnere! Det er ikke bare det slanke utseende som er fascinerende med den nye serien bilnavigasjonsenheter fra Garmin. Den er også spekket med finesser som vil forenkle og berike sommerens ferieturer. Det velkjente og enkle grensesnittet er dessuten videreutviklet med en ny trykk og skyv meny. Skiltanvisning og kjørefeltsguide gjør det enklere å ferdes på de store veiene, og sannelig har ikke instrumentene fått en miljøprofil også! EcoRoute TM foreslår effektive kjøreruter for å spare drivstoff. Skal du på storbyferie, vil du sikkert få glede av CityXplorer TM, som lanseres i sommer over utvalgte byer. Med dette kartet installert, kan du ferdes rundt blant severdigheter som en innfødt - til fots, på sykkel eller med offentlig transportmiddel. Så får du maksimalt ut av tiden din. Les mer på garmin.no Importør: Belanor AS Finn din forhandler på

4 4 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANETET NYHETER FÅ ENKLERE 1TIPS LEASING SOM EN LØSNING BOKFØRING MED LEASING Spørsmål: Hva skal en bedrift gjøre når den trenger en fi rmabilpark men ikke ønsker å eie bilene selv? Svar: Ta kontakt med et leasingfi rma som kan ordne alt det praktiske. Du velger selv hva slags og hvor mange biler du vil ha. Stadig flere bedrifter går over fra å eie egen bilpark til å lease sine biler. Leasing er en finansieringsform som kan sees på som en mellomting mellom leie og lånefinansiering. Utleier, som ofte er en finansinstitusjon eid av bank eller forsikringsselskap, har eiendomsretten til leasingobjektet, mens leasingtager eller leier har bruksrett. Det er flere fordeler med leasing, sier direktør Jan Fredrik Haraldsen i Finansieringsselskapenes Forening. - I stedet for å legge ut hele beløpet på én gang kan man ved å lease i stedet få månedlige regninger. Det gir en stor likviditetsfordel og er også mye enklere rent bokføringsmessig. Jan Fredrik Haraldsen Direktør i Finansieringsselskapenes Forening Leasing gjør det veldig enkelt å skifte bil. Man slipper salgsprosessen. Enklere bokføring Haraldsen påpeker at leasing er fordelaktig for mange i selvstendige yrker. - Leasing gjør det veldig enkelt å skifte bil. Man slipper salgsprosessen og kan bare levere bilen når kontraktsperioden går ut. Så kan man hente ut en ny bil. Leasing gjør også bokføringsprosessen enklere, i og med at man slipper å ta bilene inn i balansen, og man trenger ikke å tenke på avskriving. Sett ut administrasjonen Ved leasing av biler er det nå også blitt vanligere at man setter bort alt administrativt arbeide rundt bilen til leasingselskapet. I en slik pakke kan man for eksempel avtale at alt som har med forsikringer, reparasjoner og fakturaer å gjøre, skal bli tatt hånd om av leasingselskapet. Dermed blir betaling av en månedlig faktura til leasingselskapet det eneste bedriften trenger å tenke på vedrørende bilparken sin. For endel firmaer kan leasing også gi den fordelen at det blir lettere å kontrollere at firmabilen ikke brukes for mye privat Dette er særlig blitt satt pris på hos kommunene, hvor spesielt hjemmetjenestene har mange biler. Mest for bedrifter De siste 15 årene har det vært liten vekst i antall personbiler som leases. Men blant varebiler og tyngre kjøretøyer har det vært en formidabel vekst. På 1980-tallet utgjorde personbiler ca. 50 prosent av totalt leasingvolum. I dag utgjør denne gruppen under 20 prosent. i tillegg til biler er det de siste årene også blitt mye mer vanlig at bedrifter leaser maskiner og verktøy i stedet for å kjøpe dem selv. - Det er først og fremst bedrifter som leaser biler. Markedet for privatpersoner er lite. Økonomisk er det ikke spesielt gunstig for privatpersoner, da man ikke får fradrag for noen del av leiebeløpet, og det er mange som ikke liker at det er vanskelig å si opp avtalen i kontraktsperioden. De vanligste leasingkontraktene er på tre år, men på varebiler tegnes det også ofte femårskontrakter. RAGNAR LERFALDET Ditt bilhold Vårt ansvar Våre kunder har en enklere hverdag med lave bilkostnader o

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER 09 5 FORDELER MED LEASING I stedet for å legge ut hele beløpet på én gang kan man ved å lease i stedet få månedlige regninger. Det gir en stor likviditetsfordel og er også mye enklere rent bokføringsmessig. FOTO: SHAUNL/ISTOCK Slik fi nner du riktig leasingavtale Når bedriften skal finne det rette leasingselskapet, er det viktig å be om tilbud fra flere seriøse selskaper og sjekke referansene til de mest aktuelle. Valg av leasingfirma vil avhenge av hvor stor bedriften er, og hva slags avtaler man ønsker. Innkjøpsdirektør Per Mikalsen i Otera sier deres valg av leasingtilbyder var avhengig av spesielt én faktor. - For oss var det svært viktig at selskapet kunne tilby leasing og biladministrasjon sammen. Tidligere hadde vi egne ansatte som håndterte alt det administrative rundt bilene, men dette var dyrt. Han mener Otera sparer 1,5 millioner kroner i året på å velge leasing av bilene samt å sette ut administrasjonen rundt bilene til leasingselskapet. - Det er veldig tidkrevende å følge opp bilene. Slikt som avgiftshåndtering, service, reparasjoner, drivstoffkort, pristilbud på nye biler og innhenting av utstyr krever ressurser som vi nå får frigjort. Per Mikalsen Innkjøpsdirektør i Otera Leaser nesten alle bilene Otera er et av Norges største elektroentreprenørselskaper som tilbyr elektroteknisk spisskompetanse innen elkraft, tele, samferdsel, bygg, industri, marine og olje. - Våre oppdrag er hovedsakelig i Norden men vi har flere prosjekter rundt om i verden, sier Mikalsen. Selskapet har 800 ingeniører, teknikere og montører, og eies av Agder Energi. Hovedkontoret ligger i Kristiansand, men selskapet er nordisk, med selskaper også I Sverige. Otera har 800 ansatte og 600 transportmidler. Hele 95 prosent av disse er leaset. Derfor betyr det mye for firmaet hva slags avtaler de klarer å fremforhandle. - Vi har fått bedre betingelser av selskapet vi leaser gjennom, enn om vi hadde kjøpt bilene og skulle betalt lån på dem. Den margin vi har oppnådd i tillegg til tremåneders Nibor-rente er veldig gunstig for oss, sier Mikalsen. Nyere bilpark Blant Oteras ansatte som bruker de leasede bilene, er den tyngste brukergruppen montørene, som må kunne komme frem overalt hvor montering og reparasjoner skal skje. Per Mikalsen tror bilene blir bedre behandlet når andre eier dem og alle deres brukere vet at de skal leveres tilbake etter tre eller fem år. - I tillegg har vi nå en nyere bilpark enn da vi eide selv. Tidligere ble gjerne bilene gamle og rustne. Det tar seg bedre ut når vi møter kundene våre at bilene ser ordentlige ut. Vedlikeholdskostnadene våre er også blitt betraktlig redusert. Gode avtaler Mikalsen mener deres leasingtilbyder oppnår større fordeler ved sine avtaler enn Otera selv kunne gjort. - De har en portefølje med mange tusen biler. Derfor oppnår de store fordeler ved for eksempel drivstoffavtaler. Det er gunstig for oss som kjøper ca. én million liter drivstoff i året. RAGNAR LERFALDET 5 MIKALSENS BESTE TIPS Ha full administrasjon For litt større bedrifter, med 1 mer enn ca. femten biler lønner det seg å bestille full biladministrasjon i tillegg til leasingen av biler. Det sparer man mye på både i tid og penger. Hent inn anbud Hent inn anbud fra flere 2 forskjellige seriøse leasingfirmaer. Konkurranse vil alltid kunne føre til bedre priser og betingelser. Sjekk referanser Sjekk referansene til leasingfirmaene bedriften vur- 3 derer å bruke. Sjekk erfaringene til andre firmaer som bruker det samme selskapet. Bruk Internett Det er ekstra tidsbesparende om leasingselskapet har 4 en nettside hvor det er enkelt å gå inn og finne biler til bedriftens behov og få en oversikt over hvilke avtaler de kan skaffe i forhold til bilene. Ikke glem restverdien Vær oppmeksom på hva 5 leasingselskapet setter som restverdi på bilene når de leveres inn. Leaser du en bil til kroner, gjør det en forskjell om restverdien settes til eller Det lønner seg å ha høyest mulig restverdi, da differansen utgjør grunnlaget for pris pr. måned. Det er også svært viktig å ha avtalt hva som godtas av normal slitasje for en yrkesbil. Det er når bilene skal leveres tilbake et- ter endt leasing du ser hvor god avtale du egentlig har. g bedre oversikt.

6 6 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON 2TIPS LÆR Å KJØRE ØKONOMISK DRIVSTOFF Kutt ned på kostnadene Bensinkort eller bensinavtaler er den mest umiddelbare måten å kutte bensinutgiftene på. Forbrukere oppfordres ofte til å være lite trofaste. Shop rundt etter tilbud og spar penger, heter det, men dette er ikke alltid riktig. Når du har funnet den beste bensinprisen, kan det være lurt å binde seg. FIKK KURS I Trondheim har økonomisk kjøring vært nøkkelen til store besparelser. FOTO: TIM MCCAIG/ISTOCK Ble tryggere bilister med kurs i økokjøring Spørsmål: Kan man både spare drivstoff og bli en tryggere bilist? Svar: Trondheim kommune vet hvordan. TRENDER Det er kostbart å drifte en stor bilpark. Dette erfarte Trondheim kommune og satte i gang tiltak som skulle spare inn på drivstoffog vedlikeholdsutgiftene. Økokjøringskurs i regi av NAF var et viktig tiltak for å nå målet med å kutte kostnader. I tillegg ble de kommunalt ansatte tryggere trafikanter og CO2-utslippet gikk ned. Fokus på økonomisk kjøring Økonomisk kjøring er nøkkelen til besparelsene. For å få dette til byttet kommunen blant annet drivstoff og satte i gang holdningskampanjer blant sine sjåfører. Bjørn Ove Berthelsen er prosjektleder for miljø i Trondheim kommune. Han er meget fornøyd med resultatene. For at prosjektet skulle lykkes, måtte vi fokusere på flere områder. Dette gjaldt både økt bruk av el-biler, bruk av bio-diesel samt opplæring i å kjøre økonomisk. Vi har spart i underkant av 20 prosent på drivstoffutgiftene, og det utgjør en del når man har en bilpark på rundt tusen kjøretøyer, sier Berthelsen. Det er en kjensgjerning at folk behandler leiebiler mye dårligere enn de behandler sine egne biler. Det samme gjelder jobbens kjøretøyer. Et problem for Trondheim kommune var manglende innrapportering av usynlige småskader, som til sist ble en stor utgiftspost. Holdningsendringer måtte til. FAKTA Trondheim kommune har en bilpark på 450 lette og 100 tunge kjøretøyer eller maskiner. Bilparken domineres av dieselkjøretøyer. Til nå er 628 sjåfører kurset i økokjøring. 386 av dem jobber innen helse- og velferdssektoren, og de reiser mye mellom jobb og hjemmebesøk. 55 er tungbilsjåfører. De årlige drivstoffkostnadene før 2007 var på ca. 4,84 mill. kr. Nå er utgiftene redusert til 4,13-4,24 mill. kr. Dette er en besparelse på 17,5-19,5 prosent. Vi har spart i underkant av 20 prosent på drivstoffutgiftene. Bjørn Ove Berthelsen Prosjektleder for miljø i Trondheim kommune Deltok på holdningskurs Tjenestebiler er overrepresentert i skadestatistikken. Det har noe med holdninger til andres eiendom å gjøre. Like viktig er endringer i kjøremønsteret. Det er mye penger å spare på ikke å være avhenging av andre bilister. Sitter du fast i kø, preges selvsagt kjøremønsteret ditt av trafikken rundt Alle kursdeltagerne evaluerer kurset ved å svare på 8 spørsmål om relevans, innhold, gjennomføring, kursmateriell etc., på en skala fra 1 til 4, hvor fire er best. Snittscore i 2008 var 3,6, snittscore i 2009 er 3,5. Kurset er med andre ord populært. Kursingen får en til å kjøre mer defensivt, men samtidig bruker sjåførene mindre tid på rødt lys, på å vente i kryss og på å bremse opp for biler foran seg. Resultatet er tryggere sjåfører som kjører mer defensivt og hensynsfullt. deg, men idealet er det motsatte, sier han. Du kan ikke lære gamle hunder nye triks, heter det. Erfaringene til Berthelsen og Trondheim kommune viser det motsatte. De kommunalt ansatte som deltok på holdningskursene var alle forventningsfulle. Ble tryggere bilister Jo lengre folk har kjørt bil, jo mer negative blir de, men vi har vist at det er mye å tjene på å kjøre økonomisk. Tester viser at det ikke er noe å hente på å gasse brått opp for så å bremse like brått ned eller kaste seg inn i kryss for å rekke grønt lys. Faktisk sparer man litt tid ved å kjøre så defensivt som mulig. Ingen vil tro det, men slik er det, sier han. En siste positiv effekt ved Trondheim kommunes fokus på mer økonomisk og miljøvennlig kjøring var at de kommunale sjåførene rett og slett ble tryggere bilister. Defensiv kjøring sparer drivstoff og tid, og bidrar til økt trafikksikkerhet. Vi er veldig fornøyde med resultatene, og vi kommer til å utvide prosjektet. Deltagerne er også veldig fornøyde og vi får gode tilbakemeldinger på kurset. Dette har vært en like stor vekker for oss som for sjåførene som har deltatt på kurset, avslutter han. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN Finn riktig bensinkort Bensinkort gir alle rabatt på bensin. Men ut over det varierer bensinkortenes betingelser like mye som fargene på selve kortene. Noen kort gir en prosentvis rabatt på bensinen. Denne brøken ligger vanligvis et sted mellom tre og fire prosent. Noen kort tilbyr et fast beløp uavhengig av hva bensinen koster per liter, mens andre igjen kombinerer med en brøk og et fast beløp. Fyll tanker der det passer Biler er laget for transport. Det vil si at det ligger i bilførerens natur å forflytte seg. Om du utelukkende tanker på den samme bensinstasjonen hver gang, er det enkelt å velge bensinkort. Men om du forflytter deg rundt, bør du velge et bensinkort som gir deg mest mulig frihet til å fylle tanken hvor det måtte passe deg. Et klart mindretall av bensinkortene tilbyr denne fleksibiliteten. Dette er også en variabel som må inn i ligningen før de endelige to strekene kan settes under bensinkortsvaret ditt. Kartlegg behovet Bedrifter og organisasjoner forhandler frem egne bensinavtaler på vegne av ansatte eller medlemmer. For større bedrifter kan en regulert avtale om fast bensinpris være en del av stordriftsfordelene. For mindre bedrifter kan det være vanskelig å oppnå det samme, i og med at man har færre ansatte å slå i forhandlingsbordet med. Det er da riktig bensinkort kan vise seg å være en inntekstkilde for bedriften for penger spart er penger tjent. Flere kortselskaper har også kastet seg inn i kampen om bensinkundene. Gjennom dem får du rabatter på bensin og andre ting du kjøper på bensinstasjonen, men disse kortene er vanlige kredittkort. Om du ikke betaler i tide, blir renten høy. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN

7 Usikker ved innlevering av leasingbilene? Dårlig erfaring? Opplevd irritasjon over manglende kontroll på kostnaden og prosessen? Tar det lang tid? Uklare svar? I ALD Automotive gjør vi det enkelt: Uavhengige takstfolk, bransjegodkjente detaljerte takstsystemer, full bildedokumentasjon av alle defekter med forklaring, alt tilgjengelig online som sikrer deg full kontroll og rask saksbehandling. Har du tid og råd til å fortsette som før?

8 8 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS KJØR GRØNT SPØRSMÅL & SVAR Rolf Hagman Forsker, Transportøkonomisk institutt Ta klimasaken på alvor med grønn fi rmabil Spørsmål: Hvordan bedrer man enkelt omdømmet? Svar: Ved å vise at man kjører miljøvennlig. TRENDER Miljø er ikke nødvendigvis det første firmaer tenker på når man skal anskaffe nye firmabiler. Men at klimautfordringene ligger langt fremme i bevisstheten, er noe både miljøet og bedriftens omdømme kan tjene på. Gøril L. Andreassen jobber med biodrivstoff, elbiler og hydrogenbiler i miljøorganisasjonen Zero. Firmaer kan enkelt bli mer miljøvennlige ved grundig å analysere sine behov, mener Andreassen. Snakker vi om enkel kjøring i byene, burde en nullutslippsbil, som elbil eller hydrogenbil, være tilstrekkelig. Skal det kjøres mil pr. dag, er en bil som går på bioetanol, glimrende. Skal man lenger av gårde eller transportere tyngre ting, lar dette seg gjøre ved biodrivstoff, sier Andreassen. Konverter til gass Kurt Oddekalv har som leder av Miljøvernforbundet gjort seg bemerket som en aktiv miljødebattant. Ifølge Oddekalv er gass- og hybridteknologi også gode alternativer for dem som ønsker en miljøvennlig profil på firmabilparken. Bensinbiler kan konverteres til gass, som både er et billigere og mer miljøvennlig drivstoff. Da kjører du på gass i byen, men slår over til bensin når du trenger flere hestekrefter på landeveien. Det jeg liker ved hybridteknologi er at bilen slår seg av, den går ikke på tomgang. Vi kan spare mye på utslippsfronten om vi begrenser FAKTA En bil er ikke lenger bare en bil. Motoren har alltid vært avgjørende, men nå regner man på mer enn bare hestekreftene. Vanlige bensin- og dieseldrevne biler har en forbrenningsmotor. Forbrenningsmotor er en varmemaskin der brennstoff forbrennes i selve motoren, slik at produktene av forbenningen direkte utfører et arbeid på f.eks. et stempel. Gassbiler har også forbrenningsmotor, men utslippene er mindre enn fra bensin- og dieseldrevne biler. Biler kan gå på gass og bensin samtidig Jåleriet står i veien for mange gode miljøtiltak. Kurt Oddekalv Leder, Miljøvernforbundet tomgangskjøringen. Faktisk burde alle biler ha en slik funksjon, sier Oddekalv. Å ha fokus på miljøet når en skal velge firmabil, er gunstig for mer enn bare klimaet. Det kan rett og slett være gunstig med tanke på å spare drivstoff også. gass i byen når man ikke trenger mye motorkraft,og bensin på landeveien når man skal dra på litt. Hybridbil er en bil som bruker både forbrenningsmotor og elektrisk motor som kraftkilde. Vekslingen mellom motorene skjer automatisk. Den elektriske motoren drives av batterier som lades når forbrenningsmotoren går. El- og hydrogenbiler er nullutslippsbiler. Mens alle de andre bilene nevnt ovenfor har et visst CO2-utslipp, slipper nullutslippsbilene ut null utslipp! VINN-VINN Å velge miljøvennlig firmabil kan også bidra til å forsterke firmaets omdømme, mener Gøril L. Andreassen i miljøorganisasjonen Zero. FOTO: ZERO Flere nyere bilmodeller er bygd for lavere forbruk og lavere utslipp. Disse bilene drikker ikke laken for å si det sånn. Begrenser du størrelsen på bilen, begrenser du automatisk forbruket og utslippet, sier Oddekalv. For jålete Å ha firmabil har ofte vært knyttet til status. Skal ansatte selv velge fritt, ryker fort det mer miljøvennlige alternativet til fordel for en større og mer prangende SUV. Oddekalv mener det er altfor mye jåleri når folk skal velge bil selv. Jåleriet står i veien for mange gode miljøtiltak. Dette gjelder ikke bare bil. Se på folk som skaffer seg gedigne hus med kjempehager, og sliter seg i hjel med å holde i stand. Vi nordmenn trenger en nedsnobbing. Vi må slutte å jåle oss med statussymboler som hus og bil. I enkelte bedrifter er nullutslippsbiler, elbiler, blitt mer populære en sine forurensende storebrødre. Tidene forandrer seg, og det reflekteres i bilvalget. Å velge miljøvennlig firmabil kan bidra til å forsterke firmaets omdømme, sier Andreassen. Gjennom å velge en miljøvenn-nlig firmabil kan bedriften vise at man tar klimatrusselen alvorlig. Å vise at man bryr seg, er en god måte å profilere bedriften på, sier Gøril L. Andreassen. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN Hvordan står det til med norske utslipp fra veitrafikken?! Vi har to typer utslipp: utslipp av klimagasser og lokalt forurensende utslipp. De siste er partikler og NOx, som er en samlebetegnelse for nitrogendioksider. Når det gjelder disse, er utslippene blitt fra fem til ti ganger lavere det siste tiåret. Dette skyldes blant annet EUs skjerpede krav til utslipp fra personbiler. Når det gjelder klimagasser, er situasjonen ganske så annerledes. Utslippene relaterer seg til hvor mye vi bruker bilen, og biltrafikken har økt. Dessuten er ikke bilene blitt så mye mer drivstofføkonomiske som vi vil like å tro. Dette er nå i ferd med å snu. Bilindustrien og EU er opptatt av at biler skal ha lavere CO2- utslipp, så utslippene går gradvis ned. Hvor opptatt er norske bilister av miljø? Alle er nok opptatt av klimagasser og miljø. Det er et! sterkt fokus på dette fra alle hold, både fra politikere og fra medier. Utfordringen er at vi ikke ser klimagassene. Det blir fort litt abstrakt for folk. Vi vet lite om hvor idealistiske folk er når det kommer til bilkjøp, men det er nok økonomien som bestemmer. Derfor er det bra med for eksempel en CO2-avgift som økonomisk favoriserer biler med lavt utslipp. Det hjelper folk til å velge miljøvennlig. Hvordan blir vi mer oppmerksom på miljøet i bilspørsmål?! For å få en mer miljøvennlig bilbruk må det til en fortsatt skjerping av bilavgiftene. Folk aksepterer til en viss grad at det er dyrt å ha bil. Men biler forurenser jo ikke i seg selv. Det er først når de brukes at bilene slipper ut klimagasser. Om man skulle gått rett til kilden, burde avgiftene på drivstoff vært høyere, men det er det veldig liten vilje til å gjøre noe med. Til det er avgifter på drivstoff for lite politisk populært.

9 The Toyota Way Prinsipp #1: Tenk langsiktig 0,39 l/mil 0-89 CO 2 g/km Nye Toyota Prius - firmabilen som viser at du tenker på flere enn deg selv Når man velger en firmabil sender man ut en rekke signaler. Så hvorfor ikke vise at du tenker på flere enn bare deg selv? Med Toyota Prius viser du at du bruker hodet og tenker langsiktig, uten at det går på bekostning av kjøregleden. Nye Prius har det aller siste av teknologi, CO 2 utslippet er på kun 89g/km og bensinforbruket er utrolige 0,39 l/mil - det er absolutt lavest i sin klasse. Dessuten er komforten og utstyrsnivået helt overlegent. Et av de viktigste prinsippene innenfor The Toyota Way er å tenke langsiktig. Et resultat av denne langsiktige jobbingen, er at Toyota kunne lansere Prius for over 10 år siden. I dag er det én million entusiastiske Prius-eiere rundt om i verden som sørger for lavere utslipp, men vi vet at det bare er ett skritt i riktig retning. Nye Toyota Prius koster fra kun kr ,-. Velkommen til en prøvekjøring du sent vil glemme! For mer informasjon om firmabiler fra Toyota, besøk toyotainbusiness.no Toyota in Business Pris levert Oslo: Nye Prius fra kr Forbruk blandet kjøring: Fra 0,39l/mil. Utslipp CO 2 : Fra 89 g/km.prisen inkluderer frakt-, leverings- og registreringsomkostning kr 8 500,-. Bilen leveres med Toyota Eurocare inkludert i prisen. Vi har også gunstig tilbud på Toyota Finansiering og Forsikring fra Toyota Financial Services. Bildene kan avvike noe fra modellene. Beskrevet utstyr kan være tilvalg. Avbildet modell er med ekstrautstyr. Importør: Toyota Norge AS, Boks 665, 3003 Drammen. Med forbehold om trykkfeil.

10 10 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Ta riktige hensyn ved valg av fi rmabil Spørsmål: Hvordan velger du den beste fi rmabilen? Svar: Ved å tenke noen år frem i tid. Å velge firmabil har aldri vært vanskeligere. Man må ta hensyn til både økonomi, miljø og ikke minst bilens faktiske egenskaper. Knut Skogstad er redaktør i broom.no og tidligere redaktør i bladet Autofil. Han advarer mot at bilen blir en gigantisk utgiftspost for firmaet. Firmabil kan være et potensielt utgiftssluk for den som skal betale regningen. Den ansatte og firmaet kan også ha et ganske forskjellig utgangspunkt. For brukeren er ikke ting som driftssikkerhet og annenhåndsverdi nødvendigvis så viktig. Mange benytter sjansen til å realisere ikke spesielt fornuftige bildrømmer når de skal ha firmabil. Men for firmaene er det selvfølgelig viktig å tenke totaløkonomi, sier Knut Skogstad. HUSK AT BILEN SKAL SELGES EN GANG. Verditap er den store stygge ulven når det gjelder bilhold, sier Knut Skogstad, redaktør i broom.no. FOTO: BROOM.NO Husk verditapet Ifølge Knut Skogstad bør firmaer ha i bakhodet at bilen skal selges en dag. Det viktigste er egentlig å tenke noen år frem i tid. Verditap er den store stygge ulven når det gjelder bilhold. Det er selvfølgelig vanskelig å spå fremtidig verdi eksakt, men heldigvis er det en del parametre som kan brukes her, sier Skogstad. Han trekker frem leasingselskaper som aktører som er flinke til å forutsi markedet. Leasingselskapene henter marginene sine på å treffe annenhåndsverdien mest mulig riktig. Her kan det ligge kompliserte utregninger til grunn, men egentlig er det ikke så veldig vanskelig. Det gjelder bare å kjenne markedet rimelig godt og bruke sunn fornuft, sier Skogstad. TIPS Tenk fremover Ingen har en firmabil til evig 1 tid. Det første man bør tenke på ved anskaffelse av firmabil er at den skal selges igjen en dag. Lett omsettelig En god firmabil bør, foruten 2 å duge til det formålet den blir kjøpt inn til, være lett omsettelig igjen. Varebiler for eksempel er utelukkende bygd for transport. Disse vil alltid holde seg aktuelle i markedet tross trender som kommer og går. Prisen på slike typer biler vil selvsagt falle, men bruksområdet deres forblir. Følg med på trendene Noen vil ha det til at det å velge firmabil er like vanskelig som å velge ektefelle. Uten å debattere denne påstanden kan man enes om at det Tenk popularitet Man bør være ekstra oppmerksom på at bilen skal selges en 3 gang. Et godt råd er å investere i et produkt som man antar vil holde seg stabilt populært. Stasjonsvogner er det for eksempel alltid et marked for. Hva er bruksområdet? Man bør passe seg for å kaste 4 seg på de nyeste biltrendene og de kuleste fargene. Jo mer riktig det virker akkurat nå, jo større er sjansen for at det er helt passé når bilen skal selges igjen. Regn også nøye på hva bilen skal brukes til, og ikke la ansatte realisere bildrømmen sin med bedriftens penger. 4TIPS VELG RIKTIG FIRMABIL er vanskelig å finne riktig bil. Derfor bør man følge med på generelle biltrender. Generelt vil jeg si at det er smart å kjøpe biler som selger godt. Populære nybiler er i all hovedsak populære bruktbiler også. De siste årene har SUV med diesel og automat vært en av de store slagerne. Stasjonsvogner med dieselmotor har vært høyt på manges ønskeliste. I Norge er bil så dyrt at mange har bare én bil, og den skal fylle alle behov. Da er det viktig med god plass til både helgeturer og ferieturer, forklarer Skogstad. Se på detaljene Store, familievennlige biler med dieselmotor er relativt sikre investeringer. Sedaner med bensinmotor vil man derimot ikke sikkert få like mye igjen for, ifølge Skogstad. Verditapet kan være formidabelt på Sedaner med bensinmotor eller på typiske motebiler som selger mye like etter lansering. Når nyhetens interesse er borte, faller salget og annenhåndsverdien. Biler med litt statusfaktor skal liksom helst ha både skinnseter og navigasjon. De koster mer i innkjøp, men de er også langt lettere å selge igjen, sier Knut Skogstad. Til syvende og sist har faktisk fargen noe å si. Enkelte biler er nesten uselgelige i noen farger. Det er kanskje et kjedelig råd, men her gjelder det å tenke litt som alle andre, avslutter Skogstad. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN UTSTYR Vurder hva du trenger av ekstrautstyr Hva som er relevant av ekstrautstyr, er det bare du som kan avgjøre, men du bør sette deg inn i markedet før du kjøper noe. Det viktigste er uansett at utstyret er i orden. Det finnes alt mulig av ekstrautstyr til bilen. Trenger du virkelig uttak til ipoden din, eller en varmeplate til kaffekoppen? GPS er blitt så vanlig i biler at det spørs om det egentlig kan kalles ekstrautstyr. GPS skal i teorien lose deg trygt frem i hele verden, men det er en kjensgjerning at kartet og terrenget ikke alltid stemmer overens, bokstavelig talt. Sørg derfor for at du har oppdatert GPS en før du legger ut på langtur. Oppdateringer er ikke billige, men om du ikke sørger for det, har du fort en enda dyrere ubrukelighet hengende i frontruten. Enklere lukeparkering Man bør som sagt tenke igjennom hva man trenger. Ikke alle synes lukeparkering er like enkelt. Derfor finnes det både ryggekamera og ryggesensor. Den første er lite populær blant bilister, mens den andre er mye i bruk. Problemet med kameraet er at det føles unaturlig å se fremover på en liten skjerm mens bilen går bakover. Dessuten blir selve kameraet skittent og bildet tilsvarende dårlig. En langt rimeligere ryggesensor gir akkurat samme informasjon som et kamera, det vil si om hvor nært du er en annen bil. Sensoren koster allikevel mindre og føles mer naturlig. ALV HÅGÅRD GUSTAVSEN 100 km på en lading Nye Micro-Vett Fiat e500 og Fiorino vare/5-seter med lithium-ion batteri. Lades i vanlig stikkontakt. Ladetid 8 timer. Toppfart 100 km/t. Nå med leasingavtale for bedrift/offentlig. Begrenset antall. fra kr 6790,- pr mnd. eks mva. + forskuddsleie Detaljer og bestilling movingcity.no

11 Nyhet! Nå med 4x4 EXPERT 4x4 6 m ,- EXPERT 4x4 ER LEDENDE PÅ LAVT FORBRUK 2 -UTSLIPP I SIN KLASSE Veil. priser pr lev. Bertel O. Steen Drammen. Alle priser er investert beløp eks. mva., leveringsomk., frakt, og årsavgift. Innvendig kledning tilkommer. Alle modeller har 3 års/ km garanti, galvanisert karosseri, 5 års rustgaranti, lave vedlikeholds-kostnader og lange serviceintervaller. Bildene er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Forbehold om trykkfeil. Importør: Bertel O. Steen AS. NYE PEUGEOT EXPERT 4 X 4 INSPIRERT AV DEG Peugeot Expert er laget for å gi deg en god arbeidsdag på veien. Dette er en av landets mest populære proffbiler i den mellomstore klassen, og er kjent for komfort, kvalitet og praktiske egenskaper. Nå får du også firehjulsdrift for maksimal fremkommelighet. SE HELE UTVALGET AV PROFF-BILER PÅ Nye Expert 4x4 NYE RENAULT MEGANE SPORT TOURER. ALT ANNET SER GAMMELT UT. Testet versjon: Renault Megane 1.5 dci Expression PREMIERE 26. SEPTEMBER. PRØVEKJØRE? SEND SMS MEGANE TIL Prisen er inklusiv frakt og leveringskostnader Oslo. Bilen på bildet kan ha ekstrautstyr. Lokale prisforskjeller kan forekomme. Finansier bilkjøpet ditt med Renault Billån. Kontakt din lokale Renault-forhandler for mer informasjon.

12 12 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hvordan oppnå suksess med bilen som arbeidsverktøy? Svar: Ved å gjøre som Toms Transport & Budservice AS, arbeide hardt, ha god oversikt og passe godt på bilene. Følger sine egne bud LEDER TIL LEDER - Da vi hadde passert biler, ble sjåførene ofte spurt om hvilket bud de var. Da ble vi enige om at alle skulle svare at budet var: Du skal ikke ha andre bud enn Toms, sier Tom V. Andresen, gründer og daglige leder i Toms Transport & Budservice AS, og ler. Og Tom ler mye der han sitter på kontoret på Rommen. Godt humør og et par sigaretter hjelper tydeligvis i en hektisk hverdag, hvor telefonen ringer annethvert minutt. - Jeg synes det er stille på telefonen i dag, smiler Tom og lener seg godt tilbake i stolen. Styrte oppturen hjemmefra Eventyret til Toms Transport & Budservice AS begynte med én bil han selv kjørte i Men snart var de både to, tre og fire sjåfører. - Det gikk veldig fort. Jeg styrte alle bilene selv fra mobiltelefonen samtidig som jeg kjørte. Da vi kom til fem biler, måtte jeg spørre kona om vi kunne bruke det ene soverommet hjemme til kontor. Fra da av styrte jeg bilene via radio hjemmefra, sier han. Men firmaet vokste så raskt at det snart var behov for flere personer til å holde styr på alle bilene. - Det tok ikke lang tid før vi måtte benytte et soverom til hjemme, og da forsto jeg at det var på tide å flytte til nye kontorer, sier han. La godt merke til finanskrisen Fra kun én bil i 1988 har bedriften vokst til å omfatte over hundre biler i dag, og nye avtaler fører til at Tom regner med å ha 120 biler som kjører for ham ved årets slutt. - Vi har bygd bedriften stein for stein; i det siste har vi vel bygd i lecablokker, sier Tom og ler hjertelig. I dag jobber det 17 personer i administrasjonen på Rommen. Omsetningen var i fjor 71,6 millioner kroner, men Tom regner med tre-fire millioner mindre i år. Finanskrisen har satt sitt preg på denne bransjen også. - Den første oktober i fjor var det som å slå av bryteren. Bedriftene strammet inn over alt og alle produktene gikk jevnt ned med 20 prosent. - Vi ser imidlertid at det begynner å lysne litt nå, og tror vi skal hente inn en god del i høst. PROFIL Tom V. Andersen Startet Toms Transport & Vedlikehold som enkeltmannsforetak i Innen året var omme hadde han tre biler i stallen og en omsetning på kroner. Toms har i dag ca 120 transportører. Han var sentral i Tv-serien Budbringeren på Viasat4. 2. juni i år åpnet han ny avdeling i Trondheim. Sørger for gode rammeavtaler Toms Transport & Budservice AS har i tillegg til budbiler og sykkelbud også 30 lastebiler. Sjåførene er innleide transportører som kjører på oppdrag for Toms, med hans reklame på bilen og hans uniformer. Men bedriften sørger for å skaffe rammeavtaler innen mange områder slik at sjåførene kan få alt fra finansiering til drivstoff litt billigere enn dersom hver enkelt skulle forhandle sine avtaler. - Men jeg føler av og til at mannen i gata får omtrent like gode avtaler som oss. Før fikk storkunder mye ekstra, nå må man nesten krangle seg til ekstra stereoanlegg. Bilbransjen har blitt litt rar sånn sett, sier han. Kartlegger rutene godt I resepsjonen til Toms på Rommen henger det fotballdrakter fra et titalls forskjellige fotballag. Bedriften sponser fem eliteserielag, tre addeccoligalag og flere lag både innen ishockey og håndball. I tillegg sponser de mange lag for yngre spillere. Til sammen er det rundt 2000 spillere i Norge som har reklame for Toms på ryggen. I rommene innenfor alle draktene i resepsjonen befinner det seg blandt annet fire personer som dirigerer alle budene. Samtlige biler er datastyrte og alle sjåførene får grunnleggende kurs før de begynner. - Vi bruker både datakommunikasjon, radiokommunikasjon og mobiltelefoner. Budene skal gjerne innom mange steder i løpet av en time, og vi legger opp rutene herifra. Datakommunikasjon fører til at vi hele tiden kan se hvor og når noe er hentet og levert. Gode rutiner Tom er fornøyd med at det i firmaets historie kun har forekommet førerkortbeslag to ganger. - Vi har lagd et laminert ark til alle sjåførene med hvor mye forskjellige brudd på trafikkregler koster, og hvor mange prikker man får. Tom sendte brev til politiet med spørsmål om kostnader ved regelbrudd, og fikk et pent svar tilbake med utførlige opplysninger. - Politiet skrev at de satte pris på at jeg var opptatt av dette. Det brevet har jeg rammet inn og hengt på veggen, smiler Tom. Budene har en hektisk hverdag og leveransene skal raskest mulig frem. Derfor får budet som blir valgt til månedens sjåfør en fotoboksvarsler i gave. - Og det er lovlig, påpeker Tom. Nå skulle jeg bare ønske at noen snart kunne finne opp en laservarsler, avslutter han. RAGNAR LERFALDET Nårdutrengeross Mekonomen butikk og verksted er etablert over det ganske land. 46 butikker og over 370 verksteder. Hos Mekonomen kan du få kjøpt alt du trenger til bilen din, om det er reservedeler, barnesikring, takbokser eller bilpleie. Kunnskap og kvalitet er viktig for oss. Trenger bilen service eller reparasjon, hjelper Mekonomen Bilverksted deg meg jobben. Med over 370 verksteder i Norge finner du alltid et verksted i nærheten. 3årsgaranti Vi gjør BilLivet enklere

13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER TOMS BESTE TIPS TIL FLEET MANAGEMENT Toms Transport & Budservice AS har over 100 biler i stallen. Slik sørger bedriften for å holde orden på sine mange biler og sjåfører: BYGGER FIRMAKULTUR - Du skal ikke ha andre bud enn Toms, ler Tom V. Andresen, gründer og daglige leder i Toms Transport & Budservice AS. FOTO: RAGNAR LERFALDET Bruk tid på bilen Alle sjåførene må bruke tid 1 på bilene. Vi anbefaler alle å sette seg inn i hva som skjer under panseret. Følg alle servicer Man må følge alle servicer 2 og ikke la småfeil rulle og gå. De må rettes opp før de utvikler seg til større problemer. Sørg for riktig kjøring Vi sender ut en liten mal 3 med tips om kjørekultur til alle sjåførene. Riktig kjøring fører til mindre slitasje på bilene. Legg til rette Vi lager fordelsavtaler for 4 alle sjåførene for alt fra drivstoff til mobiltelefoner. Til og med fotoboksvarslere får sjåførene billigere ved å kjøpe via oss. Lag samarbeidsavtaler Vi har samarbeidsavtaler 5 innen finansiering. Avtalene er både med banker, leasingselskaper og leiebilselskaper. Bytt bil ofte Det er viktig at alle kan stole på bilene, så de bør byt- 6 tes hvert tredje år, eller senest hvert femte år. Det er også viktig å velge driftssikre biler. Enkel og grei betaling for store og små bedrifter Søk om YX FirmaKort og YX MasterCard Kontakt oss på eller se for mer informasjon

14 14 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 5TIPS NYE KRAV TIL SJÅFØRER DETTE ER YRKES- SJÅFØRDIREKTIVET Direktivet skal gjennomføres i følgende fire faser: Fra 10. sept Alle nye sjåfører av buss eller minibuss, klasse D og D1, skal i tillegg til den obligatoriske føreropplæringen gjennomføre et kurs på 280 timer. Det gjelder kun sjåfører som tar dette førerkortet for første gang. Noen slipper unna med kun 140 timer, avhengig av alder. Fra 10. sept Alle nye sjåfører innen godstransport, klasse C og C1, skal gjennomføre et kurs på 280 timer, eventuelt 140 timer. Kravet om økt kompetanse ble innført for sjåfører av busser og minibusser allerede i fjor. Fra 10. september 2009 gjelder samme krav for sjåfører innen godstransport. I tillegg til det økte kompetansekravet for nye sjåfører må også erfarne sjåfører ta etterutdannelse om et par år. - Fra 2011 stilles det krav om 35 timers etterutdannelse av yrkessjåfører med førerkort i klassene D1 og D. Fra 2012 gjelder det samme for yrkessjåfører i klassene C1 og C, sier rådgiver Arvid Mytting i Statens vegvesen. Vedlikehold kompetansen Mytting mener de økte kravene er viktige for å heve statusen til yrkessjåførene. Yrkesutdannelsen tar sikte på å oppdatere og vedlikeholde sjåførens kompetanse innen ny teknologi, samt økonomisk og optimal utnyttelse av kjøretøyene. - Kravene til økt utdannelse skal føre til høyere trafikksikkerhet og bedre sikkerhet for den enkelte arbeidstager, sier han. Arbeidsgivers ansvar Innen godstransport og buss vil de nye direktivene omfatte ca sjåfører. Det er arbeidsgivers ansvar å stille disse kompetansekravene til sine ansatte. - Ved optimal kjøring kan man spare fem til ti prosent drivstoff. Det er bra både for miljøet og for lønnsomheten. Sjåførene blir også mer bevisst sin egen adferd, de blir mer opptatt av VIL ØKE SIKKERHETEN - Kravene til økt utdannelse skal føre til høyere trafikksikkerhet og bedre sikkerhet for den enkelte arbeidstager, sier Arvid Mytting, rådgiver i Statens Vegvesen. FOTO: HILD THALE T HOEN Økte krav til sjåfører av tunge kjøretøy Spørsmål: Hva er det nye direktivet og hvilke krav stilles det til sjåførene? Svar: For alle som tar førerkort for første gang i klasse C, C1, D eller D1 og som vil bli yrkessjåfør, må nå ta tilleggsutdannelse, på enten 280 eller 140 timer, avhengig av alder. å kjøre riktig, sier Mytting. Alle må ta kurs Sjåfører som allerede har førekort før 2009, må gjennomføre etterutdannelsen første gang i perioden fra tre til syv år etter at ordningen for deres førerkortklasse trer i kraft. Statsborgere fra land utenfor EØS-området, men som er yrkessjåfør i Norge, må ta de samme kursene dersom vedkommende er ansatt i et selskap som er etablert i et EØS-land. RAGNAR LERFALDET Fra 2011 Alle sjåfører som har førerkort i klasse D og D1, skal gjennomføre et etterutdannelseskurs på 35 timer hvert femte år. Fra 2012 Alle sjåfører med førerkort i kasse C og C1 skal gjennomføre et kurs på 35 timer hvert femte år. Vil sikre like vilkår Direktivet gjennomføres samtidig i samtlige EØSland. Gjennom harmonisering av lovgivningen i EØS-området har Yrkessjåførdirektivet til formål å sikre like konkurransevilkår, gjennomføring av de fire friheter, samt fremme rekruttering og sikre omdømmet til sjåføryrket.

15 FASETT NÅ ER DET TID FOR Å HØSTE: DE BESTE FRA DE BESTE FRA 2009-ÅRGANGEN SKAL UT NÅ ER DET STORE PENGER Å SPARE, SÅ VÆR RASK! Hos Bavaria Oslo (tidligere Bavaria Autozentrum) kan du i disse dager gjøre et virkelig godt kjøp på en ny 2009-modell BMW. Vi gir deg store avslag på utvalgte modeller. I tillegg får du tryggheten og garantien Bavaria gir deg som landets største BMW-forhandler. Flere nye biler med en spennende X-faktor kommer snart, så vi trenger mer plass. Bavaria Oslo oslo.bavaria.bmw.no Bavaria Oslo AS, Økernveien 99, Oslo. T:

16 16 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Haakon J. Marthinsen Markedssjef Autolease Mads Pinnerød Daglig leder Moving City AS Olav Braae-Johannessen Fleet manager Toyota Norge AS Spørsmål 1: Hva mener du er den største utfordringen for aktører som administrerer firmabilparker i Norge i dag? Spørsmål 2: Hva er viktig å tenke på ved valg av ny firmabil? Helhet både ift. økonomi og kvalitet! Totaløkonomien er sammensatt av en rekke kostnader, og det hjelper eksempelvis svært lite med gode rabatter dersom service- og vedlikeholdskostnadene ved samme bil er tilsvarende høye. Kundene bør generelt sett ha bedre fokus på totaløkonomien og hva hvert kjøretøy ender opp med totalt sett etter endt drifts- eller leieperiode inkl. alle tilleggskostnader. Høye uforutsette kostnader kan forhindres igjennom effektiv og god drift til ferdig definerte normer. Videre er det viktig med god nok kompetanse knyttet til riktige valg av både type og størrelse på aktuell bil. Her er det et todelt perspektiv brukeren av firmabilen og kunden/selskapet som anskaffer den. Aller først må kostnadsrammene avklares internt hos arbeidsgiver. For mange bruker altfor mye tid og ressurser på kjøretøyer som ikke inngår i kostnadsrammen. En klar definisjon på hva de enkelte brukere har tilgang til, er både ressurs- og vilkårsmessig fornuftig. Dette bidrar til både mindre støy og ofte lavere totalkostnader for kunden. For større bilparker bør det være en klar bilpolicy forankret både med modellutvalg og klare retningslinjer for bruk av firmabil. Igjen er valg av riktig totaløkonomisk bil viktig. Den største utfordringen er å kombinere ulike biler som ivaretar miljøet på en god måte, dekker transportbehovet, gir den fleksibiltet som bedriften ønsker, og gir lave og forutsigbare kostnader pr. km. Velger man å vektlegge lavt C02-utslipp fra bilparken, er det for tiden et begrenset utvalgt av biler. Da vil det være viktig å kombinere flere biler, med forskjellige og komplementære egenskaper, som i sum løser bedriftens transportbehov og bidrar til å styrke bedriftens ønskede profil. Firmabil og trender Det kommer nå miljøvennlige, spennende lav-/nullutslippsbiler som utmer- ket dekker en rekke tranportbehov. Skal din bedrift være i front og med miljøprofil, må dere velge en bil for fremtiden: en nullutslippsbil. Velger man en miljøbil, viser man at man tar klimautfordringen alvorlig, man viser at man ønsker å bidra til utslippsreduksjon gjennom et aktivt verdivalg. I tillegg viser man at firmaet har evne og vilje til å velge miljøvennlige, tidsriktige og fremtidsrettede løsninger. Det å administrere en bilpark er komplekst i seg selv, i tillegg ivaretas dette i mange bedrifter som en tilleggsfunksjon av en person med en rekke andre arbeidsoppgaver. En hovedutfordring er å se hele bildet knyttet til det å ha en bilpark, og ikke kun de åpenbare vilkårene ved anskaffelsen av bilene. Bilholdskostnadene er avhengige av mange faktorer, bl.a. prisnivå, driftssikkerhet, servicekostnader, driftskostnader og bilens annenhåndsverdi. Vi ser at stadig flere søker rådgivning og hjelp til dette, og ønsker å samle alt hos en samarbeidspartner, gjerne med tilknyttet biladministrasjon der alt samles på én faktura. Både ut fra bedriftens ståsted som arbeidsgiver og ut fra den ansatte som bilbruker er det viktig å tenke helhetlig ved valg av bil. Det vil som oftest være flere alternative leverandører til det enkelte bilbehov. Det som imidlertid viser seg å få stadig sterkere fokus, er hvilken profil bedriften gir ut fra bilvalget. Det å tenke miljømessig i bilvalget er for stadig flere avgjørende for å bygge opp under bedriftens øvrige miljøprofil. I tillegg kommer viktigheten av å se på de totale bilholdskostnadene, få råd og hjelp til å se helheten. Spørsmål 3: Hva kan norske myndigheter gjøre for å forenkle og effektivisere dagens retningslinjer for firmabilhold? Firmabilbeskatningen i Norge er enkel og forståelig, men på sikt kan en omlegging til brukskostnad avhengig av kjørelengde pr. år være et godt alternativ. Norske myndigheter bør videre bidra med flere incentiver overfor bruker ved valg av miljøvennlige anskaffelser. I dag er det for brukeren kun fordelaktig å velge elbil. Da elbil med dagens teknologi fortsatt er uaktuelt for mange, burde det også være tilsvarende incentiver ved andre miljøvennlige anskaffelser. I tillegg bør myndighetene bidra til en raskere utskiftning av Norges gamle bilpark gjennom både lavere avgifter og høyere vrakpant. Det er viktig å forenkle og effektivisere, men det er i disse dager enda viktigere at norske myndigheter styrer firmabilpolitikken i den miljøretningen som myndighetene faktisk ønsker og uttrykker. Skal vi nå målsetningen om elbiler i Norge innen 2020, er det viktig at myndighetene tar flere konkrete grep for å bidra til det. Eksempler på dette er en reduksjon av merverdiavgiften på leasing av elbiler. I dag er beskatningen av firmabil utelukkende knyttet til prisen på bilen for brukeren. En fornuftig vei å gå ville være å legge inn en faktor på bilens C02-utslipp i kombinasjon med bilens pris. Da ville brukerne stimuleres til å velge lavutslippsbiler, og bedriftene ville ytterligere få styrket sin miljøprofil og være med på å bidra i riktig retning med tanke på miljøet.

17 INSPIRASJON DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER TIPS 1 2 FARGELØFT 1. Folien som er anvendt er i blåfarger, pluss en silver metallic for å beskytte lakken på bakre del.. 2. Det ble brukt laminerte elementer for beskyttelse og falming, og tilleggsforsterkning i dør og panseråpninger, hjulbuer og lister. FOTO: KENO ANSIKTSLØFTNING Med bildekor til Tour de France Da TV2 Sportens sykkelekspert Dag Otto Lauritzen (på bildet) dro til Monaco for å dekke Tour de France 2009, stilte han med en doning som skilte seg ut fra de andre bilene. Hans Skoda Superb hadde fått en total makeover! Dekorasjonen var designet av TV2, og produsert og montert av Keno Reklame. - For et optimalt klart og ikke strukket uttrykk mht. bilder og stripeelementer, valgte vi først å helfoliere bunnfargene, for til slutt påmontering av fargefotos og logoer, utskårne elementer og designstriping for hånd, forklarer montør Arne Sævig i Keno. Oppdag Opel Mester bilene! Leasing fra 1.295,-* per. mnd. Leasing fra 2.495,-* per. mnd. TIDENES KAMPANJEBILER! Uansett hvilken Opel Mester varebil du velger, får du en bil som gjør arbeidesdagen lettere. Du får en en bil som er meget velutstyrt, pålitelig og bekymringsfri å kjøre og eie. Takket være Opels fem serviceløfter slipper du unødige driftsstopp. Opels fem serviceløfter for varebiler: Hurtigservice/diagnose uten avtalt tid Slitedeler byttes samme dag Lånebil under reparasjon Direktenummer til kundeservice Mobilitetsprogram ved stans/uhell Opel Combo Mester 75 hk diesel fra kr ,-* Combo Mester inkluderer: Klimaanlegg Radio/CD spiller Sentrallås, El betjente vinduer Skyvedør høyre side med vindu Oppvarmet forseter Høyderegulerbart førersete Støtfanger og utvendig speil i bilens farger. Opel Vivaro Mester 114 hk diesel fra kr ,-* Vivaro Mester inkluderer: Klimaanlegg ESP Radio/CD spiller Sentrallås El betjente vinduer Skyvedør høyre side med vindu Oppvarmet førersete Hengerfeste. :: SKØYEN Drammensveien Telefon CO 2 -utslipp g/km, 5,2-8,4 l/100 km gjelder drivstofforbruk ved blandet kjøring. Miljøklasse Euro 5. Frakt Oslo og lev.omkost. på 7500 kr tilkommer. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør General Motors Norge AS. *Priser eks. mva. Forskuddsleie kr ,- (Combo) / kr ,- (Vivaro), rente 4,5%

18 18 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Når det gjelder firmabil, er det to myter som koster næringslivet dyrt. Den ene er troen på at det er billigere å eie firmabilen selv enn det er å lease bilen. Den andre myten er at leasing alltid binder deg for tre år. Begge deler er feil, og begge deler koster næringslivet store summer hvert år. Seiglivede myter koster næringslivet dyrt Leasingmarkedet har vokst kraftig i flere år, og det kan kanskje tyde på at den første myten begynner å slå sprekker. Fortsatt er det imidlertid mange bedrifter, spesielt mellomstore og mindre, som oppriktig tror at det er rimeligere for dem å eie og drifte firmabilene selv enn å sette bort hele jobben til et leasing- eller biladministrasjonsfirma. Hele eksistensgrunnlaget for leasing- og biladministrasjonsselskapene er imidlertid at de klarer å levere biler til en lavere totalkost enn hva kundene deres selv klarer. Stordriftsfordeler og rimelig finansiering er noen av årsakene til dette. Fleksibel leasing Den andre myten som feilaktig sier at man ved leasing må binde seg for tre år, er enda mer utbredt. Årsaken til dette er nok at de fleste leasingselskapene i praksis velger å binde kundene for denne perioden fordi de selv da kommer gunstigere ut avgiftsmessig. Leasing kan imidlertid være langt mer fleksibelt. Det er helt opp til leasingselskap og kunde å bestemme hvor lang bindingstid man setter på avtalen. Skal det være tre år eller én måned? Aktører i den korte delen av leasingmarkedet legger stor vekt på å være fleksible og tilbyr leasing helt ned til én måned. Etter denne måneden kan kunden når som helst levere bilen tilbake, beholde den eller bytte den i en annen bil. Leasingavtalene er derfor i praksis ofte fra én måned til ett år. Behovene eller ønskene kan endre seg, og da er det godt å ha fleksibilitet som gjør at man kan bytte til større bil, mindre bil eller bare en annen type bil. Kanskje skal bilbrukeren på en lengre ferie i utlandet, og dersom man ikke er bundet opp av lange avtaler, kan man da velge ikke å ha bil i den perioden. Sikrer skjør oppgang Etter å ha vært igjennom den verste resesjonen på 90 år, viser næringslivet nå tegn til skjør oppgang. Mange bedrifter har vært nødt til å redusere bemanningen i nedgangsperioden og oppdaget kanskje at de hadde leasingbiler de ikke lenger hadde bruk for bundet i avtaler de ikke kunne komme ut av. Denne problematikken kan man unngå dersom man passer på at en viss andel av leasingbilene er på korttidskontrakter. Det LEASING Det er helt opp til leasingselskap og kunde å bestemme hvor lang bindingstid man setter på avtalen. Tonje Fossum Salgs- og markedsdirektør i Avis Bilutleie bør man alltid ha, og flere i tider hvor man er usikker på behovet fremover. I dag er det nær sagt umulig for en bedriftsleder å vite hvor mange firmabiler bedriften har behov for om to-tre år. Problemstillingen forsvinner med korttidsleasing. I tillegg får man en god sikkerhetsmessig og miljøvennlig profil ved at de ansatte hele tiden kjører nye biler og biler som er tilpasset behovet. Alt i én pakke Månedsleien for korttidsleasing er gjerne satt sammen litt annerledes enn den tradisjonelle treårsleasingen. Kortidsleasing omfatter gjerne alle kostnader unntatt drivstoff og bompengeavgifter. Forsikring, service, dekkskifte, 24 timers assistanse og mye mer er inkludert i leien. Typisk vil det heller ikke være noen forskuddsleie, slik som det ofte er ved annen leasing og spesielt ved privatleasing. Kostnadene ved å holde bil på denne måten er omtrent som ved tradisjonell leasing, men strukturen er altså annerledes ved at flere elementer inngår i månedsbeløpet. Den viktigste forskjellen er fleksibiliteten. Korttidsleasing kan leveres til både firmaer og privatpersoner. 5 FOSSUMS BESTE TIPS Hold deg fleksibel 1 Sørg alltid for at du kan levere inn minst 20 prosent av firmabilene på dagen dersom du må kutte kostnader. Tro på tallene mer enn på mavefølelsen 2 Det er nesten helt sikkert dyrere for deg å eie og drifte firmabil selv enn det er å lease, selv om mange tror det motsatte. Ta med alle kostnadene i regnestykket. Sammenlign epler med epler 3 Det varierer hva som er inkludert i månedsprisen også blant dem som tilbyr leasing. Pass på at månedsbeløpene du sammenligner, inneholder de samme elementene. Noen tar forskuddsleie og tillegg for årsavgift, dekkskifte, osv. Andre har det inkludert. Bestem bindingstiden selv 4 Leasing har ingen minste bindingstid. Mange tror tre år er minimum, men enkelte opererer med ned mot én måneds bindingstid. Bruk fornuft, eller vit hva det koster å la være 5 Ikke kjør større og dyrere bil enn du trenger eller ønsker. Om behovet endrer seg, så bytt. Vil du kjøre en større og flottere bil en periode, så vit i alle fall hva det koster. Dunlop Graspic DS-2 4 VINTERDEKK V2 TIL PRISEN AV BEKJEMPER IS MED GLASS! PIGGFRIE PREMIUMDEKK TIL SUVEREN PRIS! Graspic DS-2 har scoret meget høyt ved testing på bl. a. is, på grunn av glassfibrer i gummiblandingen. Fibrene harver opp isen og gir deg suverent grep på isete og våt veibane - perfekt for nordiske forhold! Tilbudet gjelder tom. 14. oktober. GUNSTIGE PRISER PÅ DEKKHOTELL! ELCON Bilpartner tilpassede løsninger for næringslivet Vi tilbyr alt fra rene finansieringsløsninger til administrasjon av små og mellomstore bilparker. RING GRATIS 800DEKKTEAM Din komplette dekk- og felgleverandør Les mer på

19 Kampanjedager på Accord Inntil kr ,- i rabatt Leasingeksempel kr ,-** pr. mnd. (Accord Tourer 2.0 Automat) Kommer også med diesel og automat! * Kampanjepriser gjelder alle biler registrert før Årsavgift kommer i tillegg. Dieselmotor 150Hk: Forbruk bl.kjøring 5,6-6,6 l/100km, CO2 utslipp: g/km. Bensinmotor 156 Hk: Forbruk bl.kjøring 7,2-7,9 l/100km, CO2 utslipp g/km. ** Leasingeksempel: Prisen er eks mva, reg.omk og forutsetter 15% forskudd og årlig kjørelengde på km/året. Nom.rente: 4,25%. Eff.rente: 5,06%. Tinglysn.og etabl.gebyr: kr 3.610,-. Motoren oppfyller Euro 5 kravene som trer i kraft i disse dager. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Vi tar forbehold om feil i annonsen. OSLO/ENSJØ: Skotvedt AS, Ensjøveien 9, tlf DRAMMEN: Skotvedt AS, Ing. Rybergsgt. 103, tlf RUD/BÆRUM: Skotvedt AS, Baker Østbys vei 7, tlf spesialpriser «ferdig på veien» Honda Accord Sedan fra kr ,-* Honda Accord Tourer fra kr ,-* inkludert vinterhjul, metallic lakk og reg.omk. LIVET ER MER ENN EN VOLVO. DET ER STORSLÅTTE NATUROPPLEVELSER, ROEN LYDENE, LUKTENE, OG DET Å NYTE REISEN OG KOMME SIKKERT OG OPPLAGT HELT FREM. DERFOR HAR VI LAGET KAMPANJEMODELLEN STENSHAGEN LIMITED TIL VOLVO XC70. STENSHAGEN limited AWD Uten tillegg i prisen XC70 STENSHAGEN limited Inneholder bl.a. Automatgir, Firehjulstrekk, Bluetooth handsfree, Dieselvarmer m/timer, High Performance Stereo, Brikeholder, Skinninteriør XC, Dual Xenon hovedlys, Criuse Control, Kjørecomputer, Elektronisk klimaanlegg, CZIP Clean Zone Interior Package, IAQS Interior Air Quality System, Hill Descent Control (på AWD), Krom og alu. detaljer, Skinnratt m/silk Metal, Vannavstøtende sideruter foran, Auto avblending sladrespeil m/kompass, El. innfelbare sidespeil, El. setejustering m/minne, Regnsensor, Ryggesensor, Volvo alarm, Aluminiumsfelger 17 KAMPANJEPRIS ,-* Veil. pris kr ,-* *Reg omk/frakt kr ,- tilkommer *Gjelder privat/firmakjøp uten annen avtale Volvo XC70 fra kr ,-* GJ.SN FORBRUK L/100 KM. CO2-UTSLIPP G/KM. ALLE VOLVOS DIESELMODELLER HAR PARTIKKEL- FILTER SOM STANDARD. PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTAN DER.* TILBUDET GJELDER VED BESTILLING AV NY 2010 MODELL FØR , ELLER SÅ LANGT LAGERET REKKER. STENSHAGEN BIL - VI LEVER AV TILLIT! Drammensveien 213,

20 20 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON TIPS TRENDER Stort oppmøte ved bilmessen i Frankfurt Den 61. internasjonale bilmessen i Frankfurt (IAA) ble avholdt fra september. Selv om bilbransjen har vært nede i en bølgedal, ser det nå ut til at pilene peker oppover igjen.som trenden har vist de senere år, er miljøvennelighet og kostnadseffektivitet viktige fokusområder hos bilprodusentene. På messen er det blant annet blitt presentert en konseptbil som kan gå 100 km på en liter drivstoff. FULLT HUS 781 utstillere, inkludert 63 bilprodusenter, fra 30 land stilte på bilmessen i Frankfurt. Messen ble åpnet av den tyske statsministeren, Angela Merkel. FOTO: *Pris inkl. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. CO2 utslipp g/km. Drivstofforbruk (kombinert kjøring) fra 0,64-1,03 l/mil. Bygd for svarte løyper. Med utstyr du ellers trenger svart belte i shopping for å få. Kuga Titanium 2.0 TDCi 136 hk ORDINÆR PRIS: ,- NÅ ,- DU SPARER ,- Nå kan vi levere Kuga rett fra lager, med imponerende utstyrspakker til beskjedne priser. Kuga er stor nok for de flestes behov. Liten nok til å ha lavt drivstofforbruk og CO2-utslipp. Den har kjøreegenskaper som langt dyrere biler. Firehjulstrekk og høy bakkeklaring tar utfordringene med norske veier og klimaforhold. Kompromissløs sikkerhet og forførende former kommer i tillegg. Kom innom og se hva vi har å tilby akkurat nå. JONGSÅSVEIEN 4

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

FORRETNINGS- REISER 7TIPS

FORRETNINGS- REISER 7TIPS Reisepolicy Skaff deg reiserutiner som kutter kostnader DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Outsourcing Spar tid, la reisebyrået bestille billettene dine Reisekort og -konto Anticimex AS har

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

KIOSK BENSIN SERVICE. Vil redusere millionutgift på. vaskevann. Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08. > 04 Best 15 år Samhold gir styrke > 15

KIOSK BENSIN SERVICE. Vil redusere millionutgift på. vaskevann. Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08. > 04 Best 15 år Samhold gir styrke > 15 KIOSK BENSIN SERVICE Nr.2 SEPTEMBER 2014 > www.virke.no Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08 Offisielt medlemsblad for Virke KBS Vil redusere millionutgift på Iris Carina Revider deg selv! > 07 vaskevann

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer