Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl ) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg"

Transkript

1 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Møtedato/tid : 13. september 2007 kl Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer : Odd Vårvik, leder Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl ) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg Møtende varamedlemmer: Ingen. Forfall: Ikke møtt: Andre møtende :Bård Undhjem, Revisjon M-N IKS, Oppdr.ansv.revisor (sak 20-22) Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS, daglig leder Erling Lenvik, ordfører (sak 24 25) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær Innkalling og sakliste: Ingen merknader Side 1

2 Sak 20/2007 Godkjenning av møtebok fra Kontrollutvalget /2007 Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes Kontrollutvalgets sak 19/2007 Eventuelt: Kommunestyrets sak 27/07 Salg av industribygg Moøya gbnr 2/13-2 Odd Vårvik refererte fra saksfremlegget, han undersøker med saksbehandler om forhistorien til dette salget. Odd Vårvik orienterte om møtet han hadde med Ola Vang ang. denne saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes Sak 21/2007 Referatsaker Kontrollutvalget /2007 Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering Det ble gitt muntlige orienteringer om følgende saker: 1. Årsoppgjørsbrev for 2006 til kommunen, oppdragsansvarlig revisor 2. Eiermøte i KonSek Midt-Norge IKS, oppdragsansvarlig sekretær Punkt 1: Oppdragsansvarlig revisor og daglig leder Revisjon Midt-Norge svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Inge Storås orienterte om budsjett- og økonomiutfordringene fremover for kommunen. I tillegg til innstillingen gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere om kommunens økonomi i et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte som avholdes 4. oktober kl Side 2

3 Kontrollutvalget vedtok å be rådmannen om å orientere om kommunens økonomi i et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte som avholdes 4. oktober kl Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering Sak 22/2007 Kontrollutvalget Oppsummering av egen virksomhet i valgperioden Kontrollutvalget /2007 Kontrollutvalget ber om at sekretariatet innarbeider eventuelle forslag til endringer i oppsummeringen av utvalgets evaluering av arbeide og virke i valgperioden som fremkommer i møtet. Den endelige rapporten legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets oppsummering av egen virksomhet i valgperioden til orientering. Kontrollutvalget kom med innspill til endringer av teksten i rapporten, dette ble innarbeidet i dokumentet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet innarbeider eventuelle forslag til endringer i oppsummeringen av utvalgets evaluering av arbeide og virke i valgperioden som fremkommer i møtet. Den endelige rapporten legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets oppsummering av egen virksomhet i valgperioden til orientering. Sak 23/2007 Gjennomført forvaltningsrevisjon i valgperioden Kontrollutvalget /2007 Kontrollutvalget tar utkast til Oversikt forvaltningsrevisjonsprosjekter Midtre Gauldal kommune Valgperioden til orientering og ber Kontrollutvalgets sekretariat om Side 3

4 å etterspørre administrasjonens oppfølging av resultatene fra forvaltningsrevisjonsprosjektene. Saken legges deretter frem for utvalget på nytt, før den oversendes til kommunestyret. Følgende omforent forslag til til nytt siste avsnitt ble fremmet: Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra administrasjonen innen , slik at endelig rapport kan behandles i kontrollutvalgets møte 22. november Kontrollutvalget tar utkast til Oversikt forvaltningsrevisjonsprosjekter Midtre Gauldal kommune Valgperioden til orientering og ber Kontrollutvalgets sekretariat om å etterspørre administrasjonens oppfølging av resultatene fra forvaltningsrevisjonsprosjektene. Saken legges deretter frem for utvalget på nytt, før den oversendes til kommunestyret. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra administrasjonen innen , slik at endelig rapport kan behandles i kontrollutvalgets møte 22. november Sak 24/2007 Forslag til økonomiplan med budsjett for 2008 for kontrollutvalget Kontrollutvalget /2007 Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2008 med en netto ramme på kr for kontrollutvalget inkludert kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester vedtas. Inge Storås orienterte om budsjettposten som gjelder kjøp av tjenester fra Revisjon Midt- Norge IKS. Timeantallet til Midtre Gauldal vil øke med ca. 200 timer fra og med 2008, disse timene vil i hovedsak bli brukt på forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ønsker at det skal tas høyde for endringer i sammensetningen av kontrollutvalget etter valget, og at nye medlemmer erfaringsmessig har bruk for noe opplæring. På bakgrunn av dette ble følgende omforent forslag til endring i budsjettet for 2008 fremmet: Kurs/konferanser, møter inkl. reiseutgifter økes til kr og godtgj. for reiser, diett, bil mm økes til kr ,-. For budsjettåret 2009 anbefaler det sittende kontrollutvalget at det nye kontrollutvalget øker kurs/konferanser inkl. reiseutgifter til kr i forhold til 2007 budsjettet. Innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. Side 4

5 Budsjettet kan etter endring spesifiseres som følger: Tekst Budsjett 2008 Budsjett 2007 Kto Folkevalgte - Annen fast godtgjørlse Folkevalgte - tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Ref. utlegg v/lønn ikke oppg.pl Ref.utlegg møte/konfer. og reiseutgifter Utg. og godtgj.for reiser, diett, bil m Mva utenfor mva-loven Mva uten komp Sum kontrollutvalgets egen virksomhet Kjøp fra KonSek Midt-Norge (10202) Kjøp fra Revisjon Midt-Norge (10201) Sum kontrollutvalg, sekretariat og 1020 revisjon Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2008 med en netto ramme på kr for kontrollutvalget inkludert kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester vedtas. Sak 25/2007 Eventuelt Kontrollutvalget /2007 Saken legges frem uten forslag til innstilling. Tjenester som ytes i forhold til feiing Odd Vårvik stilte ordfører spørsmål ang. problemer innbyggere har i forhold til dette. Mange av innbyggerne synes de bl.a. har fått for korte tidsfrister til å gjøre de pålegg som Gauldal brann og redning har gitt dem. Ordfører orienterte om at noe av problemet ligger i at brannstiger må byttes ut slik at de er i forskriftsmessig stand, dette pålegget har ikke alle innbyggere i kommunen fulgt. Side 5

6 Norsk Kylling Odd Vårvik stilte ordfører spørsmål bl.a. om inngåtte avtaler. Ordfører kjenner ikke til at det finnes avtaler mellom kommunen og Norsk Kylling. Norsk Kylling har fått tillatelse til å bruke en gammel kommunal avløpsledning som ikke har vært i bruk den senere tid. Norsk Kylling vil etter sommerens hendelser legge sin egen avløpsledning for å slippe å komme opp i slike situasjoner igjen. Norsk Kylling trengte større plass til sin virksomhet og fikk kjøpt bygningsmassen (som Gauldal Energi hadde tilhold i tidligere) av Gauldal Energi for 4 millioner Kommunen gikk sammen med Gauldal Energi i å opprette et eiendomsselskap, selskapet kjøpte en eiendom som Gauldal Energi i dag leier. Opplæring av nye kontrollutvalg KonSek Midt-Norge IKS og Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune, har planlagt opplæring av nye kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer i Sør-Trøndelag. Datoen er satt til tirsdag 20. november, og avholdes på Quality Panorama hotell på Tiller. Innbydelse vil bli sendt ut til alle kontrollutvalg i Sør-Trøndelag når kommunene har fått valgt sine respektive utvalg. Avslutningsvis ga ordføreren det sittende kontrollutvalget ros for den jobben de har gjort i valgperioden. Ingen. Side 6

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 08.10.2012 kl. 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 25.09.2014 kl. 16:00 18:15 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Johan L.

Detaljer

Andre deltagere : Ole Edvard Meland, teknisk fagleder (sak 18) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Andre deltagere : Ole Edvard Meland, teknisk fagleder (sak 18) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS Møteprotokoll NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 28. september 2009 kl 09:00-10:15 Møtested/lokaler

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 03.11.2011, kl. 10:00 Møtested: Deltagere: Rådhuset, møterom B i kjelleren Thor Pettersen, leder Jarl Artur Dyrvik Johan Eldar

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 25.09.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 14.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Arne Morten Johnsen (Leder) Marit Overby Landrø (Nestleder)

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Møtende medlemmer Leder Jomar Aftret Nestleder Ase Prytz Slettemoen Medlem Ingeborg Grendstad Medlem Peder Tulluan

Møtende medlemmer Leder Jomar Aftret Nestleder Ase Prytz Slettemoen Medlem Ingeborg Grendstad Medlem Peder Tulluan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtedato/tid: 29.11.2005 kl. 16.00-17.00 Møtested: Klæbu Rådhus, møterom 241 Møtende medlemmer Leder Jomar Aftret Nestleder Ase Prytz Slettemoen Medlem Ingeborg Grendstad Medlem Peder

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 31.10.2013 kl. 16:00 19:10 Møtested: Rådhuset, Møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Ivar Skei,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 15.01.2013 kl. 18:00 20:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen rådhuset Ole Halvard Bondahl,leder Arnstein

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Tirsdag 8. september 2015, kl. 18.00 Sted Møterom Bjørnholt, Rælingen rådhus Tilstede medlemmer Torbjørn Øgle Rud, leder Anne Grethe Mathisen Tilstede varamedlemmer Forfall Sissel Sjølli Marianne

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer