Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Matte Praktisk bruk av matematikk. Eng.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 49-50. Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Matte Praktisk bruk av matematikk. Eng.:"

Transkript

1 Vekeplan 10. klasse Namn:.. Veke Norsk: Språkhistorie og artikkel (10B-boka) Skriv ein artikkel og bruke sjangertrekka. Kunne forklare kvifor vi har to likestilte Mål: skriftspråk i Norge. Matte Praktisk bruk av matematikk Lære veg, fart og tid. Lære å rekne med Mål: valuta. Geografi: Nord-Amerika og supermakta Samf: USA Kunne plassere sentrale stater i USA og enkelte store og kjente byer. Forøvrig må du kunne beskrive naturlandskapa i Nord- Amerika (Canada-USA og Mexico). Mål: NB! Det vil bli en prøve fra dette tema i uke 51 (Studiet. torsdag) Haustprøve og India Eng.: Kunne skrive ein tekst som fortel, skildrar, har for- og imot-argument eller gjer ein beskjed bruke avsnitt på ein god måte. Mål: Kunne bruke ulike hjelpemiddel (teksthefte, ordbok, rettskrivingsprogram). Kunne lese og fortelje om ein tekst. RLE: Religionar og livssyn Natur: Plast som materiale Kunne forklare kva religion og livssyn er. Kunne fortelje kva som er særpreget med (spesielt med) dei fem store religionane: Egenskaper til plast, ulike typer plast, Mål: kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. Mål: herdeplast og termoplast. Behandling for brukt plast. Kunne fortelje kva som er særpreget med humanetikarane.

2 Spansk: TEMA:Vi jobbar med temaet :»Un viaje a una ciudad española». De skal få kommentar på den innleverte disposisjonen. Jobb vidare med å lage eit manuskript. Det skal leverast inn på slutten av timen onsdag Når du skal rette språket, se på sjekkliste i heftet du har fått utlevert. Framføringa blir den Vi skal drøfte kriteriane for ein god framføring. LEKSE: fortsett å arbeide med oppgåve «Un viaje a...» Engelsk fordypning: Dere skal fortsette med tekstproduksjon med bakgrunn i de tre oppgavene: 1) My best day ever! 2) I want to be------! Og 3) Christmas. Leveringsfrist onsdag kl i uke 50. Aller helst printet ut. Gym Musikk K & H Sjølvvald oppgåve. Mål: Arbeide med form og funksjon Kroppsøving: Basketball, Veke 50: Songoppgåver. Vurderingskriterier: volleyball. (Merry X-mas) Arbeide med planlegging frå Symjing: 200 m på tid Mål: Øve inn avslutningssang! ide/skisse, bruk av materiale og reiskap til ferdig oppgåve.

3 Norsk Veke Tema: Artikkel og Språkhistorie (10B-boka) Obl. Stil Skriv ein artikkel om ein hobby, sidemål. Bruk sjangertrekka. x Innlevering av kladd (i arbeidsboka eller på ark): fredag 11/12. Les Les s x Overskrift Lag fin overskrift: Språkhistorie. Hugs vekenummer. x Læringsstrategi Notat til foredrag. Vi vil gjere dette i klassa. Teikn og skriv Teikn Ivar Aasen og skriv: 10 viktige stikkord ELLER 5 viktige faktasetningar. Samandrag Skriv eit samandrag om Ivar Aasen. Bruk eigne ord. Spm. til tekst Lag 10 spm. til dei sidene du skal lese. Skriv svara som stikkord. Finn ut Bruk Internett heime: Oppgåve 2B s Det er lov å skrive ekstra stilar... Levér til lærar for retting. Alle Skriv innleveringar er med på å avgjere karakteren din i norsk skriftleg, nynorsk og bokmål, også det som ikkje er obligatorisk. Vurderingskriterium: Kunne skrive ein artikkel med dei typiske sjangertrekka. Kunne fortelje kort kvifor vi har både nynorsk og bokmål skriftspråk i Norge. Kunne fortelje kva Ivar Aasen har å seie for framveksten av det nynorske skriftspråket.

4 Matematikk Veke OBLIGATORISK BLÅ GUL RØD Tema: C1 S.175 C2 OG C3 S.177 C6 S,179. Forslag til framdriftsplan * C7 a,b,c. C8 a,b,c. C9 a,b,c. S.180. C11 S.181 C13 S.183. C14 S.184 C20 S.186. C23, C24 S.188 C32 S.192 C37 S.193. C40,C41,C45,C46,C56,C57,C68 * C101,C102,C103,C108,C109,C129 C163, C164,C165,C166, C167,C179,C180 OBLIGATORISK BLÅ Tema: Eingongsbok S.91 C1, S.92, C2, S.93 C3,C4,C5. S.94 C6,. S.95 C7,C8. S.96 C9. S.97 C10 S.99. C11, C12, S100 C13,C14,C15,C16 S.101. C17,C18,C19,C20, S.104 C21,C22 S.105 C23,C24,C25,C26,C27. * * Vurderingskriterium: Tilegne seg kunnskap om måla (står på framsida), og vise dette i arbeidsboka, kapittel- og heildagsprøve

5 Fu Matematikk parallell Veke OBLIGATORISK BLÅ Tema: C1 S.175 C2 OG C3 S.177 C6 S,179. C7 a,b,c. C8 a,b,c. C9 a,b,c. S.180. C11 S.181 C13 S.183. C14 S.184 C20 S.186. C23, C24 S.188 C32 S.192 C37 S.193. C40,C41,C45,C46,C56,C57,C68 * Vurderingskriterium: Tilegne seg kunnskap om måla (står på framsida), og vise dette i arbeidsboka, kapittel- og heildagsprøve

6 English Week Tema: Haustprøve og India Obl. Haustprøve Mandag 30/11: Førebuingsdag til haustprøve, 1-3.t. og 6.t. (Timane med kunst og handverk vil gå som vanleg). x Tysdag 1/12: Haustprøve i engelsk. Ta med heftet. Performance Choose one B-, C- or D-text from the English book. Be prepared to talk about the content of the text. x This is a part of your oral grade. Be ready from Monday week 50. Headline Make a nice headline: India, week x Read Read the text «Info» on p.82 about Mahatma Gandhi. x Facts Read p Write 5 facts about India that you did not know. Read Read and translate orally text 3A p Summary Write your own summary of the content of text 3A. Make it short. Tasks Do one or more of the following tasks: Task 1 p.77, task 2 p. 78, task 3 p. 78. Write in full sentences. Translate Translate the text in the margin on p.80 into Norwegian in writing. Make your sentences into good Norwegian sentences. Find out At home; find out more about Mahatma Gandhi and/or the Hindu religion. Make notes. Write Write an essay and hand it in to your teacher for grading. Vurderingskriterie Haustprøve: Kunne skrive ein tekst kor ein svarar på det ei oppgåve seier du skal gjere, bruke eit språk som gjer meining og bruke avsnitt rett. Haustprøve: Kunne lese tekstar og bruke innhald frå dei i eigen tekst; skrive kjelder. Kunne lese (både høgt og for seg sjølv) og samtale om ein tekst.

7 s i B boka. Samfunnskunnskap Veke Tema:Geografi Nord-Amerika og USA Obl. Les. s x Oppg. Geografiske hovedtrekk i Nord-Amerika s. 93 og USA på kartet s97 x Læringsstrategi Notat til foredrag Teikn og skriv Med bakgrunn i tema Elevens val Du står fritt------kanskje med ei framføring??? Skriv/ samandrag Lage spørsmål til tekst Framføring Finn ut NB Kameratvurdering: Lag minst fire spm. fra teksten og finn en makker slik at dere kan spørre hverandre og vurdere hverandres kunnskaper. Kan også prøve å veilede hverandre. Se elevens valg Har du slektninger i USA? Samf. Planen går som dere ser over tre uker. Vi mister nemlig alle timene i uke 50, Det er lagt opp til en prøve torsd. i uke 51 x Vurderingskriterier: Kunne plassere på kartet:statene California, Texas, Florida, Montana og Minesota Byene: New York, San Francisco, Los Angeles, New York,. New Orleans, Washington DC og Miami Kunne vise på kartet fjellkjedene i øst og vest, slettelandskapene (prærien)og store elver. Du må også kunne fortelle om de klimatiske forholda, da USA er et stort land med store klimatiske ulikheter.

8 RLE Veke Tema: Religionar og livssyn Obl. NB!! PRØVE! Det blir prøve frå kap.«på same jord» (s ) på neste plan. Då vil det vere lov å bruke arbeidsboka. (lurt å jobbe no..) x Overskrift Lag ei fin overskrift: På same jord. x Lag ei fin underoverskrift: Religionar og livssyn. Hugs vekenummer Les Les s x Vurderings- Sjå på vurderingskriteria nedst på denne sida. Gjer ein jobb med x kriterie Læringsstrategi Teikn og skriv Stjernespm. Elevens val Finn ut (heime..) desse slik at det blir lett for deg å bruke notatane til prøva. Vel mellom følgjande oppgåver: - lag eit tankekart med overskrifter og underoverskrifter, s Skriv ditt eige samandrag frå s Lag dine eigne spørsmål til teksten, s Lag ein tospalte med viktige ord/uttrykk frå s Lag eit ordkart med viktige ord/uttrykk frå s Skriv 10 viktige faktasetningar frå s Lag ei teikning kor du viser ein oversikt over dei fem store religionane. Skriv dei ned. (Du kan sjå på s. 130 for tips...) Gjer ein eller fleire stjernespørsmål frå s Skriv sjølve spørsmål og kva side det står på. Avtal med lærar først... Finn ut meir om ein av religionane som har bakgrunn i Midtausten. Skriv notat om det du finn. Vurderingskriterium: Forklar desse omgrepa: religion, heilag og livssyn. Fortel kva dei fem store religionane er og kor dei kjem frå. Fortel kva som er felles for to eller fleire av dei fem store religionane. Fortel kva som er viktig for humanetikarane.

9 Naturfag Veke Tema: Obl. Les S * Spørsmål 1-4 S.101, 1-4 S.103 OG 1-5 S.105 * Oppgaver 1,2 og 3 s.108 Stikkord Skriv 10 stikkord til kapittelet Læringsstrategi Teikn og skriv Elevens val Skriv/ 1 side samandrag samandrag Lage spørsmål til tekst Framføring Finn ut Faktasetningar 5 spørsmål til tekst 5 faktasetninger. Vurderingskriterium: Kjennskapen til tema Godt arbeid med arbeidsplanen Fagleg aktivitet i klassen - munnleg

10 30 Veke t. og 6.t: Førebuing til engelsktentamen. 1 Engelsktentamen t: Førebuing til matematikktentamen. 5-6.t: jenter: symjing, gutar: kroppsøving 4 Matematikktentamen. 7 Engelskframføring 8 1.t: Kroppsøving for alle! Trygg trafikk 2 og 3 time. 9 Engelskframføring 10 Engelsktest Engelskframføring 5-6.t: gutar: symjing, jenter: kroppsøving 11 Engelskframføring Innlevering av norsk Melding frå lærar: Sjukdom, svineinfluensa: Den nye regelen frå kommuna er at ein no skal vere heime ein dag etter at ein er fri for feber; dette gjeld både born og vaksne. Utviding av kven som kan vaksinerast mot svineinfluensa: sjå kommunen si heimeside. Kroppsøving og symjing: Det blir endringar når det gjeld desse timane; sjå eige brev. Læringsstrategi: notat til foredrag. Sjekk ut skulen si heimeside: Her er nokre flotte bilete av elevane i 10.kl.! SOSIALT MÅL S o s i Arbeidsro: Ver roleg når andre i klassa vil høyre på lærar eller jobbe; ikkje øydelegg for andre! Vekas vits : Faren til sin son like før eksamen: No, korleis går det med førebuinga til eksamen? Eg les alt eg kan! Ville det ikkje vore betre om du las det du ikkje kan?

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 38. Norsk: Novelle, artikkel og kartleggingsprøver. Matte Geometri. Samf: Den kalde krigen Eng.: Language and Culture

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 38. Norsk: Novelle, artikkel og kartleggingsprøver. Matte Geometri. Samf: Den kalde krigen Eng.: Language and Culture Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 38 Norsk: Novelle, artikkel og kartleggingsprøver Kunne kjenne til sjangertrekka til novelle og artikkel, samt bruke desse i skriving av eigne tekstar. Mål: Kunne vurdere

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI Notat til forelesing Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 2. 3. 4. Norsk Matematikk Prøve RLE Engelsk RLE Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM Klasseråd 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Naturfag

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 UKE 21 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Studie SP F-EN EN RLE SP F-EN KH 09:15-10:00 2 MA NF NO NO NO MA 10:00-10:45 3 NF MA NF EN KØ MA NO 11:25-12:10

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Uke 34 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP 230 F-EN SP 230 UV NO 09:15-10:00 2 EN RLE MA NF 10:00-10:45 3 MA NF SF RLE MA 11:25-12:10 4 12:20-13:05

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag Arbeidsplan 10 A Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 14.00-14.45 3. 4. 5. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Engelsk/

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 NORSK På livet laus! MATTE Funksjonar SAMF. Å lese nokre litterære verk frå midten av 1800-talet og samanlikne dei med nokre samtidstekster. Å reflektere rundt innhaldet

Detaljer

ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11

ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11 ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 10 Hugs eiga Hugs eiga Innlevering av norsk, datamaskin til norsk datamaskin til norsk innan 18:00. AB Musikk 11 Framføring i

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 Veke 24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samfunnsfag RLE Engelsk Naturfag Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN

Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN. Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Engelsk fordypning GARNES UNGDOMSSKULE ARBEIDSPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 1 9. TRINN Elev Gruppe INNHALD SIDE Innhaldsoversikt 2 Andresida 3 Rektor si side 4 Læraroversikt 5 Kalender 6 Prøveplan

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36

9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36 9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36 UKE 35 MANDAG 24. TIRSDAG 25. ONSDAG 26. TORSDAG 27. FREDAG 28. 1 08.15-09.15 TRINNTUR SF MA* Skriveøkt norsk RLE MA 2 09.15-10.00 KH Oppmøte 08:15

Detaljer

Norsk: Lag setningar med øveorda i Heimeboka di. Skriv så fint du kan, sjå sjekkliste!

Norsk: Lag setningar med øveorda i Heimeboka di. Skriv så fint du kan, sjå sjekkliste! VEKEPLAN FOR 6. TRINN VEKE 36 RESPEKT - mål: Alle skal kjenne seg inkludert. Rommetveit skule Vekelekser: Matematikk: A) Gjer oppgåve 1.42, 1.46 i Multi s. 15. Skriv av oppgåvene og vis utrekning i H-boka

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 9.TRINN veke 15-16

ARBEIDSPLAN FOR 9.TRINN veke 15-16 ARBEIDSPLAN FOR 9.TRINN veke 15-16 Fag Kompetansemål L-06 Norsk Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget. Engelsk

Detaljer