Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord"

Transkript

1 Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Tilbud om kursopplegg, markdager og foredrag 2014 Økologisk Foregangsfylkeprosjekt «Levende Matjord» har et nasjonalt ansvar for å inspirere og videreformidle erfaringer og kunnskap om jord i en vid forstand sett ut fra et biologisk, bærekraftig perspektiv. Dette gjør vi gjennom ulike kanaler som media (i vid forstand), utprøvingsfelter, utarbeidelse av videoer, temaark i ulike former, foredragsvirksomhet, kursvirksomhet, markdager og temasamlinger. Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud, Lindum AS, VitalAnalyse og Bioforsk Økologisk. I tillegg samarbeider vi med en rekke andre aktører. Prosjektet er finansiert av Statens landbruksforvaltning(endrer navn til Landbruksdirektoratet fra 6. juli i år), Bygdeutviklingspenger samt egeninnsats fra de deltakende parter. Vi har laget et enkelt oppsett som det er mulig for landbruksrådgivninger, Fylkesmenn, faglag og andre å benytte seg av om ønskelig. Pengesummen vi har til rådighet tilsier at prosjektet må ta seg noe betalt for oppdragene, men det er en sterk subsidiering. Foto: Reidun Pommeresche.

2 Her er en kort beskrivelse av hva vi har å tilby. Ønskes andre opplegg er det bare til å kontakte oss så skal vi prøve å få det til. Endagskurs. Kurset går over 8 timer inklusiv pauser. To kursholdere. Kurset inneholder følgende momenter: 1. Introduksjon Levende Matjord - hva er jord - livet i jorda (hva og hvorfor) - humus og jordstruktur - hva kan vi gjøre for å starte en byggende prosess i en jord som har et svakt biologisk mangfold og lite eller ingen grynstruktur 2. Feltøvelser - jordstrukturtest - infiltrasjonstest - bruk av penetrometer Todagerskurs. To til tre kursholdere. Kurset går over to dager totalt 16 timer inklusiv pauser. Kurset inneholder følgende momenter: Dag 1 1. Introduksjon Levende Matjord - hva er jord - livet i jorda (hva og hvorfor) - humus og jordstruktur - hva kan vi gjøre for å starte en byggende prosess i en jord som har et svakt biologisk mangfold og lite eller ingen grynstruktur 2. Feltøvelser - jordstrukturtest - infiltrasjonstest - bruk av penetrometer Dag 2 1. Mikroskopering av jord, komposter bruk av lysmikroskop. Maks antall Deltakere 10 stk..

3 Mikroskopkurs. Bønder, veiledere og ansatte i landbruksforvaltningen i Modum kommune. Foto: Øystein Haugerud Enkeltforedrag. I tillegg tar vi på oss enkeltforedrag/markdager over utvalgte emner innenfor jord, jordbiologi, jordpakking, kompostering, aerob kompostkultur m.v.. Priser: Kurspakke 1. Kr. 5000,- + reise, diett og opphold. Kurspakke 2. Kr ,- + reise, diett og opphold (maks antall deltakere dag 2 er 10 stk. pga. mikroskopering). Pris på enkeltforedrag vil kunne variere alt etter hvilken arbeidstilknytning foredragsholder har, men det er satt en makspris på kr. 2000,- for et foredrag på 2 x 45 minutter. Kontakt aktuell foredragsholder for pris. Reise + diett og eventuelt opphold kommer i tillegg. Prosjektsekretær Anders Næss er kontaktperson for bestilling av kurs. Han har e-post: og telefon

4 Kort omtale av kurs- og foredragsholdere Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk, Tingvoll Tlf , Biologisk mangfold, jordliv og nyttedyr. Hun jobber med meitemark i jordbruksjord, biologi og økologi om meitemark og edderkopper, effekt av jordarbeiding og gjødsling på meitemark og anna jordliv. Spretthaler. Mangfold av edderkopper i korn, eng, beiter og kantsoner. Generelt om organismer i jordbruksjord. Visuell vurdering av jordstruktur og biologi i jorda. Reidun Pommeresche er utdannet biolog. Hun har jobbet siden 1999 ved Bioforsk Økologisk. Aktuelle foredrag: "Jordlivet som produksjonsfaktor" "Jordliv, jordarbeiding og gjødsling" "Biologisk mangfold i jord" og "Edderkopper i kulturlandskapet". Ellers kan opplegg med litt artsbestemming av meitemark eller andre småkryp avtales. Sammen med Kirsty McKinnon fra Bioforsk Økologisk, kan det avtales foredrag og opplegg rundt etablering av skolehage eller kjøkkenhage, agronomi i småhager og kompostering. Anders Næss, er siviløkonom fra NHH og har Mastergrad i Økologisk Økonomi fra UIN/HHB. Han er prosjektsekretær i foregangsfylkeprosjektet «Levende Matjord». Anders har drevet økologisk gård med 200 da dyrket mark og 3000 da Skog siden Han er daglig leder for Økologisk Spesialkorn og har arbeidet profesjonelt som konsulent innenfor økologisk landbruk siden Evje gård har vært utprøvingsgård for bedring av jordstruktur og bruk av Akku. Anders har således mye erfaring med strategier for å bedre jordstrukturen og praktisk brygging og utsprøyting av AKKU. Han kan holde foredrag om flere emner i prosjektet, spesielt i relasjon til økologisk økonomi. Anders kan Anders kan kontaktes på e-post: eller tlf

5 Alene Alemu Tesfamichael har lang erfaring som vitenskapelig assistent, prosjektleder, avdelingsleder ved Bahir Dar Universitetet og forsker. Han har utdannelse både fra Etiopia og Norge. Master of Science in Managemnet of Natural Resources, NLH Forsker nå på Vermikompostering (markkompostering)ved Lindum AS og er den fremste i landet innenfor bruk av meitemark til foredling av organisk avfall. Har også lang erfaring med både praktisk og teoretisk undervisning/foredrag med grønnsakhager i skoler og barnehager samt dyrking i kasser og potter i byer. Han holder foredrag om vermikompostering, vanlig kompostering m.m.. Alene kan kontaktes på e-post: eller tlf Ketil Stoknes er biolog fra UiO med spesialisering innen vegetasjonsøkologi og mikrobiologi. Han har siden 90- tallet arbeidet med miljøteknologi, bioteknologi, og soppdyrking. Siden 2009, som FoU prosjektleder i Lindum AS, har faglig fokus vært på biomasse, kompostering og biogass koblet mot anvendelse i landbruket, samt integrerte biosystemer med veksthusproduksjon av grønnsaker. Ketil holder særlig foredrag om ulike komposteringsmetoder m.m.. Ketil kan kontaktes på e-post: eller tlf Berit Swensen er faglig leder i VitalAnalyse som vurderer kvalitet av jord og kompost ut fra biologiske kriterier. Jordstruktur (spadediagnostikk), infiltrasjon og penetrometermålinger gjøres i felt, mens mikrobiologisk diversitet, spiretest og enkelte kjemiske målinger gjøres på jord og kompostprøver i laboratoriet. Hennes faglige bakgrunn er biologi med hovedfag i plantefysiologi fra UiO, og hun har en doktorgrad i jordprosesser og jordkultur fra NLH (nå NMBU). Hun har også skrevet boka Et levende mangfold og Oikos-rapporten Økologisk landbruk og klima. Aktuelle foredrag og kurs: Humusprosesser, jord-plantesamspill som grunnlag for levende matjord, mikroskopering av mikrolivet i jord. Berit kan kontaktes på e-post: eller tlf

6 Kristian Ormset er grunnlegger og daglig leder av VitalAnalyse. Han er også DEBIO-revisor. Han er utdannet naturfaglærer, men har i det meste av sitt yrkesaktive liv arbeidet innenfor utvikling av økologisk landbruk bl.a. som økobonde og også som grunnlegger og leder av Norsk senter for økologisk landbruk på Tingvoll (nå Bioforsk økologisk). Kristian holder foredrag med tema som «Levende Matjord», «Jordkvalitet» m.m.. Kristian kan kontaktes på e-post: eller tlf Hans-Jacob Peters har bakgrunn og utdannelse i økologisk landbruk (SJH, Hihm), og har drevet gård i 14 år. Hans spesielle interesse har lenge vært problematikken omkring økende mangel på mineraler i jordsmonn, planter og dyr, og hvordan denne mangelen kan bøtes på best mulig måte. Han har for tiden en praksisplass hos Fylkesmannen i Buskerud, med tilknytning til Levende Matjord-prosjektet. Tema for foredrag: Sporstoffmangel i matjord i Norge, Erfaringer fra bruk av steinmel fra andre land, Steinmel i et historisk perspektiv. Hans Jacob kan kontaktes på e-post: eller tlf: (ma-ons-fre). Øystein Haugerud er ansatt hos Fylkesmannen i Buskerud. Prosjektleder i økologisk foregangsfylkeprosjekt «Levende Matjord». Holder foredrag innenfor de fleste emner som omfattes av prosjektet: «Jorda som en levende organisme», «Humus og humusprosesser», «Kompostering og jordforbedring» m.m.. Har også erfaring med praktiske foredrag ute i felt i forhold til testing av jordstruktur, bruk av penetrometer, Slake test m.m. Kan kontaktes på e-post: eller tlf

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars 2015 Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Nr. 1 2015

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars 2015 Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Nr. 1 2015 dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Noen av våre beste kunder! Bak våre produkter står det et våkent, engasjert og kunnskapsrikt

Detaljer

«Ta vare på matjorda ta vare på deg selv»

«Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» «Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» En utstilling om matjorda i anledning FNs Internasjonale Jordår 2015 «Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» Matjord er en begrenset ressurs. Det kan ta mange

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

Nr. 20 - November 2011

Nr. 20 - November 2011 TEMA Nr. 20 - November 2011 Kompostering Reidun Pommeresche og Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk, Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Buskerud. E-post: reidun.pommeresche@bioforsk.no Kompostering er metoder

Detaljer

AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter.

AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO nyhetsbrev nr.1 - april 2015 Det tredje året av AGROPRO er sammenfallende med FNs Internasjonale jordår. Flere rapporter viser

Detaljer

Nytt liv til landbruket

Nytt liv til landbruket Nytt liv til landbruket lokal økologisk mat i felleskap Verdier og mål i Øverland Andelslandbruk BA 2010 Øverland Andelslandbruk BA Gamle Ringeriksvei 123 1356 Bekkestua www.overlandel.no Beskriver verdier,

Detaljer

Norsk senter for økologisk landbruk

Norsk senter for økologisk landbruk Meny Forrett Kremet grønnsakssuppe Hovedrett Oksefilet med sesongens grønnsaker Mellomrett Fjellost m/fruktpuré Dessert Hagebær m/sabayonnesaus Vi legger vekt på: Økologiske råvarer og god smak Årstidsvariasjon

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid?

9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? 9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? Linda Jolly Å inkludere skolehage som tema i gård-skolesamarbeid var ikke tiltenkt da kursene begynte. Det viste seg imidlertid at for kursdeltagerne

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313.

Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313. http://i0.70.0.249/mai1/postmottak.nsf/(%24inboxv42255335d20a51:121c125775r00.._ 07.07 7010 Page i of I Fra: Til: cc: Knut Brauteset/Kiabu Postmottak/Klabu@Klabu "Ingeborg Forbregd" ,

Detaljer

Skoleeierprogram - Nord

Skoleeierprogram - Nord Skoleeierprogram - Nord - Utviklings- og kompetanseprogram i skoleeierskap for kommunene i Nordland, Troms og Finnmark - Ny runde februar 2016 mai 2017 KS Nord-Norge i samarbeid med kompetanse fra universitetene

Detaljer

Studere meitemark i skolehagen

Studere meitemark i skolehagen Nr. 9 2014 Skolehage Studere meitemark i skolehagen Reidun Pommeresche og Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk. E-post reidun.pommeresche@bioforsk.no. Studier av meitemark kan knyttes til læreplanmål i

Detaljer

Naturdatas viltkonferanse 2015. Scandic Hell Hotel, Værnes 5. og 6. november. www.naturdata.no

Naturdatas viltkonferanse 2015. Scandic Hell Hotel, Værnes 5. og 6. november. www.naturdata.no Naturdatas viltkonferanse 2015 Scandic Hell Hotel, Værnes 5. og 6. november Naturdatas viltkonferanse 2015 Naturdata og samarbeidspartnere inviterer til Naturdatas viltkonferanse 2015. Bli med på ett av

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Naturdatas viltkonferanse 2014

Naturdatas viltkonferanse 2014 Naturdatas viltkonferanse 2014 Tema: Jakt og forvaltning Rica Hell, Værnes 6. og 7. november Hvor Rica Hell Hotel ligger rett ved Trondheim Lufthavn Værnes. Det er gåavstand enten du kommer med fly, buss,

Detaljer

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s.

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. NKI-seminar 10.september 2009 Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. Læreplanen Jeg er forpliktet til å si

Detaljer

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Forord Dette er en sluttrapport for prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere. Dette er et prosjekt

Detaljer

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. landbruket vil TILTAK

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. landbruket vil TILTAK L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A landbruket vil TILTAK Fra tøffe og bratte fjordfjell der man kan oppleve 4 årstider på en og samme dag via lune, rolige og frodige elvedalfører til et karrig og

Detaljer

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet av Bjørnar Sæther Merethe Lerfald Mona Stokke ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Detaljer

ØKOLOGISK HANDBOK. Jordkultur og næringstilgang. NORSØK og GAN Forlag AS

ØKOLOGISK HANDBOK. Jordkultur og næringstilgang. NORSØK og GAN Forlag AS ØKOLOGISK HANDBOK Jordkultur og næringstilgang NORSØK og GAN Forlag AS GAN Forlag AS, Oslo 2003 1. utgave, 1. opplag Boka er utgitt med støtte fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Omslagsfoto:

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Greåker.vgs.no Fagvalg alg science ce STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA Til elever i ungdomsskolen som vurderer sciencelinja. Her kommer informasjon om programfag og hvorfor du bør velge

Detaljer

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling Fylkesmannen i Finnmark Oktober 2014 Innhold Forord Sammendrag 1.Innledning...

Detaljer

Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms

Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms Prosjekt Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms Sammen skal vi utvikle et stolt og levende landbruk! Forfattere: Julie Heidenberg, Birger Olsen & Camilla Ek Innhold For kommunene Gávuona/Kåfjord og Nordreisa

Detaljer

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. landbruket vil TILTAK

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. landbruket vil TILTAK L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A landbruket vil TILTAK Fra tøffe og bratte fjordfjell der man kan oppleve 4 årstider på en og samme dag via lune, rolige og frodige elvedalfører til et karrig og

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer