Felles Studentsystem. Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles Studentsystem. Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna 2009"

Transkript

1 Felles Studentsystem Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna Versjon 9. september

2 INNHOLD 1... Prosjektet Prosjektansvarlig Prosjektleder Prosjektperiode Arbeidsoppgaver Forutsetninger Gjennomføring og resultater Hovedoppgaver Rapportering Avvik og endringshåndtering Aktivitetene Prosjektledelse og administrasjon Opprettelse av demo og produksjons baser Opprydding i høgskolens data Tilpassning Feide Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.5 Konvertering Inspeksjon av konverterte data Opplæring Brukerstøtte Igangsetting Evaluering og videre arbeid 16

3 1 PROSJEKTET Geir Magne Vangen (USIT) 1.1 Prosjektansvarlig (USIT) 1.2 Prosjektleder 1.3 Prosjektet har som mål å fase inn FS som studieadministrativt system for Høgskolen i Nesna på en forsvarlig måte. Det kan bli aktuelt å begrense dette prosejktet til å konvertere alle data i MSTAS for dagens studenter. 1.4 Prosjektperiode Prosjektstart 1. september Prosjektslutt 1. mai 1.5 Arbeidsoppgaver Prosjektet vil fokusere på følgende hovedområder: Konvertering Opplæring Igangsetting Brukerstøtte til superbrukere 1.6 Forutsetninger Prosjektet vil hovedsaklig trekke på personressurser innen FS-utviklingsgruppe og prosjektgruppen ved Høgskolen i Nesna (HiNe). Det er en forutsetning at tilstrekkelige personressurser blir frigjort fra vanlige arbeidsoppgaver ved høgskolen og ved USIT. Prosjektgruppe, USIT Kari Tofsrud, USIT Kathy Foss haugen, USIT Geir Vangen, USIT Alf-Magne Jacobsen, HiNe Toril Myrbostad, HiNe Hege Tønder, HiNe Halvor Hestmark, HiNe 1.7 Gjennomføring og resultater Side 3

4 1.8 Hovedoppgaver nr Delaktivitet Resultat Start Slutt 1 Utarbeide prosjektplan Prosjektplan 1. september 15. september 2 Opprettelse av demo og Database som brukes til 1. oktober 31. januar produksjonsbaser testkonverteringer og produksjon 3 Opprydding av Data klargjort for 1. juni 31. desember høyskolens data konvertering 4 Konvertering Korrekte data i 1. februar 10.mars produksjonsbase 5 Inspeksjon av Korrekte data i 1.februar 15. mars konverterte data produksjonsbase 6 Opplæring Kompetent superbruker, 1. august 1. mai kompetente spesialbrukere og andre brukere 7 Brukerstøtte og spørsmål før 1. august 1. mai Brukerstøtte og etter produksjon 8 Igangsetting HiNe i produksjon 16. mars 16. mars 9 Lage sluttrapport Sluttrapport 16. mars 1. mai 1.9 Rapportering Prosjektleder avleverer kortfattet fremdriftsrapport til prosjektansvarlig månedlig med gjenpart til prosjektgruppen. Sluttrapport skal foreligge ved prosjektperiodens utløp Avvik og endringshåndtering Alle større avvik vil bli rapportert til prosjektansvarlig. Dersom avviket får betydelige konsekvenser for prosjektet, skal det også utarbeides et eget notat med konsekvensvurdering. Side 4

5 2 AKTIVITETENE 2.1 Prosjektledelse og administrasjon Sikre at prosjektet blir gjennomført i henhold til oppsatte mål, samt jevnlig rapportering til prosjektansvarlig. Arbeidsoppgaver Utarbeide og vedlikeholde prosjektplan Ta ansvar for oppfølging og fremdrift i alle aktiviteter Månedsrapportering til prosjektansvarlig med gjenpart til HiNe Innkalle og forberede møter i prosjektgruppen ved USIT og HiNe Skrive møtereferater Lage rapport med vurdering av veien videre Kathy Foss Haugen Gjennomføring Delaktivitet Resultat Start Slutt Kick off sammling for Prosjektet er offisielt 13. oktober 14. oktober prosjektoppstart startet Utarbeide og vedlikeholde Prosjektplan 1. september 15. september prosjektplan Fysiske-/ telefonmøter siste virkedag i mnd i forkant av rapportering til prosjektansvarlig Månedlig informasjons utveksling 1. november 1. mai Rapportering til prosjektansvarlig m/gjenpart til HiNe Månedlig rapportering 1. november 1. mai Lage sluttrapport Rapport 16. mars 1. mai Side 5

6 2.2 Opprettelse av demo og produksjonsbaser Sette i drift demo- og produksjonsbaser for FS slik at disse kan benyttes til uttesting og konvertering. Introbase: En FS base som HINe kan få tilgang til å teste FS med ukjente data Demobase: Konverteringsbase for testkonvertering av data fra MSTAS, og for kontroll av denne konverteringen. Brukes til testing og kursing etter FS er i produksjon. Produksjonsbasen: FS i drift med data konvertert på nytt direkte fra MSTAS-basen. Arbeidsoppgaver: Sette demobase i drift Sette produksjonsbase i drift Kari Tofsrud Uninett FAS Oracle-core (USIT) Gjennomføring Delaktivitet Resultat Start Slutt Opprette demobase etter Demobase i drift 1. oktober 31. oktober avtale med HiNe Opprette produksjonsbase etter avtale med HiNe Produksjonsbase i drift 15. januar Side 6

7 2.3 Opprydding og levering av høgskolens data Alf-Magne Jacobsen, HiNe Rydde opp og rette i egne data slik at de er klar for konvertering samt uthenting av data fra MSTAS for konvertering. Arbeidsoppgaver: Spesifikasjon fra FS av format og sammenhenger data HiNe ønsker å ha med fra MSTAS, må presenteres i FS Sjekke alle personer med hensyn til riktig fødselsnummer Sjekke alle aktive studenter på hvilket grunnlag de er tatt opp på Bestemme hvilke hovedemner og delemner som skal bli emnesamling, emner og vurderingskombinasjon i FS Konvertere alle praksisplasser til ny nasjonal standard med tilpasninger Avklare omfanget av og kvaliteten på opptaksdata, DBH-data, økonomidata og utdanningsplaner Alf-Magne Jacobsen, HiNe Toril Myrbostad, HiNe Hege Tønder, HiNe Halvor Hestmark, HiNe Geir Vangen, USIT Kari Tofsrud, USIT Gjennomføring Delaktivitet Resultat Start Slutt FS må lage en spesifikasjon Korrekte lister som kan 13. oktober 1. november av format på alle delaktiviteter integreres etter FS sin kravspesifikasjon Sjekke alle personer slik at de Alle personer har korrekt 1. september 1. november har riktig fødselsnummer Sjekke aktive studenter for opptaksgrunnlag (GSK og REA) Dele hovedemner og delemner inn i emnesamlinger, emner og vurderingskombinasjon fødselsnummer Alle aktive studenter har knyttet til seg opptaksgrunnlag. Alle hovedemner og delemner er merket med hva de vil bli i FS 15. oktober 1. november 15. oktober 1. november Omkoding av stedskoder Oppdatert stedskode register 15. oktober 15. november med nasjonal standard DBH data, tilpasset FS behov Tilpassete data 1. november 1. mars Økonomidata, tilpasset FS Tilpassete data 1. november 1. mars behov Eksamensdata, tilpasset FS Tilpassete data 1. november 1. mars behov Utdanningsplaner, tilpasset FS behov Korrigerte utdanningsplaner med innpasninger 1. november 1. mars Side 7

8 Levere data til konvertering til demobase Levere data til konvertering til prodbase Levere data i overensstemmelse med konverteringsplan Levere data i overensstemmelse med konverteringsplan 1. november 1. desember 15. januar 1. mars Side 8

9 2.4 Konvertering Kari Tofsrud Konvertere data fra MSTAS til FS Arbeidsoppgaver: Prøvekonvertere alt til demobase Konvertere til Produksjonsbasen Kari Tofsrud Delaktivitet Resultat Start Slutt Konvertere bestandige Bestandige data lagt inn i demobasen 20. oktober 10. november data (bygning, rom og stedkoder) Konvertere Studieelementer lagt inn i demobasen 1. november 15. november studieelementer Konvertere personopplysninger Personopplysninger lagt inn i demobasen Vurderingsopplysninger lagt inn i Konvertere vurderinger demobasen Konvertere Økonomidata lagt inn i demobasen økonomidata Konvertere DBH data Konvertere utdanningsplaner Konvertere bestandige data (bygning, rom og stedkoder) DBH-data lagt inn i demobasen Studieplaner/emnekombinasjoner legges manuelt i demodatabasen Bestandige data lagt inn i produksjonsbasen 1. november 15. november 1. september 1. november 1. november 1. januar 1. november 1. januar 1. januar 1.februar 15. januar 1. februar Konvertere studieelementer Studieelementer lagt inn i produksjonsbasen 1.februar 15.februar Konvertere personopplysninger Personopplysninger lagt inn i produksjonsbasen 1.februar 20. februar Konvertere Vurderingsopplysninger lagt inn i 1.februar 1. mars vurderingsopplysning produksjonsbasen Konvertere Økonomidata lagt inn i produksjonbasen 1. februar 1. mars økonomidata Konvertere DBH data DBH-data lagt inn i produksjonbasen 1. februar 1. mars Konvertere Studieplaner/emnekombinasjoner legges 1. januar 1.mars utdanningsplaner manuelt i demodatabasen Legge til 0 te transaksjon med resultater 1. februar 1. mars Konvertere som ikke må rapporteres på nytt til lånekassedata Lånekassen Side 9

10 2.5 Inspeksjon av konverterte data Alf-Magne Jacobsen Inspisere konverterte data for å avklare at de er kommet over riktig og tilfredsstiller høgskolens behov. Arbeidsoppgaver: Teste at prøvekonverterte data er kommet riktig inn i demobasen Teste at konverterte data i produksjonsbasen er kommet inn riktig Sjekke at dataene er konvertert i f.t. høgskolens behov Alf-Magne Jacobsen, HiNe Toril Myrbostad, HiNe Hege Tønder, HiNe Halvor Hestmark, HiNe, USIT Geir Vangen, USIT Kari Tofsrud, USIT Gjennomføring Delaktivitet Resultat Start Slutt Inspisere bestandige data (bygning, rom og Inspiserte bestandige data lagt inn i demobasen 15. august 15. september stedkoder) Inspisere studieelementer Inspiserte studieelementer lagt inn i 15. august 15. september demobasen Inspisere Inspiserte personopplysninger lagt inn 15.september 15. oktober personopplysninger Inspisere vurderingssopplysninger Konvertere økonomidata Konvertere DBH data Konvertere utdanningsplaner Inspisere bestandige data (bygning, rom og stedkoder) Inspisere studieelementer Inspisere personopplysninger i demobasen Inspiserte vurderingsopplysninger lagt inn i demobasen Økonomidata lagt inn i demobasen DBH-data lagt inn i demobasen Studieplaner/emnekombinasjoner legges manuelt i prodbasen. Emnene i ind.plan. importeres i FS Inspiserte bestandige data lagt inn i produksjonsbasen Inspiserte studieelementer lagt inn i produksjonsbasen Inspiserte personopplysninger lagt inn i produksjonsbasen 1.september 15. oktober 15. oktober 1. februar 15. januar 15. februar 15. februar 1. oktober 15. desember 15. desember 1. mars 1. februar 1. mars 1. mars Side 10

11 Inspisere vurderingsopplysninger Inspisere økonomidata Inspisere DBH data Inspisere utdanningsplaner Inspiserte vurderingsopplysninger lagt inn i produksjonsbasen Økonomidata lagt inn i produksjonbasen DBH-data lagt inn i produksjonbasen Utdanningsplaner lagt ut i produksjonbasen 15. februar 15. februar 15. februar 15. februar 15. mars 15. mars 15. mars 15. mars 2.6 Opplæring Opplæringen har som mål å gi en innføring i FS generelt samt en grunnleggende innføring i modulene som skal benyttes ved HiNe. Detaljert mål for opplæring settes opp. Arbeidsoppgaver: Gjøre seg kjent med FS i FSINTRO Presentasjon av FS for alle potensielle brukere ved høgskolen Vurdere behov for og gi bistand til konkrete arbeidsoppgaver (oppfølgingsdager) Planlegge opplæringen med fastsetting av datoer og kursinnhold Reservere kursrom med nødvendig utstyr og sørge for tilgang til nødvendige ressurser Forberede og gjennomføre kursene Evaluere kursene Kathy Foss Haugen Superbruker Alf-Magne Jacobsen, HiNe Toril Myrbostad, HiNe Hege Tønder, HiNe Halvor Hestmark, HiNe Kari Tofsrud, USIT Gjennomføring Side 11

12 Delaktivitet Resultat Start Slutt Vurdere behov for og gi bistand til konkrete arbeidsoppgaver USIT har bidratt med assistanse der det har vært 15. oktober 1. mai FS leverer spesifikasjon av kurs som skal holdes på HiNe med detaljer om innhold Reservere kursrom. FS-Intro kurs. Konverteringskurs 1 dag MSTAS - FS Presentasjon av FS for hele HiNe: 2 timer Grunnkurs dag 1 for alle brukere av FS. Grunnleggende om oppbygging av database og klargjøring av begreper og moduler/arbeidsflyt Opplæringsplan for 5 dager. Ønsker og behov diskuteres og en setter opp en opplæringsplan for disse kursdagene. Opplæring bør i hovedsak legges til rett etter overgangen. HiNe kan bestille bestillingskurs dersom HiNe trenger mer opplæring Evaluere kursene (kursdeltagere) behov. Sikre at vi får riktig kurs til riktig bruker Utstyr som er testet og fungerer og er reservert til de kursene som skal avvikles Kunne konvertere Kjennskap til FS slik det skal brukes på HiNe Kunne hente ut informasjon fra FS Evaluering av hvert kurs 15. oktober 15. oktober November Etter avtale med HiNe 1. november 1. januar 1. mai November 1. januar - Etter kurs Side 12

13 2.7 Brukerstøtte Besvare små og store spørsmål om FS generelt og grensesnitt mot andre systemer. Arbeidsoppgaver: Besvar spørsmål internt ved HiNe Besvare spørsmål fra HiNe til USIT om FS Besvare driftsspørsmål, for eksempel terminalserver, database- og klientoppgraderinger Foreslå valg av løsninger for HiNe spesielt, etter høgskolens behov Alf-Magne Jacobsen, HiNe Halvor Hestmark, HiNe Geir Vangen, USIT, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Gjennomføring Delaktivitet Resultat Start Slutt HiNe oppretter mailingliste med en Mail in base oktober 31. mail-in base + tre FS brukere, Kathy Foss Haugen oktober Tilgang til FS-brukerforum og Kari Tofsrud Alle prosjektmedarbeidere på HiNe får tilgang Besvar spørsmål internt ved HiNe Mail in base +, Kathy Foss Haugen og Kari Tofsrud Besvare spørsmål fra HiNe til USIT om FS fram til 1. mars Besvare driftsspørsmål, for eksempel terminalserver, database- og klientoppgraderinger Foreslå valg av løsninger for HiNe spesielt, etter høgskolens behov Spørsmål om FS til USIT etter 1. mai Mail in base +, Kathy Foss Haugen og Kari Tofsrud 15. oktober 15. oktober 15. oktober 15. september Mail in base +, Kathy Foss Haugen og Kari Tofsrud 1. august E-post til 1. mai 31. oktober 1. mai 1. mai 1. mai Side 13

14 2.8 Igangsetting Alf-Magne Jacobsen, HiNe Flytte alle relevante data fra MSTAS til FS og kontrollere at de er riktig. Sørge for at HiNe kommer i produksjon på en hensiktsmessig og smertefri måte, samt at rapportering til NSD og Lånekassen går korrekt Arbeidsoppgaver: Oppretting av brukere i FSSYSTEM Sørge for at brukerne har tilgang til Trofast Testing Studentweb FS i produksjon ved HiNe Studentweb i produksjon Semesteravgift høsten Rapportering til Lånekassen Rapportering til NSD Kontrollere at List modul gir riktig statistikk ut fra overførte data (etter prosjektperioden), USIT Kathy Foss Haugen, USIT Alf-Magne Jacobsen, HiNe Halvor Hestmark, HiNe Gjennomføring Delaktivitet/Ansvar Resultat Start Slutt FS må spesifisere parametere som skal settes opp Liste over parametere og oppsett 13. oktober 31. oktober Sette parametere i FSSYSTEM Korrekte parametere 13. oktober 31. oktober Overføring av brukere fra BAS til Automatisk overføring 13. oktober 1. mars FSSYSTEM Tildeling av rettigheter i FS Riktig rettighet/tilgang 13. oktober 1. mars MSTAS stenges for registrering Ingen skrivetilgang i MSTAS 9. mars 15. mars ARENA stenges for registrering Ingen oppdateringer kan 9. mars gjøres i ARENA Populere FS med MSTAS data Korrekte data i FS 9. mars 15. mars Klargjøre FS til produksjon Korrekt setting av alle 1. mars 15. mars parametere Test av FS Kontroll av at funksjoner og 1. mars 15. mars data er korrekte FS i produksjon FS i produksjon ved 15. mars 16. mars høgskolen Side 14

15 FS setter opp kravspesifikasjon for studentweb Konfigurere studentweb Testing av studentweb Studentweb i produksjon Spesifikasjon for konfigurering av studentweb Brukerdokumentasjon på web Brukerdokumentasjon på web Studentweb i produksjon 15. oktober 1.november 1. desember 1.januar 1. januar 1. april Kan åpne for innsyn etter 16. mars, vurderer etter hvert når en åpner for utdanningsplaner. 1. januar 1. februar Tilrettelegge for generering av semesteravgift Brukerdokumentasjon på web Generering og utskrift av Brukerdokumentasjon på 1. januar 1. februar semesteravgift web Forberede rapportering til lånekassen Klargjort rapportering 1. februar 15. mars Rapportering NSD Klargjort rapportering (Frist 2. januar 15. oktober 15. oktober ) LMS Brukere importert til LMS 1. oktober 1. mars Test av at endringer i FS overføres til Endringer overført til LMS 1. oktober 1. mars LMS Side 15

16 Evaluering og videre arbeid Lære av prosjektet og kartlegge arbeidsomfanget av systemskifte Planer for videre arbeid Arbeidsoppgaver: Utarbeide sluttrapport av FS og HiNe Utarbeide mål for videre samarbeid og tekniske og organisatoriske løsninger Kathy Foss Haugen Alf-Magne Jacobsen Gjennomføring Delaktivitet Resultat Start Slutt FS og HiNe lager Sluttrapport som beskriver viktige 16. mars 1. mai sluttrapportering milepæler i prosessen Videre arbeid Planer for videre framtidig samarbeid 16. mars 1. mai og tekniske løsninger Avslutningsmøte hvor rapporten gjennomgås Møte på Høgskolen i Telemark Mai Side 16

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

FS-Opplæring på WEB FS Brukerforum 26.e oktober

FS-Opplæring på WEB FS Brukerforum 26.e oktober FS-Opplæring på WEB FS Brukerforum 26.e oktober Anette B Wigaard UiO Mikael Götesson HiST Elin Bjørgen NTNU En første samling i Oslo under høsten Deltakere: UiO, NTNU, HiST, Politihøyskolen, HiB, UMB,

Detaljer

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte mellom

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Christian Thorn, FSAT 1 Bilder Informasjon om kurset Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium Ulike typer godkjenningssaker Utveksling/delstudier,

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger...

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger... 2014-03-28 Innhold 92.... 1 92.1. Innledning... 1 92.1.1 RUST... 1 92.2. Administrasjon av utestenginger... 1 92.2.1 Bilde Utestenging... 1 92.2.2 Opprette utestenging... 3 92.2.3 Endre utestenging...

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

1. Informasjon til studenten om hva som overføres

1. Informasjon til studenten om hva som overføres Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-020 AS Til:

Detaljer

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse 1 Ny funksjonalitet høsten 2014 Alle baser er satt opp slik at data kan hentes av andre institusjoner Vedtak i

Detaljer

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Sluttrapport for sammenslåingen av FS-databasene for HiVe/HiBu og UMB/NVH

Sluttrapport for sammenslåingen av FS-databasene for HiVe/HiBu og UMB/NVH Sluttrapport for sammenslåingen av FS-databasene for HiVe/HiBu og UMB/NVH Sammendrag Fra 1.1 2014 ble Høgskolen i Vestfold (HiVe) og Høgskolen i Buskerud (HiBu) slått sammen til Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Prosjektplan. Automatisk tilgangsstyring. Snillfjord kommune

Prosjektplan. Automatisk tilgangsstyring. Snillfjord kommune Prosjektplan Snillfjord kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosjektplan... 4 3 Dokumenthistorikk... Error! Bookmark not defined. TietoEnator Corporation side 2/5 1 Innledning Dette dokumentet er en mal

Detaljer

FS-nytt med ph.d.-vri. Knut Løvold

FS-nytt med ph.d.-vri. Knut Løvold FS-nytt med ph.d.-vri Knut Løvold Kristin Agenda 1. Slik ser det nye PhD-vitnemålet ut. 2. Tegnsett som gir nye muligheter hvilke? (kommer oktober 2011). 3. Nasjonale forskerskoler når kommer de inn i

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM Felles studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. FORVALTNING OG

Detaljer

FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN.

FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN. FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN. Sist oppdatert: 29.10. Dato Sak Mål Ansvarlig Dato godkjent Kommentar PROSJEKT OPPVEKST ( BARNEHAGE OG SKOLE ) INFO INTEGRASJONER Info Int:

Detaljer

Nyheter FS. Geir Vangen

Nyheter FS. Geir Vangen Nyheter FS Geir Vangen Nytt fra FS Integrasjoner Webapplikasjoner Connect EU-prosjekter FS7.7 TAM TAM: Tjensteadministrasjonsmodul «Brukeradministrasjon for Web Services» Nytt verktøy under utvikling Institusjonene

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Forkortelse for institusjonen, for eksempel UiO, NTNU, UiB, HiA, HiB osv Institusjonens engelske navn

Forkortelse for institusjonen, for eksempel UiO, NTNU, UiB, HiA, HiB osv Institusjonens engelske navn Systemverdier Systemverdier settes i FSSystem Institusjon Institusjonsnr Organisasjonsnr NSD-nr Bibsyskode Default bestillingssted SIU-kode Akronym/forkortelse Norsk navn Engelsk navn Stedsnavn adresse

Detaljer

Hvordan innføre studentbevisappen

Hvordan innføre studentbevisappen Hvordan innføre studentbevisappen HiOA tok i bruk appen høsten 2014 og UiB våren 2015 Hva skal til skal til for å ta i bruk Studentbevisappen? Gro Christensen, HiOA Geir M. Vangen, FSAT Øystein Ørnegård,

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

2012 arbeidsoppgaver

2012 arbeidsoppgaver evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning semesterregistrering webservice kvalifikasjon

Detaljer

Status fusjoner i og risikovurdering

Status fusjoner i og risikovurdering Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering FSAT-16-018-2 OMN Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen inneholder de samme risikoene som i tidligere

Detaljer

Kommunikasjon med studenter. Ny integrasjon - FS og Fronter

Kommunikasjon med studenter. Ny integrasjon - FS og Fronter Kommunikasjon med studenter - elektroniske møteplasser og læringsplattformer Ny integrasjon - FS og Fronter FS brukerforum oktober 2011 Hvem er vi? Aleksander Pettersen Integrasjonsansvarlig Fronter Nordic

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte serviceavdelingen Mål for anskaffelsen «Rana kommune har som mål å samhandle internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

UTKAST. Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem. Rød skrift=uferdig tekst

UTKAST. Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem. Rød skrift=uferdig tekst UTKAST Arbeidsoppgaver 2013 Felles Studentsystem Rød skrift=uferdig tekst Innholdsfortegnelse GENERELT... 2 HOVEDAKTIVITETER I 2013... 5 1. SYSTEMVEDLIKEHOLD... 7 2. BRUKERSTØTTE OG DOKUMENTASJON... 9

Detaljer

Mobilitet / godkjenning

Mobilitet / godkjenning Mobilitet / godkjenning Systemstøtte for studentmobilitet Geir Magne Vangen USIT, University of Oslo NUAS Seminar, Stockholm 2012-08-13 1 Mange sentrale prosesser er blitt effektivisert de siste 20 årene

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Bakgrunn Historien om FS Arbeidsoppgaver Budsjett 2014 Organisering Presentasjon 13.03.14 2 Historien om FS - vekst Arbeidet startet i 1993 I 1996/1997 ble FS

Detaljer

Referat. Møte i doktorgradsgruppen

Referat. Møte i doktorgradsgruppen Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-076 Referat

Detaljer

AVTALE. MELLOM OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere

AVTALE. MELLOM <Høgskole> OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE MELLOM OG UNINETT FAS AS TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE OM TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Webinar. Vitnemålsportalen. Marte Holhjem, produkteier

Webinar. Vitnemålsportalen. Marte Holhjem, produkteier Webinar Vitnemålsportalen Marte Holhjem, produkteier Agenda Generelt om Vitnemålsportalen Demo Dokumentasjon og nettsider Litt historikk Oppdrag fra Kunnskapsdepartement et (KD) om å lage en kravspesifikasjon.

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Status, deponering og avslutning for ephorte. Ved Leif Kristiansen

Status, deponering og avslutning for ephorte. Ved Leif Kristiansen Status, deponering og avslutning for ephorte Ved Leif Kristiansen Status for sak/arkiv Ephorte har normal drift Tidvise problemer med pdf-konverteringen og Ootlook2ephorte. Tett Dialog med Evry for å løse

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs Dag 2 Status Nyheter Planer V. Geir Vangen og Julie M. Barkenæs FS Brukerforum 17.-18.11.2009 2 Status ekspertgruppene Godkjenningsgruppen Adelheid

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Rutinebeskrivelser for SNR tjenesten. Saksbehandler. Oppsett av jobb

Rutinebeskrivelser for SNR tjenesten. Saksbehandler. Oppsett av jobb Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-06-172 30.11.2006 Sist

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Erfaringer fra bruk av EpN ved UiS

Erfaringer fra bruk av EpN ved UiS Erfaringer fra bruk av EpN ved UiS Tor Erga/Ivar Austvoll Universitetet i Stavanger uis.no Basert på pilottesting for studieåret 2014/15 01.04.2014 1 Innhold Innledning Historikk Forberedelser i FS og

Detaljer

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no FS-15-014 Innkalling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH Vedtekne 27.04.2006 med heimel i kapittel 9 og 10 i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH Utarbeiding og godkjenning

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Informasjon om kurset Gjennomgang av godkjenningsmodulen: Godkjenningssak samlebilde

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 23. april kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, Oslo

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 23. april kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, Oslo Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innhold PERSON-MENYEN... 3

Innhold PERSON-MENYEN... 3 Versjonsendringer FS 7.5 for HiOA Dette dokumentet inneholder de vesentligste endringene som gjort til FS versjon 7.5, og skal være til hjelp for fs-brukere ved HiOA. Innhold PERSON-MENYEN... 3 Person-menyen

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Innledning Det er i årets versjon av dataleveringstjenesten lagt til rette for et nytt opplegg der institusjonene gjennomgår og godkjenner

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Nytt fra FS. Brukerforum 28-29/ Geir Vangen

Nytt fra FS. Brukerforum 28-29/ Geir Vangen Nytt fra FS Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Hva bruker vi tid på nå? Nyskriving av webapplikasjoner Studentweb EpN RUST Nasjonal godkjenningsbase VPD 2 Hva bruker vi tid på nå? Integrasjoner Its

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested:

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested: CERES CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no

Detaljer

Resultatutveksling mellom institusjoner

Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE)

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Skrevet av Harald Torbjørnsen 09. mars 2017 Sluttrapport for pilotering av Feide med SSO på G Suite, produsert i samarbeid mellom Narvik kommune og Senter

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Nøkkeltall for PHS Bakgrunn prosjektet og organisering av prosjektet Nødvendige avklaringer Behovsforespørsel Anskaffelse Erfaringer

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for første. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Forutsetninger Kjennskap til administrasjon av etter- og videreutdanningskurs Grunnleggende kunnskap om registrering

Detaljer

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i EpN ekspertgruppe

Detaljer

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Oppgaver og prioriteringer i 2017 Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Forslag meldes inn Fra institusjonene via studiedirektører Fra institusjonene via

Detaljer