Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger..."

Transkript

1 Innhold Innledning RUST Administrasjon av utestenginger Bilde Utestenging Opprette utestenging Endre utestenging Slette utestenging Kodebildet Utestengstatus Kodebildet Rust studieklassifikasjon Kodebildet RUST Vedtaktype Varsler til saksbehandler Rapport FS Utestengte studenter Utestengingslogg Integrasjonsjobb for overføring til og fra RUST Roller Tilkobling til RUST i FS-system... 11

2 Administrasjon av utestenginger Innledning Dette dokumentet gir en gjennomgang og beskrivelse av bilder, rapporter og andre elementer i FS som er nødvendige i forbindelse med bruk av RUST. Også administrasjon av lokal utestenging blir gjennomgått, idet dette administreres via de samme elementene. Sistnevnte utestenginger har likevel ingenting med RUST å gjøre, da disse kun gjelder lokalt og ikke blir overført til den sentrale RUST-databasen. For øvrig vises det til Rutinebeskrivelse for bruk av RUST RUST Register for utestengte studenter (RUST) er utviklet av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo og forvaltes av Samarbeidstiltaket FS, etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet. RUST er et felles register for institusjoner under universitets- og høyskoleloven som muliggjør effektiv formidling av vedtak om utestenging. Registeret er en database som kommuniserer med institusjonenes elektroniske datasystem, i all hovedsak FS. For mer informasjon om registeret vises det til Rutinebeskrivelse for bruk av RUST, samt nettsiden Administrasjon av utestenginger Bilde Utestenging Utestenginger, både de som skal inn i RUST og de som kun gjelder lokalt ved institusjonen, registreres i bilde Utestenging, i personmodulen. Utestenginger som importeres fra RUST opprettes automatisk i bildet. Bildet åpnes fra menyvalg Person, Personbilder, Utestenging. Forekomstene identifiseres av verdiene i feltene Fnr, Institusjon, Type utestenging og Studieklassifikasjon. Det kan derfor ikke finnes flere utestenginger med samme verdi for alle disse parameterne.

3 Administrasjon av utestenginger 2 Bilde Utestenging Bilde Utestenging (en rad/utestenging) Beskrivelse av bildets felter: Feltnavn Fnr Studentnr Navn Institusjon Sanksjonsperiode Type utestenging Studieklassifikasjon Studieprogram Beskrivelse Studentens/søkerens fødselsnummer Studentens/søkerens eventuelle studentnummer Studentens/søkerens navn Institusjonsnummeret og navnet til institusjonen som opprettet utestengingen Perioden utestengingen gjelder. Utestengingen slettes automatisk ved periodens utløp. Kode for type utestenging fra det bakenforliggende kodebildet Utestengstatus Utestengingens studieklassifikasjon, fra det bakenforliggende kodebildet Rust studieklassifikasjon. Studieklassifikasjon angis på det enkelte studieprogram i Studieprogram samlebilde, felt Studieklassifikasjon. Studieprogrammet utestengingen gjelder for (kun ved lokal utestenging, overføres ikke til RUST). Feltet vises ikke i søkemodus, og heller ikke i registreringsmodus ved importerte utestenginger.

4 Administrasjon av utestenginger 3 Journalnr Klar for overføring til RUST/Mangler kontroll Importert fra RUST Registrert Endret Kontrollert Overført til RUST Slett Vil slettes etter oppdatering i RUST Sakens journalnummer (overføres ikke til RUST). Feltet vises ikke i søkemodus, og heller ikke i registreringsmodus ved importerte utestenginger. Rød tekst som angir om utestengingen er klar for automatisk overføring til RUST, eller om den mangler kontroll. Ved lokale utestenginger vises ingen slik tekst. Verdien J angir at utestengingen er importert fra RUST. Slike utestenginger kan ikke endres eller slettes manuelt. Verdien N angir at utestengingen ikke er importert fra RUST, men opprettet ved egen institusjon. Dato for opprettelse av utestengingen og saksbehandlerinitialene til vedkommende som opprettet den. Dato for siste endring av utestengingen, samt saksbehandlerinitialene til vedkommende som foretok endringen. Felt som angir om utestengingen er kontrollert (J/N). For at utestengingen skal bli overført til RUST, må en annen saksbehandler enn den som opprettet/sist endret utestengingen kontrollere den og sette verdien J i feltet (gjelder ikke lokale utestenginger). I tillegg vises dato for kontroll av utestengingen, samt saksbehandlerinitialene til vedkommende som foretok kontrollen. Feltet vises ikke i søkemodus, og heller ikke i registreringsmodus ved importerte utestenginger. Dato og klokkeslett for overføring av utestengingen til RUST, dersom utestengingen er blitt overført. Ved lokale utestenginger vises følgende tekst i rødt: Gjelder kun egen institusjon. Feltet vises ikke i søkemodus, og heller ikke i registreringsmodus ved importerte utestenginger. Felt for sletting (før sanksjonsperioden er over) av utestenging som er blitt overført til RUST. Feltet har i utgangspunktet verdien N. For sletting settes feltet til J. Slettingen må deretter kontrolleres (en annen saksbehandler må sette feltet Kontrollert til J). Sletting skjer deretter automatisk ved databasejobb for RUST-overføringer, på angitt tidspunkt for denne. Feltet vises ikke i søkemodus, og heller ikke i registreringsmodus ved importerte utestenginger. Rød tekst som angir at utestengingen er klar for automatisk sletting ved kjøring av integrasjonsjobben for overføring til RUST. I høyre del av bildet vises studieretter, undervisningsmeldinger og vurderingsmeldinger for studenten som er aktiv i bildet. Knappen 92.3). åpner en dialog for databasejobben som foretar overføringer til og fra RUST (se Opprette utestenging Utestenginger opprettet ved den lokale institusjonen: Ny utestenging registreres ved at det legges inn en ny rad i bildet Utestenging. Obligatoriske felter for utfylling er Fnr, Sanksjonsperiode, Type utestenging og Studieklassifikasjon. Det er verdien i disse feltene samt institusjonens institusjonsnummer og saksbehandlerinitialene til saksbehandleren som registrerte utestengingen som blir overført til RUST. Dette gjelder ikke lokale utestenginger (se

5 Administrasjon av utestenginger 4 Kodebildet Utestengstatus). Det obligatoriske feltet Kontrollert er forhåndsutfylt med verdien N. For at en utestenging skal kunne bli overført til RUST, må en annen saksbehandler enn den som registrerte utestengingen (foretok siste endring) kontrollere utestengingen og sette verdien J i feltet Kontrollert. For lokale utestenginger har ikke dette feltet noen funksjonalitet. Varselet «Mangler kontroll» vises i rød skrift øverst i bildet dersom utestengingen er av en type som skal overføres til RUST, men ikke er blitt kontrollert. Når utestengingen er blitt kontrollert vises i stedet teksten «Klar for overføring til RUST». Når utestengingen er blitt overført til RUST vises dato og klokkeslett for overføringen i feltet Overført til RUST. Se (kodebildet Utestengstatus) for funksjonaliteten til de ulike typene utestenging. Importerte utestenginger: Utestenginger som importeres fra RUST opprettes automatisk i bildet Utestenging. Disse har verdien J i feltet Importert fra RUST, og institusjonsnummer og navn til den eksterne institusjonen som opprettet utestengingen i feltet Institusjon Endre utestenging Utestenginger opprettet ved den lokale institusjonen: Lokale utestenginger, samt andre utestenginger som ennå ikke er blitt kontrollert eller overført til RUST, kan endres manuelt i bildet Utestenging. Når en utestenging som skal overføres til RUST er blitt kontrollert (verdi J i Kontrollert) kan den fortsatt endres, men endring av verdi i feltene Sanksjonsperiode, Type utestenging eller Studieklassifikasjon vil medføre at verdien i feltet Kontrollert settes til N, slik at ny kontroll kreves. Etter at en utestenging er blitt overført til RUST kan ikke verdien i feltene Type utestenging eller Studieklassifikasjon endres. Er slik endring nødvendig, må utestengingen slettes (ved felt Slett, se Slette utestenging), og en ny utestenging må opprettes med de nye verdiene. Verdien i feltet Sanksjonsperiode kan endres etter overføring til RUST, men det vil kreve ny kontroll. Verdiene i feltene Studieprogram og Journalnummer er kun til lokal bruk og kan endres uten kontroll. Verdien i feltet Fnr kan ikke endres. Importerte utestenginger: Disse utestengingene kan ikke endres manuelt. En eventuell endring skjer via import fra RUST, dersom institusjonen som opprettet utestengingen har endret den Slette utestenging En automatisk rutine (SLETT_RELEGERING) sletter enhver eksisterende utestenging når sanksjonsperioden for denne er over (settes i FS-system i Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner). Utestenginger opprettet ved den lokale institusjonen:

6 Administrasjon av utestenginger 5 Lokale utestenginger, samt andre utestenginger som ennå ikke er blitt overført til RUST, kan slettes manuelt ved å slette aktuell rad (i bildet Utestenging). Utestenginger som er blitt overført til RUST kan slettes før sanksjonsperioden er over ved at man setter verdien J i feltet Slett (i bildet Utestenging). Verdien i feltet Kontrollert blir dermed automatisk satt til N, slik at ny kontroll kreves for at slettingen skal bil gjennomført. Integrasjonsjobben (se 92.3) sletter utestengingen lokalt og sender sletteinformasjon til RUST. Importerte utestenginger: Disse utestengingene kan ikke slettes manuelt. En eventuell sletting før sanksjonsperioden er over skjer via import fra RUST, dersom institusjonen som opprettet utestengingen har slettet den Kodebildet Utestengstatus Bildet finnes i modul Koder, menyvalg Felles, Utestenging. Det kan også åpnes via bilde Utestenging ved dobbeltklikking i felt Type utestenging. Utestengstatus Bildet inneholder kodene for de ulike typene utestenging. Følgende felleskoder finnes: - EKSAMENL Eksamenskarantene egen institusjon - EKSAMENN Eksamenskarantene alle institusjoner - KARANTENEL Karantene fra studier ved egen institusjon - KARANTENEN Karantene fra studier ved alle institusjoner Det er kun utestenginger med kode EKSAMENN eller KARANTENEN som skal overføres til RUST.

7 Administrasjon av utestenginger 6 Koden EKSAMENN angir at studenten skal nektes å ta eksamen (dvs. nektes vurderingsmelding) ved alle institusjoner. Utestengingens verdi i felt Studieklassifikasjon angir hvilke typer studier dette gjelder, se Kodebildet Rust studieklassifikasjon. Koden KARANTENEN angir at studenten/søkeren skal stenges ute fra/hindres opptak til studieprogram ved alle institusjoner. Koden kan kun kombineres med studieklassifikasjonen ALLE. Utestenging av denne typen hindrer studenten i å logge inn i StudentWeb. Den sperrer også generering av faktura for semesteravgift til studenten. Koden EKSAMENL angir at studenten skal nektes å ta eksamen (dvs. nektes vurderingsmelding) ved den lokale institusjonen. Utestengingens verdi i felt Studieklassifikasjon angir hvilke typer studier dette gjelder, se Kodebildet Rust studieklassifikasjon. Koden KARANTENEL angir at studenten/søkeren skal stenges ute fra/hindres opptak til studieprogram ved den lokale institusjonen. Utestengingens verdi i felt Studieklassifikasjon angir hvilke typer studier dette gjelder, se Kodebildet Rust studieklassifikasjon. Kombinert med verdien studieklassifikasjon ALLE hindrer utestenging av denne typen studenten i å logge inn i StudentWeb, og sperrer generering av faktura for semesteravgift til studenten. Feltet Eksporter til RUST angir om utestengingen skal overføres til RUST. Feltet Omgjøres til rustvedtaktype med eksport viser hva kodene blir oversatt til når utestengingene overføres til RUST Kodebildet Rust studieklassifikasjon Bildet finnes i modul Koder, menyvalg Felles, RUST Studieklassifikasjon. Det kan også åpnes via bilde Utestenging ved dobbeltklikking i feltet Studieklassifikasjon. Rust studieklassifikasjon Bildet inneholder kodene for de ulike studieklassifikasjonene som en utestenging kan ha. Feltet Gjelder alle studieprogram angir om utestengingen gjelder alle studieprogram/emner, eller kun de studieprogrammene som er markert med aktuell studieklassifikasjonskode (i felt Studieklassifikasjon i Studieprogram samlebilde, modul Studieelementer)/emner knyttet til slikt studieprogram (se eventuelt også fotnote under 92.3 Integrasjonsjobb for overføring til og fra RUST). Følgende felleskoder finnes: - ALLE Alle utdanninger - HESOS Helse- og sosialfagsutdanninger - LÆRER Lærerutdanninger

8 Administrasjon av utestenginger 7 Hvert studieprogram kategoriseres med én av de tre ovennevnte kodene i Studieprogram samlebilde (modul Studieelementer), felt Studieklassifikasjon. Blankt felt tilsvarer verdien ALLE. Studieprogram samlebilde (modul Studieelementer), felt Studieklassifikasjon Kodebildet RUST Vedtaktype RUST Vedtaktype Kodebildet inneholder kodene for type utestenginger slik de er representert i Rust, og hvilke koder de oversettes til i FS ved import Varsler til saksbehandler Dersom det er registrert en utestenging på en student/søker, vises det i Student samlebilde (øvre del) og i Søknad samlebilde (øvre del) en rød tekst som angir at vedkommende student/søker er utestengt, med institusjonsinitialene til institusjonen som registrerte utestengingen, sanksjonsperiode, type utestenging og studieklassifikasjon (hvis ulik ALLE). Det varsles om nye importerte utestenginger i varselloggen for saksbehandlere med rollen FS_KODE, og i hovedmenyen i FS for saksbehandlere med rollen FS_SYSEIER Rapport FS Utestengte studenter

9 Administrasjon av utestenginger 8 Det finnes en egen rapport for utestenginger, FS Utestengte studenter. Den ligger i personmodulen under Personrapporter. FS Utestengte studenter Rapporten viser utestenginger med Fnr/F.dato (valgfritt), Stud.nr og Navn på utestengt person, sanksjonsperiode, navn på Institusjonen som opprettet utestengingen, Type utestenging, studieklassifikasjon, Studieprogram, den utestengtes studieretter, søknad om opptak, vurderingsmeldinger og undervisningsmeldinger, samt merknad i rød skrift med teksten Ikke kontrollert hvis felt Kontroller i bildet Utestenging har verdien N, Ikke meldt RUST hvis utestengingen ikke er overført til RUST, men er klar for overføring. Feltet Vis: Fødselsnr angir om Fnr/F.dato skal vises i rapporten. Feltet Vis: Alle utestenginger angir at alle utestenginger vises i rapporten. Hvis feltet ikke er haket av vises ikke eventuelle utestenginger av person som ikke har noen forekomst av hverken søknad om opptak, aktiv studierett, undervisningsmelding eller vurderingsmelding Utestengingslogg De fleste operasjoner som utføres på en utestenging blir automatisk logget i bildet Utestengingslogg. Bildet åpnes fra menyvalg Person, Personbilder, Utestengingslogg. Forekomstene identifiseres av kombinasjonen Fnr og et løpenummer (i felt til høyre for Fnr).

10 Integrasjonsjobb for overføring til og fra RUST 9 Utestengingslogg I feltet Endring beskrives endringen/operasjonen som er logget. I dato-og-klokkeslettfeltet til høyre for løpenummeret vises tidspunktet for endringen/operasjonen. Operasjonene som logges er: - nyregistrering av utestenging (også importerte) - endring av verdi i feltene: -Sanksjonsperiode -Type utestenging -Studieklassifikasjon -Slett -Studieprogram - sletting av utestenging (både manuell sletting av rad, sletting ved automatisk rutine SLETT_RELEGERING og sletting via integrasjonsjobb etter at felt Slett er satt til J) Integrasjonsjobb for overføring til og fra RUST Dialogen for initiering av integrasjonsjobben for overføring til og fra RUST åpnes fra bildet Utestenging med knappen.

11 Roller 10 Initier jobb for overføring til RUST Jobben overfører utestenginger som er opprettet ved egen institusjon til RUST, dersom disse er merket med Klar for overføring til RUST (i bildet Utestenging). Det samme gjelder eventuelle endringer av sanksjonsperioden, samt sletting via feltet Slett (brukes ved eventuell sletting før sanksjonsperioden er over, f.eks. i tilfelle feilregistrering eller omgjøring av utestengingsvedtak). Jobben importerer også utestenginger fra RUST, dersom disse gjelder en person ved institusjonen med søknad til eller opptak på et studieprogram som omfattes av utestengingen, eller en person ved institusjonen med vurderingsmelding på et emne som omfattes av utestengingen 1. Den nødvendige bakgrunnsinformasjonen om hvilke studenter/søkere som er tilknyttet institusjonen, og med hva slags type søknader/opptak/vurderingsmeldinger, overføres også til RUST via denne jobben. Jobben kjører én gang i døgnet på angitt klokkeslett i feltet Klokkeslett for jobb. Jobben initieres med knappen. Når jobben er initiert vises den i nedre del av dialogen, med verdien JOB_<institusjonsnummer>_RUST i feltet Job Name. Hvis feltet Vis kun RUST-jobber ikke er haket av, vil andre initierte jobber også vises i nedre del av dialogen. Man kan slette RUST-jobben ved å markere den i nedre del av dialogen og trykke på knappen. Knappen åpner en dialog med generell informasjon om jobben Roller De er tre egne roller for bruk av Rust/Utestenging, se tabell 1. I tillegg gis varsler om nye importerte utestenginger (samt importerte endringer og slettinger av utestenging) i varselloggen til saksbehandlere med rollen FS_KODE og i hovedmenyen i FS til saksbehandlere med rollen FS_SYSEIER. 1 Informasjon om hvilke personer institusjonen skal motta eventuelle utestenginger av, og hva slags utestenginger som skal mottas, sendes til RUST via integrasjonsjobben. Disse dataene fungerer som abonnementer som kombinerer en gitt student/søker med type utestenging som skal mottas og eventuell studieklassifikasjon. Abonnementer initieres i henhold til gitte kriterier. For utestenginger av type EKSAMENN er kriteriene at studenten må ha vurderingsmelding på vurderingsenhet med reell tid lik inneværende termin eller senere (I den forbindelse regnes vårsemesteret f.o.m fjoråret t.o.m aktuelt år, mens høstsemesteret regnes f.o.m t.o.m aktuelt år, eksempelvis regnes VÅR 2014 som og HØST 2014 som ). Videre mottas kun utestenginger av typen EKSAMENN med studieklassifikasjon HESOS eller LÆRER for studenter med vurderingsmelding som refererer til studieprogram med koden HESOS eller LÆRER hhv. i feltet Studieklassifikasjon i Studieprogram samlebilde. Referansen til studieprogrammet hentes fra felt Studieprogram på studentens vurderingsmeling. Hvis denne er blank hentes referansen fra felt Studieprog rapp i Emne samelbilde for det aktuelle emnet. For utestenginger av type KARANTENEN er kriteriene at søkere må ha forekomst av søknad om opptak (Søknad samlebilde, modul Opptak) med opptakstudieprogram med opptakstermin lik inneværende termin eller senere (I den forbindelse regnes vårsemesteret f.o.m fjoråret t.o.m aktuelt år, mens høstsemesteret regnes f.o.m t.o.m aktuelt år, eksempelvis regnes VÅR 2014 som og HØST 2014 som ), og studenter må ha aktiv studierett på et studieprogram. Utestenginger av typen KARANTENEN kan kun kombineres med studieklassifikasjon ALLE. Abonnementene varer i 31 dager. Innen abonnementets varighet vil eventuelle utestenginger som samsvarer med abonnementet mottas. Når et abonnement har gått ut, blir et nytt abonnement initiert hvis de gitte kriteriene for abonnementet fortsatt er oppfylt.

12 Tilkobling til RUST i FS-system 11 Rolle Funksjon Hvem trenger rollen? FS_RUST_LES FS_RUST_SKRIV FS_RUST_KONTROLL Tabell 1 lese innholdet i bildet utestenging, kjøre rapport FS Utestengte studenter registrere, endre og slette vedtak i bildet utestenging kontrollere registrering, endring og sletting av vedtak i bildet utestenging alle saksbehandlere som jobber med utestenging saksbehandlere som registrerer vedtak om utestenging saksbehandlere som kontrollerer vedtak om utestenging Tilkobling til RUST i FS-system Kommunikasjonen med RUST er en Web Service-tjeneste som krever registrering av URL, brukernavn og passord i FS-system. Dette gjøres i bildet WS Tjeneste som finnes i menyvalg Spesielt. Tjenesten for tilkobling til RUST har WS Tjenestekode RUST. Denne ligger i basen som felleskode. Url, Brukernavn og Passord registreres ved at det legges inn en ny rad i nedre del av bildet med riktig verdi i de respektive feltene. Feltet Auth. key skal ikke benyttes for denne tjenesten. Nødvendig registrering i bildet vil normalt ha blitt utført på forhånd i forbindelse med produksjonssetting av RUST. Url for prodbaser: Url for demobaser: Brukernavn: I<instnr>_RUST Passord: Ta eventuelt kontakt med fs-support. WS Tjeneste

Register for utestengte studenter - RUST

Register for utestengte studenter - RUST Register for utestengte studenter - RUST FS-Brukerforum 28.10.2013 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin Register for utestengte studenter - bakgrunn Institusjonene skal informere hverandre om utestengingsvedtak

Detaljer

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin Register for utestengte studenter- RUST FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin RUST: Temaer Formål og innhold Status for implementering Funksjonalitet i 7.6. - registrering, rapporter

Detaljer

FS-Brukerforum v/myriam Jensvold Massaoud, CERES

FS-Brukerforum v/myriam Jensvold Massaoud, CERES FS-Brukerforum 2017 v/myriam Jensvold Massaoud, CERES Agenda Hva er RUST? Kort historikk og formål Lovverk: uhl. og RUST-forskriften. Begreper Institusjonenes ansvar 2 eksempler på vedtak og saksgang Status

Detaljer

Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag

Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag OBS! Tabellen på neste side er ment som et utgangspunkt for møtet, noe av innholdet er allerede implementert

Detaljer

Erfaringer med RUST Register for utstengte studenter. v/myriam

Erfaringer med RUST Register for utstengte studenter. v/myriam Erfaringer med RUST Register for utstengte studenter v/myriam Innhold Litt om RUST Saksgang ved HiOA Saker INN Saker UT Registrering og kontroll i FS Varsel i HiOA-FS fra andre institusjoner Statistikk

Detaljer

Rutinebeskrivelse for

Rutinebeskrivelse for Rutinebeskrivelse for bruk av RUST - Register for utestengte studenter Samarbeidstiltaket FS - USIT Innhold 1 Innledning... 2 2 Begreper... 2 3 RUST... 3 3.1 Formål og informasjonsflyt... 3 3.2 Vedtak...

Detaljer

Rutinebeskrivelse for bruk av RUST

Rutinebeskrivelse for bruk av RUST Rutinebeskrivelse for bruk av RUST - Register for utestengte studenter Felles studieadministrativt tjenestesenter, dokumentversjon 1/2015 0 Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2 2 Begreper... 2 3 RUST...

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6314-10.03.15 Høring - forskrift om register for utestengte studenter - RUST Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 10. juni 2014, jf. Prop.

Detaljer

Rutinebeskrivelser for SNR tjenesten. Saksbehandler. Oppsett av jobb

Rutinebeskrivelser for SNR tjenesten. Saksbehandler. Oppsett av jobb Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-06-172 30.11.2006 Sist

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

Resultatutveksling mellom institusjoner

Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-010-a 22.3.2012 AMH

Detaljer

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Forutsetninger Kjennskap til administrasjon av etter- og videreutdanningskurs Grunnleggende kunnskap om registrering

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER Høsten 2011 Side 2 av 30 INNHOLD INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 1.1

Detaljer

1. Informasjon til studenten om hva som overføres

1. Informasjon til studenten om hva som overføres Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-020 AS Til:

Detaljer

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Bildet Utdanningsplan i FS er et stort bilde: Sist oppdatert den 16.5.2014 av Sara Mauland Side 1 Innhold Å jobbe med Utdanningsplaner

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Grunnkurs i FS - UMB

Grunnkurs i FS - UMB Grunnkurs i FS - UMB Innholdsregister INNLOGGING - BRUKERNAVN OG PASSORD... 2 ROLLER I FS... 3 GENERELT OM FS... 4 MODULENES INNHOLD... 4 BILDER, RUTINER OG RAPPORTER... 6 ÅPNE/ AKTIVISERE BILDER, RUTINER

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2012 Side 2 av 20 INNHOLD INNLEDNING 4 KOBLINGER SOM MÅ GJØRES FØR UTDANNINGSPLANKONTROLL 5 1.1 STUDIEPROGRAM

Detaljer

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Informasjon om kurset Gjennomgang av godkjenningsmodulen: Godkjenningssak samlebilde

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Christian Thorn, FSAT 1 Bilder Informasjon om kurset Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium Ulike typer godkjenningssaker Utveksling/delstudier,

Detaljer

Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST

Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST Her kommer en oppskrift på hva dere må gjøre for klargjøring av årets NOM opptak. NB! Før dere kan importere filer fra SO må dere kontrollere at fs-klienten er versjon

Detaljer

Emnekombinasjoner FS ved UMB

Emnekombinasjoner FS ved UMB Emnekombinasjoner FS ved UMB Innholdsregister INNLEDNING... 2 STUDIEPROGRAM OG EMNEKOMBINASJONER... 2 EMNEKOMBINASJONER... 3 EMNEKOMBINASJON - EMNE... 6 EMNEKOMBINASJON - UTDANNINGSPLANELEMENT... 9 EMNEKOMBINASJON

Detaljer

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL Oppdatering til FS6.2 medfører endringer i forbindelse med administrering av obligatorisk aktivitet. Hovedendringen til FS6.2 er innføringen

Detaljer

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse 1 Ny funksjonalitet høsten 2014 Alle baser er satt opp slik at data kan hentes av andre institusjoner Vedtak i

Detaljer

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 NOM-opptak 2015 Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 Innhold Nytt i FS Ubehandlede elektroniske vitnemål Gjennomgang av komme i gang NOM 2015 Import og eksport av filer til SO Diagnoser i FS Aktuelle temaer/ønsker

Detaljer

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den 20.10.14 Adelheid M. Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Studieprogram samlebilde Emne samlebilde

Detaljer

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger Brukerveiledning for FagpersonWeb ved Universitetet i Stavanger Innledning FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Studierettsperiode...

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

FS-seminar 24. mars 2011

FS-seminar 24. mars 2011 FS-seminar 24. mars 2011 Kjartan Iversen Canisius Habyarimana Studieseksjonen, HiO Høgskolen i Oslo Innhold Oppmelding til eksamen via StudentWeb 1. Forskrift om studier og eksamen ved HIO 2. Grunnlagsdata

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

Semesterregistrering ved UiN

Semesterregistrering ved UiN Semesterregistrering ved UiN Brukerveiledning i StudentWeb ved UiN Universitetet i Nordland Veiledning i semesterregistrering Du registrerer deg på UiNs StudentWeb. Her skal du: 1. Godkjenne utdanningsplan

Detaljer

Register for utestengte studenter RUST USIT Asbjørn Thorsen

Register for utestengte studenter RUST USIT Asbjørn Thorsen Register for utestengte studenter RUST USIT 10.10.2013 Asbjørn Thorsen a.r.thorsen@usit.uio.no(prosjektleder) Bakgrunn Bestilling fra KD til USIT Samarbeidstiltaket-FS står for etablering og forvaltning

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Innhold PERSON-MENYEN... 3

Innhold PERSON-MENYEN... 3 Versjonsendringer FS 7.5 for HiOA Dette dokumentet inneholder de vesentligste endringene som gjort til FS versjon 7.5, og skal være til hjelp for fs-brukere ved HiOA. Innhold PERSON-MENYEN... 3 Person-menyen

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere Kathy Foss Haugen Ny SøknadsWeb - historikk Omskrevet fra WebObjects til JBOSS/SEAM i 2009 Planlagt overgang for alle som driftes av UNINETT innen utgangen av

Detaljer

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet.

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet. 1 2 3 Funksjonalitet er nå på plass for at studenter kan søke om ulike typer godkjenningssaker i Studentweb, som så overføres til godkjenningsmodulen i FS. Funksjonaliteten vil etter hvert også gjelde

Detaljer

Journalnr: Merknad: Opprettet: DD.MM.YYYY INT Sist endret: DD.MM.YYYY INT. Beregn antall pr.pl.

Journalnr: Merknad: Opprettet: DD.MM.YYYY INT Sist endret: DD.MM.YYYY INT. Beregn antall pr.pl. Avtalested: ØSTENSJØHJ Østensjø hjemmetjene Avtalenr.: 1 Org.nr.: 9865741 Vise avtalesteder og underliggende steder som Praksistype: HJEMMESYK omfattes av avtale. Periode: - Aktivt: J X Praksissted: OPPSALHJ

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Vurdering og campus webinar

Vurdering og campus webinar Sven Petter Næss, CERES Vurdering og campus webinar 12.9.2017 1 05.09.2017 Agenda Generelt om campusfunksjonalitet i FS Nyheter fra høsten 2017 Vurderingsbilder med campus-informasjon Rutiner/rapporter

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger:

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger: Gradfangst Fra 1. august 2014 begynner vi med gradfangst av bachelorstudenter ved NTNU, men store deler av denne dokumentasjonen gjelder generelt for alle studieprogram hvor studentens utdanningsplan vedlikeholdes.

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Rutine for registrering av persontilpasning i FS

Rutine for registrering av persontilpasning i FS Rutine for registrering av persontilpasning i FS Denne rutinebeskrivelsen gjelder registrering av standard tilrettelegging for studenter med dysleksi og registrering av tilrettelegging for studenter med

Detaljer

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013 FS - Brev Kurs i Brevmodulen USIT 2013 Brevmodulen Hva brukes FS Brevmodulen til? Meldinger til søkere og studenter basert på FS-rapporter Brev til enkeltpersoner Egendefinerte brev Kursbevis Sensoroppdrag

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Innføring i FS Høgskolen i Oslo og Akershus

Innføring i FS Høgskolen i Oslo og Akershus Innføring i FS Høgskolen i Oslo og Akershus Innhold INFORMASJON OM BRUKERDOKUMENTASJONEN... 2 INNLOGGING - BRUKERNAVN OG PASSORD... 3 ENDRING AV PASSORD... 3 KORT OM PERSONVERN OG SIKKERHET I FS... 4 ROLLER

Detaljer

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars 2016 Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Studieprogram samlebilde Emne

Detaljer

Kommunikasjon med studenter. Ny integrasjon - FS og Fronter

Kommunikasjon med studenter. Ny integrasjon - FS og Fronter Kommunikasjon med studenter - elektroniske møteplasser og læringsplattformer Ny integrasjon - FS og Fronter FS brukerforum oktober 2011 Hvem er vi? Aleksander Pettersen Integrasjonsansvarlig Fronter Nordic

Detaljer

Forkortelse for institusjonen, for eksempel UiO, NTNU, UiB, HiA, HiB osv Institusjonens engelske navn

Forkortelse for institusjonen, for eksempel UiO, NTNU, UiB, HiA, HiB osv Institusjonens engelske navn Systemverdier Systemverdier settes i FSSystem Institusjon Institusjonsnr Organisasjonsnr NSD-nr Bibsyskode Default bestillingssted SIU-kode Akronym/forkortelse Norsk navn Engelsk navn Stedsnavn adresse

Detaljer

Registrering av utvekslingsavtaler i FS

Registrering av utvekslingsavtaler i FS Registrering av utvekslingsavtaler i FS Innhold: Søk etter avtale/institusjon Registrering felt i overbilde og underfaner Erasmus+ - spesielle krav til registrering Søknadsweb melde til opptak Sted registrere

Detaljer

2 Beholdes inntil det er lagt opp til endringssendinger for disse utplukkene. Institusjon.Institusjonsnavn for eierinstitusjon

2 Beholdes inntil det er lagt opp til endringssendinger for disse utplukkene. Institusjon.Institusjonsnavn for eierinstitusjon IMS-eksport fra FS Versjon: 21.04.2010 Fra FS kan det eksporteres informasjon til e-læringssystemer. Det er IMS Enterprise spesifikasjonen som benyttes i denne eksporten. Pr 2010 er det IMS Enterprise

Detaljer

GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 02.09.2015 1

GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 02.09.2015 1 GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 02.09.2015 1 Innhold Litt om bakgrunnen for FS... 3 Innlogging brukernavn og passord... 4 Endring av passord... 5 Roller i FS... 5 Generelt om FS Hovedmeny... 6 Modulenes

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat FS Møte i Studentwebgruppen

Referat FS Møte i Studentwebgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Studentwebgruppen

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb Behandling av søknader om utreisende utveksling FS og Søknadsweb 1 Oversikt over studenter som søker om utreisende utveksling søkerliste 101.001 (land) Fyll inn søkekriterier som angitt her. Du kan også

Detaljer

Register for utestengte studenter RUST FS-brukerforum

Register for utestengte studenter RUST FS-brukerforum Register for utestengte studenter RUST FS-brukerforum 30.10.2012 Geir Vangen metodeansvarlig USIT-SUN (Presentasjonen er et delvis plagiat, original laget av Asbjørn Thorsen og Kai Quale USIT-SUN) Bakgrunn

Detaljer

Digital arbeidsflyt for vurdering

Digital arbeidsflyt for vurdering Digital arbeidsflyt for vurdering Superbrukerkurs 17.01.2017 Kort om webinaret Mål for kurset Få en oversikt over de ulike trinnene i flyten for digital eksamen. Målgruppe Superbrukere som jobber med eksamensavvikling

Detaljer

Utdanningsplaner ved HF innføring

Utdanningsplaner ved HF innføring Utdanningsplaner ved HF innføring 22.10.13 Litt om bakgrunn Fakultetet vedtar studieplaner for påfølgende studieår i januar. Studieprogrammenes oppbygging og struktur blir deretter oversatt til FS gjennom

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket RUTINER FOR BEHANDLING AV STUDENTOPPLYSNINGER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av universitetsdirektøren 04.07.05, jf. pkt. 1.5 i Instruks for behandling av personopplysninger ved Universitetet i Tromsø(instruksen).

Detaljer

FS - Integrasjoner. Brukerforum 2017 Martin Sagen

FS - Integrasjoner. Brukerforum 2017 Martin Sagen FS - Integrasjoner Brukerforum 2017 Martin Sagen Fire varianter av integrasjon for FS Filoverføring Webservice: FS er klient (FS dytter data ut) Webservice: FS er Server Webservice (FS tilbyr data mellom

Detaljer

Ved manglende aktiviteter i FS

Ved manglende aktiviteter i FS Innhold Ved manglende aktiviteter i FS... 1 Forenklet bygging av undervisningsstruktur... 1 Undervisningsaktiviteter i detalj... 3 Struktur på undervisningsaktivitetene... 4 Rapporten FS481.001 Diagnose

Detaljer

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan v 27.10.2011 KFH skrevet ut 31.10.11 side 1 av 53 Innhold 1 Innledning... 3 2 Emner og studieprogram... 4 2.1 Emne samlebilde, undervinduer...

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS Høsten 2009 Innhold 1. Kandidatnummerering... 3 2. Godkjenning av arbeidskrav/obligatorisk aktivitet... 4 3. Hente fram vurderingsprotokoll...

Detaljer

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul oppdatert status for utvikling

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul oppdatert status for utvikling Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no 22.3.2012 AMH Sist endret:

Detaljer

Lynkurs i utvekslingsmodulen

Lynkurs i utvekslingsmodulen Lynkurs i utvekslingsmodulen Christian Thorn Gruppe for FS, GAUS og RUST CERES FS brukerforum 2017 1 Hva er utveksling? Innebærer mobilitet av studenter, vitenskapelig, og administrativt ansatte. Data

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Detaljer

Digital eksamen i Inspera synkronisert med FS en kort veiledning

Digital eksamen i Inspera synkronisert med FS en kort veiledning Digital eksamen i Inspera synkronisert med FS en kort veiledning Hva må gjøres i FS? Sjekk om eksamenen er opprettet som digital eksamen Sjekk opplysningene om eksamenen Sjekk sensorene som er oppnevnt

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 11. februar 2015 Innlogging Id-porten Feide Fødselsnummer og pin Studentweb 11. februar 2015 2 Kriterier for å kunne logge inn Må være opprettet som student med: Generell studiekompetanse

Detaljer

Praksisadministrasjon i FS

Praksisadministrasjon i FS Praksisadministrasjon i FS Sist endret: 16.11.2015, gchr Denne brukerveiledningen tar for seg hvordan studier med praksis skal administreres i FS. Vurdering av praksis vil ikke bli omtalt her. Dette registreres

Detaljer

Norsk ekstern utdanning

Norsk ekstern utdanning Norsk ekstern utdanning For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter studenten som det skal registreres på, er

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Har du mistet papiret eller glemt pin-koden, legger du inn personnummer og klikker send pin-kode med epost. Pin-koden

Detaljer

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte mellom

Detaljer

Ekstern utdanning fra utlandet

Ekstern utdanning fra utlandet Ekstern utdanning fra utlandet For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter at studenten som det skal registreres

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppe for Vurdering Tid: Onsdag 6. september 2017, kl 10:00 15:00. Ceres, Nansen, Callisto

Referat. Møte i ekspertgruppe for Vurdering Tid: Onsdag 6. september 2017, kl 10:00 15:00. Ceres, Nansen, Callisto Felles studentsystem Telefon: 22852738 CERES Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no Referat Møte i ekspertgruppe for Vurdering

Detaljer