Torsken kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 44/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker RS 17/09 30/61- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 18/09 30/60- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 19/09 30/59- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet X 2009/155 X 2009/154 X 2009/153 RS 20/09 35/8- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet X 2009/139 RS 21/09 24/98 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet RS 22/09 24/76 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet RS 23/09 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 24/09 Retur egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 36 bnr 1 i Torsken kommune RS 25/09 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 26/09 36/1 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet 2009/ /141 X 2009/ /27 X 2009/ /27 RS 27/09 Gnr.24, bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2009/97 RS 28/09 Retur bekreftet egenerklæring for 31/32 og 31/ /127 RS 29/09 29/57- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. PS 45/09 Politiske saker X 2009/168 PS 46/09 Jakt- og fangst av vilt.- Driftsplan 2007/244 PS 47/09 22/162 - Fradeling tilleggsareal 22/ /67 PS 48/09 Sifjord vannverk- Utbygging overføringsledning fra Veimannsbotn 2009/158 PS 49/09 Søknad om tilskudd til bokutgivelse 2009/2 PS 50/09 Søknad om jubileumsgave/støtte til arrangement PS 51/09 35/4- Søknad om fradeling til bolig og naust - Dispensasjon 2009/2 2008/457 PS 52/09 31/52 - Søknad om deling av parsell til fritidsbolig 2007/101 PS 53/09 Vedr. søknad om tilskudd og driftsmidler til ADHD 2009/2

3 PS 54/09 Norge Troms fylkeslag - F-sak 41/09 Søknad om tilskudd prosjekt nei til Frontkollisjoner no 2009/2 PS 55/09 Tilskudd/økonomisk støtte Senja Turlag 2009/2 PS 56/09 Tilskudd/økonomisk støtte NMK Dyrøy 2009/2 PS 57/09 PS 58/09 Søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om endring av tillatelse for akvakultur for laks, ørret og regnbueørret - Finnstein Søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om endring av tillatelse for akvakultur for laks, ørret og regnbueørret - Sylsnes 2009/ /94 PS 44/09 Referat saker RS 17/09 30/61- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 18/09 30/60- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 19/09 30/59- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 20/09 35/8- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 21/09 24/98 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet RS 22/09 24/76 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet RS 23/09 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 24/09 Retur egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 36 bnr 1 i Torsken kommune RS 25/09 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 26/09 36/1 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet RS 27/09 Gnr.24, bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 28/09 Retur bekreftet egenerklæring for 31/32 og 31/40 RS 29/09 29/57- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. PS 45/09 Politiske saker

4 Torsken kommune Arkiv: K43 Arkivsaksnr: 2007/ Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 46/ Jakt- og fangst av vilt.- Driftsplan Rådmannens innstilling Vedlagte driftsplan for Ostern driftsplanområde, gjeldende for perioden vedtas. Saksopplysninger Ostern jaktlag ved jaktleder Helge Leikvik har sendt inn driftsplan for Ostern driftsplanområde, oversikt over tillitspersoner i Ostern jaktlag, samarbeidsavtale om reglement for driftsplanområdet. Driftsplan er foreslått gjeldene i perioden Driftsplan er lagt opp til at det tas ut 25 valgfrie dyr i perioden +/- eventuelle korreksjoner, dette reguleres etter avskytingsplan. Både de korte og de lange målsetningene for driftsplan er godt gjennomarbeidet og i tråd med kommunens bestandsforvaltningspolitikk. Saksbehandler anbefaler formannskapets å vedtak vedlagte driftsplan som Ordfører Fred Ove Flakstad signerer på vegne av Torsken kommune.

5 Torsken kommune Arkiv: 22/162 Arkivsaksnr: 2009/67-7 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 47/ /162 - Fradeling tilleggsareal 22/77 Rådmannens innstilling Søknad datert fra Torsken kommune om fradeling av tilleggsareal på ca 60 m2 til bolig fra eiendommen Verkstad gnr.22, bnr.162 i Gryllefjord godkjennes med hjemmel i PBL 93, 1.ledd. Saksopplysninger Rekvirent/grunneier : Torsken Kommune, Pb 27, 9379 Gryllefjord Kjøpere : Ann Kristin og Ulf Lange, 9380 Gryllefjord Eiendom : Verkstad gnr.22, bnr.162 Formål : Tilleggsareal bolig Areal : ca 60 m2 Jnr. : 3/2009 Søknad datert/mottatt : / Fradeling er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Gryllefjord. Risikovurdering er gjort, og alle aktuelle punkter i risikovurderingsskjema fra Fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab er vurdert ok.

6 Vedlegg: Kartutsnitt M=1:500

7 Torsken kommune Arkiv: M21 Arkivsaksnr: 2009/158-1 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 48/ Sifjord vannverk- Utbygging overføringsledning fra Veimannsbotn Rådmannens innstilling Formannskapet anbefaler overfor kommunestyret at det vedtas igangsetting av utbygging av overføringsledning fra Veimannsfjorden vannverk i Veimannsbotn til Sifjord vannverk så snart evnt. tilskuddstilsagn er mottatt, låneopptak er godkjent, og etter følgende kostnader og finansiering: 1. Kostnader - Netto kr % mva kr Brutto kr Finansiering - Netto lånebehov kr Tilskudd kr Netto kostnader kr Det vedtas å oppta byggelån med øvre ramme på kr ,-. Saksopplysninger Følgende aktuelle vedtak er tidligere gjort vedr. denne utbyggingen: 1. K-sak 41/00 den Revisjon handlingsplan. 2. K-sak 24/01 den Utbyggingsplan for vannverkene i Torsken Kommune. 3. K-sak 39/04 den Ny utbyggingsplan med reviderte kostnader. 4. K-sak 66/05 den Konsulentbistand vedr. prosjektering utbygging.

8 I gjeldende utbyggingsplan er Veimannsfjorden vannverk prioritert først. Denne utbyggingen ble startet opp i 2008 og forventes ferdigstilt i løpet av sommer/tidlig høst. Prioritet nr.2 er overføringsledning til Grunnfarnes, og nr.3 er overføringsledning til Sifjord. Utbyggingene er ferdig prosjektert av Grøner AS, som i 2007 for Sifjord satte opp dette kostnadsoverslaget: 1. Kapitalytelser, Rigg, Drift og Nedrigging RS kr ,- 2. Forberedende arbeider og ulemper RS kr ,- 3. Grøftearbeider RS kr ,- 4. Ledningsarbeider RS kr ,- Sum Kostnadselementer kr ,- Uforutsett 5% av kr ,- Sum/Entreprenørkostnad kr ,- Byggeledelse/Konsulent 8% av kr ,- Byggekostnad totalt kr ,- Finanskostnader 6% av kr ,- Prosjektkostnad totalt eks. avgift kr ,- Det er ikke tatt med prisstigning. Utbyggingen er godkjent av Mattilsynet, konf. skriv av Da det er sykehjem i Sifjord, og det er hyppigere påvisning av bakterier i drikkevatnet her enn på Grunnfarnes, foreslås det at en gjør en omprioritering på vedtatt utbyggingsplan, slik at overføringsledning til Sifjord tas før Grunnfarnes, d.v.s. så snart som mulig etter at Veimannsfjorden vannverk er ferdig. Det foreslås videre at en legger inn prisstigning på ca kr ,- (3 år) og ekstra forsikring vedr. arbeid i Sifjordura, på kr ,-, noe som fører til at prosjektkostnad totalt øker med kr ,- til kr ,-. Inkl. 25% mva blir dette beløpet kr ,- (mva kr ). Det er ikke søkt om tilskudd, men her er det en realistisk mulighet til å oppnå 25% (av netto). Søknad vil bli fremmet når det foreligger positivt vedtak om utbygging. Vannavgiften vil øke med 18% med 25% tilskudd. Vannavgiften vil øke med 22% uten tilskudd. Økningen i vannavgift anslås å bli gjeldende fra Vedlegg: Kartutsnitt M=1:8000

9 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-41 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 49/ Søknad om tilskudd til bokutgivelse Rådmannens innstilling Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon må søknaden om tilskudd fra Nordnorsk Jazzforum avslås. Saksopplysninger Nordnorsk jazzforum søker om tilskudd til bokutgivelse Nordlands Trompet nordnorsk jazz gjennom 85 år. Det søkes ikke om et spesifikt beløp. Mesteparten av materialet som gis ut har aldri vært utgitt tidligere. Anledningen for denne utgivelsen er markeringen av Nordnorsk jazzforums 40 års jubileum, jubileet skal feires på forskjellige måter, konserter, bestillingsverk og boklansering. Torsken kommune har ikke besøk av Nordnorsk Jazzforum. Det er et spennende prosjekt, hvor mye ukjent materiale innom jazzmiljøet i Nord Norge blir samlet. Slik som kommuneøkonomien er for Torsken, mener saksbehandler at vi må prioritere tiltak som gir noe tilbake til kommunen, enten ved opptreden eller at det er lokale aktører med i arrangementet eller at materialet er hentet fra kommunen. Med bakgrunn i dette anbefales at søknaden avslås.

10 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-40 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 50/ Søknad om jubileumsgave/støtte til arrangement Rådmannens innstilling Torsken kommune innvilger kr. 5000,- i støtte til 40 års jubileum for Medby skolekorps. Beløpet belastes Saksopplysninger Medby skolekorps fyller 40 år , i den forbindelse er det planlagt jubileumskonsert på Medby, tidligere korpsmedlemmer samt alle korpsmusikere vil bli invitert til å delta på jubileet. Søknad på kr. 5000,- er tenkt gå til dekning av noter og medaljer. Torsken kommune hadde først på 80- tallet, 3 aktive skolekorps med talte medlemmer fra 20 til 50 stk. Rekrutteringen har alle bygdene slitt med, Medby skolekorps har klart hvert år og rekruttert aspiranter. Tilskudd fra kommunen er en motivasjonsfaktor for å fortsette frivillighetsarbeidet og opprettholde dugnadsånden.

11 Torsken kommune Arkiv: 35/4 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 51/ /4- Søknad om fradeling til bolig og naust - Dispensasjon Rådmannens innstilling 1. Torsken formannskap, i egenskap av Torsken landbruksnemnd, godkjenner fradeling av ca 2,0 daa annet areal og tun med påstående bolig og naust fra gnr.35, bnr.4, jf jordlovens 12 og 9, og søknaden godkjennes. 2. Søknad datert fra Willy Hansen om fradeling av 2 parseller på totalt ca 2000 m2 til bolig og naust fra eiendommen Finnes gnr.35, bnr.4 på Finnes godkjennes av planutvalget som dispensasjon med hjemmel i PBL 7 og 93, 1.ledd. Saksopplysninger Rekvirent/grunneier : Willy Hansen, Hagebyv.51, 8404 Harstad Kjøper : Hugo Jakobsen, Vassjord, 9303 Silsand Eiendom : Finnes gnr.35, bnr.4 Formål : Bolig og naust Areal : ca 2000 m2 Jnr. :10/2008 Søknad datert/mottatt : / Landbruk Saksutredning: Det søkes om fradeling av 2,0 dekar med påstående hus og naust fra gnr 35, bnr 4.

12 Omsøkte areal ligger på parsellen som befinner seg på Finnes inntil nordre grense på eiendommen. Arealopplysninger: Gnr 35, bnr 4 består av 4 ulike parseller som har et areal på til sammen 473 dekar. Arealet fordeler seg på ca 10 dekar overflatedyrka jord, ca 4 dekar innmarkbeite, ca 304 dekar skog og ca 155 dekar annet areal/impediment. Parsellen som søkes fradelt ligger på Finnes og omfatter areal som ligger på øvre- og nedre side vegen. Enhetens arealer på de ulike parsellene er til dels svært bratte og vanskelig drivverdige, med begrenset avkastningsevne. : I følge j ordlovens 12 er det et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet og kan nyttes til jord- eller skogbruk. Det kan bare gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Selv om en eller begge betingelsene er oppfylt, gir ikke dette noen ubetinget rett til delingssamtykke. Denne eiendommen har på tross av sin størrelse en begrenset verdi og avkastningsevne. Omsøkte fradeling er godt plassert arronderingsmessig og vurderes som driftsøkonomisk og miljømessig forsvarlig. PBL Fradeling samsvarer ikke med kommunedelplan for kyst- og sjøområdene , da området er avsatt som LNF-område. Fradelingstillatelse krever dispensasjon etter PBL 7. Det bør i dette tilfellet gis dispensasjon da fradelingen gjelder eksisterende bolig og naust. Det er ingen merknader til søknaden fra sametinget eller fylkeskulturkontoret. Vi gjør allikevel oppmerksom på tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens 8.2, dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Risikovurdering er gjort, og alle aktuelle punkter i risikovurderingsskjemaet fra Fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab er ok. Vedlegg: Kartutsnitt M=1:1000

13 Torsken kommune Arkiv: 31/52 Arkivsaksnr: 2007/101-4 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 61/ Formannskapet i Torsken 52/ /52 - Søknad om deling av parsell til fritidsbolig - Dispensasjon Rådmannens innstilling 1. Formannskapet i Torsken Kommune godkjenner fradeling av 2 parseller på til sammen 0,94 dekar annet areal med påstående fritidsbolig og en tomt med sjøgrunn, jf jordlovens 9 & 12, og søknaden godkjennes som omsøkt. 2. Søknad datert fra Kitty Midtgård og Haldis Skotte om fradeling av 2 parseller på ca 640 m2 til fritidshus og ca 300 m2 til sjøgrunn fra eiendommen Myrhaug gnr.31, bnr.52 på Elvejorda godkjennes av planutvalget som dispensasjon, med hjemmel i PBL 7 og 93, første ledd. Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Saka utsettes til neste formannskapsmøte Vedtak

14 Saksopplysninger Rekvirenter/grunneiere : Kitty Midtgård og Haldis Skotte, Pb 77, 6239 Sykkulven Kjøpere : Samme som ovenfor Eiendom : Myrhaug gnr.31, bnr.52 Formål : Fritidshus og sjøgrunn Areal : ca 640 m2 og ca 300 m2 Jnr. : 17/2006 Søknad datert/mottatt : / Framlagt: Søknad om deling av grunneiendom gnr 35, bnr 52 Kartutsnitt i målestokk 1 : 1000 & 1 : 5000 & 1 : Utskift av Gårdskart Arealopplysninger: Det søkes om fradeling av to parseller. En parsell på ca 640 m2 til eksisterende fritidsbolig, og en parsell på ca 300 m2 til naust/sjøgrunn. Eiendommen gnr 31, bnr 52 består av to parseller som ligger ca 200 meter fra hverandre. Hovedeiendom Omsøkt areal Fulldyrka jord daa 0,5 Fulldyrka jord daa 0,0 Overflatedyrka/gjød.beite daa 4,0 Overfl.dyrka/gjød.beite daa 0,0 Høg bonitet skogsmark daa Høg bon. skogsmark daa 0,0 Middels bon. skogsmark daa Middels bon.skogsmark daa 0,0 Annet areal daa 5,5 Annet areal daa 0,94 SUM areal daa 10,0 SUM areal daa 0,94 Kort sammendrag: Eierne av gnr 31, bnr 52 i Torsken kommune, Kitty Midtgård og Haldis Skotte, søker fradelt to parseller på sin eiendom. En parsell på ca 640 m2 hvor det er en eksisterende fritidsbolig og en parsell med tidligere benyttet sjøgrunn på ca 300 m2. Eiendommen ligger på Elvejorda et område som i kommunedelplan for kyst- og sjøområdene er avsatt som byggeområde tettstedsbebyggelse. Reguleringsplan foreligger ikke, det må dermed gis dispensasjon etter PBL 7. Landbruk Det er begrensede landbruksressurser i denne delen av bygda. Eiendommene er oppdelte og består av beskjedne arealer. Det kan ikke forventes at det i fremtiden vil komme i gang noen landbruksaktivitet på eiendommen, eller på de omkringliggende eiendommer. En fradeling av de to parsellene vil med grunnlag i søknaden tilrås. PBL Saksbehandler kan ikke se at omsøkte fradeling i vesentlig grad vil vanskeliggjøre gjennomføringen av kommuneplanens arealdel for området hvor parsellen ligger. Fradeling er ikke i tråd med med vedtatt kommunedelplan for kyst- og sjøområdene , da området er avsatt som byggeområde tettstedsbebyggelse, hvor arbeid og tiltak som nevnt i PBL 93 samt fradeling til slike formål, ikke kan finne sted før det foreligger reguleringsplan, og det her ikke

15 er regulert. Fradelingstillatelse krever dispensasjon etter PBL 7, som bør gis da fradelingen gjelder eksisterende fritidsbolig. Det er ingen merknader til søknaden fra berørte offentlige instanser. Risikovurdering er gjort, og alle punkter i risikovurderingsskjemaet fra fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab er ok. Vedlegg: Kartutsnitt M=1:1000 Risikovurderingsskjema

16

17

18 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 53/ Vedr. søknad om tilskudd og driftsmidler til ADHD Norge Troms fylkeslag - F-sak 41/09 Rådmannens innstilling Vedtak i sak 41/09 opprettholdes. Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon avslås søknaden om økonomisk støtte til ADHD Norge Troms Saksopplysninger ADHD Norge, Troms fylkeslag søkte den om tilskudd og driftsmidler, søknaden ble i sak 41/09 avslått pga den økonomiske situasjonen som kommunen befinner seg i. I brev av klages det på dette vedtaket, klagen er gått med kopi til Fylkesmannen i Troms. Begrunnelse for klagen er at når opptrappingsplan for psykisk helse ble avsluttet i 2008, ble forvaltningen av dette feltet overført kommunene, 20 % av disse midlene øremerkes organisasjoner som jobber med og har tiltak for barn og ungdom innom psykisk helse. Administrasjon er inneforstått med at en del av tilskuddet skal gå til barn og unge innom psykisk helse, vi i Torsken har prioritert lokale tiltak, det finnes ingenting i retningslinjene som tilsier at eksterne lag og foreninger har førsterett til disse midlene, det er det helt opp til den enkelte kommune hvem de vil samarbeide med. I Torsken kommune samarbeider vi med idrettslagene, kulturskole, enkeltpersoner, Yttersia Vekst AS, Fysakkoordinator og ungdomsklubbene. Vi prioriterer at vi har midler til lokale tiltak på aktivitet og ikke til driftsmidler for et eksternt lag.

19 Ass.rådmann anbefaler på bakgrunn av dette at formannskapet som fagutvalg opprettholder tidligere vedtak.

20 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-39 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 54/ Søknad om tilskudd prosjekt nei til Frontkollisjoner no Rådmannens innstilling Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon må søknaden om tilskudd fra; nei til frontkollisjoner foreningen for trafikanter og pårørende avslås. Saksopplysninger Nei til frontkollisjoner ved foreningen for trafikanter og pårørende søker om på kr. 500,- til tiltak no forandring på veg midtrekkeverk redder liv. I dette prosjektet vil det arrangeres fakkelstafett, vardebrenning og konferanse, reiseruten er Vardø Tromsø- Bodø Mosjøen og videre sørover. Det er et prisverdig tiltak som ikke direkte berører Torsken kommune, slik som kommuneøkonomien er anbefaler saksbehandler at politikere prioriterer lokale trafikktiltak.

21 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-38 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 55/ Tilskudd/økonomisk støtte Senja Turlag Rådmannens innstilling Torsken kommune innvilger kr. 500,- i aktivitetstilskudd til Senja Turlag og oppfordrer turlaget å få samarbeid med Søndre Torsken idrettslag som lager gode sommerturer rundt om i Torsken kommune og har gode turledere. Beløpet belastes Saksopplysninger Senja turlag søker Torsken kommune om kr. 500,- i engangstilskudd, kr. 1000,- i aktivitetstilskudd og kr. 500 i driftstilskudd. Senja Turlag arrangerer flere turer på Senja i løpet av året, både sommer og vinter, de drifter hytta Senjabu og står for merking og vedlikehold av turløypa Senja på langs. Torsken kommune sliter med den økonomiske situasjonen, men, her har vi muligheten til å få mye aktivitet for få midler. Når det gjelder engangstilskudd og driftstilskudd vil det ikke være aktuelt å tildele i forhold til de kommunale vedtatte retningslinjene for kommunale kulturmidler. Aktivitetsmidler er det åpnet for da Torsken kommune har medlemmer i Senja Turlag. Administrasjonen mener denne aktiviteten bør prioriteres og innstiller derfor på et symbolsk beløp samt oppfordrer Senja Turlag til og samarbeide med Søndre Torsken idrettslag som har god kompetanse og erfaring på turarrangement.

22

23 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-37 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 56/ Tilskudd/økonomisk støtte NMK Dyrøy Rådmannens innstilling Med bakgrunn i Torsken kommunes vanskelige økonomiske situasjon avslås søknaden fra NMK Dyrøy. Saksopplysninger NMK Dyrøy er en motorsportklubb som utøver bilcross og og-cart. De har anlegg som består av klubbhus, go-cartbane og bilcossbane. Høsten 2008 investerte klubben i 20 nye og-carter så det må bygges garasje. Det er kommet nye fra fra NBF om oppgradering av og-cartbanen, dette blir et økonomisk løft for klubben og derfor søker de omkringliggende kommuner om støtte. Tiltaket er flott både for unge og gamle, men slik som det økonomiske situasjonen er for Torsken kommune kan ikke kulturadministrasjonen bidra med tilskudd til kommunens egen klubb som er i oppstartfasen. Med bakgrunn i dette kan ikke administrasjonen tilrå at det blir bevilget tilskudd.

24 Torsken kommune Arkiv: U43 Arkivsaksnr: 2009/94-5 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 57/ Søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om endring av tillatelse for akvakultur for laks, ørret og regnbueørret - Finnstein Rådmannens innstilling Formannskapet anbefaler søknad datert fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om følgende vedr. lokalitet nr.11353, Torskenfjord sør i Torsken kommune: 1. Samlokalisering med Nor Seafood AS. 2. Utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3100 tonn. 3. Utvidelse av areal. 4. Endret plassering av anlegget på lokaliteten. 5. Endring av navn til Finnstein. Saksopplysninger Fiskeridirektoratet Region Troms oversendte den søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS datert om samlokalisering med Nor Seafood AS, utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3100 tonn, utvidelse av areal, endret plassering av anlegget, og endring av navn til Finnstein, vedr. lokaliteten Torskenfjord Sør Det opplyses for øvrig følgende: Lokaliteten er i dag klarert for 1800 tonn MTB. I tillegg til at lokaliteten søkes utvidet, søkes det også om endret plassering av anlegget i fht. gjeldende tillatelse. Endringen innebærer en mindre

25 justering av plassering. Utvidelsen vil også innebære beslagleggelse av større areal enn tidligere. Dette betyr at en liten del av anlegget (bare fortøyninger) kommer utenfor område avsatt til akvakultur i kommunedelplan for kyst- og sjøområdene Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker, uten at merknader kom inn. Det anbefales at tillatelse i h.h.t. søknad innvilges.

26 Torsken kommune Arkiv: U43 Arkivsaksnr: 2009/94-6 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 58/ Søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om endring av tillatelse for akvakultur for laks, ørret og regnbueørret - Sylsnes Rådmannens innstilling Formannskapet anbefaler søknad datert fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om følgende vedr. lokalitet nr.10545, Sundnesvika i Torsken kommune: 1. Utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3100 tonn. 3. Utvidelse av areal. 4. Endret plassering av anlegget på lokaliteten. 5. Endring av navn til Sylsnes. Saksopplysninger Fiskeridirektoratet Region Troms oversendte den søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS datert om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3100 tonn, utvidelse av areal, endret plassering av anlegget, og endring av navn til Sylsnes, vedr. lokaliteten Sundnesvika Det opplyses for øvrig følgende: Lokaliteten er i dag klarert for 1800 tonn MTB. I tillegg til at lokaliteten søkes utvidet, søkes det også om endret plassering av anlegget i fht. gjeldende tillatelse. Endringen innebærer en mindre

27 justering av plassering. Utvidelsen vil også innebære beslagleggelse av større areal enn tidligere. Dette betyr at en liten del av anlegget (bare fortøyninger) kommer utenfor område avsatt til akvakultur i kommunedelplan for kyst- og sjøområdene Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker, uten at merknader kom inn. Det anbefales at tillatelse i h.h.t. søknad innvilges. Saksopplysninger

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Videokonferanse i Gryllefjord og Medby, kommunehuset i Gryllefjord Dato: 29.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 04.03.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Sak 17/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer