Torsken kommune Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 44/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker RS 17/09 30/61- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 18/09 30/60- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 19/09 30/59- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet X 2009/155 X 2009/154 X 2009/153 RS 20/09 35/8- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet X 2009/139 RS 21/09 24/98 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet RS 22/09 24/76 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet RS 23/09 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 24/09 Retur egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 36 bnr 1 i Torsken kommune RS 25/09 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 26/09 36/1 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet 2009/ /141 X 2009/ /27 X 2009/ /27 RS 27/09 Gnr.24, bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2009/97 RS 28/09 Retur bekreftet egenerklæring for 31/32 og 31/ /127 RS 29/09 29/57- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. PS 45/09 Politiske saker X 2009/168 PS 46/09 Jakt- og fangst av vilt.- Driftsplan 2007/244 PS 47/09 22/162 - Fradeling tilleggsareal 22/ /67 PS 48/09 Sifjord vannverk- Utbygging overføringsledning fra Veimannsbotn 2009/158 PS 49/09 Søknad om tilskudd til bokutgivelse 2009/2 PS 50/09 Søknad om jubileumsgave/støtte til arrangement PS 51/09 35/4- Søknad om fradeling til bolig og naust - Dispensasjon 2009/2 2008/457 PS 52/09 31/52 - Søknad om deling av parsell til fritidsbolig 2007/101 PS 53/09 Vedr. søknad om tilskudd og driftsmidler til ADHD 2009/2

3 PS 54/09 Norge Troms fylkeslag - F-sak 41/09 Søknad om tilskudd prosjekt nei til Frontkollisjoner no 2009/2 PS 55/09 Tilskudd/økonomisk støtte Senja Turlag 2009/2 PS 56/09 Tilskudd/økonomisk støtte NMK Dyrøy 2009/2 PS 57/09 PS 58/09 Søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om endring av tillatelse for akvakultur for laks, ørret og regnbueørret - Finnstein Søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om endring av tillatelse for akvakultur for laks, ørret og regnbueørret - Sylsnes 2009/ /94 PS 44/09 Referat saker RS 17/09 30/61- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 18/09 30/60- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 19/09 30/59- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 20/09 35/8- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 21/09 24/98 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet RS 22/09 24/76 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet RS 23/09 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 24/09 Retur egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 36 bnr 1 i Torsken kommune RS 25/09 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 26/09 36/1 - Retur 13 stk bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet RS 27/09 Gnr.24, bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet RS 28/09 Retur bekreftet egenerklæring for 31/32 og 31/40 RS 29/09 29/57- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. PS 45/09 Politiske saker

4 Torsken kommune Arkiv: K43 Arkivsaksnr: 2007/ Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 46/ Jakt- og fangst av vilt.- Driftsplan Rådmannens innstilling Vedlagte driftsplan for Ostern driftsplanområde, gjeldende for perioden vedtas. Saksopplysninger Ostern jaktlag ved jaktleder Helge Leikvik har sendt inn driftsplan for Ostern driftsplanområde, oversikt over tillitspersoner i Ostern jaktlag, samarbeidsavtale om reglement for driftsplanområdet. Driftsplan er foreslått gjeldene i perioden Driftsplan er lagt opp til at det tas ut 25 valgfrie dyr i perioden +/- eventuelle korreksjoner, dette reguleres etter avskytingsplan. Både de korte og de lange målsetningene for driftsplan er godt gjennomarbeidet og i tråd med kommunens bestandsforvaltningspolitikk. Saksbehandler anbefaler formannskapets å vedtak vedlagte driftsplan som Ordfører Fred Ove Flakstad signerer på vegne av Torsken kommune.

5 Torsken kommune Arkiv: 22/162 Arkivsaksnr: 2009/67-7 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 47/ /162 - Fradeling tilleggsareal 22/77 Rådmannens innstilling Søknad datert fra Torsken kommune om fradeling av tilleggsareal på ca 60 m2 til bolig fra eiendommen Verkstad gnr.22, bnr.162 i Gryllefjord godkjennes med hjemmel i PBL 93, 1.ledd. Saksopplysninger Rekvirent/grunneier : Torsken Kommune, Pb 27, 9379 Gryllefjord Kjøpere : Ann Kristin og Ulf Lange, 9380 Gryllefjord Eiendom : Verkstad gnr.22, bnr.162 Formål : Tilleggsareal bolig Areal : ca 60 m2 Jnr. : 3/2009 Søknad datert/mottatt : / Fradeling er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Gryllefjord. Risikovurdering er gjort, og alle aktuelle punkter i risikovurderingsskjema fra Fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab er vurdert ok.

6 Vedlegg: Kartutsnitt M=1:500

7 Torsken kommune Arkiv: M21 Arkivsaksnr: 2009/158-1 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 48/ Sifjord vannverk- Utbygging overføringsledning fra Veimannsbotn Rådmannens innstilling Formannskapet anbefaler overfor kommunestyret at det vedtas igangsetting av utbygging av overføringsledning fra Veimannsfjorden vannverk i Veimannsbotn til Sifjord vannverk så snart evnt. tilskuddstilsagn er mottatt, låneopptak er godkjent, og etter følgende kostnader og finansiering: 1. Kostnader - Netto kr % mva kr Brutto kr Finansiering - Netto lånebehov kr Tilskudd kr Netto kostnader kr Det vedtas å oppta byggelån med øvre ramme på kr ,-. Saksopplysninger Følgende aktuelle vedtak er tidligere gjort vedr. denne utbyggingen: 1. K-sak 41/00 den Revisjon handlingsplan. 2. K-sak 24/01 den Utbyggingsplan for vannverkene i Torsken Kommune. 3. K-sak 39/04 den Ny utbyggingsplan med reviderte kostnader. 4. K-sak 66/05 den Konsulentbistand vedr. prosjektering utbygging.

8 I gjeldende utbyggingsplan er Veimannsfjorden vannverk prioritert først. Denne utbyggingen ble startet opp i 2008 og forventes ferdigstilt i løpet av sommer/tidlig høst. Prioritet nr.2 er overføringsledning til Grunnfarnes, og nr.3 er overføringsledning til Sifjord. Utbyggingene er ferdig prosjektert av Grøner AS, som i 2007 for Sifjord satte opp dette kostnadsoverslaget: 1. Kapitalytelser, Rigg, Drift og Nedrigging RS kr ,- 2. Forberedende arbeider og ulemper RS kr ,- 3. Grøftearbeider RS kr ,- 4. Ledningsarbeider RS kr ,- Sum Kostnadselementer kr ,- Uforutsett 5% av kr ,- Sum/Entreprenørkostnad kr ,- Byggeledelse/Konsulent 8% av kr ,- Byggekostnad totalt kr ,- Finanskostnader 6% av kr ,- Prosjektkostnad totalt eks. avgift kr ,- Det er ikke tatt med prisstigning. Utbyggingen er godkjent av Mattilsynet, konf. skriv av Da det er sykehjem i Sifjord, og det er hyppigere påvisning av bakterier i drikkevatnet her enn på Grunnfarnes, foreslås det at en gjør en omprioritering på vedtatt utbyggingsplan, slik at overføringsledning til Sifjord tas før Grunnfarnes, d.v.s. så snart som mulig etter at Veimannsfjorden vannverk er ferdig. Det foreslås videre at en legger inn prisstigning på ca kr ,- (3 år) og ekstra forsikring vedr. arbeid i Sifjordura, på kr ,-, noe som fører til at prosjektkostnad totalt øker med kr ,- til kr ,-. Inkl. 25% mva blir dette beløpet kr ,- (mva kr ). Det er ikke søkt om tilskudd, men her er det en realistisk mulighet til å oppnå 25% (av netto). Søknad vil bli fremmet når det foreligger positivt vedtak om utbygging. Vannavgiften vil øke med 18% med 25% tilskudd. Vannavgiften vil øke med 22% uten tilskudd. Økningen i vannavgift anslås å bli gjeldende fra Vedlegg: Kartutsnitt M=1:8000

9 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-41 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 49/ Søknad om tilskudd til bokutgivelse Rådmannens innstilling Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon må søknaden om tilskudd fra Nordnorsk Jazzforum avslås. Saksopplysninger Nordnorsk jazzforum søker om tilskudd til bokutgivelse Nordlands Trompet nordnorsk jazz gjennom 85 år. Det søkes ikke om et spesifikt beløp. Mesteparten av materialet som gis ut har aldri vært utgitt tidligere. Anledningen for denne utgivelsen er markeringen av Nordnorsk jazzforums 40 års jubileum, jubileet skal feires på forskjellige måter, konserter, bestillingsverk og boklansering. Torsken kommune har ikke besøk av Nordnorsk Jazzforum. Det er et spennende prosjekt, hvor mye ukjent materiale innom jazzmiljøet i Nord Norge blir samlet. Slik som kommuneøkonomien er for Torsken, mener saksbehandler at vi må prioritere tiltak som gir noe tilbake til kommunen, enten ved opptreden eller at det er lokale aktører med i arrangementet eller at materialet er hentet fra kommunen. Med bakgrunn i dette anbefales at søknaden avslås.

10 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-40 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 50/ Søknad om jubileumsgave/støtte til arrangement Rådmannens innstilling Torsken kommune innvilger kr. 5000,- i støtte til 40 års jubileum for Medby skolekorps. Beløpet belastes Saksopplysninger Medby skolekorps fyller 40 år , i den forbindelse er det planlagt jubileumskonsert på Medby, tidligere korpsmedlemmer samt alle korpsmusikere vil bli invitert til å delta på jubileet. Søknad på kr. 5000,- er tenkt gå til dekning av noter og medaljer. Torsken kommune hadde først på 80- tallet, 3 aktive skolekorps med talte medlemmer fra 20 til 50 stk. Rekrutteringen har alle bygdene slitt med, Medby skolekorps har klart hvert år og rekruttert aspiranter. Tilskudd fra kommunen er en motivasjonsfaktor for å fortsette frivillighetsarbeidet og opprettholde dugnadsånden.

11 Torsken kommune Arkiv: 35/4 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 51/ /4- Søknad om fradeling til bolig og naust - Dispensasjon Rådmannens innstilling 1. Torsken formannskap, i egenskap av Torsken landbruksnemnd, godkjenner fradeling av ca 2,0 daa annet areal og tun med påstående bolig og naust fra gnr.35, bnr.4, jf jordlovens 12 og 9, og søknaden godkjennes. 2. Søknad datert fra Willy Hansen om fradeling av 2 parseller på totalt ca 2000 m2 til bolig og naust fra eiendommen Finnes gnr.35, bnr.4 på Finnes godkjennes av planutvalget som dispensasjon med hjemmel i PBL 7 og 93, 1.ledd. Saksopplysninger Rekvirent/grunneier : Willy Hansen, Hagebyv.51, 8404 Harstad Kjøper : Hugo Jakobsen, Vassjord, 9303 Silsand Eiendom : Finnes gnr.35, bnr.4 Formål : Bolig og naust Areal : ca 2000 m2 Jnr. :10/2008 Søknad datert/mottatt : / Landbruk Saksutredning: Det søkes om fradeling av 2,0 dekar med påstående hus og naust fra gnr 35, bnr 4.

12 Omsøkte areal ligger på parsellen som befinner seg på Finnes inntil nordre grense på eiendommen. Arealopplysninger: Gnr 35, bnr 4 består av 4 ulike parseller som har et areal på til sammen 473 dekar. Arealet fordeler seg på ca 10 dekar overflatedyrka jord, ca 4 dekar innmarkbeite, ca 304 dekar skog og ca 155 dekar annet areal/impediment. Parsellen som søkes fradelt ligger på Finnes og omfatter areal som ligger på øvre- og nedre side vegen. Enhetens arealer på de ulike parsellene er til dels svært bratte og vanskelig drivverdige, med begrenset avkastningsevne. : I følge j ordlovens 12 er det et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet og kan nyttes til jord- eller skogbruk. Det kan bare gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Selv om en eller begge betingelsene er oppfylt, gir ikke dette noen ubetinget rett til delingssamtykke. Denne eiendommen har på tross av sin størrelse en begrenset verdi og avkastningsevne. Omsøkte fradeling er godt plassert arronderingsmessig og vurderes som driftsøkonomisk og miljømessig forsvarlig. PBL Fradeling samsvarer ikke med kommunedelplan for kyst- og sjøområdene , da området er avsatt som LNF-område. Fradelingstillatelse krever dispensasjon etter PBL 7. Det bør i dette tilfellet gis dispensasjon da fradelingen gjelder eksisterende bolig og naust. Det er ingen merknader til søknaden fra sametinget eller fylkeskulturkontoret. Vi gjør allikevel oppmerksom på tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens 8.2, dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Risikovurdering er gjort, og alle aktuelle punkter i risikovurderingsskjemaet fra Fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab er ok. Vedlegg: Kartutsnitt M=1:1000

13 Torsken kommune Arkiv: 31/52 Arkivsaksnr: 2007/101-4 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 61/ Formannskapet i Torsken 52/ /52 - Søknad om deling av parsell til fritidsbolig - Dispensasjon Rådmannens innstilling 1. Formannskapet i Torsken Kommune godkjenner fradeling av 2 parseller på til sammen 0,94 dekar annet areal med påstående fritidsbolig og en tomt med sjøgrunn, jf jordlovens 9 & 12, og søknaden godkjennes som omsøkt. 2. Søknad datert fra Kitty Midtgård og Haldis Skotte om fradeling av 2 parseller på ca 640 m2 til fritidshus og ca 300 m2 til sjøgrunn fra eiendommen Myrhaug gnr.31, bnr.52 på Elvejorda godkjennes av planutvalget som dispensasjon, med hjemmel i PBL 7 og 93, første ledd. Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Saka utsettes til neste formannskapsmøte Vedtak

14 Saksopplysninger Rekvirenter/grunneiere : Kitty Midtgård og Haldis Skotte, Pb 77, 6239 Sykkulven Kjøpere : Samme som ovenfor Eiendom : Myrhaug gnr.31, bnr.52 Formål : Fritidshus og sjøgrunn Areal : ca 640 m2 og ca 300 m2 Jnr. : 17/2006 Søknad datert/mottatt : / Framlagt: Søknad om deling av grunneiendom gnr 35, bnr 52 Kartutsnitt i målestokk 1 : 1000 & 1 : 5000 & 1 : Utskift av Gårdskart Arealopplysninger: Det søkes om fradeling av to parseller. En parsell på ca 640 m2 til eksisterende fritidsbolig, og en parsell på ca 300 m2 til naust/sjøgrunn. Eiendommen gnr 31, bnr 52 består av to parseller som ligger ca 200 meter fra hverandre. Hovedeiendom Omsøkt areal Fulldyrka jord daa 0,5 Fulldyrka jord daa 0,0 Overflatedyrka/gjød.beite daa 4,0 Overfl.dyrka/gjød.beite daa 0,0 Høg bonitet skogsmark daa Høg bon. skogsmark daa 0,0 Middels bon. skogsmark daa Middels bon.skogsmark daa 0,0 Annet areal daa 5,5 Annet areal daa 0,94 SUM areal daa 10,0 SUM areal daa 0,94 Kort sammendrag: Eierne av gnr 31, bnr 52 i Torsken kommune, Kitty Midtgård og Haldis Skotte, søker fradelt to parseller på sin eiendom. En parsell på ca 640 m2 hvor det er en eksisterende fritidsbolig og en parsell med tidligere benyttet sjøgrunn på ca 300 m2. Eiendommen ligger på Elvejorda et område som i kommunedelplan for kyst- og sjøområdene er avsatt som byggeområde tettstedsbebyggelse. Reguleringsplan foreligger ikke, det må dermed gis dispensasjon etter PBL 7. Landbruk Det er begrensede landbruksressurser i denne delen av bygda. Eiendommene er oppdelte og består av beskjedne arealer. Det kan ikke forventes at det i fremtiden vil komme i gang noen landbruksaktivitet på eiendommen, eller på de omkringliggende eiendommer. En fradeling av de to parsellene vil med grunnlag i søknaden tilrås. PBL Saksbehandler kan ikke se at omsøkte fradeling i vesentlig grad vil vanskeliggjøre gjennomføringen av kommuneplanens arealdel for området hvor parsellen ligger. Fradeling er ikke i tråd med med vedtatt kommunedelplan for kyst- og sjøområdene , da området er avsatt som byggeområde tettstedsbebyggelse, hvor arbeid og tiltak som nevnt i PBL 93 samt fradeling til slike formål, ikke kan finne sted før det foreligger reguleringsplan, og det her ikke

15 er regulert. Fradelingstillatelse krever dispensasjon etter PBL 7, som bør gis da fradelingen gjelder eksisterende fritidsbolig. Det er ingen merknader til søknaden fra berørte offentlige instanser. Risikovurdering er gjort, og alle punkter i risikovurderingsskjemaet fra fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab er ok. Vedlegg: Kartutsnitt M=1:1000 Risikovurderingsskjema

16

17

18 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 53/ Vedr. søknad om tilskudd og driftsmidler til ADHD Norge Troms fylkeslag - F-sak 41/09 Rådmannens innstilling Vedtak i sak 41/09 opprettholdes. Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon avslås søknaden om økonomisk støtte til ADHD Norge Troms Saksopplysninger ADHD Norge, Troms fylkeslag søkte den om tilskudd og driftsmidler, søknaden ble i sak 41/09 avslått pga den økonomiske situasjonen som kommunen befinner seg i. I brev av klages det på dette vedtaket, klagen er gått med kopi til Fylkesmannen i Troms. Begrunnelse for klagen er at når opptrappingsplan for psykisk helse ble avsluttet i 2008, ble forvaltningen av dette feltet overført kommunene, 20 % av disse midlene øremerkes organisasjoner som jobber med og har tiltak for barn og ungdom innom psykisk helse. Administrasjon er inneforstått med at en del av tilskuddet skal gå til barn og unge innom psykisk helse, vi i Torsken har prioritert lokale tiltak, det finnes ingenting i retningslinjene som tilsier at eksterne lag og foreninger har førsterett til disse midlene, det er det helt opp til den enkelte kommune hvem de vil samarbeide med. I Torsken kommune samarbeider vi med idrettslagene, kulturskole, enkeltpersoner, Yttersia Vekst AS, Fysakkoordinator og ungdomsklubbene. Vi prioriterer at vi har midler til lokale tiltak på aktivitet og ikke til driftsmidler for et eksternt lag.

19 Ass.rådmann anbefaler på bakgrunn av dette at formannskapet som fagutvalg opprettholder tidligere vedtak.

20 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-39 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 54/ Søknad om tilskudd prosjekt nei til Frontkollisjoner no Rådmannens innstilling Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon må søknaden om tilskudd fra; nei til frontkollisjoner foreningen for trafikanter og pårørende avslås. Saksopplysninger Nei til frontkollisjoner ved foreningen for trafikanter og pårørende søker om på kr. 500,- til tiltak no forandring på veg midtrekkeverk redder liv. I dette prosjektet vil det arrangeres fakkelstafett, vardebrenning og konferanse, reiseruten er Vardø Tromsø- Bodø Mosjøen og videre sørover. Det er et prisverdig tiltak som ikke direkte berører Torsken kommune, slik som kommuneøkonomien er anbefaler saksbehandler at politikere prioriterer lokale trafikktiltak.

21 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-38 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 55/ Tilskudd/økonomisk støtte Senja Turlag Rådmannens innstilling Torsken kommune innvilger kr. 500,- i aktivitetstilskudd til Senja Turlag og oppfordrer turlaget å få samarbeid med Søndre Torsken idrettslag som lager gode sommerturer rundt om i Torsken kommune og har gode turledere. Beløpet belastes Saksopplysninger Senja turlag søker Torsken kommune om kr. 500,- i engangstilskudd, kr. 1000,- i aktivitetstilskudd og kr. 500 i driftstilskudd. Senja Turlag arrangerer flere turer på Senja i løpet av året, både sommer og vinter, de drifter hytta Senjabu og står for merking og vedlikehold av turløypa Senja på langs. Torsken kommune sliter med den økonomiske situasjonen, men, her har vi muligheten til å få mye aktivitet for få midler. Når det gjelder engangstilskudd og driftstilskudd vil det ikke være aktuelt å tildele i forhold til de kommunale vedtatte retningslinjene for kommunale kulturmidler. Aktivitetsmidler er det åpnet for da Torsken kommune har medlemmer i Senja Turlag. Administrasjonen mener denne aktiviteten bør prioriteres og innstiller derfor på et symbolsk beløp samt oppfordrer Senja Turlag til og samarbeide med Søndre Torsken idrettslag som har god kompetanse og erfaring på turarrangement.

22

23 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/2-37 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 56/ Tilskudd/økonomisk støtte NMK Dyrøy Rådmannens innstilling Med bakgrunn i Torsken kommunes vanskelige økonomiske situasjon avslås søknaden fra NMK Dyrøy. Saksopplysninger NMK Dyrøy er en motorsportklubb som utøver bilcross og og-cart. De har anlegg som består av klubbhus, go-cartbane og bilcossbane. Høsten 2008 investerte klubben i 20 nye og-carter så det må bygges garasje. Det er kommet nye fra fra NBF om oppgradering av og-cartbanen, dette blir et økonomisk løft for klubben og derfor søker de omkringliggende kommuner om støtte. Tiltaket er flott både for unge og gamle, men slik som det økonomiske situasjonen er for Torsken kommune kan ikke kulturadministrasjonen bidra med tilskudd til kommunens egen klubb som er i oppstartfasen. Med bakgrunn i dette kan ikke administrasjonen tilrå at det blir bevilget tilskudd.

24 Torsken kommune Arkiv: U43 Arkivsaksnr: 2009/94-5 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 57/ Søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om endring av tillatelse for akvakultur for laks, ørret og regnbueørret - Finnstein Rådmannens innstilling Formannskapet anbefaler søknad datert fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om følgende vedr. lokalitet nr.11353, Torskenfjord sør i Torsken kommune: 1. Samlokalisering med Nor Seafood AS. 2. Utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3100 tonn. 3. Utvidelse av areal. 4. Endret plassering av anlegget på lokaliteten. 5. Endring av navn til Finnstein. Saksopplysninger Fiskeridirektoratet Region Troms oversendte den søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS datert om samlokalisering med Nor Seafood AS, utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3100 tonn, utvidelse av areal, endret plassering av anlegget, og endring av navn til Finnstein, vedr. lokaliteten Torskenfjord Sør Det opplyses for øvrig følgende: Lokaliteten er i dag klarert for 1800 tonn MTB. I tillegg til at lokaliteten søkes utvidet, søkes det også om endret plassering av anlegget i fht. gjeldende tillatelse. Endringen innebærer en mindre

25 justering av plassering. Utvidelsen vil også innebære beslagleggelse av større areal enn tidligere. Dette betyr at en liten del av anlegget (bare fortøyninger) kommer utenfor område avsatt til akvakultur i kommunedelplan for kyst- og sjøområdene Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker, uten at merknader kom inn. Det anbefales at tillatelse i h.h.t. søknad innvilges.

26 Torsken kommune Arkiv: U43 Arkivsaksnr: 2009/94-6 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 58/ Søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om endring av tillatelse for akvakultur for laks, ørret og regnbueørret - Sylsnes Rådmannens innstilling Formannskapet anbefaler søknad datert fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS om følgende vedr. lokalitet nr.10545, Sundnesvika i Torsken kommune: 1. Utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3100 tonn. 3. Utvidelse av areal. 4. Endret plassering av anlegget på lokaliteten. 5. Endring av navn til Sylsnes. Saksopplysninger Fiskeridirektoratet Region Troms oversendte den søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS datert om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3100 tonn, utvidelse av areal, endret plassering av anlegget, og endring av navn til Sylsnes, vedr. lokaliteten Sundnesvika Det opplyses for øvrig følgende: Lokaliteten er i dag klarert for 1800 tonn MTB. I tillegg til at lokaliteten søkes utvidet, søkes det også om endret plassering av anlegget i fht. gjeldende tillatelse. Endringen innebærer en mindre

27 justering av plassering. Utvidelsen vil også innebære beslagleggelse av større areal enn tidligere. Dette betyr at en liten del av anlegget (bare fortøyninger) kommer utenfor område avsatt til akvakultur i kommunedelplan for kyst- og sjøområdene Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker, uten at merknader kom inn. Det anbefales at tillatelse i h.h.t. søknad innvilges. Saksopplysninger

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 25.01.2011 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig/hytte på gnr 21/6

Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig/hytte på gnr 21/6 Saksliste Utvalgssaksnr PS 33/09 RS 10/09 RS 11/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker Søknad om tillatelse til tiltak Oppføring hytte på gnr 30/41 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Videokonferanserommet, Medby oppvekstsenter Dato: 24.01.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Formannskapet i Torsken Videomøte på formannskapsalen i Gryllefjord og Medby skole, Kommunehuset i Gryllefjord Eventuelt

Detaljer

Torsken kommune. Møteinnkalling

Torsken kommune. Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 31.03.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Formannskapet i Torsken Videomøte på formannskapsalen i Gryllefjord og Medby skole, Kommunehuset i Gryllefjord Følgende

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Ellen Mikalsen Hals Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Ellen Mikalsen Hals Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 (onsdag) Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.07.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Torsken kommune. Møteinnkalling

Torsken kommune. Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling og saksliste godkjent med følgende tilleggssak: 58/11 08/686 RETTING AV FLYTEBRYGGER - FASTSETTING AV NY FRIST SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling og saksliste godkjent med følgende tilleggssak: 58/11 08/686 RETTING AV FLYTEBRYGGER - FASTSETTING AV NY FRIST SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 02.09.2011 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Britt Thomassen AP Stian Nilsen SP Per Otto Myre SAML Gøril Ovesen SAML Jorunn Hanssen AP

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Rom 6, Kongsvik skole Dato: 24.05.2017 Tid: 12:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Sak 27/06 SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm Arkiv: GNR 131/1,2 Arkivsaksnr.: 05/390 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.04.2008 Tid: Kl. 18.00 20.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 113/1 Arkivsaksnr: 2011/4088-3 Saksbehandler: Ingrid Davidsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Dispensasjon fra kommunedelplan, Stjørdal tettsted - fradeling

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM DELING DRIFTSENHET - GNR 17 BNR 14 MFL. Rådmannens innstilling: 1. Klage fra Nicolai Markussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2. etg. Lidalsbygget Møtedato: 14.02.2007 Fra kl.: Kl. 09.00 Til kl.:10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Erik Barhals, Ole Ledal, Ellbjørg Skinderhaug,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 19.01.2010 Tid: Kl 09.00 17.45 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: 1, Kommunehuset Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent)

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 16.02.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roger Markussen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Planutvalget Møtedato: Tidspunkt: 12:00 15:40 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 67 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Planutvalget Møtedato: Tidspunkt: 12:00 15:40 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 67 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 12:00 15:40 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 67 Til saksnr. 80 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Astrid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer