Borrelia : en sykdom forandrer verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borrelia : en sykdom forandrer verden"

Transkript

1 a ktuelt DR. BJØRN JOHAN ØVERBYE Borrelia : en sykdom forandrer verden Del 2: historien om diagnoser De siste ukers medieoppstyr om Borrelia, Monsen og noen meget sinte leger et steds i systemet har gjort denne artikkelen litt mer aktuell for leserne enn jeg hadde tenkt meg. I utgangspunktet burde diagnosen av Borrelia være enkel; men det er flere forhold som vanskeliggjør situasjonen. En av de viktigste er at Borrelia i likhet med alle spiroketer er pleomorfe. Dette ble først beskrevet av Dutton og Todd i og deretter av E. Hindle som i 1911 beskrev dens ulike former i et ultramørkefeltsmikroskop utviklet av Carl Zeiss. Mikroskopene var da, takket være oppdagelsene til ingeniører som Abbe, Köhning, Köhler og ikke minst Zsigmondy, blitt så gode at 2000 ganger forstørrelse med oppløsninger ned mot nanometer ikke var et uoverkommelig problem! At Borrelia og for så vidt alle spiroketer har en pleomorf natur, gjør mikroskopering til en meget vanskelig kunst, og i forbindelse med boken min som blir ferdig om noen måneder, har jeg besøkt mikroskopister i ulike land, intervjuet dem og sett at de ikke er enige om alt de ser. Nyere fremskritt innen bruk av immunteknikker sammen med mikroskopi gjør det mulig å peke ut Borrelia spesifikt i synsfeltet med nesten 100 % spesifisitet. Derved vil den unødvendige mediekritikken, kalt debatten om pseudospiroketer, dø ut; en nødvendig og meget viktig debatt mikroskopister har erkjent i mange år. Kritikk av mikroskopistene og Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi. problemet pseudospiroketer er derfor foreldet stoff hva angår profesjonelle utøvere. Noen eksempler på tråder, se tabell 1. For de som vil studere dette nærmere kan man gå inn på ZeissLab på Youtube og laste ned mange fantastisk flotte videoer tatt med Ultra- Mørkefelts Mikroskopi. Til kritikere kan sies; Zeiss er verdens fremste mikroskopmakere, når de går inn for mørkefelt og pleomorfisme, er det ikke amatører man snakker om! Mer historiefortielser Frem til midten av 1960-tallet var mikroskopi kongen i Borreliaforskning. I motsetning til de mange mytene som er spredd i media var det ikke amerikanerne som oppdaget at Borrelia ble overført ved smitte via flått. Fortellingen om at William Burgdorfer var den første til å se Borrelia i flått i 1982 er en moderne myte. Et reklametriks laget for å gi kredit til USA for noe Otto Obermeier hadde bevist allerede i 1868; nemlig at det vi kaller vekselfeber fremkalles av spiroketer som han døpte Spirilla gallinarum. I 1908 oppdaget franskmannen Amedeo Borrell at S. gallinarum var mulig å dyrke på et spesielt blodmedium og deretter ble mikroben kalt Borrelia for å hedre feil mann!! Det er heller ikke rett at dr. Allen Steere ved Yale Universitet i 1975 var den første til å beskrive Lyme sykdom. Det eneste han gjorde var å gi navnet Lyme til en sykdom som presten John Walker i 1764 hadde beskrevet under en reise til Deere Island utenfor Scotland. Han beskrev da hvordan flåttbitt ledet til feber og leddverk. Sykdommen skulle derfor ha hett rådyr-syken eller Walkersyken. Det er også historisk urett at sveitseren William Burgdorfer, bosatt i USA, i 1982 var den første til å oppdage at flått bar i seg sykdomsskapende Borrelia-spiroketer. Det hadde en rekke tyskere gjort før ham. Mikroskopistene Dutton og Todd var ute med dette i og Klein og Eckhardt kjente til dette allerede i Burgdorfer skal ha kjent til dette fra andre allerede i 1951!! Det ser ut som om amerikanerne har kuppet historien for å gjøre krav på sykdommen. ELISA Fra 1960-tallet har det eksistert en serumtest kalt ELISA (Enzyme Linked Immune Serum Antibody test) som gjør det mulig å påvise mengden av antistoffer mot bakterier og allergener i serum hos syke pasienter. Testen består i at laboratoriet 18 naturterapeuten juni 2013

2 Trådform Bevegelighet Kommentar Borrelia Ja! Ulike typer har ulik lengde Leptospira Ja! Kan finnes i normal munnslimhinne og noen ganger i blodet Treponema Pallidum Ja Hos syfilissyke L-from av tuberkulose? Ved tuberkulose og paratuberkulose Sopparter Nei Hyfene sees ofte festet til blodlegemer som lange tråder Proteinråder Nei Sees når blod koagulerer eller er sterkt skadet av eks cellegift og lignende. Tabell 1 har ferdige kjøpe-antigener laget av laboratorie-borrelia-arter og såkalte rekombinante antigener, laget ved genteknologi. Dersom den Borreliatypen pasienten er smittet med har antigener som likner på det laboratoriet har i sin miks, vil pasientens blodserum allerede ha antistoffer som også vil reagere med laboratorie-miksen. Prøven slår ut da med en styrke som er proporsjonal med pasientens evne til å lage immunrespons på bakterien han/hun selv er smittet med. ELISA er derfor fra starten basert på visse forutsetninger: Det må være en viss likhet mellom laboratoriemiksen av antigener og de antigene pasientens Borreliatype og ikke minst stadium (Husk bakterien er pleomorf!) for at testen skal slå ut. Og ennå mer viktig: pasientens immunsystem må være i stand til å reagere. Fordi mange kronisk syke har defekt immunsystem klarer de ikke å lage nok antistoffer til at ELISA slår ut. Og ennå mer skremmende i følge forskere som mikroskopisten Bela Bozsik: ved intensive infeksjoner blir alt antistoff pasienten lager bundet opp av en overflod av bakterier, slik at det i serum ikke er nok fritt antigen til at verken ELISA eller BLOT slår ut. Dette marerittet kalte de: serogentaivt syke, noe som norske myndigheter fortier, men som mikroskopistene ser; fordi de ser Borrelia hos de seronegativt syke! Disse forhold forties i norsk presse og norske medisinske kretser. Det er således vanlig at dersom en ELISA test overfor IgG eller IgM enten er svak positivt eller negativ blir selv de sykeste av de syke avskrevet som noe annet; kanskje endog psykisk sykdom. For ytterligere å gjøre situasjonen komplisert viser det seg at den neste testen: BLOT som skal kompensere for svakhetene i ELISA, er like befengt med problemer. Nå litt om Thomas Bayes! Thomas Bayes I 1760 skrev den engelske presten Bayes en avhandling om vitenskap som senere ble grunnlaget for Bayesiansk statistikk. Argumentet er: Hva vet vi? I stedet for å gå i detaljer skal vi ta kortversjonen med referanse til Borrelia. Vi innfører forkortelsene B for Borreliainfeksjon og + for tilstede og for ikke tilstede. Vi innfører så T for testing og + for utslag på testen og for ikke utslag. Bayesiansk testing blir da slik: T B + B - T+ Sann positiv test Falsk positiv test T- Falsk negativ test Sann negativ test Det man frykter er de falske testene. Falsk negativ betyr at en syk ikke blir anerkjent for sin sykdom. De falske positive betyr at vi tillegger en syk en annen sykdomsårsak enn Borrelia. I statistikk innfører man også to andre dimensjoner: Sensitivitet: Sjansen for å påvise en syk ved en sann positiv test. Spesifisitet: Sjansene for å påvise en frisk (utelukke en syk) ved en sann negativ test. Disse verdiene kan beregnes ut fra Bayes tabell og interesserte kan søke opp formlene på nettet eller i en bok om statistikk. Det matematiske ligger på siden av artiklene, men behandles på våre kurser i dybden. Anvender man Bayesisk statistikk på ELISA blir resultatene ikke særlig oppmuntrende. I en omfattende undersøkelse utført av College of American Pathologists på 516 laboratorier i USA kunne ELISA-tester på Borrelia bare skilte med 45 % treffsikkerhet!! Siden det å kaste mynt og kron gir riktig svar i 50 % av tilfellene kunne man like gjerne brukt den metoden i stedet! Resultatet sendte sjokkbølger inn i borrelia-miljøet, men nyheten ble raskt dysset ned. I dag er ELISA ofte den eneste testen man tilbyr i Norge!! BLOT En annen test er BLOT som benytter den samme metodikken som i ELI- SA, men antigenene spres nå utover en gel-strimmel med elektrisk strøm slik at de ulike antigenene skiller lag. Ved positiv test mot antistoffene fra pasientene dannes en reaksjon med fargede band på gelen. I laboratoriesettinger der BLOT og ELISA testes mot kjente prøver laboratoriet lager, er sensitivitet og spesifisitet ved ELISA og BLOT over 95 % for begge tester. Dette er intet mindre enn imponerende; men i praksis forholder det seg annerledes. Doktor Richard Horowitz som har testet og behandlet over borreliasyke, har samlet statistikker fra egne syke og fra andre leger og laboratorier. Hans tallmateriale viser at det praktiske livet langt fra stemmer med det teoretiske tallmaterialet laboratoriene leverer ut fra sine kontrollerte forsøk. Horowitz-statistikkene som bygger på sju andre forskningsrapporter, avslørte at den totale sensitiviteten ved såkalt to-trinnstesting: først naturterapeuten juni

3 Verst har det gått ut over Lars Monsen som har «fått sitt pass påskrevet» av de som jobber teoretisk og som nå synes å vite at Monsen tar feil om egen lidelse. ELISA IgG og IgM og så BLOT IgG og IgM, bare var 56 %, mens spesifisiteten var hele 99 %. Dette betyr at selv kombinasjonstesten ELISA- BLOT ikke kommer bedre ut enn ELISA alene; fordi ELISA som svakeste ledd trekker resultatene ned. Den betydelige avstanden mellom laboratoriets virkelighet og det praktiske livet stikkes oftest under en stol, og de falske negative testene blir veltet over på pasientene som får vite at deres sykdom er påstått. Verst har det gått ut over Lars Monsen som har «fått sitt pass påskrevet» av de som jobber teoretisk og som nå synes å vite at Monsen tar feil om egen lidelse. De som har stilt diagnose med mikroskopet blir likeledes beskrevet som useriøse selv om de begge er professorer!! Bandene som forsvant! Hvorfor er ELISA og Blot ikke gode nok? Journalist Pamela Weintraub har funnet en av flere grunner; nemlig at den amerikanske legemiddelkontrollen FDA i 1995 gikk med på å forandre nøyaktigheten i testene. Firma SmithKlineBeecham søkte da om å markedsføre vaksiner mot flått laget av OspA- og siden OspBproteiner. For å kunne teste for Borrelia måtte disse proteinene fjernes fra testene ellers ville laboratoriene kunne forveksle positive utslag på OspA og B fremkalt av Borrelia med verdier fremkalt av vaksiner. Ved en konferanse i Dearborne i USA i 1995 ble derfor disse to viktige markørene fjernet fra testene, og etter 1995 ble alle ELISA og BLOT tester dårligere over natten! For å rettferdiggjøre beslutningen, argumentert vaksineindustriens forskere i ettertid at OspA og OspB bare eksisterte på overflaten til Borrelia mens den var i tarmen på flåtten og ikke mens den var i blodet. Dette er imidlertid feil og medvirker til at man i dag har dårligere tester fordi myndighetene i USA og i Norge har gått med på vaksineindustriens krav! Som om dette ikke var nok: Den lovede vaksinen LYMErix hadde så mange bivirkninger at den ble trukket fra markedet i 2001 Mer om dette i neste nummer, der det også blir lagt frem litteraturhenvisninger som denne gangen må utsettes på grunn av tidsnød i forhold til forleggers frister. Høyt EPA:DHAforhold gir hurtig effekt Naturlig fiskeolje, ingen konsentrater Effektive antioksidanter fra økologisk, kaldpresset olivenolje Villfisk fra bærekraftig bestand Lær mer om fettsyrer og fettsyrebalanse, gratis kurs annonseres på FB-gruppa fettsyrer.net For måling og analyse av: Omega-6/3- forholdet Omega-3-indeksen Industrielt transfett Karbohydratmarkøren C16:1 n-7 Inkluderer individuelle kostholdsvurderinger til testresultatet naturterapeuten juni

4 a ktuelt DR. BJØRN JOHAN ØVERBYE Lyme borreliose Del 3: MIKROSKOPERING AV BORRELIA Fra dr. Øverbyes bok: Borrelia og andre flåttbårne sykdommer. Kommer i oktober Når man som potensielt Borreliasyk, d.v.s. mens man ennå bare har sykehistorien å stole på, oppsøker sin lege, kan denne velge en av to metoder: Den vanligste metoden på norske laboratorier som ikke tilbyr Borreliaundersøkelser med mikroskopi, er studier av døde mikrober. Metoden er ikke spesielt velegnet for å studere Borrelia fordi bakteriene ikke tar opp vanlige fargestoffer. Den andre metoden: å studere levende blod med levende Borrelia-mikrober krever mer avansert utstyr som kalles mørkefelts-mikroskopi, fasekontrast eller fluorescens mikroskopi. En dråpe blod utgjør milliliter 1. I et voksent menneske er det rundt 5000 milliliter blod. Dette betyr at det er rundt dråper blod i en person. Finner man en Borrelia i en slik dråpe kan man anta, men selvsagt aldri bevise, at det må minst være mikrober i blodet. Dette betyr at jo tidligere i en infeksjon vi er, jo færre bakterier er det og jo mindre er sjansene for å treffe en bakterie på vandring. Hos langvarig Borreliasyke pasienter har jeg med eget mørkefelt-mikroskop observert opptil 50 spiroketer i en eneste bloddråpe. Bakteriene kan da befinne seg i ulike utviklingsstadier og ulike former. Et så stort antall bakterier skulle tilsi noe slikt som 50 millioner bakterier i blodet. Hos disse pasientene er helsen sterkt forringet, og en pasient i en slik tilstand Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi. vil ha store vansker med å klare sin hverdag. Det paradoksale, som tidligere er forklart i del 2, er at til tross for et så stort antall mikrober, kan serumtestene være svake. Forklaringen kan være at immunsystemet enten er så svekket at det ikke lenger kan klare å lage nok antistoffer til å bli fanget opp med de testemetodene man har, at de testemetodene man har i Norge er for dårlige eller at bakteriene gjennom prosessen som kalles shedding avstøter immunstoffene som i stedet bindes opp i det vi kaller immunkomplekser. Immunkompleksene er som før fortalt, noe norske tester ikke kan avsløre med mindre man bruker spesielle Blot tester. Dette er metoder som ennå ikke er tatt i bruk i Norge 2, trolig mest på grunn av økonomi 3. Under besøk i Ungarn våren 2013 besøkte jeg en spesialist på Borreliadiagnostikk som brukte mer avanserte høstemetoder for Borrelia fra blod. Blod ble tappet fra en armvene og deretter sentrifugert to ganger. Deretter ble det preparert på en slik måte at bare Borrelia-spiroketer overlevde prosessen. Prøvene ble så analysert med ultra mørkefeltsmikroskopi og forstørret opptil 5000 ganger, hvoretter man kunne studere bakteriene og fotografere immunkomplekser på bare noen nanometer i diameter. Ved hjemkomsten holdt jeg forelesning for ekspertgruppen for Lyme Borreliose ved Sørlandet sykehus, som med beklagelse medgav at man nok verken hadde tid eller penger til å starte slik diagnostikk, selv om man var fullt i stand til å gjøre det! Det er derfor ikke intelligens eller vilje det står på i Norge, men penger. Dersom noen med tilstrekkelig penger leser denne boken eller du kjenner noen som har penger å sette av, så vet du at et godt Olympus Bx50 mørkefelts-mikroskop med 2000 ganger forstørrelse er en verdig gave til det kommende Borreliosesenteret på Sørlandet sykehus. Idéen er herved sendt ut i håp om at noen vil ta den opp. Borrelia-mikroskopi: billig, sikkert og enkelt. Å studere Borrelia er således ikke noe stort problem. Det kan læres av de fleste etter noen ukers trening og man behøver ikke ha spesialistutdannelse som lege. Man kunne derfor godt bruke vanlig allment utdannede personer med studiekompetanse, kurse dem i å betjene et mikroskop og kople videoutstyret som filmer hva man ser, til et såkalt bildegjenkjennelsesprogram av den typen man alt har både innen politi, 22 naturterapeuten september 2013

5 Borreliaformer Mikroskopitype Kommentar Klassisk trådform: lange snodde og noen kortere som ser ut som pølser. Innkapslede former (Også kalt Brorson Cyste) Tabell 1 Mørkefelt, fasekontrast, immun fluorescens, blycitrat, farget utstryk, elektronmikroskopi Farget lysmikroskopi, transmisjonselektronmikroskopi Lett å se, ikke alltid like lett å finne dersom pasienten har fått antibiotika. Kan sees i vevsprøver og under laboratorieforhold. Inneholder fullstendige spiroketer. Discoid form (Runde som skiver) Mørkefelt, elektronmikroskopi Trådformen kan forvandles til en rund skive, sees i pasientblod og under laboratorieforhold. Blebs (kuleformede avsnøringer på selve spiroketen) Mørkefelt, elektronmikroskopi Avsnøres fra trådformen. Inneholder arvestoff. Gemma (runde kuler) Mørkefelt, elektronmikroskopi En Blebs som er avsnørt kan sees som en liten kule hvori det er DNA Korn (en liten Gemma) Mørkefelt, elektronmikroskopi Kan være en død mikrobe eller en Gemma med DNA militære og hos NASA. Når dataprogrammet fanger opp en av de ulike Borreliaformene det er programmert til å gjenkjenne, vil spiroketens ulike former automatisk bli festet til filmen, farget med fargelegging i dataprogrammet, klassifisert og lagret i en database sammen med pasientens data. Den totale prisen for slikt utstyr ligger pr i dag på ca kroner og en tekniker vil kunne analysere en prøve i løpet av 10 minutt med 99 % treffsikkerhet 4. Årsaken til at slike kreative tanker enda ikke har slått rot i Norge eller USA for den saks skyld, kan være markedsmekanismer. Selgere av ELISA- og BLOT-tester har milliardfortjenester på verdensbasis for sine produkter og ønsker ikke velkommen billige og enkle metoder som er bedre enn deres egne. Videre avslørte Lyme Disease Association i USA i 2001; at mange ledende professorer og forskere som er premissleverandører til Borreliaforskning og mediedebattantene, selv har patenter på serumtester som de høster store fortjenester på. Uansett hva vi måtte mene om disse personenes faglige nivå; det virker ikke helt patent at de skal ha en form for monopol på å gi råd når sykehusene skal legge til rette for valg av tester! Jeg forstår godt at vi trenger ELISA og BLOT, men at vi bare skal ha dette og ikke mikroskopi, er å gå for langt. Like lite som en mikroskopist alene løser alle problemer, kan ELI- SA og BLOT gjøre det. Det optimale ville være en kombinasjon. Der den ene er svak er den andre sterk og omvendt. Det er den optimale løsningen for legen og derved det beste for pasientene! Kan noen finne svakhet ved denne type tankegang ber jeg om at de skriver til meg, slik at jeg kan vurdere argumentene. Noen eksempler på ulike Borreliaformer som kan sees i mikroskop se tabell 1 5. Noen problemer til ettertanke. Hvor ofte har man i praksis truffet blink? Min egen erfaring med mikroskopi tilsier at i 8 av 10 tilfeller med sikker Borrelia finnes det en eller annen form av spiroketer i blodet. Andre mikroskopister kan ha andre erfaringer. Sigurd Aartun i Stavanger som eier firma Mikroforsk, har undersøk rundt 50 prøver for oss de siste tre årene og har hatt treff på rundt 80 % av prøvene. Den beste treffsikkerheten opplevde jeg ved besøk hos forskere i Ungarn der treffsikkerheten basert på statistikk fra undersøkte blodtester lå på 99 %. Selv om man ser spiroketer i deres ulike former må enhver pasient Uansett huske dette: det finnes mange typer spiroketer i denne verden og kun et fåtall gir opphav til sykdom. I følge professor Morten Laane er det kun 3 av i alt 12 ulike Borreliaformer som kan infisere mennesker, og som samtidig gir opphav til helseskader 6. I tillegg til dette kommer relativt harmløse spiroketer som Leptospira Bucchalis, som er en naturlig munnbakterie. Professor Laane 7 skrivere videre i samme artikkel om kritikken mot mikroskopistene at: Et stort antall medisinske mikrobiologer og patologer over hele verden har den oppfatning at undersøkelse av Borreliainfeksjoner og kronisk Borreliose med mikroskop ikke er til å stole på eller helt uten nytte. Blant de mange argumentene som brukes er at rette trådformer, CWD-former, små kuleformer, perlekjedeformer, runde legemer og trådformer enten er artefakter fra mikroskopiteknikken, proteinlekkasje fra cellen, fibrintråder eller at det skyldes at blodet går i oppløsning! Nå er jeg ikke spesialist på dette feltet selv om jeg har noen år bak meg med mikroskopering, og selv om jeg har samlet over sider hva vi måtte mene om disse personenes faglige nivå; det virker ikke helt patent at de skal ha en form for monopol på å gi råd når sykehusene skal legge til rette for valg av tester! naturterapeuten september

6 a ktuelt om Borrelia; men jeg tror at de som kritiserer mikroskopister for ikke å kunne faget, ville ha kommet lenger ved selv å sette seg inn i faget og deretter uttale seg ut fra egne erfaringer. Ingen blir så smarte som de som selv gjør jobben og dessverre blir ingen så skråsikre på at de som gjør jobben tar feil, som den som aldri har gjort jobben. Jeg retter ikke pekefinger mot noen spesielt, jeg har selv tatt grundig feil mange ganger, men ved å gå meg selv i sømmene og lære meg faget, har jeg gradvis blitt mindre selvsikker på andres feil og mer klar over mine egne. Dette gjør meg mer fokusert på å skjøtte min egen jobb så godt som mulig. Dette gagner mine pasienter og har redusert min interesse for å rette uberettiget kritikk mot andre. Referanser Brunner M & Sigal L H: Immune Complexes from serum of patients with Lyme Disease Contain Borrelia burgdorferi Antigen and Antigen specific antibodies: Potential Use for Improved testing, The Journal of Infectious Diseases, July1, 2013, 208(1), Zimmer V: Samtale med Borrelia-aktivist som har deltatt i møte med helseminister Støre, Basert på samtale med ungarsk forsker som over 30 år hadde analysert prøver med 99 % treffsikkerhet. 5. Se fotnote Se fotnote Laane M : A simple method for the detection of live Borrelia spirochete in human blood using classical microscopy techniques. Biological and Biomedical Reports, 2013,3(1), Brunner M & Sigal L H: Immune Complexes from serum of patients with Lyme Disease Contain Borrelia burgdorferi Antigen and Antigen specific antibodies: Potential Use for Improved testing, The Journal of Infectious Diseases, July 1, 2013, 208(1), Zimmer V: Samtale med Borrelia-aktivist som har deltatt i møte med helseminister Støre, InnerLife, ArunA-Akademiet I GUDINNENS FOTSPOR; klok, helbreder og forfulgt 1-årig selvutviklingskurs i kvinnelige livsvisdom! ENERGI-PSYKOLOGI 1-årig selvutviklingskurs Begge kursrekkene start oktober 2013 Be om kursprogram 24 naturterapeuten september 2013

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

På sporet etter kroniske sykdommers dypereliggende årsak

På sporet etter kroniske sykdommers dypereliggende årsak Selvbiografien til den svenske legen Erik Enby (f. 1937) er både tankevekkende og dypt tragisk. Den omtaler fagstoff i nobelprisklasse og burde ha fått det medisinske forskersamfunnet til å endre sine

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Livet med hypokondri. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med hypokondri. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med hypokondri Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med hypokondri Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf: 21 07 82

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

lettere skal kunne identifisere dere med objektene jeg forstår at de fleste av dere er fra psykologi- eller sykepleiefag. I Posey & Losch (1983) sin

lettere skal kunne identifisere dere med objektene jeg forstår at de fleste av dere er fra psykologi- eller sykepleiefag. I Posey & Losch (1983) sin Stemmehøring og det tradisjonelle psykosebegrepet (En norsk bearbeiding v/m. Henri Day og Atle Ericson av professor Marius Rommes foredrag ved Moldeseminaret, 9-10.11.2000) Jeg vil først takke organisasjonskomiteen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MASTEROPPGAVE I GLOBALE STUDIER 30-MATH Interkulturell Kommunikasjon

Detaljer

NYHETSBREV. Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

NYHETSBREV. Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING NYHETSBREV Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Lightning Process (LP) Gjennom media og fra en del av våre medlemmer har vi hørt om tilfriskning og stor bedring hos mange etter et tre-dagers

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne.

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaucom.org) NR. 2 2007 Da Martine ble født gikk familien rett inn i en tid som skulle gi mange våkenetter, usikkerhet og utfordringer. Martine

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Behandling av spilleproblemer Pasientmanual

Behandling av spilleproblemer Pasientmanual Behandling av spilleproblemer Pasientmanual Psykolog Peter Prescott Psykolog Randi Skjerve Stiftelsen Bergensklinikkene Poliklinikken Pb 297 Sentrum 5804 Bergen Utarbeidelsen av denne manualen er finansiert

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no SELVHJELPSMETODER Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no Dyregrov 2005 (2010) Materialet er ikke lov å kopiere. Kun til personlig bruk.

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Denne avhandlingen er skrevet som avslutning på min mastergrad og 5-årige økonomiske utdannelse ved Trondheim Økonomiske Høgskole.

Denne avhandlingen er skrevet som avslutning på min mastergrad og 5-årige økonomiske utdannelse ved Trondheim Økonomiske Høgskole. Forord Denne avhandlingen er skrevet som avslutning på min mastergrad og 5-årige økonomiske utdannelse ved Trondheim Økonomiske Høgskole. Tema for oppgaven er aksjefondsforvaltning. Dette temaet er valgt

Detaljer

ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda

ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte om Bruk av fostervev Oslo, 8.mars 1995 ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda HOVEDPUNKTENE I INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer