Borrelia : en sykdom forandrer verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borrelia : en sykdom forandrer verden"

Transkript

1 a ktuelt DR. BJØRN JOHAN ØVERBYE Borrelia : en sykdom forandrer verden Del 2: historien om diagnoser De siste ukers medieoppstyr om Borrelia, Monsen og noen meget sinte leger et steds i systemet har gjort denne artikkelen litt mer aktuell for leserne enn jeg hadde tenkt meg. I utgangspunktet burde diagnosen av Borrelia være enkel; men det er flere forhold som vanskeliggjør situasjonen. En av de viktigste er at Borrelia i likhet med alle spiroketer er pleomorfe. Dette ble først beskrevet av Dutton og Todd i og deretter av E. Hindle som i 1911 beskrev dens ulike former i et ultramørkefeltsmikroskop utviklet av Carl Zeiss. Mikroskopene var da, takket være oppdagelsene til ingeniører som Abbe, Köhning, Köhler og ikke minst Zsigmondy, blitt så gode at 2000 ganger forstørrelse med oppløsninger ned mot nanometer ikke var et uoverkommelig problem! At Borrelia og for så vidt alle spiroketer har en pleomorf natur, gjør mikroskopering til en meget vanskelig kunst, og i forbindelse med boken min som blir ferdig om noen måneder, har jeg besøkt mikroskopister i ulike land, intervjuet dem og sett at de ikke er enige om alt de ser. Nyere fremskritt innen bruk av immunteknikker sammen med mikroskopi gjør det mulig å peke ut Borrelia spesifikt i synsfeltet med nesten 100 % spesifisitet. Derved vil den unødvendige mediekritikken, kalt debatten om pseudospiroketer, dø ut; en nødvendig og meget viktig debatt mikroskopister har erkjent i mange år. Kritikk av mikroskopistene og Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi. problemet pseudospiroketer er derfor foreldet stoff hva angår profesjonelle utøvere. Noen eksempler på tråder, se tabell 1. For de som vil studere dette nærmere kan man gå inn på ZeissLab på Youtube og laste ned mange fantastisk flotte videoer tatt med Ultra- Mørkefelts Mikroskopi. Til kritikere kan sies; Zeiss er verdens fremste mikroskopmakere, når de går inn for mørkefelt og pleomorfisme, er det ikke amatører man snakker om! Mer historiefortielser Frem til midten av 1960-tallet var mikroskopi kongen i Borreliaforskning. I motsetning til de mange mytene som er spredd i media var det ikke amerikanerne som oppdaget at Borrelia ble overført ved smitte via flått. Fortellingen om at William Burgdorfer var den første til å se Borrelia i flått i 1982 er en moderne myte. Et reklametriks laget for å gi kredit til USA for noe Otto Obermeier hadde bevist allerede i 1868; nemlig at det vi kaller vekselfeber fremkalles av spiroketer som han døpte Spirilla gallinarum. I 1908 oppdaget franskmannen Amedeo Borrell at S. gallinarum var mulig å dyrke på et spesielt blodmedium og deretter ble mikroben kalt Borrelia for å hedre feil mann!! Det er heller ikke rett at dr. Allen Steere ved Yale Universitet i 1975 var den første til å beskrive Lyme sykdom. Det eneste han gjorde var å gi navnet Lyme til en sykdom som presten John Walker i 1764 hadde beskrevet under en reise til Deere Island utenfor Scotland. Han beskrev da hvordan flåttbitt ledet til feber og leddverk. Sykdommen skulle derfor ha hett rådyr-syken eller Walkersyken. Det er også historisk urett at sveitseren William Burgdorfer, bosatt i USA, i 1982 var den første til å oppdage at flått bar i seg sykdomsskapende Borrelia-spiroketer. Det hadde en rekke tyskere gjort før ham. Mikroskopistene Dutton og Todd var ute med dette i og Klein og Eckhardt kjente til dette allerede i Burgdorfer skal ha kjent til dette fra andre allerede i 1951!! Det ser ut som om amerikanerne har kuppet historien for å gjøre krav på sykdommen. ELISA Fra 1960-tallet har det eksistert en serumtest kalt ELISA (Enzyme Linked Immune Serum Antibody test) som gjør det mulig å påvise mengden av antistoffer mot bakterier og allergener i serum hos syke pasienter. Testen består i at laboratoriet 18 naturterapeuten juni 2013

2 Trådform Bevegelighet Kommentar Borrelia Ja! Ulike typer har ulik lengde Leptospira Ja! Kan finnes i normal munnslimhinne og noen ganger i blodet Treponema Pallidum Ja Hos syfilissyke L-from av tuberkulose? Ved tuberkulose og paratuberkulose Sopparter Nei Hyfene sees ofte festet til blodlegemer som lange tråder Proteinråder Nei Sees når blod koagulerer eller er sterkt skadet av eks cellegift og lignende. Tabell 1 har ferdige kjøpe-antigener laget av laboratorie-borrelia-arter og såkalte rekombinante antigener, laget ved genteknologi. Dersom den Borreliatypen pasienten er smittet med har antigener som likner på det laboratoriet har i sin miks, vil pasientens blodserum allerede ha antistoffer som også vil reagere med laboratorie-miksen. Prøven slår ut da med en styrke som er proporsjonal med pasientens evne til å lage immunrespons på bakterien han/hun selv er smittet med. ELISA er derfor fra starten basert på visse forutsetninger: Det må være en viss likhet mellom laboratoriemiksen av antigener og de antigene pasientens Borreliatype og ikke minst stadium (Husk bakterien er pleomorf!) for at testen skal slå ut. Og ennå mer viktig: pasientens immunsystem må være i stand til å reagere. Fordi mange kronisk syke har defekt immunsystem klarer de ikke å lage nok antistoffer til at ELISA slår ut. Og ennå mer skremmende i følge forskere som mikroskopisten Bela Bozsik: ved intensive infeksjoner blir alt antistoff pasienten lager bundet opp av en overflod av bakterier, slik at det i serum ikke er nok fritt antigen til at verken ELISA eller BLOT slår ut. Dette marerittet kalte de: serogentaivt syke, noe som norske myndigheter fortier, men som mikroskopistene ser; fordi de ser Borrelia hos de seronegativt syke! Disse forhold forties i norsk presse og norske medisinske kretser. Det er således vanlig at dersom en ELISA test overfor IgG eller IgM enten er svak positivt eller negativ blir selv de sykeste av de syke avskrevet som noe annet; kanskje endog psykisk sykdom. For ytterligere å gjøre situasjonen komplisert viser det seg at den neste testen: BLOT som skal kompensere for svakhetene i ELISA, er like befengt med problemer. Nå litt om Thomas Bayes! Thomas Bayes I 1760 skrev den engelske presten Bayes en avhandling om vitenskap som senere ble grunnlaget for Bayesiansk statistikk. Argumentet er: Hva vet vi? I stedet for å gå i detaljer skal vi ta kortversjonen med referanse til Borrelia. Vi innfører forkortelsene B for Borreliainfeksjon og + for tilstede og for ikke tilstede. Vi innfører så T for testing og + for utslag på testen og for ikke utslag. Bayesiansk testing blir da slik: T B + B - T+ Sann positiv test Falsk positiv test T- Falsk negativ test Sann negativ test Det man frykter er de falske testene. Falsk negativ betyr at en syk ikke blir anerkjent for sin sykdom. De falske positive betyr at vi tillegger en syk en annen sykdomsårsak enn Borrelia. I statistikk innfører man også to andre dimensjoner: Sensitivitet: Sjansen for å påvise en syk ved en sann positiv test. Spesifisitet: Sjansene for å påvise en frisk (utelukke en syk) ved en sann negativ test. Disse verdiene kan beregnes ut fra Bayes tabell og interesserte kan søke opp formlene på nettet eller i en bok om statistikk. Det matematiske ligger på siden av artiklene, men behandles på våre kurser i dybden. Anvender man Bayesisk statistikk på ELISA blir resultatene ikke særlig oppmuntrende. I en omfattende undersøkelse utført av College of American Pathologists på 516 laboratorier i USA kunne ELISA-tester på Borrelia bare skilte med 45 % treffsikkerhet!! Siden det å kaste mynt og kron gir riktig svar i 50 % av tilfellene kunne man like gjerne brukt den metoden i stedet! Resultatet sendte sjokkbølger inn i borrelia-miljøet, men nyheten ble raskt dysset ned. I dag er ELISA ofte den eneste testen man tilbyr i Norge!! BLOT En annen test er BLOT som benytter den samme metodikken som i ELI- SA, men antigenene spres nå utover en gel-strimmel med elektrisk strøm slik at de ulike antigenene skiller lag. Ved positiv test mot antistoffene fra pasientene dannes en reaksjon med fargede band på gelen. I laboratoriesettinger der BLOT og ELISA testes mot kjente prøver laboratoriet lager, er sensitivitet og spesifisitet ved ELISA og BLOT over 95 % for begge tester. Dette er intet mindre enn imponerende; men i praksis forholder det seg annerledes. Doktor Richard Horowitz som har testet og behandlet over borreliasyke, har samlet statistikker fra egne syke og fra andre leger og laboratorier. Hans tallmateriale viser at det praktiske livet langt fra stemmer med det teoretiske tallmaterialet laboratoriene leverer ut fra sine kontrollerte forsøk. Horowitz-statistikkene som bygger på sju andre forskningsrapporter, avslørte at den totale sensitiviteten ved såkalt to-trinnstesting: først naturterapeuten juni

3 Verst har det gått ut over Lars Monsen som har «fått sitt pass påskrevet» av de som jobber teoretisk og som nå synes å vite at Monsen tar feil om egen lidelse. ELISA IgG og IgM og så BLOT IgG og IgM, bare var 56 %, mens spesifisiteten var hele 99 %. Dette betyr at selv kombinasjonstesten ELISA- BLOT ikke kommer bedre ut enn ELISA alene; fordi ELISA som svakeste ledd trekker resultatene ned. Den betydelige avstanden mellom laboratoriets virkelighet og det praktiske livet stikkes oftest under en stol, og de falske negative testene blir veltet over på pasientene som får vite at deres sykdom er påstått. Verst har det gått ut over Lars Monsen som har «fått sitt pass påskrevet» av de som jobber teoretisk og som nå synes å vite at Monsen tar feil om egen lidelse. De som har stilt diagnose med mikroskopet blir likeledes beskrevet som useriøse selv om de begge er professorer!! Bandene som forsvant! Hvorfor er ELISA og Blot ikke gode nok? Journalist Pamela Weintraub har funnet en av flere grunner; nemlig at den amerikanske legemiddelkontrollen FDA i 1995 gikk med på å forandre nøyaktigheten i testene. Firma SmithKlineBeecham søkte da om å markedsføre vaksiner mot flått laget av OspA- og siden OspBproteiner. For å kunne teste for Borrelia måtte disse proteinene fjernes fra testene ellers ville laboratoriene kunne forveksle positive utslag på OspA og B fremkalt av Borrelia med verdier fremkalt av vaksiner. Ved en konferanse i Dearborne i USA i 1995 ble derfor disse to viktige markørene fjernet fra testene, og etter 1995 ble alle ELISA og BLOT tester dårligere over natten! For å rettferdiggjøre beslutningen, argumentert vaksineindustriens forskere i ettertid at OspA og OspB bare eksisterte på overflaten til Borrelia mens den var i tarmen på flåtten og ikke mens den var i blodet. Dette er imidlertid feil og medvirker til at man i dag har dårligere tester fordi myndighetene i USA og i Norge har gått med på vaksineindustriens krav! Som om dette ikke var nok: Den lovede vaksinen LYMErix hadde så mange bivirkninger at den ble trukket fra markedet i 2001 Mer om dette i neste nummer, der det også blir lagt frem litteraturhenvisninger som denne gangen må utsettes på grunn av tidsnød i forhold til forleggers frister. Høyt EPA:DHAforhold gir hurtig effekt Naturlig fiskeolje, ingen konsentrater Effektive antioksidanter fra økologisk, kaldpresset olivenolje Villfisk fra bærekraftig bestand Lær mer om fettsyrer og fettsyrebalanse, gratis kurs annonseres på FB-gruppa fettsyrer.net For måling og analyse av: Omega-6/3- forholdet Omega-3-indeksen Industrielt transfett Karbohydratmarkøren C16:1 n-7 Inkluderer individuelle kostholdsvurderinger til testresultatet naturterapeuten juni

4 a ktuelt DR. BJØRN JOHAN ØVERBYE Lyme borreliose Del 3: MIKROSKOPERING AV BORRELIA Fra dr. Øverbyes bok: Borrelia og andre flåttbårne sykdommer. Kommer i oktober Når man som potensielt Borreliasyk, d.v.s. mens man ennå bare har sykehistorien å stole på, oppsøker sin lege, kan denne velge en av to metoder: Den vanligste metoden på norske laboratorier som ikke tilbyr Borreliaundersøkelser med mikroskopi, er studier av døde mikrober. Metoden er ikke spesielt velegnet for å studere Borrelia fordi bakteriene ikke tar opp vanlige fargestoffer. Den andre metoden: å studere levende blod med levende Borrelia-mikrober krever mer avansert utstyr som kalles mørkefelts-mikroskopi, fasekontrast eller fluorescens mikroskopi. En dråpe blod utgjør milliliter 1. I et voksent menneske er det rundt 5000 milliliter blod. Dette betyr at det er rundt dråper blod i en person. Finner man en Borrelia i en slik dråpe kan man anta, men selvsagt aldri bevise, at det må minst være mikrober i blodet. Dette betyr at jo tidligere i en infeksjon vi er, jo færre bakterier er det og jo mindre er sjansene for å treffe en bakterie på vandring. Hos langvarig Borreliasyke pasienter har jeg med eget mørkefelt-mikroskop observert opptil 50 spiroketer i en eneste bloddråpe. Bakteriene kan da befinne seg i ulike utviklingsstadier og ulike former. Et så stort antall bakterier skulle tilsi noe slikt som 50 millioner bakterier i blodet. Hos disse pasientene er helsen sterkt forringet, og en pasient i en slik tilstand Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi. vil ha store vansker med å klare sin hverdag. Det paradoksale, som tidligere er forklart i del 2, er at til tross for et så stort antall mikrober, kan serumtestene være svake. Forklaringen kan være at immunsystemet enten er så svekket at det ikke lenger kan klare å lage nok antistoffer til å bli fanget opp med de testemetodene man har, at de testemetodene man har i Norge er for dårlige eller at bakteriene gjennom prosessen som kalles shedding avstøter immunstoffene som i stedet bindes opp i det vi kaller immunkomplekser. Immunkompleksene er som før fortalt, noe norske tester ikke kan avsløre med mindre man bruker spesielle Blot tester. Dette er metoder som ennå ikke er tatt i bruk i Norge 2, trolig mest på grunn av økonomi 3. Under besøk i Ungarn våren 2013 besøkte jeg en spesialist på Borreliadiagnostikk som brukte mer avanserte høstemetoder for Borrelia fra blod. Blod ble tappet fra en armvene og deretter sentrifugert to ganger. Deretter ble det preparert på en slik måte at bare Borrelia-spiroketer overlevde prosessen. Prøvene ble så analysert med ultra mørkefeltsmikroskopi og forstørret opptil 5000 ganger, hvoretter man kunne studere bakteriene og fotografere immunkomplekser på bare noen nanometer i diameter. Ved hjemkomsten holdt jeg forelesning for ekspertgruppen for Lyme Borreliose ved Sørlandet sykehus, som med beklagelse medgav at man nok verken hadde tid eller penger til å starte slik diagnostikk, selv om man var fullt i stand til å gjøre det! Det er derfor ikke intelligens eller vilje det står på i Norge, men penger. Dersom noen med tilstrekkelig penger leser denne boken eller du kjenner noen som har penger å sette av, så vet du at et godt Olympus Bx50 mørkefelts-mikroskop med 2000 ganger forstørrelse er en verdig gave til det kommende Borreliosesenteret på Sørlandet sykehus. Idéen er herved sendt ut i håp om at noen vil ta den opp. Borrelia-mikroskopi: billig, sikkert og enkelt. Å studere Borrelia er således ikke noe stort problem. Det kan læres av de fleste etter noen ukers trening og man behøver ikke ha spesialistutdannelse som lege. Man kunne derfor godt bruke vanlig allment utdannede personer med studiekompetanse, kurse dem i å betjene et mikroskop og kople videoutstyret som filmer hva man ser, til et såkalt bildegjenkjennelsesprogram av den typen man alt har både innen politi, 22 naturterapeuten september 2013

5 Borreliaformer Mikroskopitype Kommentar Klassisk trådform: lange snodde og noen kortere som ser ut som pølser. Innkapslede former (Også kalt Brorson Cyste) Tabell 1 Mørkefelt, fasekontrast, immun fluorescens, blycitrat, farget utstryk, elektronmikroskopi Farget lysmikroskopi, transmisjonselektronmikroskopi Lett å se, ikke alltid like lett å finne dersom pasienten har fått antibiotika. Kan sees i vevsprøver og under laboratorieforhold. Inneholder fullstendige spiroketer. Discoid form (Runde som skiver) Mørkefelt, elektronmikroskopi Trådformen kan forvandles til en rund skive, sees i pasientblod og under laboratorieforhold. Blebs (kuleformede avsnøringer på selve spiroketen) Mørkefelt, elektronmikroskopi Avsnøres fra trådformen. Inneholder arvestoff. Gemma (runde kuler) Mørkefelt, elektronmikroskopi En Blebs som er avsnørt kan sees som en liten kule hvori det er DNA Korn (en liten Gemma) Mørkefelt, elektronmikroskopi Kan være en død mikrobe eller en Gemma med DNA militære og hos NASA. Når dataprogrammet fanger opp en av de ulike Borreliaformene det er programmert til å gjenkjenne, vil spiroketens ulike former automatisk bli festet til filmen, farget med fargelegging i dataprogrammet, klassifisert og lagret i en database sammen med pasientens data. Den totale prisen for slikt utstyr ligger pr i dag på ca kroner og en tekniker vil kunne analysere en prøve i løpet av 10 minutt med 99 % treffsikkerhet 4. Årsaken til at slike kreative tanker enda ikke har slått rot i Norge eller USA for den saks skyld, kan være markedsmekanismer. Selgere av ELISA- og BLOT-tester har milliardfortjenester på verdensbasis for sine produkter og ønsker ikke velkommen billige og enkle metoder som er bedre enn deres egne. Videre avslørte Lyme Disease Association i USA i 2001; at mange ledende professorer og forskere som er premissleverandører til Borreliaforskning og mediedebattantene, selv har patenter på serumtester som de høster store fortjenester på. Uansett hva vi måtte mene om disse personenes faglige nivå; det virker ikke helt patent at de skal ha en form for monopol på å gi råd når sykehusene skal legge til rette for valg av tester! Jeg forstår godt at vi trenger ELISA og BLOT, men at vi bare skal ha dette og ikke mikroskopi, er å gå for langt. Like lite som en mikroskopist alene løser alle problemer, kan ELI- SA og BLOT gjøre det. Det optimale ville være en kombinasjon. Der den ene er svak er den andre sterk og omvendt. Det er den optimale løsningen for legen og derved det beste for pasientene! Kan noen finne svakhet ved denne type tankegang ber jeg om at de skriver til meg, slik at jeg kan vurdere argumentene. Noen eksempler på ulike Borreliaformer som kan sees i mikroskop se tabell 1 5. Noen problemer til ettertanke. Hvor ofte har man i praksis truffet blink? Min egen erfaring med mikroskopi tilsier at i 8 av 10 tilfeller med sikker Borrelia finnes det en eller annen form av spiroketer i blodet. Andre mikroskopister kan ha andre erfaringer. Sigurd Aartun i Stavanger som eier firma Mikroforsk, har undersøk rundt 50 prøver for oss de siste tre årene og har hatt treff på rundt 80 % av prøvene. Den beste treffsikkerheten opplevde jeg ved besøk hos forskere i Ungarn der treffsikkerheten basert på statistikk fra undersøkte blodtester lå på 99 %. Selv om man ser spiroketer i deres ulike former må enhver pasient Uansett huske dette: det finnes mange typer spiroketer i denne verden og kun et fåtall gir opphav til sykdom. I følge professor Morten Laane er det kun 3 av i alt 12 ulike Borreliaformer som kan infisere mennesker, og som samtidig gir opphav til helseskader 6. I tillegg til dette kommer relativt harmløse spiroketer som Leptospira Bucchalis, som er en naturlig munnbakterie. Professor Laane 7 skrivere videre i samme artikkel om kritikken mot mikroskopistene at: Et stort antall medisinske mikrobiologer og patologer over hele verden har den oppfatning at undersøkelse av Borreliainfeksjoner og kronisk Borreliose med mikroskop ikke er til å stole på eller helt uten nytte. Blant de mange argumentene som brukes er at rette trådformer, CWD-former, små kuleformer, perlekjedeformer, runde legemer og trådformer enten er artefakter fra mikroskopiteknikken, proteinlekkasje fra cellen, fibrintråder eller at det skyldes at blodet går i oppløsning! Nå er jeg ikke spesialist på dette feltet selv om jeg har noen år bak meg med mikroskopering, og selv om jeg har samlet over sider hva vi måtte mene om disse personenes faglige nivå; det virker ikke helt patent at de skal ha en form for monopol på å gi råd når sykehusene skal legge til rette for valg av tester! naturterapeuten september

6 a ktuelt om Borrelia; men jeg tror at de som kritiserer mikroskopister for ikke å kunne faget, ville ha kommet lenger ved selv å sette seg inn i faget og deretter uttale seg ut fra egne erfaringer. Ingen blir så smarte som de som selv gjør jobben og dessverre blir ingen så skråsikre på at de som gjør jobben tar feil, som den som aldri har gjort jobben. Jeg retter ikke pekefinger mot noen spesielt, jeg har selv tatt grundig feil mange ganger, men ved å gå meg selv i sømmene og lære meg faget, har jeg gradvis blitt mindre selvsikker på andres feil og mer klar over mine egne. Dette gjør meg mer fokusert på å skjøtte min egen jobb så godt som mulig. Dette gagner mine pasienter og har redusert min interesse for å rette uberettiget kritikk mot andre. Referanser Brunner M & Sigal L H: Immune Complexes from serum of patients with Lyme Disease Contain Borrelia burgdorferi Antigen and Antigen specific antibodies: Potential Use for Improved testing, The Journal of Infectious Diseases, July1, 2013, 208(1), Zimmer V: Samtale med Borrelia-aktivist som har deltatt i møte med helseminister Støre, Basert på samtale med ungarsk forsker som over 30 år hadde analysert prøver med 99 % treffsikkerhet. 5. Se fotnote Se fotnote Laane M : A simple method for the detection of live Borrelia spirochete in human blood using classical microscopy techniques. Biological and Biomedical Reports, 2013,3(1), Brunner M & Sigal L H: Immune Complexes from serum of patients with Lyme Disease Contain Borrelia burgdorferi Antigen and Antigen specific antibodies: Potential Use for Improved testing, The Journal of Infectious Diseases, July 1, 2013, 208(1), Zimmer V: Samtale med Borrelia-aktivist som har deltatt i møte med helseminister Støre, InnerLife, ArunA-Akademiet I GUDINNENS FOTSPOR; klok, helbreder og forfulgt 1-årig selvutviklingskurs i kvinnelige livsvisdom! ENERGI-PSYKOLOGI 1-årig selvutviklingskurs Begge kursrekkene start oktober 2013 Be om kursprogram 24 naturterapeuten september 2013

Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis. Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg

Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis. Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Diagnostikk i lab.: Dyrkning Nukleinsyre amplifikasjon Serologi ELISA/CLIA Immunoblot Indikasjon,

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET. Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) Min konklusjon

ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET. Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) Min konklusjon ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) En moderne Western blot som baserer seg på rekombinante in vivo antigener er å foretrekke da en her bruker spesifikke antigener

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod 1.1 Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling ÅPENT MØTE OM DIAGNOSTIKK AV LYME BORRELIOSE 16.NOVEMBER 2013 Sørlandet sykehus har forsket på Epidemiologi

Detaljer

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Rapport om diagnostisering og behandling av flåttsykdom 2009 Rapporten er et resultat av

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Diagnostikk av HIV-infeksjon

Diagnostikk av HIV-infeksjon Diagnostikk av HIV-infeksjon Anne-Marte Bakken Kran Førsteamanuensis, konst. overlege Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål HIV diagnostikk Primærdiagnostikk: Hvilke tester har vi og når skal de brukes? Analysestrategier

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV. bioingeniør Anne-Berit Pedersen

Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV. bioingeniør Anne-Berit Pedersen Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV bioingeniør Anne-Berit Pedersen Borreliadiagnostikk - Hva gjøres rutinemessig - Hva gjøres av tilleggstester - Hvilke kriterier legges til grunn når

Detaljer

BORRELIA BURGDORFERI cyste-former En årsak til resistens og reaktivering

BORRELIA BURGDORFERI cyste-former En årsak til resistens og reaktivering BORRELIA BURGDORFERI cyste-former En årsak til resistens og reaktivering Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson BORRELIA

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Laboratoriediagnostikk av flåttbårne infeksjoner

Laboratoriediagnostikk av flåttbårne infeksjoner Laboratoriediagnostikk av flåttbårne infeksjoner - Lyme borreliose (Borrelia burgdorferi sensu lato) - Skogflåttencefalitt (Tick-borne encephalitis virus/tbe-virus) - Harepest (Francisella tularensis)

Detaljer

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk!

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! 6 Denne artikkelen handler om hvorfor kunnskap kan gjøre vondt og forklarer blant annet hvorfor Mae West tok feil når hun hevdet at for mye av det gode

Detaljer

Nye analysestrategier ved mistanke om flåttbårn sykdom. Andreas Emmert; Lege Mikrobiologisk avdeling SiV

Nye analysestrategier ved mistanke om flåttbårn sykdom. Andreas Emmert; Lege Mikrobiologisk avdeling SiV Nye analysestrategier ved mistanke om flåttbårn sykdom. Andreas Emmert; Lege Mikrobiologisk avdeling SiV Vi vet at spesifisiteten på symptomene ved Borreliose er langt ifra 100%. For eksempel er spesifisiteten

Detaljer

FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER HOS HJORTEVILT?

FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER HOS HJORTEVILT? MILTPROSJEKTET FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER HOS HJORTEVILT? Olav Rosef Torsdag 3.mars 2016 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Diskusjon om helsetilstand hos elg har foregått i mange år (små dyr) Diskusjon om årsaker og

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Pasientperspektiv på flåttoverførte sykdommer

Pasientperspektiv på flåttoverførte sykdommer Pasientperspektiv på flåttoverførte sykdommer Pasienterfaringer og samarbeid med helsevesenet Kurs for leger Kristiansand 10.10.2014 Norsk Lyme Borreliose-Forening Opprettet 6. april 2009 Formål: Drive

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Det sitter i klisteret

Det sitter i klisteret Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Proteiner som skrur av DNA ved Huntingtons sykdom: Mer enn hva man ser ved første

Detaljer

GMO og samfunnsnytte. GMO-vurderingskriterier PGD og ukjent bærerstatus Norsk vaksineoppfinnelse

GMO og samfunnsnytte. GMO-vurderingskriterier PGD og ukjent bærerstatus Norsk vaksineoppfinnelse Tidsskrift fra Bioteknologinemnda Nr. 4/2009 18. årgang GMO og samfunnsnytte GMO-vurderingskriterier PGD og ukjent bærerstatus Norsk vaksineoppfinnelse Genmodifisert sukkerbete Vi er alle «bønder» Syntetisk

Detaljer

Informasjon om CDI. (Clostridium difficile-infeksjon) til pasienter og pårørende

Informasjon om CDI. (Clostridium difficile-infeksjon) til pasienter og pårørende Informasjon om CDI (Clostridium difficile-infeksjon) til pasienter og pårørende N oen bakterier er livsviktige for vår eksistens. Alle mennesker har sin egen sammensetning av bakterier som lever i symbiose

Detaljer

Snakke med eksperter. Nature s Fury 2013

Snakke med eksperter. Nature s Fury 2013 Snakke med eksperter Å snakke med eksperter er en kjempefin måte for laget deres å: Lære mer om temaet i årets oppdrag Finne oppdatert informasjon Oppdage potensielle problemer Lære hva som blir gjort

Detaljer

Blod-hjerne-barrieren

Blod-hjerne-barrieren Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Kan en egen transporttjeneste i hjernen få legemidler mot Huntingtons sykdom dit

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen (4 timer)

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital, ÅRSRAPPORT 2013 Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Bakgrunnsinformasjon Helse Midt-Norge RHF ved ble tildelt nasjonal referansefunksjon

Detaljer

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015 LITEN PLASS TIL MOTSTEMMER: Normen i ME-samfunnet er å presentere negative erfaringer. Forskerne, som fulgte 14 ME-fora over tre år, fant ingen eksempler på positive erfaringer med helsetjenesten. Den

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT 2008. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis ÅRSRAPPORT 2008 fra Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital Besøksadresse: Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital,

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Diagnostiske tester. Friskere Geiter Gardermoen, 21. november Petter Hopp Seksjon for epidemiologi

Diagnostiske tester. Friskere Geiter Gardermoen, 21. november Petter Hopp Seksjon for epidemiologi Diagnostiske tester Friskere Geiter Gardermoen, 21. november 20112 Petter Hopp Seksjon for epidemiologi Temaer Hva er en diagnostisk test Variasjon - usikkerhet Egenskaper ved en test Sensitivitet Spesifisitet

Detaljer

EN MÅNEDS GALSKAP SUSANNAH CAHALAN. Oversatt av Per Steinar Mannes

EN MÅNEDS GALSKAP SUSANNAH CAHALAN. Oversatt av Per Steinar Mannes HJERNE I BRANN EN MÅNEDS GALSKAP SUSANNAH CAHALAN Oversatt av Per Steinar Mannes Tilegnet de som ikke har fått noen diagnose INNHOLD Fra forfatteren Norsk forord Forord FØRSTE DEL: GAL 1. kapittel Bedbug

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene på fagets premisser.

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene på fagets premisser. Lesing i valgfaget forskning i praksis Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene på fagets premisser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 10.09.2015 Innhold Praksiseksempel - Kan vi stole på forskning?

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M Neglesopp I N FO R M A SJ O N O M E T VA N L I G P RO B L E M Neglesopp er et vanlig problem. Fotsopp er enda mer vanlig og er ofte en forutsetning for at en person skal få neglesopp på tærne. Fotsopp

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2014 Informasjon til foreldre Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 1 ROTAVIRUSVAKSINE BLE INNFØRT I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET HØSTEN 2014 HVA ER ROTAVIRUSSYKDOM? Rotavirus er årsak

Detaljer

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Barn påp reise 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Risiko for alvorlig infeksjoner hos de minste barnna NORMENN PÅ REISE ÅR 2006 Ca. 1,2 mill. nordmenn dro ut av Norge juli med fly!! 1 av 3 blir syke på

Detaljer

Kan triste mus hjelpe i behandlingen av Huntington sykdom? Depresjon ved HS

Kan triste mus hjelpe i behandlingen av Huntington sykdom? Depresjon ved HS Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Kan triste mus hjelpe i behandlingen av Huntington sykdom? Hva kan vi lære om depresjonssymptomer

Detaljer

BIOS 1 Biologi

BIOS 1 Biologi . Figurer kapittel 10: Menneskets immunsystem Figur s. 281 En oversikt over immunsystemet og viktige celletyper.> Immunsystemet Uspesifikt immunforsvar Spesifikt immunforsvar Ytre forsvar: hindrer mikroorganismer

Detaljer

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Disposisjon Begreper Omfang og tall Medisinske og politiske aspekter ved privat helsetjeneste

Detaljer

Flått Harald Reiso Tromøy legesenter Flåttsenteret, Sørlandet Sykehus

Flått Harald Reiso Tromøy legesenter Flåttsenteret, Sørlandet Sykehus Flått Harald Reiso Tromøy legesenter Flåttsenteret, Sørlandet Sykehus Flått - Ixodes Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Etablert 2013. Mål: Systematisere & formidle ny kunnskap & forskning

Detaljer

Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utgangspunktet Mange infeksjonssykdommer gir langvarig / livslang immunitet Vaksinering har som mål å få kroppen til å utvikle samme immunitet

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA)

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) Versjon av 2016 1. HVA ER PFAPA 1.1 Hva er det? PFAPA står for Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis.

Detaljer

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som årlig rammer nordmenn.

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som årlig rammer nordmenn. Schizofreni Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som årlig rammer 500-600 nordmenn. Hva er schizofreni? Sykdommen debuterer vanligvis tidlig i livet (15 35 år), og fører ofte til problemer med utdanning,

Detaljer

Hvorfor og hvordan melde avvik? Hvorfor og hvordan klassifisere avvik? Kan vi ha en felles klassifikasjon lokalt og nasjonalt?

Hvorfor og hvordan melde avvik? Hvorfor og hvordan klassifisere avvik? Kan vi ha en felles klassifikasjon lokalt og nasjonalt? Oslo 23.august 2013 Hvorfor og hvordan melde avvik? Hvorfor og hvordan klassifisere avvik? Kan vi ha en felles klassifikasjon lokalt og nasjonalt? Øystein Flesland, seksjonsleder dr. med. seksjon for meldesystemer

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Strevet med normalitet

Strevet med normalitet Strevet med normalitet Noen personers erfaringer fra å leve med kronisk tarmbetennelse Presentasjon av masteroppgave Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2009 Randi Opheim Veileder: Professor Gunn Engelsrud

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud. En snikende fare

Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud. En snikende fare Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud Sukker En snikende fare Forord I den senere tiden har vi observert at enkelte etablerte, norske ernæringsforskere har snakket mindre om det «farlige» kolesterolet

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER eg har brukt mye tid på å forsøke å løse noen av kroppens mysterier. Da jeg begynte på doktorskolen fant jeg fort ut at det å lære om den fantastiske kroppen

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Susanne G. Dudman, overlege dr. med. Avdeling for virologi, FHI Ebola seminar, Oslo kongress senter 10. desember 2014 Filovirus Marburg (1967) Ebola (1976)

Detaljer

Når Gud er legen ...

Når Gud er legen ... Når Gud er legen... 1 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Salme 103,2.3 2 Når Gud er legen... Jeg holdt nettopp på å forberede meg

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland

Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland Borrelia Foto Ø. Brorson 2 Hva jeg ønsker å belyse i dag Nevroborreliose, vanskelig å kjenne igjen? Nevroborreliose, en

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2014 2 Følger av at

Detaljer

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom A gentle revolution in IBD therapy innhold Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12

Detaljer

Loven om total sannsynlighet. Bayes formel. Testing for sykdom. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Loven om total sannsynlighet. Bayes formel. Testing for sykdom. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Loven om total sannsynlighet La A og Ā være komplementære hendelser, mens B er en annen hendelse. Da er: P(B) P(B oga)+p(b ogā) P(B A)P(A)+P(B Ā)P(Ā) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist

Detaljer

Screening i lavprevalent befolkning

Screening i lavprevalent befolkning Screening i lavprevalent befolkning Mona H Fenstad AIT St. Olavs hospital 1 2 Unngå smitte Frivillige eller betalte donasjoner? Prevalens av transfusjonsoverførbare sykdommer? Utelukkelse av givere Testing

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

TIPS - oppdagelsesteamet

TIPS - oppdagelsesteamet TIPS - oppdagelsesteamet Stavanger Universitetssykehus Robert JørgensenJ Noen fakta om Schizofreni. På verdensbasis er det ca 5-10 nye tilfeller med diagnosen Schizofreni på p pr. 100 tusen innbyggere.

Detaljer

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN Etter sjokket Traumatisk stress og PTSD Om forfatteren: Om boken: «Dette er en bok som har sitt utgangspunkt i en sterk personlig beretning fra en kvinne som kom tett

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS ISBN: 978-82-489-1731-1 Forfatteren har mottatt støtte fra Stiftelsen

Detaljer

Schizofreni som selvforstyrrelse (dyp identitetsforstyrrelse)

Schizofreni som selvforstyrrelse (dyp identitetsforstyrrelse) Schizofreni som selvforstyrrelse (dyp identitetsforstyrrelse) Selvopplevelse, selvforståelse, selvforstyrrelse: en fenomenologisk-eksistensiell plattform for terapeutisk dialog Paul Møller dr.med., spesialist

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

NRRs KARANTENEBESTEMMELSER

NRRs KARANTENEBESTEMMELSER NRRs Karantenebestemmelser 2007Gyldig fra 19.05.07 Side 1 av 5 LDK/rw NRRs KARANTENEBESTEMMELSER Ved mistanke om, eller dersom det er konstatert smittsom sykdom i en bestand, skal hele bestanden holdes

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utvikling av nye vaksiner Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utfordringer De vaksinene som er «lette å lage» har vi allerede De vaksinene det nå arbeides med, er vanskelige: Gjennomgått sykdom

Detaljer

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem De døende gamle Retningslinjer for etiske avgjørelser om avslutning av livsforlengende behandlingstiltak Bergen Røde Kors Sykehjem Husebø - jan - 06 2 1. Etiske avgjørelser om å avslutte eller unnlate

Detaljer

Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis. Smitteverndagene, FHI, 22.04.2013. Knut Eirik Eliassen, ASP, Stipendiat og allmennlege

Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis. Smitteverndagene, FHI, 22.04.2013. Knut Eirik Eliassen, ASP, Stipendiat og allmennlege Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Smitteverndagene, FHI, 22.04.2013 Knut Eirik Eliassen, ASP, Stipendiat og allmennlege Flåttbårne sykdommer fra en allmennleges ståsted Guidelines Nasjonale faglige

Detaljer

Kreftforskning.no/myklebost. Eva Wessel Pedersen. Cancer Stem Cell Innovation Centre

Kreftforskning.no/myklebost. Eva Wessel Pedersen. Cancer Stem Cell Innovation Centre Stam Celler og Kreft Eva Wessel Pedersen Avdeling for Tumorbiologi,, Radium Hospitalet Cancer Stem Cell Innovation Centre Oversikt Stamceller generelt Hvorfor vi forsker på stamceller Kreft-stamceller

Detaljer

Eggcellen en del av selve moderskapet? En kulturanalyse av eggcellens betydninger I den norske debatten om eggdonasjon Kristin Hestflått, NTNU

Eggcellen en del av selve moderskapet? En kulturanalyse av eggcellens betydninger I den norske debatten om eggdonasjon Kristin Hestflått, NTNU Eggcellen en del av selve moderskapet? En kulturanalyse av eggcellens betydninger I den norske debatten om eggdonasjon Kristin Hestflått, NTNU Empirisk materiale Intervjuer med mennesker som på ulike måte

Detaljer

Audun Myskja. Finn din indre kraft

Audun Myskja. Finn din indre kraft Audun Myskja Finn din indre kraft FORORD I den siste tiden har «healing» blitt mye diskutert i mediene. Ordet er nesten litt betent, og mange mennesker har nok stereotype oppfatninger om de som driver

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer