Hald. nr Internasjonale Senter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hald. nr. 4 2012. Internasjonale Senter"

Transkript

1 en annen verden Like - samtidig forskjellige Er det vanskeligere enn du trodde det skulle bli? Vi måtte gjøre noe Livsvarig lærdom Ikke oss og de, men vi Presentasjo av Focus, Connec og ActNow Mest betydningsfulle forandring Internasjonale Senter blad av Hald Et nr

2 Leder «Et år av en annen verden». Det er det vi lover våre søkere til skolen. Og vi følger våre studenter tett både før de drar og etter de komme hjem. Og vi vet at det faktisk er slik det oppleves for dem. Men er det et år de bringer med seg videre i livet og som faktisk påvirker valgene de gjør? Både nåværende og tidligere studenter deler her sine erfaringer og tanker om året på Hald og om hvordan året påvirker dem. Eric og Sytske, i henholdsvis Trondheim og Peru, forteller om hvordan inntrykkene invaderer- selv om de er av ulik art. Vegard og Birgit har begge valgt å jobbe videre med erfaringer fra Hald som utgangspunkt. De erfarer begge at engasjementet deres fortsatt er preget av dette året. Robert fra Uganda og Gillian fra Kenya, var begge studenter her og ble senere gift. Som du kan lese har også deres engasjement fortsatt og vokst til noe stort i Uganda. Disse historiene gjør at vi som arbeider med studentene kan fortsette å tro på at skolen har en verdi. Det skapes engasjement hos den enkelte student, men det skapes også mange synergieffekter rundt om i verden når mennesker rundt studentene blir berørt av deres valg og engasjement. Det motiverer oss som jobber med dem til å fortsette arbeidet og vi gleder oss over alt som skjer i kjølevannet av «et år av en annen verden». Britt Jorunn Neerland Like - samtidig forskjellige Tre måneder i Norge har presentert meg for en enorm kulturell læringsmulighet. Viktigst, så har jeg lært at selv om kulturene innehar mange likheter, så er de ganske ulike. Ulikhetene oppfattes ganske lett og man kan tilpasse seg dem (objektive ulikheter), eller de tar tid å tilpasse seg til (subjektive ulikheter). Ta for eksempel den dagen min teampartner og jeg forlot Hald i Mandal for å reise til praksisplassen vår i Trondheim. Med suksess entret vi bussen til Kristiansand og deretter toget til Oslo. Problemene startet da vi ankom fem minutter for sent til Oslo Sentralstasjon! Vi hadde 12 minutter på oss til å rekke og skifte tog. Innen vi hadde kavet oss selv og vår tunge bagasje til informasjonsluken for å få informasjon om neste tog, og innen vi hadde kavet oss videre til riktig plattform, så var toget underveis. Neste tog til Trondheim gikk om tolv timer! Unødvendig å si, men vi ankom Trondheim trøtte og frustrerte! Jeg lærte to viktige kulturelle ulikheter på turen. Den første er forskjellen på individualistiske og kollektive kulturer. Vi reiste med masse bagasje og forventet at noen ville hjelpe oss i løpet av turen. Da vi var på Sentralstasjonen i Oslo undret jeg meg over at ingen tilbød seg å hjelpe oss, selv når det var helt tydelig at vi trengte hjelp. Jeg stammer fra en kultur der hjelp til bagasjen ville ha kommet raskt (og antageligvis for en liten slant!). Den andre ulikheten er at vi tenker ulikt om tid. Kenyanere tenker at de har rikelig med tid og at den telles i timer og begreper som morgen, ettermiddag, kveld og natt. Jeg tror ikke vi har uttrykk som «å miste bussen», fordi busser kommer og går hele tiden. Som en kontrast har jeg måttet vente (mange ganger må jeg tilføye) på neste buss fordi jeg mistet den dyrebare, ene bussen. Folk her kommer på tiden, og møter begynner og slutter når de skal. Slik viser man respekt i Norge. Min konklusjon er: vi må sette pris på ulikhetene mellom kulturene og ydmykt lære dem å kjenne for å berike våre interkulturelle samhandlinger. Patty Lane skriver så bra i boka «En nybegynners guide til å krysse kulturer»: For å forstå oss selv, og til sist også våre medmennesker, må vi forstå den påvirkningen vår kultur har på hvert aspekt av hvem vi er, hvordan vi tenker, hvordan vi oversetter våre erfaringer og hva vi setter pris på». På denne måten påvirker vi alle kulturer vi beveger oss i til å bli bedre. Tekst: Eric Mokaya Momanyi Focus-student i Trondheim

3 «Er det vanskeligere enn du trodde det kom til å bli?» Det var spørsmålet en venninne stilte meg på Skype i dag. Spørsmålet traff blink. Jeg svarte: «nei, jeg synes egentlig at det er mye lettere enn jeg trodde det kom til å bli». Venninnen min så på meg med et spørrende uttrykk, og jeg innså at jeg de siste ukene har hatt vanskelig for å føle hva disse triste, glade og tunge historiene og inntrykkene egentlig gjør med meg. Jeg tror at jeg ubevisst prøver å unngå følelsene. For å beskytte meg selv? Jeg vet ikke, men det er rart å ikke klare å kjenne hva det gjør med meg, det er nesten som om jeg ser på en dokumentar. Det er virkelighet, men samtidig er det som om jeg venter på et «The End»-skilt som drar meg tilbake til virkeligheten - til sofaen hjemme, hunden som må på tur, tannpuss og min egen seng på mitt eget rom. Det er forvirrende hvor lett integreringen egentlig har vært: det å se og høre ting du skulle ønske man aldri trengte å høre fra en mor, et barn eller en 18-årig ungdom. Jeg lurer på om jeg er en kald, ufølsom og dårlig person siden jeg ikke griner hver kveld eller har en annen emosjonell reaksjon. Samtidig innser, og vet jeg, at hvis jeg skulle følt på alt som skjer rundt meg, så ville jeg ikke hatt et liv igjen. Jeg ville vært ubrukelig og mest sannsynlig tilbragt alle mine dager med å grine. Den samme venninnen fortalte på slutten av samtalen vår at hun rett før hun ringte hadde vært veldig frustrert. Hun skulle bestille konsertbilletter til venner og familie, men nettsiden ville ikke laste særlig raskt, og det oppstod masse problemer. Men etter at jeg hadde fortalt henne mine historier om det jeg hører og ser hver dag, følte hun at alle nettside-problemene plutselig ble ekstremt ubetydelige. Mine historier rørte henne og fikk henne til å innse hvor mye hun egentlig hadde. Dette er muligens en indikasjon på at jeg ikker er særlig sensitiv for tiden. Jeg leter fortsatt etter en gyllen middelvei. Men praten med venninnen min fikk meg til å kjenne at det gjør meg glad at jeg kan spre ordet, at jeg kan røre folk og forhåpentligvis forandre mennesker med historiene jeg opplever og hører om. Det gjør meg glad og gir meg håp, at det steg for steg virkelig er mulig for meg å påvirke mennesker med historiene. Med håpet vokser også følelsene, og med følelsene vokser også jeg, idet jeg klarer å innse hva dette eventyret gjør med meg. Det gir meg utstyr til å røre mennesker, gir meg en skatt jeg vil bære med meg resten av livet. En skatt som jeg kan bruke til å gjøre en forskjell. Uansett hvor jeg er, og hvor jeg drar. Tekst: Sytske van Daal Act Now i Peru

4 Robert og Gillian Edube var begge studenter ved Hald Internasjonale Senter i 2006, han fra Uganda og hun fra Kenya. De ble gode venner i løpet av året og etter at de reiste hjem ble de forlovet og gift i Gillian sluttet i sin bankjobb i Kenya for å flytte til Uganda der Robert hadde startet firma. Dette er deres historie om hva året på Hald gjorde med dem og hvilke følger det fikk for framtiden deres.

5 Vi måtte gjøre noe V i ble plukket ut som deltakere på Hald i 2006, på et tidspunkt da begge to arbeidet som ettåringer for henholdsvis FOKUS Uganda og FOKUS Kenya. Vi opplevde begge at vi ble plukket ut til utvekslingsprogrammet for å tjene Gud gjennom Hald. Mens vi var på Hald ble vi opptatt og utfordret av utallige utviklingsspørsmål og vi ble innført i tema som angikk Afrika, slike som fattigdom, korrupsjon og HIV. Vi som Afrikanere ble ofte utfordret av å erfare hvordan hele verden jobber så hardt for å skape forandring i landet vårt. Vi opplevde nok at vi som Afrikanere ikke gjorde noe selv. Men saken er at vi kan gjøre noe siden fattigdommen eksisterer i vårt nabolag, i vår menighet og i vår familie. Gjennom Hald ble vi eksponert for fattigdommens realiteter og lærte noe om hvordan vi faktisk kan involvere oss. Lærdommen skjerpet også vår karakter og tegnet et så tydelig bilde av nøden i verden at vi måtte gjøre noe. Året på Hald åpnet øynene for vår egen verden, takket være lærerne og ledelsen som forandret livene våre gjennom sin undervisning. Vi ber virkelig om at mange unge kan få sjansen til å oppleve Hald Internasjonale Senter! Rett etter vi giftet oss ble det klart for oss hva vi skulle gjøre, og vi startet Shalom Namutere Project (SNP) i Visjonen er å skape håp og framtid i de mest sårbare lokal-samfunnene ved å gi dem mulighet for bærekraftig utvikling. Vi er ikke rike, men vi har kunnskapen og muligheten til å gjøre noe. *Årlig ungdomskonferanse hvor det arbeides med fattigdom- og utviklingstema, ferdighetstrening og HIV/AIDS kunnskap. *Årlig HIV-fokusering i lokal-samfunnet der vi gjennomfører frivillige tester i 8 landsbyer. *Ferdighetstrening med ungdom og kvinner, det kan være såpeproduksjon, snekring, søm, baking og data. Dette gjennomfører vi med hjelp av unge voluntører og de lokale kirkene. Hovedmålet vårt er å opprette et helsesenter, en teknisk skole og i framtiden også ungdomsskole og universitet. Vi håper også at vi kan bygge et ungdomssenter med en hall som de kan arrangere samlinger i, bygge opp et kontorkompleks (siden å leie er så dyrt!), og kjøpe en bil som ville lette fremkommeligheten for de ulike programmene. For oss er ikke dette veldedighet, men rettferdighet. Jesus ønsker at vi tar del i skaperverket og forvalter det på en god måte. *Årlige seminarer for lokalledere, kirkeledere, kvinner og ungdom for å undervise dem i utviklingsspørsmål. Tekst: Gillian Edube Foto av familien: Øystein Ruud Øvrige foto: Robert Edube Prosjektet innebærer: *Ukentlige treff med 55 prosjektbarn der det undervises om ferdigheter og helse. Vi bidrar også med skolemateriell til dem slik at de kan gå på skole.

6 Livsvarig lærdom Det einaste eg ville då eg starta på Hald, det var å få bu og oppleve Afrika på ein mest muleg naturleg måte. Slik sett innfridde Hald-året på alle måtar. Men året førte til så mykje meir i tillegg. Ikkje berre fekk eg leve blant kenyanarar og kamerunesarar, men eg fekk også livsviktig næring til eit varig engasjement. Eit engasjement for å endre på det eg meiner er urettvist. Eit engasjement for å vise andre at det er mykje å lære av dei som ikkje er heilt slik som oss. Eg har alltid vore dårleg på å innrømme at det gjerne finnes betre måtar å gjere ting på enn det eg allereie er van med. Sta er eg også. Eit år i ein annan kultur er god medisin i så måte. Eg har blitt meir open for refleksjon, meir open for dialog. Eg har forstått at det ikkje alltid er dei norske løysingane som fungerer best. Tvert imot! Kunnskapen eg fekk på Hald kjem også godt med i eit samfunn der mange ser ut til å føretrekke billige varer framfor gode arbeidstilhøve i Bangladesh og rettvis løn i Kina. Me bur i ei boble, der vårt dårlege samvit vert pleia av ein årleg TV-aksjon og eit mål om at ein prosent av statsbudsjettet skal gå til bistand. Vårt liv påverkar andre sine liv. Eg åleine kan sjølvsagt ikkje gjere så mykje, men om me saman kan påverke kvarandre til å endre våre vaner og livstil, så kan me saman endre på dei vonde mekanismane i verda. Det er framleis mykje refleksjon og arbeid å gjere når det gjeld vår urettvise verd. Hald har i så måte vore avgjerande for meg. Etter å ha gått på Fokus, Laget si linje på Hald, har eg lært mykje om kor viktig utdanning er for utvikling og rettferd. Dei ivrige studentane i Kenya og Kamerun kjem ofte i tankane mine når eg uffar meg over kor mykje pensum eg har. Så heldig eg er som får studere! Gratis! Hald gjorde meg også kjent med NMS, og eit år som eittåring i Mali var difor nærliggjande. Året i Mali har lært meg mykje. Deriblant kor viktig det er med bistand som er retta mot grunnleggjande menneskerettar som kvinnerettar og tilgang til vatn og utdanning. I dag er eg leiar i Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon, RE:ACT, som har sitt utspring frå Hald. Her får eg høvet til å bidra til å byggje ein organisasjon som har som mål å vekkje merksemd kring det me meiner er urettvist. Dei mange flott menneskja eg har blitt kjent med, og dei mange erfaringane eg har tileigna meg gjennom Hald, kjem til å følgje meg livet gjennom. For meg har Hald vore avgjerande for det som ser ut til å kunne bli eit livsvarig engasjement for rettvis fordeling, utviklingsarbeid og Afrika, kontinentet eg har blitt så glad i. Tekst og foto: Vegard Tjørhom, Fokus-student , Leiar i RE:ACT, statsvitskapstudent og journalistpraktikant i NRK

7 Ikke oss og de, men vi Året var mitt år av en annen verden. Etter tre år på utviklingsstudier på Universitetet i Oslo, kjente jeg at jeg trengte et år hvor jeg kunne få inspirasjon. På Universitetet leste jeg side opp og side ned om hvordan verden er snekret sammen, hvorfor de store ulikhetene oppstår og hvor fattigdommen er størst. Bilde på oss i Nord og de i Sør ble større og større etter hvert som jeg leste om temaet. Jeg følte det manglet en viktig del oppi det hele, nemlig relasjoner og egne erfaringer i Sør. Helt naturlig ble det for meg å søke Hald, ettersom det er den eneste skolen i Norge som tilbyr både undervisning med studenter fra hele verden og ikke minst et utenlandsopphold på 7 mnd. Jeg kunne ikke la denne sjansen gå fra meg! Hald ble for meg et supernyttig praksisår hvor jeg lærte noe nytt hver dag! Nå var det ikke bare bøker som skulle lære meg de store forskjellene mellom rik og fattig, nå fikk jeg levende historier og venner som kunne lære meg det. De bekjentskapene jeg fikk gjennom Hald ble gull verdt. Det at jeg fra Norge, James fra Kenya og Gregory fra Brasil kunne snakke om verdensproblematikken fra tre vinkler, gjorde at vi fikk en mye bredere forståelse av verden og hverandre. Vi sa ofte til hverandre at verden kunne vært Hald, da hadde det neimen ikke vært krig. Alt handler jo om kommunikasjon og relasjoner! Skolen Hald er unik, ettersom den tilbyr både et internasjonalt studentmiljø og et syv mnd langt opphold i et praksisland. Mitt land ble Uganda. Her jobbet jeg hos en av partnerne til Strømmestiftelsen, Miles2Smiles, et dagsenter for barn med enslige foreldre. Jeg jobbet i slummen, bodde der og hadde min hverdag der. Det lærte jeg mye av! Det å kunne kjenne på kroppen hvordan andre har det, er den beste lærdom. Det å kunne besøke hjemlandet til flere av vennene mine på Hald, var nyttig. Nå fikk jeg selv erfare hverdagen deres. Det aller viktigste med dette oppholdet, var å kunne komme forbi det sjokket om hvor store materielle forskjeller som fins i verden, og heller kjenne på hvor like vi er som mennesker! Nå ble det ikke lenger oss og de, men vi. Det viktigste jeg lærte er at hvis vi vil fjerne urettferdigheten og de skjeve fordelingene i verden, så må vi jobbe sammen, ikke hver for oss - separert og isolert fra hverandre. De erfaringene jeg fikk fra Hald har vært viktig for mitt eget engasjement og karrierevalg. Takket være Hald og det oppbyggende miljøet, har jeg fått jobbe videre i bistandsbransjen. Det at jeg kan vise en arbeidsgiver at jeg ikke bare kan det teoretiske, men faktisk har erfart sør-nord-faget, er utrolig viktig! I år har jeg jobbet for Strømmestifelsen som OD-koordinator, hvor jeg har brukt mye av den kunnskapen jeg fikk fra Hald. Jeg ønsker med det å vise et glødende engasjement for temaet, vise at det nytter å hjelpe, samt formidle at det ikke handler om oss og de lenger, men VI. Tekst og foto: Birgit Solbakken Act Now-student Informasjonskonsulent i Stefanusstiftelsen og tidligere OD-koordinator i Strømmestiftelsen

8 Focus Focus on people Focus on God Focus on culture Focus er Laget sitt utvekslingsprogram der vi sender og mottar ungdom fra International Fellowship of Evangelical Students (IFES) som har arbeid i 150 land. Her får du sjansen til å oppleve kristne fellesskap på skoler og universiteter i alle deler av verden. Typiske aktiviteter kan være bibelstudier, bønnegrupper, diskusjoner, leirer og disippeltrening. Dessuten har alle praksisplassene gode bistandsprosjekt du kan arbeide i. Etter et år på Focus vil du ha venner på din egen alder fra en helt annen del av verden. Du vil også få språkundervisning. IFES sitt slagord er Changing the world one student at a time. Kenya: Første tre måneder er praksisen hos Mathare Worship Center (skole, barnehage og kirke) i Nairobi. Tre siste måneder på team med en kenyansk ettåring i Mombasa, Nakuru eller Eldoret. Nepal: Undervise på barneskole i Khatmandu. Menighetsarbeid. Tre ukers opphold itrishuli i Himalaya. Delta i og lede bibelstudier for studenter på to internat i Kathmandu, Serbia: Arbeid i barnehagen Miric, som er et dagsenter for rom-folk i Novi Sad. Ulike aktiviteter i den serbiske lagsbebegelsen EUS. Brasil: Språkstudier og ungdomsarbeid i Santos. Være med på å lede bibelstudier, diskusjoner etc på Universitetet i regi av ABU, arbeid på dagsenter for barn, delta på 3-ukers ledertreningskonferanse med ABU. Ecuador:Barnehagen Casa Victoria i Quito. Pan de Vida gir mat og klær og medisinsk hjelp til trengende. Ulike aktiviteter i den ecuadorianske lags-bevegelsen CECE. Språkstudier på høsten. Noe reising på våren.

9 Connect Connevt with people Connect with God Connect with NMS partners Connect er Det Norske Misjonsselskaps (NMS) utvekslingsprogram med kirkesamfunn og organisasjoner i seks forskjellige land. Dersom du har lyst til å lære om og erfare misjon, bistand og diakoni i praksis så er dette noe for deg. Våre partnerorganisasjoner har lang erfaring i å ta imot norske ungdommer i praksisopphold og det vil være stor grad av fleksibilitet til å tilpasse arbeidsoppgaver etter dine evner og interesser. NMS sine tre programmer Bistand, Budskap og Bygging oppsummerer hva som er innholdet i et år på Connect. Brasil: Praksis i menighetsarbeid og diakonale prosjekter i slummen. Ungdomsarbeid, musikk, engelskgrupper etc. Curitiba, Florianopolis, Aracatuba Kamerun: Engelsk- og dataundervisning for ungdommer, Chrisc (KRIK), barnehjem, kontorarbeid. Ngaoundere. Madagaskar: Engelskundervisning, engelskklubb, Chrisc (KRIK), senter for kriminelle tenåringsjenter, døveskole, lærerskole, praktisk arbeid osv. Antananarivo, Fandriana, Mahajanga. Laos: Engelskundervisning og menighetsarbeid. Praktisk arbeid. Vientiane. Thailand: Barnehage i slummen, førskole i slummen, engelsk- og dataundervisning for ungdommer i slummen, ungdomsarbeid i menigheten, internat for ungdommer fra fattige landsbyer som går på skole i Phibun, fritidsaktiviteter, musikk, hobbyaktiviteter, menighetsarbeid osv. Mukdahan, Phibun, Bangkok. Kina: Engelskundervisning, senter for psykisk utviklingshemmede, senter for autistiske barn. Nanjing.

10 Act Now Act Now er action Act Now gjør noe for å forandre verden Act Now gir god innsikt i å jobbe med bistand Act Now er Strømmestiftelsens utvekslingsprogram for ungdom. Act Now er opptatt av rettferdighet og fattigdomsbekjempelse med et sterkt faglig ståsted innen bistand. Vi ønsker å utrydde fattigdom, kjempe aktivt for en bedre verden gjennom å utruste folk til å hjelpe seg selv. Strømmestiftelsens partnere i Uganda, Tanzania, Bolivia og Peru tar imot og sender studenter til Act Now programmet. Uganda Chrisc Uganda: Gjennom sport og idrett være med å gjør livet bedre for barn og ungdom i Uganda. Miles2smiles: Være med som leder i førskole for fattige barn i slumområde i Kampala. Child Restoration Project: Jobbe med barn og ungdom som bor eller har bodd på gata i Mbale. Drucilla: Jobbe med undervisning, mikrofinans og kvinnegrupper i vakre Kabale. Tanzania TAHEA : Et Community health and education prosjekt som ligger i Mwanza ved Lake Victoriasjøen. Jobbe med å bedre forholdene for familier på landsbygda i Tanzania. Peru Tierra de Ninos: Kunst- og kulturprosjektet for ungdom i utkanten av Lima. La Restinga: Jobbe sammen med lokale ledere i et kulturtiltak for ungdom i jungelen i Amazonas. Nino de Futuros : Et lokalt drevet prosjekt i Huanchoy som driver med utdanning, arbeidstrening for kvinner og forskjellige workshops.

11 MEST BETYDNINGSFULLE FORANDRING Å bo i en annen kultur i 6 mnd kan skape store forandringer på lang sikt. Derfor vil vi i denne spalten hver gang spørre en tidligere student det åpne spørsmålet: Hva var den mest betydningsfulle forandringen etter året på Hald Internasjonale Senter? Før visste eg lite om andre kulturar. Før kunne eg ikkje svare på spørsmål som: Fungerer eigentleg bistand?. Før trudde eg ikkje at eg kunne vere med å forandre verda. Hausten 2010 reiste eit litt forvirra bustehue sørover, vekk frå dei trygge fjella i dalstrøka innanfor. Bustehuet var meg. Med eit ynskje om å gjere noko meiningsfylt, men utan heilt å vite korleis, byrja eg på Hald internasjonale senter. På skulen fekk eg opplæring i global kunnskap, bistand, kampen mot fattigdom, kultur og miljø. Det nærma seg avreise. Eg skulle arbeide på eit dagsenter for gateborn i Mbale, Uganda. Her fekk eg sjå ein del av den verkelege verda. Eg såg livet langs gatene og på marknaden. Folk hadde tid til å prate med kvarandre og smilande ungar leika med trillande sykkeldekk. Seine kveldar såg eg korleis gateungar krølla seg saman under plastsekkar for å halde varmen. Gjennom prosjektet mitt fekk eg vere med å hjelpe desse ungane. Eg fekk kjenne på maktesløysa ved urettferdigheit, og gleda ved å kunne vere til hjelp. Det viktigaste var møtet med menneska. Eg fekk vener med heilt andre kulturelle bakgrunnar, idear og tankar. Likevel oppdaga eg at vi ikkje var så forskjellige. Eg lærte at ein liten innsats kan vere av enorm betyding. Før visste eg ikkje. Nå veit eg betre. Øystein Venås Sørensen Act Now-student 2010/11

12 Følg oss på Facebook! Bloggene til årets studenter finner du her: actnowblog.blogspot.com connectathald.blogspot.com focusathald.blogspot.com Hald Pensjonat og Konferansesenter Abonner på Jan-Erik Halvorsen Jan Kjøstvedt Kjøkkensjef Daglig leder HPK Et blad av en annen verden Elisabeth Ratterman Kontorsekretær Redaktør: Britt Jorunn Neerland Layout: Øystein Ruud Forsidefoto: CHRISC Uganda Fotograf: Øystein V. Sørensen Hald Internasjonale Senter eies av GRATIS Focus, Connect og Act Now er utvekslingsprogrammer innenfor Fredskorpset-ung. Fredskorpset bistår i utvikling av programmene, kvalitetssikrer og finansierer deler av utvekslingen. søknadsfrist 1. april V i s j o n : V i s k a l g i v å r e s t u d e n t e r e t å r av e n a n n e n v e r d e n Ansatte på Hald Internasjonale Senter: Hald Internasjonale Senter Halseveien 37, 4517 Mandal Tlf.: Fax: Gavekonto: Inger Johanne Aa Shealy Daglig leder Øystein Ruud Leder for Focus Agnar Aasland Leder for Connect Harald Eikeland Leder for Act Now Britt Jorunn Neerland Kontorsekretær Siri Telstø Skeie Programmedarbeider Focus Monica Kragholm Programmedarbeider Connect Nine Justvik Programmedarbeider Act Now Ettåringer: Ola Hellenes Sophie Moke Moteke EVS-voluntører: Luis Nogueira de la Muela, Spania Martin Paliocha, Tyskland fredskorpset

Hald. nr. 1 2013. E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n

Hald. nr. 1 2013. E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n Hverdag på Madagaskar Ecuadoriansk hverdag i Stavanger Anderledes hverdag Mest betydningsfulle forandring Hald Internasjonale Senter nr. 1 2013 Leder Livet består

Detaljer

Leder. Den dagli. Britt Jorunn Neerland

Leder. Den dagli. Britt Jorunn Neerland Leder «Bevar ditt hjertet fremfor alt du bevarer, for livet går ut i fra det.» Det handler om å leve helhjertet med vårt liv og i forhold til våre medmennesker Hvordan gjør man det i Norge? Hvordan gjør

Detaljer

Hald. nr. 3 2013. E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n. Internasjonale Senter

Hald. nr. 3 2013. E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n. Internasjonale Senter E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n Hald Internasjonale Senter nr. 3 2013 Leder På nytt kan vi presentere en gjeng med studenter som blir spredd ut over hele verden, fulle av entusiasme og pågangsmot

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hald. nr. 1 2012. E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n

Hald. nr. 1 2012. E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n Takk til forandring Sann takknemlighet There is no magical solution - only hard work Aud har sluttet Ny i staben Most significant change Hald Internasjonale Senter

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Et blad av en annen verden

Et blad av en annen verden Et blad av en annen verden 02 2015 Leder Hvorfor skal du velge Hald Internasjonale Senter i en jungel av andre tilbud? Det er spørsmålet mange ungdommer stiller seg når de vurderer veien videre. I dette

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle.

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle. Oktober 2012: Hei, Atlantis! Beklager at det har tatt meg så utrolig lang tid å svare. Jeg er opptatt nesten hele tiden, og når jeg ikke er ekstremt aktiv er jeg for trøtt til å gjøre noe! Alt i alt så

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Månedsbrev for April

Månedsbrev for April Månedsbrev for April April månad suste forbi med alle dei røde fridagane midt i månaden. Me har hatt ein travel og spanande månad. I forbindelse med påske hadde me med oss ein journalist på tur i Ekornskogen.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hald. nr. 3 2012. E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n

Hald. nr. 3 2012. E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n E t b l a d a v e n a n n e n v e r d e n Sør-sør-utveksling European Voluntary Service Youth Camp Katoon - min historie Årets studenter på Hald Internasjonale Senter Mest betydningsfulle forandring Hald

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012 MILES2SMILES RAPPORT 2012 I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. PROSJEKTNAVN: Miles2Smiles MÅLGRUPPE: Barn og mødre som jobber på markedene

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer