Den svimle pasienten. Legevaktkonferansen 2. september Frederik Kragerud Goplen Øre-nese-halsavdelingen Haukeland universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den svimle pasienten. Legevaktkonferansen 2. september 2011. Frederik Kragerud Goplen Øre-nese-halsavdelingen Haukeland universitetssykehus"

Transkript

1 Den svimle pasienten Legevaktkonferansen 2. september 2011 Frederik Kragerud Goplen Øre-nese-halsavdelingen Haukeland universitetssykehus Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer - Balanselaboratoriet 1

2 Svimmelhet er vanlig Ca. 10 % av befolkningen angir svimmelhet eller dårlig balanse 1 Ca. 2 % av allmennlegekontakter skyldes svimmelhet Ved Balanselaboratoriet i Bergen undersøkes ca. 900 pasienter årlig. 1 av 3 kommer fra andre helseregioner (enn Helse Vest) 1. Levekårsundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå 2

3 Akutt svimmelhet Et av de vanligste nevrologiske symptomene i legevakt Enklere å diagnostisere enn kronisk svimmelhet Takknemlig å behandle Ved bruk av enkle midler kan du være til stor hjelp for pasienten 3

4 Viktigste råd Undersøk pasienten snarest mulig ved akutt vertigo av ukjent årsak Viktig å behandle evt alvorlig tilgrunnliggende sykdom I akuttfasen er det oftere objektive funn Fravær av funn har større betydning Lettere å stille rett diagnose Pasienten får bedre hjelp Du forebygger kroniske, funksjonelle besvær Du lærer mer Bruk strukturert anamnese (evt skjema) Tren på undersøkelsesteknikkene (f.eks. skille mellom spontan- og posisjonsnystagmus) 4

5 Dette foredraget skal handle om Den svimle pasienten Vekt på akuttmedisinske aspekter Differensialdiagnostiske utfordringer Bredt perspektiv Praktiske og enkle metoder som er anvendelige i legevakt Hvordan lære mer 5

6 Cerebral hypo-perfusjon Svimmelhet Nærsynkope Synkope Første prioritet er å avdekke og behandle alvorlig / livstruende sykdom Er pasienten sirkulatorisk stabil? Er det mistanke om kardiogen årsak? 6

7 Preliminær vurdering Bevissthet Respirasjon Hudfarge/temp Brystsmerter BT, puls, hjerte/lunge-us. 7

8 Sirkulatorisk stabil pasient Ortostatisk hypotensjon Hyperventilasjon Andre tilstander Vertebralisinsuffisiens Cerebral mikroangiopati Reversert vertebral blodstrøm (subclavian steal) 8

9 Ortostatisk hypotensjon Hyppig årsak til svimmelhet, synkope og fall hos eldre Assosiert med medikamentbehandlet hypertensjon Postprandial hypotensjon Relatert til alkoholinntak Viktige kjennetegn Synkope eller nær-synkope Det hjelper å sette seg / legge seg ned 9

10 Hyperventilasjon Gir hypokapni Cerebral vasokonstriksjon Svimmelhet - nærsynkope - synkope Prikking i fingre og rundt munnen 10

11 Konklusjon Svimmelhet er et vanlig symptom ved cerebral hypo-perfusjon, men... Andre symptomer har større praktisk betydning Synkope Fall Brystsmerter Tenk på ortostatisk hypotensjon Særlig hos eldre pasienter Pasienter som står på antihypertensiva Ved polyfarmasi 11

12 ske sykdommer Nesten alle nevrologiske sykdommer kan gi svimmelhet eller dårlig balanse, f.eks... Vaskulære lesjoner Tumor cerebri MS Parkinson Andre tilstander Migrene Første prioritet er å avdekke og behandle alvorlig / livstruende sykdom 12

13 Preliminær vurdering Bevissthetsnivå Tale Motilitet Sensibilitet Koordinasjon Hodepine / lysskyhet / nakkestivhet Mental funksjon Svimmelhet er vanlig, men sjelden primærsymptomet ved nevrologiske sykdommer 13

14 Lillehjerneinfarkt Ca hjerneslag per år i Norge Ca. 1,5 % affiserer lillehjernen Kan ligne benigne vestibulære sykdommer Vertigo 78 % Hodepine 64 % Falltendens 75 % Kvalme og oppkast 61 % Nystagmus 75 % Lav terskel for innleggelse og MR ved nyoppstått vertigo av uklar årsak Cerebrovaskulære risikofaktorer Nystagmusundersøkelse, hodeimpulstest 14

15 Migrene Vertigoanfall kan være primærsymptom på migrene Hodepine kan være fraværende Diagnostiske kriterier og behandling er omdiskutert Mistanke om migrene ved... Karakteristisk hodepine Lys-/lydskyhet Andre aurasymptomer (eks flimmerskotom) Familiehistorie Vertigoanfall hos barn 15

16 Konklusjon Nesten alle nevrologiske sykdommer kan gi dårlig balanse eller svimmelhet Svimmelheten er sjelden det eneste, eller primære, symptomet Husk på lillehjerneinfarkt ved akutt, nyoppstått vertigo Husk på migrene ved gjentatte vertigoanfall 16

17 Svært mange medikamenter har svimmelhet som rapportert bivirkning Medikamentindusert hypotensjon Sederende effekt Inkludert medikamenter mot svimmelhet Ototoksisitet Obs polyfarmasi hos eldre pasienter 17

18 Medikamentindusert hypotensjon Antihypertensiva Diuretika Antidepressiva Nevroleptika Alkohol Svimmelhet - nærsynkope - synkope Viktig årsak til svimmelhet, synkoper og fall hos eldre 18

19 Sedativa Redusert oppmerksomhet - ustøhet - falltendens Bensodiazepiner Nevroleptika Midler mot svimmelhet kan gi døsighet og dårlig balanse F.eks. proklorperazin (Stemetil) Bør brukes med forsiktighet og kun intermitterende, særlig til eldre 19

20 Ototoksisitet Aminoglykosider Bilateral vestibulopati Livsvarige balanseproblemer Kan inntre ved «trygg» dosering Overfølsomme individer (genetisk bestemt) Obs pasienter med familiært hørselstap Pasienter som får balanseproblemer under aminoglykosidbehandling skal henvises til utredning 20

21 Konklusjon Gjennomgå medikamentlisten til pasienter med svimmelhet, synkoper eller fall Legg særlig vekt på om medikamentene kan gi... Hypotensjon Sedasjon Ototoksisitet (aminoglykosider) 21

22 Skader som påvirker hørsel og balanse Svimmelhet og balanseproblemer kan være svært invalidiserende og medføre sterkt redusert livskvalitet Stumpe traumer mot hode / nakke Penetrerende skader av øret Skader relatert til dykking Grundig undersøkelse! Dokumenter funn! 22

23 Preliminær vurdering Balanse Noter subjektiv svimmelhet Falltendens ved Rombergs prøve Nystagmusundersøkelse Hørsel Noter subjektive hørselssymptomer Fingergnissing Stemmegaffelprøver Otoskopi 23

24 Tinningbensfraktur Otoskopi Hematotympanum Blødning fra øret Hørsel Mekanisk hørselstap (oftest forbigående) Sensorineuralt hørselstap (ofte permanent) Balanse Vertigo og nystagmus indikerer skade av det indre øret Facialisfunksjon 24

25 Commotio labyrinthi Vertigo Hørselstap Spontannystagmus / posisjonsnystagmus Benign paroksysmal posisjonsvertigo er ikke uvanlig etter hodetraumer Se alltid etter posisjonsnystagmus hos svimle pasienter! 25

26 Penetrerende traume Blod i øregangen Hørselstap Undersøk balanse Stemmegaffelprøve Henvis 26

27 F. Netter 27

28 Barotraume av øret Smerter i øret under dykking Rød trommehinne, evt blødning Hørselstap Skal henvises til øre-nese-halslege Risiko for permanent skade Kan kreve operasjon med lukning av fistel til det indre øret 28

29 Vestibulær trykkfallsyke Symptomdebut kort etter oppstigning Vertigo (karusellsvimmelhet) Kvalme ev brekninger Falltendens til syk side Spontannystagmus mot frisk side Dykkerlege kontaktes umiddelbart Landsdekkende vakttelefon på Haukeland Behandling i trykkammer 29

30 Konklusjon Husk at øret kan skades ved hodetraumer og ved dykking Spør om svimmelhet/hørselstap Gjør otoskopi Stemmegaffelprøver Nystagmusundersøkelse Konsulter spesialist 30

31 Vestibulære sykdommer Sykdommer i... Balanseorganet Balansenerven (n. VIII) Sentrale forbindelser Med eller uten affeksjon av... Hørselen (n. VIII) Ansiktsnerven (n. VII) 31

32 Skader av balanseorganet Mange ulike årsaker Tumor, kirurgi, infeksjon, traume, blødning, iskemi, ototoksisitet Samme konsekvenser Lett gjenkjennelig (stereotypt) klinisk bilde 32

33

34 Rotatorisk vertigo = karusellsvimmelhet Rotatorisk vertigo er typisk for vestibulære sykdommer En følelse av at «alt går rundt» Skyldes forbindelser mellom balansenerven og hjernebarken 34

35 Kvalme (og brekninger) Typisk for vestibulære sykdommer Skyldes forbindelser mellom balansenerven og brekningssenteret i hjernestammen 35

36 Falltendens til den syke siden Typisk ved akutt vestibulær sykdom Skyldes forbindelser mellom balansenerven og ryggmargen 36

37 Spontannystagmus Nystagmus er ukontrollerte øyebevegelser Typisk ved akutt vestibulær sykdom Nystagmus «slår» mot den friske siden Skyldes forbindelser mellom balansenerven og øyemusklene 37

38 Spontannystagmus slår mot den friske siden 38

39 Sentral kompensasjon Hjernen kompenserer for tap av ett balanseorgan Tar tid (uker til måneder) Lette restsymptomer er vanlig (ca. 50 %) Fysisk aktivitet er viktig (kan være behov for profesjonell veiledning) Viktig å unngå langvarig bruk av sedativa 39

40 Benign paroksysmal posisjonsvertigo Vanligste årsak til akutt vertigo Partikler (otolitter) i buegangene Diagnostiseres ved å påvise posisjonsnystagmus (Hallpikes manøver) Behandles ved å få partiklene ut av buegangen (Epleys manøver) God prognose, men residiv er vanlig 40

41 Hallpikes manøver 41

42 Karakteristisk posisjonsnystagmus (BPPV i bakre buegang) 42

43 Epleys manøver (BPPV i bakre buegang) 43

44 Vestibularisnevritt Viral reaktivering av herpes simplex (?) Vertigokvartetten Obs lillehjerneinfarkt Prednisolon Opptrening Symptomene kan vare lenge (uker - mnd) Lette restsymptomer er vanlig (ca. 50 %) 44

45 Menières sykdom Kronisk sykdom i det indre øret Endolymfatisk hydrops Uforutsigbare vertigoanfall av timers varighet Rotatorisk vertigo Kvalme og oppkast Falltendens Nystagmus Progredierende ensidig hørselstap Ved mistanke henvises til spesialist 45

46 Konklusjon En rekke vestibulære sykdommer kan gi vertigo Viktigste kjennetegn: Vertigokvartetten Se etter spontannystagmus og posisjonsnystagmus 46

47 Akutt svimmelhet er skremmende Angstsymptomer er normalt Varierende grad av panikk og»hysteri» er vanlig Funksjonell svimmelhet er vanlig i etterkant Hovedmålet i akuttfasen er ikke å avdekke psykosomatiske mekanismer Opptre rolig, gjør grundig undersøkelse og informer pasienten om negative funn / evt videre utredning 47

48 Enkel klinisk utredning Strukturert anamnese Klinisk undersøkelse 48

49 Strukturert anamnese Fem punkter 1. Debut 2. Tidsforløp 3. Svimmelhetens karakter 4. Utløsende faktorer 5. Ledsagende symptomer 49

50 Klinisk undersøkelse Otoskopi Nystagmusundersøkelse Stemmegaffelprøver 50

51 Nystagmusundersøkelse Begynn med pasienten sittende Spontannystagmus Nystagmus ved sideblikk Nystagmus etter 10 s hoderisting Posisjonsnystagmus Hallpikes manøver Hoderotasjon i ryggleie 51

52 Hodeimpulstest (venstresidig vestibularisnevritt) 52

53 Konklusjon Man kommer svært langt med anamnese og enkel klinisk undersøkelse, men... Det kreves erfaring og trening i undersøkelsesteknikk Bruk gjerne anamneseskjema, tren på teknikkene og undersøk mange akutte vertigopasienter 53

54 Mann 65 år Legevakten skriver: 10 dager tiltagende svimmel og kvalm Hyperakutt debut, så noe bedring Verre siste to dager Rotatorisk vertigo Kaldsvett, blek, kaster opp, klarer ikke stå, faller i alle retninger Sidelik god kraft, normale reflekser, ikke nystagmus, normale pupiller, normale hjernenerver 54

55 Hva er din vurdering? Mest sannsynlige diagnose? Behov for innleggelse? Hvis innleggelse: Hvilken avdeling? 55

56 Benign paroksysmal posisjonsvertigo? Hva er din vurdering? a. BPPV er sannsynlig b. BPPV er mindre sannsynlig 56

57 Benign paroksysmal posisjonsvertigo? Argumenter for: «Folkesykdom» ettårsprevalens 1,6 % = nordmenn årlig Vanligste årsak til akutt vertigo Pasientens alder 57

58 Benign paroksysmal posisjonsvertigo? Argumenter imot: BPPV gir ikke kontinuerlig vertigo Sjelden så uttalte symptomer (brekninger, falltendens) 58

59 Benign paroksysmal posisjonsvertigo? Konklusjon BPPV er mindre sannsynlig, men bare klinisk undersøkelse kan bekrefte denne diagnosen (påvisning av posisjonsnystagmus) BPPV er ingen livstruende sykdom, men rask diagnose og behandling er sterkt ønskelig 59

60 Migrenerelatert vertigo? Hva er din vurdering? a. Migrene er sannsynlig b. Migrene er mindre sannsynlig 60

61 Migrenerelatert vertigo? Argumenter for: «Folkesykdom» ettårsprevalens 0,9 % = nordmenn årlig Nest vanligste årsak til vertigo 61

62 Migrenerelatert vertigo? Argumenter imot: Debut i 65-årsalderen usannsynlig Ikke angitt andre migrenesymptomer (hodepine, lys-/lydskyhet, synsforstyrrelser) 62

63 Migrenerelatert vertigo? Konklusjon Migrene er mindre sannsynlig Første prioritet er å utelukke annen etiologi Diagnosen stilles etter anamnestiske kriterier 63

64 Labyrintitt? Hva er din vurdering? a. Labyrintitt er sannsynlig b. Labyrintitt er mindre sannsynlig 64

65 Labyrintitt? Argumenter for: Vertigo, falltendens, kvalme og brekninger er typiske symptomer ved akutt labyrintitt 65

66 Labyrintitt? Argumenter imot: Labyrintitt er en relativt sjelden tilstand (overdiagnostisert pga sammenblanding med vestibularisnevritt og BPPV) Ikke nevnt hørselstap, tinnitus eller andre øresymptomer Diagnosen labyrintitt krever enten nevrogent hørselstap eller otitt bekreftet ved otoskopi Ikke observert nystagmus 66

67 Labyrintitt? Konklusjon Labyrintitt er mindre sannsynlig Diagnosen krever otoskopi og audiometri Akutt undersøkelse er først og fremst indisert for å utelukke annen etiologi 67

68 Vestibularisnevritt? Hva er din vurdering? a. Vestibularisnevritt er sannsynlig b. Vestibularisnevritt er mindre sannsynlig 68

69 Vestibularisnevrittt? Argumenter for: Vestibularisnevritt er hyppigste årsak til det aktuelle symptombildet (akutt vertigo, falltendens, brekninger) 69

70 Vestibularisnevritt? Argumenter imot: Ikke observert nystagmus Bifasisk forløp (hyperakutt debut -> bedring -> forverring) Langtrukkent forløp (brekninger og falltendens etter 10 dager) 70

71 Vestibularisnevritt? Konklusjon Vestibularisnevritt er mest sannsynlige årsak til symptombildet Tidlig diagnostikk og behandling er sterkt ønskelig Rask behandling med iv steroider gir bedre prognose mht målbar funksjon i balansenerven 71

72 Lillehjerneinfarkt? Hva er din vurdering? a. Lillehjerneinfarkt er sannsynlig b. Lillehjerneinfarkt er mindre sannsynlig 72

73 Lillehjerneinfarkt? Argumenter for: Lillehjerneinfarkt er omtrent like vanlig som vestibularisnevritt (ca. 200 tilfeller årlig i Norge) De aktuelle symptomene er også vanlige ved lillehjerneinfarkt Pasientens alder Hyperakutt debut og noe atypisk forløp for vestibularisnevritt 73

74 Lillehjerneinfarkt? Argumenter imot: Lillehjerneinfarkt gir oftest andre tilleggsfunn Ataksi i ekstremitetene (50-73 %) Ataktisk gange (58-67 %) Lateralt medullært syndrom (33 % v. ACIP) Andre utfall (30 % v. ACS) 74

75 Lillehjerneinfarkt? Konklusjon Lillehjerneinfarkt er mindre sannsynlig, men kan ikke utelukkes uten nærmere klinisk undersøkelse og billeddiagnostikk 75

76 Konklusjon TD: Vestibularisnevritt DD: Lillehjerneinfarkt Din vurdering: Bør pasienten innlegges? Hvis ja: a. Øre-nese-halsavdeling? b. sk avdeling? c. Medisinsk avdeling? 76

77 Innlagt øre-nese-hals Vakthavende skriver: BT 208/110, puls 70 regelmessig Spontannystagmus grad II mot venstre Falltendens mot høyre side ved Romberg Negativ hodeimpulstest Ingen dysdiadokokinesi Normal finger-neseprøve Normal facialisfunksjon og øyemotilitet Tentativ diagnose: Høyresidig vestibularisnevritt 77

78 MR tatt to dager etter innleggelse Isolert lillehjerneinfarkt (ACIP) venstre side sk undersøkelse (overlege): Lett nedsatt tonus i venstre arm, tendens til Stewart-Holmes positivitet her.

79 Videre forløp Startet Centyl, Persantin retard, Albyl-E, Norvasc, Lipitor, Nexium Ikke påvist kardial embolikilde Kom seg godt i avdelingen Tilsyn av fysioterapeut, men ikke trengt vesentlig opptrening Utskrevet etter til sammen 9 dagers sykehusopphold 79

80 Konklusjon Lillehjerneinfarkt kan simulere vestibularisnevritt Differensialdiagnostikk kan være vanskelig Lav terskel for innleggelse og MR ved atypiske funn eller ved cerebrovaskulære risikofaktorer (alder, hypertensjon, karsykdom, diabetes mm) 80

81 Konklusjon II Det viktigste er... Å avdekke/behandle alvorlig sykdom Kunnskaper om de vanligste årsakene til akutt vertigo Trening i undersøkelsesteknikk, særlig å se etter spontannystagmus og posisjonsnystagmus 81

82 Les mer på

83 83

84 84

85 Takk for oppmerksomheten! 85

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

fysio terapeuten En av ti rammes av svimmelhet Tema om svimmelhet, side 11-28 Fysioterapeut ble sexolog Test av pauseprogrammer side 30-33 side 6

fysio terapeuten En av ti rammes av svimmelhet Tema om svimmelhet, side 11-28 Fysioterapeut ble sexolog Test av pauseprogrammer side 30-33 side 6 www.fysioterapeuten.no nr.7 juni 2002 årgang 69 fysio terapeuten En av ti rammes av svimmelhet Tema om svimmelhet, side 11-28 Fysioterapeut ble sexolog side 6 Test av pauseprogrammer side 30-33 Svimmelhet

Detaljer

KLASEHODEPINE DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING («CLUSTER HEADACHE») VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER

KLASEHODEPINE DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING («CLUSTER HEADACHE») VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER KLASEHODEPINE («CLUSTER HEADACHE») DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER INNHOLD Forord................................................3 Navn.................................................5

Detaljer

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Kandidat nummer: 125392 Antall ord: 9284 Manuellterapi teori: MANT 395 Masterprogram i helsefag Studieretning: Klinisk masterstudium

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

Utredning og behandling av multippel sklerose

Utredning og behandling av multippel sklerose Den norske lægeforening Tone G. Beiske, Elisabeth G. Celius, Ole Petter Dahl, Astrid Edland, Kjell Gundersen, Harald Hovdal, Ditlev Jensen, Margitta Kampman, Svein Ivar Mellgren, Erik Midelfart, Rune Midgard,

Detaljer

Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling.

Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling. Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling. En kort veiledning for medisinstudenter Av: Anne Helene Krog lege/stipendiat Carl Erik Slagsvold, dr.med. Andries J. Kroese professor emeritus

Detaljer

Hjernesvulster hos voksne

Hjernesvulster hos voksne Hjernesvulster hos voksne Tumor cerebri Informasjon fra Kreftforeningen Hjernen inneholder ca. 100 milliarder nerve celler. De tar imot impulser i form av synsinntrykk, lyd, smak, lukt og berøring, og

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG Kand.nr.: Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI 22. mai 2009 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål.

Detaljer

ØRE-NESE-HALSUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL

ØRE-NESE-HALSUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL ØRE-NESE-HALSUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL I HENHOLD TIL JAR-FCL 3.230, 3.235, 3.350 OG 3.355 Ole J. Woxen Spesialist i øre-nese-halssykdommer Oslo, den 7. september 2007 Etterutdannelseskurs i flymedisin

Detaljer

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å OM DETTE INFORMASJONSHEFTET Mange tusen nordmenn har glaukom uten å vite om det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen. Norsk Glaukomforening for pasienter og pårørende har som sin fremste oppgave

Detaljer

Nyhetsbulletin. Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom

Nyhetsbulletin. Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom Nyhetsbulletin Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom nr. 2 / 2009 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb 1 Terapianbefaling

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Kramper. LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd

Kramper. LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd Kramper LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd Epileptiske anfall Ikke-epileptiske anfall, PNES Definisjoner Epileptisk anfall: Forbigående hjernefunksjonsforstyrrelse som skyldes en patologisk hypersynkron

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

DEN GERIATRISKE PASIENTEN.

DEN GERIATRISKE PASIENTEN. DEN GERIATRISKE PASIENTEN. 1 FAGDAG 24.04.2014 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Marit Anda Spesialist i geriatri og allmennmedisin. KASUISTIKK 1 KASUISTIKK 2 Mann 79 år. Små snekkeroppdrag.

Detaljer

KJÆRE HERR DOKTOR. Så liten og redd du vesle unge

KJÆRE HERR DOKTOR. Så liten og redd du vesle unge KJÆRE HERR DOKTOR Så liten og redd du vesle unge kunne du bare la røsten runge Du Doktor der oppe så ruvende svær når du mumler en ordre til din hvitkledde hær Hører du da når jeg tigger og ber: «Kunne

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni Juli 2012 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1 Innledning... 7 2 Medvirkende

Detaljer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM hos barn og ungdommer Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Vegard Bruun Wyller Barneklinikken, Rikshospitalet HF 2008 KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGDOMMER

Detaljer