HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Sluttbefaring på Tosen-prosjektene Mer enn bare rør Nr En million til Sagbakken 8

2 Nettsjef Frode Valla En sommer er over Vi har nå bak oss en av de fineste somrene på våre breddegrader på lenge, samtidig som våre landsmenn i sør har opplevd flom og en sommer de helst vil glemme. Summen av dette, mye pga. gode snømagasin før den gode sommeren i nord, medfører at vi går denne høsten og vinteren i møte med bortimot rekordfulle kraftmagasiner. For ett år tilbake var det krisestemning og man jobbet for fullt med rasjoneringsplaner. Slike svingninger er dessverre en konsekvens av vårt kraftsystem, som nesten fullt ut baserer seg på det som faller ned fra oven. For oss som drifter nettet er det godt å oppleve fine dager med effektiv oppgradering og fornying, uten å måtte slåss med storm og nedbør. I sommer har vi oppgradert et stykke på vårt regionalnett som er blant de mest uværsutsatte, mellom Grytåga og Vistenfjorden, og vi går nå en vinter i møte i visshet om at her fikk vi utført alt som var planlagt med ett godt resultat, mye takket være snille værguder. Vårt vernearbeid bærer også frukter vi har nå opplevd nesten ett år uten en eneste skade med fravær blant våre ansatte. Bak dette ligger det ett nitidig arbeid på flere felt. Mye ligger på det mentale planet er det mulig å jobbe med ett mål om å ikke ha skader? Svaret må selvsagt være ja, og det vi har oppnådd blir lagt merke til langt utover Helgelands grenser. Vår nye utfordring etter flere år med kontinuerlig nedbemanning, er behov for nyrekruttering. Når nå stillinger blir lyst ut ser vi fortsatt god søkning til vår bedrift, mens flere i bransjen opplever stor avgang og liten søkning. Helgelandskraft har ett godt rykte som en solid og trivelig arbeidsplass med store faglige utfordringer for de rette personene. Vår satsning på lærlinger bærer nå frukter, og vi ser at tilknytning til Helgeland er en vesentlig faktor når noen velger å søke jobb hos oss. Dette er gledelig og gir oss god tro på at vi også i framtida kan sikre den kompetansen som er nødvendig for å drive en bedrift som vår. Om været en periode har vært på nordlendingenes side vet vi alle at det kommer tider der det ikke er sånn. Vi vet at det er våre ansattes innsats som er bærebjelken i å levere ett godt produkt og dermed skal kompetanse og stå-på-vilje også kommende vinter være vårt kjennetegn! Fra nyttår vil CO 2 -avgiften føre til en økning i strømprisen på om lag 10 øre pr kwh, sier krafthandler Kåre Sæther i HK. CO 2 -kvoter gir prisøkning Fram mot nyttår vil prisen på kraft øke med 10 øre pr kwh på grunn av Kyoto-avtalen og krav om CO 2 -avgift. Som eksempel er prisen på variabel kraft i dag litt over 27 øre pr kwh. Som følge av sesongbetonte svingninger i kraftprisen og CO 2 -avgift, vil prisen i januar slik det ser ut i dag, være på om lag 42 øre pr kwh, uten offentlige avgifter og nettleie. Det opplyser krafthandler Kåre Sæther i HelgelandsKraft. Kjøp og salg av kraft er internasjonal og skjer blant annet via kraftbørsen Nordpool. Her legges kraft fra alle typer kraftproduksjon inn. Både kraft som kommer fra kullkraftverk, gasskraftverk, vannkraft og atomkraft. Det er her vi kjøper inn kraft som går til våre kunder. Dermed er vi også omfattet av CO 2 -avgiften, forteller Sæther. De økte prisene vil kunne bidra til at annen, og mindre foruensende, kraftproduksjon kan bli lønnsom, og dermed redusere utslippet av klimagasser. CO 2 -avgiften er på mange måter en internasjonal miljødugnad som både skal øke oppmerksomheten om vårt eget forbruk av strøm, og bidra til utvikling av nye og miljøvennlige måter å produsere strøm på, sier Sæther. Målet er at mengden kraft som produseres av gass og kull skal reduseres eller at det settes større trykk på arbeidet med å finne metoder å rense utslipp slik at mengden utslipp av CO 2 reduseres. Vi ser at i perioder med høy vannkraftproduksjon, som er en miljøvennlig måte å produsere strøm på, går omsetningen av kraft fra kull- og gasskraftverk ned. Dette er en mekanisme som man ønsker å forsterke, blant annet ved at man tar i bruk mer miljøvennlige måter å produsere strøm på. Dette kan være økt vannkraftproduksjon, vindkraftverk, solenergi, bioenergi osv., sier krafthandler Kåre Sæther i HK. Ny i HK Linda Wikkelsmo (41) er ny kunderådgiver i Helgelands- Kraft og arbeider i kundesenteret. Hun kommer fra jobben som kunderådgiver i Nordlandsbanken i Mosjøen, der hun har arbeidet i 18 år. 2

3 Bedre inneklima med varmepumpe Varmepumper gir bedre inneklima og lavere strømforbruk. Nå tilbyr HelgelandsKraft i samarbeid med lokale montører kundene å kjøpe varmepumpe. Jeg har testet varmepumpe i min bolig. Bedringen av inneklimaet var betydelig allerede etter at varmepumpa hadde vært i drift i kun et døgn. Først og fremst går forbedringen på at det nå er stabil innetemperatur, at luften blir renset og at det holdes en jevn luftfuktighet, forteller Trond Faksmo. Omvendt kjøleskap Prinsippet med varmepumpe er enkelt. Som et kjøleskap produserer kald luft, produserer en varmepumpe varm luft. Den består av to hoveddeler. Den ene delen monteres på yttervegg og henter varme fra luften ute, som igjen varmer opp lufta inne. Den andre delen monteres inne og sprer den varme lufta gjennom et stillegående viftesystem. Her kan man stille blant annet temperatur på innelufta. Hvor effektiv varmepumpa er avgjøres av utetemperaturen. Varmepumpa skal kunne levere varmluft til oppvarming av boligen med utetemperaturer helt ned til minus 20 grader. Sekundærstasjonen i Finneidfjord skal totalrenoveres. Arbeidet med å renovere sekundærstasjonen i Finneidfjord startet tidligere i høst. Etter planen vil stasjonen Trond Faksmo er meget godt fornøyd med varmepumpe som hovedenergikilde til oppvarming av huset. Over strømregninga HelgelandsKraft tilbyr nå kundene å kjøpe varmepumpe. Ferdig montert koster varmepumpa om lag kroner. Man kan betale investeringen kontant. HK tilbyr også kundene å betale 35 prosent kontant, og der restbeløpet fordeles på strømregninga over tre år. Litt av hensikten med at vi nå tilbyr varmepumpe, er at strømforbruket reduseres. I en standard bolig går 50 til 60 prosent av energikostnadene til oppvarming. Med varmepumpe kan disse kostnadene reduseres betydelig, sier salgsleder i HelgelandsKraft, Stian Vikdal. Merverdi Han legger vekt på at dette er en av merverdiene HK ønsker å levere kundene. De som ønsker å vite mer om denne ordningen, kan kontakte Helgelands- Kraft sitt kundesenter eller få informasjon via Nå tilbyr HK i samarbeid med lokale montører å kjøpe varmepumpe til oppvarming av boligen. Fra venstre Lars Andreas Østvik, Trond Faksmo og Stian Vikdal. Renoveres for fem mill. være ferdig renovert i juli neste år. Når det omfattende arbeidet er ferdig vil forsyningssikkerheten bli langt bedre. I tillegg vil sekundærstasjonen bli langt sikrere for personell som skal arbeide på stasjonen. Det er HelgelandsKraft gjennom HK support som foretar renoveringen, forteller prosjektleder Per Arne Fagerli i HK support. I januar starter installasjonen av det tekniske utstyret. Da skal nytt 24 kv koblingsanlegg, nytt kontrollanlegg, nytt hjelpeanlegg og ny fjernstyring på plass. Etter planen skal en ny 132 kilovolts bryter monteres i juni, før arbeidene kan avslutts i juli neste år. Mens arbeidet pågår kan det i kortere perioder bli utkobling av strømmen. Men vi vil forsøke å legge opp dette arbeidet på en slik måte at våre kunder merker minst mulig, sier Fagerli. 3

4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Sluttbefaring p I tre dager har representanter fra NVE, HelgelandsKraft, Brønnøy kommune, grunneiere og næringsinteresser vært på sluttbefaring på HKs seks småkraftprosjekter i Tosbotn Det ble brukt helikopter for å frakte representanter fra de ulike interessehaverne ut i fjellet under den tre dager lange sluttbefaringen. Det planlegges betydelig utvidelse av smoltanlegget i Tosbotn. Forutsetningen er at de får tilgang på nok vann med stabil temperatur gjennom hele året. Ute i fjellet ble prosjektene nøye gjennomgått. Fra venstre Jens Aabel fra NVE, produksjonssjef Ottar Olsen i HK, reineier Torstein Appfjell og Lars Midttun i NVE. Vi har fått et meget godt inntrykk av hva denne kraftutbyggingen dreier seg om. Når vi ser de seks småkraftprosjektene under ett, er dette et stort prosjekt. De seks kraftverkene vil i sum kunne produsere strøm tilsvarende 150 GWh, opplyser saksbehandler Lars Midttun i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Størrelsen på utbyggingen gjør at planene skal behandles av departementene, før Kongen i statsråd til syvende og sist gir klarsignal. Vi vil være ferdige med vårt arbeid i løpet av våren neste år. Deretter skal saken til departementet. Mest sannsynlig skriver vi 2009 før en eventuell utbygging kan starte, sier Midttun. Næring De seks mindre vassdragene i Tosbotn der det nå planlegges småkraftverk er Leiråga, Bjørnstokkelva, Tverråga, Storelva og to mindre elver i Tosdalen. Det dreier seg om fire elvekraftverk og to kraftverk der det skal bygges mindre dammer. Alle ligger i Brønnøy kommune. De totale investeringene er på om lag 370 millioner kroner. Planleggingen av disse småkraftverkene har skjedd i nært samarbeid med grunneierne. I tillegg har vi hatt et meget konstruktivt samarbeid med Marine Harvest som har et smoltanlegg i Tosbotn. De ønsker å hente vann til smolt- og yngelproduksjon fra Leiråvatnet. Det etableres to vanninntak i Leiråvatnet. Etter at vannet er brukt til kraftproduksjon, går det videre til Marine Harvest sitt produksjonsanlegg. Da får bedriften førsteklasses vann med stabil temperatur gjennom hele året, sier prosjektutvikler Torkil Nersund i HelgelandsKraft. Vann gir utbygging Daglig leder Roy Lande ved Marine Harvest sitt smoltanlegg sier det er uhyre viktig at prosjektet i Leiråvatnet realiseres. Vi står på terskelen til ei større utbygging der vi skal utvide og også drive med yngelproduksjon. Ei småkraftutbygging vil sikre oss stabil vannforsyning og et vann med en temperatur og av en kvalitet som sikrer optimal produksjon, sier han. Grunneier Jon Borkamo håper at planene om kraftutbygging blir realisert. Dette er meget viktig for bygda. Utbyggingen innebærer ny kraftlinje, og dermed sikrere strømforsyning. Oppdrettsanlegget får en sikker vannforsyning som gjør at de kan realisere planene om utvidelse, og vi som grunneiere får utnyttet eiendommene våre på en fornuftig måte. I tillegg vil naturinngrepene være minimale dersom HK får klarsignal til småkraftutbyggingen, sier han. Brønnøy kommune har gitt sin tilslutning til planene, og mener dette vil være et solid løft for Tosbotn-bygda. Dialog Også reindrifta var med på sluttbefaringen i Tosbotn. Reineier Torstein Appfjell mener det er viktig å ha dialog som utgangspunkt når man skal se på mulighetene for å realisere denne typen prosjekt. Reindrifta er svært sårbar. Nå er det viktig at vi kan finne fram til fornuftige løsninger gjennom en god dialog, sier han. Jens Aabel og Lars Midttun i NVE skal vurdere konsesjonssøknaden og innspillene til småkraftprosjektene. 4

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. å småkraft-prosjekt En del av de som var med på sluttbefaringa i Leiråvatnet. Bak fra venstre reineier Torstein Appfjell, Daglig leder ved Marine Harvest i Tosbotn, Roy Lande og saksbehandler Lars Midttun i NVE. Foran fra venstre prosjektutvikler i HK, Torkil Nersund og produksjonssjef Ottar Olsen. Kundesenteret svarer 1. Mistanke om feil med det elektriske anlegget: Ta kontakt med DLE (det lokale eltilsyn hos HelgelandsKraft) eller installatør. 2. Opplysninger om strømforbruket: Du kan gå inn på vår hjemmeside og logg deg inn (på høyre side i bildet) med kundenr. og passord (pinkode). Når du er innlogget klikker du på «forbruk» til venstre i bildet og du vil da få oversikt over avlesningene og forbruket ditt. Hvis du ikke har passord klikker du på «logg inn» og deretter på «Ny pin-kode» til venstre i bildet og fyll ut nødvendige opplysninger og du vil da få tilsendt passord/pinkode pr. epost. Hvis du ikke har tilgang til internett kan du ta kontakt med kundesenteret på tlf Råd om å redusere strømforbruket: Ta kontakt med kundesenteret på tlf eller Enova på gratis grøntnr HKs kundesenter hjelper deg. Bak fra venstre Inger Lise Abrahamsen, Linda Wikkelsmo og Mona Nicolaisen. Foran fra venstre: Laila Sandvik og Rigmor Lande. 5

6 Tradisjonsbedrift mot nye høyder Polarcirkel AS, tidligere Helgeland Plast, satser på båtproduksjon. Produksjonsarealene dobles. Rør, merder til oppdrett, båt og brygger er hovedproduktene. I år når bedriften 150 millioner i omsetning. Polarcirkel AS ble etablert i 1971, og har i dag tilhold ved Båsmoen i Rana, seks-sju kilometer utenfor Mo sentrum. Forretningsideen har fra starten av vært produksjon av alle typer rør av plaststoffet polyetylen. Etter hvert har bedriften utviklet seg til å bli en spesialleverandør av merder til oppdrettsnæringen. I dag finnes merder fra fabrikken spredt over hele verden og Polarcirkel AS er verdens største leverandør av denne typen merder. Fire områder Vi har fire fokusområder i vår produksjon. Det er merder til oppdrettsnæringa, rørproduksjon i dimensjoner fra 20 millimeter til 800 millimeter til alle typer bruk. Båtproduksjon som nå er et satsingsområde og skreddersydde brygger. Alle produktene er basert på vår spisskompetanse når det gjelder produksjon av rør med ulike dimensjoner og med en helt unik styrke, forteller administrerende direktør i Polarcirkel AS, Johan Roger Smith- Nilsen. Båt og kraft Hvert år produseres det over 4000 tonn plastrør ved fabrikken. Majoriteten av dette går til merder. Men bedriften har også markert seg som en leverandør av kvalitetsbåter først og fremst til proffbrukere. Både Kystverket, Hurtigruta, Marine Harvest og Sysselmannen på Svalbard står på Polarcirkel AS sin kundeliste for båter. Vi har flere modeller båter, og utgangspunktet var små fartøy med stor fleksibilitet og konstruert for tøffe forhold. Etter hvert har vi også modeller for fritidsbruk. Båtene bygges opp fra grunnen av ved fabrikken i Rana, og leveres kunden nøkkelferdig, forteller fabrikksjef Roger Ågheim. Materialkunnskap og produksjonsteknikkene brukes på flere produkter. På den måten har fabrikken også utviklet spesialutstyr for sveising, Plastrør av polyetylen er råvaren til Polarcirkel AS på Mo. Av plastrør lages merder til oppdrettsnæringen, båter, brygger og skreddersydde rør av ulik type, forteller fabrikkesjef Roger Ågheim (t.v) og administrerende direktør Johan Roger Smith- Nilsen. sammenføyning og montasje. På båtsida har det også vært et samarbeid med konstruktører, designere og kunder. Vi merker også en betydelig økt etterspørsel etter rørgater i forbindelse med bygging av små kraftverk. Vi skreddersyr rør som tåler meget stor belastning. I og med at rørene er elastiske, er de også enkle å legge. Gjennom vår kunnskap om polyetylen Viktig bidrag til kommunal velstand Utbytte og andre inntekter fra vårt eierskap i HelgelandsKraft bidrar til at vi kan gi innbyggerne et bedre tilbud på mange områder. Det sier ordfører Kjell Trælnes i Brønnøy kommune. Kommunen får om lag 12 millioner kroner i utbytte og ansvarlig lån fra HK. Pengene går inn i driften, og har blant annet bidratt til lavere barnehagesatser over flere år. Dette er helt klart viktige penger for vår kommune. Jeg berømmer våre forgjengere som var så framsynt at de sikret kommunen eierandeler i kraftselskapet. For oss er det viktig med stabilitet og forutsigbarhet. Det har HelgelandsKraft levert, og det synes jeg vi skal være stolte av. Det er viktig at det overskuddet HK har, fordeles til hele regionen og bidrar til velstand og vekst, sier Trælnes. Han advarer samtidig mot å tukle med eierskapet i HelgelandsKraft. Ordfører i Brønnøy, Kjell Trælnes. På kort sikt vil det gi oss en gevinst, men på lang sikt vil det ikke være fornuftig, mener ordfører i Brønnøy, Kjell Trælnes. 6

7 Jeg jobber i HK Navn: Magne Skogseth Funksjon i HK: Montør med ansvar for kartverk Alder: 49 Bosted: Båsmo Båter både til fritidsbruk og proffbrukere er et satsingsområde, sier adm. dir. Johan Roger Smith-Nilsen. skreddersyr vi rør til blant annet småkraftverk, forteller fabrikksjefen. Rekord Polarcirkel AS har 42 ansatte. I 1994 ble fabrikken ISO 9001 sertifisert. I 2006 ble Helgeland Plast AS fusjonert med Wavemaster som produserer merder i stål og AKVAsmart som er en spesialleverandør av blant annet foringssystemer til oppdrett. AKVAgroup var et faktum med over 500 ansatte over hele verden, og Helgeland Plast ble døpt om til Polarcirkel AS. Selv om eksportandelen Morten Urvik med sveisemaskinen som benyttes blant annet i båtproduksjon. er redusert etter fusjonen, vil Polarcirkel AS nå en omsetning i år på 150 millioner kroner i år. Råstoffet til produksjon av plastrør kommer i form av plastpellets fra Tyskland og Sverige. I fabrikklokalene smeltes plasten, og formes gjennom spesielle maskiner med en svært høy automatiseringsgrad. Hver millimeter av rørene går gjennom en streng kvalitetskontroll før de går videre i produksjonen, enten det er merder til oppdrett, båter, brygger eller rør til drikkevann eller kraftproduksjon. Lars Erik Aag jobber med båtproduksjon i Polarcirkel AS. Hva er du opptatt av nå? På fritida jakter jeg mye og er ute sammen med mine tre fuglehunder av typen engelsk setter. På jobb er jeg blant annet opptatt av dokumentasjon av nye anlegg. Hva er det beste med å jobbe i HK? Gode arbeidskolleger og et godt arbeidsmiljø. Inviter en kjent person på middag. Det må bli prinsesse Märtha Louise, men uten Ari Behn. Hva villle du servert? Rypebryst med en god viltsaus og rognebærgele. Gjerne med en god rødvin til. Anbefal en god bok Jeg har stor sans for Helge Ingstads fangstbøker som ble utgitt først på 30-tallet, og kan mer en gjerne anbefale dem for andre også. Hva gjør du for å holde deg i form? Turer i skog og mark sammen med hundene. Hva er du villig til å demonstrere for? Lokalsykehusene. Du vinner fire millioner kroner. Hva bruker du pengene til? Jeg hadde betalt ned gjeld og gitt resten til et godt formål for barn. Hva gjør du om fem år? Det kommer an på hva som dukker opp. 7

8 Gir en million til nye Sagbakken HelgelandsKraft gir en million kroner til bygging av nye Sagbakken fotballstadion på Mo. Arbeidet med å bygge ny fotballstadion som holder førstedivisjonsstandard, er allerede i full gang. Prosjektet er kostnadsberegnet til om lag 30 millioner kroner. Av dette går lokalt næringsliv inn med en betydelig andel. Alle idrettslagene i Rana samarbeider om dette prosjektet. Det har også vært en forutsetning for at prosjektet skulle la seg realisere. Vi får en tipp topp moderne førstedivisjonsarena med sitteplasser, 400 av disse under tak, nye garderobeanlegg, ny og moderne kunstgressmatte og flomlys, sier leder av Sagbakkenutvalget, Svein Bogen. Den politiske ringreven har fått bruk for sine talegaver når han har argumentert for prosjektet både overfor idrettslag, politisk ledelse og næringslivet. Nye Sagbakken stadion håper jeg skal bli et løft for fotballen i hele regionen. Vi trenger fotballag som spiller i de høyeste divisjonene. Dette har noe med trivsel å gjøre, engasjement og rekruttering, sier Bogen. HelgelandsKraft vil være med å bidra til regional utvikling og støtter HelgelandsKraft gir en million kroner til bygging av nye Sagbakken stadion. Markedssjef Arild Markussen (t.v) håper dette blir en regional arena som motiverer andre til satsing. Leder av Sagbakkenutvalget Svein Bogen er imponert over den store støtten fra næringslivet. prosjektet med en million kroner. Det skal være attraktivt og godt å bo på Helgeland. I så måte er en ny fotballstadion en stor motivasjon til å utvikle fotballag som spiller i de øverste divisjonene. Får vi det til vil det være en motor og en motivasjonsfaktor også for andre, sier markedssjef i HK, Arild Markussen. Går alt etter planen vil nye Sagbakken stadion kunne tas i bruk høsten Det har vært en unison oppslutning om dette prosjektet, og jeg vil rose lokalt næringsliv som stiller opp. Dugnadsinnsatsen beløper seg til fem millioner kroner. Her ser vi kun muligheter og gleder oss virkelig til at den nye arenaen kan tas i bruk, sier Svein Bogen. Blir med på OL-satsing Målet er OL i Underveis er det mange delmål. Vi er helt avhengig av støtte fra lokalt næringsliv og svært tilfredse med at HelgelandsKraft vil være med og hjelpe oss fram. Det sier langrennssøstrene Guro og Lotte Strøm Solli fra Mosjøen. Nå har de sikret seg lokale samarbeidspartnere som gjør at de kan satse for fullt mot OL i Å få HelgelandsKraft som en solid støttespiller videre betyr svært mye for oss. Å satse på langrenn på toppnivå koster. Selv om vi studerer litt innimellom, er hovedfokuset vårt rettet mot idretten. Det er helt nødvendig om vi skal kunne hevde oss i verdenstoppen. Når vi nå tenker fram mot OL i 2010 er det ikke for å delta, men faktisk for å hevde oss helt i toppen, sier Guro. Både hun og søsteren Lotte satser spesielt mot sprintøvelsene, og har klare mål om å hevde seg blant de aller beste. For oss er det svært positivt å bidra til at lokale Langrennssøstrene Guro og Lotte Strøm Solli har fått HK med seg i sin satsing mot OL i 2010 i Vancouver. idrettsutøvere helt i verdenstoppen får mulighet til å satse. Guro og Lotte har også vist at de er villige til å gi noe tilbake. Skisprinten i Mosjøen sentrum i vår med verdens beste skiløpere og 3000 tilskuere på plass, hadde neppe vært mulig uten deres engasjement. Nå håper vi bare at de lykkes med sin satsing, sier markedssjef i HK, Arild Markussen. Adresse: Industrivn Mosjøen Redaksjon: SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Grafisk trykk as Opplag: stk REGN MED OSS

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i 1915. Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013 Nr. 1 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 30 % lavere kraftpris i 2012 Støtte til barn og unge i 2013 Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Er du som kunde, fornøyd med oss som din kraftleverandør?

Detaljer

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 1 V I TA R HÅ ND OM 10566 Egg&Co Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 3 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no 02 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner som sørget for at

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Avantor AS Nydalen Energi AS Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Litt om Avantor Avantor ble stiftet t i 1971 Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Solenergi for landbruk

Solenergi for landbruk Solenergi for landbruk Hver time mottar jorda nok energi fra solen til å dekke vårt totale årlige energiforbruk! SINTEF Hver dag mottar takene våre store mengder energi fra sola som ikke blir utnyttet.

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

I de siste 8 årene er 4 stk aktører i bransjen gått konkurs som følge av at utbygging av småkraftverk har stoppet helt opp.

I de siste 8 årene er 4 stk aktører i bransjen gått konkurs som følge av at utbygging av småkraftverk har stoppet helt opp. Fra: Hydrosafe [mailto:post@hydrosafe.net] Til: 'postmottak@oed.dep.no' Emne: Nye vilkår for mikro, mini og småkraftverk. Til Olje og energi minister Tord Lien. Vedlegger forslag til nye vedtekter for

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova

G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova Klimaforandringene setter vårt samfunn foran store utfordringer i kommende år. For at Kyotoavtalens mål om å redusere

Detaljer

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi?

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Marstrand Pladsen Direktør Kommunikasjon, EBL NVE Vindkraftseminar

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Fjernvarmeutbygging på Fornebu

Fjernvarmeutbygging på Fornebu Fjernvarmeutbygging på Fornebu Claus Heen 20.11.2008 1 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet, gass og varme Omsetning ca 30 milliarder kr/år Ansatte 8 900 Salg av elkraft 60 TWh/år

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Kjerstin Dahl Viggen NVE kdv@nve.no Kraftmarkedet, kvotemarkedet og brenselsmarkedene henger sammen! 2 Et sammensatt bilde Kvotesystemet

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren Nr. 3 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftsituasjonen for vinteren Opprett efaktura og spar fakturagebyr Bytt til elektronisk strømregning og bli med i trekningen av en ipad Kundemagasinet Fokus blir

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik Agenda Organisering HK prosjektering/utbygging Nettilknytning Fremdrift Kort om prosjektene Strategi kontrakter Størrelser og tall Prosjektutvikler Produksjon Mob.: 97 77 64 44 E-post.: tore.haarvik@helgelandskraft.no

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2008 Forretning i generasjoner 6-7 Mer kraft gir miljøløft 4-5 Guro på glid mot formen 3 Medeier i næringshage 2 Markedssjef Arild Markussen

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Energi Norge Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringene Representerer

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar 2008 Økt etterspørsel etter el i Midt-Norge Fra 2003 til 2005 vokste elforbruket i Midt-Norge

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

TOTALLEVERANDØR. av helse og trivsel på arbeidsplassen gjennom 30 år. Lunsj kantine frukt catering inneklima renhold. Sunnere Renere Enklere

TOTALLEVERANDØR. av helse og trivsel på arbeidsplassen gjennom 30 år. Lunsj kantine frukt catering inneklima renhold. Sunnere Renere Enklere TOTALLEVERANDØR av helse og trivsel på arbeidsplassen gjennom 30 år Lunsj kantine frukt catering inneklima renhold Sunnere Renere Enklere LUNSJ LUNSJKURVER per person/dag fra kr 25,- Vår selvbetjente lunsj

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energi- og klimaregnskap Utgave/dato: 1 / 2009-09-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer