HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Sluttbefaring på Tosen-prosjektene Mer enn bare rør Nr En million til Sagbakken 8

2 Nettsjef Frode Valla En sommer er over Vi har nå bak oss en av de fineste somrene på våre breddegrader på lenge, samtidig som våre landsmenn i sør har opplevd flom og en sommer de helst vil glemme. Summen av dette, mye pga. gode snømagasin før den gode sommeren i nord, medfører at vi går denne høsten og vinteren i møte med bortimot rekordfulle kraftmagasiner. For ett år tilbake var det krisestemning og man jobbet for fullt med rasjoneringsplaner. Slike svingninger er dessverre en konsekvens av vårt kraftsystem, som nesten fullt ut baserer seg på det som faller ned fra oven. For oss som drifter nettet er det godt å oppleve fine dager med effektiv oppgradering og fornying, uten å måtte slåss med storm og nedbør. I sommer har vi oppgradert et stykke på vårt regionalnett som er blant de mest uværsutsatte, mellom Grytåga og Vistenfjorden, og vi går nå en vinter i møte i visshet om at her fikk vi utført alt som var planlagt med ett godt resultat, mye takket være snille værguder. Vårt vernearbeid bærer også frukter vi har nå opplevd nesten ett år uten en eneste skade med fravær blant våre ansatte. Bak dette ligger det ett nitidig arbeid på flere felt. Mye ligger på det mentale planet er det mulig å jobbe med ett mål om å ikke ha skader? Svaret må selvsagt være ja, og det vi har oppnådd blir lagt merke til langt utover Helgelands grenser. Vår nye utfordring etter flere år med kontinuerlig nedbemanning, er behov for nyrekruttering. Når nå stillinger blir lyst ut ser vi fortsatt god søkning til vår bedrift, mens flere i bransjen opplever stor avgang og liten søkning. Helgelandskraft har ett godt rykte som en solid og trivelig arbeidsplass med store faglige utfordringer for de rette personene. Vår satsning på lærlinger bærer nå frukter, og vi ser at tilknytning til Helgeland er en vesentlig faktor når noen velger å søke jobb hos oss. Dette er gledelig og gir oss god tro på at vi også i framtida kan sikre den kompetansen som er nødvendig for å drive en bedrift som vår. Om været en periode har vært på nordlendingenes side vet vi alle at det kommer tider der det ikke er sånn. Vi vet at det er våre ansattes innsats som er bærebjelken i å levere ett godt produkt og dermed skal kompetanse og stå-på-vilje også kommende vinter være vårt kjennetegn! Fra nyttår vil CO 2 -avgiften føre til en økning i strømprisen på om lag 10 øre pr kwh, sier krafthandler Kåre Sæther i HK. CO 2 -kvoter gir prisøkning Fram mot nyttår vil prisen på kraft øke med 10 øre pr kwh på grunn av Kyoto-avtalen og krav om CO 2 -avgift. Som eksempel er prisen på variabel kraft i dag litt over 27 øre pr kwh. Som følge av sesongbetonte svingninger i kraftprisen og CO 2 -avgift, vil prisen i januar slik det ser ut i dag, være på om lag 42 øre pr kwh, uten offentlige avgifter og nettleie. Det opplyser krafthandler Kåre Sæther i HelgelandsKraft. Kjøp og salg av kraft er internasjonal og skjer blant annet via kraftbørsen Nordpool. Her legges kraft fra alle typer kraftproduksjon inn. Både kraft som kommer fra kullkraftverk, gasskraftverk, vannkraft og atomkraft. Det er her vi kjøper inn kraft som går til våre kunder. Dermed er vi også omfattet av CO 2 -avgiften, forteller Sæther. De økte prisene vil kunne bidra til at annen, og mindre foruensende, kraftproduksjon kan bli lønnsom, og dermed redusere utslippet av klimagasser. CO 2 -avgiften er på mange måter en internasjonal miljødugnad som både skal øke oppmerksomheten om vårt eget forbruk av strøm, og bidra til utvikling av nye og miljøvennlige måter å produsere strøm på, sier Sæther. Målet er at mengden kraft som produseres av gass og kull skal reduseres eller at det settes større trykk på arbeidet med å finne metoder å rense utslipp slik at mengden utslipp av CO 2 reduseres. Vi ser at i perioder med høy vannkraftproduksjon, som er en miljøvennlig måte å produsere strøm på, går omsetningen av kraft fra kull- og gasskraftverk ned. Dette er en mekanisme som man ønsker å forsterke, blant annet ved at man tar i bruk mer miljøvennlige måter å produsere strøm på. Dette kan være økt vannkraftproduksjon, vindkraftverk, solenergi, bioenergi osv., sier krafthandler Kåre Sæther i HK. Ny i HK Linda Wikkelsmo (41) er ny kunderådgiver i Helgelands- Kraft og arbeider i kundesenteret. Hun kommer fra jobben som kunderådgiver i Nordlandsbanken i Mosjøen, der hun har arbeidet i 18 år. 2

3 Bedre inneklima med varmepumpe Varmepumper gir bedre inneklima og lavere strømforbruk. Nå tilbyr HelgelandsKraft i samarbeid med lokale montører kundene å kjøpe varmepumpe. Jeg har testet varmepumpe i min bolig. Bedringen av inneklimaet var betydelig allerede etter at varmepumpa hadde vært i drift i kun et døgn. Først og fremst går forbedringen på at det nå er stabil innetemperatur, at luften blir renset og at det holdes en jevn luftfuktighet, forteller Trond Faksmo. Omvendt kjøleskap Prinsippet med varmepumpe er enkelt. Som et kjøleskap produserer kald luft, produserer en varmepumpe varm luft. Den består av to hoveddeler. Den ene delen monteres på yttervegg og henter varme fra luften ute, som igjen varmer opp lufta inne. Den andre delen monteres inne og sprer den varme lufta gjennom et stillegående viftesystem. Her kan man stille blant annet temperatur på innelufta. Hvor effektiv varmepumpa er avgjøres av utetemperaturen. Varmepumpa skal kunne levere varmluft til oppvarming av boligen med utetemperaturer helt ned til minus 20 grader. Sekundærstasjonen i Finneidfjord skal totalrenoveres. Arbeidet med å renovere sekundærstasjonen i Finneidfjord startet tidligere i høst. Etter planen vil stasjonen Trond Faksmo er meget godt fornøyd med varmepumpe som hovedenergikilde til oppvarming av huset. Over strømregninga HelgelandsKraft tilbyr nå kundene å kjøpe varmepumpe. Ferdig montert koster varmepumpa om lag kroner. Man kan betale investeringen kontant. HK tilbyr også kundene å betale 35 prosent kontant, og der restbeløpet fordeles på strømregninga over tre år. Litt av hensikten med at vi nå tilbyr varmepumpe, er at strømforbruket reduseres. I en standard bolig går 50 til 60 prosent av energikostnadene til oppvarming. Med varmepumpe kan disse kostnadene reduseres betydelig, sier salgsleder i HelgelandsKraft, Stian Vikdal. Merverdi Han legger vekt på at dette er en av merverdiene HK ønsker å levere kundene. De som ønsker å vite mer om denne ordningen, kan kontakte Helgelands- Kraft sitt kundesenter eller få informasjon via Nå tilbyr HK i samarbeid med lokale montører å kjøpe varmepumpe til oppvarming av boligen. Fra venstre Lars Andreas Østvik, Trond Faksmo og Stian Vikdal. Renoveres for fem mill. være ferdig renovert i juli neste år. Når det omfattende arbeidet er ferdig vil forsyningssikkerheten bli langt bedre. I tillegg vil sekundærstasjonen bli langt sikrere for personell som skal arbeide på stasjonen. Det er HelgelandsKraft gjennom HK support som foretar renoveringen, forteller prosjektleder Per Arne Fagerli i HK support. I januar starter installasjonen av det tekniske utstyret. Da skal nytt 24 kv koblingsanlegg, nytt kontrollanlegg, nytt hjelpeanlegg og ny fjernstyring på plass. Etter planen skal en ny 132 kilovolts bryter monteres i juni, før arbeidene kan avslutts i juli neste år. Mens arbeidet pågår kan det i kortere perioder bli utkobling av strømmen. Men vi vil forsøke å legge opp dette arbeidet på en slik måte at våre kunder merker minst mulig, sier Fagerli. 3

4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Sluttbefaring p I tre dager har representanter fra NVE, HelgelandsKraft, Brønnøy kommune, grunneiere og næringsinteresser vært på sluttbefaring på HKs seks småkraftprosjekter i Tosbotn Det ble brukt helikopter for å frakte representanter fra de ulike interessehaverne ut i fjellet under den tre dager lange sluttbefaringen. Det planlegges betydelig utvidelse av smoltanlegget i Tosbotn. Forutsetningen er at de får tilgang på nok vann med stabil temperatur gjennom hele året. Ute i fjellet ble prosjektene nøye gjennomgått. Fra venstre Jens Aabel fra NVE, produksjonssjef Ottar Olsen i HK, reineier Torstein Appfjell og Lars Midttun i NVE. Vi har fått et meget godt inntrykk av hva denne kraftutbyggingen dreier seg om. Når vi ser de seks småkraftprosjektene under ett, er dette et stort prosjekt. De seks kraftverkene vil i sum kunne produsere strøm tilsvarende 150 GWh, opplyser saksbehandler Lars Midttun i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Størrelsen på utbyggingen gjør at planene skal behandles av departementene, før Kongen i statsråd til syvende og sist gir klarsignal. Vi vil være ferdige med vårt arbeid i løpet av våren neste år. Deretter skal saken til departementet. Mest sannsynlig skriver vi 2009 før en eventuell utbygging kan starte, sier Midttun. Næring De seks mindre vassdragene i Tosbotn der det nå planlegges småkraftverk er Leiråga, Bjørnstokkelva, Tverråga, Storelva og to mindre elver i Tosdalen. Det dreier seg om fire elvekraftverk og to kraftverk der det skal bygges mindre dammer. Alle ligger i Brønnøy kommune. De totale investeringene er på om lag 370 millioner kroner. Planleggingen av disse småkraftverkene har skjedd i nært samarbeid med grunneierne. I tillegg har vi hatt et meget konstruktivt samarbeid med Marine Harvest som har et smoltanlegg i Tosbotn. De ønsker å hente vann til smolt- og yngelproduksjon fra Leiråvatnet. Det etableres to vanninntak i Leiråvatnet. Etter at vannet er brukt til kraftproduksjon, går det videre til Marine Harvest sitt produksjonsanlegg. Da får bedriften førsteklasses vann med stabil temperatur gjennom hele året, sier prosjektutvikler Torkil Nersund i HelgelandsKraft. Vann gir utbygging Daglig leder Roy Lande ved Marine Harvest sitt smoltanlegg sier det er uhyre viktig at prosjektet i Leiråvatnet realiseres. Vi står på terskelen til ei større utbygging der vi skal utvide og også drive med yngelproduksjon. Ei småkraftutbygging vil sikre oss stabil vannforsyning og et vann med en temperatur og av en kvalitet som sikrer optimal produksjon, sier han. Grunneier Jon Borkamo håper at planene om kraftutbygging blir realisert. Dette er meget viktig for bygda. Utbyggingen innebærer ny kraftlinje, og dermed sikrere strømforsyning. Oppdrettsanlegget får en sikker vannforsyning som gjør at de kan realisere planene om utvidelse, og vi som grunneiere får utnyttet eiendommene våre på en fornuftig måte. I tillegg vil naturinngrepene være minimale dersom HK får klarsignal til småkraftutbyggingen, sier han. Brønnøy kommune har gitt sin tilslutning til planene, og mener dette vil være et solid løft for Tosbotn-bygda. Dialog Også reindrifta var med på sluttbefaringen i Tosbotn. Reineier Torstein Appfjell mener det er viktig å ha dialog som utgangspunkt når man skal se på mulighetene for å realisere denne typen prosjekt. Reindrifta er svært sårbar. Nå er det viktig at vi kan finne fram til fornuftige løsninger gjennom en god dialog, sier han. Jens Aabel og Lars Midttun i NVE skal vurdere konsesjonssøknaden og innspillene til småkraftprosjektene. 4

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. å småkraft-prosjekt En del av de som var med på sluttbefaringa i Leiråvatnet. Bak fra venstre reineier Torstein Appfjell, Daglig leder ved Marine Harvest i Tosbotn, Roy Lande og saksbehandler Lars Midttun i NVE. Foran fra venstre prosjektutvikler i HK, Torkil Nersund og produksjonssjef Ottar Olsen. Kundesenteret svarer 1. Mistanke om feil med det elektriske anlegget: Ta kontakt med DLE (det lokale eltilsyn hos HelgelandsKraft) eller installatør. 2. Opplysninger om strømforbruket: Du kan gå inn på vår hjemmeside og logg deg inn (på høyre side i bildet) med kundenr. og passord (pinkode). Når du er innlogget klikker du på «forbruk» til venstre i bildet og du vil da få oversikt over avlesningene og forbruket ditt. Hvis du ikke har passord klikker du på «logg inn» og deretter på «Ny pin-kode» til venstre i bildet og fyll ut nødvendige opplysninger og du vil da få tilsendt passord/pinkode pr. epost. Hvis du ikke har tilgang til internett kan du ta kontakt med kundesenteret på tlf Råd om å redusere strømforbruket: Ta kontakt med kundesenteret på tlf eller Enova på gratis grøntnr HKs kundesenter hjelper deg. Bak fra venstre Inger Lise Abrahamsen, Linda Wikkelsmo og Mona Nicolaisen. Foran fra venstre: Laila Sandvik og Rigmor Lande. 5

6 Tradisjonsbedrift mot nye høyder Polarcirkel AS, tidligere Helgeland Plast, satser på båtproduksjon. Produksjonsarealene dobles. Rør, merder til oppdrett, båt og brygger er hovedproduktene. I år når bedriften 150 millioner i omsetning. Polarcirkel AS ble etablert i 1971, og har i dag tilhold ved Båsmoen i Rana, seks-sju kilometer utenfor Mo sentrum. Forretningsideen har fra starten av vært produksjon av alle typer rør av plaststoffet polyetylen. Etter hvert har bedriften utviklet seg til å bli en spesialleverandør av merder til oppdrettsnæringen. I dag finnes merder fra fabrikken spredt over hele verden og Polarcirkel AS er verdens største leverandør av denne typen merder. Fire områder Vi har fire fokusområder i vår produksjon. Det er merder til oppdrettsnæringa, rørproduksjon i dimensjoner fra 20 millimeter til 800 millimeter til alle typer bruk. Båtproduksjon som nå er et satsingsområde og skreddersydde brygger. Alle produktene er basert på vår spisskompetanse når det gjelder produksjon av rør med ulike dimensjoner og med en helt unik styrke, forteller administrerende direktør i Polarcirkel AS, Johan Roger Smith- Nilsen. Båt og kraft Hvert år produseres det over 4000 tonn plastrør ved fabrikken. Majoriteten av dette går til merder. Men bedriften har også markert seg som en leverandør av kvalitetsbåter først og fremst til proffbrukere. Både Kystverket, Hurtigruta, Marine Harvest og Sysselmannen på Svalbard står på Polarcirkel AS sin kundeliste for båter. Vi har flere modeller båter, og utgangspunktet var små fartøy med stor fleksibilitet og konstruert for tøffe forhold. Etter hvert har vi også modeller for fritidsbruk. Båtene bygges opp fra grunnen av ved fabrikken i Rana, og leveres kunden nøkkelferdig, forteller fabrikksjef Roger Ågheim. Materialkunnskap og produksjonsteknikkene brukes på flere produkter. På den måten har fabrikken også utviklet spesialutstyr for sveising, Plastrør av polyetylen er råvaren til Polarcirkel AS på Mo. Av plastrør lages merder til oppdrettsnæringen, båter, brygger og skreddersydde rør av ulik type, forteller fabrikkesjef Roger Ågheim (t.v) og administrerende direktør Johan Roger Smith- Nilsen. sammenføyning og montasje. På båtsida har det også vært et samarbeid med konstruktører, designere og kunder. Vi merker også en betydelig økt etterspørsel etter rørgater i forbindelse med bygging av små kraftverk. Vi skreddersyr rør som tåler meget stor belastning. I og med at rørene er elastiske, er de også enkle å legge. Gjennom vår kunnskap om polyetylen Viktig bidrag til kommunal velstand Utbytte og andre inntekter fra vårt eierskap i HelgelandsKraft bidrar til at vi kan gi innbyggerne et bedre tilbud på mange områder. Det sier ordfører Kjell Trælnes i Brønnøy kommune. Kommunen får om lag 12 millioner kroner i utbytte og ansvarlig lån fra HK. Pengene går inn i driften, og har blant annet bidratt til lavere barnehagesatser over flere år. Dette er helt klart viktige penger for vår kommune. Jeg berømmer våre forgjengere som var så framsynt at de sikret kommunen eierandeler i kraftselskapet. For oss er det viktig med stabilitet og forutsigbarhet. Det har HelgelandsKraft levert, og det synes jeg vi skal være stolte av. Det er viktig at det overskuddet HK har, fordeles til hele regionen og bidrar til velstand og vekst, sier Trælnes. Han advarer samtidig mot å tukle med eierskapet i HelgelandsKraft. Ordfører i Brønnøy, Kjell Trælnes. På kort sikt vil det gi oss en gevinst, men på lang sikt vil det ikke være fornuftig, mener ordfører i Brønnøy, Kjell Trælnes. 6

7 Jeg jobber i HK Navn: Magne Skogseth Funksjon i HK: Montør med ansvar for kartverk Alder: 49 Bosted: Båsmo Båter både til fritidsbruk og proffbrukere er et satsingsområde, sier adm. dir. Johan Roger Smith-Nilsen. skreddersyr vi rør til blant annet småkraftverk, forteller fabrikksjefen. Rekord Polarcirkel AS har 42 ansatte. I 1994 ble fabrikken ISO 9001 sertifisert. I 2006 ble Helgeland Plast AS fusjonert med Wavemaster som produserer merder i stål og AKVAsmart som er en spesialleverandør av blant annet foringssystemer til oppdrett. AKVAgroup var et faktum med over 500 ansatte over hele verden, og Helgeland Plast ble døpt om til Polarcirkel AS. Selv om eksportandelen Morten Urvik med sveisemaskinen som benyttes blant annet i båtproduksjon. er redusert etter fusjonen, vil Polarcirkel AS nå en omsetning i år på 150 millioner kroner i år. Råstoffet til produksjon av plastrør kommer i form av plastpellets fra Tyskland og Sverige. I fabrikklokalene smeltes plasten, og formes gjennom spesielle maskiner med en svært høy automatiseringsgrad. Hver millimeter av rørene går gjennom en streng kvalitetskontroll før de går videre i produksjonen, enten det er merder til oppdrett, båter, brygger eller rør til drikkevann eller kraftproduksjon. Lars Erik Aag jobber med båtproduksjon i Polarcirkel AS. Hva er du opptatt av nå? På fritida jakter jeg mye og er ute sammen med mine tre fuglehunder av typen engelsk setter. På jobb er jeg blant annet opptatt av dokumentasjon av nye anlegg. Hva er det beste med å jobbe i HK? Gode arbeidskolleger og et godt arbeidsmiljø. Inviter en kjent person på middag. Det må bli prinsesse Märtha Louise, men uten Ari Behn. Hva villle du servert? Rypebryst med en god viltsaus og rognebærgele. Gjerne med en god rødvin til. Anbefal en god bok Jeg har stor sans for Helge Ingstads fangstbøker som ble utgitt først på 30-tallet, og kan mer en gjerne anbefale dem for andre også. Hva gjør du for å holde deg i form? Turer i skog og mark sammen med hundene. Hva er du villig til å demonstrere for? Lokalsykehusene. Du vinner fire millioner kroner. Hva bruker du pengene til? Jeg hadde betalt ned gjeld og gitt resten til et godt formål for barn. Hva gjør du om fem år? Det kommer an på hva som dukker opp. 7

8 Gir en million til nye Sagbakken HelgelandsKraft gir en million kroner til bygging av nye Sagbakken fotballstadion på Mo. Arbeidet med å bygge ny fotballstadion som holder førstedivisjonsstandard, er allerede i full gang. Prosjektet er kostnadsberegnet til om lag 30 millioner kroner. Av dette går lokalt næringsliv inn med en betydelig andel. Alle idrettslagene i Rana samarbeider om dette prosjektet. Det har også vært en forutsetning for at prosjektet skulle la seg realisere. Vi får en tipp topp moderne førstedivisjonsarena med sitteplasser, 400 av disse under tak, nye garderobeanlegg, ny og moderne kunstgressmatte og flomlys, sier leder av Sagbakkenutvalget, Svein Bogen. Den politiske ringreven har fått bruk for sine talegaver når han har argumentert for prosjektet både overfor idrettslag, politisk ledelse og næringslivet. Nye Sagbakken stadion håper jeg skal bli et løft for fotballen i hele regionen. Vi trenger fotballag som spiller i de høyeste divisjonene. Dette har noe med trivsel å gjøre, engasjement og rekruttering, sier Bogen. HelgelandsKraft vil være med å bidra til regional utvikling og støtter HelgelandsKraft gir en million kroner til bygging av nye Sagbakken stadion. Markedssjef Arild Markussen (t.v) håper dette blir en regional arena som motiverer andre til satsing. Leder av Sagbakkenutvalget Svein Bogen er imponert over den store støtten fra næringslivet. prosjektet med en million kroner. Det skal være attraktivt og godt å bo på Helgeland. I så måte er en ny fotballstadion en stor motivasjon til å utvikle fotballag som spiller i de øverste divisjonene. Får vi det til vil det være en motor og en motivasjonsfaktor også for andre, sier markedssjef i HK, Arild Markussen. Går alt etter planen vil nye Sagbakken stadion kunne tas i bruk høsten Det har vært en unison oppslutning om dette prosjektet, og jeg vil rose lokalt næringsliv som stiller opp. Dugnadsinnsatsen beløper seg til fem millioner kroner. Her ser vi kun muligheter og gleder oss virkelig til at den nye arenaen kan tas i bruk, sier Svein Bogen. Blir med på OL-satsing Målet er OL i Underveis er det mange delmål. Vi er helt avhengig av støtte fra lokalt næringsliv og svært tilfredse med at HelgelandsKraft vil være med og hjelpe oss fram. Det sier langrennssøstrene Guro og Lotte Strøm Solli fra Mosjøen. Nå har de sikret seg lokale samarbeidspartnere som gjør at de kan satse for fullt mot OL i Å få HelgelandsKraft som en solid støttespiller videre betyr svært mye for oss. Å satse på langrenn på toppnivå koster. Selv om vi studerer litt innimellom, er hovedfokuset vårt rettet mot idretten. Det er helt nødvendig om vi skal kunne hevde oss i verdenstoppen. Når vi nå tenker fram mot OL i 2010 er det ikke for å delta, men faktisk for å hevde oss helt i toppen, sier Guro. Både hun og søsteren Lotte satser spesielt mot sprintøvelsene, og har klare mål om å hevde seg blant de aller beste. For oss er det svært positivt å bidra til at lokale Langrennssøstrene Guro og Lotte Strøm Solli har fått HK med seg i sin satsing mot OL i 2010 i Vancouver. idrettsutøvere helt i verdenstoppen får mulighet til å satse. Guro og Lotte har også vist at de er villige til å gi noe tilbake. Skisprinten i Mosjøen sentrum i vår med verdens beste skiløpere og 3000 tilskuere på plass, hadde neppe vært mulig uten deres engasjement. Nå håper vi bare at de lykkes med sin satsing, sier markedssjef i HK, Arild Markussen. Adresse: Industrivn Mosjøen Redaksjon: SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Grafisk trykk as Opplag: stk REGN MED OSS

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2008 Forretning i generasjoner 6-7 Mer kraft gir miljøløft 4-5 Guro på glid mot formen 3 Medeier i næringshage 2 Markedssjef Arild Markussen

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nytt nett for sikker forsyning Nr. 4 2007 6-7 Gigant i Grytåga 4-5 Kartlegger Krutåga 3 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornybar energi = klimatiltak

Detaljer

Tja til grønn kraft Side 4 og 5

Tja til grønn kraft Side 4 og 5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2010 Tja til grønn kraft Side 4 og 5 Illustrasjon: Stein Hamre arkitektkontor AS Ny trafo sikrer kysten Side 6 Sponser skieliten til

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2010 Satser på nett Side 7 Stipend til 20 elever Side 2 og 3 Sponset speidere på leir Side 8 Arnt Johan Hugaas organisasjonssjef Det

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2009 Undervisningsfilm om klima Side 4 Ny tråkk i løypa Side 8 Ny trafo på Bjørn Side 3 Arild Markussen, Markedssjef Finanskrisen påvirker

Detaljer

REGN MED OSS. Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift. Side 2 og 7. Rekordstore investeringer. Myter og fakta om strømpris. Sponser unge solister

REGN MED OSS. Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift. Side 2 og 7. Rekordstore investeringer. Myter og fakta om strømpris. Sponser unge solister HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift Side 2 og 7 Rekordstore investeringer Side 2 Myter og fakta om strømpris Side 5 Sponser unge solister

Detaljer

Studenter og forskere

Studenter og forskere HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2010 Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006 250 dager uten skade 5 Klar for avmarsj 7 Økonomisjef Asle Bardal Vinn gratis strøm! HelgelandsKraft AS har levert et meget godt

Detaljer

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2009 Smeltedigelen skaper stemning Side 8 F.v.: Per Ulrik Arntsen, Bjørn Bonsaksen, Dag-Arild Berg, Mona Kristansen, Unni Vedal, Torstein

Detaljer

REGN MED OSS. Barnas bysprint Side 8. Trenor investerer. Willoch på HK-seminar. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009.

REGN MED OSS. Barnas bysprint Side 8. Trenor investerer. Willoch på HK-seminar. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009 Barnas bysprint Side 8 Trenor investerer Side 6 Willoch på HK-seminar Side 7 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk HK i finanskrisen

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no HK til stede i alt næringsliv Side 5 Personlighet gir suksess Side 7 Bedre samhold på Helgeland Side 8 «Monstermast» eller kabelgrøft Side

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Norges lengeste sjøkabel. Skogrydderne. Sundøya, Leirfjord

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Norges lengeste sjøkabel. Skogrydderne. Sundøya, Leirfjord HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Norges lengeste sjøkabel 6 Sundøya, Leirfjord Skogrydderne Nr. 3 2006 2 Produksjonssjef Ottar Olsen Sommeren er på hell - uten å ha gjort

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006. Godkjenning. Nytt kraftverk

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006. Godkjenning. Nytt kraftverk HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006 Nytt kraftverk 3 Godkjenning 2 Markedssjef Arild Markussen Kraftmarkedet i Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet og markedet

Detaljer

REGN MED OSS. Utnevnt som ambassadør. Sagbruk og industrihistorie. 27 år og sjef Side 8. Side 4 og 5. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Utnevnt som ambassadør. Sagbruk og industrihistorie. 27 år og sjef Side 8. Side 4 og 5. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2008 Utnevnt som ambassadør Side 4 og 5 Sagbruk og industrihistorie Side 6 27 år og sjef Side 8 Produksjonssjef Ottar Olsen Business

Detaljer

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 42011 2 leder Framtiden

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Fjellgeiter på Sæterstad Gård Side 6

Fjellgeiter på Sæterstad Gård Side 6 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2009 Fjellgeiter på Sæterstad Gård Side 6 Vefsnfjordspennet er totalrehabilitert Side 4 HK produserer smolt Side 7 Frode Valla Nettsjef

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2010 Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 Laksen kraftverk Norges eldste martna Side 4 Side 8 Produksjonssjef Ottar Olsen Lysfest i 53 hytter

Detaljer

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 1-2015 RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE 2 Kommentar Arild Markussen Markedssjef

Detaljer

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen Nr. 4 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Tradisjonell kraft, energi og miljø Fornybar energi Kraftkvinnen Kristin H Lind sitter sentralt i norsk kraftbransje som leder av energigruppen til

Detaljer

Annonse. Side 4-5 Nettleia. Side 6 Leverer til Wasco. Side 8-9 OL-gull. gir markedskraft. Side 10 Spruter fiber. Side 12 Girlpower

Annonse. Side 4-5 Nettleia. Side 6 Leverer til Wasco. Side 8-9 OL-gull. gir markedskraft. Side 10 Spruter fiber. Side 12 Girlpower Side 4-5 Nettleia Side 6 Leverer til Wasco Side 8-9 OL-gull Side 10 Spruter fiber Side 12 Girlpower OL-gull gir markedskraft Et informasjonsmagasin fra Helgelandskraft Nr 2-2014 LEDER En kraftfull fremtid

Detaljer