Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Ketil Nilsen utvalgets leder Side1

2 Saksliste UTVALGS- SAKSNR PS 15/13 INNHOLD REFERATER UNNTATT OFFENTLIGHET ARKIV- SAKSNR RS 26/13 MØTEPROTOKOLL AMT /35 RS 27/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - ERLING BRANDTZÆG RS 28/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - MARI NORDFJELL RS 29/13 MEDLING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - INGEBRIGT KIRKVOLD RS 30/13 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - RAPPORT OVER TURER I SYLAN LANDSKAPSVERNEOMRÅDE FOR SESONGEN RS 31/13 RS 32/13 RS 33/13 RS 34/13 RS 35/13 VEDTAK - INNFØRING AV FARTSGRENSE 50 KM/T PÅ FV 705 STUGUDAL SENTRUM (KOPI AV BREV TIL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT) UTBEDRING FINNKOIDAMMEN, MERÅKER KOMMUNE, NORD- TRØNDELAG FYLKE - GODKJENNING AV DETALJPLAN FOR MILJØ OG LANDSKAP ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DISPENSASJON FRA ENERGIKRAV I TEK 10 VED OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIGHUS OPPNEMNING AV MEDLEMMMER TIL NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK OG SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE FJELLREDNINGA - PLANLAGTE ØVELSER VINTEREN 2013 RS 36/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG 169 / 2 / / / /2 2009/ / /834 X 2013/ / /308 X 2012/466 Side2

3 RS 37/13 ***** SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR NY BOLIG RS 38/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG 182/1/17 RS 39/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSEIENDOM 172/195 RS 40/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG 172/145 RS 41/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FRITIDSBOLIG 172/174 RS 42/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FRITIDSBOLIG 172/180 RS 43/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR SETERHUS PÅ SJURSVOLLEN 177/17 RS 44/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG ***** RS 45/13 RS 46/13 RS 47/13 RS 48/13 RS 49/13 RS 50/13 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG NYTT UTHUS - LIVOLDSTUA ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - JENSHAUGEN ØSTRE ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - FLATEN (VIBEKELUND) ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR BOLIGHUS - BOLIGTOMT BERGET VESTRE ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR ANNEKS - STUEDAL ØVRE, TOMT 84 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG - SOLLISENGET II X 2013/42 X 2012/576 X 2012/529 X 2012/528 X 2012/527 X 2012/597 X 2012/495 X 2012/525 X 2013/58 X 2013/128 X 2013/99 X 2013/103 X 2012/894 X 2013/79 Side3

4 RS 51/13 RS 52/13 RS 53/13 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - FABROKÅSBAKKAN TOMT 7 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL ENDRING AV TIDLIGERE GITT BYGGETILLATELSE - STUGUVOLDMOEN, TOMT 7 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR FRITIDSBOLIG - VÆKTARHAUGEN, TOMT 11 X 2013/21 X 2011/341 X 2013/53 SAKER TIL BEHANDLING PS 16/13 PS 17/13 INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE OM SKADEFELLING AV BJØRN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I TYDAL KOMMUNE 2008/ /140 PS 18/13 SALG AV KOMMUNAL BOLIG 2011/982 PS 19/13 GEODATAPLAN FOR TYDAL KOMMUNE /109 Side4

5 PS15/13Referater Side5

6 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Kari Bjørgård Aune Medlem A/SV Ketil Nilsen Leder V/SP Anne-Lise Galtung Risan Medlem V/SP Asbjørn Rotvold Medlem V/SP Henning Braaten Nestleder A/SV Heidi Synnøve Lien Medlem TL Sverre Horven Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Heidi Synnøve Lien inhabil i sak 12/13 Medl TL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. John Inge Sørensen i sak 12/13 Heidi Lien TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Selboe fagsjef Knut Selboe fagsjef Side6

7 Saksliste PS 6/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 10/13 MØTEPROTOKOLL AMT /35 RS 11/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK - CATHARINA LYSHOLM RS 12/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - EVEN ØSTBYHAUG OG BERIT AUNE RS 13/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - ROLF KIRKVOLD RS 14/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - JENS PEDER OG OLAF SVELMO RS 15/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5E - SVERRE HANSEN RS 16/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5E - JOSTEIN HAGEN RS 17/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - TORGER HETLAND RS 18/13 174/127 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL BOLIGHUS - LUNDSKOGØM BOLIGTOMT RS 19/13 175/1 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILBYGG TIL FRITIDSBILIG - JENSHAUGEN VESTRE, TOMT 21 RS 20/13 175/77 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG - JENSHAUGEN VESTRE, TOMT 4 RS 21/13 192/3/1 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - EIENDOMMEN FLATEN, TOMT 1 RS 22/13 RUNDSKRIV - RETNINGSLINJER OM REDNINGSTJENESTENS BRUK AV SNØSCOOTER I UTMARK OG I VERNEOMRÅDER 2009/ / / / / / / / / /8 2013/7 2009/105 RS 23/13 182/59 MELDING OM DELEGERT VEDTAK /414 Side7

8 FORLENGELSE AV TILLATELSE FOR MIDLERTIDIG BYGG - HÅEN II, TOMT 2 RS 24/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK ETTER 5C I NASJONAL FORSKRIFT OG 3 PUNKT 5.3 E I FORSKRIFT FOR SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE 2009/192 Saker til behandling PS 7/13 SØKNAD OM BYGGING AV VEG TIL HYTTEEIENDOMMEN 188/103 PS 8/13 STUGGUVOLLMOEN HYTTEFELT 188/3 - REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE F32A PS 9/13 PS 10/13 SYLANE HYTTEFELT 188/1 - REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE F28A OG F28B MOTORFERDSEL I UTMARK 6 I NASJONAL FORSKRIFT - HENTING AV RØTTER PS 11/13 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** PS 12/13 PS 13/13 PS 14/13 SØKNAD OM BYGGING AV PARKERINGSPLASS PÅ EIENDOMMEN 190/5 MOTORFERDSEL I UTMARK - 6 I NASJONAL FORSKRIFT - ÅTEPLASSER FOR RØDREVJAKT MOTORFERDSEL I UTMARK FOR KONTROLL AV HJELPETELEFONER I JÄMTLAND 2012/ / / / / / / /91 PS 6/13 Referater Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Ingen merknader Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Den omsøkte forlengelsen av eksisterende hytteveg fram til eiendommen godkjennes på følgende vilkår: Side8

9 1. Vegen må bygges på en slik måte at store fyllinger og skjæringer unngås. Blokker og større steiner må graves ned eller transporteres til godkjent deponi/fyllplass. 2. Vegen må bygges i klasse 4 for landbruksveg med min bredde 3 m. 3. Vegetasjonsmassen må tas vare på å benyttes til pådekking på den nye vegens fyllinger og skjæringer. PS 8/13 Stugguvollmoen hyttefelt 188/3 - Reguleringsplan for område F32A Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Reguleringsplan for Stugguvollmoen hyttefelt 188/3 benevnt F32a for 4 nye og 4 eksisterende hyttetomter på eiendommen 188/3 tas opp til behandling i medhold av plan- og bygningslovens på følgende vilkår: 1. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker på Tydal servicekontor og på kommunens hjemmeside. 2. Planforslaget oversendes høringsorganene, berørte hytteeiere og naboer til uttalelse. 3. Planforslaget tas opp til ny behandling etter at høringsfristen er utløpt. PS 9/13 Sylane hyttefelt 188/1 - revidert reguleringsplan for område F28a og F28b Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Asbjørn Rotvold fremmet følgende forslag: Det anmodes om å vurdere om det er mulig å legge den godkjente fiskeløypa/scooterløypa utenom dette regulerte området. (lengre nord) 5 stemte for Asbjørn Rotvolds forslag, 2 stemte imot. ( Heidi S. Lien og Sverre Horven) Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Reguleringsplanen for Sylane hyttefelt 188/1 benevnt F28a og F28b for 49 eksisterende og 50 nye hyttetomter på eiendommen 188/1 tas opp til behandling i medhold av plan- og bygningslovens på følgende vilkår: 1. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker på Tydal servicekontor og på kommunens hjemmeside. Side9

10 2. Planforslaget oversendes høringsorganene og berørte hytteeiere og naboer til uttalelse. 3. Planforslaget tas opp til ny behandling etter at høringsfristen er utløpt. I tillegg kommer Asbjørn Rotvolds forlag: Det anmodes om å vurdere om det er mulig å legge den godkjente fiskeløypa/scooterløypa utenom dette regulerte området. (lengre nord) PS 10/13 Motorferdsel i utmark 6 i nasjonal forskrift - henting av røtter Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i nasjonal forskrift 6 gis det tillatelse til bruk av en snøscootere i forbindelse med henting av røtter: Fra parkeringsplass ved Sandmælen etter eksisterende veg til Vælaeiendommen som tilhører Opplysningsvesenets fond Tillatelse gjelder 1 tur/retur fram til Kjørebok skal fylles ut Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Eksisterende skogsbilveger og traktorveger skal brukes i størst mulig grad. Det skal ikke kjøres i MIS-figur langs Væla. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. PS 11/13 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** PS 12/13 Søknad om bygging av parkeringsplass på eiendommen 190/5 Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Side10

11 Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Søknaden om bygging av parkeringsplass i en størrelse på 500 m 2 godkjennes som omsøkt på følgende vilkår: 1. Terrenget tilsier at det ikke er behov for større fyllinger og skjæringer. Parkeringsplassen må planeres slik at dette unngås. 2. Vegetasjonsmassen må tas vare på og benyttes til pådekking av de fyllingene og skjæringene som fremkommer. 3. Større steiner og blokker må graves ned eller transporteres til godkjent deponi. PS 13/13 Motorferdsel i utmark - 6 i nasjonal forskrift - åteplasser for rødrevjakt Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i nasjonal forskrift 6 gis det tillatelse til bruk av snøscootere i forbindelse med transport av reveåte: Fra Stugudalen etter eksisterende veg og vinterveg der det er mulig til Esna eller Møsjøen Tillatelse gjelder 2012/ / /2015 fram til jakttidsslutt som normalt er Antall turer: Etter behov og i samsvar med tillatelse fra fylkesmannen i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Eksisterende skogsbilveger og traktorveger skal brukes i størst mulig grad. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. Side11

12 PS 14/13 Motorferdsel i utmark for kontroll av hjelpetelefoner i Jämtland Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Tydal kommune gir tillatelse til motorferdsel i utmark etter 6 i nasjonal forskrift for Fjällredningstjenesten og polisen etter Sylsjøvegen til Nedalshytta. Kjøring i Sylan eller Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde et ikke tillatt.. 3. Tillatelsen gjelder ferdsel med snøscooter 4. Antall turer: 1 5. Varighet: Uke Område: Etter Sylsjøvegen til Nedalshytta Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring, forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Side12

13 TYDAL KOMMUNE Erling Brandtzæg Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Til hyttefelt i Stugudalen, Nedalshytta og Brokksjøhytta etter vanlige vintervegleder Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA Side13

14 Saksnr. 2010/23-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 20/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har mange hytter og er noe påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2 Side14

15 TYDAL KOMMUNE Mari Nordfjell Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Til hytter i Stugudalen (primært til eget hyttefelt) Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA Side15

16 Saksnr. 2010/119-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 19/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har mange hytter og er noe påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2 Side16

17 TYDAL KOMMUNE Ingebrigt Kirkvold Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Knut Selboe Dato Tlf Medling om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Hytter ved Svartåa, Sellisjøen og Livollen Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA Side17

18 Saksnr. 2010/2-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 21/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har få hytter og er lite påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Side18 Side 2 av 2

19 Side19 file://c:\ephorte\pdfconvprodir\ephortetyd\47576.html Side 1 av Hei! Minner om at kommunen skal ha rapport over turer i Sylan landskapsvernområde for sesongen Mvh Hilde R. Kirkvold Tydal kommune 7590 TYDAL

20 Statens vegvesen MOTTATT 0 FEB,2013 Tyda kom m une Sør-Trøndelag politidistrikt Postboks 2475 Sluppen 7005 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Region midt Venche Reklev - Vår refera nse: Deres referanse: Vår dato: 2010/ Vedtak nr V-005-ST-2013 Innføring av fartsgrense 50 km/t på fv Stugudal sentrum - Tydal kommune Statens vegvesen, Region Midt, har med hjemmel i Skiltforskriftens 26, truffet vedtak om innføring av fartsgrense 50 krn/t på fv 705 fra hp 03, km 20,920 hp 03, km 22,150. Bakgrunn for innføringen er etter henvendelse fra Tydal kommune i brev av Den andre høringsinstansen, Lensmarmen i Selbu og Tydal sluttet seg til den foreslåtte reguleringen i brev datert Skiltingen er vist på vedlagte kartutsnitt. Vedtaket er gyldig fra den dag skiltene er satt opp og avdekket. Statens vegvesen v/byggherreseksjonen, Petter Bendheim, (driftskontrakt 1605) er ansvarlige for å få satt skiltene i bestilling hos entreprenør, samt gi tilbakemelding til vårt skiltvedtaksarkiv v/toril Kojen tlf (toril.ko.en wve svesen.no) om dato for oppsetting/avdekking. Plan- og trafikkseksjonen ed isen k J øl seksjonssjef Vedlegg c Venche Reklev Kopi: Selbu og Tydal lensmannsdistrikt, Pb 78, 7581 SELBU m/vedlegg Skiltvedtaksarkivet v/toril Kojen m/vedlegg Byggherreseksjonen v/petter Bendheim m/vedlegg Tydal kommune, Teknikk og miljø, 7590 TYDAL m/vedlegg Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Prinsensgate 1 Statens vegvesen Region midt 7013 TRONDHEIM Regnskap Fylkeshuset Båtsfjordveien Molde Org.nr: VADSØ Telefon: Side20 Telefaks:

21 1.,......,..-.1 l '.-.,....\,...".. F -I \\, ( ' \. ''' '---- ci \ \..._... l '. / ' - --'. 1,,,,,... t \ \ t1 ) "N \. - f «\s. 10 I 1 _-,- r" '. itsr ' el ;\ '' ),,,, (----,. /.; _c_l.,, _.,..:.,, : \., 75-," -.- \ \ -1.,! 'i _._!...'/. \ \,...,./".",-,--.,. \. _ -- Pr ') ',...,-,,.... ),,,..: (..----""(-,------i,-, - 4St. \ r I, 72, Forslag til fartsgrense 50 km/t fv 705, Stugudal Tydal kommune Målestokk 1:2500 Statens vegvesen, Region Midt, Sør-Trøndelag distrikt Side21

22 41ap. " / - f Forslag til fartsgrense 50 km/t fv 705, Stugudal Tydal kommune Målestokk 1:2500 Statens vegvesen, Region Midt, Sør-Trøndelag distrikt Side22

23 17, : ( 7 r---is.':: icis.--.../ /neek gl, \, - _ 1.- \ \ \ f.: ;,, \\\ ', ;,, 1 ',\ \ r I - i.,.,. \,.. ;. <- : Forslag til fartsgrense 50 km/t fv 705, Stugudal Tydal kommune Målestokk 1:2500 Statens vegvesen, Region Midt, Sør-Trøndelag distrikt Side23

24 n W TYDALKOMMUNE Teknikkog miljø Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2010/ /2010 Knut Selboe Tlf FYLKESVEG 705 TYDAL KOMMUNE - NEDSETTING AV FARTSGRENSE STUGUDAL SENTRUM I sitt møte den , sak 7, behandlet og egengodkjente Tydal kommunestyre reguleringsplan for Stugudal sentrum. Fylkesveg 705 berøres ay denne planen på Stugguvollmoen, og i den forbindelse er det i planen uttalt at fartsgrensen på strekningen fra Moheim camping til like sør tbr Stugudal kapell bør reduseres til 50 km/t. 1dag er fartsgrensen på denne strekningen 60 km/t. Den aktuelle strekningen av fylkesvegen brukes i dag av gående og kjørende. I perioder er det stor trafikk av både gående og kjørende. Gang- og sykkelveg er også regulert på strekningen, og inntil denne kan bygges er det stort behov for å redusere hastigheten til 50 km/t. Det søkes med dette om at Statens yegvesen fastsetter en hastighet på strekningen til 50 km/t. Dette vil ha stor betydning for trafikksikkerheten i området, som foruten Moheim camping og Stugudal kapell omfatter Væktarstua Hotell, Stugudal Handel og Stugudal Håndverk. Vi legger ved dokumentene i forbindelse med sluttbehandlingen av reguleringsplanen til orientering. Kopi av søknaden sendes også Lensmannen i Selbu og Tydal til orientering. Vi håper_statens veuvesen kan ta saken opp til snarli2 behandling. Med hinen, -,/ \±t ki.rittt/selboe fagsjef / Kopi til: Lensmannen i Selbu og Tydal 7580 SELBU Postadresse E-post adresse N-7590 TYD.M. postmottakydal.kommune.no Nettadresse Telefon Bank (- 47) Telefaks Org.nr (-, 47) NO MVA Side24

25 're 10, 2010 POLITIET Sts teis v qvesn., Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE flk Deresrt:Pranse 1-'årnieranse Dato 2010/ / Horing - Forslag om innføring av fartsgrense 50 km/t på fylkesveg 705 gjennom Stugudal sentrum Lensmannen i Selbu og Tydal synes forslaget til fartsreguleringgjennom Stugudal sentrum er helt i tråd med de erfaringer vi har med trafikkforholdene i området i store deler av året. Det ferdes ofte mve folk på veien på strekningen som er foreslått regulert til 50 km/t-sone og det er ofte arrangement som krever nedsatt fartsgrensc. Vi slutter oss til den regulefing som er foreslått. Med hilsen <!- ( John Pa'ulsby Iensmann Saksbehandler: john Paulsby Tlf: Sør-Trøndelag politidistrikt SelbuogTdal lewriannsdes/rikt Post: Postboks 78, 7581 Selbu Faks Org. nr.: Bankgiro: :1484 Side25

26 N E 111 Norges vassdrags- og energidirektorat MOTTATT 2 0 FEB:2013 lydal kommune Statkraft Energi AS Region Midt Nor.(ze,Teknisk avd, Trondheim Sluppenveien TRONDHEIM Vår dato: Vår ref.: NVE Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: tbm/mhk Saksbehandler: Morten Kielland Utbedring Finnkoidammen, Meråker kommune, Nord-Trøndelag fylke - godkjenning av detaljplan for miljø og landskap Vi viser til brev datert vedlagt Landskaps- og Miljoplan datert juli 2012 og senere reviderte planer datert september 2012 for Utbedring av Finnkoidammen. Viser i tillegg til møte med Statkraft og Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt. Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for miljø og landskap gitt i kongelig resolusjon post 15 og 20. Bakgrunn På eksisterende fyllingsdam består ombyggingsarbeidene i å bygge en nedstrøms plastring med damtå, sidevanger for oppsamling av lekkasjevann og etablering av lekkasjemålingshus. På vannsiden bygges det på plastring over HRV. Utformingen av flomoverløpet endres ikke, men det skal forsterkes med nye fjellbolter. Arealplankartet viser avgrensing for permanente og midlertidige inngrep knytta til midlertidige anleggsveger, rigg og midlertidige deponier. Etter endt anlegg skal alle arealer være arrondert slik at de formmessig får god overgang mot omkringliggende terreng. Midlertidige anlegg skal f.jernes og berørt terreng skal formes og tilrettelegges for naturlig revegetering. Stein til rehabiliteringsarbeidet er planlagt tilkjørt fra eksternt steinbrudd godkjent av Tydal kommune. Vedtak Med hjemmel i kongelig resolusjon datert , postl 5, godkjenner NVE fremlagte detaljplan for miljo og landskap for omhygging av Finnkoisjodatnmen i Meråker kommune. E-post no. Postboks Majorstuen 0301 OSLO, Telefon Internett. WWW nve.no Org.nr. NO MVA Bankkonto Hovedkontor. Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18, Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsvelen 73 Postboks Majorstuen 7075 TILLER NARVIK Postboks 2124 Postboks 53. Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR Side26 / ()

27 Side 2 Vedtaket omfatter ikke plan for sikkerhet av vassdragsanlegg. Både detaljplan for miljø og landskap og teknisk plan etter damsikkerhetsforskriften skal være godkjent før anleggsstart. Vårt vedtak forutsetter at fremlagt detaljplan for miljø og landskap er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen. Vilkår Vedtaket forutsetter at: Det skal benyttes fiberduk/geonett under midlertidig adkomstveg. Jord- og vegetasjonsmasser lagres midlertidig hver for seg på fiberduk/geonett. Utbygger skal i samråd med reinbeitedistriktet utarbeide en plan for permanent driveveg for rein over tappekanalen. Planen skal godkjennes av NVE før byggestart. Det skal i anleggstiden opprettes et forum for regelmessig kontakt mellom Statkraft Energi og Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt. Vegen inn til Finnkoidammen skal ikke åpnes for allmenn ferdsel tidligere enn vanlig. Før anleggsarbeidet starter skal det utarbeides et konkret skriftlig internkontrollsystem tilpasset gjennomføringen av dette anlegget. NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift. Før arbeidene kan starte skal behovet for dispensasjon fra gjeldende arealplan være avklart med Meråker kommune. Det kan fra NVE bli stilt krav om ytterligere detaljering og krav til dokumentasjon for deler av anlegget. Merknader til detaljplanen Landskaps- og miljøplan for ombygging av Finnkoidammen har vært sendt på begrenset høring til Meråker og Tydal kommuner og reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag. Høringsfristen var NVE har mottatt følgende uttalelser: Meråker kommune (brev datert ) har ikke spesielle merknader til planen, men understreker viktigheten av å ta hensyn til naturmangfold, landskap og mulige kulturminner. Kommunen forutsetter at det ved istandsetting benyttes stedegen vegetasjon. Arealet som er forutsatt benyttet til byggeaktivitet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Tiltakshaver må søke om dispensasjon fra kommuneplanen. Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark (brev datert ) framhever at det planlagte anleggsområdet ligger i hjertet av Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt sitt sommerland og påvirker områder for vår-, sommer- og høstbeite. Anleggsaktiviteten vil i visse perioder kunne være svært forstyrrende for reindrifta. Reindriftsforvaltningen framhever spesielt kalvemerkingen som pågår i juli/august i gjerdeanlegget noen hundre meter sørøst for tiltaksområdet. Etter merking drives rein over damanlegget. 1forbindelse med dette arbeidet er det spesielt viktig at reinen ikke forstyrres av anleggsdrifta. Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt understreket i møte behovet for generelt hensyn i forbindelse med gjennomføring av anlegget. Distriktet tok opp behovet for total anleggsstans i to uker i juli i forbindelse med kalvemerking. Avklaring av når ijuli dette er aktuelt er vanskelig å planlegge, men reinbeitedistriktet avklarer dette innen Side27

28 Side 3 For å kunne framskynde oppstart av anleggsarbeidet ønsker Statkraft å starte arbeidet med brøyting av adkomstvegen inn til Finnkoidammen i april. For reinbeitedistriktet er det viktig at vegen holdes stengt for allmenn trafikk ved Kranklia. Når det gjelder planens fysiske utforming ønsker reinbeitedistriktet at den midlertidige vegkryssinga av tappekanalen blir liggende og utformes slik at den letter framtidig driving av rein på vestsida av dammen. NVEs vurdering Arealbruksplanen synliggjør begrensa arealer for lagring av vegetasjonsmasser og jordmasser. Byggetiden ved anlegget er kort og NVE forutsetter derfor at det benyttes fiberduk/geonett under midlertidige adkomstveg øst for dammen. Jord- og vegetasjonsmasser under ny damfot skal lagres midlertidig hver for seg. Massene skal lagres på fiberduk/geonett slik at eksisterende vegetasjonsdekke blir minst mulig skadet. Terskel for kryssing av tappekanalen skal formes i samråd med reinbeitedistriktet slik at den kan tjene som framtidig driveveg for rein. En omforent plan for denne skal legges fram for NVE for godkjenning før bygging. Anleggsaktiviteten vil kunne være konfliktfylt for reindrifta. For å forebygge konflikter skal det opprettes et forum med regelmessig kontakt mellom Statkraft og Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt for gjensidige avtaler om planlagt aktivitet i hele anleggstiden. Trafikk ut over det som genereres av anleggsdriften har NVE ikke hjemmelsgrunnlag for å regulere. NVE forutsetter at brøyting og tidlig åpning av vegen ikke medfører at det åpnes for allmenn ferdsel på vegen tidligere enn vanlig. Eventuell stenging av vegen inn til Finnkoidammen ut over dette må avtales mellom partene. Statkraft skal utarbeide et skriftlig internkontrollsystem med rutiner for kontroll av at gjennomføring skjer ihht vedtatte planer og forutsetninger. NVE vil ved oppstart av anleggsarbeidet gjennomføre kontroll av dette IK-systemet. Annet Anlegget er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt bestemmelser om internkontroll i samsvar med Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR nr IKvassdrag). Ved tilsyn på anlegget vil NVE se til at internkontroll etter denne forskrift er etabiert. I tillegg til konsesjonsvilkårene post nr. 15 (omhandler godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.), viser vi ellers til kravene etter post nr. 20 (landskapsmessige forhold og kulturminner) i vilkårene som vi forutsetter blir fulgt opp. Tiltakene er unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven (pb1). Dette følger av forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker - FOR nr 488, kapittel 4. Vi gjør oppmerksom på at det er konsesjonæren som er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i samsvar med øvrige bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Side28

29 Side 4 Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen, 41t IngVinnÅsgar Bendiksen avdelingsdirektør N", // % / Magne M rset seksjonssjef Kopi: Tydal kommune, As, 7590 TYDAL Meråker kommune, 7530 MERÅKER Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag, Postboks 121, 7361 RØROS Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt, Postboks 236, 7361 RØROS Side29

30 DET KONGELEGE MILJØVERNDEPARTEMENT ~ MOTTATT 22FEB Tyclal kommune Statsråden Likelydande brev til: Kommunane Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sametinget Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dykkarref Vårref Dato 12/ Oppnemning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker og Sylan landskapsvernområde i Sør-Trøndelag fylke Eg syner til mitt brev av 12. juni 2012 om etablering av eit felles interkommunalt nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde og tilbakemeldingane frå kommunane, fylkeskommunane og Sametinget med forslag til representantar med varamedlemmar til nasjonalparkstyret. Miljøverndepartementet vil på bakgrunn av dette oppnemne følgjande personar til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde: For Meråker kommune: Bård Lanåsvold personleg vara: Monica Letnes For Selbu kommune: Inga J. Balstad personleg vara: Per Røsseth For Stjørdal kommune: Joar Håve personleg vara: Jorun Lundemo Tydal kommune: John Paulsby personleg vara: Berit Øyan Skåtan For Nord-Trøndelag fylkeskommune: Anne M. Mevassvik personleg vara: Tor E. Jensen For Sør-Trøndelag fylkeskommune: Guro Angell Gimse personlig vara: Sivert Berg For Sametinget: Laila Bergstrøm personleg vara: Thomas Kappfiell For Sametinget: Lars Aage Brandsfiell personleg vara: Nora Brannsfiell For Sametinget: Mattis Danielsen personleg vara: Helen B. Brannsfiell For å oppfylle likestillingslova er det gjort ei endring i innstillinga frå Nord-Trøndelag Postadresse:Postboks8013Dep,0030Oslo Kontoradresse:Myntg.2 Telefon: Telefaks: Org. nr.: Side30

31 fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Eg ber Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å kalle inn til det første konstituerande møtet i nasjonalparkstyret. Styret vel då sin leiar og eventuelt nestleiar. Dette bør skje så snart som mogleg og seinast innan 15. mars Vedtekter for nasjonalparkstyret er lagt ved. Forvaltningsmynde for verneområda vil bli delegert til styret frå den dagen det blir konstituert. I forvaltning av verneområde som omfattar fleire fylker vil ein av fylkesmennene få ein "vertsfunksjon" og vere ansvarleg for tilsetting av og ha personalansvaret for framtidige nasjonalparkforvaltarar. Eg meiner at det er føremålstenleg at Fylkesmannen i det fylket kor forvaltningsknutepunktet blir etablert og kor nasjonalparkforvaltaren får sin kontorplassering, får denne funksjonen. Inntil det er endelig avgjord kor knutepunktet blir etablert, kan det heller ikkje tas endeleg stilling til kva for Fylkesmann som får ein slik vertsfunksjon. Ein av dei aktuelle fylkesmennene må rett nok få ansvaret for å innkalle styret til det første konstituerande møtet. I og med at det ikkje er avklart kor knutepunktet blir lokalisert, er det ikkje gitt at det er den same Fylkesmannen som seinare vil få vertsfunksjonen og dermed ansvar for tilsetting av og arbeidsgjevaransvar for forvaltaren. Merknader knytt til vedtektene pkt. 6 - sekretariat Fleire nasjonalpark-/verneområdestyre har bede om tilgang til å delegere mynde til nasjonalpark-/verneområdeforvaltaren. Dette gjeld særskilt saker knytt til motorisert ferdsle og anna ferdsle kor det er ei stor mengd saker, og kor det regelmessig blir handsama søknader om løyve etter verneforskriftene sine spesifiserte heimlar om dispensasjon. Departementet ser at det kan vere formålstenleg at styra får tilgang til å delegere mynde til forvaltar på dette saksfeltet, då det her er tale om ei stor mengd med saker. Departementet har på bakgrunn av dette gjennomført ei endring i pkt 6 i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyra, samanlikna med tidlegare vedtekter, slik at styret kan delegere mynde til forvaltaren i saker om ferdsle. Vedtekter er lagt ved brevet. Tilgangen til delegering inneber at forvaltar kan få mynde til å handsame alle typar søknader om layve til ferdsle etter verneforskriftene sine spesifiserte heimlar om dispensasjon. Dette inkluderer til dømes mellom anna motorferdsle både på snødekt mark og barmark, organisert ferdsle, og ferdsle med hest, sykkel eller hundespann. Side2 Side31

32 Dette gjeld søknader om løyve etter verneforskriftene sine spesifiserte heimlar om dispensasjon, og gjeld ikkje søknader om motorisert ferdsle eller anna ferdsle som må handsamast etter naturmangfaldlova 48. Eg vil streka under at styret gjennom arbeidet med forvaltningsplanen skal fastsette rammene for korleis slike saker skal handsamast. Omfanget av ferdsle må ikkje vere i strid med verneføremålet, naturmangfaldlova sine føresegner og dei bevaringsmåla som er sett i forvaltningsplanen. Forvaltaren skal handsame dei innkomne søknadene i samsvar med naturmangfaldlova, verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikkje ligg føre godkjent forvaltningsplan, eller der kor det ikkje ligg føre tilstrekkelege føringar i ein godkjent forvaltningsplan, må styret vurdere om det skal bli gitt særskilte retningsliner for handsaming av denne typen saker. Miljøverndepartementet har utarbeida retningsliner for prosessen knytt til tilsetting av forvaltarane der m.a. verneområdestyret sin rolle i samband med tilsettinga er omtala. Det er også utarbeid ein stillingsomtale for verneområde-/nasjonalparkforvaltaren. Inntil vemeområde-/nasjonalparkforvaltar kan bli tilsett skal Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ha delt sekretariatsansvar for nasjonalparkstyret. Den komande forvaltaren skal og vere sekretariat for Skardsfiella- Hyllingsdalen landskapsvernområde. Eg legg til grunn at nasjonalparkstyret for Skarvan-Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde og verneområdestyret for Skardsfiella-Hyllingsfiellalandskapsvernområde har kontakt om lokalisering av forvaltningsknutepunkt og ressursfordeling. Departementet vil kome attende til den fylkesmannen der knutepunkt er valt når det gjeld utlysing av stillinga som forvaltar. Stillinga skal lysast ut i Pkt 9 Fagleg rådgjevande utval Fordi forvaltninga krev samhandling mellom mange aktørar skal det oppnemnast eit fagleg rådgjevande utval som representerer ulike brukarinteresser i områda. Fylkesmannen kan hjelpe styret med å vurdere kva for interesser som bør vere representert i dette utvalet. Etablerin av forvaltnin sknute unkt Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområda inneber at det skal byggjast opp lokale/regionale faglege fellesskap knytt til nasjonalparksentra eller andre typar naturinfosentra kor forvaltaren vert lokalisert med andre fagpersonar knytt til verneområda, som for eksempel personell frå Statens naturoppsyn, naturrettleiarar og liknande. Miljøverndepartementet vil ta ei avgjerd om kor forvaltningsknutepunkt for Skarvan-Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde skal lokaliserast m.a. på bakgrunn av innspel frå styret. Når styret er konstituert, skal difor styret så raskt som rå foreslå overfor departementet kor forvaltningsknutepunktet bør bli etablert. Føresetnader som må ligge til grunn når knutepunkt skal bli etablert er mellom anna at det kan bli utvikla eit godt fagmiljø, at det må ha ein eigna geografisk plassering i høve til verneområda og at det må ha eigna kontorfasilitetar. Side 3 Side32

33 Eg legg til grunn at styret søkjer å oppnå semje om lokalisering av knutepunktet, og Miljøverndepartementet vil i sin avgjerd legge stor vekt på lokaliseringsforslag basert på lokal semje. Dersom det ikkje blir semje i styret om lokalisering av knutepunktet, skal også den delte innstillinga bli sendt til departernentet. o lærin o dialo Det Mir lagt opp til årlege konferansar for alle nasjonalpark-/verneområdestyre forvaltarar. og Finansiering Finansiering av den nye forvaltningsmodellen vil som det kjem fram av Mi1jøverndepartementet sin budsjettproposisjon (Prop. 1 S ( )),skje gjennom løyvingane over kapittei 1427, postane 01 og 21. Direktoratet for naturforvaltning vil som følgje av dette stille til disposisjon for styret midlar til dekning av driftskostnader over kap. 1427post 21. Midlar til forvaltning og skjøtsel av verneområda vil som tidligare bli løyvd over kap Departementet vil vise til bestiilingsdialogen som skal etablerast mellom styret og Statens naturoppsyn. I tillegg vert det løyvd ein sum eigne midlar direkte til styret, som skal nyttast til skjøtsel og tilrettelegging i verneområda i samsvar med godkjend forvaltningsplan. Eg ønskjer alle lykke til me arbeidet. Bård Vegar So je Vedlegg: 1 Kopi: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Landbruks- og matdepartementet Direktoratet for naturforvaltning KS Utmarkskommunenes Sammenslutning Side 4 Side33

34 Vedtekter for nasjonalparkstyret for Skarvan-Roltdalen nasjonalpark i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker og Sylan landskapsvernområde i Sør-Trøndelag fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf kongelig resolusjon av 4. juni 2010 fastsatt følgende vedtekter for nasjonalparkstyret: VEDTEKTENESFORMÅL Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av Skarvan-Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. STYRETSMYNDIGHET Dette verneområdet skal forvaltes av et nasjonalparkstyre, jf. naturmangfoldloven 62 annet ledd tredje punktum, innenfor rammen av naturmangfolffloven, herunder lovkapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, lovkapittel V Områdevern og verneforskrifter for de enkelte verneområdene. GEOGRAFISKVIRKEOMRÅDE Nasjonalparkstyret skal ha forvaltningsansvaret for følgende verneområder: Skarvan-Roltdalen nasjonalpark i kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune NASJONALPARKSTYRETSMEDLEMMER,OPPNEVNINGs SAMMENSETTINGMV Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i likestillingsloven 21. Nasjonalparkstyret skal 9 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljøverndepartementet etter innstilling fra kommunene, fylkestinget i Nord- Trøndelag, fylkestinget i Sør-Trøndelag og Sametinget. Hver kommune skal være representert med ett medlem og innstiller en kvinne og en mann blant kommunestyrets medlemmer. Hver fylkeskommune skal være representert med ett medlem fra fylkestinget, og innstiller hver en kvinne og en mann blant fylkestingets medlemmer. Sametinget skal utpeke tre representanter, og innstiller tre kvinner og tre menn. Side34

35 Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunestyret og fylkestinget. Det samme gjelder for medlemmene innstilt av Sametinget. Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder. OPPRETTELSEAVARBEIDSUTVALG Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret. Ett av medlemmene i et slikt arbeidsutvalg velges blant de samiske styremedlemmene. Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven/verneforskriftene. NASJONALPARKSEKRETARIAT Sekretariatet for nasjonalparkstyret består av en eller flere nasjonalparkforvalter(e) som ansettes av en av de aktuelle fylkesmennene i dialog med styret. Fylkesmannen i det fylket der forvaltningsknutepunktet blir etablert vil få tilsettings- og personalansvaret for nasjonalparkforvalteren (e). Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene. Sekretariatet er underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvalmingen av verneområdene. Styret kan gi forvalteren myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder søknad om tillatelse etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel. Det er ikke anledning til å delegere adgangen til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven 48. Forvalterens vedtak skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikke foreligger godkjent forvaltningsplan skal styret vurdere om det skal gis særskilte retningslinjer for behandlingen av denne typen saker. Inntil det er ansatt nasjonalparkforvalter skal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ha delt sekretariatsansvaret for nasjonalparkstyret og er i utøvelsen av denne sekretariatsfunksjonen underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som gjelder forvaltningen av verneområdene. Miljøverndepartementet har utarbeidet egen instruks for prosessen knyttet til ansettelse av nasjonalparkforvalter. 2 Side35

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 01.02.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.02.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 21.05.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 21.05.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 21.05.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.02.2014 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 19:00 NÆRINGSARBEIDET I TYDAL VED

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested:, Grotli Høyfjellshotell Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458, eller e-post: fmoptst@fylkesmannen.no.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling møte nr. 2/2012 i arbeidsutvalget (AU) Tid: Mandag 10. sept. 2012, kl. 09.00 12.00 Sted: Kommunehuset på Dokka Saksliste Saksnr. Innhold Arkivsaksnr. 34-2012 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 15.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 25-2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 26-2011 28-2011

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer