Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Ketil Nilsen utvalgets leder Side1

2 Saksliste UTVALGS- SAKSNR PS 15/13 INNHOLD REFERATER UNNTATT OFFENTLIGHET ARKIV- SAKSNR RS 26/13 MØTEPROTOKOLL AMT /35 RS 27/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - ERLING BRANDTZÆG RS 28/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - MARI NORDFJELL RS 29/13 MEDLING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - INGEBRIGT KIRKVOLD RS 30/13 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - RAPPORT OVER TURER I SYLAN LANDSKAPSVERNEOMRÅDE FOR SESONGEN RS 31/13 RS 32/13 RS 33/13 RS 34/13 RS 35/13 VEDTAK - INNFØRING AV FARTSGRENSE 50 KM/T PÅ FV 705 STUGUDAL SENTRUM (KOPI AV BREV TIL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT) UTBEDRING FINNKOIDAMMEN, MERÅKER KOMMUNE, NORD- TRØNDELAG FYLKE - GODKJENNING AV DETALJPLAN FOR MILJØ OG LANDSKAP ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DISPENSASJON FRA ENERGIKRAV I TEK 10 VED OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIGHUS OPPNEMNING AV MEDLEMMMER TIL NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK OG SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE FJELLREDNINGA - PLANLAGTE ØVELSER VINTEREN 2013 RS 36/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG 169 / 2 / / / /2 2009/ / /834 X 2013/ / /308 X 2012/466 Side2

3 RS 37/13 ***** SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR NY BOLIG RS 38/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG 182/1/17 RS 39/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSEIENDOM 172/195 RS 40/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG 172/145 RS 41/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FRITIDSBOLIG 172/174 RS 42/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FRITIDSBOLIG 172/180 RS 43/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR SETERHUS PÅ SJURSVOLLEN 177/17 RS 44/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG ***** RS 45/13 RS 46/13 RS 47/13 RS 48/13 RS 49/13 RS 50/13 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG NYTT UTHUS - LIVOLDSTUA ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - JENSHAUGEN ØSTRE ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - FLATEN (VIBEKELUND) ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR BOLIGHUS - BOLIGTOMT BERGET VESTRE ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR ANNEKS - STUEDAL ØVRE, TOMT 84 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG - SOLLISENGET II X 2013/42 X 2012/576 X 2012/529 X 2012/528 X 2012/527 X 2012/597 X 2012/495 X 2012/525 X 2013/58 X 2013/128 X 2013/99 X 2013/103 X 2012/894 X 2013/79 Side3

4 RS 51/13 RS 52/13 RS 53/13 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - FABROKÅSBAKKAN TOMT 7 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL ENDRING AV TIDLIGERE GITT BYGGETILLATELSE - STUGUVOLDMOEN, TOMT 7 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR FRITIDSBOLIG - VÆKTARHAUGEN, TOMT 11 X 2013/21 X 2011/341 X 2013/53 SAKER TIL BEHANDLING PS 16/13 PS 17/13 INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE OM SKADEFELLING AV BJØRN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I TYDAL KOMMUNE 2008/ /140 PS 18/13 SALG AV KOMMUNAL BOLIG 2011/982 PS 19/13 GEODATAPLAN FOR TYDAL KOMMUNE /109 Side4

5 PS15/13Referater Side5

6 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Kari Bjørgård Aune Medlem A/SV Ketil Nilsen Leder V/SP Anne-Lise Galtung Risan Medlem V/SP Asbjørn Rotvold Medlem V/SP Henning Braaten Nestleder A/SV Heidi Synnøve Lien Medlem TL Sverre Horven Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Heidi Synnøve Lien inhabil i sak 12/13 Medl TL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. John Inge Sørensen i sak 12/13 Heidi Lien TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Selboe fagsjef Knut Selboe fagsjef Side6

7 Saksliste PS 6/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 10/13 MØTEPROTOKOLL AMT /35 RS 11/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK - CATHARINA LYSHOLM RS 12/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - EVEN ØSTBYHAUG OG BERIT AUNE RS 13/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - ROLF KIRKVOLD RS 14/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - JENS PEDER OG OLAF SVELMO RS 15/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5E - SVERRE HANSEN RS 16/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5E - JOSTEIN HAGEN RS 17/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - TORGER HETLAND RS 18/13 174/127 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL BOLIGHUS - LUNDSKOGØM BOLIGTOMT RS 19/13 175/1 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILBYGG TIL FRITIDSBILIG - JENSHAUGEN VESTRE, TOMT 21 RS 20/13 175/77 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG - JENSHAUGEN VESTRE, TOMT 4 RS 21/13 192/3/1 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - EIENDOMMEN FLATEN, TOMT 1 RS 22/13 RUNDSKRIV - RETNINGSLINJER OM REDNINGSTJENESTENS BRUK AV SNØSCOOTER I UTMARK OG I VERNEOMRÅDER 2009/ / / / / / / / / /8 2013/7 2009/105 RS 23/13 182/59 MELDING OM DELEGERT VEDTAK /414 Side7

8 FORLENGELSE AV TILLATELSE FOR MIDLERTIDIG BYGG - HÅEN II, TOMT 2 RS 24/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK ETTER 5C I NASJONAL FORSKRIFT OG 3 PUNKT 5.3 E I FORSKRIFT FOR SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE 2009/192 Saker til behandling PS 7/13 SØKNAD OM BYGGING AV VEG TIL HYTTEEIENDOMMEN 188/103 PS 8/13 STUGGUVOLLMOEN HYTTEFELT 188/3 - REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE F32A PS 9/13 PS 10/13 SYLANE HYTTEFELT 188/1 - REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE F28A OG F28B MOTORFERDSEL I UTMARK 6 I NASJONAL FORSKRIFT - HENTING AV RØTTER PS 11/13 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** PS 12/13 PS 13/13 PS 14/13 SØKNAD OM BYGGING AV PARKERINGSPLASS PÅ EIENDOMMEN 190/5 MOTORFERDSEL I UTMARK - 6 I NASJONAL FORSKRIFT - ÅTEPLASSER FOR RØDREVJAKT MOTORFERDSEL I UTMARK FOR KONTROLL AV HJELPETELEFONER I JÄMTLAND 2012/ / / / / / / /91 PS 6/13 Referater Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Ingen merknader Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Den omsøkte forlengelsen av eksisterende hytteveg fram til eiendommen godkjennes på følgende vilkår: Side8

9 1. Vegen må bygges på en slik måte at store fyllinger og skjæringer unngås. Blokker og større steiner må graves ned eller transporteres til godkjent deponi/fyllplass. 2. Vegen må bygges i klasse 4 for landbruksveg med min bredde 3 m. 3. Vegetasjonsmassen må tas vare på å benyttes til pådekking på den nye vegens fyllinger og skjæringer. PS 8/13 Stugguvollmoen hyttefelt 188/3 - Reguleringsplan for område F32A Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Reguleringsplan for Stugguvollmoen hyttefelt 188/3 benevnt F32a for 4 nye og 4 eksisterende hyttetomter på eiendommen 188/3 tas opp til behandling i medhold av plan- og bygningslovens på følgende vilkår: 1. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker på Tydal servicekontor og på kommunens hjemmeside. 2. Planforslaget oversendes høringsorganene, berørte hytteeiere og naboer til uttalelse. 3. Planforslaget tas opp til ny behandling etter at høringsfristen er utløpt. PS 9/13 Sylane hyttefelt 188/1 - revidert reguleringsplan for område F28a og F28b Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Asbjørn Rotvold fremmet følgende forslag: Det anmodes om å vurdere om det er mulig å legge den godkjente fiskeløypa/scooterløypa utenom dette regulerte området. (lengre nord) 5 stemte for Asbjørn Rotvolds forslag, 2 stemte imot. ( Heidi S. Lien og Sverre Horven) Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Reguleringsplanen for Sylane hyttefelt 188/1 benevnt F28a og F28b for 49 eksisterende og 50 nye hyttetomter på eiendommen 188/1 tas opp til behandling i medhold av plan- og bygningslovens på følgende vilkår: 1. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker på Tydal servicekontor og på kommunens hjemmeside. Side9

10 2. Planforslaget oversendes høringsorganene og berørte hytteeiere og naboer til uttalelse. 3. Planforslaget tas opp til ny behandling etter at høringsfristen er utløpt. I tillegg kommer Asbjørn Rotvolds forlag: Det anmodes om å vurdere om det er mulig å legge den godkjente fiskeløypa/scooterløypa utenom dette regulerte området. (lengre nord) PS 10/13 Motorferdsel i utmark 6 i nasjonal forskrift - henting av røtter Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i nasjonal forskrift 6 gis det tillatelse til bruk av en snøscootere i forbindelse med henting av røtter: Fra parkeringsplass ved Sandmælen etter eksisterende veg til Vælaeiendommen som tilhører Opplysningsvesenets fond Tillatelse gjelder 1 tur/retur fram til Kjørebok skal fylles ut Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Eksisterende skogsbilveger og traktorveger skal brukes i størst mulig grad. Det skal ikke kjøres i MIS-figur langs Væla. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. PS 11/13 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** PS 12/13 Søknad om bygging av parkeringsplass på eiendommen 190/5 Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Side10

11 Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Søknaden om bygging av parkeringsplass i en størrelse på 500 m 2 godkjennes som omsøkt på følgende vilkår: 1. Terrenget tilsier at det ikke er behov for større fyllinger og skjæringer. Parkeringsplassen må planeres slik at dette unngås. 2. Vegetasjonsmassen må tas vare på og benyttes til pådekking av de fyllingene og skjæringene som fremkommer. 3. Større steiner og blokker må graves ned eller transporteres til godkjent deponi. PS 13/13 Motorferdsel i utmark - 6 i nasjonal forskrift - åteplasser for rødrevjakt Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i nasjonal forskrift 6 gis det tillatelse til bruk av snøscootere i forbindelse med transport av reveåte: Fra Stugudalen etter eksisterende veg og vinterveg der det er mulig til Esna eller Møsjøen Tillatelse gjelder 2012/ / /2015 fram til jakttidsslutt som normalt er Antall turer: Etter behov og i samsvar med tillatelse fra fylkesmannen i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Eksisterende skogsbilveger og traktorveger skal brukes i størst mulig grad. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. Side11

12 PS 14/13 Motorferdsel i utmark for kontroll av hjelpetelefoner i Jämtland Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Tydal kommune gir tillatelse til motorferdsel i utmark etter 6 i nasjonal forskrift for Fjällredningstjenesten og polisen etter Sylsjøvegen til Nedalshytta. Kjøring i Sylan eller Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde et ikke tillatt.. 3. Tillatelsen gjelder ferdsel med snøscooter 4. Antall turer: 1 5. Varighet: Uke Område: Etter Sylsjøvegen til Nedalshytta Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring, forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Side12

13 TYDAL KOMMUNE Erling Brandtzæg Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Til hyttefelt i Stugudalen, Nedalshytta og Brokksjøhytta etter vanlige vintervegleder Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA Side13

14 Saksnr. 2010/23-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 20/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har mange hytter og er noe påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2 Side14

15 TYDAL KOMMUNE Mari Nordfjell Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Til hytter i Stugudalen (primært til eget hyttefelt) Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA Side15

16 Saksnr. 2010/119-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 19/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har mange hytter og er noe påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2 Side16

17 TYDAL KOMMUNE Ingebrigt Kirkvold Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Knut Selboe Dato Tlf Medling om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Hytter ved Svartåa, Sellisjøen og Livollen Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA Side17

18 Saksnr. 2010/2-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 21/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har få hytter og er lite påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Side18 Side 2 av 2

19 Side19 file://c:\ephorte\pdfconvprodir\ephortetyd\47576.html Side 1 av Hei! Minner om at kommunen skal ha rapport over turer i Sylan landskapsvernområde for sesongen Mvh Hilde R. Kirkvold Tydal kommune 7590 TYDAL

20 Statens vegvesen MOTTATT 0 FEB,2013 Tyda kom m une Sør-Trøndelag politidistrikt Postboks 2475 Sluppen 7005 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Region midt Venche Reklev - Vår refera nse: Deres referanse: Vår dato: 2010/ Vedtak nr V-005-ST-2013 Innføring av fartsgrense 50 km/t på fv Stugudal sentrum - Tydal kommune Statens vegvesen, Region Midt, har med hjemmel i Skiltforskriftens 26, truffet vedtak om innføring av fartsgrense 50 krn/t på fv 705 fra hp 03, km 20,920 hp 03, km 22,150. Bakgrunn for innføringen er etter henvendelse fra Tydal kommune i brev av Den andre høringsinstansen, Lensmarmen i Selbu og Tydal sluttet seg til den foreslåtte reguleringen i brev datert Skiltingen er vist på vedlagte kartutsnitt. Vedtaket er gyldig fra den dag skiltene er satt opp og avdekket. Statens vegvesen v/byggherreseksjonen, Petter Bendheim, (driftskontrakt 1605) er ansvarlige for å få satt skiltene i bestilling hos entreprenør, samt gi tilbakemelding til vårt skiltvedtaksarkiv v/toril Kojen tlf (toril.ko.en wve svesen.no) om dato for oppsetting/avdekking. Plan- og trafikkseksjonen ed isen k J øl seksjonssjef Vedlegg c Venche Reklev Kopi: Selbu og Tydal lensmannsdistrikt, Pb 78, 7581 SELBU m/vedlegg Skiltvedtaksarkivet v/toril Kojen m/vedlegg Byggherreseksjonen v/petter Bendheim m/vedlegg Tydal kommune, Teknikk og miljø, 7590 TYDAL m/vedlegg Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Prinsensgate 1 Statens vegvesen Region midt 7013 TRONDHEIM Regnskap Fylkeshuset Båtsfjordveien Molde Org.nr: VADSØ Telefon: Side20 Telefaks:

21 1.,......,..-.1 l '.-.,....\,...".. F -I \\, ( ' \. ''' '---- ci \ \..._... l '. / ' - --'. 1,,,,,... t \ \ t1 ) "N \. - f «\s. 10 I 1 _-,- r" '. itsr ' el ;\ '' ),,,, (----,. /.; _c_l.,, _.,..:.,, : \., 75-," -.- \ \ -1.,! 'i _._!...'/. \ \,...,./".",-,--.,. \. _ -- Pr ') ',...,-,,.... ),,,..: (..----""(-,------i,-, - 4St. \ r I, 72, Forslag til fartsgrense 50 km/t fv 705, Stugudal Tydal kommune Målestokk 1:2500 Statens vegvesen, Region Midt, Sør-Trøndelag distrikt Side21

22 41ap. " / - f Forslag til fartsgrense 50 km/t fv 705, Stugudal Tydal kommune Målestokk 1:2500 Statens vegvesen, Region Midt, Sør-Trøndelag distrikt Side22

23 17, : ( 7 r---is.':: icis.--.../ /neek gl, \, - _ 1.- \ \ \ f.: ;,, \\\ ', ;,, 1 ',\ \ r I - i.,.,. \,.. ;. <- : Forslag til fartsgrense 50 km/t fv 705, Stugudal Tydal kommune Målestokk 1:2500 Statens vegvesen, Region Midt, Sør-Trøndelag distrikt Side23

24 n W TYDALKOMMUNE Teknikkog miljø Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2010/ /2010 Knut Selboe Tlf FYLKESVEG 705 TYDAL KOMMUNE - NEDSETTING AV FARTSGRENSE STUGUDAL SENTRUM I sitt møte den , sak 7, behandlet og egengodkjente Tydal kommunestyre reguleringsplan for Stugudal sentrum. Fylkesveg 705 berøres ay denne planen på Stugguvollmoen, og i den forbindelse er det i planen uttalt at fartsgrensen på strekningen fra Moheim camping til like sør tbr Stugudal kapell bør reduseres til 50 km/t. 1dag er fartsgrensen på denne strekningen 60 km/t. Den aktuelle strekningen av fylkesvegen brukes i dag av gående og kjørende. I perioder er det stor trafikk av både gående og kjørende. Gang- og sykkelveg er også regulert på strekningen, og inntil denne kan bygges er det stort behov for å redusere hastigheten til 50 km/t. Det søkes med dette om at Statens yegvesen fastsetter en hastighet på strekningen til 50 km/t. Dette vil ha stor betydning for trafikksikkerheten i området, som foruten Moheim camping og Stugudal kapell omfatter Væktarstua Hotell, Stugudal Handel og Stugudal Håndverk. Vi legger ved dokumentene i forbindelse med sluttbehandlingen av reguleringsplanen til orientering. Kopi av søknaden sendes også Lensmannen i Selbu og Tydal til orientering. Vi håper_statens veuvesen kan ta saken opp til snarli2 behandling. Med hinen, -,/ \±t ki.rittt/selboe fagsjef / Kopi til: Lensmannen i Selbu og Tydal 7580 SELBU Postadresse E-post adresse N-7590 TYD.M. postmottakydal.kommune.no Nettadresse Telefon Bank (- 47) Telefaks Org.nr (-, 47) NO MVA Side24

25 're 10, 2010 POLITIET Sts teis v qvesn., Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE flk Deresrt:Pranse 1-'årnieranse Dato 2010/ / Horing - Forslag om innføring av fartsgrense 50 km/t på fylkesveg 705 gjennom Stugudal sentrum Lensmannen i Selbu og Tydal synes forslaget til fartsreguleringgjennom Stugudal sentrum er helt i tråd med de erfaringer vi har med trafikkforholdene i området i store deler av året. Det ferdes ofte mve folk på veien på strekningen som er foreslått regulert til 50 km/t-sone og det er ofte arrangement som krever nedsatt fartsgrensc. Vi slutter oss til den regulefing som er foreslått. Med hilsen <!- ( John Pa'ulsby Iensmann Saksbehandler: john Paulsby Tlf: Sør-Trøndelag politidistrikt SelbuogTdal lewriannsdes/rikt Post: Postboks 78, 7581 Selbu Faks Org. nr.: Bankgiro: :1484 Side25

26 N E 111 Norges vassdrags- og energidirektorat MOTTATT 2 0 FEB:2013 lydal kommune Statkraft Energi AS Region Midt Nor.(ze,Teknisk avd, Trondheim Sluppenveien TRONDHEIM Vår dato: Vår ref.: NVE Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: tbm/mhk Saksbehandler: Morten Kielland Utbedring Finnkoidammen, Meråker kommune, Nord-Trøndelag fylke - godkjenning av detaljplan for miljø og landskap Vi viser til brev datert vedlagt Landskaps- og Miljoplan datert juli 2012 og senere reviderte planer datert september 2012 for Utbedring av Finnkoidammen. Viser i tillegg til møte med Statkraft og Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt. Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for miljø og landskap gitt i kongelig resolusjon post 15 og 20. Bakgrunn På eksisterende fyllingsdam består ombyggingsarbeidene i å bygge en nedstrøms plastring med damtå, sidevanger for oppsamling av lekkasjevann og etablering av lekkasjemålingshus. På vannsiden bygges det på plastring over HRV. Utformingen av flomoverløpet endres ikke, men det skal forsterkes med nye fjellbolter. Arealplankartet viser avgrensing for permanente og midlertidige inngrep knytta til midlertidige anleggsveger, rigg og midlertidige deponier. Etter endt anlegg skal alle arealer være arrondert slik at de formmessig får god overgang mot omkringliggende terreng. Midlertidige anlegg skal f.jernes og berørt terreng skal formes og tilrettelegges for naturlig revegetering. Stein til rehabiliteringsarbeidet er planlagt tilkjørt fra eksternt steinbrudd godkjent av Tydal kommune. Vedtak Med hjemmel i kongelig resolusjon datert , postl 5, godkjenner NVE fremlagte detaljplan for miljo og landskap for omhygging av Finnkoisjodatnmen i Meråker kommune. E-post no. Postboks Majorstuen 0301 OSLO, Telefon Internett. WWW nve.no Org.nr. NO MVA Bankkonto Hovedkontor. Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18, Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsvelen 73 Postboks Majorstuen 7075 TILLER NARVIK Postboks 2124 Postboks 53. Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR Side26 / ()

27 Side 2 Vedtaket omfatter ikke plan for sikkerhet av vassdragsanlegg. Både detaljplan for miljø og landskap og teknisk plan etter damsikkerhetsforskriften skal være godkjent før anleggsstart. Vårt vedtak forutsetter at fremlagt detaljplan for miljø og landskap er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen. Vilkår Vedtaket forutsetter at: Det skal benyttes fiberduk/geonett under midlertidig adkomstveg. Jord- og vegetasjonsmasser lagres midlertidig hver for seg på fiberduk/geonett. Utbygger skal i samråd med reinbeitedistriktet utarbeide en plan for permanent driveveg for rein over tappekanalen. Planen skal godkjennes av NVE før byggestart. Det skal i anleggstiden opprettes et forum for regelmessig kontakt mellom Statkraft Energi og Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt. Vegen inn til Finnkoidammen skal ikke åpnes for allmenn ferdsel tidligere enn vanlig. Før anleggsarbeidet starter skal det utarbeides et konkret skriftlig internkontrollsystem tilpasset gjennomføringen av dette anlegget. NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift. Før arbeidene kan starte skal behovet for dispensasjon fra gjeldende arealplan være avklart med Meråker kommune. Det kan fra NVE bli stilt krav om ytterligere detaljering og krav til dokumentasjon for deler av anlegget. Merknader til detaljplanen Landskaps- og miljøplan for ombygging av Finnkoidammen har vært sendt på begrenset høring til Meråker og Tydal kommuner og reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag. Høringsfristen var NVE har mottatt følgende uttalelser: Meråker kommune (brev datert ) har ikke spesielle merknader til planen, men understreker viktigheten av å ta hensyn til naturmangfold, landskap og mulige kulturminner. Kommunen forutsetter at det ved istandsetting benyttes stedegen vegetasjon. Arealet som er forutsatt benyttet til byggeaktivitet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Tiltakshaver må søke om dispensasjon fra kommuneplanen. Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark (brev datert ) framhever at det planlagte anleggsområdet ligger i hjertet av Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt sitt sommerland og påvirker områder for vår-, sommer- og høstbeite. Anleggsaktiviteten vil i visse perioder kunne være svært forstyrrende for reindrifta. Reindriftsforvaltningen framhever spesielt kalvemerkingen som pågår i juli/august i gjerdeanlegget noen hundre meter sørøst for tiltaksområdet. Etter merking drives rein over damanlegget. 1forbindelse med dette arbeidet er det spesielt viktig at reinen ikke forstyrres av anleggsdrifta. Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt understreket i møte behovet for generelt hensyn i forbindelse med gjennomføring av anlegget. Distriktet tok opp behovet for total anleggsstans i to uker i juli i forbindelse med kalvemerking. Avklaring av når ijuli dette er aktuelt er vanskelig å planlegge, men reinbeitedistriktet avklarer dette innen Side27

28 Side 3 For å kunne framskynde oppstart av anleggsarbeidet ønsker Statkraft å starte arbeidet med brøyting av adkomstvegen inn til Finnkoidammen i april. For reinbeitedistriktet er det viktig at vegen holdes stengt for allmenn trafikk ved Kranklia. Når det gjelder planens fysiske utforming ønsker reinbeitedistriktet at den midlertidige vegkryssinga av tappekanalen blir liggende og utformes slik at den letter framtidig driving av rein på vestsida av dammen. NVEs vurdering Arealbruksplanen synliggjør begrensa arealer for lagring av vegetasjonsmasser og jordmasser. Byggetiden ved anlegget er kort og NVE forutsetter derfor at det benyttes fiberduk/geonett under midlertidige adkomstveg øst for dammen. Jord- og vegetasjonsmasser under ny damfot skal lagres midlertidig hver for seg. Massene skal lagres på fiberduk/geonett slik at eksisterende vegetasjonsdekke blir minst mulig skadet. Terskel for kryssing av tappekanalen skal formes i samråd med reinbeitedistriktet slik at den kan tjene som framtidig driveveg for rein. En omforent plan for denne skal legges fram for NVE for godkjenning før bygging. Anleggsaktiviteten vil kunne være konfliktfylt for reindrifta. For å forebygge konflikter skal det opprettes et forum med regelmessig kontakt mellom Statkraft og Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt for gjensidige avtaler om planlagt aktivitet i hele anleggstiden. Trafikk ut over det som genereres av anleggsdriften har NVE ikke hjemmelsgrunnlag for å regulere. NVE forutsetter at brøyting og tidlig åpning av vegen ikke medfører at det åpnes for allmenn ferdsel på vegen tidligere enn vanlig. Eventuell stenging av vegen inn til Finnkoidammen ut over dette må avtales mellom partene. Statkraft skal utarbeide et skriftlig internkontrollsystem med rutiner for kontroll av at gjennomføring skjer ihht vedtatte planer og forutsetninger. NVE vil ved oppstart av anleggsarbeidet gjennomføre kontroll av dette IK-systemet. Annet Anlegget er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt bestemmelser om internkontroll i samsvar med Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR nr IKvassdrag). Ved tilsyn på anlegget vil NVE se til at internkontroll etter denne forskrift er etabiert. I tillegg til konsesjonsvilkårene post nr. 15 (omhandler godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.), viser vi ellers til kravene etter post nr. 20 (landskapsmessige forhold og kulturminner) i vilkårene som vi forutsetter blir fulgt opp. Tiltakene er unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven (pb1). Dette følger av forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker - FOR nr 488, kapittel 4. Vi gjør oppmerksom på at det er konsesjonæren som er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i samsvar med øvrige bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Side28

29 Side 4 Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen, 41t IngVinnÅsgar Bendiksen avdelingsdirektør N", // % / Magne M rset seksjonssjef Kopi: Tydal kommune, As, 7590 TYDAL Meråker kommune, 7530 MERÅKER Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag, Postboks 121, 7361 RØROS Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt, Postboks 236, 7361 RØROS Side29

30 DET KONGELEGE MILJØVERNDEPARTEMENT ~ MOTTATT 22FEB Tyclal kommune Statsråden Likelydande brev til: Kommunane Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sametinget Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dykkarref Vårref Dato 12/ Oppnemning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker og Sylan landskapsvernområde i Sør-Trøndelag fylke Eg syner til mitt brev av 12. juni 2012 om etablering av eit felles interkommunalt nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde og tilbakemeldingane frå kommunane, fylkeskommunane og Sametinget med forslag til representantar med varamedlemmar til nasjonalparkstyret. Miljøverndepartementet vil på bakgrunn av dette oppnemne følgjande personar til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde: For Meråker kommune: Bård Lanåsvold personleg vara: Monica Letnes For Selbu kommune: Inga J. Balstad personleg vara: Per Røsseth For Stjørdal kommune: Joar Håve personleg vara: Jorun Lundemo Tydal kommune: John Paulsby personleg vara: Berit Øyan Skåtan For Nord-Trøndelag fylkeskommune: Anne M. Mevassvik personleg vara: Tor E. Jensen For Sør-Trøndelag fylkeskommune: Guro Angell Gimse personlig vara: Sivert Berg For Sametinget: Laila Bergstrøm personleg vara: Thomas Kappfiell For Sametinget: Lars Aage Brandsfiell personleg vara: Nora Brannsfiell For Sametinget: Mattis Danielsen personleg vara: Helen B. Brannsfiell For å oppfylle likestillingslova er det gjort ei endring i innstillinga frå Nord-Trøndelag Postadresse:Postboks8013Dep,0030Oslo Kontoradresse:Myntg.2 Telefon: Telefaks: Org. nr.: Side30

31 fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Eg ber Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å kalle inn til det første konstituerande møtet i nasjonalparkstyret. Styret vel då sin leiar og eventuelt nestleiar. Dette bør skje så snart som mogleg og seinast innan 15. mars Vedtekter for nasjonalparkstyret er lagt ved. Forvaltningsmynde for verneområda vil bli delegert til styret frå den dagen det blir konstituert. I forvaltning av verneområde som omfattar fleire fylker vil ein av fylkesmennene få ein "vertsfunksjon" og vere ansvarleg for tilsetting av og ha personalansvaret for framtidige nasjonalparkforvaltarar. Eg meiner at det er føremålstenleg at Fylkesmannen i det fylket kor forvaltningsknutepunktet blir etablert og kor nasjonalparkforvaltaren får sin kontorplassering, får denne funksjonen. Inntil det er endelig avgjord kor knutepunktet blir etablert, kan det heller ikkje tas endeleg stilling til kva for Fylkesmann som får ein slik vertsfunksjon. Ein av dei aktuelle fylkesmennene må rett nok få ansvaret for å innkalle styret til det første konstituerande møtet. I og med at det ikkje er avklart kor knutepunktet blir lokalisert, er det ikkje gitt at det er den same Fylkesmannen som seinare vil få vertsfunksjonen og dermed ansvar for tilsetting av og arbeidsgjevaransvar for forvaltaren. Merknader knytt til vedtektene pkt. 6 - sekretariat Fleire nasjonalpark-/verneområdestyre har bede om tilgang til å delegere mynde til nasjonalpark-/verneområdeforvaltaren. Dette gjeld særskilt saker knytt til motorisert ferdsle og anna ferdsle kor det er ei stor mengd saker, og kor det regelmessig blir handsama søknader om løyve etter verneforskriftene sine spesifiserte heimlar om dispensasjon. Departementet ser at det kan vere formålstenleg at styra får tilgang til å delegere mynde til forvaltar på dette saksfeltet, då det her er tale om ei stor mengd med saker. Departementet har på bakgrunn av dette gjennomført ei endring i pkt 6 i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyra, samanlikna med tidlegare vedtekter, slik at styret kan delegere mynde til forvaltaren i saker om ferdsle. Vedtekter er lagt ved brevet. Tilgangen til delegering inneber at forvaltar kan få mynde til å handsame alle typar søknader om layve til ferdsle etter verneforskriftene sine spesifiserte heimlar om dispensasjon. Dette inkluderer til dømes mellom anna motorferdsle både på snødekt mark og barmark, organisert ferdsle, og ferdsle med hest, sykkel eller hundespann. Side2 Side31

32 Dette gjeld søknader om løyve etter verneforskriftene sine spesifiserte heimlar om dispensasjon, og gjeld ikkje søknader om motorisert ferdsle eller anna ferdsle som må handsamast etter naturmangfaldlova 48. Eg vil streka under at styret gjennom arbeidet med forvaltningsplanen skal fastsette rammene for korleis slike saker skal handsamast. Omfanget av ferdsle må ikkje vere i strid med verneføremålet, naturmangfaldlova sine føresegner og dei bevaringsmåla som er sett i forvaltningsplanen. Forvaltaren skal handsame dei innkomne søknadene i samsvar med naturmangfaldlova, verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikkje ligg føre godkjent forvaltningsplan, eller der kor det ikkje ligg føre tilstrekkelege føringar i ein godkjent forvaltningsplan, må styret vurdere om det skal bli gitt særskilte retningsliner for handsaming av denne typen saker. Miljøverndepartementet har utarbeida retningsliner for prosessen knytt til tilsetting av forvaltarane der m.a. verneområdestyret sin rolle i samband med tilsettinga er omtala. Det er også utarbeid ein stillingsomtale for verneområde-/nasjonalparkforvaltaren. Inntil vemeområde-/nasjonalparkforvaltar kan bli tilsett skal Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ha delt sekretariatsansvar for nasjonalparkstyret. Den komande forvaltaren skal og vere sekretariat for Skardsfiella- Hyllingsdalen landskapsvernområde. Eg legg til grunn at nasjonalparkstyret for Skarvan-Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde og verneområdestyret for Skardsfiella-Hyllingsfiellalandskapsvernområde har kontakt om lokalisering av forvaltningsknutepunkt og ressursfordeling. Departementet vil kome attende til den fylkesmannen der knutepunkt er valt når det gjeld utlysing av stillinga som forvaltar. Stillinga skal lysast ut i Pkt 9 Fagleg rådgjevande utval Fordi forvaltninga krev samhandling mellom mange aktørar skal det oppnemnast eit fagleg rådgjevande utval som representerer ulike brukarinteresser i områda. Fylkesmannen kan hjelpe styret med å vurdere kva for interesser som bør vere representert i dette utvalet. Etablerin av forvaltnin sknute unkt Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområda inneber at det skal byggjast opp lokale/regionale faglege fellesskap knytt til nasjonalparksentra eller andre typar naturinfosentra kor forvaltaren vert lokalisert med andre fagpersonar knytt til verneområda, som for eksempel personell frå Statens naturoppsyn, naturrettleiarar og liknande. Miljøverndepartementet vil ta ei avgjerd om kor forvaltningsknutepunkt for Skarvan-Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde skal lokaliserast m.a. på bakgrunn av innspel frå styret. Når styret er konstituert, skal difor styret så raskt som rå foreslå overfor departementet kor forvaltningsknutepunktet bør bli etablert. Føresetnader som må ligge til grunn når knutepunkt skal bli etablert er mellom anna at det kan bli utvikla eit godt fagmiljø, at det må ha ein eigna geografisk plassering i høve til verneområda og at det må ha eigna kontorfasilitetar. Side 3 Side32

33 Eg legg til grunn at styret søkjer å oppnå semje om lokalisering av knutepunktet, og Miljøverndepartementet vil i sin avgjerd legge stor vekt på lokaliseringsforslag basert på lokal semje. Dersom det ikkje blir semje i styret om lokalisering av knutepunktet, skal også den delte innstillinga bli sendt til departernentet. o lærin o dialo Det Mir lagt opp til årlege konferansar for alle nasjonalpark-/verneområdestyre forvaltarar. og Finansiering Finansiering av den nye forvaltningsmodellen vil som det kjem fram av Mi1jøverndepartementet sin budsjettproposisjon (Prop. 1 S ( )),skje gjennom løyvingane over kapittei 1427, postane 01 og 21. Direktoratet for naturforvaltning vil som følgje av dette stille til disposisjon for styret midlar til dekning av driftskostnader over kap. 1427post 21. Midlar til forvaltning og skjøtsel av verneområda vil som tidligare bli løyvd over kap Departementet vil vise til bestiilingsdialogen som skal etablerast mellom styret og Statens naturoppsyn. I tillegg vert det løyvd ein sum eigne midlar direkte til styret, som skal nyttast til skjøtsel og tilrettelegging i verneområda i samsvar med godkjend forvaltningsplan. Eg ønskjer alle lykke til me arbeidet. Bård Vegar So je Vedlegg: 1 Kopi: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Landbruks- og matdepartementet Direktoratet for naturforvaltning KS Utmarkskommunenes Sammenslutning Side 4 Side33

34 Vedtekter for nasjonalparkstyret for Skarvan-Roltdalen nasjonalpark i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker og Sylan landskapsvernområde i Sør-Trøndelag fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf kongelig resolusjon av 4. juni 2010 fastsatt følgende vedtekter for nasjonalparkstyret: VEDTEKTENESFORMÅL Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av Skarvan-Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. STYRETSMYNDIGHET Dette verneområdet skal forvaltes av et nasjonalparkstyre, jf. naturmangfoldloven 62 annet ledd tredje punktum, innenfor rammen av naturmangfolffloven, herunder lovkapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, lovkapittel V Områdevern og verneforskrifter for de enkelte verneområdene. GEOGRAFISKVIRKEOMRÅDE Nasjonalparkstyret skal ha forvaltningsansvaret for følgende verneområder: Skarvan-Roltdalen nasjonalpark i kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune NASJONALPARKSTYRETSMEDLEMMER,OPPNEVNINGs SAMMENSETTINGMV Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i likestillingsloven 21. Nasjonalparkstyret skal 9 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljøverndepartementet etter innstilling fra kommunene, fylkestinget i Nord- Trøndelag, fylkestinget i Sør-Trøndelag og Sametinget. Hver kommune skal være representert med ett medlem og innstiller en kvinne og en mann blant kommunestyrets medlemmer. Hver fylkeskommune skal være representert med ett medlem fra fylkestinget, og innstiller hver en kvinne og en mann blant fylkestingets medlemmer. Sametinget skal utpeke tre representanter, og innstiller tre kvinner og tre menn. Side34

35 Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunestyret og fylkestinget. Det samme gjelder for medlemmene innstilt av Sametinget. Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder. OPPRETTELSEAVARBEIDSUTVALG Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret. Ett av medlemmene i et slikt arbeidsutvalg velges blant de samiske styremedlemmene. Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven/verneforskriftene. NASJONALPARKSEKRETARIAT Sekretariatet for nasjonalparkstyret består av en eller flere nasjonalparkforvalter(e) som ansettes av en av de aktuelle fylkesmennene i dialog med styret. Fylkesmannen i det fylket der forvaltningsknutepunktet blir etablert vil få tilsettings- og personalansvaret for nasjonalparkforvalteren (e). Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene. Sekretariatet er underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvalmingen av verneområdene. Styret kan gi forvalteren myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder søknad om tillatelse etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel. Det er ikke anledning til å delegere adgangen til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven 48. Forvalterens vedtak skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikke foreligger godkjent forvaltningsplan skal styret vurdere om det skal gis særskilte retningslinjer for behandlingen av denne typen saker. Inntil det er ansatt nasjonalparkforvalter skal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ha delt sekretariatsansvaret for nasjonalparkstyret og er i utøvelsen av denne sekretariatsfunksjonen underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som gjelder forvaltningen av verneområdene. Miljøverndepartementet har utarbeidet egen instruks for prosessen knyttet til ansettelse av nasjonalparkforvalter. 2 Side35

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.02.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.02.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 28.02.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2015

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Likelydende brev til: Kommunene Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad Nordland Fylkeskommune Sametinget Fylkesmannen i Nordland Deres ref Vår ref 200904233 Dato

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 01.02.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.02.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: 17-18.08.2016 Tidspunkt: Befaring 17. 18.08.2016. Møte 17.08.2016 20.30-21.30 Følgende faste

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder Fylkeskommune.

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder Fylkeskommune. Fylkesmannen i Vest-Agder DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ark. 13 SEPT. 2010 Saksheh. S.Y. I... Dak.... Likelydende brev til: Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder

Detaljer

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 4. mars 2013 2012/4637-6(bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hans Chr. Gjerlaug, tlf. 62 55 11

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

2 3 AUG HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMEN{rsat^,(^Ocqi35(bDok.nr.4. Statsråden. Arkivnr. O 11 ^aksh. Eksp. U.off..

2 3 AUG HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMEN{rsat^,(^Ocqi35(bDok.nr.4. Statsråden. Arkivnr. O 11 ^aksh. Eksp. U.off.. HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMEN{rsat^,(^Ocqi35(bDok.nr.4 Likelydende brev til: Statsråden Kommunene Aurland, Hol og Ulvik Fylkeskommunene i Buskerud, Hordaland og Sogn Fjordane

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for areal, miljø og teknikk Væktarstua, Stugudal Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 17:00-22:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden 0 7 SEPT 2010 0 3 SEPT 2.010 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Likelydende brev til: Kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal Fylkeskommunene Oppland og Hedmark

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ordføreren i Verdal kommune Deres ref Vår ref Dato 200904233 14.12.2009 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Mottatt FM-NO "1 OES 2010 Likelydende brev til: Vega kommune Nordland Fylkeskommune Fylkesmannen i Nordland Deres ref Vår ref 200904233 Dato 16 DES 2010 Etablering

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT

DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT - DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT Likelydende brev til: Kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre land. Gausdal, Etnedal, Sør-Fron og Nord-Fron Oppland fylkeskommune Fylkesmannen i Oppland Deres

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune Egil Hilstad Epost: eh@syrstadengbil.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2012/2083-432.2 DATO: 27.02.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 13/2014 Egil Hilstad - Dispensasjon

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til skifte av fundament på Klepphytta og motorferdsel i forbindelse med tiltaket - AS Meraker Brug

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til skifte av fundament på Klepphytta og motorferdsel i forbindelse med tiltaket - AS Meraker Brug Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Postadresse Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2400 7734 Steinkjer Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E- post: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: Tidspunkt : 2:00

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: Tidspunkt : 2:00 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: 07.04.2016 Tidspunkt : 2:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Austkil, Stjørdal - Hegra Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deres ref.: /

Deres ref.: / Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 12.06.2014 Vår ref.: 201400345-3 Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 07.05.2014 Olav Haaverstad Deres ref.: 22959774 / 41679196 olah@nve.no1 Godkjenning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 20.02.2013 2012/5836/GEMO/432.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Geir Moen, 71 25 84 71 Vår ref. Etter adresseliste Innkalling

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 11.03.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 11.03.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/974-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.02.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/2016 08.03.2016 Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene Rennebu Kommune 7391 Rennebu SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/8030-432.2 DATO: 10.01.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 01/2014 Rennebu kommune - Kvisting av skiløype

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Kjetil Bjørklid. Vedtak

Kjetil Bjørklid. Vedtak Kjetil Bjørklid SAKSBEHANDLER: MAGNUS BARMOEN VÅR REF.: 2017/1845-432.2 DATO: 28.03.2017 Dispensasjon for bruk av snøskuter og luftfartøy for transport av utstyr, materiell og ved til Dalstuen, Gearbbethytta,

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/213-5 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - fjellredningsgruppa

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 04 NOV

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 04 NOV 10 NOV 2010 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT 0 9 NO1' 2010 Statsråden Likelydande brev til: Kommunane Lom, Luster, Vang, Vågå og Årdal Oppland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkesmannen

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 23/2014 14.08.2014 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Innstilling til vedtak: «Møteinnkalling og saksliste godkjennes.»

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune Statkraft Energi AS - Narvik Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201504743-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 15.01.2016 2016/76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Roan transformatorstasjon - Roan kommune, Sør-Trøndelag fylker

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Roan transformatorstasjon - Roan kommune, Sør-Trøndelag fylker Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.05.2015 Vår ref.: 201307847-24 Arkiv: 617 Deres dato: 14.12.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no Statnett

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Storheia transformatorstasjon - Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Storheia transformatorstasjon - Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.05.2015 Vår ref.: 201307847-25 Arkiv: 617 Deres dato: 14.12.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no Statnett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/120 31.01.2013 Retningslinjer

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Møteinnkalling. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Elektronisk møte ved bruk av epost. Dato: Svar på mail innen 30.03.2016 kl. 13:00 Tidspunkt: Nasjonalparkstyrets

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Inger Helene Waagaard Riddervold

Inger Helene Waagaard Riddervold TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 15.05.2017 Vår ref.: 201702022-7 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Inger Helene Waagaard Riddervold 22959437/ihw@nve.no

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 12.07.2017 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på fmnobgr@fylkesmannen.no. Vararepresentanter får innkallinga

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: /Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10.00 15.00 Stabbursnes Naturhus og Museum Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 16.01.2017 2016/1968-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Inge Stuedal Landsemveien 280 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune SundliKraft AS Sundli 7320 FANNREM Vår dato: 25.04.2016 Vår ref.: 201100799-38 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Nyvoll Leder Sametinget Anne Merete Siri Fyhn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00-10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Kirsti Jakobsen som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer