Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Ketil Nilsen utvalgets leder Side1

2 Saksliste UTVALGS- SAKSNR PS 15/13 INNHOLD REFERATER UNNTATT OFFENTLIGHET ARKIV- SAKSNR RS 26/13 MØTEPROTOKOLL AMT /35 RS 27/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - ERLING BRANDTZÆG RS 28/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - MARI NORDFJELL RS 29/13 MEDLING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - INGEBRIGT KIRKVOLD RS 30/13 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - RAPPORT OVER TURER I SYLAN LANDSKAPSVERNEOMRÅDE FOR SESONGEN RS 31/13 RS 32/13 RS 33/13 RS 34/13 RS 35/13 VEDTAK - INNFØRING AV FARTSGRENSE 50 KM/T PÅ FV 705 STUGUDAL SENTRUM (KOPI AV BREV TIL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT) UTBEDRING FINNKOIDAMMEN, MERÅKER KOMMUNE, NORD- TRØNDELAG FYLKE - GODKJENNING AV DETALJPLAN FOR MILJØ OG LANDSKAP ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DISPENSASJON FRA ENERGIKRAV I TEK 10 VED OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIGHUS OPPNEMNING AV MEDLEMMMER TIL NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK OG SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE FJELLREDNINGA - PLANLAGTE ØVELSER VINTEREN 2013 RS 36/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG 169 / 2 / / / /2 2009/ / /834 X 2013/ / /308 X 2012/466 Side2

3 RS 37/13 ***** SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR NY BOLIG RS 38/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG 182/1/17 RS 39/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSEIENDOM 172/195 RS 40/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG 172/145 RS 41/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FRITIDSBOLIG 172/174 RS 42/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FRITIDSBOLIG 172/180 RS 43/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR SETERHUS PÅ SJURSVOLLEN 177/17 RS 44/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG ***** RS 45/13 RS 46/13 RS 47/13 RS 48/13 RS 49/13 RS 50/13 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG NYTT UTHUS - LIVOLDSTUA ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - JENSHAUGEN ØSTRE ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - FLATEN (VIBEKELUND) ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR BOLIGHUS - BOLIGTOMT BERGET VESTRE ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR ANNEKS - STUEDAL ØVRE, TOMT 84 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG - SOLLISENGET II X 2013/42 X 2012/576 X 2012/529 X 2012/528 X 2012/527 X 2012/597 X 2012/495 X 2012/525 X 2013/58 X 2013/128 X 2013/99 X 2013/103 X 2012/894 X 2013/79 Side3

4 RS 51/13 RS 52/13 RS 53/13 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - FABROKÅSBAKKAN TOMT 7 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL ENDRING AV TIDLIGERE GITT BYGGETILLATELSE - STUGUVOLDMOEN, TOMT 7 ***** MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR FRITIDSBOLIG - VÆKTARHAUGEN, TOMT 11 X 2013/21 X 2011/341 X 2013/53 SAKER TIL BEHANDLING PS 16/13 PS 17/13 INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE OM SKADEFELLING AV BJØRN KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I TYDAL KOMMUNE 2008/ /140 PS 18/13 SALG AV KOMMUNAL BOLIG 2011/982 PS 19/13 GEODATAPLAN FOR TYDAL KOMMUNE /109 Side4

5 PS15/13Referater Side5

6 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Kari Bjørgård Aune Medlem A/SV Ketil Nilsen Leder V/SP Anne-Lise Galtung Risan Medlem V/SP Asbjørn Rotvold Medlem V/SP Henning Braaten Nestleder A/SV Heidi Synnøve Lien Medlem TL Sverre Horven Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Heidi Synnøve Lien inhabil i sak 12/13 Medl TL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. John Inge Sørensen i sak 12/13 Heidi Lien TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Selboe fagsjef Knut Selboe fagsjef Side6

7 Saksliste PS 6/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 10/13 MØTEPROTOKOLL AMT /35 RS 11/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK - CATHARINA LYSHOLM RS 12/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - EVEN ØSTBYHAUG OG BERIT AUNE RS 13/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - ROLF KIRKVOLD RS 14/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - JENS PEDER OG OLAF SVELMO RS 15/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5E - SVERRE HANSEN RS 16/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5E - JOSTEIN HAGEN RS 17/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - TORGER HETLAND RS 18/13 174/127 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL BOLIGHUS - LUNDSKOGØM BOLIGTOMT RS 19/13 175/1 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILBYGG TIL FRITIDSBILIG - JENSHAUGEN VESTRE, TOMT 21 RS 20/13 175/77 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG - JENSHAUGEN VESTRE, TOMT 4 RS 21/13 192/3/1 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - EIENDOMMEN FLATEN, TOMT 1 RS 22/13 RUNDSKRIV - RETNINGSLINJER OM REDNINGSTJENESTENS BRUK AV SNØSCOOTER I UTMARK OG I VERNEOMRÅDER 2009/ / / / / / / / / /8 2013/7 2009/105 RS 23/13 182/59 MELDING OM DELEGERT VEDTAK /414 Side7

8 FORLENGELSE AV TILLATELSE FOR MIDLERTIDIG BYGG - HÅEN II, TOMT 2 RS 24/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK ETTER 5C I NASJONAL FORSKRIFT OG 3 PUNKT 5.3 E I FORSKRIFT FOR SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE 2009/192 Saker til behandling PS 7/13 SØKNAD OM BYGGING AV VEG TIL HYTTEEIENDOMMEN 188/103 PS 8/13 STUGGUVOLLMOEN HYTTEFELT 188/3 - REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE F32A PS 9/13 PS 10/13 SYLANE HYTTEFELT 188/1 - REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE F28A OG F28B MOTORFERDSEL I UTMARK 6 I NASJONAL FORSKRIFT - HENTING AV RØTTER PS 11/13 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** PS 12/13 PS 13/13 PS 14/13 SØKNAD OM BYGGING AV PARKERINGSPLASS PÅ EIENDOMMEN 190/5 MOTORFERDSEL I UTMARK - 6 I NASJONAL FORSKRIFT - ÅTEPLASSER FOR RØDREVJAKT MOTORFERDSEL I UTMARK FOR KONTROLL AV HJELPETELEFONER I JÄMTLAND 2012/ / / / / / / /91 PS 6/13 Referater Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Ingen merknader Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Den omsøkte forlengelsen av eksisterende hytteveg fram til eiendommen godkjennes på følgende vilkår: Side8

9 1. Vegen må bygges på en slik måte at store fyllinger og skjæringer unngås. Blokker og større steiner må graves ned eller transporteres til godkjent deponi/fyllplass. 2. Vegen må bygges i klasse 4 for landbruksveg med min bredde 3 m. 3. Vegetasjonsmassen må tas vare på å benyttes til pådekking på den nye vegens fyllinger og skjæringer. PS 8/13 Stugguvollmoen hyttefelt 188/3 - Reguleringsplan for område F32A Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Reguleringsplan for Stugguvollmoen hyttefelt 188/3 benevnt F32a for 4 nye og 4 eksisterende hyttetomter på eiendommen 188/3 tas opp til behandling i medhold av plan- og bygningslovens på følgende vilkår: 1. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker på Tydal servicekontor og på kommunens hjemmeside. 2. Planforslaget oversendes høringsorganene, berørte hytteeiere og naboer til uttalelse. 3. Planforslaget tas opp til ny behandling etter at høringsfristen er utløpt. PS 9/13 Sylane hyttefelt 188/1 - revidert reguleringsplan for område F28a og F28b Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Asbjørn Rotvold fremmet følgende forslag: Det anmodes om å vurdere om det er mulig å legge den godkjente fiskeløypa/scooterløypa utenom dette regulerte området. (lengre nord) 5 stemte for Asbjørn Rotvolds forslag, 2 stemte imot. ( Heidi S. Lien og Sverre Horven) Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Reguleringsplanen for Sylane hyttefelt 188/1 benevnt F28a og F28b for 49 eksisterende og 50 nye hyttetomter på eiendommen 188/1 tas opp til behandling i medhold av plan- og bygningslovens på følgende vilkår: 1. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker på Tydal servicekontor og på kommunens hjemmeside. Side9

10 2. Planforslaget oversendes høringsorganene og berørte hytteeiere og naboer til uttalelse. 3. Planforslaget tas opp til ny behandling etter at høringsfristen er utløpt. I tillegg kommer Asbjørn Rotvolds forlag: Det anmodes om å vurdere om det er mulig å legge den godkjente fiskeløypa/scooterløypa utenom dette regulerte området. (lengre nord) PS 10/13 Motorferdsel i utmark 6 i nasjonal forskrift - henting av røtter Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i nasjonal forskrift 6 gis det tillatelse til bruk av en snøscootere i forbindelse med henting av røtter: Fra parkeringsplass ved Sandmælen etter eksisterende veg til Vælaeiendommen som tilhører Opplysningsvesenets fond Tillatelse gjelder 1 tur/retur fram til Kjørebok skal fylles ut Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Eksisterende skogsbilveger og traktorveger skal brukes i størst mulig grad. Det skal ikke kjøres i MIS-figur langs Væla. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. PS 11/13 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** PS 12/13 Søknad om bygging av parkeringsplass på eiendommen 190/5 Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Side10

11 Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Søknaden om bygging av parkeringsplass i en størrelse på 500 m 2 godkjennes som omsøkt på følgende vilkår: 1. Terrenget tilsier at det ikke er behov for større fyllinger og skjæringer. Parkeringsplassen må planeres slik at dette unngås. 2. Vegetasjonsmassen må tas vare på og benyttes til pådekking av de fyllingene og skjæringene som fremkommer. 3. Større steiner og blokker må graves ned eller transporteres til godkjent deponi. PS 13/13 Motorferdsel i utmark - 6 i nasjonal forskrift - åteplasser for rødrevjakt Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i nasjonal forskrift 6 gis det tillatelse til bruk av snøscootere i forbindelse med transport av reveåte: Fra Stugudalen etter eksisterende veg og vinterveg der det er mulig til Esna eller Møsjøen Tillatelse gjelder 2012/ / /2015 fram til jakttidsslutt som normalt er Antall turer: Etter behov og i samsvar med tillatelse fra fylkesmannen i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Eksisterende skogsbilveger og traktorveger skal brukes i størst mulig grad. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. Side11

12 PS 14/13 Motorferdsel i utmark for kontroll av hjelpetelefoner i Jämtland Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Tydal kommune gir tillatelse til motorferdsel i utmark etter 6 i nasjonal forskrift for Fjällredningstjenesten og polisen etter Sylsjøvegen til Nedalshytta. Kjøring i Sylan eller Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde et ikke tillatt.. 3. Tillatelsen gjelder ferdsel med snøscooter 4. Antall turer: 1 5. Varighet: Uke Område: Etter Sylsjøvegen til Nedalshytta Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring, forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Side12

13 TYDAL KOMMUNE Erling Brandtzæg Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Til hyttefelt i Stugudalen, Nedalshytta og Brokksjøhytta etter vanlige vintervegleder Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA Side13

14 Saksnr. 2010/23-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 20/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har mange hytter og er noe påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2 Side14

15 TYDAL KOMMUNE Mari Nordfjell Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Til hytter i Stugudalen (primært til eget hyttefelt) Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA Side15

16 Saksnr. 2010/119-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 19/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har mange hytter og er noe påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2 Side16

17 TYDAL KOMMUNE Ingebrigt Kirkvold Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Knut Selboe Dato Tlf Medling om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Hytter ved Svartåa, Sellisjøen og Livollen Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA Side17

18 Saksnr. 2010/2-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 21/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har få hytter og er lite påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Side18 Side 2 av 2

19 Side19 file://c:\ephorte\pdfconvprodir\ephortetyd\47576.html Side 1 av Hei! Minner om at kommunen skal ha rapport over turer i Sylan landskapsvernområde for sesongen Mvh Hilde R. Kirkvold Tydal kommune 7590 TYDAL

20 Statens vegvesen MOTTATT 0 FEB,2013 Tyda kom m une Sør-Trøndelag politidistrikt Postboks 2475 Sluppen 7005 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Region midt Venche Reklev - Vår refera nse: Deres referanse: Vår dato: 2010/ Vedtak nr V-005-ST-2013 Innføring av fartsgrense 50 km/t på fv Stugudal sentrum - Tydal kommune Statens vegvesen, Region Midt, har med hjemmel i Skiltforskriftens 26, truffet vedtak om innføring av fartsgrense 50 krn/t på fv 705 fra hp 03, km 20,920 hp 03, km 22,150. Bakgrunn for innføringen er etter henvendelse fra Tydal kommune i brev av Den andre høringsinstansen, Lensmarmen i Selbu og Tydal sluttet seg til den foreslåtte reguleringen i brev datert Skiltingen er vist på vedlagte kartutsnitt. Vedtaket er gyldig fra den dag skiltene er satt opp og avdekket. Statens vegvesen v/byggherreseksjonen, Petter Bendheim, (driftskontrakt 1605) er ansvarlige for å få satt skiltene i bestilling hos entreprenør, samt gi tilbakemelding til vårt skiltvedtaksarkiv v/toril Kojen tlf (toril.ko.en wve svesen.no) om dato for oppsetting/avdekking. Plan- og trafikkseksjonen ed isen k J øl seksjonssjef Vedlegg c Venche Reklev Kopi: Selbu og Tydal lensmannsdistrikt, Pb 78, 7581 SELBU m/vedlegg Skiltvedtaksarkivet v/toril Kojen m/vedlegg Byggherreseksjonen v/petter Bendheim m/vedlegg Tydal kommune, Teknikk og miljø, 7590 TYDAL m/vedlegg Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Prinsensgate 1 Statens vegvesen Region midt 7013 TRONDHEIM Regnskap Fylkeshuset Båtsfjordveien Molde Org.nr: VADSØ Telefon: Side20 Telefaks:

21 1.,......,..-.1 l '.-.,....\,...".. F -I \\, ( ' \. ''' '---- ci \ \..._... l '. / ' - --'. 1,,,,,... t \ \ t1 ) "N \. - f «\s. 10 I 1 _-,- r" '. itsr ' el ;\ '' ),,,, (----,. /.; _c_l.,, _.,..:.,, : \., 75-," -.- \ \ -1.,! 'i _._!...'/. \ \,...,./".",-,--.,. \. _ -- Pr ') ',...,-,,.... ),,,..: (..----""(-,------i,-, - 4St. \ r I, 72, Forslag til fartsgrense 50 km/t fv 705, Stugudal Tydal kommune Målestokk 1:2500 Statens vegvesen, Region Midt, Sør-Trøndelag distrikt Side21

22 41ap. " / - f Forslag til fartsgrense 50 km/t fv 705, Stugudal Tydal kommune Målestokk 1:2500 Statens vegvesen, Region Midt, Sør-Trøndelag distrikt Side22

23 17, : ( 7 r---is.':: icis.--.../ /neek gl, \, - _ 1.- \ \ \ f.: ;,, \\\ ', ;,, 1 ',\ \ r I - i.,.,. \,.. ;. <- : Forslag til fartsgrense 50 km/t fv 705, Stugudal Tydal kommune Målestokk 1:2500 Statens vegvesen, Region Midt, Sør-Trøndelag distrikt Side23

24 n W TYDALKOMMUNE Teknikkog miljø Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2010/ /2010 Knut Selboe Tlf FYLKESVEG 705 TYDAL KOMMUNE - NEDSETTING AV FARTSGRENSE STUGUDAL SENTRUM I sitt møte den , sak 7, behandlet og egengodkjente Tydal kommunestyre reguleringsplan for Stugudal sentrum. Fylkesveg 705 berøres ay denne planen på Stugguvollmoen, og i den forbindelse er det i planen uttalt at fartsgrensen på strekningen fra Moheim camping til like sør tbr Stugudal kapell bør reduseres til 50 km/t. 1dag er fartsgrensen på denne strekningen 60 km/t. Den aktuelle strekningen av fylkesvegen brukes i dag av gående og kjørende. I perioder er det stor trafikk av både gående og kjørende. Gang- og sykkelveg er også regulert på strekningen, og inntil denne kan bygges er det stort behov for å redusere hastigheten til 50 km/t. Det søkes med dette om at Statens yegvesen fastsetter en hastighet på strekningen til 50 km/t. Dette vil ha stor betydning for trafikksikkerheten i området, som foruten Moheim camping og Stugudal kapell omfatter Væktarstua Hotell, Stugudal Handel og Stugudal Håndverk. Vi legger ved dokumentene i forbindelse med sluttbehandlingen av reguleringsplanen til orientering. Kopi av søknaden sendes også Lensmannen i Selbu og Tydal til orientering. Vi håper_statens veuvesen kan ta saken opp til snarli2 behandling. Med hinen, -,/ \±t ki.rittt/selboe fagsjef / Kopi til: Lensmannen i Selbu og Tydal 7580 SELBU Postadresse E-post adresse N-7590 TYD.M. postmottakydal.kommune.no Nettadresse Telefon Bank (- 47) Telefaks Org.nr (-, 47) NO MVA Side24

25 're 10, 2010 POLITIET Sts teis v qvesn., Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE flk Deresrt:Pranse 1-'årnieranse Dato 2010/ / Horing - Forslag om innføring av fartsgrense 50 km/t på fylkesveg 705 gjennom Stugudal sentrum Lensmannen i Selbu og Tydal synes forslaget til fartsreguleringgjennom Stugudal sentrum er helt i tråd med de erfaringer vi har med trafikkforholdene i området i store deler av året. Det ferdes ofte mve folk på veien på strekningen som er foreslått regulert til 50 km/t-sone og det er ofte arrangement som krever nedsatt fartsgrensc. Vi slutter oss til den regulefing som er foreslått. Med hilsen <!- ( John Pa'ulsby Iensmann Saksbehandler: john Paulsby Tlf: Sør-Trøndelag politidistrikt SelbuogTdal lewriannsdes/rikt Post: Postboks 78, 7581 Selbu Faks Org. nr.: Bankgiro: :1484 Side25

26 N E 111 Norges vassdrags- og energidirektorat MOTTATT 2 0 FEB:2013 lydal kommune Statkraft Energi AS Region Midt Nor.(ze,Teknisk avd, Trondheim Sluppenveien TRONDHEIM Vår dato: Vår ref.: NVE Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: tbm/mhk Saksbehandler: Morten Kielland Utbedring Finnkoidammen, Meråker kommune, Nord-Trøndelag fylke - godkjenning av detaljplan for miljø og landskap Vi viser til brev datert vedlagt Landskaps- og Miljoplan datert juli 2012 og senere reviderte planer datert september 2012 for Utbedring av Finnkoidammen. Viser i tillegg til møte med Statkraft og Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt. Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for miljø og landskap gitt i kongelig resolusjon post 15 og 20. Bakgrunn På eksisterende fyllingsdam består ombyggingsarbeidene i å bygge en nedstrøms plastring med damtå, sidevanger for oppsamling av lekkasjevann og etablering av lekkasjemålingshus. På vannsiden bygges det på plastring over HRV. Utformingen av flomoverløpet endres ikke, men det skal forsterkes med nye fjellbolter. Arealplankartet viser avgrensing for permanente og midlertidige inngrep knytta til midlertidige anleggsveger, rigg og midlertidige deponier. Etter endt anlegg skal alle arealer være arrondert slik at de formmessig får god overgang mot omkringliggende terreng. Midlertidige anlegg skal f.jernes og berørt terreng skal formes og tilrettelegges for naturlig revegetering. Stein til rehabiliteringsarbeidet er planlagt tilkjørt fra eksternt steinbrudd godkjent av Tydal kommune. Vedtak Med hjemmel i kongelig resolusjon datert , postl 5, godkjenner NVE fremlagte detaljplan for miljo og landskap for omhygging av Finnkoisjodatnmen i Meråker kommune. E-post no. Postboks Majorstuen 0301 OSLO, Telefon Internett. WWW nve.no Org.nr. NO MVA Bankkonto Hovedkontor. Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18, Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsvelen 73 Postboks Majorstuen 7075 TILLER NARVIK Postboks 2124 Postboks 53. Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR Side26 / ()

27 Side 2 Vedtaket omfatter ikke plan for sikkerhet av vassdragsanlegg. Både detaljplan for miljø og landskap og teknisk plan etter damsikkerhetsforskriften skal være godkjent før anleggsstart. Vårt vedtak forutsetter at fremlagt detaljplan for miljø og landskap er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen. Vilkår Vedtaket forutsetter at: Det skal benyttes fiberduk/geonett under midlertidig adkomstveg. Jord- og vegetasjonsmasser lagres midlertidig hver for seg på fiberduk/geonett. Utbygger skal i samråd med reinbeitedistriktet utarbeide en plan for permanent driveveg for rein over tappekanalen. Planen skal godkjennes av NVE før byggestart. Det skal i anleggstiden opprettes et forum for regelmessig kontakt mellom Statkraft Energi og Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt. Vegen inn til Finnkoidammen skal ikke åpnes for allmenn ferdsel tidligere enn vanlig. Før anleggsarbeidet starter skal det utarbeides et konkret skriftlig internkontrollsystem tilpasset gjennomføringen av dette anlegget. NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift. Før arbeidene kan starte skal behovet for dispensasjon fra gjeldende arealplan være avklart med Meråker kommune. Det kan fra NVE bli stilt krav om ytterligere detaljering og krav til dokumentasjon for deler av anlegget. Merknader til detaljplanen Landskaps- og miljøplan for ombygging av Finnkoidammen har vært sendt på begrenset høring til Meråker og Tydal kommuner og reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag. Høringsfristen var NVE har mottatt følgende uttalelser: Meråker kommune (brev datert ) har ikke spesielle merknader til planen, men understreker viktigheten av å ta hensyn til naturmangfold, landskap og mulige kulturminner. Kommunen forutsetter at det ved istandsetting benyttes stedegen vegetasjon. Arealet som er forutsatt benyttet til byggeaktivitet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Tiltakshaver må søke om dispensasjon fra kommuneplanen. Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark (brev datert ) framhever at det planlagte anleggsområdet ligger i hjertet av Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt sitt sommerland og påvirker områder for vår-, sommer- og høstbeite. Anleggsaktiviteten vil i visse perioder kunne være svært forstyrrende for reindrifta. Reindriftsforvaltningen framhever spesielt kalvemerkingen som pågår i juli/august i gjerdeanlegget noen hundre meter sørøst for tiltaksområdet. Etter merking drives rein over damanlegget. 1forbindelse med dette arbeidet er det spesielt viktig at reinen ikke forstyrres av anleggsdrifta. Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt understreket i møte behovet for generelt hensyn i forbindelse med gjennomføring av anlegget. Distriktet tok opp behovet for total anleggsstans i to uker i juli i forbindelse med kalvemerking. Avklaring av når ijuli dette er aktuelt er vanskelig å planlegge, men reinbeitedistriktet avklarer dette innen Side27

28 Side 3 For å kunne framskynde oppstart av anleggsarbeidet ønsker Statkraft å starte arbeidet med brøyting av adkomstvegen inn til Finnkoidammen i april. For reinbeitedistriktet er det viktig at vegen holdes stengt for allmenn trafikk ved Kranklia. Når det gjelder planens fysiske utforming ønsker reinbeitedistriktet at den midlertidige vegkryssinga av tappekanalen blir liggende og utformes slik at den letter framtidig driving av rein på vestsida av dammen. NVEs vurdering Arealbruksplanen synliggjør begrensa arealer for lagring av vegetasjonsmasser og jordmasser. Byggetiden ved anlegget er kort og NVE forutsetter derfor at det benyttes fiberduk/geonett under midlertidige adkomstveg øst for dammen. Jord- og vegetasjonsmasser under ny damfot skal lagres midlertidig hver for seg. Massene skal lagres på fiberduk/geonett slik at eksisterende vegetasjonsdekke blir minst mulig skadet. Terskel for kryssing av tappekanalen skal formes i samråd med reinbeitedistriktet slik at den kan tjene som framtidig driveveg for rein. En omforent plan for denne skal legges fram for NVE for godkjenning før bygging. Anleggsaktiviteten vil kunne være konfliktfylt for reindrifta. For å forebygge konflikter skal det opprettes et forum med regelmessig kontakt mellom Statkraft og Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt for gjensidige avtaler om planlagt aktivitet i hele anleggstiden. Trafikk ut over det som genereres av anleggsdriften har NVE ikke hjemmelsgrunnlag for å regulere. NVE forutsetter at brøyting og tidlig åpning av vegen ikke medfører at det åpnes for allmenn ferdsel på vegen tidligere enn vanlig. Eventuell stenging av vegen inn til Finnkoidammen ut over dette må avtales mellom partene. Statkraft skal utarbeide et skriftlig internkontrollsystem med rutiner for kontroll av at gjennomføring skjer ihht vedtatte planer og forutsetninger. NVE vil ved oppstart av anleggsarbeidet gjennomføre kontroll av dette IK-systemet. Annet Anlegget er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt bestemmelser om internkontroll i samsvar med Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR nr IKvassdrag). Ved tilsyn på anlegget vil NVE se til at internkontroll etter denne forskrift er etabiert. I tillegg til konsesjonsvilkårene post nr. 15 (omhandler godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.), viser vi ellers til kravene etter post nr. 20 (landskapsmessige forhold og kulturminner) i vilkårene som vi forutsetter blir fulgt opp. Tiltakene er unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven (pb1). Dette følger av forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker - FOR nr 488, kapittel 4. Vi gjør oppmerksom på at det er konsesjonæren som er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i samsvar med øvrige bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Side28

29 Side 4 Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen, 41t IngVinnÅsgar Bendiksen avdelingsdirektør N", // % / Magne M rset seksjonssjef Kopi: Tydal kommune, As, 7590 TYDAL Meråker kommune, 7530 MERÅKER Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag, Postboks 121, 7361 RØROS Saanti Sitje/Essand reinbeitedistrikt, Postboks 236, 7361 RØROS Side29

30 DET KONGELEGE MILJØVERNDEPARTEMENT ~ MOTTATT 22FEB Tyclal kommune Statsråden Likelydande brev til: Kommunane Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sametinget Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dykkarref Vårref Dato 12/ Oppnemning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker og Sylan landskapsvernområde i Sør-Trøndelag fylke Eg syner til mitt brev av 12. juni 2012 om etablering av eit felles interkommunalt nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde og tilbakemeldingane frå kommunane, fylkeskommunane og Sametinget med forslag til representantar med varamedlemmar til nasjonalparkstyret. Miljøverndepartementet vil på bakgrunn av dette oppnemne følgjande personar til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde: For Meråker kommune: Bård Lanåsvold personleg vara: Monica Letnes For Selbu kommune: Inga J. Balstad personleg vara: Per Røsseth For Stjørdal kommune: Joar Håve personleg vara: Jorun Lundemo Tydal kommune: John Paulsby personleg vara: Berit Øyan Skåtan For Nord-Trøndelag fylkeskommune: Anne M. Mevassvik personleg vara: Tor E. Jensen For Sør-Trøndelag fylkeskommune: Guro Angell Gimse personlig vara: Sivert Berg For Sametinget: Laila Bergstrøm personleg vara: Thomas Kappfiell For Sametinget: Lars Aage Brandsfiell personleg vara: Nora Brannsfiell For Sametinget: Mattis Danielsen personleg vara: Helen B. Brannsfiell For å oppfylle likestillingslova er det gjort ei endring i innstillinga frå Nord-Trøndelag Postadresse:Postboks8013Dep,0030Oslo Kontoradresse:Myntg.2 Telefon: Telefaks: Org. nr.: Side30

31 fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Eg ber Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å kalle inn til det første konstituerande møtet i nasjonalparkstyret. Styret vel då sin leiar og eventuelt nestleiar. Dette bør skje så snart som mogleg og seinast innan 15. mars Vedtekter for nasjonalparkstyret er lagt ved. Forvaltningsmynde for verneområda vil bli delegert til styret frå den dagen det blir konstituert. I forvaltning av verneområde som omfattar fleire fylker vil ein av fylkesmennene få ein "vertsfunksjon" og vere ansvarleg for tilsetting av og ha personalansvaret for framtidige nasjonalparkforvaltarar. Eg meiner at det er føremålstenleg at Fylkesmannen i det fylket kor forvaltningsknutepunktet blir etablert og kor nasjonalparkforvaltaren får sin kontorplassering, får denne funksjonen. Inntil det er endelig avgjord kor knutepunktet blir etablert, kan det heller ikkje tas endeleg stilling til kva for Fylkesmann som får ein slik vertsfunksjon. Ein av dei aktuelle fylkesmennene må rett nok få ansvaret for å innkalle styret til det første konstituerande møtet. I og med at det ikkje er avklart kor knutepunktet blir lokalisert, er det ikkje gitt at det er den same Fylkesmannen som seinare vil få vertsfunksjonen og dermed ansvar for tilsetting av og arbeidsgjevaransvar for forvaltaren. Merknader knytt til vedtektene pkt. 6 - sekretariat Fleire nasjonalpark-/verneområdestyre har bede om tilgang til å delegere mynde til nasjonalpark-/verneområdeforvaltaren. Dette gjeld særskilt saker knytt til motorisert ferdsle og anna ferdsle kor det er ei stor mengd saker, og kor det regelmessig blir handsama søknader om løyve etter verneforskriftene sine spesifiserte heimlar om dispensasjon. Departementet ser at det kan vere formålstenleg at styra får tilgang til å delegere mynde til forvaltar på dette saksfeltet, då det her er tale om ei stor mengd med saker. Departementet har på bakgrunn av dette gjennomført ei endring i pkt 6 i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyra, samanlikna med tidlegare vedtekter, slik at styret kan delegere mynde til forvaltaren i saker om ferdsle. Vedtekter er lagt ved brevet. Tilgangen til delegering inneber at forvaltar kan få mynde til å handsame alle typar søknader om layve til ferdsle etter verneforskriftene sine spesifiserte heimlar om dispensasjon. Dette inkluderer til dømes mellom anna motorferdsle både på snødekt mark og barmark, organisert ferdsle, og ferdsle med hest, sykkel eller hundespann. Side2 Side31

32 Dette gjeld søknader om løyve etter verneforskriftene sine spesifiserte heimlar om dispensasjon, og gjeld ikkje søknader om motorisert ferdsle eller anna ferdsle som må handsamast etter naturmangfaldlova 48. Eg vil streka under at styret gjennom arbeidet med forvaltningsplanen skal fastsette rammene for korleis slike saker skal handsamast. Omfanget av ferdsle må ikkje vere i strid med verneføremålet, naturmangfaldlova sine føresegner og dei bevaringsmåla som er sett i forvaltningsplanen. Forvaltaren skal handsame dei innkomne søknadene i samsvar med naturmangfaldlova, verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikkje ligg føre godkjent forvaltningsplan, eller der kor det ikkje ligg føre tilstrekkelege føringar i ein godkjent forvaltningsplan, må styret vurdere om det skal bli gitt særskilte retningsliner for handsaming av denne typen saker. Miljøverndepartementet har utarbeida retningsliner for prosessen knytt til tilsetting av forvaltarane der m.a. verneområdestyret sin rolle i samband med tilsettinga er omtala. Det er også utarbeid ein stillingsomtale for verneområde-/nasjonalparkforvaltaren. Inntil vemeområde-/nasjonalparkforvaltar kan bli tilsett skal Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ha delt sekretariatsansvar for nasjonalparkstyret. Den komande forvaltaren skal og vere sekretariat for Skardsfiella- Hyllingsdalen landskapsvernområde. Eg legg til grunn at nasjonalparkstyret for Skarvan-Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde og verneområdestyret for Skardsfiella-Hyllingsfiellalandskapsvernområde har kontakt om lokalisering av forvaltningsknutepunkt og ressursfordeling. Departementet vil kome attende til den fylkesmannen der knutepunkt er valt når det gjeld utlysing av stillinga som forvaltar. Stillinga skal lysast ut i Pkt 9 Fagleg rådgjevande utval Fordi forvaltninga krev samhandling mellom mange aktørar skal det oppnemnast eit fagleg rådgjevande utval som representerer ulike brukarinteresser i områda. Fylkesmannen kan hjelpe styret med å vurdere kva for interesser som bør vere representert i dette utvalet. Etablerin av forvaltnin sknute unkt Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområda inneber at det skal byggjast opp lokale/regionale faglege fellesskap knytt til nasjonalparksentra eller andre typar naturinfosentra kor forvaltaren vert lokalisert med andre fagpersonar knytt til verneområda, som for eksempel personell frå Statens naturoppsyn, naturrettleiarar og liknande. Miljøverndepartementet vil ta ei avgjerd om kor forvaltningsknutepunkt for Skarvan-Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde skal lokaliserast m.a. på bakgrunn av innspel frå styret. Når styret er konstituert, skal difor styret så raskt som rå foreslå overfor departementet kor forvaltningsknutepunktet bør bli etablert. Føresetnader som må ligge til grunn når knutepunkt skal bli etablert er mellom anna at det kan bli utvikla eit godt fagmiljø, at det må ha ein eigna geografisk plassering i høve til verneområda og at det må ha eigna kontorfasilitetar. Side 3 Side32

33 Eg legg til grunn at styret søkjer å oppnå semje om lokalisering av knutepunktet, og Miljøverndepartementet vil i sin avgjerd legge stor vekt på lokaliseringsforslag basert på lokal semje. Dersom det ikkje blir semje i styret om lokalisering av knutepunktet, skal også den delte innstillinga bli sendt til departernentet. o lærin o dialo Det Mir lagt opp til årlege konferansar for alle nasjonalpark-/verneområdestyre forvaltarar. og Finansiering Finansiering av den nye forvaltningsmodellen vil som det kjem fram av Mi1jøverndepartementet sin budsjettproposisjon (Prop. 1 S ( )),skje gjennom løyvingane over kapittei 1427, postane 01 og 21. Direktoratet for naturforvaltning vil som følgje av dette stille til disposisjon for styret midlar til dekning av driftskostnader over kap. 1427post 21. Midlar til forvaltning og skjøtsel av verneområda vil som tidligare bli løyvd over kap Departementet vil vise til bestiilingsdialogen som skal etablerast mellom styret og Statens naturoppsyn. I tillegg vert det løyvd ein sum eigne midlar direkte til styret, som skal nyttast til skjøtsel og tilrettelegging i verneområda i samsvar med godkjend forvaltningsplan. Eg ønskjer alle lykke til me arbeidet. Bård Vegar So je Vedlegg: 1 Kopi: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Landbruks- og matdepartementet Direktoratet for naturforvaltning KS Utmarkskommunenes Sammenslutning Side 4 Side33

34 Vedtekter for nasjonalparkstyret for Skarvan-Roltdalen nasjonalpark i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker og Sylan landskapsvernområde i Sør-Trøndelag fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf kongelig resolusjon av 4. juni 2010 fastsatt følgende vedtekter for nasjonalparkstyret: VEDTEKTENESFORMÅL Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av Skarvan-Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. STYRETSMYNDIGHET Dette verneområdet skal forvaltes av et nasjonalparkstyre, jf. naturmangfoldloven 62 annet ledd tredje punktum, innenfor rammen av naturmangfolffloven, herunder lovkapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, lovkapittel V Områdevern og verneforskrifter for de enkelte verneområdene. GEOGRAFISKVIRKEOMRÅDE Nasjonalparkstyret skal ha forvaltningsansvaret for følgende verneområder: Skarvan-Roltdalen nasjonalpark i kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune NASJONALPARKSTYRETSMEDLEMMER,OPPNEVNINGs SAMMENSETTINGMV Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i likestillingsloven 21. Nasjonalparkstyret skal 9 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljøverndepartementet etter innstilling fra kommunene, fylkestinget i Nord- Trøndelag, fylkestinget i Sør-Trøndelag og Sametinget. Hver kommune skal være representert med ett medlem og innstiller en kvinne og en mann blant kommunestyrets medlemmer. Hver fylkeskommune skal være representert med ett medlem fra fylkestinget, og innstiller hver en kvinne og en mann blant fylkestingets medlemmer. Sametinget skal utpeke tre representanter, og innstiller tre kvinner og tre menn. Side34

35 Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunestyret og fylkestinget. Det samme gjelder for medlemmene innstilt av Sametinget. Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder. OPPRETTELSEAVARBEIDSUTVALG Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret. Ett av medlemmene i et slikt arbeidsutvalg velges blant de samiske styremedlemmene. Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven/verneforskriftene. NASJONALPARKSEKRETARIAT Sekretariatet for nasjonalparkstyret består av en eller flere nasjonalparkforvalter(e) som ansettes av en av de aktuelle fylkesmennene i dialog med styret. Fylkesmannen i det fylket der forvaltningsknutepunktet blir etablert vil få tilsettings- og personalansvaret for nasjonalparkforvalteren (e). Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene. Sekretariatet er underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvalmingen av verneområdene. Styret kan gi forvalteren myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder søknad om tillatelse etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel. Det er ikke anledning til å delegere adgangen til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven 48. Forvalterens vedtak skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikke foreligger godkjent forvaltningsplan skal styret vurdere om det skal gis særskilte retningslinjer for behandlingen av denne typen saker. Inntil det er ansatt nasjonalparkforvalter skal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ha delt sekretariatsansvaret for nasjonalparkstyret og er i utøvelsen av denne sekretariatsfunksjonen underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som gjelder forvaltningen av verneområdene. Miljøverndepartementet har utarbeidet egen instruks for prosessen knyttet til ansettelse av nasjonalparkforvalter. 2 Side35

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.02.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.02.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 28.02.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2015

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 01.02.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.02.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: 17-18.08.2016 Tidspunkt: Befaring 17. 18.08.2016. Møte 17.08.2016 20.30-21.30 Følgende faste

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ordføreren i Verdal kommune Deres ref Vår ref Dato 200904233 14.12.2009 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT

DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT - DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT Likelydende brev til: Kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre land. Gausdal, Etnedal, Sør-Fron og Nord-Fron Oppland fylkeskommune Fylkesmannen i Oppland Deres

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune Egil Hilstad Epost: eh@syrstadengbil.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2012/2083-432.2 DATO: 27.02.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 13/2014 Egil Hilstad - Dispensasjon

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Austkil, Stjørdal - Hegra Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: Tidspunkt : 2:00

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: Tidspunkt : 2:00 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: 07.04.2016 Tidspunkt : 2:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 11.03.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 11.03.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene Rennebu Kommune 7391 Rennebu SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/8030-432.2 DATO: 10.01.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 01/2014 Rennebu kommune - Kvisting av skiløype

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/120 31.01.2013 Retningslinjer

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Kirsti Jakobsen som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Rohkunborri nasjonalpark - Rohkunbori álbmotmeahcci i Troms fylke, 07.01.2013

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Rohkunborri nasjonalpark - Rohkunbori álbmotmeahcci i Troms fylke, 07.01.2013 Vedtekter for nasjonalparkstyret for Rohkunborri nasjonalpark - Rohkunbori álbmotmeahcci i Troms fylke, 07.01.2013 Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf.

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: 27 FEB2014 Vår ref.: NVE 200901815-06, 201006240-09, 201201019-10, 201300101-07 /bth og lami Arkiv: 312 Sakshandsamarar: Deres dato: Brit

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Saken behandles pr e-post så raskt som mulig, dersom noen av styremedlemmene ønsker

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09.

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09. Norddal kommune Åkernes/Tafjord Beredskap IKS v/kjell Jogerud Arkiv: N44 JournalpostID: 11/6952 Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: 12.09.2011 Delegert sak Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.11.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.11.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 28.11.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12.

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12. Vår dato: 08.02.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Protokoll fra møte

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 19.02.2016 2016/325-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Eva Kristin Borg og Terje Kristiansen Øvre Sørliveg 5 7712 STEINKJER

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven Vår dato: 02.06.2010 Vår referanse: 2010/3033 Arkivnr.: 444 Deres referanse: Jorunn Trømborg Saksbehandler: Frode Torvik Innvalgstelefon: 32 26 66 65 Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Audnedal, Fylkeshuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Fylkesmennene Verneområdestyrene via Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201201927-/DAN 14.11.2012 Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Det nye nødnettet Stortinget

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 12:00-13:00 Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.05.2015 2015/468-4 Saksbehandler Deres referanse Lena Bakken, Malm Røde Kors Hjelpekorps v/alexander Ystmark Nedre Åsveg 7 7790 MALM Melding

Detaljer

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 24.11.2016 Vår ref.: 201601339-30 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 25.06.2015 Behandlede saker: PS 43-51/15 Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 28.05.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.06.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/3524-02.03.2015 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Detaljer

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde.

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.08.15. Dato: 28. august 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper Arnt Hegstad Generelt om forvaltningsplaner og retningslinjer Forvaltningsplan: verktøy for forvaltningen og et dokument som gir forutsigbarhet

Detaljer

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Statnett Postboks 5192 0302 OSLO Q 4 AuG zull Vår dato: Vår ref.: 201103011 km/kev 3D Arkiv: /KM Saksbehandler: Deres dato: 9.5.2011 Kristin Evjen Deres ref.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Jon Bakken Tanja Fuglem Inga Johanne Balstad Per

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefon Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Denne stillingsbeskrivelsen gjelder for nasjonalpark-/verneområdeforvaltere i utvalgte verneområder som forvaltes av et statlig politisk sammensatt

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den Vår dato: 23.01.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Møteprotokoll Arbeidsutvalget

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer