Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling Ketil Nilsen utvalgets leder

2 Saksliste PS 6/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 10/13 MØTEPROTOKOLL AMT /35 RS 11/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK - CATHARINA LYSHOLM RS 12/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - EVEN ØSTBYHAUG OG BERIT AUNE RS 13/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - ROLF KIRKVOLD RS 14/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - JENS PEDER OG OLAF SVELMO RS 15/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5E - SVERRE HANSEN RS 16/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5E - JOSTEIN HAGEN RS 17/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - TORGER HETLAND RS 18/13 174/127 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR TILBYGG TIL BOLIGHUS - LUNDSKOGØM BOLIGTOMT RS 19/13 175/1 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILBYGG TIL FRITIDSBILIG - JENSHAUGEN VESTRE, TOMT 21 RS 20/13 175/77 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG - JENSHAUGEN VESTRE, TOMT 4 RS 21/13 192/3/1 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - EIENDOMMEN FLATEN, TOMT 1 RS 22/13 RUNDSKRIV - RETNINGSLINJER OM REDNINGSTJENESTENS BRUK AV SNØSCOOTER I UTMARK OG I VERNEOMRÅDER 2009/ / / / / / / / / /8 2013/7 2009/105

3 RS 23/13 182/59 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FORLENGELSE AV TILLATELSE FOR MIDLERTIDIG BYGG - HÅEN II, TOMT 2 RS 24/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK ETTER 5C I NASJONAL FORSKRIFT OG 3 PUNKT 5.3 E I FORSKRIFT FOR SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE 2010/ /192 PS 7/13 SAKER TIL BEHANDLING SØKNAD OM BYGGING AV VEG TIL HYTTEEIENDOMMEN 188/103 PS 8/13 STUGGUVOLLMOEN HYTTEFELT 188/3 - REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE F32A PS 9/13 PS 10/13 SYLANE HYTTEFELT 188/1 - REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE F28A OG F28B MOTORFERDSEL I UTMARK 6 I NASJONAL FORSKRIFT - HENTING AV RØTTER PS 11/13 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** PS 12/13 PS 13/13 SØKNAD OM BYGGING AV PARKERINGSPLASS PÅ EIENDOMMEN 190/5 MOTORFERDSEL I UTMARK - 6 I NASJONAL FORSKRIFT - ÅTEPLASSER FOR RØDREVJAKT 2012/ / / / / / /76

4

5 PS6/13Referater

6 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00-20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen LEDER V/SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL V/SP Henning Braaten NESTL A/SV Heidi Synnøve Lien MEDL TL Asbjørn Rotvold MEDL V/SP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL Kari Bjørgård Aune MEDL A/SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. John Inge Sørensen Sverre Horven TL Tora Hilmo Kari Bjørgård Aune A/SV Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Selboe fagsjef Knut Selboe fagsjef

7 Saksliste PS 1/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 1/ MØTEPROTOKOLL AMT 2012/701 RS 2/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK I 5E - OLAV BIRGER OG ERIK ØSTBYHAUG RS 3/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5A - OLAV BIRGER ØSTBYHAUG RS 4/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5B - STEIN ÅGE KORSTAD RS 5/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5C - OLAV OG KARI KIRKVOLD RS 6/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 5B - ODD ROAR SKROGSTAD RS 7/13 189/2/25 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR UTHUS/GARASJE - ROTVOLD ØSTRE, TOMT 16 RS 8/13 171/6/2 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FERDIGATTEST FOR TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - ØVLINGLIA, TOMT 2 RS 9/13 SVAR PÅ HØRING OM VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNREGION TRØNDELAG 2009/ / / / / / / /2 SAKER TIL BEHANDLING PS 2/13 PS 3/13 166/1 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL 165/5 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL 2012/ /692

8 PS 4/13 192/96 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV ANNEKS MED BEBYGD AREAL OVER 30 M2 2012/894 PS 5/13 177/17 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV NYTT SETERHUS OG UTHUS PÅ SJURSVOLLEN 177/17 PLASSERING AV SETERHUS OG UTHUS PÅ SJURSVOLLEN (KLAGE) 2012/493 PS 1/13 Referater Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Ingen merknader

9 RS 1/ møteprotokoll AMT RS 2/13 Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark i 5e - Olav Birger og Erik Østbyhaug RS 3/13 Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a - Olav Birger Østbyhaug RS 4/13 Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5b - Stein Åge Korstad RS 5/13 Melding om delegert vedtak tillatelse til motorferdsel i utmark 5c - Olav og Kari Kirkvold RS 6/13 Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5b - Odd Roar Skrogstad RS 7/13 189/2/25 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for uthus/garasje - Rotvold østre, tomt 16 RS 8/13 171/6/2 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig - Øvlinglia, tomt 2 RS 9/13 Svar på høring om vesentlige vannforvaltningsspørsmål i Vannregion Trøndelag PS 2/13 166/1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av areal til boligformål Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Tydal kommune gir tillatelse til fradeling av en boligtomt fra 166/1 i Gressli, Tydal på inntil 2 dekar. 2. For å redusere driftsulempene må bebyggelsen plasseres minimum 10 meter fra dyrket mark. 3. Tillatelsen omfatter også omdisponering av areal til veg til tomta. Denne bør sikres tinglyst adkomst 4. Kommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må tiltakshaver stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 5. Tillatelsen er gitt med hjemmel i jordlovas 9 og 12 og plan- og bygningslovas kapittel 19. Det er også gitt dispensasjon fra bestemmelser til kommuneplanens arealdel med hensyn til bebyggelsens avstand fra dyrket mark 6. Oppføring av bolig, bygging av veg, kobling til kommunalt vann og kloakk, må det søkes separat om.

10 PS 3/13 165/5 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av areal til boligformål Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Tydal kommune gir tillatelse til fradeling av en boligtomt fra 165/5 i Gressli, Tydal på inntil 2 dekar. 2. For å redusere driftsulempene må bebyggelsen plasseres minimum 10 meter fra dyrket mark. 3. Adkomsten må legges etter alternativ 2. Tillatelsen omfatter også omdisponering av areal til veg til tomta. Denne bør sikres tinglyst adkomst 4. Kommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må tiltakshaver stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 5. Tillatelsen er gitt med hjemmel i jordlovas 9 og 12 og plan- og bygningslovas kapittel 19. Det er også gitt dispensasjon fra bestemmelser til kommuneplanens arealdel med hensyn til bebyggelsens avstand fra dyrket mark. 6. Oppføring av bolig, bygging av veg, kobling til kommunalt vann og etablering av avløpsanlegg, må det søkes separat om. PS 4/13 192/96 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av anneks med bebygd areal over 30 m2 Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks med bebygd areal på mer enn 30 m 2 avslås. PS 5/13 177/17 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt seterhus og uthus på Sjursvollen 177/17 Plassering av seterhus og uthus på Sjursvollen (klage) Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

11 Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for flytting/gjenoppføring av seterhus og tilhørende uthus på søndre del av Sjursvollen. Tidligere gitt byggetillatelse for seterhus og uthus gjøres med dette gjeldende. Bygningene plasseres som vist i situasjonsplan som er signert av alle parter i saken, datert Bygningsmyndighetene kontaktes for plassering av seterhuset. Eksisterende bygninger skal rives slik at ingenting gjenstår, og tomta tilbakeføres til et så naturlig preg som mulig. Dette skal utføres innen 6 måneder etter at nytt seterhus er oppført. De påbegynte gravearbeider skal også tilbakeføres, og terrenget gis et så naturlig preg som mulig.

12 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Catharina Lysholm Sandmovegen HEIMDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2009/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 b Antall turer: Etter behov Varighet: 2012/ / /2015 Sted/område/trasé/etc.: Formål: Fra p-plass ved Moen til hytte 171/56 tilhørende Gerd Lysholm ved Grønnsjøen Transport av søker mellom bilveg og hytte Begrunnelse for tillatelsen: Søker er vurdert som varig bevegelseshemmet. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring, forevises å forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Det er ikke tillat å kjøre etter sluttdato 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement, etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 5/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

13 Saksnr. 2009/75-4 Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har noen hytter og er noe påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området til søknad om transport av forflytningshemmet. Antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget siden 5. mai er satt som siste dato for tillatelsen og fordi den går etter etablert vinterveg og etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2

14 TYDAL KOMMUNE Even Østbyhaug og Berit Aune Aune Østre 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Aunemarka Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

15 Saksnr. 2010/64-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 6/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har få hytter og er lite påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2

16 TYDAL KOMMUNE Rolf Kirkvold Kirkvoldskrysset 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2008/ /2013 Saksbehandler Knut Selboe Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5c Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 c Antall turer: 10 Varighet: 2012/2013 Sted/område/trasé/etc.: Håen - Væråsen til hytte ved Svartåsjøen Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte. Ren persontransport er ikke tillatt. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen omfatter også eiers/leiers nærmeste familie; ektefelle/samboer og barn. Begrunnelse for tillatelsen: Område hytta ligger i, ligger lenger unna brøyta veg enn 2,5 km og slik plassert at behovet for transport ikke på en god måte kan dekkes ved bruk av leiekjører. Vilkår: A. Tillatelsen og kjørebok skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Det er ikke tillat å kjøre etter sluttdato 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

17 Saksnr. 2008/ Saken er behandlet med vedtaksnr. 7/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har få hytter og er lite påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget siden 5. mai er satt som siste dato for tillatelsen og fordi den går etter etablert vinterveg og etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Knut Selboe fagsjef Vedlegg: Kjørebok 5c - Rolf Kirkvold Side 2 av 2

18 TYDAL KOMMUNE KJØREBOK FOR SESONGEN 2012/2013 Rolf Kirkvold Dato: Navn: (Signeres av dispensasjonsinnehaveren(e) når kjøreboken mottas. Alle som har dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark i Tydal kommune skal føre kjørebok. Kjøreboka skal vise dato når turene er utførte. En tur er fra utgangspunktet (f.eks. parkeringsplassen) til målet (f.eks. hytta) og tilbake til utgangspunktet, dvs. tur/retur. Innehaver av dispensasjonen, eller fører av motorkjøretøy, skal undertegne FØR TUREN STARTER. NB! KJØREBOKA OG TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES PÅ HVER TUR Manglende underskrift er å regne som misbruk av dispensasjonen, og kan føre til inndragning. Tur/retur nr. Dato Underskrift Kjørerute - Anmerkning Kjørerute skal føres opp av alle Kjørebeviset gjelder for en sesong, og skal sendes til Tydal kommune, 7590 Tydal etter endt sesong, eller så snart det tillatte antall turer er kjørt. Ny dispensasjon vil ikke bli gitt før kjøreboken er returnert.

19 TYDAL KOMMUNE Jens Peder og Olaf Svelmo Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2009/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5a Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5a Antall turer: Etter behov Varighet: Sted/område/trasé/etc.: Fra Løvøya til hytter ved Grønsjøen Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede samt transport av ved. Ren persontransport er ikke tillatt med mindre det gjelder personer som har parkeringsbevis for forflytningshemmede eller tillatelse etter 6. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen gjelder også transport av bagasje og utstyr til egen setervoll/hytte. Begrunnelse for tillatelsen: For at området skal kunne dekkes av leiekjørere er det viktig med et gitt antall løyver slik at tilbudet blir så godt som mulig. Tillatelsen er gitt som et ledd i dette. Leiekjører plikter derfor å stille seg til disposisjon for transportoppdrag i det område tillatelsen gjelder. Vilkår: A. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Vi anbefaler at mest mulig kjøring skjer før 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

20 Saksnr. 2009/401-4 innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 16/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har noen hytter og er noe påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den går etter etablert vinterveg eller etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2

21 TYDAL KOMMUNE Sverre Hansen Skjermv. 77 A 7023 TRONDHEIM Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: 2008/ /2013 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Dato: Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5e Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 e Antall turer: Etter behov Varighet: 2012/2013 Sted/område/trasé/etc.: Fra hogstplass på Tydal skisenters eiendom til egen hytte i Vessinglia Formål: Transport av ved mellom hogststed og veg. Begrunnelse for tillatelsen: Søker er ikke selv grunneier i området og er dermed søknadspliktig. Det vil være lite hensiktsmessig å benytte leiekjører til formålet. Vilkår: A. Tillatelsen og kjørebok skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Det er ikke tillat å kjøre etter sluttdato 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 4/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

22 Saksnr. 2008/ Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har mange hytter og er påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området til vedkjøring og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget siden 5. mai er satt som siste dato for tillatelsen. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang: Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2

23 TYDAL KOMMUNE Jostein Hagen Monsberga STJØRDAL Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: 2008/ /2013 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Dato: Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5e Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 e Antall turer: Etter behov Varighet: 2012/2013 Sted/område/trasé/etc.: Fra hogstplass på Tydal skisenters eiendom til egen hytte i Vessinglia Formål: Transport av ved mellom hogststed og veg. Begrunnelse for tillatelsen: Søker er ikke selv grunneier i området og er dermed søknadspliktig. Det vil være lite hensiktsmessig å benytte leiekjører til formålet. Vilkår: A. Tillatelsen og kjørebok skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Det er ikke tillat å kjøre etter sluttdato 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 3/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

24 Saksnr. 2008/ Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har mange hytter og er påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området til vedkjøring og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget siden 5. mai er satt som siste dato for tillatelsen. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang: Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Side 2 av 2

25 TYDAL KOMMUNE Torger Hetland Brennhaugvegen OPPDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2010/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark 5c Tillatelsen gjelder ferdsel med: Snøskuter Tillatelsen er gitt med hjemmel i: Nasjonal forskrift 5 c Antall turer: 10 Varighet: 2012/2013 Sted/område/trasé/etc.: Fra Henmoen etter seterveg til Smedvollen i Hendalen alternativt fra Gressli etter skogsbilveg og seterveg over Henvolåsen til Vollavollen og videre til Smedvollen i Hendalen Formål: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte. Ren persontransport er ikke tillatt. Ved transport av bagasje og utstyr er det adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Tillatelsen omfatter også eiers/leiers nærmeste familie; ektefelle/samboer og barn. Begrunnelse for tillatelsen: Område hytta ligger i, ligger lenger unna brøyta veg enn 2,5 km og slik plassert at behovet for transport ikke på en god måte kan dekkes ved bruk av leiekjører. Vilkår: A. Tillatelsen og kjørebok skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. B. Det er ikke tillat å kjøre etter sluttdato 5. mai. C. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

26 Saksnr. 2010/ innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 2/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har få hytter og er lite påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget siden 5. mai er satt som siste dato for tillatelsen og fordi den går etter etablert vinterveg og etter eksisterende veg gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel etter omsøkte traseer gir minst skade etter en samlet vurdering. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Vedlegg: Kjørebok 5c - Torger Hetland Side 2 av 2

27 TYDAL KOMMUNE KJØREBOK FOR SESONGEN 2012/2013 Torger Hetland Dato: Navn: (Signeres av dispensasjonsinnehaveren(e) når kjøreboken mottas. Alle som har dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark i Tydal kommune skal føre kjørebok. Kjøreboka skal vise dato når turene er utførte. En tur er fra utgangspunktet (f.eks. parkeringsplassen) til målet (f.eks. hytta) og tilbake til utgangspunktet, dvs. tur/retur. Innehaver av dispensasjonen, eller fører av motorkjøretøy, skal undertegne FØR TUREN STARTER. NB! KJØREBOKA OG TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES PÅ HVER TUR Manglende underskrift er å regne som misbruk av dispensasjonen, og kan føre til inndragning. Tur/retur nr. Dato Underskrift Kjørerute - Anmerkning Kjørerute skal føres opp av alle Kjørebeviset gjelder for en sesong, og skal sendes til Tydal kommune, 7590 Tydal etter endt sesong, eller så snart det tillatte antall turer er kjørt. Ny dispensasjon vil ikke bli gitt før kjøreboken er returnert.

28 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Kristen Iversen 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref. Vår ref. 2013/ /2013 Saksbehandler Grete Sandvik Græsli Dato Tlf /127 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til bolighus - Lundskogøm boligtomt Saken er behandlet med vedtaksnr. 8/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Tiltakshaver Byggested Kristen Iversen Lundskogøm boligtomt Eiendom Boligeiendom Gnr./bnr. 174/127 Arbeidets art Tilbygg Bruksareal 40 m Bygningstype Bolighus Bebygd areal 31 m 2 Søknaden Det søkes om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus i to etasjer, hovedetasje og loft. Eksisterende bygg har i tillegg sokkel, men tilbygget skal ikke utvides på dette planet. Tilbygget skal inneholde ekstra soverom og utvidelse av bad. Vedtak Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 og følgende vilkår, godkjennes søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus i samsvar med innsendte søknad med tegninger, kart og beskrivelser. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan- og bygningsloven, og at forskrifter til loven følges. Intet arbeid må utføres ut over det som er omfattet av tillatelsen. Naboforhold og andres kommentarer Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens Det er ingen merknader til nabovarslet. Plangrunnlag Eiendommen omfattes av ikke av reguleringsplan. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

29 , saksnr. 2013/24-2 Visuell utforming Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetenes skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jfr. planog bygningslovens Beliggenhet og høydeplassering Tiltaket krever ikke påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i søknaden. Ferdigattest Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jfr. pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer i forhold til tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at endringene kan vurderes før ferdigattest gis, jfr. byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Det kan unntaksvis utstedes midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Forholdet til annen lovgivning og privatrettslige forhold Tillatelsen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven, og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jfr. pbl Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Det er strenge energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg er det krav til vinduer og dører. Se «Veiledning til byggereglene» på for nærmere informasjon. Gjør også oppmerksom på at det stilles krav i forhold til fuktsikring i våtrom, lufttetthet, radonsperre mot grunn, m.m. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Tillatelsens varighet Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jfr. pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges. Klageadgang Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningsloven En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at dette brev er mottatt (se vedlagte orientering om klageadgang). Side 2 av 2

30 , saksnr. 2013/24-2 Med hilsen Knut Selboe fagsjef Grete Sandvik Græsli avdelingsingeniør Vedlegg: Orientering om klagerett Kopi til: Brynhild Iversen 7590 TYDAL Leif Arne Aashaug 7590 TYDAL Øistein Horven 7590 TYDAL Side 3 av 3

31 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Eggen og Holden Bygg AS 7590 TYDAL Delegert vedtak Att. Odd Roger Eggen Deres ref. Vår ref. 2013/ /2013 Saksbehandler Grete Sandvik Græsli Dato Tlf /1 Melding om delegert vedtak byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig - Jenshaugen vestre, tomt 21 Saken er behandlet med vedtaksnr. 9/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Tiltakshaver Hjemmelshaver Wenche Næss Hogstad Leif Arne Aashaug Byggested Jenshaugen vestre, tomt 21 Eiendom Fritidseiendom Gnr./bnr. 175/1 Arbeidets art Tilbygg Bruksareal 7 m Bygningstype Fritidsbolig Bebygd areal 8 m 2 Søknaden Det søkes om byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig i en etasje. Tilbygget skal innredes med nytt bad. Vedtak Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-1 og følgende vilkår, godkjennes søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig i samsvar med innsendte søknad. Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet Ansvar og kontroll. Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres ut over det som er omfattet av tillatelsen. Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den viser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

32 , saksnr. 2013/25-2 Ansvar og kontroll Søknaden er belagt med ansvar, noe som ikke er påkrevet i dette tilfellet. Tiltaket kan forestås av tiltakshaver, men tiltakshaver kan også velge å gjøre bruk av ansvarssystemet om ønskelig. Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: Ansvarlig foretak Eggen og Holden Bygg AS Faglig leder Odd Roger Eggen Foretaksgodkjenning Kontrollform SØK Ansvarlig søker X X UTF Bygninger og installasjoner inkl. X X betongplate Uavh. kontroll Ansvarlig foretak O. Trondseth Rør- og Møbelforretning AS Faglig leder Stein Trondseth Funksjoner Ansvarsområde/tiltaksklasse Sentral Lokal Egenkontroll Foretaksgodkjenning Kontrollform Funksjoner Ansvarsområder/tiltaksklasse Sentral Lokal Egenkontroll PRO Innvendige rørarbeider X X UTF Innvendige rørarbeider X X Uavh. kontroll Ansvarlige kontrollforetak skal sørge for at nødvendig kontroll blir gjennomført og dokumentert, jfr. pbl Naboforhold og andres kommentarer Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens Det er ingen merknader til nabovarslet. Visuell utforming Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetenes skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jfr. planog bygningslovens Beliggenhet og høydeplassering Tiltaket krever ikke påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i søknaden. Veg og atkomst Tiltaket medfører ingen endringer i forhold til veg og adkomstforholdene. Vann og avløp Det foreligger utslippstillatelse for kloakk og gråvann for fritidseiendommen. Side 2 av 2

33 , saksnr. 2013/25-2 Renovasjon Kommunen har renovasjonsordning for fritidsbebyggelse, med pliktig deltagelse. Renovasjonsgebyr faktureres fra 6 måneder etter gitt byggetillatelse. Avfall leveres til anvist avfallscontainer. Ferdigattest Tiltaket tillates ikke tatt i bruk før kontrollansvarlig for utførelsen har sørget for sluttkontroll, og plan- og bygningsmyndighetene deretter har utstedt ferdigattest på bakgrunn av denne kontrolldokumentasjonen. Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer i forhold til tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at endringene kan vurderes før ferdigattest gis, jfr. byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Det kan unntaksvis utstedes midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Forholdet til annen lovgivning og privatrettslige forhold Tillatelsen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven, og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jfr. pbl Tillatelsens varighet Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jfr. pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jfr. pbl Klageadgang Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningsloven En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at dette brev er mottatt (se vedlagte orientering om klageadgang). Med hilsen Knut Selboe fagsjef Grete Sandvik Græsli Avdelingsingeniør Vedlegg: Orientering om klagerett Kopi til: Wenche Næss Hogstad Mikkel Mærks vei TRONDHEIM Leif Arne Aashaug 7590 TYDAL O.Trondseth Rør- og Møbelforretning AS 7580 SELBU Side 3 av 3

34 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Jan Vevang Heimtrøa RANHEIM Delegert vedtak Deres ref. Vår ref. 2013/ /2013 Saksbehandler Grete Sandvik Græsli Dato Tlf /77 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig - Jenshaugen vestre, tomt 4 Saken er behandlet med vedtaksnr. 11/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Tiltakshaver Jan Vevang og Anne Roald Byggested Jenshaugen vestre, tomt 4 Eiendom Fritidseiendom Gnr./bnr. 175/77 Arbeidets art Nybygg Bruksareal 84 m Bygningstype Fritidsbolig Bebygd areal 104 m 2 Søknaden Det søkes om tillatelse til oppføring av fritidsbolig i en etasje, med hems over deler av planet. Vedtak Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-1 og følgende vilkår, godkjennes søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig i samsvar med innsendte søknad. Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet Ansvar og kontroll. Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres ut over det som er omfattet av tillatelsen. Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den viser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. Kommunen har vedtatt Regler for hyttebygging i Tydal kommune. Fritidsboligen må oppføres i samsvar med disse, blant annet når det gjelder farge- og materialvalg. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

35 , saksnr. 2013/8-3 Ansvar og kontroll Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: Selvbygger Jan Vevang Kontrollform SØK Ansvarlig søker X UTF Oppsetting av elementhytte X Innvendig innredning av bygget Uavh. kontroll Ansvarlig foretak Høgli Skogsdrift Faglig leder Oddbjørn Høgli Funksjoner Ansvarsområder/tiltaksklasse Egenkontroll Foretaksgodkjenning Kontrollform PRO Graving/planering av tomt X X UTF Graving/planering av tomt X X Uavh. kontroll Ansvarlig foretak O. Trondseth Rør- og Møbelforretning AS Faglig leder Stein Trondseth Funksjoner Ansvarsområde/tiltaksklasse Sentral Lokal Egenkontroll Foretaksgodkjenning Kontrollform Funksjoner Ansvarsområder/tiltaksklasse Sentral Lokal Egenkontroll PRO Innvendig rørlegging X X UTF Innvendig rørlegging X X Uavh. kontroll Ansvarlige kontrollforetak skal sørge for at nødvendig kontroll blir gjennomført og dokumentert, jfr. pbl Naboforhold og andres kommentarer Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens Det er ingen merknader til nabovarslet. Plangrunnlag Eiendommen omfattes av disposisjonsplan for Jenshaugen vestre. Tiltaket er i tråd med planen. Visuell utforming Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetenes skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jfr. planog bygningslovens Beliggenhet og høydeplassering Tiltaket krever ikke påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i søknaden. Side 2 av 2

36 , saksnr. 2013/8-3 Vann og avløp Det foreligger utslippstillatelse for kloakk og gråvann for fritidseiendommen. Bygget må ikke tas i bruk før avløpsanlegget er ferdigstilt. Renovasjon Kommunen har renovasjonsordning for fritidsbebyggelse, med pliktig deltagelse. Renovasjonsgebyr faktureres fra 6 måneder etter gitt byggetillatelse. Avfall leveres til anvist avfallscontainer. Ferdigattest Tiltaket tillates ikke tatt i bruk før kontrollansvarlig for utførelsen har sørget for sluttkontroll, og plan- og bygningsmyndighetene deretter har utstedt ferdigattest på bakgrunn av denne kontrolldokumentasjonen. Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer i forhold til tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at endringene kan vurderes før ferdigattest gis, jfr. byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Det kan unntaksvis utstedes midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Forholdet til annen lovgivning og privatrettslige forhold Tillatelsen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven, og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jfr. pbl Tillatelsens varighet Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jfr. pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jfr. pbl Klageadgang Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningsloven En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at dette brev er mottatt (se vedlagte orientering om klageadgang). Med hilsen Knut Selboe fagsjef Grete Sandvik Græsli Avdelingsingeniør Vedlegg: Orientering om klagerett Regler for hyttebygging i Tydal kommune Liste over avfallscontainere Side 3 av 3

37 , saksnr. 2013/8-3 Kopi til: Høgli Skogsdrift v/ Oddbjørn Høgli 7590 TYDAL Leif Arne Aashaug 7590 TYDAL O. Trondseth Rør Møbel AS v/ Stein Trondseth 7580 SELBU Rusånes Fabrikker AS v/pål M. Braute 8255 RØKLAND Trygve Vevang Einmoen RANHEIM Side 4 av 4

38 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Kjell Fremstad Nedre Stavsetvegen 35 B 7026 TRONDHEIM Delegert vedtak Deres ref. Vår ref. 2013/ /2013 Saksbehandler Grete Sandvik Græsli Dato Tlf /3/1 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for oppføring av tilbygg til fritidsbolig - eiendommen Flaten, tomt 1 Saken er behandlet med vedtaksnr. 12/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Tiltakshaver Berit Solseth og Kjell Fremstad Byggested Flaten, tomt 1 Eiendom Fritidseiendom Gnr./bnr./fnr. 192/3/1 Arbeidets art Tilbygg Bruksareal 61 m Bygningstype Fritidsbolig Bebygd areal 45 m 2 Søknaden Det søkes om tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Tilbygget oppføres i en og en halv etasje, og skal blant annet inneholde kjøkken, bad og flere soverom. Det søkes om personlig ansvarsrett som selvbygger for hele tiltaket. Vedtak Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-1 og følgende vilkår, godkjennes søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig i samsvar med innsendte søknad. Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet Ansvar og kontroll. Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres ut over det som er omfattet av tillatelsen. Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den viser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. Ansvar og kontroll Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

39 , saksnr. 2013/7-2 Selvbygger Kjell Fremstad Kontrollform Funksjoner Ansvarsområder/tiltaksklasse Egenkontroll SØK Ansvarlig søker X PRO Hele tiltaket bygninger og installasjoner X UTF Hele tiltaket bygninger og installasjoner X Uavh. kontroll Ansvarlige kontrollforetak skal sørge for at nødvendig kontroll blir gjennomført og dokumentert, jfr. pbl Naboforhold og andres kommentarer Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens Det foreligger pr. dags dato ingen skriftlige merknader til nabovarslet, til tross for at grunneier (vel å merke etter fristens utløp) varslet at det ville komme merknad. Plangrunnlag Fritidseiendommen omfattes av reguleringsplan for eiendommen Flaten, og tiltaket må utføres i samsvar med denne. Kommunen har vedtatt Regler for hyttebygging i Tydal kommune. Fritidsboligen må oppføres i samsvar med disse, blant annet når det gjelder farge- og materialvalg. Beliggenhet og høydeplassering Tiltaket krever ikke påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i søknaden, og på en slik måte at bygget ikke fremstår ruvende i terrenget. Veg og atkomst Tiltaket medfører ingen endringer i forhold til adkomstforholdene. Vann og avløp Det må søkes om utslippstillatelse for kloakk. Tilbygget må ikke tas i bruk før godkjent utslippsanlegg er ferdigstilt. Renovasjon Kommunen har renovasjonsordning for fritidsbebyggelse, med pliktig deltagelse. Renovasjonsgebyr faktureres fra 6 måneder etter gitt byggetillatelse. Avfall leveres til anvist avfallscontainer. Ferdigattest Tiltaket tillates ikke tatt i bruk før kontrollansvarlig for utførelsen har sørget for sluttkontroll, og plan- og bygningsmyndighetene deretter har utstedt ferdigattest på bakgrunn av denne kontrolldokumentasjonen. Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer i forhold til tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at endringene kan vurderes før ferdigattest gis, jfr. byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Det kan unntaksvis utstedes midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Side 2 av 2

40 , saksnr. 2013/7-2 Forholdet til annen lovgivning og privatrettslige forhold Tillatelsen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven, og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jfr. pbl Tillatelsens varighet Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jfr. pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jfr. pbl Klageadgang Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningsloven En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at dette brev er mottatt (se vedlagte orientering om klageadgang). Med hilsen Knut Selboe fagsjef Grete Sandvik Græsli Avdelingsingeniør Vedlegg: Orientering om klagerett Regler for hyttebygging i Tydal kommune Kopi til: Asbjørn Rotvold Flaten 7590 TYDAL Olav Oskar Paulsen Thorry Kiærs veg RANHEIM Side 3 av 3

41 Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/ Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder 1. Innledning Miljøverndepartementet og Justisdepartementet har samarbeidet om utarbeidelsen av dette skrivet for å klargjøre praktiske retningslinjer innenfor rammene av gjeldende lover og forskrifter som kan ivareta redningstjenestens forberedende funksjoner. Retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer i brev 1. mars 1999 fra Direktoratet for naturforvaltning om redningstjenestens motorferdsel i verneområder. 2. Redningstjenesten Redningstjenestens oppgave er å forestå øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død og skader som følge av ulykkes- eller faresituasjoner som krever koordinering, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særlige tiltak, jf. Meld. St. 29 ( ). I redningstjenesten inngår en rekke frivillige organisasjoner, jf. organisasjonsplan for redningstjenesten vedtatt ved kgl. res. 4. juli Redningstjenesten koordineres av Hovedredningssentralen og lokal redningssentral. Hvert politidistrikt utgjør en slik lokal redningssentral under ledelse av politimesteren. Det er Hovedredningssentralen eller lokal redningssentral som kaller ut redningstjenestens frivillige organisasjoner dersom det er behov for deres bistand. 3. Oversikt over gjeldende regler for motorferdsel i utmark og i verneområder Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres av motorferdselloven 10. juni 1977 nr. 82 med tilhørende forskrifter. Bruk av motorkjøretøyer, herunder ATV og snøscootere, er særskilt regulert i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 15. mai 1988 Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for naturforvaltning Saksbehandler Postboks 8013 Dep Myntgt Hege H. Feiring 0030 Oslo Org no. Telefaks

42 nr Reglene gjelder uavhengig av om utmarka ligger i eller utenfor verneområder. Redningstjenestens adgang til motorferdsel i utmark og på vassdrag fremgår av motorferdselloven 4 første ledd bokstav a: Uten hinder av 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med: a) Politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov. I Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 pkt. 6.1 legges det til grunn at bestemmelsen ikke bare gir hjemmel for kjøring i utrykningssituasjoner, men også hjemler motorferdsel i forbindelse med øvelses- og utdanningsvirksomhet for enheter som politi, Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og liknende frivillige hjelpeorganisasjoner som deltar i den offentlige redningstjeneste. Det er en forutsetning at øvelsene er ledd i et øvelsesprogram, det vil si at det er reelle øvelser som er et ledd i redningstjenestens organiserte øvelsesvirksomhet. Øvelses- og utdanningsvirksomheten må videre innskrenkes til så begrensede områder og til så kort tidsrom som mulig for å unngå skader og ulemper for friluftsliv, naturopplevelse og naturmiljø. Ved planlegging av slike øvelser er det ønskelig, når det er tidsmessig praktisk mulig, at det tas kontakt med den aktuelle kommunen, eventuelt med fylkesmannens miljøvernavdeling, for samarbeid om tidspunktet for øvelsen og hvor og hvordan øvelsen skal foregå. Motorferdselloven 4 a åpner ikke for øvingskjøring for redningstjenesten ut over det som inngår i organiserte redningsøvelser fastsatt i øvelsesprogram. Bestemmelsen omfatter heller ikke bruk av snøscooter utelukkende for å gjøre seg kjent. I verneområder gjelder i tillegg verneforskriftenes eventuelle regler for motorferdsel. Dersom verneforskriften ikke inneholder bestemmelser om motorferdsel, er adgangen til motorferdsel kun regulert gjennom de alminnelige reglene i motorferdselloven med tilhørende forskrifter samt naturmangfoldloven kap. II og V. For de fleste verneområdene er det fastsatt i verneforskriftene at motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Det er imidlertid gjort unntak for kjøring til visse formål, blant annet for kjøring i forbindelse med ambulanse, politi, brannvern- og redningsvirksomhet. Det fremgår imidlertid normalt av verneforskriftene at unntaket ikke gjelder øvingskjøring. Det betyr at øvingsvirksomhet som hovedregel skal legges utenfor verneområdene. For søknader om øvingsvirksomhet gjelder også de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 8-12, jf Forberedende redningstjeneste For at redningsaksjoner kan gjennomføres så effektivt og sikkert som mulig, skal det legges til rette for at organisasjonene kan drive øvingskjøring med snøscooter i områder hvor det kan forventes mulige redningsaksjoner. Med øvingskjøring menes nødvendig kjøring med snøscooter under organisert redningsøvelse. Grunnopplæring i bruk av snøscooter inngår ikke i dette. Øvingskjøringen skal ivareta behovene som den enkelte organisasjon har, slik at de kan gjennomføre en effektiv redningsaksjon med høy sikkerhet for egne mannskaper. Samtidig Side 2

43 skal øving skje på en måte som ivaretar hensynet til naturmangfold, friluftsliv og naturopplevelser. Dette er særlig viktig innenfor verneområder, der områdets verneverdier skal beskyttes. All øvingsvirksomhet som kan legges utenfor et verneområde, skal derfor foregå utenfor verneområdet. Øvingskjøring utenfor verneområder som ikke er fastsatt i øvelsesplan se nærmere om øvingsplaner i punkt 5 krever dispensasjon fra 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Søknad om dispensasjon sendes kommunen, da det er kommunestyret som har myndighet til å gi slik dispensasjon. Eventuelt behov for motorkjøretøyer for å gjøre seg kjent, forutsettes at dekkes i samband med øvingskjøring, slik at dispensasjon for ren kjentmannskjøring som hovedregel ikke vil være nødvendig utenfor verneområder. Innenfor vernede områder er utgangspunktet i de fleste verneområder at øvingskjøring er forbudt. Det er et overordnet mål i verneområder å redusere motorisert ferdsel til et minimum, derfor skal slik ferdsel begrenses til det som er strengt nødvendig. For å være i stand til å redde liv og ivareta egen sikkerhet ved redningsoperasjoner, vil imidlertid redningstjenesten til en viss grad være avhengige av mulighet for øvingskjøring og i praksis særlig kjøring for å bli kjent ( kjentmannskjøring ) innenfor verneområder. Øvingskjøring og kjentmannskjøring innenfor et verneområde kan skje dersom det gis dispensasjon fra verneforskriften etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven 48. Søknad om dispensasjon sendes forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Forvaltningsmyndigheten skal vurdere slike søknader etter 48 første alternativ, som gjelder dispensasjon for kjøring som ikke er i strid med verneformålet, eller som kan skade verneverdiene nevneverdig. Ved vurdering av om tiltaket er i strid med verneformålet og om det påvirker verneverdiene nevneverdig, må det tas utgangspunkt i verneformålet slik det er angitt i formålsbestemmelsen for aktuelt verneområde. Det må vurderes konkret i hvilken grad motorferdsel vinterstid er i strid med de formål som er angitt, herunder påvirkning på naturtyper, arter mv. Dersom friluftsliv er del av verneformålet skal det i vurderingen her også legges vekt på at forebyggende redningstjeneste er viktig for allmennhetens friluftslivsutøvelse. Forvaltningsmyndigheten skal som hovedregel bare kunne gi dispensasjon til øvingskjøring og kjentmannskjøring som er ledd i en øvingsplan. Se nærmere om innholdet i øvingsplaner i punkt 5 nedenfor. Dersom øvingsplanen er forankret sentralt (på nasjonalt nivå) hos Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder eller andre lignende større redningsorganisasjoner, og planen er i samsvar med vurderinger fra lokal redningssentral, skal forvaltningsmyndigheten normalt gi dispensasjon til kjøring som omsøkt i planen, herunder gi dispensasjon for flere år av gangen, såfremt dette ikke vil stride mot vernevedtakets formål og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Kjøring som det er søkt om gjennom slike sentralt forankrede planer skal i utgangspunktet anses som strengt nødvendig kjøring, jf. at motorferdsel i verneområder skal begrenses til det som er stengt nødvendig. Denne føringen gjør at forvaltningsmyndighetens skjønnsrom ved søknadsbehandling av slike sentralt forankrede øvingsplaner blir mindre. Side 3

44 Kopi av dispensasjoner skal sendes til Direktoratet for naturforvaltning og Statens naturoppsyn samt fylkesmannen der dispensasjonen fattes av et nasjonalpark- eller verneområdestyre. For kjøring som ikke er fastsatt i øvelsesplan, kreves dispensasjon fra kommunen etter 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag i tillegg til dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten. Kjøring i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av kritisk infrastruktur for redningstjenesten Med kritisk infrastruktur siktes til sambandsstasjoner og relé-stasjoner utplassert midlertidig eller permanent på sentrale utsiktspunkter, nødkjelkehus med førstehjelpsutstyr og forhåndsutplassert transportutstyr. Slik kritisk infrastruktur trenger tilsyn, etterforsyning, kontroll og bytte av batterier mv. Behovet for slikt tilsyn vil variere med temperaturforhold, nedbør mv. Utenfor verneområder åpner ikke motorferdselloven for slik kjøring for redningstjenesten ut over det som inngår i organiserte redningsøvelser fastsatt i øvelsesplan. Tilsynsskjøring som ikke er fastsatt i øvelsesplan, krever dispensasjon fra kommunestyret etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6. Innenfor verneområdene er kjøring i forbindelse med tilsyn og vedlikehold avhengig av dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten for verneområdet etter naturmangfoldloven 48, se nærmere om dette over. 5. Innholdet i øvingsplanene Øvingsplanene må være i samsvar med gjeldende regelverk i utmark og i verneområder, og skal inneholde: - En beskrivelse av områdene hvor øvingsvirksomhet skal foregå, og i den grad det er mulig å forhåndsfastsette, trasèer for bruk av snøscooter - En nærmere beskrivelse av innholdet i og omfanget av øvingsvirksomheten - Forventet tidspunkt for øvingsvirksomheten - Forventet antall deltakere og snøscootere - Redningstjenestens vurdering av øvingsområde, tidspunkt for øving, innhold og omfang sett opp mot motorferdsellovens krav om at bruk av snøscooter skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Planene skal ta utgangspunkt i at øvingsvirksomhet primært skal skje utenfor verneområdene. Så langt det er mulig å planlegge, skal øvingsplanene også gi en beskrivelse av forebyggende redningstjeneste/sikring, jf. pkt 7 nedenfor. Øvingsplanene skal sendes til kommunen og til lokal redningssentral v/politimesteren. Politimesteren går gjennom planene og gir sin vurdering, før øvingsplanene sendes til forvaltningsmyndigheten for eventuelle verneområder som berøres. Side 4

45 I de tilfeller øvingsplanen inneholder aktiviteter som krever dispensasjon etter 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, må kommunen vurdere om dispensasjon kan gis. Innenfor berørte verneområder skal øvingsplanene danne grunnlaget for søknader om dispensasjon til øvingskjøring etter naturmangfoldloven 48, jf. punkt 4 i retningslinjene her. Øvingsplaner som berører verneområder bør innarbeides i forvaltningsplanen for verneområdet, eller legges som vedlegg til forvaltningsplanen. 6. Godkjennelse fra lokal redningssentral (politiet) Redningstjenesten skal før øvelser finner sted og på fastsatt skjema (kjøreordre), senest 12 timer før kjentmannskjøring/øvelsen starter melde fra til lokal redningssentral. Her skal det være en henvisning til øvingsplanene, jf. punkt 5, samt tidspunkt, område/traseer, antall snøscootere som skal være med samt registreringsnummer på disse. Det skal også fremgå hvem som er leder for øvelsen. Lokal redningssentral underskriver på skjemaet som returnerer det til organisasjonen snarest og senest 12 timer etter at man har mottatt skjemaet. Dersom øvelsen skal foregå innenfor et verneområde, skal lokal redningssentral også informere forvaltningsmyndigheten for verneområdet om når øvelsen finner sted, jf. at det er forvaltningsmyndigheten som har gitt dispensasjon. Lokal redningssentral må også informere Statens naturoppsyn om øvelsen. Kopi av kjøreordren skal medfølge hver enkelt snøscooter som deltar i øvelsen. Dersom øvelsen foregår i et verneområde skal organisasjonen etter gjennomført øvelse på fastsatt skjema sende en kort rapport om omfanget av kjøringen til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Snøscootere som eies av organisasjonen og som benyttes skal være tydelig merket med organisasjonens emblem (logo). Private scootere som organisasjonen disponerer til gjennomføring av oppdrag skal merkes slik at det fremgår at disse er under organisasjonens tjeneste. 7. Forebyggende redningstjeneste/sikring Eksempler på forebyggende redningstjeneste kan være mer rutinepreget merking/varsling av rasfare, farlige isforhold og liknende. Slikt arbeid bør i likhet med forberedende redningstjeneste vurderes i øvingsplan for redningsvirksomhet, se nærmere om dette ovenfor. Planen bør skissere beredskapsbehov og tiltak i forbindelse med spesielle snø og isforhold osv. For motorferdsel i forbindelse med slikt arbeid utenfor verneområdene må det søkes om dispensasjon fra kommunen etter 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Motorferdsel i forbindelse med slikt arbeid i verneområder krever dispensasjon fra verneforskriften etter naturmangfoldloven 48. Søknad om dispensasjon sendes til Side 5

46 forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Dispensasjon kan gis for flere år. Der dispensasjonen fattes av et nasjonalpark- eller verneområdestyre skal dette sende kopi av dispensasjonen til Direktoratet for naturforvaltning og Statens naturoppsyn samt fylkesmannen. Av og til kan det være nødvendig med avsperring eller skilting av et særlig rasfarlig område, eller i områder med isforhold eller isgang helt utenom det vanlige. Det er politiet som skal bedømme og avgjøre behov og omfang av slike sikringstiltak og besørge nødvendig iverksettelse. Dersom slike tiltak er aktuelt i verneområder, skal politiet melde fra til forvaltningsmyndighet og oppsyn om de beslutninger som politiet har truffet. Det vil i slike tilfeller ikke være nødvendig å søke forvaltningsmyndigheten om tillatelse. I slike helt spesielle tilfeller utenfor verneområdene, vil det heller ikke være nødvendig å søke om dispensasjon hos kommunen. Kjøreordren fra lokal redningssentral må medfølge de snøscooterne som deltar. Med hilsen Torbjørn Lange (e.f.) avdelingsdirektør Hege H. Feiring seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Side 6

47 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/55804.html Side 1 av Fra: Sørland Dato: :36:02 Til: Kirkvold Hilde Ragnfrid; Møre og Romsdal Postmottak; Oppland Postmottak; Tittel: Rundskriv Se vedlagte saksdokumenter. Denne e-posten er sendt på vegne av Miljøverndepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk dersom du har behov for å svare på denne e-posten, eller har andre henvendelser til departementet.

48 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Iver Corneil Bergittavn TRONDHEIM Delegert vedtak Deres ref. Vår ref. 2010/ /2013 Saksbehandler Grete Sandvik Græsli Dato Tlf /59 Melding om delegert vedtak - forlengelse av tillatelse for midlertidig bygg - Håen II, tomt 2 Saken er behandlet med vedtaksnr. 13/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk. Tiltakshaver Iver Corneil og Kari Øvrelid Byggested Håen II, tomt 2 Eiendom Fritidseiendom Gnr./bnr. 182/59 Arbeidets art Midlertidig bygg Bruksareal 25 m Bygningstype Brakke Bebygd areal Søknaden Det er tidligere gitt tillatelse til at brakke med lagerbod kan stå på eiendommen (182/59) under bygging av fritidsbolig på naboeiendommen (182/58) i perioden til På grunn av at byggingen vil ta lengre tid enn opprinnelig planlagt søkes det nå om forlengelse av den midlertidige tillatelsen med 15 måneder til Vedtak Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-1 bokstav j og følgende vilkår, godkjennes søknad om tillatelse til at brakka kan stå på tomta til i samsvar med innsendte søknad. Det er tiltakshavers fulle ansvar at tiltaket er i henhold til plan- og bygningsloven, og at forskrifter til loven følges. Naboforhold og andres kommentarer I medhold av bestemmelsene i plan- og bygningsloven 21-3 andre ledd gis det fritak for nabovarsling. Det anses at naboers interesser i liten grad blir berørt av tiltaket. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

49 , saksnr. 2010/414-4 Klageadgang Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningsloven En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at dette brev er mottatt (se vedlagte orientering om klageadgang). Med hilsen Knut Selboe fagsjef Grete Sandvik Græsli avdelingsingeniør Vedlegg: Orientering om klagerett Kopi til: Thomas Angells Stiftelser 7580 SELBU Trondheim Energi Kraft AS Sluppenveien TRONDHEIM Side 2 av 2

50 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Clas Brandtzæg og Wanja Brandsfjell Husvoldlia 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2009/ /2013 Saksbehandler Hilde R. Kirkvold Dato Tlf Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark etter 5c i nasjonal forskrift og 3 punkt 5.3 e i forskrift for Sylan landskapsvernområde Clas Brandtzæg og Wanja Brandsfjell søker den om transport fra Østby til Esandheim i Sylan landskapsvernområde etter vintervegled. Esandheim disponeres av Anne Brandsfjell mor til Wanja Brandsfjell. Formålet er: transport av hyttegods og materialer i forbindelse med utskifting av utvendig panel. Etter samtale med Clas Brandtzæg mener han det vil være tilstrekkelig med 10 turer for formålet. Forskriften for Sylan landskapsvernområde har lagt opp til at mest mulig transport skal foregå om vinteren eller med luftfartøy om sommeren. Vi må derfor behandle søknadene etter forskriftenes 3 punkt 5.3. e: Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter, buer og setre. I utkast til forvaltningsplan heter det at: For hytter som blir brukt privat eller til utleie, vil det bli fulgt en restriktiv dispensasjonspraksis. Det vil bli åpnet for bruk av leiekjører på vinterføre for transport av materialer og tyngre utstyr for restaurerings- / vedlikeholdsarbeid. Det kan gis tillatelse til 5 turer pr. sesong for transport til og fra bygg i brukssonene. Saken er vurdert slik etter naturmangfoldloven Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, reindriftskart og kulturminnekart for kommunen og de utredninger som er gjort i forbindelse med vernet. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

51 Saksnr. 2009/ Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området har få hytter og er lite påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området og antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget siden søknaden gjelder vinterføre. Saken er vurdert slik etter verneforskriften I naturvernområder er det vanligvis strengere regler for motorisert ferdsel enn det som følger av lov om motorferdsel. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i landskapsvernområdet. Det er en intensjon om å begrense motorisert ferdsel i landskapsvernområdet til et minimum av hensyn til naturmiljø og friluftsliv. I verneforskriftens 2 heter det at: Formålet med opprettelsen av Sylan landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av menneskelig aktivitet, og med Sylmassivet som et sentralt høgfjellsområde omgitt av store myr- og skogområder. Det er også et formål å ta vare på et område med rikt biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og de naturlige økologiske prosessene som preger landskapet. Et av kriteriene for å kunne gi tillatelse etter 3 punkt 5.3 e bør være at det er en forbigående forstyrrelser som er av stor betydning for søker sammenholdt med verneinteressene. Tidspunkt for transporten er gunstig ut fra yngle og hekketid for vilt og fugl. Transporten kan være noe forstyrrende for dem som bruker området til skiturer. Samlet sett og som forvaltningsmyndighet, kan vi ikke se at bruk av snøscooter til det formål det søkes om vil komme i strid med verneformålet. Vi tror ikke dette vil skape presedens slik at flere søker om det samme. Når et hus skal restaureres vil det være behov for flere turer enn normalt. Vi mener derfor ikke at en tillatelse til transport av hyttegods og materialer, vil gi åpning for å uthule vernebestemmelsene og hensikten bak disse. 2

52 Saksnr. 2009/ Tydal kommune gir derfor følgende tillatelse etter verneforskriftens 3 punkt 5.3 e og etter 5c i nasjonal forskrift: Hensikt og turer: Transport av hyttegods og materialer: 10 turer med snøscooter i 2013 fram til Transport av store mengder materialer kan gjøres ved å kjøre flere turer i løpet av en dag. En slik kjøredag for materialer regnes da som en kjøretur. Det må fremgå av kjøreboken at dette er en slik kjøredag. Sted: All transport skal skje etter skal skje etter vintervegled fra Østby til Esandsjøen og videre til Esandheim. Vilkår: 1. Tillatelsen og kjørebøker skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. 2. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter naturmangfoldlovens bestemmelser. Merknader: Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. Tillatelsen er gitt administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement etter søknad datert Saken er behandlet med vedtaksnr. 15/13 etter myndighet delegert fra utvalg for areal, miljø og teknikk Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Vedlegg: Kjørebok Sylan landskapsvernområde Kopi til: Statens naturoppsyn Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag/Hedmark Postboks Røros 3

53 TYDAL KOMMUNE KJØREBOK Transport med snøscooter til Esandheim Dato: Navn: (Signeres av dispensasjonsinnehaveren(e) når kjøreboken mottas. Alle som har dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark i Tydal kommune skal føre kjørebok. Kjøreboka skal vise dato når turene er utførte. En tur er fra utgangspunktet (f.eks. parkeringsplassen) til målet (f.eks. hytta) og tilbake til utgangspunktet, dvs. tur/retur. Innehaver av dispensasjonen, eller fører av motorkjøretøy, skal undertegne FØR TUREN STARTER. NB! KJØREBOKA OG TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES PÅ HVER TUR Manglende underskrift er å regne som misbruk av dispensasjonen, og kan føre til inndragning. Tur/retur nr. Dato Underskrift Kjørerute - Anmerkning Kjørerute skal føres opp av alle Kjørebeviset gjelder for en sesong, og skal sendes til Tydal kommune, 7590 Tydal etter endt sesong, eller så snart det tillatte antall turer er kjørt. Ny dispensasjon vil ikke bli gitt før kjøreboken er returnert.

54 TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/514-4 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 7/ Søknad om bygging av veg til hytteeiendommen 188/103 Vedlegg: Søknad om vei til hytte Kartskisse Søknad om bygging av veg til hytteeiendommen 188/103 Saksopplysninger Bodil og Bjarne Uthus søker om godkjenning på bygging av veg fram til utskilt hyttetomt fradelt eiendommen Stuevold østre gnr 188 bnr 1. Eier av eiendommen 188/1 Paul Græsli har underskrevet søknaden. Vegen som nå søkes om å få bygge er en forlengelse av allerede etablert veg fra Sylsjøvegen fram til 2 hyttetomter vest for hytteeiendommen 188/103. Planstatus i området er en disposisjonsplan for hyttebebyggelse godkjent 16. april Saken har vært forelagt 3 andre hytteeiere som kan være berørt av tiltaket. Det er ikke fremkommet merknader på tiltaket. Vurdering Den omsøkte vegen går i et terreng hvor store fyllinger og skjæringer unngås. Vegen vil også tjene som adkomst til den nærmeste hytteeiendommen vest for Uthus sin hyttetomt. I henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal veger til hytteeiendommer være min. 3 m bred og bygges i henhold til landbruksveg klasse 4.

55 Da det ikke er fremkommet merknader fra noen av de som er berørt av tiltaket og at det omfatter forlengelse av en eksisterende veg som vil tjene 2 nærliggende hytteeiendommen, kan tiltaket godkjennes på vilkår. Rådmannens innstilling Den omsøkte forlengelsen av eksisterende hytteveg fram til eiendommen godkjennes på følgende vilkår: 1. Vegen må bygges på en slik måte at store fyllinger og skjæringer unngås. Blokker og større steiner må graves ned eller transporteres til godkjent deponi/fyllplass. 2. Vegen må bygges i klasse 3 for landbruksveg med min bredde 3 m. 3. Vegetasjonsmassen må tas vare på å benyttes til pådekking på den nye vegens fyllinger og skjæringer.

56

57

58 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Marit og Steinar Solem, Ragnvald Blakstads g 18 D, 6600 Sunndalsøra Edel Kirsti og Karl Ingvar Haugan, Blåhammarv. 10, 7550 Hommelvik Marit F. Døvre, Kvernhusstien 4, 7024 Trondheim Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2012/ /2012 Knut Selboe Søknad om bygging av veg til hytteeiendommen 188/103 Grunneier Paul Græsli har søkt om godkjenning på bygging av veg fram til hytteeiendommen 188/103, tilhørende Bodil og Bjarne Uthus. Forslag til vegtrase er lagt inn på vedlagt kart i M 1:1000 Før kommunen tar saken opp til behandling, ber vi om uttalelse fra de som vil være berørt av tiltaket. Vi ber derfor om at eventuell uttalelse eller merknad sendes Tydal kommune innen: Som vedlegg følger kopi av søknad vedlagt kart. Med hilsen Knut Selboe fagsjef Vedlegg: Søknad om vei til hytte Kartskisse Kopi til: Paul Græsli 7590 TYDAL Bodil og Bjarne Uthus 7580 SELBU Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

59 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/003 Arkivsaksnr: 2012/774-6 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 8/ Stugguvollmoen hyttefelt 188/3 - Reguleringsplan for område F32a Vedlegg: Oversendelsesbrev - reguleringsplan Stugguvollmoen hyttefelt Plankart Stugguvoldmoen hyttefelt 188/3 Plandokument. reguleringsplan Stugguvoldmoen hyttefelt 188/3 Saksopplysninger På vegne av grunneier Ingjald Åm fremmer Geo Tydal AS forslag for reguleringsplan på fortetting av område F32a i kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret i sak 45/12 den I kommuneplanens arealdel er det gitt godkjenning for fortetting av området med i alt 4 nye hyttetomter. Innenfor planområde er det i dag 4 tidligere godkjente hyttetomter. Adkomst til tomten vil bli fra Myrvollvegen. Det er en forutsetning i kommuneplanens arealdel at tomtene skal knyttes til eksisterende vann- og avløpsnett i området. Planoppstart ble kunngjort og oversendt berørte til informasjon. Vurdering Den fremlagte planen er i samsvar med den godkjente kommuneplanens arealdel. Avstanden fra hyttebebyggelse til dyrka mark på naboeiendommen for 2 av de 4 tomtene vil bli under 50 m. Avstanden utgjør i planforslaget ca. 20 m. Langs gjerde mot naboeiendommen er vist adkomstveg til 2 nye og 1 eksisterende tomt. Denne vegen forlenges med en landbruksveg videre opp langs gjerdet opp til sommerfjøs og utmarka på eiendommen 188/3. Avstanden fra

60 dyrkajorda til de 2 nye tomtene synes derfor å bli tilfredsstillende på grunn av denne vegen og at det er etablert et markert gjerde mellom vegen og innmarka. Planforslaget legges fram for 1. gangs behandling med dette som merknad. Forslaget kan derfor legges ut til offentlig ettersyn og oversendes høringsorganene og de berørte partene til uttalelse. Rådmannens innstilling Reguleringsplan for Stugguvollmoen hyttefelt 188/3 benevnt F32a for 4 nye og 4 eksisterende hyttetomter på eiendommen 188/3 tas opp til behandling i medhold av plan- og bygningslovens på følgende vilkår: 1. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker på Tydal servicekontor og på kommunens hjemmeside. 2. Planforslaget oversendes høringsorganene, berørte hytteeiere og naboer til uttalelse. 3. Planforslaget tas opp til ny behandling etter at høringsfristen er utløpt.

61 Arealplanlegging Geodata Oppmåling/ Masseberegning Tydal kommune 7590 TYDAL OVERSENDELSE PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN. Vedlagt oversendes privat forslag til revidert reguleringsplan for Stugguvollmoen hyttefelt, beliggende på eiendommen 188/3. Tiltakshavere er Ingjald Åm. Plandokumentene oversendes elektronisk, og forsendelsen består av: Plankart, målestokk 1:2000 i format A2. Plandokument med beskrivelse og reguleringsbestemmelser. Kopi av annonse for kunngjøring av planarbeid. Kopi av varslingsbrev til høringsinstanser og berørte parter. Gebyr for saksbehandling sendes Ingjald Åm. Jeg ber om at planforslaget tas opp til behandling så raskt som mulig, og ber om å bli kontaktet dersom noe skulle være uklart. Med hilsen Odd Ivar Ekker (sign) GeoTydal AS Privat Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

62 Y Y Y /4 188/ X /169 TEGNFORKLARING BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR.1) Fritidsbebyggelse SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 NR.2) Adkomstveier 188/ /68 Juridiske linjer og punkt Planens begrensning Formålsgrense Ny tomt for fritidsbebgyggelse 188/ / /56 Avkjørsel 188/ / / / /131 Basiskartet er tegnet med svak gråfarge Kartopplysninger Kilde for basiskart: Tydal kommune Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89 Høydegrunnlag: NGO /226 Ekvidistanse 5 m m Kartmålestokk 1: m N 188/ Forslagstiller MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER Ingjald Åm X Tydal kommune 188/116 REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 Stugguvollmoen hyttefelt gnr 188 bnr 3 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Revisjon 188/145 Arealplan-ID SAKS- NR. 188/187 DATO SIGN. Kommunestyrets vedtak: 3. gangs behandling Offentlig ettersyn fra...til gangs behandling Offentlig ettersyn fra...til gangs behandling Kunngjøring av oppstart av planarbeidet PLANEN UTARBEIDET AV: GeoTydal AS 188/224 PLANNR TEGNNR. SAKSBEH.

63 1 REGULERINGSPLAN STUGGUVOLLMOEN HYTTEFELT Gnr 188 bnr 3 Tydal kommune Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser Plankart GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

64 2 1 PLANBESKRIVELSE BAKGRUNN PLANPROSESS, KUNNGJØRING PLANOMRÅDET OG LOKALISERING OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER Konsekvenser AV PLANFORSLAGET Risiko og sårbarhetsanalyse Nærmere planfaglige vurderinger av konsekvenser Miljøvern PLANKART Plankart REGULERINGSBESTEMMELSER GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

65 3 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 BAKGRUNN Stuguvollmoen 188/3 har etablert fritidsbebyggelse i to områder, et mindre område beliggende ved gårdsbebyggelsen og et noe større område beliggende nordøst for Rotåtjønna. Tydal kommune godkjente i 2012 en revidert arealplan, som åpnet for større utnyttelse av eiendommens utmarksarealer. I henhold til gjeldende arealplan er det derfor utarbeidet en revidert reguleringsplan for hytteområdet nede ved gården, som omfatter 4 nye tomter for fritidsbebyggelse. 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING Planprosessen er gjennomført på følgende måte: Oppstartsmøte med Tydal kommune Varsling av høringsinstanser i brev av Varsling av naboer/berørte parter i brev av Planarbeidet er kunngjort i lokalavisa Selbyggen samt på Tydal kommunes internettsider. Innspill fra høringsinstanser er hensyntatt i planforslaget. Spørsmål til planarbeidet er besvart fortløpende. 1.3 PLANOMRÅDET OG LOKALISERING Planområdet omfatter et område beliggende sør for gårdsbebyggelsen på 188/3, hvor det fra før er etablert 4 fritidsboliger. Området har en størrelse på ca 49 da, og planområdet ligger i sin helhet på 188/3. Terrengforholdene i området er godt egnet for fritidsbebyggelse. Adkomst til området skjer via Sylsjøveien og privat vei. Avkjørselsforhold fra FV 705 er avklart. I kommuneplanens arealdel er området benevnt som F32A, og er angitt med formål fritidsbebyggelse. Planområdet er i sør avgrenset mot gjeldende reguleringsplan «Stugudal sentrum». GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

66 4 1.4 OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER Reguleringsplanen med bestemmelser er utarbeidet med basis i: Miljøverndepartementets veileder T-1450 Hyttebygging. Gjeldende arealplan i Tydal kommune. Nasjonale politiske mål: Arealplanlegging skal skje innenfor rammene av vedtatt nasjonal politikk noe som innebærer særlige hensyn innfor bl.a. følgende politiske områder: Samfunnssikkerhet; trafikk, skred, ras, flom osv. Minimalisering av transportbehov. Arealbruk som fremmer folkehelse. Tilgjengelighet for alle. Bevaring av kulturminner, biologisk mangfold, kulturlandskap, reindriftsområder og friluftsområder. Vanndirektivet. Mål i miljøverndepartementets veileder T-1450: Av miljøverndepartementets veileder om fritidsbebyggelse framgår at utbygging av fritidsbebyggelse ikke bør skje i følgende områder: Store sammenhengende områder uten teknisk inngrep, i stor grad fjellområder/snaufjell. Områder langs vann og vassdrag hensyntagen til meterbeltet. Truede naturtyper med rikt biologisk mangfold. Leveområder for villrein og andre sårbare eller truede arter, randsoner inn mot leveområdene og viktige viltkorridorer. Nærområder til nasjonalparker eller landskapsvernområder der hyttebygging vil gi press mot sårbare naturverdier. Viktige friluftsområder og bymarker, sårbare landskap og regionalt viktige grøntdrag, viktige kultur- og naturlandskap. Viktige reindrifts- og landbruksområder. Viktige kulturminner og kulturmiljøer. Rasområder og øvrige fareområder. Områder i nedslagsfelt for vannverk. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

67 5 1.5 Konsekvenser AV PLANFORSLAGET Risiko og sårbarhetsanalyse Natur- og miljøforhold Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Løsmasseskred (jord/leire) Steinras/steinsprang Kvikkleire/ustabile grunnforhold Is- og/eller snøskred Flomfare Flomsonekart, historiske flomnivå Sterk vindutsatt (storm, orkan etc) Ekstreme nedbørsmengder Ekstreme snømengder (utover krav iht pbl) Radon Evt andre forhold Drikkevann, andre biologiske ressurser Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Utbyggingsplaner (Boliger,fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc) i nærheten av: Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann Offentlig vann- og avløpsnett. Landbruksareal Andre anlegg, behov for båndlegging etc Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Brann/eksplosjon ifm industri Kjemikalieutslipp, annen forurensing Olje/gassanlegg Lagringsplass for farlige stoffer (industri, havn, bensinstasjoner, radioaktivitet) Høyspentledninger, høyspentanlegg Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

68 6 Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, evt endret bruk av gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø Infrastruktur Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende infrastruktur utgjøre en Avkjørselsforhold fra FV 705 er avklart. risiko for planområdet: Hendelser på veg Hendelser på jernbane Hendelser på sjø/vann Hendelser i luften Veier med mye transport av farlig gods Ulykkesbelastede veier Støysoner ved infrastruktur Strategiske/sårbare objekter (Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør underlegges en grundig vurdering) Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Sykehus/helseinstitusjon Skole/barnehage Flyplass Viktig vei/jernbane Jernbanestasjon/bussterminal Havn Vannverk/kraftverk Undervannsledninger/kabler Bru/demning Konklusjon: ROS-analysen avdekker ikke forhold som har betydelige konsekvenser. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

69 Nærmere planfaglige vurderinger av konsekvenser Naturgrunnlag Vegetasjonen består hovedsakelig av løvtrær, og har lav skogsbruksmessig verdi utover vedproduksjon. Grunnforholdene er varierte og består av løsmasseavsetninger med innslag av grasbevokste myrområder Formål i planområdet Reguleringsplanen inneholder følgende formål: Tomter for fritidsbebyggelse (4 eksisterende og 4 nye tomter). Adkomstveier Landbruk/skogbruk Utbygging medfører ikke forringelse av betydelige skog- eller jordbruksressurser. Områder for fritidsbebyggelse utnyttes ikke til tradisjonelt jord- eller skogbruk utover vedproduksjon og beite. Planforslaget berører ikke dyrket mark. Arealet mellom tomtene kan utnyttes i land- og skogsbruksmessig sammenheng som tidligere Kommunalteknikk Hyttefeltet er planlagt for utbygging med høy sanitærmessig standard. Tydal kommune har etablert offentlig vann- og avløpsnett i området, og alle hytter har mulighet til påkobling til dette nettet Strømforsyning Det er etablert permanent strømforsyning til området Adkomstveier Adkomstvei fra FV 705 skjer via Sylsjøveien og privat vei tilhørende 188/3. I tillegg til allerede eksisterende veier i feltet, er det lagt inn adkomst til nye tomter. Eksisterende adkomstvei til tomt nr 4 skal omlegges. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

70 Trafikale forhold Økning av antall hyttetomter vil medføre en økning av biltrafikk innenfor planområdet. Totalt antall tomter er beskjedent, med oversiktlige veitraseer. Trafikksikkerhetsmessig vil ikke utvidelsen av antall tomter medføre betydelige konsekvenser Miljøvern Dyreliv, planter, friluftsliv Planområdet er relativt lite, med fauna og flora som ikke skiller seg fra omkringliggende områder på Stugudal. Dyrelivet består hovedsakelig av skogsfugl og hjortevilt, med vegetasjon av skogsmark med arter typisk for området. Det er ikke kjent at planområdet inneholder rødlistearter, andre sårbare biotoper eller flora som er bevaringsverdig eller underlagt restriksjoner Kulturminner Gjennom forhåndshøringen er det klarlagt at ingen av høringsinstansene har registrert automatisk fredede kulturminner innen planområdet. Ingen av sektormyndighetene har gjennomført befaringer i forbindelse med planarbeidet Reindrift Området berører beiteareal for høst/vinterbeite tilhørende Essand reinbeitedistrikt. Reindriftsforvaltningen har i svar på varsel om oppstart av planarbeid ikke merknader til planarbeidet Forurensing, avfall Planforslaget vil ikke innebære økt miljøbelastning, forurensing eller andre forhold ut over det som er akseptabelt og normalt for områder med fritidsbebyggelse. Sanitære forhold ivaretas gjennom offentlig vann- og avløpsnett. Det er ikke grunn til å anta at økningen i trafikkmengde vil ha betydelige negative konsekven- GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

71 9 ser for støv- og støyforhold. Tydal kommune har etablert renovasjonsordning for fritidsboliger. Alt avfall fra fritidsboligene skal innsamles og leveres i henhold til renovasjonsordningen. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

72 PLANKART Plankart Plankart med farger og symbolbruk er utarbeidet i henhold til PBL 2008, og følgende tillegg: FOR nr 861 Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

73 11 2 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR.1) 1.1. Fritidsbebyggelse Tomtene er markert med senterpunkt på plankartet. Punktet skal som hovedregel ligge innenfor hyttas veggliv. Mindre justeringer av beliggenhet kan foretas av kommunen i samarbeid med grunneier, og tomtenes endelige plassering og arrondering fastlegges under fradeling/ kartforretning Alle tomter kan festes eller fradeles. Ved fradeling legges det opp til en tomtestørrelse på ca 1 daa. Størrelse inntil 2 daa kan godkjennes etter nærmere avtale med grunneier Uttak av løsmasser og øvrige grave- og fyllingsarbeider skal utføres slik at det ikke skjemmer omgivelsene Hver ny tomt kan bebygges med hytte og nødvendige bihus (uthus, anneks o.l). I henhold til kommuneplanens bestemmelser skal bebyggelsen fremstå som 1 enhet, og størrelsen på anneks er begrenset til 30 m2. Anneks kan ikke innredes som selvstendig hytteenhet. Detaljer omkring byggemåte avklares i forbindelse med byggesaksbehandlingen Hovedbygningens møneretning skal som hovedregel følge terrengkotene. Dette kan fravikes dersom slik plassering er ugunstig i forhold til terrenget på aktuell tomt og prosjektert bebyggelse Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger (mørkebrunt, grått, svart etc.) Sterke farger tillates ikke. Bebyggelsen skal underordnes naturpreget i området, og det skal brukes materialer som har samhørighet med de naturlige omgivelsene. Taktekking skal utføres i materialer som har matt eller mørk virkning Bebyggelsen skal tilrettelegges for høy sanitærmessig standard med innlagt vann og wc. Ved innlegging av vann og avløp skal fritidsboligen tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg. Eksisterende bebyggelse forutsettes tilkoblet offentlig anlegg ved ferdigstilt utbygging av nettet, eller eventuelt tilknyttet annet avløpsanlegg godkjent av kommunen Tydal kommune har innført renovasjonsordning for all hyttebebyggelse. Alle hytter i feltet skal tilknyttes denne ordningen. Avfall bringes med og leveres i avfallscontainer i henhold til gjeldende renovasjonsordning I areal beliggende mellom tomtene har grunneier rett til å drive tradisjonell skogsdrift, beiting og ellers utnytte området i tråd med vanlig praksis for landbrukseiendommer. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

74 12 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 NR.2) 2.1 Veier Adkomstveier. Adkomstveier i hytteområdet. I vintersesongen kan vegene brøytes i henhold til den til en hver tid etablerte ordning for vintervedlikehold. 2.2 Fellesbestemmelser Avkjøringer fra hovedveinettet og inn til hver enkelt tomt er vist på plankartet. Plassering av den enkelte avkjørsel kan justeres i forhold til plankartet, justeringer avklares av grunneier i samråd med hytteeier Alle nye tomter skal ha adkomst med bilvei. Eksisterende hytter som ikke har vei kan etablere veiadkomst via traseer vist på plankartet Parkeringsplasser for hyttene opparbeides i utgangspunktet på hver enkelt tomt av den respektive hytteeier Veinettet og felles parkeringsplasser kan benyttes av grunneier, hytteeiere, rettighetshavere i området og andre som gis tillatelse fra grunneieren. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

75 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/001 Arkivsaksnr: 2012/717-7 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 9/ Sylane hyttefelt 188/1 - revidert reguleringsplan for område F28a og F28b Vedlegg: Oversendelse av planforslag til reguleringsplan på Sylane hyttefelt 188/1 Fullmakt fra Paul Græsli Plandokument_reguleringsplan gnr 188 bnr 1_planforslag_ Plankart_reguleringsplan gnr 188 bnr 1_A0_M1500_planforslag_revidert Saksopplysninger På vegne av utbygger John Inge Sørensen fremmer GeoTydal AS forslag til reguleringsplan for fortetting av eksisterende hytteområder opp langs Sylsjøvegen benevnt som område F28a og F28b på eiendommen 188/1 i henhold til den godkjente kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret i sak 45/12 den Grunneier Paul Græsli har i en egen fullmakt gitt utbygger John Inge Sørensen rett til å ta hånd om alle henvendelser i tilknytning til utbygging av hyttefeltene på eiendommen som ble godkjent i kommuneplanens arealdel og benevnt som områdene F28a og F28b. Adkomst til de nye hyttene blir via Stugguvollbekkvegen og Sylsjøvegen. Planoppstart ble kunngjort og oversendt høringsorganene og berørte parter til informasjon. Sylane hyttefelt omfatter 49 eksiterende tidligere godkjente hyttetomter og 50 nye som er i samsvar med kommuneplanen. I tillegg er det registret 25 eksisterende bebygde tomter fra planavgrensningen ved Rotåtjønna og videre opp langs Sylsjøvegen og 12 tomter på eiendommens areal på Stugguvollmoen hvorav 6 er omregulert til blandet formål og ligger innenfor større arealer som eies av andre.

76 . Vurdering Det fremlagte forslaget til reguleringsplan for nye og eksisterende hytter på eiendommen 188/1 er i samsvar med den godkjente kommuneplanens arealdel. Forslaget omfatter også snøscooterløypa fra Stugguvollmoen til Nesjøen som går gjennom planområdet. Den oppkjørte skiløypa i området er lokalisert like nordøst for planområdet og inngår ikke i planen. Veger og adkomst til de nye hyttetomtene er vist i planen. I tillegg er det vist adkomst til eksisterende og ny hyttebebyggelse på naboeiendommene 188/2 og 188/3. To eksisterende parkeringsarealer som skal betjene hyttebebyggelsen på naboeiendommen øst for Rotåa er lagt inn i planforslaget. Eksisterende høyspent kraftlinje i luft skal legges i kabel og er derfor ikke registret som hensynssone. Reguleringsplanen er i samsvar med bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplanens arealdel. Det er et krav om at all ny bebyggelse skal tilknyttes offentlige anlegg i området. Reguleringsplanforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og oversendes høringsorganene og alle berørte parter til uttalelse. Rådmannens innstilling Reguleringsplanen for Sylane hyttefelt 188/1 benevnt F28a og F28b for 49 eksisterende 50 nye hyttetomter på eiendommen 188/1 tas opp til behandling i medhold av plan- og bygningslovens på følgende vilkår: 1. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker på Tydal servicekontor og på kommunens hjemmeside. 2. Planforslaget oversendes høringsorganene og berørte hytteeiere og naboer til uttalelse. 3. Planforslaget tas opp til ny behandling etter at høringsfristen er utløpt.

77 Arealplanlegging Geodata Oppmåling/ Masseberegning Tydal kommune 7590 TYDAL OVERSENDELSE PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN. Vedlagt oversendes privat forslag til revidert reguleringsplan for Sylane hyttefelt, beliggende på eiendommen 188/1. Tiltakshavere er Paul Græsli og John Inge Sørensen. Plandokumentene oversendes elektronisk, og forsendelsen består av: Plankart, målestokk 1:1500 i format A0. Plandokument med beskrivelse og reguleringsbestemmelser. Kopi av annonse for kunngjøring av planarbeid. Kopi av varslingsbrev til høringsinstanser og berørte parter. Gebyr for saksbehandling sendes John Inge Sørensen. Jeg ber om at planforslaget tas opp til behandling så raskt som mulig, og ber om å bli kontaktet dersom noe skulle være uklart. Med hilsen Odd Ivar Ekker (sign) GeoTydal AS Privat Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

78 Paul Græsli Stugudalen morrarr 1 2b12 I (51,(!IL.;1!(: _ 7590 TydaL FULLMAKT Gis herved til John Inge Sørensen (f.nr ), Stugudalen, 7590 Tydal, for å ta hånd om alle henvendelser, i henhold til den reviderte kommuneplanen, som gjelder hyttefeltet på min eiendom 188/1. Tydal P -7(2(-7;- Paul Græsli, fnr /

79 1 REGULERINGSPLAN SYLANE HYTTEFELT Gnr 188 bnr 1 Tydal kommune Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser Plankart GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

80 2 1 PLANBESKRIVELSE BAKGRUNN PLANPROSESS, KUNNGJØRING PLANOMRÅDET OG LOKALISERING OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER Konsekvenser AV PLANFORSLAGET Risiko og sårbarhetsanalyse Nærmere planfaglige vurderinger av konsekvenser Miljøvern PLANKART Plankart REGULERINGSBESTEMMELSER GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

81 3 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 BAKGRUNN Stuevoll østre 188/1 har i flere tiår lagt til rette for etablering av fritidsbyggelse på eiendommen. Gjennom revisjon av Tydal kommunes arealplan i 2012 er det godkjent fortetting av områder på eiendommen 188/1. I henhold til gjeldende arealplan er det derfor utarbeidet en revidert reguleringsplan med 50 nye tomter samt adkomstveier. 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING Planprosessen er gjennomført på følgende måte: Oppstartsmøte med Tydal kommune Varsling av høringsinstanser i brev av Varsling av naboer/berørte parter i brev av Planarbeidet er kunngjort i lokalavisa Selbyggen samt på Tydal kommunes internettsider. Innspill fra høringsinstanser er hensyntatt i planforslaget. Spørsmål til planarbeidet er besvart fortløpende. 1.3 PLANOMRÅDET OG LOKALISERING Planområdet omfatter områder på 188/1, beliggende langs Sylsjøveien mellom Stuguvollmoen og Rotåtjønna. Området har en størrelse på ca 761 da, og planområdet ligger i sin helhet på 188/1. Adkomst til området skjer via Sylsjøveien. Avkjørselsforhold fra FV 705 er avklart. I kommuneplanens arealdel er området benevnt som F28a og F28b, og er angitt med formål fritidsbebyggelse. Terrenget vurderes å være godt egnet for hyttebygging. Planområdet er i sør-vest avgrenset mot gjeldende reguleringsplan «Stugudal sentrum». GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

82 4 1.4 OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER Reguleringsplanen med bestemmelser er utarbeidet med basis i: Miljøverndepartementets veileder T-1450 Hyttebygging. Gjeldende arealplan i Tydal kommune. Nasjonale politiske mål: Arealplanlegging skal skje innenfor rammene av vedtatt nasjonal politikk noe som innebærer særlige hensyn innfor bl.a. følgende politiske områder: Samfunnssikkerhet; trafikk, skred, ras, flom osv. Minimalisering av transportbehov. Arealbruk som fremmer folkehelse. Tilgjengelighet for alle. Bevaring av kulturminner, biologisk mangfold, kulturlandskap, reindriftsområder og friluftsområder. Vanndirektivet. Mål i miljøverndepartementets veileder T-1450: Av miljøverndepartementets veileder om fritidsbebyggelse framgår at utbygging av fritidsbebyggelse ikke bør skje i følgende områder: Store sammenhengende områder uten teknisk inngrep, i stor grad fjellområder/snaufjell. Områder langs vann og vassdrag hensyntagen til meterbeltet. Truede naturtyper med rikt biologisk mangfold. Leveområder for villrein og andre sårbare eller truede arter, randsoner inn mot leveområdene og viktige viltkorridorer. Nærområder til nasjonalparker eller landskapsvernområder der hyttebygging vil gi press mot sårbare naturverdier. Viktige friluftsområder og bymarker, sårbare landskap og regionalt viktige grøntdrag, viktige kultur- og naturlandskap. Viktige reindrifts- og landbruksområder. Viktige kulturminner og kulturmiljøer. Rasområder og øvrige fareområder. Områder i nedslagsfelt for vannverk. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

83 5 1.5 Konsekvenser AV PLANFORSLAGET Risiko og sårbarhetsanalyse Natur- og miljøforhold Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Løsmasseskred (jord/leire) Steinras/steinsprang Kvikkleire/ustabile grunnforhold Is- og/eller snøskred Flomfare Flomsonekart, historiske flomnivå Sterk vindutsatt (storm, orkan etc) Ekstreme nedbørsmengder Ekstreme snømengder (utover krav iht pbl) Radon Evt andre forhold Drikkevann, andre biologiske ressurser Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Utbyggingsplaner (Boliger,fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc) i nærheten av: Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann Offentlig vann- og avløpsnett. Landbruksareal Andre anlegg, behov for båndlegging etc Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Brann/eksplosjon ifm industri Kjemikalieutslipp, annen forurensing Olje/gassanlegg Lagringsplass for farlige stoffer (industri, havn, bensinstasjoner, radioaktivitet) Høyspentledninger, høyspentanlegg Ja Skal overføres til jordkabel i Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

84 6 Strålingsfare fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, evt endret bruk av gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø Infrastruktur Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende infrastruktur utgjøre en Avkjørselsforhold fra FV 705 er avklart. risiko for planområdet: Hendelser på veg Hendelser på jernbane Hendelser på sjø/vann Hendelser i luften Veier med mye transport av farlig gods Ulykkesbelastede veier Støysoner ved infrastruktur Strategiske/sårbare objekter (Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør underlegges en grundig vurdering) Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Sykehus/helseinstitusjon Skole/barnehage Flyplass Viktig vei/jernbane Jernbanestasjon/bussterminal Havn Vannverk/kraftverk Undervannsledninger/kabler Bru/demning Konklusjon: ROS-analysen avdekker ikke forhold som har betydelige konsekvenser. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

85 Nærmere planfaglige vurderinger av konsekvenser Naturgrunnlag Vegetasjonen består av bjørk med innslag av bartrær, og har lav skogsbruksmessig verdi utover vedproduksjon. Grunnforholdene er varierte og består av løsmasseavsetninger med innslag av grasbevokste myrområder Formål i planområdet Reguleringsplanen inneholder følgende formål: Tomter for fritidsbebyggelse (1 eksisterende tomt er tilrettelagt for seksjonering). Vei/trafikkareal: o Sylsjøveien o Interne veier i hyttefeltet o Parkeringsplasser o Eksisterende isfiskeløype/skiløype Hensynsone eksisterende vilttrekk gjennom området Landbruk/skogbruk Utbygging medfører ikke forringelse av betydelige skog- eller jordbruksressurser. Områder for fritidsbebyggelse utnyttes ikke til tradisjonelt jord- eller skogbruk utover vedproduksjon og beite. Planforslaget berører ikke dyrket mark. Arealet mellom tomtene kan utnyttes i land- og skogsbruksmessig sammenheng som tidligere. Bygging av adkomstveier kan gi lettere adkomst i forbindelse med hogst Kommunalteknikk Hyttefeltet er planlagt for utbygging med høy sanitærmessig standard. Tydal kommune har etablert offentlig vann- og avløpsnett i området, og alle hytter har mulighet til påkobling til dette nettet Strømforsyning Det er etablert permanent strømforsyning til området. Eksisterende høyspentledning som i dag avskjærer feltet, vil bli lagt i jordkabel. Det er av den grunn ikke inntegnet fareområde langs dagens høyspentledning på plankartet. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

86 Adkomstveier, isfiske/skiløype Adkomstvei fra FV 705 skjer via Sylsjøveien. Denne avskjærer planområdet og er åpen for alminnelig ferdsel gjennom konsesjonsbestemmelser gitt i forbindelse med kraftutbyggingsprosjekter. Revidert plan inneholder i tillegg nye samleveier og adkomstveier. Hovedvei gjennom feltet er gitt navnet «Stugguvollbekkveien». Det er lagt inn mulige fremtidige veiløsning mot naboeiendommen 188/2, slik at adkomstvei til denne eiendommen kan føres over Rotåa og gi veiutløsning. I henhold til krav i ny arealplan for Tydal kommune omfatter planforslaget adkomstveier til alle nye og de fleste eksisterende tomter. Eksisterende isfiske/skiløype gjennom området er lagt inn i planen. Nye tomter er plassert i betryggende avstand fra denne, og med lenger avstand enn de nærmeste av eksisterende tomter Trafikale forhold Økning av antall hyttetomter vil bety en økning av biltrafikk innenfor planområdet. Sylsjøveien vil som i dag fungere både som tilførsels- og internvei. Området er allerede i stor grad tilrettelagt for biltrafikk, og økningen i antall hytter vil bety noe økt trafikk. Det er likevel ikke grunn til å anta at trafikkøkningen vil ha betydelige negative konsekvenser sett i forhold til trafikksikkerhet Miljøvern Dyreliv, planter, friluftsliv Fauna og flora er typisk for denne delen av Stugudal, med dyreliv hovedsakelig bestående av skogsfugl og hjortevilt. Vegetasjonen består av skogsmark med arter typisk for området. Det er ikke kjent at planområdet inneholder rødlistearter, andre sårbare biotoper eller flora som er bevaringsverdig eller underlagt restriksjoner. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

87 9 Omreguleringen vil ikke legge beslag på spesielt sårbare eller viktige deler av området Kulturminner Gjennom forhåndshøringen er det klarlagt at ingen av høringsinstansene har registrert automatisk fredede kulturminner innen planområdet. Ingen av sektormyndighetene har gjennomført befaringer i forbindelse med planarbeidet Reindrift Området berører beiteareal for høst/vinterbeite tilhørende Essand reinbeitedistrikt. Reindriftsforvaltningen har i svar på varsel om oppstart av planarbeid ikke merknader til planarbeidet Forurensing, avfall Planforslaget vil ikke innebære økt miljøbelastning, forurensing eller andre forhold ut over det som er akseptabelt og normalt for områder med fritidsbebyggelse. Sanitære forhold ivaretas gjennom offentlig vann- og avløpsnett. Det er ikke grunn til å anta at økningen i trafikkmengde vil ha betydelige negative konsekvenser for støv- og støyforhold. Tydal kommune har etablert renovasjonsordning for fritidsboliger. Alt avfall fra fritidsboligene skal innsamles og leveres i henhold til renovasjonsordningen. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

88 PLANKART Plankart Plankart med farger og symbolbruk er utarbeidet i henhold til PBL 2008, og følgende tillegg: FOR nr 861 Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

89 11 2 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR.1) 1.1. Fritidsbebyggelse Tomtene er markert med senterpunkt på plankartet. Punktet skal som hovedregel ligge innenfor hyttas veggliv. Mindre justeringer av beliggenhet kan foretas av kommunen i samarbeid med grunneier, og tomtenes endelige plassering og arrondering fastlegges under fradeling/ kartforretning Alle tomter kan festes eller fradeles. Ved fradeling legges det opp til en tomtestørrelse på ca 1 daa. Størrelse inntil 2 daa kan godkjennes etter nærmere avtale med grunneier Uttak av løsmasser og øvrige grave- og fyllingsarbeider skal utføres slik at det ikke skjemmer omgivelsene Hver ny tomt kan bebygges med hytte og nødvendige bihus (uthus, anneks o.l). I henhold til kommuneplanens bestemmelser skal bebyggelsen fremstå som 1 enhet, og størrelsen på anneks er begrenset til 30 m2. Anneks kan ikke innredes som selvstendig hytteenhet. Detaljer omkring byggemåte avklares i forbindelse med byggesaksbehandlingen Hovedbygningens møneretning skal som hovedregel følge terrengkotene. Dette kan fravikes dersom slik plassering er ugunstig i forhold til terrenget på aktuell tomt og prosjektert bebyggelse Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger (mørkebrunt, grått, svart etc.) Sterke farger tillates ikke. Bebyggelsen skal underordnes naturpreget i området, og det skal brukes materialer som har samhørighet med de naturlige omgivelsene. Taktekking skal utføres i materialer som har matt eller mørk virkning Bebyggelsen skal tilrettelegges for høy sanitærmessig standard med innlagt vann og wc. Ved innlegging av vann og avløp skal fritidsboligen tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg. Eksisterende bebyggelse forutsettes tilkoblet offentlig anlegg ved ferdigstilt utbygging av nettet, eller eventuelt tilknyttet annet avløpsanlegg godkjent av kommunen Tydal kommune har innført renovasjonsordning for all hyttebebyggelse. Alle hytter i feltet skal tilknyttes denne ordningen. Avfall bringes med og leveres i avfallscontainer i henhold til gjeldende renovasjonsordning I areal beliggende mellom tomtene har grunneier rett til å drive tradisjonell skogsdrift, beiting og ellers utnytte området i tråd med vanlig praksis for landbrukseiendommer Tomt nr 37 tillates seksjonert. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

90 12 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 NR.2) 2.1 Samferdsel Sylsjøveien (i henhold til definisjon på plankart). I henhold til gitte konsesjonsbestemmelser skal vegen være åpen for fri ferdsel i barmarksesongen. I vintersesongen kan vegen brøytes i henhold til den til en hver tid etablerte ordning for vintervedlikehold Adkomstveier (i henhold til definisjon på plankart). Adkomstveier i hytteområdet. I vintersesongen kan vegene brøytes i henhold til den til en hver tid etablerte ordning for vintervedlikehold Vegbom. Grunneier kan stenge adkomstvei gjennom feltet med bom plassert øst for tomt nr 73, i den hensikt å begrense gjennomkjøring. I forbindelse med brøyting, nødvendig transport og veivedlikehold har grunneier rett til å tillate gjennomkjøring Isfiske/skiløype. Isfiskeløype for snøscootertrafikk etter gjeldende godkjenning samt skiløype. 2.2 Fellesbestemmelser Avkjøringer fra hovedveinettet og inn til hver enkelt tomt er vist på plankartet. Plassering av den enkelte avkjørsel kan justeres i forhold til plankartet, justeringer avklares av grunneier i samråd med hytteeier Alle nye tomter skal ha adkomst med bilvei. Eksisterende hytter kan etablere veiadkomst via traseer vist på plankartet Parkeringsplasser for hyttene opparbeides i utgangspunktet på hver enkelt tomt av den respektive hytteeier. Felles parkeringsplasser er vist på plankartet Veinettet og felles parkeringsplasser kan benyttes av grunneier, hytteeiere, rettighetshavere i området og andre som gis tillatelse fra grunneieren. 3. HENSYNSSONER (PBL 12-6) 3.1 Hensynsone vilttrekk. Område med registrert vilttrekk oppføring av ny bebyggelse tillates ikke. Bebyggelse på tomt nr 11 kan utvides innenfor rammer i reguleringsbestemmelsenes pkt 1.1. GeoTydal AS Postadresse 7590 Tydal E-post: Mobil Konto Org.nr MVA

91 Y Y Y Y / / /94 188/ / / / / /89 188/ / / /41, Vegbom / /88 188/ S 188/ / /169 g tu gu v be oll k e kv ge n 188/ / /68 188/ / / / X / /77 X /56 188/ /30 188/ / /17 188/2/ / /90 188/ / / / / /2/ /80 188/ / /45 188/ / / /2/11 188/ / /62 188/ / /2/9 188/ / / / / /37 188/ / /61 188/ /83 188/2/ / / /2/1 188/ /142 TEGNFORKLARING / /2/ /42 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR.1) 188/40 Fritidsbebyggelse 188/39 188/231 Fritidsbebyggelse - kan seksjoneres 188/52 188/ SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 NR.2) Adkomstveier 92 Sylsjøvegen 89 Parkering 188/ / / /2/23 188/ Planens begrensning /36 188/154 Angitthensynsone - vilttrekk Juridiske linjer og punkt 188/79 188/85 188/21 HENSYNSSONER (PBL 12-6) Formålsgrense Hensynsonegrense 10 Avkjørsel 188/ / /182 Snøscooterløype/skitrase Vegbom 3 Ny tomt for fritidsbebyggelse /27,43 188/ /97 188/28 188/130 / / /78 188/ /1 188/57 188/ / /46 35 Basiskartet er tegnet med svak gråfarge 188/ /66 188/8 Kartopplysninger Ekvidistanse 5 m Kilde for basiskart: Tydal kommune Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89 Høydegrunnlag: NGO REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 Sylane hyttefelt gnr 188 bnr 1 MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER Tydal 188/148 X Kartmålestokk 1: / N m kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN m Arealplan-ID Forslagstiller Paul Græsli/John Inge Sørensen SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon Kommunestyrets vedtak: 3. gangs behandling Offentlig ettersyn fra...til gangs behandling Offentlig ettersyn fra...til gangs behandling Kunngjøring av oppstart av planarbeidet PLANNR. TEGNNR. SAKSBEH. PLANEN UTARBEIDET AV: GeoTydal AS Y Y Y Y

92 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2012/880-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 10/ Motorferdsel i utmark 6 i nasjonal forskrift - henting av røtter Vedlegg: Søknad om motorferdsel i utmark i Tydal kommune E-post ang. søknad om motorferdsel i utmark i Tydal kommune Kart Væla Saksopplysninger Aage Storsve søker om tillatelse til motorferdsel 1 tur for henting av røtter i Vælaskogen på Opplysningsvesenets fonds eiendom. Røttene brukes i forbindelse med utstopping av dyr. Vurdering Motorferdselforskriften 6 I unntakstilfelle kan kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Vi mener at transport på vinterføre vil være den mest hensiktsmessige måten å transportere ut røtter på, og mener søknaden oppfyller kravet om særlig grunn etter forskriften. Det søkes om 1 tur og vi mener det bør kunne gis tillatelse.

93 Naturmangfoldlova Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Vi viser til vegetasjonskart, viltkart, kart og kulturminnekart for kommunen. Vælaskogen har en MIS-figur (miljøregistrering i skog) langs vestsiden av Væla. Vi forutsetter at det ikke skal hentes røtter fra denne med bakgrunn i at figuren har høy naturverdi og skal forvaltes urørt. Føre-var prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en god beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Området er lite påvirket av motorferdsel og andre påvirkninger. Man kan ikke forvente mange framtidige søknader om dispensasjon fra regelverket i området til søknad om transport av røtter. Antatt samlet motorferdsel vil ikke kunne gi vesentlige eller alvorlige eller uopprettelige skader på naturmangfoldet. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Kjøringen fører normalt ikke til skader på terrenget fordi den foregår på vinterføre og etter løype gjennom området. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Tidspunkt for bruk av motorisert kjøretøy er gunstig og ferdsel gir minst skade etter en samlet vurdering. Etter en samlet vurdering etter forskriften og naturmangfoldlova mener vi Aage Storsve bør få tillatelse til transport av røtter som omsøkt. Rådmannens innstilling Med hjemmel i nasjonal forskrift 6 gis det tillatelse til bruk av en snøscootere i forbindelse med transport av røtter: Fra parkeringsplass ved Sandmælen etter eksisterende veg til Vælaeiendommen som tilhører Opplysningsvesenets fond Tillatelse gjelder 1 tur/retur fram til Kjørebok skal fylles ut I tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Eksisterende skogsbilveger og traktorveger skal brukes i størst mulig grad. Det skal ikke kjøres i MIS-figur langs Væla. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker. Brudd på vilkår i denne tillatelsen, kan straffes etter motorferdsellovens bestemmelser. Etter motorferdsellovens 10 kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Ferdsel etter denne tillatelsen kan derfor ikke finne sted uten at grunneiertillatelse også er innhentet. Tillatelsen skal medbringes under kjøring, forevises på forlangende til politi, oppsyn, grunneier eller bruker.

94

95 Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) Referansenummer: NUBRUH Registrert dato: :23:33 T Vedlegg ettersendes via post Innledning Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift. Gjelder søknaden leiekjøring Er søkeren Privatperson Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Søkeren Opplysninger om søkeren Fødselsdato [dd.mm.åååå] Fornavn Aage Etternavn Storsve Adresse Målsjøstua Postnummer 7540 Telefon E-post Poststed KLÆBU Mobil Skal søkeren kun kjøre selv Ja Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, oppgi andre sjåfører Kjøretøy Kjøretøytype T Snøscooter Registreringsnummer skal leie Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet T Kjelke Tidsrom Det søkes om kjøring på T Snødekt mark/islagt vann Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for Skal kjøringen foregå T Over en/flere perioder Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 1

96 Dato fra Dato til Antall turer denne perioden tur Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år Ja Transport av bagasje/utstyr Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for T Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) Nærmere opplysninger om formål Kjøringen knytter seg til henting av røtter til egen preparantvirksomhet. Kjøringen vil foregå på eiendommen til Statsskog ved Væla og tillatelse innhentes fra skogforvalteren som i dag er Meraker Brug AS. Jeg er avhengig av å leie scooter. Periode i løpet av februar Behov for ledsager Ferdselsområde Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden. Eventuell nærmere beskrivelse av området Statsskogs eiendom ved Væla Grunneier(ne)s navn Statsskog SF Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden Kun 1 tur er nødvendig. Grunneiertillatelse ettersendes Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 2

97 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/54688_fix.html Side 1 av Fra: Kirkvold Hilde Dato: :05:24 Til: Tyd.Postmottak Tydal kommune Tittel: Vs:FW: SV: Snøscooter Til registrering. Ny sak. Sendt fra en Samsung Mobil Original message Subject: FW: SV: Snøscooter From: Aage Storsve To: Kirkvold Hilde Ragnfrid CC: Hei Viser til vedlagte søknad og grunneiertillatelse, se under. Ha ei God Jul og hils Ingebrigt Mvh Aage Storsv From: To: Date: Fri, 14 Dec :40: Subject: SV: Snøscooter Søknad om bruk av snøscooter til transport på Vælaeiendommen i Tydal kommune. På vegne av grunneier Opplysningsvesenets fond, gir vi tillatelse til bruk av snøscooter på fondets eiendommer i Tydal kommune til omsøkte formål. Søknaden behøver kommunens godkjennelse. Med vennlig hilsen Opplysningsvesenets fond V/ forvalter AS Meraker Brug Olav Roan Tlf. direkte Tlf sentralbord Mobil Fax E-post Web

98 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/54688_fix.html Side 2 av Fra: Aage Storsve Sendt: 13. desember :29 Til: Olav Roan Emne: Snøscooter Hei Jeg har søkt Tydal kommune om bruk av snøscooter for å hente røtter til utstopping på Vælaeiendommen i Tydal. Jeg ber derfor om grunneiers tillatelse til dette. Eller er det andre jeg må henvende meg til? Mvh Aage Storsve

99 Skog og landskap m

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.02.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.02.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 28.02.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2015

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY LUNNER KOMMUNE Siri og Bjørnar Rudsengen Oppenvegen 61 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/958-11 GNR 94/87 23.07.2012 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 28.05.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.06.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for areal, miljø og teknikk Væktarstua, Stugudal Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 17:00-22:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL LUNNER KOMMUNE Hans-Eriks Bygg AS Rækstadguta 17 2760 Brandbu Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5 OPPDAL KOMMUNE Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår ref. Deres ref. 07.06.2016 VEKI/2016/704-5 Vedtak nr SHR Bygg AS 16/220 Att. Per Erik Hindseth Industrivegen S. 7 7340 OPPDAL Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Dato: 16.01.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/ GNR 173/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/ GNR 173/ ANEL Ingeniør Sverre Hagen Postboks 86 2714 Jaren Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/693-12 GNR 173/398 16.02.2016 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.5.2010/sak

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Jon Bakken Tanja Fuglem Inga Johanne Balstad Per

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Alvin Berg Medlem LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Alvin Berg Medlem LE-H Møteprotokoll Utvalg: Arealutvalget Leksvik Møtested: Rissa rådhus Dato: 14.02.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther Leder LE-AP Raymond Balstad

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1.

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1. Søren Yran AS Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.05.2010/sak

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 15.01.2016 2016/76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling

Hovedutvalg for samfunnsutvikling Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.04.2017 Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-09:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00-10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:10

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:10 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 20.08.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:10 Først i møte: Befaring diverse støttemurer Faste

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 16.01.2017 2016/1968-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Inge Stuedal Landsemveien 280 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Delegasjonssak nr: FBR ETT 810/10 Heggenhougen Arkitekter AS Postboks 889 7409 TRONDHEIM DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Vår saksbehandler Odd Morten Hansen Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref.

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge VORD LE-H Linda Renate Lutdal MEDL LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge VORD LE-H Linda Renate Lutdal MEDL LE-H Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.10.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge

Detaljer

Lier kommune Planseksjonen

Lier kommune Planseksjonen Lier kommune Planseksjonen 2 MAI2Ü15 Plankompaniet AS Tolibugata 71 3044 DRAMMEN Deresref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2015/1314-11155/2015 MajaChristiansen 20.05.2015 TILLATELSE TIL TILTAK MED ANSVARSRETT

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell.

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Veggli vertshus Dato: 11.10.2016 Tidspunkt: 16:00 19:45 Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Følgende medlemmer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 4049/11 Sivilarkitekt Håvard Eide AS Nedre Kristianstens gate 14 RAMMETILLATELSE N-7014 TRONDHEIM Vår saksbehandler Roar Lindstad Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY LUNNER KOMMUNE IEC-HU Norges A tokkeveien 55 3160 tokke Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR ETT 1618/10 Varmbobygg AS Østre Rosten 90 N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Freidigstien

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34)

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34) Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 06.02.2017 2017/136 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf 98 25 34 11 Willy Selen Gjeilvollv. 5 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK

TILLATELSE TIL TILTAK ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Hetland Agder AS Dato: 18.03.2014 Sørsvannsveien 1 Vår ref: 2014/3128-2 4848 ARENDAL Deres ref: Arkivkode: 224/155 Saksbeh.: Sarmad Abd Ali Najim Tlf.:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg)

HOVEDUTSKRIFT. Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Møtested: Dato: 25.04.2017 Næring, Miljø, Ressurs Tidspunkt: 18:00 20:00 Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg) Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2055/11 ROJO Arkitekter AS Kongens gate 89 RAMMETILLATELSE N-7012 TRONDHEIM Vår saksbehandler Knut Auganes Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Gunlia, svar

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP Gunnar

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Dato: 10.04.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa dispensasjonsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa dispensasjonsutvalg Møteprotokoll Nordreisa dispensasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Rom 114, Servicetorget, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.08.2010 Tidspunkt: 09:00 11:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Skåre LEDER KVKY Jim Magne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: Tid: 19:00-21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: Tid: 19:00-21:00 Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: 30.11.2016 Tid: 19:00-21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR ETT 702/10 Block Watne AS, Trondheim Vestre Rosten 81 Trekanten N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2008 Tid: kl. 08.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formnnskapssalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: Kl. 08.30 Orientering om evaluering av administrativ organisasjonsmodell i Tynset kommune Kl. 09.00 Vedtaksmøte

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Ima - møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE MED SAKSPAPIR FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 02.11.2017 Tid: 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 91/17 MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - TRANSPORT-

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.11.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.11.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 28.11.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 19.02.2016 2016/325-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Eva Kristin Borg og Terje Kristiansen Øvre Sørliveg 5 7712 STEINKJER

Detaljer

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 25.06.2015 Behandlede saker: PS 43-51/15 Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppføring av garasje til hytte - gbnr 64/ Soknedal - søker Ola Kant

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppføring av garasje til hytte - gbnr 64/ Soknedal - søker Ola Kant Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1990-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra oppføring av garasje til Dokumenter i saken:

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Britt Eva Øya Sinnes 7200 KYRKÆTERØRA Norge 13/15-15 K01 &18 HK/TEKN/MHA 01.02.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer