CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika"

Transkript

1 CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1

2 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men økende vekst internasjonalt Konjunkturoppgang i løpet av 2015 Bredt basert, men langsom vekstøkning i etterspørselen fra Fastlands-Norge Reversering av todelingen 2

3 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Økt vekst i OECD Svak, men langsomt økende vekst i euroområdet Lavere vekst enn før i framvoksende økonomier Lave renter lenge også i Norge Konjunkturoppgang for Norges handelspartnere først i 2015 Prognosene om lag som sist 3

4 Svak, men tiltakende vekst i eksporten 3 år med lav vekst i tradisjonell eksport Tar seg opp framover Svak kostnadsmessig konkurranseevne gir tap av markedsandeler w Valutakursen gir bare midlertidig bedring Flat utvikling i olje- og gasseksporten i Forventet lavere oljepris vil redusere eksportverdien framover Nedgang i handelsoverskuddet Sterkere vekst i både volum og priser for samlet import enn for samlet eksport 4

5 Små endringer i boliglånsrenta Styringsrenta holdes på 1,5 pst. fram til utgangen av 2015 Påslaget til pengemarkedsrenta på 0,2-0,3 pst.poeng Påslaget til lånerenta går ned - holder lånerenta nede Pengemarkedsrenta til 2,8 pst. i slutten av 2017 Lånerenta 4,1 pst. i 2017 nær uendret lånerente i over 5 år 5

6 En viss styrking av krona framover Kronesvekkelse fra februar 2013 til februar 2014 Over 10 pst. målt ved importveid kornekurs (I44) Om lag halvparten av svekkelsen (I44) reversert siden begynnelsen av februar og dette fortsetter litt framover NOK/euro ned mot 8,00 i 2016 og 2017 Stor renteforskjell mellom Norge og EU bidrar til styrkingen 6

7 Litt mer ekspansiv finanspolitikk Anslagene for 2014 i tråd med vedtatt politikk. Skattelette 8 mrd : Høy vekst i investeringer og stabil vekst i konsumet i offentlig forvaltning Vekst i offentlig etterspørsel og realstønader klart over trendveksten i økonomien Årlig skattelette på 6 mrd. kr. Teknisk som lavere personskatter SOBU om lag 3 prosent av SPU i årene framover 7

8 Konsumveksten tar seg opp Konsumveksten har nå tatt seg opp etter svak vekst gjennom tre foregående kvartaler 0,9 prosent i 1. kvartal Høyere konsumvekst fra 2015 Økende inntektsvekst w Fortsatt klare vekstbidrag fra lønnsinntekter og stønader w Skattelette og lavere inflasjon bidrar til økt realinntektsvekst Økt boligformue stimulerer konsumet Stabil sparerate rundt 10 prosent Atferdsendringer etter finanskrisen w Demografiske faktorer og pensjonsreformen 8

9 Endringer i boligmarkedet Strammere utlånspolitikk og svekket framtidstro bak boligprisfallet høsten 2013 Boligprisutviklingen har snudd God inntektsvekst Mindre restriktiv utlånspraksis i bankene Bedret fremtidstro Økt inntektsvekst og lave realrenter gir økende realprisvekst for boliger Boliginvesteringene følger boligprisutviklingen med et tidsetterslep fra nedgang til oppgang mot slutten av

10 Nær nullvekst i oljeinvesteringene framover Petroleumsinvesteringene som andel av BNP-FN når toppen i år? Lavere oljepris samtidig med høye kostnader legger en demper på investeringene Stor usikkerhet: Få helt klare nye prosjekter, men flere prosjekter er i emning Den fallende tendensen i utvinningen har nå stoppet opp og det ventes beskjeden økning i utvinningen 10

11 Dagens investeringstelling Dagens investeringstelling sier Lavt anslag for 2015: w Fjerningskostnader nå med som investering w Engelsk metode med mer: Om lag -20 pst. Men det er fremdeles usikkerhet bl.a. knyttet til Johan Sverdrup som ikke ligger inne 11

12 Liten drahjelp fra næringsinvesteringene Moderat utvikling siden 2010 Industribedrifter venter lavere investeringer i 2015 Nyinvesteringer i kraftforsyning er nå på høyde med nivået i industrien Bedring i konjunkturene og fortsatt lave renter bidrar til moderat økende vekst 12 12

13 Fortsatt moderat konjunkturnedgang Halvannet år med vekst i BNP Fastlands- Norge litt under trendvekst Fortsetter halvannet år til Omslag til oppgang rundt årsskiftet 2015/16 Mye lavere vekst enn i oppgangen før finanskrisen Lavere vekst ute, svært moderat investeringsøkning på fastlandet, og ingen drahjelp fra petroleumsvirksomheten denne gang 13

14 Sysselsettingen følger konjunkturene med et lite tidsetterslep Sysselsetting økte 0,2 prosent i 1. kvartal 2014 om lag som gjennom 2013 Klar økning i sysselsettingsveksten først i 2017 Arbeidsstyrken vokser mer enn sysselsettingen i de første årene Fortsatt betydelig innvandring 14

15 Arbeidsledigheten opp mot 4 prosent AKU-ledigheten 3,5 pst. i 2013, opp fra 3,2 pst. i 2012 Sesongjustert 3,3 prosent i perioden februar til april Registrert ledighet har økt jevnt gjennom fjoråret, men stabil så langt i år 2 år med økt ledighet framover Antall ledige stillinger fortsetter å falle samtidig som vi ser høyere ledighet i yrker som ingeniør og ikt-fag modererer lønnsveksten i og utenfor industrien 15

16 Lønnsveksten avtar litt 3,6 pst. lønnsvekst i år, ned fra 3,9 pst. i fjor Svært lav glidning lagt til grunn i oppgjørene (rammene på 3,3 pst.) Ganske uendret lønnsvekst videre framover Økt ledighet i 2015 og 2016 I 2017 er ledigheten lavere, men det tar tid før det slår ut i økt lønnsvekst Økt lønnsomhet i industrien (redusert lønnsandel) Inflasjonsforløpet sterkt påvirket av valutakursen Sterkere valutakurs gir lavere inflasjon framover Lavere elektrisitetspriser trekker prisveksten ned i år 16

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen 94/1 Rapporter Reports Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, 21. Juni 2013 Utover våren har verdensøkonomien slakket ytterligere ned på tempoet.

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer