RENTEKOMMENTAR Figurer og bakgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn"

Transkript

1 RENTEKOMMENTAR Figurer og bakgrunn

2 Rentebeslutning Styringsrenten settes ned fra 1,0 prosent til 0,75 prosent I tillegg nedjusteres rentebanen Det ventes ytterligere rentekutt det nærmeste året 2

3 3

4 4

5 INTERNASJONAL ØKONOMI

6 Svak og ujevnt fordelt vekst Skuffende vekst så langt i 2015 Kapasitetsutnytting fortsatt under normalen Ujevn utvikling; God vekst i USA og Storbritannia Periferiland i Europa og råvareeksportører sliter Kina går inn for (myk?) landing 6

7 Stor usikkerhet Lavere vekstutsikter for framvoksende økonomier, især Kina Store ubalanser i Kina bl.a. pga. overinvesteringer Sekulær stagnasjon Mye ledige ressuser og lav potensiell vekst i en rekke land Presser lønns- og prisvekst, og dermed renten ned Fare for stagnasjon ved at forventlinger om lav/fallende prisvekst holder etterpørselen tilbake og fallende priser holder realrenten over null Oljeprisen Veksten i tilbudet av olje har vært undervurdert Oljeprisen er en tosidig risikofaktor oljeprisfall er meget negativt for norsk vekst, men motsatt for oljeimportører Lavrentepolitikkens innvirkning på valuta og handel Beggar thy neighbour -politikk Handelshindringer Politisk risiko Europas mange utfordringer fordrer samarbeid (utstøtte grupper med lav inntektsutvikling, et aggresivt Russland, terror, flyktningstrømmen) Kina viser politiske muskler og åpner for konfrontasjoner med andre stormakter 7

8 Lave renter internasjonalt Kilde: Bank of England: How low can you go? Speech by Anrew Haldane

9 God vekst i USA USA: Arbeidsledighet Stort og stabilt vekstbidrag fra privat forbruk (som står for 70 % av BNP) Gjeldsnedbygging nær over Lave lånekostander God inntektsutvikling Tiltakende stramhet i arbeidsmarkedet Bedring i boligmarkedet Sterk dollar rammer imidlertid eksporten Investeringssvikt i oljessektoren USA: Boligprisutvikling 9

10 Men frykt for global uro hindret renteoppgang fra Federal Reserve Federal Reserve (FED) lot renten ligge i ro på 0-0,25 % på rentemøtet 17. september Dette til tross for god vekst i USA og en positiv utvikling i arbeidsmarkedet FEDs forklaring: Markedsturbulens knyttet til Kina og fremvoksende økonomier USA: Renteforventninger til FOMC-medlemmer 10 Kilde: Swedbank/FED

11 Bedring i Eurosonen (ØMU) Oppsving i forbruket Jobbveksten har tatt seg opp Høyere inntektsvekst Lavere energipriser Lavere lånerenter Oppdemmet etterspørsel (bl.a. etter biler) Godt bidrag fra nettoeksporten Euroen har svekket seg med 20 prosent siden 2009 ØMU: Tillittsindikatorer Kilde: Norges Bank 11

12 Bedring i Eurosonen (forts.) Grunnlag for sterkere investeringesvekst fremover Kapasitetsutnytting har tatt seg opp Utskiftning av gammelt kapitalutstyr Høy ordreinngang Redusert usikkerhet, bl.a. i forhold til Hellas Fortsatt meget ekspansiv pengepolitikk fra ESB 12

13 Svakere vekst i fremvoksende økonomier Fremvoksende økonomier utgjør nå nær 60 % av den globale øknomien (kjøpekraftsjustert) Svak økonomisk utvikling i Brasil Høy og akselererende inflasjon Fall i råvarepriser Petrobas-skandalen Russland Halvering av oljepris og innføring av vestlige sanksjoner har påført økonomien dobbelt smell Også ikke minst: Uro knyttet til utviklingen i Kina 13

14 Kina Kina har stått for 1/3 av den globale veksten de siste årene Nå avtar veksten Uoversiktlig situasjon med stor risiko knyttet til ubalanser og umodne markeder Strukturell oppbremsing etter mange år med overinvestering i en rekke sektorer Lav inntektsvekst demper konsumet og låneetterspørselen Svak inntjening i bedriftene svekker investeringsveksten Fall i aksjemarkedene kan påvirke forbruket 14

15 NORSK ØKONOMI

16 Status Redusert BNP-vekst Inflasjon rundt målet Svakere kronekurs Rekordlav styringsrente 16

17 Prosent av arbeidsstyrken Lavere oljepris Utfordringer Økt arbeidsledighet Lavere oljeinvesteringer AKU Registrert ledighet og personer på tiltak Registrert ledighet Omstillingen i norsk økonomi Kilde: SSB Etterspørsel fra petroleumssektoren. Prosent av Fastlands-BNP. 17 Source: Statistics Norway, Norges Bank, The Ministry of Finance

18 Skal oljeprisen opp? For å balansere budsjettet må (nesten) alle oljeproduserende land ha en økt oljepris Men klarer de å bli enige om felles produksjonskutt? 18

19 Omstilling i norsk økonomi Positive impulser for norsk eksportrettet industri: Fallet i oljeprisen skyldes i all hovedsak økt tilbud Svakere krone og lavere lønnsvekst øker norsk konkurranseevne Oljeproduksjon i USA. Antall millioner fat per dag Timelønn i industrien relativt til våre handelspartnere. Indeks. 2000=100 Kilder: EIA, Norges Bank Kilde: Finansdepartementet 19

20 Norges Banks regionale nettverk Nullvekst i produksjon Oljenæringen trekker selvsagt ned 2 prosent vekst for eksport ekskl. olje 20

21 Investeringer og sysselsetting Investeringer faller marginalt samlet sett Forventes å øke innen industri og varehandel Uendret sysselsetting på aggregert nivå Oljeleverandørnæringen skiller seg ut fra resten 21

22 Boligmarkedet Relativt stabil tolvmånedersvekst for hele landet Men - store regionale forskjeller 12mndvekst (August): Stavanger -1.2% vs. Oslo +12.2% 22

23 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Nye boliger Det har vært en stor forbedring i markedet for nye boliger Igangsetting på 12mnd basis ligger rett under Trenden i salget av nye boliger indikerer redusert vekst i igangsettingen fremover 60 % 40 % Trend - 3 mnd rullerende gjennomsnitt Salg Igangsetting 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % Kilde: Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening

24 Husholdningenes etterspørsel Konsumet støttes opp av lavere renter, men økt arbeidsledighet og lavere lønnsvekst vil kunne påvirke negativt. Lønnsveksten reduseres. Reallønnsveksten trolig ned under 1 prosent i årene fremover 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Årlig lønnsvekst Lønnsvekst Reallønnsvekst Gjennomsnitt 0 % Kilde: TBU, SSB 24

25 Ikke-finansielle foretak Husholdninger Utlånsundersøkelsen 50 Etterspørsel etter lån 50 Kredittpraksis Utlånsmargin :1 2015:2 2015: :1 2015:2 2015: :1 2015:2 2015: :1 2015:2 2015: :1 2015:2 2015: :1 2015:2 2015:3 25 Kilde: Norges Bank

26 Stabil gjeldsvekst i husholdningene 26

27 Avveiinger i rentebeslutningen Høyere/uendret rente Svak krone Høy inflasjon Finansiell stabilitet Spare kruttet til en eventuell situasjon hvor det går riktig ille Lavere rente Svakere vekst generelt Økt ledighet Føre var/hjelpe på omstillingen Lavere renteforventninger ute 27

28 INTERNT RENTEMØTE 16. mars 2015 Rentemøter i 2015: mars (PPR 1/15) - 7. mai juni (PPR 2/15) sept. (PPR 3/15) - 5. nov des. (PPR 4/15)

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

FINANSIELT UTSYN 2015

FINANSIELT UTSYN 2015 FINANSIELT UTSYN 215 Finansielt utsyn 215 Finanstilsynet har siden 1994 regelmessig analysert og vurdert risikoen for finansielle stabilitetsproblemer i det norske finansmarkedet på bakgrunn av utviklingen

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 6/7. Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien er fortsatt høy. Særlig gjelder det Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika og

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 3/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 3/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport juni Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er også

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK

FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK OKTOBER 212 Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover Oppsummering og vurderinger 3 Økonomisk utvikling og risiko Bankenes soliditet og likviditet Utfordringer for livsforsikring

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Økonomiske analyser 3/2011

Økonomiske analyser 3/2011 Økonomiske analyser 3/2011 30. årgang Innhold Konjunkturtendensene 3 1. Internasjonal økonomi 4 2. Konjunkturutviklingen i Norge 10 Elin Halvorsen: Norske husholdningers sparing 31 Helge Brunborg: Befolkningsutviklingen

Detaljer