Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark"

Transkript

1 Prosjektrapport Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark

2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Bakgrunn og mål Resultater av testene utført i Norge og Færøyene Test i Norge Test på Færøyene oppsummering...8 1

3 1. Sammendrag Vesterålen Fiskeripark har på oppdrag fra Renomar AS gjennomført en pilottest av systemet Renomar 1.0. Renomar 1.0 er et web basert register utviklet for å håndtere dokumentasjon og informasjonsflyt i forbindelse med avfall fra havgående fartøy. Pilottesten er gjennomført av fartøyet KV Harstad ved Kystvakten, avdeling Sortland, gjennom tre ordinære tokt. I tillegg er systemet testet (simuleringstest) av to kystvaktfartøy på Færøyene med innspill fra både myndigheter og fiskebåtskippere. I testperioden har også avfallshåndteringsselskaper både i Norge (Reno-Vest) og på Færøyene (IRF) vært involvert. Formålet med pilottesten var å kartlegge brukervennligheten av programmet samt utføre behovsanalyse av hvilken type informasjon brukerne mener systemet må inneholde. Resultatene av testene skal benyttes til å videreutvikle og realisere produktet for salg i både nasjonale og internasjonale markeder. Resultatene av testene viser at Renomar 1.0 dekker et behov som i dag ikke blir ivaretatt av noen eksisterende system hos brukerne, som i denne forbindelse er flåte og avfallshåndteringsselskaper. Systemet må imidlertid tilpasses noe før det er kommersielt salgbart, men vi anser at det finnes gode muligheter for denne innføringen i det kommersielle markedet. Renomar 1.0 vil bidra til systematisering av avfallshåndtering, noe som vil lette arbeidet for båtene, samtidig som det vil håndtere dokumentasjon av avfall fra fartøy. Behovene som ble kartlagt i testene var ulike for de forskjellige brukerne, men systemet kan tilpasses slik at disse behovene ivaretas. Det er også sannsynlig at hvert enkelt krav og behov fra brukerne kan tilpasses. Delen av prosjektet som skulle omhandle pilot testing på Island er ikke gjennomført, dette på grunn av omstendighetene i forbindelse med finanskrisen på Island. Partnerne som skulle være med på Island ble sterkt påvirket av finanskrisen og kunne ikke gjennomføre prosjektet. 2

4 2. Bakgrunn og mål Målet for dette prosjektet har været å teste og tilpasse Renomar 1.0 i nær kontakt med sluttbrukere i NORA -området, slik at Renomar fremstår som et brukervennlig og nyttig verktøy for korrekt avfallshåndtering for skip i Nord-Atlanteren. Videre ønsker prosjektet å være en pådriver i et internasjonalt arbeid for å skape en kultur i maritime virksomheter for å bringe alt forurensende avfall til forsvarlig deponering på land Delmål Etablere en pilotcase på Island, ledet av UST og som innbefatter deltakere fra skip, havner og rennovasjonsselskap, som tester og spesial tilpasser Renomar 1.0 for Islandske forhold Etablere en pilotcase på Færøyene, ledet av Vesterålen Fiskeripark og som innbefatter deltakere fra skip, havner og rennovasjonsselskap, som tester og spesial tilpasser Renomar 1.0 for færøyske forhold. Etablere en pilotcase i Norge, ledet av Vesterålen Fiskeripark og som innbefatter deltakere fra skip, havner og rennovasjonsselskap, som tester og spesial tilpasser Renomar 1.0 for norske forhold. Etablere kontakt med en Grønlandsk partner for etablering av pilotcase på Grønland Samkjøring av testresultatene fra de ovennevnte pilotene, inklusiv norsk pilotcase, til en felles teknologisk og metodisk plattform for Renomar konseptet Etablere en felles arena for kompetansedeling og prosjektutvikling der målet er å etablere et større internasjonalt prosjekt for videreutvikling av Renomar i en internasjonal setting Benytte prosjektresultatene til å etablere en norsk offentlig partner til videreutvikling av Renomar konseptet. 3

5 Systemet Renomar 1.0 Renomar 1.0 er et system som er utviklet for å håndtere dokumentasjon og informasjonsflyt i forbindelse med avfall fra hav gående fartøy. Systemet er web basert sentralt register som bidrar til å koordinere kommunikasjonen mellom fartøy, mottak og avfallshåndteringsselskap. Versjon 1.0 ble ferdigstilt høsten 2008 og har følgende hovedfunksjonalitet: Administrative rutiner for registrering av: Klienter Brukere Tilganger Havner Mottak Fartøy Avfallshåndteringsselskaper Avfallstyper og kategorier Vedlikehold av avfallsordre Registrering av mottak Rapportmodul Språkmodul Målet med pilottesten var å undersøke hvordan systemet fungerer i praksis samt avdekke konkrete behov og krav til funksjonalitet fra brukerne. Resultatene av disse testene skal benyttes til å tilpasse systemet slik at det kan innføres i et kommersielt marked. 4

6 3. Resultater av testene utført i Norge og Færøyene 3.1 Test i Norge Fartøyet KV Harstad har testet systemet Renomar 1.0 på tre ordinære tokt. Tilbakemeldingene fra mannskapet og administrasjonen var gode og det hevdes at systemet kan bli et viktig hjelpemiddel i henhold til avfallshåndteringen og dokumentasjonen av dette. Fartøyet KV Harstad har følgende innspill på forbedringsområder som bør utføres før systemet eventuelt kan tas i ordinært bruk: Det bør utarbeides en brukermanual Elektronisk signatur bør kunne brukes Notatfelt til mottaker på alle nivåer Administrator for hver enkelt bruker (rederi/avfallsselskap) Flere brukere på hvert fartøy Systemet kan bli mer brukervennlig (weboppsettet) Systemet må tilpasses internasjonal søppeldagbok (pålagt å føre ihht lovpålagt regelverk), for på den måten å unngå at man må gjøre samme jobb to ganger. (Garbage disposal Marpol 73/78), se vedlegg 1 Tidsbegrensninger på innlogging og registrering av avfall må justeres Båtene kan være uten internett tilgang. Notere opplysningene inn i et system som legger dataen over til websystemet når det oppnås kontakt. Det må være lettere å legge inn andre kategorier, ikke bare annet Systemet var tregt når en benyttet en oppkobling mot internett via satellitt link 5

7 Avfallselskapet Renovest Bedrift har gjennomgått testen og kommet med følgende tilbakemelding: Rapportering av avfall fra båt kan gjøre det enklere for renovasjonsselskapet å være tilgjengelig med riktige containere for frakt av avfall og evt korrekt antall containere dersom mengden er stor noe som vil forenkle sortering av avfallet. Renovasjonsselskapet kan være veileder for båtene dersom det er oppstår usikkerhet på korrekt håndtering av avfall eks. vis farlig avfall. Inneholder båten 3. landsavfall som skal håndteres særskilt er det visse regler som gjelder for mottaker. Meldes det inn kan mottaket fungere smidigere Dersom det skal være en meldingsordning i programmet er det greit om den sorterer melding til renovasjonsselskapet med relevant informasjon (gjelder sikkert for andre deltakere i programmet). Programmet må kunne styre innmelding/informasjon til korrekt avfallsselskap dersom innmelding kommer direkte fra båten. Programmet kan bidra til en positiv holdning for å få avfallet brakt på land Renovasjonsselskap kan også bidra med dokumentasjon av innkommet avfall og behandling evt. statistikk RenoVest Bedrift AS Laila Torsteinsen 6

8 3.2 Test på Færøyene Testene på Færøyene ble utført som simuleringstester og det ble avhold møter med deltakeren 3. og 4. juni 2009 i Torshavn på Færøyene. På Færøyene har følgende parter bidratt under pilottestingen: Tofta Havn og Klaksvikar Havn. Fiskeriinspeksjonen med skipene Tjaldrið og Brimil IRF (interkommunalt renholdsselskap) Tilbakemeldingen fra havnene og skipene på Færøyene: Systemet må ha brukermanual De har flere behov som kan legges inn i systemet. Dette kan være rapportering om anløp, fangsrapporter osv. Melding fra land til båter bør gå automatisk til både havn og renovasjonsselskap. Må bli enklere å bruke og flere data må lastes inn i programmet på valgmuligheter for enheter og mengde. Meget interessant program, tror at dette kan bli meget bra hvis det tilpasses deres bruk og blir lettere å bruke. Følgende tilbakemelding er mottatt fra IRF (det Interkommunal Renovation Fællesskab): Systemet virker bra Det er noen utfordringer i henhold til hvordan havn (mottaksstasjon) og avfallshåndteringsselskaper skal kommunisere. Selskapet tror at systemet kan bli meget nyttig hvis det tilpasses deres behov. Avfallsselskapet ønsker kun å kommunisere med havnene. Systemet kan være en utmerket verktøy for håndtering og kontroll av avfall til sjøs hvis systemet lages brukervennlig og med de nødvendige funksjoner tilpasset aktuelle brukere. Ingvard Fjallstein (IRF) 7

9 4. oppsummering Pilottestingen av Renomar 1.0 har avdekket ulike kriterier som må innfris for at programmet skal kunne fungere som et helhetlig system for fartøy og avfallshåndteringsselskap, samt som et dokumentasjonssystem for avfallhåndtering. Systemet må videreutvikles for å tilpasse brukernes krav og behov i tillegg til lovpålagte regler for rapportering. En videreutvikling av systemet bør imidlertid utføres i samspill med brukerne. Tilbakemeldinger viser forbedringspotensial på en rekke områder. Videre må en også undersøke hvordan Renomar 1.0 fungerer på internett aksess over satellitt da det er dette systemet fartøyene benytter i dag. Renomar 1.0 har et stort potensial og har gode muligheter for å kunne bli et kommersielt system som kan selges inn i store deler av verden. Tilbakemeldingene fra de som har vært involvert er positive og de ser at dette systemet kan være en meget god løsning for å kunne tilfredsstille strengere krav til dokumentasjon av avfallsbehandling i fremtiden, samt gjøre denne dokumentasjonsjobben enklere for både skip, havner og avfallsselskap. 8

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Glenn Lonebu Kand.nr. 41 Cato Melkevik

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

MIGRERINGSPROSJEKTET

MIGRERINGSPROSJEKTET PROSJEKTFORSLAG MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift ÅS kommune Dato 30.11.2012 RAPPORT 3/12 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps - Prosjektgruppe Digitale Kart - Oslo 21. april 2005 Sammendrag Utgangspunktet for denne

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater Unique SamPro En individuell plan som gir resultater En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer