CTC Solarautomatikk ASC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC Solarautomatikk ASC"

Transkript

1 Funksjon - Drift - Vedlikehold Aug. 2012

2

3 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Oslo, Akershus og Østfold Mobil: Fax: Avdeling Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Mobil: Fax: Avdeling VEST-NORGE Mobil: Fax Avdeling SØR-Norge Mobil: Avdeling MIDT - OG NORD-NORGE Mobil:

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Denne driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil for.

6

7 INNHOLDSFORTEGNELSE Montering Side 1 Sikkerhetsventil 1 Oppfylling, spyling og drenering 1 Justering av vannmengde 2 Ventiler tur / retur 2 Driftstrykk 3 Trykkfall 3 Viktige funksjoner / Tekniske data Side 4 Anslutninger følere og pumper 5 Presentasjon ( display, knapper og menyer ) 6 1. Meny temperaturer Side 7 2. Meny driftstider Side 8 3. Meny drift Side Automatisk drift / avstengt drift Manuell test 59 Forsettes neste side

8

9 INNHOLDSFORTEGNELSE forsetter 4. Meny innstillinger Side Maks. temp tank T Maks. tank T Min. tank Maks. temp tank T Maks. tank T Min. tank Min. omdreiningshastighet pumpe Min. hastighet pumpe 11 Termostatfunksjon Start Hysterese 11 Ekstra funksjon kjøling Start kjøling Hysterese kjøling 12 Funksjon differanseregulering Maks. temperatur kald tank Min. temperatur varm tank T maks T min Service 13 Språk Språk 13 System System System System System System System Ekstra Ekstra Vakumrør Vakumrør 22 Beskyttelsesfunksjoner Beskyttelsesfunksjoner Maks. temperatur Kjøling Returkjøling Frostbeskyttelse 23

10

11 INNHOLDSFORTEGNELSE forsetter 5. Service Side 24 Sirkulasjonsmåler Sirkulasjonsmåler 24 Fabrikkinnstillinger Fabrikkinnstillinger 24 Reset driftstider Reset driftstider 25 Grafisk visning temperatur Grafisk visning temperatur Se under meny Temperaturer 25 Grafisk visning drift Grafisk visning drift Se under meny Driftstider 25 Kalibrering av følere Kalibrering av følere 25 Prioritering av tank Prioritering av tank Spesialfunksjoner 26 Mosjonering av pumper Mosjonering av pumpe 26 Displaybelysning Displaybelysning 26 Sikkerhetsfunksjoner Sikkerhetsfunksjoner Øvrig 27 Pt 1000 følere 27 Resistanseverdier 27

12

13 Bak elektronikken er avluftningsrøret. 125 For anslutning ekspansjonskar Manuellavlufting Rør avlufting Anslutninger: 22 mm klemring Veggbrakett Vann / glykolblanding Veggmontering Fjern frontisolasjonen 5. Selve solarautomatikken 1 er en enhet med veggbrakett og bakre isolasjonsplate som skal festes fra fronten. Benytt veggplugger og skruer 2 ved montasjen. Monter sikkerhetsgruppen 3 på stussen (3/4)som kommer ut fra returen 4 over pumpen. I pakken som medfølger automatikken, finnes riktig pakning. Monter veggbraketten til ekspansjonakaret ved siden av automatikken. Pass på at den korrugerte slangen når frem både til anslutningen på automatikken og ekspansjonskaret. Anslutt så systemet til solenergikretsen. Frontisolasjonen settes på plass etter at systemet er fylt opp og tetthetskrontrollert,. For å få løs modulen fra veggbraketten: benytt en skrutrekker eller liknende til å fjerne de 2 fjærene på hhv tur- og returanslutningen. OBS! Nå er modulen løs. Pass på at den ikke tipper forover og ut av veggbraketten. Sikkerhetsventilen Fra sikkerhetsventilen bør det legges et rør med brutt avløp til sluk, for eventuelt å kunne fange opp glykolholdig vann fra sikkerhetsventilen. Koblingsplugg oppfylling, spyling og drenering Både sikkerhetsgruppen og sirkulasjonsvakten er utrustet med en mini-kuleventil for oppfylling, spyling og drenering av systemet 1

14

15 Justering av vannmengde (ltr. / min.) Vannmengden innstilles på reguleringsventilen med en umbrakonøkkel. Volumet (ltr. / min.) kan avleses direkte på en skala. Det fjærbelastede stempelet gjør at man kan justere vannmengden meget nøye. Skala mm Ventiler tur / retur For oppfylling, spyling og drenering av systemet, må ventilene åpnes. De er i åpen posisjon når kuleventilen er dreiet 45. Under drift skal ventilene være helt åpne. Kuleventil med innebygget tilbakeslagsventil på både tur- og returledningen. Gravity flow stop er integrert i kulen. Lekkasjesikring med O - Ring. Lekkasje nesten lik null. O - Ring 70 EPDM Klar for drift 45 Åpen 90 Stengt 2

16

17 12 10 Driftstrykk bar OBS! Trykk og temperatur må være innenfor grensene som er vist i diagrammet. Driftstemperaturer over 100 C kan medføre skade på utstyret Driftstemperatur C Reguleringsventil 0,5-7,0 ltr. / min ( Standard ) Kvs = 1,25 m 3 / h 2,0-16,0 Kvs = 2,25 m 3 / h 4,0-36,0 Kvs = 2,50 m 3 / h Totale trykkfall Solar 8000 ( Kvs = Vanstrømning generert av et trykktap på 1 bar målt på testpunkter når ventilen er fullt åpen ) Trykkfall mbar Gjennomstrømning ltr. / h 3

18

19 VIKTIGE FUNKSJONER Grafisk display med bakgrunnsbelysning. Lettanvendelig menysystem som navigeres ved hjelp av fire knapper. Valg av menyspåk. Energimåling og grensesnitt mot PC for å kunne lagre statistikk. Grafisk visning av logget temperatur, effekt, energi osv. Fem solfanger/tanksystem med flere ekstra funksjoner tilgjengelige. Fem temperaturfølere (Pt 1000). Inngang for sirkulasjonsmålere ( for energimåling ). To utganger med mulighet for turtallstyring av pumper. Mosjonering av sirkulasjonspumpe. En utgang for ekstrafunksjon Automatisk drift, avstengt eller manuell test. Overvåking av følere. Valg av solfangere: vakuumrør eller plane solfangere. Frost og overopphetninsbeskyttelse av solfanger Permanent minne for innstilling og registrerte data TEKNISKE DATA Omgivelsestemperatur 0-50 C Beskyttelsesklasse IP 40 Sikring 4A 250V ac ( 5 x 20 mm ) Matespenning 230Vac +/- 10% 50Hz Utganger: P1 ( Pumpe med turtallstyring ) Eksisterende pumpe i automatikk. P2 ( Ventil eller turtallstyrt pumpe avhengig av hvilket system som er valgt ) P3 ( Ekstra tillskuddsvarme, kjøling osv. ) Innganger: Triac 0,5A 230Vac Via et rele. T1 ( Kollektor 1 ). Pt 1000 T2 ( Kollektor 2 eller kollektor retur ). Pt 1000 T3 ( Tank 1 ) Pt 1000 T4 ( Styring ekstrafunksjon ) Pt 1000 T5 ( Tank 2 eller kollektor retur ) Pt 1000 T6 ( Sirkulasjonsmåler for energimåling ) Medfølgende følere: Impulstype 1 kollektorføler Pt 1000 ( 1,5mtr. 180 C 1 Tankføler Pt 1000 ( 3 mtr.105 C 1 Ekstraføler Pt 1000 ( 3 mtr. 105 C ) Softvare versjon Vises ved oppstart Versjon xxxxx 4

20

21 Anslutninger følere og pumper P1 P2 P3 T4 T5 T6 PE Felles 230V AC 50 Hz + PE T3 T2 T1 Føler anslutninger. Pumpe anslutninger. T1 T2 T3 T4 T5 T6 P1 P2 ( benyttes til vekselventilen ). P3 5

22 Display, knapper og menyer A 1 Skisse system 2. Indikering på at det foregår ladning fra kollektor til tank når dette symbolet vises.. 3. Viser temperatur på alle tilkoblete følere, hastighet på pumpe, aktuell effekt, og total energimengde som er ladet inn i tanken. A Knapper for navigering i menyer Hovedmeny: Temperatur Driftstider Drift Innstillinger Service Informasjon Trykk på for å komme inn i menyen. Hvilken meny som er aktiv, står i den øverste raden med svart bakgrunn. I menyen velges undermeny ved å flytte markøren med knappene eller ; Siden aktiveres undermenyen med. I alle menyene kan man trykke på for å gå opp et nivå i menysystemet. 6

23 1. Meny temperaturer Temperaturer T1 - Kollektor C T2 - Kollektor C Tank 1 bunn C Tank topp C I denne menyen vises alle aktuelle temperaturer. Om man vil se temperaturloggingen bakover i tid, velger man føler med eller. Når pilen peker på den føleren man vil se, trykker man på, så vises en graf over temperaturen på føleren Kollektor 1 0: C Flytt markøren ved å trykke på eller for å kunne se totalt logget tid. Når man kommer til slutten på vinduet, endres grafen for å vise ytterligere 100 punkter. Tidsbasen på grafen kan endres i menyen Service. ( 5.9 ). Service Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjionsmåler ja Liter pr. puls 10 Fabrikkinnstillinger Reset driftstid Tid graf temperatur 5 min. Trykk på eller for å velge Tid graf temp og trykk på for å aktivere menyvalget. Tidsbasen endres med og. Innstilling 1 til 60 minutter. Fabrikkinnstilling 5 minutter. Trykk på noen ganger for å komme tilbake til hoved menyen. 7

24 2. Meny driftstider Temperaturer Drift h Δt C Effekt kw Energi kwh Send til PC Fra denne menyen kan man se grafer over driftstid, Δt, effekt og energi. Det er også mulig å sende en energilogg til en PC med COM port. Til dette behøves det en sepparat interfacekabel. - + Drift 0:00h 0.0h Flytt markøren med eller for å se verdiene i hele grafen. Tidsbasen i driftsgrafen endres i menyen Service ( 5.10 ). Service Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmåler ja Liter pr, puls 10 Fabrikkinnstilling Resett driftstid Tid graf. temperatur 5 min. Tid graf drift 1h. Trykk på eller for å velge Tid graf drift og trykk på for å aktivere menyvalget. Tidsbasen endres med og. Innstilling 1 til 48 timer. Fabrikkinnstilling 1h. Trykk på noen ganger for å komme tilbake til hovedmenyen. 8

25 2. Meny drift Drift Automatikk Av Manuell test 3.1 Automatisk drift og Av For å aktivere automatisk drift, trykk på eller for å velge raden Automatikk og trykk så på for å aktivere valget. Samme prosedyre, men på raden Av stenger av driften. 3.2 Manuell test Manuell test Pumpe 1 0% Pumpe 2 ( eller ventil ) 0% Tank 0% T C T C T C T C T C I manuell test er det mulighet for å teste de utgangene som er aktive med i de systemer og ekstrafunksjoner som er valgt. Alle temperaturverdiene vises også. For følere som ikke er ansluttet, vises maksimalverdien. For å aktivere en utgang, velges rad med eller. Trykk på for å aktivere valget. Trykk så på eller for å aktivere utgangen. Turtallsregulerte pumper starter på laveste innstilte hastighet, innstilt i menyen Innstillinger ( 4.7 ) og økes opp til 100% i steg a 5% med. Manuell test Pumpe 1 90% Pumpe 2 0% Tank 0% T C T C T C T C T C OBS! Når man går ut av menyen, går utgangene automatisk til aktuell drift. Trykk på noen ganger for å komme tilbake til hovedmenyen. 9

26 4. Meny innstillinger I denne menyen finnes alle innstillbare parametere i systemet. En del parametere er ikke aktuelle for alle systemer. 4.1 Maks. temperatur tank 1: Maksimal temperaturen i tanken under normal drift. ( Innstillbar 15 til 95 C. Fabrikkinnstilling 65 C. 4.2 t Maks. tank 1: Temperaturdifferansen mellom kollektor ( T1 ) og tank1 (T3 ) er den verdien som gjør at pumpen starter ladningen mot tanken. (Innstillbar 3 til 40 C. Fabrikkinnstilling 7 C) 4.3 t Min. tank 1: Temperaturdifferansen mellom kollektor ( T1 ) og tank1 (T3 ) er den verdien som gjør at pumpen stopper ladningen mot tanken. (Innstillbar 2 til 13 C. Fabrikkinnstilling 3 C) Maks.temp Tank 1 Δt = T1 - T3 Kollektor T1 ( C ) Tank 1 T3 ( C ) Δt Maks. Δt Maks. Δt Min. Δt Maks. 100% 0% Turtallsregulering pumpe 4.4 Maks. temperatur tank 2: ( Bare system med 2 tanker ( 2 og 3 )). Maksimal temperaturen i tank 2. (Innstillbar 15 til 95 C. Fabrikkinnstilling 65 C) 4.5 Δt Maks. tank 2: ( Bare system med 2 tanker ( 2 og 3 )) Temperaturdifferansen mellom kollektor ( T1 ) og tank1 (T3 ) er den verdien som gjør at pumpen ( Pumpe 1 med system 2 og Pumpe 2 med system 3 ) starter ladningen mot tank 2. (Innstillbar 3 til 40 C. Fabrikkinnstilling 7 C) 4.3 Δt Min. tank 2: Temperaturdifferansen mellom kollektor ( T1 ) og tank1 (T3 ) er den verdien som gjør at pumpen stopper ladningen mot tanken. (Innstillbar 2 til 13 C. Fabrikkinnstilling 3 C) 4.7 Min.temperatur prioritert tank. ( Bare system med 2 tanker ( 2 og 3 )) Innstilling for å få definert hvilken temperatur den prioriterte tanken må oppnå, før ladingen mot den sekundære tanken tillates. (Innstillbar 0 C til Maks. temp. tank X, der X er den prioriterte tanken. ( Fabrikkinnstilling 0 C )). OBS! I et system med 2 tanker, lades tank 2 på samme måten som tank 1 ( se grafen ovenfor ), med det undtaket at det benyttes andre følere. Prioriteten mellom tankene stilles inn i meny Service (

27 4.8 Min. hastighet pumpe: Innstillinger Maks. temp tank 1 65 C Δt Maks. tank 1 7% Δt Min. tank 1 3% Maks. temp tank 2 65 C Δt Maks. tank 2 7 C Δt Min. tank 2 3 C Min. hastighet pumpe 100% Trykk på eller for å velge raden Min. hastighet pumpe og trykk på for å aktivere menyvalget. Minste hastighet på pumpen stilles inn med eller. (Innstilbar 30 til 100%. Fabrikkinnstilling 100%). Pumpens hastighet begynner å stege ned når Δt er under Δt Maks. og den innstilte min. hastigheten pumpe benyttes ved Δt min. Δt Maks. Δt område / 2 Δt Min. 100% Hastighet på pumper Min. hastighet pumpe Hastighetsområde / 2 OBS! Hastighetsregulering med fasestyring med triac. Kontroller før hastigheten endres: At pumpen kan hastighetsreguleres på denne måten. Minste hastighet på pumpen. At hastighetsvelgeren på pumpen er innstilt på høyeste hastighet. Termostatfunksjon: (Bare tilgjengelig om ekstra funksjonen termostat er valgt i meny 5.3 Ekstra). Temperatur i toppen av tank 1 T4 ( C ) T4 start + hysterese T4 start 4.9 Start: Ekstra P3 Ladingen starter når temperaturnivået i toppen av tanken ( T3 ) aktiverer pumpen ( P3 ) for å varme toppen av tanken. (Innstilbar 20 til 90 C. Fabrikkinnstilling 40 C) Hysterese Innstilling av hysterese for å stoppe varmetilførselen til toppen av tanken. (Innstilbar 2 til 30 C. Fabrikkinnstilling 10 C). 11

28 Ekstra funksjon kjøling: ( Bare tilgjengelig om ekstrafunksjon kjøling er valgt i meny 5.3 Ekstra ). Temperatur i toppen av tank 1 T4 ( C ) Kjøling start Kjøling stopp ( Start hysterese ) P Kjøling start: Det er temperaturnivået i toppen av tanken ( T4 ) som starter kjølingen av tanken ved hjelp av sirkulasjon med ekstrapumpen ( P3 ) mot et annet varmelager. (Innstilbar 20 til 90 C: Fabrikkverdi 10 C) Kjøling hysterese Innstilling av hysterese for å avslutte kjølefunksjonen. Kjølingen avsluttes når temperaturen i toppen av tanken ( T4 ) er under kjøling start minus hysterese (Stillbar 1 til 30 C. Fabrikkinnstilling 10 C). Funksjon differanseregulering: Bare tilgjengelign om ekstrafunksjonen diff.regler er valgt i menyen 5.3 Ekstra. Maks. kald tank Δt Maks. Varm tank TW Kald tank TC Min. varm tank Ekstra P Maks. kald tank: Maksimal temperatur i den kalde tanken. Om ( T4 = TC ) overskrider denne verdien, stoppes funksjonen. (Stillbar C. Fabrikkinnstilling 15 C ) Min. varm tank: Laveste temperaturen i den varme tanken. Om ( T5 = TW ) underskrider denne verdien, stoppes funksjonen ( Stillbar 0-95 C. Fabrikkinnstilling 15 C ) Δt Maks: Temperatursofskjellen mellom den varme og den kalde tanken, når pumpen ( P3 ) starter. (Stillbar 3 til 40 C. Fabrikkinnstilling 10 C) 4.15 Δt Min: Temperaturforskjellen mellom den varme og den kalde tanken når pumpen ( P3 ) stoppes. (Stillbar 2-30 C. Fabrikkinnstilling 5 C) 12

29 5 Service Service Svenska System Ekstra Av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmåler Sirkulasjon ( ltr. / min. ) Språk Trykk på eller for å velge raden Svenska og trykk deretter på for å aktivere menyen. Nå kan man bytte språk med å trykke på eller Tilgjengelige språk er Engelsk, Tysk, Fransk, Svenska 5.2 System Når raden System er valgt, trykk på for å gå inn i undermenyen. Det finnes 5 ulike system å velge imellom, med ulike muligheter for å legge til ekstrafunksjoner. ( Se 5.3 for en utførlig forklaring av ekstrafunksjonene: 13

30 5.2.1 System 1 Grunnsystem med 1 tank, 1 pumpe, 1 solfanger og 2 følere. Med dette systemet kan man velge å legge til ekstrafunksjoner med 1 eller 2 følere ( termostat-, kjøling-; eller differensereguleringsfunksjon ). T1 System 1 P1 CTC FerroTerm R300 KE T1 T C C P1 ---% T3 14

31 5.2.2 System 2 System med 2 tanker, 1 pumpe, 1 vekselventil, 1 solfanger og 3 følere. T1 System 2 P2 CTC EcoTerm 300 CEC P1 CTC FerroTerm R300 KE T1 T3 T C C C P1 ---% P2 Vekselventil T5 T3 15

32 5.2.3 System 3 System med 1 tank, 1 pumpe, 1 vekselventil, 2 solfangere ( Øst / Vest ) og 3 følere. Med dette systemet kan ekstrafunksjon med en føler benyttes (termostat- eller kjølefunksjon). T2 T1 P2 System 3 P1 CTC FerroTerm R300 KEK T1 T2 T C C C P1 ---% P2 Vekselventil T3 16

33 5.2.4 System 4 System med 1 tank, 2 pumper, 2 solfangere ( Øst / Vest ) og 3 følere. Med dette systemet kan ekstrafunksjon med en føler benyttes (termostat- eller kjølefunksjon). T2 T1 System 4 CTC FerroTerm R300 KEK P1 P3 T1 T2 T C C C P1 P3 ---% ---% T3 17

34 5.2.5 System 5 System med Green Innovation energitank, vekslerenhet for tappevann, varmtvannsbereder og luft / vannvarmepumpe med elektronikkstyring. Dette systemet benytter varmepumpen som tilskudd og som varmekilde i gråvær og som varmekilde om natten. Som backup er energitanken utrustet med elektriske elementer. I varmtvannsberederen er det et elektrisk element som hever temperaturen på tappevannet som legionellasikring. T1 1 System P KV P2 10 CTC FerroTerm 300S B4u CTC EcoLogic EXT B4o CTC 6 EcoTerm 400 CECE VVX T5 3 CTC EcoAir V3 T3 4 18

35 1 Kollektor T1 Føler kollektor P1 Pumpe solarautomatikk 2 Solarautomatikk P2 Vekselventil T5 Føler tur T3 Føler retur 3 Ekspansjonskar 4 Påfylling 5 Luftepotte 8 Retur gulvvarme 9 Sikkerhetsventiler 10 Blandeventil 12 Tappevannsenhet 13 Pumpe 14 Temperaturbegrenser 15 Sirkulasjonsvakt B4o Føler tur varmepumpe B4u Føler retur varmepumpe 19

36 5.3 Ekstra Når raden er valgt, trykk på for å aktivere menyvalget. Det finnes 3 ekstrafunksjoner å velge imellom. (Alle ekstrafunksjoner finnes ikke for alle systemer, se foregående sider). I fabrikkinnstilling er ekstrafunksjonene deaktivert. Termostatfunksjon Funksjonen har som hensikt å varme opp tanken når solenergien ikke strekker til. Forslag til varmekilde: Eksempler: Ekstern kjele Elektrisk kolbe ( OBS! denne får ikke mates direkte fra utgangsreleet, men via en kontaktor som styres av releet ). T1 Ekstrafunksjonen styrer pumpen for sirkulasjon mot ekstern varmekilde T3 P3 P1 T2 Kjølefunksjon Kjølefunksjonen kan benyttes for å kjøle ned tanken når solinstrålingen er høy. Funksjonen gjør det mulig å overføre varme til et annet varmelager, feks. et svømmebasseng. Se under punkt 4.8 hvordan funksjonen benyttes. T1 Ekstrafunksjonen styrer pumpe for oppvarming av svømmebasseng P1 T3 P3 T2 20

37 Differansereguleringsfunksjonen Diifferansereguleringsfunksjonen benyttes til å flytte varme mellom tanker, uavhengig av ladingen. Temperaturen i begge tankene måles og styringen flytter varme fra den varme tanken til den kalde tanken når det gis mulighet for det iht. de innstilte parameterene. (Se punkt 4.12) T1 Ekstrafunksjonen styrer pumpe for å varme opp en annen tank. P1 TW = T4 P3 TC = T3 T2 T1 Ekstrafunksjonen styrer pumpen for å varme opp solartanken, når solinstrålingen ikke er tilstrekkelig P1 TC = T3 TW = T4 ctc T2 Alternativt varmesystem med tank ( Olje, ved, pellets osv.). 21

38 5.4 Vakumrør Service Svensk System Ekstra av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmåler Sirkulasjon ( ltr. / min. ) 10 Velg raden Vakuumrør og trykk for å aktivere menyvalget. Trykk på for å velge ja om solfangere av typen vakuumrør skal benyttes. Funksjonen benyttes for å kunne oppdage temperaturøkningen på føleren selv når den ikke sitter montert direkte der temperaturøkningen foregår. Funksjonen kjører pumpen i 30 sekunder hvert 30. minutt, for å kunne oppdage om solinstrålingen er tilstrekkelig til å kunne starte ladiingen. 5.5 Beskyttelsesfunksjoner Service Svensk System Ekstra av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmåler Sirkulasjon ( ltr. / min. ) 10 Når raden er valgt, trykk på for å aktivere menyen. Beskyttelsesfunksjoner Kollektor Maks. temp Kjøling Frostbesyttelse 120 C maks. temp. Det er temperaturnivået i solfangere for å aktivere overopphetningsbeskyttelsen. (Innstilbar C. Fabrikkinnstilling 120 C) Overopphetningsbeskyttelsen til solfangeren er alltid aktiv. Beskyttelsen gjør at pumpen starter sirkulasjonen når solfangertemperaturen er over Maks.temp. pluss 10 C. (Pumpen stopper når temperaturen i tanken er kommet ned på 95 C). 22

39 5.5.2 Kjøling Når funksjonen kjøling er aktivert, er det også mulig å aktivere funksjonen returkjøling. Beskyttelsesfunksjoner Kollektor Maks. temp. Kjøling Returkjøling Frostbeskyttelse 120 C Kjølingen benyttes for å beskytte væsken i solfangeren og fungerer på følgende måte: Pumpe P1 eller P2 starter om temperaturen i solfanger T1 eller T2 overskrider innstillingen Maks. temp. selv om den innstilte maksimale temperaturen i tanken er blitt oppnådd. Sirkulasjonen stoppes når temperaturen i solfangeren har blitt redusert med 10 C Returkjøling Om temperaturen i tanken er over innstilt nivå ( 4.1 ) og temperaturen i solfangeren er 10 C lavere, aktiveres pumpen for å kjøle ned tanken gjennom solfangeren. Pumpen stopper når temperaturen i tanken er redusert til det innstilte maksimalnivå eller at temperaturdifferansen mellom tanken og solfangeren er mindre enn 2 C Frostbeskyttelse Om frostbesyttelse er valgt, så holdes temperaturen i solfangerene ( T1 ) og ( T2 ) over frostbeskyttelsestemperaturen ( se nedenfor ) ved å aktivere pumpe P1 eller P2. Funksjonen kan benyttes til å fjerne sne på solfangerene for å få øket effektiviteten. Væsken i solslyngen beskyddes mot frost. OBS!: Denne type av frostbeskyttelse egner seg ikke der det regelmessig er kaldt eller over lengre tidsperioder. Beskyttelsesfunksjoner Kollektor Maks. temp. Kjøling Returkjøling Frostbeskyttelse Temperatur frostbeskyttelse 120 C ja ja ja 3 C For å aktivere frostbeskyttelsen, trykk på eller for å velge raden Frostbeskyttelse, trykk på for å aktivere menyvalget, og siden på for å aktivere funksjonen. Nå kan frostbeskyttelsestemperaturen innstilles. ( Innstillbar -20 C til +7 C. Fabrikkinnstilling 3 C ). 23

40 5.6 Sirkulasjonsmåler Sirkulasjonsmåleren benyttes til energimåling og overvåkning. Om det ikke er installert sirkulasjonsmåler ( fabrikkinnstilling ) må mengden ( ltr. / min. )stilles inn i menyen med og. Informasjon om mengde finnes vanligvis på pumpen. ( innstilbar 1 til 100 ltr. / min. ). Fabrikkinstilling 10 ltr. / min. ). Service Svensk System Ekstra av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmålere Sirkulasjon ( ltr. / min. ) 10 Om det er innstallert en sirkulasjonsmåler, velg da ja og still inn antal liter pr. puls på sirkulasjonsmåleren med og. (Se sirkulasjonsmålerens datablad). (Innstilbar 1 til 25 ltr. / puls: Fabrikkinnstilling 10 ltr. / puls). Service Overvåkning av sirkulasjonen Svensk System Ekstra av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmålere ja Liter pr. puls 10 Sirkulasjonen i systemet overvåkes selv om det ikke er innstallert noen sirkulasjonsmåler. Temperaturdifferansen mellom solfangeren og tanken benyttes som en indikasjon om det er noe problem med sirkulasjonen. Om differansen er mer enn 60 C i mer enn 30 minutter, tolkes dette som om det er feil med sirkulasjonen. Om det er innstallert en sirkulasjonsmåler og det ikke er registrert noen sirkulasjon iløpet av 10 minutter etter at pumpen har startet, indikeres det at det er feil med sirkulasjonen. Om 60 C / 30 minutter-kriteriet inntreffer, stoppes styringen og man får opp en feilmelding i displayet. Men om det er innstallert en sirkulasjonsmåler, vises dette bare i displayet og styringen forsetter. Fabrikkinnstilling: Service System Ekstra av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmålere ja Liter pr. puls 10 Fabrikkinnstilling Om man ønsker å legge tilbake alle fabrikkinnstillingene, velg raden Fabrikkinnstilling og trykk på for å aktivere raden. Velg så ja med. Trykk så på noen ganger for å komme tilbake til hovedmenyen. 24

41 5.8 Reset driftstid Service System Ekstra av Vakumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmålere ja Liter pr. puls 10 Fabrikkinnstilling Om alle driftstider skal 0-stilles, trykk på for å aktivere raden. Velg så ja med. Trykk så på noen ganger for å komme tilbake til hovedmenyen. OBS! Denne funksjonen resetter alle totale driftstider. 5.9 Tid graf. temp: Se Temperaturer for utførlig forklaring Tid graf. drift: Se Driftstider for utførlig forklaring Kalibrering følere: Kalibrering følere Føler T1 Føler T2 Føler T3 Føler T4 Føler T5 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C I denne undermenyen er det mulig å kalibrere alle temperaturfølerene i systemet. OBS! Kontroller temperaturen med et kalbrert termometer før justeringen. (Områdekalibrering - 3 C til+ 3 C. Fabrikkinnstilling 0 C) 25

42 5.12 Prioritert tank ( Tilgjengelig bare i systemer med 2 tanker ( 2 og 3 )) I denne menyen velges hvilken tank som skal være prioritert i et 2 - tanksystem ( 1 eller 2 ). Om ladingen starter mot den ikke prioriterte tanken ( om den er kaldere ), veksles ladingen over til den prioriterte tanken når den ikke prioriterte tanken oppnår samme temperatur som den prioriterte. Når den prioriterte tanken kommer opp til maksimalt innstilt temperatur, veksles ladingen over til den ikke prioriterte tanken, som så lades ferdig. Service Sirkulasjon ( ltr. / min ) 10 Fabrikkinnstilling Resett driftstid Tid graf. temp. 5 m Tid graf operativ 1h Kalibrering følere Prioritert tank C / F Service Vannmengde ( ltr. / min. ) 10 Fabrikkinnstilling Resett driftstid Tid graf. temp. 5 m Tid graf operativ 1h Kalibrering følere C / F C 6 Spesialfunksjoner 6.1 Pumpemosjonering Pumpene mosjoneres i 15 sekunder om de ikke har vært i drift de seneste 48 timene. 6.2 Displaybelysning Displaybelysningen slukkes om knappene ikke har vært i bruk de siste 10 minuttene. 6.3 Sikkerhetsfunksjon For å unngå feilaktige endringer etter installasjonen, blokkeres parameterene System og Ekstra i 3 minutter etter spenningsetting. Om man skal endre, må styringen kobles ut og siden kobles inn i igjen. 26

43 7 Øvrig Resistanseverdier på Pt 1000 følere: ( Måles med et ohmmeter med følerene bortkoblet ) C 960 ohm 0 C 1000 ohm 10 C 1039 ohm 20 C 1077 ohm 30 C 1116 ohm 40 C 1155 ohm 50 C 1194 ohm 60 C 1232 ohm 70 C 1271 ohm 80 C 1309 ohm 90 C 1247 ohm 100 C 1385 ohm 120 C 1461 ohm 140 C 1535 ohm 27

44

45

46 Når det gjelder vannbåren varme ctc Ferrofil Tlf: Faks: Runnibakken 7, 2150 Årnes, Norge