CTC Solarautomatikk ASC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC Solarautomatikk ASC"

Transkript

1 Funksjon - Drift - Vedlikehold Aug. 2012

2

3 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Oslo, Akershus og Østfold Mobil: Fax: Avdeling Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Mobil: Fax: Avdeling VEST-NORGE Mobil: Fax Avdeling SØR-Norge Mobil: Avdeling MIDT - OG NORD-NORGE Mobil:

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Denne driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil for.

6

7 INNHOLDSFORTEGNELSE Montering Side 1 Sikkerhetsventil 1 Oppfylling, spyling og drenering 1 Justering av vannmengde 2 Ventiler tur / retur 2 Driftstrykk 3 Trykkfall 3 Viktige funksjoner / Tekniske data Side 4 Anslutninger følere og pumper 5 Presentasjon ( display, knapper og menyer ) 6 1. Meny temperaturer Side 7 2. Meny driftstider Side 8 3. Meny drift Side Automatisk drift / avstengt drift Manuell test 59 Forsettes neste side

8

9 INNHOLDSFORTEGNELSE forsetter 4. Meny innstillinger Side Maks. temp tank T Maks. tank T Min. tank Maks. temp tank T Maks. tank T Min. tank Min. omdreiningshastighet pumpe Min. hastighet pumpe 11 Termostatfunksjon Start Hysterese 11 Ekstra funksjon kjøling Start kjøling Hysterese kjøling 12 Funksjon differanseregulering Maks. temperatur kald tank Min. temperatur varm tank T maks T min Service 13 Språk Språk 13 System System System System System System System Ekstra Ekstra Vakumrør Vakumrør 22 Beskyttelsesfunksjoner Beskyttelsesfunksjoner Maks. temperatur Kjøling Returkjøling Frostbeskyttelse 23

10

11 INNHOLDSFORTEGNELSE forsetter 5. Service Side 24 Sirkulasjonsmåler Sirkulasjonsmåler 24 Fabrikkinnstillinger Fabrikkinnstillinger 24 Reset driftstider Reset driftstider 25 Grafisk visning temperatur Grafisk visning temperatur Se under meny Temperaturer 25 Grafisk visning drift Grafisk visning drift Se under meny Driftstider 25 Kalibrering av følere Kalibrering av følere 25 Prioritering av tank Prioritering av tank Spesialfunksjoner 26 Mosjonering av pumper Mosjonering av pumpe 26 Displaybelysning Displaybelysning 26 Sikkerhetsfunksjoner Sikkerhetsfunksjoner Øvrig 27 Pt 1000 følere 27 Resistanseverdier 27

12

13 Bak elektronikken er avluftningsrøret. 125 For anslutning ekspansjonskar Manuellavlufting Rør avlufting Anslutninger: 22 mm klemring Veggbrakett Vann / glykolblanding Veggmontering Fjern frontisolasjonen 5. Selve solarautomatikken 1 er en enhet med veggbrakett og bakre isolasjonsplate som skal festes fra fronten. Benytt veggplugger og skruer 2 ved montasjen. Monter sikkerhetsgruppen 3 på stussen (3/4)som kommer ut fra returen 4 over pumpen. I pakken som medfølger automatikken, finnes riktig pakning. Monter veggbraketten til ekspansjonakaret ved siden av automatikken. Pass på at den korrugerte slangen når frem både til anslutningen på automatikken og ekspansjonskaret. Anslutt så systemet til solenergikretsen. Frontisolasjonen settes på plass etter at systemet er fylt opp og tetthetskrontrollert,. For å få løs modulen fra veggbraketten: benytt en skrutrekker eller liknende til å fjerne de 2 fjærene på hhv tur- og returanslutningen. OBS! Nå er modulen løs. Pass på at den ikke tipper forover og ut av veggbraketten. Sikkerhetsventilen Fra sikkerhetsventilen bør det legges et rør med brutt avløp til sluk, for eventuelt å kunne fange opp glykolholdig vann fra sikkerhetsventilen. Koblingsplugg oppfylling, spyling og drenering Både sikkerhetsgruppen og sirkulasjonsvakten er utrustet med en mini-kuleventil for oppfylling, spyling og drenering av systemet 1

14

15 Justering av vannmengde (ltr. / min.) Vannmengden innstilles på reguleringsventilen med en umbrakonøkkel. Volumet (ltr. / min.) kan avleses direkte på en skala. Det fjærbelastede stempelet gjør at man kan justere vannmengden meget nøye. Skala mm Ventiler tur / retur For oppfylling, spyling og drenering av systemet, må ventilene åpnes. De er i åpen posisjon når kuleventilen er dreiet 45. Under drift skal ventilene være helt åpne. Kuleventil med innebygget tilbakeslagsventil på både tur- og returledningen. Gravity flow stop er integrert i kulen. Lekkasjesikring med O - Ring. Lekkasje nesten lik null. O - Ring 70 EPDM Klar for drift 45 Åpen 90 Stengt 2

16

17 12 10 Driftstrykk bar OBS! Trykk og temperatur må være innenfor grensene som er vist i diagrammet. Driftstemperaturer over 100 C kan medføre skade på utstyret Driftstemperatur C Reguleringsventil 0,5-7,0 ltr. / min ( Standard ) Kvs = 1,25 m 3 / h 2,0-16,0 Kvs = 2,25 m 3 / h 4,0-36,0 Kvs = 2,50 m 3 / h Totale trykkfall Solar 8000 ( Kvs = Vanstrømning generert av et trykktap på 1 bar målt på testpunkter når ventilen er fullt åpen ) Trykkfall mbar Gjennomstrømning ltr. / h 3

18

19 VIKTIGE FUNKSJONER Grafisk display med bakgrunnsbelysning. Lettanvendelig menysystem som navigeres ved hjelp av fire knapper. Valg av menyspåk. Energimåling og grensesnitt mot PC for å kunne lagre statistikk. Grafisk visning av logget temperatur, effekt, energi osv. Fem solfanger/tanksystem med flere ekstra funksjoner tilgjengelige. Fem temperaturfølere (Pt 1000). Inngang for sirkulasjonsmålere ( for energimåling ). To utganger med mulighet for turtallstyring av pumper. Mosjonering av sirkulasjonspumpe. En utgang for ekstrafunksjon Automatisk drift, avstengt eller manuell test. Overvåking av følere. Valg av solfangere: vakuumrør eller plane solfangere. Frost og overopphetninsbeskyttelse av solfanger Permanent minne for innstilling og registrerte data TEKNISKE DATA Omgivelsestemperatur 0-50 C Beskyttelsesklasse IP 40 Sikring 4A 250V ac ( 5 x 20 mm ) Matespenning 230Vac +/- 10% 50Hz Utganger: P1 ( Pumpe med turtallstyring ) Eksisterende pumpe i automatikk. P2 ( Ventil eller turtallstyrt pumpe avhengig av hvilket system som er valgt ) P3 ( Ekstra tillskuddsvarme, kjøling osv. ) Innganger: Triac 0,5A 230Vac Via et rele. T1 ( Kollektor 1 ). Pt 1000 T2 ( Kollektor 2 eller kollektor retur ). Pt 1000 T3 ( Tank 1 ) Pt 1000 T4 ( Styring ekstrafunksjon ) Pt 1000 T5 ( Tank 2 eller kollektor retur ) Pt 1000 T6 ( Sirkulasjonsmåler for energimåling ) Medfølgende følere: Impulstype 1 kollektorføler Pt 1000 ( 1,5mtr. 180 C 1 Tankføler Pt 1000 ( 3 mtr.105 C 1 Ekstraføler Pt 1000 ( 3 mtr. 105 C ) Softvare versjon Vises ved oppstart Versjon xxxxx 4

20

21 Anslutninger følere og pumper P1 P2 P3 T4 T5 T6 PE Felles 230V AC 50 Hz + PE T3 T2 T1 Føler anslutninger. Pumpe anslutninger. T1 T2 T3 T4 T5 T6 P1 P2 ( benyttes til vekselventilen ). P3 5

22 Display, knapper og menyer A 1 Skisse system 2. Indikering på at det foregår ladning fra kollektor til tank når dette symbolet vises.. 3. Viser temperatur på alle tilkoblete følere, hastighet på pumpe, aktuell effekt, og total energimengde som er ladet inn i tanken. A Knapper for navigering i menyer Hovedmeny: Temperatur Driftstider Drift Innstillinger Service Informasjon Trykk på for å komme inn i menyen. Hvilken meny som er aktiv, står i den øverste raden med svart bakgrunn. I menyen velges undermeny ved å flytte markøren med knappene eller ; Siden aktiveres undermenyen med. I alle menyene kan man trykke på for å gå opp et nivå i menysystemet. 6

23 1. Meny temperaturer Temperaturer T1 - Kollektor C T2 - Kollektor C Tank 1 bunn C Tank topp C I denne menyen vises alle aktuelle temperaturer. Om man vil se temperaturloggingen bakover i tid, velger man føler med eller. Når pilen peker på den føleren man vil se, trykker man på, så vises en graf over temperaturen på føleren Kollektor 1 0: C Flytt markøren ved å trykke på eller for å kunne se totalt logget tid. Når man kommer til slutten på vinduet, endres grafen for å vise ytterligere 100 punkter. Tidsbasen på grafen kan endres i menyen Service. ( 5.9 ). Service Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjionsmåler ja Liter pr. puls 10 Fabrikkinnstillinger Reset driftstid Tid graf temperatur 5 min. Trykk på eller for å velge Tid graf temp og trykk på for å aktivere menyvalget. Tidsbasen endres med og. Innstilling 1 til 60 minutter. Fabrikkinnstilling 5 minutter. Trykk på noen ganger for å komme tilbake til hoved menyen. 7

24 2. Meny driftstider Temperaturer Drift h Δt C Effekt kw Energi kwh Send til PC Fra denne menyen kan man se grafer over driftstid, Δt, effekt og energi. Det er også mulig å sende en energilogg til en PC med COM port. Til dette behøves det en sepparat interfacekabel. - + Drift 0:00h 0.0h Flytt markøren med eller for å se verdiene i hele grafen. Tidsbasen i driftsgrafen endres i menyen Service ( 5.10 ). Service Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmåler ja Liter pr, puls 10 Fabrikkinnstilling Resett driftstid Tid graf. temperatur 5 min. Tid graf drift 1h. Trykk på eller for å velge Tid graf drift og trykk på for å aktivere menyvalget. Tidsbasen endres med og. Innstilling 1 til 48 timer. Fabrikkinnstilling 1h. Trykk på noen ganger for å komme tilbake til hovedmenyen. 8

25 2. Meny drift Drift Automatikk Av Manuell test 3.1 Automatisk drift og Av For å aktivere automatisk drift, trykk på eller for å velge raden Automatikk og trykk så på for å aktivere valget. Samme prosedyre, men på raden Av stenger av driften. 3.2 Manuell test Manuell test Pumpe 1 0% Pumpe 2 ( eller ventil ) 0% Tank 0% T C T C T C T C T C I manuell test er det mulighet for å teste de utgangene som er aktive med i de systemer og ekstrafunksjoner som er valgt. Alle temperaturverdiene vises også. For følere som ikke er ansluttet, vises maksimalverdien. For å aktivere en utgang, velges rad med eller. Trykk på for å aktivere valget. Trykk så på eller for å aktivere utgangen. Turtallsregulerte pumper starter på laveste innstilte hastighet, innstilt i menyen Innstillinger ( 4.7 ) og økes opp til 100% i steg a 5% med. Manuell test Pumpe 1 90% Pumpe 2 0% Tank 0% T C T C T C T C T C OBS! Når man går ut av menyen, går utgangene automatisk til aktuell drift. Trykk på noen ganger for å komme tilbake til hovedmenyen. 9

26 4. Meny innstillinger I denne menyen finnes alle innstillbare parametere i systemet. En del parametere er ikke aktuelle for alle systemer. 4.1 Maks. temperatur tank 1: Maksimal temperaturen i tanken under normal drift. ( Innstillbar 15 til 95 C. Fabrikkinnstilling 65 C. 4.2 t Maks. tank 1: Temperaturdifferansen mellom kollektor ( T1 ) og tank1 (T3 ) er den verdien som gjør at pumpen starter ladningen mot tanken. (Innstillbar 3 til 40 C. Fabrikkinnstilling 7 C) 4.3 t Min. tank 1: Temperaturdifferansen mellom kollektor ( T1 ) og tank1 (T3 ) er den verdien som gjør at pumpen stopper ladningen mot tanken. (Innstillbar 2 til 13 C. Fabrikkinnstilling 3 C) Maks.temp Tank 1 Δt = T1 - T3 Kollektor T1 ( C ) Tank 1 T3 ( C ) Δt Maks. Δt Maks. Δt Min. Δt Maks. 100% 0% Turtallsregulering pumpe 4.4 Maks. temperatur tank 2: ( Bare system med 2 tanker ( 2 og 3 )). Maksimal temperaturen i tank 2. (Innstillbar 15 til 95 C. Fabrikkinnstilling 65 C) 4.5 Δt Maks. tank 2: ( Bare system med 2 tanker ( 2 og 3 )) Temperaturdifferansen mellom kollektor ( T1 ) og tank1 (T3 ) er den verdien som gjør at pumpen ( Pumpe 1 med system 2 og Pumpe 2 med system 3 ) starter ladningen mot tank 2. (Innstillbar 3 til 40 C. Fabrikkinnstilling 7 C) 4.3 Δt Min. tank 2: Temperaturdifferansen mellom kollektor ( T1 ) og tank1 (T3 ) er den verdien som gjør at pumpen stopper ladningen mot tanken. (Innstillbar 2 til 13 C. Fabrikkinnstilling 3 C) 4.7 Min.temperatur prioritert tank. ( Bare system med 2 tanker ( 2 og 3 )) Innstilling for å få definert hvilken temperatur den prioriterte tanken må oppnå, før ladingen mot den sekundære tanken tillates. (Innstillbar 0 C til Maks. temp. tank X, der X er den prioriterte tanken. ( Fabrikkinnstilling 0 C )). OBS! I et system med 2 tanker, lades tank 2 på samme måten som tank 1 ( se grafen ovenfor ), med det undtaket at det benyttes andre følere. Prioriteten mellom tankene stilles inn i meny Service (

27 4.8 Min. hastighet pumpe: Innstillinger Maks. temp tank 1 65 C Δt Maks. tank 1 7% Δt Min. tank 1 3% Maks. temp tank 2 65 C Δt Maks. tank 2 7 C Δt Min. tank 2 3 C Min. hastighet pumpe 100% Trykk på eller for å velge raden Min. hastighet pumpe og trykk på for å aktivere menyvalget. Minste hastighet på pumpen stilles inn med eller. (Innstilbar 30 til 100%. Fabrikkinnstilling 100%). Pumpens hastighet begynner å stege ned når Δt er under Δt Maks. og den innstilte min. hastigheten pumpe benyttes ved Δt min. Δt Maks. Δt område / 2 Δt Min. 100% Hastighet på pumper Min. hastighet pumpe Hastighetsområde / 2 OBS! Hastighetsregulering med fasestyring med triac. Kontroller før hastigheten endres: At pumpen kan hastighetsreguleres på denne måten. Minste hastighet på pumpen. At hastighetsvelgeren på pumpen er innstilt på høyeste hastighet. Termostatfunksjon: (Bare tilgjengelig om ekstra funksjonen termostat er valgt i meny 5.3 Ekstra). Temperatur i toppen av tank 1 T4 ( C ) T4 start + hysterese T4 start 4.9 Start: Ekstra P3 Ladingen starter når temperaturnivået i toppen av tanken ( T3 ) aktiverer pumpen ( P3 ) for å varme toppen av tanken. (Innstilbar 20 til 90 C. Fabrikkinnstilling 40 C) Hysterese Innstilling av hysterese for å stoppe varmetilførselen til toppen av tanken. (Innstilbar 2 til 30 C. Fabrikkinnstilling 10 C). 11

28 Ekstra funksjon kjøling: ( Bare tilgjengelig om ekstrafunksjon kjøling er valgt i meny 5.3 Ekstra ). Temperatur i toppen av tank 1 T4 ( C ) Kjøling start Kjøling stopp ( Start hysterese ) P Kjøling start: Det er temperaturnivået i toppen av tanken ( T4 ) som starter kjølingen av tanken ved hjelp av sirkulasjon med ekstrapumpen ( P3 ) mot et annet varmelager. (Innstilbar 20 til 90 C: Fabrikkverdi 10 C) Kjøling hysterese Innstilling av hysterese for å avslutte kjølefunksjonen. Kjølingen avsluttes når temperaturen i toppen av tanken ( T4 ) er under kjøling start minus hysterese (Stillbar 1 til 30 C. Fabrikkinnstilling 10 C). Funksjon differanseregulering: Bare tilgjengelign om ekstrafunksjonen diff.regler er valgt i menyen 5.3 Ekstra. Maks. kald tank Δt Maks. Varm tank TW Kald tank TC Min. varm tank Ekstra P Maks. kald tank: Maksimal temperatur i den kalde tanken. Om ( T4 = TC ) overskrider denne verdien, stoppes funksjonen. (Stillbar C. Fabrikkinnstilling 15 C ) Min. varm tank: Laveste temperaturen i den varme tanken. Om ( T5 = TW ) underskrider denne verdien, stoppes funksjonen ( Stillbar 0-95 C. Fabrikkinnstilling 15 C ) Δt Maks: Temperatursofskjellen mellom den varme og den kalde tanken, når pumpen ( P3 ) starter. (Stillbar 3 til 40 C. Fabrikkinnstilling 10 C) 4.15 Δt Min: Temperaturforskjellen mellom den varme og den kalde tanken når pumpen ( P3 ) stoppes. (Stillbar 2-30 C. Fabrikkinnstilling 5 C) 12

29 5 Service Service Svenska System Ekstra Av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmåler Sirkulasjon ( ltr. / min. ) Språk Trykk på eller for å velge raden Svenska og trykk deretter på for å aktivere menyen. Nå kan man bytte språk med å trykke på eller Tilgjengelige språk er Engelsk, Tysk, Fransk, Svenska 5.2 System Når raden System er valgt, trykk på for å gå inn i undermenyen. Det finnes 5 ulike system å velge imellom, med ulike muligheter for å legge til ekstrafunksjoner. ( Se 5.3 for en utførlig forklaring av ekstrafunksjonene: 13

30 5.2.1 System 1 Grunnsystem med 1 tank, 1 pumpe, 1 solfanger og 2 følere. Med dette systemet kan man velge å legge til ekstrafunksjoner med 1 eller 2 følere ( termostat-, kjøling-; eller differensereguleringsfunksjon ). T1 System 1 P1 CTC FerroTerm R300 KE T1 T C C P1 ---% T3 14

31 5.2.2 System 2 System med 2 tanker, 1 pumpe, 1 vekselventil, 1 solfanger og 3 følere. T1 System 2 P2 CTC EcoTerm 300 CEC P1 CTC FerroTerm R300 KE T1 T3 T C C C P1 ---% P2 Vekselventil T5 T3 15

32 5.2.3 System 3 System med 1 tank, 1 pumpe, 1 vekselventil, 2 solfangere ( Øst / Vest ) og 3 følere. Med dette systemet kan ekstrafunksjon med en føler benyttes (termostat- eller kjølefunksjon). T2 T1 P2 System 3 P1 CTC FerroTerm R300 KEK T1 T2 T C C C P1 ---% P2 Vekselventil T3 16

33 5.2.4 System 4 System med 1 tank, 2 pumper, 2 solfangere ( Øst / Vest ) og 3 følere. Med dette systemet kan ekstrafunksjon med en føler benyttes (termostat- eller kjølefunksjon). T2 T1 System 4 CTC FerroTerm R300 KEK P1 P3 T1 T2 T C C C P1 P3 ---% ---% T3 17

34 5.2.5 System 5 System med Green Innovation energitank, vekslerenhet for tappevann, varmtvannsbereder og luft / vannvarmepumpe med elektronikkstyring. Dette systemet benytter varmepumpen som tilskudd og som varmekilde i gråvær og som varmekilde om natten. Som backup er energitanken utrustet med elektriske elementer. I varmtvannsberederen er det et elektrisk element som hever temperaturen på tappevannet som legionellasikring. T1 1 System P KV P2 10 CTC FerroTerm 300S B4u CTC EcoLogic EXT B4o CTC 6 EcoTerm 400 CECE VVX T5 3 CTC EcoAir V3 T3 4 18

35 1 Kollektor T1 Føler kollektor P1 Pumpe solarautomatikk 2 Solarautomatikk P2 Vekselventil T5 Føler tur T3 Føler retur 3 Ekspansjonskar 4 Påfylling 5 Luftepotte 8 Retur gulvvarme 9 Sikkerhetsventiler 10 Blandeventil 12 Tappevannsenhet 13 Pumpe 14 Temperaturbegrenser 15 Sirkulasjonsvakt B4o Føler tur varmepumpe B4u Føler retur varmepumpe 19

36 5.3 Ekstra Når raden er valgt, trykk på for å aktivere menyvalget. Det finnes 3 ekstrafunksjoner å velge imellom. (Alle ekstrafunksjoner finnes ikke for alle systemer, se foregående sider). I fabrikkinnstilling er ekstrafunksjonene deaktivert. Termostatfunksjon Funksjonen har som hensikt å varme opp tanken når solenergien ikke strekker til. Forslag til varmekilde: Eksempler: Ekstern kjele Elektrisk kolbe ( OBS! denne får ikke mates direkte fra utgangsreleet, men via en kontaktor som styres av releet ). T1 Ekstrafunksjonen styrer pumpen for sirkulasjon mot ekstern varmekilde T3 P3 P1 T2 Kjølefunksjon Kjølefunksjonen kan benyttes for å kjøle ned tanken når solinstrålingen er høy. Funksjonen gjør det mulig å overføre varme til et annet varmelager, feks. et svømmebasseng. Se under punkt 4.8 hvordan funksjonen benyttes. T1 Ekstrafunksjonen styrer pumpe for oppvarming av svømmebasseng P1 T3 P3 T2 20

37 Differansereguleringsfunksjonen Diifferansereguleringsfunksjonen benyttes til å flytte varme mellom tanker, uavhengig av ladingen. Temperaturen i begge tankene måles og styringen flytter varme fra den varme tanken til den kalde tanken når det gis mulighet for det iht. de innstilte parameterene. (Se punkt 4.12) T1 Ekstrafunksjonen styrer pumpe for å varme opp en annen tank. P1 TW = T4 P3 TC = T3 T2 T1 Ekstrafunksjonen styrer pumpen for å varme opp solartanken, når solinstrålingen ikke er tilstrekkelig P1 TC = T3 TW = T4 ctc T2 Alternativt varmesystem med tank ( Olje, ved, pellets osv.). 21

38 5.4 Vakumrør Service Svensk System Ekstra av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmåler Sirkulasjon ( ltr. / min. ) 10 Velg raden Vakuumrør og trykk for å aktivere menyvalget. Trykk på for å velge ja om solfangere av typen vakuumrør skal benyttes. Funksjonen benyttes for å kunne oppdage temperaturøkningen på føleren selv når den ikke sitter montert direkte der temperaturøkningen foregår. Funksjonen kjører pumpen i 30 sekunder hvert 30. minutt, for å kunne oppdage om solinstrålingen er tilstrekkelig til å kunne starte ladiingen. 5.5 Beskyttelsesfunksjoner Service Svensk System Ekstra av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmåler Sirkulasjon ( ltr. / min. ) 10 Når raden er valgt, trykk på for å aktivere menyen. Beskyttelsesfunksjoner Kollektor Maks. temp Kjøling Frostbesyttelse 120 C maks. temp. Det er temperaturnivået i solfangere for å aktivere overopphetningsbeskyttelsen. (Innstilbar C. Fabrikkinnstilling 120 C) Overopphetningsbeskyttelsen til solfangeren er alltid aktiv. Beskyttelsen gjør at pumpen starter sirkulasjonen når solfangertemperaturen er over Maks.temp. pluss 10 C. (Pumpen stopper når temperaturen i tanken er kommet ned på 95 C). 22

39 5.5.2 Kjøling Når funksjonen kjøling er aktivert, er det også mulig å aktivere funksjonen returkjøling. Beskyttelsesfunksjoner Kollektor Maks. temp. Kjøling Returkjøling Frostbeskyttelse 120 C Kjølingen benyttes for å beskytte væsken i solfangeren og fungerer på følgende måte: Pumpe P1 eller P2 starter om temperaturen i solfanger T1 eller T2 overskrider innstillingen Maks. temp. selv om den innstilte maksimale temperaturen i tanken er blitt oppnådd. Sirkulasjonen stoppes når temperaturen i solfangeren har blitt redusert med 10 C Returkjøling Om temperaturen i tanken er over innstilt nivå ( 4.1 ) og temperaturen i solfangeren er 10 C lavere, aktiveres pumpen for å kjøle ned tanken gjennom solfangeren. Pumpen stopper når temperaturen i tanken er redusert til det innstilte maksimalnivå eller at temperaturdifferansen mellom tanken og solfangeren er mindre enn 2 C Frostbeskyttelse Om frostbesyttelse er valgt, så holdes temperaturen i solfangerene ( T1 ) og ( T2 ) over frostbeskyttelsestemperaturen ( se nedenfor ) ved å aktivere pumpe P1 eller P2. Funksjonen kan benyttes til å fjerne sne på solfangerene for å få øket effektiviteten. Væsken i solslyngen beskyddes mot frost. OBS!: Denne type av frostbeskyttelse egner seg ikke der det regelmessig er kaldt eller over lengre tidsperioder. Beskyttelsesfunksjoner Kollektor Maks. temp. Kjøling Returkjøling Frostbeskyttelse Temperatur frostbeskyttelse 120 C ja ja ja 3 C For å aktivere frostbeskyttelsen, trykk på eller for å velge raden Frostbeskyttelse, trykk på for å aktivere menyvalget, og siden på for å aktivere funksjonen. Nå kan frostbeskyttelsestemperaturen innstilles. ( Innstillbar -20 C til +7 C. Fabrikkinnstilling 3 C ). 23

40 5.6 Sirkulasjonsmåler Sirkulasjonsmåleren benyttes til energimåling og overvåkning. Om det ikke er installert sirkulasjonsmåler ( fabrikkinnstilling ) må mengden ( ltr. / min. )stilles inn i menyen med og. Informasjon om mengde finnes vanligvis på pumpen. ( innstilbar 1 til 100 ltr. / min. ). Fabrikkinstilling 10 ltr. / min. ). Service Svensk System Ekstra av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmålere Sirkulasjon ( ltr. / min. ) 10 Om det er innstallert en sirkulasjonsmåler, velg da ja og still inn antal liter pr. puls på sirkulasjonsmåleren med og. (Se sirkulasjonsmålerens datablad). (Innstilbar 1 til 25 ltr. / puls: Fabrikkinnstilling 10 ltr. / puls). Service Overvåkning av sirkulasjonen Svensk System Ekstra av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmålere ja Liter pr. puls 10 Sirkulasjonen i systemet overvåkes selv om det ikke er innstallert noen sirkulasjonsmåler. Temperaturdifferansen mellom solfangeren og tanken benyttes som en indikasjon om det er noe problem med sirkulasjonen. Om differansen er mer enn 60 C i mer enn 30 minutter, tolkes dette som om det er feil med sirkulasjonen. Om det er innstallert en sirkulasjonsmåler og det ikke er registrert noen sirkulasjon iløpet av 10 minutter etter at pumpen har startet, indikeres det at det er feil med sirkulasjonen. Om 60 C / 30 minutter-kriteriet inntreffer, stoppes styringen og man får opp en feilmelding i displayet. Men om det er innstallert en sirkulasjonsmåler, vises dette bare i displayet og styringen forsetter. Fabrikkinnstilling: Service System Ekstra av Vakuumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmålere ja Liter pr. puls 10 Fabrikkinnstilling Om man ønsker å legge tilbake alle fabrikkinnstillingene, velg raden Fabrikkinnstilling og trykk på for å aktivere raden. Velg så ja med. Trykk så på noen ganger for å komme tilbake til hovedmenyen. 24

41 5.8 Reset driftstid Service System Ekstra av Vakumrør Beskyttelsesfunksjoner Sirkulasjonsmålere ja Liter pr. puls 10 Fabrikkinnstilling Om alle driftstider skal 0-stilles, trykk på for å aktivere raden. Velg så ja med. Trykk så på noen ganger for å komme tilbake til hovedmenyen. OBS! Denne funksjonen resetter alle totale driftstider. 5.9 Tid graf. temp: Se Temperaturer for utførlig forklaring Tid graf. drift: Se Driftstider for utførlig forklaring Kalibrering følere: Kalibrering følere Føler T1 Føler T2 Føler T3 Føler T4 Føler T5 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C I denne undermenyen er det mulig å kalibrere alle temperaturfølerene i systemet. OBS! Kontroller temperaturen med et kalbrert termometer før justeringen. (Områdekalibrering - 3 C til+ 3 C. Fabrikkinnstilling 0 C) 25

42 5.12 Prioritert tank ( Tilgjengelig bare i systemer med 2 tanker ( 2 og 3 )) I denne menyen velges hvilken tank som skal være prioritert i et 2 - tanksystem ( 1 eller 2 ). Om ladingen starter mot den ikke prioriterte tanken ( om den er kaldere ), veksles ladingen over til den prioriterte tanken når den ikke prioriterte tanken oppnår samme temperatur som den prioriterte. Når den prioriterte tanken kommer opp til maksimalt innstilt temperatur, veksles ladingen over til den ikke prioriterte tanken, som så lades ferdig. Service Sirkulasjon ( ltr. / min ) 10 Fabrikkinnstilling Resett driftstid Tid graf. temp. 5 m Tid graf operativ 1h Kalibrering følere Prioritert tank C / F Service Vannmengde ( ltr. / min. ) 10 Fabrikkinnstilling Resett driftstid Tid graf. temp. 5 m Tid graf operativ 1h Kalibrering følere C / F C 6 Spesialfunksjoner 6.1 Pumpemosjonering Pumpene mosjoneres i 15 sekunder om de ikke har vært i drift de seneste 48 timene. 6.2 Displaybelysning Displaybelysningen slukkes om knappene ikke har vært i bruk de siste 10 minuttene. 6.3 Sikkerhetsfunksjon For å unngå feilaktige endringer etter installasjonen, blokkeres parameterene System og Ekstra i 3 minutter etter spenningsetting. Om man skal endre, må styringen kobles ut og siden kobles inn i igjen. 26

43 7 Øvrig Resistanseverdier på Pt 1000 følere: ( Måles med et ohmmeter med følerene bortkoblet ) C 960 ohm 0 C 1000 ohm 10 C 1039 ohm 20 C 1077 ohm 30 C 1116 ohm 40 C 1155 ohm 50 C 1194 ohm 60 C 1232 ohm 70 C 1271 ohm 80 C 1309 ohm 90 C 1247 ohm 100 C 1385 ohm 120 C 1461 ohm 140 C 1535 ohm 27

44

45

46 Når det gjelder vannbåren varme ctc Ferrofil Tlf: Faks: Runnibakken 7, 2150 Årnes, Norge

FDV-DOKUMENTASJON NOBB NRF CTC Solarautomatikk

FDV-DOKUMENTASJON NOBB NRF CTC Solarautomatikk FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 474 14 220 NRF 835 91 01 Varegr. 3016300 Solvarmeanlegg med tilbehør er en komplett utrustet enhet for styring av solkollektorer. Enheten er

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08

CTC. Optimajor GLP. Støpjerns lavtemperaturkjele. Montering - funksjon - drift og vedlikehold. 90-125 - 140 kw. www.ctc.no. Mai 08 CTC Optimajor GLP Støpjerns lavtemperaturkjele 90-125 - 140 kw Montering - funksjon - drift og vedlikehold www.ctc.no Mai 08 Leveres i Norge av: ctc FerroFIL AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.:

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

CTC Solarsystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no. Juni 2012

CTC Solarsystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no. Juni 2012 CTC Solarsystem 4 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 Leveres i Norge av: CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf 63 90 40 00 Faks 63 90 40 01 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brukermanual BM 10.B.3

Brukermanual BM 10.B.3 Energimåleren benyttes til å måle varmeenergi. Hovedsaklig er bruksområdet der det er et sentralt varmesystem med distribusjon til individuelle forbrukere som skal kunne måle og finansiere eget forbruk.

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2015 Ferroterm Kombi berederene Varmtvannsbereder for elektrisitet, kjelevannsoppvarming eller fjernvarme. Ferroterm

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold.

Laddomat 21. Termisk ladeventil. Funksjon - Drift - Vedlikehold. Laddomat 21 Termisk ladeventil Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Des. 2011 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Side 1 av 8 Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 4195 kwh ( Østlandet - 30

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoEl. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoEl. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoEl www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoEl CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Produktblad PB 2.P.17

Produktblad PB 2.P.17 Produktblad En enkel og monteringsvennlig shuntløsning! Multifloor er en pumpeshunt for vannbårne varmesystemer. En justerbar blandeventil, med håndratt, holder turtemperaturen stabil på ønsket verdi (avhengig

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system D FerroModul system D er velkjent

Detaljer

Ole Chr Bye A/S. Etablert 1912 Rakkestad i Østfold.

Ole Chr Bye A/S. Etablert 1912 Rakkestad i Østfold. Ole Chr Bye A/S Etablert 1912 Rakkestad i Østfold. Hvem er vi? 100 % eiet av Felleskjøpet Importør av Biovarmeprodukter, Hagemaskiner Korntørker, Vanningsmaskiner, Maskiner for frilands grønnsaksproduksjon,

Detaljer

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje LK El-kjel -,5 Utførelse LK El-kjel,5 kw er en veggfestet el-kjel, først og fremst tiltenkt varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme. LK El-kjel,5 kw leveres helt komplett. Kun vann og strøm

Detaljer

Monteringsanvisning MA 8.P.4

Monteringsanvisning MA 8.P.4 Monteringsanvisning Komponenter 1 Veggbrakett lang 2 Veggbrakett kort 3 Festeklemme 4 Sammenføyningsstykke 5 Union med anslutninger for div. utstyr 6 Fylle- og tappeventil 1R 7 PE 100 sveisestuss 63 x

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

CTC FerroModul System

CTC FerroModul System Plasseringsfleksibilitet FerroModul systemenes plasseringsfleksibilitet har ingen grenser, derfor kan vi med sikkerhet hevde at disse systemene ikke får noen bygningsmessige konsekvenser ved installasjonen.

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Vedovn Norma Idro Pergamena

Vedovn Norma Idro Pergamena Vedovn Norma Idro Pergamena Norma Idro er en ny vedovn med innebygget vannkappe som er under utvikling hos fabrikken, I tillegg til å varme opp rommet den står, er den tilkoblet det vannbårne systemet

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Living full of energy /7 Roth reguleringssystem kan innstilles på flere forskjellige måter når det skal fungere sammen med ekstern kjøling. Innstillingene

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

SMALHANS LEGIO dusjpanel er velegnet både for nyanlegg og ved renovering. Vanntilførsel ovenfra åpen eller skjult.

SMALHANS LEGIO dusjpanel er velegnet både for nyanlegg og ved renovering. Vanntilførsel ovenfra åpen eller skjult. SMALHANS LEGIO dusjpanel Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann SMALHANS LEGIO dusjpanel er velegnet både for nyanlegg og ved renovering. Vanntilførsel ovenfra åpen eller skjult. Beskrivelse Selvlukkende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Produktblad PB 10.B.2

Produktblad PB 10.B.2 Produktblad Funksjon Energimåleren G21 er beregnet for sentrale oppvarmingssystemer hvor varmeerngi avgis individuelt til ulike forbrukere, som f.eks. i leilighets- og kontorbygg. G21 er en kombinert måler

Detaljer

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection for innbygging Berederen passer inn i standard 0*0 cm skap og leverer mye

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM 2200 utførelse Komplett er et tre kombinasjons system som gir en mulighet til å fyre med ved, olje eller strøm.

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Intelli-heat Vakumrørsolfanger Vakuumrørsolfangerens (Intelli-heat) fordeler: ARNE BERGLI AS Arne Bergli AS

Intelli-heat Vakumrørsolfanger Vakuumrørsolfangerens (Intelli-heat) fordeler: ARNE BERGLI AS Arne Bergli AS Intelli-heat Vakumrørsolfanger Vakumsolfanger består av et indre og et ytre glassrør av høy kvalitet og utført i solid borosilikatglass med vakum i mellom som gir god isolering. Røret har samme oppbygging

Detaljer

LK Shunt UHP-6,3. Utførelse. Forutsetninger. Oppbygning

LK Shunt UHP-6,3. Utførelse. Forutsetninger. Oppbygning LK Shunt UHP-6, Utførelse LK Shunt UHP-6, er ment for systemer uten hovedpumpe og er ved levering utstyrt med termostatstyrt maksimalbegrensningsventil for sekundærtemperaturen samt hendel på styreventilen.

Detaljer