Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll"

Transkript

1 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Lørenskog brannstasjon Dato: Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Johansen Medlem SORUM Boye Bjerkholt Leder SKED Mette Korsrud Medlem LØR Ann-Marie Oppegaard Medlem LØR Øivind Sand Medlem RÆL Jan A. Mærli Medlem A/H Hans Aanerud Sauge Medlem A/H Mona Granbakken Medlem SORUM Anne-Karin Pettersen Medlem NITTEDAL John Ivar Rygge Medlem NITTEDAL Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Dalholt Medlem RÆL Tone Liljeroth Medlem SKED John Harry Skoglund Nestleder FET K Børge Nygård Medlem FET K Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Frank Ottesen Geir Dalholt RÆL Fra administrasjonen møtte: Navn Jan Gaute Bjerke Tore Servold Anita Eidsvold Grønli Andre som møtte: Navn Marit Helene Ekvoll Marion Hauan Gunnar Aasgard Stilling Brann- og redningssjef Avdelingssjef Møtesekretær Stilling Styreleder Revisor Eierstyringssekretær - 1 -

2 Saksnr. Innhold PS 14/5 Godkjenning av protokoll PS 14/6 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 14/7 Årsberetning og årsregnskap for 2013 PS 14/8 Referatsaker - 2 -

3 PS 14/5 Godkjenning av protokoll / Enstemmig vedtatt. Protokoll fra representantskapets møte godkjennes. PS 14/6 Godkjenning av innkalling og saksliste / Enstemmig vedtak. Innkalling og saksliste datert godkjennes. PS 14/7 Årsberetning og årsregnskap for /274 Brann- og redningsjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak: 1. Brannstyret avlegger årsberetning med årsregnskap for Med forbehold om revisjonens godkjenning tilrår brannstyret at representantskapet endelig godkjenner dette med følgende innstilling: Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr Av dette skyldes årets positive premieavvik til KLP kr Brannvesenets andel overskudd pålydende kr anbefales avsatt til disposisjonsfond 110-sentralens andel underskudd pålydende kr dekkes av disposisjonsfond Saksprotokoll i Brannstyret Se vedtak

4 Brannstyret avlegger årsberetning med årsregnskap for Med forbehold om revisjonens godkjenning tilrår brannstyret at representantskapet endelig godkjenner dette med følgende innstilling: Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr Av dette skyldes årets positive premieavvik til KLP kr overtid som følge av kurs og sykdom og vedtatt tiltakspakke for 110-sentralen, dekkes av 1. Representantskapet godkjenner årsberetning med årsregnskap for Årsregnskapet viser et brutto driftsunderskudd på kr overtid som følge av kurs og sykdom og vedtatt tiltakspakke for 110-sentralen, dekkes av Enstemmig vedtak. Forslag fra Rælingen kommune: 2. Det fremmes forslag om at 667 tkr av årsoppgjøret for brannvesendelen disponeres til å tilbakeføre midler til Rælingen kommune slik at alle eierkommunene har betalt etter samme fordelingsnøkkel i 2013, jfr. brev fra Rælingen datert Forslaget falt mot 1 stemme (RÆL). Forslag fra Rælingen kommune: 3. Selskapet utreder saken som en del av engangsoppgjøret mellom eierkommunene som følge av sammenslåing av selskapene

5 Forslaget ble enstemmig oversendt til styret. 1. Representantskapet godkjenner årsberetning med årsregnskap for Årsregnskapet viser et brutto driftsunderskudd på kr overtid som følge av kurs og sykdom og vedtatt tiltakspakke for 110-sentralen, dekkes av 2. Selskapet utreder saken (jf. forslag pkt. 2 fra Rælingen som falt) som en del av engangsoppgjøret mellom eierkommunene som følge av sammenslåing av selskapene. PS 14/8 Referatsaker / Ingen saker til behandling. Møte hevet kl Protokollen godkjennes elektronisk