Verditakst. Gjerdevegen Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn."

Transkript

1 Pb.106,6781 Stryn. Tlf Mob Fax Verditakst Gjerdevegen Nordfjordeid Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Oppdrag Befaringsdato: ,

2 Verditakst Gjerdevegen Nordfjordeid Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE Forutsetninger Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Mandat Verdifastsettelse av fast eiendom. Sammendrag/konklusjon Sammendrag: Kurant forretningsbygg som ligg fint til m.h.t.adm.bygg for kommunen, busstasjon og Rv1,men likevel noe utenfor tyngdepunktet for handel i Nordfjordeid sentrum. Generell markedsvurdering: Markedet for butikk og kontorer i Nordfjordeid idag er noe labert p.g.a.en stor del nye næringsbygg de senere år. Sammenlignbare priser: Det er beregnet noe lavere priser her enn i det mest senrale strøk av sentrum. Markedsverdi Konklusjon markedsverdi: Stryn, Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. 2 av 7

3 Rekvirent Rekvirert av: Adv.Per Maurset Besiktigelse, tilstede Dato: Dato: Jetmund Engelund Eigar Arne Hool Takstmann Tlf.: Terje Mårstøl Eigar Arne Hool Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Tidligere takst Andre dok./kilder: Eier Teknisk etat Kildehenvisninger Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon. Eier: Teknisk etat: Eiendomsdata Hjemmelshaver: Adresse, tomteareal, gårdsnr., bruksnr., konsesjonsforhold, regulering, kommuneplan, adkomst, tilknytning vann, tilknytning avløp, forsikringsopplysn. Hjemmelshaver, tomteareal Oscar Gjerde & Co ANS og Engelundbygget AS, 6770 Nordfjordeid. Tomt: Eiet tomt. Areal 890 m² Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Offentleg Vann: Offentleg Avløp: Offentleg Regulering: Ja Kommuneplan: Ja Forsikringsforhold Forsikringsselskap: if...skadeforsikring. Avtalenummer: Andre opplysninger Tomt: Tomten er flat med asfalterte trafikkareal. Beliggenhet: Ligg like ved Nordfjordeid sentrum ved Rv 1.50 m fra busstasjon. Parkering: Normal bra parkering på egen tomt,samt godt med kommunale plasser i nærområdet. 3 av 7

4 Bygninger på eiendommen Byggeår: Eier Ombygd: Ombygt/renovert deler av bygget i Gjenstående arbeider/vedlikehold Påkostninger: I 1994 ble deler av 2.etg renovert,samt at det ble foretatt oppussing av 1.etg. Vedlikehold: Normal bra vedlikeholdt bygning. Arealer og anvendelse Etasje 1. etasje 2. etasje 3. etasje Sum bygning Bruttoareal BTA m² Anvendelse 525 Gang m/trapp, forretningslokale m/kontor og lager,banklokaler m/kontor og sos rom,samt salgslokale,kontor,arbeidsrom,hwc,wc,kott og bod. 525 Gang m/trapp,kontorlokaler,møterom, serviceverksted,lager og wc. 240 Enkelt lager på kald loft KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt Bygningen er oppført med betongfundament og isolert betonggulv på sand-grunn.ytterveggene er dels betong,dels engelsk hullmur.etasjeskille er betongdekke og yttertak er tresperrer med kald-loft og tekt med eternitplater.innvendig er det for det meste malt glassfiberstrie og panel på vegger.gulvoverflater er for det meste vinylbelegg,teppe og betongflater.himling er dels systemhimling,dels malt betong.betongtrapp mellom 1.og 2.etg.,tretrapp mellom 2.og 3.etg.Enkel sanitærinstallasjon ved wc-er. 3 stk minikjøkken på sos.rom.elektrisk oppvarming og vent.anlegg ble installert i 1992 (ukjendt kvalitet).dels isolerglass (skiftet i 1988), dels enkle ruter. Vedlikehold: Enkelte overflater er noe slitt,men stort sett bra vedlikeholdt.det ble lagt nytt PVC belegg i butikk i 2002.Bygningen treng påkostninger,spesielt i 2.etg. og taktekkingen er "gått ut på dato". 4 av 7

5 Oversikt over leiekontrakter Bygning/areal Etg. m² Leie pr år /m² Opphør mnd/år Reg. % 12/2006 Faktisk m² /m² Beregnet leie pr år Fra mnd/år Reg. % 1/ Banklokale Nordea Sum: 1 Markedsleie/ledige lokaler Bygning/areal Etg. - Banklokale Nordea 1 - Butikklokaler u/innredning Kontorlokaler og lager 1 - Kontorlokaler/lager Kontorlokaler og lager 2 - Lager Lager 3 Sum: Kommentar kontrakt/arealer Kommentar leiekontrakter: Banklokalene er utleigd til Nordea i en leiekontrakt som er utgått og som har 3 mnd oppsigelse.ellers er nåværende leiekontrakt G-sport as gått ut.det er lite utleigd i 2.etg. 5 av 7

6 TOMTEVERDI Tomteareal: Tomteverdi: Tomteareal: Tomteverdi: 890 m² Sum normale byggekostnader: Fradrag for gjenst. arbeider, alder, forskriftskrav ol.: Teknisk verdi uten tomtekostnader: Tillegg for normale tomtekostnader: Teknisk verdi av takstobjektet: VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI Forutsetninger teknisk verdi Normale byggekostnader med fratrekk for elde og utidsmessigheter. Normale byggekostnader Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris. Teknisk verdi Grunnlag: Teknisk verdi: VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING Rentegrunnlag Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: - Inflasjon: 4,00 % -2,00 % Realrente: kalkulert 1,96 %, avrundet: 2,00 % 8,00 % Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: Brutto leieinntekter Arealtype Eiendommens arealtyper Leiekontrakter m² /m² Banklokale Butikklokaler u/innredning Kontorlokaler/lager Lager Sum: Leie pr år Fradrag i brutto leieinntekter Brutto leieinntekter: Fradrag: Forsikringspremie: Forvaltningskostnader pr.år: Avsetninger til løpende vedlikehold pr. år: Sum normale eierkostnader: 10,00 % Markedsleie/ledige lokaler Faktisk Ansatt Beregnet leie m² pr m² pr år av 7

7 Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Tomteverdi: Normale byggekostnader: Teknisk verdi: Kapitalisert verdi: På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Beregning av kapitalisert verdi Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd kapitalisert med 10,0 % gir (avrundet) KONKLUSJON MARKEDSVERDI Grunnlag for verdifastsettelsen: Markedsverdi: 7 av 7