Verditakst. med kontantstrømanalyse. Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik. Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verditakst. med kontantstrømanalyse. Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik. Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 Tore Hunds gt Narvik Mob / Fax Verditakst med kontantstrømanalyse Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE Utført av: Ingeniør MNTF / Takstmann Befaringsdato:

2 Verditakst Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Mandat Verditakst av Hovedveien 25 A og B. Sammendrag/konklusjon Sammendrag: Generell markedsvurdering: Annet: Eiendommen består av et næringsbygg / kontor / administrasjonsbygg i 2 etg. kjeller og loft i tillegg til lavfløy i 1 etg. og kjeller med garasje. Tomta er planert. Adkomst rundt bygningen. Lett tilgjengelig. Asfalterte biloppstillingsplasser på tomta. Beliggende sentralt i Kjøpsvik sentrum. Valgt ut fra beliggenhet, tilstand, attraktivitet og etterspørsel i markedet. NB! Brev fra Tysfjord kommune hvor de ønsker at utleier selger bygget slik at de kan bli løst fra leiekontrakten. Store deler av bygget har ikke vært benyttet de senere år. Det er kun kontordel 2etg. som for tiden er i bruk. Markedsverdi Tomten er festet og dette er det tatt hensyn til i verdiansettelsen. Konklusjon markedsverdi: Ingeniør MNTF / Takstmann 2 av 14

3 Rekvirent Rekvirert av: Nord-Salten aft AS v/skjalg Solhaug Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: - Skjalg Solhaug Tlf.: Bjørnar Nøys Tlf.: Ingeniør Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Skjøte Festekontrakt Forsikringsavtale Kvitt. off. avgifter EDR Andre dok./kilder: Dato Tinglyst dato. Brev fra Tysfjord Kommune. Leiekontrakt Annet Dato Dok.kilde automatisk lagt inn fra Dato Dato Bygningen er målt på stedet. Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse EDR Forsikringsavtale Kvitt. off. avgifter Leiekontrakt Brev fra Tysfjord Kommune. Festekontrakt Ant. sider Eiendomsdata Matrikkeldata: Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 Nord-Salten aft AS Festet tomt. Areal 600,6 m² Tomtestørrelse ref. eiendomsdata.no Ikke konsesjonspliktig eiendom Eiendommen ligger til offentlig vei / gate. Vann offentlig Avløp offentlig Strøket er regulert Festeforhold Inngått år: Neste regulering: Festetid utløper: Kommentar: År 1984 År 2012 År 2033 Bortfester: Norcem AS 3 av 14

4 Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Forsikringstype: Forsikringssum: Gjensidige Forsikring. Avtalenummer: Fullverdi Andre opplysninger Tomtens anvendelse: Beliggenhet: Beskrivelser: Parkering: Spesielle forhold: Tomta er planert. Adkomst rundt bygningen. Lett tilgjengelig. Beliggende sentralt i Kjøpsvik sentrum. Eiendommen består av et næringsbygg / kontor / administrasjonsbygg i 2 etg. kjeller og loft i tillegg til lavfløy i 1 etg. og kjeller med garasje. Asfaltert biloppstillingsplasser på tomta. Spesielle forhold: Det opplyses at det ikke er noe skjulte feil og mangler som ikke er opplyst i taksten. Bygninger på eiendommen Næringsbygg - Kontor / administrasjonsbygg Byggeår: Tilbygd: Oppgitt Garasje Byggeår: Oppgitt. Arealer og anvendelse Næringsbygg - Kontor / administrasjonsbygg - arealer Bruttoareal Bruksareal Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse Kjeller Gang, 3 lagerrom, lomp / garderobe, omkledningsrom m/ dusj, wc m/ servant, vaskerom, mellomgang til garasje Kjeller Trapperom / gang, 2 herre / 2 dametoaletter m/ servanter, garderobe, wc m/ servant, grovkjøkken, lagerrom. 1. etasje 8 7 Trappegang til 2etg. og kjeller. 1. etasje butikklokaler / kafe / anretning, spiserom, mellomgang, lagerrom, 1 kontor. Deler av lagerrom ca. 0,5m over 1etg. nivå. Dør fra lagerrom ut på mark. 2. etasje Trappegang, spiserom / kjøkken, 3 kontorer, bøttekott, wc m/ servant. Dør fra trappegang ut til luftebalkong. Loft Gang, hybelleilighet best. av entre, stue / kjøkken, 1 soverom, bad m/ dusjkabinett / wc / servant, 1 kott 2 m². Sum bygning Garasje - arealer Bruttoareal Bruksareal Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse Kjeller Garasje del av kjelleretg. Kjeller Overbygd nedkjørsel. Sum bygning av 14

5 Gjenstående arbeider/vedlikehold Gjenstående arbeider: Saltutslag i kjeller. Drenering må utbedres. Sprekk i betong-gulv i kjelleretg. Div. punkterte vinduer. Vinduer bør ettersees / eventuelt utskiftes. Knust vindu i 1 lagerrom. Balkongdør må justeres / eventuelt utskiftes. Misfarge i taktrobord. Lekkasje i taktekking. Lekkasje i takrenne. Utv. trapp fra overbygd lagerrom mangler. Sprekk i utv. murpuss. Endel skjevheter i konstruksjon. Div. innv. opp-pusssing må påregnes. Påkostninger: Utv. malt Nye vindskibord Laminatparkett i spiserom / kjøkken og 3 kontorer 2 etg Nytt minikjøkken på loft. Ny v.v.bereder 200 l KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Næringsbygg - Kontor / administrasjonsbygg Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Næringsbygg - Kontor / administrasjonsbygg Bygning, generelt Ingen krypkjeller. Overbygd inngangsparti 1 etg. Grovkjøkken i kjeller avstengt på takstdagen. Grunn og fundamenter, generelt Betong på grus / morene. Kjellergulv av betong. Lav takhøyde i deler av kjelleretg. 2,0 m. Grunnmur av betong / leca. Delvis isolert m/ tresonitt. Utgravd kjelleretg. / div. innredningsarbeid Sprekk i utv. murpuss. Saltutslag i kjeller. Sprekk i betong-gulv i kjelleretg. Drenering Drenering bør utbedres. Gulv på grunn Støpt gulv. Yttervegger Leca / betongstein. Isolert m/ papp / plater. Utv. vegger m/ pusset og malt betong. Påkostninger: Utv. malt Endel skjevheter i konstruksjon. Takkonstruksjoner Tretakkonstruksjon. Takkonstruksjon isolert m/ glava. Takkonstruksjon over del av lavfløy utskiftet Påkostninger: Nye vindskibord av 14

6 Misfarge i taktrobord. Taktekning og membraner Taktekking m/bølgeeternittplater / alu-plater. Avskallet maling på taktekking. Lekkasje i taktekking. Taktekking bør utskiftes. Vinduer Vinduer dobbelte og 2-lags og 3-lags isolerglass. Delvis utskiftet vinduer Div. punkterte vinduer. Knust vindu i 1 lagerrom kjelleretg. Vinduer må ettersees / eventuelt utskiftes. Overlys og takluker Luke til kaldloft. Ytterdører og porter Teak ytterdør til butikklokalet. Balkongdør må justeres / eventuelt utskiftes. Utvendige beslag Pipebeslag. Utvendig solavskjerming 5 markiser. Annen utvendig komplettering Takrenne / nedløp i stål utskiftet Takstige. Lekkasje i takrenne. Innvendige dører Branndør A-60 fra mellomgang til garasje Innv. gabondører. Utett rundt dør til lagerrom 1 etg. Overflater, generelt Oppforet tregulv i lagerrom 1 etg. Oppforet tregulv i kjelleretg. lavfløy. Belegg på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper Dør fra trappegang 2 etg. ut til luftebalkong. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Etg. skillere av trebjelkelag. Delvis isolert m/ min. ull. Vinylbelegg / linoliumsbelegg, laminatparkett. Påkostninger: Laminatparkett i spiserom / kjøkken og 3 kontorer 2 etg Noe knirk i gulv på loft. 6 av 14

7 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Vegger malt / tapetsert, malt glassfiberstrie, tekstiltapet, brystpanel, strietapet. Noe misfarging / fare for råte i dusjavdeling kjelleretg. Hybelleilighet trenger opp-pussing. Div. opp-pussing av 1 etg. må påregnes. Innv. slitte overflater. Malt glassfiberstrie i kjelleretg. buler. Overflater på innvendig himling Himling m/ malte sponplater, plastbelagte huntonittplater, heltrukne malte flater, malt panelhimling. Himling i bad loftsetg. sprukket. Svikt i bjelkelag/ himling mellom 1-2 etg. Himling i dusjavdeling kjelleretg. skadet. Sprekker mot listverk i himling i anretning 1 etg. som følge av svikt i bjelkelag. Misfarging i himling i herretoalett kjelleretg. Trapper og ramper Innv. trapp mellom 1-2 etg.-loft m/ vinylbelegg. Utv. trapp fra overbygd lagerrom mangler. Rekkverk, håndlister og fendere Malt liggende stålrør på luftebalkong 2 etg. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Teglsteinspipe. Fast inventar, generelt Skyllekar i vaskerom kjeller. Kjøkkeninnredning Minikjøkken m/ enkel innredning uten avtrekksvifte 2 etg. Forøvrig normal standard m/ avtrekksvifte. Kobberhette / fliser i butikk 1 etg. /tidligere pub / restaurant. Minikjøkken på loft m/ underskap. Ventilator og krydder / ventilatorskap. Påkostninger: Nytt minikjøkken på loft Skap og reoler Plassbygde garderobeskap på soverom loft. VVS-installasjoner, generelt Veggvifte på 1 kontor. Sanitærinstallasjoner, generelt V.v.bereder 200 l. ny V.v.bereder 200 l. fra Benkbereder på loft 116 l Kjelleretg. m/ omkledningsrom m/ dusj, wc m/ servant. Kjelleretg. m/2 herre / 2 dametoaletter m/ servanter. Loft m/ bad m/ dusjkabinett / wc / servant / opplegg for vaskemaskin. Sanitærutstyr fra av 14

8 Påkostninger: Ny v.v.bereder 200 l Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Rør-opplegg fra Utv. vann / avløp frem til hovedsystem i gatelegemet Armaturer for sanitærinstallasjoner Eldre armaturer. Brannslokking, generelt 4 pulverapparater. Belysningsutstyr Fastmonterte lysarmaturer. Elvarme, generelt Elektrisk. Tavle delvis m/ automatsikringer. El-anlegg fra Varmeovner 8 panelovner. Reflektorovn på bad loft. Utendørs, generelt Utfellbar brannstige. Bearbeidet terreng, generelt Adkomst rundt bygningen. Annen terrengbehandling Tomta er planert / flat tomt. Utendørs VA Utv. vannkran. Utendørs lys 4 utelamper. Plasser Asfalteret biloppstillingsplasser på tomta. Garasje Lokalisering Garasje Bygningsdel/beskrivelse Bygning, generelt Garasje som del av kjelleretg. Overbygd nedkjørsel til garasje m/ to-fløyet port. Grunn og fundamenter, generelt Betong på grus / morene. Grunnmur av betong / leca. Sprekk i grunnmur til garasjedel. Gulv på grunn Støpt gulv. Yttervegger Betong. Ytterdører og porter To-fløyet port. 8 av 14

9 Overflater, generelt Gipsplatehimling. Annen vannbehandling Varmt vann innlagt i garasje. Elvarme, generelt Innlagt strøm. Varmeelementer for innebygging Varmekabel nedstøpt i garasjegulv og i nedkjørsel til garasje. Andre installasjoner, generelt Grunnvannspumpe / brønn i garasje. Veier Nedkjørsel til garasje. 9 av 14

10 KONTRAKTER/AREALER Markedsleie/ledige lokaler Bygning/areal Etg. m² faktisk /m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. % Næringsbygg - Kontor / administrasjonsbygg - Disp.areal tidligere butikk / restaurant - Hybelleilighet Hybelleilighet - Kontor Kontor Sum: Kjeller Loft Garasje - Garasje Garasje Sum: Total: Kommentar kontrakt/arealer Kommentar leiekontrakter: Leiekontrakt mellomnord-salten aftlag AL / heretter kalt utleier og Tysfjord Kommune / heretter kalt leietaker. Leieforholdet løper i 10 år fra av 14

11 TOMTEVERDI Tomteareal: Tomteverdi: Tomteareal: Tomteverdi: 601 m² Sum normale byggekostnader: Sum normale byggekostnader: Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Teknisk verdi uten tomt: Tillegg for normal tomteverdi (uten hensyn til festeforh.): Teknisk verdi av takstobjektet: VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI Normale byggekostnader Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris. Næringsbygg Kontor / administrasjonsbygg Garasje Teknisk verdi Grunnlag: Teknisk verdi: VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING Rentegrunnlag Forutsetning og begrunnelse for valg av kapitaliseringsrente: Renterisiko fordeles på rente og inflasjon (hhv 2% og 1%),fast i.hht.instruks. Objektrisiko henspeiler den risiko som ligger i investering i fast eiendom generelt(1%-2%) Markedsrisiko reflekterer henspeiler den risiko som ligger i leieavtaler og leiepriser for denne eiendommen(1%-2%). Byggrisiko reflekterer forhold ved bygnigen på eiendommen, med hensyn til tilstand, kurans, attraktivitet, eksponering, utseende mm. (0%-4%) Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: - Inflasjon: 3,50 % -2,50 % Realrente: kalkulert 0,98 %, avrundet: Renterisiko Objektrisiko Markedsrisiko Byggrisiko 1,00 % 3,00 % 2,00 % 2,00 % 1,50 % Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 9,50 % 11 av 14

12 Brutto leieinntekter Arealtype Eiendommens arealtyper Leiekontrakter m² /m² Leie pr år Disp.areal Garasje Hybelleilighet Kontor Sum: Fradrag i brutto leieinntekter Brutto leieinntekter: Fradrag: Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: Årlig festeavgift: Forsikringspremie: Forvaltningskostnader pr år: Driftskostnader: Avsetninger til løpende vedlikehold pr år: Markedsleie/ledige lokaler m² /m² Leie pr år faktisk ansatt beregnet Sum normale eierkostnader: Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Beregning av kapitalisert verdi Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd kapitalisert med 9,5 % gir (avrundet) av 14

13 VERDIGRUNNLAG - KONTANTSTRØMANALYSE Nøkkeltall Nøkkeltall Inntektsutvikling: Kostnadsutvikling: Realavkastningskrav: Diskonteringsrente: Generell ledighet: Generell ledighet fom år: Beregning av nåverdi År Leieinnt Sum beregnet nåverdi: Restverdi ( /9,5%): Nåverdi av restverdi: Sum beregnet nåverdi: Normale eierk Spesielle kostn. 2,00 % 3,00 % 9,50 % 12,00 % 10,00 % 2010 Gener. ledighet Endring likv. Beregn. nåv KONKLUSJON MARKEDSVERDI Grunnlag for verdifastsettelsen: Markedsverdi: Tomteverdi: Normale byggekostnader: Teknisk verdi: Kapitalisert verdi: Beregnet nåverdi: Yield: % ,7 På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: av 14

14 14 av 14

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO Postboks 166 1112 Oslo 95774181 Verdi- og lånetakst over andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162 Erlends vei 40 0669 OSLO Gårdsnr. 140 Bruksnr. 37 Leilighet nr. 150 Andelsnr.: 99 OSLO KOMMUNE Utført

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

FANTASTISK SKITERRENG

FANTASTISK SKITERRENG a SYNNFJELL GEITLIA ENKEL HYTTE SELGES BILLIG- USJENERT BELIGGENHET FANTASTISK SKITERRENG PRISANTYDNING: 300.000 PRIMÆRROM: 40 KVM VISNING: ETTER AVTALE MED SELGER Informasjon om hytta: Beskrivelse: Enkel

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

SANDAKER. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204 VÅR REF: E.741.08.11.

SANDAKER. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204 VÅR REF: E.741.08.11. ADRESSE: SANDAKER 2 ROMS ANDELSLEILIGHET MED FIN PLANLØSNING Nils Huus gate 4, 0482 Oslo Andel 214 i Amtmann Meinichsgt. 15 Borettslag, org. nr. 988871834 BTA/ PRIMÆR ROM: 60/51 m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov MAJORSTUEN 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov ADRESSE: Trudvangveien 39, 0363 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 46, bnr. 15, aksje nr. 330-332, leilighet 45 BTA: 60 m 2 PRIMÆR ROM: 49 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Omkostninger: kr 2,5% + kr. 3655,Oppdragsnummer: 5411065 2 Nøkkelinformasjon Teknisk verdi 1: (gnr 67 bnr1) Kr 9.020.000,- Teknisk verdi 2: Kr.2.480.000,- (gnr67

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Ruseløkka. 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum

Ruseløkka. 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum Ruseløkka 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum ADRESSE: Observatoriegata 10, 0254 Oslo. BETEGNELE: Gnr. 209, bnr. 248, aksje nr. 103. BTA: 20 m 2 BRA(PRIMÆR ROM): 18 m 2 TAKSTVERDIER: Vt: Kr. 950.000,-/Lt

Detaljer