Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer!"

Transkript

1 Foredling & Kvalitet Eie eller leie - du bestemmer! Straumeveien Attraktive kontorlokaler Kontor / Salgslokale like ved Nordåsvannet

2 Foredling & Kvalitet Nabolagsprofil TM Straumeveien Straumsgrend BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Bydel Grunnkrets Kirkesogn Steder i nærheten Straumebroen Bønes kirke Straumebroen Bergen Fyllingsdalen Straume Bønes 0,8 km* 1,2 km* 0,8 km* Transport Flyplass Bergen Flesland 7,5 km Sentralstasjon Bergen 9,5 km Bussholdeplass Straume (Straumeveien, Fana) 0,1 km* Idrett/friluft Idrettsanlegg Bønes idrettshall 1,3 km* Bønes fotballbane 1,3 km* Treningssenter Bergen Racketsenter 1,3 km* Skoler Søreide skole (1-7 kl.) Bønes skole (1-7 kl.) Ortun skole (8-10 kl.) Lynghaug skole (8-10 kl.) Storetveit skole (8-10 kl.) Fyllingsdalen videregående skole Fana gymnas Barnehager Våtun barnehage al (1-6 år) Bønes menighets barnehage (0-6 år) Våkleivbrotet barnehage (0-6 år) 1,3 km* 1,7 km* 3,0 km 4,3 km 5,6 km 3,2 km 5,6 km 0,4 km* 1,3 km 1,4 km Varer/tjenester Kjøpesenter Oasen Bydelsenter 3,8 km Postkontor Spar Bønes 0,7 km* Apotek Alliance apotek Fyllingsdalen 3,8 km Vinmonopol Fyllingsdalen Vinmonopol 3,8 km Dagligvare Spar Bønes 0,7 km* Kiosk/video Mix Bergen Racketsenter 1,3 km* Bensin Shell Bønes 0,6 km* DEMOGRAFI KART Nøkkelopplysninger for nabolaget (Straume grunnkrets) Andel menn 50,4% Andel kvinner 49,6% Gj. snitt alder menn 39 år Gj. snitt alder kvinner 39 år Husholdninger med barn: 51,2 % Husholdninger uten barn: 48,8 % Gj. snitt byggeår: 1966 Gj. snitt tomtestørrelse: 924 kvm 16.4% 16.0% 15.4% 7.7% 8.8% 9.3% 23.2% 17.7% 18.0% 14.2% 16.1% 12.7% 38.5% 41.5% 44.6% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) Område Personer Husholdninger Kommune: Bergen Bydel: Fyllingsdalen Grunnkrets: Straume Kilde: SSB 2007 Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Aktiv Eiendom v/proaktiv Næringsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS Copyright Eiendomsprofil AS 2008

3 Budskjema Bud på eiendommen: Undertegnede 1: Undertegnede 2: Personnr. Personnr. Adresse: Tlf: Mobil: Epost: Gir herved bindende bud stort: kr. skriver kroner: På overnevnte eiendom med tillegg av overdragelsesomkostninger jfr. salgsoppgave. Ønsket overdragelse: Budet gjelder til og med den kl. Kjøper bekrefter å ha gjort seg kjent med salgsoppgave og vedlegg. Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er juridisk bindende for burgiver straks budet er kommet til selgers kunnskap, frem til akseptfristen, Eiendommen er besiktiget av undertegnede Sted den dato underskrift (budgiver 1) underskrift (budgiver 2) På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner: dato: budfrist: Oppgjør / skjøte utføres av Storbergen Eiendom v/ Ellen Økland. Faxnr (NB: Budskjema kan ikke sendes på epost.) Foredling & Kvalitet Troldhaugveien 35, 5232 Paradis telefon epost:

4 Foredling & Kvalitet FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING 1. På forespørsel skal publikum få vite om det foreligger bud på en eiendom. Relevante forbehold skal samtidig oppgis. Det er kun skriftlige bud eller skriftlig bekreftede bud som betegnes som bud. Endringer i skriftlig inngitt bud kan skje pr. telefon eller telefaks til oppdragsansvarlig. Informasjon om bud som ikke er formidlet til selger på grunn av 24-timers budfrist i forbrukerforhold gis ikke ut på forespørsel. Etter avsluttet salg kan budgiver kreve fremlagt budjournal over alle bud oppdragsansvarlig har mottatt. 2. Bud inngis til oppdragsansvarlig som formidler disse videre til oppdragsgiver Det høyeste bud skal alltid på forespørsel oppgis. Budgivere skal under budrunden være konfidensielle overfor andre enn oppdragsgiver. 3. Eiendomsmeglingsforskriften 6-3, 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli formidlet til selger under budgivning. Utenfor forbrukerforhold anbefaler vi at budgiver setter en budfrist på minimum 24 timer. 4. Budgivere bør ikke sette en kortere akseptfrist enn at oppdragsansvarlig har mulighet til å informere samtlige interessenter til eiendommen. Det skal ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere, for eksempel Ingen andre budgivere skal vite om budet. o.l. 5. Budgivers første bud skal være skriftlig. Senere endringer i budet kan gis muntlig.. Slike endringer bør ikke gis pr e-post, SMS meldinger eller til telefonsvarer, da risikoen for at de ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Budets innhold: Vær nøyaktig ved utfylling av bud. Budene bør minimum inneholde i tillegg til eiendommens adresse, budgivers navn, adresse, , tlf.nr etc, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold. Dersom visse forhold må oppfylles før bindende avtale inngås - må dette oppføres som forbehold. Dette kan gjelde spesielle forbehold ved eiendommen, usikkerhet vedrørende finansiering, eller ved salg av nåværende bolig. Vær oppmerksom på at en finansieringsplan ikke er et finansieringsforbehold. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. oppmerksom på at bud som er iht. 24-timers regelen kan aksepteres av selger før akseptfristen utløper. Budgivere oppfordres også på egen hånd å ta initiativ til å holde seg orientert om budrunden, da det ikke er garanti for at oppdragsansvarlig til enhver tid klarer å få gitt informasjonen videre. 10. Når et bud er akseptert, er selger bundet, og øvrige budgivere skal varsles snarest. Varsel om at bud er akseptert frigjør andre budgivere selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt. Som kjøper vil du få forelagt budjournal når handel er kommet i stand. Som budgiver har du rett til å få kopi av budjournalen i anonymisert form. Dersom det er viktig for en budgiver å bevare sin anonymitet bør budet fremmes gjennom advokat som kan bekrefte at budet er reelt. I spesielle tilfeller kan oppdragsansvarlig skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom 2. Når et bud er innsendt til oppdragsansvarlig og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan ikke budet kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig, dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom. 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper(såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 7. Oppdragsansvarlig vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren. 8. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp. Dette gjelder selv om høyere bud kommer inn. Man må derfor ikke by på flere eiendommer samtidig. 9. Oppdragsansvarlig skal så langt som mulig holde budgiver orientert om nye og høyere bud. Selgeren står fritt til å akseptere, eventuelt forkaste ethvert bud. Det gjøres spesielt

5 Byggmester/Takstmann Heine Skage Hamreveien Kalandseidet Telefon: Fax: Verditakst Kontorbygg Straumeveien STRAUMSGREND Gårdsnr. 121 Bruksnr BERGEN KOMMUNE Utført av: Heine Skage Byggmester/Takstmann Befaringsdato:

6 Byggmester/Takstmann Heine Skage Verditakst Kontorbygg Straumeveien STRAUMSGREND Gårdsnr. 121 Bruksnr BERGEN KOMMUNE Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Andre forutsetninger/opplysninger Takstkonklusjonen tar hensyn til både nettokapitalisering og teknisk verdi. På grunn av attraktiv beliggenhet er markedsverdien vurdert til å ligge høyere enn nettokapitalisering av antatte leieinntekter. Lokalene blir ledige i løpet av sommeren Dagens leiekontrakter er ikke vurdert. Mandat Oppdraget er å vurdere markedsverdien i forbindelse med salg i det åpne markedet. Sammendrag/konklusjon Sammendrag: Bygning over to etasjer oppført i trekonstruksjon i I tillegg er det kjeller under deler av huset. Opprinnelig var det kafe og selskapslokaler i 1. etasje. Er seinere bygget om til kontorformål. Hovedinntrykket er at bygningen fremstår som et bra kontorbygg med fleksible og gode løsninger. Dels store kontorer som kan benyttes til flere arbeidsplasser. Generell markedsvurdering: Bygningen er godt vedlikeholdt. Kontorlokalene har god standard. Kjelleren består dels av innredet areal og dels av enkle kjellerrom. Eiendommen har attraktiv beliggenhet som nærmeste nabo til Fagernes Yacht Club. Tomt med strandlinje til Nordåsvannet. Kurant eiendom med flere bruksmuligheter. Markedsverdi Konklusjon markedsverdi: Kr Bergen, Heine Skage Byggmester/Takstmann Gyldig rapport skal være på NTFs fargede originalpapir for rapportsikring. Bef.dato: Side: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt m.fl. 2 av 8

7 Byggmester/Takstmann Heine Skage Eiendom: Gårdsnr. 121 Bruksnr KOMMUNE BERGEN Adresse: Kontorbygg - Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND Rekvirent Rekvirert av: Ove Ellingsen Eiendom AS Besiktigelse, tilstede Dato: - Leietaker Dato: Heine Skage Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Grunnbokutskrift Dato ajour Ubekreftet utskrift. Situasjonskart Fra internett Byggetillatelse Dato Bruksendring til næringslokaler. Andre dok./kilder: Infobank Dato Utskrift fra infotorg/eiendomsregisteret Eiendomsdata Hjemmelshaver: Ove Ellingsen Eiendom AS Tomt: Eiet tomt. Areal 578 m² Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Nei Privat. Kort avstand til offentlig vei. Tilknyttet offentlig ledningsnett. Tilknyttet offentlig ledningsnett via privat ledning og kloakkpumpe. Reguleringsstatus er ikke kontrollert. Forsikringsforhold Kommentar: Andre opplysninger Tomtens anvendelse: Beliggenhet: Konstruksjoner og installasjoner: El-tilknytning, tele og data: Parkering: Miljø/forurensning: Forsikringspolise er ikke fremlagt. Vestvendt skrånende tomt med strandlinje til Nordåsvannet. Flislagt skjermet terrasse mot syd på ca. 70 m². Vestvendt uteareal ned mot Nordåsvannet. For øvrig opptar bygningen det meste av tomten. Eiendommen har sentral og god beliggenhet like ved Straumeveien, som nærmeste nabo til Fagernes Yacht Club. Lett adkomst. Det er kort kjøreavstand både til Bergen sentrum og til Kokstad-Sandsliområdet. Bygningen er vestvendt med gode solforhold og pen utsikt over Nordåsvannet. Tekniske installasjoner med vanlig god standard. Disse er ikke spesielt vurdert i denne rapporten. Tilpasset dagens drift. Parkering på nabotomten tilhørende Fagernes Yacht Club. Det foreligger en avtale som gir eiendommen rett til å bruke parkeringsplassen innenfor vanlig kontortid. Det er ikke vurdert om det har vært, eller er, forurensende virksomhet på eiendommen. Gyldig rapport skal være på NTFs fargede originalpapir for rapportsikring. Bef.dato: Side: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt m.fl. 3 av 8

8 Byggmester/Takstmann Heine Skage Eiendom: Gårdsnr. 121 Bruksnr KOMMUNE BERGEN Adresse: Kontorbygg - Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND Utbyggingspotensiale: Er ikke vurdert. Bygninger på eiendommen Næringsbygg Byggeår: Byggeår fra eiendomsregisteret Arealer og anvendelse Næringsbygg - arealer Bruttoareal Bruksareal Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse Underetasje Gang, lager, arkiv og diverse kjellerrom. Takhøyden er ca. 2 meter. 1. etasje Inngangsparti, resepsjon, 3 toaletter, gang, bøttekott, lager/verksted, kjøkken, kontorer og uisolert lager/varemottak. 2. etasje Gang, WC/dusj, datarom, møterom og 15 kontorer. Utgang til balkong og flislagt terrasse. Sum bygning Gjenstående arbeider/vedlikehold Gjenstående arbeider: Påkostninger: Vedlikehold: Ingen spesielle gjenstående arbeider. Det er ikke gjort påkostninger av betydning de siste årene. Virker godt vedlikeholdt. Eiendommen er vurdert i den stand den var på befaringsdagen. KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Næringsbygg Lokalisering Næringsbygg Bygningsdel/beskrivelse 210 Grunn og fundamenter, generelt Bygningen står på antatt fjell og faste masser. Grunnmuren er oppført i betong. Blindkjeller under deler av huset. Vedlikehold: Blindkjelleren er delvis inspisert. 221 Gulv på grunn Støpt gulv i kjelleren. 224 Frittbærende dekker Bygningen har etasjeskillere utført i tre. 225 Yttervegger Ytterveggene er oppført i trekonstruksjon. Utvendig er det liggende kledning. Inngangspartiet er oppført i teglstein. Gyldig rapport skal være på NTFs fargede originalpapir for rapportsikring. Bef.dato: Side: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt m.fl. 4 av 8

9 Byggmester/Takstmann Heine Skage Eiendom: Gårdsnr. 121 Bruksnr KOMMUNE BERGEN Adresse: Kontorbygg - Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND Vedlikehold: Godt vedlikeholdt kledning. 227 Takkonstruksjoner Saltak bygget opp med sperrer. Vedlikehold: Selve takkonstruksjonen er bygget inn og lar seg ikke kontrollere. 232 Taktekning og membraner Taket er tekket med Decra stålpanner. 233 Vinduer Terrassedører og vinduer har to lags isolerglass i trekarmer. Vedlikehold: Vinduer med varierende alder. De fleste er fra 1990-årene. Skade på terrassedør mot syd i 2. etasje. 235 Ytterdører og porter Hovedinngangsdør i aluminium. For øvrig ytterdører i tre. Uisolert lager/varemottak har leddport i aluminium. Vedlikehold: Nyere standard. Godt vedlikeholdt. 244 Innvendige dører Innvendig dører av varierende type. 245 Himlinger inklusive taklister Himlingene har malte takplater, malte flater og systemhimling. 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Gulvene har fliser, parkett, laminat og teppe. Skifer i inngangspartiet. Vedlikehold: Normal bruksslitasje. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Innvendige veggoverflater har i hovedsak malt strie og malt panel. Dels flislagte vegger på toaletter. 262 Balkonger Vestvendt balkong i trekonstruksjon på 15 m². 265 Piper, plassbygde ildsteder m.v. Huset har murt teglpipe. Det er ikke montert ildsted. 272 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning med lyse laminatfronter. Benkeplate i laminat. Rommet har integrert komfyrtopp og opplegg for oppvaskmaskin. Vedlikehold: Kjøkkenet har normal bruksslitasje. 310 Sanitærinstallasjoner, generelt 3 wc med toalett og servant. Dusj/wc har toalett, servant og dusjkabinett. Vedlikehold: Normal bruksslitasje. Synlig rørføring i kjelleren er betydelig oppgradert. Gyldig rapport skal være på NTFs fargede originalpapir for rapportsikring. Bef.dato: Side: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt m.fl. 5 av 8

10 Byggmester/Takstmann Heine Skage Eiendom: Gårdsnr. 121 Bruksnr KOMMUNE BERGEN Adresse: Kontorbygg - Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND 320 Varme, generelt Hovedsakelig elektrisk oppvarming med panelovner. Varmekabler i flere gulv. Varmepumpe er montert. 400 Elkraft, generelt El.anlegget har sikringsskap med automatsikringer. Vedlikehold: Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. KONTRAKTER/AREALER Markedsleie/ledige lokaler Bygning/areal Etg. m² faktisk Kr/m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. % Næringsbygg - Kontorer/næring 1. etasje Kontorlokaler 2. etasje Lager/arkiv Kjeller/underetasje Sum: Gyldig rapport skal være på NTFs fargede originalpapir for rapportsikring. Bef.dato: Side: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt m.fl. 6 av 8

11 Byggmester/Takstmann Heine Skage Eiendom: Gårdsnr. 121 Bruksnr KOMMUNE BERGEN Adresse: Kontorbygg - Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND TOMTEVERDI Tomteareal: Tomteareal: 578 m² Tomteverdi: Tomteverdi: Kr VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI Normale byggekostnader Normale byggekostn.: Teknisk verdi Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris. Næringsbygg Kr Grunnlag: Sum normale byggekostnader: Kr Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Kr Teknisk verdi uten tomt: Kr Tillegg for normal tomteverdi: Kr Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet: Kr VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING Rentegrunnlag Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: 4,20 % - Inflasjon: -2,50 % Forutsetninger nettokapitalisering Realrente: kalkulert 1,66 %, avrundet: 1,70 % Risiko 5,80 % Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 7,50 % Renten er valgt ut fra 10 års rente på statsobligasjoner. Inflasjon i henhold til forventninger fra Norges Bank. Risikotillegg er vurdert ut fra beliggenhet, bygningens tilstand og muligheter for alternativt bruk. Brutto leieinntekter Arealtype Leiekontrakter Markedsleie/ledige lokaler Eiendommens arealtyper m² Kr/m² Leie pr år m² faktisk Kr/m² ansatt Leie pr år beregnet Kontorer/næring Kontorlokaler Lager/arkiv Sum: Gyldig rapport skal være på NTFs fargede originalpapir for rapportsikring. Bef.dato: Side: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt m.fl. 7 av 8

12 Byggmester/Takstmann Heine Skage Eiendom: Gårdsnr. 121 Bruksnr KOMMUNE BERGEN Adresse: Kontorbygg - Straumeveien 166, 5151 STRAUMSGREND Fradrag i brutto leieinntekter Brutto leieinntekter: Kr Fradrag: Ved nye leiekontrakter er det vanlig å fordele felleskostnadene på de ulike leietagerne. Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: Forsikringspremie: Avsetninger til løpende vedlikehold pr år: Sum normale eierkostnader: Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Kr Beregning av kapitalisert verdi Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd Kr kapitalisert med 7,5 % gir (avrundet) Kr KONKLUSJON MARKEDSVERDI Grunnlag for verdifastsettelsen: Tomteverdi: Kr Normale byggekostnader: Kr Teknisk verdi: Kr Kapitalisert verdi: Kr Yield: % 6,5 Markedsverdi: På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Kr Gyldig rapport skal være på NTFs fargede originalpapir for rapportsikring. Bef.dato: Side: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt m.fl. 8 av 8

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

-VeiTVeT- 4-Roms. Romslig leil. over 2 plan. Ingen forkjøpsrett. Prisantydning: 1.900.000,- Andel fellesgj. 64.285,- Totalt 1.964.

-VeiTVeT- 4-Roms. Romslig leil. over 2 plan. Ingen forkjøpsrett. Prisantydning: 1.900.000,- Andel fellesgj. 64.285,- Totalt 1.964. -VeiTVeT- 4-Roms Beverveien 4 Leil. 10 - P-rom/Bra: 84/84 - Oppdrag: 31612022 Prisantydning: 1.900.000,- Andel fellesgj. 64.285,- Totalt 1.964.285,- Romslig leil. over 2 plan. Ingen forkjøpsrett. DNB Eiendom

Detaljer

BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg.

BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg. BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg. Prisantydning: 1.100.000,- + omk. Boligtype: Borettslag Bta: 56 / Boa: 54 kvm Felleskostnader: 1989,- pr. mnd. Byggeår: ca. 1971 Prospekt: 7007004 Romslig 2-roms leilighet

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Omkostninger: kr 2,5% + kr. 3655,Oppdragsnummer: 5411065 2 Nøkkelinformasjon Teknisk verdi 1: (gnr 67 bnr1) Kr 9.020.000,- Teknisk verdi 2: Kr.2.480.000,- (gnr67

Detaljer

SKIEN - RØRÅSEN. Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard

SKIEN - RØRÅSEN. Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard SKIEN - RØRÅSEN Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard ANSVARLIG MEGLER Morten Saubrekka Eiendomsmegler MNEF OPPDRAGSNUMMER 26-0115/08 EIENDOM Nordre Røråsen 5, 1. etg., 3720

Detaljer

Møllenberg Nonnegt. 2 C. Attraktiv og tiltalende 2-roms selveier med moderne standard. Egen veranda - Flislagt bad - Parkett på gulv

Møllenberg Nonnegt. 2 C. Attraktiv og tiltalende 2-roms selveier med moderne standard. Egen veranda - Flislagt bad - Parkett på gulv Prisantydning: 1280000,- Adresse: Nonnegt. 2 C, 7014 TRONDHEIM Areal: Boa 41 kvm Byggeår: 1896 Møllenberg Nonnegt. 2 C Attraktiv og tiltalende 2-roms selveier med moderne standard. Fellesutgifter: Kr.

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m²

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² OSPELIA 24A NITTEDAL 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DnB Eiendom

Detaljer

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal SANDVIKA/JONG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED 6 KVM BALKONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 334 943,- Totalt kr. 1 584 943,-

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer