6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc"

Transkript

1 Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag: Prisantydning: ,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Tlf: 09999

2 2

3 Oppdragsansvarlig: PålBirkeland Avdeling: Kristiansand E-post: Kontortelefon: Mobiltelefon: Fax: INNHOLD 4 Østre Strandgate 19 6 Entré 8 Stue 10 Kjøkken 12 Soverom/Bad 1 14 Soverom/Bad 2 16 Øvrige Bilder 17 Eiendommen fra A til Å 19 Viktig informasjon 21 Nabolagsprofil 22 Annet 25 Forbrukerinfo 26 Budskjema 27 Kart Prospektpåmobil: Send bolig til

4 Østre Strandgate 19 1 Prisantydning:kr ,- Omkostninger:kr ,- Til sammen:kr ,- *Totalkostnad:kr ,- P-rom/Bta/Bra:218/245/218 Byggeår:1893 Eiendomstype:Selveierleilighet * Totalkostnaden er stipulert 4

5 Østre Strandgate Ned motsjøenogstrandpromenaden. 2. Hele 2.etasje i bygget. 3.Balkong. ØSTRE STRANDGATE 19 Attraktivtbeliggendehjørneleilighetmedunikbeliggenhetiet av byens ærverdige boligbygg likevedtresse,sjøenogstrandpromenaden,nupen-anlegget,sjøhuset,gjestehavnaogdenpopulærefiskebrygga. FlottturområdelangsstrandpromenadenogkortveitilBystranda,Markens og alle byens fasiliteter. 5

6 ØstreStrandgate19-Entré Romslighallmedgranittliser. 6

7 ØstreStrandgate19-Entré Hall. 7

8 ØstreStrandgate19-Stue 2 Storstuemed noesjøutsikt, 3,40metertakhøyde,vedovnog rosettogstukkaturitaket. 8

9 ØstreStrandgate19-Stue Stor stue mednoesjøutsikt,3,40meter takhøyde,vedovnogrosettogstukkaturi taket. 9

10 ØstreStrandgate19-Kjøkkenet Nyttlotthvithøyglanskjøkkeninnredningmedintegrerte hvitevarer. 10

11 ØstreStrandgate19-Kjøkkenet 1 Kjøkken/Allrom med utgang til balkong. 2 11

12 ØstreStrandgate19-Soverom/Bad1 Flottlislagtbad/wcfra

13 ØstreStrandgate19-Soverom/Bad1 1 Bad/wc 2 Soverom 13

14 ØstreStrandgate19-Soverom/Bad2 1 14

15 ØstreStrandgate19-Soverom/Bad2 2 Bad/wc. 1.Bad/wc 2. Soverom. 15

16 ØstreStrandgate19-Øvrigebilder 1 Stue/kjøkkenipraktikantleilighet. 2 Stue 16

17 Østre Strandgate 19 EIENDOMMEN FRA A TIL Å Adkomst EnkeladkomstfraØstreStrandgat.Påhjørnet av Kirkegata og Østre Strandgate. Det vil bliskiltetmeddnbnorvisningsskiltved fellesvisnniger. Bebyggelsen P-ROM:218kvmP-rom:Entre,bad,kjøkken,6soverom,2stuer,mellomgang,bad 2,gang,trappegang,stue/kjøkken,bad3, wcvedtrapp,vaskeromvedtrapp. Bruksareal:218kvm Bruttoareal:245kvm Byggeår:1893 Moderniseringsårinnvendig:2007 Byggemåte Byggeteroppførtimur. Diverse Energimerking: Selgereransvarligforatboligenharen energiattest. Det foreligger imidlertid ikke energiattest for denne boligen. Utleiedel er ikke søkt om godkjenning som egenutleiedelhoskristiansandkommune. Eieform Eiet Eiendom ØstreStrandgate19,4610KRISTIANSAND S gnr.150,bnr.1550,snr.4ikristiansand kommune Eier RyeHoldingAS Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse Ferdigattest/Midlertidigbrukstillatelsemangleravukjentårsakifølgeopplysningerfra KristiansandKommune. Finansiering Som et av landets største finanskonsern tilbyrdnbnorbankasaalletyper banktjenestertilkonkurransedyktigepriser. Bankenkangideglånetilbudtilinansiering aveiendommen.våremeglerekanopprette kontaktmellomdegogenkunderådgiveri bankenogsomkundehosossloverbanken enhurtigbehandlingavdinlåneforespørsel. Innhold Ekslusivselveierleilighetmedmangelotte detaljer,utsøkteløsninger,utleiedelmed mulighetforgodeleieinntekterbeliggende ihele2.etasjeoginneholder:stortfelles inngangspartimedstoredørerogbredog godtrapptil2.etg. Inneholder: HOVEDDEL:Romslighallmednyegranittliser,varmekablerigulvogdownlights itak,storogromsligstuemedhele3,4 metertakhøyde,sjøutsikt,vedovnogrosett/ stukkaturitaket.stuenr.2medlottvedovn.romsligkjøkken/allrommednyhvit høyglanskjøkkeninnredning(2007)med integrertehvitevarer(oppvaskmaskin,komfyrm/topp,kjøl/frys,mikroovn),megetgod spiseplass,vedovnogutgangtilbalkongpå ca.10kvm.3lottelislagtebadfra2007. Badnr.1erlislagtmedvarmekablerigulv, downlightsitak,dusjnisje,servantmed baderomsinnredningogvegghengttoalett. Badnr.2erlislagtmedvarmekablerigulv, downlightsitak,porsgrundshowerama dusjkabinett,servantmedbaderomsinnredningogoppleggtilvaskemaskin/tørketrommel.5soveromhvorav1erpåhele25kvm. ogharmulighetforwalk-incloset. UTLEIEDEL:Stue/kjøkken,lottlislagtbad/ wcog1soverom.egeninngang.kan LEIESUTFORKR.7.000,-plussstrøm. (Egenstrømmåler.) Omkostninger Dokumentavgifttilstaten 2,5%avkjøpesum: kr ,- Tinglysning hjemmelsdokument: kr ,- Tinglysning pantedokument: kr ,- Attestgebyr: kr. 172,- Totalkostnad: kr ,- Vigjøroppmerksompåatovennevnte 3boder.1bodmedtoalettigang,storbodi kjellerpåca.13kvmmedgodtakhøydeog bodmedplasstilvaskemaskin/tørketrommel(forutleiedel). totalsumerberegnetutfrakjøpesumtilsvarendeprisantydning.dettasforbeholdom økning i gebyrer. Vedkjøpavfasteiendominnbetales10% avkjøpesummenvedkontraktsunderskrift dersom ikke annet er avtalt. Den resterendedelavkjøpesummeninnbetalesved overtagelse. Utlegg: Selgerdekkerfølgendeutleggtilmegler: Innhentingavopplysningerfrakommune/ offentligeinstanser,evtforretningsførermv.: Ca. kr. xxx Selgerstinglysingskostnader:Kr.2107 Oppgjørstjenester:Kr.2875 Oppdrag Oppdragsansvarlig PålBirkeland EiendomsmeglerMNEF E-post: (a:) (m:) Avdeling Kristiansand Adresse: Markensg.17,Postboks165,4611Kristiansand (tel:): (fax:) Oppvarming Varmekablerigulvpåalle3bad/wcoghall, vedovneribeggestuerogkjøkken,samt elektriskoppvarming. Overtagelse Etternærmereavtale. Parkering Bosoneparkeringforkr.150,-prmndi 2010.Sværtgodeparkeringsmuligheteri umiddelbarnærhet.sevedlagtekartfor parkeringsmuligheter. Reguleringsmessige forhold Eiendommenerregulerttilbolig/kontor-bevaringihht.Murbyplanen,vedtatt 17/ Forbehol:Kommuneplanerikkenøyaktigi 17

18 Østre Strandgate 19 EIENDOMMEN FRA A TIL Å forholdtilformålsgrensen. Saksopplysninger Salgsoppgavedato: Sameie Forretningsfører: Meglerharkopiavvedtekter,husordensregler,regnskap,budsjettogårsberetning. Interessenterkanfåkopiavdettevedhenvendelsetilmegler.Spørsmålvedr.dyrehold rettes til megler. Skolekrets Ta kontakt med skolekontoret i Kristiansand kommune,tlf fornærmere informasjon. Standard SJELDENSJANSE-HØYSTANDARD-3 NYEFLISLAGTEBAD/WC-3VEDOVNER -6SOVEROM-3STUER-KJØKKENMED STORSPISESTUE-ROSETTMEDSTUK- KATUR-GODTAKHØYDE-NYTTDØR- CALLINGANLEGG-DETERKUN2ANDRE LEILIGHETERIHOVEDINNGANGEN-I TILLEGGERDETPRAKTIKANTDEL/UTLEI- EDELMEDEGENINNGANG. Sværtrepresentativ9romsselveierover hele2.etasjeiærverdigbevaringsverdig bygårdiøstrestrandgate.leilighetenfremstårsomlysogdelikat.originaledetaljerer bevartsomrosettogstukkaturer,stavparkettilererom,dobleløydørerogtakhøyde påover3,43mistueogover3meteride lesteandrerom.boligenersvært TILTALENDEOGBØRSEESFORÅFÅDET RETTEINNTRYKKET. Tomten Tomteareal: 400 kvm Tomtetype:Eiertomt Fellesstenbelagtbakgårdsplasstilsykkelparkeringforsameierne.Bygårdenfremstår somvakkerogsværtvelholdt. Utleie Adgangtilutleie:Boligendisponeresfritt av eier. Utleiedel er ikke søkt godkjent som egenutleieenhethoskristiansandkommune. Vedlegg Nabolagsproil Annet Salgsoppgavenerufullstendigutenalle vedlegg. Vedlikehold/tilstand Leilighetenharhøystandardogfremtreri megetgodstand.sevedlagteboligsalgsrapport. Vei, vann, avløp Offentlig. Økonomi Dekommunaleavgifteneerinkludertifelleskostnadene. Prisantydning: ,- Felleskostnader:3.539,-/mnd Felleskostnadeneinkluderer:Kommunale avgifter,forsikringavbygg,strømifellesarealerognoevedlikehold. ØstreStrandgate19-Egnenotater 18

19 VIKTIG INFORMASJON ØstreStrandgate19-Viktiginformasjon SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV. Salgsoppgavenerbasertpåselgersopplysningerogmeglersegneundersøkelser.Interessenteroppfordres tilengrundigbesiktigelseaveiendommengjernesammenmedsakkyndig.eiendommenselgesidenstand denvarvedkjøpersbesiktigelse,jf.avhendingsloven 3-9.Dettebetyrbl.a.atdetkunforeliggerenmangel når: Kjøperikkeharfåttopplysningersomselgerkjenteellermåttekjennetil,ogsomkjøperhaddegrunntil åregnemedåfå,ellernårselgerhargitturiktigeopplysningeromeiendommen.dettegjelderlikevelbare dersommankangåutfraatdetharvirketinnpåavtalenatopplysningeneikkeblegitt. Viderekandetforeliggeenmangelnåreiendommenerivesentligdårligerestandennkjøperhadde grunntilåregnemedutfrakjøpesummenogforholdeneellers,ellernårtomtearealetervesentligmindre ennoppgitt. Kjøpesumogalleomkostningerskalværeinnbetalttilmeglerensklientkontoførovertagelse.10%av kjøpesummenforutsettesinnbetaltsomforskuddvedunderskriftavkjøpekontrakt.atkjøperskalytekreditt tilselgereretavvikfranormalordningenomytelsemotytelseogkjøperkanmeddetteutsettesforenstørre risikoennnormaltieneiendomshandel.forskuddsbeløpetmåværefrikapitaldvs.atdettilinnbetaling avforskuddsbeløpetfralångiverikkemåværeknyttetvilkårsommedføreratselgerikkekandisponere overbeløpet.forskuddsbeløpetdisponeresavselgeretteratsikringsobligasjonenertinglyst.fremtildette tidspunkterforskuddsbeløpetkjøperspenger. Detforutsettesatskjøtettinglysespånyeier.Hviskjøperikkeønskerenhjemmeloverføringaveiendommen tilsegmådettasforbeholdomdetteibud. Selgerhartegneteierskifteforsikringforsittansvaretteravhendingslovenav3.juli1992nr93og/eller kjøpsrettsligeansvarettergjeldendelovgivningforsalgavandels-/aksjeleiligheter.forsikringenegjelderi5 årfraovertakelsestidspunktet.forsikringssumerbegrensetoppadtilkr ,-.selgersegenerklæring ervedlagtdennesalgsoppgaven1).alleinteressenteroppfordrestilåundersøkeeiendommengrundig,jf. avhendingslovens 3-10(kjøpslovens 20). MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON. IhenholdtilLovav6.mars2009nr.11omtiltakmothvitvaskingogterrorinansieringmv.ermegler pliktigtilågjennomførelegitimasjonskontrollavoppdragsgiverog/ellereventuellereellerettighetshavere tilsalgsobjektet.detsammegjelderformedkontrahententiloppdragsgiverog/ellereventuellereelle rettighetshaveretilsalgsobjektet.dersomnevnteparterikkeoppfyllerlovenskravtillegitimasjonellermegler harmistankeomattransaksjonenhartilknytningtilutbytteavenstraffbarhandlingellerforholdsom rammesavstraffeloven 147a,147beller147ckanmeglerstansegjennomføringenavtransaksjonen. Meglerkanikkeholdesansvarligfordekonsekvenserdettevilkunnemedføreforoppdragsgiverog/eller eventuellereellerettighetshaveretilsalgsobjektetellerderesmedkontrahent. FORMIDLING DnBNOREiendommottarformidlingsprovisjonfraDnBNORBankASAforformidlingavlånekunder.Kun personersomharsamtykkettilåbliformidlettilbanken.provisjonenereninternavregningmellomenheteri konsernetsomikkegirøktekostnaderforkunden. BUDGIVING Ifølgeforskriftomeiendomsmegling 6-4vilkopiavbudjournalenblioversendtkjøperogselgeretter budaksept.budgiverekanfåutlevertanonymisertbudjournal.forøvrighenvisestilinformasjonpå budskjemaet. MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER) Meglersvederlageravtalttil1,25%provisjonavsalgssum Markedspakkekr.5900,- Annonseringkr.16125,- 19

20 ØstreStrandgate19-Viktiginformasjon GENERELT OM ØKONOMI Skattefordeler ved bolig Fasteiendomersterktfavorisertskattemessig: Likningsverdienavboligenermedgjeldendeskattereglermaksimalt30prosentavboligens markedsverdi.dermedblirikkeeiendomfulltutformuesbeskattet Gevinstvedsalgaveiendomerskattefrigittatduselvharboddiboligeniminimumett avdetosisteårene Kostnader knyttet til kjøp og eie av bolig Deterviktigåværeklaroveratdetkommerkostnaderitilleggtilkjøpesummenforboligen. 2,5prosentdokumentavgifttilstatenvedkjøpavselveierbolig Gebyrtilforretningsførervedkjøpavborettslagseiendomerikkeuvanlig Tinglysningsgebyrvedetableringavgjeldmedpantieiendommen Itilleggtilegeninansieringkandetogsåværefelleskostnaderknyttettilsameiet,aksjeselskapetellerborettslagetdukjøperdeginni.Rentenivåetkanpåvirkedissekostnadene Stårboligenpåfestetomtpåløperenårligfesteavgift Medselveietboligpåegentomtereierenansvarligforkommunaleavgifterknyttettil boligen,ogsåeierseksjon Delestekommunerpraktiserereiendomsskatt Tips til boligkjøpere Erduunder34årkanduspareiboligsparingforungdom,BSU.Harduennåikke etablertsliksparingerdetikkeforsentdersomdustartersparingenførdukjøperbolig. BSU-kontraktenkanduspareviderepåetteratboligenerkjøptoginntilduer34år.Spør enrådgiveribankenomdetaljenerundtbsu!ikkegåglippavskattefradraget! Tenknøyeigjennomhvilkeegenskapersomerviktigefordegvedenboligslikatdu unngåråbetaledyrtforkvaliteterduegentligikkesetterprispå Stresstest:Hvilketrentenivåkandutåleutenatøkonomienpressesutoverdetsom er forsvarlig DnBNORtilbyrinansieringvedkjøpavbolig.Ringenavvårerådgiveredirektepå04800 ellerbesøkosspådnbnor.no,såvildufåsvarpålånesøknadeninnen1time.vårerådgivereertilgjengeligmandag fredagkl alledager. 20

21 NABOLAGSPROFIL TILHØRIGHET Kommune Grunnkrets Kirkesogn Kristiansand Kvadraturen Sørvest Kristiansand Domkirke STEDER I NÆRHETEN Otterdalsparken Strandpromenaden m / Otterdalsparken Sjøhuset 0,1 km* 0,1 km* 0,2 km* TRANSPORT Flyplass Kristiansand Kjevik 16,8 km Jernbanestasjon Kristiansand 0,7 km* IDRETT/FRILUFT Idrettsanlegg Odderøya idrettsanlegg 0,9 km* Lille stadion 1,4 km* Treningssenter Nautilus Gym & Bad 0,5 km* BARNEHAGER Kløvergården barnehage (0-5 år) Sentrum åpne barnehage Revehiet Naturbarnehage (3-6 år) 0,1 km* 0,2 km* 0,2 km* SKOLER Tordenskjolds gate skole (1-7 kl.) Lovisenlund skole (1-7 kl.) Wilds Minne skole (1-7 kl.) Kristiansand International School (1-10 kl.) Havlimyra skole (8-10 kl.) Kvadraturen Skolesenter Tangen videregående skole 0,7 km* 1,5 km* 1,6 km* 1,7 km* 0,3 km* 0,6 km* 0,7 km* VARER/TJENESTER Kjøpesenter Sandens Kjøpesenter 0,2 km* Postkontor Kristiansand Postkontor 0,4 km* Apotek Apotek 1 Markensgate 0,2 km* Vinmonopol Lillemarkens Vinmonopol 0,5 km* Dagligvare Kiwi Torvet 0,2 km* Kiosk/video Mix Videoteket 0,1 km* Bensin Esso Parko 0,4 km* DEMOGRAFI Andel menn 48,0% Andel kvinner 52,0% Gj. snitt alder menn 49 år Gj. snitt alder kvinner 55 år Husholdninger med barn: 12,2 % Husholdninger uten barn: 87,8 % Gj. snitt byggeår: 1984 Gj. snitt tomtestørrelse: 322 kvm Kilde: SSB 2008 Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller DnB NOR Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS, Copyright Eiendomsprofil AS

22 22

23 Egne notater Egne notater 23

24 Egne notater Egne notater 24

25 FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, epostadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 25

26 Østre Strandgate 19 BUD PÅ EIENDOMMEN Oppdragsnr.: Adresse: Østre Strandgate 19, 4610 KRISTIANSAND S gnr. 150, bnr. 1550, snr. 4 i Kristiansand kommune Oppdragsansvarlig: Pål Birkeland Mobil: Faks: Undertegnede 1: Fpnr.: Undertegnede 2: Fpnr.: Adresse: Postnr./sted: privat: arbeid: Telefon, privat: arbeid: mobil: Gir herved bindende bud stort, kr...kroner... på ovennevnte eiendom med tillegg av omkostninger. Finansieringsplan: 10%avkjøpesum(frikapital)vedkontraktsunderskrift kr Långiver: Referansepersonogtlf.nr.: Egenkapital kr Kryss av her, dersom du ønsker etuforbindtligtilbudpålånoginansieringsbevisidnbnorbankasaogtillateratkopiavdettebudoversendesbanken. enuforbindtligprisvurderingavnåværendebolig. Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dettebudetbaserespåopplysningerogsalgsvilkårsomfremkommerisalgsoppgavedatert Ønsketovertagelsestidspunkt: Budetgjeldertilogmeddenkl. Dersomannetikkeerangittgjelderbudettilkl.1500(akseptfrist) Undertegnedeerkjentmedatselgerenstårfritttilågodtaellerforkasteethvertbudogerklaroverathandelener juridiskbindendeforbeggeparter,dersombudetaksepteresinnenakseptfristen.budetkanikketrekkestilbakeinnen akseptfristendersomselgerergjortkjentmedbudet.dersomundertegnedeikkeblirkjøperavdenneeiendommen,vil kjøperendersomhankreverdet,fåopplysningeromminidentitet,pådevilkårsomfremkommeravvedlagte Forbrukerinformasjonombudgivning pkt.9. Sted/dato Budgiverensunderskrift Budgiverensunderskrift 26

27 Østre Strandgate 19 27

28 Visning i full bredde! På DnB NOR Eiendoms nye hjemmeside kan du se boligen igjen og igjen i fullskjermvisning. Kjekt når du ikke finner prospektet eller ikke husker alle detaljene fra visningen. Og vil du dele din begeistring med familie og venner er det bare å sende en lenke. Den begynner med dnbnoreiendom.no

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler Hesteeiere.no Avtalevilkår for PS bestående av mer enn 20 andeler Side 1 av 6 Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler 1. OM HESTEEIERE.NO Hesteeiere.no (heretter også

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer