Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv."

Transkript

1 Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

2 Vi beklager..

3 Faglig forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter, og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre det dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell Dersom pasientens Helsepersonelloven (HPL) 4, 1 og 2 ledd.

4 Faglig forsvarlighet Er et juridisk minstekrav og handler om å sikre en minstestandard. Hensikten er å beskytte pasienten mot behandling som er skadelig eller uten effekt (Molven 2006)

5

6 ANSVAR SYSTEM INDIVID Pasienten Virksomheter som yter helsehjelp skal organiseres slik at helsepersonell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter Helsepersonell loven 1999 Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes utfra deres kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig Hente bistand der det er nødvendig Dersom pasientens behov tilsier det skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

7 Arbeidsgiver/systemansvar Virksomheter som yter helsehjelp skal organiseres slik at helsepersonell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter

8 Overbelegg senger i norske sykehus senger Gj.snitt liggetid for akutte somatiske innleggelser er i dag 4,4 dg, bare Israel og Tyrkia har kortere liggetid % gj.snitts belegg % gj.snitts belegg % (OECD land har fortsatt 78%) Wyller et al. Sykepleien 3, 2014

9

10

11 Hvordan planlegges/beregnes bemanning (verktøy)? Hvordan måles pleietyngden?

12 BEMANNING «TRILLEKUFFERTBEVEGELSEN» HVORDAN og av HVEM skal en INTENSIV AVDELING BEMANNES?

13

14 INTENSIVSYKEPLEIERE- En viktig ressurs!! Sengepost UTRYKNING -MIT, smerte, tilsyn Intensiv Tilsyn, undervisning på sengepost som har overbelegg og høy turnover Sengepost? Step down unit? K O M U N E MERKEVAREBYGGING- REKRUTTERE OG BEHOLDE!!

15 HVA ER GOD PRAKSIS, GODT NOK OG FORSVARLIG BEHANDLING OG PLEIE? Dette forutsetter at vi til enhver tid diskuterer kravene til faglig forsvarlig yrkesutøvelse og kommer frem til enighet om en faglig standard for et forsvarlig tjenestetilbud. Virksomheter MÅ planlegges etter GOD PRAKSIS slik at det ikke utøves en tjeneste med høy risiko for svikt på grensen for faglig forsvarlig minstestandard.

16 Legge til rette for kompetanseutvikling, tilfredsstillende prosedyrer, kunnskapsbasert praksis, opplæring, videreutdanning, etterutdanning slik at vi kan arbeide forsvarlig.

17

18

19

20 Dessverre, men vi må avlyse undervisningen.

21 Prosedyrer, rutiner, internkontroll, plikt til å varsle MELDER DU AVVIK?

22

23

24

25

26 Etter en natt på hotell, kommer brukertilfredshetsundersøkelsen pr omgående, på mail: Den generelle opplevelsen Generell tilfredshet med ankomstopplevelsen Hotellets ytre (bygning, anlegg, område osv.) Utseendet til lobby-/resepsjonsområdet Farten på innsjekkingsprosessen Vennlig velkomst Nøyaktig informasjon ble gitt Gjorde at jeg følte meg velkommen under hele oppholdet

27 Sengen Arbeidsplassen Kvalitet på rom Avlappende rommiljø TV- og underholdningssystem på rommet Rensligheten i rommet Dekor/møblering av rommet Miljøvennlig praksis

28 Forbedring Opplevde du noen problemer under oppholdet på hotellet Hva kunne vi ha gjort for å gjøre oppholdet mer tilfredsstillende? Vi ville sette pris på om du kunne gi oss eventuelle positive kommentarer om oppholdet eller, om mulig, anerkjennelse av spesifikke personer blant personalet (med navn). Kjønn og alder

29 SAN FRANCISCO UCSF Medical Center

30 MÅL. Pa$ent centered care? Budge/ centered care?

31

32 HVILKE HANDLINGER GIR STATUS I DIN AVDELING??

33 NOEN

34 Individansvar Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes utfra deres kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig Hente bistand der det er nødvendig Dersom pasientens behov tilsier det skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

35 UTFORDRINGER.. Hvilket forhold har du til faget ditt? Hvordan organiserer du egen læring og vedlikeholder/utvikler din faglige kompetanse? Hvordan lar du pasient/pårørendes stemmer påvirke din yrkesutøvelse? Hvordan oppsøker/etablerer og bruker du mono- og tverrfaglige møteplasser for læring og meningsbrytning? Våger du å utfordre dine kolleger? Hvilke handlinger gir DU status i din avdeling?

36 Kvalitet før og nå Hva gir STATUS????

37 Plikt til å holde oss faglig oppdatert:

38 Vi er en flokk enkeltmannsforetak som «koker» etter egne oppskrifter.

39

40 Tilgjengelig avvennings$d (100%) versus anvendt avvenningstod 46% anvendt 0d 0l avvenning 54% Tilgjengelig men ikke anvendt avvennings0d

41 Avvenning forordnet av lege (228 skift) Avvenning forordnet Avvenning IKKE forordet av lege (344 skift) Avvenning ikke forordnet 41% avvennes ikke 59% avvennes 63% avvennes ikke 37% avvennes

42

43

44

45 Anti Janteloven Du er enestående. Du er mer verdt enn noen kan måle. Du kan noe som er spesielt for deg. Du har noe å gi andre. Du har gjort noe du kan være stolt av. Du har store ubrukte ressurser. Du duger til noe. Du kan godta andre. Du har evner til å forstå og lære av andre. Det er noen som er glad i deg.

46 HURRA for de INDIVIDUELLE FORSKJELLENE Dersom de BEDRER kvaliteten på yrkesutøvelsen!!