BLINDHEIM OMSORGSSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLINDHEIM OMSORGSSENTER"

Transkript

1 BLINDHEIM OMSORGSSENTER Blindheim Omsorgssenter ble åpnet i Sykehjemmet har 40 heldøgnsplasser fordelt på to etasjer. 1. etasje har to bogrupper med seks somatiske langtidsplasser i hver, og en bogruppe med åtte plasser for personer med demenssykdom. 2. etasje har to bogrupper med seks somatiske langtidsplasser i hver, og en bogruppe med åtte plasser. Av disse er seks plasser for lindrende behandling og to for korttidsopphold. Lindrende enhet ble etablert i 2006 med to plasser, og vi har i løpet av disse årene arbeidet systematisk for å øke antallet plasser. Enheten fremstår i dag som en kompetansebase innen lindrende behandling i Ålesund kommune. Lindrende enhet har spisskompetanse innen kreftomsorg. Flere sykepleiere har videreutdanning i kreftomsorg, palliasjon og smertebehandling. Enheten har også et nært samarbeid med palliativt team ved Ålesund Sykehus.

2 UNDERVISNINGSPLAN LINDRENDE BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG Rokilde sykehjem og Blindheim omsorgssenter Tema LINDRENDE ENHET GENERELL INFORMASJON - historikk - forankring - målgruppe - ressurser - samarbeidspartnere - fysiske forhold/ fasiliteter MÅLSETTING Hospitanten har innsikt i oppbygging, organisering og funksjon ved lindrende enhet. FORELESER Virksomhetsleder TIDSRAMME 45 min* Omfang : 6 timer LINDRENDE BEHANDLING - fokus og mål - kjennetegn palliativ fase - det helhetlige menneskesyn - holdninger og etikk - pårørenderollen og ivaretakelse av pårørende Hospitanten har kunnskap om lindrende behandling, pleie og omsorg Lege Kreftsykepleier Palliativ sykepleier 60 min* INNKOMSTRUTINER VED LINDRENDE ENHET - innkomstsamtale - legevisitt - kartlegging, ønsker og mål - kommunikasjon med pasient og pårørende Hospitanten har innsikt i arbeidsmetoder og fokus ved lindrende enhet Lege Kreftsykepleier Palliativ sykepleier 60 min* SYMPTOMLINDRING - smerte - dyspnoe - munntørrhet - kvalme - obstipasjon - delir - angst og depresjon Hospitanten har kunnskap om kartlegging og lindring av de mest vanlige symptomene innen lindrende behandling Lege Kreftsykepleier Palliativ sykepleier 60 min* TERMINALPLEIE OG SORGARBEID - terminalfasen - fokus og mål ved livets slutt - terminal symptomkontroll - kommunikasjon i det sårbare - pårørende - rutiner ved dødsfall - etterlattebrosjyrer og etterlattesamtaler - ivaretakelse av personalet Hospitanten har kunnskap om behandling, pleie og omsorg ved livets slutt Hospitanten har kunnskap og innsikt i verdier, holdninger og etisk refleksjon i møte med alvorlig syke og døende Lege Kreftsykepleier Palliativ sykepleier 90 min* SPESIFIKK DIAGNOSE SYKEPLEIETEKNISK PROSDEYRE - etter nærmere avtale Hospitanten har økt kunnskap om aktuell diagnose /sykepleieteknisk prosedyre Lege Kreftsykepleier Palliativ sykepleier 45 min* * tidsforbuk kan tilpasses

3 Søknadsskjema hospitering Lindrende enheter Blindheim omsorgsenter og undervisningssykehjemmet i Møre og Romsdal Rokilde sykehjem Navn: Arbeidsplass / kommune: Kontakttlf: Tittel/stilling: Ditt personlige mål med hospiteringen: Spesielle ønsker for undervisning: Hospiteringsønske - tidspunkt og antall dager: Taushetsløfte: Fylles ut første dag Arbeidsklær: Ta med egne sko og navneskilt Kontaktinfo ved avdelingene: Blindheim omsorgssenter: : Liv Sunde Braaten tlf / Mailadresse: Undervisningssykehjemmet i Møre og Romsdal Rokilde sykehjem: /kreftsykepleier : Vibeche Fahsing tlf / Mailadresse: Søknad sendes via e-post.

4 HOSPITERING BLINDHEIM OMSORGSSENTER KART OG OVERNATTINGSFORSLAG Best Western Baronen Hotell Kanalveien Ålesund Tlf: E-post: Rica Parken Hotell Storgt Ålesund Tlf: E-post:

5 Lindrende enhet Rokilde sykehjem Lindrende enhet ved Rokilde sykehjem ble etablert fjerde september Enheten ble startet med én plass, som ble utvidet til fire i løpet av en toårsperiode. Avdelingen har til sammen 16 plasser, hvorav fem senger nå utg jør lindrende enhet. Tilbudet g jelder for kommunens innbyggere, og størsteparten av pasientene kommer fra sykehjemmet og lokalsykehuset. Det er pasienter med kreft som utg jør den største pasientgruppen, men avdelingen tar imot alle pasienter som har behov for lindrende behandling og som har kort forventet levetid. De siste årene har pasientgruppen med andre sykdommer økt, eksempelvis med pasienter med KOLS, ALS og andre nevrologiske sykdommer. Enheten driver avansert symptomlindrende behandling og symptomkontroll, og samarbeider tett med palliativt team og kreftpoliklinikken ved sykehuset i Kristiansund. Samarbeidet med lokalsykehuset ble formalisert i 2002, da det ble etablert en ordning hvor en lege og en sykepleier fra kreftpoliklinikken var med på felles visitt en gang per uke. Dette ble et intermediært tilbud, hvor vi g jorde oss gode erfaringer, og hvor kompetanse er blitt utvekslet mellom behandlingsnivåene til det beste for pasientgruppen.

6 HOSPITERING Lindrende enhet Rokilde sykehjem KART OG OVERNATTINGSFORSLAG Rica Hotel Kristiansund Storgaten Kristiansund Tlf: E-post:

7 Evaluering av hospiteringsopphold ved lindrende enhet Rokilde Undervisningssykehjem / Blindheim omsorgssenter Lindrende enhet ved henholdsvis Rokilde sykehjem og Blindheim omsorgssenter tilbyr hospiteringsopphold for autorisert helsepersonell i Møre og Romsdal som ønsker å øke sin kompetanse innenfor lindrende behandling og pleie. Rokilde og Blindheim har som de eneste sykehjem i fylket etablerte l indrende enheter, og innehar høy kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet. Hospitering er en måte å utvikle og dele denne kompetansen på. Det er viktig å forstå hvordan hospitantene opplever oppholdet sitt, og hvilke erfaringer som er verdifulle. På den måten kan vi tilpasse hospiteringsordningen slik at vi tilbyr et lærerikt og nyttig opphold som oppleves givende. Vennligst svar på alle spørsmål ved å sette ring rundt svaralternativet som best beskriver din mening. Les hvert spørsmål nøye og svar etter beste evne. Det er ingen riktige eller gale svar. Vi er interessert i din personlige mening. Alle innsamlede skjemaer behandles anonymt. Når du svarer på spørsmål, husk følgende: - svar på alle spørsmål, ikke utelat noen - sirkle aldri mer enn ett nummer per svar

8 1. Informasjonen jeg mottok før jeg startet hospiteringen var 2. Hvordan ble du mottatt? 3. Hvordan var ble du veiledet/fulgt opp underveis? 4. Hvordan fungerte samarbeidet med personalet? 5. I hvilken grad kunne du bidra med utveksling av erfaringer mellom lindrende enhet og din institusjon? 6. I hvilken grad ble dine mål for hospiteringen oppfylt? 7. I hvilken grad ble dine forventninger for hospiteringen oppfylt? 8. Hvordan vil du beskrive kvaliteten på behandlingen pasienter mottar på lindrende enhet sammenlignet med behandlingen i din kommune? 9. Hvilket totalinntrykk sitter du ig jen med etter oppholdet?

9 Vi vil også stille deg noen åpne spørsmål vedrørende ditt hospiteringsopphold 10. Hva var dine mål forut for hospiteringen? 11. Hva var dine forventninger forut for hospiteringen? 12. Hva har du hatt mest utbytte av? 13. Hva har du hatt minst utbytte av? 14. Hva kan/burde vi g jøre annerledes? 15. Hva vil du ta med deg tilbake til din egen arbeidsplass?

10 16 Hva opplevde du å kunne bidra med til utveksling av erfaringer mellom lindrende enhet og din kommune? 17. Hvilke kvaliteter har lindrende enhet som din kommune ikke har? 19. Hvor arbeider du? sykehjem hjemmesykepleien sykehus annet: 20. Hvilken erfaringsbakgrunn har du innen lindrende behandling? ingen noe en del 21. Har du andre kommentarer?

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Prosjektansvarlig for LCP, kreftkoordinator og palliativ sykepleier Ann Karin Johannesen Prosjektleder for LCP og palliativ sykepleier Ragnhild Tronhus Rhoden Kreftsykepleier

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Om implementering og opplæring i bruk av medikamentskrin Utviklingssenter for sjukeheimar, Buskerud i samarbeid med Palliativ enhet, Drammen

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

PLEIE-OG OMSORGSPLAN LEVANGER KOMMUNE 2007-2020

PLEIE-OG OMSORGSPLAN LEVANGER KOMMUNE 2007-2020 Delrapporter ARBEID OG AKTIVISERING FOR MENNESKER MED BISTANDSBEHOV Side 2 DEMENSPLAN, LEVANGER KOMMUNE Side 6 KREFTOMSORG OG PALLIATIV BEHANDLING Side 14 LEGETJENESTE Side 71 Kultur, mestring og helse

Detaljer

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket.

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

HOSPITERING KUNNSKAPSOVERFØRING I KOMMUNENE INDERØY, VERRAN, STEINKJER OG SNÅSA

HOSPITERING KUNNSKAPSOVERFØRING I KOMMUNENE INDERØY, VERRAN, STEINKJER OG SNÅSA RAPPORT FOR DELPROSJEKT SEKS I KOMMUNEHELSESAMARBEIDET INN TRØNDELAG HOSPITERING KUNNSKAPSOVERFØRING I KOMMUNENE INDERØY, VERRAN, STEINKJER OG SNÅSA 27. 03.2012 Inderøy kommune Verran kommune Steinkjer

Detaljer

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Palliativ enhet Drammen sykehus Kirurgisk avdeling Kreftavdelingen

Palliativ enhet Drammen sykehus Kirurgisk avdeling Kreftavdelingen Palliativ enhet Drammen sykehus Kirurgisk avdeling Kreftavdelingen Gry Buhaug, enhetskoordinator / spes.sykepleier i palliasjon gry.r.buhaug@vestreviken.no www.vestreviken.no/palliasjon Ressurssykepleiernettverk

Detaljer

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Behandling av døende i sykehjem Siste levedager i sykehus Hjemmedød Geriatrisk sykepleie nr. 3-2012 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens Pleie av døende Landskonferanse

Detaljer