Hemsedal kommunehus - opningstider:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opningstider:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2010 Vårkonserten utsett Vårkonserten tysdag 11. mai er diverre utsett grunna tekniske problem. Ny dato er: TORSDAG 27.MAI, KL Stad: Kultursalen Inngang: Gratis Mykje fint program, song, musikk og dans! Alle velkomne! Sjå annonse og plakatar. *************************** Huskonsert Elevar i musikk- og kulturskulen held siste huskonserten dette skuleåret fredag 28. mai kl på musikkrommet på Hemsedal barne- og ungdomsskule. Merk tida! Huskonserten er ein uhøgtideleg konsert, og denne ettermiddagen markerer me òg avslutning av skuleåret. Gratis inngang. Alle er hjarteleg velkomne! For meir informasjon, ta gjerne kontakt med rektor Kirsten Lund, tlf eller på e-post: Hemsedal kommunehus - opningstider: Send e-post til: Opningstid: kl , tlf , faks Skattekontoret / Skatt Sør (Folkeregister): Kontoret i Hemsedal er ope kvar torsdag kl Kontoret på Gol er ope alle dagar, eller ring landsdekkande nummer NAV Hemsedal: Ope kvar dag kl , tlf Hemsedal folkebibliotek: tysdag og laurdag kl , tysdag, onsdag og torsdag kl tlf Bygdearkivet: ope i tidsrommet , kvar tysdag kl Frist for innlegg til neste kommunepost: , , ein tek atterhald om endringar, sjå også kommunen sine nettsider:

2 * Ordføraren sitt hjørna * Hemsedal har vekst i folketalet, eit allsidig næringsliv med eit tungt vinterreiseliv. Det er sterk vilje til å skapa sine eigne arbeidsplassar og folket har ein sterk stå på vilje. Me har ein ung og frisk befolkning, og er på toppen av levekårsindeksen.dette er nokre unyanserte stikkord på bygda vår, men sjølv om me ser burt ifrå statistikkar så fungerar det meste godt. Det er likevel nokre mørkare skyer over oss. Det er tungt å få beskjed om nedlegging av arbeidsplassar. Spis/Grilstad konsernet har no bestemt at avdelinga i Hemsedal skal leggjast ned til hausten. Dette er ein av dei største arbeidsplassane i bygda, og det er industriarbeidsplassar som me ikkje har for mange av. Nesten 30 personar misser jobben. Dette vedtaket er gjort trass i at bedrifta her i Hemsedal har gått bra både økonomisk og produksjonsmessig. Det er ikkje få medaljer Spis har samla opp gjennom åra for å produsere gode kvalitetsvarer i skarp konkurranse med liknande bedrifter andre plassar. Trass i god kompetanse og god drift så ser ikkje det ut til å telle mykje når konsernet tek sine overordna vedtak. Produksjonslinja (inventaret) blir også overført til anlegget deira på Åsen i Levanger kommune. Vedtaket er gjort, og me må sjå framover. Kva som skjer med bygget veit eg ikkje. Det er Spis/ Grilstad som eig det, og når dei eventuelt skal avhende bygget er uvisst. Det er derfor berre å vente litt, for det kjem nok avklaringar etter kvart.elles håpar eg at utviklinga me har hatt med nye og spennande nisjeproduksjonar på diverse matprodukt held fram. Kommunen vil kunne støtte utvidingar og nyetableringar etter regelverket for næringsfondet vårt. Har nokon gode idear så er det berre å ta kontakt. Landbruket er også inne i ei stor endring. Det har aldri vore produsert meir mjølk i bygda enn no, men talet på bruk har gått ned jamnt og trutt. Stadig meir av mjølka blir levert frå samdriftsfjøs. Førebels ser det ut til at denne utviklinga er rett for framtida, men bøndene må ha betre inntektsvilkår for å kunne halde fram. Dette er det Staten som legg rammene for, og dragkampen om landbruksoppgjeret er i gang. Det må vera eit tradisjonelt landbruk i botnen for å kunne drive med attåtnæringar, og det må vera eit aktivt landbruk i bygdene også for at me kan ha levande bygder. Basis for mykje av reiselivet vårt utanom det Hemsedal Skiheiser tilbyr er tufta på landbruket, på aktive stølar, på fjell og vidde og godt pleia kulturlandskap. Det er derfor viktig for Hemsedal som ei allsidig bygd at Norge har eit livskraftig landbruk. Økonomien er viktig for dei val meg gjer for framtida, også for dei unge som står framføre viktige yrkesval. Såleis er Staten sitt tilbod mykje viktigare enn kommunen si nyleg vedtekne landbruksplan og framtidige kommuneplanar. Hemsedal sin styrke er at me har eit allsidig næringsliv, sjølv om vinterturistfoten er den tyngste. Det gjer oss mindre sårbare, og også meir interessante for fleire typer etableringar. Arbeidsplassar er viktige for kvar folk vel å busetja seg. Eg er optimist! Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) * Informasjon * Hald Hemsedal reint! Våren er komen, og når snøen reiser kjem alt fram for ein dag Hemsedal kommune vil difor oppmode alle og einkvar til å ta ansvar og gjere bygda fin og rein til 17. mai. Om alle bidreg med opprydding rundt eigedomen og arbeidsplassen sin vert det ikkje mykje på kvar. Flott om velforeiningane i bustad- og hyttefelt arrangerar dugnad. Avfall kan leverast Langeset avfallsmottak som held ope kvar tysdag frå til 19.00, og kvar laurdag frå til (i tida frå 15/4 til 15/10). 2

3 Møteplassen Det blir frokostmøte den 3. juni kl Tema: Status kommuneplan Sett av dato og tid. Nærmare informasjon om stad og innhald kjem i neste utgåve av Kommuneposten den Møteplassen v/ola Frogner Flytte innan kommunen? Hugs å melde flytting til ny adresse innan kommunen til skattekontoret. Endring kan gjerast på Skattetaten/folkeregisteret sine nettsider - eller hent skjema i Tenstetorget. Du må også levere eigen flyttemelding til Posten for at posten din skal koma fram! Kontakt Posten på Spar Hemsedal! Lag og organisasjonar i Hemsedal Vi ynskjer å få oversikt kven som er leiarar i alle lag og organisasjonar i Hemsedal. Gi tilbakemelding til Tenestetorget i Hemsedal kommune, tlf eller send på e-post: * Helse og omsorgsetaten * Bygdaheimens vener Kan du tenkja deg og vera med i Bygdaheimens vener? Me har ynskje og få til ei gruppe som kan tenkja seg og hjelpe oss med aktivitetstilbod til brukarar/ eldre på Bygdaheimen. Aktuelle aktivitetar kan vera og gå turar, lese, bilturar eller kanskje bare komme på besøk til oss. Det er utroleg flott når folk utanfrå kjem og besøkjer oss, det set både brukarar og personalet stor pris på. Me har og bruk for personar som kan vera med og få planta og evt. tatt lite vårstell i den nye sansehagen vår. Dersom du er interessert ta kontakt med; Henrik J.Thorset el Borghild Moen på tlf Informasjon frå Legekontoret Ny betalingsordning på legekontoret Fra vil alle fakturaer fra legekontoret bli utsendt av Odin Kapital A/S. De vil legge til kr 50,- i faktureringsgebyr. Dette vil også gjelde alle medisinbestillinger. Hvis du ringer inn en medisinbestilling og vi sender den til apoteket, vil det koste kr 40,- til legen, kr 54,- i forsendelse fra oss og kr 50,- i gebyr - tilsammen kr 144,-. Vi anbefaler at så mange som mulig passer på å bestille medisiner i forbindelse med en konsultasjon. Du kan også bestille pr telefon og hente resepten hos oss. Hvis du da betaler kontant eller med kort, og sender resepten selv betaler du kun kr 40,-. Hvis vi sender for deg, men du betaler i resepsjonen, betaler du kr 94,- som før. Fastlege Vi henstiller nok en gang at de som har en lege som fastlege, men mest bruker en annen, melder fra til fastlegekontoret og skifter lege. Dette betyr mye for vårt regnskap og også for hvem som har ansvaret for oppfølging av pasienten. De som ønsker det, kan fremdeles i noen tilfelle bruke en av de andre legene til spesielle konsultasjoner, men i hovedsak bestiller man hos sin f astlege. Ferietiden nærmer seg Sjekk dine medisiner - har du nok i sommer? Sjekk ditt førerkort - holder det til over sommeren? Medisinbestilling Vi må nok en gang minne om at dere må bestille medisiner i god tid før dere er tomme! Vi har ingen garanti for at apoteket har alt på lager og det kan gå noen dager før det kommer. Smertestillende, beroligende og sovemediniser Vi kommer fortsatt til å være restriktive med denne type medisin, og det er fastlegen som skal skrive dem ut. Sjekk med fastlegens ferier! Vær klar over farene med disse typene medisin og bilkjøring! 3

4 * Kultur- og oppvekst * * Kva skjer * Hemsedal musikk og kulturskule Søknadsskjema / fristar for neste skuleår. Nye elektroniske søknadsskjema vert lagt ut på heimesidene til kommunen 10. mai Pga omlegging til felles elektronisk søknadsskjema for alle kulturskulane i Hallingdal, må alle elevane no søkje på nytt for kvart skuleår, også dei som har plass og vil fortsette. Alle som står på venteliste inneverande skuleår må også søke på nytt. Søknadsfrist er 1. juni Sjå elles fellesannonse med dei andre kulturskulane i Hallingdal i Hallingdølen laurdag 7.mai Treng de hjelp til søknaden, ta kontakt med Tenestetorget, tlf , eller med rektor Kirsten Lund, tlf / Melding til alle foreldre/ føresette med barn i skulen i Hemsedal Alle brukarar på skulane i Hemsedal har tilgang til heimekontor. Dette betyr at elevar og lærarar kan, på ein enkel måte, jobbe vidare heime med arbeid dei starta på skulen. For å få dette til må ein liten klient installerast på heimemaskina. Oppskrifta på dette finn de på it's learning (www.itslearning.com). Logg dykk på med eleven sitt brukarnamn og passord og last ned oppskrifta som ligg på Hovedsida. Oppskrifta heiter «Korleis installere NX-klient». Busstur Busstur til Strømstad 31.august til 2.september Pr. person: kr 2190,- Prisen inkluderar: buss, ferge Sandefjord- Strømstad, lunchbuffet på båten, 2 netter på Laholmen hotell, 2 middagar og 2 frokostar. Overnattingen er i dobbeltrom. Enkeltromstillegg kr. 500,- pr. person. Påmeldingsfrist 20. juli til: Frivillig Sentralen, tlf Gunhild Fekene, tlf Ola Kvanneberg, tlf Meir informasjon kjem seinare. Turen er for alle! Helsing Helselaget, LHL og Frivillig Sentralen ***************** Frivillig Sentralen held stengt fredag 14.mai. Reinhaldshjelp Helselagshuset Kan du tenkja deg å vera reinhaldar på Helselagshuset? Du kan godt vera pensjonist, men det er ingen betingelse. Ta kontakt med Frivillig Sentralen, tlf Lønn etter avtale. Hemsedal Helselag v/styret 4

5 Hemsedal LHL Ja so er det snart vår att, og ei travel tid for dei fleste. Slik er det også for oss i LHL-laget. Her er noko av det som skal foregå denne våren: Laurdag 15. mai - Kakelotteri Dette gjer me for å skaffe litt inntekt i laget, og me er svært takksame til alle som vil støtta oss med ei kake eller andre ting denne dagen. Dette vil foregå på Hovtun Kjøpesenter frå kl og utover dagen. Har du kake eller andre ting å levere so sei gjerne ifrå på førehand til: Ingrid Roteigen tlf eller Hans Borge tlf Torsdag 27. mai - Feiringdagen 2010 Det er 20 år sidan Feiringklinikken ved Mjøsa vart opna og det er mange som har fått hjelp for sine hjarteplager her gjennom desse åra. LHL laga i Hemsedal, Gol og Nesbyen, har planlagt busstur hit denne dagen. Her vert det servert grillmat, mineralvann/lettøl. Totenkringle og kaffe, frukt og grønt. Det vert også musikk og underhaldning av ymse slag. Blant andre skal GT-Sara vera der. Dette arrangementet er ope for alle so viss du er interessert, og det er plass på bussen, so kan du melda deg på til Hans Borge innan 1. mai. Hjarte og Lungesjukes dag Målet med denne dagen er å gjera folk kjent med arbeidet LHL driv, og kva likemannsarbeid er. Denne dagen vil me markera med stands ved Spar laurdag den 29. mai. Panterdagen 2010 på Ekeberg Laurdag den 5. juni. Dette er det 16. året på rad at Panterløpet vert arrangert av LHL og Oslo Bedriftsidrettskrets. Dette er eit trivselsarrangement for vaksne, både friske og handikappa, også dei med rullestol. Sjølve løpet går i ei godt tilrettelagt løype på dei flotte turstigane langs Ekebergsletta. Mange stadar langs løypa vil ein ha utsikt over halve Oslo og heile Oslofjorden. Etter løpet er det underhaldning, utlodning med fine premiar, utstilling, mat og kaffiservering. Det er mogelegheit for at det vert sett opp felles buss frå Hallingdal til dette arrangementet. Påmeldingsfristen her er 12. mai. Er du interessert, meld frå til ein av oss i styret. Det vert òg arbeidd med å få til ein busstur i sumar eller haust, då i samarbeid med andre lag, men dette kjem me attende til seinare, so fylg med i Kommuneposten. Helsing styret i LHL 5 Kunstutstilling Kunstnarane Tove Jensen og Michael Hillkirk har salsutstilling i foajeen på kommunehuset. Bildene er fargeglade i ein abstrakt, ekspresjonistisk stil. Utstillinga er tilgjengeleg fram til 11.mai, og er open i kommunehuset si opningstid, måndagfredag Kom innom og sjå ei fargerik og spennande utstilling! Til alle frå 7 12 år! Årets "HØGT OG LÅGT" (tidlegare Lykkjaleir) vert arrangert frå juli på KRIK. Nærare informasjon kjem i neste Kommunepost og i program som vert lagt ut. Hemsedal Sundagsskulelag Kurs i plantefarging Helga juni blir det kurs i plantefarging. Alle deltakarar må samle inn ein del plantemateriale. Vi tek og opp felles bestilling på garn i god tid før oppstart. Kurset blir på Aalstveit gard, hjå Kirsten og Jem Aalstveit Wilson. Påmelding innan 10. mai til Mia Tveide Syversbråten, tlf / ************************* Tur til Dalarna Helga juni dreg Hemsedal Husflidslag på tur til Dalarna i Sverige. Dette blir ein tur med fokus på mykje husflid og kultur. Turen er åpen for alle. Programmet er ikkje heilt ferdig enno, men du får meir info om turen ved å ringe Bjørn Tore Moger, tlf / Sjå elles eigen annonse i Hallingdølen. Helsing Hemsedal Husflidslag.

6 Årsmøte i reinhamneutleige i Hemsedalsfjella Stad: Tuv Grendastugu onsdag 5. mai kl Årsmøtesaker. Frisklivstrening i Trøimshallen - Step og styrke Måndagar: kl 15:10 16:15 Instruktør: Charlotte Andersson - Styrke og bevegelighet Torsdagar: kl 15:15 16:15 Instruktør: Ole Petter Espe - Spinning i klubbhuset ved drettsbanen: Fredagar kl Instruktør Einar Ellseth Forbeholdt frisklivsresept / sjukmelding Påmelding til Einar på tlf NB! Det er ikkje trening torsdag 13.5, måndag 17.5 og Frisklivstrimmen er eit lågterskeltilbod til alle innbyggjarane i Hemsedal. Trimmen blir lagt opp slik at kvar enkelt kan delta i sitt tempo. Spørsmål? Ta kontakt! Styret v/håvard Venås, leiar Anders Viljugrein John Wøllo Hemsedal Pensjonistlag Tysdag 11.mai er det tur til Flå. Der skal me innom Bjørneparken og Thonsenteret. Me ynskjer medlemer og andre vel møtt! Turen med lunsj kostar kr 300,-. Påmelding innan 1. mai til Ivar, tlf Ola, tlf Helsing Friskliv Hemsedal v/ Kristin Carlsen Tlf / På gamle vegar i Lærdal Måndag 10. mai 2010 blir det vårvandring i Lærdal/Borgund i forbindelse med verdens aktivitetsdag 10. mai - les meir på Oppmøte: kl ved kommunehuset i Hemsedal Retur: kl ved Borgund stavkyrkje Vi køyrer buss til Borgund stavkyrkje. Vi går så Sverrestigen ned til Husum. Turen tilbake til stavkyrkja går på Vindhellavegen. Vindhellavegen er ei perle å gå om våren. Det er ein del av den gamle Kongevegen mellom aust og vest. Vindhellavegen går gjennom fjellpasset mellom Husum og Borgund stavkyrkje. Den fyrste Vindhellavegen vart ferdig i Vegen slik han er i dag vart bygd mellom 1840 og Namnet, Sverrestigen, kjem frå sverresoga som fortel at kong Sverre rei denne delen av den gamle kongevegen i år Denne turen tar cirka 2 timar med innlagt pause. Om nokon ynskjer ein kortare tur og lettare tur, er det mogleg å gå Vindhellavegen begge vegar. Turen er gratis og alle er hjerteleg velkomne til å delta. Møt opp ved kommunehuset måndag 10. mai kl Ved dårleg vær, vil turen bli utsett! Har du spørsmål eller er du usikker på om turen vil bli gjennomført på grunn av været sjølve turdagen? Ring Kristin Carlsen på mobil: Huskeliste: Ta med mat, drikke og gode sko til turen. Friskliv Hemsedal stiller med gåstavar til dei som vil nytte det. Venleg helsing Kristin Carlsen 6

7 Gudstenester KRIK Hemsedal er nyoppstartet og du som er 20 år og eldre ønskes velkommen! KRIK (Kristen Idrettskontakt) er en tverrkirkelig organisasjon som ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og i menighet. En typisk KRIK-samling består av ballspill, litt lek i gymsal og en 5-10 min pause med en andakt/ord for dagen. Det sosiale er viktigere enn det å prestere i KRIK Hemsedal. Når: Fredager kl.19: Hvor: Trøimshallen (eventuelle avlysninger blir annonsert på KRIK Hemsedal sin Facebook-gruppe) NB: Husk å ta med innesko. Håper å se deg! * Hemsedal kino * Asfaltenglene sundag 9. mai kl Alder: 7 år Lengde: 1t 22min Det er ferie og 12-åringene Maja, Rikke og Ohna driver dank på Ohnas familierestaurant Saigon House. De har store ambisjoner om å ikke løfte en finger denne sommeren, men så dukker politiet opp og finner narkotika gjemt i restaurantens kjølelager. Saigon House stenges og Ohnas storebror blir arrestert. Jentene vet at han er uskyldig men han kan ikke slippes ut av fengsel før narkotikaligaen avsløres. -Asfaltenglene tar saken. De havner midt i et drama med menneskesmuglig, biljakter, karatespark, romantikk og vårruller. De finner hemmelige kjellerrom, illegale flyktninger, en prest som ikke er prest, en kirke som ikke er en kirke, en politidame som nekter å lytte og en kjeltring som aldri gir opp. Maja er smart, Ohna kan karate og Rikke kan synge. Sammen balanserer de på høye gjerder og på kanten av loven for å løse saken. De får hjelp av Orpham - et råskinn på sykkel, bestemor Noi - et råskinn bak rattet, og Fredriksen -et råskinn av en hund som tror han er menneske. På med solbrillene! Det blir action og spenning og noen stekende hete dager i Oslo sentrum! NB! Siste filmframvisning i vår - nye filmar til hausten! 7 2. mai HEMSEDAL KYRKJE KL Ung messe. 13. mai - Kristi himmelfartsdag HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste 17. mai HEMSEDAL KYRKJE KL Familiegudsteneste 23. mai Pinsedag HEMSEDAL KYRKJE KL Folkemusikkgudsteneste 25. mai HEMSEDAL KYRKJE KL Samtalegudsteneste Konfirmantfest på Kyrkjestugo 29. og 30. mai HEMSEDAL KYRKJE KL Konfirmasjon 30. mai HEMSEDAL KYRKJE KL Konfirmasjon 6. juni HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste 12. juni HEMSEDAL KYRKJE KL Klassisk konsert 20. juni HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste * Hemsedal IL * Trimgruppa i Hemsedal søker instruktører Trimgruppa er en undergruppe til Hemsedal Idrettslag. Vi tilbyr gruppetrening som spinning, boxaerobic, step og step/styrke. Vi har 4-9 spinningtimer per uke (varierer etter sesong), 1 boxarobic time, 1 step, 2 step/styrke, og vi planlegger å starte med styrkepass i sal. Vi kan tilby deg en eller flere faste timer, men vi trenger også noen som kan være vikarer. Vi ønsker å kjøre enkle men effektive timer, og er åpne for forslag på nye trenings aktiviteter. Les mer på eller ta kontakt med Charlotte på eller for mer informasjon.

8 Orientering 2010 Onsd. 5.5., kl 1800: O-teknisk trening ute ved RV52, Langeset for dei som har litt erfaring, 11 år og oppover. NB! Onsdag den feirar me St.Hans med grilling av pølser etter løpet. O-gruppa spanderer! Dag / Dato Løpstype Arrangør Kart Start frå kl. Onsd. 12/5 Treningsløp Hemsedal Ulsåk Mørken Onsd. 19/5 Treningsløp Hemsedal Ulsåk Svøo Onsd. 26/5 Hallingtreffen 1 Nesbyen Åsen/Trytetjern Onsd. 2/6 Treningsløp Hemsedal Torsetåsen Hødnvegen Onsd. 9/6 Treningsløp Hemsedal Tuv Vannverket Onsd. 16/6 Hallingtreffen 2 Gol Solseter Onsd. 23/6 Treningsløp Hemsedal Langeset Langeset Onsd. 30/6 Hallingtreffen 3 Ål Syningen Tysd. 10/8 Hallingtreffen 4 Nesbyen/Tunhovd Onsd. 18/8 Treningsløp Hemsedal Mørkedalen Hustadstølen Onsd. 25/8 Treningsløp Hemsedal Torsetåsen Merka frå Trøym Onsd. 1/9 Hallingtreffen 5 Hemsedal Eikre Fuglehaugen Laurd. 4/9. KM individuelt Nesbyen Sund. 5/9 KM stafett Nesbyen Onsd. 8/9 Treningsløp Hemsedal Lio Lio Lørd. 11/9 HM individ. Ål Sund. 12/9 Hallingstafetten Hemsedal Tuv Tuv Onsd. 15/9 Klubbmesterskap Hemsedal Eikre Eikre Onsd. 22/9 Treningsløp Hemsedal Vannin Gravset Sund. 26/9 Sykkelorientering Hemsedal Turkartet Skiheisen Onsd. 29/9 Nattorientering Hemsedal Tuv Tuv Hallingtreffen: Felles avreise frå Ulsåk. Møt opp utanfor KIWI kl * Alle løp i Hemsedal er merka til start frå rv 52. * Svært lett nybyrjarløype. Opplæring blir gjeven. * Du kan rusle rundt utan tidtaking. * Gratis kart. Kompass får du låne av o-gruppa. * Heimeside: Gå inn på og vel orientering. * Velkomen til mange fine turar i den fine naturen i Hemsedal! 8

9 * Hemsedal Turistkontor * 1. maifestival Program lørdag 1. mai Helly Hansen Crowd Pleaser: Kl. 11:00 12:00 Kvalifikasjon; JAM Kl. 12:15 14:00 Finale; Style-Spin to Win-Crowd Pleaser JAM Konsert på utscenen i bunn av skisenteret kl : Kl. 14:00 Coca-Cola zero Dj battle Kl. 15:00 BIG BANG Kl. 17:00 Duo Jag Club Hemsedal: Skistua kl : Peter Dahlqvist med band Hemsen kl : Ralph Myers & Jack Herrand Band Velkommen! **************************************** Alle medlemsbedrifter i HTTL får egen gratis side på hvor de selv kan oppdatere nyheter og tilbud. Her bør også alle bygdefolk følge med på hva som skjer - daglig program for alt som skjer i dalen inkl. åpningstider og transporttider! Følg også hemsedal.com på facebook! I mai kommer den populære serien New Scandinavian Cooking på TV 2. Det tredje programmet er filmet i Hemsedal og viser kokkelering i flotte omgivelser med skisenteret og stølen i bakgrunn både fra sommer og vinter i Hemsedal. Se flotte filmklipp på og følg med når serien kommer på TV2! Engelsk versjon går i USA i disse dager. Den første serien er sett av 250 millioner seere over hele verden! Hemsedal Fjellsport arrangerer klatreskole for alle barn fra 5 år til 4. klasse, tirsdagar fra til kl / kl Konsert med Anne-Lise Berntsen 25. mai kl på Fausko Skysstasjon. Innføringskurs i klatring: juni (fredag kveld + 2 hele dager) For mer informasjon se Sommeraktivitetsguide og sommerbrosjyre ligger i butikker send gjerne til venner og kjente! Vennligst ønsk våre tilreisende gjester velkommen ved å rydde rundt bedriften, nå når snøen forsvinner og søppel dukker opp. Takk! Følg med for mer info på Hilsen Hemsedal Turistkontor Tlf

10 17. MAI I HEMSEDAL 2010 Kl Kl Kl Kl Flaggheising Samling ved bautaen Hornmusikken spiller Allsong: «Gud signe vårt dyre fedreland» Tale og kransepålegging v/ordførar Oddvar Grøthe Allsong: «Fagert er landet» Familiegudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ sokneprest Allan Madsen Barnetog/folketog Politi, flaggberar, 17. mai -komiteen, formannskapet, Tuv oppvekstsenter, Hemsedal hornmusikklag, Ulsåk oppvekstsenter, Hemsedal b/u-skule, folketoget. Toget går frå kyrkja, til Hovtunsenteret, tilbake om Bråtenjordet og fram til Bygdaheimen. Bygdaheimen Helsing til dei eldre v/10. klasse Underhaldning v/tuv Skule Helsing til dei eldre v/russen Allsong: Ja, vi elsker Hornmusikken spiller Etter arrangementet på Bygdaheimen går toget til Hemsedal barne- og ungdomsskule. Hemsedal barne- og ungdomsskule: Etter toget er det utdeling av pølser og brus til barna ved HBU. Sal av småmat og pølser, kaker og kaffe i kantina på HBU og på Kyrkjestugu. Sal av kake, vaflar, kaffe, brus og is i kiosken i Trøimshallen. Kl Kl Leikar for barna på skuleplassen v/hemsedal Idrettslag Trøimshallen - program Barneleikarringen i Samhald ungdomslag Elever frå Musikk- og kulturskulen Allsong: «Hemsedalssongen» Sanginnslag frå Hemsedal Soul Children Tale for dagen v/marit Fauske Bjerkan Allsong: «Ja, vi elsker» Sal av mat fortset etter programmet! Kl Kl Familiefest på Kyrkjestugo Arr: Hemsedal Normisjon Firing av flagget 17. mai-komiteen Klypp ut arket og ta det med deg 17. mai! (sangar på side 2) -1-

11 JA VI ELSKER Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor Og den sagnatt som senker drømme på vår jord Og den sagnatt som senker, senker drømme på vår jord Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut Alt kva fedrene har kjempet, mødrene har grett Har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett Har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem Og som fedres kamp har hevet, det av nød til seir Også vi når det blir krevet, for dets fred slå leir Også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slå leir FAGERT ER LANDET Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader! Fagert det stig av blåe hav, Soli ho sprett og ho glader, Signar vårt land i nord og sud Soleis di åsyn lyser, Gud, Yver vårt Noreg i nåde Signa då Gud, vårt folk og land, Signa vårt strev og vår møda. Signa kvar ærleg arbeidshand, Signa vår åker med grøda! Gud, utan deg den vesle urt Veiknar og visnar, bleiknar burt Ver du oss ljoset og livet. GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND Gud signe vårt dyre fedreland, Og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand, Og vinter for vårsol røma! Lat folket som brødre saman bu, Som kristne dei kan seg søma. No er det i Noreg atter dag Med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, Det brydder då etter plogen. Så signe då Gud den gode sæd, Til groren ein gong er mogen. HEMSEDAL Mel: Dei gamle fjell i syningom Eg veit ein dal imellom fjell Med berg og gråsteinsur Der tindar stig og fossar fell I ven og vill natur Og denne dalen er oss kjær Og denne heimen god For ingen stad slik hugnad er Som der vår vogge stod Dei fagre fjell i sør og nord Er dalens beste vern Med hydnefossen ven og stor Og djupe, stille tjern Som drøymer stilt innunder kvelv Når dagen andar ut I sus og song frå Heimsil elv Og svale vind frå nut Vel var det slit og tronge kår I mang ein tidebolk Og lenge mellom haust og vår For både fe og folk Men heimegrend og gard og støl Var vondt å skiljast ved Og difor vart ein hemsedøl Til sol bak fjell gjekk ned Dei gamle ætter seig i grav Frå vegen tung og bratt Då dei la ned sin ferdastav Tok nye krefter fatt Og vart det stundom tap og tjon Og løna heller skral, Så lyste lell ei framtidsvon For fagre Hemsedal Og framtidsvona lyser enn For heim og ættegard. I hug og hjarta kjærleik brenn Til det som er og var. Den gode arven gøymast må Og odlast i sin grunn, Men kveik og kraft og signing få Frå livsens helsebrunn. -2-

12 Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag 6. mai 2010 Tid: Før møte: Folkets spørjetime Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast til møtesekretær / tenestetorget på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut til ålment gjennomsyn i tenestetorget på kommunehuset, biblioteket og SAKSLISTE Saknr. Arkivsaksnr. Tittel 35/10 10/689 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FORRIGE MØTE 36/10 10/689 MELDINGAR 37/10 10/683 MELDINGSSAK. IKT-VAL 38/10 09/574 KYRKJEBØNSVEGEN - ETABLERING AV GANGVEG OG SANERING AV VA NETT - EKSTRALØYVING 39/10 09/898 REHABILITERING AV LEDNINGSNETT VA 2010 VIDAREFØRING AV ARBEID FRÅ IGANGSETTINGSVEDTAK 40/10 10/355 NYE VEGLYS PÅ GANGVEG MELLOM SKADVINVEGEN OG SKOGVEGEN - SKOGAJORDET 41/10 10/359 TRØIM RENSEANLEGG, KAPASITET- OG LUKTPROBLEMATIKK 42/10 10/446 ULSÅK RENSEANLEGG - ETABLERING AV DEMONSTRASJONSANLEGG 43/10 10/527 UTSKIFTING AV PLS MEIERIET PUMPESTASJON - FASE 3. IGANGSETTINGS- VEDTAK 44/10 08/1554 REGULERINGSPLAN FOR HEMSEDAL GOLFALPIN - REVIDERING 45/10 10/682 UTBYGGINGSAVTALE HEMSEDAL GOLFALPIN UTVIKLING AS- EIKREDAMMEN GODKJENNING AV AVTALEN 46/10 10/675 FINANSIERING AV PLANLEGGINGSOPPGÅVER OG INFRASTRUKTUR TEKNISK ETAT 47/10 10/252 VALDRES KOMMUNEREVISJON OG KOMMUNEREVISJON IKS. FUSJON 48/10 10/347 FELLES BARNEVERN I HALLINGDAL- SAMARBEIDSAVTALE 49/10 10/536 FRAMHALD DRIFT AVDELING SKADVIN -TUV BARNEHAGE 50/10 10/442 KULTURSALEN - BYGNINGSMESSIGE ENDRINGAR, OG TILPASSING AV LOKALE TIL MUSIKK - OG KULTURSKULEN. 51/10 10/407 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM VENNSKAPSKOMMUNANE TØRVA OG HEMSEDAL 52/10 10/572 FRAMTIDIG ORGANISERING AV, OG ADMINISTRERING AV GRUNNSKULEN OG BARNE HAGETENESTENE I HEMSEDAL KOMMUNE 53/10 10/573 ENDRING FRÅ FIRE TIL FEM SKULEVEKEDAGAR FOR 5.ÅRSTRINN. TILBOD OM LEKSE HJELP PÅ ÅRSTRINN - ENDRING AV TIMETALET I GRUNNSKULEN Oddvar Grøthe ordførar (sign.) 12

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Januar 2012 Opning Hemsedal Skiheiser - 9. desember 1961 Hemsedal kommunehus - opningstider: Opningstid: kl. 09.00-15.00, tlf. 3140 8800 Send e-post til: postmottak@hemsedal.kommune.no

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Februar 2015 Magisk familiemusikal l Trøimshallen! Hemsedal kommune og Brageteatret samarbeider om å gje profesjonelle teateropplevingar!l folket. No kan heile familien

Detaljer

17. MAI ROMMETVEIT SKULE

17. MAI ROMMETVEIT SKULE 17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok Revidert juni 2015 Kjære klassekontakt! 17.mai er eit sikkert vårteikn. Det er foreldre i 5. klasse som steller til 17. mai ved Rommetveit skule. Ei god planlegging av

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune November 2014 Troll i Norden Frå 10.-16.november arrangerast Nordisk bibliotekveke over heile Norden med høgtlesing i skumrings men og ved morgongry, med konsertar

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag Kyrkjelydsblad Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Tema: Ferie Spretne speidarar Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag side 12 Barnas bursdagsselskap 1 side 13 Ogna-konfirmantar på

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b.

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b. 0 varhaug Marken 1, og 2, juni.,.ristins 17. mai-tale o Tønes kiæme til marken. Husk ongaløpet på fredag. 'nnonsgbilag med mange gode tilbud side 10-17 + baksida -,b.iii d,ffi[ l Varhaugmarken Fre. Lør.

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Onsdag 7. mai 2014 Årgang 39 nr 35. Dagen før dagen

Onsdag 7. mai 2014 Årgang 39 nr 35. Dagen før dagen Spleiselag for ny ladar? Rådmannen føreslår at kommunen går saman med kommunalt eigde Suldal Elverk for å finansiera ein hurtigladar for elbilar. Side 4 Gap mellom krav og tilbod Landbruksminister Sylvi

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

17. mai 2015 PROGRAM OG SANGER

17. mai 2015 PROGRAM OG SANGER 17. mai 2015 PROGRAM OG SANGER Arrangører Flekkefjord Håndballklubb, Flekkefjord Kajakklubb, Flekkefjord Sangforening, Flekkefjord Gutte- og Pikekorps, Civitan, Hollenderbyens Dannede Duer, Flekkefjord

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 6 Desember 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Foto: ONT 80 år 40 år I dette nummeret kan du m.a. lesa: Leiar: Eit landemerke på Vegen Side 2 Polentur med Aktive fredsreiser Side 4 Barne- og ungdomssider

Detaljer

- Spesialeininga prioriterer feil

- Spesialeininga prioriterer feil 22.000 lesarar LAURDAG 4. september 2010 nr. 102 72. årg. kr. 15 Følg med på hallingdølen.no helgebel Prostipresten SIDE 16-17 Ein Børli frå Bromma SIDE 26-29 MEINER: «Det er sikkert riktig at HV endrar

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34.

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 2 2015 Helsing frå Tofte Side 2-4 Torill Moi Side 11 Nordic Tenors Side 23 Jærmessa Side 34 Varhaug marken Side 35 17. mai Vilde Sundvor og Sanna Romvik Foto: Jærbladet

Detaljer

Nr. 2 Sommar 2010 Årgang 16

Nr. 2 Sommar 2010 Årgang 16 posten Tuddal Nr. 2 Sommar 2010 Årgang 16 Velkomen til alle nye innbyggjarar i Tuddal Bygdetunet med bunadsutstillinga er ope kvar dag mellom kl. 12.00 og 18.00 til og med 15. august. Kvar onsdag i juli

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR:

17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 17. maikomiteen helsar Stord Musikklag har ein lang tradisjon med å ta på seg å arrangera

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 1 2013 Steinhoggar i Leksaren Side 2-3 Vennelaget for Lensmannsgarden Side 6-7 Varhaug Sykkelklubb Side 11 Karen Roed Side 12 Hå Skulesjakk side 28 Arnstein Skretting

Detaljer

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 Valdres Næringshage Uviss framtid 4-5 Kirsten Inga Kamrud Om å fly 6 Temasider Bil 16-20 www.avisa-valdres.no 23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 tirsdag Nr. 66 109. årg. løssalg

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul LUSTRA Nr. 2 2014 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 19. årgang nytt God jul Ordføraren har ordet Dagane går no raskt framover mot høgtid og julefeiring, og soli har krope bakom himmelsjå

Detaljer