Hemsedal kommunehus - opningstider:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opningstider:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2010 Vårkonserten utsett Vårkonserten tysdag 11. mai er diverre utsett grunna tekniske problem. Ny dato er: TORSDAG 27.MAI, KL Stad: Kultursalen Inngang: Gratis Mykje fint program, song, musikk og dans! Alle velkomne! Sjå annonse og plakatar. *************************** Huskonsert Elevar i musikk- og kulturskulen held siste huskonserten dette skuleåret fredag 28. mai kl på musikkrommet på Hemsedal barne- og ungdomsskule. Merk tida! Huskonserten er ein uhøgtideleg konsert, og denne ettermiddagen markerer me òg avslutning av skuleåret. Gratis inngang. Alle er hjarteleg velkomne! For meir informasjon, ta gjerne kontakt med rektor Kirsten Lund, tlf eller på e-post: Hemsedal kommunehus - opningstider: Send e-post til: Opningstid: kl , tlf , faks Skattekontoret / Skatt Sør (Folkeregister): Kontoret i Hemsedal er ope kvar torsdag kl Kontoret på Gol er ope alle dagar, eller ring landsdekkande nummer NAV Hemsedal: Ope kvar dag kl , tlf Hemsedal folkebibliotek: tysdag og laurdag kl , tysdag, onsdag og torsdag kl tlf Bygdearkivet: ope i tidsrommet , kvar tysdag kl Frist for innlegg til neste kommunepost: , , ein tek atterhald om endringar, sjå også kommunen sine nettsider:

2 * Ordføraren sitt hjørna * Hemsedal har vekst i folketalet, eit allsidig næringsliv med eit tungt vinterreiseliv. Det er sterk vilje til å skapa sine eigne arbeidsplassar og folket har ein sterk stå på vilje. Me har ein ung og frisk befolkning, og er på toppen av levekårsindeksen.dette er nokre unyanserte stikkord på bygda vår, men sjølv om me ser burt ifrå statistikkar så fungerar det meste godt. Det er likevel nokre mørkare skyer over oss. Det er tungt å få beskjed om nedlegging av arbeidsplassar. Spis/Grilstad konsernet har no bestemt at avdelinga i Hemsedal skal leggjast ned til hausten. Dette er ein av dei største arbeidsplassane i bygda, og det er industriarbeidsplassar som me ikkje har for mange av. Nesten 30 personar misser jobben. Dette vedtaket er gjort trass i at bedrifta her i Hemsedal har gått bra både økonomisk og produksjonsmessig. Det er ikkje få medaljer Spis har samla opp gjennom åra for å produsere gode kvalitetsvarer i skarp konkurranse med liknande bedrifter andre plassar. Trass i god kompetanse og god drift så ser ikkje det ut til å telle mykje når konsernet tek sine overordna vedtak. Produksjonslinja (inventaret) blir også overført til anlegget deira på Åsen i Levanger kommune. Vedtaket er gjort, og me må sjå framover. Kva som skjer med bygget veit eg ikkje. Det er Spis/ Grilstad som eig det, og når dei eventuelt skal avhende bygget er uvisst. Det er derfor berre å vente litt, for det kjem nok avklaringar etter kvart.elles håpar eg at utviklinga me har hatt med nye og spennande nisjeproduksjonar på diverse matprodukt held fram. Kommunen vil kunne støtte utvidingar og nyetableringar etter regelverket for næringsfondet vårt. Har nokon gode idear så er det berre å ta kontakt. Landbruket er også inne i ei stor endring. Det har aldri vore produsert meir mjølk i bygda enn no, men talet på bruk har gått ned jamnt og trutt. Stadig meir av mjølka blir levert frå samdriftsfjøs. Førebels ser det ut til at denne utviklinga er rett for framtida, men bøndene må ha betre inntektsvilkår for å kunne halde fram. Dette er det Staten som legg rammene for, og dragkampen om landbruksoppgjeret er i gang. Det må vera eit tradisjonelt landbruk i botnen for å kunne drive med attåtnæringar, og det må vera eit aktivt landbruk i bygdene også for at me kan ha levande bygder. Basis for mykje av reiselivet vårt utanom det Hemsedal Skiheiser tilbyr er tufta på landbruket, på aktive stølar, på fjell og vidde og godt pleia kulturlandskap. Det er derfor viktig for Hemsedal som ei allsidig bygd at Norge har eit livskraftig landbruk. Økonomien er viktig for dei val meg gjer for framtida, også for dei unge som står framføre viktige yrkesval. Såleis er Staten sitt tilbod mykje viktigare enn kommunen si nyleg vedtekne landbruksplan og framtidige kommuneplanar. Hemsedal sin styrke er at me har eit allsidig næringsliv, sjølv om vinterturistfoten er den tyngste. Det gjer oss mindre sårbare, og også meir interessante for fleire typer etableringar. Arbeidsplassar er viktige for kvar folk vel å busetja seg. Eg er optimist! Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) * Informasjon * Hald Hemsedal reint! Våren er komen, og når snøen reiser kjem alt fram for ein dag Hemsedal kommune vil difor oppmode alle og einkvar til å ta ansvar og gjere bygda fin og rein til 17. mai. Om alle bidreg med opprydding rundt eigedomen og arbeidsplassen sin vert det ikkje mykje på kvar. Flott om velforeiningane i bustad- og hyttefelt arrangerar dugnad. Avfall kan leverast Langeset avfallsmottak som held ope kvar tysdag frå til 19.00, og kvar laurdag frå til (i tida frå 15/4 til 15/10). 2

3 Møteplassen Det blir frokostmøte den 3. juni kl Tema: Status kommuneplan Sett av dato og tid. Nærmare informasjon om stad og innhald kjem i neste utgåve av Kommuneposten den Møteplassen v/ola Frogner Flytte innan kommunen? Hugs å melde flytting til ny adresse innan kommunen til skattekontoret. Endring kan gjerast på Skattetaten/folkeregisteret sine nettsider - eller hent skjema i Tenstetorget. Du må også levere eigen flyttemelding til Posten for at posten din skal koma fram! Kontakt Posten på Spar Hemsedal! Lag og organisasjonar i Hemsedal Vi ynskjer å få oversikt kven som er leiarar i alle lag og organisasjonar i Hemsedal. Gi tilbakemelding til Tenestetorget i Hemsedal kommune, tlf eller send på e-post: * Helse og omsorgsetaten * Bygdaheimens vener Kan du tenkja deg og vera med i Bygdaheimens vener? Me har ynskje og få til ei gruppe som kan tenkja seg og hjelpe oss med aktivitetstilbod til brukarar/ eldre på Bygdaheimen. Aktuelle aktivitetar kan vera og gå turar, lese, bilturar eller kanskje bare komme på besøk til oss. Det er utroleg flott når folk utanfrå kjem og besøkjer oss, det set både brukarar og personalet stor pris på. Me har og bruk for personar som kan vera med og få planta og evt. tatt lite vårstell i den nye sansehagen vår. Dersom du er interessert ta kontakt med; Henrik J.Thorset el Borghild Moen på tlf Informasjon frå Legekontoret Ny betalingsordning på legekontoret Fra vil alle fakturaer fra legekontoret bli utsendt av Odin Kapital A/S. De vil legge til kr 50,- i faktureringsgebyr. Dette vil også gjelde alle medisinbestillinger. Hvis du ringer inn en medisinbestilling og vi sender den til apoteket, vil det koste kr 40,- til legen, kr 54,- i forsendelse fra oss og kr 50,- i gebyr - tilsammen kr 144,-. Vi anbefaler at så mange som mulig passer på å bestille medisiner i forbindelse med en konsultasjon. Du kan også bestille pr telefon og hente resepten hos oss. Hvis du da betaler kontant eller med kort, og sender resepten selv betaler du kun kr 40,-. Hvis vi sender for deg, men du betaler i resepsjonen, betaler du kr 94,- som før. Fastlege Vi henstiller nok en gang at de som har en lege som fastlege, men mest bruker en annen, melder fra til fastlegekontoret og skifter lege. Dette betyr mye for vårt regnskap og også for hvem som har ansvaret for oppfølging av pasienten. De som ønsker det, kan fremdeles i noen tilfelle bruke en av de andre legene til spesielle konsultasjoner, men i hovedsak bestiller man hos sin f astlege. Ferietiden nærmer seg Sjekk dine medisiner - har du nok i sommer? Sjekk ditt førerkort - holder det til over sommeren? Medisinbestilling Vi må nok en gang minne om at dere må bestille medisiner i god tid før dere er tomme! Vi har ingen garanti for at apoteket har alt på lager og det kan gå noen dager før det kommer. Smertestillende, beroligende og sovemediniser Vi kommer fortsatt til å være restriktive med denne type medisin, og det er fastlegen som skal skrive dem ut. Sjekk med fastlegens ferier! Vær klar over farene med disse typene medisin og bilkjøring! 3

4 * Kultur- og oppvekst * * Kva skjer * Hemsedal musikk og kulturskule Søknadsskjema / fristar for neste skuleår. Nye elektroniske søknadsskjema vert lagt ut på heimesidene til kommunen 10. mai Pga omlegging til felles elektronisk søknadsskjema for alle kulturskulane i Hallingdal, må alle elevane no søkje på nytt for kvart skuleår, også dei som har plass og vil fortsette. Alle som står på venteliste inneverande skuleår må også søke på nytt. Søknadsfrist er 1. juni Sjå elles fellesannonse med dei andre kulturskulane i Hallingdal i Hallingdølen laurdag 7.mai Treng de hjelp til søknaden, ta kontakt med Tenestetorget, tlf , eller med rektor Kirsten Lund, tlf / Melding til alle foreldre/ føresette med barn i skulen i Hemsedal Alle brukarar på skulane i Hemsedal har tilgang til heimekontor. Dette betyr at elevar og lærarar kan, på ein enkel måte, jobbe vidare heime med arbeid dei starta på skulen. For å få dette til må ein liten klient installerast på heimemaskina. Oppskrifta på dette finn de på it's learning (www.itslearning.com). Logg dykk på med eleven sitt brukarnamn og passord og last ned oppskrifta som ligg på Hovedsida. Oppskrifta heiter «Korleis installere NX-klient». Busstur Busstur til Strømstad 31.august til 2.september Pr. person: kr 2190,- Prisen inkluderar: buss, ferge Sandefjord- Strømstad, lunchbuffet på båten, 2 netter på Laholmen hotell, 2 middagar og 2 frokostar. Overnattingen er i dobbeltrom. Enkeltromstillegg kr. 500,- pr. person. Påmeldingsfrist 20. juli til: Frivillig Sentralen, tlf Gunhild Fekene, tlf Ola Kvanneberg, tlf Meir informasjon kjem seinare. Turen er for alle! Helsing Helselaget, LHL og Frivillig Sentralen ***************** Frivillig Sentralen held stengt fredag 14.mai. Reinhaldshjelp Helselagshuset Kan du tenkja deg å vera reinhaldar på Helselagshuset? Du kan godt vera pensjonist, men det er ingen betingelse. Ta kontakt med Frivillig Sentralen, tlf Lønn etter avtale. Hemsedal Helselag v/styret 4

5 Hemsedal LHL Ja so er det snart vår att, og ei travel tid for dei fleste. Slik er det også for oss i LHL-laget. Her er noko av det som skal foregå denne våren: Laurdag 15. mai - Kakelotteri Dette gjer me for å skaffe litt inntekt i laget, og me er svært takksame til alle som vil støtta oss med ei kake eller andre ting denne dagen. Dette vil foregå på Hovtun Kjøpesenter frå kl og utover dagen. Har du kake eller andre ting å levere so sei gjerne ifrå på førehand til: Ingrid Roteigen tlf eller Hans Borge tlf Torsdag 27. mai - Feiringdagen 2010 Det er 20 år sidan Feiringklinikken ved Mjøsa vart opna og det er mange som har fått hjelp for sine hjarteplager her gjennom desse åra. LHL laga i Hemsedal, Gol og Nesbyen, har planlagt busstur hit denne dagen. Her vert det servert grillmat, mineralvann/lettøl. Totenkringle og kaffe, frukt og grønt. Det vert også musikk og underhaldning av ymse slag. Blant andre skal GT-Sara vera der. Dette arrangementet er ope for alle so viss du er interessert, og det er plass på bussen, so kan du melda deg på til Hans Borge innan 1. mai. Hjarte og Lungesjukes dag Målet med denne dagen er å gjera folk kjent med arbeidet LHL driv, og kva likemannsarbeid er. Denne dagen vil me markera med stands ved Spar laurdag den 29. mai. Panterdagen 2010 på Ekeberg Laurdag den 5. juni. Dette er det 16. året på rad at Panterløpet vert arrangert av LHL og Oslo Bedriftsidrettskrets. Dette er eit trivselsarrangement for vaksne, både friske og handikappa, også dei med rullestol. Sjølve løpet går i ei godt tilrettelagt løype på dei flotte turstigane langs Ekebergsletta. Mange stadar langs løypa vil ein ha utsikt over halve Oslo og heile Oslofjorden. Etter løpet er det underhaldning, utlodning med fine premiar, utstilling, mat og kaffiservering. Det er mogelegheit for at det vert sett opp felles buss frå Hallingdal til dette arrangementet. Påmeldingsfristen her er 12. mai. Er du interessert, meld frå til ein av oss i styret. Det vert òg arbeidd med å få til ein busstur i sumar eller haust, då i samarbeid med andre lag, men dette kjem me attende til seinare, so fylg med i Kommuneposten. Helsing styret i LHL 5 Kunstutstilling Kunstnarane Tove Jensen og Michael Hillkirk har salsutstilling i foajeen på kommunehuset. Bildene er fargeglade i ein abstrakt, ekspresjonistisk stil. Utstillinga er tilgjengeleg fram til 11.mai, og er open i kommunehuset si opningstid, måndagfredag Kom innom og sjå ei fargerik og spennande utstilling! Til alle frå 7 12 år! Årets "HØGT OG LÅGT" (tidlegare Lykkjaleir) vert arrangert frå juli på KRIK. Nærare informasjon kjem i neste Kommunepost og i program som vert lagt ut. Hemsedal Sundagsskulelag Kurs i plantefarging Helga juni blir det kurs i plantefarging. Alle deltakarar må samle inn ein del plantemateriale. Vi tek og opp felles bestilling på garn i god tid før oppstart. Kurset blir på Aalstveit gard, hjå Kirsten og Jem Aalstveit Wilson. Påmelding innan 10. mai til Mia Tveide Syversbråten, tlf / ************************* Tur til Dalarna Helga juni dreg Hemsedal Husflidslag på tur til Dalarna i Sverige. Dette blir ein tur med fokus på mykje husflid og kultur. Turen er åpen for alle. Programmet er ikkje heilt ferdig enno, men du får meir info om turen ved å ringe Bjørn Tore Moger, tlf / Sjå elles eigen annonse i Hallingdølen. Helsing Hemsedal Husflidslag.

6 Årsmøte i reinhamneutleige i Hemsedalsfjella Stad: Tuv Grendastugu onsdag 5. mai kl Årsmøtesaker. Frisklivstrening i Trøimshallen - Step og styrke Måndagar: kl 15:10 16:15 Instruktør: Charlotte Andersson - Styrke og bevegelighet Torsdagar: kl 15:15 16:15 Instruktør: Ole Petter Espe - Spinning i klubbhuset ved drettsbanen: Fredagar kl Instruktør Einar Ellseth Forbeholdt frisklivsresept / sjukmelding Påmelding til Einar på tlf NB! Det er ikkje trening torsdag 13.5, måndag 17.5 og Frisklivstrimmen er eit lågterskeltilbod til alle innbyggjarane i Hemsedal. Trimmen blir lagt opp slik at kvar enkelt kan delta i sitt tempo. Spørsmål? Ta kontakt! Styret v/håvard Venås, leiar Anders Viljugrein John Wøllo Hemsedal Pensjonistlag Tysdag 11.mai er det tur til Flå. Der skal me innom Bjørneparken og Thonsenteret. Me ynskjer medlemer og andre vel møtt! Turen med lunsj kostar kr 300,-. Påmelding innan 1. mai til Ivar, tlf Ola, tlf Helsing Friskliv Hemsedal v/ Kristin Carlsen Tlf / På gamle vegar i Lærdal Måndag 10. mai 2010 blir det vårvandring i Lærdal/Borgund i forbindelse med verdens aktivitetsdag 10. mai - les meir på Oppmøte: kl ved kommunehuset i Hemsedal Retur: kl ved Borgund stavkyrkje Vi køyrer buss til Borgund stavkyrkje. Vi går så Sverrestigen ned til Husum. Turen tilbake til stavkyrkja går på Vindhellavegen. Vindhellavegen er ei perle å gå om våren. Det er ein del av den gamle Kongevegen mellom aust og vest. Vindhellavegen går gjennom fjellpasset mellom Husum og Borgund stavkyrkje. Den fyrste Vindhellavegen vart ferdig i Vegen slik han er i dag vart bygd mellom 1840 og Namnet, Sverrestigen, kjem frå sverresoga som fortel at kong Sverre rei denne delen av den gamle kongevegen i år Denne turen tar cirka 2 timar med innlagt pause. Om nokon ynskjer ein kortare tur og lettare tur, er det mogleg å gå Vindhellavegen begge vegar. Turen er gratis og alle er hjerteleg velkomne til å delta. Møt opp ved kommunehuset måndag 10. mai kl Ved dårleg vær, vil turen bli utsett! Har du spørsmål eller er du usikker på om turen vil bli gjennomført på grunn av været sjølve turdagen? Ring Kristin Carlsen på mobil: Huskeliste: Ta med mat, drikke og gode sko til turen. Friskliv Hemsedal stiller med gåstavar til dei som vil nytte det. Venleg helsing Kristin Carlsen 6

7 Gudstenester KRIK Hemsedal er nyoppstartet og du som er 20 år og eldre ønskes velkommen! KRIK (Kristen Idrettskontakt) er en tverrkirkelig organisasjon som ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og i menighet. En typisk KRIK-samling består av ballspill, litt lek i gymsal og en 5-10 min pause med en andakt/ord for dagen. Det sosiale er viktigere enn det å prestere i KRIK Hemsedal. Når: Fredager kl.19: Hvor: Trøimshallen (eventuelle avlysninger blir annonsert på KRIK Hemsedal sin Facebook-gruppe) NB: Husk å ta med innesko. Håper å se deg! * Hemsedal kino * Asfaltenglene sundag 9. mai kl Alder: 7 år Lengde: 1t 22min Det er ferie og 12-åringene Maja, Rikke og Ohna driver dank på Ohnas familierestaurant Saigon House. De har store ambisjoner om å ikke løfte en finger denne sommeren, men så dukker politiet opp og finner narkotika gjemt i restaurantens kjølelager. Saigon House stenges og Ohnas storebror blir arrestert. Jentene vet at han er uskyldig men han kan ikke slippes ut av fengsel før narkotikaligaen avsløres. -Asfaltenglene tar saken. De havner midt i et drama med menneskesmuglig, biljakter, karatespark, romantikk og vårruller. De finner hemmelige kjellerrom, illegale flyktninger, en prest som ikke er prest, en kirke som ikke er en kirke, en politidame som nekter å lytte og en kjeltring som aldri gir opp. Maja er smart, Ohna kan karate og Rikke kan synge. Sammen balanserer de på høye gjerder og på kanten av loven for å løse saken. De får hjelp av Orpham - et råskinn på sykkel, bestemor Noi - et råskinn bak rattet, og Fredriksen -et råskinn av en hund som tror han er menneske. På med solbrillene! Det blir action og spenning og noen stekende hete dager i Oslo sentrum! NB! Siste filmframvisning i vår - nye filmar til hausten! 7 2. mai HEMSEDAL KYRKJE KL Ung messe. 13. mai - Kristi himmelfartsdag HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste 17. mai HEMSEDAL KYRKJE KL Familiegudsteneste 23. mai Pinsedag HEMSEDAL KYRKJE KL Folkemusikkgudsteneste 25. mai HEMSEDAL KYRKJE KL Samtalegudsteneste Konfirmantfest på Kyrkjestugo 29. og 30. mai HEMSEDAL KYRKJE KL Konfirmasjon 30. mai HEMSEDAL KYRKJE KL Konfirmasjon 6. juni HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste 12. juni HEMSEDAL KYRKJE KL Klassisk konsert 20. juni HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste * Hemsedal IL * Trimgruppa i Hemsedal søker instruktører Trimgruppa er en undergruppe til Hemsedal Idrettslag. Vi tilbyr gruppetrening som spinning, boxaerobic, step og step/styrke. Vi har 4-9 spinningtimer per uke (varierer etter sesong), 1 boxarobic time, 1 step, 2 step/styrke, og vi planlegger å starte med styrkepass i sal. Vi kan tilby deg en eller flere faste timer, men vi trenger også noen som kan være vikarer. Vi ønsker å kjøre enkle men effektive timer, og er åpne for forslag på nye trenings aktiviteter. Les mer på eller ta kontakt med Charlotte på eller for mer informasjon.

8 Orientering 2010 Onsd. 5.5., kl 1800: O-teknisk trening ute ved RV52, Langeset for dei som har litt erfaring, 11 år og oppover. NB! Onsdag den feirar me St.Hans med grilling av pølser etter løpet. O-gruppa spanderer! Dag / Dato Løpstype Arrangør Kart Start frå kl. Onsd. 12/5 Treningsløp Hemsedal Ulsåk Mørken Onsd. 19/5 Treningsløp Hemsedal Ulsåk Svøo Onsd. 26/5 Hallingtreffen 1 Nesbyen Åsen/Trytetjern Onsd. 2/6 Treningsløp Hemsedal Torsetåsen Hødnvegen Onsd. 9/6 Treningsløp Hemsedal Tuv Vannverket Onsd. 16/6 Hallingtreffen 2 Gol Solseter Onsd. 23/6 Treningsløp Hemsedal Langeset Langeset Onsd. 30/6 Hallingtreffen 3 Ål Syningen Tysd. 10/8 Hallingtreffen 4 Nesbyen/Tunhovd Onsd. 18/8 Treningsløp Hemsedal Mørkedalen Hustadstølen Onsd. 25/8 Treningsløp Hemsedal Torsetåsen Merka frå Trøym Onsd. 1/9 Hallingtreffen 5 Hemsedal Eikre Fuglehaugen Laurd. 4/9. KM individuelt Nesbyen Sund. 5/9 KM stafett Nesbyen Onsd. 8/9 Treningsløp Hemsedal Lio Lio Lørd. 11/9 HM individ. Ål Sund. 12/9 Hallingstafetten Hemsedal Tuv Tuv Onsd. 15/9 Klubbmesterskap Hemsedal Eikre Eikre Onsd. 22/9 Treningsløp Hemsedal Vannin Gravset Sund. 26/9 Sykkelorientering Hemsedal Turkartet Skiheisen Onsd. 29/9 Nattorientering Hemsedal Tuv Tuv Hallingtreffen: Felles avreise frå Ulsåk. Møt opp utanfor KIWI kl * Alle løp i Hemsedal er merka til start frå rv 52. * Svært lett nybyrjarløype. Opplæring blir gjeven. * Du kan rusle rundt utan tidtaking. * Gratis kart. Kompass får du låne av o-gruppa. * Heimeside: Gå inn på og vel orientering. * Velkomen til mange fine turar i den fine naturen i Hemsedal! 8

9 * Hemsedal Turistkontor * 1. maifestival Program lørdag 1. mai Helly Hansen Crowd Pleaser: Kl. 11:00 12:00 Kvalifikasjon; JAM Kl. 12:15 14:00 Finale; Style-Spin to Win-Crowd Pleaser JAM Konsert på utscenen i bunn av skisenteret kl : Kl. 14:00 Coca-Cola zero Dj battle Kl. 15:00 BIG BANG Kl. 17:00 Duo Jag Club Hemsedal: Skistua kl : Peter Dahlqvist med band Hemsen kl : Ralph Myers & Jack Herrand Band Velkommen! **************************************** Alle medlemsbedrifter i HTTL får egen gratis side på hvor de selv kan oppdatere nyheter og tilbud. Her bør også alle bygdefolk følge med på hva som skjer - daglig program for alt som skjer i dalen inkl. åpningstider og transporttider! Følg også hemsedal.com på facebook! I mai kommer den populære serien New Scandinavian Cooking på TV 2. Det tredje programmet er filmet i Hemsedal og viser kokkelering i flotte omgivelser med skisenteret og stølen i bakgrunn både fra sommer og vinter i Hemsedal. Se flotte filmklipp på og følg med når serien kommer på TV2! Engelsk versjon går i USA i disse dager. Den første serien er sett av 250 millioner seere over hele verden! Hemsedal Fjellsport arrangerer klatreskole for alle barn fra 5 år til 4. klasse, tirsdagar fra til kl / kl Konsert med Anne-Lise Berntsen 25. mai kl på Fausko Skysstasjon. Innføringskurs i klatring: juni (fredag kveld + 2 hele dager) For mer informasjon se Sommeraktivitetsguide og sommerbrosjyre ligger i butikker send gjerne til venner og kjente! Vennligst ønsk våre tilreisende gjester velkommen ved å rydde rundt bedriften, nå når snøen forsvinner og søppel dukker opp. Takk! Følg med for mer info på Hilsen Hemsedal Turistkontor Tlf

10 17. MAI I HEMSEDAL 2010 Kl Kl Kl Kl Flaggheising Samling ved bautaen Hornmusikken spiller Allsong: «Gud signe vårt dyre fedreland» Tale og kransepålegging v/ordførar Oddvar Grøthe Allsong: «Fagert er landet» Familiegudsteneste i Hemsedal kyrkje v/ sokneprest Allan Madsen Barnetog/folketog Politi, flaggberar, 17. mai -komiteen, formannskapet, Tuv oppvekstsenter, Hemsedal hornmusikklag, Ulsåk oppvekstsenter, Hemsedal b/u-skule, folketoget. Toget går frå kyrkja, til Hovtunsenteret, tilbake om Bråtenjordet og fram til Bygdaheimen. Bygdaheimen Helsing til dei eldre v/10. klasse Underhaldning v/tuv Skule Helsing til dei eldre v/russen Allsong: Ja, vi elsker Hornmusikken spiller Etter arrangementet på Bygdaheimen går toget til Hemsedal barne- og ungdomsskule. Hemsedal barne- og ungdomsskule: Etter toget er det utdeling av pølser og brus til barna ved HBU. Sal av småmat og pølser, kaker og kaffe i kantina på HBU og på Kyrkjestugu. Sal av kake, vaflar, kaffe, brus og is i kiosken i Trøimshallen. Kl Kl Leikar for barna på skuleplassen v/hemsedal Idrettslag Trøimshallen - program Barneleikarringen i Samhald ungdomslag Elever frå Musikk- og kulturskulen Allsong: «Hemsedalssongen» Sanginnslag frå Hemsedal Soul Children Tale for dagen v/marit Fauske Bjerkan Allsong: «Ja, vi elsker» Sal av mat fortset etter programmet! Kl Kl Familiefest på Kyrkjestugo Arr: Hemsedal Normisjon Firing av flagget 17. mai-komiteen Klypp ut arket og ta det med deg 17. mai! (sangar på side 2) -1-

11 JA VI ELSKER Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor Og den sagnatt som senker drømme på vår jord Og den sagnatt som senker, senker drømme på vår jord Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut Alt kva fedrene har kjempet, mødrene har grett Har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett Har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem Og som fedres kamp har hevet, det av nød til seir Også vi når det blir krevet, for dets fred slå leir Også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slå leir FAGERT ER LANDET Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader! Fagert det stig av blåe hav, Soli ho sprett og ho glader, Signar vårt land i nord og sud Soleis di åsyn lyser, Gud, Yver vårt Noreg i nåde Signa då Gud, vårt folk og land, Signa vårt strev og vår møda. Signa kvar ærleg arbeidshand, Signa vår åker med grøda! Gud, utan deg den vesle urt Veiknar og visnar, bleiknar burt Ver du oss ljoset og livet. GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND Gud signe vårt dyre fedreland, Og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand, Og vinter for vårsol røma! Lat folket som brødre saman bu, Som kristne dei kan seg søma. No er det i Noreg atter dag Med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, Det brydder då etter plogen. Så signe då Gud den gode sæd, Til groren ein gong er mogen. HEMSEDAL Mel: Dei gamle fjell i syningom Eg veit ein dal imellom fjell Med berg og gråsteinsur Der tindar stig og fossar fell I ven og vill natur Og denne dalen er oss kjær Og denne heimen god For ingen stad slik hugnad er Som der vår vogge stod Dei fagre fjell i sør og nord Er dalens beste vern Med hydnefossen ven og stor Og djupe, stille tjern Som drøymer stilt innunder kvelv Når dagen andar ut I sus og song frå Heimsil elv Og svale vind frå nut Vel var det slit og tronge kår I mang ein tidebolk Og lenge mellom haust og vår For både fe og folk Men heimegrend og gard og støl Var vondt å skiljast ved Og difor vart ein hemsedøl Til sol bak fjell gjekk ned Dei gamle ætter seig i grav Frå vegen tung og bratt Då dei la ned sin ferdastav Tok nye krefter fatt Og vart det stundom tap og tjon Og løna heller skral, Så lyste lell ei framtidsvon For fagre Hemsedal Og framtidsvona lyser enn For heim og ættegard. I hug og hjarta kjærleik brenn Til det som er og var. Den gode arven gøymast må Og odlast i sin grunn, Men kveik og kraft og signing få Frå livsens helsebrunn. -2-

12 Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag 6. mai 2010 Tid: Før møte: Folkets spørjetime Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast til møtesekretær / tenestetorget på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut til ålment gjennomsyn i tenestetorget på kommunehuset, biblioteket og SAKSLISTE Saknr. Arkivsaksnr. Tittel 35/10 10/689 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FORRIGE MØTE 36/10 10/689 MELDINGAR 37/10 10/683 MELDINGSSAK. IKT-VAL 38/10 09/574 KYRKJEBØNSVEGEN - ETABLERING AV GANGVEG OG SANERING AV VA NETT - EKSTRALØYVING 39/10 09/898 REHABILITERING AV LEDNINGSNETT VA 2010 VIDAREFØRING AV ARBEID FRÅ IGANGSETTINGSVEDTAK 40/10 10/355 NYE VEGLYS PÅ GANGVEG MELLOM SKADVINVEGEN OG SKOGVEGEN - SKOGAJORDET 41/10 10/359 TRØIM RENSEANLEGG, KAPASITET- OG LUKTPROBLEMATIKK 42/10 10/446 ULSÅK RENSEANLEGG - ETABLERING AV DEMONSTRASJONSANLEGG 43/10 10/527 UTSKIFTING AV PLS MEIERIET PUMPESTASJON - FASE 3. IGANGSETTINGS- VEDTAK 44/10 08/1554 REGULERINGSPLAN FOR HEMSEDAL GOLFALPIN - REVIDERING 45/10 10/682 UTBYGGINGSAVTALE HEMSEDAL GOLFALPIN UTVIKLING AS- EIKREDAMMEN GODKJENNING AV AVTALEN 46/10 10/675 FINANSIERING AV PLANLEGGINGSOPPGÅVER OG INFRASTRUKTUR TEKNISK ETAT 47/10 10/252 VALDRES KOMMUNEREVISJON OG KOMMUNEREVISJON IKS. FUSJON 48/10 10/347 FELLES BARNEVERN I HALLINGDAL- SAMARBEIDSAVTALE 49/10 10/536 FRAMHALD DRIFT AVDELING SKADVIN -TUV BARNEHAGE 50/10 10/442 KULTURSALEN - BYGNINGSMESSIGE ENDRINGAR, OG TILPASSING AV LOKALE TIL MUSIKK - OG KULTURSKULEN. 51/10 10/407 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM VENNSKAPSKOMMUNANE TØRVA OG HEMSEDAL 52/10 10/572 FRAMTIDIG ORGANISERING AV, OG ADMINISTRERING AV GRUNNSKULEN OG BARNE HAGETENESTENE I HEMSEDAL KOMMUNE 53/10 10/573 ENDRING FRÅ FIRE TIL FEM SKULEVEKEDAGAR FOR 5.ÅRSTRINN. TILBOD OM LEKSE HJELP PÅ ÅRSTRINN - ENDRING AV TIMETALET I GRUNNSKULEN Oddvar Grøthe ordførar (sign.) 12

17. mai Hjellestad 2016

17. mai Hjellestad 2016 17. mai Hjellestad skole 2016 17.maitoget Porsche Center Bergen ønsker alle en fin 17.mai feiring! Besøk vår butikk i Fleslandveien 2, Blomsterdalen Oppstilling v/fana Folkehøgskole Foreldre og andre Krokusbakken

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

Program for 17. mai 2014 Paradis skole

Program for 17. mai 2014 Paradis skole Program for 17. mai 2014 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Norges nasjonaldag 17.mai 2014 markeres ekstra med mange små og store arrangementer.

Detaljer

Program for 17. mai 2015 Paradis skole

Program for 17. mai 2015 Paradis skole Program for 17. mai 2015 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! På Paradis skole blir 17. mai 2015 markert med flaggheising, barnetog om ettermiddagen

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

17. mai. i Båtsfjord

17. mai. i Båtsfjord 17. mai i Båtsfjord 2009 Kjære Båtsfjordinger. leve og styresett. Siden disse ordene er skrevet noen dager i forkant må jeg få prise det fantastisk flotte været vi har. Håper dette også gjelder på selve

Detaljer

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet Uke 20 og 21 15.-24.mai. Verdiord: Ærlighet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lunsj Vi øver på å gå i tog Grilling med barnehagen Hurra for 17.mai 1.klasse har fellessamling. Felleslunsj Lunsj Gym Norsk/

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter

Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter 17. mai i Øverbygd 2017 Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter VELKOMMEN TIL 17. MAI FEIRING I ØVERBYGD 2017 17.mai-komiteen i Øverbygd håper bygdas befolkning vil slutte

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Program for 17. mai 2017 Paradis skole

Program for 17. mai 2017 Paradis skole Program for 17. mai 2017 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole OBOS ønsker alle en riktig fin 17. mai-feiring! Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen du

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Program for 17. mai 2016 Paradis skole

Program for 17. mai 2016 Paradis skole Program for 17. mai 2016 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Den 17.mai feirer vi Norges nasjonaldag. Vi feirer at Norge er et fritt land

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet 17. MAI-PROGRAM og informasjon om grunnlovsjubileet LUNNER KOMMUNE 2014 PROGRAM FOR HARESTUA Kl. 08.00 Kl. 09.00 Kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.15 Kl. 13.30 Flaggheising Harestua skole

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Nymannsbråtet barnehage KVITVEISEN Mai 2015 Månadens tema; Bevegelsesglede: Sirkus. Månadens song; «Nymannsbråtet barnehage», «Ja, vi elsker». Fagområde; Kropp, bevegelse og helse. Veke Fredag 01.05 Offentleg

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

17. mai SPYDEBERG 2013

17. mai SPYDEBERG 2013 17. mai SPYDEBERG 2013 Program for 17. mai 2013 Kl.08.00 Flaggheising i Stasjonsgata ved Spydeberg speidergruppe og Spydeberg skolekorps. Det oppfordres til å ringe med gårdsklokkene. Korpsene spiller

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke mai program

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke mai program 2017 17. mai program Program for dagen Ålgård 08:00 08:30 08:45 09:00 10:15 10:30 13:30 11:00 13:00 11:00 13:30 15:00 18:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

NORD-AURDAL 17. MAI 2014

NORD-AURDAL 17. MAI 2014 NORD-AURDAL 17. MAI 2014 Tegning: Oda Hjelle, 6. klasse NABS grunnloven 200 år Tegning: Anne Kathrin Kühn, 6. klasse NABS Program for dagen 07.30 Gruppe fra Valdres Brass Band spiller på Nesjordet 08.00

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Nytt til næringslivet April 2014

Nytt til næringslivet April 2014 Nytt til næringslivet April 2014 Håper alle har hatt ei fin påske! Innhald 1. Næringstreff på Otta 22. april 2. Møte i Jotunheimen Reiseliv 23. april 3. Skilting i industriområde 4. Søknadsfrist ladestasjon

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

KRINGLEBOTN SKOLE. 17. mai program Patrick Joel. Angelica

KRINGLEBOTN SKOLE. 17. mai program Patrick Joel. Angelica KRINGLEBOTN SKOLE 17. mai program 2017 Patrick Joel Angelica Lars Jonas Isabell Simon 1 Kjære alle i Kringlebotn! Det er en stor glede å ønske velkommen til årets 17. maifeiring på Kringlebotn skole! Også

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 Vi kan tilby: * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj * * Vaksenforum * Babytreff annakvar tysdag i partalveke frå

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 Tysdag 8. juni Klubb ved Nesvatnet, kl. 14.20-21.00 Det vert aktivitetar, volleyball, bading og grilling mm. Sal av grillmat og brus. Ingen påmelding. Ved stygt vér,

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009)

MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009) MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009) Variert musikk, Varierte tekster. Guri er komponist, tekstforfatter og sangsolist på alle sangene på cd-ene : Minner, 12

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer