God Påske! «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Påske! «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. www.knarvikkyrkje."

Transkript

1 Nr. 1 mars Karneval Søndagskafé Tanzania «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Salme 105,1 God Påske! Korifokus

2 Andakt Alversund kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund tlf fax Opningstider: tysd. fred. kl Stab Fungerande prost: Geir Sørebø Sokneprest i Alversund: Åge Palmesen Kateket: Bjørn D. Nygård Kantor: Odd Leif Mjøs Kyrkjekontakten Redaksjon: Monika B. Aarland Lars Inge Kjemphol Silje Marie Bauge Weronica Løland Layout/setting: ID fix design Framsidefoto: Jorunn A. Sagstad Trykk: Trykk-Service A/S Url: Sokneråd Alversund sokneråd Øystein Aamli Seim sokneråd Rannveig Furelid Lygra sokneråd Lillian Berentsen Kontonummer kontonr Lindås Kyrkjelege fellesråd Lonsvegen Ljoset frå det høge Påskeandakt ved Rolf Eivind Monsen Så skal ljoset frå det høge... skina for dei som bur i mørker og dødsskugge. Luk 1, Året 1814 vert gjerne kalla mirakelåret i Noregs historie. Dette var året då Noreg sa seg uavhengig. Dei første politiske vala vart gjennomført og vi fekk ei grunnlov. Eit dramatisk år som kanskje kunne enda annleis. Det var vel noko alle forstod. Difor syng vi i fedrelandssongen om Gud, at: «Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.» Heldigvis gjekk det som det gjekk og 1814 vart starten på utviklinga av demokratiet i Noreg. I ein annan fedrelandssalme syng vi med referanse til m.a. tida under framand styre om at: «Vårt heimland i mørker lenge låg, og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje gløymde.» 1814 handlar om både lys og mørke. Om dramatikk og uro for framtida. Men året handlar òg om framtidstru og optimisme. Vi nærmar oss påske. Der opplever vi òg lys og mørke. Vi høyrer om uro for framtida, om frykt og stor sorg. Vi høyrer om dødsriket der det er stummande mørkt. Ein stad utan von, inga glede, ingen kjærleik, - ikkje før Jesus Kristus sprengde bommane, opna dørene, og gjorde sin triumferande innmarsj i dødsriket. På sett og vis kan ein seie at dødsriket på påskedagen fekk ei ny grunnlov. I hagen var det òg stummande mørkt då Maria Magdalena gjekk for å vitja grava tidleg om morgonen. Kor hadde dei lagt Jesus? Men det mørkret som Maria hadde inni seg, var verre enn nattemørkret. For å mista ein som vi er glad i, er tyngre enn ei mørk vinternatt. Det trur eg mange av oss kan skriva under på. Sola sto opp medan Maria var i hagen. Men sola kunne ikkje gjera noko for å lindra sorga hennar. Det var eit anna slags ljos som tende gleda i henne den morgonen. Det ljoset strøymde ut av ei tom grav. I hjarto våre er det òg mykje som kan kasta mørke skuggar. Men påskemorgon går mang ei von og mang ein lovnad i oppfylling: Mellom anna den som Sakarja, far til døyparen Johannes, sa om Jesus.: «Så skal ljoset frå det høge gjesta oss som ei solrenning, og skina for dei som bur i mørker og dødsskugge.» Luk 1,78-79 Frå påskemorgon har Jesus lyst for oss som bur i mørker og dødsskugge. For Jesus vart ikkje henta til dødsriket i lekkjer. Nei, han steig ned dit som ein fri mann, som ein konge. Han var Guds Son. Han banka ikkje på. Nei, han braut sund dei armerte portane. For fyrste gong steig nokon inn i dødsriket som sigerherre, og ikkje som fange. Døden skalv. Men dei fangane døden hadde sperra inne, såg ljoset for fyrste gongen etter århundrar med stummande mørker. Dei òg vart lamslegne, og fall på kne for denne triumfatoren. Men Jesus la varsamt handa si på dei og sa: «Ver ikkje redd! Eg er den fyrste og den siste og den levande. Eg var død, men sjå, eg lever i all æve og har nyklane til døden og dødsriket.» Op 1,17b-18 Påskedagen fekk dødsriket ny Redaktørens hjørne Redaktørens hjørne Dette nummeret av Kyrkjekontakten handlar om å sjå lyset, og å høyre musikken. Me har barnekor som har feira karneval, og kor som skal syngje om Jesu liv. Og barnekorfestivalen KORIFOKUS. Mykje musikk! I høve Knarvik Kyrkje så ser me eit flott bygg med lyse framtidsutsikter, og me har konfirmantar som grunnlov og ny konge. Frå den dagen er Jesus Kristus konge over dødsriket og Herre over dødens makt. Frå den dagen har grunnlova i dødsriket same ordlyd som dei orda Marta fekk høyra: «Eg er oppstoda og livet. Den som trur på meg, skal leva om han så døyr. Og kvar den som lever og trur på meg skal i all æve ikkje døy.» Joh 11,25-26 fortel frå turen sin til Tanzania. Våren er like om hjørnet, med lysare dagar og varmare sol. Nyt kvar dag, og lytt etter musikken i naturen. Og ta godt imot bøsseberarane som i desse tider kjem frå Kirkens Nødhjelp. Kyrkjekontakten ynskjer alle lesarane ein riktig god vår, og ei fin påskehøgtid! s.2 s.3

3 Barnesida Bibelvers av Monika Bøkevoll Aarland «For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.» Johannes 3,16 Andakt: Guds omsorg Kva gjer du når du slår deg? Går til mamma eller pappa for å få trøyst, sjølvsagt. Eller dersom nokon ertar deg? Eller kjærasten slår opp? Mamma og pappa er gode å ha i nettopp slike situasjonar, eller kanskje du har gode vener som er der for deg når du har det vondt og vanskeleg. Ikkje alle har familie eller vener å støtte seg til når livet blir hardt. Men alle kan vende seg til Gud. Gud har omsorg for oss. Han vil at alle skal ha det bra, ingen skal gå rundt med tunge tankar og hjartesorg. Kast all dykkar uro på han, for han har omsorg for dykk. Står det i 1. Peter`s brev 5,7. Alt kan vi komme til Gud med. Inga sak er for stor, og inga sak er for lita. Alt vil Gud hjelpe oss med, fordi Han elskar oss. Smil! Kelner, kelner! Det ror to fluer i suppa mi! Det er jo ikkje så rart, det er jo Toro suppe... Smil! Det hadde komme ein ny elev i klassen, og læraren spurte: Kva heiter du? Kari, utan G. Men Kari skrivast då ikkje med G. Det var jo det eg sa... Karneval Innleiinga til fastetida vart feira med karneval på barnekoret Solstrålen! Onsdag 5.mars var det blant anna prinsesser, englar, ponny, apekatt, riddarar og kaninar som kom på øving! Dette måtte prege øvinga vår med 25 songglade, utkledde 3-5 åringar! Me song ei stund, og til rytmene av sør-amerikanske «Cantai ao Senhor» dansa me med rytmeinstrumenta våre! Medan me fekk bollar og saft var det klar for ei reise i bilete til Tanzania. Me såg på elefantar og giraffar på safari. Vidare fekk borna og foreldre høyre om Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i Tanzania for reint vatn til ein landsby med skule og sjukehus. Søndagskafe på Myksvoll Ein god del av trusopplæringa i Lygra sokn går føre seg i regi av Myksvoll bedehus. Vi er ei lita bygd og ein lyt ha eit godt samarbeid. Søndagskafeen er eit samarbeid mellom soknerådet og bedehuslaga. Den er for alle aldersgrupper og vi har den 4-6 sundagar i året frå klokka og utover. Denne sundagen kjem det 25 menneske og ein kan seie at alderen er godt spreidd. Yngstemann er 3 mnd. til den eldste kvinna som er over 90 år. Programmet er andakt eller bibelforteljing, song, mat, spel og aktivitetar. Denne sundagen er det Atle Berland som har av Gudveig Kartveit Kana Det er godt at me kan vere med på å gjere ein forskjell, med fest og glede, og å dele av våre ressursar. av Lillian Berentsen bibelforteljing. Han fortel om Naàmi, og eit av borna får styre bileta han viser på skjermen. Dette er ei forteljing som ikkje alle har høyrt før. Vi syng nokre songar som er mest for borna og songar som dei vaksne kan. Alle kan ha med litt mat til eit spleisebord. Bedehuset og soknerådet lagar kaffi, te og saft. Det lov å delta i spel eller berre sitje og drikke kaffi og prate. Som aktivitet for alle har vi hatt ulike miniturneringar som bordtennis, airhockey, yatzy og quiz med ein liten premie. Alle ser ut til å trivast godt og fleire gonger rungar latteren i salen. s.4 s.5

4 Messias i Myking Messias av Händel vert framført på konsert i Myking kyrkje søndag etter påske, 27. april kl Dette verket har ein særleg plass i hjarta hjå alle som opplever det, og har ein eineståande kvalitet og popularitet. Musikken er like frisk og fantastisk flott i dag som då den vart skriven på 1700-talet. Komponisten Georg Friedrich Handel fekk ein svært sterk inspirasjon og skreiv all musikken på få veker. Tekstane er frå Bibelen og omhandlar Jesus som Messias. Første del er bygt på profetiane frå GT og Jesu fødsel. Andre del er om Jesu liv og verk, døden på krossen og om oppstoda. Tredje og siste del av verket er himmelvendt med tekstar frå Openberringa. Svært kjent er det store Halluja-koret med mektig, jublande kor, fullt orkester med trompetar og pauker. Men perlene kjem på rekke og rad gjennom heile konserten, - stilt og mjukt, vakkert, dramatisk og gripande. Ei stor oppleving av musikk og tekstar, ikkje rart at songarar, musikarar og publikum over heile verda fyller kyrkjer og konsertsalar med Händels Messias, - igjen og igjen! Denne gongen vert Messias framført i påsketida, og det høver glimrande med konsert i helga etter påskefeiringa. Alversund kammerkor er så heldig å få syngja dette verket saman med glimrande solistar og orkester i den flotte akustikken i Myking kyrkje. Solistane er Kjersti Wiik, Marianne Bye Granheim, Harald Bjørkøy og Andreas Skei. Førstefiolinist og konsertmeister i orkesteret er Ruth Henny Sandstad frå Austrheim, no busett i Haugesund. Vi er veldig glad for å ha slike gode, profesjonelle krefter med oss! Messias er ein enorm inspirasjon, ei stor musikalsk utfordring for koret og eineståande manifestasjon av den kristne bodskapen. I tillegg gjer koret eit solid dugnadsløft for å få dette skipa til, ikkje minst praktisk og økonomisk. Koret håpar difor at kyrkja på Myking er fylt opp med tilhøyrarar på konserten, vi veit at svært mange har lyst å få med seg konserten. Dei som vil koma forbi billettkø ved inngangen, kan kjøpa billettar på internett via eller på epost Billettane kostar kr. 250,- for vaksne, unge under 16 år går gratis. Alversund kemmerkor ynskjer hjarteleg vel møtt til konsert med Händels Messias søndag 27/4 kl i Myking kyrkje! for Alversund kammerkor Odd Leif Mjøs, dirigent Gigantkor på 650 barn til KORIFOKUS Alt er klart for ein ny fantastisk familiefest for heile Nordhordland laurdag 5. april, seier den engasjerte arrangøren og artisten Bjarte Leithaug frå Frekhaug. For 5. gong inviterar han alle små og store til den populære barnekorfestivalen KORIFOKUS i Nordhordlandshallen i Knarvik. I år skal 650 barn frå 38 barnekor frå heile Hordaland samlast til eit fargerikt megakor, fortel Leithaug. Saman med Bjarte skal populære gjestar som MGP jr-vinnarane Marcus & Martinus, Team Sulebakk, Tore Thomassen m.fleire opptre på den store scena i hallen. Leithaug er sikker på at både korsongarar og publikum vil få ei flott oppleving der kristne barnesongar er kjerna i programmet i tillegg til triveleg underhaldning frå artistane. Frå Lindås kommune skal barnekora Sing Singeling, SingOut, Kyrios, Myksvoll Yngste røster, Kompass og Ostreidet barnekor delta. For dei vel 800 tilreisande deltakarane startar dagen med fellesøvingar med artistar og det proffe bandet kl Sidan er det festivalmarsj med minikonsert i Knarvik Senter, matpause, eigen deltakarkonsert med sjarmørtvillingane Marcus og Martinus, leiar-seminar og sjølve festivalkonserten kl Tanken min bak KORIFO- KUS-festivalen har vore å laga ei profesjonell og inspirerande markering for det flotte kristne korarbeidet som vert drive lokalt mange stadar, og ikkje minst gjera litt stas på dei mange friviljuge leiarane som stiller opp Mange barn gler seg til å synge saman med dei populære tvillingane og MGPjr-wvinnarane Marcus & Martinus (11år) for borna år etter år, seier Bjarte. Med spanande artistar, profft orkester, kjempestor lyd og lys rigg og TV-produksjon på storskjerm blir fotballhallen gjort om til stemningsfull konserthall. Det at festivalen har samla nær 3000 kvar gong er bevis på at vi treng ei slik fellessamling med barna i sentrum i vårt distrikt. Dette er vel det einaste arrangementet som knyter alle kyrkjelydane i Nordhordland saman, med barnekor frå alle kommunane. Eg håpar difor riktig mange finn vegen til Nordhordlandshallen 5.april. Eg kan definitivt lova publikum ei skikkeleg glad og god oppleving, smiler Bjarte. Å høyra mange hundre barn synga glade songar for full hals er ei ekte humørbombe! s.6 s.7

5 Ei oppleving for livet! Ei av konfirmantane, Line Bertelsen (nr 1 frå venstre), deler her nokre av sine inntrykk frå turen: Dag 1: Etter ein god frukost første dagen sette me kursen for Dogodogo street centre. Dogodogo er eit senter for unge gutar og jenter frå alderen år. Dei fleste er gatebarn. På senteret får dei utdanning. Dei kan velje mellom ulike linjer som dei kan gå på. Det er Skredderlinja, snikkar, teater/musikk og elektro. Teater- og musikkgruppa viste oss dansen som dei lærer på skulen. Det var utrulig gøy å sjå deira måte å danse på. Dei hadde så mykje bevegelsar, det såg enkelt ut når ein såg på, men når du skulle prøve å lære dansen sjølv vart det veldig vanskeleg. Alle klassane tok godt i mot oss, det var godt å sjå all godheita og dei varme smila dei viste, sjølv Konfimantane fekk lett kontakt med borna For nokre av konfirmantane våre har året deira vore prega av ei noko uvanleg konfirmanttid. 14 konfirmantar frå Knarvik, Alversund og Seim reiste i vinter på studietur til Tanzania saman med Kirkens Nødhjelp! Dei fekk store opplevingar, og sit igjen med mykje inntrykk. om dei kanskje tenkte at me forstyrra dei. Dag 2: Etter det fine besøket i går på Dogodogo var det tid for ein avslappingsdag. Me starta dagen med ein tur på Mlilano kjøpesenter, 15 minutt utanfor Dar es Salaam. Ettermiddagen brukte me på eit Badeland. Det var utrulig kjekt med litt avslapping. Me seilte, bada og koste oss heile dagen. Eg trur me sovna fort alle saman om kvelden etter to dagar med store opplevingar. Dag 5: Me starta dagen tidleg med morgonsafari. Me fekk sitje i safaribilar, det var ganske spanande, slik som du vanlegvis ser i filmar. Det var utrulig spanande og fasinerande å sjå på dyra. Me såg flodhestar, sjiraffar, sebra, aper, elefantar, impala og til og med løver. Dag 6: Me vakna til enda ein fin dag med sol og godt humør hjå oss alle. Det var fleire som hadde gleda seg mykje til å besøke barneheimen me skulle til i dag. Før me reiste åt me frukost og handla i ein butikk på hotellet. Varene var laga av folk som var funksjonshemma. Det var utruleg fine ting dei hadde laga, og det var veldig bra at dei faktisk hadde ein jobb. I Ilula, der barneheimen ligg, reiste me til fosterheimar som er eit av prosjekta til IOP- Ilula Orphan Programme. Me vart delt opp i to grupper. Den eine gruppa besøkte Anastansia, som er ein av fosterforeldra. Den andre gruppa besøkte Delfina sin fosterheim. Historiane som dei fortalde gjorde stort inntrykk på alle deltakarane. Kirkens Nødhjelp støttar desse fosterheimane med blant anna å byggje hus, byggje toalett, og gje reint vatn gjennom kranar nær husa. Fosterheimane får og betalt skulepengar, uniform og skulemateriell til borna i familien. Då me kom tilbake til IOPsenteret fekk me helse meir på barna på barneheimen. Alle borna var utruleg skjønne. Dei små ville opp til oss og dei var veldig fasinert over det lange håret vårt. Om kveld opptrådde dei for oss med dans og musikk. Store og små var med. Dag 7: Me reiste tidleg om morgonen tilbake til Dar es Salaam. Det var trist å reise frå borna på barneheimen, men me hadde sett at dei hadde det bra der dei var no, og det er noko av det viktigaste. Dag 9: Me pakka koffertane våre, og sette kursen til halvøya Kigamboni. På vegen stoppa me for å besøke ei Vicoba- gruppe. Vicoba gruppa er ein mikrofinansbank der kvinner og menn sparer og lånar pengar for å starte eit prosjekt og betalar tilbake seinare. Det var spanande å høyre om at dei får hjelp til å starte si eiga bod eller lita bedrift. Dag 10: Me starta dagen tidleg med gudsteneste, kl Kyrkja me besøkte var ei Luthersk kyrkje, der alt føregjekk på Swahili. Gudstenesta var veldig annleis enn det me er vane med i Noreg. Det var sang og dans i kyrkja, og alle var med. Det var fleire ulike prestar, og dei levde seg skikke- Dag 1: Dans på Dogodogosenteret Dag 2: Badeland Dag 3: I Mikumi nasjonalpark Dag 11: Ein klasse får fotballar s.8 s.9

6 t Tilgang til reint vatn er eit av prosjekta Kirkens Nødhjelp støttar lig inn i det dei fortalde. Då me kom tilbake til Kipepeo, stranda me budde på, åt me frukost og bada i det Indiske Hav. Det var fleire som vart solbrende denne dagen for det var så varmt. Dag 11: Dette var siste dagen vår i Tanzania. Me skulle køyre tilbake til Dar Es Salaam. På vegen stoppa me for å besøke ein skule, som har fått tilgang på reint drikkevatn. Eit prosjekt Kirkens Nødhjelp støttar. Alle barna vinka og såg på oss. Me var i ein klasse med jamgamle elevar som oss. Me delte fotballar og hoppetau med dei. Dei vart veldig glade for dei tinga dei fekk. På veg til hotellet fekk bussen motorstopp og me måtte vente ei stund før me kunne køyre vidare. Me stoppa mitt i vegen så me kunne ikkje flytte på oss. Alle bilane køyrde rundt oss og på fortauet. Det var rart å sjå at bilane ikkje venta men berre køyrde rundt. Då me kom til hotellet pakka me i koffertane, og reiste til flyplassen. Då me gjekk ombord på flyet var det trist å tenkje på at no skulle me reise frå Tanzania. Dag 12: Det var både rart og godt å kome heim att. Me har opplevd mykje som me aldri kjem til å gløyme. q Odd Hinnekleiv filma StepOut-konfirmantane på tur i Tanzania Lokalt engasjement for Tanzania-tur! Basaren var skipa i stand for å gje støtte til Tanzania-tur som konfirmantane våre reiste på. Konfirmantane fekk fortelje om turen deira. Dei fortalte med engasjement om opplevingane med både badeliv, safari, og dei prosjekta dei besøkte som er støtta av Kirkens Nødhjelp. Eit av dei store inntrykka dei har med seg frå turen er besøk hjå fosterfamiliar som har tatt til seg foreldrelause born. Familiane får grunnleggjande støtte frå ein av partnarorganisasjonane til Kirkens Nødhjelp, IOP, og på den måten kan dei ta vare på borna. Konfirmantane fortalte og om arbeidet Kirkens Nødhjelp gjer, i samband med fasteaksjonen som er 8. april. Dei utfordra til av Gudveig Kartveit Kana Seim sokneråd arrangerte basar på Seim skule søndag 23.mars. Amfiet på skulen var tettpakka med folk. Mykje flotte gevinstar, og kaffi og kake høyrde med. å vere med på fasteaksjonen, ved å gå med fastebøsser, og å støtte økonomisk. Dei har opplevd at pengane kjem fram! Takk til Seim sokneråd for flott engasjement! Konfirmantane reiser no rundt i Nordhordland og omegn for å presentere Tanzaniatur og fasteaksjonen. Dei skal og medvirke under fasteaksjonsgudstenestene i Alversund og Seim 6. april. Under: Det var fullt hus på Seim skule då konfirmantar fortalte frå Tanzaniaturen. s.10 s.11

7 Tusen takk! Alversund sokneråd vil takke så mykje for den innsatsen som så langt er gjort for å samle inn pengar til Knarvik kyrkje. Mange har gjort flott dugnadinnsats både under Kyrkjelunsjen 9. november og på bruktmarknad/auksjon 1. februar. Takk til Meny som sponsa oss med mat til lunsjen og Europris som sponsa med utstyret til borddekking. Det neste på programmet er Kyrkjemessa i Nordhordlandshallen laurdag 26. april. Vi har fått mange tilbakemeldingar om at folk hadde ein triveleg ettermiddag på messa i fjor. Det er all grunn til å tru at det same blir tilfellet i år. Set av denne laurdagen. Ta med familie og venner og kos deg med heimelaga mat, song og musikk, åresal med flotte gevinstar og trekning av hovudlotteriet. Soknerådet vil alt no takke privatpersonar, bedrifter og butikkar i Knarvik Senter og elles i Knarvik og Alversund for stor velvilje når vi har spurt etter gevinstar til åresal og hovudlotteri. Takk også til alle som deltek med dugnadinnsats av ymse slag i samband med messa. No er det viktig at alle tek vel imot loddseljarane når de møter dei på dørene eller utanfor butikkane. Som de vil sjå på side 15 i dette nummeret av Kyrkjekontakten manglar det store summar før kyrkja kan takast skikkeleg i bruk. Du er med på å bestemme kor raskt dette kan skje. av Lars Inge Kjemphol Vi minner om ulike måtar ein kan gi økonomisk støtte til kyrkja. Meld deg som fast gjevar. Skjema finst på torget i Knarvik Senter. Fyll ut og lever det på Alversund Kyrkjekontor. Alle gåver mellom kr. 500,- og kr ,- gir skattefrådrag. Kjøp lodd til kyrkjemessa Gi grasrotandelen når du tippar til Knarvik KFUK-KFUM speidarane. Det som kjem inn her går til barne- og ungdomsarbeid i kyrkja. Seinare kjem ein eigen aksjon der du kan betale for stol/stolar i kyrkja I november kjem boka» Knarvik bygda og kyrkja» ut. Det meste av inntektene av salet går til kyrkja. Dette blir den ideelle julepresangen både til deg sjølv og andre. Framdrift kva skjer og når? Den kom som ei stor overrasking, konkursen til Walde, som stod for bygginga av kyrkja i Knarvik. I etterkant har det vore ein del spørsmål knytta opp mot prosjektet; har ein tapt pengar, kven tek over kontrakten, korleis vil konkursen spela inn på det ferdige resultatet? Vi som jobbar tett opp mot prosjektet kan med glede seie at vi ikkje har tapt pengar i denne uheldige situasjonen. Det har vore ei tidsforskyving med omsyn til overtakinga, den nye datoen for overtaking er no 13. september 2014 ein månad seinare enn først planlagt. Vigslinga av kyrkja er planlagt 1. søndag i advent, 30. november så vi har enno god margin. Det trengst mykje arbeidskraft til dugnad fram mot opninga golvet må behandlast, alle møblar må komma på plass, det må vaskast og elles er det nok mykje som dukkar opp undervegs. Men dette må vi ordna seinare, no gler vi oss over bygget som skin på Knarvikhøgda. Det er eit flott bygg, som vi er stolte av. Kyrkja sitt eksteriør skal ikkje behandlast, og dermed vil bygget få ein grå patina med tida spennande og moderne. 7fjell entreprenør AS har tatt over Walde sine forpliktingar, og er no dei ansvarlege for bygginga. Alle av Weronica Olafsen Løland dei involverte vart invitert til kranselag saman med fellesrådet den 7. februar. Her var 350 gjestar, og det var ein positiv atmosfære i kyrkjerommet. Ein stor dag for alle dei frammøtte. 7fjell er positive til arbeidet, og dei har sagt at dei meir enn gjerne vil gjera ferdig oppvekstsenteret om vi finn midlar til dette. I skrivande stund er det ikkje heilt klart, men mogelegheita for at det vil bli ringt med kyrkjeklokkene i nyekyrkja no i påsken er tilstades vi håper det blir bra! Vi er stolte av bygget, og av jobben som ligg bak, og vi håper at mange finn tid til å vitje kyrkja både til kvardags og til fest! Kyrkjekontakten på nett Som me skreiv i førre nummer av Kyrkjekontakten, har Knarvik kyrkje fått eiga heimeside, med internettadresse: knarvikkyrkje.no. Vel møtt, alle saman! Vær merksam på at det heiter «knarvikkyrkje» med e - og IK- KJE «knarvikkyrkja» med a. Det me ikkje fekk med, er at Kyrkjebladet no er å finne på denne sida. Så om du klikkar deg inn der, vil du finna ei lenkje til siste nummer av kyrkjebladet. Frå og med sumarnummeret 2013 av «Kyrkjekontakten» er bladet blitt lagt ut på heimesida til Knarvik kyrkje. Bladet vil bli lagt ut fortløpande på heimesida.tanken er at dei 4 siste blada til ei kvar tid skal verta å finne på heimesida til Knarvik kyrkje. Foto: Strilen s.12 s.13

8 Knarvik kyrkje av Weronica Olafsen Løland Det har vore ein visjon for soknerådet og fellesrådet at den nye kyrkja skal vera open for alle, og i den forbindelse er arbeidet med å få ferdig oppvekstsenteret i underetasjen særs viktig. Foto: Strilen Her har ein utfordringar med omsyn til å få formidla tydeleg nok at dette er noko vi sterkt ynskjer, og i tillegg kjem utfordringar med ekstrakostnader som ikkje fell inn under prosjektet. Det er klart dyrare å få inn arbeidsfolk til å gjera arbeid i kyrkja etter at den er overlevert, framfor å få jobben gjort medan maskiner og arbeidskraft er tilgjengeleg. Dette er eit dilemma, og det er fleire som bruker mykje tid på å finne løysingar på denne utfordringa. Oppvekstsenteret er eit av fleire fokus i tida framover. Vi meiner at dette er ein viktig del av kyrkja, med omsyn til barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden og i lokalmiljøet elles. Det er allereie starta eit samarbeid med andre krinser, og dette er starten på noko godt det er vi visse på! Kyrkja i Knarvik skal brukast kvar dag, og her vil det bli mogeleg for utleige til barnedåp og konfirmasjon og for andre markeringar. Det er sjølvsagt også mogeleg å leige kyrkja for konsertar, det vil vera eit flott lokale med gode lydkvalitetar. Etter skuletid håper vi på aktivitetar for barn og ungdom ein møteplass for små og store, i trygge omgjevnader. «I tillegg til song og musikk, vil det berre vera opp til bygda kva ein ynskjer vi har grupper med speidarar, vi har ulike treffpunkt meir knytta direkte opp mot kyrkjelydsarbeidet, men vi ynskjer å utvida bruken av kyrkja. Eit veldig utfordrande arbeid, og vi håper at det etter kvart kan vera med å engasjera bygdefolket i Knarvik. Det er ikkje berre oppvekstsenteret som skaper spenning i kvardagen til dei ansvarlege ein del midlar må og skaffast til veie for å innreie kyrkja. Ein tok ut ein del av prosjektet då garantien frå kommunen var eit faktum, 74 millionar og ein måtte spara inn på interiør og anna. Slik stoda er no, manglar vi liturgiske møblar (bl.a. alter og døypefont), stolar og kjøkkeninnreiing i tillegg til at uteareal og underetasjen no Kyrkja skal vere ein møteplass for bygda står urørt. Men det er komme betonggolv i kjellaren, dette av innsamla midlar, og dette er vi glade for at vi har gjort. Dette måtte gjerast grunna orgelet, som ikkje kan utsetjast for fukt etter at det er sett inn. I tillegg er det lagt inn straum, og sprinkleranlegg er også på plass. Ein jobbar for tida med å få inn bestillingar på stolar, vidare innsamling av midlar og mykje anna spennande, her gjer mange ein god jobb! I den anledning vil soknerådet retta ei stor takk til alle som bidreg på alle dei måtane ein har anledning til, anten økonomisk eller praktisk dette støttar opp om slagordet vårt; vi vil vi kan vi skal! Minnar om at det vil vera ein del aktivitet rundt den føreståande kyrkjemessa 26. april. Vi gler oss! Knarvikbygda treng eit lokale som kan brukast til kvardag, fest og høgtid eit bygg for alle, og dette meiner vi at kyrkja kan bli! Fram mot opninga treng vi DEG! Vi treng innspel, vi treng tips og idear, praktisk hjelp og ikkje minst; vi treng midlar. Små og store brukarar små og store summar, frå det lokale næringsliv og andre vi treng hjelp til å ferdigstilla dette flotte signalbygget! s.14 s.15

9 Frå kyrkjeboka Døypte Alversund: Albert Emil Midtgård Nygaard Signe Solbakken Jonas Håtuft Hillestad Haukeland univ. sjukehus Mads Kirkevik Leonard Nordås Vegard Kartveit Isaksen Victoria Helén Skaar Emma Sofie Grimset Johannesen Naustdal kyrkje Siri Lovise Bjørndal Klementsen Louise Solberg Myking Anne-Gry Vevang Talle Adriana Hansen Taule Isak Mjelde Selma Risa Fjellanger Lindås kyrkje Oliver Mongstad Andrine Eltvik Hersvik Kinn kyrkje Julian Berge Nilsen Lukas Berge Nilsen Lilly Baakind Jenny Cecilie Skartveit Seim: Luciana Lieske-Thorsheim Daniel Årvik Spurkeland Vigde Alversund: Turid Angelskår og Halvard Lauvsnes Avlidne Alversund: Hilmar Arne Selle f Olga Litleskare f Henry Hvidsten f Fredrikke Jensen f Kari Margrethe Pedersen f Jonas Håtuft Hillestad f Roger Leiknes f Atle Fosse f Gerd Ragnhild Kvamme f John Magnus Hilland f Karen Orvedal f Ole Christian Børtveit f Mattias Herfindal- Hjelmås f Camilla Kolstad f Martha Bjørndal f Seim: Frøydis Leivestad f Halvor Nesse f Aksjon NYTT kjøkken! I juni / juli 2014 skal kjøkkenet på Fjon Fjellkyrkje bytast ut! Rommet skal totalrenoverast og det vert ny innreiing og utstyr. Økonomisk ramme for prosjektet er kr ,- og blir det største «løftet» som blir gjort sidan kyrkja vart vigsla i Mykje av arbeidet vil verta utført på dugnad. Men me treng di hjelp! Gje di støtte kvar krone tel og er kjærkomen. Kontonummer er : mrk: «kjøkken 2014» På førehand takk for verdifull hjelp! Takk frå styret for Fjon Fjellkyrkje. s.16 s.17

10 Annonsesider Kyrkjekontakten er eit gratis kyrkjeblad som går ut til alle husstandar i Alversund, lygra og Seim Kyrkjegjeld. «Med fokus på fag og kunden» Knarvik. tlf Annonse Ynskjer du å annonsere i Kyrkjekontakten kan du kontakte kyrkjekontoret på tlf Blomster til alle anledninger Din kristne bokhandel Åsane Senter! Bibler Bøker Musikk Film Kort Gaver tlf Kiwi Ikenberget Tlf Fargehuset Knarvik Senter Tlf Isopor - netting - plastfolie Alt i isolasjon, plastfolie, netting, grunnmurspapp, støpematrise, drensrør, drensrenner, anleggsrør, veiduk, merkespray, formstag, kryssfiner og spiker. Armeringstoler/lister Alversund Alt i Hey`di tlf mob produkter.

11 i Alversund prestegjeld 6. april Alversund kl v/monsen Fasteaksjonsgudsteneste 6. april Seim kl v/monsen Fasteaksjonsgudsteneste Palmesøndag Knarvik kl v/hitland 13. april Palmesøndag Lygra kl v/hitland 13. april Skjærtorsdag Alversund kl v/palmesen 17. april Langfredag Seim kl v/hitland 18. april Påskedag Alversund kl v/palmesen 20. april Påskedag Seim kl v/hitland 20. april Det kan verte endringar. Sjå kunngjeringar i Strilen og Nordhordland og på plakatar. 27. april Alversund kl v/hitland 27. april Lygra kl v/hitland 4. mai Seim kl v/hitland Konfirmasjonsgudsteneste 4. mai Alversund kl v/palmesen Knarvik-konfirmasjonsgudst. 4. mai Alversund kl v/palmesen Knarvik-konfirmasjonsgudst. 10. mai Alversund kl v/palmesen Alversund-konfirmasjonsgudst. 11. mai Lygra kl v/hitland Lygra-konfirmasjonsgudst. 11. mai Alversund kl v/palmesen Alversund-konfirmasjonsgudst. 11. mai Alversund kl v/palmesen Alversund-konfirmasjonsgudst. 17. mai Alversund kl v/palmesen 17. mai Lygra kl v/palmesen 17. mai Seim kl v/hitland 17. mai Knarvik kl v/hitland 25. mai Alversund kl v/sørebø 1. juni Seim kl v/palmesen 8. juni Seim kl v/palmesen Pinsegudst. m. TV-overføring 15. juni Bøkeskogen kl v/hitland Friluftsgudsteneste Skjærtorsdag Vollom Bedehus 17.april kl Nattverdsmøte andakt ved Bjarte Leine Påskemøter 2014 Langfredag Vollom Bedehus 18.april kl Møte andakt ved Asle Hetlebakke 1. påskedag Betania Knarvik 20.april kl Påskesong ved Hatikva

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. alversundkyrkje.kirkenorge.no. Nr. 2 juni 2013. Min Salme. Sang /Gospel. Konfirmantar. God sommar!

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. alversundkyrkje.kirkenorge.no. Nr. 2 juni 2013. Min Salme. Sang /Gospel. Konfirmantar. God sommar! Nr. 2 juni 2013 alversundkyrkje.kirkenorge.no Min Salme Sang /Gospel Konfirmantar Kyrkjemessa God sommar! kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 Tlf. 56 35 73 70 Fax. 56 35 73 71 alversund@lindas.kyrkja.no Opningstider:

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul! Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang God Jul! Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Kasserar: Arne Flatland Bankgiro: 3720 30 15063 Postgiro: 0806 341 1915

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Radar. Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer 2003 19. årgang

Radar. Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer 2003 19. årgang Radar Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer 2003 19. årgang Hordabøkyrkja skal få glasmaleri. Me ser på teikningane og symbolbruken side 7-9. Påsketid og vår Dei kjem i lag, dei vi så

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2012 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 6 Desember 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Foto: ONT 80 år 40 år I dette nummeret kan du m.a. lesa: Leiar: Eit landemerke på Vegen Side 2 Polentur med Aktive fredsreiser Side 4 Barne- og ungdomssider

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer