God Påske! «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Påske! «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. www.knarvikkyrkje."

Transkript

1 Nr. 1 mars Karneval Søndagskafé Tanzania «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Salme 105,1 God Påske! Korifokus

2 Andakt Alversund kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund tlf fax Opningstider: tysd. fred. kl Stab Fungerande prost: Geir Sørebø Sokneprest i Alversund: Åge Palmesen Kateket: Bjørn D. Nygård Kantor: Odd Leif Mjøs Kyrkjekontakten Redaksjon: Monika B. Aarland Lars Inge Kjemphol Silje Marie Bauge Weronica Løland Layout/setting: ID fix design Framsidefoto: Jorunn A. Sagstad Trykk: Trykk-Service A/S Url: Sokneråd Alversund sokneråd Øystein Aamli Seim sokneråd Rannveig Furelid Lygra sokneråd Lillian Berentsen Kontonummer kontonr Lindås Kyrkjelege fellesråd Lonsvegen Ljoset frå det høge Påskeandakt ved Rolf Eivind Monsen Så skal ljoset frå det høge... skina for dei som bur i mørker og dødsskugge. Luk 1, Året 1814 vert gjerne kalla mirakelåret i Noregs historie. Dette var året då Noreg sa seg uavhengig. Dei første politiske vala vart gjennomført og vi fekk ei grunnlov. Eit dramatisk år som kanskje kunne enda annleis. Det var vel noko alle forstod. Difor syng vi i fedrelandssongen om Gud, at: «Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.» Heldigvis gjekk det som det gjekk og 1814 vart starten på utviklinga av demokratiet i Noreg. I ein annan fedrelandssalme syng vi med referanse til m.a. tida under framand styre om at: «Vårt heimland i mørker lenge låg, og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje gløymde.» 1814 handlar om både lys og mørke. Om dramatikk og uro for framtida. Men året handlar òg om framtidstru og optimisme. Vi nærmar oss påske. Der opplever vi òg lys og mørke. Vi høyrer om uro for framtida, om frykt og stor sorg. Vi høyrer om dødsriket der det er stummande mørkt. Ein stad utan von, inga glede, ingen kjærleik, - ikkje før Jesus Kristus sprengde bommane, opna dørene, og gjorde sin triumferande innmarsj i dødsriket. På sett og vis kan ein seie at dødsriket på påskedagen fekk ei ny grunnlov. I hagen var det òg stummande mørkt då Maria Magdalena gjekk for å vitja grava tidleg om morgonen. Kor hadde dei lagt Jesus? Men det mørkret som Maria hadde inni seg, var verre enn nattemørkret. For å mista ein som vi er glad i, er tyngre enn ei mørk vinternatt. Det trur eg mange av oss kan skriva under på. Sola sto opp medan Maria var i hagen. Men sola kunne ikkje gjera noko for å lindra sorga hennar. Det var eit anna slags ljos som tende gleda i henne den morgonen. Det ljoset strøymde ut av ei tom grav. I hjarto våre er det òg mykje som kan kasta mørke skuggar. Men påskemorgon går mang ei von og mang ein lovnad i oppfylling: Mellom anna den som Sakarja, far til døyparen Johannes, sa om Jesus.: «Så skal ljoset frå det høge gjesta oss som ei solrenning, og skina for dei som bur i mørker og dødsskugge.» Luk 1,78-79 Frå påskemorgon har Jesus lyst for oss som bur i mørker og dødsskugge. For Jesus vart ikkje henta til dødsriket i lekkjer. Nei, han steig ned dit som ein fri mann, som ein konge. Han var Guds Son. Han banka ikkje på. Nei, han braut sund dei armerte portane. For fyrste gong steig nokon inn i dødsriket som sigerherre, og ikkje som fange. Døden skalv. Men dei fangane døden hadde sperra inne, såg ljoset for fyrste gongen etter århundrar med stummande mørker. Dei òg vart lamslegne, og fall på kne for denne triumfatoren. Men Jesus la varsamt handa si på dei og sa: «Ver ikkje redd! Eg er den fyrste og den siste og den levande. Eg var død, men sjå, eg lever i all æve og har nyklane til døden og dødsriket.» Op 1,17b-18 Påskedagen fekk dødsriket ny Redaktørens hjørne Redaktørens hjørne Dette nummeret av Kyrkjekontakten handlar om å sjå lyset, og å høyre musikken. Me har barnekor som har feira karneval, og kor som skal syngje om Jesu liv. Og barnekorfestivalen KORIFOKUS. Mykje musikk! I høve Knarvik Kyrkje så ser me eit flott bygg med lyse framtidsutsikter, og me har konfirmantar som grunnlov og ny konge. Frå den dagen er Jesus Kristus konge over dødsriket og Herre over dødens makt. Frå den dagen har grunnlova i dødsriket same ordlyd som dei orda Marta fekk høyra: «Eg er oppstoda og livet. Den som trur på meg, skal leva om han så døyr. Og kvar den som lever og trur på meg skal i all æve ikkje døy.» Joh 11,25-26 fortel frå turen sin til Tanzania. Våren er like om hjørnet, med lysare dagar og varmare sol. Nyt kvar dag, og lytt etter musikken i naturen. Og ta godt imot bøsseberarane som i desse tider kjem frå Kirkens Nødhjelp. Kyrkjekontakten ynskjer alle lesarane ein riktig god vår, og ei fin påskehøgtid! s.2 s.3

3 Barnesida Bibelvers av Monika Bøkevoll Aarland «For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.» Johannes 3,16 Andakt: Guds omsorg Kva gjer du når du slår deg? Går til mamma eller pappa for å få trøyst, sjølvsagt. Eller dersom nokon ertar deg? Eller kjærasten slår opp? Mamma og pappa er gode å ha i nettopp slike situasjonar, eller kanskje du har gode vener som er der for deg når du har det vondt og vanskeleg. Ikkje alle har familie eller vener å støtte seg til når livet blir hardt. Men alle kan vende seg til Gud. Gud har omsorg for oss. Han vil at alle skal ha det bra, ingen skal gå rundt med tunge tankar og hjartesorg. Kast all dykkar uro på han, for han har omsorg for dykk. Står det i 1. Peter`s brev 5,7. Alt kan vi komme til Gud med. Inga sak er for stor, og inga sak er for lita. Alt vil Gud hjelpe oss med, fordi Han elskar oss. Smil! Kelner, kelner! Det ror to fluer i suppa mi! Det er jo ikkje så rart, det er jo Toro suppe... Smil! Det hadde komme ein ny elev i klassen, og læraren spurte: Kva heiter du? Kari, utan G. Men Kari skrivast då ikkje med G. Det var jo det eg sa... Karneval Innleiinga til fastetida vart feira med karneval på barnekoret Solstrålen! Onsdag 5.mars var det blant anna prinsesser, englar, ponny, apekatt, riddarar og kaninar som kom på øving! Dette måtte prege øvinga vår med 25 songglade, utkledde 3-5 åringar! Me song ei stund, og til rytmene av sør-amerikanske «Cantai ao Senhor» dansa me med rytmeinstrumenta våre! Medan me fekk bollar og saft var det klar for ei reise i bilete til Tanzania. Me såg på elefantar og giraffar på safari. Vidare fekk borna og foreldre høyre om Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i Tanzania for reint vatn til ein landsby med skule og sjukehus. Søndagskafe på Myksvoll Ein god del av trusopplæringa i Lygra sokn går føre seg i regi av Myksvoll bedehus. Vi er ei lita bygd og ein lyt ha eit godt samarbeid. Søndagskafeen er eit samarbeid mellom soknerådet og bedehuslaga. Den er for alle aldersgrupper og vi har den 4-6 sundagar i året frå klokka og utover. Denne sundagen kjem det 25 menneske og ein kan seie at alderen er godt spreidd. Yngstemann er 3 mnd. til den eldste kvinna som er over 90 år. Programmet er andakt eller bibelforteljing, song, mat, spel og aktivitetar. Denne sundagen er det Atle Berland som har av Gudveig Kartveit Kana Det er godt at me kan vere med på å gjere ein forskjell, med fest og glede, og å dele av våre ressursar. av Lillian Berentsen bibelforteljing. Han fortel om Naàmi, og eit av borna får styre bileta han viser på skjermen. Dette er ei forteljing som ikkje alle har høyrt før. Vi syng nokre songar som er mest for borna og songar som dei vaksne kan. Alle kan ha med litt mat til eit spleisebord. Bedehuset og soknerådet lagar kaffi, te og saft. Det lov å delta i spel eller berre sitje og drikke kaffi og prate. Som aktivitet for alle har vi hatt ulike miniturneringar som bordtennis, airhockey, yatzy og quiz med ein liten premie. Alle ser ut til å trivast godt og fleire gonger rungar latteren i salen. s.4 s.5

4 Messias i Myking Messias av Händel vert framført på konsert i Myking kyrkje søndag etter påske, 27. april kl Dette verket har ein særleg plass i hjarta hjå alle som opplever det, og har ein eineståande kvalitet og popularitet. Musikken er like frisk og fantastisk flott i dag som då den vart skriven på 1700-talet. Komponisten Georg Friedrich Handel fekk ein svært sterk inspirasjon og skreiv all musikken på få veker. Tekstane er frå Bibelen og omhandlar Jesus som Messias. Første del er bygt på profetiane frå GT og Jesu fødsel. Andre del er om Jesu liv og verk, døden på krossen og om oppstoda. Tredje og siste del av verket er himmelvendt med tekstar frå Openberringa. Svært kjent er det store Halluja-koret med mektig, jublande kor, fullt orkester med trompetar og pauker. Men perlene kjem på rekke og rad gjennom heile konserten, - stilt og mjukt, vakkert, dramatisk og gripande. Ei stor oppleving av musikk og tekstar, ikkje rart at songarar, musikarar og publikum over heile verda fyller kyrkjer og konsertsalar med Händels Messias, - igjen og igjen! Denne gongen vert Messias framført i påsketida, og det høver glimrande med konsert i helga etter påskefeiringa. Alversund kammerkor er så heldig å få syngja dette verket saman med glimrande solistar og orkester i den flotte akustikken i Myking kyrkje. Solistane er Kjersti Wiik, Marianne Bye Granheim, Harald Bjørkøy og Andreas Skei. Førstefiolinist og konsertmeister i orkesteret er Ruth Henny Sandstad frå Austrheim, no busett i Haugesund. Vi er veldig glad for å ha slike gode, profesjonelle krefter med oss! Messias er ein enorm inspirasjon, ei stor musikalsk utfordring for koret og eineståande manifestasjon av den kristne bodskapen. I tillegg gjer koret eit solid dugnadsløft for å få dette skipa til, ikkje minst praktisk og økonomisk. Koret håpar difor at kyrkja på Myking er fylt opp med tilhøyrarar på konserten, vi veit at svært mange har lyst å få med seg konserten. Dei som vil koma forbi billettkø ved inngangen, kan kjøpa billettar på internett via eller på epost Billettane kostar kr. 250,- for vaksne, unge under 16 år går gratis. Alversund kemmerkor ynskjer hjarteleg vel møtt til konsert med Händels Messias søndag 27/4 kl i Myking kyrkje! for Alversund kammerkor Odd Leif Mjøs, dirigent Gigantkor på 650 barn til KORIFOKUS Alt er klart for ein ny fantastisk familiefest for heile Nordhordland laurdag 5. april, seier den engasjerte arrangøren og artisten Bjarte Leithaug frå Frekhaug. For 5. gong inviterar han alle små og store til den populære barnekorfestivalen KORIFOKUS i Nordhordlandshallen i Knarvik. I år skal 650 barn frå 38 barnekor frå heile Hordaland samlast til eit fargerikt megakor, fortel Leithaug. Saman med Bjarte skal populære gjestar som MGP jr-vinnarane Marcus & Martinus, Team Sulebakk, Tore Thomassen m.fleire opptre på den store scena i hallen. Leithaug er sikker på at både korsongarar og publikum vil få ei flott oppleving der kristne barnesongar er kjerna i programmet i tillegg til triveleg underhaldning frå artistane. Frå Lindås kommune skal barnekora Sing Singeling, SingOut, Kyrios, Myksvoll Yngste røster, Kompass og Ostreidet barnekor delta. For dei vel 800 tilreisande deltakarane startar dagen med fellesøvingar med artistar og det proffe bandet kl Sidan er det festivalmarsj med minikonsert i Knarvik Senter, matpause, eigen deltakarkonsert med sjarmørtvillingane Marcus og Martinus, leiar-seminar og sjølve festivalkonserten kl Tanken min bak KORIFO- KUS-festivalen har vore å laga ei profesjonell og inspirerande markering for det flotte kristne korarbeidet som vert drive lokalt mange stadar, og ikkje minst gjera litt stas på dei mange friviljuge leiarane som stiller opp Mange barn gler seg til å synge saman med dei populære tvillingane og MGPjr-wvinnarane Marcus & Martinus (11år) for borna år etter år, seier Bjarte. Med spanande artistar, profft orkester, kjempestor lyd og lys rigg og TV-produksjon på storskjerm blir fotballhallen gjort om til stemningsfull konserthall. Det at festivalen har samla nær 3000 kvar gong er bevis på at vi treng ei slik fellessamling med barna i sentrum i vårt distrikt. Dette er vel det einaste arrangementet som knyter alle kyrkjelydane i Nordhordland saman, med barnekor frå alle kommunane. Eg håpar difor riktig mange finn vegen til Nordhordlandshallen 5.april. Eg kan definitivt lova publikum ei skikkeleg glad og god oppleving, smiler Bjarte. Å høyra mange hundre barn synga glade songar for full hals er ei ekte humørbombe! s.6 s.7

5 Ei oppleving for livet! Ei av konfirmantane, Line Bertelsen (nr 1 frå venstre), deler her nokre av sine inntrykk frå turen: Dag 1: Etter ein god frukost første dagen sette me kursen for Dogodogo street centre. Dogodogo er eit senter for unge gutar og jenter frå alderen år. Dei fleste er gatebarn. På senteret får dei utdanning. Dei kan velje mellom ulike linjer som dei kan gå på. Det er Skredderlinja, snikkar, teater/musikk og elektro. Teater- og musikkgruppa viste oss dansen som dei lærer på skulen. Det var utrulig gøy å sjå deira måte å danse på. Dei hadde så mykje bevegelsar, det såg enkelt ut når ein såg på, men når du skulle prøve å lære dansen sjølv vart det veldig vanskeleg. Alle klassane tok godt i mot oss, det var godt å sjå all godheita og dei varme smila dei viste, sjølv Konfimantane fekk lett kontakt med borna For nokre av konfirmantane våre har året deira vore prega av ei noko uvanleg konfirmanttid. 14 konfirmantar frå Knarvik, Alversund og Seim reiste i vinter på studietur til Tanzania saman med Kirkens Nødhjelp! Dei fekk store opplevingar, og sit igjen med mykje inntrykk. om dei kanskje tenkte at me forstyrra dei. Dag 2: Etter det fine besøket i går på Dogodogo var det tid for ein avslappingsdag. Me starta dagen med ein tur på Mlilano kjøpesenter, 15 minutt utanfor Dar es Salaam. Ettermiddagen brukte me på eit Badeland. Det var utrulig kjekt med litt avslapping. Me seilte, bada og koste oss heile dagen. Eg trur me sovna fort alle saman om kvelden etter to dagar med store opplevingar. Dag 5: Me starta dagen tidleg med morgonsafari. Me fekk sitje i safaribilar, det var ganske spanande, slik som du vanlegvis ser i filmar. Det var utrulig spanande og fasinerande å sjå på dyra. Me såg flodhestar, sjiraffar, sebra, aper, elefantar, impala og til og med løver. Dag 6: Me vakna til enda ein fin dag med sol og godt humør hjå oss alle. Det var fleire som hadde gleda seg mykje til å besøke barneheimen me skulle til i dag. Før me reiste åt me frukost og handla i ein butikk på hotellet. Varene var laga av folk som var funksjonshemma. Det var utruleg fine ting dei hadde laga, og det var veldig bra at dei faktisk hadde ein jobb. I Ilula, der barneheimen ligg, reiste me til fosterheimar som er eit av prosjekta til IOP- Ilula Orphan Programme. Me vart delt opp i to grupper. Den eine gruppa besøkte Anastansia, som er ein av fosterforeldra. Den andre gruppa besøkte Delfina sin fosterheim. Historiane som dei fortalde gjorde stort inntrykk på alle deltakarane. Kirkens Nødhjelp støttar desse fosterheimane med blant anna å byggje hus, byggje toalett, og gje reint vatn gjennom kranar nær husa. Fosterheimane får og betalt skulepengar, uniform og skulemateriell til borna i familien. Då me kom tilbake til IOPsenteret fekk me helse meir på barna på barneheimen. Alle borna var utruleg skjønne. Dei små ville opp til oss og dei var veldig fasinert over det lange håret vårt. Om kveld opptrådde dei for oss med dans og musikk. Store og små var med. Dag 7: Me reiste tidleg om morgonen tilbake til Dar es Salaam. Det var trist å reise frå borna på barneheimen, men me hadde sett at dei hadde det bra der dei var no, og det er noko av det viktigaste. Dag 9: Me pakka koffertane våre, og sette kursen til halvøya Kigamboni. På vegen stoppa me for å besøke ei Vicoba- gruppe. Vicoba gruppa er ein mikrofinansbank der kvinner og menn sparer og lånar pengar for å starte eit prosjekt og betalar tilbake seinare. Det var spanande å høyre om at dei får hjelp til å starte si eiga bod eller lita bedrift. Dag 10: Me starta dagen tidleg med gudsteneste, kl Kyrkja me besøkte var ei Luthersk kyrkje, der alt føregjekk på Swahili. Gudstenesta var veldig annleis enn det me er vane med i Noreg. Det var sang og dans i kyrkja, og alle var med. Det var fleire ulike prestar, og dei levde seg skikke- Dag 1: Dans på Dogodogosenteret Dag 2: Badeland Dag 3: I Mikumi nasjonalpark Dag 11: Ein klasse får fotballar s.8 s.9

6 t Tilgang til reint vatn er eit av prosjekta Kirkens Nødhjelp støttar lig inn i det dei fortalde. Då me kom tilbake til Kipepeo, stranda me budde på, åt me frukost og bada i det Indiske Hav. Det var fleire som vart solbrende denne dagen for det var så varmt. Dag 11: Dette var siste dagen vår i Tanzania. Me skulle køyre tilbake til Dar Es Salaam. På vegen stoppa me for å besøke ein skule, som har fått tilgang på reint drikkevatn. Eit prosjekt Kirkens Nødhjelp støttar. Alle barna vinka og såg på oss. Me var i ein klasse med jamgamle elevar som oss. Me delte fotballar og hoppetau med dei. Dei vart veldig glade for dei tinga dei fekk. På veg til hotellet fekk bussen motorstopp og me måtte vente ei stund før me kunne køyre vidare. Me stoppa mitt i vegen så me kunne ikkje flytte på oss. Alle bilane køyrde rundt oss og på fortauet. Det var rart å sjå at bilane ikkje venta men berre køyrde rundt. Då me kom til hotellet pakka me i koffertane, og reiste til flyplassen. Då me gjekk ombord på flyet var det trist å tenkje på at no skulle me reise frå Tanzania. Dag 12: Det var både rart og godt å kome heim att. Me har opplevd mykje som me aldri kjem til å gløyme. q Odd Hinnekleiv filma StepOut-konfirmantane på tur i Tanzania Lokalt engasjement for Tanzania-tur! Basaren var skipa i stand for å gje støtte til Tanzania-tur som konfirmantane våre reiste på. Konfirmantane fekk fortelje om turen deira. Dei fortalte med engasjement om opplevingane med både badeliv, safari, og dei prosjekta dei besøkte som er støtta av Kirkens Nødhjelp. Eit av dei store inntrykka dei har med seg frå turen er besøk hjå fosterfamiliar som har tatt til seg foreldrelause born. Familiane får grunnleggjande støtte frå ein av partnarorganisasjonane til Kirkens Nødhjelp, IOP, og på den måten kan dei ta vare på borna. Konfirmantane fortalte og om arbeidet Kirkens Nødhjelp gjer, i samband med fasteaksjonen som er 8. april. Dei utfordra til av Gudveig Kartveit Kana Seim sokneråd arrangerte basar på Seim skule søndag 23.mars. Amfiet på skulen var tettpakka med folk. Mykje flotte gevinstar, og kaffi og kake høyrde med. å vere med på fasteaksjonen, ved å gå med fastebøsser, og å støtte økonomisk. Dei har opplevd at pengane kjem fram! Takk til Seim sokneråd for flott engasjement! Konfirmantane reiser no rundt i Nordhordland og omegn for å presentere Tanzaniatur og fasteaksjonen. Dei skal og medvirke under fasteaksjonsgudstenestene i Alversund og Seim 6. april. Under: Det var fullt hus på Seim skule då konfirmantar fortalte frå Tanzaniaturen. s.10 s.11

7 Tusen takk! Alversund sokneråd vil takke så mykje for den innsatsen som så langt er gjort for å samle inn pengar til Knarvik kyrkje. Mange har gjort flott dugnadinnsats både under Kyrkjelunsjen 9. november og på bruktmarknad/auksjon 1. februar. Takk til Meny som sponsa oss med mat til lunsjen og Europris som sponsa med utstyret til borddekking. Det neste på programmet er Kyrkjemessa i Nordhordlandshallen laurdag 26. april. Vi har fått mange tilbakemeldingar om at folk hadde ein triveleg ettermiddag på messa i fjor. Det er all grunn til å tru at det same blir tilfellet i år. Set av denne laurdagen. Ta med familie og venner og kos deg med heimelaga mat, song og musikk, åresal med flotte gevinstar og trekning av hovudlotteriet. Soknerådet vil alt no takke privatpersonar, bedrifter og butikkar i Knarvik Senter og elles i Knarvik og Alversund for stor velvilje når vi har spurt etter gevinstar til åresal og hovudlotteri. Takk også til alle som deltek med dugnadinnsats av ymse slag i samband med messa. No er det viktig at alle tek vel imot loddseljarane når de møter dei på dørene eller utanfor butikkane. Som de vil sjå på side 15 i dette nummeret av Kyrkjekontakten manglar det store summar før kyrkja kan takast skikkeleg i bruk. Du er med på å bestemme kor raskt dette kan skje. av Lars Inge Kjemphol Vi minner om ulike måtar ein kan gi økonomisk støtte til kyrkja. Meld deg som fast gjevar. Skjema finst på torget i Knarvik Senter. Fyll ut og lever det på Alversund Kyrkjekontor. Alle gåver mellom kr. 500,- og kr ,- gir skattefrådrag. Kjøp lodd til kyrkjemessa Gi grasrotandelen når du tippar til Knarvik KFUK-KFUM speidarane. Det som kjem inn her går til barne- og ungdomsarbeid i kyrkja. Seinare kjem ein eigen aksjon der du kan betale for stol/stolar i kyrkja I november kjem boka» Knarvik bygda og kyrkja» ut. Det meste av inntektene av salet går til kyrkja. Dette blir den ideelle julepresangen både til deg sjølv og andre. Framdrift kva skjer og når? Den kom som ei stor overrasking, konkursen til Walde, som stod for bygginga av kyrkja i Knarvik. I etterkant har det vore ein del spørsmål knytta opp mot prosjektet; har ein tapt pengar, kven tek over kontrakten, korleis vil konkursen spela inn på det ferdige resultatet? Vi som jobbar tett opp mot prosjektet kan med glede seie at vi ikkje har tapt pengar i denne uheldige situasjonen. Det har vore ei tidsforskyving med omsyn til overtakinga, den nye datoen for overtaking er no 13. september 2014 ein månad seinare enn først planlagt. Vigslinga av kyrkja er planlagt 1. søndag i advent, 30. november så vi har enno god margin. Det trengst mykje arbeidskraft til dugnad fram mot opninga golvet må behandlast, alle møblar må komma på plass, det må vaskast og elles er det nok mykje som dukkar opp undervegs. Men dette må vi ordna seinare, no gler vi oss over bygget som skin på Knarvikhøgda. Det er eit flott bygg, som vi er stolte av. Kyrkja sitt eksteriør skal ikkje behandlast, og dermed vil bygget få ein grå patina med tida spennande og moderne. 7fjell entreprenør AS har tatt over Walde sine forpliktingar, og er no dei ansvarlege for bygginga. Alle av Weronica Olafsen Løland dei involverte vart invitert til kranselag saman med fellesrådet den 7. februar. Her var 350 gjestar, og det var ein positiv atmosfære i kyrkjerommet. Ein stor dag for alle dei frammøtte. 7fjell er positive til arbeidet, og dei har sagt at dei meir enn gjerne vil gjera ferdig oppvekstsenteret om vi finn midlar til dette. I skrivande stund er det ikkje heilt klart, men mogelegheita for at det vil bli ringt med kyrkjeklokkene i nyekyrkja no i påsken er tilstades vi håper det blir bra! Vi er stolte av bygget, og av jobben som ligg bak, og vi håper at mange finn tid til å vitje kyrkja både til kvardags og til fest! Kyrkjekontakten på nett Som me skreiv i førre nummer av Kyrkjekontakten, har Knarvik kyrkje fått eiga heimeside, med internettadresse: knarvikkyrkje.no. Vel møtt, alle saman! Vær merksam på at det heiter «knarvikkyrkje» med e - og IK- KJE «knarvikkyrkja» med a. Det me ikkje fekk med, er at Kyrkjebladet no er å finne på denne sida. Så om du klikkar deg inn der, vil du finna ei lenkje til siste nummer av kyrkjebladet. Frå og med sumarnummeret 2013 av «Kyrkjekontakten» er bladet blitt lagt ut på heimesida til Knarvik kyrkje. Bladet vil bli lagt ut fortløpande på heimesida.tanken er at dei 4 siste blada til ei kvar tid skal verta å finne på heimesida til Knarvik kyrkje. Foto: Strilen s.12 s.13

8 Knarvik kyrkje av Weronica Olafsen Løland Det har vore ein visjon for soknerådet og fellesrådet at den nye kyrkja skal vera open for alle, og i den forbindelse er arbeidet med å få ferdig oppvekstsenteret i underetasjen særs viktig. Foto: Strilen Her har ein utfordringar med omsyn til å få formidla tydeleg nok at dette er noko vi sterkt ynskjer, og i tillegg kjem utfordringar med ekstrakostnader som ikkje fell inn under prosjektet. Det er klart dyrare å få inn arbeidsfolk til å gjera arbeid i kyrkja etter at den er overlevert, framfor å få jobben gjort medan maskiner og arbeidskraft er tilgjengeleg. Dette er eit dilemma, og det er fleire som bruker mykje tid på å finne løysingar på denne utfordringa. Oppvekstsenteret er eit av fleire fokus i tida framover. Vi meiner at dette er ein viktig del av kyrkja, med omsyn til barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden og i lokalmiljøet elles. Det er allereie starta eit samarbeid med andre krinser, og dette er starten på noko godt det er vi visse på! Kyrkja i Knarvik skal brukast kvar dag, og her vil det bli mogeleg for utleige til barnedåp og konfirmasjon og for andre markeringar. Det er sjølvsagt også mogeleg å leige kyrkja for konsertar, det vil vera eit flott lokale med gode lydkvalitetar. Etter skuletid håper vi på aktivitetar for barn og ungdom ein møteplass for små og store, i trygge omgjevnader. «I tillegg til song og musikk, vil det berre vera opp til bygda kva ein ynskjer vi har grupper med speidarar, vi har ulike treffpunkt meir knytta direkte opp mot kyrkjelydsarbeidet, men vi ynskjer å utvida bruken av kyrkja. Eit veldig utfordrande arbeid, og vi håper at det etter kvart kan vera med å engasjera bygdefolket i Knarvik. Det er ikkje berre oppvekstsenteret som skaper spenning i kvardagen til dei ansvarlege ein del midlar må og skaffast til veie for å innreie kyrkja. Ein tok ut ein del av prosjektet då garantien frå kommunen var eit faktum, 74 millionar og ein måtte spara inn på interiør og anna. Slik stoda er no, manglar vi liturgiske møblar (bl.a. alter og døypefont), stolar og kjøkkeninnreiing i tillegg til at uteareal og underetasjen no Kyrkja skal vere ein møteplass for bygda står urørt. Men det er komme betonggolv i kjellaren, dette av innsamla midlar, og dette er vi glade for at vi har gjort. Dette måtte gjerast grunna orgelet, som ikkje kan utsetjast for fukt etter at det er sett inn. I tillegg er det lagt inn straum, og sprinkleranlegg er også på plass. Ein jobbar for tida med å få inn bestillingar på stolar, vidare innsamling av midlar og mykje anna spennande, her gjer mange ein god jobb! I den anledning vil soknerådet retta ei stor takk til alle som bidreg på alle dei måtane ein har anledning til, anten økonomisk eller praktisk dette støttar opp om slagordet vårt; vi vil vi kan vi skal! Minnar om at det vil vera ein del aktivitet rundt den føreståande kyrkjemessa 26. april. Vi gler oss! Knarvikbygda treng eit lokale som kan brukast til kvardag, fest og høgtid eit bygg for alle, og dette meiner vi at kyrkja kan bli! Fram mot opninga treng vi DEG! Vi treng innspel, vi treng tips og idear, praktisk hjelp og ikkje minst; vi treng midlar. Små og store brukarar små og store summar, frå det lokale næringsliv og andre vi treng hjelp til å ferdigstilla dette flotte signalbygget! s.14 s.15

9 Frå kyrkjeboka Døypte Alversund: Albert Emil Midtgård Nygaard Signe Solbakken Jonas Håtuft Hillestad Haukeland univ. sjukehus Mads Kirkevik Leonard Nordås Vegard Kartveit Isaksen Victoria Helén Skaar Emma Sofie Grimset Johannesen Naustdal kyrkje Siri Lovise Bjørndal Klementsen Louise Solberg Myking Anne-Gry Vevang Talle Adriana Hansen Taule Isak Mjelde Selma Risa Fjellanger Lindås kyrkje Oliver Mongstad Andrine Eltvik Hersvik Kinn kyrkje Julian Berge Nilsen Lukas Berge Nilsen Lilly Baakind Jenny Cecilie Skartveit Seim: Luciana Lieske-Thorsheim Daniel Årvik Spurkeland Vigde Alversund: Turid Angelskår og Halvard Lauvsnes Avlidne Alversund: Hilmar Arne Selle f Olga Litleskare f Henry Hvidsten f Fredrikke Jensen f Kari Margrethe Pedersen f Jonas Håtuft Hillestad f Roger Leiknes f Atle Fosse f Gerd Ragnhild Kvamme f John Magnus Hilland f Karen Orvedal f Ole Christian Børtveit f Mattias Herfindal- Hjelmås f Camilla Kolstad f Martha Bjørndal f Seim: Frøydis Leivestad f Halvor Nesse f Aksjon NYTT kjøkken! I juni / juli 2014 skal kjøkkenet på Fjon Fjellkyrkje bytast ut! Rommet skal totalrenoverast og det vert ny innreiing og utstyr. Økonomisk ramme for prosjektet er kr ,- og blir det største «løftet» som blir gjort sidan kyrkja vart vigsla i Mykje av arbeidet vil verta utført på dugnad. Men me treng di hjelp! Gje di støtte kvar krone tel og er kjærkomen. Kontonummer er : mrk: «kjøkken 2014» På førehand takk for verdifull hjelp! Takk frå styret for Fjon Fjellkyrkje. s.16 s.17

10 Annonsesider Kyrkjekontakten er eit gratis kyrkjeblad som går ut til alle husstandar i Alversund, lygra og Seim Kyrkjegjeld. «Med fokus på fag og kunden» Knarvik. tlf Annonse Ynskjer du å annonsere i Kyrkjekontakten kan du kontakte kyrkjekontoret på tlf Blomster til alle anledninger Din kristne bokhandel Åsane Senter! Bibler Bøker Musikk Film Kort Gaver tlf Kiwi Ikenberget Tlf Fargehuset Knarvik Senter Tlf Isopor - netting - plastfolie Alt i isolasjon, plastfolie, netting, grunnmurspapp, støpematrise, drensrør, drensrenner, anleggsrør, veiduk, merkespray, formstag, kryssfiner og spiker. Armeringstoler/lister Alversund Alt i Hey`di tlf mob produkter.

11 i Alversund prestegjeld 6. april Alversund kl v/monsen Fasteaksjonsgudsteneste 6. april Seim kl v/monsen Fasteaksjonsgudsteneste Palmesøndag Knarvik kl v/hitland 13. april Palmesøndag Lygra kl v/hitland 13. april Skjærtorsdag Alversund kl v/palmesen 17. april Langfredag Seim kl v/hitland 18. april Påskedag Alversund kl v/palmesen 20. april Påskedag Seim kl v/hitland 20. april Det kan verte endringar. Sjå kunngjeringar i Strilen og Nordhordland og på plakatar. 27. april Alversund kl v/hitland 27. april Lygra kl v/hitland 4. mai Seim kl v/hitland Konfirmasjonsgudsteneste 4. mai Alversund kl v/palmesen Knarvik-konfirmasjonsgudst. 4. mai Alversund kl v/palmesen Knarvik-konfirmasjonsgudst. 10. mai Alversund kl v/palmesen Alversund-konfirmasjonsgudst. 11. mai Lygra kl v/hitland Lygra-konfirmasjonsgudst. 11. mai Alversund kl v/palmesen Alversund-konfirmasjonsgudst. 11. mai Alversund kl v/palmesen Alversund-konfirmasjonsgudst. 17. mai Alversund kl v/palmesen 17. mai Lygra kl v/palmesen 17. mai Seim kl v/hitland 17. mai Knarvik kl v/hitland 25. mai Alversund kl v/sørebø 1. juni Seim kl v/palmesen 8. juni Seim kl v/palmesen Pinsegudst. m. TV-overføring 15. juni Bøkeskogen kl v/hitland Friluftsgudsteneste Skjærtorsdag Vollom Bedehus 17.april kl Nattverdsmøte andakt ved Bjarte Leine Påskemøter 2014 Langfredag Vollom Bedehus 18.april kl Møte andakt ved Asle Hetlebakke 1. påskedag Betania Knarvik 20.april kl Påskesong ved Hatikva

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Preike Molde Domkirke 4. s i advent Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid.

Preike Molde Domkirke 4. s i advent Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid. Preike Molde Domkirke 4. s i advent 2015 Josef Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid. Denne søndagen har nettopp vore Maria sin søndag. Vi brukar å høyre

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer