2. Berggraf, L., Ulvenes, P. G., Øktedalen, T., Hoffart, A., Stiles, T. C., McCullough, L. &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Berggraf, L., Ulvenes, P. G., Øktedalen, T., Hoffart, A., Stiles, T. C., McCullough, L. &"

Transkript

1 ARTICLES IN PEER- REVIEWED JOURNALS Amble, I., Gude T., Stubdal, S., Øktedalen, T., Skjorten, A. M., Andersen, B. J., Solbakken, O. A., Brorson, H. H., Arnevik, E., Lambert, M. J. & Wampold, B. E. Psychometric properties of the Outcome Questionnaire-45.2: The Norwegian version in an international context Psychotherapy Research, 24(4): Berggraf, L., Ulvenes, P. G., Øktedalen, T., Hoffart, A., Stiles, T. C., McCullough, L. & Wampold, B. E. Experience of affects predicting sense of self and others in Short-Term Dynamic and Cognitive Therapy Psychotherapy, 51(2): Berggraf, L., Ulvenes, P., Hoffart, A., McCullough, L. & Wampold, B. E. Growth in sense of self and sense of others predicts reduction in interpersonal problems in short-term dynamic but not in cognitive therapy Psychotherapy Research. 4. Bratland-Sanda, S., Lislevatn, F. & Lerdal, A. Frisklivsresept en tverrsnittsundersøkelse fra frisklivssentralen i Modum Kommune Fysioterapeuten, 3(81): Heimstad, G. F. & Biong, S. Pasienter med dissosiativ lidelse: Sykepleieres erfaringer med stabiliseringssituasjoner Klinisk Sygepleje, 28(4): Hoffart, A. The need to study within- person processes in psychotherapy: A discussion of alliance studies SOJ Psychology (Symbiosis Open Access Journal of Psychology). 7. Hoffart, A. & Hoffart, A. R. Do general therapy change principles represent causal relationships? Journal of Psychotherapy Integration, 24(4): Hoffart, A. & Hoffart, A. R. Psychotherapy integration through general therapy change principles: Missing the core of psychotherapy? Journal of Psychotherapy Integration, 24(4): Fentz, H. N., Arendt, M., O Toole, M. S., Hoffart, A., & Hougaard, E. The meditational role of panic self-efficacy in cognitive behavioral therapy for panic disorder: A systematic review and meta-analysis Psychotherapy, 60:

2 10. Jepsen, E. K. K., Langeland, W. & Heir, T. Early traumatized inpatients high in psychoform and somatoform dissociation: Characteristics and treatment response Journal of Trauma & Dissociation, 15: Jepsen, E. K. K., Langeland, W., Sexton, H., & Heir, T. Inpatient treatment for early sexually abused adults: A naturalistic 12-month follow-up study Psychological Trauma, 6(2), Ryum, T., Valen, J., Svartberg, M., Stiles, T. & McCullough, L. Factor analysis of the Achievement of Therapeutic Objective Scales (ATOS) in Short-term Dynamic Psychotherapy and Cognitive Therapy Psychological Assessment, 26(3): Næss, H. & Biong, S. Sykepleiepersonells beskrivelser av helsefremmende miljøterapi kveld, natt og helg i Psykisk Helsevern Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11(1): Ulvenes, P. Affekt i psykoterapi Mellanrummet, 31: Ulvenes, P. G., Berggraf, L., Wampold, B. E., Hoffart, A., Stiles, T. & McCullough, L. Orienting patient to affect, sense of self, and the activation of affect over the course of psychotherapy with cluster C patients Journal of Counseling Psychology, 61(3): Wampold, B. E. & Serlin, R. C. Meta-analytic methods to test relative efficacy Quality & Quantity, 48: Frost, N. D., Laska, K. M., & Wampold, B. E. The evidence for present- centered therapy as a treatment for posttraumatic stress disorder Journal of Traumatic Stress, 27: Barnicot, K., Wampold, B. & Priebe, S. The effect of core clinician interpersonal behaviours on depression Journal of Affective Disorders, 167: Tracey, T. J. G., Wampold, B. E., Lichtenberg, J. W., & Goodyear, R. K. Expertise in psychotherapy: An elusive goal? American Psychologist, 69, Flückiger, C., Del Re, A. C., Munder, T., Heer, S. & Wampold, B. E. Enduring effects of evidence-based psychotherapies in acute depression and anxiety disorders versus treatment as usual at follow-up A longitudinal metaanalysis Clinical Psychology Review, 34:

3 21. Owen, J., Tao, K., Imel, Z., Wampold, B. E. & Rodolfa, E. Addressing racial and ethnic microaggressions in psychotherapy Professional Psychology: Research and Practice, 4: Laska, K. M., Gurman, A. S. & Wampold, B. E. Expanding the lens of evidence based practice in psychotherapy: A common factors perspective Psychotherapy, 5(4): Laska, K. M. & Wampold, B. E. Ten things to remember about common factor theory Psychotherapy, 51(4): Øktedalen, T., Hagtvet, K. A., Hoffart, A., Langkaas, T. F. & Smucker, M. The trauma related shame inventory: Measuring trauma-related shame among patients with PTSD Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 36(4):

4 ARTICLES IN NON-PEER-REVIEWED JOURNALS Hoffart, A. Emosjoner i kognitiv terapi Badeliv. 2. Jepsen, E. K. K. Betydning av dissosiasjon hos traumatiserte pasienter Tidsskrift for Den norske legeforening, 134: Johnson, S. U. Debattinnlegg: Unyansert om diagnoser Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(10): Johnson, S. U. Debattinnlegg: Empiri, ikke personlig smak Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(12): Johnson, S. U., Lunes, G. & Irgens, A. Norsk forening for Metakognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi, 3: Johnson, S. U. Leserinnlegg: Er du redd? Her er psykologens råd. Desember Psykopp nytt, 4(21): Johnson, S. U., Johnson, M. S. & Hoffart, A. Debattinnlegg: Terapi vs medisiner Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 8. Rø, K. Fra Pidestall til skammel Festskrift for Olaf Aasland 70 år: Legeforskningen har den lykkes? En presentasjon av Olaf Aaslands vitenskapelige publikasjoner Hoffart, R. A. R., Larsen, S. H. & Rø, K. E. I Hjelper utbrente sykepleiere Sykepleien nr 2.,

5 BOOKS AND BOOK CHAPTERS Bratland-Sanda, S. & Lippe, G. V. D. Kapittel 13 (s ): Spiseforstyrrelser i idretten en kvinnelidelse? I: Gerd von der Lippe & Hans K Hognestad Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv. 2. Bækkelund, H. & Berg, A. O. Kapittel: Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. I: Trine Anstorp og Kirsten Benum Traumebehandling komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget. 3. Halstensen, K. Kapittel 8 (s ): Når mennesket knytter bånd til Gud tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I: Danbolt, Engedal, Hestad, Lien, & Stifoss-Hanssen (red). Religions- Psykologi. Gyldendal Akademisk, Oslo. 4. Stålsett, G. Kapittel 7 (s ): Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro objektrelasjonsteori og selvpsykologi. I: Danbolt, Engedal, Hestad, Lien, & Stifoss- Hanssen (red). Religions- Psykologi. Gyldendal Akademisk, Oslo. 5. Tilden, T. Kapittel 15 (s ): Parterapi. I: L. E. O. Kennair og R. Hagen (redaktører). Psykoterapi. (Gyldendal Akademisk). 6. Osborn, K. A., Ulvenes, P. G., Wampold, B. E. & McCullough, L. Chapter 7: Creating change through focusing on affect: Affect phobia therapy. In: Nathan C. Thoma & Dean McKay (editors). Working with emotion in cognitivebehavioral therapy. Working with emotion in cognitive- behavioral therapy. 5

6 DISSERTATIONS/ DOKTORGRADER Jepsen, E. K. K. Inpatient Treatment of Early Sexually Abused Adults: Dissociation and Outcome. Dissertation of the Degree of PhD. Faculty of Medicine. University of Oslo:

7 ARTICLE AND BOOK REVIEWS Gude, T. Har vi noe å lære av en kriger? Tidsskrift for Den norske legeforening, 134: Gude, T. Løsningsfokusert problemtilnærming eneste løsning? Tidsskrift for Den norske legeforening, 134:

8 REVIEWS/ FAGFELLEVURDERING Amble, I. Review/ fagfellevurdering: 2 artikler til Psychotherapy Research. 2. Gude, T. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Patient Education and Counseling. 3. Gude, T. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Public Library of Science. 4. Gude, T. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til BMC Research Notes. 5. Gude, T. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Tidsskrift for Den norske legeforening. 6. Hoffart, A. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Psychopathology. 7. Hoffart, A. Review/ fagfellevurdering: 2 artikler til Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 8. Hoffart, A. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Journal of Consulting and Clinical Psychology. 9. Hoffart, A. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Journal of Affective Disorders. 10. Hoffart, A. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Clinical Psychology Review. 11. Ulvenes, P. Review/ fagfellevurdering: 3 artikler til Psychotherapy. 12. Ulvenes, P. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Psychotherapy Research. 13. Ulvenes, P. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Scandinavian Psychologist. 14. Vrabel, K. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Psychology of Violence. 15. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 5 artikler til Consulting and Clinical Psychology. 8

9 16. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 4 artikler til Journal of Counseling Psychology. 17. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 3 artikler til Clinical Psychology Review. 18. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 4 artikler til PlosOne. 19. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 4 artikler til Psychotherapy Research. 20. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Ethics and Behavior. 21. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Clinical Psychology and Psychotherapy. Totalt 40 artikler 9

10 EDITORIAL BOARD Hoffart, A. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2. Hoffart, A. Matrix. 3. Hoffart, A. Tidsskrift for Norsk Psykokologforening. 4. Ulvenes, P. Psychotherapy. 5. Wampold, B. Journal of Counseling Psychology. 6. Wampold, B. Clinical Psychology Review. 10

11 MEDIA ATTENTION Hoffart, A. Emosjoner er til for å hjelpe oss. Side 9. Badeliv, 1/ Hoffart, A. Intervjuobjekt. Om fobier. VG+ 19/4. 3. Hoffart, A. Intervjuobjekt. Derfor har vi angst. VG 2/6. 4. Hoffart, A. Intervjuobjekt. Om angstlidelser. Nyhetskanalen, TV2. 3/6. 5. Hoffart, A. Intervjuobjekt. Kunsten å fordufte. Sider A-magasinet #48, Aftenposten. 28. november, Hoffart, A. Mørkeredsel. Fjell og Vidde, november. Intervjuet om Mørkeredsel. NRK Telemark, 4/ Hoffart, A. Intervjuet om Mørkeredsel. NRK Telemark, 4/ Jepsen, E. K. K. Ellen K. K. Jepsen disputerte for sin doktorgrad 6. februar. Sider Badeliv, 1/ Jepsen, E. K. K. Innslag på NRK Nordland Nyheter: Traumeekspert advarer Helse Nord: ikke legg ned tilbudet i Bodø. 28. april, Johnson, S. U., Langkaas, T. F., Hagen, R., & Halvorsen, J. Ø. Intervjuobjekt. Betania Malvik bør være en vekker. Adressavisen Johnson, S. U., Langkaas, T. F., Hagen, R., & Halvorsen, J. Ø. Leserinnlegg. Omstridt behandling. Adressavisen Tilden, T. 11

12 Evig din. VG Helg. 27. september, Ulvenes, P. & Berggraf, L. Frykten for følelser. Sider Badeliv, 1/ Vrabel, K. Når følelser blir kropp. Sider Badeliv, 1/ Wampold, B. Intervju. Psykologer vil ikke bruke sin egen behandling. Aftenposten, 28. april,

13 PRESENTATIONS Amble, I. Presentasjon: Bedre behandling med bruk av tilbakemeldingssystemet Outcome Questionairre- 45.2? Forskningsdag, Skien DPS. 3. april, Amble, I. Presentation: Does patient feedback improve psychotherapy outcomes? Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 27, Amble, I. Presentasjon av OQ-45 og OQ-45 Analyst. Drammen DPS. 4. september, Amble, I. Presentasjon av resultater fra randomisert multisenter prosjekt på Drammen DPS, Bærum DPS og Modum Bad. Drammen DPS. 4. september, Amble, I. Presentasjon av OQ-45 og OQ-45 Analyst. Presentasjon Ledergruppa Vestre viken HF. 4. desember, Amble, I. Presentasjon av resultater fra randomisert multisenter prosjekt på Drammen DPS, Bærum DPS og Modum Bad. Presentasjon Ledergruppa Vestre viken HF. 4. desember, Amble, I. Presentasjon: Systemer som brygger bro mellom klinikk og forskning? Presentasjon Ledergruppa Vestre viken HF. 4. desember, Amble, I. Presentasjon: Hvordan påvirker bruk av tibakemeldingssystemer terapiprosessog utfall? Presentasjon Ledergruppa Vestre viken HF. 4. desember, Halstensen, K. Foredrag: Gudsbilder. PKU, MF. 28. januar, Halstensen, K. Foredrag: Fagdag for PKU, Institutt for sjelesorg. Del 1: Tilknytning. Del 2: 13

14 Personlighetsforstyrrelser. Modum Bad. 31. januar, Halstensen, K. Foredrag: Innføring i Vita- modellen. Jæren DPS. 3. februar, Halstensen, K. Foredrag: Tilknytning. Fagkafeen, Modum Bad. 17. februar, Halstensen, K. Fagdag om mobbing. Møre bispedømme. 17. mars, Halstensen, K. Foredrag: Tilknytning. Sykehuset Telemark. Seksjonsmøte for barne- og ungdomspsykiatri. 28. april, Halstensen, K. Foredrag: Introduksjon om tilknytning. Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 27. mai, Halstensen, K. Foredrag: Traumer hva er det? Kirkerådet. 3. juni, Halstensen, K. Foredrag: Tilknytning og forskning på tilknytning. BUP Vestmar. 17. juni, Halstensen, K. To foredrag for delegasjon fra Kongo, Rawanda og Burundi. Foredrag nr 1: Church as safe haven. Foredrag nr 2: Abusive violence and its consequences for individual identity. Norges Kristne råd/ Kildehuset. 21. august, Halstensen, K. Foredrag: Objektsrelasjoner, mentale representasjoner og tilknytning. Modum Bad. Undervisning for LIS- leger. 15. oktober, Halstensen, K. Bidragsyter til klinisk, religionspsykologisk seminar på religionspsykologikonferansen i regi av Religionspsykologisk senter. 21. oktober, Halstensen, K. 14

15 Foredrag: Gudsbilder. Institutt for sjelesorg. Undervisning for PKU. 4. November, Halstensen, K. Undervisning om tilknytning. Storsalen meninghet. 4. november, Halstensen, K. Undervisning for PKU (1. Tilknytning. 2. Personlighetsforstyrrelser). Institutt for sjelesorg. 4. november, Halstensen, K. Foredrag: Tilknytning. Modum Bads fagkaffe. 10. november, Halstensen, K. Intervjuet skuespiller Andrea Bræin Hovig om rollen hennes I filmen Det er meg du vil ha. Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 28. november, Hertzberg, T. Oral presentation: Is it possible to combine being a good doctor with taking care of one s own health? A qualitative study of the importance of professionalism among hospital doctors. AMA CMA BMA International Conference on Physician Health. BMA House, London September, Hoffart, A. Foredragsholder: Kognitiv terapi ved sosial fobi. Utdanning i veiledet selvhjelp, NKFT. Bergen. 5. februar, Hoffart, A. Foredragsholder: Kognitiv terapi ved sosial fobi. Utdanning for helsesøstre til LIST prosjekt. Gardermoen. 22. mai, Hoffart, A. Presentation: Alliance and outcome in varying imagery procedures for PTSD: A study of within-person processes. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 28, Hoffart, A. Foredragsholder: Hvordan forstå og nærme seg følelser innen kognitiv atferdsterapi. Følelsenes fornuft i psykoterapiens verden dagsseminar i regi av Kildehuset. 24. oktober,

16 31. Jepsen, E. K. K. Presentation: Inpatient treatment for early sexually abused adults: Dissociation and outcome. ESTD Bi-annual Conference, Copenhagen. March 12, Jepsen, E. K. K. Presentasjon: Inpatient treatment for early sexually abused adults: Dissociation and outcome. Psykiatriveka, Bergen. 12. mars, Jepsen, E. K. K. Undervisning og supervisjon: Dissociation: Assessment and impact on the treatment of complex PTSD. For psykologer og psykiatere. Timisoara, Romania. 7. juni, Jepsen, E. K. K. Bruk av structured clinical interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D- R). Heldags- workshop for terapeuter ved Oslo Traumepoliklinikk. 15. august, Jepsen, E. K. K. Structured clinical interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D-R). Undervisning og supervisjon. For psykologer og psykiatere, Timisoara, Romania. 22. november, Jepsen, E. K. K. Workshop: Complex traumatization. Dianoia, Timisoara, Romania. 23. november, Jepsen, E. K. K. Workshop: Klinisk bruk av Standard Clinical interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D-R). Traumeavdeling, Modum Bad. 28. november, Johnson Urnes, S. Foredragsholder: Dagsseminar i regi av Kildehuset - Hvordan behandle komplekse angstlidelser? Kildehuset, Modum Bad. 12. juni, Johnson Urnes, S.; McEvoy, P.; Montesano, A.; & Hoffart, A. Presentation: Transdiagnostic Treatment Models. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 28,

17 40. Johnson Urnes, S. Presentation: Transdiagnostic metacognitive therapy for complex anxiety patients. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 28, Johnson Urnes, S. & Rognan, E. Presentation: Transdiagnostic treatment of complex OCD. OCD conference, Trondheim, Norway. August, 14-17, Johnson Urnes, S. Foredragsholder: Dagsseminar i regi av Kildehuset - Metakognitiv terapi: Hvordan arbeide terapeutisk med grubling og bekymring? Kildehuset, Modum Bad. 13. november, Tilden, T. Undervisning om å være human- etisk sjelesørger i mote med rammede etter 22/7- terroren. Høgskolen i Buskerud. Januar, Tilden, T. Presentasjon: Fellesfaktorer og spesifikke faktorer i psykoterapi. Diakonhjemmets høyskole, Oslo. Januar, Tilden, T. Presentasjon av STIC- prosjektet. Norges forskningsråd, Trondheim. Februar, Tilden, T. Presentasjon: Foreløpig forskningsfunn fra STIC- prosjektet. Europeisk forskningskonferanse i familieterapi, Heidelberg, Tyskland. Mars, Tilden, T. Presentasjon av STIC- systemet. Vestfold sykehus HF/ BUPA. Mai, Tilden, T. Workshop: Innovation in psychotherapy process- outcome research using the STIC online feedback system during therapy: Results from a multisite, longitudinal clinical pilot study in Norway. Årskongress for Society for Psychotherapy Research, København, Danmark. 26. juni, Tilden, T. Moderator and presenter at workshop: The relationship between individual 17

18 depressive symptoms and dyadic adjustment in residential couple therapy in Norway: A replication study. Årskongress for Society for Psychotherapy Research, København, Danmark. 28. juni, Tilden, T. Presentasjon: Research in clinical settings: Findings from the Norwegian STIC pilot study. Nordisk kongress i familieterapi, Åbo, Finland. August, Tilden, T. Presentasjon: Watch out for hidden traps! Implementing a feedback system in clinical units. Nordisk kongress i familieterapi, Åbo, Finland. August, Tilden, T. Foredragsholder: Kurs om Psykologisk førstehjelp. Kildehuset, Modum Bad. Oktober, Tilden, T. Foredragsholder: Fellesfaktorer og spesifikke faktorer i psykoterapi. Høgskolen i Buskerud/ Vestfold. Oktober, Tilden, T. Foredragsholder: Kurs om Psykologisk førstehjelp. Tyrifjord Hotell, Undervisningssektoren i Buskerud Fylleskommune. Oktober, Tilden, T. Foredragsholder: Dagsseminar i regi av Kildehuset- Psykologisk førstehjelp. Kildehuset, Modum Bad. 18. september, Ulvenes, P. & Stålsett, G. Foredragsholdere: Dagsseminar i regi av Kildehuset - Hvordan forstå og hjelpe mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Kildehuset, Modum Bad. 27. mars, Ulvenes, P. Presentasjon: Affektfobiterapi. Norsk sykepleierforening, tillitsvalgtkonferanse. Hammerfest. 14. mai, Ulvenes, P. Presentation: Process, alliance and outcome. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June,

19 59. Ulvenes, P. Presentasjon: Hvorfor og hvordan jobbe med følelser i psykoterapi? Psykiatriveka, Bergen. 10. oktober, Ulvenes, P. Foredragsholdere: Hvordan forstå og nærme seg følelser innen affektfobiterapi. Følelsenes fornuft i psykoterapiens verden dagsseminar i regi av Kildehuset. 24. oktober, Ulvenes, P. Presentasjon: Hvorfor og hvordan jobbe med følelser i psykoterapi? Krisepsykologi, Lier. 30/10, 17/11 & 11/ Vrabel, K. Presentasjon: Comparing Compassion Focused Therapy (CFT) and Cognitive Behavioural Therapy (CBT) in the treatment of Eating Disorder (EDs) with and without childhood trauma. Norges Forskningsrådets forskningskonferanse, Trondheim februar, Vrabel, K. Presentasjon: Ungdom, kropp, spiseproblemer. Fra bekymring til handling. Fagdag for kommunehelsetjenesten og BUP er i nedre Buskerud. 3. april, Vrabel, K. Presentasjon av ukentlige data for pasienter med spiseforstyrrelser innlagt på avdeling. Nasjonalt kvantitativt forskningsforum, Gardermoen. 4. april, Vrabel, K. Project presentation: Comparing Compassion Focused Therapy (CFT) and Cognitive Behavioural Therapy (CBT) in the treatment of Eating Disorder (EDs) with and without childhood trauma. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 27, Vrabel, K. Project presentation: Comparing Compassion Focused Therapy (CFT) and Cognitive Behavioural Therapy (CBT) in the treatment of Eating Disorder (EDs) with and without childhood trauma. Nordic Conference of Eating Disorder, Stockholm September, Vrabel, K. Foredrag: God nok som du er. Søndre Modum Ungdomsskole, Verdensdagen for 19

20 Psykisk helse. 9. oktober, Vrabel, K. Foredrag: God nok som du er. Nordre Modum Ungdomsskole, Verdensdagen for Psykisk helse. 9. oktober, Vrabel, K. Foredrag: Comparing Compassion-Focused Therapy (CFT) and Cognitive- Behavioral Therapy (CBT) in the treatment of Eating Disorders (Eds) with and without Childhood Trauma. Nasjonal Forskningskonferanse om spiseforstyrrelser, Gardermoen. 12. desember, Wampold, B. Presentation: What works in psychotherapy? Kildehuset, Modum Bad. May 7, Wampold, B. Presentation: Alliance and outcome: Examining within-person & between person alliance effects on process & outcome of psychotherapy. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 28, Wampold, B. Presentation: What makes psychotherapy work? The humanistic elements! Ullevål sykehus, Oslo. 21. januar, Øktedalen, T. Presentasjon: The relationship among trajectories of change in shame, guilt and anger with symptoms of PTSD. Presentert i et internasjonalt symposium om traumer. Moderator Kryz Kaniasty. Cluj-Napoca, 2-4 juli Øktedalen, T. Presentasjon: The disaggregation of Within-person and Between-person effects in longitudinal models of change. Presentert i et internasjonalt symposium The study of within-person process of change in psychotherapy. Moderator Bruce Wampold. Society for Psychotherapy Research, København, Danmark juni

FORSKNINGSINSTITUTTET ARTICLES IN PEER- REVIEWED JOURNALS

FORSKNINGSINSTITUTTET ARTICLES IN PEER- REVIEWED JOURNALS ARTICLES IN PEER- REVIEWED JOURNALS 2012 1. Berggraf, L.; Ulvenes, P. G.; Hoffart, A.; Wampold, B. E.; & McCullough, L. Properties of the Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS): A Generalizability

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40.

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40. Urolige spedbarn Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister Norwegian Outcome Response System for Evaluation Eit klinikknært program for å betre tenester til pasientar Nasjonal fagdag for kvalitetsregister

Detaljer

Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med

Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Hva er mindfulness? Mindfulness skills: emphasizing

Detaljer

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Psykologiens Dag 2012 Psykologi - hjelper det? Hva virker, for hvem og på hvilken måte? «Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Tine K. Jensen Psykologisk

Detaljer

2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder

2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder 2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder Hans Langeveld, postdok. stip. Nettverk for klinisk psykoseforskning Helse-vest 1 Prosjektgruppe

Detaljer

Nye retninger i kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Nye retninger i kognitiv atferdsterapi for barn og unge Nordlyskonferansen: Nye retninger i kognitiv atferdsterapi for barn og unge (KAT) Illustrasjoner: Colourbox Scandic Ishavshotel Tromsø, 12.-13.januar 2017 The Northern Light Conference New directions in

Detaljer

Depresjon og ikke medikamentell behandling

Depresjon og ikke medikamentell behandling Depresjon og ikke medikamentell behandling Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Bente Berget og Ingeborg Pedersen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap Definisjon av AAT

Detaljer

EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER FOR SPISEFORSTYRRELSER. Schizofrenidagene 2016 Ester Marie Espeset Psykologspesialist/PhD

EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER FOR SPISEFORSTYRRELSER. Schizofrenidagene 2016 Ester Marie Espeset Psykologspesialist/PhD EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER FOR SPISEFORSTYRRELSER Schizofrenidagene 2016 Ester Marie Espeset Psykologspesialist/PhD HVIS EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER ER SVARET, HVA ER DA SPØRSMÅLET? Hvordan

Detaljer

Pensumliste Emne IV-A og IV-B VPH Kull 2013 Totalt ca. 1500 sider (inkludert selvvalgt pensum)

Pensumliste Emne IV-A og IV-B VPH Kull 2013 Totalt ca. 1500 sider (inkludert selvvalgt pensum) Pensumliste Emne IV-A og IV-B VPH Kull 2013 Totalt ca. 1500 sider (inkludert selvvalgt pensum) Bøker og rapporter: Barth, T. & Narholm, C. (2007). Motivernede samtale MI. Endring på egne vilkår. Bergen:

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Årets konferanse! Tapping - Den nye virkeligheten

Årets konferanse! Tapping - Den nye virkeligheten Årets konferanse! Tapping - Den nye virkeligheten Livsgleden er tilbake! Helserevolusjon! Hvorfor visste jeg ikke om Tapping før nå?" Jeg er kommet videre! Jeg sover godt igjen! Det er mulig! Nytt liv

Detaljer

Miljøterapi for pasienter med og uten relasjonelle traumer. -Ulik tilnærming -

Miljøterapi for pasienter med og uten relasjonelle traumer. -Ulik tilnærming - Miljøterapi for pasienter med og uten relasjonelle traumer -Ulik tilnærming - Gry Næss, Spesialsykepleier m/videreutdannelse i psykisk helsearbeid Anders Lind, Spesialvernepleier m/videreutdannelse i psykisk

Detaljer

+ Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 databaser. + Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Treff i 2 databaser

+ Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 databaser. + Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Treff i 2 databaser Vold risiko for + Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 databaser + Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Treff i 2 databaser + Kunnskapsbaserte retningslinjer Treff i 3 databaser + Kunnskapsbaserte

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Bjarne Hansen Psykolog/ førsteamanuensis Helse Bergen/ NTNU

Bjarne Hansen Psykolog/ førsteamanuensis Helse Bergen/ NTNU Bjarne Hansen Psykolog/ førsteamanuensis Helse Bergen/ NTNU Tvangslidelser (OCD) Rammer tidlig Lite spontan bedring Komorbiditet Betydelig funksjonstap Belastning for pårørende Lang tid før korrekt diagnose

Detaljer

LOW INTENSITY COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL- HEALTH PROBLEMS

LOW INTENSITY COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL- HEALTH PROBLEMS LOW INTENSITY COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL- HEALTH PROBLEMS A multi-site randomized controlled trial Program for klinisk forskning, NFR 3 september 2013 FORSKNINGS

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer Nasjonal forskningskonferanse Ny satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager 15-16 november 2012 Kunnskapsesenterets Implementering av behandlingsretningslinjer nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Morten Karlsen min vei som endringsveileder

Morten Karlsen min vei som endringsveileder Morten Karlsen min vei som endringsveileder Mindfulnessinstruktør Sertifisert arbeidslivs-/karriereveileder Sertifisert Diversity Icebreaker instruktør Veileder/underviser i Klient- og Resultatstyrt Praksis

Detaljer

TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER. Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen

TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER. Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen TF-CBT MED UNGE FLYKTNINGER Kjell-Ole Myrvoll Randi E. Jenssen BUP SJØVEGAN Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Sjøvegan en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Eget flyktningteam.

Detaljer

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Vår Mathisen Ergoterapeut/universitetslektor/PhD Bachelorprogrammet i ergoterapi Institutt for helse og omsorgsfag UiT Norges arktiske

Detaljer

Affekt i Psykoterapi

Affekt i Psykoterapi MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 73 Brief Report Doktorgradsavhandling Pål Ulvenes Modum Affekt i Psykoterapi Den følgende

Detaljer

Janne Røsvik. Sykepleier, PhD

Janne Røsvik. Sykepleier, PhD Janne Røsvik Sykepleier, PhD Ansvarlig for kursmateriell og kurs: sykepleier og Ph.d. Janne Røsvik sykepleier og Ph.d. Marit Mjørud Begge ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Hva

Detaljer

Angst. Nasjonale faglige retningslinjer

Angst. Nasjonale faglige retningslinjer Angst Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 8 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Kunnskapens plass i psykoterapi. Betydningen av metode, teknikk og teori. Psykologiens dag 15.11.2012 Psykologisk institutt, UiO Hanne Weie Oddli

Kunnskapens plass i psykoterapi. Betydningen av metode, teknikk og teori. Psykologiens dag 15.11.2012 Psykologisk institutt, UiO Hanne Weie Oddli Kunnskapens plass i psykoterapi. Betydningen av metode, teknikk og teori. Psykologiens dag 15.11.2012 Psykologisk institutt, Hanne Weie Oddli Psykologisk kunnskap om virkningen av psykoterapi Psykologi

Detaljer

Det nødvendige samvirket mellom spesifikke og generelle faktorer

Det nødvendige samvirket mellom spesifikke og generelle faktorer Fagessay Vitenskap og psykologi Den terapeutiske veven: Det nødvendige samvirket mellom spesifikke og generelle faktorer Terje Tilden Forskningsinstituttet, Modum Bad Kontakt: tilden@modum-bad.no Hvis

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICOskjema: Hvordan kan ergoterapeuter kartlegge apraksi hos voksne med hjerneslag i venstre hemisfære PubMed, via UiB Dato for søk: 24. november

Detaljer

Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015

Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015 Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015 Disposisjon Forskning vedrørende pasientopplæring ved kronisk syke Forskning vedrørende pasientopplæring ved

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Psykososial oppfølging av voksne utsatt for seksualisert vold

Psykososial oppfølging av voksne utsatt for seksualisert vold Psykososial oppfølging av voksne utsatt for seksualisert vold Joar Øveraas Halvorsen Cand.psychol., psykolog Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Betinget risiko

Detaljer

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen Kropp og følelser - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt Ved Marit N Albertsen Bakgrunn I følge Verdens Helseorganisasjon er Norge et av de landene som ligger på

Detaljer

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Therese Brask-Rustad psykologspesialist Drammen psykiatriske senter Poliklinikken therese.brask-rustad@vestreviken.no 1 Målgruppe Ikke lenger

Detaljer

Norsk Forening for Kognitiv terapi NFKT

Norsk Forening for Kognitiv terapi NFKT Norsk Forening for Kognitiv terapi NFKT INNFØRINGSSEMINAR I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER LITTERATURLISTE PENSUMLITTERATUR Introduksjon Beck, J. S. (1995). Basic and beyond. New York: Guilford

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB Oppgaver bidra til kompetanseutvikling delta i forskning og etablering av nasjonale forskningsnettverk Bidra i relevant opplæring og undervisning Etablere og drifte faglige nettverk Ha oversikt over behandlingsog

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Forskergjengen ved NK LMH Dagmara Bossy Una Stenberg Kari Eika Helge Skirbekk André Vågan mestring.no

Detaljer

Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009. Tine K. Jensen

Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009. Tine K. Jensen Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009 Tine K. Jensen Hvorfor bør vi være opptatt av barns traumer? Barn utvikler også alvorlige symptomer Ca. 25 % barn vil utsettes

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Kåre Birger Hagen Nasjonalt Revmatologisk Rehabilterings- og Kompetansesenter, Diakonhjemmets Sykehus kare.birger.hagen@nrrk.no Disposisjon

Detaljer

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Therese Brask-Rustad psykologspesialist Drammen psykiatriske senter Poliklinikken therese.brask-rustad@vestreviken.no 1 Målgruppe Ikke lenger

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier ADHD - voksne Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Ingen treff Treff i 2 databaser Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

Oversikt litteratur PROPSY312 Høst 2015

Oversikt litteratur PROPSY312 Høst 2015 Oversikt litteratur PROPSY312 Høst 2015 Tema 1. Kognitiv atferdsterapi (Gerd Kvale) Anbefalt litteratur er på 374-440 sider (+/- 10 %). Abramowitz, J.A; Deacon, B.J. and Whiteside, S.P.H (2011) Exposure

Detaljer

University of Wisconsin-Madison og Forskningsinstituttet, Modum Bad, Vikersund

University of Wisconsin-Madison og Forskningsinstituttet, Modum Bad, Vikersund Fellesfaktordebatt på ville veier Helene A. Nissen-Lie UiO, Psykologisk Institutt Hanne Weie Oddli UiO, Psykologisk Institutt Bruce E. Wampold University of Wisconsin-Madison og Forskningsinstituttet,

Detaljer

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..?

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner

Detaljer

Hvem er vi, hva gjør vi, styrker og suksessfaktorer, svakheter og utfordringer

Hvem er vi, hva gjør vi, styrker og suksessfaktorer, svakheter og utfordringer Hvem er vi, hva gjør vi, styrker og suksessfaktorer, svakheter og utfordringer Divisjon Psykisk Helsevern, St.Olavs Hospital Einar Vedul-Kjelsås, dr.philos, forsker Regional forskningssamling psykiatri

Detaljer

Evaluering - En kilde til inspirasjon

Evaluering - En kilde til inspirasjon Evaluering - En kilde til inspirasjon Bjørn Lau, psykolog Forskningsrådgiver, Lovisenberg DPS Raskere tilbake, Bjorn.Lau@lds.no Professor II, Universitetet i Oslo Hvorfor evaluere det vi gjør? Utvikle

Detaljer

Psykologisk behandling av PTSD

Psykologisk behandling av PTSD Psykologisk behandling av PTSD Status og utfordringer Joar Øveraas Halvorsen Cand.psychol., psykolog Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Evidensbasert psykologisk

Detaljer

MI-forskning. Med et spesielt fokus på endringssnakk Silje C Wangberg September 2013

MI-forskning. Med et spesielt fokus på endringssnakk Silje C Wangberg September 2013 MI-forskning Med et spesielt fokus på endringssnakk Silje C Wangberg September 2013 Goldfried, M. R. (2013). "What should we expect from psychotherapy?" Clinical Psychology Review 33(7): 862-869. 1950

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Regionalt register for nevrostimulerendebehandling. Nasjonal fagdag kvalitetsregistre 16.11.15

Regionalt register for nevrostimulerendebehandling. Nasjonal fagdag kvalitetsregistre 16.11.15 Regionalt register for nevrostimulerendebehandling Nasjonal fagdag kvalitetsregistre 16.11.15 Nevrostimulerendebehandling terapeutisk aktivering av deler av nervesystemet bl.a. Deep Brain Stimulation (DBS),

Detaljer

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Kartlegging Hvorfor skal vi kartlegge? Og hvorfor rus? Tema jeg skal snakke om Hva sier ROP-veilederen

Detaljer

Feedback Informerte Tjenester (FIT) Birgit Valla psykologspesialist

Feedback Informerte Tjenester (FIT) Birgit Valla psykologspesialist Feedback Informerte Tjenester (FIT) Birgit Valla psykologspesialist FIT i Norge Starten RBUP Øst og Sør Opphavsmennene Scott Miller og Barry Duncan KOR CDOI - FIT PCOMS Hvor får man tak i skalaene?

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge:

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: En kontrollert behandlingsstudie gjennomført innenfor polikliniske rammer i Helse Midt-Norge. Robert Valderhaug, dr.philos. Psykologspesialist

Detaljer

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.]

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.] Emnekode: PSYD 6100 Emnenavn: Tverrfaglig fundament i psykisk helsearbeid (30 sp) Studieår: 2015/2016 Kull: 2015 deltid Semester: Høst 2015 Studieprogram: Videreutdanning i Psykisk helsearbeid (Kjeller)

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Professor Elin O. Rosvold Grunnkurs D, Våruka 2016 Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hvordan publisere? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Hvem sitter i førersetet? KOR som metode for feedback. Birgit Valla psykologspesialist

Hvem sitter i førersetet? KOR som metode for feedback. Birgit Valla psykologspesialist Hvem sitter i førersetet? KOR som metode for feedback Birgit Valla psykologspesialist Har psykisk helsefeltet beveget seg fremover? Analysert 12 selvbiografier fra Norge, Sverige og Danmark. Eldste fra

Detaljer

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie.

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Sverre Varvin og Marianne Opaas NKVTS JUBILEUMSSEMINAR, 19. november 2014: Et bedre liv for flyktninger i Norge

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold.

Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold. Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold. Frode Eick Trine Myhrvold Papirløse migranter De som til enhver tid ikke har gyldig oppholdstillatelse

Detaljer

Kan forskningen vise vei?

Kan forskningen vise vei? Kan forskningen vise vei? Hvordan bidra til mestring hos mennesker som lever med langvarig funksjonssvikt? Oversikt Hva kan vi bruke teori til? Eksempel på teori Den transteoretiske modellen Eksempel på

Detaljer

Hvordan finne og velge den beste behandlingen for din klient/pasient?

Hvordan finne og velge den beste behandlingen for din klient/pasient? Hvordan finne og velge den beste behandlingen for din klient/pasient? Børge Strømgren, 2015 Hvordan finne og velge den beste behandlingen for din klient/pasient? Utgangspunktet er utviklingen av standarder

Detaljer

Modum Bad 2010. - en kilde til liv. Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 1. 16 Pasienten har ordet. 2-4 Styret har ordet. 17 Nytt behandlingtilbud

Modum Bad 2010. - en kilde til liv. Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 1. 16 Pasienten har ordet. 2-4 Styret har ordet. 17 Nytt behandlingtilbud Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 1 Modum Bad 2010 - en kilde til liv 2-4 Styret har ordet 5 Iso-sertifisering 6-8 Forskningsinstituttets 25-års jubileum 9 Pioneren Simen 10-11 Doktorgrader 14-15 Annerledesåret

Detaljer

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning - pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning NSF Landskonferanse, Bergen 2015 Signe Tretteteig sykepleier og phd-student Inkluderer fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske aspekter (Balla et al.,

Detaljer

«ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN

«ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN «ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN FØR 2011 Gruppe med dialektisk atferdsterapi og basal kroppskjennskap

Detaljer

Sjelesorg, psykoterapi, ritual. Lars J Danbolt Religionspsykologisk senter / MF

Sjelesorg, psykoterapi, ritual. Lars J Danbolt Religionspsykologisk senter / MF Sjelesorg, psykoterapi, ritual Lars J Danbolt Religionspsykologisk senter / MF Religionspsykologisk senter Phd-nettverk religionspsykologi MF Diakonhjemmet, UiO, Høyskoler, Modum Bad, RPS Formalisert samarbeid

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Divorce and Young People: Norwegian Research Results

Divorce and Young People: Norwegian Research Results Divorce and Young People: Norwegian Research Results På konferansen Med livet som mønster mønster for livet 18. okt. 2012 Ingunn Størksen Senter for Atferdsforskning Tre tema i presentasjonen 1. Doktoravhandling

Detaljer

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på?

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Marit Solbjør Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trøndelag Forskning og Utvikling AS Marit.Solbjor@svt.ntnu.no Hvordan er det forsket på

Detaljer

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på?

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Marit Solbjør Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trøndelag Forskning og Utvikling AS Marit.Solbjor@svt.ntnu.no Hvordan er det forsket på

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Hva var det egentlig som hjalp?

Hva var det egentlig som hjalp? SPoR Buskerud Haugestad seminar 11.9.2014 Hva var det egentlig som hjalp? Pasientstemmen via forskerstemmen Erfaringer fra ph.d. prosjektet: God psykisk helse fra hva til hvordan Nina Helen Mjøsund nina.helen.mjosund@vestreviken.no

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Den største mangelvaren på rusfeltet er operasjonalisering av brukermedvirkning

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

The Future of CBT for Childhood Anxiety: Disorder-Specific versus Trans-Diagnostic Interventions Perrin, Sean

The Future of CBT for Childhood Anxiety: Disorder-Specific versus Trans-Diagnostic Interventions Perrin, Sean The Future of CBT for Childhood Anxiety: Disorder-Specific versus Trans-Diagnostic Interventions Perrin, Sean Published in: [Host publication title missing] Published: 2009-01-01 Link to publication Citation

Detaljer

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt?

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Linda Stigen PhD stipendiat NTNU Gjøvik Kunnskap for en bedre verden Bakgrunn Gruppen yngre mennesker med langvarige og komplekse

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Noen spørsmål handler om alvorlighetsgrad, andre om frekvens. Der det spørres om frekvens, kan man bruke følgende skåringsnøkler:

Noen spørsmål handler om alvorlighetsgrad, andre om frekvens. Der det spørres om frekvens, kan man bruke følgende skåringsnøkler: SKÅRINGSNØKLER OG NORMER Utredningsinstrumentene som nevnes i denne oversikten er oversatt til norsk av Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål, Oslo Universitetssykehus, og kan lastes

Detaljer

Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser. Vår kompetanse og forskning

Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser. Vår kompetanse og forskning Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser Vår kompetanse og forskning Bakgrunn 2001: RFTS (Regionalt Fagteam for Spiseforstyrrelser) RKSF 2003: Kompetansesenter: Klinisk kompetanse Forskningskompetanse

Detaljer

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker Ahus Birth Cohort ABC ANGST FOR Å FØDE: ÅRSAKER OG KONSEKVENSER - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker BAKGRUNN: Inntil

Detaljer

NSF fylkesmøte

NSF fylkesmøte NSF fylkesmøte 26.03.2015 Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold Avhandlingens artikler Helgesen AK, Larsson M & Athlin

Detaljer