2. Berggraf, L., Ulvenes, P. G., Øktedalen, T., Hoffart, A., Stiles, T. C., McCullough, L. &

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Berggraf, L., Ulvenes, P. G., Øktedalen, T., Hoffart, A., Stiles, T. C., McCullough, L. &"

Transkript

1 ARTICLES IN PEER- REVIEWED JOURNALS Amble, I., Gude T., Stubdal, S., Øktedalen, T., Skjorten, A. M., Andersen, B. J., Solbakken, O. A., Brorson, H. H., Arnevik, E., Lambert, M. J. & Wampold, B. E. Psychometric properties of the Outcome Questionnaire-45.2: The Norwegian version in an international context Psychotherapy Research, 24(4): Berggraf, L., Ulvenes, P. G., Øktedalen, T., Hoffart, A., Stiles, T. C., McCullough, L. & Wampold, B. E. Experience of affects predicting sense of self and others in Short-Term Dynamic and Cognitive Therapy Psychotherapy, 51(2): Berggraf, L., Ulvenes, P., Hoffart, A., McCullough, L. & Wampold, B. E. Growth in sense of self and sense of others predicts reduction in interpersonal problems in short-term dynamic but not in cognitive therapy Psychotherapy Research. 4. Bratland-Sanda, S., Lislevatn, F. & Lerdal, A. Frisklivsresept en tverrsnittsundersøkelse fra frisklivssentralen i Modum Kommune Fysioterapeuten, 3(81): Heimstad, G. F. & Biong, S. Pasienter med dissosiativ lidelse: Sykepleieres erfaringer med stabiliseringssituasjoner Klinisk Sygepleje, 28(4): Hoffart, A. The need to study within- person processes in psychotherapy: A discussion of alliance studies SOJ Psychology (Symbiosis Open Access Journal of Psychology). 7. Hoffart, A. & Hoffart, A. R. Do general therapy change principles represent causal relationships? Journal of Psychotherapy Integration, 24(4): Hoffart, A. & Hoffart, A. R. Psychotherapy integration through general therapy change principles: Missing the core of psychotherapy? Journal of Psychotherapy Integration, 24(4): Fentz, H. N., Arendt, M., O Toole, M. S., Hoffart, A., & Hougaard, E. The meditational role of panic self-efficacy in cognitive behavioral therapy for panic disorder: A systematic review and meta-analysis Psychotherapy, 60:

2 10. Jepsen, E. K. K., Langeland, W. & Heir, T. Early traumatized inpatients high in psychoform and somatoform dissociation: Characteristics and treatment response Journal of Trauma & Dissociation, 15: Jepsen, E. K. K., Langeland, W., Sexton, H., & Heir, T. Inpatient treatment for early sexually abused adults: A naturalistic 12-month follow-up study Psychological Trauma, 6(2), Ryum, T., Valen, J., Svartberg, M., Stiles, T. & McCullough, L. Factor analysis of the Achievement of Therapeutic Objective Scales (ATOS) in Short-term Dynamic Psychotherapy and Cognitive Therapy Psychological Assessment, 26(3): Næss, H. & Biong, S. Sykepleiepersonells beskrivelser av helsefremmende miljøterapi kveld, natt og helg i Psykisk Helsevern Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11(1): Ulvenes, P. Affekt i psykoterapi Mellanrummet, 31: Ulvenes, P. G., Berggraf, L., Wampold, B. E., Hoffart, A., Stiles, T. & McCullough, L. Orienting patient to affect, sense of self, and the activation of affect over the course of psychotherapy with cluster C patients Journal of Counseling Psychology, 61(3): Wampold, B. E. & Serlin, R. C. Meta-analytic methods to test relative efficacy Quality & Quantity, 48: Frost, N. D., Laska, K. M., & Wampold, B. E. The evidence for present- centered therapy as a treatment for posttraumatic stress disorder Journal of Traumatic Stress, 27: Barnicot, K., Wampold, B. & Priebe, S. The effect of core clinician interpersonal behaviours on depression Journal of Affective Disorders, 167: Tracey, T. J. G., Wampold, B. E., Lichtenberg, J. W., & Goodyear, R. K. Expertise in psychotherapy: An elusive goal? American Psychologist, 69, Flückiger, C., Del Re, A. C., Munder, T., Heer, S. & Wampold, B. E. Enduring effects of evidence-based psychotherapies in acute depression and anxiety disorders versus treatment as usual at follow-up A longitudinal metaanalysis Clinical Psychology Review, 34:

3 21. Owen, J., Tao, K., Imel, Z., Wampold, B. E. & Rodolfa, E. Addressing racial and ethnic microaggressions in psychotherapy Professional Psychology: Research and Practice, 4: Laska, K. M., Gurman, A. S. & Wampold, B. E. Expanding the lens of evidence based practice in psychotherapy: A common factors perspective Psychotherapy, 5(4): Laska, K. M. & Wampold, B. E. Ten things to remember about common factor theory Psychotherapy, 51(4): Øktedalen, T., Hagtvet, K. A., Hoffart, A., Langkaas, T. F. & Smucker, M. The trauma related shame inventory: Measuring trauma-related shame among patients with PTSD Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 36(4):

4 ARTICLES IN NON-PEER-REVIEWED JOURNALS Hoffart, A. Emosjoner i kognitiv terapi Badeliv. 2. Jepsen, E. K. K. Betydning av dissosiasjon hos traumatiserte pasienter Tidsskrift for Den norske legeforening, 134: Johnson, S. U. Debattinnlegg: Unyansert om diagnoser Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(10): Johnson, S. U. Debattinnlegg: Empiri, ikke personlig smak Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(12): Johnson, S. U., Lunes, G. & Irgens, A. Norsk forening for Metakognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi, 3: Johnson, S. U. Leserinnlegg: Er du redd? Her er psykologens råd. Desember Psykopp nytt, 4(21): Johnson, S. U., Johnson, M. S. & Hoffart, A. Debattinnlegg: Terapi vs medisiner Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 8. Rø, K. Fra Pidestall til skammel Festskrift for Olaf Aasland 70 år: Legeforskningen har den lykkes? En presentasjon av Olaf Aaslands vitenskapelige publikasjoner Hoffart, R. A. R., Larsen, S. H. & Rø, K. E. I Hjelper utbrente sykepleiere Sykepleien nr 2.,

5 BOOKS AND BOOK CHAPTERS Bratland-Sanda, S. & Lippe, G. V. D. Kapittel 13 (s ): Spiseforstyrrelser i idretten en kvinnelidelse? I: Gerd von der Lippe & Hans K Hognestad Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv. 2. Bækkelund, H. & Berg, A. O. Kapittel: Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. I: Trine Anstorp og Kirsten Benum Traumebehandling komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget. 3. Halstensen, K. Kapittel 8 (s ): Når mennesket knytter bånd til Gud tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I: Danbolt, Engedal, Hestad, Lien, & Stifoss-Hanssen (red). Religions- Psykologi. Gyldendal Akademisk, Oslo. 4. Stålsett, G. Kapittel 7 (s ): Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro objektrelasjonsteori og selvpsykologi. I: Danbolt, Engedal, Hestad, Lien, & Stifoss- Hanssen (red). Religions- Psykologi. Gyldendal Akademisk, Oslo. 5. Tilden, T. Kapittel 15 (s ): Parterapi. I: L. E. O. Kennair og R. Hagen (redaktører). Psykoterapi. (Gyldendal Akademisk). 6. Osborn, K. A., Ulvenes, P. G., Wampold, B. E. & McCullough, L. Chapter 7: Creating change through focusing on affect: Affect phobia therapy. In: Nathan C. Thoma & Dean McKay (editors). Working with emotion in cognitivebehavioral therapy. Working with emotion in cognitive- behavioral therapy. 5

6 DISSERTATIONS/ DOKTORGRADER Jepsen, E. K. K. Inpatient Treatment of Early Sexually Abused Adults: Dissociation and Outcome. Dissertation of the Degree of PhD. Faculty of Medicine. University of Oslo:

7 ARTICLE AND BOOK REVIEWS Gude, T. Har vi noe å lære av en kriger? Tidsskrift for Den norske legeforening, 134: Gude, T. Løsningsfokusert problemtilnærming eneste løsning? Tidsskrift for Den norske legeforening, 134:

8 REVIEWS/ FAGFELLEVURDERING Amble, I. Review/ fagfellevurdering: 2 artikler til Psychotherapy Research. 2. Gude, T. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Patient Education and Counseling. 3. Gude, T. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Public Library of Science. 4. Gude, T. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til BMC Research Notes. 5. Gude, T. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Tidsskrift for Den norske legeforening. 6. Hoffart, A. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Psychopathology. 7. Hoffart, A. Review/ fagfellevurdering: 2 artikler til Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 8. Hoffart, A. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Journal of Consulting and Clinical Psychology. 9. Hoffart, A. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Journal of Affective Disorders. 10. Hoffart, A. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Clinical Psychology Review. 11. Ulvenes, P. Review/ fagfellevurdering: 3 artikler til Psychotherapy. 12. Ulvenes, P. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Psychotherapy Research. 13. Ulvenes, P. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Scandinavian Psychologist. 14. Vrabel, K. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Psychology of Violence. 15. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 5 artikler til Consulting and Clinical Psychology. 8

9 16. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 4 artikler til Journal of Counseling Psychology. 17. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 3 artikler til Clinical Psychology Review. 18. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 4 artikler til PlosOne. 19. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 4 artikler til Psychotherapy Research. 20. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Ethics and Behavior. 21. Wampold, B. Review/ fagfellevurdering: 1 artikkel til Clinical Psychology and Psychotherapy. Totalt 40 artikler 9

10 EDITORIAL BOARD Hoffart, A. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2. Hoffart, A. Matrix. 3. Hoffart, A. Tidsskrift for Norsk Psykokologforening. 4. Ulvenes, P. Psychotherapy. 5. Wampold, B. Journal of Counseling Psychology. 6. Wampold, B. Clinical Psychology Review. 10

11 MEDIA ATTENTION Hoffart, A. Emosjoner er til for å hjelpe oss. Side 9. Badeliv, 1/ Hoffart, A. Intervjuobjekt. Om fobier. VG+ 19/4. 3. Hoffart, A. Intervjuobjekt. Derfor har vi angst. VG 2/6. 4. Hoffart, A. Intervjuobjekt. Om angstlidelser. Nyhetskanalen, TV2. 3/6. 5. Hoffart, A. Intervjuobjekt. Kunsten å fordufte. Sider A-magasinet #48, Aftenposten. 28. november, Hoffart, A. Mørkeredsel. Fjell og Vidde, november. Intervjuet om Mørkeredsel. NRK Telemark, 4/ Hoffart, A. Intervjuet om Mørkeredsel. NRK Telemark, 4/ Jepsen, E. K. K. Ellen K. K. Jepsen disputerte for sin doktorgrad 6. februar. Sider Badeliv, 1/ Jepsen, E. K. K. Innslag på NRK Nordland Nyheter: Traumeekspert advarer Helse Nord: ikke legg ned tilbudet i Bodø. 28. april, Johnson, S. U., Langkaas, T. F., Hagen, R., & Halvorsen, J. Ø. Intervjuobjekt. Betania Malvik bør være en vekker. Adressavisen Johnson, S. U., Langkaas, T. F., Hagen, R., & Halvorsen, J. Ø. Leserinnlegg. Omstridt behandling. Adressavisen Tilden, T. 11

12 Evig din. VG Helg. 27. september, Ulvenes, P. & Berggraf, L. Frykten for følelser. Sider Badeliv, 1/ Vrabel, K. Når følelser blir kropp. Sider Badeliv, 1/ Wampold, B. Intervju. Psykologer vil ikke bruke sin egen behandling. Aftenposten, 28. april,

13 PRESENTATIONS Amble, I. Presentasjon: Bedre behandling med bruk av tilbakemeldingssystemet Outcome Questionairre- 45.2? Forskningsdag, Skien DPS. 3. april, Amble, I. Presentation: Does patient feedback improve psychotherapy outcomes? Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 27, Amble, I. Presentasjon av OQ-45 og OQ-45 Analyst. Drammen DPS. 4. september, Amble, I. Presentasjon av resultater fra randomisert multisenter prosjekt på Drammen DPS, Bærum DPS og Modum Bad. Drammen DPS. 4. september, Amble, I. Presentasjon av OQ-45 og OQ-45 Analyst. Presentasjon Ledergruppa Vestre viken HF. 4. desember, Amble, I. Presentasjon av resultater fra randomisert multisenter prosjekt på Drammen DPS, Bærum DPS og Modum Bad. Presentasjon Ledergruppa Vestre viken HF. 4. desember, Amble, I. Presentasjon: Systemer som brygger bro mellom klinikk og forskning? Presentasjon Ledergruppa Vestre viken HF. 4. desember, Amble, I. Presentasjon: Hvordan påvirker bruk av tibakemeldingssystemer terapiprosessog utfall? Presentasjon Ledergruppa Vestre viken HF. 4. desember, Halstensen, K. Foredrag: Gudsbilder. PKU, MF. 28. januar, Halstensen, K. Foredrag: Fagdag for PKU, Institutt for sjelesorg. Del 1: Tilknytning. Del 2: 13

14 Personlighetsforstyrrelser. Modum Bad. 31. januar, Halstensen, K. Foredrag: Innføring i Vita- modellen. Jæren DPS. 3. februar, Halstensen, K. Foredrag: Tilknytning. Fagkafeen, Modum Bad. 17. februar, Halstensen, K. Fagdag om mobbing. Møre bispedømme. 17. mars, Halstensen, K. Foredrag: Tilknytning. Sykehuset Telemark. Seksjonsmøte for barne- og ungdomspsykiatri. 28. april, Halstensen, K. Foredrag: Introduksjon om tilknytning. Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 27. mai, Halstensen, K. Foredrag: Traumer hva er det? Kirkerådet. 3. juni, Halstensen, K. Foredrag: Tilknytning og forskning på tilknytning. BUP Vestmar. 17. juni, Halstensen, K. To foredrag for delegasjon fra Kongo, Rawanda og Burundi. Foredrag nr 1: Church as safe haven. Foredrag nr 2: Abusive violence and its consequences for individual identity. Norges Kristne råd/ Kildehuset. 21. august, Halstensen, K. Foredrag: Objektsrelasjoner, mentale representasjoner og tilknytning. Modum Bad. Undervisning for LIS- leger. 15. oktober, Halstensen, K. Bidragsyter til klinisk, religionspsykologisk seminar på religionspsykologikonferansen i regi av Religionspsykologisk senter. 21. oktober, Halstensen, K. 14

15 Foredrag: Gudsbilder. Institutt for sjelesorg. Undervisning for PKU. 4. November, Halstensen, K. Undervisning om tilknytning. Storsalen meninghet. 4. november, Halstensen, K. Undervisning for PKU (1. Tilknytning. 2. Personlighetsforstyrrelser). Institutt for sjelesorg. 4. november, Halstensen, K. Foredrag: Tilknytning. Modum Bads fagkaffe. 10. november, Halstensen, K. Intervjuet skuespiller Andrea Bræin Hovig om rollen hennes I filmen Det er meg du vil ha. Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 28. november, Hertzberg, T. Oral presentation: Is it possible to combine being a good doctor with taking care of one s own health? A qualitative study of the importance of professionalism among hospital doctors. AMA CMA BMA International Conference on Physician Health. BMA House, London September, Hoffart, A. Foredragsholder: Kognitiv terapi ved sosial fobi. Utdanning i veiledet selvhjelp, NKFT. Bergen. 5. februar, Hoffart, A. Foredragsholder: Kognitiv terapi ved sosial fobi. Utdanning for helsesøstre til LIST prosjekt. Gardermoen. 22. mai, Hoffart, A. Presentation: Alliance and outcome in varying imagery procedures for PTSD: A study of within-person processes. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 28, Hoffart, A. Foredragsholder: Hvordan forstå og nærme seg følelser innen kognitiv atferdsterapi. Følelsenes fornuft i psykoterapiens verden dagsseminar i regi av Kildehuset. 24. oktober,

16 31. Jepsen, E. K. K. Presentation: Inpatient treatment for early sexually abused adults: Dissociation and outcome. ESTD Bi-annual Conference, Copenhagen. March 12, Jepsen, E. K. K. Presentasjon: Inpatient treatment for early sexually abused adults: Dissociation and outcome. Psykiatriveka, Bergen. 12. mars, Jepsen, E. K. K. Undervisning og supervisjon: Dissociation: Assessment and impact on the treatment of complex PTSD. For psykologer og psykiatere. Timisoara, Romania. 7. juni, Jepsen, E. K. K. Bruk av structured clinical interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D- R). Heldags- workshop for terapeuter ved Oslo Traumepoliklinikk. 15. august, Jepsen, E. K. K. Structured clinical interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D-R). Undervisning og supervisjon. For psykologer og psykiatere, Timisoara, Romania. 22. november, Jepsen, E. K. K. Workshop: Complex traumatization. Dianoia, Timisoara, Romania. 23. november, Jepsen, E. K. K. Workshop: Klinisk bruk av Standard Clinical interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D-R). Traumeavdeling, Modum Bad. 28. november, Johnson Urnes, S. Foredragsholder: Dagsseminar i regi av Kildehuset - Hvordan behandle komplekse angstlidelser? Kildehuset, Modum Bad. 12. juni, Johnson Urnes, S.; McEvoy, P.; Montesano, A.; & Hoffart, A. Presentation: Transdiagnostic Treatment Models. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 28,

17 40. Johnson Urnes, S. Presentation: Transdiagnostic metacognitive therapy for complex anxiety patients. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 28, Johnson Urnes, S. & Rognan, E. Presentation: Transdiagnostic treatment of complex OCD. OCD conference, Trondheim, Norway. August, 14-17, Johnson Urnes, S. Foredragsholder: Dagsseminar i regi av Kildehuset - Metakognitiv terapi: Hvordan arbeide terapeutisk med grubling og bekymring? Kildehuset, Modum Bad. 13. november, Tilden, T. Undervisning om å være human- etisk sjelesørger i mote med rammede etter 22/7- terroren. Høgskolen i Buskerud. Januar, Tilden, T. Presentasjon: Fellesfaktorer og spesifikke faktorer i psykoterapi. Diakonhjemmets høyskole, Oslo. Januar, Tilden, T. Presentasjon av STIC- prosjektet. Norges forskningsråd, Trondheim. Februar, Tilden, T. Presentasjon: Foreløpig forskningsfunn fra STIC- prosjektet. Europeisk forskningskonferanse i familieterapi, Heidelberg, Tyskland. Mars, Tilden, T. Presentasjon av STIC- systemet. Vestfold sykehus HF/ BUPA. Mai, Tilden, T. Workshop: Innovation in psychotherapy process- outcome research using the STIC online feedback system during therapy: Results from a multisite, longitudinal clinical pilot study in Norway. Årskongress for Society for Psychotherapy Research, København, Danmark. 26. juni, Tilden, T. Moderator and presenter at workshop: The relationship between individual 17

18 depressive symptoms and dyadic adjustment in residential couple therapy in Norway: A replication study. Årskongress for Society for Psychotherapy Research, København, Danmark. 28. juni, Tilden, T. Presentasjon: Research in clinical settings: Findings from the Norwegian STIC pilot study. Nordisk kongress i familieterapi, Åbo, Finland. August, Tilden, T. Presentasjon: Watch out for hidden traps! Implementing a feedback system in clinical units. Nordisk kongress i familieterapi, Åbo, Finland. August, Tilden, T. Foredragsholder: Kurs om Psykologisk førstehjelp. Kildehuset, Modum Bad. Oktober, Tilden, T. Foredragsholder: Fellesfaktorer og spesifikke faktorer i psykoterapi. Høgskolen i Buskerud/ Vestfold. Oktober, Tilden, T. Foredragsholder: Kurs om Psykologisk førstehjelp. Tyrifjord Hotell, Undervisningssektoren i Buskerud Fylleskommune. Oktober, Tilden, T. Foredragsholder: Dagsseminar i regi av Kildehuset- Psykologisk førstehjelp. Kildehuset, Modum Bad. 18. september, Ulvenes, P. & Stålsett, G. Foredragsholdere: Dagsseminar i regi av Kildehuset - Hvordan forstå og hjelpe mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Kildehuset, Modum Bad. 27. mars, Ulvenes, P. Presentasjon: Affektfobiterapi. Norsk sykepleierforening, tillitsvalgtkonferanse. Hammerfest. 14. mai, Ulvenes, P. Presentation: Process, alliance and outcome. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June,

19 59. Ulvenes, P. Presentasjon: Hvorfor og hvordan jobbe med følelser i psykoterapi? Psykiatriveka, Bergen. 10. oktober, Ulvenes, P. Foredragsholdere: Hvordan forstå og nærme seg følelser innen affektfobiterapi. Følelsenes fornuft i psykoterapiens verden dagsseminar i regi av Kildehuset. 24. oktober, Ulvenes, P. Presentasjon: Hvorfor og hvordan jobbe med følelser i psykoterapi? Krisepsykologi, Lier. 30/10, 17/11 & 11/ Vrabel, K. Presentasjon: Comparing Compassion Focused Therapy (CFT) and Cognitive Behavioural Therapy (CBT) in the treatment of Eating Disorder (EDs) with and without childhood trauma. Norges Forskningsrådets forskningskonferanse, Trondheim februar, Vrabel, K. Presentasjon: Ungdom, kropp, spiseproblemer. Fra bekymring til handling. Fagdag for kommunehelsetjenesten og BUP er i nedre Buskerud. 3. april, Vrabel, K. Presentasjon av ukentlige data for pasienter med spiseforstyrrelser innlagt på avdeling. Nasjonalt kvantitativt forskningsforum, Gardermoen. 4. april, Vrabel, K. Project presentation: Comparing Compassion Focused Therapy (CFT) and Cognitive Behavioural Therapy (CBT) in the treatment of Eating Disorder (EDs) with and without childhood trauma. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 27, Vrabel, K. Project presentation: Comparing Compassion Focused Therapy (CFT) and Cognitive Behavioural Therapy (CBT) in the treatment of Eating Disorder (EDs) with and without childhood trauma. Nordic Conference of Eating Disorder, Stockholm September, Vrabel, K. Foredrag: God nok som du er. Søndre Modum Ungdomsskole, Verdensdagen for 19

20 Psykisk helse. 9. oktober, Vrabel, K. Foredrag: God nok som du er. Nordre Modum Ungdomsskole, Verdensdagen for Psykisk helse. 9. oktober, Vrabel, K. Foredrag: Comparing Compassion-Focused Therapy (CFT) and Cognitive- Behavioral Therapy (CBT) in the treatment of Eating Disorders (Eds) with and without Childhood Trauma. Nasjonal Forskningskonferanse om spiseforstyrrelser, Gardermoen. 12. desember, Wampold, B. Presentation: What works in psychotherapy? Kildehuset, Modum Bad. May 7, Wampold, B. Presentation: Alliance and outcome: Examining within-person & between person alliance effects on process & outcome of psychotherapy. Society for Psychotherapy Research, 45 th International Annual Meeting. Copenhagen, Denmark. June 28, Wampold, B. Presentation: What makes psychotherapy work? The humanistic elements! Ullevål sykehus, Oslo. 21. januar, Øktedalen, T. Presentasjon: The relationship among trajectories of change in shame, guilt and anger with symptoms of PTSD. Presentert i et internasjonalt symposium om traumer. Moderator Kryz Kaniasty. Cluj-Napoca, 2-4 juli Øktedalen, T. Presentasjon: The disaggregation of Within-person and Between-person effects in longitudinal models of change. Presentert i et internasjonalt symposium The study of within-person process of change in psychotherapy. Moderator Bruce Wampold. Society for Psychotherapy Research, København, Danmark juni

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

Aktivitetsrapport 2014

Aktivitetsrapport 2014 Aktivitetsrapport 2014 Ansatte per 31.12.2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (80 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent Rukiye

Detaljer

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd

Detaljer

Metakognitiv terapi (MCT): Foreløpig status og indikasjonsområder

Metakognitiv terapi (MCT): Foreløpig status og indikasjonsområder Fagartikkel Vitenskap og psykologi Henrik Nordahl Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kontakt: henriknorda@gmail.com, tlf. 951 68 246 Metakognitiv terapi (MCT): Foreløpig

Detaljer

B.A. Physical education The Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo, June 1984

B.A. Physical education The Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo, June 1984 Øygardveien 36 1357 Bekkestua +47 67155890 +47 92241745 jorunn.sundgotborgen@nih.no Jorunn Sundgot-Borgen Personal data 3 children Age: 49 yr Born: 18.03.1961 Nationality: Norway Education Eikeli high

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no PERSONLIGE OPPLYSNINGER Født 27. oktober 1956 på Tynset. Oppvokst i Ytre Rendal, Åmot i Østerdalen og Elverum. Eneste barn av Anne-Marie Skårderud (f. 1926 d. 2006) og

Detaljer

Aktivitetsrapport 2013

Aktivitetsrapport 2013 Aktivitetsrapport 2013 Ansatte per 31.12.2013 ADMINISTRASJON OG FORMIDLING Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (70 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent

Detaljer

ANTIDEPRESSIVA CBT LAVTERSKEL TILTAK PSYKODYNAMISK TERAPI ORGANISASJON TIME TO CHANGE BEHANDLINGS- TILTAK EVIDENT- BASERT

ANTIDEPRESSIVA CBT LAVTERSKEL TILTAK PSYKODYNAMISK TERAPI ORGANISASJON TIME TO CHANGE BEHANDLINGS- TILTAK EVIDENT- BASERT PSYKODYNAMISK TERAPI P LAVTERSKEL TILTAK L ANTIDEPRESSIVA CBT C EVIDENT- BASERT E BEHANDLINGS- TILTAK B ORGANISASJON O TIME TO CHANGE? Schizofrenidagene 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester.

Detaljer

Master of Science, Health and Exercise Science Arizona State University, Tempe, Arizona, December 1985

Master of Science, Health and Exercise Science Arizona State University, Tempe, Arizona, December 1985 Østeråsen 72 1361 Østerås +47 67142908 +47 23262335 jorunn.sundgotborgen@nih.no Jorunn Sundgot-Borgen Person Civilian: Married, 3 children Age: 45 yr Born: 18.03.1961 Nationality: Norway Education Eikeli

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 14 desember 2013. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 14 desember 2013. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 14 desember 2013 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2013 Redaksjonelt Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge

Detaljer

Veien videre: Psykoterapi for arbeidstakere med mobbeerfaringer

Veien videre: Psykoterapi for arbeidstakere med mobbeerfaringer illustrasjon: Helge stiland Fagartikkel Vitenskap og psykologi Brita Bjørkelo Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen Nils Magerøy Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus Kirsten

Detaljer

ÅRSRAPPORT. SOVno. www.sovno.no NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER

ÅRSRAPPORT. SOVno. www.sovno.no NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER ÅRSRAPPORT NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2009 Bjørn Bjorvatn Senterleder Janne Grønli Senterkoordinator BAKGRUNN Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (SOVno) ble

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Illustrasjon: Jill Moursund

Illustrasjon: Jill Moursund Illustrasjon: Jill Moursund Fagartikkel Vitenskap og psykologi Torkil Berge og Nina Lang Diakonhjemmet sykehus, Oslo Kontakt Torkil Berge, tlf. 22 02 98 00 E-post torkil.berge@diakonsyk.no Manifest for

Detaljer

Tilstede i glede og smerte mindfulness og arbeid med emosjoner i psykoterapi

Tilstede i glede og smerte mindfulness og arbeid med emosjoner i psykoterapi Fagartikkel Vitenskap og psykologi Per-Einar Binder og Aslak Hjeltnes Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Kontakt Per.Binder@psykp.uib.no, tlf. 995 00 313 Tilstede i glede og smerte

Detaljer

Narrativ eksponeringsterapi en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser

Narrativ eksponeringsterapi en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser Fagartikkel Anne Marita Milde 1,4, Tove Saga Nordling 2, Håkon Stenmark 3,5, Dag Øystein Nordanger 4,6 Kontakt Anne Marita Milde, tlf. 55 58 62 31 E-post anne.milde@psybp.uib.no Narrativ eksponeringsterapi

Detaljer

Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi 1

Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi 1 Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi 1 Matrix, 2014; 4, 226-245 Steinar Lorentzen Det har skjedd en økning av psykoanalytisk og psykodynamisk forskning gjennom de siste par

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker Hjelper terapi for traumatiserte mennesker Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Har moderne traumeterapeutiske metoder noe å tilby den store gruppen

Detaljer

FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer ÅLESUND 5. 6. APRIL 2011 Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Ålesund, Geilebergveien 20. Ill.: Mikail 2005 FOKUS PÅ TRAUMER De siste årene

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2009 Forord Denne årsrapporten viser forsknings- og utredningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde i 2009. Rapporten bygger på publikasjoner som er registrert

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller Fagartikkel Kristin Alve Glad 1, Tine K. Jensen 1, 2, Grete Dyb 1, 3 1 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 3 Institutt for klinisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2014 Bjørn Bjorvatn Siri Waage Jelena Mrdalj/Tom Aasnæs Senterleder Senterkoordinator Rådgiver BAKGRUNN Nasjonal Kompetansetjeneste

Detaljer

Evidensbaserte behandlingsformer

Evidensbaserte behandlingsformer Begrepsjungel Evidensbaserte behandlingsformer Erik Arntzen HiAk Empirically validated treatments Empircally supported treatments Evidence-based treatments etc. Forskningstradisjon om hvilke behandlingsformer

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1 redaktørens spalte Dette nummeret er i stor grad

Detaljer