Bjarne Hansen Psykolog/ førsteamanuensis Helse Bergen/ NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjarne Hansen Psykolog/ førsteamanuensis Helse Bergen/ NTNU"

Transkript

1 Bjarne Hansen Psykolog/ førsteamanuensis Helse Bergen/ NTNU

2 Tvangslidelser (OCD) Rammer tidlig Lite spontan bedring Komorbiditet Betydelig funksjonstap Belastning for pårørende Lang tid før korrekt diagnose Høyt forbruk av helsetjenester

3 Den gode nyheten!

4 Det finnes god behandling for mange Asymptomatic 25 % Recovery (Jacobson) 61 % Improved 75 % No change 25 % Fisher P. L. & Wells A How effective are cognitive and behavioral treatments for obsessive-compulsive disorder? A clinical significance analysis. Behaviour Research and Therapy, 43,

5 Lidelsen endret mening Frem til midten av 60-tallet var tvangslidelse en nevrologisk behandlingsresistent sykdom Fra midten av 60-årene har den latt seg behandle gjennom metoden eksponering med responsprevensjon (ERP) Rundt 60 kontrollerte studier som dokumenterer effekten av metoden

6 ...og det er bred enighet! Flere titalls studier APA The NICE Clinical Guidelines Klinisk veileder (1999) Veileder for DPS Prioriteringsveilederen PH

7 Forskningsprosjekter: Behov for å tilpasse og videreutvikle metodene

8 Betydningen av terapeutiske fellesfaktorer Behandlingsallianse predikerte behandlingsutfall Behandlingsforventning og motivasjon predikerte ikke utfall Vogel, P. A., Hansen, B., Stiles, T. C., & Götestam, K. G. (2006). Treatment motivation, treatment expectancy, and helping alliance as predictors of outcome in cognitive behavioral treatment of OCD. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 37,

9 En ulykke kommer sjeldent alene, men hva så? Komorbid GAD og/eller panikklidelse er forbundet med redusert nytte av ERPbehandling Komorbid akse II problematikk har betydning for behandlingsutfall Hansen, B., Vogel, P. A., Stiles, T. C., & Götestam, K. G. (2007). Influence of Co-Morbid Generalized Anxiety Disorder, Panic Disorder and Personality Disorders on the Outcome of Cognitive Behavioural Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder. Cognitive Behaviour Therapy, 36,

10 Behandlingskompetanse OCD-skole 10 Psykologistudenter 60 timer gruppeveiledning 30 timer individuell veiledning 17 av 20 ut av diagnosen Solem, S, Hansen, B., Vogel, P. A., Kennair, L. E. O. (2009). The Efficacy of Teaching Psychology Students Exposure and Response Prevention for Obsessive-Compulsive Disorder. Scandinavian Journal of Psychology, 50,

11 Hvor langt kan hjelpen nå? Behandling via telematikk og mobiltelefon I pilotstudien oppnådde 5 av 6 pasienter betydelig symptomreduksjon Studien følges nå opp med en randomisert kontrollert studie Vogel, P.A., Hansen, B., Håland, Å. T., Launes, G., Moen, E., Solem, S., & Himle, J. (2009). Kan kognitiv atferdsterapi bli tilgjengelig for flere gjennom ny teknologi? Tidsskrift for kognitiv terapi, 10, 7-9.

12 Er det tanken som teller? Kognitive < Metakognitive antakelser Solem, S., Håland, Å. T., Vogel, P. A., Hansen, B., & Wells, A. (2009). Change in metacognitions predicts outcome in obsessive-compulsive disorder patients undergoing treatment with exposure and response prevention. Behaviour Research and Therapy, 47,

13 Den dårlige nyheten..

14 ..behandlingen er lite tilgjengelig Pasientforeninger Opprop fra fagpersoner Helse- og omsorgskomiteen Helseministeren Helsedirektoratet

15 Vilje til endring! Norsk OCD-forening Klinikere Universitetsmiljø Stortinget Statsråden Helsedirektoratet

16 Initiativ fra helseministeren Det skal sikres at pasienter med psykiske lidelser, herunder tvangslidelser, får tilbud om rett og effektiv behandling ved blant annet å styrke behandlerkompetanse

17 Arbeidsgruppens forslag Oppgavefordeling Opptaksområde Organisering Opplæring Evaluering

18 Revidert oppdragsdokument 2011 I samarbeid med de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og Norsk forening for kognitiv terapi ble det i 2010 gjennomført en utredning om opplæringsprogram i eksponeringsterapi ved tvangslidelser. Departementet vil komme tilbake til dette i Oppdragsdokumentet for 2012

19 Iverksetting av opplæring og undervisning forutsetter planlegging på flere nivåer, og departementet ber om at forberedende arbeid starter høsten Helsedirektoratet vil ta initiativ overfor de regionale helseforetakene for å bistå i implementeringsarbeidet

20 Pilotprosjekt i Helse Bergen Sentralisert desentralisering Behandling både til barn, ungdom og voksne. Pasientene skal få poliklinisk behandling der de bor Klinisk kvalitetsutviklingsarbeid kombineres med klinikknær forskning Tett samarbeid mellom universitet og foretak

21 Organisering av det kliniske tilbudet OCD-team ved Øyane DPS og Øyane BUP Det kliniske tilbudet Utstrakt samarbeid over aldersgrupper skal vare ved også etter avsluttet prosjektperiode Felles opplæring Forskning og klinikk sterkt integrert Tett samarbeid med førstelinjen

22

23 Helse Bergen: Satsing på kunnskapsbasert behandling av OCD Professor/ psykologspesialist Gerd Kvale (leder) Psykolog/ førsteamanusensis Bjarne Hansen (leder barnesiden) Psykologspesialist, daglig klinisk leder Peter Prescott Dobbelkompetanse kandiidat Audun Havnen Dobbelkompetanse kandiidat Eili Nygaard Riise LIS lege Elisabeth Tangen Haug Thomas L Moe, psykolog Camilla Tjugum Søraa, miljøterapeut Førsteamanuensis Torbjørn Torsheim Prof Lars Göran Öst Prof Joseph Himle Stud.ass Håkon Nordahl Stud.ass Ragnhild Frotjold Solvei H Skjold psykolog Ann-Elisabeth Stene Klinisk sosionom Prof Jonathan Abramowitz Sekretær/ koordinator Charlotte Jevne

24 Suksesskriterier All klinisk virksomhet skal bli til kvalitetsutvikling Godkjent kvalitetsregister Alle pasienter skal tilbys deltakelse i forskningsprosjekt Klinikknær forskning i kombinasjon med basalforskning Utvikling av instrumentering sammen med internasjonale toppfolk

25 og Fra Helse Vest magasin som kommer i august

26 Øvrige pågående studier 1. Eksekutive kognitive funksjoner og søvn hos pasienter med OCD: Prediktorer og behandlingseffekter 1. Påtrengende, ubehagelige og ukontrollerbare kognisjoner: Effekten av trening i dikotisk lytting 2. Behandling av OCD ved alvorlig komorbiditet (psykose) 3. Genetikk 4. Behandlingsformat 5. Instrumentering

27 Forskningsdagene Test dine tvangstankar Ein duk som ligg litt skeivt på bordet, eller ei open skapdør på badet. Ei ytterdør som kanskje ikkje er låst, eit lys som kanskje ikkje er slukka, ei kran som kanskje står open.. Du rettar på duken og lukkar skapdøra, ikkje sant? Kva gjør du med døra, kranen og lysene? Kanskje også du berre må gjere enkelte ting? Og kan ting skje berre ved at du tenkjer på det? Alle menneske opplever milde former for tvangstankar eller tvangshandlingar. Hos oss kan du få prøve ulike testar og sjå kva som er dine og kor alvorlige de er. Består du testen er du vaksinert for OCD, og du får med deg diplom på at du har teke OCD-vaksinen! Premie til den som greier å ta livet av ein gullfisk ved hjelp av tankens kraft! For personar som treng behandling for sine tvangstankar finst virksom behandling, såkalla eksponeringsterapi med responsprevensjon der terapeuten fungerer som ein personlig trenar og hjelper deg med å gjennomføre behandlingen v/ OCD teamet (Obsessive Compulsive Disorder), Øyane DPS, Haukeland universitetssjukehus

28 Klinikk + Kvalitetssikring + Forskning = Sant! Kunnskapsbasert behandling Systematisk evaluering og kvalitetssikring Sentralisert desentralisering Barn, unge og voksne samlet Klinikknær forskning Modell for andre (angst)lidelser

29 Forskningsmidler fra Helse Vest Prosjektets design, problemstillinger (klinisk, pasientnær forskning) og metoder er detaljert og godt gjennomarbeidet Det foreligger viktige internasjonale kontakter, dessuten publikasjoner i anerkjente tidsskrifter En samlet vurdering tilsier at prosjektet er svært støtteverdig. Søkerne har gode kvalifikasjoner for gjennomføringen.

30 Erfaringer så langt Mer enn 100 av pasienter henvist/ til utredning/ i behandling ( ) Kompetente terapeuter Godkjent kvalitetsregister ERP gis i ulike format Eget tilbud for de som ikke lyktes

31 Stor takk til fagmiljø og enkeltpersoner som har lagt til rette for de tiltakene som nå realiseres

32 Og til gode kolleger som gjennom åpenhet, kreativitet, faglig styrke og generøsitet legger til rette for god klinikk og god forskning

Behandling av tvangslidelser. Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling

Behandling av tvangslidelser. Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling Behandling av tvangslidelser Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling 1 Sammendrag Tvangslidelser (OCD) er en av de mest invalidiserende psykiske lidelsene og er vanligvis forbundet

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD?

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva er tvangslidelse? Tenk deg at hjernen din setter seg fast på en bestemt tanke eller et bestemt bilde... Og så blir denne tanken eller dette bildet gjenspilt

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Funksjonell familieterapi:

Funksjonell familieterapi: DAGFINN MØRKRID og BERNADETTE CHRISTENSEN DAGFINN MØRKRID, psykolog/spesialrådgiver, Atferdssenteret Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer