NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:"

Transkript

1 NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

2 HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat samarbeid, eller OPS, innebærer at det offent lige setter ut hele prosjektet gjennom anbud en vei, et skolebygg eller et annet offentlig oppdrag. Høyres argumentasjon for et slikt samarbeid bygger på Høyres ideologi og Høyres stortings program:. Høyre fører en politikk som gir alle mennesker muligheten til å delta.. Høyre mener velferden best trygges gjennom et variert nærings- og arbeidsliv med spredt eierskap.. Høyre vil føre en politikk som styrker selveierdemokratiet og sikrer en god spredning av makt.. Høyre legger til grunn at det beste er et sterkt og spredt privat eierskap. OPS innen helse og omsorg:. Høyre vil la alle gode krefter slippe til i helsevesenet.. Et større mangfold av tilbud og økt konkurranse vil både gi pasientene en reell valgfrihet og bidra til å gjøre de offentlige tilbudene bedre. For pasientene er det uansett kvaliteten på tilbudet som er avgjørende, ikke hvorvidt tjenestene utføres av offentlige eller private aktører.. God bruk av private tjenester som supplement til det offentlige helsevesenet vil redusere behandlingskøene.. Finansieringsordningene må være slik at private tilbud er tilgjengelige for hele befolkningen, ikke bare for de rikeste.

3 M INNHOLD: Høyremagasinet MULIGHETER NR. 5:2012 5DET HANDLER OM SÅ MYE MER EU er ikke et økonomisk kriseprosjekt vi lett hånlig kan ønske til grunne. EU er et politisk prosjekt, det eneste realistiske instrument for å forsvare de verdiene vi engang hadde, og kanskje igjen vil gjøre til våre. OPS, VI GJØR DET IGJEN Låta «Oops! I Did It Again» gjorde Britney Spears til popidol over natten. Men OPS! Høyre har også gjort det igjen. Og til begeistring, dog i en noe mindre målestokk. Hauge sund kommune samarbeider med Sanitetsforeningen og skaffer gjennom OPS 60 nye omsorgsplasser til innbyggerne. 12 Sammen med tusenvis av Unge Høyre-medlemmer er de nå FREMTIDEN ER BLÅ 350 ungdommer, en ny leder og en helg. Se våre glimt fra Unge Høyres landsmøte der unge konservative demonstrerte en imponerende evne til å kombinere politikk og retorikk forberedt på å farge Norge blått. 4 PRØVEVALGKAMP 17 HA IS I MAGEN De mange positive meningsmålingene gjennom det siste halve året er svært motiverende. Samtidig skal vi huske at det er litt over ett år til valgdagen. I mellomtiden må vi ha is i magen, og jobbe hardt hver eneste dag med å formidle vår politikk om å trygge arbeidsplassene gjennom kunnskap og konkurransekraft, skriver Erna Solberg i sin leder. Ett år igjen! Høyre starter nå noen intense uker med fullskala valgkamp, deretter følger et intenst år. 28. oktober er dagen alle medlemmer bør holde av. Deretter går det slag i slag før vi skal vise hva vi duger til i en virkelig valgkamp som skal lede til valgseier! Kick-starten for det hele var en kampanjesamling i sommer. HOBBYPOLITIKER N 20 UTLAND Jeg skriver inn adressen til Haakon Kvenna Gjennom flere år har Høyre samarbeidet med søsterpartier i Veum på iphonen og Bosnia. Siden i fjor skjer dette i kjører ut av garasjen. form av en treårig rammeavtale Han bor alene på finansiert med midler fra Norad. Majorstua, men er i ferd Prosjektet retter seg mot kvinner. med å flytte til Smestad sammen med to venner. 22 HØGRE I PRAKSIS, HELE HELGEN 125 Høyre-ordførere jobber hver dag for å levere Høyres bedre løsninger til over halvparten av landets innbyggere. I kommunene merker folk hva det innebærer når Høyre styrer. Derfor heter årets kommunalkonferanse Høgre i praksis. Her skal gode erfaringer deles og folk inspireres. NYTT BIND AV HØYRES HISTORIE I tre år har forfatter Hallvard Notaker jobbet med Høyres historie. Resultatet kan du lese i høst, da et fjerde og foreløpig siste bind av Høyres historie foreligger. LES MER OM TEMA OPS PÅ SIDE 6 11 Høyremagasinet / MULIGHETER 5-12 / 3

4 KOLOFON: NR. 5 : 2012 LEDER / FOTO: Tomas Moss Høyremagasinet Muligheter ISSN «M, Høyremagasinet Muligheter» er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer 7 10 ganger i året. Redaktør: Berit Tenden Ansvarlig redaktør: Lars Arne Ryssdal Redaksjonen: Thomas Berg Olsen Karsten Karlsøen Tonje Sølland Morten Skauge Martin Engeset Sigbjørn Aanes Sunniva Ihle Steinstad Gunnar Kongsrud Kristin Holm Jensen Peder Tellefsdal Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Gunnar Kongsrud E-post: Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen, selv om du ikke er medlem. Ett år (7 10 utgaver) koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: Adresse: Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Telefon: Opplag: Foto forside: Erik Norrud Design: Itera Gazette Trykk: GRØSET. Dette magasinet er produsert etter miljøkravene til Svanemerket og Grønt Punkt. I tillegg er det CO 2-nøytralt produsert. VI MÅ HA IS I MAGEN De mange positive meningsmålingene gjennom det siste halve året er svært motiverende. Samtidig skal vi huske at det er litt over ett år til valgdagen. I mellomtiden må vi ha is i magen, og jobbe hardt hver eneste dag med å formidle vår politikk om å trygge arbeidsplassene gjennom kunnskap og konkurransekraft. For mange av våre europeiske venner har sommeren vi har lagt bak oss, handlet om noe ganske annet enn været. Gjeldskrisen i Hellas, Italia, Spania og Portugal gjør at mange mennesker har blitt arbeidsledige. Utgifter større enn inntektene gjør at de politiske lederne sliter med å skape vekst og nye muligheter for ungdom og mennesker uten arbeid. Norge har klart seg nokså bra gjennom den turbulente tiden. Vi nyter godt av at viktige handelspartnere som Sverige og Tyskland har klart seg bra selv uten store oljeinntekter. Sammen med våre søsterpartier i regjeringskontorene har de på en imponerende måte klart å skape vekst etter fi nanskrisen. Men det er for tidlig å avblåse faren for nedgangstider. Rammes våre naboer av mindre handel med Sør-Europa, vil også Norge kunne merke gjeldsspøkelset på en helt annen måte enn i dag. Gode tiltak forebygger krisen Den beste måten for Norge å håndtere gjeldskrisen på, er å forebygge den med gode tiltak. Høyre skal være utrettelige i kampen for trygge arbeidsplasser gjennom kunnskap og konkurransekraft. Krisen i Sør- Europa handler om at noen land har tatt opp for mye gjeld, men den handler også om at de samme landene ikke har omstilt seg til en kunnskapsbasert verden der forskning og innovasjon er avgjørende. Den beste måten for Norge å håndtere gjeldskrisen på, er å forebygge den med gode tiltak. For at Norge ikke skal bli rammet av gjeldskrisen, trenger vi derfor et regjeringsskifte slik at Høyre kan styrke satsingen på kunnskap i skolen, forbedre kollektivtilbudet og veiene, og trygge arbeidsplassene gjennom å forske mer og skape nye jobber. Høsten som ligger foran oss, byr på en rekke spennende arrangementer og muligheter til å jobbe for at vår politikk skal styre landet etter valget neste år. Jeg gleder meg spesielt til Kommunalkonferansen på Hamar hvor jeg håper å treffe nettopp deg. For å være best mulig rustet til 2013 skal vi også ha prøvevalgkamp. Det blir en test på hvor mange dører vi er i stand til å banke på, hvor mange vi kan nå med vårt budskap om å satse på kunnskap og konkurransekraft, og hvor kraftfullt Høyre-laget er til valget neste år. Jeg skal jobbe knallhardt for valgseier. Men Høyre vinner ikke uten at de mange tusen aktive Høyre-medlemmene landet rundt kjemper sammen med meg. Derfor håper jeg at du griper muligheten og engasjerer deg fremover. Denne høsten er en gyllen anledning. ERNA SOLBERG 4 / MULIGHETER 5-12 / Høyremagasinet

5 KRONIKK / ILLUSTRASJON: Trude Tjensvold DET HANDLER OM SÅ MYE MER Vi har tidligere hevdet at Norge ikke er det annerledeslandet noen vil ha det til de sakene som diskuteres i norsk politikk, er et speilbilde av de diskusjonene som foregår i Brussel og alle europeiske hovedsteder for øvrig. De sakene som arbeidstakere, arbeidsgivere, studenter, pensjonister og arbeidsløse er opptatt av i Norge, fi nner man igjen overalt i Europa. Vi har sagt HØYRE I BRUSSEL det før, og vi ønsker å si det igjen: Nordmenn er som europeere flest, så hvorfor vil vi ikke være med og bidra? Men jo lenger man har betraktet Norge utenfra i de seneste årene, desto større blir usikkerheten på om teorien holder vann. For mens nordmenn er opptatt av det samme som europeere er frykten for egen arbeidsplass, angsten for ikke å kunne fø sin familie eller få en jobb etter endt studium oppleves dette som langt alvorligere for europeere flest enn for nordmenn. Her fremstår dette som en fjern, urealistisk fremtid. Arbeidsledighet, hva er det? Og i verste fall kan vi jo bare «nave». Så derfor fokuserer vi mest på Birken, på ski eller sykkel, på ipaden og for ikke å glemme gassgrillen, «den mest sosiale måten å ødelegge maten på», som en kjent kokk har sagt det. Hadde det europeiske prosjektet kun handlet om kortsiktig økonomisk gevinst, hadde det kanskje ikke oppstått. Det handlet da, på 50-tallet, om å sikre fred og stabilitet på et krigsherjet kontinent. Ja, gjennom en gjensidig økonomisk avhengighet som også Norge har profitert enormt på. Men målet var så mye større. Og det er det i dag også. Brussel på høygir EU er tuftet på erkjennelsen av at ingen land på det europeiske kontinent er stort nok til å stå alene. Globaliseringen tvinger frem tettere samarbeid innenriks- som utenrikspolitisk. Det er tidvis en vanskelig prosess, særlig i krisetider som disse, men til tross for alt det norsk presse ikke skriver om, så jobbes det på høygir i Brussel. Nye ideer springer opp om hvordan man kan sikre alle de ting europeere flest, inkludert nordmenn, er opptatt av. Så hva da med Norge? Tror vi at vi kan klare oss utenfor fellesskapet i møte med den store verden? Hvem skal fronte «norske verdier» som grunnleggende menneskerettigheter og demokrati om ikke Europa gjør det? For faktum er jo at ingen andre land, intet annet kontinent, har så sammenfallende verdigrunnlag med oss som nettopp de andre europeiske landene. Skal vi da overlate til EU å gjøre dette på våre vegne, eller være med og bidra? EU er ikke et økonomisk kriseprosjekt vi lett hånlig kan ønske til grunne. EU er et politisk prosjekt, det eneste realistiske instrument for å forsvare de verdiene vi engang hadde, og kanskje igjen vil gjøre til våre. I dagens situasjon fremstår vi som den rikmannsklubben EU tidligere, og for noen til og med i dag, representerte for NEI-siden i Norge. Den rikmannsklubben som var seg selv nok, med høye murer rundt. Det er ikke bare sørgelig moral. Det er også veldig lite langsiktig politikk. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-12 / 5

6 UTLAND OFFENTLIG-PRIVAT / TEKST: Morten SAMARBEID Skauge / FOTO: Istockphoto/ TEKST: Eirik Løkke FOTO: Erik Norrud / Haakon Nordvik / Foto: Arne Kristian Stave Ytreland / visithaugesund.no 6 / MULIGHETER 5-12 / Høyremagasinet

7 UTLAND / TEKST: Morten Skauge / FOTO: Istockphoto OPS! Vi gjør det igjen Låta «Oops! I Did It Again» gjorde Britney Spears til popidol over natten. Men OPS! Høyre har også gjort det igjen. Og til begeistring, dog i en noe mindre målestokk. Haugesund kommune samarbeider med Sanitetsforeningen og skaffer gjennom OPS 60 nye omsorgsplasser til innbyggerne.

8 UTLAND OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID / TEKST: Morten Skauge / FOTO: Istockphoto DET NYE OMSORGSBYGGET i Haugesund er på kvadratmeter og forventes å stå ferdig i løpet av Når bygget er fullført, kan Haugesund kommune tilby 60 nye omsorgsplasser. Haugesund bystyre har over lengre tid planlagt et nytt omsorgsbygg. Etter nærmere samtaler med Sanitetsforeningen bestemte vi oss for å inngå samarbeid, der deler av det nye revmatismesykehuset som er under bygging, vil bli brukt til sykehjemsplasser, ettersom HSF vil ha store problemer med å fylle alle kvadratmeterne. Det er hva jeg vil kalle en «vinn-vinnsituasjon», forteller ordfører i Haugesund Petter Steen jr. (H) om bakgrunnen for samarbeidet mellom Haugesund kommune og Haugesund Sanitetsforening (HSF). Dette er OPS Offentlig-privat samarbeid (OPS) er en finansieringsordning for bygging av infrastruktur. OPS innebærer at staten over flere år (20 30 år i Norge) betaler private firmaer for å finansiere, bygge og vedlikeholde offentlige bygg eller veier. Samarbeidet består i at det offentlige finansierer, mens de private aktørene påtar seg den økonomiske risikoen, samt garanterer for å ferdigstille innen avtalt tid. OPS forbindes oftest med bygging av veier, og hittil er tre veiprosjekter i Norge finansiert gjennom OPS: Europavei 39: Klett Bårdshaug, Europavei 39: Lyngdal Flekkefjord og Europavei 18: Grimstad Kristiansand. I en rapport fra 2007 konkluderte Transportøkonomisk institutt med at OPS medfører at veier blir anlagt raskere ved bruk av OPS, men at det knyttet seg sterkere tvil til hvorvidt OPS innebærer kostnadsbesparing. Revmatismesykehuset i Haugesund Så det er altså ikke bare veiprosjekter som finansieres igjennom OPS. Direktør for HSF Jan Birger Medhaug er ansvarlig for byggeprosjektet som er kostnadsberammet til 428 millioner og skal stå ferdig i HSF har i mange år levert tjenester til Helse Vest innen revmatologi og skal fremover levere rehabiliteringstjenester for et stort antall mennesker. Ettersom det eksisterende bygget er fra 50-tallet, må vi totalrenovere, samt utvide eksisterende bygg for å møte våre målsettinger, forteller Medhaug til Muligheter. Ordføreren er særlig fornøyd med kombinasjonen sykehus, rehabilitering og omsorgsplasser og understreker hvilken betydning dette får for kvaliteten. Mange pasienter liker å bo sentralt og i så måte blir løsningen helhetlig, ettersom Haugesund sykehus også vil være lokalisert veldig nær. Dette gjør det enklere å samarbeide på tvers av ulike institusjoner og på

9 Jeg er overbevist om at dette OPS-prosjektet kommer til å gi et unikt tilbud til byens innbyggere når bygget blir ferdig 5Synes PÅ GATEN: du det er positivt at flere private aktører bidrar i utviklingen av velferdssamfunnet? den måten legge til rette for et bedre overordnet tilbud til pasientene, sier Steen jr. Det nye bygget er på kvadratmeter og forventes å være ferdig i løpet av Når bygget er fullført, kan Haugesund kommune tilby 60 nye omsorgsplasser. Fordel for alle parter Petter Steen jr. er tydelig på fordelene ved bruk av OPS. Jeg synes dette prosjektet er en fordel for alle parter. Revmatismesykehuset eies av en sanitetsforening, og vi har ikke behov for å eie selve bygget. Ved å inngå en langsiktig kontrakt med en svært seriøs aktør kunne vi sikre oss gode fasiliteter, hvor den private aktøren sørger for vedlikehold, oppfølging og ansvar for bygget, mens Haugesund kommune har forpliktet seg til et langsiktig leieforhold. I sum vil dette gi bedre kvalitet til brukerne, hvilket vi er mest opptatt av. Men ordføreren innrømmer at det finnes noen ulemper ved OPS. Det er klart at den private aktøren skal ha fortjeneste, og at det isolert sett ville vært en fordel å eie fremfor å leie. Men ettersom det er den private aktøren som har ansvar for vedlikehold, vil vi unngå kommunale fristelser som fort kan ende opp i bygningsmessig forfall. Ved å velge en seriøs samarbeidspartner som forplikter seg til å ta ansvar for infrastrukturen, er jeg sikker på at vi kan få til en raskere og bedre oppfølging av pasientene, slik at fordelene ved OPS er betydelig større enn ulempene, sier ordføreren i Haugesund. Medhaug peker på den fi nansielle og faglige biten som avgjørende for at HSF deltar i prosjektet. Det er klart at driften må være lønnsom, men alle pengene vi tjener på dette, vil gå tilbake til Sanitetsforeningen med den hensikt å tilby et bedre helsetilbud. For oss er både den finansielle og faglige delen interessant, hvor vi får muligheten til å utvikle tjenester i samspill med kommune og stat. Jeg er overbevist om at dette OPS-prosjektet kommer til å gi et unikt tilbud til byens innbyggere når bygget blir ferdig, sier en begeistret Medhaug. Ordføreren i Haugesund understreker betydningen av få omsorgsplassene raskt ferdig. Det er åpenbart et viktig innspill i debatten om OPS at disse sårt tiltrengte omsorgsplassene neppe hadde blitt en realitet så raskt om det ikke var for OPS. «DET ER HVA JEG VIL KALLE en «vinn-vinn- situasjon,» sier Petter Steen jr., Høyre-ordfører i Haugesund. MARIA DYRHOL SANDVIK Gursken Jeg synes det er positivt med flere sosiale entreprenører som skaper nye løsninger, men da i samarbeid med det offentlige, som bør være den viktigste leverandøren av velferdstjenester også i fremtiden. ANNA KATHARINA FONN MATRE Oslo Ja. På mange områder kan private aktører styrke konkurransen og bidra til innovasjon og nytenkning. Da får vi et bedre velferdstilbud. HERMUND HAALAND Oslo Det er entydig positivt så lenge innkjøper (stat/kommune) har god kontroll med tjenesten som leveres, slik at både brukeres behov og ansattes vilkår er sikret. Det er ingenting som tilsier at det offentlige kan tilby bedre velferdstjenester i egen regi. MAGNUS HALSNES Bergen At dei er private, ser eg ikkje på som korkje positivt eller negativt. Innan visse sektorar ser eg på det som uheldig med private aktørar, andre stadar bra, og for nokre har det lite å seie. Privat er ikkje bra berre fordi det er privat. ATLE KOLBEINSTVEIT Stavanger Ja, det er jo bra at flest mulig bidrar i velferds samfunnet. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-12 / 9

10 UTLAND OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID Lite begeistret for OPS Ikke alle er like begeistret for bruken av OPS. Stortingsrepresentant i samferdselskomiteen for Ap Tone Merete Sønsterud er motstander av OPS. Uten å kommentere revmatismesykehuset i Haugesund spesielt er Sønsterud motstander av å finansiere infrastruktur på avbetaling, og mener den norske staten ikke har behov for å finansiere utbygginger med lån. Det spiller ingen rolle om det er en utgift til drift eller investering. Alt må betales på et eller annet tidspunkt. Storbritannias finansminister sier nå at OPS-prosjektene har bidratt til den høye gjelden landet må hanskes med i kjølvannet av finanskrisen. Og den konservative regjeringen vil nå erstatte OPS-ordninger med helt andre måter å fi nansiere offentlige prosjekter på. Den svenske finansministeren mener at OPS reduserer det fi nanspolitiske handlingsrommet og at privat kapital er dyrere enn statlig. Og i Ungarn blir det ikke igangsatt nye OPS-prosjekt etter at sentrum-høyre-koalisjonen tok over, sier OPSmotstanderen. Sønsterud understreker behovet for å utnytte ressursene best mulig, eksempelvis innen samferdsel. Vi er opptatt av effektive og sammenhengende utbygginger over lengre strekninger, men dette kan gjøres innenfor det budsjettsystemet vi har i dag. E6 mellom Kolomoen og Gardermoen ble bygget litt raskere enn OPSprosjektet E18 Grimstad Kristiansand. Jeg viser også til tre store investeringsprosjekter som er ført opp på egne poster i statsbudsjettet, med de fordelene det har for stabil finansiering. Det er også et arbeid i gang med å vurdere nye kontraktsformer som kombinerer drift, vedlikehold og utvikling av veistandarden, avslutter Sønsterud. OPS! Det blir mer Skepsisen mot OPS deles ikke av alle i Arbeiderpartiet, i hvert fall ikke i Haugesund kommune, hvor OPS-samarbeidet med Haugesund Sanitetsforening ble vedtatt enstemmig i bystyret. Og Petter Steen jr. forteller at kommunen har flere OPS-prosjekter i emning. Vi har planer om å utvide samarbeidet med Frelsesarmeens sosialtjeneste om et lavterskeltilbud for rusmisbrukere, blant annet ved å få på plass 15 nye skjermede leiligheter som egner seg for botrening. Dette er et tilbud vi ikke har i dag. Videre har vi planer om nytt læringssenter, som potensielt er et nytt OPS-prosjekt. Erfaringene med OPS er så langt positive, avslutter ordfører i Haugesund Petter Steen jr. Det tar for lang tid! Erna Solberg mener at det i dag tar for lang tid å bygge nye veier og offentlige sykehus, samtidig som andre velferdsbygg forfaller. Høyre vil fi nne nye løsninger som gir et bedre tjenestetilbud. Offentlig-privat samarbeid bidrar til at nye veier, sykehus og skoler kan bygges raskere, samtidig som vedlikeholdet blir bedre. Vi sikret full barnehagedekning gjennom samarbeid mellom offentlige og private aktører, og dette er en modell vi bør bruke på flere områder. Jeg er glad for at Høyre-styrte kommuner som Haugesund går foran og viser vei for hvordan velferdstjenestene kan styrkes gjennom OPS. Selv om fi nanskostnadene kan bli noe høyere med OPS, ser vi gevinster i form av bedre vedlikehold, raskere gjennomføring av prosjektene og ny teknologi som gir bedre ressursbruk. En ny regjering med et sterkt Høyre vil iverksette fl ere OPS for å forbedre tjenestetilbudet, men vi vil alltid sørge for at dette skjer innenfor ansvarlige økonomiske rammer, sier Erna Solberg til Muligheter. Foto: 10 / MULIGHETER 5-12 / Høyremagasinet

11 UTLAND / TEKST: Anniken Hauglie og Rune Aale-Hansen Nye muligheter på BALKAN «Et liberalt parti kan ikke forby tigging. Vi kan ikke forby alle handlinger vi ikke liker.» «Tigging må forbys, hvis ikke stimulerer vi til menneskelig fornedrelse.» Debatten etter tiggevedtaket på Høyres landsmøte har enda ikke lagt seg, men vi trodde likevel ikke vi skulle oppleve den samme intense og ideologisk gode debatten om tigging og romfolk, midt i Bosnia. Men jo medlemmene på seminaret hadde fått i oppgave å diskutere politiske profi lsaker og vanskelige pressesaker, og dette utløste størst debatt. Argumentene var like gode og mangfoldige som på Høyres landsmøte med stort engasjement også knyttet til «bosniske romfolk» og «innvandret romfolk». Gjennom flere år har Høyre samarbeidet med søsterpartier i Bosnia. Siden i fjor skjer dette i form av en treårig rammeavtale finansiert med midler fra Norad. Prosjektet retter seg mot kvinner. Ca. 200 kvinner er plukket ut til å delta i prosjektet, som innebærer opplæring i organisasjonsarbeid, kampanjearbeid, rekruttering, debatteknikk og pressearbeid. Fire søsterpartier i Bosnia Som følge av etniske og religiøse skillelinjer er partimangfoldet i Bosnia større enn det som ellers ville være naturlig. Høyre har derfor fire søsterpartier i Bosnia. To av dem, PDP og SDA, har Høyre samarbeidet med lenge, mens to andre (HDZ og HDZ 1990) smått om senn også trekkes inn i samarbeidsprosjektet. Partiene er «etnisk» baserte. «Vi må sette søkelys på aleneforeldre-situasjonen. Det betyr blant annet at vi må ha flere barnehager så aleneforeldre vil bli i stand til å jobbe, men også at de får prioritet.» «Vi må satse mer på turisme ikke minst lokal turisme. Det stimulerer det lokale næringslivet, og det er en av de viktige næringene vi kan satse på her i Bosnia.» Det er ingen ting å si på det politiske engasjementet blant deltakerne, og det er lovende med tanke på utviklingen både av partiene og forhåpentligvis også samfunnet. Skulle man alene se på samarbeidsprosjektet Høyre har med søsterpartiene i Bosnia, kan man lett tenke seg at det skjer fremskritt i landet i form av større tillit til hverandre og respekt for mangfoldet. En vesentlig målsetting med prosjektet er å samle kvinner fra den politiske sentrum-høyre-siden, på tvers av etnisitet og religion og få dem til å jobbe sammen på seminarene. Men det er en utfordring i et land som frem til 1995 var herjet av den verste krigen i Europa siden Bosnias grunnlov legger til grunn og knesetter at nasjonen i sin demokratiske oppbygging er tuftet på religiøse og etniske grupperinger. Vi skal huske at det er det internasjonale samfunnet som har ansvaret for at grunnloven omsider ble slik, i tråd med Dayton-avtalen. Dette betyr blant annet at ved valg til landets regjering er det en forutsetning at det skal være representasjon av serbere, kroater og bosnjaker/muslimer. Skrittvis endring Du vil kanskje tenke at det er fi nt at man tar hensyn til alle? Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) er uenig dvs. den mener grunnloven ikke er god nok. For kort tid siden lykkes en bosnisk jøde og en bosnisk rom med å få sin sak helt opp til behandling i EMD. I henhold til grunnloven er innbyggere tilhørende andre religiøse/etniske grupper enn serbere, kroater eller bosnjaker fratatt mulighet til å stille som kandidat til nasjonalvalg i Bosnia. Når et samfunn nekter enkelte av sine I BOSNIA: Anniken Hauglie og Rune Aale-Hansen. innbyggere retten til å kunne velges av folket, er det grunn til å stille spørsmål om det faktiske demokratiet i landet. EMD har tatt standpunkt i saken og slått fast at Bosnias grunnlov ikke er demokratisk. Før neste valg må landet derfor endre sin grunnlov, har EMD uttalt. Om det vil få noen praktisk betydning, gjenstår å se. Dette er en realitet og viser at det fortsatt er utfordringer i Bosnia. I dette perspektivet støtter Høyre gjennom sitt demokratiprosjekt en utvikling som har til formål å bygge ned barrierer. Utviklingen går ikke fort. Men skritt for skritt skjer det en gradvis endring. For å få varig fred og demokrati på Balkan så er kanskje dette veien å gå. Ikke gjennom brå og raske endringer som fort kan kastes om, men gjennom langsiktig og grundig arbeid som gjør at endringene fester seg. Demokrati, mangfold og toleranse må gjødsles for at det skal gro. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-12 / 11

12 HVA SKJER INTERNASJONALT? HØYRE-POST VÅR VERDEN AV SILJE J. UNDAHL i IMPULSER / TEKST: Eirik Løkke VALGVINNER I MONGOLIA Høyres søsterparti Det demokratiske partiet (DP) vant valget i Mongolia. DP ble grunnlagt da det kommunistiske regimet i Mongolia falt etter den demokratiske revolusjon i DP fikk 31 plasser i parlamentet. Det er en økning på fire mandater fra forrige valg, men resultatet er ikke tilstrekkelig til å danne regjering alene. Valgets store taper ble det gamle kommunistiske partiet Det mongolske folkeparti (MPP), som mistet hele 20 mandater og endte med 25 plasser i nasjonalforsamlingen. MPP ble etterfulgt av det nyopprettete partiet, Mongolias Revolusjonære Folkeparti (MPRP), som fikk elleve mandater. En ny koalisjonsregjering ledet av DP antas å være på plass i løpet av august. Det er ventet at DP vil danne regjering med det kontroversielle MPRP, som nylig brøt ut av det kommunistiske partiet MPP og at uenighet om nasjonalt eierskap over landets naturressurser vil bli en vanskelig og viktig sak for de nye koalisjonspartnerne. FOLKEAVSTEMNING OM VETORETT Liechtenstein er et parlamentarisk monarki hvor monarken har absolutt vetorett i alle saker. Dette inkluderer avgjørelser tatt i parlamentet og ved folkeavstemninger. I juli i år ble denne retten satt på prøve. Etter at kronprins Alois i september i fjor truet med å bruke sin vetorett under en folkeavstemning om å avkriminalisere abort, har en debatt om monarkiet rast i Liechtenstein. Mange mente at kronprinsens innblanding var udemokratisk og uenighetene resulterte i en avstemning om å fjerne monarkiets vetorett ved folkeavstemninger. Innskrenkningen ville kun gjelde ved folkeavstemninger, og monarken ville fortsatt ha vetorett ved parlamentariske avgjørelser. Et overveldende flertall av velgerne avviste forslaget og hele 76 prosent av innbyggerne stemte for at monarkiet skulle beholde sin vetorett også ved folkeavstemninger. Fremtiden er 350 ungdommer, en ny leder og en helg. Her er noen glimt fra Unge Høyres landsmøte der unge konservative demonstrerte en imponerende evne til å kombinere politikk og retorikk. Sammen med tusenvis av Unge Høyre-medlemmer er de nå forberedt på å farge Norge blått. ERNA SOLBERG besøker UHLM. For mer informasjon, gå inn på HENRIK ASHEIM, avtroppende leder i Unge Høyre ble takket av. 12 / MULIGHETER 5-12 / Høyremagasinet

13 SAGT FRA LANDSMØTET: BILDE AV LEDERTRIOEN: ERTRIOEN: Serine Jonassen, Paul Joakim Sandøy og Fredrik Punsvik AUF har ikke tenkt en eneste politisk tanke siden Trond Giske hadde hår på hodet. Paul Joakim Sandøy Klimameldingen hadde vært mye dårligere uten innsatsen til Unge Høyre. Natur og Ungdoms leder, Silje Lundberg, skryter av klima innsatsen til Unge Høyre De som kjenner meg, vet at jeg vil kutte budsjettet med både øks og machete. Erik Skutle, leder i Hordaland Unge Høyre, forteller om sin budsjett-tilnærming En ny regjering må være enig om særlig tre ting: 1) Mer kunnskap i skolen. 2) Mer valgfrihet. 3) Det skal lønne seg å jobbe. ALLTID! Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn hilser Unge Høyre-landsmøte med vekt på enighet Senterungdommens viktigste politiske innspill er å lage en retusjert nakenkalender. Paul Joakim Sandøy Sosialistisk Ungdoms viktigste politiske innspill er å forby retusjerte nakenkalendere. Paul Joakim Sandøy Jeg liker blomster. Oslo Unge Høyres Mathilde Tybring-Gjedde Kjære Mathilde, jeg gir deg gjerne en bukett med blomster. Sør-Trøndelags Sindre Nilsskog tar utfordringen Det må være like vanskelig å få trygd som det er å få skjenkebevilling. Nestleder i FpU Erik Tørrisen hilser landsmøtet På dette landsmøtet finnes det helt sikkert fremtidige stortingsrepresentanter og statsråder. Erna Solberg Læreryrket skal være et drømmeyrke! Jenny Clemet von Tetzschner, Oslo Unge Høyre NYVALGT LEDER Paul Joakim Sandøy. BILDER AV det nye Sentralstyre i Unge Høyre. Fra venstre: Paul Joakim Sandøy, Kristian Tonning Riise, Maria Gøtner, Peter Christian Frølich, Iris Aunvik, Fredrik Punsvik og Serine Jonassen. GLASSMESTEREN I OSLO/AKERSHUS Innbrudd/hærverk eller behov for annen relevant assistanse? Glassmester 24-timers service Alt i glassarbeider Isoler, solkontroll og energispareglass Støydempende-, sikkerhets- og innbruddshemmende glass Salg og montering av dører og vinduer i tre og aluminium Reparasjon av steinsprut og montering av bilglass Sikkerhetsfilm og solfilm til bil og bygg Fjerning av riper (butikkvinduer) Gitter og rullegitter Autorisert rådgiver RING AVD. OSLO 815 GLASS ( ) ELLER VÅR AVD. I AKERSHUS For mer informasjon: Last ned vår App SVEINUNG ROTE- VATN, leder i Unge Venstre som hilser Unge Høyres landsmøte. Etablert 1968 Høyremagasinet / MULIGHETER 5-12 / 13

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 298 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 8:50 L (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Partiet du savnet ved forrige valg

Partiet du savnet ved forrige valg Partiet du savnet ved forrige valg Mange har følt seg litt hjemløse. Vi har lukket ett øye, og stemt med halve hjertet. Men i år blir det annerledes: I år kan du stemme med både hjerte og hode, i trygg

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Næringslivet en voksende læringsarena - fra en tredjedel til nærmere halvparten av utført FoU 2 Europeisk

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene Jørund K Nilsen og Magne Langset Mai 2014 Innhold: 1 INNLEDNING... 1 2 KJENNSKAP,

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 Marit Voll, fylkesleder KS Nord-Trøndelag og Marit Moe, spesialrådgiver, KS Nord-Trøndelag KS og kommunene,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 Halvdan Skard Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 I internasjonale fora snakkes det ofte om den nordiske modellen; om velferdsstaten, eller velferdssamfunnet. Om de godene denne modellen innehar i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925.

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925. Manus, med forbehold om endringer under fremføring. Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva vil med forsøket? Statssekretær Jardar Jensen Oppstartsseminar for forsøk med nedsatt stemmerettsalder

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid?

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid? Tove Stangnes: OBS OBS OPS Nye betegnelser og virksomhetsformer flommer på i hele kommune-norge. Felles for alle er at de har fine og lokkende navn, navn som skal få oss til å tenke positivt. Tenk på FRITT

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring ARBEIDSGIVERFORENINOEN Fina nsdepartementet Oslo, 01.03.2076 Vår ref. 64902/H567 H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Vi viser til h6ringsbrev datert 1. desember

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer