Gc 6426 FOLKEREISNING MOT KRU FMK 9T 5? aaaaaaaaa 11. aa aa IT aa aa TT. aeiaaaaaaa" TT a_a a_a_ TT aa aa TT _ aa aa TTllllll a

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gc 6426 FOLKEREISNING MOT KRU FMK 9T 5? aaaaaaaaa 11. aa aa IT aa aa TT. aeiaaaaaaa" TT a_a a_a_ TT aa aa TT _ aa aa TTllllll a

Transkript

1 aaaaaaaaa 11 aa aa IT aa aa TT aa aa TT aeiaaaaaaa" TT aa aa TT a_a a_a_ TT aa aa TT _ aa aa TTllllll a<fdd mm m mm mm m mm T 5? 99 9^ 99W "59999T So" SIVILMOTSTAND I HALDEN KOMMUNE. EN SKISSE TIL PLANLEGGING. Av Jorgen Johansen. Gc 6426 FOLKEREISNING MOT KRU Norsk avdeling av War Resisters' International (WRI) FMK Rosenkrantzgt Oslo 1 Norway

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING - 1 DAGENS FORSVARSMODELL 1 NYE IDEER 1 SIVILMOTSTAND f 2 SIVILMOTSTAND I EN NORSK KOMMUNE 3 HALDEN KOMMUNE, en kort beskrivelse 3 ORGANISERING AV MOTSTANDSBEVEGELSEN 6 DEMOKRATI 7 EFFEKTIVITET 7 SAMARBEID 8 INDIVIDUELT ANSVAR 9 STRUKTUR 10 MOTSTANDSGRUPPENES OPPGAVER OG METODER 11 DEMONSTRASJONER 12 SOSIAL BOIKOTT 13 OKONOMISK BOIKOTT 14 STREIK 14 POLITISK SAMARBEIDSNEKTING. 15 IKKEVOLDLIG INTERVENSJON 17 SABOTASJE 20 REKRUTTERINGSBAS FOR MOTSTANDSGRUPPER 21 FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET 2 2 RÅDMANNSKONTORET, KEMNERKONTORET OG KOMMUNEREVISJONEN 23 ADMINISTRASJONSUTVALGET 23 ARBEIDERVERNNEMND 24 BARNEVERNSNEMND ^ 24 BOLIGRÅD (HUSNEMND) "" 24 BRANNSTYRET 25 BYGNINGSRÅD 25 DYREVERNSNEMND 25 EDRUSKAPSNEMND 25 NEMND FOR ELDREOMSORG 25 ELVERKSTYRE 25 FINANSUTVALG 26 FORBRUKERNEMND 26 FORLIKSRÅDET 26 FRILUFTSNEMND 27 GENERALPLANUTVALG ^ 2 7 STYRET FOR HALDEN KOMMUNALE* IDRETTSANLEGG 27 HALDEN KOMMUNALE PENSJONSKASSES STYRE 27 HAVNESTYRET 28 HEIMEVERNSNEMND. 28 HELSESTYRET (HELSERÅD) 28 INNLANDSFISKENEMND 28 KOMMUNENS SKOGER 29 KULTURSTYRET 29 LAKSESTYRET 30 LANDBRUKSNEMND 30 LIGNINGSNEMND 30 LIKESTILLINGSUTVALGET 30

3 MAKO FERIEHJEMS STYRE 30 NAVNEKOMITEEN 30 PRISNEMNDA (DET ALMINNELIGE UTVALG) 30 SKOGBRANNVERN - RODESJEF OG RODEMESTRE 31 SIVILFORSVARSNEMND _ 31 TOMTEUTVALGET ; 31 TORGUTVALGET ' 31 TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET 31 SKATTETAKSTNEMNd 31 SKATTEUTVALG 31 HALDEN SKOLESTYRE 31 VALGKOMITE 32 VILTNEMND 3 2 SKATTETAKSTNEMND 3 2 SOCIALSTYRET 32 TEKNISK UTVALG 3 2 HELSEVERN 32 SOSIALKONTORET 33 EVA HJELPE- OG KRISESENTER 35 FAMILIERÅDGIVNINGSKONTORET 35 SKOLESTYREKONTORET 35 TEKNISK ETAT 36 PARK- OG IDRETTSVESENET + FRILUFTSLIV 37 MERKANTIL AVDELING 37 BRANN- OG FEIERVESENET 37 NYANLEGG, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSAVDELING 37 BYGNINGSAVDELING 37 PLANAVDELING 38 PROSJEKTERINGSAVDELING 38 GENERALPLANUTVALGET -38 OPPMÅLNINGSMYNDIGHETEN ^ 39 HALDEN HAVNEVESEN 39 BOLIG OG BOSTOTTEKONTORET 40 HALDEN ELVERK 40 KULTUR 41 BIBLIOTEKER 42 STATLIGE ETATER 43 LANDBRUKSKONTORET, 43 ARBEIDSTILSYNET " 43 LIGNINGSKONTOR OG FOLKEREGISTER 43 HALDEN POLITIKAMMER 43 IDD OG BERG LENSMANNSKONTOR 44 SORENSKRIVEREN 44 HALDEN POSTKONTOR " 44 SARPSBORG TELEOMRÅDE 44 KIRKER 45 HALDEN PRESTEGJELD 45 KIRKEVERGEN I HALDEN 45 ANDRE KIRKER 46

4 TOLLVESENET 46 PRIVAT NfiRINGSLIV 46 ADVOKATER 46 AKKUMULATORER 47 ANTENNESERVjICE 47 APOTEK 47 ARBEIDSKLSR 47 ARKITEKTER : 47 AVFALLSFORRETNINGER 47 BAKERIER 48 BANKER 48 BATTERIER 48 BEGRAVELSESBYRÅER 48 BENSINSTASJONER 49 BILER/BILDELER 49 BLIKKENSLAGERE 49 BOK- OG PAPIRHANDLERE 49 BRANNSLUKNINGSMATERIELL 49 BRENSELSFORRETNINGER 49 BRYGGERIER 49 BYGG- OG TØMMERMESTERE 50 BYGNINGSARTIKLER 50 BÅTER/BÅTMOTORER 50 DAGLIGVARER 50 DATAMASKINER 50 DYKKERE 51 DYRLEGER 51 ELEKTRISKE ARTIKLER/INSTALLATORER 51 FISK/FISKEPRODUKTER 51 SETTEVIRKSOMHET PÅ TANNLEGEKONTOR (ILL.) 51B FOR OG GJODNINGSSTOFFER ' 52 FOTOGRAFER 52 FOTOSETTERIER 52 FYRINGSOLJE - 52 FYRINGSSERVICE 52 GARTNERIER 52 GLASSMESTERE 52 HAGEREDSKAP 5 3 HOTELLER/MOTELLER 53 HYDRAULIKK 53 JERN/STÅL 53 KJEMIKALIER 53 KJOLE- OG FRYSEANLEGG - '53 KONFEKSJONSFABRIKKER 54 KONTORMASKINER 54 LANDBRUKSMASKINER 54 LEGER 54 MEK. VERKSTEDER 54 MOTORSAGER 55 MURERE 55 MflLLER 55 OFFSETTRYKKERIER 55 OPTIKERE 55 OVNER,PEISER OG KAMINER 55 PAPIR ENGROSS 56 PLANTESKOLER 56 PLASTINDUSTRI 56

5 IV PUKKVERK 56 RADIO OG TV. 56 REDNINGSTJENESTE 56 REGNSKAPSKONTORER 5 7 RENGJØRINGSBYRÅER 5 7 RØRLEGGERE. 5 7 SAGBRUK! 5 7 SKOFABRIKKER/SKOFORRETNINGER 5 7 SVEISEVERKSTED 57 SPRENGNINGSARBEIDER ' 58 SYKKELFORRETNINGER 58 SYMASKINER 58 TAKTEKKING 58 TRANSPORT 58 URMAKERE 60 VASKERIER 60 VENTILASJON 60 VERKTØY 60 VERNEUTSTYR 60 VEVER OG UTSTYR 61 VÅPEN 61 LUXUSARTIKLER 61 FAGFORENINGER 62 KOMMUNIKASJON 64 MASSEKOMMUNIKASJON 64 RADIO 64 POSTEN 6 5 TELEFONNETTET 65 VEGGAVISER 65 FOLKEMØTER,. 67 KULURARRANGEMENT 67 SYMBOLBRUK 67 INTERNT SAMBAND 69 PERMANENT SAMBAND - NØDSAMBAND 69 RADIO 69 FELTTELEFON 69 ORDONNANSEN 70 HVA SKAL JEG VELGE? C 70. KARTLEGGING AV KOMMUNEN 71 "RISIKOOMRÅDER" 73 REDNINGSSTYRKENE 74 LANDBRUK 7 6 PRODUKTIVE AREALER 76 ARBEIDSKRAFT 77 TREKKRAFT, MASKINER OG RESERVEDELER 78 DRIVSTOFF, SMØREMIDLER OG BRENSEL 78 ELEKTRISITET 79 PLANTEVERNMIDLER 79 GJØDSEL 80 SÅKORN OG FRØ 80 DYREFOR 80

6 VANN 80 BSR, FRUKT OG GRØNNSAKER 81 ANIMALIEPRODUKSJON 81 FISKE 82 BEARBEIDING; 82 MEIERIPRODUKTER 83 OLJE- OG FETTINDUSTRI 83 MØLLER 83 SUKKERINDUSTRI 83 LANDBRUKSKONTORET 84 HVA SKAL MOTSTANDSGRUPPENE GJØRE VED EN OKKUPASJON? 85 BILAG IA: BRUK AV RADIO, FELTTELEFON OG ORDONNANS 9 3 BILAG IB: TYPISK RADIOANLEGG 99 BILAG 1C: BETJENINGSORGANER PÅ BRD FM BILAG ID: KONTROLLPANEL PÅ BRD FM BILAG 1E: PRINSIPP FOR FELTTELEFON 102 BILAG 2A: KART OVER ØSTFOLD 103 BILAG 2B: KART OVER DELER AV HALDEN 104 BILAG 2C: EKSEMPEL PÅ ORIENTERINGSKART 105 BILAG 3: NEI TIL STEMMESEDDEL (KONSENSUS) 106 BILAG 4A: GLIMT FRA HALDEN UNDER 2. VERDENSKRIG 107 BILAG 4B: DEN TYSKE MAKTOVERTAGELSE I HALDEN 15. APRIL BILAG 5: ORIENTERING FRA SIVILFORSVARET OG KRIGSUTFLYTTINGSPLAN 109 BILAG 6: UTTALELSE FRA FMKs AU ANG SABOTAGE 111 BILAG 7: DEBATT ANG. FOLKERETTEN,. 112 LITTERATURLISTE I IS"

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark

Interkommunalt Arkiv Finnmark Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr. 04.10.2001 1 - Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok 18.03.1946-09.02.1948 1.3 A 2 Møtebok 09.02.1948-30.07.1951

Detaljer

ARKIV: EN KILDE TIL KUNNSKAP

ARKIV: EN KILDE TIL KUNNSKAP 2#2008 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963 Arkivkatalog Tromsø bykommune 1794-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

FORVALTNING AV KOMMUNALE TJENESTEBYGG HOS RÅDMANNEN ELLER I EIENDOMSFORETAK?

FORVALTNING AV KOMMUNALE TJENESTEBYGG HOS RÅDMANNEN ELLER I EIENDOMSFORETAK? FORVALTNING AV KOMMUNALE TJENESTEBYGG HOS RÅDMANNEN ELLER I EIENDOMSFORETAK? NOTAT UTARBEIDET FOR ALTA KOMMUNE Innhold FORORD...3 1. KOMMUNEN SOM EIER, BRUKER OG FORVALTER...4 2. DAGENS ORGANISERING AV

Detaljer

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog Arkivkatalog Kvænangen kommune 1925-1980 Foreløpig katalog INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV OMORGANISERING 2003

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV OMORGANISERING 2003 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2003000203 Arkivkode.: 036 Arkiv sakid.: 2003000048 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 028/03 FORMANNSKAP

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

q,dt te, OD BO... 4e.,E,rs 3 265-475 tt tt 525-725 tt tt 4 kio L. t 4vovv-(.44., 5 775-975 tt It 1025-1460 1550-1950 9 2550-2950 tt It 3050-4900

q,dt te, OD BO... 4e.,E,rs 3 265-475 tt tt 525-725 tt tt 4 kio L. t 4vovv-(.44., 5 775-975 tt It 1025-1460 1550-1950 9 2550-2950 tt It 3050-4900 OD BO................51PE- tçcs 5E-Tr FoR MA-5JoN t\--ode (69/C 1-z. Ft1L4E.. 4e.,E,rs 44usšR-1444 q,dt te, c,-1)4a, 0 Spredt bebyggelse eller by Forstad 2 Stasjonsby eller D/S-anløpssted 3 Industristed

Detaljer

Spørreundersøkelse om servicekontor/-torg og forholdet til NAV

Spørreundersøkelse om servicekontor/-torg og forholdet til NAV Spørreundersøkelse om servicekontor/-torg og forholdet til NAV Forum for offentlige servicekontor, mai 2007 Forord Forum for offentlige servicekontor (FOSK) gjennomførte en spørreundersøkelse i alle kommuner

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser STOKKE KOMMUNE 1

Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser STOKKE KOMMUNE 1 Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser 1 11.500 innbyggere 118 km2 1837 2 Hof Sande Svelvik Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme 3 Fem faser:

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1977 1992 (1963 1998)

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1977 1992 (1963 1998) ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1977 1992 (1963 1998) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2015 2 Innhald INNLEIING...7 SENTRALADMINISTRASJON...8 011 EIDFJORD VALSTYRE...8 Aab Møtebøker, valstyre...8 Ab

Detaljer

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal Kommuneinfo n Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011 Hallingdal Vurderer du salg/kjøp av eiendom? Ta kontakt. Tlf. 32 07 29 00 hallingdal@ringeiendom.no Informasjonsguide for Nes kommune Kart Nes

Detaljer

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner.

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner. SNILLFJORD KOMMUNE KRISEPLAN En plan for den kommunale ledelse og kommunens Kriseteam Definisjon av krise : Ulykker og andre påkjenninger som i art og omfang går ut over det som regnes som normalrisiko

Detaljer

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. ORGANISASJONSAVDELINGEN

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. ORGANISASJONSAVDELINGEN Hole kommune Gjelder fra oktober 2000. Kontoradresse: Hole herredshus Pb 14, 3529 Røyse. Ekspedisjonstid: Alle hverdager: Kl. 08.00-15.30. I juli : Kl. 09.00-15.00. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11

Detaljer

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. Sentralbord/Publikumskontor har begrenset ekspedisjonstid i juli: Kl. 09.00-15.00.

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. Sentralbord/Publikumskontor har begrenset ekspedisjonstid i juli: Kl. 09.00-15.00. Hole kommune Gjelder fra august 1999. Kontoradresse: Hole herredshus, Pb 14, 3529 Røyse. Ekspedisjonstid: Kl. 08.00-15.30 alle hverdager. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. Sentralbord/Publikumskontor

Detaljer

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Besøkende 2011: + ca 1200 besøkende på hverdager i snitt + 3-500 besøkende i helgene i snitt + Av ca 360 000 besøk, var 40% av dem nye besøk + Det var ca

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LEBESBY KOMMUNE - 2012

ORGANISASJONSPLAN LEBESBY KOMMUNE - 2012 ORGANISASJONSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE - 2012 Vedtatt i Kommunestyre - arkivsak 12/289 PSSAK./ 12 ORGANISASJONSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Forord Organisasjonsplan for Lebesby kommune er utarbeidet i tråd

Detaljer

i etterkrigstida HILMAR EGELI Foto: Bate boligbyggelag

i etterkrigstida HILMAR EGELI Foto: Bate boligbyggelag Boligkontorets rolle i boligpolitikken i etterkrigstida HILMAR EGELI 90 Foto: Bate boligbyggelag Innledning hodet, samt forsøke å etablere en nødhjelp Jeg starter min artikkel med å vise portretter for

Detaljer