Medlemsavis Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsavis Nr 1 2009"

Transkript

1 Medlemsavis Nr Fra skeptiker til optimist Ansetter ny rådgiver og prosjektleder Priser og tjenester Årsmøte 4. Mars Økologiske kurs

2 Lederen Da er vi i gang i vår nye organisasjon Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (forkortet NLR Østafjells). Vi ansatte har siden sammenslutningen var et faktum 16. oktober 2008 hatt mange aktiviteter og oppgaver for å få satt ting i system. Vi har selvsagt ikke fått satt organisasjonen riktig ennå, men vi har fått på plass mange interne løsninger og rutiner slik at ansatte i NLR Østafjells nå begynner å fungere som en enhet og til beste for deg som medlem. De ansatte samlingene vi har hatt viser at vi har ansatte som er positive, engasjerte og genuint interessert i at NLR Østafjells skal lykkes i å bli en bra arbeidsplass og utvikle gode rådgivingstjenester til deg som medlem. Den 8. og 9. Januar hadde vi vårt første styremøte. For meg som daglig leder var det med spenning at jeg møtte til dette todagers styremøtet. Selvsagt var jeg spent på hva styret ville vektlegge og legge av føringer for oss ansatte og meg som daglig leder. Vi behandlet flere viktige saker som budsjett, medlemskontingent, prisnivå, tjenestetilbud, ansettelser og strategi. Styret viste stor omtanke for hele regionen i alle sine beslutninger. Jeg som daglig leder opplevde at vi her har et engasjert og ansvarsfullt styre som vil det beste for NLR Østafjells og medlemmene. Vi gjør nå i løpet av våren tre nye ansettelser. Det at styret var så udelt positive og så behovet og mulighetene med disse nye ansettelsene viser at styret også har evne til å iverksette sin helhetsforståelse og ord i handling. Det er klart at dette setter krav til økt inntjening og økonomisk kontroll i NLR Østafjells, men vi så det som uaktuelt å ikke gjøre disse ansettelsene ut fra de behov vi kjenner til hos dere som medlemmer. INNHOLD 2 Lederen 3 Fra skeptiker til optimist 3 Organisasjons og administrasjonsleder 3 Ansettelse av ny rådgiver korn og engfrø 4 Ansettelse av prosjektleder 4 Ringerunde 4 Betraktninger rundt økonomisituasjonen 5 Medlemskontingent 5 Tjenester og priser 6 Årsmøte i NLR Østafjells 6 Ny hjemmeside 6 Intensivkurs i økologisk planteproduksjon 7 Ansatte 8 Kurs i økologisk korndyrking 8 Kurs i økologisk fruktproduksjon Vi ansatte har på kort tid klart å viske ut de gamle forsøksring grensene. Vi ser nå på hele regionen som vårt arbeidsområde. Det håper jeg også at dere som medlemmer så raskt som mulig vil gjøre. Straks dere klarer å se over de gamle grensene og bruke alle ansatte i NLR Østafjells vil dere oppleve at NLR Østafjells sitter på kompetanse på mange områder dere vil finne interessante. Vi har nå ansatte med erfaring og kompetanse innen bl.a. næringsutvikling, utmark, driftsplanlegging, økonomisk planlegging, plantekultur m.m. Til slutt vil jeg utfordre dere som medlemmer. Det er ikke bare fordi dere er medlemmer, men også fordi dere faktisk er medeiere i denne organisasjonen. Derfor vil jeg at dere aktivt skal bidra til en positiv utvikling av NLR Østafjells. Vi vil sette stor pris på tilbakemeldinger fra dere. Det være seg på områder dere mener vi gjør en god jobb, men også på områder dere mener vi kan bli bedre. Det å få tilbakemeldinger på områder vi kan bli bedre på er veldig viktig, for det er slike tilbakemeldinger som setter oss i stand til å rette på avvik og i neste omgang gi deg bedre rådgivingstjenester. 2

3 Fra skeptiker til optimist Nils Olav Bjerva, produsent av korn, engfrø og storfe i Helgen i Telemark Til det første styremøtet møtte jeg som varamann. I en travel hverdag kan det være vanskelig å avsette tid på kort varsel, men nå i ettertid er jeg glad for at jeg ble med. Flere av oss i korn og engfrømiljøet i Telemark var i utgangspunktet svært skeptiske til sammenslåingen. Det er derimot mange av oss i korn og engfrømiljøet som nå i ettertid er glad for at styret i Forsøksringen Telemark stod i mot og fikk med Forsøksringen Telemark. Jeg skriver dette for jeg vil formidle til dere andre medlemmer min opplevelse av styremøtet. Det var en opplevelse av VI-holdning i styret og et brennende ønske om å få dette til og dra i samme retning. Jeg opplever at vi nå har alle muligheter til å bygge en mer robust rådgivingsorganisasjon som setter bonden i fokus. En forutsetning for at vi skal klare det er at de ansatte krummer ryggen og at medlemmene stiller opp samlet om organisasjonen og tar i et tak på sin måte. NLR Østafjells vil for oss medlemmer bli et sted vi kan få et mye bredere og variert tilbud enn tidligere. Jeg ble overrasket av den høye og varierte kompetansen de ansatte har. Vi som eiere har nå muligheten til å påvirke utviklingen av NLR Østafjells i en positiv retning hvor vi som bønder kan hente rådgiving på alle områder innen plantekultur, næringsutvikling, utmarksnæring, økonomisk rådgiving, byggteknisk rådgiving m.m. Organisasjons- og administrasjonsleder Erik Hørlück Berg fra Åmot i Buskerud er ansatt som organisasjonsog administrasjonsleder. Før Erik fikk tilbud om stillingen av daglig leder ble en av de andre ansatte forespurt om en stilling som økonomi- og administrasjonsmedarbeider men takket dessverre nei. Erik sin stilling har vært styrebehandlet uten at Erik har vært til stede. Styret støttet Erik sin tiltredelse og mener at dette vil kunne tilføre NLR Østafjells viktig økonomisk kompetanse. Flere av dere kjenner Erik som leder av interimstyret for sammenslutningsprosessen av NLR Østafjells og nå som styreleder i NLR Østafjells. Erik er en aktiv og engasjert person, som i tillegg til å være bonde med storfeproduksjon er styreleder i Buskerud bondelag og aktiv i lokalpolitikken i Modum. Erik har utdanning som landbruksøkonom fra Telemark Distriktshøgskole i Bø, han har driftsledelse i mjølkeproduksjon og 15 års erfaring som økonomisk veileder på regnskapskontor. Erik tar med seg inn i NLR Østafjells en betydelig økonomisk kompetanse. NLR Østafjells vil med Erik sin kompetanse raskt kunne tilby økonomisk rådgiving. Erik vil også bli sentral i utvikling av byggteknisk rådgiving i NLR Østafjells. Ansettelse av rådgiver korn og engfrø Etter at tidligere rådgiver på korn og engfrø Asle Michael Fremgård sluttet som rådgiver og gikk over til å være daglig leder i NLR Østafjells oppstod det et behov for rekruttering av rådgiver på korn og engfrø. NLR Østafjells vil nå lyse ut en stilling som rådgiver på korn og 3

4 engfrø med kontorsted i Telemark, men fortrinnsvis på Gvarv. Det er en ambisjon å ha ny rådgiver på plass før årets vekstsesong. Her vil vi oppfordre medlemmene som leser dette å gi daglig leder et hint om aktuelle kandidater eventuelt oppfordre aktuelle kandidater til å søke når stillingen utlyses. Ansettelse av treårig prosjektlederstilling Vårt kontor i Gol har i dag en rådgiver, Aslak Botten, i 100 % stilling. Dette kontoret har i dag en oppgaveportefølje til mer enn en 100% stilling. I tillegg skal kontoret utføre prosjektledeoppgaver i prosjektene storfekjøtt og melk i Buskerud og forprosjekt i kvalitetsmat fra fjellregionen. Det må regnes med et oppfølgingsprosjekt på det siste forprosjektet. Kontoret vil også kunne få oppgaver i Statens Vegvesen sitt prosjekt om fri sikt langs riksvei 7. I tillegg til dette prosjektet vil det arbeides med andre prosjekter som er rettet mot kulturlandskap og kulturlandskapspleie. Ringerunde I løpet av kort tid vil du som medlem motta en telefon fra en av de ansatte i NLR Østafjells. Vi ønsker med den korte samtalen å komme i direkte kontakt med deg som medlem for bl.a. å få tilbakemeldinger fra deg. Vi vil også spørre deg om de opplysningene vi har om deg som medlem er riktige. På den måten får vi også oppdatert medlemsregisteret. Det er viktig for oss slik at vi er sikre på at fag informasjonen vi sender ut kommer frem til deg. Vi har en mistanke om at vi har noen mangler i kontaktinformasjonen i medlemsregisteret vårt. Det er også viktig for oss å sikre at medlemsopplysningen er riktig fordi vi når skifter medlemsregister. Betraktninger rundt økonomisituasjonen NLR Østafjells vil komme til å ha en trang økonomi og liten egenkapital. Jeg har overfor ansatte og styret sagt at NLR Østafjells skal ha som mål å bygge en egenkapital lik ett års omsetning. Styret var enig i denne målsetningen. Det er viktig å understreke at bakgrunnen for målsetningen er ikke å gjøre NLR Østafjells til en kapitalvirksomhet, men å; 1. øke midler til kompetanseheving til de ansatte for å sette de i stand til å gi deg som medlem enda bedre faglig råd og, 2. sikre en god likviditet som gjør NLR Østafjells til en interessant og god arbeidsplass slik at vi er konkurransedyktige i arbeidsmarkedet uten å være lønnsledende og til enhver tid ha de best kvalifiserte rådgiverne. Jeg følte behov for å belyse dette overfor dere som medlemmer og medeiere da vi i år gjør et prishopp på våre tjenester samtidig som vi utvider vårt tjenestetilbud. Rådgivingstjenestene i landbruket og da spesielt i forsøksringsystemet har tradisjonelt vært lavt priset. Selv etter prisøkningen vil vi fortsatt være rimelige om vi sammenligner oss med andre rådgivingsorganisasjoner. 4

5 Medlemskontingent Medlemskontingenten er delt opp i en grunnkontingent og en produksjonskontingent, og det vil ikke lenger være noen arealbasert kontingent. Medlemskontingenten skal vedtas av Årsmøtet og prisene under må derfor ses på som et forslag fra styret til årsmøtet. Grunnkontingent Kr 750,- Produksjonskontingent: Grovfor Kr 450,- Korn og engfrø Kr 750,- Frukt og bær Kr 2200,- Grønnsaker Kr 2200,- Potet Kr 1100,- Grunnkontingenten pluss produksjonskontingent vil utgjøre medlemskontingenten. Ønsker du å være medlem i flere produksjonskontingenter vil da summen av en grunnkontingent og de produksjonskontingentene du har valgt utgjøre medlemskontingenten. Produksjonskontingenten vil inneholde medlemsavis, varsel og råd på epost (planteepost), markdager, telefonrådgiving og tjenester til medlemspris. Grunnkontingenten kan betales for seg uten at en betaler produksjonskontingent. Grunnkontingenten vil inkludere medlemsavis. Faktura med medlemskontingent vil sendes ut etter årsmøtet. Tjenester og priser NLR Østafjells har, som et resultat av sammenslåingen, ansatte med mye forskjellig kompetanse. De ansatte i NLR Østafjells vil altså kunne tilby deg som medlem en rekke nye råd og tjenester. Vi vil nå være i stand til å svare på flere spørsmål enn før så ta kontakt så skal nok vi klare å hjelpe deg eller sette deg i kontakt med andre som kan. Tjenester og priser i 2009 De nye prisene er gjeldene fra 1. mars Produkt Pris Gjødselplan Første time kr 600,- og påfølgende timer kr 450,- Gjennomgang av KSL Første time kr 600,- og påfølgende timer kr 450,- Konsulenttjeneste miljøplan Første time kr 600,- og påfølgende timer kr 450,- Gårdsbesøk Første time kr 600,- og påfølgende timer kr 450,- Jordprøvetaking Første time kr 600,- og påfølgende timer kr 450,- Høsteprognoser Første time kr 600,- og påfølgende timer kr 450,- Økonomisk veiledning Første time kr 750,- og påfølgende timer kr 600,- Andre timebaserte tjenester Første time kr 600,- og påfølgende timer kr 450,- Rådgivingsgruppe korn Kr 1000,- pr sesong Rådgivingsgruppe engfrø Kr 1000,- pr sesong Rådgivingsgruppe potet Kr 1500,- pr sesong Rådgivingsgruppe bær Kr 2000,- pr sesong Planteplan frukt Kr 2000,- pr plan Foredrag inntil tre kvarter i egen region Kr 2000,- Foredrag utenfor egen region Kr 2000,- + kr 690,- pr time 5

6 Ikke medlemmer har også full tilgang til kjøpe tjenester, rådgiving, delta på kurs og markdager fra NLR Østafjells, men da tilkommer et tillegg på 50% på oppgitte priser. Det er ikke alle de gamle forsøksringene som hadde tilbud om rådgivingsgrupper (også kalt intensivgrupper). Fra og med vekstsesongen 2009 vil alle medlemmene i NLR Østafjells få tilbud om å delta på rådgivingsgrupper. For at det skal bli noen rådgivingsgruppe i ditt område må det være min 10 betalende medlemmer. Rådgivingsgruppen vil ha 4 5 samlinger i vekstsesongen. NB! - Du/dere kan allerede nå ta kontakt med NLR Østafjells og melde dere på en rådgivingsgruppe. Rabattordning Vi innfører en tidligbestillingsrabatt på 10 % for timebaserte tjenester som bestilles i god tid. Årsmøtet blir 4. Mars. Årsmøte i NLR Østafjells Medlemmene kan komme med innspill til saker dere ønsker skal bli tatt opp. I vedtektene står det at saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 31. Januar. Pga av sammenslåingsprosessen vil denne fristen i år forlenges. Fristen for innsending av saker til styret er i år 6. februar. Ny hjemmeside NLR Østafjells har fått ny hjemmeside. Adressen er Vi har ambisjon om at dette skal være en aktiv side hvor du som medlem kan hente informasjon om både fag og aktiviteter i NLR Østafjells. Intensivkurs i økologisk planteproduksjon Sted: Tidl. Buskerud landbruksskole, Åmot i Buskerud (kantina) Tid torsdag 12. Februar kl Tema: Regelverk, økonomi, ugraskontroll, næringshusholdning, vekstskifte, arts- og sortsvalg etc. Har du lyst til å legge om drifta til økologisk, men føler deg litt grønn? Kom på intensivkurs! Kurset er ment som et tilbud til nybegynnere i økologisk drift og til dem som vurderer omlegging. Det kan også gjennomføres som forkurs til 4 kvelders kurset i økologisk korndyrking i Kursleder er Silja Valand fra NLR Østafjells. Pris: Kr 300,- Påmelding til eller (gjerne SMS) innen mandag 9. Februar. 6

7 Ansatte i NLR Østafjells Silja Valand Rådgiver økologiskk kornproduksjon Tlf: Knut Volland Rådgiver grovfôr Tlf: Stanislav Strbac Thomas Holz Rådgiver bær og potet Rådgiver økologisk Tlf: grønnsaksproduksjon Tlf: Aslak Botten Rådgiver grovfôr Tlf: Stein Kise Teknikker Tlf: Tone Gislerud Rådgiver frukt Tlf: Arild S. Midtbøen Assistent Tlf: Asle Michael Fremgård Daglig leder Tlf: Olav Traaen Rådgiver utvikling Tlf: Silje Ljøterud Utmarkskonsulent Tlf: Mari Hage Landsverk Rådgiver korn og grovfôr Tlf: Ellen Volhovd Teknikker Tlf: Lars Olav Breivik Rådgiver korn Tlf: Johan Warlo Rådgiver grovfôr Tlf: Anders Øren Teknikker Tlf: Bjørn Solum Teknikker Tlf: Arnulf Rein Prosjektleder Tlf: Magne Heddan Rådgiver økologisk Tlf: Erik Hørlück Berg Org- og adm. leder Tlf:

8 Utgiver: Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Telefon.: Mail: Org. Nr.: MVA Returadresse: Buskerudveien, 3340 Åmot Opplag: ca 1750 Kurs i økologisk korndyrking Sted: Tidl. Buskerud landbruksskole, Åmot i Buskerud (kantina) Tid: kl Datoer og tema: 18.02: Ny viten om jord, jordkultur, jordbiologi Hovedinnleder Øystein Haugerud, FMLA Buskerud. Øystein har gjennomført et intensivstudium om jordbiologi i Australia og vil fortelle om dette. Oppholdet ga blant annet ny inspirasjon og innsikt i metoder brukt for å øke mikrofloraen i jorda. Dette vil bli prøvd ut forsøk til sommeren : Nye forskningsresultater om rotugras og ugrasharving Lars Olav Brandsæther, Bioforsk Plantehelse. Brandsæther har de siste årene arbeidet mye med ugras i økologisk drift og har nettopp ferdigstillet boken Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 3: Korn : Økonomi og samarbeid Hvordan optimalisere økonomien i økologisk drift? Hvordan samarbeide slik at begge parter oppnår fordeler av samarbeidet? Hovedinnleder Silja Valand, NLR Østafjells 18.03: Praktiske erfaringer Dette blir en kveld med utveksling av praktiske erfaringer med hensyn på økologisk drift. 2-3 bønder vil på forhånd bli utfordret til å innlede. Det blir blant annet fokusert på nye vekster som har gode økonomiske muligheter. ALLE medlemmer er hjertelig velkomne. Dette blir et kurs både for erfarne og nybegynnere (det arrangeres også et intensivkurs/forkurs for nybegynnere ). Det serveres kveldmat og kaffe. Påmelding til eller (gjerne SMS) innen torsdag 12. Februar. Vennligst meld om du deltar på hele eller deler av kurset. Pris: Hele kurset: kr 700, pr kveld kr 300 (hvis du bare ønsker å delta på 1-2 kvelder) Kurs i økologisk fruktproduksjon Sted: Foss gård, Lier Tid: 20. februar, kl Tema for kurset er plantesystem, plantenæring, ugraskontroll og beskjæring. Marc Trapman vil forelese. Kurset foregår både inne og ute. Kurset er åpent for alle og er gratis. Kurset er å anbefale selv om du ikke driver økologisk fruktproduksjon. Påmeldingsfrist 16. Februar til Tone Gislerud, mobil

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke 1. mai 2012 21 ansatte på åtte faste kontor Kontorsteder Brekstad,

Detaljer

ww26y John Johnsen Håper jeg har sendt til riktig e-postadresse? Med vennlig hilsen Her har du vår søknad som vi da fremmer igjen.

ww26y John Johnsen Håper jeg har sendt til riktig e-postadresse? Med vennlig hilsen Her har du vår søknad som vi da fremmer igjen. John Johnsen Fra: Karl-Otto Mauland Sendt: 27. september 2010 09:42 Til: VFK-FADM Stab Service Dok Emne: VS: Søknad om kompetansemidler i landbruket Vedlegg: Søkand om kompetansemidler.doc Vedlegget skal

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Vårt tilbud til deg! Østafjells. Produktkatalog vår 2012

Vårt tilbud til deg! Østafjells. Produktkatalog vår 2012 Vårt tilbud til deg! Produktkatalog vår 2012 For deg som driver jord side 4-5 For deg som driver økologisk side 6-7 For deg som skal selge eller kjøpe gård side 8-9 For deg som dyrker, korn, potet eller

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket, basert på: Forskning, lokale forsøk og kunnskapsutveksling

Detaljer

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells,

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, Økonomi i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, www.nlrø.no silja.valand@lr.no, 900 89 399 God økologi = God økonomi Foto: Reidun Pommersche, Bioforsk Økonomi Binder seg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på:

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på: Nytt fra Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Av Fagsjef Erik Hørluck Berg, NLRØ Kontakt oss på: Nr 4-2013 Telefon: 952 86 000

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Avtale om sammenslutning av. NLR Namdal, NLR Sør-Trøndelag og Oppdal landbruksrådgivning

Avtale om sammenslutning av. NLR Namdal, NLR Sør-Trøndelag og Oppdal landbruksrådgivning Avtale om sammenslutning av NLR Namdal, NLR Sør-Trøndelag og Oppdal landbruksrådgivning Denne avtalen er inngått mellom disse tre selvstendige enhetene i Norsk Landbruksrådgiving: Navn, adresse Forretn.kommune

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk

Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk dyrkning, tankevekkende utfordringer Thomas Holz, Foregangsfylke prosjektet økologisk grønnsaksproduksjon i Vestfold g p j rådgiver i NLR Østafjells Vestfold - Foregangsfylke

Detaljer

Velkommen til Mære KURSKATALOG

Velkommen til Mære KURSKATALOG HVERT ÅR DELTAR OVER 1000 PERSONER PÅ ULIKE KURS I REGI AV MÆRE. HER HAR VI TRIVELIGE KURSLOKALER OG ET KJØKKEN SOM SERVERER SPENNENDE MAT MED GODE RÅVARER FRA MIDT-NORGE. Velkommen til Mære KURSKATALOG

Detaljer

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse Frønytt 1-2015 18/02-15 Innhold: Frøavlskonferanse 11.mars - meld deg på Ny avtale mellom Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag Benytt www.froavlerlaget.no Til alle frøavlere Nytt år og nye muligheter,

Detaljer

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver 1 Medlemsorganisasjon med omlag 1550 medlemmer, bønder i Hordaland Styret vert valt på årsmøtet 12 medarbeidarar i dag

Detaljer

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal:

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Hvem er vi? Norsk Landbruksrådgiving Namdal har 12 ansatte som er lokalisert i Grong, Høylandet og Overhalla. Vår kompetanse er innenfor landbruk og økonomi.

Detaljer

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Kollegaforum 2015 - Lampeland Bjørnar Bjelland Grønn Næringskompetanse Hvem er Bjørnar og? Prosjektledelse, fasilitering, søknader, prosjektadministrasjon, gjennomføre..

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET. Utval: Dato: Tidspunkt: 12:30

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET. Utval: Dato: Tidspunkt: 12:30 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: FORMANNSKAPET Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 12:30 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter på telefon

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nordland. Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS

Norsk Landbruksrådgiving Nordland. Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS Norsk Landbruksrådgiving Nordland Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS NLR Nordland Uavhengig Dekker hele Nordland fylke og fire kommuner i Troms Ca 1800 medlemmer

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Februar 2011 Innhold 1) Medlemsinfo 2) Bli medlem i CISV 3) Nytt medlemsregister 4) Ledige plasser i sommer 5) Helgeleir 10+ 6) Helgeleir 13+ 7) NJC på Mjølfjell i påsken 8) Pre-camp

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Avtale om sammenslutning av. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag.

Avtale om sammenslutning av. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Avtale om sammenslutning av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Denne avtalen er inngått mellom disse to selvstendige enhetene i Norsk Landbruksrådgiving:

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra 1. Samarbeidsformer, forholdet mellom daglige ledere og fagkoordinatorer 2. Landbrukets HS Nasjonalt samarbeidsforum for HS i landbruket

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon Einar Strand Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Mandatet Det nedsettes en ekspertgruppe som skal gi Statsråden anbefalinger om hvilke tiltak som

Detaljer

Produktkatalog 2015. Vårt tilbud til deg! Norsk Østafjells Landbruksrådgiving

Produktkatalog 2015. Vårt tilbud til deg! Norsk Østafjells Landbruksrådgiving Produktkatalog 2015 Vårt tilbud til deg! Norsk Østafjells Landbruksrådgiving SPIRE Vårt tilbud til deg! Thermoseed behandlet såkorn Verdens reneste! Katalogen du sitter og leser i nå, skal gi deg et innblikk

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

Tiltak mot fremmede arter langs vei i Ørland og Bjugn og Agdenes. Siv Nilsen NLR Sør-Trøndelag

Tiltak mot fremmede arter langs vei i Ørland og Bjugn og Agdenes. Siv Nilsen NLR Sør-Trøndelag Tiltak mot fremmede arter langs vei i Ørland og Bjugn og Agdenes Siv Nilsen NLR Sør-Trøndelag Fagområder Jord- og plantekultur: - grovfôr, korn, potet, hagebruk Økologisk drift Miljø- og kulturlandskapstiltak

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Økt fokus på matproduksjon Fagdag Skjetlein Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag Bondelag

Økt fokus på matproduksjon Fagdag Skjetlein Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag Bondelag Økt fokus på matproduksjon Fagdag Skjetlein 29.10.13 Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag Bondelag Øke matproduksjonen Landbruksmeldinga si målsetting er å øke matproduksjonen med 1% de neste 20 årene

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

TEMA: ANDELSLANDBRUK. «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd

TEMA: ANDELSLANDBRUK. «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd TEMA: ANDELSLANDBRUK «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd Hva er andelslandbruk? Andelslandbruk Partnerskap mellom gårdbruker/produsent og forbruker/kunde. Forbruker

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Nytt fra. Nr Kontakt oss på: Telefon: SMS: Hjemmeside:

Nytt fra. Nr Kontakt oss på: Telefon: SMS: Hjemmeside: Nytt fra Innhold: Sammenslutningsforhandlinger Lån eller leasing Jordprøver/gjødselplan Fagmøter korn Er det håp for låven din? Fagdag for kornprodusenter Kornkurs Kurs i produksjon av høy og høyensilage.

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Vefsna Forsøksring. Innhold: Fôr ønskes kjøpt Arrangementer i løpet av våren og sommeren

Vefsna Forsøksring. Innhold: Fôr ønskes kjøpt Arrangementer i løpet av våren og sommeren Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 2/2009 April ******************************************************** Innhold: Innkalling til stiftelsesmøte Helgeland Landbruksrådgivning 30.04.09 Referat fra ekstraordinært

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007 Dep 0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf.: 902 03 317 * Faks: 64 94 22 99 Bankgiro 1080 17 49017 Org.nr.: 971 255 684 MVA www.lr.no * lr@lr.no Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v.

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v. RETNINGSLINJER FOR NORDLAND UTMARKSLAG INNLEDNING Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enige om å føre videre det samarbeid som ble etablert i 1966 ved etableringen av Samarbeidsordningen for jakt,

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Foto: NLR Agder Medlemsblad 4 30. april 2014 Foto: NLR-Agder Morelltrær i blomstring Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Fagtur i Agderfylkene s. 5 Drensrør s.

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015.

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Introduksjon I løpet av 2014 har det utviklet seg en god og interessant diskusjon i Holy Riders avdeling Sydvest (heretter forkortet

Detaljer

Innhold: HMS Gjødselplan Gjødselnytt Øk grovforkompetansen Kurs økologisk kornproduksjon Maskinførerkurs Fagdag korn Kornkurs Gjødsling økologisk

Innhold: HMS Gjødselplan Gjødselnytt Øk grovforkompetansen Kurs økologisk kornproduksjon Maskinførerkurs Fagdag korn Kornkurs Gjødsling økologisk Nytt fra Innhold: HMS Gjødselplan Gjødselnytt Øk grovforkompetansen Kurs økologisk kornproduksjon Maskinførerkurs Fagdag korn Kornkurs Gjødsling økologisk Kontakt oss på: Nr 4-2015 Telefon: 952 86 000

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Mot et nordisk manifest

Mot et nordisk manifest Friluftsliv og psykisk helse Mot et nordisk manifest Startet i friluftslivets år 2005 Miljøverndepartementet tok kontakt med Nasjonalt senter for Natur Kultur Helse (NaKuHel) for å bidra med å løfte fram

Detaljer

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL)

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Organisasjon Romerike Landbruksrådgivings styre har bestått av: Håvard Ringnes, Ullensaker (leder) Varamedlemmer: Sverre Haga, Nannestad (nestleder) Anders

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i LFR Østafjells.

Det innkalles til årsmøte i LFR Østafjells. Til styret Valgte årsmøterepresentanter Valgkomiteen Ansatte Kandidater foreslått av valgkomiteen til styret (gjester) Det innkalles til årsmøte i LFR Østafjells. Sted: Kongsberg Vandrehjem Tid: Onsdag

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Kornplanter rett etter ugrasharving, Klepp 3. mai 2011 Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Side 1 av 5 Innhald Innhald...

Detaljer

VENNLIG HILSEN MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON(

VENNLIG HILSEN MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON( Vildanden(( Tone(Dietrichson( FRA IBSEN TIL GOALMAPPING VELKOMMEN TIL WORKSHOP LØRDAG 6 - SØNDAG 7. APRIL 2013 KL. 10.00-17.00 STED HOVFARET 17 A KURSHOLDERE : MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON INTRODUKSJONSTILBUD

Detaljer