Kultur, kulturminner og kreative næringer Kapasitetsstudie Levanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur, kulturminner og kreative næringer Kapasitetsstudie Levanger"

Transkript

1 Kultur, kulturminner og kreative næringer Kapasitetsstudie Levanger Status, forankring og muligheter Arbeidsgruppe/utførende: Marek Jasinski, NTNU - TTO Frode J. Aarvik, Trøndelag Forskning og Utvikling Odd Håpnes Prosjektgruppe/deltakere: Alf Birger Haugnes, Grete Ludvigsen, Roald Lysø, TFoU 1

2 Med kultur som drivkraft Kulturbasert steds- og næringsutvikling i Levanger kommune. By- /stedsutvikling Utvikling kulturnæring Bedrifter, institusjoner organisasjoner Utviklingsprosjekter & ny kunnskap Kulturnæringer er vekstnæringer i Europa og i Norge. I fremtiden vil næringene skape positiv stedsutvikling, nyskaping og arbeidsplasser 2

3 FORANKRING: Felles fylkesplan for Trøndelag fokus på innovasjon og kreativitet, og på kunst og kultur som grunnlag for utvikling og verdiskaping Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag I Bakgrunn og om kulturnæringer 3

4 Hovedmålsetting i Midt-Norge (Strategiplan for kulturnæringer Trøndelag ) Flere ansatte innenfor lønnsomme bedrifter innenfor kultur- og kreative næringer: Dobling fram til 2016

5 Strategi 1 Kulturnæringsmiljøer: Støtte utviklingen av kulturnæringer på steder og i miljøer med fortrinn og vekstpotensial

6 Levanger stort potensial! Nyskapende utviklingsprosjekt i spenningsfeltet mellom kunst, kultur og næring. Nasjonalt anerkjent og godt finansiert:. - Marsimartnan og Festivaler - Eksisterende kulturnæringer - Trehusbyen Levanger nasjonalt kulturmiljø - Samtidskunst og LevArt - Kultur og helse tverrfaglig senter for kultur og helse - Suksesshistorier? Innovative bedriftsetableringer? Viktige element i det gode liv i Levanger i dag, og i morgen? Samhandling, synergi, verdikjeder er stikkord. 6

7 Kulturnæring Kunst-, kultur - og opplevelsesnæring: Definisjon: Kunst-, kultur- og opplevelsesnæringer er et samlingsbegrep for mennesker, bedrifter og organisasjoner med en kreativ holdning, som har til hovedoppgave å skape og/eller bidra til opplevelser i en eller annen form. Kunst-, kultur- og opplevelsesnæring omfatter spesielt de virksomhetene som produserer eller formidler immaterielle merverdier, for eksempel innen turisme, design, håndverk, kulturarv, arkitektur, musikk, festivaler, media, kunst, teater, mat og litteratur. I Bakgrunn og om kulturnæringer 7

8 Opplevelsesøkonomi kreative næringer - hvem snakker vi om? (Erhvervs- og Byggestyrelsen Vækst via opplevelser en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien, 2008) Ring 3 Opplevelser i det øvrige næringsliv Fornøyelsesparker, Events mv. Sport & fritid Musikk Ring 1 & 2 Opplevelsesbedrifter Film og video Ring 1 Kreative Rnæringer O Reklame Design Overnattinger & turistbyråer Kunst og kunsthåndverk Mat/ restauranter & natteliv Innholdsproduksjon Bøker og presse Radio & TV I Bakgrunn og om kulturnæringer 8

9 Hvorfor kulturbasert steds- og næringsutvikling? Vi kan ikke konkurrere på pris, men på kvalitet Opplevelsen av produktet blir stadig viktigere Kraftig etterspørsel etter varer, tjenester, idéer som har noe ekstra ved seg, som skiller seg ut i mengden I Bakgrunn og om kulturnæringer V.S.O.B Very Superior Old Brisling 9

10 Hvorfor kulturbasert steds- og Vi søker det autentiske, the real thing, meningsfulle opplevelser, medvirkning, personlig reise, begivenheten, spesielle produkt Vern gjennom drift Gir arbeidsplasser næringsutvikling? I Bakgrunn og om kulturnæringer 10

11 Hvorfor kulturbasert steds- og næringsutvikling? Kultur og opplevelsesnæring er interessant i en stedsutviklingskontekst Identitet, stolthet, verdi Tolerante/åpne samfunn tiltrekker seg talenter og teknologi Kultur tiltrekker seg turister, innbyggere og bedrifter I Bakgrunn og om kulturnæringer 11

12 Levanger - Karaktertrekk og profil Hva er Levangers profil og karaktertrekk? Byens beliggenhet med fjorden, Levangersundet, og Levangerelva som viktige grunndrag og kvaliteter Trehusbebyggelsen Kulturlandskapet med rike kulturminner som omkranser byen 12

13 KAPASITETSSTUDIE Kulturminner, kunst, håndverk, design og annen kulturvirksomhet i Levanger Levanger kommune, by og land eksempler på eksisterende aktiva Levanger 1000 år en historisk satsning på kultur knyttet til attraksjonsutvikling for samtid og framtid Falstadsenteret Marsimartnan Staup 240 dekar unike natur og kulturlandskapsområder Kulturmiljøfredning av trehusbyen Rinnleiret leir - kavalerileir Utendørsteatret Raud Vinter Levanger Ungdomshus, Gulbygget, virksomhet kultur og helse almennkultur Biblioteket, kulturskolen Festiviteten II Kapasitetsstudien 13

14 KAPASITETSSTUDIE Kulturminner, kunst, håndverk, design og annen kulturvirksomhet i Levanger Utvalgte kulturminner: Alstadhaug kirke(sted) med Ammestua og N-Trøndelags største gravhaug Munkeby Klosterruiner (1150), Hallstein Bygdeborg Trehusbyen Levanger, kulturmiljøfredning ca 170 trehus Holtåsfeltet bergkunst, Ronglan, Gjeite helleristninger med båter, gravfelt Falstad med Falstadskogen, Falstadsenteret Rinnleiret, militærmuseum, kavalerihistorie med 21 fredede bygninger. Kalkovner på Nesset Brusve Gård eier: Bymuseet i Levanger samt flere viktige bygg sentrum Tørkhuset, komponiststua til Paul Okkenhaug II Kapasitetsstudien 14

15 KAPASITETSSTUDIE Kulturminner, kunst, håndverk, design og annen kulturvirksomhet i Levanger Kultur-/museumsaktører: Levanger Museum, fotohistorie foto og de eldste fra ca 1860 Bymuseet i Levanger: Eier seks bygninger og ca gjenstander. Falstadsentret Rinnleiret Museum, komplett kavalerileir fra tallet. 21 fredede bygninger. Ytterøy Bygdetun, hovedvekt på gårdsanlegget Øver-Bjørvika. Åsen Museum og historielag, bygdesamling med 3 hus langs E6 Skogn Museumslag Levanger Vel, Norges Vel, Levanger Biblioteket II Kapasitetsstudien 15

16 KAPASITETSSTUDIE Kulturminner, kunst, håndverk, design og annen kulturvirksomhet i Levanger Kunst, kunsthåndverk, design Galleri Fenka, Levanger Kunstforening, Kunstprosjektet LevArt samtidskunst og kulturelle endringsprosesser, Glasskunstner Åshild Karevold, Atelier 32, Klesdesigner Merete Olsen, Meto Design, Hattrem Foto, foto og design/layout Dolmen Glass, glass og innramming, Galleri Carrie,Skogmo, Høvleri på Ekne, Lund møbeltrekking, II Kapasitetsstudien 16

17 KAPASITETSSTUDIE Kulturminner, kunst, håndverk, design og annen kulturvirksomhet i Levanger Lokal matproduksjon og servering Svin på skogen, Ytterøy, Lynum Gårdsmat, Skogn Mikkelhaug Gård, Levanger Sæther Gård, Levanger Klosteret Munkeby Distribusjon- felles: Bondens Marked Falstad Drift Andre? II Kapasitetsstudien 17

18 Tradisjonshåndverk Historie og framtid - Glemte tradisjoner inn i verneverdig bygg og framtidens byggverk Ekspertmiljø på å bevare kulturarven Verdikjeder II Kapasitetsstudien 18

19 Samling på Falstad den tema på Café World Med kultur som drivkraft 1. Kulturarv (kulturminner, mat, institusjoner, tradisjonshåndverk, ) og opplevelse By- /stedsutvikling 2. Kunst og næring Kunst, media, design. 3 By-/stedsutvikling Kulturarv Opplevelse Kulturnæring Kunst, design, media II Kapasitetsstudien - workshop på Falstad 19

20 Marek E. Jasinski, NTNU Technology Transfer: Dagens situasjon innenfor kulturbaserte og kreative næringer i Levanger karakteriseres av fragmentering innenfor diverse nisjer. Få av eksisterende aktører er alene i stand å levere kulturbaserte opplevelsesprodukter av høy kvalitet og betydelig næringsverdi. (fra Forstudie 15. april 2010)

21 Hva er viktig for å lykkes innenfor kulturnæringen? Nettverk? Samhandling innenfor klynger og innovative miljøer? Å skape sammenheng og samhandling mellom ulike tilbud og ulike aktører? Etablering av møteplasser verksteder, vekstplattform? Offentlige støtteordninger? Hvordan kan by-/stedsutvikling bidra til næringsutvikling? I Bakgrunn og om kulturnæringer 21

22 KONKLUSJONER FRA KAPASITETSANALYSER FORSLAG TIL STRUKTURERING OG SATSNINGSOMRÅDER

23 Anbefaling Arbeidsgruppen anbefaler å bruke kultur som en sentral kraft i byggingen av et fremtidsrettet Levangersamfunn med motto: Med kunst og kultur som drivkraft 23

24 Budskap 1. Samhandling mellom kulturbaserte utviklingsprosjekt/næringer Synergi Verdikjeder 2. Bringe inn forskning og utviklingsmiljø (kulturnæring) Bidra med innspill/perspektiv Nye koblinger/synergi/ny kunnskap Nettverk nasjonalt/internasjonalt Lage verdikjeder Utvikling av nye prosjekt med finans 24

25 3. Konkrete utviklingsprosjekt som det bør settes fokus på: Kulturlandskap og verdiskaping Kunst og byen, Kultur og helse Kulturnæringer i kulturminneleden Tradisjonshåndverk og trehusbyen Gjennomføre et nasjonalt/internasjonalt seminar om kulturnæringer Nye prosjekt, ny kunnskap 25

26 Levanger stort potensial. Nyskapende utviklingsprosjekt i spenningsfeltet mellom kunst, kultur og næring. Nasjonalt anerkjent. Marsimartnan og Festivaler Eksisterende kulturnæringer. Trehusbyen Levanger nasjonalt kulturmiljø Samtidskunst og LevArt - kunstprosjekt Kultur og helse tverrfaglig senter for kultur og helse - Nye utviklingsprosjekt og bedriftsetableringer Suksesshistorier? Innovative bedriftsetableringer? Viktige element i det gode liv i Levanger i dag, og i morgen? Samhandling, synergi, verdikjeder er stikkord. Samhandling handler om å stå sammen, gjøre hverandre gode. Og bli synlig. 26

27

28 Slutt 28

29 Kulturbaserte næringer i Levanger by og kommune - Oppsummering Forstudien viser at Levanger by og kommune har et stort potensial innenfor feltet. Eksisterende aktiva danner et godt utgangspunkt for videreutvikling på høyt nivå forutsatt samhandling, koordinering og bruk av gjennomtenkte strategier som aktørene kan forene seg om. Resultater av samlingen på Falstad viser stor idérikdom blant aktørene. Prosessen som ble initiert med denne kapasitetsstudien bør få sin fortsettelse i form av et forprosjekt mht nettverksbygging, rangering og konkretisering av ideene og forslag samt definering og etablering av verdikjeder og videreutvikling av kunnskapsprosjekter. III Foreslåtte satsningsområder - veien videre 29

30 Forankring Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Felles fylkesplan for Trøndelag fokus på innovasjon og kreativitet, og på kunst og kultur som grunnlag for utvikling og verdiskaping Handlingsprogram for kulturminnepolitikk av juli 2009: Det er en utfordring å stimulere flere håndverkere til å utdanne seg innen tradisjonshåndverk (s.30) St.meld. nr. 16 ( ) Leve med kulturminner. Kulturminner og kulturmiljøer har stor betydning for kulturell, sosial, samfunnsmessig og økonomisk verdiskaping gjennom bærekraftig og kreativ bruk. Felles Reiselivsstrategi Mittnordenkomitténs høstmøte : De kreativa och kulturella näringarna utgör en stor tilväxtpotensial innom Mittnorden. Museumsstrategier, Strategier for profesjonell kunst Nasjonale satsninger innen kulturbasert samfunns- og næringsutvikling Eks. forskningsrådet, interreg, fagdepartement m-v. I Bakgrunn og om kulturnæringer 30

31

32 Strategi 2 Kulturnæringene og det offentlige: Videreutvikle det offentlige støtteapparatet, aktuelle innovasjonsmiljø og virkemidler slik at de blir relevante, forstått og funksjonelle for kulturnæringene

33 Strategi 3 Forskjellighet (diversitet): Utvikle tiltak og arbeidsformer som fremmer toleranse og nyskaping

34 Strukturering/sortering av tema: De kulturelle aktiva kan inndeles i 3 hovedtyper: Levanger by og land Kulturnæring: Institusjoner/bedrifter organisasjoner Utviklingsprosjekter og ny kunnskap Kulturnæring Institusjoner bedrifter organisasjoner Levanger by og land Utviklingsprosjekter & ny kunnskap III Foreslåtte satsningsområder - veien videre 34

35 Stedsutvikling Levanger by og land Kulturnæring utvikling Institusjoner bedrifter organisasjoner Utviklingsprosjekt og ny kunnskap Tømrer, møbelsnekker, smed, materialbank.. Mat, kulturminner, rådgivnin attraksjonsbedrift Kultur&Helse, design, media, arkitektur, foto, film, musikk, rådgivning, kurs I Tradisjonshåndverk II Reiseliv, kulturarv& opplevelse III Kunst, media, design, Trehusbyen, fredning Kulturminner Levanger 1000 Raud Vinter Marsimartna Rinnleiret Staup, Falstad Lag&forening.. Fredning, kulturmiljø LevArt Kultur&helse Kulturarvprosj. Kulturlandskap FoU/seminar Skulpturprosjekt Marked Privat Næring Offentlig

36 Momenter - handlingsplan Knytte videre arbeid delvis til arbeidet med kulturminnefredningen, knytte prosjektleder Hilde Røstad til deler av arbeidet, bl.a til et seminar om kulturnæring. Bidra til koordineringer av større utviklingsprosjekt i Levanger for samordning (Rom for Kunst, LevArt, Samarbeidet Falstad- Fenka- Ytterøy, Verdiskaping innenfor musumsfeltet, Senter for Kultur og Helse, andre) Bidra til initiering og utvikling av nye områder tradisjonshåndverk, maritim kulturarv, kulturlandskap Skaffe tilveie finansiering Utvikling av operative nettverk og verdikjeder Utvikling av infrastruktur for kreative bedrifter/nettverk Bedriftsutvikling, støtteordninger Etablering av kontakter med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere III Foreslåtte satsningsområder - veien videre Følgeforskning/FoU kloke grep og gode eksempler 36

37 Merkevarebygging Opplevelsespakker FoU-prosjekter Service Handelsnæringen Regional samarbeid Tilrettelegging Politisk støtte Lokal samarbeid Verdikjeder Næringsliv og kulturinstitusjoner Kunst, Håndverk, Design Rik historie og Kulturminnebestand KREATIVE OG KULTURBASERTE NÆRINGER I LEVANGER NATUR OG KULTURLANDS- KAP Skoleverk og forskning Kommunale myndigheter Lokalbefolkning og turister Lokal mat Transport Overnatting Kulturarrangementer Utleie Guiding Aktørklynger Markedsføring Stedsutvikling 37

38 Vedlegg: Resultater fra workshop Falstad

39 Verdens Kafe World Cafe Flere bord, 3-6 på hver Stort ark midt på bordet Mange tusjer / blyanter Diskusjon av tema. Alle tegner og skriver sine egne ideer fortløpende på samme ark i sentrum, mens de snakker. Én blir igjen som "vert" og de andre skifter til forskjellige bord Verten formidler hva bordet snakket om, med hjelp av arket. Diskusjon går videre, og de nye bringer mer til arket fra sine bord Kan skifte flere ganger. Tilslutt går alle tilbake til "hjemme"bord og formidler alt de har opplevd "ut i verden" Kan trekke konklusjoner, vurdere, prioritere etc tilslutt. 39

40 Verdens Kafe World Cafe 3 bord- tre tema Tre grupper Stort ark midt på bordet o En vert /innleder ved hvert bord som starter dialogen, og oppsummerer forrige gruppes innspill o Gruppene går fra bord til bord der nye tema diskuteres, 3 tema o Diskusjon av tema. Man tegner og skriver sine egne ideer fortløpende på samme ark i sentrum, mens de snakker Tre tankeformater, først individuell refleksjon, deretter felles assosiasjon i mindre grupper og så samtale i plenum 40

41 OG SÅ VAR DET IDÉSKAPING! Kom med MANGE IDEER til mulige løsninger Gjerne ville ideer. Slike ideer kan alltid bearbeides til noe fornuftig og mer praktisk senere. Mangfold, ingen kritikk! 41

42 To tenkestiler DIVERGENT ÅPNE INTUISJON IDEBLOMSTRING BREDDE UKRITISK KONVERGENT RASJONELL VURDERING FOKUS KRITISK LUKKE 42

43 Noen aktuelle problemstillinger til inspirasjon til World Café Hva kan gjøres for å skape et attraktivt bymiljø? Kan vi tenke oss opplevelsesrom i byutvikling? Opplevelsesbasert byutvikling? Hva kan gjøres for å tilrettelegge for kulturnæringer? Eller: Hvordan kan man tilrettelegge for at byen skal bli attraktiv for kulturnæringer (for eksempel innen kunst, design, tradisjonshåndverk, opplevelsesnæring) Hva er Levangers identitet? Hvordan formidle og tilrettelegge for Levangers kulturarv (kulturminner, matkultur, trebyen, tradisjonshåndverk, institusjoner,.? Hva er viktig for å lykkes innenfor kulturnæring? NB: Viktig, det sentrale er frislepp, åpne opp, komme med forslag til idéer, innspill, tiltak innen kulturnæring og by- /stedsutvikling. Stille nye spørsmål, finne nye koblinger.. 43

44 SAMLING TEMA 1, KULTURARV OG OPPLEVELSER 5 prioriterte tiltak 4 nasjonale steder m/håndbok om fot/sykkel/turer, geocashing, fellesmerking Småbåthavn og maritime aktiviteter Kulturforum m/mandat og midler (samhandling) Skoleprosjekt som identitetskaper Frol IL, klatrevegg på Ekne, idrett som tiltrekker folk Andre tiltak: Kobling kultur og næring Mye ukjent kulturarv Skoleprosjekt om kommunens kulturarv, for å formidle vår historie lokalt (sette det i system, synliggjøring) Turisme opplevelse gårdsopplevelse (nasjonalt), sette i system Pakker sendt til reiselivsmesse Identitetsskapende Maritim kulturarv Sykkelturisme, sykkelmuseum Utnyttelse av HINT, Levanger og studenter: ambassadører Gi intropakke til studenter Bli kjent runde knyttet til fadderordning USB-pinne med tøff film og info Må fysisk ut til kulturarven Historiske tablåer Sette spor hos publikum Brukes i flere sammenhenger 4 nasjonale steder Munkeby Levanger sentrum Altadhaug Falstad + Rinnleiret 44

45 SAMLING TEMA 1, KULTURARV OG OPPLEVELSER, forts. Geocashing Skilting Lage en led/gåturer/sykkelturer Kulturguide Levanger 20 kultur-/sykkelturer på Levanger Innherred som felles markedsmål Fjellet naturopplevelsen Synliggjøring lokalt og nasjonalt Kystveien det maritime små skur å overnatte i Regatta, båtutleie Padling, båtrafting, isbading Fugletitting Samhandling med Verdal, eks Spelet Et produkt vi kan selge, en pakke (reise til Levanger m/opplevelser), Historien Synliggjøre arven etter Paul Okkenhaug Kvinner i datid og nåtid Mat overnatting og opplevelse Munkeby tidsdyp Rundreisepakker 45

46 SAMLING TEMA 2, KUNST OG NÆRING Kunst, media, design, kunsthåndverk. 5 prioriterte tiltak: Kunstnerbyen Levanger (bli kjent som kunstnerby, også foto) Kunstnerkvartal (konsentrasjon av lokaler og akt) Arrangement over tid: Fotofestival: historisk og nyskapende. Internasjonalt. Fra Bagdad til Levanger Kunst og fotofestival (åpne opp for eksempel med galleriene, musikk) Overordna strategisk tenkning må utvikles: kommune, næringsliv, kunstnere) Infrastruktur sentrum 46

47 SAMLING TEMA 2, KUNST OG NÆRING ANDRE TILTAK Reaktivere restområder (Staup, torget, stadion) og fasiliteter (Levanger skole, håndverkeren) Fokus sjø/havn Kunsten ut (gater, Magneten etc) Samla /felles formidling (guider, hefter, IKT etc., geocathing) Aktiviteter/samlokalisere i sentrum Samorganisere/samhandle ulike steder i kommunen (Alstadhaug, Munkeby etc) Muligheter for møteplass/utstilling for kunst på Magneten Bruke Innherred Reiseliv i sterkere grad for å profilere Kunsterbyen Levanger. Vertskapsfunksjonen må styrkes. Bruke Cluster som virkemiddel. Bruke ledige lokaler for å få konsentrasjon av kunstneraktivitet sette preg på (avgrenset og definert område) Okkenhaug (kjent navn): Festival i skoleåret Fellesarena for kunstnere og andre aktører skape samhandling Engasjement offentlige Nettverk (næringsfora, ta inn kunstbegrepet, verdiskaping, livs ) Næringsliv som kunde. Profiler, nettsted, næringsarena) Kunskap om behov Kunsthåndverk design innpakning (bilde-ramme) Adresse å gå til for støtte (adm/øk blant annet) Bygge infrastruktur Fadderordning med unge/etablerte kunstnere 47

48 SAMLING TEMA 2, KUNST OG NÆRING, andre tiltak - forts. Beslutning om satsning, fra politikere Tenk mer på å bruke næringsliv be om hjelp Involvering politikere (møte med Verdal og Levanger) Korte beslutningsprosesser Attraktivt for kunstnere som vil bosette seg Positiv mottakelse (holdningsendring) Unne hverandre suksess Node næringshage, Verdal - Levanger Kunst som er tilgjengelig uten at det er for dyrt Apparat som tar vare på personer m/gode ideer. Internasjonalt nettverk Lage kulturhage i Håndverkeren Invitere kunstnere sammen med næringslivsrepresentanter (designere, håndverkere m.v.) Eksempel Kunsthage Norske Skog Kulturhistorisk aften: mat, musikk, næring for stedet (Backlund) Kunstfestival! Skulpturlandskap Levanger Kultur for skapende kunst Onsdagskaffen på Backlund hver onsdag (Forum!) Kommunen må bistå personer som.. Kultur og hotell (jfr kulturhus, kombinere konferanse.) Arena næringsbygget på HINT Ta i bruk ledige lokaler La private slippe til, eks FENKA Samspill m/ en kommune som vil i kombinasjon med kunstner, kunsthåndverkere Kommunen: arrangere en konkurranse om bruk av ledige bygg 48

49 SAMLING - Tema 3 By-/stedsutvikling 5 prioriterte tiltak Infrastruktur sentrum, inkl. teknologi NAV Reaktivere restområder (Staup, torget, stadion)og fasiliteter (L. skole, håndverkerlaug) Fokus Sjø/havn Kunsten ut (gater, Magneten etc) Samla felles formidling (guder/hefter/ikt etc) Geocathing Aktiviteter/samlokalsiere i byen Samorganisere/samhandle ulike steder i kommunen (Alstadhaug, Munkeby etc) Andre tiltak: Opplevelser/attraksjoner/ liv i byen Aktivere gågata Bilfri by, mennesket til fots Torget (for eksempel is på torget) Permanent gågate Boder, bortheftelser Bondens marked, kunsthåndverkerens marked Verksted i gata Utstillinger 49

50 SAMLING - Tema 3 By-/stedsutvikling andre tiltak, forts. Byen er scenen aktivitetene mangler i dette teateret. Arrangere ulike dager (hver helg!) Skape liv/begivenheter mellom husene Stue for folk, folk trekker ut! Resitasjon, musikk/levanger kirkeorgel, eks. faste dager, settes i større kontekst, høyttaler i kirketårnet, webkamera, organist på kirkeveggen Aktivere de fleste Levanger Stadion Sansepark eks. folk lager opplevelser selv Hvor går folk? Magneten et sosialt møtested Staupshaugen er Levanger Central Park Folkepark, naturgitt sansepark Trimparker Levanger Guide (hefte/bok) Historie Kunst Fotosamlingen ut til folk. I gågata, vekslende utstillinger, plakater etc Plasser der folk faktisk er (Magneten for eksempel) Media og kommunikasjon. Hint Nettpublisering Aktivere ungdom (kurs/utstilling) Fotokunstner fra London i Levanger 50

51 SAMLING - Tema 3 By-/stedsutvikling andre tiltak, forts. Samlokalisere opplevelser slik at ulike familiemedlemmer kan velge Settes i system Markedsføring samlet Geocashing stasjoner! Arrangement Nettbasert/GPS Topptur kulturtopptur arrangement Kunstvandringer Skatepark (mulighet for ulike interesser) Aktivere paviljongen (trafikkproblem i dag!) Ungdom og kunst, eks grafittisted, deres eget sted Arbeiderboligen happeninger Jernvinningsanleggene til fjells m.v. aktiveres Kopper fra Ytterøy (frihetsgudinnen NY) Levanger (mini-trondheim) skoleby, merkevaren Presentere Levangers kvaliteter på Magneten Jfr Inderøy-system Pakking i reiselivssammenheng Senter/NAV/knutepunkt Rådhuset styrkes og aktiviteter og fasiliteter må knyttes til dette!, Jfr Rockheim Bruk av teknologi for å informere om opplevelser og aktiviteter 2 enveiskjørte gater i Levanger sentrum: Sjøgata/Jernbanegata Bilfritt sentrum m/kollektivtransport mellom 51

52 SAMLING - Tema 3 By-/stedsutvikling andre tiltak, forts. Profesjonalisering av markedsføring og formidling, samarbeid og økonomi avgjørende Alstadhaug forskningsbehov til stede! Aktivere levanger som forskningsprosjekt, helst store, gode kunder!! Story er viktig i formidlingen Invitere barselgrupper til Ammestua Identitet Munkeby Ruiner Nytt kloster Gravhaugfelt i Munkerøstad Kunst rundt om i byen Hester rundt omkring, i ulike former, materialer Håndverkeren kjøpes av kommunen, for eventuell utleie til ulike aktører stiftelse Potensialet i sjø/havn. Sundet/havna er grunnlaget for byen! Fast guiding i Levanger hvor henvende seg? Knutepunkt. 52

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling 13.februar 2014 Opplevelsesøkonomi Opplevelsesnæring Opplevelsesindustri Kulturnæring.kjært barn har flere navn...med

Detaljer

Opplevelser som kreativt og sentralt element i bygging av merkevarer. Roald Lysø Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling VRI Trøndelag

Opplevelser som kreativt og sentralt element i bygging av merkevarer. Roald Lysø Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling VRI Trøndelag Opplevelser som kreativt og sentralt element i bygging av merkevarer Roald Lysø Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling VRI Trøndelag Dette skal vi snakke om Merke og merkevare Hva er opplevelser

Detaljer

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Hva kan kulturen bety for samfunnsutviklingen hos oss. Foran oppstart av kommunedelplanen for kultur v/iodd Håpnes, enhetsleder kultur, kultursjef Idrett

Detaljer

Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag

Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag Bakgrunn Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag Felles prosjekt - Innovasjon Norge i Nord- og Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, Nord- og Sør-Trøndelag

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Arkivsaksnr.: 09/21862

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Arkivsaksnr.: 09/21862 Saksframlegg Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag 2009-2016 Arkivsaksnr.: 09/21862 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Strategiplan for kulturnæringer

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag 2014-2016

Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag 2014-2016 Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag 2014-2016 1 Innledning Strategiplanen for kulturnæringer 2009-16 ble utarbeidet for å se helheten i det arbeidet som gjøres på dette området regionalt og legge

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST Røst, 15 juni 2016 Regional plan for kulturminnevern Planprogram godkjent i fylkesutvalget mars 2015 Ønsker fokusendring fra vern til bruk Økt

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Foto: - Rock City - Inga Frøseth Rossing fra Circus Activities - Eli Gjerde fra filmen Jag etter vind

Foto: - Rock City - Inga Frøseth Rossing fra Circus Activities - Eli Gjerde fra filmen Jag etter vind Foto: - Rock City - Inga Frøseth Rossing fra Circus Activities - Eli Gjerde fra filmen Jag etter vind Innledning Strategiplanen for kulturnæringer 2009-16 ble utarbeidet for å se helheten i det arbeidet

Detaljer

Verdal Kommune 26.september 2016

Verdal Kommune 26.september 2016 Verdal Kommune 26.september 2016 Eierstruktur Eiere Antall aksjer Eierandel Verdal Kommune 7500 45,3% COOP Midt Norge 7500 45,3% SIVA 750 4,5% Sparebank 1 Midt-Norge 600 3,7% Gjensidige Forsikring 200

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05. Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark

Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05. Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05 Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark Hvis du er opptatt av Å trekke til deg ungdom, grûndere Å satse på

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020 Sluttrapportens vedlegg VI Sykkelbyen Levanger Prosjektgruppen i Levanger 2020 1. Sykkelbyen Levanger - Visjon Sykkelbyen Levanger sentrum for sykkelopplevelser på Innherred Foto: Hanne Holthe Munkeby

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 Regional samhandling for regional utvikling VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 VRI opplevelsesbasert reiseliv har bidratt til økt fokus på reiseliv som en

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven

Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven Bidrag til bærekraftig lokal og regional utvikling Per Ingvar Haukeland, Telemarksforsking-Bø Seminar Samfunn i endring kulturarvens betydning Lillehammer, 30.-31.10.07

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

VISJONS- WORKSHOP JAN 2017

VISJONS- WORKSHOP JAN 2017 VISJONS- WORKSHOP JAN 2017 Oppsummering av workshop / Nordnorsk Designog Arkitektursenter HVA ER DET VI GJØR? NODA er et felleskap som jobber for et felles mål - Utvikling av en region gjennom design og

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjektet Ytterøy i utvikling

SLUTTRAPPORT Forprosjektet Ytterøy i utvikling SLUTTRAPPORT Forprosjektet Ytterøy i utvikling Prosjekt 14000220 Ytterøy i utvikling Gjennomført 3. februar 2009 til 31. desember 2009. Prosjektleder Seniorrådgiver Geir Moe, Det Kongelige Selskap for

Detaljer

ByR Fase; SAMFUNNSANALYSEN GJENNOMGANG OG WORKSHOP Sannan Hotel torsdag 16. april 2015

ByR Fase; SAMFUNNSANALYSEN GJENNOMGANG OG WORKSHOP Sannan Hotel torsdag 16. april 2015 ByR Fase; SAMFUNNSANALYSEN GJENNOMGANG OG WORKSHOP Sannan Hotel torsdag 16. april 2015 Film fra Filmavisa (1953) for å sette oss i stemning. (Steinkjer en moderne og stilfull by). https://www.youtube.com/watch?v=steagxh07qu

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OM UTREDNINGEN Formålet med utredningen var: å avdekke hvilke forhold som fremmer

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN?

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? STATSBYGGS SAMFUNNSOPPDRAG Statsbygg er: Norges største byggherre. Vi bygger bygg for det offentlige innen mange sektorer Eiendomsforvalter og

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

SMIA - et møtested for Trehusbyen

SMIA - et møtested for Trehusbyen SMIA - et møtested for Trehusbyen Levende by levende håndverk: en møteplass og et kunnskapssted. SAMMENDRAG SMIA etableres for å sikre kvalitet på forvaltningen av det unike trehusmiljøet i Levanger. SMIA

Detaljer

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11.

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11. «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan Regional formannskapskonferanse, 11.april 2014 Temaer i dag 1 Idrettsbasert næringsutvikling 2 Film-, TV- og spillproduksjon

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo.

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo. Strategisk næringsplan (SNP) for Follo www.follo.no Hvorfor strategisk næringsplan for Follo? En felles og framtidsrettet næringspolitikk, med konkret handlingsprogram Et konkret og målrettet styringsredskap

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Oppsummeringer fra åpne samlinger i prosjektet

Oppsummeringer fra åpne samlinger i prosjektet VEDLEGG 3 Oppsummeringer fra åpne samlinger i prosjektet ARBEIDSKONFERANSE 4.12.2008 I tabellene nedenfor er det en oppsummering fra gruppearbeidet på arbeidskonferansen 4.12.2008. GRUPPE 1 Marie T. Sørensen

Detaljer

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar Invitasjon Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar MARSIMARTNAN ER EN AV TRØNDELAGS STØRSTE BEGIVENHETER VINTERSTID Påmelding snarest

Detaljer

Foto: Lars Otto Eide

Foto: Lars Otto Eide Foto: Lars Otto Eide Bystyret i Trondheim vedtok i november 2001 at Svartlamon skal utvikles som et byøkologisk forsøksområde med fokus på bolig-, kultur- og næringsutvikling. Dette ble utarbeidet av Svartlamons

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Jørpeland - en attraktiv og levende by

Jørpeland - en attraktiv og levende by Jørpeland - en attraktiv og levende by BYKONFERANSE PÅ JØRPELAND 3. - 4. APRIL 2013 Industrisamfunnet Jørpeland har brukt hundre år på å komme dit det er i dag. Stålverket og menneskene har formet byen

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer