Kultur, kulturminner og kreative næringer Kapasitetsstudie Levanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur, kulturminner og kreative næringer Kapasitetsstudie Levanger"

Transkript

1 Kultur, kulturminner og kreative næringer Kapasitetsstudie Levanger Status, forankring og muligheter Arbeidsgruppe/utførende: Marek Jasinski, NTNU - TTO Frode J. Aarvik, Trøndelag Forskning og Utvikling Odd Håpnes Prosjektgruppe/deltakere: Alf Birger Haugnes, Grete Ludvigsen, Roald Lysø, TFoU 1

2 Med kultur som drivkraft Kulturbasert steds- og næringsutvikling i Levanger kommune. By- /stedsutvikling Utvikling kulturnæring Bedrifter, institusjoner organisasjoner Utviklingsprosjekter & ny kunnskap Kulturnæringer er vekstnæringer i Europa og i Norge. I fremtiden vil næringene skape positiv stedsutvikling, nyskaping og arbeidsplasser 2

3 FORANKRING: Felles fylkesplan for Trøndelag fokus på innovasjon og kreativitet, og på kunst og kultur som grunnlag for utvikling og verdiskaping Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag I Bakgrunn og om kulturnæringer 3

4 Hovedmålsetting i Midt-Norge (Strategiplan for kulturnæringer Trøndelag ) Flere ansatte innenfor lønnsomme bedrifter innenfor kultur- og kreative næringer: Dobling fram til 2016

5 Strategi 1 Kulturnæringsmiljøer: Støtte utviklingen av kulturnæringer på steder og i miljøer med fortrinn og vekstpotensial

6 Levanger stort potensial! Nyskapende utviklingsprosjekt i spenningsfeltet mellom kunst, kultur og næring. Nasjonalt anerkjent og godt finansiert:. - Marsimartnan og Festivaler - Eksisterende kulturnæringer - Trehusbyen Levanger nasjonalt kulturmiljø - Samtidskunst og LevArt - Kultur og helse tverrfaglig senter for kultur og helse - Suksesshistorier? Innovative bedriftsetableringer? Viktige element i det gode liv i Levanger i dag, og i morgen? Samhandling, synergi, verdikjeder er stikkord. 6

7 Kulturnæring Kunst-, kultur - og opplevelsesnæring: Definisjon: Kunst-, kultur- og opplevelsesnæringer er et samlingsbegrep for mennesker, bedrifter og organisasjoner med en kreativ holdning, som har til hovedoppgave å skape og/eller bidra til opplevelser i en eller annen form. Kunst-, kultur- og opplevelsesnæring omfatter spesielt de virksomhetene som produserer eller formidler immaterielle merverdier, for eksempel innen turisme, design, håndverk, kulturarv, arkitektur, musikk, festivaler, media, kunst, teater, mat og litteratur. I Bakgrunn og om kulturnæringer 7

8 Opplevelsesøkonomi kreative næringer - hvem snakker vi om? (Erhvervs- og Byggestyrelsen Vækst via opplevelser en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien, 2008) Ring 3 Opplevelser i det øvrige næringsliv Fornøyelsesparker, Events mv. Sport & fritid Musikk Ring 1 & 2 Opplevelsesbedrifter Film og video Ring 1 Kreative Rnæringer O Reklame Design Overnattinger & turistbyråer Kunst og kunsthåndverk Mat/ restauranter & natteliv Innholdsproduksjon Bøker og presse Radio & TV I Bakgrunn og om kulturnæringer 8

9 Hvorfor kulturbasert steds- og næringsutvikling? Vi kan ikke konkurrere på pris, men på kvalitet Opplevelsen av produktet blir stadig viktigere Kraftig etterspørsel etter varer, tjenester, idéer som har noe ekstra ved seg, som skiller seg ut i mengden I Bakgrunn og om kulturnæringer V.S.O.B Very Superior Old Brisling 9

10 Hvorfor kulturbasert steds- og Vi søker det autentiske, the real thing, meningsfulle opplevelser, medvirkning, personlig reise, begivenheten, spesielle produkt Vern gjennom drift Gir arbeidsplasser næringsutvikling? I Bakgrunn og om kulturnæringer 10

11 Hvorfor kulturbasert steds- og næringsutvikling? Kultur og opplevelsesnæring er interessant i en stedsutviklingskontekst Identitet, stolthet, verdi Tolerante/åpne samfunn tiltrekker seg talenter og teknologi Kultur tiltrekker seg turister, innbyggere og bedrifter I Bakgrunn og om kulturnæringer 11

12 Levanger - Karaktertrekk og profil Hva er Levangers profil og karaktertrekk? Byens beliggenhet med fjorden, Levangersundet, og Levangerelva som viktige grunndrag og kvaliteter Trehusbebyggelsen Kulturlandskapet med rike kulturminner som omkranser byen 12

13 KAPASITETSSTUDIE Kulturminner, kunst, håndverk, design og annen kulturvirksomhet i Levanger Levanger kommune, by og land eksempler på eksisterende aktiva Levanger 1000 år en historisk satsning på kultur knyttet til attraksjonsutvikling for samtid og framtid Falstadsenteret Marsimartnan Staup 240 dekar unike natur og kulturlandskapsområder Kulturmiljøfredning av trehusbyen Rinnleiret leir - kavalerileir Utendørsteatret Raud Vinter Levanger Ungdomshus, Gulbygget, virksomhet kultur og helse almennkultur Biblioteket, kulturskolen Festiviteten II Kapasitetsstudien 13

14 KAPASITETSSTUDIE Kulturminner, kunst, håndverk, design og annen kulturvirksomhet i Levanger Utvalgte kulturminner: Alstadhaug kirke(sted) med Ammestua og N-Trøndelags største gravhaug Munkeby Klosterruiner (1150), Hallstein Bygdeborg Trehusbyen Levanger, kulturmiljøfredning ca 170 trehus Holtåsfeltet bergkunst, Ronglan, Gjeite helleristninger med båter, gravfelt Falstad med Falstadskogen, Falstadsenteret Rinnleiret, militærmuseum, kavalerihistorie med 21 fredede bygninger. Kalkovner på Nesset Brusve Gård eier: Bymuseet i Levanger samt flere viktige bygg sentrum Tørkhuset, komponiststua til Paul Okkenhaug II Kapasitetsstudien 14

15 KAPASITETSSTUDIE Kulturminner, kunst, håndverk, design og annen kulturvirksomhet i Levanger Kultur-/museumsaktører: Levanger Museum, fotohistorie foto og de eldste fra ca 1860 Bymuseet i Levanger: Eier seks bygninger og ca gjenstander. Falstadsentret Rinnleiret Museum, komplett kavalerileir fra tallet. 21 fredede bygninger. Ytterøy Bygdetun, hovedvekt på gårdsanlegget Øver-Bjørvika. Åsen Museum og historielag, bygdesamling med 3 hus langs E6 Skogn Museumslag Levanger Vel, Norges Vel, Levanger Biblioteket II Kapasitetsstudien 15

16 KAPASITETSSTUDIE Kulturminner, kunst, håndverk, design og annen kulturvirksomhet i Levanger Kunst, kunsthåndverk, design Galleri Fenka, Levanger Kunstforening, Kunstprosjektet LevArt samtidskunst og kulturelle endringsprosesser, Glasskunstner Åshild Karevold, Atelier 32, Klesdesigner Merete Olsen, Meto Design, Hattrem Foto, foto og design/layout Dolmen Glass, glass og innramming, Galleri Carrie,Skogmo, Høvleri på Ekne, Lund møbeltrekking, II Kapasitetsstudien 16

17 KAPASITETSSTUDIE Kulturminner, kunst, håndverk, design og annen kulturvirksomhet i Levanger Lokal matproduksjon og servering Svin på skogen, Ytterøy, Lynum Gårdsmat, Skogn Mikkelhaug Gård, Levanger Sæther Gård, Levanger Klosteret Munkeby Distribusjon- felles: Bondens Marked Falstad Drift Andre? II Kapasitetsstudien 17

18 Tradisjonshåndverk Historie og framtid - Glemte tradisjoner inn i verneverdig bygg og framtidens byggverk Ekspertmiljø på å bevare kulturarven Verdikjeder II Kapasitetsstudien 18

19 Samling på Falstad den tema på Café World Med kultur som drivkraft 1. Kulturarv (kulturminner, mat, institusjoner, tradisjonshåndverk, ) og opplevelse By- /stedsutvikling 2. Kunst og næring Kunst, media, design. 3 By-/stedsutvikling Kulturarv Opplevelse Kulturnæring Kunst, design, media II Kapasitetsstudien - workshop på Falstad 19

20 Marek E. Jasinski, NTNU Technology Transfer: Dagens situasjon innenfor kulturbaserte og kreative næringer i Levanger karakteriseres av fragmentering innenfor diverse nisjer. Få av eksisterende aktører er alene i stand å levere kulturbaserte opplevelsesprodukter av høy kvalitet og betydelig næringsverdi. (fra Forstudie 15. april 2010)

21 Hva er viktig for å lykkes innenfor kulturnæringen? Nettverk? Samhandling innenfor klynger og innovative miljøer? Å skape sammenheng og samhandling mellom ulike tilbud og ulike aktører? Etablering av møteplasser verksteder, vekstplattform? Offentlige støtteordninger? Hvordan kan by-/stedsutvikling bidra til næringsutvikling? I Bakgrunn og om kulturnæringer 21

22 KONKLUSJONER FRA KAPASITETSANALYSER FORSLAG TIL STRUKTURERING OG SATSNINGSOMRÅDER

23 Anbefaling Arbeidsgruppen anbefaler å bruke kultur som en sentral kraft i byggingen av et fremtidsrettet Levangersamfunn med motto: Med kunst og kultur som drivkraft 23

24 Budskap 1. Samhandling mellom kulturbaserte utviklingsprosjekt/næringer Synergi Verdikjeder 2. Bringe inn forskning og utviklingsmiljø (kulturnæring) Bidra med innspill/perspektiv Nye koblinger/synergi/ny kunnskap Nettverk nasjonalt/internasjonalt Lage verdikjeder Utvikling av nye prosjekt med finans 24

25 3. Konkrete utviklingsprosjekt som det bør settes fokus på: Kulturlandskap og verdiskaping Kunst og byen, Kultur og helse Kulturnæringer i kulturminneleden Tradisjonshåndverk og trehusbyen Gjennomføre et nasjonalt/internasjonalt seminar om kulturnæringer Nye prosjekt, ny kunnskap 25

26 Levanger stort potensial. Nyskapende utviklingsprosjekt i spenningsfeltet mellom kunst, kultur og næring. Nasjonalt anerkjent. Marsimartnan og Festivaler Eksisterende kulturnæringer. Trehusbyen Levanger nasjonalt kulturmiljø Samtidskunst og LevArt - kunstprosjekt Kultur og helse tverrfaglig senter for kultur og helse - Nye utviklingsprosjekt og bedriftsetableringer Suksesshistorier? Innovative bedriftsetableringer? Viktige element i det gode liv i Levanger i dag, og i morgen? Samhandling, synergi, verdikjeder er stikkord. Samhandling handler om å stå sammen, gjøre hverandre gode. Og bli synlig. 26

27

28 Slutt 28

29 Kulturbaserte næringer i Levanger by og kommune - Oppsummering Forstudien viser at Levanger by og kommune har et stort potensial innenfor feltet. Eksisterende aktiva danner et godt utgangspunkt for videreutvikling på høyt nivå forutsatt samhandling, koordinering og bruk av gjennomtenkte strategier som aktørene kan forene seg om. Resultater av samlingen på Falstad viser stor idérikdom blant aktørene. Prosessen som ble initiert med denne kapasitetsstudien bør få sin fortsettelse i form av et forprosjekt mht nettverksbygging, rangering og konkretisering av ideene og forslag samt definering og etablering av verdikjeder og videreutvikling av kunnskapsprosjekter. III Foreslåtte satsningsområder - veien videre 29

30 Forankring Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Felles fylkesplan for Trøndelag fokus på innovasjon og kreativitet, og på kunst og kultur som grunnlag for utvikling og verdiskaping Handlingsprogram for kulturminnepolitikk av juli 2009: Det er en utfordring å stimulere flere håndverkere til å utdanne seg innen tradisjonshåndverk (s.30) St.meld. nr. 16 ( ) Leve med kulturminner. Kulturminner og kulturmiljøer har stor betydning for kulturell, sosial, samfunnsmessig og økonomisk verdiskaping gjennom bærekraftig og kreativ bruk. Felles Reiselivsstrategi Mittnordenkomitténs høstmøte : De kreativa och kulturella näringarna utgör en stor tilväxtpotensial innom Mittnorden. Museumsstrategier, Strategier for profesjonell kunst Nasjonale satsninger innen kulturbasert samfunns- og næringsutvikling Eks. forskningsrådet, interreg, fagdepartement m-v. I Bakgrunn og om kulturnæringer 30

31

32 Strategi 2 Kulturnæringene og det offentlige: Videreutvikle det offentlige støtteapparatet, aktuelle innovasjonsmiljø og virkemidler slik at de blir relevante, forstått og funksjonelle for kulturnæringene

33 Strategi 3 Forskjellighet (diversitet): Utvikle tiltak og arbeidsformer som fremmer toleranse og nyskaping

34 Strukturering/sortering av tema: De kulturelle aktiva kan inndeles i 3 hovedtyper: Levanger by og land Kulturnæring: Institusjoner/bedrifter organisasjoner Utviklingsprosjekter og ny kunnskap Kulturnæring Institusjoner bedrifter organisasjoner Levanger by og land Utviklingsprosjekter & ny kunnskap III Foreslåtte satsningsområder - veien videre 34

35 Stedsutvikling Levanger by og land Kulturnæring utvikling Institusjoner bedrifter organisasjoner Utviklingsprosjekt og ny kunnskap Tømrer, møbelsnekker, smed, materialbank.. Mat, kulturminner, rådgivnin attraksjonsbedrift Kultur&Helse, design, media, arkitektur, foto, film, musikk, rådgivning, kurs I Tradisjonshåndverk II Reiseliv, kulturarv& opplevelse III Kunst, media, design, Trehusbyen, fredning Kulturminner Levanger 1000 Raud Vinter Marsimartna Rinnleiret Staup, Falstad Lag&forening.. Fredning, kulturmiljø LevArt Kultur&helse Kulturarvprosj. Kulturlandskap FoU/seminar Skulpturprosjekt Marked Privat Næring Offentlig

36 Momenter - handlingsplan Knytte videre arbeid delvis til arbeidet med kulturminnefredningen, knytte prosjektleder Hilde Røstad til deler av arbeidet, bl.a til et seminar om kulturnæring. Bidra til koordineringer av større utviklingsprosjekt i Levanger for samordning (Rom for Kunst, LevArt, Samarbeidet Falstad- Fenka- Ytterøy, Verdiskaping innenfor musumsfeltet, Senter for Kultur og Helse, andre) Bidra til initiering og utvikling av nye områder tradisjonshåndverk, maritim kulturarv, kulturlandskap Skaffe tilveie finansiering Utvikling av operative nettverk og verdikjeder Utvikling av infrastruktur for kreative bedrifter/nettverk Bedriftsutvikling, støtteordninger Etablering av kontakter med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere III Foreslåtte satsningsområder - veien videre Følgeforskning/FoU kloke grep og gode eksempler 36

37 Merkevarebygging Opplevelsespakker FoU-prosjekter Service Handelsnæringen Regional samarbeid Tilrettelegging Politisk støtte Lokal samarbeid Verdikjeder Næringsliv og kulturinstitusjoner Kunst, Håndverk, Design Rik historie og Kulturminnebestand KREATIVE OG KULTURBASERTE NÆRINGER I LEVANGER NATUR OG KULTURLANDS- KAP Skoleverk og forskning Kommunale myndigheter Lokalbefolkning og turister Lokal mat Transport Overnatting Kulturarrangementer Utleie Guiding Aktørklynger Markedsføring Stedsutvikling 37

38 Vedlegg: Resultater fra workshop Falstad

39 Verdens Kafe World Cafe Flere bord, 3-6 på hver Stort ark midt på bordet Mange tusjer / blyanter Diskusjon av tema. Alle tegner og skriver sine egne ideer fortløpende på samme ark i sentrum, mens de snakker. Én blir igjen som "vert" og de andre skifter til forskjellige bord Verten formidler hva bordet snakket om, med hjelp av arket. Diskusjon går videre, og de nye bringer mer til arket fra sine bord Kan skifte flere ganger. Tilslutt går alle tilbake til "hjemme"bord og formidler alt de har opplevd "ut i verden" Kan trekke konklusjoner, vurdere, prioritere etc tilslutt. 39

40 Verdens Kafe World Cafe 3 bord- tre tema Tre grupper Stort ark midt på bordet o En vert /innleder ved hvert bord som starter dialogen, og oppsummerer forrige gruppes innspill o Gruppene går fra bord til bord der nye tema diskuteres, 3 tema o Diskusjon av tema. Man tegner og skriver sine egne ideer fortløpende på samme ark i sentrum, mens de snakker Tre tankeformater, først individuell refleksjon, deretter felles assosiasjon i mindre grupper og så samtale i plenum 40

41 OG SÅ VAR DET IDÉSKAPING! Kom med MANGE IDEER til mulige løsninger Gjerne ville ideer. Slike ideer kan alltid bearbeides til noe fornuftig og mer praktisk senere. Mangfold, ingen kritikk! 41

42 To tenkestiler DIVERGENT ÅPNE INTUISJON IDEBLOMSTRING BREDDE UKRITISK KONVERGENT RASJONELL VURDERING FOKUS KRITISK LUKKE 42

43 Noen aktuelle problemstillinger til inspirasjon til World Café Hva kan gjøres for å skape et attraktivt bymiljø? Kan vi tenke oss opplevelsesrom i byutvikling? Opplevelsesbasert byutvikling? Hva kan gjøres for å tilrettelegge for kulturnæringer? Eller: Hvordan kan man tilrettelegge for at byen skal bli attraktiv for kulturnæringer (for eksempel innen kunst, design, tradisjonshåndverk, opplevelsesnæring) Hva er Levangers identitet? Hvordan formidle og tilrettelegge for Levangers kulturarv (kulturminner, matkultur, trebyen, tradisjonshåndverk, institusjoner,.? Hva er viktig for å lykkes innenfor kulturnæring? NB: Viktig, det sentrale er frislepp, åpne opp, komme med forslag til idéer, innspill, tiltak innen kulturnæring og by- /stedsutvikling. Stille nye spørsmål, finne nye koblinger.. 43

44 SAMLING TEMA 1, KULTURARV OG OPPLEVELSER 5 prioriterte tiltak 4 nasjonale steder m/håndbok om fot/sykkel/turer, geocashing, fellesmerking Småbåthavn og maritime aktiviteter Kulturforum m/mandat og midler (samhandling) Skoleprosjekt som identitetskaper Frol IL, klatrevegg på Ekne, idrett som tiltrekker folk Andre tiltak: Kobling kultur og næring Mye ukjent kulturarv Skoleprosjekt om kommunens kulturarv, for å formidle vår historie lokalt (sette det i system, synliggjøring) Turisme opplevelse gårdsopplevelse (nasjonalt), sette i system Pakker sendt til reiselivsmesse Identitetsskapende Maritim kulturarv Sykkelturisme, sykkelmuseum Utnyttelse av HINT, Levanger og studenter: ambassadører Gi intropakke til studenter Bli kjent runde knyttet til fadderordning USB-pinne med tøff film og info Må fysisk ut til kulturarven Historiske tablåer Sette spor hos publikum Brukes i flere sammenhenger 4 nasjonale steder Munkeby Levanger sentrum Altadhaug Falstad + Rinnleiret 44

45 SAMLING TEMA 1, KULTURARV OG OPPLEVELSER, forts. Geocashing Skilting Lage en led/gåturer/sykkelturer Kulturguide Levanger 20 kultur-/sykkelturer på Levanger Innherred som felles markedsmål Fjellet naturopplevelsen Synliggjøring lokalt og nasjonalt Kystveien det maritime små skur å overnatte i Regatta, båtutleie Padling, båtrafting, isbading Fugletitting Samhandling med Verdal, eks Spelet Et produkt vi kan selge, en pakke (reise til Levanger m/opplevelser), Historien Synliggjøre arven etter Paul Okkenhaug Kvinner i datid og nåtid Mat overnatting og opplevelse Munkeby tidsdyp Rundreisepakker 45

46 SAMLING TEMA 2, KUNST OG NÆRING Kunst, media, design, kunsthåndverk. 5 prioriterte tiltak: Kunstnerbyen Levanger (bli kjent som kunstnerby, også foto) Kunstnerkvartal (konsentrasjon av lokaler og akt) Arrangement over tid: Fotofestival: historisk og nyskapende. Internasjonalt. Fra Bagdad til Levanger Kunst og fotofestival (åpne opp for eksempel med galleriene, musikk) Overordna strategisk tenkning må utvikles: kommune, næringsliv, kunstnere) Infrastruktur sentrum 46

47 SAMLING TEMA 2, KUNST OG NÆRING ANDRE TILTAK Reaktivere restområder (Staup, torget, stadion) og fasiliteter (Levanger skole, håndverkeren) Fokus sjø/havn Kunsten ut (gater, Magneten etc) Samla /felles formidling (guider, hefter, IKT etc., geocathing) Aktiviteter/samlokalisere i sentrum Samorganisere/samhandle ulike steder i kommunen (Alstadhaug, Munkeby etc) Muligheter for møteplass/utstilling for kunst på Magneten Bruke Innherred Reiseliv i sterkere grad for å profilere Kunsterbyen Levanger. Vertskapsfunksjonen må styrkes. Bruke Cluster som virkemiddel. Bruke ledige lokaler for å få konsentrasjon av kunstneraktivitet sette preg på (avgrenset og definert område) Okkenhaug (kjent navn): Festival i skoleåret Fellesarena for kunstnere og andre aktører skape samhandling Engasjement offentlige Nettverk (næringsfora, ta inn kunstbegrepet, verdiskaping, livs ) Næringsliv som kunde. Profiler, nettsted, næringsarena) Kunskap om behov Kunsthåndverk design innpakning (bilde-ramme) Adresse å gå til for støtte (adm/øk blant annet) Bygge infrastruktur Fadderordning med unge/etablerte kunstnere 47

48 SAMLING TEMA 2, KUNST OG NÆRING, andre tiltak - forts. Beslutning om satsning, fra politikere Tenk mer på å bruke næringsliv be om hjelp Involvering politikere (møte med Verdal og Levanger) Korte beslutningsprosesser Attraktivt for kunstnere som vil bosette seg Positiv mottakelse (holdningsendring) Unne hverandre suksess Node næringshage, Verdal - Levanger Kunst som er tilgjengelig uten at det er for dyrt Apparat som tar vare på personer m/gode ideer. Internasjonalt nettverk Lage kulturhage i Håndverkeren Invitere kunstnere sammen med næringslivsrepresentanter (designere, håndverkere m.v.) Eksempel Kunsthage Norske Skog Kulturhistorisk aften: mat, musikk, næring for stedet (Backlund) Kunstfestival! Skulpturlandskap Levanger Kultur for skapende kunst Onsdagskaffen på Backlund hver onsdag (Forum!) Kommunen må bistå personer som.. Kultur og hotell (jfr kulturhus, kombinere konferanse.) Arena næringsbygget på HINT Ta i bruk ledige lokaler La private slippe til, eks FENKA Samspill m/ en kommune som vil i kombinasjon med kunstner, kunsthåndverkere Kommunen: arrangere en konkurranse om bruk av ledige bygg 48

49 SAMLING - Tema 3 By-/stedsutvikling 5 prioriterte tiltak Infrastruktur sentrum, inkl. teknologi NAV Reaktivere restområder (Staup, torget, stadion)og fasiliteter (L. skole, håndverkerlaug) Fokus Sjø/havn Kunsten ut (gater, Magneten etc) Samla felles formidling (guder/hefter/ikt etc) Geocathing Aktiviteter/samlokalsiere i byen Samorganisere/samhandle ulike steder i kommunen (Alstadhaug, Munkeby etc) Andre tiltak: Opplevelser/attraksjoner/ liv i byen Aktivere gågata Bilfri by, mennesket til fots Torget (for eksempel is på torget) Permanent gågate Boder, bortheftelser Bondens marked, kunsthåndverkerens marked Verksted i gata Utstillinger 49

50 SAMLING - Tema 3 By-/stedsutvikling andre tiltak, forts. Byen er scenen aktivitetene mangler i dette teateret. Arrangere ulike dager (hver helg!) Skape liv/begivenheter mellom husene Stue for folk, folk trekker ut! Resitasjon, musikk/levanger kirkeorgel, eks. faste dager, settes i større kontekst, høyttaler i kirketårnet, webkamera, organist på kirkeveggen Aktivere de fleste Levanger Stadion Sansepark eks. folk lager opplevelser selv Hvor går folk? Magneten et sosialt møtested Staupshaugen er Levanger Central Park Folkepark, naturgitt sansepark Trimparker Levanger Guide (hefte/bok) Historie Kunst Fotosamlingen ut til folk. I gågata, vekslende utstillinger, plakater etc Plasser der folk faktisk er (Magneten for eksempel) Media og kommunikasjon. Hint Nettpublisering Aktivere ungdom (kurs/utstilling) Fotokunstner fra London i Levanger 50

51 SAMLING - Tema 3 By-/stedsutvikling andre tiltak, forts. Samlokalisere opplevelser slik at ulike familiemedlemmer kan velge Settes i system Markedsføring samlet Geocashing stasjoner! Arrangement Nettbasert/GPS Topptur kulturtopptur arrangement Kunstvandringer Skatepark (mulighet for ulike interesser) Aktivere paviljongen (trafikkproblem i dag!) Ungdom og kunst, eks grafittisted, deres eget sted Arbeiderboligen happeninger Jernvinningsanleggene til fjells m.v. aktiveres Kopper fra Ytterøy (frihetsgudinnen NY) Levanger (mini-trondheim) skoleby, merkevaren Presentere Levangers kvaliteter på Magneten Jfr Inderøy-system Pakking i reiselivssammenheng Senter/NAV/knutepunkt Rådhuset styrkes og aktiviteter og fasiliteter må knyttes til dette!, Jfr Rockheim Bruk av teknologi for å informere om opplevelser og aktiviteter 2 enveiskjørte gater i Levanger sentrum: Sjøgata/Jernbanegata Bilfritt sentrum m/kollektivtransport mellom 51

52 SAMLING - Tema 3 By-/stedsutvikling andre tiltak, forts. Profesjonalisering av markedsføring og formidling, samarbeid og økonomi avgjørende Alstadhaug forskningsbehov til stede! Aktivere levanger som forskningsprosjekt, helst store, gode kunder!! Story er viktig i formidlingen Invitere barselgrupper til Ammestua Identitet Munkeby Ruiner Nytt kloster Gravhaugfelt i Munkerøstad Kunst rundt om i byen Hester rundt omkring, i ulike former, materialer Håndverkeren kjøpes av kommunen, for eventuell utleie til ulike aktører stiftelse Potensialet i sjø/havn. Sundet/havna er grunnlaget for byen! Fast guiding i Levanger hvor henvende seg? Knutepunkt. 52

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 18.05.2011 Tid: 12:00 OBS!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder

Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder INNHOLD Forord 3 1.Kultur og kreative næringer som satsingsfelt i by- og stedsutvikling 5 1.1 Hvorfor satse på kulturplanlegging? 5 1.2 Hva må avklares

Detaljer

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport 04.03.2013

Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport 04.03.2013 Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv Rapport 04.03.2013 1 Kommunens innsats for turisme-, reiselivsnæring og næringsliv Innledning... 2 Bakgrunn... 3 Kommunestyrets vedtak av 11.4.2011

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Kreative næringer i Arendal

Kreative næringer i Arendal ( Gregertsen Rannekleiv Vørld Tur 05, foto: Canal Street ) Prosjektrapport nr. 04/2006 Kreative næringer i Arendal Kartlegging og potensial Rapport april 2006 Mats Aronsen Agderforskning Tittel: Forfattere

Detaljer

Prosjektrapport Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger

Prosjektrapport Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger Prosjektrapport Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger Sjøgata 40. Foto: Tove Nordgaard Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Delprosjekt 1 - Mulighetsstudie

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Målene for reiseliv og opplevelser i Telemark innen 2024

Målene for reiseliv og opplevelser i Telemark innen 2024 Ve dt a t ta vf y l k e s t i ng e t15. 06. 2011 Målene for reiseliv og opplevelser i Telemark innen 2024 Øke Telemarks andel av det norske markedet med 1 prosentpoeng fra dagens nivå på 3,8 %. Veksten

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Opplevelser i Hedmark. Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17)

Opplevelser i Hedmark. Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17) Opplevelser i Hedmark Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17) Forord Opplevelsesnæringene i fylket vårt står for en betydelig verdiskaping. Gjennom Regional plan for opplevelsesnæringene

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros HiST AFT Rapport nr 02-2009 Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros Kartlegging av mulige samarbeidsprosjekter i møtepunktet mellom bygningsvern og opplevelsesnæringer langs pilegrimsleden

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Strategi for kultur og kulturarv

Strategi for kultur og kulturarv Strategi for kultur og kulturarv 1 2 Innhold Kulturfylket.no.... 4 Kapittel 1: Verdensarv i Telemark. Rjukan-Notodden industriarv... 6 Kapittel 2. Telemarkskanalen regionalpark... 9 Kapittel 3. Kultur....

Detaljer

Nordisk senter for opplevelsesindustri?

Nordisk senter for opplevelsesindustri? Prosjektrapport nr. 3/2006 Nordisk senter for opplevelsesindustri? Satsing fra Sørlandet Rapport 19. april 2006 Kirsti Mathiesen Hjemdahl Agderforskning Tittel Forfattere Medforfattere Nordisk Senter for

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer