Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet"

Transkript

1

2 Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle skolesekken (DKS) Presentasjon av Strategi for kunst og kultur i Buskerud og ideer og sparring for utvikling av egen kulturstrategi Presentasjon av fylkeskommunens ansvarsområder og tilskuddsordninger på kulturfeltet. Rådgiving og idemyldring. Se på kartet, nivåene og pengesekkene. Presentasjon i samarbeid med (for eksempel) Østafjellske kompetansesenter og Rikskonsertene Vil du formidle kortfilm, dokumentarfilm, spillefilm, animasjon, spill, filmforedrag eller lignende i skolene? Hvilke muligheter finnes i Den kulturelle skolesekken? Tips om formidlingskrav, utviklingsmidler, tilpasning, samarbeidspartnere, søknadsfrister osv. Evt i samarbeid med Viken filmsenter/ i forbindelse med "Marked for film" som vi utvikler i samarbeid med Viken filmsenter i løpet av forsommeren. Skal du lage et kulturprogram? Hva finnes, hvor er oversiktene, hvem er aktørene? Inspirasjonsdag. DKS- teamet deler gode eksempler og deltar i idemyldring og prosjektutvikling 1 3 dager ½ dag ½ -

3 Kulturminner med kulturarv i fokus Hvordan ivareta kulturarven i kommuneplan? En fagdag med innspill fra regional kulturminneforvaltning om hvordan kommunens kulturminner og kulturmiljøer kan brukes som ressurs i samfunnsutviklingen. To alternative innfallsvinkler: 1-2 dager 1. ivaretakelse av kulturarven i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2. kommunedelplan for kulturminner utarbeidelse av temaplan for kulturminner og kulturmiljøer Reguleringsplanlegging / stedsutvikling vern og utvikling Riktig restaurering Buskerud gode løsninger for gamle hus Søknadsverksted - tilskuddsordninger kulturminnevern Kulturarv for barn og unge verksted for formidling Hvordan ivareta kulturarven i reguleringsplan? En fagdag med innspill fra regional kulturminneforvaltning om hvordan kulturminner kan bevares og benyttes som ressurs i lokalmiljøer? Fagdag om byggesak og riktig restaurering hvordan ivareta kulturhistoriske bygg på en god måte i byggesaksbehandlingen? Praktisk bygningsvern konkrete råd og tips fra erfarne restaureringshåndverkere. Verksted for søknadsskriving informasjon om ulike tilskuddsordninger og råd og veiledning til søknadsskriving. Ta med foto / annen dokumentasjon for bygning / kulturminne som ønskes istandsatt. Hvordan få til god formidling av kommunens kulturarv både for små og store innbyggere, men også for tilreisende? Verksted om skilting og skjøtsel, kulturminneprosjekter for skolene og tilrettelegging for formidling kulturarv i friluftslivsprosjekter 1-2 dager

4 Næringsutvikling Regionale/nasjonale/ europeiske finansieringsordninger Tilpasset konkrete ønsker, behov og fagfelt. En guide inn i "virkemiddeljungelen" 2-4 t Bistand til prosjektutviklinginnen reiseliv, opplevelsesnæring, mat, kulturnæring, FoU og innovasjon, klima/miljø/energi eller bioøkonomi. Prosessrådgivning Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Veiledning og dialog om strukturering og organisering av prosjekter, f.eks. målformulering, aktivitets-/ tids-/ kostnadsplan, medvirkning/ forankring, finansieringsmuligheter m.m. Bistand til å planlegge og/eller gjennomføre prosesser høringsprosesser/ prosjektutvikling/ seminarer/ konferanser Foredrag, presentasjon, innlegg, planlegge og gjennomføre en planprosess med vekt på prosesskompetansen 2 t-2 dager 1-8 t Statsstøtteregelverket Veiledning om unntaksregler/-muligheter i forbindelse med offentlige tilskudd m.m. Prosedyrer for melding av støtte osv. Statistikk / analyse Kurs/ veiledning i bruk av forskjellige databankkilder som f.eks. Statistisk sentralbyrås Statistikkbank, Folkehelseinstituttet og PANDA. 1-4 t

5 Idrett, folkehelse og friluftsliv Statlige midler til anlegg for idrett og fysisisk aktiviet Gjennomgang av nye bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Saksbehanling av spillemiddelsøknader Regionale satsning innen friluftslivsområdet Ungdomsmedvirking Saksbehandling av spillemiddelsøknader -Hva kreves for å få en spillemiddelsøknad i formell orden Informasjon og veiledning om aktuelle tema og søknadsordninger innen friluftsliv Hvordan jobbe med ungdomsmedvirkning i kommunen

6 Plan og stedsutvikling Gjennomgang, tips og råd til prosess, utredninger og arealbruk i kommuneplan og reguleringsplanarbeid. Gjennomgang av regionale og nasjonale føringer og rammer. Hvordan bruke regionalt planforum i planarbeidet? 1-2 dager med vann og vassdrag i fokus Hvordan følge opp regional plan for vannforvaltning i kommuneplanen? En fagdag om hvordan forstå vannforvaltningsplanen og omsette den inn i kommuneplanleggingen. By- og stedsutvikling Hva er en stedsanalyse, hvordan gjennomføre den og hva kan den brukes til? Hvordan arbeide med stedets attraksjonskraft? Kommunal planstrategi Bistand til å planlegge prosessen for rullering av kommunal planstrategi.

7 Bibliotek Bistand til arrangement Bistand til prosjektutvikling Bibliotekstrategi for Buskerud Kompetanseheving Tjeneste- /kompetanseutvikling Bidra til utstilling eller arrangement i biblioteket, f.eks. i forbindelse med Nasjonal bibliotekdag 26.8 Streaming av arrangement, evt. koplet til kurs i streaming Veiledning og dialog om strukturering og organisering av prosjekter, f.eks. målformulering, aktivitets-/ tids-/ kostnadsplan, medvirkning/ forankring. Planlegge dialogmøte og samarbeidsavtale Bistå arbeid med egne planer/ strategier. Arrangere "Tidsskriftklubb": analyse og samtale med utgangspunkt i faglig artikkel. Kurs i Webløft og/ eller ebib.no Kassering på "Bibliotekaren kommer" (fra DKS): bli med formidleren ut på skole e.l. "Lån en formidler": smaksprøver på formidling av ungdomslitteratur 4-8 t 2 t-2 dager 1-3 t

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Kulturminneplan 2015-2025

Kulturminneplan 2015-2025 Kulturminneplan 2015-2025 Planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 Engerdal kommune 25.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 3 4. Nasjonale, regionale

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Opplevelse, kunnskap og identitet

Opplevelse, kunnskap og identitet KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2016-2030 HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM Opplevelse, kunnskap og identitet Randaberg kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2016-2030OR KULTURMINNER 2016-2030 SIDE 2 Forsidebildet:

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Side 1 av 7 Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Idrett og friluftsliv Røyken kommune har med sin nærhet til Oslofjorden, Drammensfjorden og store skogsområder gode muligheter for den

Detaljer

Arbeidsplan 2015. for. faggruppa for plan og regional utvikling

Arbeidsplan 2015. for. faggruppa for plan og regional utvikling Arbeidsplan 2105, faggruppe for plan og regional utvikling Bedriftsnavn: Nordland fylkeskommune ID NRU.4.6 Versjon 0.01 Gyldig fra 10.04.2015 Forfatter Verifisert Godkjent Side 1 av9 Arbeidsplan

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Å planlegge ut fra et brukerperspektiv. Barn og unges mulighet for deltakelse i kommunal planlegging

Å planlegge ut fra et brukerperspektiv. Barn og unges mulighet for deltakelse i kommunal planlegging Å planlegge ut fra et brukerperspektiv Barn og unges mulighet for deltakelse i kommunal planlegging Voksne for Barn En ideell, landsomfattende medlemsorganisasjon Stiftet 1960 under navnet Mental Barnehjelp,

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Tillegg til veileder Medvirkning i planlegging, kapittel 4 Noen aktuelle metoder og gode eksempler

Tillegg til veileder Medvirkning i planlegging, kapittel 4 Noen aktuelle metoder og gode eksempler 1 Dette er første samling av metoder, og kan nyttes som et hjelpemiddel for planleggere og andre som deltar og medvirker i utformingen av planer etter plan- og bygningsloven. Oversikten vil derfor bli

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer