Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer"

Transkript

1 Innledning - I året 2012 stod arbeidet med forretningsutvikling og spissing av arbeidet inn mot enkeltkunder sentralt, sier direktør Ulrik Hammervold. - Innovasjon Norge skal ikke bare være et mottaksapparat som behandler de søknader vi får inn, men skal aktivt bidra i utviklingsprosesser med enkeltbedrifter. Våre medarbeidere er blitt skolert på dette, og vi kan også trekke på ressurser bl.a fra vårt internasjonale apparat. Innovasjon Norge bevilget til sammen 420 mill. kroner til prosjekter i Nord-Trøndelag i Den geografiske fordelingen var god med bevilgninger til prosjekter i alle 23 kommuner. Arbeidet med Arena-prosjektene har stått sentralt. Dette er Windcluster Mid Norway med utgangspunkt i Verdal, Arena Smart Grid Services på Steinkjer og Smart Water Cluster med utgangspunkt i Leksvik. I tillegg er flere bedrifter i Nord-Trøndelag involvert i prosjektet Next Media i Trondheim. Innovasjon gjennom klyngesamarbeid er viktig. Innovasjon Norge deltar aktivt i det regionale partnerskapet i Nord-Trøndelag. Partnerskapet i Nord-Trøndelag fungerer godt, og er bl.a. sterkt delaktig i utarbeidelsen av Regionalt Utviklingsprogram. Faktaboks Leder Postadresse Besøksadresse Internett E-post Facebook Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer Seilmakergata 2 (Fylkets Hus) Norge-Nord- Tr%C3%B8ndelag/

2 Rapport fra styret Styrets sammensetning i 2012 var: Ingvild Kjerkol (leder) Nils Martin Williksen (nestleder) Tor Erik Jensen Rune Hallstrøm Trine Hasvang Vaag Kristine Daling Sakshaug Jon Uthus Hanne Solheim Hansen fylkesrådsleder adm. dir Nils Williksen AS fylkesråd for samferdsel og miljø distriktssekretær LO gårdbruker medeier Øyna Parken AS ass. direktør NHO Prorektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styret har som oppgave å arbeide med utvikling av regional strategi, tilsyn med distriktskontoret og å være beslutningsmyndighet i enkeltsaker. Styret hadde 11 møter i 2012 og behandlet 132 saker. Tre av møtene var kombinert med bedriftsbesøk og lagt til Namsos, Levanger og Snåsa. Næringslivet i Nord-Trøndelag Gjennom 2012 har aktiviteten vært høy i store deler av næringslivet. Flere bedrifter har problemer med å rekruttere nok og rett arbeidskraft og arbeidsledigheten var lav. Men eksportindustrien sliter. Situasjonen i Nord-Trøndelag kan oppsummeres slik: Spennende klyngeprosjekter innenfor vann, vind, el-nett og media Vekst i reiselivet. Antall overnattinger økte mer enn landsgjennomsnittet Fortsatt oppdrag på Kværner Verdal, men de sliter med å vinne nye kontrakter Investeringsviljen fortsatt til stede i jordbruket, men stor forskjell mellom kommunene Tungt innen trelast og treforedling Prisøkning på laks på slutten av året Økning i eksporten på 10 % sammenlignet med 2011 Sterk økning i antall nyetableringer i 2012 Om kontoret i Nord-Trøndelag Ved Innovasjon Norges kontor i Nord-Trøndelag er det 17 årsverk. I 2012 ble det bevilget tilsammen 420 mill. kroner til bedrifter i Nord-Trøndelag. Dette er 30 mill. kroner mer enn i Av dette var 35% lån, 35 % rentestøtte og 30% tilskudd. Virkemidlene kommer både fra nasjonale rammer og fra fylkesvise rammer for distriktspolitiske virkemidler og for bygdeutviklingsvirkemidlene. 2

3 De distriktspolitiske virkemidlene Gjennom Regionalt Utviklingsprogram får IN Nord-Trøndelag en ramme for de distriktspolitiske virkemidlene. Disse kan brukes til tilskudd, tapsfond på risikolån og etablererstipend, og kan benyttes i alle kommunene i fylket med unntak av Stjørdal og Levanger. Midlene skal fremme utvikling av et konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv i distriktene ved å stimulere til nyetableringer og til videreutvikling og omstilling i eksisterende bedrifter. Det ble bevilget 44 mill. kroner i tilskudd og av det var 9 mill. kroner etablerertilskudd. Bevilgningen på risikolån var 22 mill. kroner. Landbruk Landbruk var den høyest prioriterte sektoren i virkemiddelbruken i 2012 med til sammen 70% av alle midlene, noe som var en betydelig større andel enn tidligere år. Forklaringen på dette ligger i stort volum på markedslån og at vi fikk tilført ekstra ramme på rentestøtte på slutten av året. I 2012 ble det i alt gitt tilsagn om 31 mill. kroner i tilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk. Videre er det innvilget 8 mill. kroner i tilskudd til utviklingstiltak. Innvilget rentestøtte for lån er på 144 mill. kroner. Det er i tillegg innvilget risikolån i 3 saker i I 2012 er det innvilget 66 søknader om BU-midler innenfor tradisjonelt jordbruk og 39 saker innen tilleggsnæringer. De prosjektene det er gitt investeringsstøtte til i 2012, viser at BU-midlene har bidratt til å utløse investeringer i driftsbygninger i fylket på nærmere 200 mill. kroner. Samlet viser oversikten over bruken av BU-midler i 2012 at tilsagnene i stor grad er gitt i forhold til prioriteringene i BU-strategien. Det har vært tilfredsstillende etterspørsel etter BU-midler til investeringer i tradisjonelt jordbruk. Innenfor tilleggsnæringer er samlet rammeutnyttelse lavere enn målsettingen som strategien legger opp til. Energi og miljø Energi og miljø har vært det nest høyest prioriterte satsingsområde for 2012 med bevilgninger på 47 mill. kroner. Av disse bevilgningene er det en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU). Den viktigste saken var imidlertid at Arena-prosjektet innen vindenergi fikk forlenget prosjektperioden med to år. Dette er et bevis på at det er gjort en god jobb innenfor dette området. I 2012 har vi hatt samarbeid med våre kontorer i Storbritannia, Tyskland og Spania innenfor energi- og miljøområdet. Marin Det har blitt bevilget 4 mill. kroner til dette satsingsområdet. Reiseliv Det har blitt bevilget 18 mill. kroner til dette satsingsområdet. 3

4 Entreprenørskap Innen entreprenørskap er finansierings av nyetableringsprosjekter en svært viktig del av arbeidet. Det er bevilget om 49 mill. kroner til dette området. Etablerere får dessuten tilbud om å delta i etablereropplæringen, som Innovasjon Norge på vegne av partnerskapet er ansvarlig for, eller i Alkymisten som er et særlig tilbud til unge etablere. Noen prosjekter blir og plukket ut til å delta på Midt-Norge Take Off som kjøres i samarbeid med NTNU. Statistikk Nord-Trøndelag Nærings- og samfunnsliv Folketall Arbeidsledighet i prosent 2,2 2,3 ved utgangen av desember Eksport i 1000 MNOK 3,9 3,6 Konkurser Nyetableringer 938 (K1, K2, K3) 980 Reiseliv (1000 gjestedøgn) Antall saker Antall saker Godkjente SkatteFUNN Innvilget MNOK Markedslån Herav landbrukslån Risikolån og garantier Distriktsrettet tilskudd Etablerertilskudd 9 9 Tilskudd landbruk Lånebeløp for rentestøtte Regionalt utviklingsprogram 2,2 (transportstøtte) 5 Andre tilskudd Sum innvilget Låneportefølje MNOK Markedslån Risikolån og garantier Sum låneportefølje Kundebedrifter Innovasjon Norge har mer enn 5000 aktive kunder i Nord-Trøndelag. Årlig er vi i kontakt med om lag 1000 av disse gjennom finansiering eller ulike typer av kompetanse- eller nettverksprosjekter. Her presenterer vi tre prosjekt hvor Innovasjon Norge på ulike måter har medvirket i løpet av

5 Nordic Sport Fishing, Inderøy Phillip Anthony Dale, en engelskmann som bor på Inderøy, har etablert Nordic Sport Fishing. De tilbyr pakketurer for fiskeinteresserte først og fremst fra Storbritannia, men etter hvert også fra Frankrike og Sverige. Det tilbys komplette pakker som dekker alt kundene har behov for under oppholdet slik som leiebil, overnatting, fiskeutstyr og GPS er for å finne fram til de beste fiskeplassene. Produktene er bookbare fra egen nettside. Innovasjon Norge mener at denne nye formen for sjøfiske utvilsomt har et potensiale, og vil kunne utnytte reiselivets overnattingskapasitet i ei tid på året da mye er ledig. Innovasjon Norge har støttet prosjektet med etablerertilskudd. Sagaøya Turistsenter AS, Leka Sagaøya Turistsenter AS er en storsatsing på Leka med samlede investeringer på omkring 10 mill. kroner. I et tidligere nesten ferdigstilt hotellbygg, blir det nå bygd leiligheter og fellesrom. Leka har mye å by på av friluftsaktiviteter, og de tenker å trekke veksler på at kommunen er kåret som Norges geologiske nasjonalmonument. Innovasjon Norge har støttet Sagaøya Turistsenter AS med lån og tilskudd. RO Solutions, Verran RO Solutions AS leverer anlegg for avsalting av sjøvann. I startfasen var dette tenkt brukt for produksjon av drikkevann, men etter hvert har det oppstått et marked innen oljeindustrien hvor vann med lavt saltinnhold brukes til injisering av borebrønner. Innovasjon Norge har bidratt med lån og tilskudd fra miljøteknologiordningen for å få bygd et demonstrasjonsanlegg. Bedriften har også fått bistand fra vårt kontor i Brasil. 5

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer Innledning - I 2013 tok vi i bruk nye lokaler. Dette er først og fremst et fysisk uttrykk for hvordan vi ønsker å framstå i forhold til våre kunder, sier direktør Ulrik Hammervold. - Innovasjon Norge skal

Detaljer

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2014 Oslo, 15.03.2015 Innhold OSLO, 15.03.2015INNHOLD... 1 INNLEDNING... 3 POLITISKE RAMMER FOR BUMIDLENE... 3 REGIONALE BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM... 3 FORMÅLET MED

Detaljer

Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold

Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold Årsrapport 2007 Næringslivet i Buskerud er internasjonalt orientert og derfor i større grad berørt av internasjonal konkurranse og omstillingskrav enn andre deler av landet. Etter eksportnedgang i 2006

Detaljer

Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no 2010 Våre kontorer Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo, Akershus og Østfold 4 Hedmark 9 Oppland 11 Buskerud og Vestfold 14

Detaljer

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter 2012 Årsrapport Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Mange og viktige skritt framover Norge er et

Detaljer

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter 2012 Årsrapport Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Mange og viktige skritt framover Norge er et

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter

ÅRSRAPPORT 2009. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Våre kontorer Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo, Akershus og Østfold

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Våre kontorer Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no 2 Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo,

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2011 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2 Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Denne

Detaljer

En nyttig verktøykasse

En nyttig verktøykasse Førundersøkelsen 2006 Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges tjenester og programmer En nyttig verktøykasse Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006 Oxford Research AS November

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011:

Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011: Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011: Verden omkring oss i førjulstida 2011 Fylkesordfører! Jeg har lyst til å starte min tale til fylkestinget med et sitat: Jeg tør ikke tenke på det

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

Virkemidler i distriktspolitikken

Virkemidler i distriktspolitikken Steinar Johansen Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60 NOTAT 2008:110 Tittel: Forfatter: Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av

Detaljer

Fremdeles mer å hente

Fremdeles mer å hente Fremdeles mer å hente Etterundersøkelse av bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2003 Rune Stiberg-Jamt, Bjørn Brastad, Harald Furre. Oxford Research AS Juli 2007 Forfatter: r Sidst gemt:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Årsrapport 2007. Innovasjon Norge i Finnmark

Årsrapport 2007. Innovasjon Norge i Finnmark Årsrapport 2007 Rapport fra styret Styret har avholdt åtte møter (hvorav to telefonmøter) og behandlet/protokollert 52 saker i 2007. Det har vært avviklet møter med Grieg Seafood AS, ProBarents AS, Lebesby

Detaljer

Kommunale næringsfond - Årsmelding 2000

Kommunale næringsfond - Årsmelding 2000 Kommunale næringsfond - Årsmelding 2000 Oversikt over s totale ressursbruk i tilknytning til nærings og utviklingsarbeid i 2000. Personell ressurser Den politiske organiseringen av nærings og utviklingsarbeid

Detaljer

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet

Detaljer

KunnskapsInnovasjon Norge? - Status for Innovasjon Norges arbeid med å fremme kunnskapsøkonomien juni 2008

KunnskapsInnovasjon Norge? - Status for Innovasjon Norges arbeid med å fremme kunnskapsøkonomien juni 2008 KunnskapsInnovasjon Norge? - Status for Innovasjon Norges arbeid med å fremme kunnskapsøkonomien juni 2008 Abelia kunnskaps og teknologibedriftene i NHO, www.abelia.no Forord Norsk økonomi har alle forutsetninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler

Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer