Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer"

Transkript

1 Innledning - I 2013 tok vi i bruk nye lokaler. Dette er først og fremst et fysisk uttrykk for hvordan vi ønsker å framstå i forhold til våre kunder, sier direktør Ulrik Hammervold. - Innovasjon Norge skal møte kundene med hele bredden av våre tjenester. Selv om en kunde har en kundeansvarlig, skal den kundeansvarlige trekke på kompetanse fra sine kollegaer både på eget kontor og på andre kontorer for å gi kundene den best mulig løsning på sine behov. Innovasjon Norge bevilget omlag 350 mill. kroner til prosjekter i Nord-Trøndelag i Den geografiske fordelingen var god med bevilgninger til prosjekter i alle 23 kommuner. Arbeidet med Arena-prosjektene har stått sentralt. Dette er Windcluster Norway med utgangspunkt i Verdal, Arena Smart Grid Services på Steinkjer og Smart Water Cluster med utgangspunkt i Leksvik. I tillegg er flere bedrifter i Nord-Trøndelag involvert i prosjektet Arena NxtMedia i Trondheim. Innovasjon gjennom klyngesamarbeid er viktig. I 2013 var det god etterspørsel etter både lån og tilskudd til landbruket, mens det var mer moderat etterspørsel etter distriktsrettede tilskudd og lav etterspørsel etter lån til det øvrige næringsliv og mer spesialiserte ordninger som forsknings- og utviklingskontrakter og miljøteknologiordningen. Innovasjon Norge deltar aktivt i det regionale partnerskapet i Nord-Trøndelag. Partnerskapet i Nord-Trøndelag fungerer godt, og er bl.a. sterkt delaktig i utarbeidelsen av Regionalt Utviklingsprogram. Faktaboks Leder Postadresse Besøksadresse Internett E-post Facebook Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer Seilmakergata 2 (Fylkets Hus) Norge-Nord- Tr%C3%B8ndelag/

2 Rapport fra styret Styrets sammensetning i 2013 var: Ingvild Kjerkol (leder) Nils Martin Williksen (nestleder) Tor Erik Jensen Rune Hallstrøm Trine Hasvang Vaag Kristine Daling Sakshaug Jon Uthus Hanne Solheim Hansen fylkesrådsleder adm. dir Nils Williksen AS fylkesråd for samferdsel og miljø distriktssekretær LO gårdbruker medeier Øyna Parken AS ass. direktør NHO Trøndelag Prorektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Ved stortingsvalget i september ble Ingvild Kjerkol valgt inn på Stortinget, og i hennes sted ble Anne Marit Mevassvik valgt inn som representant for fylkeskommunen. Styret har som oppgave å arbeide med utvikling av regional strategi, tilsyn med distriktskontoret og å være beslutningsmyndighet i enkeltsaker. Styret hadde 11 møter i 2013 og behandlet 106 saker. To av møtene var kombinert med bedriftsbesøk og lagt til Overhalla og Leka. Næringslivet i Nord-Trøndelag Også gjennom 2013 har aktiviteten vært høy i store deler av næringslivet. Men arbeidsledigheten var økende på slutten av året. Situasjonen i Nord-Trøndelag kan oppsummeres slik: Spennende klyngeprosjekter innenfor vann, vind, el-nett og media Etter to år med vekst i antall overnattinger, kom det en nedgang i 2013 Fortsatt oppdrag på Kværner Verdal, men de sliter med å vinne nye kontrakter og med lønnsomheten Positiv utvikling innen treforedling med oppstart av ny virksomhet i Follafoss og bedre priser på Skogn Investeringsviljen fortsatt til stede i jordbruket, men stor forskjell mellom kommunene Rekordhøy pris på laks Eksporten nesten doblet i forhold 2012 Antall nyetableringer gikk ned sammenlignet med 2012 Om kontoret i Nord-Trøndelag Ved Innovasjon Norges kontor i Nord-Trøndelag er det 17 årsverk, men i 2013 var det en god del vakanser. I 2013 ble det bevilget om lag 350 mill. kroner til bedrifter i Nord- Trøndelag. Dette er 75 mill. kroner mindre enn i Av dette var 25% lån, 40 % 2

3 rentestøtte og 35% tilskudd. Virkemidlene kommer både fra nasjonale rammer og fra fylkesvise rammer for distriktspolitiske virkemidler og for bygdeutviklingsvirkemidlene. De distriktspolitiske virkemidlene Gjennom Regionalt Utviklingsprogram får Innovasjon Norge Nord-Trøndelag en ramme for de distriktspolitiske virkemidlene. Disse kan brukes til tilskudd, tapsfond på risikolån og etablererstipend, og kan benyttes i alle kommunene i fylket med unntak av Stjørdal og Levanger. Midlene skal fremme utvikling av et konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv i distriktene ved å stimulere til nyetableringer og til videreutvikling og omstilling i eksisterende bedrifter. Det ble bevilget 37 mill. kroner i tilskudd og av det var 10 mill. kroner etablerertilskudd. Bevilgningen på risikolån var 2 mill. kroner. Landbruk Landbruk var den høyest prioriterte sektoren i virkemiddelbruken i 2013 med til sammen 80% av alle midlene. I 2013 ble det i alt gitt tilsagn om 82 mill. kroner i markedslån og 38 mill. kroner i tilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk. Videre er det innvilget 9 mill. kroner i tilskudd til utviklingstiltak og rentestøtte for lån er på 140 mill. kroner. Det er i tillegg innvilget risikolån med 2 mill. kroner. I 2013 er det innvilget 73 søknader om BU-midler innenfor tradisjonelt jordbruk og 41 saker innen tilleggsnæringer. De prosjektene det er gitt investeringsstøtte til i 2013, viser at BU-midlene har bidratt til å utløse investeringer i driftsbygninger i fylket på over 200 mill. kroner. Samlet viser oversikten over bruken av BU-midler i 2013 at tilsagnene i stor grad er gitt i forhold til prioriteringene i BU-strategien. Det har i 2013 vært relativt stor etterspørsel etter BU-midler til investeringer i tradisjonelt jordbruk. Muligheten for omfordeling av BU-rammen samt muligheten til å legge inndratte midler på rammen medfører at det er en relativt god balanse mellom tildelte rammer og samlet omsøkt beløp. Innenfor utviklingstiltak er det generelt et stort mangfold med hensyn på hvilke type næringer som er innvilget støtte. Det er fortsatt stor aktivitet innen «Inn på tunet» i fylket. Energi og miljø Energi og miljø har vært det nest høyest prioriterte satsingsområde for 2012 med bevilgninger på 14 mill. kroner. Av disse bevilgningene er det en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU). I 2013 har vi hatt samarbeid med våre kontorer i Estland, USA, Kina og Indonesia innenfor energi- og miljøområdet. 3

4 Reiseliv Det har blitt bevilget 12 mill. kroner til dette satsingsområdet. Av disse var det en stor sak på Leka med investeringer i utleieleiligheter og båter på Leka Motell og Camping, og en sak i Grong hvor Namdal Bruk skal oppgradere Ness Gård til å bli et konferansesenter. Entreprenørskap Innen entreprenørskap er finansierings av nyetableringsprosjekter en svært viktig del av arbeidet. Det er bevilget 35 mill. kroner til dette området i Etablerere får dessuten tilbud om å delta i etablereropplæringen, som Innovasjon Norge på vegne av partnerskapet er ansvarlig for, eller i Alkymisten som er et særlig tilbud til unge etablere. Noen prosjekter blir og plukket ut til å delta på Midt-Norge Take Off som kjøres i samarbeid med NTNU. Statistikk Nord-Trøndelag Nærings- og samfunnsliv Folketall Arbeidsledighet i prosent 2,5 2,2 ved utgangen av desember Eksport i 1000 MNOK 7,9 4,1 Konkurser Nyetableringer 839 (K1, K2, K3) 938 (K1, K2, K3) Reiseliv (1000 gjestedøgn) Antall saker Antall saker Godkjente SkatteFUNN Innvilget MNOK Markedslån Herav landbrukslån Risikolån og garantier 4 22 Distriktsrettet tilskudd Etablerertilskudd 10 9 Tilskudd landbruk Lånebeløp for rentestøtte Regionalt utviklingsprogram 3 2 Andre tilskudd Sum innvilget Låneportefølje MNOK Markedslån Risikolån og garantier Sum låneportefølje

5 Kundebedrifter Innovasjon Norge har 5700 aktive kunder i Nord-Trøndelag. Årlig er vi i kontakt med om lag 1000 av disse gjennom finansiering eller ulike typer av kompetanse- eller nettverksprosjekter. Her presenterer vi tre prosjekt hvor Innovasjon Norge på ulike måter har medvirket i løpet av Rørvik Fisk og Fiskmatforretning AS, Vikna Rørvik Fisk og Fiskmatforretning er en stor og betydelig sjømatbedrift i Ytre Namdal. Den omfatter i realiteten bortimot hele verdikjeden, fra fiskemottak via bearbeiding og ut i internasjonale markeder. Bedriften er nå eneste fiskekjøperen i fylket, og har i alt 7 mottak i Nord-Trøndelag og Nordland. Den er eneste saltfiskprodusent mellom Kristiansund og Træna på Helgeland. I 2013 har de investert i nytt anlegg for salting av fisk og tatt i bruk varemerket «Rørvik» på alle sine produkter. Innovasjon Norge har bevilget tilskudd både til investeringer og bedriftsutvikling og bidratt med designrådgivning. Skogmo Industripark AS, Overhalla På Skogmo i Overhalla har om lag 30 bedrifter hatt et nært utviklingssamarbeid i mange år. Det har gitt resultater. Bedriftene har i årene fra 2005 til 2012 økt omsetningen nesten tre ganger. De omsetter nå for 1,5 mrd. kroner og har 440 ansatte. I Nærings- NM for 2013 var Overhalla den sjuende beste kommunen i landet med hensyn til vekst i næringslivet. Innovasjon Norge har bidratt med flere tjenester både til enkeltbedrifter og til nettverket. Audio Insight AS, Inderøy. Gründer Geir Fredriksen har i 30 år jobbet med avansert elektronikk i lyd-forsterkere og høytalere. Han har levert forsterkere til bl.a. Oslo Hi-Fi Center i lang tid. OHFC er kanskje den mest profilerte Hi-Fi leverandøren i Skandinavia når det gjelder lyd for såkalte «High End»-brukere - folk som krever forsterkere og høytalere av ypperste kvalitet, gjerne i prisklasser over kroner. Fredriksen har i 2013 utviklet en ny forsterker og en ny kolleksjon høytalere i et lavere prisleie, , og tenker markedsføre disse gjennom det nyetablerte selskapet Audio Insight AS. Innovasjon Norge har støttet selskapet med et etablerertilskudd i utviklingsfasen. Utstyret er nå ferdig utviklet og klar for introduksjon i et globalt marked. 5

ÅRSRAPPORT 2009. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter

ÅRSRAPPORT 2009. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Våre kontorer Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo, Akershus og Østfold

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Årsrapport 2007. Innovasjon Norge i Finnmark

Årsrapport 2007. Innovasjon Norge i Finnmark Årsrapport 2007 Rapport fra styret Styret har avholdt åtte møter (hvorav to telefonmøter) og behandlet/protokollert 52 saker i 2007. Det har vært avviklet møter med Grieg Seafood AS, ProBarents AS, Lebesby

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010 2010 Detaljrapporter Vedlegg til Årsrapport 2010 Omslagsfoto: Yngve Ask/Innovasjon Norge. Innholdsfortegnelse 1. SATSINGER, PROGRAMMER OG TJENESTER I 2010... 4 2. INNOVASJON NORGES SATSINGER I 2010...

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger En statlig bro i kapitalmarkedet: GG Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger Menon-publikasjon nr 42/2013, Desember 2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Kaja Høiseth-Gilje, Hans

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

RDA Bedriftsprogrammet. Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011

RDA Bedriftsprogrammet. Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011 RDA Bedriftsprogrammet Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011 Innovasjon Norge støtter de bedriftene som skaper morgendagens næringsliv. Gunn Ovesen, adm.dir i Innovasjon Norge Foto: Johnny Syversen

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer