Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Eli Rishaug

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015"

Transkript

1 Innherred Samkommune Postboks LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Eli Rishaug Tilsagnsnr: KMD Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Tildelingsbrev regionalt fond Innherred samkommune Økonomisk ramme regionalt /kommunalt fond 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune overfører kr som ramme for regionalt fond for Innherred samkommune i Føringer for forvaltning av Regionalt fond Forvaltningen av fondet skal gjennomføres i samsvar med Regionalt Utviklingsprogram for 2015 (RUP) vedtatt av fylkestinget 4. desember De regionale målene for utviklingspolitikken er slått fast i RUP Følgende vilkår gjelder for forvaltningen av fondet: Fondet skal anvendes i tråd med RUP KMDs retningslinjer for kap. 551 postene 60 og 61 gjelder for fondet (se vedlegg) Midler fra fondet kan ikke brukes til ordinære kommunale driftsoppgaver Det forutsettes at kommunenes eget næringsapparat tar aktivt del i forvaltningen av fondet. Fylkeskommunen og andre (kommuner/regionråd) som forvalter midler over kap. 551 post 60 og 61, skal bruke systemet for saksbehandling og rapportering på Hovedmålet i Regionalt Utviklingsprogram for perioden er; Næringsvekst i Nord-Trøndelag RUP har 4 strategiske innsatsområder; Tilrettelegging for næringsutvikling Innovasjon og entreprenørskap Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet Nord-Trøndelag fylkeskommune Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Regional Utviklingsavdeling Seilmakergata Postadresse: 7735 STEINKJER Postboks 2560 Org.nr.: Bankkonto: Internet: 7735 STEINKJER

2 Disse innsatsområdene er føringer for Innherred samkommunes sitt arbeid med å gjennomføre Regionalt Utviklingsprogram For øvrig vises det til RUP 2015, kap. 6 Tilskudd kan gis til prosjekt/tiltak; hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet som bidrar til at regionen og lokalsamfunnet blir mer attraktive å bo i, flytte til og arbeide i Det skal utarbeides vedtekter for bruken av midlene. 3. Samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene Kommunene i Nord-Trøndelag har en sentral rolle i RUP, og fylkeskommunen vil fortsatt utvikle RUP i nært samarbeid med kommunene. Årlig gjennomføres regionale møter med alle kommunene i fylket for operasjonalisering og innspill. I tillegg inviteres kommunene til et felles møte hver høst for drøfting av forslag til RUP. Kommunene deltar også i RUPpartnerskapet gjennom KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon). Fylkeskommunen deltar på regionrådenes møter. Fylkeskommunen tildeler regionale/kommunale fond til kommunene hvert år gjennom RUP. Det vises ellers til vedlegg 3, Retningslinjer for bruk av regionale/kommunale fond Faglig veiledning I tillegg til tildelingen av regionale/kommunale fond vil Nord-Trøndelag fylkeskommune bidra med faglig bistand etter behov. Dette følges også opp gjennom fylkeskommunens og kommunenes felles arena Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling. Med hilsen Terje Sørvik fylkesråd for regional utvikling Kopi: Verdal kommune Levanger kommune Vedlegg: 1. Avtale om bruk av fond 2. KMDs oppdragsbrev med retningslinjer og forskrift for kap. 551 post 60 og Rapportering og utbetaling av regionale/kommunale fond 4. Retningslinjer for bruk av regionale/kommunale fond 5. Regionalt Utviklingsprogram for

3 Vedlegg 1 Denne aksepten skal undertegnes og returneres til Nord-Trøndelag fylkeskommune enten pr. epost: eller pr. post Postboks 2560, 7735 Steinkjer innen 3 tre måneder fra tilsagnsdato. AVTALE Regionalt fond Innherred samkommune Tilsagnsdato: Tilsagnsnummer: KMD Arkivsaksnummer: 15/02616 Bekreftelse: Undertegnede forplikter seg herved til å følge Retningslinjer for bruk av regionale/kommunale fond 2015 Sted og dato Underskrift Fondet utbetales til: Navn: Adresse: Bankkonto: Steinkjer Underskrift Terje Sørvik fylkesråd for regional utvikling Oversikt over styringsgruppe samt vedtekter for fondet skal legges ved innsending av underskrevet avtale. 3

4 Vedlegg 3 Rapportering og utbetaling av regionale/kommunale fond Rapportering Det skal rapporteres i forhold til Regionalt utviklingsprogram I tillegg krever Kommunal- og moderniseringsdepartementet at fondene bruker og rapporterer bruken av midlene i (RF13.50). Med bakgrunn i inndelingen av satsningsområdene for Regionalt Utviklingsprogram 2015, ber vi om at dere bruker følgende: Strategiske innsatsområder: Tilrettelegging for næringsutvikling Innovasjon og entreprenørskap Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet Ut fra de 4 innsatsområdene er det utledet 10 underliggende indikatorer. Det er samtidig satt mål for virkemiddelbruken i %. Indikator Mål 1 Næringsutvikling 90 % 2 Kompetanseutvikling 50 % 3 Innovasjon 40 % 4 Internasjonalisering 20 % 5 Ungdom 20 % 6 Likestilling 20 % 7 Kultur 10 % 8 Miljø 20 % 9 Kommunikasjoner/infrastruktur 20 % 10 Attraktivitet/livskvalitet 20 % Som tidligere må det velges et innsatsområde, mens det kan velges flere indikatorer. Frist for rapportering Rapporteringen for bruken av midlene skal foreligge hos fylkeskommunen innen 1. februar Fylkeskommunen har ansvaret for å kvalitetssikre rapportene før de sendes videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I henhold til 17 i Statens bevilgningsreglement tas forbehold om adgang for Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. Utbetaling Det utbetales 75 % tilsagnet når avtalen er underskrevet og rapport for 2014 er innlevert. Siste del, 25 %, utbetales ikke før kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent rapporten. 4

5 Vedlegg 4 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALE/REGIONALE FOND I Formål Formålet med tildeling av kommunale/regionale fond er å skape politisk engasjement for et aktivt næringsutviklingsarbeid i kommunene, tilføre midler til mindre og lokale prosjekt, og at det kommunale tiltaksapparatet skal kunne spille en aktiv rolle. 2. Vilkår for forvaltinga av kommunale/regionale fond Fylkeskommunen setter følgende vilkår for forvaltningen: Fondene skal anvendes i tråd med satsingsområdene i RUP KMDs retningslinjer for kap. 551 post 60 og 61 gjelder for fondene Fondene kan ikke brukes til ordinære kommunale driftsoppgaver Eksisterende samarbeid mellom kommunene videreutvikles Kommunens næringsapparat tar aktivt del i forvaltningen av fondene Deltakelse i Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling 3. Arbeidsfordeling mellom fylkesnivå og kommunalt/regionalt nivå For å ha en avklart arbeidsfordeling mellom fylkesnivå og kommunalt/regionalt nivå, gjelder følgende veiledende arbeidsdeling: Bedriftssaker: Kommunene behandler alle saker som krever lokal innsikt og som har et lokalt marked Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med nasjonalt og internasjonalt marked Utviklingsprosjekter under kr Prosjekter med kostnadsrammer under kr bør behandles på lokalt/regionalt nivå BU-saker Skal behandles på fylkesnivå uavhengig av beløpsgrenser. Kommunale/regionale fond kan likevel benyttes i gråsonesaker. 4. Organisering Fondene tildeles regionrådene/kommunesamarbeidene, som har ansvar for forvaltningen. For Leksvik og Flatanger, som har kommunale fond, ligger ansvaret hos kommunene. Følgende hovedmodell anbefales: Politisk valgt styringsgruppe Et sekretariat foretar ordinære sekretariatsoppgaver Det skal utarbeides vedtekter for bruken av midlene Sekretariatene har ansvaret for rapporteringen (beskrevet nærmere i tildelingsbrevet til kommunene) for bruken av hele fondet. Det åpnes for at en andel på inntil 5 % av fondet kan brukes til administrasjon. 5

Regionalt handlingsprogram

Regionalt handlingsprogram Regionalt handlingsprogram Foto: Marit Hommedal/ Statoil for innovasjon og verdiskaping 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 Politisk forankring 3 Sammenheng mellom det regionale handlingsprogrammet og

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram (RUP)

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram (RUP) Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Sammendrag og revisors konklusjon KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en foranalyse av Regionalt

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT ^^^^''^^^'^ [HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Oslo kommune Saknr.^^ofZ/jg^Jok.nr. / 2 3 NOV. 2009 Arkivnr. J^b Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår

Detaljer

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER Deres ref Vår ref Dato 13/49-14 17.12.2013 Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 1. Innledning

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 10.00 13.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

KAPITTEL 3 - BRUK AV TILSKUDD OG BAGATELLMESSIG STØTTE I BARDU KOMMUNE

KAPITTEL 3 - BRUK AV TILSKUDD OG BAGATELLMESSIG STØTTE I BARDU KOMMUNE Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 3 - BRUK AV TILSKUDD OG BAGATELLMESSIG STØTTE I BARDU KOMMUNE Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Felles Utviklingstiltak 40%

Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Felles Utviklingstiltak 40% Sør-Trøndelag Fylkeskommune Enhet for regional utvikling Postuttak 7004 Trondheim Deres ref: Lovise Landsem Kyrksæterøra 15.03.05 Viser til e-post datert 16.02.05 med vedlegg om Næringsrettede utviklingsmidler

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt.

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer