21 etablererstipend og etablererstipend ungdom Tabell 10g. Andel til oppfølging/opplæring av samlet beløp for etablererstipend og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "21 etablererstipend og etablererstipend ungdom Tabell 10g. Andel til oppfølging/opplæring av samlet beløp for etablererstipend og"

Transkript

1 Statistikk 2004

2 Innholdsfortegnelse Tabell 1. Tilsagn til små og mellomstore bedrifter 3 Tabell 2. Tilsagn til nyskaping, omstilling og etablering 4 Tabell 3a. Tilsagn fordelt etter distriktspolitisk virkeområde 5 Tabell 3b. Tilskudd til kommuner definert som "utkant" 5 Tabell 4. Tilsagn til kompetansetiltak 6 Tabell 5a. Tilsagn til kvinnesatsing 7 Tabell 5b. Kompetansetiltak med kvinnesatsing 8 Tabell 11. Tilsagn til internasjonalisering 9 Tabell 6. Tilsagn til miljøsatsing 10 Tabell 7a. Tilsagn fordelt på næring - lån og garantier 11 Tabell 7b. Tilsagn fordelt på næring - tilskudd 12 Tabell 8a. Tilsagn fordelt på fylker - lån og garantier 13 Tabell 8b. Tilsagn fordelt på fylker - tilskudd 14 Tabell 9d. Betinget tilskudd - innbetalinger 15 Tabell 9e. Betinget lån - tilsagn i forhold til innvilget pr. ordning 16 Tabell 9f. Betinget lån - tilsagn til nyskaping, omstilling og etablering 16 Tabell 9g. Betinget lån - tilsagn til kompetansetiltak 16 Tabell 10a. Etablererstipend - Gitte tilsagn og beløpsstørrelse 17 Tabell 10b. Etablererstipend - Fordeling på kjønn - ekskl. tilsagn til 18 oppfølging/opplæring Tabell 10e. Stipendiater fra utbyggingsområdet - Etablererstipend 19 Tabell 10e. Stipendiater fra utbyggingsområdet - Inkubatoretablering 20 Tabell 10f. Tilsagn gitt til utviklings- eller etableringsfasen - samlet for 21 etablererstipend og etablererstipend ungdom Tabell 10g. Andel til oppfølging/opplæring av samlet beløp for etablererstipend og 22 etablererstipend ungdom Tabell 12a. Finansieringsandeler - Distriktsrettet lån og tilskudd - fordelt etter 23 distriktspolitisk virkeområde Tabell 12b. Finansieringsandeler - Landsdekkende lån og tilskudd 24 Tabell 13. Risikolånene - akkumulert tapsprosent etter årganger Side 2

3 Tabell 1. Tilsagn til små og mellomstore bedrifter Totalt innv ansatte ansatte Sum 0-99 ansatte Virkemiddel Beløp Ant. Beløp Andel Ant. Andel Beløp Andel Ant. Andel Beløp Andel Ant. Andel Administrasjon under LUF % % 0 % 0 % % % Bedriftsutviklingstilskudd % % % % % % Bioenergiprogrammet % % % 4 6 % % % Distriktsrettede risikolån % % % 14 9 % % % Distriktsrettet låneordning % % % 7 18 % % % Diverse tilskudd % % % 7 12 % % % Etablererstipend % % % 8 1 % % % Fylkesvise BU-midler % % % 29 1 % % % Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte % % % 2 0 % % % Garantier, landsdekkende % % % 7 27 % % % GFL-flåte % % % 1 1 % % % Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter % % % % % % Inkubatoretablering % % 0 % 0 % % % Investeringstilskudd % % % % % % Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA % 7 15 % % % % % Konfliktforebyggende tiltak reindrift/jordbruk % % 0 % 0 % % % Konkurransestrategier for norsk mat % 9 75 % % 1 8 % % % Kunnskapsutvikling og kompetanseheving % 0 % % % % % Landbrukslån % % % 1 0 % % % Landsdekkende risikolån % % % 3 8 % % % Lavrisikolån % % % % % % Nasjonale tiltak for regional utvikling % % % 7 10 % % % NUMARIO (Fiskeridepartementet) % 1 50 % % 1 50 % % % Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter % % % 2 7 % % % Omstilling og nyskaping % % % 1 2 % % % Sentrale BU-midler % % % 5 9 % % % Tilskudd til marint innovasjonsprogram % % % 1 6 % % % Tilskudd til nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen % % % 1 9 % % % Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten % % 0 % 0 % % % Utviklingstilskudd % % % % % % Verdiskapingsprogram mat % % % 14 7 % % % Verdiskapingsprogram reindrift % % % 5 10 % % % Verdiskapingsprogram skog % % % 9 12 % % % Sum % % % % % % 2004 Side 3

4 Tabell 2. Tilsagn til nyskaping, omstilling og etablering Totalt innv. Nyskaping, omstilling og etablering Virkemiddel Beløp Ant. Beløp Andel Ant. Andel Administrasjon under LUF % 0 % Bedriftsutviklingstilskudd % % Bioenergiprogrammet % % Distriktsrettede risikolån % % Distriktsrettet låneordning % % Diverse tilskudd % % Etablererstipend % % Fylkesvise BU-midler % % Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte % % Garantier, landsdekkende % 8 31 % GFL-flåte % % Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter % % Inkubatoretablering % % Investeringstilskudd % % Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA % % Konfliktforebyggende tiltak reindrift/jordbruk % 0 % Konkurransestrategier for norsk mat % 9 75 % Kunnskapsutvikling og kompetanseheving % % Landbrukslån % % Landsdekkende risikolån % % Lavrisikolån % % Nasjonale tiltak for regional utvikling % % NUMARIO (Fiskeridepartementet) % 1 50 % Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter % % Omstilling og nyskaping % % Sentrale BU-midler % 6 11 % Tilskudd til marint innovasjonsprogram % % Tilskudd til nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen % 7 64 % Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten % 0 % Utviklingstilskudd % % Verdiskapingsprogram mat % % Verdiskapingsprogram reindrift % % Verdiskapingsprogram skog % % Sum % % 2004 Side 4

5 Tabell 3a. Tilsagn fordelt etter distriktspolitisk virkeområde Virkeområde A Virkeområde B Virkeomrde C Virkeområde D Utenfor virkeområdet Fylkes- og kommuneovergripende Totalt innv. Virkemiddel Beløp Andel Ant. Andel Beløp Andel Ant. Andel Beløp Andel Ant. Andel Beløp Andel Ant. Andel Beløp Andel Ant. Andel Beløp Andel Ant. Andel Beløp Ant. Administrasjon under LUF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % % % Bedriftsutviklingstilskudd % % % % % % % 5 0 % % 17 2 % % % Bioenergiprogrammet 0 % 0 % % % % % % 2 3 % % % % 6 10 % Distriktsrettede risikolån % % % % % % 0 % 0 % % 3 2 % 0 % 0 % Distriktsrettet låneordning % 9 24 % % 5 13 % % % % 1 3 % % 2 5 % % 2 5 % Diverse tilskudd 0 % 0 % % 1 2 % % 4 7 % % 1 2 % % % % % Etablererstipend % 35 5 % % % % % % 46 6 % % % % 20 3 % Fylkesvise BU-midler % 64 3 % % % % % % % % % % 63 3 % Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte % 14 2 % % % % % % 70 9 % % % 0 % 0 % Garantier, landsdekkende % 1 4 % % 8 31 % % 7 27 % % 4 15 % % 4 15 % % 2 8 % GFL-flåte % % % % % % % 11 9 % % 11 9 % 0 % 0 % Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 0 % 0 % % 4 4 % % 2 2 % % 8 8 % % % 0 % 0 % Inkubatoretablering 0 % 0 % % 4 5 % % 7 8 % 0 % 0 % % % % 5 6 % Investeringstilskudd % % % % % % 0 % 0 % % 1 0 % % 2 1 % Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA 0 % 0 % % 5 11 % % % 0 % 0 % % 6 13 % 0 % 0 % Konfliktforebyggende tiltak reindrift/jordbruk % 8 62 % % 5 38 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Konkurransestrategier for norsk mat 0 % 0 % 0 % 0 % % 1 8 % 0 % 0 % % % % 1 8 % Kunnskapsutvikling og kompetanseheving 0 % 0 % % % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Landbrukslån % 40 9 % % % % % % 26 6 % % % 0 % 0 % Landsdekkende risikolån 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % % 4 11 % % % 0 % 0 % Lavrisikolån % 5 7 % % % % % % % % % % 1 1 % Nasjonale tiltak for regional utvikling % 3 4 % 0 % 0 % % 8 11 % % 2 3 % % 7 10 % % % NUMARIO (Fiskeridepartementet) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % % 1 50 % % 1 50 % Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 0 % 0 % % 1 4 % % 5 18 % % 2 7 % % % % 3 11 % Omstilling og nyskaping % 7 15 % % 7 15 % % % % 1 2 % 0 % 0 % % 9 20 % Sentrale BU-midler % 8 15 % % 7 13 % % 2 4 % 0 % 0 % % % % % Tilskudd til marint innovasjonsprogram 0 % 0 % % 1 6 % % 6 38 % % 1 6 % % 6 38 % % 2 13 % Tilskudd til nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen % 1 9 % 0 % 0 % % 1 9 % % 1 9 % % 5 45 % % 3 27 % Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten % % % % % % % 11 5 % % % % 2 1 % Utviklingstilskudd 0 0 % 0 % % 8 2 % % 14 4 % % 23 7 % % % % % Verdiskapingsprogram mat % 2 1 % % % % % % 9 5 % % % % % Verdiskapingsprogram reindrift % % % % % % 0 % 0 % % 2 4 % 0 % 0 % Verdiskapingsprogram skog % 2 3 % % % % 9 12 % % 6 8 % % % % 9 12 % Sum % % % % % % % % % % % % Tabell 3b. Tilskudd til kommuner definert som "utkant" Totalt innv. Utkant Virkemiddel Beløp Ant. Beløp Andel Ant. Andel Distrikterettede risikolån % % Distriktsutviklingstilskudd % % 2004 Side 5

6 Tabell 4. Tilsagn til kompetansetiltak Totalt innv. Kompetansesatsing Virkemiddel Beløp Ant. Beløp Andel Ant. Andel Administrasjon under LUF % 0 % Bedriftsutviklingstilskudd % % Bioenergiprogrammet % 6 10 % Distriktsrettede risikolån % 6 4 % Distriktsrettet låneordning % 1 3 % Diverse tilskudd % % Etablererstipend % % Fylkesvise BU-midler % % Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte % 1 0 % Garantier, landsdekkende % 3 12 % GFL-flåte % 0 % Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter % % Inkubatoretablering % % Investeringstilskudd % 11 4 % Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA % % Konfliktforebyggende tiltak reindrift/jordbruk % 0 % Konkurransestrategier for norsk mat % % Kunnskapsutvikling og kompetanseheving % 0 % Landbrukslån % 0 % Landsdekkende risikolån % % Lavrisikolån % 2 3 % Nasjonale tiltak for regional utvikling % % NUMARIO (Fiskeridepartementet) % 1 50 % Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter % % Omstilling og nyskaping % % Sentrale BU-midler % % Tilskudd til marint innovasjonsprogram % % Tilskudd til nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerin % % Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten % 0 % Utviklingstilskudd % % Verdiskapingsprogram mat % % Verdiskapingsprogram reindrift % % Verdiskapingsprogram skog % % Sum % % 2004 Side 6

7 Tabell 5a. Tilsagn til kvinnesatsing Totalt innv. Kvinnesatsing 1) Tilsagn hvor antall ansatte er kjønnsfordelt Herav tilsagn hvor kvinneandelen er 50% eller mer Virkemiddel Beløp Ant. Beløp Andel Ant. Andel Andel beløp Andel ant. Beløp Andel Ant. Andel Administrasjon under LUF % 0 0 % 100 % 100 % 0 0 % 0 0 % Bedriftsutviklingstilskudd % % 100 % 100 % % % Bioenergiprogrammet % 0 0 % 100 % 100 % % % Distriktsrettede risikolån % % 100 % 100 % % % Distriktsrettet låneordning % 9 24 % 100 % 100 % % 6 16 % Diverse tilskudd % 7 12 % 100 % 100 % % % Etablererstipend % % 99 % 99 % % % Fylkesvise BU-midler % % 100 % 100 % % % Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte % % 100 % 100 % % % Garantier, landsdekkende % 2 8 % 100 % 100 % % % GFL-flåte % 5 4 % 100 % 99 % % 1 1 % Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter % 9 9 % 100 % 100 % % 6 6 % Inkubatoretablering % % 100 % 100 % % % Investeringstilskudd % % 100 % 100 % % % Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA % 4 9 % 100 % 100 % % 2 4 % Konfliktforebyggende tiltak reindrift/jordbruk % 2 15 % 100 % 100 % % 2 15 % Konkurransestrategier for norsk mat % 0 0 % 100 % 100 % % 2 17 % Kunnskapsutvikling og kompetanseheving % 0 0 % 100 % 100 % 0 0 % 0 0 % Landbrukslån % % 100 % 100 % % % Landsdekkende risikolån % 8 22 % 100 % 100 % % 5 14 % Lavrisikolån % 9 12 % 100 % 100 % % % Nasjonale tiltak for regional utvikling % % 97 % 96 % % % NUMARIO (Fiskeridepartementet) % 0 0 % 100 % 100 % % 1 50 % Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter % 7 25 % 100 % 100 % % 7 25 % Omstilling og nyskaping % 6 13 % 100 % 100 % % % Sentrale BU-midler % 8 15 % 100 % 100 % % % Tilskudd til marint innovasjonsprogram % 2 13 % 100 % 100 % % 6 38 % Tilskudd til nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen % 2 18 % 100 % 100 % % 3 27 % Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten % 1 0 % 100 % 100 % % 2 1 % Utviklingstilskudd % % 99 % 99 % % % Verdiskapingsprogram mat % % 99 % 99 % % % Verdiskapingsprogram reindrift % % 96 % 98 % % % Verdiskapingsprogram skog % 1 1 % 100 % 100 % % 4 5 % Sum % % 100 % 100 % % % 1) Prosjekter som tilfredsstiller krav i henhold til resultatrapporteringssystemet 2004 Side 7

8 Tabell 5b. Kompetansetiltak med kvinnesatsing Totalt kompetansetiltak Herav kvinnesatsing 1) Tilsagn hvor antall ansatte er kjønnsfordelt Herav tilsagn hvor kvinneandelen er 50% eller mer Virkemiddel Beløp Antall Beløp Andel Ant. Andel Andel beløp Andel antall Beløp Andel Ant. Andel Bedriftsutviklingstilskudd % % 100% 100% % % Bioenergiprogrammet % 0 0% 100% 100% % 1 17% Distriktsrettede risikolån % 1 17% 100% 100% % 4 67% Distriktsrettet låneordning % 1 100% 100% 100% % 1 100% Diverse tilskudd % 6 13% 100% 100% % 25 54% Etablererstipend % 88 39% 99% 98% % 62 27% Fylkesvise BU-midler % % 99% 99% % % Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte % 0 0% 100% 100% 0 0% 0 0% Garantier, landsdekkende % 0 0% 100% 100% 0 0% 0 0% Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter % 9 10% 100% 100% % 4 5% Inkubatoretablering % 5 12% 100% 100% % 11 26% Investeringstilskudd % 0 0% 100% 100% % 3 27% Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA % 3 8% 100% 100% % 1 3% Konkurransestrategier for norsk mat % 0 0% 100% 100% % 2 18% Landsdekkende risikolån % 6 23% 100% 100% % 3 12% Lavrisikolån % 0 0% 100% 100% 0 0% 0 0% Nasjonale tiltak for regional utvikling % 16 43% 98% 95% % 15 38% NUMARIO (Fiskeridepartementet) % 0 0% 100% 100% % 1 100% Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter % 5 23% 100% 100% % 5 23% Omstilling og nyskaping % 3 19% 100% 100% % 6 38% Sentrale BU-midler % 4 14% 100% 100% % 8 28% Tilskudd til marint innovasjonsprogram % 1 8% 100% 100% % 5 42% Tilskudd til nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen % 2 20% 100% 100% % 2 20% Utviklingstilskudd % 44 23% 99% 99% % 67 35% Verdiskapingsprogram mat % 39 32% 99% 99% % 51 41% Verdiskapingsprogram reindrift % 6 43% 100% 100% % 4 29% Verdiskapingsprogram skog % 1 2% 100% 100% 0 0% 0 0% Sum % % 100 % 99 % % % 1) Prosjekter som tilfredsstiller krav i henhold til resultatrapporteringssystemet 2004 Side 8

9 Tabell 11. Tilsagn til internasjonalisering Totalt innv. Internasjonalisering Virkemiddel Beløp Ant. Beløp Andel Ant. Andel Administrasjon under LUF % 0 0% Bedriftsutviklingstilskudd % % Bioenergiprogrammet % 1 2% Distriktsrettede risikolån % 51 34% Distriktsrettet låneordning % 13 34% Diverse tilskudd % 41 72% Etablererstipend % % Fylkesvise BU-midler % 49 2% Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte % 24 3% Garantier, landsdekkende % 15 58% GFL-flåte % 11 9% Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter % 86 85% Inkubatoretablering % 55 65% Investeringstilskudd % 96 35% Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA % 3 7% Konfliktforebyggende tiltak reindrift/jordbruk % 0 0% Konkurransestrategier for norsk mat % 0 0% Kunnskapsutvikling og kompetanseheving % 0 0% Landbrukslån % 2 0% Landsdekkende risikolån % 30 81% Lavrisikolån % 25 34% Nasjonale tiltak for regional utvikling % 17 23% NUMARIO (Fiskeridepartementet) % 0 0% Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter % 12 43% Omstilling og nyskaping % 5 11% Sentrale BU-midler % 1 2% Tilskudd til marint innovasjonsprogram % 11 69% Tilskudd til nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen % 6 55% Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten % 1 0% Utviklingstilskudd % % Verdiskapingsprogram mat % 15 8% Verdiskapingsprogram reindrift % 4 8% Verdiskapingsprogram skog % 13 17% Sum % % 2004 Side 9

10 Tabell 6. Tilsagn til miljøsatsing Totalt innv. Miljøtiltak Virkemiddel Beløp Ant. Beløp Andel Ant. Andel Administrasjon under LUF % 0 0% Bedriftsutviklingstilskudd % 84 8% Bioenergiprogrammet % 45 71% Distriktsrettede risikolån % 12 8% Distriktsrettet låneordning % 2 5% Diverse tilskudd % 19 33% Etablererstipend % 41 6% Fylkesvise BU-midler % 115 6% Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte % 43 6% Garantier, landsdekkende % 0 0% GFL-flåte % 5 4% Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter % 20 20% Inkubatoretablering % 14 17% Investeringstilskudd % 22 8% Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA % 1 2% Konfliktforebyggende tiltak reindrift/jordbruk % 0 0% Konkurransestrategier for norsk mat % 0 0% Kunnskapsutvikling og kompetanseheving % 0 0% Landbrukslån % 16 4% Landsdekkende risikolån % 7 19% Lavrisikolån % 13 18% Nasjonale tiltak for regional utvikling % 2 3% NUMARIO (Fiskeridepartementet) % 1 50% Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter % 5 18% Omstilling og nyskaping % 0 0% Sentrale BU-midler % 5 9% Tilskudd til marint innovasjonsprogram % 5 31% Tilskudd til nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen % 2 18% Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten % 0 0% Utviklingstilskudd % 35 11% Verdiskapingsprogram mat % 6 3% Verdiskapingsprogram reindrift % 6 12% Verdiskapingsprogram skog % 12 16% Sum % 538 7% 2004 Side 10

11 Tabell 7a. Tilsagn fordelt på næring - lån og garantier Distriktsrettede Distriktsrettet GFL-flåte Landbrukslån Landsdekkende Lavrisikolån Garantier, risikolån låneordning risikolån landsdekkende Næring Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Jord/skogbruk Hav- og kystfiske Fiske og fangst - uspes Sum Fiske og fangst Produksjon av matfisk og skalldyr Produksjon av yngel og settefisk Tjenester tilknyttet fiskeoppdrett Fiskeoppdrett og klekkerier - uspes Sum Fiskeoppdrett og klekkerier Bergverksdrift/utvinning Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers Produksjon av rå fiskeoljer og fett Bearbeiding av fiskevarer - uspes Sum Bearb. og konserv. av fisk og fiskevarer Annen nærings-/nytelsesmiddelindustri Tekstil/bekledning/lær/lærvarer Trevarer Forlagsvirk./grafisk/reprod. innsp. opptak Kull-/petroleumsprod./kjemikalier/kjemisk Gummi/plast Mineralsk Metaller/metallvarer Maskiner/utstyr Elektriske/optiske prod Transportmidler Møbler Annen industriproduksjon Gjenvinning Kraft/vannforsyning Bygg-/anleggsvirksomhet Varehandel/rep. av kjøretøyer/husholdn.app Hotell/restaurant Transport/kommunikasjon Eiendomsdrift/utleie/rengjøring Forretningsmessig tjenesteyting Off. forvaltn./undervisn./helse-/sosialtj Andre sosiale/personlige tjenester Annet/uspesifisert Sum Side 11

12 Tabell 7b. Tilsagn fordelt på næring - tilskudd Administrasjon under LUF Bedriftsutviklings tilskudd Bioenergi programmet Diverse tilskudd Etablererstipend Fylkesvise BUmidler Fylkesvise BUmidler - Rentestøtte Industrielle forsknings- og utviklings kontrakter Inkubator etablering Investerings tilskudd Kompensasjon for økt arbeidsgiver avgift - RDA Næring Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Jord/skogbruk Fiske/fiskeoppdrett - uspes Hav- og kystfiske Ferskvannsfiske Fiske og fangst - uspes Sum Fiske og fangst Produksjon av matfisk og skalldyr Produksjon av yngel og settefisk Tjenester tilknyttet fiskeoppdrett Fiskeoppdrett og klekkerier - uspes Sum Fiskeoppdrett og klekkerier Bergverksdrift/utvinning Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr Produksjon av fiskehermetikk Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers Bearbeiding av fiskevarer - uspes Sum Bearb. og konserv. av fisk og fiskevarer Annen nærings-/nytelsesmiddelindustri Tekstil/bekledning/lær/lærvarer Trevarer Papirmasse/papir/papirvarer Forlagsvirk./grafisk/reprod. innsp. opptak Kull-/petroleumsprod./kjemikalier/kjemisk Gummi/plast Mineralsk Metaller/metallvarer Maskiner/utstyr Elektriske/optiske prod Transportmidler Møbler Annen industriproduksjon Gjenvinning Kraft/vannforsyning Bygg-/anleggsvirksomhet Varehandel/rep. av kjøretøyer/husholdn.app Hotell/restaurant Transport/kommunikasjon Finansiell tjenesteyting/forsikring Eiendomsdrift/utleie/rengjøring Forretningsmessig tjenesteyting Off. forvaltn./undervisn./helse-/sosialtj Andre sosiale/personlige tjenester Annet/uspesifisert Sum Side 12

13 Konfliktfore byggende tiltak reindrift/ jordbruk Konkurranse strategier for norsk mat Kunnskaps utvikling og kompetanse heving Nasjonale tiltak for regional utvikling NUMARIO (Fiskeri departementet) Offentlige forsknings- og utviklings kontrakter Omstilling og nyskaping Sentrale BUmidler Tilskudd til marint innovasjons program Tilskudd til nyskaping, omstilling og kapasitets tilpasning i fiskerinæringen Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten Utviklingstilskudd Verdiskapings program mat Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant Verdiskapings program reindrift Verdiskapings program skog Side 12

14 Tabell 8a. Tilsagn fordelt på fylker - lån og garantier Distriktsrettede Distriktsrettet GFL-flåte Landbrukslån Landsdekkende Lavrisikolån Garantier, risikolån låneordning risikolån landsdekkende Fylke Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uspesifisert Sum Side 13

15 Tabell 8b. Tilsagn fordelt på fylker- tilskudd Administrasjon under LUF Bedriftsutviklings tilskudd Bioenergi programmet Diverse tilskudd Etablererstipend Fylkesvise BUmidler Fylkesvise BUmidler - Rentestøtte Industrielle forsknings- og utviklings kontrakter Inkubator etablering Investerings tilskudd Kompensasjon for økt arbeidsgiver avgift - RDA Konfliktfore byggende tiltak reindrift/ jordbruk Fylke Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Uspesifisert Sum Side 14

16 Konkurranse strategier for norsk mat Kunnskaps utvikling og kompetanse heving Nasjonale tiltak for regional utvikling NUMARIO (Fiskeri departementet) Offentlige forsknings- og utviklings kontrakter Omstilling og nyskaping Sentrale BUmidler Tilskudd til marint innovasjons program Tilskudd til nyskaping, omstilling og kapasitets tilpasning i fiskeri næringen Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten Utviklingstilskudd Verdiskapings program mat Verdiskapings program reindrift Verdiskapings program skog Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant Side 14

17 BETINGET TILSKUDD Tabell 9d. Innbetalinger Virkemiddel Beløp Utviklingstilskudd 0 Distriktsutviklingstilskudd Sum Side 15

18 BETINGET LÅN Tabell 9e. Tilsagn i forhold til innvilget pr. ordning Betingede lån Totalt innv. Andel betinget Virkemiddel Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Distriktsrettede risikolån % 4% Landsdekkende risikolån % 0% Sum % 3% Tabell 9f. Tilsagn til nyskaping, omstilling og etablering Totalt innv. Nyskaping, omstilling og etablering Virkemiddel Beløp Ant. Beløp Andel Ant. Andel Distriktsrettede risikolån % 6 100% Sum % % Tabell 9g. Tilsagn til kompetansetiltak Totalt innv. Kompetansetiltak Virkemiddel Beløp Ant. Beløp Andel Ant. Andel Distriktsrettede risikolån % 0% Sum % 0% 2004 Side 16

19 Tabell 10a. Etablererstipend - Gitte tilsagn og beløpsstørrelse Etablererstipend Etablererstipend ungdom Nettverkskreditt Sum etablererstipend Inkubatoretablering Fylke Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uspesifisert Sum Etablererstipend Inkubatoretablering Status Antall søknader Andel Antall søknader Andel Avslått % 6 6% Innvilget % 84 86% Returnert % 6 6% Trukket 47 3% 2 2% Sum Side 17

20 Tabell 10b. Etablererstipend - Fordeling på kjønn - ekskl. tilsagn til oppfølging/opplæring Etablererstipend Etablererstipend ungdom Nettverkskreditt Inkubatoretablering Kvinne Kvinne og mann Mann Uspesifisert Kvinne Kvinne og mann Mann Uspesifisert Kvinne Kvinne og mann Mann Uspesifisert Kvinne Kvinne og mann Mann Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Beløp Ant. Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uspesifisert Sum Side 18

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER Fagtreff i Norsk Vannforening, Oslo, 12.oktober Ola Stedje Hanserud FOSFORBALANSEN I LANDBRUKSJORD P-balansen

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen

Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen Leppefiskstatistikk 2014-2016 Tove Aasheim, Statistikkavdelingen Evalueringsmøte leppefisk 13.12.2016 Disposisjon 1. Antall fartøy 2. Antall fisk (stk) 3. Fangstinntekt 4. Fisketillatelser 5. Eiere 6.

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

Spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Hovedfordelingen 2016 post 1 til 3 Post 1 Idrettsanlegg 1 275 299 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 197 299 000 Post 1.2 Anleggspolitisk

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Versjon: 1 (Slettet) Status endret : 29.06.2011 09:59:24 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus idrettskrets Aust-Agder

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R

R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R U K Menon-publikasjon nr. 22/2017. Av Siri Voll Dombu

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg Rapport Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 Forord til Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 I 2005 ga Kultur- og kirkedepartementet ut publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2005. Denne

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune.

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjett etter en rådmanns hjerte Forutsigbart følger opp kommuneprop en og «revidert» Mye

Detaljer

Hanne Jordell, Grethe Lunde, Mads Munkejord og Vidar Jensen... RAPPORTERINGSÅRET 2008

Hanne Jordell, Grethe Lunde, Mads Munkejord og Vidar Jensen... RAPPORTERINGSÅRET 2008 . Hanne Jordell, Grethe Lunde, Mads Munkejord og Vidar Jensen.......... AKTIVITETSRAPPORT 2009 RAPPORTERINGSÅRET 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Datafangst og geografi...

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser Figur 1.1.1 Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor. 1995-2003. Mill.kr. Løpende priser næring 1995 1997 1999 2001 2003 Industri 3788,1 4495 4740,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu. mai 01 Målene for regional- og distriktspolitikken Nye mål i Meld. St.

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser?

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Den nordiske modellen: Et forbilde? UiO konferanse, 24. januar 2006 Mål for næringspolitikken

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016 Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning til Hurtigruteseminaret 23. 24. november 2016 Hva skal jeg snakke om? Hvordan er hovedtrekkene i utviklingen i Norge og fylkesvis? Økonomien i melkeproduksjonen

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017

Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017 Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017 Synnøve Liabø Bergen, 6. oktober 2017 Om statistikken Fiskeridirektoratet har ikke noe eget register for åpen gruppe da

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer