Thin Film Electronics ASA. 21 september 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thin Film Electronics ASA. 21 september 2006"

Transkript

1 Thin Film Electronics ASA 21 september 2006

2 Agenda Bakgrunn for dagens informasjonsmøte Thin Film Electronics ASA - selskapsinformasjon Forhistorie 22. desember mai 2006 Styrets arbeid 11. mai september 2006 Ekstraordinær Generalforsamling Teknologisk bakgrunn, status og fremtidig utvikling

3 Bakgrunn for dagens informasjonsmøte En større aksjonær har krevd at det avholdes Ekstraordinær Generalforsamling i TFE Markedet har et informasjonsbehov i forbindelse med innkalling til EGM Selskapet har nå kommet tilstrekkelig langt i sin teknologiske utvikling til å kunne presentere ny, kvalifisert informasjon Dette er i tråd med den plan det sittende styret har arbeidet siden det tiltrådte i mai 2006 Styret er opptatt av lik og samtidig informasjon til alle aksjonærer og andre interessenter Derfor er vi samlet her i dag

4 Selskapsinformasjon Etablert 22. desember 2005 som Thin Film Newco ASA Overtok en rekke aktiva og forpliktelser i forbindelse med at Selskapets aksjer og kapital ble benyttet som delbetaling ved Fast Search & Transfer ASA s kjøp av Opticom Endret navn til Thin Film Electronics ASA 14. juni 2006 Hovedkontor i Oslo, 5 ansatte Heleid datterselskap, Thin Film Electronics AB i Linkøping, 17 ansatte Notert på NFMF Fondsmeglerforeningens liste, ticker THIN Daglig Leder, Per Bröms (PhD)

5 Forhistorie 22. des mai 2006 Opprinnelig styre Jon M. Lervik (Styreleder), Andre Demarest, Hermod Stener Daglig Leder Bjørn Chr. Eide 1 protokollført styremøte Ekstraordinær Generalforsamling 15. februar 2006 Emisjonsfullmakt, emisjon mot Fast Search & Transfer ASA ifm. Fast s kjøp av Opticom med aksjer i Thin Film Newco ASA som delvederlag. Nytt styre valgt, Thomas Fussell (Styreleder), Robert Keith Ingen styremøter protokollert Emisjonsprosess Prospekt datert 11. april 2006 Investor-presentasjoner (6) avholdt april 2006 Emisjon fulltegnet men avvist av styret 2. mai 2006

6 Styrets arbeid 11. mai sept 2006 Generalforsamling avholdt 11. mai 2006 Nytt styre valgt; Jon Wiggen (formann), Ole Jørgen Fredriksen og Hans Gude Gudesen Emisjonsfullmakt til styret kansellert Implementering av forretningsplan iht. prospekt Fokus på kommersiell utnyttelse av selskapets polymer memory teknologi innenfor forretningsområdet anti-fraud Fortsatt investering i selskapets patentportefølje Kostnadsreduksjon som en følge av avvist emisjon og redusert kapitaltilgang Gjennomgang av selskapets ressurstilganger og finansielle situasjon Prioritering og avvikling av forskningsaktiviteter, reduksjon i dekningsgrad av perifere deler av patentporteføljen Nødvendig nedbemanningsprosess iverksatt i Linkøping og Oslo 7 styremøter avholdt 11. mai 14. september 2006

7 Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling 2. oktober 2006 Kl Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo Avholdes etter krav fra Fast Search & Transfer ASA, som ønsker Valg av nytt styre Orientering om selskapets utvikling

8 TFE Teknologisk bakgrunn, status og fremtidig utvikling Kommersialiseringsstatus Hans Gude Gudesen,

9 Arkeologisk prosjekt: ARKEOTEK - Start: 1981 (forprosjekt: ) Utgangspunkt - Formål: Utvikle teknikker for lagring, overføring og søk i arkeologisk funnmateriale - Prosjektselskap: Benjamin AS Lagring, overføring, søk Symre AS 1990 Overføring Fast ASA 1997 Overføring/søk Opticom ASA 1994 Lagring, overføring, søk TFE AB/ASA 1998 Lagring TFE NewCo 2006 Denne presentasjonen fokuserer på de lagringsrelaterte aktiviteterne

10 Lagring (ARKEOTEK) Mål: - Lagre all tilgjengelig arkeologisk informasjon på ett enkelt plastkort (kredittkort-størrelse) Krav: - Bare bruke polymere komponenter: Lagringsfilm, elektroder, driverkretser - Trykkbart (løpende bane produksjon) - Elektrisk skriv- og lesbart - Volumetrisk (3D) lagring Utfordringer: - Knapt noen infrastruktur eller relevant basisteknologi eksisterte ved oppstart (1974), det meste måtte bygges opp fra bunnen av. Mange grupper involvert, sterkt økende internasjonal aktivitet etter at visse polymerers strømførende egenskaper ble påvist i 1977: - Syntese/materialer/celle-arkitekturer - Designverktøy - Produksjonsutstyr - Produksjonsprosesser - Generell infrastruktur

11 Klargjøring 1. Opticom/TFE har alltid definert sitt produkt som kunnskap: - Material-område: Bistabile, svitsjbare ferro-elektriske polymerer - Applikasjonsområde : Trykkbare, helpolymere lagrings- og minnesystemer 2. Opticom/TFE har på disse områder utviklet verdens mest omfattende, beskyttede kunnskapsportefølje. Denne omfatter alle aspekter knyttet til (eksempler): - Materialsyntese Multilags-prosesser - Deponeringsteknikker Inter-lag (vias)kontaktering - Metalliseringsprosesser Matrise-adresserings-metoder - Herde-teknikker Utlesningsteknikker destruktive/ikke-destruktive - Pakketeknikker Multibit-koding - Lagringsarkitekturer Kanselleringsprotokoller (imprint/disturb/fatigue) - Modellering Cellestrukturer (vertikale/laterale) 3. Opticom/TFE s forretningsmodell har vært å prøve selge denne kunnskap = produkter, i form av lisenser til aktuelle produsenter, kombinert med kunnskapsoverføring 4. Opticom/TFE skulle aldri selv produsere/distribuere fysiske produkter kun immaterielle. Know-how, patenter etc., overført til eks. Intel, er eksempler på slike produkter.. 5. Produksjon av forskningsbasert kunnskap er en tidkrevende prosess. I tillegg er det meget ressurskrevende å konvertere slik kunnskap til masseproduserbare fysiske objekter: En halvlederprodusent (som Intel) kan bruke opp till 12 år på å kvalifisere et nytt materiale for bruk i en Si-fab

12 Hva er oppnådd? TFE- kunnskap omsatt til fysiske objekter (av produsent): Tekniske milepæler: 1998: Verdens første multi-lags (3D) minnebrikke (ROM) (0% polymer) 2000: bøybare minnebrikke (ett lag) (50% polymer) 2001: skrivbare (RAM) hybrid-brikke, ett lag (50% polymer) 2003: multi-lags (3D) RAM hybrid brikke (50% polymer) 2006: heltrykte RAM minnestruktur (100% polymer) (kommersiell inkjet prosess) Patenter: - Omfattende patentportefølje som dekker alle aspekter knyttet til matriseadressert, multi-lags polymerminne: Syntese, materialer, arkitekturer, kretser, adresseringsprotokoller, prosesser, mønstring, produksjon - Mer enn 80 patent-familier, mer enn 300 individuelle patenter, og mer enn 400 patentsøknader, under behandling

13 TFE NewCo (TFE) Etablert: Formål: Fokus: , som fortsettelse av TFE (OldCo) - Kommersialisere polymer-teknologi utviklet av Opticom/TFE (OldCo) - Utvikle/markedsføre trykkbare, hel-polymere lagringssystemer - Anvendelsesområde: Bekjempelse av falske produkter (anti-fraud)

14 Status : Hybridminne Hybride lagringsbrikker (Intel): - TFE har nådd alle de internmål som ble etablert ved oppstart 1999 (Intel-prosjektet): - Bevise at det polymere minne-konseptet kunne implementeres i en kommersiell silisium-prosess - Utvikle produksjonskompatible materialer og prosesser (kunnskap) - Hjelpe produsent til å bygge og demonstrere verdens kraftigste og raskeste minne-brikke ved bruk av kommersielle 0.25 ųm litografiprosesser Hvorfor satte ikke Intel hybride polymerbrikker i produksjon? Teknisk: - Utfordringer knyttet til deponering av topp-metall på supertynne polymerfilmer, med tilstøtende komplikasjoner - Alternative cellestrukturer, som omgikk problemet, ble aldri prøvd ut under samarbeidet med Intel (laterale, istedet for vertikale celle-arkitekturer) Ikke-teknisk: - Juridiske og andre samarbeids-problemer: Etter nesten 6 år brøt partene med hverandre i januar 2005, kort tid etter at Intel hadde kjøpt sin andre lisens fra TFE, for flash anvendelser (tydet vel på at de fortsatt trodde på teknologien......)

15 Hybrid-brikken fungerer! Bilde skrevet til og lest fra en 8 lags hybrid, 2 Gb, 0.25 ųm polymer brikke. Ingen feilkorreksjon er brukt ved utlesning.

16 Har hybride minne-brikker noen framtid? Intel hybrid arkitektur: Kontakter til silisiumdrivere Minne-lag (polymer) silisium-drivere Minus: - Polymerlagene er bygget direkte ovenpå driverkretsene - Arkitekturen begrenser det optimale antall lag til mellom 8 16 (flere lag øker brikke-arealet og derved prisen) - Hele brikken må bygges i silisium-fabrikk (Problem: Meget vanskelig å få adgang til state-of-the-art fabrikker, spesielt med et nytt basis-materiale (FE polymerer): Hovedårsak: Må allokere hel Si-fab til jobben, pris fab: $2-3 bill. Fremtidig hybrid arkitektur: Pluss: - Driverkretsene plassert på 2 sider av polymer-kube, i en ettermonterings-prosess - 100% skalerbar: Tillater ubegrenset antall polymerlag, uten økning av brikke-arealet - Arkitekturen muliggjør ny ikke-litografi basert mønstringsteknikk, som gir mindre linjebredder (= større lagringstetthet) enn det som er mulig via foto-litografi) - Bygging av polymerkube, samt ettermontering av driverkretser, kan skje utenfor silisiumfabrikk - Driverkretsene kan bygges med konservativ litografi (eks ųm ) - Kandidat til å bli fremtidens super server (søkemotor). Data-pumpe, rettet mot ikke-indekserte søk Status : - Beslutning, mai 2005: Terminering av alle aktiviteter knyttet til hybrid lagring - Begrunnelse: Manglende TFE- ressurser/fab adgang - Ny hybrid arkitektur ikke vurdert av dagens TFE styre/ledelse

17 Status : Trykt polymer Trykt minne: - TFE er fortsatt eneste selskap i verden med trykkbar NV-RAM minne-teknologi - Potensialet for trykte minner estimeres ( IDTechEx, PIRA, 2006) ) til mellom 20 40% av et fremtidig $ 400 bill. marked for trykt elektronikk (2020) - Lab-prototyper indikerer at trykking av minnestrukturer (uten driverkretser) med kommersielt trykke-utstyr, er oppnåelig - Besluttet å jobbe videre med profesjonell trykke-partner (XAAR), for å vise at dette kan realiseres Observer at: Trykt minne har begrenset verdi uten trykte driverkretser

18 Status : Trykt polymer (forts.) Trykte driverkretser: - Heltrykte driverkretser fortsatt ikke kommersielt tilgjengelig fra noen leverandør (TFE forlot området i 1998, av samme grunn): Mye forskning/utvikling gjenstår. - TFE har ikke selv ressurser eller teknologisk kunnskap til å realisere utvikling av, samt produksjon av driverkretser til sitt minne: - TFE har derfor besluttet å forfølge produkter som kan bygges uten slike kretser: Dette innebærer bruk av eksterne leserenheter, som eks presses mot det trykte minnet under skriv/les operasjoner - Fullt mulig å realisere attraktive første-generasjons applikasjoner som baserer seg på bruk av slik ekstern leser Observer likevel at: Det store markedspotensialet for TFE s trykte teknologi først vil kunne realiseres med integrerte, trykte driverkretser

19 Status : Applikasjoner Applikasjons-fokus: - Bekreftelse av vare-ekthet (bekjempelse av falske varer anti-fraud): Genuine TFE leser TFE anti-fraud tag Hvorfor anti-fraud: - Verdens raskest voksende marked % av alle varer per dato er falske kopier (> $ 500 bill) - PIRA (2006) estimerer at dette vil vokse til opp mot 50% av alle varer per Smugling av falske varer allerede 3x større enn narkotika-smugling (2004) Hvorfor TFE: - TFE s trykte minne tilfører en ny og unik dynamisk, digital/analog dimensjon til dagens statiske anti-fraud systemer

20 Status Hva har TFE gjort innenfor anti-fraud (siden )? Markedskontakt: - Hovedfokus flyttet fra teknologi-utvikling til kommersialisering av oppnådde resultat - Presentasjoner ved internasjonale konferanser: IPEX, Birmingham, UK (6.4.06), Printed Electronics, Cambridge, UK ( ) - Presentasjoner mot investorer ( ) Da det nye styret tiltrådte 11. mai, 06, ble det bestemt at ytterligere investor-presentasjoner ikke skulle avholdes før selskapet hadde kommet lengre i sin utvikling og fått fram konkrete demos. Tentativt satt til månedsskiftet september/oktober. - Publikasjon av resultat (første gang for TFE): Journal of Imaging, Science and Technology (USA 2006) - Møter og diskusjoner med flere (store) mulige samarbeidspartnere: - Teknologi-leverandører - Kjøpere av anti-fraud tags - Potensielle fusjonspartnere Potensielle produkter (fysiske representasjoner av kunnskap): - Verdens første minnestrukturer trykt med kommersielt produksjonsutstyr - Omfattende utredning av potensielle teknologi-moduler, for bruk i fremtidige anti-fraud tags - 3 utviklings-prosjekter igangsatt, derav ett med ny ekstern partner, for å ta fram initielle demoer Alt arbeid rettet mot å muliggjøre innhenting av ny driftskapital i TFE før utløpet av januar, 2007

21 Status : Markedskontakter Målgruppe: - Sluttbruker - Produsent -Distributør - Nasjonale myndigheter TFE har under utvikling demonstratorer som adresserer behov hos alle disse gruppene. Samtlige er basert på bruk av polymer minne kombinert med separat leser Hovedutfording: - Lavt bevissthetsnivå/interesse blant sluttbrukere når det gjelder falske produkter - Produsenter av originalvarer underkommuniserer eksistensen av uekte kopier (av frykt for å miste kunder)

22 Status : Potensielle produkter Eksempel på TFE tilnærmning: - Produktet virker ikke, hvis det er falskt. Dette er primært til hjelp for produsenten, men tvinger samtidig forbruker til å måtte forholde seg til problemet ekte/ falske varer. Avtagbart blad - Barberhøvel med vibrerende blad (utskiftbart) - Hvis falskt blad, vibrasjoner uteblir - Kan også legge inn tidsforbruk på individuelle blad (vibrasjon opphører etter definert tidsforbruk = mer salg for produsenten!) - Blad utstyrt med trykt polymer minne-tag, høvel med TFE leser: Kontakt bekrefter identitet og tidsforbruk Andre anvendelser: - Forbruks-komponenter generelt (eks blekk-patroner til skrivere) - Reservedeler (bil, verktøy, fly, båt, etc) - Elektriske artikler (eks tannbørste) - Batterier (eks mobiltelefon, PC) - Pakkemaskiner (som ikke starter hvis falsk emballasje brukes) etc.

23 Status : Potensielle produkter (forts) Dynamisk barcode: - Verifikasjons-barcode som blir synlig ved trykk med finger - Mønster/farge fremkalles over et predefinert tidsintervall - Produsent-definert tidsvarighet/repetisjonsevne - Biologisk, semi-permanent display Trykk med finger Forbruker: Bekreft med barcode leser eller mobil (ta bilde/url verifikasjon) Inspektør: DNA DNA penn som inneholder spesiell DNAløsning, for å utvikle en spesifikk DNA barcode i et sidevindu som ytterligere ekthets-verifikasjon Forensic (lab): Mikro-kapsler som inneholder proprietære polymer og DNA tags. Lab med spesialutstyr kan lese spesifikk polymer signatur, samt utføre DNA sekvensiering

24 Status : Potensielle produkter (forts) Manuelt les- og omskrivbare minneceller - Vilkårlig samling av minne-celler - Kan skrives om og leses via trykk med finger - Kan lages 100% transparent - Ingen størrelsesbegrensninger (fra micro-meter til kvadratmeter - Hver celle kan bygges med unik signatur - Flere bits per celle mulig: Elektrode-terskling kan gi hundrevis til tusenvis av bits per celle, ved sekvensiell utlesning - Individualiserte celle-matriser, kan ikke kopieres - Kan kombineres med andre sikkerhetssystemer, eks, magnetkort, smart-kort, RFiD, etc.: Muliggjør unik ekstra-sikring Credit card Madonna Section E Row 13 seat 15 E-ticket

25 TFE: Liv laga som selvstendig selskap? Utfordring 1 - TFE s mannskap er ikke teknisk slik sammensatt at selskapet på egen hånd kan kjøre hele prosessen fra ide til produkt/produksjon: Meget ressurs- og tidkrevende prosess å vokse organisk; det propritære i TFEs teknologi vanskeliggjør sub-kontraktering Utfordring: 2 - TFE har ikke selv teknisk eller økonomisk evne til å satse på utvikling/produksjon av trykte driverkretser - Den øvrige verden utvikler ikke i dag kretser som er tilpasset TFEs behov Ansatte Driverkretser Utfordring 3: - TFEs patentportefølje er fokusert rundt passiv matrise-adressering og multi-lagsløsninger: Omtalte potensielle produkter har dårligere beskyttelse/beskyttelsesmuligheter, hvis det kun benyttes ekstern leser Utfordring 4: - Det vil ta betydelig tid og ressurser å bygge opp en markedsførings-organisasjon og etablere salg i et veldig raskt ekspanderende marked som i tillegg er helt nytt for TFE - TFE har historisk sett, bortsett fra overfor Intel, ikke lykkes med å selge (lisensiere) sitt produkt (kunnskap) Patenter Salg Advarsel: - Stor fare for at TFE, uavhengig av hvor lovende selskapets teknologi er, og uavhengig av ekstern kapitaltilførsel, ikke vil klare å overleve som selvstendig selskap

26 Anbefaling TFE bør snarest finne egnede partnere å fusjonere med! TFE s nåværende kompetanse bør da kompletteres innenfor følgende områder: - Kretser/tynnfilmstransistorer - Produktifisering av kompleks teknologi - Etablert salg, hvor produktpotensialet blir sterkt forbedret med TFE s teknologi Potensielle partnere innenfor alle disse tre områdene er identifisert initielle kontakter etablert

27 Konklusjon - Ansatte har fått oppsigelse i selskapets finansielle situasjon var styret tvunget til et slikt skritt - Det jobbes mot ny finansiering. Lykkes dette arbeidet, blir ansatte tatt inn igjen - Problemet er ikke at antall ansatte var/er for høyt, heller motsatt! TFE s teknologi er nemlig ikke død! Markedsmulighetene er større enn noensinne Det samme er utfordringene

Forskning og utviklings utgiftenes regnskapsmessige reise fra humankapital til immaterielle eiendeler

Forskning og utviklings utgiftenes regnskapsmessige reise fra humankapital til immaterielle eiendeler Handelshøgskolen Forskning og utviklings utgiftenes regnskapsmessige reise fra humankapital til immaterielle eiendeler En analyse av regnskapspraksis i legemiddelselskap som driver med egne forskning og

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter ARBEIDSNOTAT 49/2006 Finn Ørstavik Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter Presentasjon av et pilotprosjekt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Integrering ved oppkjøp

Integrering ved oppkjøp Norges Handelshøyskole Oslo, oktober 2009 Integrering ved oppkjøp - Utfordringer ved å skape en felles verdikjede ved integrering - Av Mats Bjerkaas Veileder: Professor Paul Gooderham Selvstendig arbeid

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Notat Til: Fra: Kopi: Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Aker Solutions ASA v/leif H. Borge (CFO) og Christopher L. Sveen (Chief Legal Counsel) Trond Brandsrud Dato: 18. desember 2013 Angående:

Detaljer

Grønn Kontakt AS - Prospekt

Grønn Kontakt AS - Prospekt Grønn Kontakt AS - Prospekt Tilbud om bestilling av aksjer i Grønn Kontakt AS Organisasjonsnr: 994 768 832 (tidligere Grønne Punkter AS) Rettet emisjon på min. NOK 5 000 000 og maks. NOK 20 000 000 Fordelt

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes

Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes Årsrapport 2011 Medistim ASA Verified quality Better outcomes 2 Medistim ASA konsern 3 4 Innholdsfortegnelse For Medistim ASA Konsern: 1. Årsberetning 7 2. Eierstyring og selskapsledelse 16 3. Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic. Storødegård Konsulent AS ÅRSRAPPORT 27 diagenic asa grenseveien 92, 663 oslo tlf: 23 24 89 5 fax: 23 24 89 59 E-mail:diagenic@diagenic.com 2 3 administrerende direktør har ordet 3 TRANSFORMASJON FRA FORSKNING

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Renewable Energy Corporation ASA Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Markedshøyskolen Campus Kristiania Bacheloroppgave i internasjonal markedsføring BAC3100 2012 Studentnummer:

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Håndbok for idéskapere og innovatører

Håndbok for idéskapere og innovatører Håndbok for idéskapere og innovatører Forfatter: Graham Barker Copyright: European Patent Office The original English version is available on the web site of The European Patent Office. Innledning Formålet

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver Fusjonsprospekt for foreslått fusjon av Mefjorden ASA som overdragende selskap til som overtagende selskap Finansiell rådgiver 1. juni 2004 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med den

Detaljer

Innføring av digitalkino i Norge

Innføring av digitalkino i Norge Innføring av digitalkino i Norge RAPPORT 31/2007 Evaluering av første fase av forsøksprosjektene NDA og NORDIC Sluttrapport Nils Henrik Solum og Markus M. Bugge NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer