Thin Film Electronics ASA. 21 september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thin Film Electronics ASA. 21 september 2006"

Transkript

1 Thin Film Electronics ASA 21 september 2006

2 Agenda Bakgrunn for dagens informasjonsmøte Thin Film Electronics ASA - selskapsinformasjon Forhistorie 22. desember mai 2006 Styrets arbeid 11. mai september 2006 Ekstraordinær Generalforsamling Teknologisk bakgrunn, status og fremtidig utvikling

3 Bakgrunn for dagens informasjonsmøte En større aksjonær har krevd at det avholdes Ekstraordinær Generalforsamling i TFE Markedet har et informasjonsbehov i forbindelse med innkalling til EGM Selskapet har nå kommet tilstrekkelig langt i sin teknologiske utvikling til å kunne presentere ny, kvalifisert informasjon Dette er i tråd med den plan det sittende styret har arbeidet siden det tiltrådte i mai 2006 Styret er opptatt av lik og samtidig informasjon til alle aksjonærer og andre interessenter Derfor er vi samlet her i dag

4 Selskapsinformasjon Etablert 22. desember 2005 som Thin Film Newco ASA Overtok en rekke aktiva og forpliktelser i forbindelse med at Selskapets aksjer og kapital ble benyttet som delbetaling ved Fast Search & Transfer ASA s kjøp av Opticom Endret navn til Thin Film Electronics ASA 14. juni 2006 Hovedkontor i Oslo, 5 ansatte Heleid datterselskap, Thin Film Electronics AB i Linkøping, 17 ansatte Notert på NFMF Fondsmeglerforeningens liste, ticker THIN Daglig Leder, Per Bröms (PhD)

5 Forhistorie 22. des mai 2006 Opprinnelig styre Jon M. Lervik (Styreleder), Andre Demarest, Hermod Stener Daglig Leder Bjørn Chr. Eide 1 protokollført styremøte Ekstraordinær Generalforsamling 15. februar 2006 Emisjonsfullmakt, emisjon mot Fast Search & Transfer ASA ifm. Fast s kjøp av Opticom med aksjer i Thin Film Newco ASA som delvederlag. Nytt styre valgt, Thomas Fussell (Styreleder), Robert Keith Ingen styremøter protokollert Emisjonsprosess Prospekt datert 11. april 2006 Investor-presentasjoner (6) avholdt april 2006 Emisjon fulltegnet men avvist av styret 2. mai 2006

6 Styrets arbeid 11. mai sept 2006 Generalforsamling avholdt 11. mai 2006 Nytt styre valgt; Jon Wiggen (formann), Ole Jørgen Fredriksen og Hans Gude Gudesen Emisjonsfullmakt til styret kansellert Implementering av forretningsplan iht. prospekt Fokus på kommersiell utnyttelse av selskapets polymer memory teknologi innenfor forretningsområdet anti-fraud Fortsatt investering i selskapets patentportefølje Kostnadsreduksjon som en følge av avvist emisjon og redusert kapitaltilgang Gjennomgang av selskapets ressurstilganger og finansielle situasjon Prioritering og avvikling av forskningsaktiviteter, reduksjon i dekningsgrad av perifere deler av patentporteføljen Nødvendig nedbemanningsprosess iverksatt i Linkøping og Oslo 7 styremøter avholdt 11. mai 14. september 2006

7 Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling 2. oktober 2006 Kl Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo Avholdes etter krav fra Fast Search & Transfer ASA, som ønsker Valg av nytt styre Orientering om selskapets utvikling

8 TFE Teknologisk bakgrunn, status og fremtidig utvikling Kommersialiseringsstatus Hans Gude Gudesen,

9 Arkeologisk prosjekt: ARKEOTEK - Start: 1981 (forprosjekt: ) Utgangspunkt - Formål: Utvikle teknikker for lagring, overføring og søk i arkeologisk funnmateriale - Prosjektselskap: Benjamin AS Lagring, overføring, søk Symre AS 1990 Overføring Fast ASA 1997 Overføring/søk Opticom ASA 1994 Lagring, overføring, søk TFE AB/ASA 1998 Lagring TFE NewCo 2006 Denne presentasjonen fokuserer på de lagringsrelaterte aktiviteterne

10 Lagring (ARKEOTEK) Mål: - Lagre all tilgjengelig arkeologisk informasjon på ett enkelt plastkort (kredittkort-størrelse) Krav: - Bare bruke polymere komponenter: Lagringsfilm, elektroder, driverkretser - Trykkbart (løpende bane produksjon) - Elektrisk skriv- og lesbart - Volumetrisk (3D) lagring Utfordringer: - Knapt noen infrastruktur eller relevant basisteknologi eksisterte ved oppstart (1974), det meste måtte bygges opp fra bunnen av. Mange grupper involvert, sterkt økende internasjonal aktivitet etter at visse polymerers strømførende egenskaper ble påvist i 1977: - Syntese/materialer/celle-arkitekturer - Designverktøy - Produksjonsutstyr - Produksjonsprosesser - Generell infrastruktur

11 Klargjøring 1. Opticom/TFE har alltid definert sitt produkt som kunnskap: - Material-område: Bistabile, svitsjbare ferro-elektriske polymerer - Applikasjonsområde : Trykkbare, helpolymere lagrings- og minnesystemer 2. Opticom/TFE har på disse områder utviklet verdens mest omfattende, beskyttede kunnskapsportefølje. Denne omfatter alle aspekter knyttet til (eksempler): - Materialsyntese Multilags-prosesser - Deponeringsteknikker Inter-lag (vias)kontaktering - Metalliseringsprosesser Matrise-adresserings-metoder - Herde-teknikker Utlesningsteknikker destruktive/ikke-destruktive - Pakketeknikker Multibit-koding - Lagringsarkitekturer Kanselleringsprotokoller (imprint/disturb/fatigue) - Modellering Cellestrukturer (vertikale/laterale) 3. Opticom/TFE s forretningsmodell har vært å prøve selge denne kunnskap = produkter, i form av lisenser til aktuelle produsenter, kombinert med kunnskapsoverføring 4. Opticom/TFE skulle aldri selv produsere/distribuere fysiske produkter kun immaterielle. Know-how, patenter etc., overført til eks. Intel, er eksempler på slike produkter.. 5. Produksjon av forskningsbasert kunnskap er en tidkrevende prosess. I tillegg er det meget ressurskrevende å konvertere slik kunnskap til masseproduserbare fysiske objekter: En halvlederprodusent (som Intel) kan bruke opp till 12 år på å kvalifisere et nytt materiale for bruk i en Si-fab

12 Hva er oppnådd? TFE- kunnskap omsatt til fysiske objekter (av produsent): Tekniske milepæler: 1998: Verdens første multi-lags (3D) minnebrikke (ROM) (0% polymer) 2000: bøybare minnebrikke (ett lag) (50% polymer) 2001: skrivbare (RAM) hybrid-brikke, ett lag (50% polymer) 2003: multi-lags (3D) RAM hybrid brikke (50% polymer) 2006: heltrykte RAM minnestruktur (100% polymer) (kommersiell inkjet prosess) Patenter: - Omfattende patentportefølje som dekker alle aspekter knyttet til matriseadressert, multi-lags polymerminne: Syntese, materialer, arkitekturer, kretser, adresseringsprotokoller, prosesser, mønstring, produksjon - Mer enn 80 patent-familier, mer enn 300 individuelle patenter, og mer enn 400 patentsøknader, under behandling

13 TFE NewCo (TFE) Etablert: Formål: Fokus: , som fortsettelse av TFE (OldCo) - Kommersialisere polymer-teknologi utviklet av Opticom/TFE (OldCo) - Utvikle/markedsføre trykkbare, hel-polymere lagringssystemer - Anvendelsesområde: Bekjempelse av falske produkter (anti-fraud)

14 Status : Hybridminne Hybride lagringsbrikker (Intel): - TFE har nådd alle de internmål som ble etablert ved oppstart 1999 (Intel-prosjektet): - Bevise at det polymere minne-konseptet kunne implementeres i en kommersiell silisium-prosess - Utvikle produksjonskompatible materialer og prosesser (kunnskap) - Hjelpe produsent til å bygge og demonstrere verdens kraftigste og raskeste minne-brikke ved bruk av kommersielle 0.25 ųm litografiprosesser Hvorfor satte ikke Intel hybride polymerbrikker i produksjon? Teknisk: - Utfordringer knyttet til deponering av topp-metall på supertynne polymerfilmer, med tilstøtende komplikasjoner - Alternative cellestrukturer, som omgikk problemet, ble aldri prøvd ut under samarbeidet med Intel (laterale, istedet for vertikale celle-arkitekturer) Ikke-teknisk: - Juridiske og andre samarbeids-problemer: Etter nesten 6 år brøt partene med hverandre i januar 2005, kort tid etter at Intel hadde kjøpt sin andre lisens fra TFE, for flash anvendelser (tydet vel på at de fortsatt trodde på teknologien......)

15 Hybrid-brikken fungerer! Bilde skrevet til og lest fra en 8 lags hybrid, 2 Gb, 0.25 ųm polymer brikke. Ingen feilkorreksjon er brukt ved utlesning.

16 Har hybride minne-brikker noen framtid? Intel hybrid arkitektur: Kontakter til silisiumdrivere Minne-lag (polymer) silisium-drivere Minus: - Polymerlagene er bygget direkte ovenpå driverkretsene - Arkitekturen begrenser det optimale antall lag til mellom 8 16 (flere lag øker brikke-arealet og derved prisen) - Hele brikken må bygges i silisium-fabrikk (Problem: Meget vanskelig å få adgang til state-of-the-art fabrikker, spesielt med et nytt basis-materiale (FE polymerer): Hovedårsak: Må allokere hel Si-fab til jobben, pris fab: $2-3 bill. Fremtidig hybrid arkitektur: Pluss: - Driverkretsene plassert på 2 sider av polymer-kube, i en ettermonterings-prosess - 100% skalerbar: Tillater ubegrenset antall polymerlag, uten økning av brikke-arealet - Arkitekturen muliggjør ny ikke-litografi basert mønstringsteknikk, som gir mindre linjebredder (= større lagringstetthet) enn det som er mulig via foto-litografi) - Bygging av polymerkube, samt ettermontering av driverkretser, kan skje utenfor silisiumfabrikk - Driverkretsene kan bygges med konservativ litografi (eks ųm ) - Kandidat til å bli fremtidens super server (søkemotor). Data-pumpe, rettet mot ikke-indekserte søk Status : - Beslutning, mai 2005: Terminering av alle aktiviteter knyttet til hybrid lagring - Begrunnelse: Manglende TFE- ressurser/fab adgang - Ny hybrid arkitektur ikke vurdert av dagens TFE styre/ledelse

17 Status : Trykt polymer Trykt minne: - TFE er fortsatt eneste selskap i verden med trykkbar NV-RAM minne-teknologi - Potensialet for trykte minner estimeres ( IDTechEx, PIRA, 2006) ) til mellom 20 40% av et fremtidig $ 400 bill. marked for trykt elektronikk (2020) - Lab-prototyper indikerer at trykking av minnestrukturer (uten driverkretser) med kommersielt trykke-utstyr, er oppnåelig - Besluttet å jobbe videre med profesjonell trykke-partner (XAAR), for å vise at dette kan realiseres Observer at: Trykt minne har begrenset verdi uten trykte driverkretser

18 Status : Trykt polymer (forts.) Trykte driverkretser: - Heltrykte driverkretser fortsatt ikke kommersielt tilgjengelig fra noen leverandør (TFE forlot området i 1998, av samme grunn): Mye forskning/utvikling gjenstår. - TFE har ikke selv ressurser eller teknologisk kunnskap til å realisere utvikling av, samt produksjon av driverkretser til sitt minne: - TFE har derfor besluttet å forfølge produkter som kan bygges uten slike kretser: Dette innebærer bruk av eksterne leserenheter, som eks presses mot det trykte minnet under skriv/les operasjoner - Fullt mulig å realisere attraktive første-generasjons applikasjoner som baserer seg på bruk av slik ekstern leser Observer likevel at: Det store markedspotensialet for TFE s trykte teknologi først vil kunne realiseres med integrerte, trykte driverkretser

19 Status : Applikasjoner Applikasjons-fokus: - Bekreftelse av vare-ekthet (bekjempelse av falske varer anti-fraud): Genuine TFE leser TFE anti-fraud tag Hvorfor anti-fraud: - Verdens raskest voksende marked % av alle varer per dato er falske kopier (> $ 500 bill) - PIRA (2006) estimerer at dette vil vokse til opp mot 50% av alle varer per Smugling av falske varer allerede 3x større enn narkotika-smugling (2004) Hvorfor TFE: - TFE s trykte minne tilfører en ny og unik dynamisk, digital/analog dimensjon til dagens statiske anti-fraud systemer

20 Status Hva har TFE gjort innenfor anti-fraud (siden )? Markedskontakt: - Hovedfokus flyttet fra teknologi-utvikling til kommersialisering av oppnådde resultat - Presentasjoner ved internasjonale konferanser: IPEX, Birmingham, UK (6.4.06), Printed Electronics, Cambridge, UK ( ) - Presentasjoner mot investorer ( ) Da det nye styret tiltrådte 11. mai, 06, ble det bestemt at ytterligere investor-presentasjoner ikke skulle avholdes før selskapet hadde kommet lengre i sin utvikling og fått fram konkrete demos. Tentativt satt til månedsskiftet september/oktober. - Publikasjon av resultat (første gang for TFE): Journal of Imaging, Science and Technology (USA 2006) - Møter og diskusjoner med flere (store) mulige samarbeidspartnere: - Teknologi-leverandører - Kjøpere av anti-fraud tags - Potensielle fusjonspartnere Potensielle produkter (fysiske representasjoner av kunnskap): - Verdens første minnestrukturer trykt med kommersielt produksjonsutstyr - Omfattende utredning av potensielle teknologi-moduler, for bruk i fremtidige anti-fraud tags - 3 utviklings-prosjekter igangsatt, derav ett med ny ekstern partner, for å ta fram initielle demoer Alt arbeid rettet mot å muliggjøre innhenting av ny driftskapital i TFE før utløpet av januar, 2007

21 Status : Markedskontakter Målgruppe: - Sluttbruker - Produsent -Distributør - Nasjonale myndigheter TFE har under utvikling demonstratorer som adresserer behov hos alle disse gruppene. Samtlige er basert på bruk av polymer minne kombinert med separat leser Hovedutfording: - Lavt bevissthetsnivå/interesse blant sluttbrukere når det gjelder falske produkter - Produsenter av originalvarer underkommuniserer eksistensen av uekte kopier (av frykt for å miste kunder)

22 Status : Potensielle produkter Eksempel på TFE tilnærmning: - Produktet virker ikke, hvis det er falskt. Dette er primært til hjelp for produsenten, men tvinger samtidig forbruker til å måtte forholde seg til problemet ekte/ falske varer. Avtagbart blad - Barberhøvel med vibrerende blad (utskiftbart) - Hvis falskt blad, vibrasjoner uteblir - Kan også legge inn tidsforbruk på individuelle blad (vibrasjon opphører etter definert tidsforbruk = mer salg for produsenten!) - Blad utstyrt med trykt polymer minne-tag, høvel med TFE leser: Kontakt bekrefter identitet og tidsforbruk Andre anvendelser: - Forbruks-komponenter generelt (eks blekk-patroner til skrivere) - Reservedeler (bil, verktøy, fly, båt, etc) - Elektriske artikler (eks tannbørste) - Batterier (eks mobiltelefon, PC) - Pakkemaskiner (som ikke starter hvis falsk emballasje brukes) etc.

23 Status : Potensielle produkter (forts) Dynamisk barcode: - Verifikasjons-barcode som blir synlig ved trykk med finger - Mønster/farge fremkalles over et predefinert tidsintervall - Produsent-definert tidsvarighet/repetisjonsevne - Biologisk, semi-permanent display Trykk med finger Forbruker: Bekreft med barcode leser eller mobil (ta bilde/url verifikasjon) Inspektør: DNA DNA penn som inneholder spesiell DNAløsning, for å utvikle en spesifikk DNA barcode i et sidevindu som ytterligere ekthets-verifikasjon Forensic (lab): Mikro-kapsler som inneholder proprietære polymer og DNA tags. Lab med spesialutstyr kan lese spesifikk polymer signatur, samt utføre DNA sekvensiering

24 Status : Potensielle produkter (forts) Manuelt les- og omskrivbare minneceller - Vilkårlig samling av minne-celler - Kan skrives om og leses via trykk med finger - Kan lages 100% transparent - Ingen størrelsesbegrensninger (fra micro-meter til kvadratmeter - Hver celle kan bygges med unik signatur - Flere bits per celle mulig: Elektrode-terskling kan gi hundrevis til tusenvis av bits per celle, ved sekvensiell utlesning - Individualiserte celle-matriser, kan ikke kopieres - Kan kombineres med andre sikkerhetssystemer, eks, magnetkort, smart-kort, RFiD, etc.: Muliggjør unik ekstra-sikring Credit card Madonna Section E Row 13 seat 15 E-ticket

25 TFE: Liv laga som selvstendig selskap? Utfordring 1 - TFE s mannskap er ikke teknisk slik sammensatt at selskapet på egen hånd kan kjøre hele prosessen fra ide til produkt/produksjon: Meget ressurs- og tidkrevende prosess å vokse organisk; det propritære i TFEs teknologi vanskeliggjør sub-kontraktering Utfordring: 2 - TFE har ikke selv teknisk eller økonomisk evne til å satse på utvikling/produksjon av trykte driverkretser - Den øvrige verden utvikler ikke i dag kretser som er tilpasset TFEs behov Ansatte Driverkretser Utfordring 3: - TFEs patentportefølje er fokusert rundt passiv matrise-adressering og multi-lagsløsninger: Omtalte potensielle produkter har dårligere beskyttelse/beskyttelsesmuligheter, hvis det kun benyttes ekstern leser Utfordring 4: - Det vil ta betydelig tid og ressurser å bygge opp en markedsførings-organisasjon og etablere salg i et veldig raskt ekspanderende marked som i tillegg er helt nytt for TFE - TFE har historisk sett, bortsett fra overfor Intel, ikke lykkes med å selge (lisensiere) sitt produkt (kunnskap) Patenter Salg Advarsel: - Stor fare for at TFE, uavhengig av hvor lovende selskapets teknologi er, og uavhengig av ekstern kapitaltilførsel, ikke vil klare å overleve som selvstendig selskap

26 Anbefaling TFE bør snarest finne egnede partnere å fusjonere med! TFE s nåværende kompetanse bør da kompletteres innenfor følgende områder: - Kretser/tynnfilmstransistorer - Produktifisering av kompleks teknologi - Etablert salg, hvor produktpotensialet blir sterkt forbedret med TFE s teknologi Potensielle partnere innenfor alle disse tre områdene er identifisert initielle kontakter etablert

27 Konklusjon - Ansatte har fått oppsigelse i selskapets finansielle situasjon var styret tvunget til et slikt skritt - Det jobbes mot ny finansiering. Lykkes dette arbeidet, blir ansatte tatt inn igjen - Problemet er ikke at antall ansatte var/er for høyt, heller motsatt! TFE s teknologi er nemlig ikke død! Markedsmulighetene er større enn noensinne Det samme er utfordringene

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 Medtech Trondheim ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 1 Medtech Trondheim AS Partnere ved oppstart i 2005: NTNU (Medisinsk fakultet / TTO AS) SINTEF (SINTEF Helse / Sinvent AS) St. Olavs Hospital

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 5. MA1 2004 - KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 I OPTICOM ASA Det innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Ny teknologi. Ane Marte Andersson

Ny teknologi. Ane Marte Andersson Ny teknologi Ane Marte Andersson Enova Eid av Olje og energidepartementet Lokalisert i Trondheim Om lag 80 ansatte 2 Formål Reduserte klimagassutslipp Styrket forsyningssikkerhet for energi Teknologiutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Ordfører- og rådmannsmøte Møteinnkalling Dato: 30.05.2016 Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møtested: Fylkeshuset, møterom Mjøsa Tid: 30.5.2016,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 Hovedpunkter i kvartalet: Omsetning MNOK 1.125,1. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 17,9. Integrasjonsprosessen av MPX.no og Itegra.no går som planlagt. inwarehouse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Oppsummering fra CoP digitalisering

Oppsummering fra CoP digitalisering 30.03 - Oppsummering fra CoP digitalisering 31 mars, 2017 Møtet avholdt hos Skanska 30.03.17 kl. 09-12 Deltakere: Jan Myhre og John R Moen - Statsbygg, Sten Ruben Strandheim - Telenor, Bjørn Møllerbråten

Detaljer

GRÜNDERSTIPEND. Wikborg Reins

GRÜNDERSTIPEND. Wikborg Reins GRÜNDERSTIPEND Wikborg Reins GRÜNDERSTIPEND Wikborg Rein ønsker å bidra til teknologi-utvikling og nyskapning. Vi vet at virksomheter og gründere i en oppstartsfase og på vei til kommersiell drift ofte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

NTNU Technology Transfer AS

NTNU Technology Transfer AS 1 Hva kan NTNU Technology Transfer gjøre for deg? Institutt for Elektronikk og Telekommunikasjon Faglærermøte, 02.06.08 Martin Stok. Prosjektleder Anders Aune, Sr. Prosjektleder 2 Teknologioverføring Benefits

Detaljer

Norsk katapult. Utlysning

Norsk katapult. Utlysning Norsk katapult Utlysning Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Siva inviterer virksomheter med god forankring

Detaljer

Wikborg Reins GRÜNDERSTIPEND. ...det starter med en lys idé...

Wikborg Reins GRÜNDERSTIPEND. ...det starter med en lys idé... GRÜNDER- STIPEND Wikborg Reins GRÜNDERSTIPEND...det starter med en lys idé... Wikborg Rein ønsker å hjelpe teknologiutvikling og nyskaping som kan bidra til det grønne skiftet. Vi vet at virksomheter og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Arne Flåøyen, avdelingsdirektør Veterinærinstituttet Forskningsinstitutt med basisbevilgning fra

Detaljer

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte 1 TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011 Gunnar Tufte 2 Kapittel 3: Digital logic level 3 Nivå 0: Digtalekretsar Fundamentale komponentar AND, OR, NOT,NAND, NOR XOR porter D-vipper for lagring av ett bit

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes

Detaljer

I dag. Minne typar Minne mot bussar (fysisk grensesnitt generelt) Meir buss

I dag. Minne typar Minne mot bussar (fysisk grensesnitt generelt) Meir buss 1 I dag Minne typar Minne mot bussar (fysisk grensesnitt generelt) Meir buss 2 3 Lagerhierarki 4 Minne type: Aksess 5 Minne type: Aksess Synkron / Asynkron Synkron Inn/ut lesing av data følgjer klokka

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary AS den 26. mai 2014 kl. 14:30 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

HP StoreVirtual Spesifikasjoner HP StoreVirtual 4000 arkitektur

HP StoreVirtual Spesifikasjoner HP StoreVirtual 4000 arkitektur 4300 iscsi baserte SAN løsninger med avanserte egenskaper Alle StoreVirtual 4000 SAN støtter RAID over flere systemer og synkron fjernspeiling 4000 SAN (LeftHand) benytter innovativ teknologi og egenskaper

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Stemmegivning 2017 Norske Aksjer. Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017

Stemmegivning 2017 Norske Aksjer. Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017 Stemmegivning 2017 Norske Aksjer Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12 des. 13 des. 14 des. 15 des. 16 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS Styret i Global Infrastruktur I AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden Oslo, 25. april 2007 Til aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA vil bli avholdt Tid: 10. mai 2007, kl. 18.30 Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Navn Tittel/ posisjon Organisasjon Telefonnummer(-e) E-postadresse

Navn Tittel/ posisjon Organisasjon Telefonnummer(-e) E-postadresse Søknaden skal være på maksimalt 10 sider inkludert vedlegg. Bruk gjerne nedenstående mal for prosjektbeskrivelse. Dersom dere benytter eget oppsett, sørg for at alle relevante elementer er beskrevet. Prosjekttittel

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver

Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver 1 Kort om ErgoGroup 2 Et ledende nordisk IT-selskap med ca. 3 700 ansatte Omsatte for 6 milliarder

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Den videre dagsorden: 4. Redegjørelse for selskapets økonomiske stilling (jf allmennaksjeloven 3-5) og den pågående rekapitaliseringsprosessen 5. Valg av medlemmer og fastsettelse

Detaljer

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen Bernt Håvardsholm Videreutvikling av Utstyrsportalen Hva? Hvordan? Stadig å gjøre Utstyrsportalen enklere mer effektiv og sikrere for våre brukere

Detaljer

SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER

SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER Arne Didrik Kjørnæs og Egil Myklebust 1 1. TYPER AV FORRETNINGSAVTALER Løpende leveranseavtaler med fortløpende oppgjør Leveranse

Detaljer

BankID-seminar 24. april 2014 - innledning. Odd Erling Håberget, BankID Norge 24.04.2014

BankID-seminar 24. april 2014 - innledning. Odd Erling Håberget, BankID Norge 24.04.2014 BankID-seminar 24. april 2014 - innledning Odd Erling Håberget, BankID Norge 24.04.2014 25.04.2014 2 Agenda BankID KPI BankID i offentlig sektor BankID på mobil Forretningsorientering av BankID BankID

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Teoretisk minnemodell Flyktig minne - SRAM -DRAM Ikke-flyktig minne -ROM -EPROM - EEPROM Flash

Teoretisk minnemodell Flyktig minne - SRAM -DRAM Ikke-flyktig minne -ROM -EPROM - EEPROM Flash Hovedpunkter Kapittel 7 Minne Teoretisk minnemodell Flyktig minne - SRAM -DRAM Ikke-flyktig minne -ROM -EPROM - EEPROM Flash 2 Minne - generelt Minne teoretisk cellestruktur Generelt minne Hvert bit lagres

Detaljer

Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Raufoss Ammunisjonsfabrikker Prosjekter 2012 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Målsettingen er å utnytte teknologi- og industrikompetansen i Raufossmiljøet til å bli en ledende internasjonal aktør innen avanserte våpensikringssystemer.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling den 10. mars 2008 kl 13.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7 (Hinna Park) i Stavanger, med

Detaljer

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Agenda Hvorfor distriktsrettet såkornordning? Forutsetninger

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

Forretningsorientering av BankID. Finans Norges Betalingsformidlingskonferanse 2013 Odd Erling Håberget, BankID Norge 29.10.2013

Forretningsorientering av BankID. Finans Norges Betalingsformidlingskonferanse 2013 Odd Erling Håberget, BankID Norge 29.10.2013 Forretningsorientering av BankID Finans Norges Betalingsformidlingskonferanse 2013 Odd Erling Håberget, BankID Norge 29.10.2013 2 Næringen ønsker en mer forretnings- og markedsmessig tilnærming til aktiviteter

Detaljer

Stemmen er en viktig del av personligheten. En del vi gjerne ønsker å beholde ved en diagnose som indikerer tap av taleevnen.

Stemmen er en viktig del av personligheten. En del vi gjerne ønsker å beholde ved en diagnose som indikerer tap av taleevnen. Stemmen er en viktig del av personligheten. En del vi gjerne ønsker å beholde ved en diagnose som indikerer tap av taleevnen. For å bistå smed dette har Acapela Group laget tjenesten my-own-voice. Denne

Detaljer

Kebony styrket for vekst

Kebony styrket for vekst Kebony styrket for vekst (OSLO, 6. oktober 2008) Kebony tilføres MNOK 50 i en emisjon basert på NOK 0,42 per aksje, som er 20% høyere pris sammenlignet med emisjon april 2007 og priser selskapet til MNOK

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Siden er på det nærmeste ferdig, og administrasjonen foreslår at vi åpner siden og starter bruken av den.

Siden er på det nærmeste ferdig, og administrasjonen foreslår at vi åpner siden og starter bruken av den. Sak nr. 79/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Godkjent Sak nr. 80/12 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Godkjent Sak nr. 81/12 Orientering om økonomi Fire hovedpunkter: 1. Tilskudd

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS Styret i Nordic Secondary AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,50 kroner

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary II AS den 26. mai 2014 kl. 15:30 i Thon Hotel Vika Atrium,

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

Investor presentasjon. The Waves of the Future

Investor presentasjon. The Waves of the Future Investor presentasjon The Waves of the Future Grunnprinsippet for konseptet Storm Buoy senker seg automa4sk ved ekstremvær, regulerer for flo og

Detaljer

Siemens Business Services

Siemens Business Services Siemens Business Services Presentasjon av RFID Fremtidens varehandel 2005 Joachim Stray Forretningsutvikler Kort presentasjon av RFID teknologien RFID = Radio Frequency Identification, en datachip med

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding IV AS den 16. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Pilotprosjekt Nord-Norge

Pilotprosjekt Nord-Norge 2016 Pilotprosjekt Nord-Norge "Utviklingsplattform for testing og validering av nye løsninger for drift av kraftsystemet i Nord-Norge" Statnett FoU Innhold OPPSUMMERING... 3 1.1 NASJONAL DEMO - SMARTGRIDSENTERET...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Tirsdag 10. mai

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009

IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009 IPR og forskningen: Praktiske erfaringer & hva kan Bioparken bidra med? Morten Isaksen Campus Ås 24. april 2009 Relevant kompetanse i alle faser Reidun Gangdal Nyskapingssjef markedsøkonom Ketil Rønning

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Ivar Singstad Haugesund 22.02.2017 www.innovasjonnorge.no Profilering Kompetanse Finansiering Rådgiving Nettverk Finansiering Lån Lavrisikolån: Langsiktige

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA

Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA Tide Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA Visjon «Vi skal skape gode reiseopplevelser hver dag» Dagens Tide Norges nest

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Se vedlegg 1 for bakgrunn for vedtaksforslaget. Styret anbefaler at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Se vedlegg 1 for bakgrunn for vedtaksforslaget. Styret anbefaler at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVEN TECHNOLOGY GROUP ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA tirsdag 4. desember 2012 kl. 10.00.

Detaljer

Hva fikk vi ut av EU-forskningen?

Hva fikk vi ut av EU-forskningen? Hva fikk vi ut av EU-forskningen? Maja Sommerfelt Ph.D. Forskningsdirektør Informasjonsmøte om EU-forskningen Vika konferansesenter 10 juni 2010 Litt om Bionor Immuno AS Lokalisert i Skien, Klosterøya

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 15. juni 2015 kl. 12.45 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer