Landsmøtereferat Bodø 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøtereferat Bodø 2010"

Transkript

1 Landsmøtereferat Bodø 2010 Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Sak 10. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av deltagerne Godkjenning av fullmakter Årsberetning Regnskap Innkomne forslag Budsjett Valg Drøftingssak: Landskonkurransen Leder i NSFF, Roald Synnevåg, ønsker velkommen til det 51.ordinære Landsmøte, som for første gang i historien arrangeres i Nord Norge. Sak 1. Godkjenning av innkalling til Landsmøtet - Godkjent Sak 2. Valg av ordstyrer og referent Ordstyrer: Kari Bernadini Referenter: Linda Grønseth og Margrete Slettan. Stemmetellere: Per Harald Strøm, Jan Standal og Trond Skaret. Møteprotokollen undertegnes av ordstyrer og referentene. Sak 3: Presentasjon av deltagere - Alle. Sak 4. Godkjenning av fullmakter - 16 klubber med stemmerett. 14 til stede, 2 med fullmakter som hovedstyret tar. Resten er representert med ledere i de tilstedeværende klubber. Klubbnavn Stemmer Stemmeholder Verv Fullmakt 1. Bekkalokket 50 Tom Jarane Leder Fotoklubb 2. Bergen Kameraklubb 15 Tina Pernille Styremedlem Paulsen 3. Bodø Fotoklubb 40 Boje Eilertsen Utstyrsansvarlig Gitt til 4. Drammen Fotoklubb 50 Hovedstyret Gitt til Side 1 av 6

2 Hovedstyret 5. Fokus Fotoklubb 20 Hovedstyret Gitt til hovedstyret 6. Kristiansund Kamera 45 Vidar Flovikholm Leder Klubb 7. Kvinnherad Fotoklubb 20 Ole Berntsen Medlem Gitt til 8. Lier fotoklubb 15 Kolbjørn Renaas Menig Gitt til 9. Mandal Fotoklubb 25 Steinar Jostedt Leder 10. Narvik Kameraklubb 20 Rita Arkvik Medlem Gitt til 11. Notodden fotoklubb 20 Yngve Hansen Leder 12. Oslo Kamera Klubb 125 Walter Dragland Leder 13. Trondhjems Kameraklubb 35 Wenche Aune Styremedlem Gitt til 14. Tønsberg Kamera 55 Øyvind Leder Klubb Brodersen 15. Vågå kameraklubb 20 Øyvind Pedersen Leder 16. Ålesund Kameraklubb 25 Leonard Løvoll Leder SUM: stemmer utgjør 2/3 flertall og 290 stemmer utgjør 50/50 Sak 5: Årsberetning - Øyvind Brodersen påpekte feil i årsberetningen. Tønsberg er riktig navn på arrangør for landsmøtet 2009, ikke Kristiansund som skrevet. Ellers ingen innvendinger. Sak 6: Regnskap - NSFF har valgt å bruke ekstern regnskapsfører grunnet et stort softwaresalg som ha ført til vi er mva-pliktige. Det ble nevnt av leder at det er viktig at dette ikke gjøres til en butikk da vi er en frivillig organisasjon. Allikevel anses vi som en bedrift for Adobe. Adobe ser NSFF sine medlemsklubber som læresteder og medlemmer som studenter. Innspill fra Trond Skaret til dokumentene som inneholder store forskjeller i regnskapet og budsjettet. En av grunnene ligger i utestående fordringer og kortsiktig gjeld og ulik presentasjon fra regnskapsfirmaet og kasserer. Det er derfor avvik mellom regnskapsbyrå og kasserers tall. Tom Jarane spurte om utgiftene til regnskapsbyrået. Denne regningen kommer på regnskapsåret 2010, men dette skal endres til å føres på Flere stusser over de forskjellige regnskapsresultatene. Det er enighet om å gå gjennom resultatene og ikke hver post i regnskapet. Et par spørsmål som kommer i forbindelse med mva-pliktighet og softwaresalget. Det anmodes om å føre regnskapet på annen måte, skille mellom 2009 og 2010 og splitte regnskapet for årbok og software. Revisorene har fått regnskapet noe sent. Tallene stemmer, men fremstillingen blir unøyaktig. Det etterlyses et sluttoppsett som bedre reflekterer virkeligheten. Skal regnskapet godkjennes med forebehold? Alternativet er å godkjenne det neste år. Revisorene godkjenner regnskapstallene. Konklusjonen blir at Side 2 av 6

3 regnskapet ikke blir godkjent sånn som det står nå. Det blir ryddet opp til neste år og kommer da opp til neste års Landsmøte til ny godkjenning. - Balanse: ,- i beholdning som det oppfordres hovedstyret til å tenke gjennom hvor man vil med dette beløpet og om denne summen skal økes? Sak 7: Innkomne forslag 1. Kontingentøkning. NSFF vil øke inntektene og gjenskape dem i form av tilbud til medlemmene. Sponsorerarbeid er vanskelig, og hvba sponsorer kan yte vil kunne endre seg fra år til år. Sponsormidler består av premier, porto og papir til årboken. Forslaget må sees i sammenheng med forslag nr. 5. Kontingenten for direktemedlemskap økes ikke. 2. Oppjustering hvert 3. år.( Endre til justering foreslås). Forslag om å ta dette opp til endring på landsmøtet hvert 3. år, dette blir enklere å forholde seg til. Nytt forslag fra Tor- Henrik Furmyr: Sette kontingentøkning på dagsorden hvert landsmøte. Da står man fritt til å endre eller beholde den eksisterende kontingenten. Dette forslaget ble nedstemt. Den eksisterende ordlyden i 5 beholdes. Avstemning: Nedstemt 3. Ungdomsrabatt: Det nærmer seg 100 ungdomsmedlemmer nå. Flere klubber har 18- årsgrense på sine ungdomsmedlemmer. Det er allikevel gode begrunnelser for å holde aldersgrensen opp til 25 år. Øke rekrutteringen må være hovedformålet. Det er også for å kunne gi klubbene mulighet til å gi sine medlemmer rabatt opp til 25 år om de ønsker det. Her må man tenke på signaleffekten og unngå at det blir for komplisert med å innføre studentbevis osv. Den største målgruppen ligger mellom år. Studentbevis er vanskelig å administrere. Ungdomsrabatt opp til 25 år: Avstemning: Enstemmig vedtatt 4. Opprettelse av NSFF-skolen. Alt skal føres av regnskapsbyrået. 5. Gebyrfri deltagelse i Landskonkurransen for medlemmer. Tor-Henrik Furmyr belyser forslag 3 med at også landskonkurransen blir mer attraktiv for ungdommene. Per Harald Strøm mener det gjør det enklere for klubbene å levere inn bidragene. Det letter den administrative byrden for konkurranseutvalget. 6. Landskonkurransen blir en åpen konkurranse: Hovedstyret vedtok enstemmig å trekke forslaget. 7. Søknadsfrist 2 ganger i året for stipend og arrangementstøtte. Stipendstøtten økes og beløpet deles i på de to semestrene. Brodersen foreslo å flytte datoene til 1. oktober og 1. april. Korriger ordlyden i vedtektene slik at Hovedstyret har åpning for å fordele beløpet slik det passer best etter årets søknader. Hovedstyret oppfordres til å bruke skjønn i tildelingen. Side 3 av 6

4 8. Endring av dato i forhold til kontingent. Delte meninger om hvorvidt dato har betydning. Forslag om å fornye medlemslisten i løpet av året i forhold til kontingent og fakturering. Forslag om en bedre oversikt på hvert enkelt medlem i databasen på kontingenter og medlemskap over flere år. Endres til 20. februar: 20 imot 465. Avstemning: Nedstemt. Leder foreslår å endre innrapporteringen av medlemstallet i klubbene til 15. mars og 15. september: Dette forslaget trenger ikke vedtektsendring. Det kommer et forslag til vedtektsendring til neste landsmøte men ordningen innføres fra i år av. 9. NSFF blir medlem av Foto-Norge. Det ønskes at det legges inn en begrensing på utgiftene i forbindelse med dette. Denne summen vil komme opp i budsjettet. Rammene vil automatisk bli gitt her. 10. Vedtektsendring 17 hovedstyret: a. Endre navn på tillitsvalgte til funksjonsnavn b. 3 Varamedlemmer til Hovedstyret c. Ekstern hjelp av regionskontakter d. Ekstern hjelp av regnskapsbyrå 11. Ny paragraf i vedtektene - 8 Medlemskap i eksterne organisasjoner. 12. Ny paragraf i vedtektene - 22 Retningslinjer - Spørsmålet kommer om det har noen nødvendighet at det står i vedtektene. Paragraf 22 blir dermed overflødig. Hovedstyret trekker forslaget. 13. Synliggjøre strukturen i organisasjonen og de enkelte utvalg Organisasjon: Antallet (4) strykes 14. Endre navnet på paragrafen fra Konkurranseutvalget til Arbeidsutvalg. 15. Tillegg i tekst vedrørende reiseutgifter og honorarer. 16. Endring i Retningslinjer for godtgjørelser og honorarer. Retningslinjer for godtgjørelser og honorarer: Kasserer økes til kr. 2500,- NSFF skolen fastsettes til 3500,- (feil beløp står i forslaget) Side 4 av 6

5 Varamedlemmer og regionskontakter kr 500,- Sak 8: BUDSJETT: (Forslag fra Trond Skaret om å revidere budsjettet for inneværende år og vedta budsjettet for påfølgende år.) Softwaresalg, bruttotall satt i budsjettet. Hardwaresalget virker som en såpass liten fortjeneste at det stilles spørsmål om det i hele tatt er gunstig å gjennomføre. Er dette attraktivt for medlemmene? Trond Skaret påpeker at det blir utgifter og merarbeid for de tillitsvalgt i forbindelse med dette. Det foreslås å stryke posten for hardwaresalg da dette ikke er lønnsomt i Hardwaresalget utgår. Det gjelder selvfølgelig da også utgiftene i forbindelse med innkjøp av hardwareinnkjøp. Tallet for softwaresalget blir dermed korrigert til ,- da dette er en mye mer riktig antagelse av inntekten i forhold til dette. Trond Skaret og Halvor Larsen går gjennom budsjettet sammen og korrigerer føringen av dette. En post tillegges i forbindelse med Foto-Norge, et beløp på til sammen kr 20000,-. Det ønskes at hovedstyret fokuserer på fotorelaterte aktiviteter i forhold til de administrative utgiftene. Det er vanskelig å skille mellom dette da med tanke på tilstedeværelse og markedsføring. Denne diskusjonen må av hensyn til tidsbegrensninger legges til et senere tidspunkt. Vi blir med på Nordic Lights ledergruppe hvis de dekker utgiftene og at det må drøftes videre med NLE-styret. Avstemning: Godkjennes enstemmig. Sak 9: VALG: Valgkomiteen manglet et medlem i den nye valgkomiteen. Landsmøtet foreslo Steinar Jostedt fra Mandal FK. Hovedstyret Leder Roald Synnevåg Bekkalokket FK Økonomiansvarlig Halvor Larsen Bekkalokket FK (på valg i 2011) Informasjonsansvarlig Linda Grønseth Kristiansund KK (på valg i 2011) Sponsoransvarlig Wenche Aune Trondhjems KK Kurs- og programansvarlig Liv Anette Trædal Mandal FK (på valg i 2011) Utstillingsansvarlig Tor Henrik Furmyr Kristiansund KK (på valg i 2011) Konkurranseansvarlig Hans Birkelund Bodø FK Varamedlem Kari Bernardini Bekkalokket FK Varamedlem Margrete Slettan Kristiansund KK Revisor Kolbjørn Renaas Lier FK Jan Standal Bekkalokket FK (på valg i 2011) Ungdomsutvalg Linda Grønseth Kristiansund KK Tor Henrik Furmyr Kristiansund KK Margrete Slettan Kristiansund KK Side 5 av 6

6 Internasjonalt utvalg Kari Bernardini Bekkalokket FK Unni Brekke Bekkalokket FK Einar Aune Valgkomite Jan Standal Bekkalokket FK Olav-Inge Alfheim Bodø FK Steinar Jostedt Mandal FK Avstemning: Vedtatt ved akklamasjon Sak 12: Drøftingssak: Landskonkurransen Drøftingssaken om Landkonkurransenes fremtidige form ble tatt opp i Klubbledertimen. Bodø 12.juni 2010 Kari Bernardini (Ordstyrer) Linda Grønseth (Referent) Margrete Slettan (Referent) Side 6 av 6

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2-

Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2- Innholdsfortegnelse HOVEDSTYRETS BERETNING... 4 Hovedstyremøter... 4 Kontakt med klubbene/medlemmene og direktemedlemmene... 4 Informasjon til klubbledere og medlemmer... 4 Lederen har ordet... 4 Infoside

Detaljer

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet. NSFF vedtekter I Innledende bestemmelser 1 Navn Navnet er Norsk Selskap For Fotografi; forkortet NSFF. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte Rica Maritim Hotell, Haugesund 26. april 2008

Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte Rica Maritim Hotell, Haugesund 26. april 2008 Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte Rica Maritim Hotell, Haugesund 26. april 2008 [Forkortelser: HS - Hovedstyre, DA - Distriktsavdeling, NU - NORILCOs Ungdom, FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon]

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Tid: 8.februar, kl. 14.00 Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen, Losbyveien 201. Det blir servert kaffe og kaffemat. Det blir en

Detaljer