Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer"

Transkript

1 Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen og introduserte Torkill Skille som spilte 3 små stykker på elektrisk orgel. Deretter ble ordet gitt kultursjef Øyvind Pedersen. Han ga en fin presentasjon av Lillehammer by og om de ulike kulturaktivitetene i byen og nærområdet. Han hadde med siste bind av Lillehammer bys historie som han ga til Lillehammer Guideforening. Han avsluttet med en morsom rap om de ulike kulturaktivitetene i byen. Begge fikk overrakt blomster av Bente Dahlen Chutko, avtroppende leder i Lillehammer GF. Leder i NGF Trine Søraa fikk så ordet og hun takket for musikkinnslaget og velkomsttalen. På Styrets vegne ønsket hun velkommen til Årsmøtet. Det har vært et utfordrende år som har bydd på mange spennende utfordringer for en ny leder. Årsmøtet representerer en mulighet for den enkelte til å titte Styret i kortene, og en anledning til å være med og justere kursen for det videre arbeid. Hun sa at en ofte hører medlemmer si hva kan NGF gjøre for meg? Det som er tilfelle er at alle medlemmene i NGF er NGF, og vi er alle sammen med på å skape forbundet. Hun erklærte så det 21. Årsmøtet som satt. Åpning: Godkjenning av innkalling Godkjent Valg av møtedirigent: Styret foreslo Laila Klem Tveten, Drammen Guideforening, som ble valgt. Ordet ble gitt til Laila Klem Tveten som takket for tilliten. Valg av referent: Styret foreslo sekretær Kari Steinsvik, som ble valgt. Valg av protokoll underskrivere: Styret foreslo Anne Berit Foldnes og Ann Christine Jahn, Stavanger Guide Forening, som ble valgt. Valg av tellekorps: Styret foreslo Aud Aaseth og Randi Høstmælingen, Lillehammer Guideforening, som ble valgt. Godkjenning av saksliste: En ny saksliste ble utdelt til delegatene og Trine Søraa orienterte om søknaden fra Henriette Eilertsen om individuelt medlemskap og ba årsmøtet om å vedta å behandle den som ny sak 6. Det ble enstemmig vedtatt og den nye sakslisten ble godkjent. 05NGF ReferatÅrsm.ks 1/5

2 Saksliste: Sak 1. Behandling og godkjenning av fullmakter. Følgende foreninger var representert: Drammen Guideforening Laila Klem Tveten Bergen Guideforening Kay Helen Smilden Oslo Guideforening Karin Bergh Jørgensen Trondheim Guideforening Lena Hasselvold Stavanger Guide Forening Anne Berit Foldnes Ålesund Guideforening Inger Amdam Eckholm Harstad og Omland guideforening Chantal Forså Lillehammer Guideforening Bente Dahlen Chutko Kirkenes Guideforening var også påmeldt, men møtte ikke. Ingen foreninger hadde levert fullmakt til andre. Fullmaktene ble talt opp og godkjent. Til sammen 408 stemmer Sak 2. Årsberetning for Leder i NGF, Trine Søraa, leste Årsmeldingen. Følgende punkter ble kommentert underveis: Pkt. 2 Andre møter og konferanser: Ålesund Guideforening var også representert på Formannstreffet. Referatet er sendt til foreningene og vil også bli sendt til de andre som var representert på møtet Pkt. 3a Kontakt med lokale foreninger. Trine Søraa leste opp brev fra enkeltmedlem Ingjerd Dyrnbe Anda, Voss, som beklaget at hun ikke hadde betalt kontingent for 2004 og hvor hun ba om å få tilsendt faktura snarest. Pkt. 3b Øke medlemstallet og bistå ved etablering av lokal forening. Det har også vært kontakt med Hurum angående igangsetting av kurs. Pkt. 4 Utdanning og kvalitet. Det ble opplyst at Styret også arbeider med å få faglig aksept for guideyrket i de rette instanser. Pkt. 5 GS/ GT. Trine Søraa berømmet Oslo og Bergen for måten de har tatt tak i saken angående European Cruiseservice og kvaliteten på arbeidet deres guider utfører. Kay H. Smilden orienterte kort om 2 brev de har sendt. Det første dreide seg om sikkerhet i bussene som European hadde innleid. Det andre gjaldt guiding på Trollhaugen, hvor Europeans guider ikke fulgte gruppene inn på selve området. Trine Søraa understreket at det er viktig at foreningene orienterer hverandre om hva som blir gjort og at vi hele tiden opptrer profesjonelt på sak. 05NGF ReferatÅrsm.ks 2/5

3 Pkt. 6 Framtidige Lands-/Årsmøter: Trine Søraa leste opp svar fra Drammen Guideforening hvor de på sitt årsmøte hadde vedtatt å takke ja til å arrangere Landsmøtet/årsmøtet i Årsberetningen ble godkjent. Sak 3. Årsregnskapet for Revisors beretning for Regnskapet ble lagt frem av kasserer Vibeke Moldvær. Revisors beretning for 2004 ble lest av møteleder og godkjent. Regnskapet og revisors beretning for 2004 ble godkjent. Budsjett 2005 ble fremlagt til orientering. Medlemslisten fulgte med årsmøtepapirene til orientering. Sak 4. Fastsettelse av årskontingent for Styret foreslo for Årsmøtet at kontingent for 2006 fortsatt skal være: Medlem tilsluttet forening kr. 175,- Enkeltmedlem kr. 500,- Enstemmig vedtatt. Sak 5. Innkomne saker a. Forslag om at GF-kontakten utgår Trondheim Guideforening. Forslaget ble lest opp og kommentert. Følgende forslag ble vedtatt: Betegnelsen GF-kontakt utgår. Foreningens leder/styret er den som Styret i GF henvender seg til i de ulike sakene. b. Økonomisk støtte i forbindelse med presentasjon av landsmøte Harstad og Omland Guideforening. Forslaget ble lest opp og Chantal Forså fra Harstad og Omland Guideforening begrunnet det ytterligere. Styret mente at på grunn av den økonomiske situasjonen må forslaget avvises. Etter en del meningsutveksling ble forslaget tatt opp til avstemning. Forslaget ble avvist mot stemmene til Harstad og Omegn Guideforening. Sak 6. Sak 6. Søknad om medlemskap fra Henriette Eilertsen. Trine Søraa leste opp søknaden fra Henriette Eilertsen og en del av vedleggene. Anbefalingen fra UDK Chantal Forså, Harstad og Omegn Guideforening ble også referert. Det var ingen innvendinger til søknaden. Vedtak: Søknaden om individuelt medlemskap fra Henriette Eilertsen ble godkjent. Fastsette honorar for 2004 til styremedlemmer, revisor og valgkomité. Styret forslo følgende: Leder kr ,- Sekretær kr ,- Kasserer kr ,- Styremedlem kr. 875,- 05NGF ReferatÅrsm.ks 3/5

4 Revisor kr ,- Valgkomité kr ,- Kari Steinsvik satte fram forslag fra Styret om at styremedlemmets honorar skal endres til kr 2.000,-. Årsmøtet godkjente forslaget med endringen enstemmig. Sak 7. Velge styremedlemmer i henhold til Vedtektene 7a. Valgkomiteens leder, Ellen Søvig, la frem komiteens innstilling. Valget ga følgende resultat: Sekretær: Kari Steinsvik Ålesund Guideforening gjenvalg 2 år Styremedlem Harald Bjerregård Oslo Guideforening gjenvalg 2 år 1. varamedlem Laila Klem Tveten Drammen Guideforening gjenvalg 1 år 2. varamedlem Kay Helen Smilden Bergen Guideforening ny 1 år Alle ble valgt ved akklamasjon. Ikke på valg: Leder Trine Søraa, Trondheim Guideforening Kasserer Vibeke Moldvær, Trondheim Guideforening Sak 8. Velge revisor i henhold til Vedtektene 7 b. Revisor Bente Blomholt Drammen Guideforening ny 1 år Vararevisor Aud Bodil Dahl Stavanger Guide Forening ny 1 år Begge ble valgt ved akklamasjon. Sak 9. Velge valgkomité i henhold til vedtektene 7c. Ellen Søvig Bergen Guideforening gjenvalg 1 år Karin Bergh Jørgensen Oslo Guideforening ny 1 år Bente Dahlen Chutko Lillehammer Guideforening ny 1 år 1. varamedlem Aase Kjos Jacobsen Oslo Guideforening ny 1 år 2. varamedlem Inger S. Melbye Kristiansand og Omland GF gjenvalg 1 år Valgt ved akklamasjon. Presentasjon av neste Landsmøte i Harstad. Etter kaffepausen på formiddagen ble neste års Landsmøtested presentert. Harstad og Omegn Guideforening ved Chantal Forså og Randi Bruun Aune viste bilder med morsomme tekster og fin musikk til. Foreningen har lagt opp til et fint program i Harstad og nærområdet med mange interessante besøk og i tillegg også muligheter til bading i Grottebadet og vinsmakings-kurs. Landsmøtet vil bli arrangert fra 17. til 19. mars Det vil bli sendt ut påminnelser på e-post i løpet av høsten og påmeldingsskjema vil være i høstutgaven av NGF-Nytt. Alle deltagerne fikk utdelt en mappe med foreløpig program. 05NGF ReferatÅrsm.ks 4/5

5 Generelt. På oppfordring fra årsmøtet ble det gitt mulighet for Anne Cathrine Almaas til å forklare nærmere om medlemskapsendringene i IGC. Den enkelte forening kan nå søke om medlemskap i IGC. Søknaden sendes til sekretæren i IGC og godkjennes på Årsmøtet. Etter at søknaden er godkjent skal det innbetales kr 300. Medlemmene i foreningen kan da bli enkeltmedlem mot en kontingent på SEK 70. Anne Cathrine Almaas vil ta kontakt med sekretæren og be om at søknader fra norske foreninger kan behandles på årets Årsmøte på Færøyene. Begrunnelsen for dette er den positive interessen som er i de norske foreningene for tiden. Hvis søknadene ikke kan behandles før i 2006, vil antagelig flere ikke søke. Informasjon om dette vil komme til de enkelte foreningene. Avslutning. Trine Søraa takket forsamlingen for et ryddig og fint Årsmøte og takket spesielt møteleder Laila Klem Tveten for vel utført jobb. Under festmiddagen om kvelden ble revisor Karin Bergh Jørgensen, Oslo Guideforening takket for det arbeidet hun har utført med NGF s regnskap og Landsmøteregnskap gjennom flere år. Hun fikk overlevert et gavekort.. Møtet ble hevet kl Referent Kari Steinsvik Protokollunderskrivere: Anne Berit Foldnes Stavanger Guide Forening Ann Christine Jahn Stavanger Guide Forening 05NGF ReferatÅrsm.ks 5/5

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 Tilstede: Trine Søraa, Kari Steinsvik, Vibeke Moldvær, Niels Henrik Jensen og Beate Roscher Salen. Sak 22/07-08 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

SYNNADALEN HYTTEEIERLAG FRA ÅRSMØTE PÅ RØDE KORS-HYTTA FJELLVÅK LØRDAG 26. JUNI 2010 KL 1700

SYNNADALEN HYTTEEIERLAG FRA ÅRSMØTE PÅ RØDE KORS-HYTTA FJELLVÅK LØRDAG 26. JUNI 2010 KL 1700 SYNNADALEN HYTTEEIERLAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ RØDE KORS-HYTTA FJELLVÅK LØRDAG 26. JUNI 2010 KL 1700 7 personer var til stede under årsmøtet utenom styret. Tilstede fra styret var Anne Alvik, Unni Langeland,

Detaljer

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015.

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 27-28.5 2015 på Scandic Gardermoen Hotell 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. I sin åpningstale kommenterte

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 * = vedlegg på Web- siden SAK HANDLER OM LEGGES FRAM AV STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK NR. 1 Åpning Styret v/leder Ole-Andreas Holmsen

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Saksliste: SAKSDOKUMENTER ÅRSMØTET 2015 INNHOLD:

Saksliste: SAKSDOKUMENTER ÅRSMØTET 2015 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER ÅRSMØTET 2015 INNHOLD: Saksliste: Sak 2: Årsmelding for 2014... side 2 Sak 3: Revidert regnskap for kalenderåret 2014... side 8 Balanse 2014..side 9 Revisjonsberetning 2014 side 10 Sak 4:

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer