Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals"

Transkript

1 Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals Balanse oppstartsamling Tirsdag 19. mai Politihøgskolen (PHS) V-15

2 Prosjektgruppe for FIKS Prosjektleder: Førsteamanuensis, avdeling for etter- og videreutdanning, Brita Bjørkelo/seniorrådgiver HR Kathrine Berg Administrativ ansvarlig: Avdelingsleder, Forskningsavdelingen, Haavard Reksten Leder for kvalifiseringsgruppene: Professor II, Forskningsavdelingen PHS, Liv Finstad Ansvarlig for utvalget som lager lokal veiledning for bedømmere og søkere: Professor, Forskningsavdelingen, Helene Gundhus Ansvarlig ved personalseksjonen: Seniorrådgiver HR Kathrine Berg.

3 Samarbeidende partnere Professor Annick Prieur, Aalborg Universitet Lokale, nasjonale og internasjonale ressurspersoner innen kjønn-, ledelse- og mangfold (utvidet på bakgrunn av ekspertuttalelsen): Nina Jon, førsteamanuensis, studieleder masterprogrammene ved PHS Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) Ressurspersoner i Norden (som universitetslektor Ingrid Lander, Stockholms universitet) Osv.

4 Styringsgruppe for prosjektet Styringsgruppe Tittel Navn Virksomhet - Leder Rektor Nina Skarpenes PHS - Deltakere Avdelingsleder Haavard Reksten PHS Avdelingsleder Johnny Steinbakk PHS Lotte Bloksgaard Aalborg Universitet Beate Gangås Heidi Holt Zachariassen/Ella Ghosh PST KIF, Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning Prosjektleder Brita Bjørkelo PHS - Sekretær Seniorrådgiver Kathrine Berg PHS

5 Bakgrunn 1/2 PHS er en profesjonshøgskole som utvikler og formidler kunnskaper, ferdigheter og holdninger politiet må inneha for å sikre trygghet, lov og orden. Tilbyr også etter- og videreutdanning som dynamisk tilpasses etatens behov og kunnskapsutviklingens tilstand. Gjennom utdanning og forskning bidrar PHS til at: Politiet kan utføre forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet på en måte som ivaretar borgernes rettssikkerhet og trygghet og samfunnets interesser for øvrig. Ivaretar et nasjonalt behov for politiforskning som skal styrke både kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for justissektoren og grunnforskning på feltet. Skal bidra til en reflektert og konstruktiv offentlig samtale om politiets rolle i samfunnet Har en unik rolle i Universitets- og høgskolesektoren (UHS) ved alene å bære det nasjonale ansvaret for de nevnte oppgavene for en hel etat. PHS V-15

6 Bakgrunn 2/2 PHS hadde pr årsverk fordelt på faste og midlertidige ansatte, bachelorstudenter, studenter i etter- og videreutdanning og 47 masterstudenter i politivitenskap. Studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Ganske jevn kjønnssammensetning (kvinner, 53 %) Førsteamanuensis/forsker, høgskolelektor og stipendiat: overvekt av kvinner Faglige toppstillinger: En kvinnelig og fem mannlige professorer. To professor II-stillinger innehas begge av menn.

7 Oppdateringer, pr Tre kvinnelige professorer (Gundhus, Fekjær og Sunde) En kvinnelig professor II (Finstad) Fra professorgrupper til kvalifiseringsgrupper Valgt å innlemme førstelektorer på bakgrunn av foredrag fra KIF januar PHS har pr i dag tre mannlige og en kvinnelig førstelektor Dosentkvalifiseringsgruppe for førstelektorer med oppstart høsten 2015 PHS V-15

8 Hoved- og delmål Øke antallet professorer ved PHS generelt og antallet kvinnelige professorer spesielt på tre år, minimum tre kvinnelige professorer Gjennomføre en forskningsbasert kartlegging og analyse av hva som hemmer og fremmer mulighetene for kvalifisering til faglige toppstillinger og forskningsledelse Utarbeide lokale kriterier for opprykk til professor ved PHS Videreføre arbeidet med professorkvalifiseringsgrupper, ledet av Liv Finstad Starte arbeidet med dosentkvalifiseringsgruppe, ledet av Gerd Bjørke, Høgskolen Stord/Haugesund Fordele og tildele FoU-tid som tilgodeser prosjektets strategiske hovedmålsetning om minimum tre kvinnelige professorer Øke ledernes kunnskap og ferdigheter i kunnskapsledelse

9 Tiltak i perioden og nåværende status 1. Kvalifiseringsgrupper (menn og kvinner) 5. Kartlegge forskningssystem 2. Arenaer (Nettside, ITL, Idebanken, de fire forskningsområdene) 6. Lokale opprykkskriterier 3. Fordeling FOU tid (innhenting av sentrale og lokale tall) 7. Lederutviklingsprogram 4. Førvurdering/fullvurdering (Finstad/Prieur + andre) 8. Kurs- og forskningsledelse

10 Takk for oppmerksomheten! Kontakt og spørsmål?