VEDLEGG A. Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG A. Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse"

Transkript

1 VEDLEGG A Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse FIGURER Side Tabell Utdrag fra tabell NA.A(9) i Eurokode, Ref. 2 om veiledende klassifisering av s2 tiltak i pålitelighetsklasser Tabell 2 Geoteknisk kategori, konsekvens- og kontrollklasser, Ref. 2 og Ref. 2 s2 Tabell 3 Kontrollklasser etter Tabell NA.A(92), Eurokode, Ref. 2 s3 Tabell 4 Partialfaktorer g M ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser (STR), Tabell s3 NA.A.4, Eurokode 7, Ref.. Tabell Partialfaktorer g M ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser, Figur.3, Ref. 2 s4 Rapport nr.: 432-RIG3 Rapportdato: Side av 4 Filnamn: n:\4\3\432\ arbeidsdokumenter\2 geoteknikk\432-rig3\432-rig3 vedlegg a.docx

2 Tabeller Tabell Utdrag fra tabell NA.A(9) i Eurokode, Ref. 2 om veiledende klassifisering av tiltak i pålitelighetsklasser. Tabell 2 Geoteknisk kategori, konsekvens- og kontrollklasser, Ref. 2 og. 22. Konsekvens -/ pålitelighets -klasse Tilhørende Geoteknisk kategori Tilhørend e Kontrollklasse Beskrivelse Eksempel på bygg og anlegg CC / RC B (begrenset ) Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, og små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Landbruksbygninger der mennesker vanligvis ikke oppholder seg (f.eks. lagerbygninger), drivhus CC2 / RC2 2 N (normal) Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Boliger og kontorbygg, offentlige bygninger der konsekvensene av brudd er betydelige(f.eks. et kontorbygg) CC3 / RC3 3 U ) (utvidet) Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Tribuner, offentlige bygninger der konsekvensene av brudd er store (f.eks. en konserthall) ) For kompliserte byggverk/prosjekter (geoteknisk kategori 3) bør utvidet kontroll utføres av uavhengig foretak. I øvrige tilfeller kan denne kontrollen utføres som utvidet kollegakontroll.

3 Tabell 3 Kontrollklasser etter Tabell NA.A(92), Eurokode, Ref. 2. Tabell 4 Partialfaktorer g M ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser (STR), Tabell NA.A.4, Eurokode 7, Ref..

4 Tabell Partialfaktorer g M ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser, Ref.. Konsekvensklasse Seigt, dilatant brudd Bruddmekanisme Nøytralt brudd Sprøtt, kontraktant brudd CC Mindre alvorlig,2,4 *,3,4 *,4 CC2 Alvorlig,3,4 *,4, CC3 Meget alvorlig,4,,6 * NS-EN 997-:24+NA:28 krever at g M,4 ved totalspenningsanalyser

5 VEDLEGG B Vurdering av faregrad FIGURER Side Tabell Evaluering av faregrad for kartlagt kvikkleire etter utbygging... S2 Rapport nr.: 432-RIG3 Rapportdato: Side av 2 Filnamn: n:\4\3\432\ arbeidsdokumenter\2 geoteknikk\432-rig3\432-rig3 vedlegg b faresoner.docx

6 Tabeller Tabell Evaluering av faregrad for planområdet Faregrad evaluering Faktorer Faregrad, score Resultat Vekttall 3 2 Tidligere skredaktivitet Høy Noe Lav Ingen 2 2 Skråningshøyde, meter 2 > 3 m 3-2 m 2 - m < m 2 Overkonsolideringsgrad (OCR) 2, -,2,2 -,, - 2, > 2 Poretrykk (kpa) overtrykk 3 > hydrostat. 3 undertrykk -3 > - - til Kvikkleiremektighet 2 > H/2 H/2 - H/4 < H/4 Tynt lag 3 6 Sensitivitet > < Erosjon 3 Aktiv/glidn. Noe Liten Ingen 3 Inngrep forverring 3 Stor Noe Liten 2 6 forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen Faresoner Poengsum % av maks. Poengsum Faregrad er middels med 22 poeng.

7 VEDLEGG C Ødometerforsøk - CRS FIGURER Side Figur C Ødometerforsøk med tolkning av spenningsmodulparametere pos 23 s2 Rapport nr.: 432-RIG3 Rapportdato: Side Filnamn: n:\4\3\432\ arbeidsdokumenter\2 geoteknikk\ødometer\432-forside.docx

8 Konsolideringskoeff, Cv [m²/år] permeabilitetskoeff, k [m/år] Modul, M [MPa] Aksiell tøyning, ε [%] Poretrykk, ub [kpa] Prosjekt 432 Vanninnhold 29,7 [%] Pos. nr. 23 Tyngdetetthet 8,9 [kn/m 3 ] Ødometerforsøk - CRS Prøvekvalitet Spenningsmodulparametere Tøyningshastighet, [%/time] SVV HB6 (2) s ' 63 [kpa] Prøvetakingsdato Fig Godt forsøk s c ' 8 [kpa] Forsøksdato Fig 2.2 Utenfor skjema M OC 7 [Mpa] NGF Melding nr. (23) m [-] Lab nr. 998E Tabell 6 Utenfor skjema s r ' - [kpa] Dybde 6,-6,6 [m] OCR a [-] Prøvediameter [mm] r s (antatt) 2,7 s a [kpa] Prøvehøyde 22 [mm] M rebelastning 32 [Mpa] Tøyning Poretrykk ,2 Cv K,, s'm = s - 2/3ub [kpa] N:\4\3\432\DAK\Lab\Ødo\Ødometer_24.xlsm

9 VEDLEGG D CPTU FIGURER Side Figur D Jordartsklassifisering etter Robertson (99) fra cptu Pos. MC7 s2 Figur D2 Jordartsklassifisering etter Robertson (99) fra cptu Pos. 22 s3 Figur D3 Jordartsklassifisering etter Robertson (99) fra cptu Pos. 23a s4 Figur D4 Jordartsklassifisering etter Robertson (99) fra cptu Pos. 23b s Figur D Jordartsklassifisering etter Robertson (99) fra cptu Pos.24a s6 Figur D6 Jordartsklassifisering etter Robertson (99) fra cptu Pos. 24b s7 Figur D7 Jordartsklassifisering etter Robertson (99) fra cptu Pos. 2 s8 Figur D8 Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu fra Pos. MC7 s9 Figur D9 Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu fra Pos. 22 s Figur D Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu fra Pos. 23a s Figur D Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu fra Pos. 23b s2 Figur D2 Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu fra Pos. 24a s3 Figur D3 Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu fra Pos. 24b s4 Figur D4 Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu fra Pos. 2 s Figur D Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden for Pos. MC7 s6 Figur D6 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden for Pos. 22 s7 Figur D7 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden for Pos. 23a s8 Figur D8 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden for Pos. 23b s9 Figur D9 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden for Pos. 24a s2 Figur D2 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden for Pos. 24b s2 Figur D2 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden for Pos. 2 s22 Rapport nr.: 432-RIG3 Rapportdato: Side Filnamn: n:\4\3\432\ arbeidsdokumenter\2 geoteknikk\432-rig3\432-rig3 vedlegg d cptu.docx

10 Qt [-] Qt [-] Dybde [m] Dybde [m], Robertson 99 basert på Bq Robertson 99 basert på Fr,, 6. Sands; clean sands to silty sands. Sand mixtures; silty sand to sandy silt, 6. Sands; clean sands to silty sands. Sand mixtures; silty sand to sandy silt 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay, 3. Clays-clay to silty clay, 3. Clays-clay to silty clay. Utenfor modell. Utenfor modell, -. Predrilling, -. Predrilling 2, 2, ,6 -,4 -,2,,2,4,6,8,,2,4 Bq [-] 4 3 2,,, Fr [-] Oppdrag 432 Jordartsklassifisering etter Robertson (99) Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 Figur Posisjon D MC 7 N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_MC7.xlsm CPTu_24.

11 Qt [-] Qt [-] Dybde [m] Dybde [m], Robertson 99 basert på Bq Robertson 99 basert på Fr,,,, 6. Sands; clean sands to silty sands. Sand mixtures; silty sand to sandy silt 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay 3. Clays-clay to silty clay,,, 6. Sands; clean sands to silty sands. Sand mixtures; silty sand to sandy silt 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay 3. Clays-clay to silty clay. Utenfor modell 2, -. Predrilling 2, -. Predrilling 2, 2, 3, 3, ,6 -,4 -,2,,2,4,6,8,,2,4 Bq [-] 4 3 2,,, Fr [-] Oppdrag 432 D2 22 Jordartsklassifisering etter Robertson (99) Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG2 A4 Figur Posisjon N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_22.xlsm CPTu_24.

12 Qt [-] Qt [-] Dybde [m] Dybde [m], Robertson 99 basert på Bq Robertson 99 basert på Fr, 7. Gravelly sand to sand, 3. Clays-clay to silty clay, 6. Sands; clean sands to silty sands 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay. Sand mixtures; silty sand to sandy silt,. Sand mixtures; silty sand to sandy silt, 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay 6. Sands; clean sands to silty sands 3. Clays-clay to silty clay, 7. Gravelly sand to sand, 9. Very stiff fine grained. Utenfor modell 8. Very stiff sand to clayey sand 2, 2,. Utenfor modell 2, 2, ,6 -,4 -,2,,2,4,6,8,,2,4 Bq [-] 4 3 2,,, Fr [-] Oppdrag 432 D3 Jordartsklassifisering etter Robertson (99) Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 Figur Posisjon 23 A N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_23a.xlsm CPTu_24.

13 Qt [-] Qt [-] Dybde [m] Dybde [m] 2, Robertson 99 basert på Bq Robertson 99 basert på Fr 2, 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay 3. Clays-clay to silty clay 3. Clays-clay to silty clay 2. Organic soilspeats. Sensitive, fine grained. Utenfor modell. Utenfor modell -. Predrilling -. Predrilling 3, 3, ,6 -,4 -,2,,2,4,6,8,,2,4 Bq [-] 4 3 2,,, Fr [-] Oppdrag 432 D4 Vurdering av område stabilitet Jordartsklassifisering etter Robertson (99) Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG A4 Figur Posisjon 23B N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_23b.xlsm CPTu_24.

14 Qt [-] Qt [-] Dybde [m] Dybde [m] Robertson 99 basert på Bq, Robertson 99 basert på Fr,,, 7. Gravelly sand to sand 6. Sands; clean sands to silty sands 3. Clays-clay to silty clay. Sand mixtures; silty sand to sandy silt 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay. Utenfor modell,, 3. Clays-clay to silty clay 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay 9. Very stiff fine grained 7. Gravelly sand to sand. Sand mixtures; silty sand to sandy silt 6. Sands; clean sands to silty sands, -. Predrilling,. Utenfor modell -. Predrilling 2, 2, ,6 -,4 -,2,,2,4,6,8,,2,4 Bq [-] 4 3 2,,, Fr [-] Oppdrag 432 D Jordartsklassifisering etter Robertson (99) Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 Figur Posisjon 24 A N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_24a.xlsm CPTu_24.

15 Qt [-] Qt [-] Dybde [m] Dybde [m], Robertson 99 basert på Bq Robertson 99 basert på Fr,,. Sensitive, fine grained,. Sensitive, fine grained 6. Sands; clean sands to silty sands 6. Sands; clean sands to silty sands, 3. Clays-clay to silty clay,. Sand mixtures; silty sand to sandy silt,. Sand mixtures; silty sand to sandy silt, 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay 3. Clays-clay to silty clay 2,. Utenfor modell 2,. Utenfor modell -. Predrilling -. Predrilling 2, 2, 3, 3, ,6 -,4 -,2,,2,4,6,8,,2,4 Bq [-] 4 3 2,,, Fr [-] Statens vegvesen - RM Oppdrag 432 D6 Jordartsklassifisering etter Robertson (99) Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 Figur Posisjon 24B N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_24b.xlsm CPTu_24.

16 Qt [-] Qt [-] Dybde [m] Dybde [m], Robertson 99 basert på Bq Robertson 99 basert på Fr, 3. Clays-clay to silty clay 3. Clays-clay to silty clay, 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay, 4. Silt mixtures clayey silt to silty clay. Sand mixtures; silty sand to sandy silt. Sand mixtures; silty sand to sandy silt, 6. Sands; clean sands to silty sands, 6. Sands; clean sands to silty sands. Utenfor modell. Utenfor modell, -. Predrilling, -. Predrilling 2, 2, ,6 -,4 -,2,,2,4,6,8,,2,4 Bq [-] 4 3 2,,, Fr [-] Oppdrag 432 D7 2 Jordartsklassifisering etter Robertson (99) Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG A4 Figur Posisjon N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_2.xlsm CPTu_24.

17 Dybde [m] Aktiv udrenert skjærfasthet Cucptu [kpa] Nkt var. - Lunne et al (997) Nke var. - Lunne et al (997) NΔu var. - Lunne et al (997) Nkt OCR3 - Karlsrud et al (2) Nke OCR3 - Karlsrud et al (2) NΔu OCR3 - Karlsrud et al (2) NC-linje:,28 * p' Anbefalt Oppdrag 432 Figur Posisjon Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu D8 MC 7 Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_MC7.xlsm CPTu_24.

18 Dybde [m] Aktiv udrenert skjærfasthet Cucptu [kpa] Nkt var. - Lunne et al (997) Nke var. - Lunne et al (997) NΔu var. - Lunne et al (997) Nkt OCR3 - Karlsrud et al (2) Nke OCR3 - Karlsrud et al (2) NΔu OCR3 - Karlsrud et al (2) NC-linje:,28 * p' Anbefalt Oppdrag 432 Figur Posisjon D9 22 Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG2 A4 N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_22.xlsm CPTu_24.

19 Dybde [m] AD forhold i figur: Treaks Pos. 23 A: CuC/Cucptu =, Enaks Pos. 23 A: Cuuc/Cucptu =,6 Konus Pos. 23 A: Cufc/Cucptu =,6 Aktiv udrenert skjærfasthet Cucptu [kpa] Nkt var. - Lunne et al (997) Nke var. - Lunne et al (997) NΔu var. - Lunne et al (997) Nkt OCR3 - Karlsrud et al (2) Nke OCR3 - Karlsrud et al (2) NΔu OCR3 - Karlsrud et al (2) SHANSEP - inaktiv NC-linje:,28 * p' Treaks Pos. 23 A Enaks Pos. 23 A Konus Pos. 23 A Ving Pos. 23 A Anbefalt Oppdrag 432 Figur Posisjon D Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 23 A N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\CPTU24_.xlsm CPTu_24.

20 Dybde [m] Aktiv udrenert skjærfasthet Cucptu [kpa] Nkt var. - Lunne et al (997) Nke var. - Lunne et al (997) NΔu var. - Lunne et al (997) Nkt OCR3 - Karlsrud et al (2) Nke OCR3 - Karlsrud et al (2) NΔu OCR3 - Karlsrud et al (2) NC-linje:,28 * p' Anbefalt Oppdrag 432 Figur Posisjon D Vurdering av område stabilitet Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG A4 23B N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_23b.xlsm CPTu_24.

21 Dybde [m] Aktiv udrenert skjærfasthet Cucptu [kpa] Nkt var. - Lunne et al (997) Nke var. - Lunne et al (997) NΔu var. - Lunne et al (997) Nkt OCR3 - Karlsrud et al (2) Nke OCR3 - Karlsrud et al (2) NΔu OCR3 - Karlsrud et al (2) NC-linje:,28 * p' Anbefalt Oppdrag 432 Figur Posisjon D2 Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 24 A N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_24a.xlsm CPTu_24.

22 Dybde [m] Aktiv udrenert skjærfasthet Cucptu [kpa] Nkt var. - Lunne et al (997) Nke var. - Lunne et al (997) NΔu var. - Lunne et al (997) Nkt OCR3 - Karlsrud et al (2) Nke OCR3 - Karlsrud et al (2) NΔu OCR3 - Karlsrud et al (2) NC-linje:,28 * p' Anbefalt Statens vegvesen - RM Oppdrag 432 Figur Posisjon D3 Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 24B N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_24b.xlsm CPTu_24.

23 Dybde [m] Aktiv udrenert skjærfasthet Cucptu [kpa] Nkt var. - Lunne et al (997) Nke var. - Lunne et al (997) NΔu var. - Lunne et al (997) Nkt OCR3 - Karlsrud et al (2) Nke OCR3 - Karlsrud et al (2) NΔu OCR3 - Karlsrud et al (2) NC-linje:,28 * p' Anbefalt Oppdrag 432 Figur Posisjon D4 2 Tolket aktivt udrenert skjærfasthet (cuc) fra CPTu Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG A4 N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_2.xlsm CPTu_24.

24 Dybde [m] Friksjonsvinkel, φ [ ] Attraksjon, a [kpa] φ NTNU (a=2 kpa, β=-2 ) φ NTNU (a=4 kpa, β=-4 ) Anbefalt φ φ NTNU (a=3 kpa, β=-3 ) Anbefalt a Oppdrag 432 Figur Posisjon Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden D MC 7 Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_MC7.xlsm CPTu_24.

25 Dybde [m] Friksjonsvinkel, φ [ ] Attraksjon, a [kpa] φ NTNU (a=2 kpa, β=-2 ) φ NTNU (a=4 kpa, β=-4 ) Anbefalt φ φ NTNU (a=3 kpa, β=-3 ) Anbefalt a Oppdrag 432 Figur Posisjon D6 22 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG2 A4 N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_22.xlsm CPTu_24.

26 Dybde [m] Friksjonsvinkel, φ [ ] Attraksjon, a [kpa] φ NTNU (a=2 kpa, β=-2 ) φ NTNU (a=4 kpa, β=-4 ) a - Treaks Pos. 23 A Anbefalt φ φ NTNU (a=3 kpa, β=-3 ) φ - Treaks Pos. 23 A Anbefalt a Oppdrag 432 Figur Posisjon D7 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 23 A N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\CPTU24_.xlsm CPTu_24.

27 Dybde [m] Friksjonsvinkel, φ [ ] Attraksjon, a [kpa] φ NTNU (a=2 kpa, β=-2 ) φ NTNU (a=4 kpa, β=-4 ) Anbefalt φ φ NTNU (a=3 kpa, β=-3 ) Anbefalt a Oppdrag 432 Figur Posisjon D8 Vurdering av område stabilitet Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG A4 23B N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_23b.xlsm CPTu_24.

28 Dybde [m] Friksjonsvinkel, φ [ ] Attraksjon, a [kpa] φ NTNU (a=2 kpa, β=-2 ) φ NTNU (a=4 kpa, β=-4 ) Anbefalt φ φ NTNU (a=3 kpa, β=-3 ) Anbefalt a Oppdrag 432 Figur Posisjon D9 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 24 A N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_24a.xlsm CPTu_24.

29 Dybde [m] Friksjonsvinkel, φ [ ] Attraksjon, a [kpa] φ NTNU (a=2 kpa, β=-2 ) φ NTNU (a=4 kpa, β=-4 ) Anbefalt φ φ NTNU (a=3 kpa, β=-3 ) Anbefalt a Statens vegvesen - RM Oppdrag 432 Figur Posisjon D2 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG3 A4 24B N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_24b.xlsm CPTu_24.

30 Dybde [m] Friksjonsvinkel, φ [ ] Attraksjon, a [kpa] φ NTNU (a=2 kpa, β=-2 ) φ NTNU (a=4 kpa, β=-4 ) Anbefalt φ φ NTNU (a=3 kpa, β=-3 ) Anbefalt a Oppdrag 432 Figur Posisjon D2 2 Tolket friksjonsvinkel (φ) og attraksjon (a) - NTNU metoden Anne Mari Farstad Sigurdur Mar Valsson Anne Mari Farstad 432-RIG A4 N:\4\3\432\ Arbeidsdokumenter\2 Geoteknikk\CPT\Cpt-tolking\Copy of CPTU24_2.xlsm CPTu_24.

Statens vegvesen. Rv 36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering av deponiet ved Kirkebekken bru

Statens vegvesen. Rv 36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering av deponiet ved Kirkebekken bru Statens vegvesen Til: Tommy Paulsen Fra: Vegteknisk v/ Daniel Nigussie Kopi: Jon Krogstad Bøe, Roar Gärtner Saksbehandler/innvalgsnr: Daniel Nigussie Vår dato: 25.08.2016 Vår referanse: Hd-1123A21 Rv 36

Detaljer

Y X X Fv. 327 Gimramyrvegen - Boreplan Notat GEOT-1 Vedlegg Målestokk 1:200 Statens vegvesen Y

Y X X Fv. 327 Gimramyrvegen - Boreplan Notat GEOT-1 Vedlegg Målestokk 1:200 Statens vegvesen Y Y 306750 X 6528450 X 6528450 Y 306750 Fv. 327 Gimramyrvegen - Boreplan Notat 30229-GEOT- Vedlegg 07.04.207 Målestokk :200 Statens vegvesen Laboratorium: Sentrallaboratoriet Oslo - I henhold til

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

Inderøy kommune Reguleringsplan Lillesund Grunnundersøkelser - Vurderingsrapport

Inderøy kommune Reguleringsplan Lillesund Grunnundersøkelser - Vurderingsrapport Rapport nr. : 5120236-03 Revisjon nr. : - Dato : 2012-03-15 Rapport tittel: Inderøy kommune Rapport nr. :5120236-03 Revisjon nr. : Dato : 2012-03-15 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Simone.Dorigato

Detaljer

Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ av ' [kpa] Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ' av. Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.

Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ av ' [kpa] Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ' av. Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr. Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ av ' [kpa] 25 Tøyning, ε [%] 20 15 10 5 0 0 100 200 300 400 500 Modul, M [MPa] 0 10 20 30 600 Prekonsolideringsspenning: σ c ' [kpa] = 70 Referansespenning: σ r '

Detaljer

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Prosjekt Hålogalandsbrua v/rune Kristensen Henrik Lissman Arild Sleipnes Saksbehandler/innvalgsnr: Henrik Lissman +47 75552338 Vår dato: 03.03.2015 Vår referanse:

Detaljer

Forprosjekt geoteknikk. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted

Forprosjekt geoteknikk. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted Forprosjekt geoteknikk Norconsult Eg - Sødal. Ny bru Kristiansand kommune Region sør Kristiansand kontorsted 18.03.16 Vedlegg 11, Dok.RIG05 KRISTIANSAND KOMMUNE., gnr. 150 b.nr- 1768 og 2098 mfl. EG SØDAL.

Detaljer

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

Foreliggende notat gir en oppsummering av grunn- og geotekniske forhold på og omkring planområdet for reguleringsplan.

Foreliggende notat gir en oppsummering av grunn- og geotekniske forhold på og omkring planområdet for reguleringsplan. NOTAT Dato 30.09.2015 Oppdrag Veg -Jektvik Kunde Rødøy kommune Notat nr. G-not-001-1350010029 Til Kjetil Hansen Rødøy kommune Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F

Detaljer

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15%

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15% Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) 25 Dybde, z (m) 2 5 15 5 1 15 1 2 Korrelasjon: Dybde: -5,4m, St>15 N Du =9,8-4,5logOCR+,I P N kt =8,5+2,5logOCR+,I P Dybde: >5,4m, S t

Detaljer

Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15

Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15 Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 www.georaad.no Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS Att: Randi Warland Kortegaard Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15 RIG Notat 03 revisjon 01 Massedeponi Askim

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Geoteknikk. Fv82. Sortland-Risøyhamn Parsell E-F, Buksnesfjord. Ressursavdelingen GEOT-002. Region nord Ressursavdelingen Geo og lab

Geoteknikk. Fv82. Sortland-Risøyhamn Parsell E-F, Buksnesfjord. Ressursavdelingen GEOT-002. Region nord Ressursavdelingen Geo og lab Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2017-05-16 Geoteknikk Fv82. Sortland-Risøyhamn Parsell E-F, Buksnesfjord Ressursavdelingen 50815-GEOT-002 Foto: Henrik Lissman Oppdragsrapport Nr. 50815-GEOT-002

Detaljer

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson.

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson. 1 Innledning Løvlien Georåd har fått i oppdrag å bistå med geoteknisk rådgivning i forbindelse med utvidelse av Alfaset gravlund i Oslo. 2 Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler

Detaljer

R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger

R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1593-3 rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger 10.12.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt

Detaljer

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger Askim kommune Schuckertlinna Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger 2017-01-16 Oppdragsgiver: Askim kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Petter-Ole Kartnes Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4,

Detaljer

SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING

SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING Oppdragsgiver Fauske Eiendomsutvikling AS Rapporttype Geoteknisk vurdering 2013-06-21 SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING GEOTEKNISK VURDERING 3 (17) SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING Oppdragsnr.:

Detaljer

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring Beregningshefte 2 Til: Statens vegvesen Region midt v/: Roar Lindstad Kopi til: Dato: 9. desember 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Beregningshefte 2 Prosjekt: Fv. 715 Melan bru Utarbeidet av: Magne

Detaljer

!" #$%&'() '( *" +(&,'-''(

! #$%&'() '( * +(&,'-''( &( ( * +(&,-( //2/3/ 5/6//// /6//// 35/7 36///7//2 /578/7//35 6////7//6 2/6/82882/2 /2/////73 /6/6/ +(&,-(.( &( ( &/ * +(&,-(.( ;;? @ ; 6 75/ *: / *=*-- > &+ +9,+ * 2/ ;?,(&7 /7+8-/776/2/77 57773/79 *575/277677((93/7&5/

Detaljer

Prestgårdslia, Åfjord

Prestgårdslia, Åfjord RAPPORT Prestgårdslia, Åfjord OPPDRAGSGIVER Systembygg AS EMNE Geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 24. juni 214 / DOKUMENTKODE: 416461-RIG-RAP-2_rev Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

FV 281 TOFTE - KANA GEOTEKNISK VURDERINGSRAPPORT

FV 281 TOFTE - KANA GEOTEKNISK VURDERINGSRAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Sør Rapporttype Geoteknisk vurderingsrapport 2014-02-14 FV 281 TOFTE - KANA GEOTEKNISK VURDERINGSRAPPORT GEOTEKNISK VURDERINGSRAPPORT 3 (13) FV 281 TOFTE - KANA GEOTEKNISK

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. Grunnundersøkelser. Grunnlagsdokumenter. Topografi og løsmasser

1 Innledning. 2 Grunnlag. Grunnundersøkelser. Grunnlagsdokumenter. Topografi og løsmasser Boligfelt Hovin Geoteknisk prosjektering multiconsult.no 1 Innledning Multiconsult ASA er i forbindelse med planlagt boligfelt på Hovin i Melhus kommune engasjert som geoteknisk rådgiver av Cervus Eiendom

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Vidar Jacobsen Andreas Roald. E16 Stanghelle aust - Revurdert notat vingemur Vips 11000

Statens vegvesen. Notat. Vidar Jacobsen Andreas Roald. E16 Stanghelle aust - Revurdert notat vingemur Vips 11000 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Vidar Jacobsen Andreas Roald Saksbehandler/innvalgsnr: Andreas Grov Roald - 55516837 Vår dato: 22.11.2012 Vår referanse: 2010/177495-045 E16 Stanghelle aust - Revurdert

Detaljer

Teknologidagene 2012 NIFS Naturfare-infrastruktur, flom og skred

Teknologidagene 2012 NIFS Naturfare-infrastruktur, flom og skred Teknologidagene 2012 NIFS Naturfare-infrastruktur, flom og skred Senior rådgiver Rolf Sandven Multiconsult Innledning til diskusjon tema Anisotropi Bestemmelse av anisotropiforhold Korreksjoner aktiv,

Detaljer

Geoteknikk. Fv. 715 Urdskaret - Hestmoen Geoteknisk data- og vurderingsrapport. Ressursavdelingen. Ud991A-GEOT-R3

Geoteknikk. Fv. 715 Urdskaret - Hestmoen Geoteknisk data- og vurderingsrapport. Ressursavdelingen. Ud991A-GEOT-R3 Region midt Ressursavdelingen Berg- og geoteknikkseksjonen 7-5-3 Geoteknikk Fv. 75 Urdskaret - Hestmoen Geoteknisk data- og vurderingsrapport FV 75 hp 8, meter 33, Osen kommune Ressursavdelingen Ud99A-GEOT-R3

Detaljer

Geoteknikk. Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune. Ressursavdelingen. Nr. 2010082874-53.

Geoteknikk. Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune. Ressursavdelingen. Nr. 2010082874-53. Geoteknikk Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2010082874-53 Region øst Ressursavdelingen

Detaljer

Parameterrapport. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted

Parameterrapport. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted Parameterrapport Norconsult Eg - Sødal. Ny bru Kristiansand kommune Region sør Kristiansand kontorsted 18.03.16 02 2016-03-04 Revidert etter merknader fra UAK RaSaa SHY KOH 01 2016-02-06 Revidert etter

Detaljer

NOTAT SETER BOTNGÅRD, MASSEDEPONI GEOTEKNISK VURDERING

NOTAT SETER BOTNGÅRD, MASSEDEPONI GEOTEKNISK VURDERING NOTAT Dato 19.03.2015 Oppdrag 1350007891 Kunde Bygg Bjugn AS Notat nr. G-not-003 Til Håvard Sundseth Bygg Bjugn AS Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84

Detaljer

Skadekonsekvensklasse (8 sider)

Skadekonsekvensklasse (8 sider) VEDLEGG A Skadekonsekvensklasse (8 sider) E6 Selli - Asphaugen - Trøa Skadekonsekvens-, faregrads- og risikoevaluering 1 Skadekonsekvensklasse Vedlegg A 1 Skadekonsekvensklasse Tabell 1 Grunnlag for evaluering

Detaljer

Geoteknikk. E14 Forra bru Geoteknisk datarapport. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen

Geoteknikk. E14 Forra bru Geoteknisk datarapport. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen Geoteknikk E14 Forra bru Geoteknisk datarapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi na g e n Nr. 2012135559-27 Region midt Ressursavdelinga Berg- og geoteknikkseksjonen 2013-06-10

Detaljer

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. C 24.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i Nedre og Øvre Eiker

Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i Nedre og Øvre Eiker NOTAT OPPDRAG Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i Nedre og Øvre Eiker DOKUMENTKODE EMNE Evaluering og avgrensing nye kvikkleiresoner TILGJENGELIGHET Åpen 814835-RIG-NOT- 001_rev00 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

2.1 Omfang av grunnundersøkelser

2.1 Omfang av grunnundersøkelser PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER VEDLEGG A4 (1 AV 3) TIL DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNKJØRING RÅDHUSVEIEN PLANID 010526031 GEOTEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Detaljer

Rådhusveien 7. Sarpsborg

Rådhusveien 7. Sarpsborg RAPPORT Rådhusveien 7. Sarpsborg OPPDRAGSGIVER Frigaard Eiendom Fram AS EMNE DATO / REVISJON: 09. JANUAR 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512144-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tegninger. Vedlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tegninger. Vedlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 5 2 Situasjon... 5 3 Grunnlag... 6 4 Terreng og grunnforhold... 6 4.1 Terreng... 6 4.2 Grunnforhold... 6 5 Situasjonsbeskrivelse... 6 5.1 Planlagt utbygging... 6 5.2

Detaljer

ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE DATO / REVISJON: 28. september 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512269-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1643-4 Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser 1.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Eierskapsenheten vurderer å omregulere eiendommene

Detaljer

MULTICONSULT. NGF In situ seminar Stjørdal Resultater fra feltforsøk CPTU og vingebor. Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM

MULTICONSULT. NGF In situ seminar Stjørdal Resultater fra feltforsøk CPTU og vingebor. Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM MULTICONSULT Ttll Totalleverandør av rådgivningstjenester ådi i t kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-2.8.21 Resultater fra feltforsøk CPTU og vingebor Rolf Sandven MULTICONSULT

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Kunnskapsvegen Røyken Trygve Rud G-not-001 Trygve Rud Fra Kopi Zeeuw, Aiga de Bård Hoff, Solon Arkitektur AS GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN Dato 2013-04-24

Detaljer

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Horten havn Utfylling i sjø 2 Horten Havn utfylling i sjø Utfylling

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - Kråkstadelva FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

Alta - Opplysningsvesenets fond Prestegårdsbakken boligområde 3.parts kontroll

Alta - Opplysningsvesenets fond Prestegårdsbakken boligområde 3.parts kontroll repo2.docx 213-6-14 RAPPORT HALDDE ARKITEKTER AS Alta - Opplysningsvesenets fond Prestegårdsbakken boligområde 3.parts kontroll OPPDRAGSNUMMER 18361 KONTROLL AV DATAGRUNNLAG REV 21.1.214 18361-G1 SWECO

Detaljer

Ombygging av SI sine lokaler

Ombygging av SI sine lokaler Eid Industrihus KF Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser 2014-03-20 Oppdrags-rapport nr.: 5137327-1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser

Detaljer

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering Det skal graves ned til kote +39,70 for å etablere byggegrop for bygging av pumpestasjonen, det blir ca. 6 m gravedybde fra eksisterende terreng. Pumpestasjonens utvendige mål er ikke avklart i detalj.

Detaljer

1 Innledning/ orientering

1 Innledning/ orientering Innhold 1 Innledning/ orientering... 2 2 Tidligere undersøkelser... 3 3 Krav til utredning... 3 3.1 PBL, TEK10, NVE-retningslinjer... 3 3.2 NS-EN 1997 (Norsk standard/ Eurocode7)... 3 4 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Erfaringer med 3-partskontroll

Erfaringer med 3-partskontroll Erfaringer med 3-partskontroll Geoteknikkdager 4.-5. mai 2011, Holmenkollen Park Hotell, Oslo Trafikverket, Sverige og Statens vegvesen, Norge Hermann Bruun Vegdirektoratet, Geoteknikk- og skredseksjonen

Detaljer

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 19.04.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt idrettsanlegg på Utleira. Tomta ligger i nærheten av

Detaljer

E6 Helgeland sør: Parsell 6. Reguleringsplan

E6 Helgeland sør: Parsell 6. Reguleringsplan Skanska E6 Helgeland sør: Parsell 6. Reguleringsplan Gofahaugen Geoteknisk vurderingsrapport Oppdragsnr.: 5166735 Dokumentnr.: RA-RIG-61 Versjon: - 2017-10-13 Oppdragsgiver: Skanska Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel GRUNNUNDERSØKELSESKOMITEEN kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011 CPTU i kvikkleire Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM Basert på arbeid utført av E. Tørum, S. Rønning,

Detaljer

Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan INNHOLD. 1 Innledning Beskrivelse av prosjektet 3

Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan INNHOLD. 1 Innledning Beskrivelse av prosjektet 3 STATENS VEGVESEN REGION ØST Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT: GEOTEKNISKE

Detaljer

Vedlegg 10: Grunnundersøkelser

Vedlegg 10: Grunnundersøkelser Vedlegg 10: Grunnundersøkelser 530 Region midt Ressursavdelingen Berg- og geoteknikkseksjonen 2015-01-05 Geoteknikk Fv. 704 Sandmoen - Tulluan Geoteknisk vurderingsrapport, rev. 1 Ressursavdelingen 2014012976-007

Detaljer

Mål. Er FE (endelig element metode) er like. Litt om stabilitetsberegning i kvikk- og. (grenselikevektsmetode)? effektiv som LE. sensitiv leire?

Mål. Er FE (endelig element metode) er like. Litt om stabilitetsberegning i kvikk- og. (grenselikevektsmetode)? effektiv som LE. sensitiv leire? Mål Litt om stabilitetsberegning i kvikk- og sensitiv leire? Er FE (endelig element metode) er like effektiv som LE (grenselikevektsmetode)? Felle i udrenert effektivspenningsanalyse i PLAXIS! (Fv 900

Detaljer

Detaljregulering fv. 900 Holmestrand Geoteknikk Vurderingsrapport for området ved Sykehusveien

Detaljregulering fv. 900 Holmestrand Geoteknikk Vurderingsrapport for området ved Sykehusveien Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk 2016--21 Detaljregulering fv. 900 Holmestrand Geoteknikk Vurderingsrapport for området ved Sykehusveien Fv. 900, Holmestrand kommune Ressursavdelingen Zd307A-7 Oppdragsrapport

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - Holstad FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen

Detaljer

Resultater fra prøvetaking i felt

Resultater fra prøvetaking i felt Resultater fra prøvetaking i felt Sammenligning mellom forsøksresultater fra ulike prøvetakere Rolf Sandven Multiconsult Innhold Resultater fra feltstudie Hva kan vi forvente? Eksempler fra tidligere studier

Detaljer

Alta kommune arbeider med nytt boligfelt ved Kvitberget Rambøll har oppdrag med arealplanen.

Alta kommune arbeider med nytt boligfelt ved Kvitberget Rambøll har oppdrag med arealplanen. N O TA T Oppdrag 1350010103 Kvitberget boligfelt - detaljregulering Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-001 Til Alta kommune ved Veslemøy Grindvik Fra Rambøll Norge AS ved Marit Bratland Pedersen Kopi Rambøll

Detaljer

R rev.02 Kristiansten barnehage. Områdestabilitet

R rev.02 Kristiansten barnehage. Områdestabilitet Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1577-3-rev.02 Kristiansten barnehage. Områdestabilitet Dato: 03.10.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kommunen skal bygge barnehage i Festningsgata 36

Detaljer

Vår oppdragsgiver er Eltonåsen Eiendom AS v/ Morten Bakke.

Vår oppdragsgiver er Eltonåsen Eiendom AS v/ Morten Bakke. 1 Innledning Det planlegges å etablere flere bolighus med tilhørende vei - og uteareal på tomt med gnr/bnr 83/42 i Nannestad kommune. 2 Vår oppdragsgiver er Eltonåsen Eiendom AS v/ Morten Bakke. 2 Forutsetninger

Detaljer

Geoteknikk. E39 Halbrend skule-hogane, tiltak 13, Førdepakken Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. E39 Halbrend skule-hogane, tiltak 13, Førdepakken Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-07-08 Geoteknikk E39 Halbrend skule-hogane, tiltak 13, Førdepakken Geoteknisk rapport for reguleringsplan EV 39 hp 10, meter 298, Førde kommune

Detaljer

Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. NVE Retningslinjer 1/2008

Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. NVE Retningslinjer 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag NVE Retningslinjer 1/2008 Formål og virkeområde Bidra til å redusere samfunnets sårbarhet mot flom og andre faremomenter knyttet til prosesser i og

Detaljer

Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth)

Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth) RAPPORT Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth) OPPDRAGSGIVER Høiseth Utvikling AS EMNE Geoteknisk vurdering for reguleringsplan DATO / REVISJON: 2. juli 214 / 1 DOKUMENTKODE: 413374-1-RIG-RAP-2 Denne rapporten

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Gang og sykkelvei, Gratangen Profil 680-1580 DOKUMENTKODE 711163-RIG-NOT-002 EMNE Geoteknisk prosjekteringsnotat TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Gratangen kommune OPPDRAGSLEDER Svein Jarle

Detaljer

Fv7 Nes-Norheimsund. Statens Vegvesen Region Vest. Tidligvurdering av støttekonstruksjoner P

Fv7 Nes-Norheimsund. Statens Vegvesen Region Vest. Tidligvurdering av støttekonstruksjoner P Statens Vegvesen Region Vest Fv7 Nes-Norheimsund Tidligvurdering av støttekonstruksjoner P1900-2765 Oppdragsnr.: 5150542 Dokumentnr.: RIG11 Versjon: B01 2016-05-03 Oppdragsnr.: 5150542 Dokumentnr.: RIG11

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

Revidert søknad om arbeider i sjø 17/4 Tauvågen i Strand kommune

Revidert søknad om arbeider i sjø 17/4 Tauvågen i Strand kommune Fra: Tønnessen, Lasse Aase Sendt: 12. mai 2017 09:20 Til: Tønnessen, Lasse Aase Emne: Revidert søknad om arbeider i sjø 17/4 Tauvågen i Strand kommune Hei, Det antas at arbeidene vil bli fullført i løpet

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...3 2 Grunnlag...3 2.1 Kvikkleiresone...3 2.2 Tidligeregrunnundersøkelser...4 3 Terrengog grunnforhold...5

Innhold. 1 Innledning...3 2 Grunnlag...3 2.1 Kvikkleiresone...3 2.2 Tidligeregrunnundersøkelser...4 3 Terrengog grunnforhold...5 Boligtomt Kvilstadbakken,Levanger Geotekniskvurdering multiconsult.no Innhold Innledning......3 Grunnlag......3. Kvikkleiresone......3. Tidligeregrunnundersøkelser...4 3 Terrengog grunnforhold...... 3.

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Oslo kommune Geoteknisk datarapport Teglverksdammen, Oslo 13-1- Oppdragsnr.: 513381 Oppdragsnr.: 513381 Dokument nr.: NO-RA-3 Geoteknisk datarapport Teglverksdammen, Oslo Revisjon: Innhold 1 Oppdrag 5

Detaljer

Originalt dokument TRIM ERBK TRIM REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Originalt dokument TRIM ERBK TRIM REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Båtsfjord fiskerihavn DOKUMENTKODE 713341-RIG-NOT-009 EMNE Geoteknisk vurdering Båtsfjord brygge TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier KONTAKTPERSON

Detaljer

Myroldhaug Detaljregulering

Myroldhaug Detaljregulering Eid kommune Myroldhaug Detaljregulering Supplerende grunnundersøkelser 2014-11-05 Oppdrags-rapport nr.: 5143552-RIG02 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Myroldhaug Detaljregulering

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone 24.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I januar 2015 fikk Trondheim kommune en bekymringsmelding fra NVE om mulig dårlig

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ingjerd H. Martinussen KONTROLLERT AV. Julie Mathieu. Geoteknisk vurdering av planlagt utfylling i sjø ved Bjørndalspollen

OPPDRAGSLEDER. Ingjerd H. Martinussen KONTROLLERT AV. Julie Mathieu. Geoteknisk vurdering av planlagt utfylling i sjø ved Bjørndalspollen OPPDRAG Hetlevikstraumen, fylling i sjø - Geoteknisk bistand OPPDRAGSLEDER Ingjerd H. Martinussen DATO OPPDRAGSNUMMER 14392001 OPPRETTET AV Ingjerd H.Martinussen KONTROLLERT AV Julie Mathieu DISTRIBUSJON

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Alta Havn KF Geoteknisk datarapport Utfylling i sjø ved Alta indre havn Crui s e - og flerbrukskai Op p dragsnr.: 55655 Dokumentnr.: 55655 - Versjon: 26-7 - Oppdragsnr. : 562976 Dokumentnr.: 55655 - Versjon:

Detaljer

Geoteknikk. E14 Forra bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen

Geoteknikk. E14 Forra bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen Geoteknikk E14 Forra bru Geoteknisk vurderingsrapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi na g e n Nr. 2012135559-28 Region midt Ressursavdelinga Berg- og geoteknikkseksjonen

Detaljer

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET R.1531-2 UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET BEREGNINGSGRUNNLAG STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 31.10.2012 Rev. B 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter bygging av nytt idrettsanlegg på

Detaljer

Geoteknikk. Fv. 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm Fyllinger Østvik Datarapport og vurderingsrapport. Ressursavdelingen. Vd1415A-GEOTEK-R3

Geoteknikk. Fv. 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm Fyllinger Østvik Datarapport og vurderingsrapport. Ressursavdelingen. Vd1415A-GEOTEK-R3 Region midt Ressursavdelingen Berg- og geoteknikkseksjonen 2016-03-31 Geoteknikk Fv. 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm Fyllinger Østvik Datarapport og vurderingsrapport FV 17, Steinkjer kommune Ressursavdelingen

Detaljer

Ørskog Kommune. Sjøholt Skule. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Ørskog Kommune. Sjøholt Skule. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Ørskog Kommune Sjøholt Skule Grunnundersøkelse Datarapport 2015-05-22 Oppdrags-rapport nr.: 5152903-1 Sjøholt Skule Grunnundersøkelse Datarapport Rapport tittel: Sjøholt Skule Grunnundersøkelse Sjøholt

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden II, Drammen

NGF In situ seminar Stjørdal CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden II, Drammen MULTICONSULT Ttll Totalleverandør av rådgivningstjenester ådi i t kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.08.2010 CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden

Detaljer

E6 Ranheim- Værnes delstrekning 1

E6 Ranheim- Værnes delstrekning 1 DOKUMENTNUMMER: G-003_rev02 DATO: 2014-12-19 E6 Ranheim- Værnes delstrekning 1 Vurdering av områdestabilitet i kvikkleiresoner www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211

Detaljer

Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken

Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken Oppdragsgiver: COWI Oppdrag 474432-02 Sweco Norge AS Region Narvik Geo- og anleggsteknikk 2011-01-04 rao4n 2008-01-23 Sweco Norge AS Region Narvik Geo- og anleggsteknikk

Detaljer

Geoteknikk. Geoteknisk rapport, Reguleringsplan for Kollektivtiltak Fv. 540 Fyllingsdalen, Bergen kommune 36040-470.

Geoteknikk. Geoteknisk rapport, Reguleringsplan for Kollektivtiltak Fv. 540 Fyllingsdalen, Bergen kommune 36040-470. Geoteknikk Geoteknisk rapport, Reguleringsplan for Kollektivtiltak Fv. 540 Fyllingsdalen, Bergen kommune 36040-470 O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011079416-29

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse. Innledning.... Utførte undersøkelser.... Grunnforhold.... Vestre område... 6.. Områdebeskrivelse...

Detaljer

INNLEDNING Tidligere stabilitetsvurdering i området Granmo gård

INNLEDNING Tidligere stabilitetsvurdering i området Granmo gård - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING...- 5-1.1 Tidligere stabilitetsvurdering i området... - 5-1.2 Granmo gård...- 5-2 BEREGNINGSFORUTSETNINGER...- 5-2.1 Generelt...- 5-2.2 Beregningsprofiler...- 6-2.3 Grunnforhold...-

Detaljer

R rev.03 Blomsterbyen. Områdestabilitet, beregningsgrunnlag

R rev.03 Blomsterbyen. Områdestabilitet, beregningsgrunnlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576-2 rev.03 Blomsterbyen. Områdestabilitet, beregningsgrunnlag Dato: 22.10.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Blomsterbyen er et tett bebygd område som

Detaljer

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Dato: 28.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kvikkleiresonen 189 Nardro Nordre, ligger i et bebygd område i og

Detaljer

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse Rapport nr. : 2009.044 Revisjon nr. : - Dato : 07.05.09 Rapport tittel: Eid kommune Rapport nr. :2009.044 Revisjon nr. : Dato :07.05.09 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Magne Bonsaksen Ing. Arne

Detaljer

Nestvoldjordet RAPPORT. Stiklestad eiendom. Vurdering av fare for kvikkleireskred OPPDRAGSGIVER EMNE

Nestvoldjordet RAPPORT. Stiklestad eiendom. Vurdering av fare for kvikkleireskred OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nestvoldjordet OPPDRAGSGIVER Stiklestad eiendom EMNE Vurdering av fare for kvikkleireskred DATO / REVISJON: 27. januar 216 / DOKUMENTKODE: 417492 RIG RAP 2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Torvik og Prestealleen

Torvik og Prestealleen Eid kommune Torvik og Prestealleen 2015-09-21 Oppdrags-rapport nr.: 5154577-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Torvik og Prestealleen Rapport nr. Revisjon nr. : - :

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelser SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelser SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Båtsfjord fiskerihavn DOKUMENTKODE 713341-RIG-NOT-011 EMNE Geoteknisk vurdering Neptunbukta sørvest TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier KONTAKTPERSON

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013033970-18 Region vest Ressursavdelingen Geo- og skredseksjonen

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bjugn kommune Bekkefaret, Botngård Oppdrag nr: 1350008379 Rapport nr. 1 Dato: 26.03.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Energivegen 4 Jessheim AS Rapport: 16241 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Naustgjerdet Børsa RAPPORT. Norgeshus AS. Geoteknisk vurdering ifm regulering RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE

Naustgjerdet Børsa RAPPORT. Norgeshus AS. Geoteknisk vurdering ifm regulering RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Naustgjerdet Børsa OPPDRAGSGIVER Norgeshus AS EMNE Geoteknisk vurdering ifm regulering DATO / REVISJON: 06. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 417693-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-10-17 Geoteknikk Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan RV 5 hp 17, meter 1102, Førde kommune Ressursavdelinga

Detaljer

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Høiseth Utvikling AS Per Erik Austberg Dato: 2. juni 2014 Rev. nr./ Rev. dato: Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20091965-03-TN Høiseth

Detaljer

Geoteknikk. Geoteknisk rapport, Fv. 551 Fureberg bru Kvinnherad Kommune, Hordaland Ressursavdelingen. Nr

Geoteknikk. Geoteknisk rapport, Fv. 551 Fureberg bru Kvinnherad Kommune, Hordaland Ressursavdelingen. Nr Geoteknikk Geoteknisk rapport, Fv. 551 Fureberg bru Kvinnherad Kommune, Hordaland 36040-470 O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011129951-06 Region vest Ressursavdelingen

Detaljer

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. A 11.07.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer