Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ av ' [kpa] Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ' av. Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ av ' [kpa] Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ' av. Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr."

Transkript

1 Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ av ' [kpa] 25 Tøyning, ε [%] Modul, M [MPa] Prekonsolideringsspenning: σ c ' [kpa] = 70 Referansespenning: σ r ' [kpa] = 75,0 Modultall NC-området: m [-] = 28,0 Modul OC-området: M oc [Mpa] = 3, Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ' av [kpa] Kons.koeffisient, c v [m2/år] Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ' av [kpa] Densitet ρ (g/cm 3 ): 1,96 Vanninnhold w (%): 29,75 Effektivt overlagringstrykk, σ vo ' (kpa): 77,38 SVV E6 Vassmarka-Ronglan Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Tolkning: σ av ' - ε a, M og c v. Sluppenvegen 23, 7486 TRONDHEIM Tlf.: Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.: , Forsøknr.: Tegnet av/kontrollert lab: Kontrollert: 1 truk / kjt gurt Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre: RIG-TEG CRS Tegningens filnavn: RIG-TEG-075_h1001, 7.3m.xlsx Godkjent: arv Programrevisjon:

2 Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ av ' [kpa] 25 Tøyning, ε [%] Modul, M [MPa] Prekonsolideringsspenning: σ c ' [kpa] = 70 Referansespenning: σ r ' [kpa] = 50,0 Modultall NC-området: m [-] = 22,0 Modul OC-området: M oc [Mpa] = 2, Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ' av [kpa] Kons.koeffisient, c v [m2/år] Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ' av [kpa] Densitet ρ (g/cm 3 ): 1,92 Vanninnhold w (%): 31,99 Effektivt overlagringstrykk, σ vo ' (kpa): 75,24 SVV E6 Vassmarka-Ronglan Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Tolkning: σ av ' - ε a, M og c v. Sluppenvegen 23, 7486 TRONDHEIM Tlf.: Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.: , Forsøknr.: Tegnet av/kontrollert lab: Kontrollert: 2 truk / kjt gurt Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre: RIG-TEG CRS Tegningens filnavn: RIG-TEG-076_h1003, 7.38m.xlsx Godkjent: arv Programrevisjon:

3 Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ av ' [kpa] 20 Tøyning, ε [%] Modul, M [MPa] Prekonsolideringsspenning: σ c ' [kpa] = 80 Referansespenning: σ r ' [kpa] = 30,0 Modultall NC-området: m [-] = 16,0 Modul OC-området: M oc [Mpa] = 3, Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ' av [kpa] Kons.koeffisient, c v [m2/år] Effektiv, gjennomsnittlig spenning, σ' av [kpa] Densitet ρ (g/cm 3 ): 2,00 Vanninnhold w (%): 28,57 Effektivt overlagringstrykk, σ vo ' (kpa): 89,85 SVV E6 Vassmarka-Ronglan Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Tolkning: σ av ' - ε a, M og c v. Sluppenvegen 23, 7486 TRONDHEIM Tlf.: Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.: , Forsøknr.: Tegnet av/kontrollert lab: Kontrollert: 3 truk / kjt gurt Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre: RIG-TEG CRS Tegningens filnavn: RIG-TEG-077_h1007, 8.3m.xlsx Godkjent: arv Programrevisjon:

4 TOLKNING AV STYRKEPARAMETRE Valgt styringsverdi - friksjon: tan φ = 0,5 [-] Valgt styringsverdi - attraksjon: a = 0 kpa Valgt styringsverdi - kohesjon: c = a tanφ = 0 kpa 6% 10% 4% 2% 1.5% 1% 0.5% Effektiv radiell spenning, σ' r [kpa] Maks. skjærspenning, τ max = (σ' a - σ' r )/2 [kpa] Konsolideringsspenning, aksial: σ' ac (kpa): 76,45 Konsolideringsspenning, radial: σ' rc (kpa): 53,42 Volumtøyning i konsolideringsfase: ε vol (%) = V/V 0 : 5,99 Baktrykk u b (kpa): 500 B - verdi = u/ σ c (-): 1,14 Vanninnhold w i (%): 35,80 Densitet ρ i (g/cm 3 ): 1,92 SVV E6 Vassmarka-Ronglan Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott. Sluppenvegen 23, 7486 TRONDHEIM Tlf.: Faks: Etter volumtøyning: Etter poretallsendring: Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.: Prøvekvalitet , Forsøk nr.: Tegnet/kontrollert lab: Kontrollert: 2 truk / kjt gurt Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre: RIG-TEG CAUa Tegningens filnavn: RIG-TEG-091_h1003, 7.25m Godkjent: arv Programrevisjon: RIG-TEG-091_h1003, 7,25m.xlsx / Tolkning av parametre NTNU

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 E6 Vassmarka-Ronglan Geoteknisk vurdering multiconsult.no A.1 Tolkning av beregningsparametere Vedlegg A Teknisk beregning Innholdsfortegnelse A.1 Tolkning av beregningsparametere... 1 A.1.1 Kvalitet av undersøkelser... 1 A.1.2 Tyngdetetthet... 1 A.1.3 Tidligere overlagring... 1 A.1.4 Udrenerte styrkeparametere... 2 A.1.5 Anisotropi... 4 A.1.6 Effektivspenningsparametere... 4 A.2 Stabilitetsberegninger... 4 A.2.1 Beregningsverktøy... 4 A.2.2 Stabilitetsberegninger... 4 A.2 Laster... 5 A.2.3 Beregninger... 5 A.1 Tolkning av beregningsparametere Tolkning av parametere er utført på basis av utførte CPTU-sonderinger og opptatte 54 mm prøveserier fra både Statens vegvesen og Multiconsult AS. Det er også benyttet erfaringsverdier iht. Statens vegvesens Håndbok V220. A.1.1 Kvalitet av undersøkelser Undersøkelsesområdet består hovedsakelig av normalkonsolidert sensitiv/kvikk leire. Det er vist seg å være vanskelig å få gode uforstyrret prøver med 54 mm sylinderprøver. Dette gjenspeiler kvaliteten på forsøkene utført i laboratoriet. Aktive treaksialforsøk er utført på prøver fra BP og BP. 1003, fra henholdsvis 7,15 og 7,25 m dybde. Prøvene viser henholdsvis «akseptabel kvalitet» og «forstyrret kvalitet» etter volumtøyning i konsolideringsfasen. Utførte CPTU-sonderinger klassifiseres i anvendelsesklasser (1 til 4) for spissmotstand, sidefriksjon og poretrykk. Noen av sonderingene gjort av Statens vegvesen klassifiseres i anvendelsesklasse 3 og 4 for poretrykk. Disse er da lagt mindre vekt på ved vurdering av styrkeparametere. CPTU-sonderinger utført av Multiconsult AS er hovedsakelig i anvendelsesklasse 1 for alle parameterne, med unntak av to sonderinger, som er klassifisert i anvendelsesklasse 2 for spissmotstand. CPTU-sonderingene vurderes generelt å være gode på bakgrunn av god poretrykksrespons. A.1.2 Tyngdetetthet Målt tyngdetetthet på opptatte prøver er benyttet som grunnlag. Ved variasjoner i målte verdier er gjennomsnittlige verdier benyttet. For materialet som det ikke er målt tyngdetetthet på, er det benyttet erfaringsverdier iht. Håndbok V220. A.1.3 Tidligere overlagring Ødometerforsøk Det er utført ødometerforsøk i BP. 399, 455 og 486 på NTNUs laboratoriet for Statens vegvesen, samt i BP. 1001, 1003 og 1007 på Multiconsults laboratoriet. Det er kun presentert resultater fra forsøkene RIG-RAP januar 2015 Side 1 av 5

21 E6 Vassmarka-Ronglan Geoteknisk vurdering multiconsult.no A.1 Tolkning av beregningsparametere utført av Multiconsult på tegning nr RIG-TEG t.o.m Ødometerforsøk utført på opptatte prøver viser at grunnen er tilnærmet normalkonsolidert. A.1.4 Udrenerte styrkeparametere c u fra enaks og konus Verdier for c u fra rutineundersøkelser på opptatte prøver (enaks og konus) er i våre vurderinger betraktet som verdier for direkte skjærfasthet, c ud. Rutineundersøkelser viser store variasjoner i målt udrenert skjærfasthet og indikerer varierende prøvekvalitet. I plott av c ua tolket fra CPTU er c ud omregnet til c ua. c ua fra treaksialforsøk Karakteristiske verdier (c ua ) er tatt ut ved brudd (2-4 %). Det er utført et forsøk i BP og et i BP Det er kun presentert og tolket forsøket i BP. 1003, se tegning nr RIG-TEG c ua fra CPTU-sonderinger For bestemmelse av udrenert skjærfasthet er CPTU-sonderinger korrelert iht. empiriske baserte tolkningsfaktorer etter Karlsrud m. fl. (1996) /3/ og (2005) /4/. For bløte, finkornige masser med relativt homogene forhold betraktes tolkning av CPTU på poretrykksbasis normalt som den mest egnede metoden. Metode basert på poretrykksbasis, Δu: På poretrykksbasis bestemmes c ua som: der, = = Δu u 2 u 0 N Δu = poreovertrykk = målt poretrykk i CPTU = in situ poretrykk = bæreevnefaktor Verdier for faktoren N Δu kan etableres både empirisk og teoretisk. Teoretisk er det vist at faktoren N Δu, vil variere mellom Vanligvis bestemmes imidlertid c ua ved hjelp av empiriske baserte verdier for N Δu der resultater fra anisotrope konsoliderte treaksialforsøk på blokkprøver med høy kvalitet er benyttet som referanser. c ua på poretrykksbasis er tolket med korrelasjoner til B q. Tolking av c ua på spissmotstand, både på totalspenningsbasis og effektivspenningsbasis, er også inkludert. Design udrenert skjærfasthet Valgte designprofiler er vist på tegning RIG-TEG-040.6/7 t.o.m /7 sammen med tolket udrenert skjærfasthet fra CPTU, og skjærfasthetsverdier fra konus, enaksiale trykkforsøk og treaksiale trykkforsøk. Skjærfastheten fra konus og enaksiale trykkforsøk er omregnet til aktiv skjærfasthet. Designprofilene viser aktiv udrenert skjærfasthet, c ua, som ikke er korrigert for peak oppførsel i sprøbruddsmateriale. Ved stabilitetsberegninger i sensitiv/kvikkleire vil aktiv udrenert skjærfasthet reduseres med 15 % iht. NVEs retningslinjer (innarbeidet i ADP-forhold under beregning i GeoSuite) RIG-RAP januar 2015 Side 2 av 5

22 E6 Vassmarka-Ronglan Geoteknisk vurdering multiconsult.no A.1 Tolkning av beregningsparametere I valg av designlinje er det lagt mest vekt på empiriske korrelasjoner for CPTU. Disse er basert på blokkprøvetaking og vil følgelig reduseres med 15 % i materiale med sprøbruddoppførsel. Det er forventet at det vil være noe avstand mellom utførte treaksialforsøk og CPTU tolking basert på blokkprøver. Ved prøveforstyrrelse er denne forskjellen ofte større. p c ' og OCR fra CPTU Prekonsolideringsforhold er tolket ut i fra CPTU-sonderingene. Data fra CPTU er benyttet til å ekstrapolere dataene fra ødometerforsøk mot dybden. Det er benyttet tolkning fra CPTU både på spissmotstands- og poretrykksbasis. For spissmotstand er følgende forhold benyttet i tolkningen: = der, = α N kt q n = normalkonsolideringsforhold; α=0,25 er benyttet = spissmotstandsfaktor = Netto spissmotstand fra CPTU-sondering σ v0 = in situ vertikal effektivspenning OCR fra registrert poretrykk er tolket som: der, = = α N Δu = normalkonsolideringsforhold; α=0,25 er benyttet = poretrykksfaktor Δu = poreovertrykk fra CPTU (Δu=u 2 -u 1 ) Tolket p c og OCR fra CPTU er vist på tegning RIG-TEG-040.8/9 t.o.m / RIG-RAP januar 2015 Side 3 av 5

23 E6 Vassmarka-Ronglan Geoteknisk vurdering multiconsult.no A.2 Stabilitetsberegninger A.1.5 Anisotropi Det er ikke utført parallelle aktive og passive treaksialforsøk for vurdering av anisotropiforhold. Anisotropiforholdet er derfor vurdert ut fra publiserte «omforent anbefaling» i NIFS-rapport nr. 14/2014. Tabell 1: ADP-faktorer iht. NIFS-rapport nr. 14/ % 0,63 0,35 >10 % 0,63+0, ,35+0, Følgende anisotropiforhold er benyttet for leire/kvikkleire: c c c c ud ua up ua = 0,63 = 0,35 I valgte styrkeprofiler er det lagt inn verdi for c ua basert på rutinedata (c uk og c ut er multiplisert med anisotropiforholdet) og tolket styrke fra treaksialforsøk. A.1.6 Effektivspenningsparametere Effektivspenningsparameterne i leire og kvikkleire er basert på treaksialforsøk i BP. 1003, prøveserier, samt vurdert opp mot erfaringsverdier iht. Statens vegvesen Håndbok V220. Benyttede materialparametere er gitt på stabilitetsberegningene, se tegning nr RIG-TEG-300.2, , og /4. A.2 Stabilitetsberegninger A.2.1 Beregningsverktøy Stabilitetsberegningene er gjennomført med beregningsprogrammet «GeoSuite Stability» versjon med beregningsmetode Beast Beregningsmetoden er basert på grenselikevektsmetoden, og anvender en versjon av lamellmetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. Programmet kan selv søke etter kritisk sirkulærsylindrisk glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrum eller gir muligheten til å definere egne glideflater. A.2.2 Stabilitetsberegninger Det er utført beregninger for fire utvalgte profiler. De fire profilene er valgt basert på tolkning av grunnundersøkelser og topografi, og vurdert som de mest kritiske profilene langs strekningen. Plassering av alle profilene er vist i situasjonsplanene, se tegning RIG-TEG til I denne fasen er det utført beregninger for planlagt veglinje. Stabilitetsberegningene er utført ved udrenert totalspenningsanalyse (ADP-analyse) og drenert effektivspenningsanalyse (aϕ-analyse). I tillegg er det utført ekstra beregninger for profil D-D, da beregningsmessig sikkerhet er for lav RIG-RAP januar 2015 Side 4 av 5

24 E6 Vassmarka-Ronglan Geoteknisk vurdering multiconsult.no A.2 Stabilitetsberegninger A.2 Laster I beregningene er det benyttet dimensjonerende laster og lastfaktorer presentert i Tabell 2. Tabell 2: Dimensjonerende laster og lastfaktorer. Karakteristisk last [kpa] Lastfaktor Bruddgrensetilstand, γ Q1 Ulykkes- og bruksgrensetilstand, γ Q1 Kommentar Trafikklast, q d 10 kpa 1,3 1,0 Trafikkareal veg Ved stabilitetsberegninger benyttes en jevnt fordelt trafikklast på q d =10 kpa for hele vegens planeringsbredde inkludert vegskuldre. Lastene er ikke benyttet i beregninger der de virker stabiliserende, for eksempel i bunn av skjæringer. Merknad: Fra Håndbok V220 kap : «Om ikke andre tungtveiende forhold tilsier annet skal en benytte en trafikklast på 10 kpa for alle midlertidige og permanente veger og plasser som skal trafikkeres. I tillegg skal det også benyttes partialfaktor for lastvirkning på denne lasten. Det anbefales at trafikklastene benyttes for hele vegfyllingen.» A.2.3 Beregninger Stabilitetsberegningene er presentert på tegningene RIG-TEG-301.1/2 t.o.m /4, og resultatene fremgår av Tabell 3. Tabell 3: Sikkerhetsfaktor for kritisk skjærflate. Tegning nr. Beregning Analyse Sikkerhetsfaktor γ M for kritisk skjærflate RIG-TEG Profil A-A (Profil 5000) ADP-analyse 1,14 (0,87*) RIG-TEG Profil A-A aϕ-analyse 1,88 (1,29*) RIG-TEG Profil B-B (Profil ) ADP-analyse 1, RIG-TEG Profil B-B aϕ-analyse 1, RIG-TEG Profil C-C (Profil 5780) ADP-analyse 1, RIG-TEG Profil C-C aϕ-analyse 2, RIG-TEG Profil D-D (Profil 6100) ADP-analyse 1,67 (0,77**) RIG-TEG Profil D-D m/motfylling ADP-analyse 0,87** RIG-TEG Profil D-D aϕ-analyse 3,29 (1,28**) RIG-TEG Profil D-D, m/motfylling aϕ-analyse 1,62** * Stabilitet for jernbanefyllingen ** Stabilitet for skråning ovenfor vegen RIG-RAP januar 2015 Side 5 av 5

25 E6 Vassmarka-Ronglan, Midtdeler Geoteknisk vurdering Faregradsevaluering multiconsult.no B.1 Faregradsevaluering av nye kvikkleiresoner ved Nesvatnet, Levanger Vedlegg B Faregradsevaluering B.1 Faregradsevaluering av nye kvikkleiresoner ved Nesvatnet, Levanger Etter tolkning av sonderinger og prøveserier er det gjort en vurdering av omfanget av kvikkleira. Avgrensningen av kvikkleireområdet er utgangspunktet for en kvikkleiresoneinndeling som vist på situasjonsplanene, tegning nr RIG-TEG-002.1, og Det er presentert faregradsevaluering for to av kvikkleiresonene, sone 1 og sone 2. Faregradsevalueringen er gjort for den antatt mest ugunstige delen av sonen før og etter gjennomføringen av planlagt utbygging. Faregradsevalueringene er utført iht. NGI-rapport , rev.3, datert «Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire». Evalueringene er utført iht. tabell 1 under. Tabell 1: Kriterier for faregradsevaluering iht. NGIs rapport , rev 3. Faktorer Vekttall Faregrad, score Tidl. skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen Skråningshøyde, m 2 > < 15 Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 > 2,0 Poretrykk Overtrykk, kpa +3 > Hydrostatisk Undertrykk, kpa -3 > -50 -(20-50) -(0-20) Kvikkleiremektighet 2 > H/2 H/2-H/4 < H/4 Tynt lag Sensitivitet 1 > < 20 Erosjon 3 Aktiv/glidning Noe Lite Ingen Inngrep Forverring +3 Stor Noe Liten Ingen Forbedring -3 Stor Noe Liten Sum poeng % av maksimal poengsum 100 % 67 % 33 % 0 % Faregradsklassene er inndelt i tre faresoner: Faregradsklasse LAV: Poengverdi 0-17 Faregradsklasse MIDDELS: Poengverdi Faregradsklasse HØY: Poengverdi RIG-RAP januar 2015 Side 1 av 2

26 E6 Vassmarka-Ronglan, Midtdeler Geoteknisk vurdering Faregradsevaluering multiconsult.no B.1 Faregradsevaluering av nye kvikkleiresoner ved Nesvatnet, Levanger I tabell 2 og 3 er den antatt mest kritiske delen av henholdsvis sone 1 og sone 2 vurdert iht. kriteriene fra tabell 1. Tabell 2: Faregradsevaluering av kvikkleiresone 1 langs Nesvatnet. Faktorer Vekttall Score Produkt Merknad/vurdering Tidl. skredaktivitet Ut fra bunnkotekart og terreng på land, er det indikasjoner på at det har vært rasaktivitet i området i nyere tid. Skråningshøyde, m Total høydeforskjell fra øverst i sonen til bunnen av Nesvatnet er ca. 22 m. Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) OCR er målt til å være rundt 1,0 ved enkelte borpunkt. Poretrykk +3/ Gjennomsnittlig er det målt hydrostatisk poretrykk i området. Kvikkleiremektighet Mektigheten av kvikkleire er ca. 12 m, som gir > H/2 Sensitivitet Største målte sensitivitet i området er S t =50. Erosjon Det antas ingen erosjon ved Nesvatnet. Inngrep +3/ Vegprosjektet innebærer ingen tiltak som forverrer stabiliteten innenfor sonen. Dvs. inngrep uten påvirkning på områdestabiliteten. Sum poeng 21 MIDDELS FAREGRAD Tabell 3: Faregradsevaluering av kvikkleiresone 2 langs Nesvatnet. Faktorer Vekttall Score Produkt Merknad/vurdering Tidl. skredaktivitet Ut fra bunnkotekart og terreng på land, er det indikasjoner på at det har vært rasaktivitet i området i nyere tid. Skråningshøyde, m Total høydeforskjell fra øverst i sonen til bunnen av Nesvatnet er ca. 26 m. Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 2(3) 6 OCR er målt til å være rundt 1,0 ved enkelte borpunkter. Poretrykk +3/ Gjennomsnittlig er det målt hydrostatisk poretrykk i området. Kvikkleiremektighet Mektigheten av kvikkleire er ca. 15 m, som gir H/2-H/4. Sensitivitet Største målte sensitivitet i området er S t =50. Erosjon Det antas ingen erosjon ved Nesvatnet. Inngrep +3/ Vegprosjektet innebærer ingen tiltak som forverrer stabiliteten innenfor sonen. Dvs. inngrep uten påvirkning på områdestabiliteten. Sum poeng 19 MIDDELS FAREGRAD RIG-RAP januar 2015 Side 2 av 2

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15%

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15% Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) 25 Dybde, z (m) 2 5 15 5 1 15 1 2 Korrelasjon: Dybde: -5,4m, St>15 N Du =9,8-4,5logOCR+,I P N kt =8,5+2,5logOCR+,I P Dybde: >5,4m, S t

Detaljer

Naustgjerdet Børsa RAPPORT. Norgeshus AS. Geoteknisk vurdering ifm regulering RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE

Naustgjerdet Børsa RAPPORT. Norgeshus AS. Geoteknisk vurdering ifm regulering RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Naustgjerdet Børsa OPPDRAGSGIVER Norgeshus AS EMNE Geoteknisk vurdering ifm regulering DATO / REVISJON: 06. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 417693-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Statens vegvesen. Rv 36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering av deponiet ved Kirkebekken bru

Statens vegvesen. Rv 36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering av deponiet ved Kirkebekken bru Statens vegvesen Til: Tommy Paulsen Fra: Vegteknisk v/ Daniel Nigussie Kopi: Jon Krogstad Bøe, Roar Gärtner Saksbehandler/innvalgsnr: Daniel Nigussie Vår dato: 25.08.2016 Vår referanse: Hd-1123A21 Rv 36

Detaljer

R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger

R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1593-3 rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger 10.12.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt

Detaljer

Skadekonsekvensklasse (8 sider)

Skadekonsekvensklasse (8 sider) VEDLEGG A Skadekonsekvensklasse (8 sider) E6 Selli - Asphaugen - Trøa Skadekonsekvens-, faregrads- og risikoevaluering 1 Skadekonsekvensklasse Vedlegg A 1 Skadekonsekvensklasse Tabell 1 Grunnlag for evaluering

Detaljer

Foreliggende notat inneholder resultatene av geotekniske vurderinger mht. områdestabiliteten.

Foreliggende notat inneholder resultatene av geotekniske vurderinger mht. områdestabiliteten. NOTAT OPPDRAG Lahelle Vest Geotekniske grunnundersøkelser DOKUMENTKODE 313457 NOT RIG 001_rev01 EMNE Områdestabilitet Geotekniske beregninger og vurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER JM Norge

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Kunnskapsvegen Røyken Trygve Rud G-not-001 Trygve Rud Fra Kopi Zeeuw, Aiga de Bård Hoff, Solon Arkitektur AS GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN Dato 2013-04-24

Detaljer

Prestgårdslia, Åfjord

Prestgårdslia, Åfjord RAPPORT Prestgårdslia, Åfjord OPPDRAGSGIVER Systembygg AS EMNE Geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 24. juni 214 / DOKUMENTKODE: 416461-RIG-RAP-2_rev Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

VEDLEGG A. Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse

VEDLEGG A. Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse VEDLEGG A Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse FIGURER Side Tabell Utdrag fra tabell NA.A(9) i Eurokode, Ref. 2 om veiledende klassifisering av s2 tiltak i pålitelighetsklasser Tabell 2 Geoteknisk

Detaljer

Ladebekken 11 og 15 RAPPORT. Heimdal Eiendom AS. Utredning av faresone ved Ladebekken RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ladebekken 11 og 15 RAPPORT. Heimdal Eiendom AS. Utredning av faresone ved Ladebekken RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ladebekken 11 og 15 OPPDRAGSGIVER Heimdal Eiendom AS EMNE Utredning av faresone ved Ladebekken DATO / REVISJON: 16. oktober 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417209-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

Rådhusveien 7. Sarpsborg

Rådhusveien 7. Sarpsborg RAPPORT Rådhusveien 7. Sarpsborg OPPDRAGSGIVER Frigaard Eiendom Fram AS EMNE DATO / REVISJON: 09. JANUAR 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512144-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE DATO / REVISJON: 28. september 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512269-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Geoteknisk prosjekteringsrapport

Geoteknisk prosjekteringsrapport Geoteknisk prosjekteringsrapport Namdalseid kommune Skred Statland Oppdrag nr: 1350002338 Rapport nr. 02 Dato: 2014.05.16 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 PROSJEKTET... 4 2 KRAV... 4 3

Detaljer

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1643-4 Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser 1.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Eierskapsenheten vurderer å omregulere eiendommene

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - Glenne FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tegninger. Vedlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tegninger. Vedlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 5 2 Situasjon... 5 3 Grunnlag... 6 4 Terreng og grunnforhold... 6 4.1 Terreng... 6 4.2 Grunnforhold... 6 5 Situasjonsbeskrivelse... 6 5.1 Planlagt utbygging... 6 5.2

Detaljer

Teknologidagene 2012 NIFS Naturfare-infrastruktur, flom og skred

Teknologidagene 2012 NIFS Naturfare-infrastruktur, flom og skred Teknologidagene 2012 NIFS Naturfare-infrastruktur, flom og skred Senior rådgiver Rolf Sandven Multiconsult Innledning til diskusjon tema Anisotropi Bestemmelse av anisotropiforhold Korreksjoner aktiv,

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG TEGNINGER VEDLEGG

NOTAT SAMMENDRAG TEGNINGER VEDLEGG NOTAT OPPDRAG Ny Skaun ungdomsskole DOKUMENTKODE 418802-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Veidekke Entreprenør AS OPPDRAGSLEDER Alberto Montafia KONTAKTPERSON Rolf Bjarne Aune SAKSBEHANDLER

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - Kråkstadelva FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18

Detaljer

Foreliggende notat gir en oppsummering av grunn- og geotekniske forhold på og omkring planområdet for reguleringsplan.

Foreliggende notat gir en oppsummering av grunn- og geotekniske forhold på og omkring planområdet for reguleringsplan. NOTAT Dato 30.09.2015 Oppdrag Veg -Jektvik Kunde Rødøy kommune Notat nr. G-not-001-1350010029 Til Kjetil Hansen Rødøy kommune Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN

DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN FEBRUAR 2014 STATENS VEGVESEN REGION ØST DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com VEDLEGG A4

Detaljer

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone 24.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I januar 2015 fikk Trondheim kommune en bekymringsmelding fra NVE om mulig dårlig

Detaljer

Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth)

Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth) RAPPORT Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth) OPPDRAGSGIVER Høiseth Utvikling AS EMNE Geoteknisk vurdering for reguleringsplan DATO / REVISJON: 2. juli 214 / 1 DOKUMENTKODE: 413374-1-RIG-RAP-2 Denne rapporten

Detaljer

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson.

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson. 1 Innledning Løvlien Georåd har fått i oppdrag å bistå med geoteknisk rådgivning i forbindelse med utvidelse av Alfaset gravlund i Oslo. 2 Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler

Detaljer

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET R.1531-2 UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET BEREGNINGSGRUNNLAG STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 31.10.2012 Rev. B 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter bygging av nytt idrettsanlegg på

Detaljer

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET R.1531-3 UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET Stabilitetsberegninger og -vurderinger STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL Rev. B 31.10.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter bygging av nytt

Detaljer

SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING

SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING Oppdragsgiver Fauske Eiendomsutvikling AS Rapporttype Geoteknisk vurdering 2013-06-21 SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING GEOTEKNISK VURDERING 3 (17) SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING Oppdragsnr.:

Detaljer

Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i Nedre og Øvre Eiker

Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i Nedre og Øvre Eiker NOTAT OPPDRAG Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i Nedre og Øvre Eiker DOKUMENTKODE EMNE Evaluering og avgrensing nye kvikkleiresoner TILGJENGELIGHET Åpen 814835-RIG-NOT- 001_rev00 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg

R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg 22.05.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger fra Kambrua til Tillerbrua. Dette er

Detaljer

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring Beregningshefte 2 Til: Statens vegvesen Region midt v/: Roar Lindstad Kopi til: Dato: 9. desember 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Beregningshefte 2 Prosjekt: Fv. 715 Melan bru Utarbeidet av: Magne

Detaljer

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Høiseth Utvikling AS Per Erik Austberg Dato: 2. juni 2014 Rev. nr./ Rev. dato: Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20091965-03-TN Høiseth

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

Nestvoldjordet RAPPORT. Stiklestad eiendom. Vurdering av fare for kvikkleireskred OPPDRAGSGIVER EMNE

Nestvoldjordet RAPPORT. Stiklestad eiendom. Vurdering av fare for kvikkleireskred OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nestvoldjordet OPPDRAGSGIVER Stiklestad eiendom EMNE Vurdering av fare for kvikkleireskred DATO / REVISJON: 27. januar 216 / DOKUMENTKODE: 417492 RIG RAP 2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bjugn kommune Reguleringsplan Sentrumskjernen Oppdrag nr.: 1358386 Rapport nr. 1 Dato: 17.4.215 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt...

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Kattemskogen Område B Områdeevaluering- Vurdering av områdestabilitet M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1. Innledning... 7 1.1 Kort omtale av prosjektet... 7 2. Myndighetskrav...

Detaljer

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR:

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR: Side 1 av 10 VERIFIKASJONSRAPPORT UTFØRT 3. PARTS KONTROLL UTREDNING AV OMRÅDESTABILITET I KVIKKLEIRESONER Verifikasjonsrapport 1350006400 nr. 01 rev.00 dat. 20.2.2015 NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - Holstad FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DYNGE 66

DETALJREGULERING FOR DYNGE 66 Oppdragsgiver Eiker Eiendomsutvikling Rapporttype Geoteknisk vurderingsrapport 20-05-2014 DETALJREGULERING FOR DYNGE 66 OMRÅDESTABILITET 2 (12) OMRÅDESTABILITET Oppdragsnr.: 11120429 Oppdragsnavn: Detaljregulering

Detaljer

NOTAT SETER BOTNGÅRD, MASSEDEPONI GEOTEKNISK VURDERING

NOTAT SETER BOTNGÅRD, MASSEDEPONI GEOTEKNISK VURDERING NOTAT Dato 19.03.2015 Oppdrag 1350007891 Kunde Bygg Bjugn AS Notat nr. G-not-003 Til Håvard Sundseth Bygg Bjugn AS Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84

Detaljer

R rev.02 Kristiansten barnehage. Områdestabilitet

R rev.02 Kristiansten barnehage. Områdestabilitet Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1577-3-rev.02 Kristiansten barnehage. Områdestabilitet Dato: 03.10.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kommunen skal bygge barnehage i Festningsgata 36

Detaljer

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 19.04.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt idrettsanlegg på Utleira. Tomta ligger i nærheten av

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

INNLEDNING Tidligere stabilitetsvurdering i området Granmo gård

INNLEDNING Tidligere stabilitetsvurdering i området Granmo gård - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING...- 5-1.1 Tidligere stabilitetsvurdering i området... - 5-1.2 Granmo gård...- 5-2 BEREGNINGSFORUTSETNINGER...- 5-2.1 Generelt...- 5-2.2 Beregningsprofiler...- 6-2.3 Grunnforhold...-

Detaljer

Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport

Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens Vegvesen Årnes stasjon Emne: Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport Dato: 10. august 2011 Rev. - Dato Rev. 1-25. august 2011 Oppdrag

Detaljer

Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15

Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15 Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 www.georaad.no Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS Att: Randi Warland Kortegaard Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15 RIG Notat 03 revisjon 01 Massedeponi Askim

Detaljer

Rambøll Norge AS er bedt om å gjøre en geoteknisk vurdering av tiltaket i forbindelse med reguleringsplansaken.

Rambøll Norge AS er bedt om å gjøre en geoteknisk vurdering av tiltaket i forbindelse med reguleringsplansaken. NOTAT Dato 04.03.2015 Oppdrag 1350003098 Kunde Ramlo Sandtak AS Notat nr. G-not-001 rev 01 Til Jan Torstein Ovidth Ramlo Sandtak AS Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden II, Drammen

NGF In situ seminar Stjørdal CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden II, Drammen MULTICONSULT Ttll Totalleverandør av rådgivningstjenester ådi i t kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.08.2010 CPTU ved homogene grunnforhold Praktisk eksempel fra Papirbredden

Detaljer

Resultater fra prøvetaking i felt

Resultater fra prøvetaking i felt Resultater fra prøvetaking i felt Sammenligning mellom forsøksresultater fra ulike prøvetakere Rolf Sandven Multiconsult Innhold Resultater fra feltstudie Hva kan vi forvente? Eksempler fra tidligere studier

Detaljer

!" #$%&'() '( *" +(&,'-''(

! #$%&'() '( * +(&,'-''( &( ( * +(&,-( //2/3/ 5/6//// /6//// 35/7 36///7//2 /578/7//35 6////7//6 2/6/82882/2 /2/////73 /6/6/ +(&,-(.( &( ( &/ * +(&,-(.( ;;? @ ; 6 75/ *: / *=*-- > &+ +9,+ * 2/ ;?,(&7 /7+8-/776/2/77 57773/79 *575/277677((93/7&5/

Detaljer

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET. Storgate 124 KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR.: DATO UTFØRT KONTROLL: PROSJEKTERENDE

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET. Storgate 124 KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR.: DATO UTFØRT KONTROLL: PROSJEKTERENDE Side 1 av 10 VERIFIKASJONSRAPPORT UTFØRT 3. PARTS KONTROLL UTREDNING AV OMRÅDESTABILITET I KVIKKLEESONER Verifikasjonsrapport 1350009078 nr. 01 rev.01 dat. NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET OPPDRAGSGIVER: PROSJEKT

Detaljer

Notat utarbeidet Alberto Montafia Anders Gylland Håvard Narjord REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat utarbeidet Alberto Montafia Anders Gylland Håvard Narjord REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Ny Skaun ungdomsskole DOKUMENTKODE 418802-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Veidekke Entreprenør AS OPPDRAGSLEDER Alberto Montafia KONTAKTPERSON Monika Reitan SAKSBEHANDLER

Detaljer

R.1543 BRATSBERGVEGEN

R.1543 BRATSBERGVEGEN R.1543 BRATSBERGVEGEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 02.07.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt I forbindelse med gang- og sykkelveg skal det legges ny spillvannsledning i Bratsbergvegen.

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

E6 Vassmarka - Ronglan, Midtdeler

E6 Vassmarka - Ronglan, Midtdeler RAPPORT E6 Vassmarka - Ronglan, Midtdeler OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO / REVISJON: 09. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416883-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

E6 Ranheim- Værnes delstrekning 1

E6 Ranheim- Værnes delstrekning 1 DOKUMENTNUMMER: G-003_rev02 DATO: 2014-12-19 E6 Ranheim- Værnes delstrekning 1 Vurdering av områdestabilitet i kvikkleiresoner www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211

Detaljer

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. A 11.07.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru 08.02.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner har innledet samarbeider om nye vann- og

Detaljer

Ny ungdomsskole i Børsa, Skaun kommune Uavhengig kvalitetssikring iht. NVE kvikkleireveileder 7/2014

Ny ungdomsskole i Børsa, Skaun kommune Uavhengig kvalitetssikring iht. NVE kvikkleireveileder 7/2014 Til: Fra: Skaun kommune v/john Vidar Koren Norconsult v/shaima Ali Alnajim Dato 2017-09-29 Ny ungdomsskole i Børsa, Skaun kommune Uavhengig kvalitetssikring iht. NVE kvikkleireveileder 7/2014 1. Innledning

Detaljer

Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan INNHOLD. 1 Innledning Beskrivelse av prosjektet 3

Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan INNHOLD. 1 Innledning Beskrivelse av prosjektet 3 STATENS VEGVESEN REGION ØST Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT: GEOTEKNISKE

Detaljer

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Dato: 28.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kvikkleiresonen 189 Nardro Nordre, ligger i et bebygd område i og

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende Geoteknisk vurdering Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: Dato: 212-11-7 Ny Hammerfest Lufthavn Grunnundersøkelser M U L T I C

Detaljer

Anbefaling til ny sikkerhetsfilosofi i forbindelse med utbygging/tiltak i områder med sensitiv leire

Anbefaling til ny sikkerhetsfilosofi i forbindelse med utbygging/tiltak i områder med sensitiv leire nbefaling til ny sikkerhetsfilosofi i forbindelse med utbygging/tiltak i områder med sensitiv leire Hans Petter Jostad & Petter Fornes, NGI Teknologidagene, Trondheim 7. oktober 2014 Geoteknisk prosjektering

Detaljer

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. C 24.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

MULTICONSULT. NGF In situ seminar Stjørdal Resultater fra feltforsøk CPTU og vingebor. Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM

MULTICONSULT. NGF In situ seminar Stjørdal Resultater fra feltforsøk CPTU og vingebor. Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM MULTICONSULT Ttll Totalleverandør av rådgivningstjenester ådi i t kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-2.8.21 Resultater fra feltforsøk CPTU og vingebor Rolf Sandven MULTICONSULT

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Detaljregulering Oppvekstjordet Gjerdrum Kommune Oppdrag nr: 13522113 Rapport nr. 1 Dato: 16.6.217 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Akershus Kommune Gjerdrum Sted

Detaljer

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ).

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ). 7 Plastring...4 8 Kai...4 9 Sluttkommentar...5 10 Referanser...5 Vedlegg 1: Geoteknisk prosjektering...6 1 Regelverk...6 Geoteknisk kategori...6 Pålitelighetsklasse (CC/CR)...6 Tiltaksklasse i henhold

Detaljer

Det har gjennom prosjekteringen vært 3 ulike alternativer til oppfylling. Alle situasjonene er vurdert med hensyn på stabilitet og gjennomførbarhet.

Det har gjennom prosjekteringen vært 3 ulike alternativer til oppfylling. Alle situasjonene er vurdert med hensyn på stabilitet og gjennomførbarhet. Ramlo Sandtak AS v/tore Ramlo Dato 2014/10/31 Rambøll Mellomila 79 N-7493 Trondheim T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no Vår ref. /MBP REVISJON 01 MASSEDEPONI GISVÅL - GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

Vår oppdragsgiver er Eltonåsen Eiendom AS v/ Morten Bakke.

Vår oppdragsgiver er Eltonåsen Eiendom AS v/ Morten Bakke. 1 Innledning Det planlegges å etablere flere bolighus med tilhørende vei - og uteareal på tomt med gnr/bnr 83/42 i Nannestad kommune. 2 Vår oppdragsgiver er Eltonåsen Eiendom AS v/ Morten Bakke. 2 Forutsetninger

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Rødøy kommune Oppdrag nr: 135129 Rapport nr. 1 Dato: 6.8.215 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet 20130459-02-R 26. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumenttittel:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Oppdrag nr: 13518163 Rapport nr. 1 Dato: 23.12.216 DIVISJON GEO RAMB LL Fylke sør-trøndelag Byggherre Kommune Ørland Sted Brekstad UTM 5333

Detaljer

Rapport_. Levanger kommune. OPPDRAG Ungdomskole Røstad, grunnundersøkelse. EMNE Datarapport. DOKUMENTKODE RIG RAP 01_rev00

Rapport_. Levanger kommune. OPPDRAG Ungdomskole Røstad, grunnundersøkelse. EMNE Datarapport. DOKUMENTKODE RIG RAP 01_rev00 Rapport_ Levanger kommune OPPDRAG Ungdomskole Røstad, grunnundersøkelse EMNE Datarapport DOKUMENTKODE 41924 RIG RAP 1_rev Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument

Detaljer

NOTAT RIG-001 SAMMENDRAG. 001_rev00. Cicilie Kåsbøll. Rambøll v/nina Marielle Johansen

NOTAT RIG-001 SAMMENDRAG. 001_rev00. Cicilie Kåsbøll. Rambøll v/nina Marielle Johansen NOTAT RIG-001 OPPDRAG Fv26 Tverrelvdalen gang- og sykkelveg DOKUMENTKODE 711536-RIG-NOT- 001_rev00 EMNE Støttemur TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alta kommune ANSVARLIG ENHET 4012 Tromsø Geoteknikk

Detaljer

VERIFIKASJONSRAPPORT UTFØRT 3. PARTSKONTROLL

VERIFIKASJONSRAPPORT UTFØRT 3. PARTSKONTROLL Side 1 av 13 VERIFIKSJONSRPPORT UTFØRT 3. PRTSKONTROLL UTREDNING V OMRÅDESTBILITET I KVIKKLEIRESONER Verifikasjonsrapport 1350010408 nr. 01 rev.02 dat. 02.05.2016 NØKKELINFORMSJON: OPPDRGET OPPDRGSGIVER:

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - overordnet FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på

Detaljer

Henning Tiarks Odd Magne Solheim Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Henning Tiarks Odd Magne Solheim Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Helge Ingstads veg 1 3 DOKUMENTKODE 416871 RIG NOT 1_rev1 EMNE Geoteknisk vurdering for detaljregulering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Innherred Helsehus AS OPPDRAGSLEDER Henning Tiarks

Detaljer

DIVISJON GEO & & MILJØ, ØST/SØR

DIVISJON GEO & & MILJØ, ØST/SØR Kvikkleireutredning -Eg sykehusområde Kristiansand kommune Oppdrag nr: Rapport nr. 003-Rev03 Dato: 22.12.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, ØST/SØR Fylke Vest Agder Kommune Kristiansand Sted Eg UTM-sone 32V 04400

Detaljer

FV 109 ALVIM - TORSBEKKDALEN

FV 109 ALVIM - TORSBEKKDALEN STATENS VEGVESEN REGION ØST FV 109 ALVIM - TORSBEKKDALEN GEOTEKNISK PROSJEKTERINGSRAPPORT, STABILITETSBEREGNINGER ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

2.1 Omfang av grunnundersøkelser

2.1 Omfang av grunnundersøkelser PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER VEDLEGG A4 (1 AV 3) TIL DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNKJØRING RÅDHUSVEIEN PLANID 010526031 GEOTEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Detaljer

Kvikkleire En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Delprosjektleder: Vikas Thakur Statens vegvesen Vegdirektoratet 15.

Kvikkleire En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Delprosjektleder: Vikas Thakur Statens vegvesen Vegdirektoratet 15. Kvikkleire En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Delprosjektleder: Vikas Thakur Statens vegvesen Vegdirektoratet 15. mai 2014 Utbygging i kvikkleireområder Eksempel på ekstra kostnader for

Detaljer

DIVISJON GEO & & MILJØ, ØST/SØR

DIVISJON GEO & & MILJØ, ØST/SØR Kvikkleireutredning -Eg sykehusområde Kristiansand kommune Oppdrag nr: Rapport nr. 003-Rev01 Dato: 05.05.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, ØST/SØR Fylke Vest Agder Kommune Kristiansand Sted Eg UTM-sone 32V 04400

Detaljer

GS LANGS RAVEIEN PROFIL

GS LANGS RAVEIEN PROFIL Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Sør Rapporttype Geoteknisk vurderingsrapport 2012-03-28 GS LANGS RAVEIEN PROFIL 19440-20000 STABILITETSFORHOLD OG FORSLAG TIL STABILISERENDE TILTAK 4 (20) STABILITETSFORHOLD

Detaljer

8.3.3 Lengdesnitt 4, Kulvertområde Lengdesnitt Lengdesnitt Lengdesnitt USIKKERHETER OG VIDERE ANBEFALINGER 18

8.3.3 Lengdesnitt 4, Kulvertområde Lengdesnitt Lengdesnitt Lengdesnitt USIKKERHETER OG VIDERE ANBEFALINGER 18 2/20 8.3.3 Lengdesnitt 4, Kulvertområde 17 8.3.4 Lengdesnitt 5 17 8.3.5 Lengdesnitt 6 18 8.3.6 Lengdesnitt 8 18 9 USIKKERHETER OG VIDERE ANBEFALINGER 18 10 OPPSUMMERING STABILITET TVERRSLAG 19 11 TEGNINGS-

Detaljer

Dokumentnummer: ETM-10-Q Dato: Nordlandsbanen, Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen,

Dokumentnummer: ETM-10-Q Dato: Nordlandsbanen, Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, Overgangsbru Være Side: 2 av 15 Revisjonshistorikk Rev. Prosjektfase Beskrivelse av endring Dato Forfatter 00A Reguleringsplan Foreløpig tilbakemelding uavhengig kvalitetssikring ihht. NVE 15.2.2017 MiHub

Detaljer

ØSTFOLDBANEN VL(SKI-) MOSS, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD GEOTEKNISK RAPPORT VURDERING AV OMRÅDESTABILITET

ØSTFOLDBANEN VL(SKI-) MOSS, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD GEOTEKNISK RAPPORT VURDERING AV OMRÅDESTABILITET ØSTFOLDBANEN VL(SKI-) MOSS, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD GEOTEKNISK RAPPORT VURDERING AV Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun for informasjon Første

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri 1 Notat nr. IAS 2187-1 Dato: 1. juni 2017 Prosjekt Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien Prosjektnr. 2187 Saksbehandler Johanna L. Rongved Tlf. 97164699, johanna@instanes.no

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Reg.plan Flatbostad Oppdrag nr: 1350014170 G-rap-001 Dato: 12.7.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold...

Detaljer

Originalt Dokument TRIM RK DIR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Originalt Dokument TRIM RK DIR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fylling Ytre Langnes DOKUMENTKODE 713852-RIG-NOT-001 EMNE Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier KONTAKTPERSON

Detaljer

Vedlegg 10: Grunnundersøkelser

Vedlegg 10: Grunnundersøkelser Vedlegg 10: Grunnundersøkelser 530 Region midt Ressursavdelingen Berg- og geoteknikkseksjonen 2015-01-05 Geoteknikk Fv. 704 Sandmoen - Tulluan Geoteknisk vurderingsrapport, rev. 1 Ressursavdelingen 2014012976-007

Detaljer

KS-peler i passiv sone for stabilisering av spuntgroper. Dr. Philos Kjell Karlsrud Ekpert rådgiver, NGI

KS-peler i passiv sone for stabilisering av spuntgroper. Dr. Philos Kjell Karlsrud Ekpert rådgiver, NGI KS-peler i passiv sone for stabilisering av spuntgroper Dr. Philos Kjell Karlsrud Ekpert rådgiver, NGI Innhold Prinsipper for stabilisering og beregningsmetoder Skjærstyrke av KS stabiliserte norske leirer

Detaljer

RAPPORT Brudalsvegen 1c OPPDRAGSGIVER Bissmiet AS EMNE Geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 19. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-002

RAPPORT Brudalsvegen 1c OPPDRAGSGIVER Bissmiet AS EMNE Geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 19. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-002 RAPPORT Brudalsvegen 1c OPPDRAGSGIVER Bissmiet AS EMNE Geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 19. april 216 / 1 DOKUMENTKODE: 416897-1-RIG-RAP-2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

RV 70 BRU ELVERHØYBRUA MED TILSTØTENDE VEG GEOTEKNISK RAPPORT

RV 70 BRU ELVERHØYBRUA MED TILSTØTENDE VEG GEOTEKNISK RAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Midt Rapporttype Geoteknisk vurderingsrapport 2011.06.14 RV 70 BRU 15-111 ELVERHØYBRUA MED TILSTØTENDE VEG GEOTEKNISK RAPPORT Fylke Møre og Romsdal Kommune Sunndal

Detaljer

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Prosjekt Hålogalandsbrua v/rune Kristensen Henrik Lissman Arild Sleipnes Saksbehandler/innvalgsnr: Henrik Lissman +47 75552338 Vår dato: 03.03.2015 Vår referanse:

Detaljer

MULTICONSULT. Tegninger: Vedlegg 2: Vedlegg 1: Ideskisse Aktivhus AS

MULTICONSULT. Tegninger: Vedlegg 2: Vedlegg 1: Ideskisse Aktivhus AS Haldogård økogrend - Spongdal Geoteknisk vurdering - befaring - områdestabilitet MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Terreng og grunnforhold... 3 3. Befaring av området vurdering av

Detaljer

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger Askim kommune Schuckertlinna Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger 2017-01-16 Oppdragsgiver: Askim kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Petter-Ole Kartnes Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4,

Detaljer

Kontrollrapport Reguleringsplan Fv17 Eidhaugen-Kilboghavn Rev A Nordland, Rødøy kommune

Kontrollrapport Reguleringsplan Fv17 Eidhaugen-Kilboghavn Rev A Nordland, Rødøy kommune Kontrollrapport Reguleringsplan Fv17 Eidhaugen-Kilboghavn Rev A -02 Nordland, Rødøy kommune Rev A Telefon: 0771-159 159 2 (29) Objektdata Landsdel By Objekt Nordland Rødøy Fv17 Eidhaugen-Kilboghavn Dokumentdata

Detaljer

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Detaljregulering Åremma øst OPPDRAGSGIVER NordMiljø AS EMNE Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 415959-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. Grunnundersøkelser. Grunnlagsdokumenter. Topografi og løsmasser

1 Innledning. 2 Grunnlag. Grunnundersøkelser. Grunnlagsdokumenter. Topografi og løsmasser Boligfelt Hovin Geoteknisk prosjektering multiconsult.no 1 Innledning Multiconsult ASA er i forbindelse med planlagt boligfelt på Hovin i Melhus kommune engasjert som geoteknisk rådgiver av Cervus Eiendom

Detaljer