Medlemsblad for bønder og småbrukere i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for bønder og småbrukere i Nordland"

Transkript

1 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Desember 2009 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG desember 2009 Medlemsblad for bønder og småbrukere i Nordland Det er godt å være innomhus i desember synes denne kua som klør seg med kubørsten. Foto Foto Per-Anton Per-Anton Nesjan Nesjan Innhold: Leders hilsen På medlemslista - intervju med Rakel Nystabakk Gammeldags arbeid i kulturlandskapet Aktivitet i lokallagene Bonden i krise Velkommen til fylkesårsmøtet i

2 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Desember 2009 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG desember 2009 Leders hilsen: Gode Bonde-og Småbrukarlagsvenner langs fjorder og fjell i vårt vakre fylke. Her nord i Vesterålen har vi kunnet nyte et tørt vær med nydelig lys på himmelen. Da er det godt både for to-og firbeinte å finnes til, og en legger bak seg mindre hyggelige episoder i forbindelse med å være tillitsvalgt. Som denne gangen vi skulle reise på landsmøte i vår organisasjon. Valgnemnda i NBS hadde sendt ut brev med utidig innhold til media og utsendinger og representanter fra Norsk Landbrukssamvirke. Det resulterte i mye negativt støy for organisasjonen, men landsmøtet klarte å styre unna helt store angrep fra ulike leire. Lederen ble gjenvalgt og vi må se fremover. Ny stortingsmelding Den nye regjeringa har gjennom Soria Moria II lovet landbruket en ny stortingsmelding. Lars Peder Brekk vil ha den klar til behandling ved starten av Altså må jobben gjøres i Ny stortingsmelding blir hovedsak i hele organisasjonen, og i Nordland går vi igang for fullt etter fylkesårsmøtet i Lofoten helgen februar. Ny stortingsmelding blir også tema i studiesirkelen fra NBS på nyåret. Styremøte på Helgeland Fylkesstyret hadde nylig en fin helg med møte i Brønnøy, Vega og på Hognset. Det ble en flott avslutning hos Odd og Siv, der vi ble traktert med nydelig røye i ulike varianter og kjøtt fra skogens konge. Steinar Hansen med sitt trekkspill gjorde kvelden uforglemmelig med muntre låter langt ut i de seine nattetimer, der alle svingte seg i dansen. Nytt lokallag Det er ikke hver dag det blir dannet et nytt lokallag i Nordland Bonde-og Småbrukarlag, men nå kan vi ønske velkommen Gildeskål og Meløy Bonde-og Småbrukarlag med Roger Granberg som leder. Veldig artig og lykke til med kurs i dyrevelferd! Det lakker mot jul, det er mye som skal stelles istand, ekstra god mat både til folk og fe, julegaver til små og store, ja vi har det bra i Norge. Jeg ønsker dere God Jul og Godt Nytt År! Fredelig hilsen fra Ann-Christine Theodorsen, leder /

3 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Desember 2009 ld e r od tt, Å På medlemslista På medlemslista medlemmer På medlemslista i alle regioner. Nordland Bonde- og Småbrukarlag har Nordland Bonde- og Småbrukarlag har medlemmer De er bosatt Nordland i fra alle innerst Bonde- regioner. i og en Småbrukarlag dal til ytterst har De på et er nes. bosatt medlemmer Men fra hvem innerst i alle er i regioner. de, en dal og holder til ytterst de på med? på et nes. De Men er bosatt hvem fra er innerst de, og i en hva dal holder til ytterst de på med? på et nes. Men hvem er de, og hva holder de på med? Samarbeid og mangesysleri Samarbeid og mangesysleri Hun har allerede nesten 4 års fartstid fra ungdomsutvalget i Norsk BS, og Grete Solvang fra Harangsfjord liker å bli skitten på hendene. Bortsett i høst ble Grete Rakel Solvang Nystabakk fra Harangsfjord fra Sørfold liker valgt å inn bli skitten i landsstyret. på hendene. Bortsett fra det så har hun mye til felles med katten. Der blir fra det det sikkert så har nyttig hun å mye være til litt felles geit. med katten. Alder: Alder: 52 år. 52 år. Bosted: Bosted: Harangsfjord Harangsfjord i Bindal. i Bindal. Familiesituasjon: Samboer, Samboer, tre voksne tre voksne barn. barn. Navn: Rakel Karoline S. Yrke: Yrke: Småbruker Småbruker og og mangesysler. Nystabakk Landbrukstilknytning: Vi er Vi to er familier to familier Alder: 21 år som samarbeider som samarbeider om å om drive å drive et melkebruk et melkebruk Bosted: Nystabakkan i Sørfold med omtrent med omtrent 12 kyr. 12 Ved kyr. Ved siden siden av gården av gården har har kommune vi skoleskyss, vi skoleskyss, renovasjon, renovasjon, entreprenørarbeid entreprenørarbeid og en god Yrke: del annet Selvstendig som det går an å drive og en god del annet som det går an å drive med. næringsdrivende innen med. Hvorfor kulturformidling. er du medlem av NBS? Hm ja, Hvorfor det er er nok du medlem fordi organisasjonen av NBS? Hm tar vare ja, på et det er nok Landbrukstilknytning: Oppvokst på saubruk. vidt spekter fordi organisasjonen Har av også folk. avløst Den tar tar litt vare vare på på på både et små vidt spekter melkebruk. og store av gårdbrukere. folk. Den tar I tillegg vare på har både den øye små for Hvorfor både er du bygd medlem og by, i og NBS? også Fordi for og yrkesgrupper store gårdbrukere. jeg ser for utenfor I meg ei det tillegg framtid tradisjonelle har den i landbruket. øye for både bygd Her og i by, bygda og vår også er for lokallaget yrkesgrupper som et grendelag utenfor det ved tradisjonelle siden av å være landbruket. faglag. landbruksnæringa, og fordi jeg vil gjøre en jobb for framtida til norsk Her i bygda Det vår gir meg er lokallaget jo en ekstra som grunn et grendelag til å være medlem. ved siden av å være et faglag. landbruk. Det gir meg Nevn jo tre en saker ekstra som grunn du til synes å være det er medlem. viktig at NBS jobber med: Nevn tre saker som du synes det er viktig at NBS jobber med: Nevn tre 1. saker Drive som folkeopplysning du synes det om er at viktig norsk jordbruk at NBS gir jobber matvaresikkerhet. med: Matsuverenitet - både nasjonalt og internasjonalt, jordvern og landbrukets og 1. Drive folkeopplysning 2. Formidle at nok om mat at til norsk alle land jordbruk og mennesker gir matvaresikkerhet. fredsbevarende. gårdsbrukets posisjon i samfunnet. 2. Formidle 3. Arbeide at nok mat for høyere til alle status, land og betaling mennesker og verdsetting er fredsbevarende. av bønder og vårt arbeid. Fortell om Fortell et lyspunkt om et lyspunkt i din gårdshverdag: i din gårdshverdag: For meg Jeg synes er det det lyspunkt er fint å få hver være ute 3. Arbeide for høyere status, betaling og verdsetting av bønder og vårt arbeid. gang et tillitsfullt og bruke kroppen dyr kommer og rett bort og slett til meg bli skitten for å bli på klødd hendene! i nakken. Også liker jeg Fortell om et lyspunkt i din gårdshverdag: Jeg synes det er fint å få være ute Fortell om allsidigheten den største - det utfordringen å gjøre så mange i din forskjellige gårdshverdag: ting i løpet Den av største en dag. og bruke kroppen og rett og slett bli skitten på hendene! Også liker jeg utfordringen Fortell er vel om å den få tid største til alt utfordringen som trengs i å din gjøres, gårdshverdag: både på og Vi utenfor har mye hus og allsidigheten - det å gjøre så mange forskjellige ting i løpet av en dag. gården. maskineri, og jeg synes det er en stor utfordring å rekke over alt vedlikeholdet. Fortell om den største utfordringen i din gårdshverdag: Vi har mye hus og Yndlingsredskap: Yndlingsredskap? Mine egne Å, det to hender. er nok motorsaga fordi man ser så tydelig resultat maskineri, når og man jeg jobber synes med det er den. en Nå stor for utfordring tiden kapper å rekke jeg ved, over og alt det vedlikeholdet. er kjempeartig. Hvilket husdyr føler du deg mest beslektet med og hvorfor? Føler meg Yndlingsredskap? Hvilket husdyr Å, det føler nok du deg motorsaga mest beslektet fordi man med ser og hvorfor? så tydelig Katten, resultat fordi kanskje mest i slekt med geita; sta, oppfinnsom og helst i utkanten av flokken. når man jobber den selvstendig, med den. Nå glad for i søvn, tiden og kapper fordi jeg er ved, så besett og det hårete er kjempeartig. på leggene! Hvilket husdyr føler du deg mest beslektet med og hvorfor? Katten, fordi den er selvstendig, glad i søvn, og fordi jeg er så besett hårete på leggene! 3

4 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG desember 2009 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Desember 2009 Steller nordlands nye utstillingsvindu Engan/Ørnes og Kjelvik i Sørfold kommune ble i sommer ett av 20 utvalgte kulturlandskap i Norge, og det eneste i Nordland. Landskapet skal være et utstillingsvindu som viser noen av de mange landskapstyper og områder som finnes i Norge heter det i teksten fra Statens landbruksforvaltning. På Engan finnes det i dag to aktive gårdsbruk, og det er disse som har fått ansvar for å stelle det utvalgte kulturlandskapet i Nordland. En av gårdbrukerne er Terje Nystabakk som også sitter i fylkesstyret i Nordland BS. Et stort ansvar og en stor ære. Hva synes du om utvelgelsen? Vi har veldig bratte jorder og må bruke både tohjulstraktor og ljå i slåtta. Jeg opplever utvelgelsen som en honnør for at vi har vært så gammeldags, sier Nystabakk. Sammen med Bioforsk og den andre gårdbrukeren Asbjørn Ørnes, er han med og lager en skjøtselsplan for området. Hvilke konsekvenser har det for bygda at den skal skjøttes etter en sånn plan? - I første omgang betyr det mer arbeid. Vi er i gang med å restaurere jord som ikke har vært i bruk på mange år, og mesteparten av arbeidet gjøres med handmakt. Mikal Arntzen og Terje Nystabakk under åpningen den 15. august i år. Men utvelgelsen har også gitt de to gårdene et ekstra bein å stå på, for i årene fremover blir det satt av midler til å lønne de som skal stelle Sørfoldbygda. Årsmøte i Nordland BS helga 26. til 28. februar i Lofoten Foreløpig program inneholder: Strategi og prioriteringer for Ny stortingsmelding, HMS og psykisk helse, ungdomsseminar og russlandssamarbeid. - Vi skal også legge opp til litt program utenom møterommet. Og på lørdags kveld tror jeg det må bli skreimølja og hjemmelaget øl, sier Odd Nicolaysen som er lokallagsleder i Lofoten BS. Fylkesstyret håper at mange setter av denne helga til faglig påfyll og sosialt samvær i vakre Lofoten. Invitasjon sendes til lokallagene. Ta kontakt hvis du er direktemedlem og ønsker å være med. 4

5 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG desember 2009 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Desember 2009 Vandrende gjester For over 20 år siden var medlemmer fra lokallaget i Harangsfjord på besøk hos lokallaget i Hattfjelldal. I sommer dro hattfjelldølene på gjenbesøk. - Vi hadde det veldig trivelig, og det er jo ikke rart siden vi jo har planlagt dette veldig lenge, ler Astrid Hagen. Gjestene gikk til fots over fjellet og fikk stekt seibiff da de kom fram. Ellers sto gårdsbesøk, landbruksdiskusjoner, bading og trekkspill på programmet. - Og så fikk vi se Berit Eides skogutstilling, og den var virkelig flott. Hun er et levende leksikon for alt som har med skog å gjøre, og burde vært utnevnt til skogsprofessor i tillegg til skogsarbeider, sa Arne Johnny Sørhus fra Velfjord som også var med på turen. På hjemvei med utsikt utover Harangsfjorden. Fra venstre Arne Johnny Sørhus, Odd Hagen, Brynjar og Åshild Dalen, Bjørnar Hansen, Siv Mossleth, Steinar Hansen,og Helge Båtnes, På Rognan. Reiulf Pedersen og Kristine Storå. På stand før valget Beiarn og Skjerstad BS hadde stand i Bodø og på Rognan i forkant av høstens valg. Til Bodø tok laget med seg husdyr, og på Rognan stilte de ut lokalprodusert mat. I tillegg til å prate politikk kunne de forbipasserende være med på en quiz for å teste egne kunnskaper om landbruket. Både dyra, maten og quizen var en fin måte å komme i kontakt med folk på, syntes de som sto på stand. 5

6 NORDLAND BONDE- OG OG SMÅBRUKARLAG desember Desember 2009 Bonden i stress og krise Med jevnlig mellomrom leser vi i avisene, hører på radio eller ser på TV om dyretragedier og vanskjøtsel av dyr i landbruket. Bak disse oppslagene står det ofte bønder som av flere grunner har møtt veggen og som ikke har fått nødvendig hjelp i tide. I tillegg har vi jevnlig medieoppslag om branner i driftsbygninger. Hva kan vi som næring selv gjøre for å hindre at slike ting skjer, og hvor kan vi søke hjelp? I løpet av livet vil de aller fleste av oss, enten vi jobber innen landbruket eller ikke, oppleve større eller mindre kriser som vi trenger hjelp til å bearbeide. Det kan være samlivsbrudd, livstruende sykdommer, dødsfall i nærmeste familie, konflikter med familiemedlemmer eller naboer, økonomiske problemer og alvorlige branner. Stress over tid I landbruksnæringa kan slike vansker by på store utfordringer fordi vi har dyr på båsen som daglig trenger mating og stell, selv om bonden sliter. På toppen av dette opplever mange store tap av dyr på beite som en ekstra belastning, samtidig som andre opplever ensomhet i yrket sitt. Dette kan oppleves som negativ stress for mange. Stress som over tid sliter på helsa, og fører til utmattelse og sykdom. En krise kan beskrives som en situasjon der tilgjengelige ressurser, tidligere erfaring og lærte reaksjoner ikke er tilstrekkelig for å mestre en oppstått situasjon. Hvis man får problemer er det viktig at man ikke venter for lenge med å søke hjelp. Det er viktig å huske at man ikke er alene om å ha det vanskelig i livet. Det er heller ingen skam å søke hjelp, og det kan være avgjørende for mange at det blir gjort i tide. 6

7 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG desember 2009 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Desember 2009 Personlige nettverk er til for å brukes. Først og fremst er det naturlig å henvende seg til sin nærmeste familie hvis problemer oppstår. Hvis ikke dette er mulig kan hjelp søkes hos naboer man stoler på, eller hos faglagene lokalt eller sentralt. I tillegg har Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) en landsomfattende tjeneste med lokale rådgivere med taushetsplikt, som i samarbeid med den lokale bedriftstjenesten, stiller opp på kort varsel. Til tross for at det koster lite å være medlem er det dessverre bare % av landets aktive bønder som har valgt å melde seg inn i LHMS. Bry deg Å bry seg om noen må ikke forveksles med å bry seg med noe. Kjenner du noen som kanskje trenger hjelp, så ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag. Ta kontakt og spør ganske enkelt: hvordan har du det, egentlig? Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du spørre andre om råd før du aksjonerer. Kan ikke du hjelpe, kan kanskje andre. Det viktigste er at du gjør noe med situasjonen. Du kan være den som tar initiativet og formidler den viktige hjelpen i dag! Trenger du råd og støtte stiller Landbrukets HMS-tjeneste selvfølgelig opp. Nettverk For å hindre at en selv og andre kommer i vanskeligheter er det viktig at vi hjelper og støtter hverandre. Noen løser dette med et godt nabosamarbeid, mens andre oppretter bondekafé hvor man jevnlig møtes til en sosial prat. Noen velger kanskje andre løsninger for å dekke sine sosiale behov. Gjennom nettverk er man bedre i stand til å fange opp signalene på ett tidlig stadium og hindre at det oppstår en krise. Informasjon / råd For å få hjelp eller råd kan du kontakte: Landbrukets HMS-tjeneste, lokalt eller sentralt: * Fylkeslaga av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, * Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag. NB! Råd og hjelp i slike situasjoner er selvfølgelig gratis og uavhengig av medlemskap i faglag eller LHMS! Av Rolv Kristian Brendås Styremedlem i Nordland BS og HMS-rådgiver på Nord-Helgeland 7

8 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG desember 2009 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Desember 2009 Avsender: Nordland Bonde- og Småbrukarlag Ljønes 8100 Misvær Til: A20138 T4M Fylkeslaget vil satse på opplæring av medlemmer og rekruttering til arbeid i organisasjonen. Vi trenger alltid nye krefter til både det politiske og faglige arbeidet. Derfor planlegges det et kurs/seminar i høst med tema organisasjonsopplæring. Har du lyst til å være med så nøl ikke med å ta kontakt. TRYGGHET FOR LIV, HELSE OG VERDIER Norsk BS utbetaler støtte til lokallag som tar opp forsikringsrelaterte spørsmål i et møte. Tema forsikring kan omfatte både forsikring av liv og verdier og HMS-arbeid. Lokallag må melde fra til sekretariatet og sende kort rapport i etterkant. Tlf: I år gis det også støtte til møter eller arrangement i forbindelse med valget. Nordland fylke disponerer kr ,-. Lokallag som ønsker Norsk Bonde- støtte til ogvalgmøter Småbrukarlag kan samarbeider kontakte fylkeslaget. med Gjensidige. Som medlem tilbys du gode rabatter og fordeler når du samler dine forsikringer hos oss. Kontakt oss på 03100, se gjensidige.no eller kom innom vårt Ønsker du å annonsere i medlemsbladet? kontor. - Ta kontakt med fylkeslaget. Kontoradressen til Nordland Bonde- og Småbrukarlag: Ljønes, 8100 Misvær. e-post: tlf: Kontoradressen / 900 til Nordland fax: Bonde og 90 Småbrukarlag: 01 Ljønes, 8100 Misvær. e-post: tlf: / fax:

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014 Nordland Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Hilsen fra lederen Styret, regnskapsfører og fylkessekretær Utvalg og representanter Lokallagene i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Regnskap

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Rapport fra styresamling. s. 48

Rapport fra styresamling. s. 48 Hjerterom Nr. 3 2013 En helt vanlig pappa s. 46-47 www.vmh.no www.facebook.com/vmh.no Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 E-post:

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i Hedmark Bondelag 13. mars 2012. Ordfører, årsmøteutsendinger og gjester! Velkommen til årsmøte!

Leders tale til årsmøtet i Hedmark Bondelag 13. mars 2012. Ordfører, årsmøteutsendinger og gjester! Velkommen til årsmøte! Leders tale til årsmøtet i Hedmark Bondelag 13. mars 2012 Ordfører, årsmøteutsendinger og gjester! Velkommen til årsmøte! Fjoråret var preget av mye vær. I pinsen fikk vi veldig med regn, spesielt i Østerdalen

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMELDING 2012 Sametinget er en nasjonal folkevalgt forsamling for samene i Norge. Sametinget forvalter 35 millioner kroner til næringsutvikling. Det er satt et eget mål for

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang Redaksjonskomite Notater: Karen Marie Oma: kmoma@ntebb.no Sissel-May Berntzen: sissel.may.berntzen@tromsoskolen.no

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Hvorfor skjer dyretragedier?

Hvorfor skjer dyretragedier? Verdens første kunstige hamburger Høstkursene på sau og lam endte med hjemmeseier Spekematpilotanlegg i drift 5 28 38 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 26. årgang 0313 Foto: Grethe Ringdal Hovedsaken:

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13

Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13 Årsmelding 2013 2 Innhold Organisasjonen og formål... 3 Aktiviteter i 2013...... 4 Dyrevern... 4 Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13 3 Organisasjonen

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Hjerterom. Livet etter hjertestans s. 46. Konferanse for GUCHere i mars s. 48. Nytt om likemannsarbeid s. 45. Hurra for VMH

Hjerterom. Livet etter hjertestans s. 46. Konferanse for GUCHere i mars s. 48. Nytt om likemannsarbeid s. 45. Hurra for VMH Hjerterom Nr. 1 2014 Livet etter hjertestans s. 46 www.vmh.no www.facebook.com/vmh.no Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 E-post:

Detaljer

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 VBU-nytt Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 .dialecta.no www.dialecta.no Det er vi som bygger fjøsene der alle trives Kraftfôrproduksjon Faghandel Landbruk Kornmottak

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer