Følgende personer ble valgt til tellekorps: Christopher Cockbain og Ina Abrahamsen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende personer ble valgt til tellekorps: Christopher Cockbain og Ina Abrahamsen."

Transkript

1 1 Koksabukta Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Koksabukta Boligsameie Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Hundsund ungdomsskole Til stede: 55 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 56 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Elin B. Skaalerud. Møtet ble åpnet av styreleder Øyvind Aassve Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Elin B. Skaalerud foreslått. Valgt. B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Godkjent. C Valg av referent og en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Elin B. Skaalerud foreslått, og som protokollvitne ble Gunnar Remøe foreslått. Valgt. D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Godkjent. Følgende personer ble valgt til tellekorps: Christopher Cockbain og Ina Abrahamsen. 2. Behandling av årsberetning for 2014 Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. Godkjent. 3. Behandling av årsregnskap for 2014 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Godkjent.

2 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 2 Koksabukta Boligsameie Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. Godkjent. 5. Behandling av innkomne forslag og saker A Etablering av kajakklubb. Forslag fra styret. Det etableres en kajakklubb Koksabukta kajakklubb i sportsbod i blokk E1 med plass til om lag 16 kajakker. Klubbens medlemmer betaler en innmeldingsavgift, samt en årlig kontingent. Det foreslås at innmeldingsavgiften settes til kr 500,-, og en årlig medlemsavgift på kr 500,-. Pengene skal dekke innkjøp av ensartede hyllesystem, bytte av låsesylinder, nøkler og drift av et medlemsregister. Et eventuelt overskudd kan benyttes til innkjøp av felles vester, traller og annet relevant utstyr. Interessenter kan melde seg til styret om forslaget vedtas. Forslag til vedtekter er tilgjengelig på Koksabukta.com. Vedtatt. B Sette inn nøkkelskap for å etablere direkte varsling til brannvesen. Forslag fra styret (ikke enstemmig styre). Koksabukta boligsameie har per i dag ikke direkte varsling til brannvesenet på grunn av at vi ikke har et nøkkelsystem med en masternøkkel slik brannvesenet krever. Et slikt nøkkelsystem er ikke et krav og dermed ikke en mangel fra utbyggers side. Å etablere et slikt nøkkelsystem nå i etterkant er estimert å koste 1,2-1,4 millioner. Styret mener dette er et for dyrt alternativ. Dersom vi skal ha direkte varsling til brannvesenet kreves følgende. Nøkkelskap settes inn i hver oppgang (felles typisk inn i oppgang ved postkassen). Skapene er innbruddssikre og har også tyverialarm som går direkte til brannvesenet. Nøkler må nummereres og dører må merkes med tilsvarende nummer. Alternativet er at vi ikke har direkte varsling til brannvesen, men at brannvesen ringes ved alarm. Liv Helmo, Hilde Bakken og Trond Berge fra Asker og Bærum brannvesen var til stede for å informere og svare på spørsmål. Forslag: Sette inn nøkkelskap og etablere direkte varsling til brannvesenet. Sameiet må stemme over om man skal innføre direkte varsling til brannvesenet ved å installere nøkkelskap og nummerere dører i alle oppganger. Forslaget krever tilslutning. Utbygger, representert ved Rena Flåteteigen Kløvstad, bekreftet at de dekker kostnaden ved å sette inn nøkkelskap for å etablere direkte varsling til brannvesen. Og de vil også ta kostnaden med å kopiere opp en nøkkel for hver av seksjonene. Enstemmig vedtatt av de 56 seksjonene som var representert, og styret fikk fullmakt til å bestille nøkler på vegne av seksjonseierne. Forslaget krever tilslutning, så det må innhentes fullmakt fra seksjonseierne som ikke var representert på møtet.

3 3 Koksabukta Boligsameie C Etablere verktøybod/smørebod i slusen i F-bygget. Forslag fra Ørjan Fredheim. Sluse i trapperom i F-bygg ved T-nr 177 er ypperlig til sykkelverksted/smørebod/verksted for skittent arbeid som man vil unngå å gjøre i leiligheter (saging for eksempel). Det foreslås å lage arbeidsbenker langs veggen, kjøpe inn skismørebenk for felles bruk, sykkelstativ for mekking på sykkel, og sette inn stikkontakter for bruk av verktøy. Det må også vedtas regler for bruk og opprydding av rommet etter bruk. Støvsuger og søppelposer er nødvendig å ha tilgjengelig. Vedtatt. D Etablere mobildekning i garasjeanlegget. Forslag fra Marco Bocchetti. Telenor dekning i garasjeanlegget. Vi er svært bekymret for fraværet av mobildekning i garasjeanlegget som vi mener utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko, både ved illebefinnende og lignende situasjoner hvor noen kommer i skade og ikke har mulighet til å varsle andre. Har sett at Telecom leverandører som Nordialog kjeden kan levere relativt rimelig dekningsutbedring. Vi ønsker at det vedtas en dekningsutbedring av sikkerhetsmessige grunner. Styret utreder etablering av mobildekning i garasjeanlegget, og får fullmakt til å gjennomføre etableringen for inntil kr ,-. E Utrede kostnader for å etablere automatisk døråpner i slusen mellom garasjen og gangen. Forslag fra Marco Bocchetti. Ønske om automatisk døråpner i slusen mellom garasjen og gangen. Vi ønsker at det vedtas en utredning om kostnader ved en slik løsning. Saken vil bli utredet av styret. F Avsetning av midler til sosiale tiltak i sameiet. Forslag fra Jørgen Aarøe. Det foreslås at det avsettes en årlig sum til sosiale tiltak i sameiet. I 2015 anskaffes en felles gassgrill med tilhørende utstyr samt en bålpanne som kan benyttes til sosiale tilstelninger (prisestimat totalt kr ,-). Utstyret vil kunne benyttes av alle sameiets beboere ved større eller mindre fellesarrangementer. En av styrets medlemmer vil være kontaktperson for utlån og anskaffelser. Det vil forsøksvis kunne arrangeres felles grillfester i sommerhalvåret og eksempelvis julegrantenning med bål og gløgg i vinterhalvåret. Årlig avsetning etter 2015 vil være begrenset til innkjøp av propan, ved, pølser, kaffe, gløgg og annet relatert forbruksmateriell

4 4 Koksabukta Boligsameie G Endringer i 5 og 6 i vedtektene. Forslag fra styret. Styrets forslag til endringer i 5 og 6 i vedtektene fremkommer i årsmøteinnkallingen. Styret foreslår at fremlagte forslag til endringer i 6 i vedtektene trekkes. 5 «som kan fremlegge gyldig HC-bevis» «Styret har rett, etter varsel, til å fjerne for eierens regning biler som er parkert i strid med disse vedtektene eller husordensreglene.» Forslag til endringer i 6 ble trukket. H Endring i husordensregler. Forslag fra styret. Styrets forslag til endringer i husordensreglene fremkommer i årsmøteinnkallingen. De enkelte bestemmelsene i forslag til Husordensregler ble kommentert. Alle punktene bortsett fra punkt ble vedtatt. I Reseksjonering p plasser, boder, fellesareal. Forslag til vedtak: Sameiermøtet godkjenner reseksjonering av parkeringskjeller i Sameiet Koksabukta, iht reviderte seksjoneringstegninger pr januar Reseksjoneringen innebærer at del av fellesareal tillegges enkelte seksjoner som tilleggsareal. Reseksjoneringen innebærer ingen endring i sameierbrøk. Rena Flåteteigen Kløvstad fra OBOS Fornebulandet var tilstede for å svare på spørsmål. 6. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 2 år, ble Øyvind Aassve foreslått. B Som styremedlem for 2 år ble Johan Christian Øwre foreslått. Som styremedlemmer for 1 år ble Caroline Cockbain og Morten Kristiansen foreslått. C Som varamedlemmer for 1 år, ble Jørgen Aarøe og Helga Sophie Bocchetti foreslått.

5 5 Koksabukta Boligsameie D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble Siri Grøttheim og Magne Nygård foreslått Møtet ble hevet kl.: 21:00 Protokollen signeres av Elin B. Skaalerud/s/ Møteleder Elin B. Skaalerud/s/ Referent Gunnar Remøe/s/ Protokollvitne Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Øyvind Aassve Eva Nansens vei Styremedlem Knut Stangebye Olsen Eva Nansens vei Styremedlem Caroline Jane Cockbain Eva Nansens vei Styremedlem Johan Christian Øwre Eva Nansens vei Styremedlem Morten Kristiansen Eva Nansens vei Varamedlem Jørgen Aarøe Eva Nansens vei Varamedlem Helga Sophie Bocchetti Eva Nansens vei

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

1 Sameiet Tonsenhagen 11

1 Sameiet Tonsenhagen 11 1 Sameiet Tonsenhagen 11 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie Møtedato: 23.4.14 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Ringen kino 64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

1 Røverkollen Borettslag

1 Røverkollen Borettslag 1 Røverkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Tilstede var 52 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 60 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 6 med fullmakt. Tilsammen 58 stemmeberettigede.

Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 6 med fullmakt. Tilsammen 58 stemmeberettigede. 5037 ÅRSMøteProtokoll 5037 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I ble avholdt 30.mars 2006 kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede.

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede. 6091 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Kjelsåshaugen Boligsameie ble avholdt torsdag 18. april 2002 kl. 18.00 på Kjelsås skole. Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer