MEDIEHVERDAGEN KAPITTEL 2: MEDIEVANER DEL 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDIEHVERDAGEN KAPITTEL 2: MEDIEVANER DEL 1"

Transkript

1 KAPITTEL 1 MEDIEKOMMUNIKASJON Toget som blir til et helt baneanlegg! TRE TRADISJONELLE KOMMUNIKASJONSFORMER To øyne og én munn Er hun sur? En virtuell møteplass Når «massen» kommuniserer Tid og rom TILBAKEMELDINGER Enveis Likeverdig toveis Begrenset toveis Asymmetrisk toveis KOMMUNIKASJONENS MANGE HENSIKTER MEDIET ER BUDSKAPET Konteksten «Leiemord i middelalderen» Du bestemmer Vil du være med, så heng på Underholdning og reklame? Chartres-katedralen Budskapet som totalopplevelse Med paven som avsender Det utvidede tekstbegrepet Autoritære medier Valgfri eller låst plattform Branding «En prinsesses dagbok» Hybride kommunikasjonsformer Remediering Konvergens og multimedialitet Privat og personlig i det offentlige rommet En liten innholdsoversikt for Mediekommunikasjon 2 skrevet av Siri Ødegård og Inger Hobæk, illustrert av Lisbeth Bergan DEL 1 MEDIEHVERDAGEN KAPITTEL 2: MEDIEVANER NOEN MEDIEDAGER I 2007 OG ÉN I 1965! En mediedag for Ola, 17 år Tabell I, OLA 17 ÅR En mediedag i 1965 for Johanne, 15 år Tabell II, JOHANNE 15 ÅR (1965) Tabell III, De syv andre mediedagbøkene 18-åringene To voksne og én mormor TRADISJONELLE OG NYE MEDIER Tradisjonelle og digitale medier Medieforbruk og statistikk Nye tilbud, flere brukere Hva med Ola og de andre? MEDIEINNHOLD. MANGE MULIGHETER Boks 1: Opplysning, journalistikk og annet kunnskapsstoff Boks 2: Underholdning Boks 3: Virtuelle fellesskap Boks 4: Frie, personlige medieuttrykk Nå er alle i boks! KATEGORIER AV MEDIEBRUK Sekundær og primær Ritualer «Dannelse» som samfunnsborger OXO eller tante Rita? Tre former for underholdning Tidtrøyte Rekreasjon Virkelighetsflukt Show-off En dag med radioen på P4... eller på NRK P2 NRKs radioprogram fra 1964 Medietilbud i utvikling Monopol «Statens stemme» Fra folkeopplysning til underholdning Nisjemedier Den lange halen Fra samfunnsborger til «shopper» Kunnskapskløfter... eller et mangfold av stemmer Vi morer oss «til døde»... 1

2 KAPITTEL 3 MEG OG MEDIETEKSTENE MOTTAKERKOMPETANSE Habitus Hjemmemiljø og samfunnet rundt Sekundærsosialisering Jevnaldergrupper Oppfatning av virkeligheten Kjønn som forskjell Medieerfaring Variert mediebruk MØTE MELLOM MOTTAKEREN OG MEDIENE Resepsjonsteori Åpne tekster Aktive mediebrukere Akseptere Avvise Omforme Medieopplevelse = personlig kompetanse + kontekst Kroppen min, 2002 Ungdommens råskap, 2004 Kroppen Før og nå Medieopplevelse fra verdiløs til verdifull Høy og lav Det som faktisk skjer KAPITTEL 4 IDENTITET OG GRUPPETILHØRIGHET IDENTITET Hvem er egentlig Michael Jackson? Å speile seg i andre. Identifikasjon Symbolske markører Se og bli sett GRUPPETILHØRIGHET Ungdom Subkultur og storsamfunnet Mobilitet Minoriteter Rami er født i Libanon Globalisering Golfkrigen, Live Aid og Kennedy Big Brother Intriger og identifikasjon Kapittel 4 Identitet og gruppetilhørighet forts. Fru Smith og undertøyet Intimt og globalt The Beauty and the Beast Målgrupper hva skal vi tenke om det nå? KAPITTEL 5 MASSEMEDIENE OG PÅVIRKNING MEKTIGE MEDIER «En ubehagelig sannhet» MASSEN SOM ET VILJELØST «BYTTE» Motmakt Påvirkningsprosesser HVA ER DET EGENTLIG SOM FOREGÅR? En ytre og en indre prosess Samspillet i en påvirkningsprosess Oppmerksomhet En sammensatt prosess FIRE FORMER FOR PÅVIRKNING Åpent eller skjult Bevisst eller ubevisst Forenkling og svart-hvitt Gutteleker og jenteleker På kort sikt eller lang sikt Resonans Enkeltstående budskap eller spesielle sjangrer og medietyper Forbruk, forbruk, forbruk Konformitet 24, spenningsserie på TV 2 Påvirkningens form og mulige «offer» Viljens triumf Når vi kan påvirke sjøl! Forhandlinger og inspirasjon Medieopplevelser og smitteeffekt 2

3 DEL 2 MEDIETEKSTER OG MEDIETYPER KAPITTEL 6 FRA AMATØR TIL PROFESJONELL MEDIEPRODUSENT Å SKAPE EN MEDIETEKST Amatør og profesjonell Fra idé til ferdig produkt Kreativitet eller hardt arbeid? Snøkaos i april Å stange hodet mot veggen Påskeliljer i snøstorm Håndverk eller en fiks idé? ETIKK Mannen som fisker ulovlig Ikke hva du føler, men hva du gjør Jeg vil («streben») Jeg mener («tenkning») Jeg vil + jeg mener = en bevisst etisk handling ETISK DILEMMA Ditt scoop eller jentas verdighet? INTEGRITET OG ANSVAR Vil ikke ha naken Margreth Passer ikke Vil ikke gjemmes bort Naturlighet på alvor : «Citizen Kane» Prat, prat, prat... fra manus til tilfeldige innfall Selvframstilling; når avsenderen blir viktigere enn innholdet KAPITTEL 7 MEDIEESTETIKK OG TEKNIKK ESTETIKK OG FILOSOFISK TEORI Estetiske teorier Pytagoras Aristoteles Platon Å bruke en teori Hva er design? To eksempler 1 Funksjon eller bruksverdi 2 Kommunikasjon eller symbolverdi 3 Skjønnhet eller det estetiske Estetisk refleksjon Kapittel 7 Medieestetikk og analyseteknikk forts. Å LESE ET «TEGN» Systemer av tegn Tekst Metaforer og allegorier Bilde Symbol, ikon og indeks Sammenheng og helhet Lyd Levende bilder Sammensatte tekster På nett KODER, INNHOLD OG FORM Koder og tegn Kulturelle forskjeller Når vi ikke kjenner koden, blir det støy OG TOLKNING Analysetradisjoner Beskrivelse; analysens første steg Denotasjon og konnotasjon Analysemetoder Mange metoder et lite utvalg Hermeneutikk Pendelen beveger seg mellom helhet og del Retorikk Strukturalisme og formalisme Strukturen gir innholdet mening Sjangere som ordner opp Hollywood-modellen og eventyrmodellen Rollerelasjoner Motsetningsanalyse Montasjeteknikk DEKONSTRUKSJON Ironi Hva er forskjellen mellom det gode og det onde? Symboler, metaforer, ironi og de doble betydningene En liten morsomhet til slutt: Sitater og intertekstualitet Ut i vår hage 2, episode 1 Den store Bastian (1845) Historisk utvikling og begrepet estetikk Det vakre og det heslige En ubehagelig opplevelse og populærkulturen Medienes estetikk 3

4 Kapittel 7 Medieestetikk og analyseteknikk forts. ( forts.) På kjærlighetens vinger «Estetisk vold» «Bare masken er ekte og autentisk» Estetisering av selve livet Når presse n spiller på følelser og konflikt Estetikk og filosofisk teori Å lese et tegn Analyse og tolkning Estetisk uvikling og tendenser KAPITTEL 8 MEDIEUTTRYKKET OG MENINGEN MEDIEUTTRYKKET En formside, en innholdsside og en uttrykksside En heks er ikke bare en heks Når avisuttrykket mangler Egne særtrekk eller lånte fjær? Mediets historie som betydning KONVENSJONER, BRUDD OG LEKENHET Olabukse eller sort kajal? Kjennetegn ved det tradisjonelle Modernitetens kjennetegn Postmodernisme ideer og kjennetegn Tradisjonelle, moderne og postmoderne som metode Tradisjonelle uttrykk som internasjonalt spårk Bollywood, Kautokeino og Ingmar Bergmann DET MANGFOLDIGE MEDIEFELTET Populærkultur som det vulgære Moderne kategorier NRK og folkeopplysningen Harald Eia og underholdningens frislipp «Skrukken» Den nye middelalderen? Det postmoderne mediefeltet FJERNSYNET Talkshow og prateprogram «TV-fjeset» som sjanger «Saklig avstand» eller tett og nært Den originale Åpen post Først og sist Nært og personlig RADIO «Noe for alle. Alltid» Magasinsjangere Saklig og formelt Petre og Mammarazzi Kapittel 8 Medieuttrykket og meningen forts. EN FILMOPPLEVELSE Slipp Jimmy fri WEB 2.0 EN HELT NY MÅTE Å TENKE MEDIER PÅ Interaktivitet SMS-roman Broadcast yourself Blogging Nettsamfunn Wikiprinsippet Individtilpasning pull framfor push Økonomi Når grensene forsvinner En subjektiv dokumentar En dokkumenterende fiksjon om Henrik Ibsen Direktesendt virkelighet Sakeligheten og det intime Kampen mellom det morderne og det postmoderne Digital tendens de merkelige ideers verden Kapittel 9 Journalistikk Produkt og samfunnsinstitusjon HVA ER JOURNALISTIKK? Journalistisk metode Et forsøk på en definisjon og oppsummering Et sant bilde av virkeligheten Journalisters kunnskap Hvor finner man stoff? Retten til å få ut stoff Nyhetskriteriene Hendelser og helhet Personfokus Nyheter mellom nord og sør Refererende eller undersøkende journalistikk Kritisk og gravende Lokalavisens dilemma Walraffing Wallraffing i Norge SKUP KILDER Kildevern KRITISK I VALG AV KILDER Kryssjekke og bruke flere kilder Vanlige folk og profesjonelle kilder Tar tid og koster penger NÅR KILDENE BLIR BETALT ET EKSEMPEL Folkejournalistikk 4

5 Kapittel 9 Journalistikk forts. VÆRE I TRÅD MED GOD PRESSESKIKK Folkeskikk og presseskikk Pressens etiske regler Norsk Presseforbund Pressens selvdømming Vær Varsom-plakaten Punkt 1: Pressens samfunnsrolle Avslører Setter dagsorden Punkt 2: integritet og ansvar Redaktøransvaret Integritet og troverdighet Troverdighet Habilitet Reklame og journalistikk Punkt 3: Journalistisk atferd og forholdet til kildene Betalte kilder Punkt 4: Publiseringsregler Beskytte de svake Det journalistiske fotografiet Forhåndsredigering Kommentarjournalistikk REDAKTØRPLAKATEN TEKSTREKLAMEPLAKATEN SKUP-prisen for «Vannverksskandalen» The Spectator Populisme og tabloidisering Journalismen Mot det mer seriøse Mediehus og flermedialitet Vi deltar mer på nett og på papir KAPITTEL 10 MARKEDSKOMMUNIKASJON Journalistikk og markedsføring Forholdet til kildene Uklare grenser Markedskommunikasjon Skal resultere i salg SKJULT PÅVIRKNING Produktplassering Sponsing Sponsing og journalistisk frihet PR: PUBLIC RELATION To slags PR Informasjonsarbeid PR-byråer Spinn-doktor PR som politisk tale Lobbyvirksomhet Åpenhet Hvordan jobber lobbyister? REKLAME Reklamen i trykte nyhetsmedier Nettreklame Har du hørt det? TILBUDS- ELLER MERKEVARE? Salgsfremmende reklame Profilerende reklame, merkevarebygging Dramatisering Posisjonering REKLAMEETIKKEN Markedsføringsloven Tekstreklameplakaten Redaksjonell ufrihet Kopinoravtalen VW-reklamen fra 60-tallet Fra torg til toalett Personlig markedsføring 5

6 Del 3 MEDIENE OG SAMFUNNET KAPITTEL 11 DEMOKRATIET OG OFFENTLIGHETEN DEMOKRATIETS GRUNNSPRINSIPPER MODERNE DEMOKRATI OFFENTLIGHETEN «Den borgerlige offentligheten» Møteplasser en arbeidsmodell Å beskrive samfunnets offentlighet Massemediene og offentligheten En tradisjonell offentlighet Moderne offentlighet En postmoderne offentlighet Individets rett til å velge offentligheten vekk KOMMERSIELLE INTERESSER OG MAKTENS OMRÅDE MEDIEIDEOLOGIENE Rasende protester Modern Times 1936 Charlie Chaplin Den globale offentligheten Ytringsfriheten Muhammedkarikaturene og ytringsfriheten Større plass for annerledesheten? Sensur i moderne samfunn Patriotic Act De syv dødssyndene KAPITTEL 12 LOVER OG REGLER GRUNNLOVEN Ytringsfriheten Offentlighetsloven Begrensninger Sensur PERSONVERNET Publiseringsregler Offentlighetsfirkanten OPPHAVSRETT Kopinor Tono Bono Klarering Kapittel 12 Lover og regler forts. ÅNDSVERKLOVEN Fotorett Reaksjon mot statens eksklusive informasjon Analyse «Wag the dog» Om deling og kopiering på nett KAPITTEL 13 MEDIEPOLITIKK NRK OG KOMMERSIELLE KANALER Allmennkringkasting Monopolet som sprakk Lisens- og reklamefinansiering NRK-plakaten EIERSKAPSREGULERING Eierskapstilsynet STATENS VIRKEMIDLER Konsesjon Pressestøtte Momsfritak Lisens Katarina Blums tapte ære Lisensfinansiering og allmennkringkasting Økonomisk styrt innhold 6

7 KAPITTEL 14 EN MEDIEHISTORIE I EKSPRESSFART Europeisk middelalder Boktrykkerkunst og reformasjon Avisetablering, sensur og opplysningstid 1800-tallets første del. Fri presse og nasjonsbygging 1800-tallets siste del. Teknisk revolusjon, politisk reform Mellomkrigstid Norge under okkupasjonen Fra frigjøring til fjernsyn Under statens og partienes vinger Konkurranse, konsern og nett HVA SOM ER I FERD MED Å SKJE Intimt og personlig Hele mennesket mobiliseres (begeistring!) Sentimentale herjinger (bekymring!) Interaktivitet; fra tilskuer til deltaker Demokratisering og dialog (begeistring!) Sårbarhet (bekymring!) Individuell frihet Inkluderende og likeverdige fellesskap (begeistring!) Frihetens pris (bekymring!) Vi skal ikke spå NÅ ER DET OPP TIL DEG Drageløperen CShrek Cinema Paradiso 7

Siri Ødegård og Inger Hobæk

Siri Ødegård og Inger Hobæk Siri Ødegård og Inger Hobæk GAN Aschehoug DEL 1 Mediehverdagen Første del av denne boka skal handle om deg og meg og alle de andre i rollen som mediebrukere. Vi skal undersøke hvordan mediedagen til ulike

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Journalistikkens fiende eller bare en god nabo?

Journalistikkens fiende eller bare en god nabo? Journalistikkens fiende eller bare en god nabo? En studie av likheter og forskjeller mellom reklametekster og redaksjonelt innhold i fem norske nettaviser. Ingrid Syrstadeng Veileder Martin Engebretsen

Detaljer

Avisheftet mitt UBOKMÅL. Avis - et massemedium. Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer

Avisheftet mitt UBOKMÅL. Avis - et massemedium. Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer Avisheftet mitt Avis - et massemedium Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer UBOKMÅL 2 Avisheftet mitt Takk for at du tar i bruk dette heftet! Vi håper at innholdet skal bidra

Detaljer

AVISHEFTET MITT AVIS ET MASSEMEDIUM BOKMÅL. Pressens rolle Mediekunnskap Journalistikk Aktuelle tema Oppgaver

AVISHEFTET MITT AVIS ET MASSEMEDIUM BOKMÅL. Pressens rolle Mediekunnskap Journalistikk Aktuelle tema Oppgaver AVISHEFTET AVIS ET MASSEMEDIUM MITT Pressens rolle Mediekunnskap Journalistikk Aktuelle tema Oppgaver BOKMÅL U INNHOLD Bli kjent i avisen...3 Journalistikk handler om virkeligheten...4 Journalistisk arbeidsprosess...5

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

Siden de kommersielle rammebetingelsene endres så dramatisk, må vi gjøre de politiske rammebetingelsene så langsiktige og forutsigbare som mulig.

Siden de kommersielle rammebetingelsene endres så dramatisk, må vi gjøre de politiske rammebetingelsene så langsiktige og forutsigbare som mulig. ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI OG MEDIEUTVALG Kringkastingspolitikken 1 : De neste hundre årene 1 Sammendrag og forslag Det er ikke sikkert det finnes noen kommersielt bærekraftige forretningsmodeller som

Detaljer

Reklamens makt i en digital hverdag Et første utkast til artikkel

Reklamens makt i en digital hverdag Et første utkast til artikkel Reklamens makt i en digital hverdag Et første utkast til artikkel Av Anita Borch Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 1 Innledning - Bør barn og unge skjermes fra kommersiell påvirkning? Hvordan

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

DU ER FULL - JENS. En studie av politikere i Se & Hør og Her & Nå

DU ER FULL - JENS. En studie av politikere i Se & Hør og Her & Nå DU ER FULL - JENS En studie av politikere i Se & Hør og Her & Nå Ingmar Wåhlberg - Institutt for informasjons - og medievitenskap - Universitetet i Bergen Du er full - Jens En studie av politikere i Se

Detaljer

BT Medielab, 10. trinn

BT Medielab, 10. trinn Lærerveiledning BT Medielab, 10. trinn Innhold Omtale av BT Medielab... 2 Forankring i Kunnskapsløftet... 2 Programmets hovedinnhold... 3 Utdeling av materiell... 3 Forarbeid... 4 Nyttige nettsider...

Detaljer

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?»

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?» Forord Denne masteroppgaven representerer slutten på min mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt, interessant og spennende,

Detaljer

Lokalavisen i det digitale samfunn

Lokalavisen i det digitale samfunn Lokalavisen i det digitale samfunn JOHANNES LEIKNES NAG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04160 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100

Detaljer

Rapport fra et prosjekt finansiert av Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM)

Rapport fra et prosjekt finansiert av Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM) ! " Kommersiell radioproduksjon på Haugalandet: Radio 102 Ragnhild Thomsen Rapport fra et prosjekt finansiert av Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM) Publikasjon nr. 1 2007 ISSN: 1504-1697 ISBN: 978-82-8033-028-4

Detaljer

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Nye penger nye utfordringer Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Journalistlag Innhold Emneord... 1 Forord... 2 1: Innledning... 3 Definisjon av innholdsmarkedsføring...

Detaljer

«Tannløs, snill og patriotisk»?

«Tannløs, snill og patriotisk»? «Tannløs, snill og patriotisk»? - En kvantitativ innholdsanalyse av Sunnmørsposten og NRK Møre og Romsdals dekning av Fjelltun-ulykken på internett. Foto: Scanpix Malin Øye Finsæther Masteroppgave i medievitenskap

Detaljer

Barn og nettreklame. Semesteroppgave høsten 2001

Barn og nettreklame. Semesteroppgave høsten 2001 Barn og nettreklame Semesteroppgave høsten 2001 Etikk og internett Hein Hillersøy Hein.Hilllersoy@student.uib.no 3 Innholdsfortegnelse : Innledning. s 2 Begrepsavklaring.. s 3 Begrepet interaktivitet s

Detaljer

Etiske husregler i norske nyhetsmedier.

Etiske husregler i norske nyhetsmedier. Etiske husregler i norske nyhetsmedier. En undersøkelse av fremvekst, innhold og funksjoner. Hilde Kristin Dahlstrøm Masteroppgave i journalistikk Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: TITTEL: STUDENT - KONSEPT FOR NY STOFFKATEGORI FORFATTER: MATHIAS JOHNSEN MOLAND

BACHELOROPPGAVE: TITTEL: STUDENT - KONSEPT FOR NY STOFFKATEGORI FORFATTER: MATHIAS JOHNSEN MOLAND BACHELOROPPGAVE: TITTEL: STUDENT - KONSEPT FOR NY STOFFKATEGORI FORFATTER: MATHIAS JOHNSEN MOLAND Dato: 15.05.2013 SAMMENDRAG Tittel: Student - konsept for ny stoffkategori Nr. : Dato : Deltaker: Mathias

Detaljer

Dagen er ikke helt den samme uten reklamehumor

Dagen er ikke helt den samme uten reklamehumor Dagen er ikke helt den samme uten reklamehumor -En analyse av retorikkens og humorens funksjon i reklamefilmer Ann-Kristin Granli Emne: RETKOM 4190, Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon.

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken for videregående skole 2011/2012 Kulturmenyen for VGS Skoleåret 2011/12 vil bli preget av 10-års jubileet for Den kulturelle skolesekken (DKS) og Østfold kulturproduksjon. Østfold

Detaljer

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Fra vanntette skott til content marketing NJ, medlemmene og tekstreklame Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Innholdsfortegnelse Innledning 2 Del 1: Trond Idås og August Ringvold: Spørreundersøkelse,

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER - Bli kjent med Vær varsom-plakaten! Side 2 Kompetansemål: Studentene bevisstgjøres på hvordan en journalist opptrer og tenker i ulike situasjoner. De tar stilling

Detaljer

De fristilte fortolkerne

De fristilte fortolkerne De fristilte fortolkerne Den mest markante trekket ved presseutviklingen i Norge etter 1970 har vært bruddet med de politiske partiene. Et helt system av partiaviser er lagt i graven. Få har sørget, for

Detaljer

MAKT OG MEDIER. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og er ofte avgjørende for vår meningsdanning om verden

MAKT OG MEDIER. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og er ofte avgjørende for vår meningsdanning om verden Hva vet du om det som foregår i Kina eller i Sør-Afrika for tiden? Det er få av oss som har vært der, det vi vet eller tror vi vet, er oppfatninger som i stor grad er skapt gjennom massemediene. Hva vet

Detaljer

ETIKK. Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. I dag er det lov å lyve

ETIKK. Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. I dag er det lov å lyve Skattedirektørens informasjonsmedarbeider kunne fortelle at dette hadde sammenheng med pris- og avgiftsharmonisering i EU og en bestemmelse i EØS-avtalen som gjorde at vi nå måtte skatte av den gevinsten

Detaljer

Proffere PR presser pressen

Proffere PR presser pressen Proffere PR presser pressen Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Redaktørforening Proffere PR presser pressen Innhold Forord... 1 1: Innledning... 3 Økonomisk utvikling og journalistisk styrke...

Detaljer

Tekstreklame på nett

Tekstreklame på nett Tekstreklame på nett En analyse av VG.no og Dagbladet.no Av Ørjan Pettersen Masteroppgave i medievitenskap Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen Juni 2011 tekstreklame er

Detaljer