Fremtidens helse teknologi Fra tanke til virkelighet Flemming Bo Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens helse teknologi Fra tanke til virkelighet Flemming Bo Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS"

Transkript

1 Fremtidens helse teknologi Fra tanke til virkelighet Flemming Bo Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS

2 Stillstand + selvtilfreds = Stagnasjon Samfunnsregnskapet Innovasjon + teknologi = Bærekraft Kilde Aftenposten Kilde DN Følger off sektor med i tiden? Kilde DN Kilde DN 1995 Kilde Aftenposten

3 Løser vi oppgavene riktig?

4 Betjent modell Hospital IT AS

5 Noen utfordringer Kriser og ressursmangel skaper innovasjon Mangel og tilgang på helsefaglig kompetanse er kritisk lav sett i et globalt perspektiv og vil ikke bli bedre i overskuelig fremtid! De generelle helseutfordringen i befolkningen øker dramatisk over hele verden Befolkingsdemografien med stadig flere eldre er en betydelig helseutfordring Krav til individuell, rask og effektiv helsehjelp når du trenger det, øker sterkt i en moderne befolkning Verden oversvømmes av nye enkle og effektive medisintekniske hjelpemidler Radikal innovasjon og tenkemåte må til for å møte utfordringene!

6 Påvirkningen utefra er enorm Teknologi Anvendelse Tjenesteproduksjon! Roller og ansvar Tilgengelighet

7 UTFORDRINGER FRA DAGENS STÅSTED

8 I dag: Hjemmetjenesten bruker 50% av tiden på reise og dokumentasjon Steg 1 frigjør kapasitet Virkningsgrad 100 % 50% Øke virkningsgraden for hjemmetjenesten med 50% Omsorgstid Hospital IT AS

9 Steg 2 Ta i bruk nye verktøy I dag: Anta at en hjemmesykepleier rekker 8 besøk hver dag Konsultasjoner 24 8 Besøk 300% økning Omsorgstid Utnytt 50% mer arbeidskapasitet: Ved å bruke nye elektroniske verktøy kan hjemmesykepleieren rekke 24 konsultasjoner hver dag Hospital IT AS

10 I dag: Oppfølging av kronikere, yngre pasienter og lettere pasienter gjøres ved oppsøkende tjenester Steg 3: Brukere - selvbetjening Oppsøkende Virksomhet 100 % X % Kun besøk Egenomsorg Med nye elektroniske verktøy kan disse gruppene i større grad utføre målinger selv, og rapportere om sin egen helsetilstand Egeninnsats Hospital IT AS

11 Steg 4 Egenomsorg utenom hjelpeapparatet Legge til rette for at borgere senere kommer i kontakt med hjelpeapparatet Antall Ideal: alle klarer seg selv 100% Mulighetsrom 20% 67 år Hospital IT AS 90 år Alder

12 Eksempler på dagens status! 2 % av dagen dekkes av hjemmesykepleie ved ½ times omsorg pr dag 24 % reinleggelser medisinsk post Lovisenberg sykehus (2008/2009 hjerte/lunge) 25% av pasienter med mer enn 4 reinnleggelser kommer fra hjemmesykepleien 50 % virkningsgrad på hjemmesykepleie reisetid/adm - omsorgstid 80 % av helse budsjetter er lønnsutgifter 100% fokus på helse alene og lite på helheten rundt brukeren Potensialet til forbedringer er MEGET STORT!

13 Dagens status personer personer personer Kostnad NOK

14 Hva om 4% klarer seg lengre hjemme

15 Hva skal innovasjonen løse for oss! Innovasjon treffer strukturer forskjellig! Ikke etablerte anskaffelses strukturer Eksempelvis potent ny teknologi Etablerte anskaffelses strukturer Eksempelvis bygninger Kjennetegn: Lang innovasjon Lengre tid før lønnsomhet Stort potensial Kjennetegn: Rask innovasjon Rask lønnsomhet Middels potensial Lav suksess rate Små budsjettinvesteringer Høy suksess rate Store budsjettinvesteringer

16 Et eksempel. Subsea oljebrønner Ordinære oljeplattformer Høy teknologisk nyvinning Høy grad av tjenesteinnovasjon Lav teknologisk nyvinning Lav grad av tjenesteinnovasjon

17 Radikal innovasjon = Ny teknologi + nye arbeidsformer Høy teknologisk nyvinning Høy grad av tjenesteinnovasjon Lav teknologisk nyvinning Lav grad av tjenesteinnovasjon

18 Hospital IT AS Selvbetjenings modellen

19 Hvordan realisere elektronisk omsorg/egenomsorgen Hjemmeboende Utgift kr 0 Omsorgsboliger Hjemme ass Sykehjem/sykehus Utgift kr Vi skal øke borgeres evnen til egenomsorg Vi skal etablere kapasitet for elektronisk omsorgsproduksjon Vi skal muliggjøre borgers ønske om å bo trygt i eget hjem Vi skal produsere mer helsetjenester med en lavere kostnad pr enhet

20 Tjenesteinovasjon krever nye arbeidsverktøy Smart Hus Trenings/spill EPJ-Analyse Tele/videokom Avtale Kalender Video bibliotek Sensorer Dialogskjema FOU/Telemedisin Meldingsboks

21 Viktige aktører i tjenesteproduksjonen Bydel admin Hjemmeassistert bistand Bestillerkontor Hjemmesykepleie Pårørende Ergoterapeut Fastlege Fysioterapeut NAV Hjelpemiddelsentralen Sterkt behov for felles arbeidsflater mot kunden og vise versa!

22 Samhandler med borger Smart solution Fra reaktiv > proaktive Passer arbeidsprosesser Passer på borger

23 Info assisten t Info assitenten Fra reaktiv til proaktive prosesser

24 Avtaler Påminnelser Aktiviteter Info assisten t Instruksjon Opplæring Alarmer Meldinger Informasjon Spørreskjema Info assisten Telemedisin Fra reaktiv til proaktive prosesser

25 Samhandlings apper på

26 Info assisten t

27 Info assisten t Beboeren blir varslet om avtalene via meldingssenteret:

28 Brukeren kan måle og administrere helseverdier selv: Info assisten t

29 Brukeren kan legge inn og administrere avtaler: Info assisten t

30 Tjenesteyter avtaler møter og arrangerer aktiviteter via admin klienten. Info assisten t Bruker melder seg av og på og får kvittering

31 Info assisten t

32 SmartVak t SmartVakt Fra reaktiv til proaktive prosesser

33 SmartVak t SmartVakt Fra reaktive til proaktive prosesser

34 Fremtidens sykesignal er proaktivt og tilpasser seg pasienten SmartVak t Fremtidens sykesignal definerer trygge og usikre soner og reagerer før en farlig situasjon oppstår Kobling mellom pleiere og pasienter og journalsystem på pasientrommet Åpning av dører Sporing av utstyr

35 Teknologi - infrastruktur SmartVak t Real-time locating systems (RTLS) Vi bruker ultralyd og wifi Sonitor Sense tag - Kommunikasjon over vanlig wifi standard (IEEE ) Kommunikasjon TCP/IP Pasienten bærer en brikke (tag) Ansatte bærer en brikke (tag) Nettverk av sensorer Ingen lagring av persondata Dynamisk oppdatering av informasjon

36 Deteksjons kriterier SmartVak t Fallsone En pasient faller og blir liggende i rommet sitt. Han rekker ikke armsnor eller trygghetsalarmen. SmartVakt detekterer at pasienten har falt og trenger hjelp SmartVakt varsler dersom pasient nærmer seg eller befinner seg i usikre soner

37 ? Vandring SmartVak t? Pasienten forlater rommet sitt og vandrer. SmartVakt detekterer at pasienten har forlatt rommet, og hvor han er

38 Vandring og fall smartvak t SmartVak t Pasienten forlater rommet sitt og faller. SmartVakt detekterer at pasienten har forlatt rommet, og at han har falt.

39 Låsing og åpning av dører Automatisk adgangskontroll SmartVak t Pasient A er utenfor dør 1015 Hører Pasient A til dør 1015? Adgangskontroll Pasient A er i gangen og nærmer seg dør 1015 inn til rommet sitt

40 Nærmeste hjelper SmartVak t Smartvakt bygger på prinsippet om nærmeste hjelper Smart alarmdistribusjon Løpende informasjon og status til håndholdt enhet

41 Dør (fortsatt) Pasient A hører til dør 1015 Åpne dør 1015 Adgangskontroll SmartVak t Dør 1015 er låst opp Pasient A er inne I rom 1015 Dør 1015 er åpen eller Dør 1015 er stengt Adgangskontroll

42 For hjemmesykepleien SmartVak t Jeg trenger hjelp! Jeg er nærmest!

43 Fysiske komponenter Proaktiv trygghetsalarm og automatisk adgangskontroll Posisjonering og falldeteksjon Automatisk adgangskontroll SmartVak t Alarmsentral Distribusjon og konfigurasjon Alarmsentral Responskonfigurasjon Overvåkning Mobilapplikasjon Statistikk og utskrift Akuttrespons Integrasjon EPJ Grensesnitt mot IPbaserte systemer Sykesignalanlegg Brannvarslingsanlegg Grensenitt mot andre systemer adgangskontrollsystem Elektroniske låskasser

44 smartfly t Smartflyt Fra reaktive til proaktive arbeidsprosesser

45 smartfly t Smartflyt Fra reaktive til proaktiv prosesser

46 Nye arbeidsverktøy smartfly t Elektronisk arbeidsflate ansatt - pasient EPJ Arbeidsoppgaver Pleieplan Alarm Tilkalling med telefon Signalinformasjon

47 Teknologi - infrastruktur smartfly t Real-time locating systems (RTLS) Vi bruker ultralyd og wifi Sonitor Sense tag - Kommunikasjon over vanlig wifi standard (IEEE ) Kommunikasjon TCP/IP Pasienten bærer en brikke (tag) Ansatte bærer en brikke (tag) Nettverk av sensorer Ingen lagring av persondata Dynamisk oppdatering av informasjon

48 EPJ Hospital IT Sensorer Informasjon. dokumentasjon og lagring Brukergrensesnitt Pasientinformasjon Arbeidsoppgaver Pleieplan Medisiner Alarmdistribusjon, regelmotor og datavarehus Brukergrensesnitt Signalinformasjon Visning Kvittering Posisjon, tid og hendelse Alarmknapper (smykke, brikke) Sykepleier posisjon Pasient posisjon

49 WiFi GPRS RFID Ultralyd Telemedisin Mobile Smart solutio Apper ns EPJ Sensorer HTML5 Java/Linux Tablets PC Teknologien bak Smarsolution

50 OL i innovasjon Hva må til for å vinne gull? Risikovilje Forutsigbarhet Kompetanse Samarbeidsevne/ vilje Evne til å tenke nytt

51 Den som våger vinner!

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution Digital Hjemmetjeneste Ta initiativet i helsetjenesten med Hva er Digital Hjemmetjeneste? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren er meget store. Uten

Detaljer

Digitale Sykehjem. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution. SmartSolution

Digitale Sykehjem. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution. SmartSolution Digitale Sykehjem Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution SmartSolution Hva er et Digitalt Sykehjem? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren

Detaljer

Forny Helse med Operational Intelligence. Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT

Forny Helse med Operational Intelligence. Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT Forny Helse med Operational Intelligence Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT Løser vi oppgavene riktig? Radikal Innovasjon Det er noe vi trenger i helsevesenet! Bunninstallasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS

Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Hospital IT Hospital IT er leverandør av utstyr, programvare og tjenester til helsesektoren Bedriften er spesialisert

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

COMPUTERWORLD. Velferdsteknologi. Slik lykkes du med. Del 49 i Computerworlds kompendiumserie. Bilag APRIL 2013 31. årgang

COMPUTERWORLD. Velferdsteknologi. Slik lykkes du med. Del 49 i Computerworlds kompendiumserie. Bilag APRIL 2013 31. årgang COMPUTERWORLD Bilag APRIL 2013 31. årgang Slik lykkes du med Velferdsteknologi Del 49 i Computerworlds kompendiumserie 2 VELFERDSTEKNOLOGI COMPUTERWORLD SENTRALBORD 22 05 30 50 tips og kommentarer til

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Gründer og daglig leder i Hospital IT AS. Omsorgsteknologi

Gründer og daglig leder i Hospital IT AS. Omsorgsteknologi Flemming Bo Hegerstrøm Flemming Bo Hegerstrøm Gründer og daglig leder i Hospital IT AS Omsorgsteknologi Hospital IT AS Fokusert på løsninger for informasjon, fagapplikasjoner, kommunikasjon og underholdning

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI SLUTTRAPPORT Mennesker Kunnskap og ferdigheter Organisering og arbeidsprosesser Teknologi Malvik, 3. januar 2014 Prosjektleder 1 Innhold Innledning... 3 Mandat,

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030 Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter RAPPORT TITTEL Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Mobile datatjenester

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I 2 1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I IKT-STRATEGIEN 4 2.0. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...

Detaljer

Framtidens helsevesen og nettbasert journal

Framtidens helsevesen og nettbasert journal Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Framtidens helsevesen og nettbasert journal Av: Per Hasvold Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato: 14.05.2001 1 Innledning Enhver uttalelse

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Utfordring i forhold til brannsikkerhet og rømningsforhold HVERDAGSMESTRING - HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Refleksjon 1 Hva av det jeg nå

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer