Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: Saker til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 10:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: SAKSKART Side 51/13 13/ Saker til behandling Meldinger til kommunestyret 20.juni /13 13/ Delegerte vedtak - kommunestyret 20. juni /13 12/ Søknad om økonomisk støtte første halvår /13 13/ Medlem i utmarkskommunenes sammenslutning 9 55/13 13/ Partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv - Visit Hallingdal 11 56/13 13/ Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt 15 57/13 13/ FV 203 Austvoll Bru 17 58/13 13/ Sluttbehandling: Detaljregulering for flerbrukshall ved Flå skole, del av gbnr. 24/12, 25/6 og 25/ /13 12/ Flerbrukshall Flå 22 60/13 12/ Leie av areal til flerbrukshall Flå - Unntatt etter offentlighetsloven Offl ledd 26 1

2 Sted, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 51/13 Meldinger til kommunestyret 20.juni 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Årsmelding 2012 for Skatteoppkreveren i Hallingdal 2. Årsberetning 2012 for A/S Kryllingen 3. Vardar ordinær generalforsamling i Vardar AS Årsberetning 2012 for Vardar AS 5. Møtebok Regionrådet for Hallingdal (www.regionraadet.no/menyvalg/regionradet/motebok/2013) 6. Skatteinngangen pr Buskerud Fylkeskommune Forslag til klinikksturkturplan for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF på høring 3

4 52/13 Delegerte vedtak - kommunestyret 20. juni 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 044 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak /13 13/ Høgevarde Hytteservice AS, Flå Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/52, tomt 533, HV2, Høgevarde 188/13 13/ Hans-Olav Gullstein, Geilo Søknad om oppføring av hytte på gbnr 31/47 Viki 189/13 13/ Per Madsen, Snarøya Søknad om oppføring av vindfang på eiendommen gbnr 29/137, Høgevarde 190/13 13/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/36, HV2, Høgevarde 191/13 13/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/37, HV2, Høgevarde 4

5 192/13 13/ Technogarden Engineering Resources AS, Sandvika Søknad om rammetillatelse/dispensasjon for oppføring av nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd på gbnr 18/19, Langemyr/Stavn, 3539 Flå Dispensasjon ikke gitt. 193/13 13/ Arkitekt Lorentzh H. Risan, Åmot Søknad om lokal godkjenning fra Lorentz H. Risan, Åmot 194/13 13/ Arkitekt Lorentz H. Risan, Åmot Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/370, Reinsjøfjell Øvre 195/13 13/ Maria Stavn, Flå Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 20/67 Tollefsrudsetra 196/13 13/ Siv.ing. Arne Vaslag AS, Melhus Søknad om rammetillatelse for oppføring av flerbrukshall gbnr 24/12 Flå kommune 197/13 13/ Erik Vebner, Rykkinn Søknad om oppføring av tilbygg på eiendommen gbnr 29/134, HV5, Høgevarde 198/13 13/ Bjørn Ole Steingrimsen, Hønefoss Søknad om ferdigattest av hytte på eiendommen gbnr 18/121, Trøgaset Ferdigattest gitt. 199/13 12/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av hytte og garasje på eiendommen 29/113, HV5, Høgevarde 200/13 13/ Knut Buøen, Flå Søknad om oppføring av vedskjul/redskapshus på eiendommen gbnr 31/3, Buøen 201/13 13/ Petter Max Thorbjørnsen, Siggerud Søknad om oppføring av bod på eiendommen gbnr 18/276, Reinsjøfjell Øvre 5

6 202/13 12/ MWC AS, Oslo Søknad om endring av tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen 28/136, HV3, Høgevarde HV3 203/13 13/ Odd Gaptjern, Flå Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 13/1, Grønlitoppen 204/13 13/ Incita AS, Flå Søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk på gbnr 11/1, Flå Bygdaheim Incita 205/13 13/ Ivar Stavn, Flå Søknad om oppføring av redskapshus på eiendommen gbnr 10/16 i Flå Tillatelse gitt. Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 187/13-205/13. 6

7 53/13 Søknad om økonomisk støtte første halvår 2013 Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Søknad fra Kirkens SOS i Buskerud Søknad fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Søknad fra Astma- og Allergiforbundet Søknad fra Personskadeforbundet LTN (Magasin for Personskadeforbundet LTN) Søknad fra Kreftforeningen Søknad fra Pøbelfadder 2013 (Pøbelprosjektet 2013) Søknad fra Stiftelsen Amathea, avdeling Buskerud Søknad fra Motorføreren MA Rusfri trafikk og livsstil Saksopplysninger: Det vises til F-sak 97/0148 av 5. november Det ble det enstemmig vedtatt å behandle søknader fra lag, foreninger og organisasjoner om økonomisk støtte til formål av ikke næringsmessig art to ganger pr år, henholdsvis juni og november. Pr 7. juni 2013 er det innkommet 8 søknader. Kirkens SOS i Buskerud Søker om kr 2.000,-. Beløpet bidrar til en døgnkontinuerlig krisetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med i Flå kommune. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Deres formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet og arbeide for å ivareta rusavhengiges interesser. Målsettingen med vårt arbeid er tettere samarbeid mellom tjenester på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Det søkes om støtte til brukermedvirkning i vår kommune med inntil kr ,- for året Astma- og Allergiforbundet Norges Astma- og Allergiforbund arbeider for å spre informasjon, fremme forskning og skaffe bedre behandlingsmuligheter for astmatikere og allergikere. Søker om støtteannonse i Astma- og Allergi utgave 4 og 6/2013 (kr 950,- pr utgave) 7

8 Personskadeforbundet LTN (Magasin for Personskadeforbundet LTN) Magasinet er et medlemsblad for Personskadeforbundet LTN og utgis 10 ganger i året. Personskadeforbundet LTN har lokallag over hele landet og overskuddet av medlemsbladet går til forbundet. De søker om støtteannonse i Magasinet for Personskadeforbundet LTN. Pris kr 950,- pr utgave. Kreftforeningen Kreftforeningen utfordrer alle kommunene i Norge til å bidra med 1 krone pr innbygger til Krafttak mot kreft. Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. I år går pengene til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. Pøbelfadder Pøbelprosjektet 2013 Et ressurs- og kompetansesenter med fokus på å fange opp nasjonale- og internasjonale trender i forhold til frafallsproblematikk, utestenging og ekskludering. Ved hjelp av Pøbelprosjektets metodikk og erfaringer å utrede mulige endringsområder i et «crossover» faglig miljø. Pøbelprosjektets visjon og verdier Skaperkraft, valg, verdighet og «eg e goe nok» Stiftelsen Amathea Stiftelsen har gjennom flere år arbeidet målrettet og kontinuerlig med å utvikle gode metoder og tilbud til ungdom, kvinner og par med minoritetsbakgrunn. Målet er å sikre de likeverdige helsetjenester. Søker om økonomisk støtte. Motorføreren MA Rusfri trafikk og livsstil Motorførerens Avholdsforbund arbeider for bedre trafikksikkerhet og tryggere ferdsel på norske veier hele tiden med vekt på rusproblematikken. Søker om støtteannonse i Motorføreren utgave Vurdering: Pr 7. juni 2013 er det innkommet 8 søknader om økonomisk støtte. Det foreslås å ikke gi tilskudd til organisasjoner og veldedige formål 1. halvår Rådmannens innstilling: Det gis ikke tilskudd til organisasjoner og veldedige formål 1. halvår

9 54/13 Medlem i utmarkskommunenes sammenslutning Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen. Se for informasjon. Saksopplysninger: USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner, og har i dag 81 medlemskommuner fra 15 fylker. Hovedoppgaven til USS er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål. USS bistår medlemskommunene blant annet i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark, og er et talerør overfor sentrale myndigheter og media. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Utmarkskommunenes Sammenslutnings arbeid skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier. Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål bl.a. om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS har 81 medlemskommuner fra 15 fylker. Medlemsmassen strekker seg fra Hægebostad kommune i sør og til Storfjord kommune i nord. Organisasjonen er bygget opp slik: Landsmøtet er USS' øverste organ, og holdes en gang i året. Alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av medlemskommunene innen hvert fylke på årsmøtet. Landsstyret velger selv sin leder. 9

10 Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. Disse velges av og blant landsstyremedlemmene, og skal sammensettes slik at det blir en bredest mulig geografisk representasjon. Utvalget velges for 2 år. Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS' organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner. Økonomiske konsekvenser: Medlemskapet koster kr kroner eks mva og vil redusere kommunens disposisjonsfond. Vurdering: Et medlemskap i utmarkskommunenes sammenslutning (USS) vil kunne være en god støtte i viktige saker. Kommunestyret fikk en grundig gjennomgang av Rollag kommune sitt medlemskap i USS av ordfører Dag Lislien på politisk arbeidsdag I Buskerud er Hol, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal medlemmer i sammenslutningen. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommune melder seg inn i utmarkskommunenes sammenslutning USS 2. Beløpet tas fra konto og beløpet bevilges fra disposisjonsfondet. 10

11 55/13 Partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv - Visit Hallingdal Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forretningsplan Visit Hallingdal AS Dokument i saka: Forretningsplan Visit Hallingdal AS Partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv AS (Visit Hallingdal AS) og Flå kommune Saksopplysninger: Hallingdal Reiseliv as har i løpet av de par siste årene gjennomført en organiseringsprosess. Selskapet har skiftet navn til Visit Hallingdal as og skal være Destinasjonsselskapet for Hallingdal med formål å markedsføre regionen i alle sesonger med den målsetting å skaffe flere gjester som skal gi bedre lønnsomhet i reiselivsnæringen. Som landets største reiselivsregion målt i kommersielle gjestedøgn er reiselivet en hjørnestensnæring i Hallingdal. Visit Hallingdal as skal i samarbeid med næringsaktører, reisemål og kommuner fremme kampanjer og tiltak på en slik måte at reiselivsnæringen opprettholder og utvikler sin vesentlige posisjon i regionen i et langsiktig perspektiv, både som en opplevelses- og tjenesteleverandør for tilreisende gjester (herunder også private hytteeiere), og som en vesentlig sysselsetter. Formålet med avtalen er å sikre kontinuitet og langsiktighet i arbeidet med å fremme reiselivsnæringen i Hallingdal. Avtalen sikrer at Visit Hallingdal as har de nødvendige ressurser for å drifte et slagkraftig destinasjonsselskap samt at kommunene har et felles og kompetent selskap som bidrar til utvikling av reiselivet i egen kommune. Alle de 6 kommunene i Hallingdal er aksjonærer i selskapet, og har bidratt med tilskudd i mange år. Det er ulik aksje fordeling mellom kommunene. Tilskuddene har ikke vært beregnet ut fra aksjesits, men hovedsakelig fra reiselivets betydning i den enkelte kommune. I TØI -rapport 1175/2011 framkommer at den totale ringvirkningseffekten av reiselivet i Hallingdal er på kr 3,8 mrd i 2010, og en prosentvis fordeling på hver kommune med hhv: Hol 34%, Ål 6%, Gol 20%, Hemsedal 33%, Nes 5%, Flå 2%. Denne fordelingen legges til grunn i den videre beregning av de kommunale tilskudd, samt at det bevilges et fast årlig grunnbeløp som er likt for alle kommunene. Se tabell under: 11

12 Kommunene sitt samlede tilskudd : pr år kr ,-. Grunnbeløp pr kommune utgjør kr , : tentativt pr år kr ,- Grunnbeløp pr kommune utgjør kr ,- VISIT HALLINGDAL AS SKAL LEVERE Administrere, drifte og utvikle selskapet. (Næringsaktører som deltar i salgs- og markedstiltak skal dekke administrative kostnadene relatert til hvert tiltak som en del av pakkeløsningen.) 12

13 Visit Hallingdal skal ha en proaktiv rolle som næringens talerør overfor offentlige instanser, delta i styringsgrupper, konferanser mm i saker som har betydning for reiselivsnæringens rammevilkår Visit Hallingdal blir regionens destinasjonsselskap inn mot den kommende etableringen av landsdelsselskapet FjellNorge 3 Visit Hallingdal skal initiere og gjennomføre salgs- og markedskampanjer med samarbeidspartnere mot prioriterte målgrupper i prioriterte marked i alle sesonger Visit Hallingdal skal initiere prosjekt relatert til nyskapning og opplevelser med den forståelse at VH ikke behøver være prosjektansvarlig eller eier, men delegert til aktuelle ressurser. Visit Hallingdal skal være en kompetansebase for reiselivssaker knyttet til markeds- og produktrelaterte spørsmål i samarbeid med annen reiselivskompetanse på bedriftsnivå og reisemålsselskap. Det skal opprettes 2 markedsråd, ett for vinter og ett for sommer. Visit Hallingdal skal initiere ulike nettverksarenaer for bedriftene, samt koordinere kompetansehevingskurs i regionen. Visit Hallingdal eier og drifter felles hjemmeside for Hallingdal der alle kommunene skal ha tydelig synlighet og med en basis informasjon om hvert reisemål. Bedrifters synlighet skal betales av næringsaktøren selv. Visit Hallingdal kan gjennomføre særskilte aktiviteter eller prosjekt på vegne av enkeltkommuner/flere kommuner samlet. Dette skal avklares for hvert prosjekt. Aktivitetene/prosjektene tilleggs finansieres og forutsetter kapasitet i selskapet. Visit Hallingdal kan også kjøpe eller formidle tjenester/kompetanse av eksisterende reisemålsselskap/bedrifter. Visit Hallingdal og kommunene i regionen gjennomfører 2 partnerskapsmøter årlig via Regionrådet for Hallingdal, ett på våren og ett på høsten. På høstmøtet presenteres kommende års overordnede handlings- og markedsplan Økonomiske konsekvenser: Årlig støtte må innarbeides i kommunens handlingsprogram og økonomiplan. Vurdering: Rådmann ser positivt på den felles satsning på reiselivet i Hallingdal som det legges opp til gjennom partnerskapsplan med Visit Hallingdal AS. Det er signalisert fra sentrale myndigheter at reiselivet skal organiseres i færre, større selskap. Hallingdal som Norges største reiselivsregion bør stå sammen utad gjennom Visit Hallingdal. 13

14 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Flå er positiv til etablering av Visit Hallingdal AS og vil inngå partnerskapsavtale med selskapet fra til Flå kommune bevilger et årlig tilskudd til Visit Hallingdal på kr for hvert av årene og kr for hvert av årene Tilskuddene innarbeides i Handlingsprogram og økonomiplan for Vedlegg til sak Forretningsplan VisitHallingdal As utkast 1.6 Arbeidsgruppe , RM møte , Styret i HR

15 56/13 Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 216 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 2 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra kommunerevisjonen IKS Sak 4/2013 fra Kontrollutvalgene i Hallingdal Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt Saksopplysninger: Prosjektet ble vedtatt i felles kontrollutvalgsmøte Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre følgende vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsrapportens vurderinger og anbefalinger. Kontrollutvalget oversender rapporten til rådmannen og anmoder om å arbeide for forenkling av byggesaksbehandlingen for å sikre god service til innbyggerne, herunder: - Tilrettelegge for enklere saksbehandling gjennom gode reguleringsplaner, god informasjon på kommunens hjemmesider, ansvarliggjøring av ansvarlig søker og minimalisere antallet dispensasjoner, jf. rapportens del Behandle byggesøknader i bolig- og hyttefelt som er iht. reguleringsbestemmelsene enklere enn andre typer byggesøknader, jf. rapportens del I størst mulig grad, gjennom reguleringsplaner, gjøre fritak for nabovarsling når det bygges iht. reguleringsbestemmelsene i bolig- og hyttefelt, jf. Rapporens del 4.4. Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling. 15

16 Vedlegg til sak Rapport byggesak. Brev fra Kommunerevisjon IKS Brev til kommunestyret Protokoll fra Kontrollutvalget - særutskrift sak 04/2013 Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 32/13 Kommunestyrets behandling Ordfører fremmet forslag om utsettelse av saken. Kommunestyrets vedtak Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. 16

17 57/13 FV 203 Austvoll Bru Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra Buskerud Fylkeskommune av Dokument i saka: Brev fra Buskerud Fylkeskommune av Saksopplysninger: Den ble det avholdt møte mellom Flå kommune, Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune vedrørende Austvoll Bru. I møtet ble det orientert om bruas forfatning og det ble lagt fram rapporter om brua. Austvoll bru ble bygget i Den er 118 m lang, er en en-felts bru, og er i dag skiltet for maks ett kjøretøy på brua ad gangen. Brua er i en slik forfatning at den må stenges som kjørebru fra Det vil ikke være aktuelt å oppgradere brua til biltrafikk. Dersom det skal være en bruløsning for biltrafikk i fremtiden, må det bygges ny bru. I møtet ble kommunen tilbudt å få overta brua, noe det ble takket høflig nei til. Følgende tre alternativer ble da lagt fram: 1. Brua omklassifiseres til kommunal gang- og sykkelvegbru. Uten annen innsats vil den kunne fungere som gang- og sykkelvegbru i 3-5 år. 2. Fylkeskommunen beholder brua som fylkeskommunal gang- og sykkelvegbru. Uten annen innsats vil den kunne fungere som gang- og sykkelvegbru i 3-5 år. 3. Fylkeskommunen beholder brua som fylkeskommunal gang- og sykkelvegbru, og vedlikeholder brua for 2 mill.kr i Den vil da få forlenget levetid på år. Som det fremgår av vedlagte brev er det satt av penger til opprustning av brua som gang- og sykkelvegbru i Buskerud fylkeskommune er også positive til å se på parkeringsplasser på hver side av brua. 17

18 Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte konsekvenser for Flå kommune. Vurdering: Stenging av Austvoll bru som kjørebru er svært alvorlig for beboerne i området. Det er flere av beboerne som jobber lenger opp i Hallingdal og som daglig vil måtte kjøre ned til Flå og Rv.7 opp igjen, en tilleggs strekning på ca 2 mil. Det er også gårdeiere som har har areal på begge sider av brua og som vil få forringet sin eiendom ved stenging av brua. Rådmann mener en stengning også vil være med å svekke beredskapen i kommunen. Ved trafikkuhell vil Fv 203 være en god omkjøringsveg med en kjørbar bru. Med de fremlagte rapporter om bruas tilstand mener rådmann det er riktig å gjøre om eksisterende bru til en gang- og sykkelvegbru dersom Buskerud fylkeskommune straks utreder og så fort som mulig bygger ny bru på egnet plass, eksempelvis i området Velta. Rådmannens innstilling: Flå kommune takker nei til å overta Austvoll bru. 1. Flå kommune ber om at Fylkeskommunen beholder brua som fylkeskommunal gang- og sykkelvegbru, og vedlikeholder brua for 2 mill.kr i Den vil da få forlenget levetid på år. 2. Flå kommune ber om at det samtidig tilrettelegges for parkering på begge sider av brua. 3. Flå kommune ber om at det straks utredes og så fort som mulig bygges en ny kjørebru på egnet plass som erstatning for Austvoll bru som kjørebru. Vedlegg til sak Fv. 203 Austvoll brualternativer - bruas status og framtid 18

19 58/13 Sluttbehandling: Detaljregulering for flerbrukshall ved Flå skole, del av gbnr. 24/12, 25/6 og 25/44. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: Saksbehandler: Vidar Seterstøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart Reg. bestemmelser Planbeskrivelse Illustrasjonskart Dokument i saka: d.s. Saksopplysninger: Flå kommune har engasjert Asplan Viak til å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for flerbrukshall ved Flå skole. Formålet med reguleringsplanen er å regulere areal til ny flerbrukshall i tilknytning til skolen i Flå med tilhørende parkering og adkomst. Flerbrukshallen reguleres inntil eksisterende bygningsmasse i tråd med forprosjekt som kommunen har utarbeidet. Avklaring og tydeliggjøring av trafikkforholdene i området i dialog med Esso har vært en viktig del av planprosessen. Reguleringsplanen skal blant annet brukes som underlag for søknad om spillemidler. Planområdet ligger sentralt i Flå mellom Riksveg 7 og Hallingdalselven. Avgrensningen mot sørvest er Rv. 7. Mot nord og øst avgrenses planen mot friområde og landbruks- natur og friluftsområde. Planområdets totale størrelse er ca. 20 daa. Skoleområdet inngår i reguleringsplanen fordi det hører naturlig sammen med flerbrukshallen. I møte den vedtok planutvalget å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn med frist 17. juni Siden fristen er kun 2 dager før kommunestyrets møte vil de merknader som event. innkommer bli fremlagt i kommunestyrets møte. 19

20 Forhold til overordna plan: Planområdet er avsatt til byggeområde i kommunedelplanen for Flå tettsted, vedtatt av kommunestyret I kommunedelplanen er planområdet gitt betegnelsen Oe2 og Fe3. Detaljreguleringen er hovedsakelig i tråd med kommunedelplanen. Arronderingen mellom det offentlige formål og private formål er justert i detaljreguleringen i tråd med planskisse for utforming av området. Miljøkonsekvenser: se vedlagte planbeskrivelse Helse-/miljø og beredskapsforhold: se vedlagte planbeskrivelse Økonomiske konsekvenser: Byggherre for gjennomføringen av planen er Flå kommune. Vurdering: Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen «Hallingdølen». Frist for merknader var 15. februar Etter fristen for merknader var gått ut, ble det utarbeidet et skisseforslag for utforming av området og deretter avholdt møte med Esso 4. mars 2013 for å gå igjennom skisseforslaget. I ettertid er skissen rettet i forhold til ønskene fra Esso. Reguleringsplanen er basert på disse avklaringer. I reguleringsplanen er bestemmelsene om utnyttelsesgrad fra kommunedelplanen videreført. Det vil si at området avsatt til offentlig formål kan utnyttes med en utnyttelsesgrad på opptil 80 % BYA. Området avsatt til næring/forretning kan utbygges med 70 % BYA. Tillatt byggehøyde i kommunedelplanen er oppgitt i kotehøyder. På området avsatt til offentlig formål i kommunedelplanen er det tillatt med en mønehøyde opptil kotehøyde 157. Høyden på bakkenivå ved området hvor flerbrukshallen er planlagt er på ca. 145 m.o.h. og den skisserte bygning har en høyde på ca. 13,5 m. Dette betyr at mønehøyden blir ca. 158,5 m.o.h. Med bakgrunn i dette er høydebestemmelsen i reguleringsplanen økt til kote 160 m.o.h. Høydebestemmelsen for området avsatt til næring/forretning er videreført uforandret i forhold til kommunedelplanen. I utformingen av reguleringsplanen er det lagt vekt på at det skal være et grøntområde mellom parkeringsplassen til flerbrukshallen og området til næring/forretning. Dette grønne område skal skape et skille mellom de arealer som brukes til offentlig formål og de arealer som brukes til private formål. Det er ønskelig at det grønne areal tilplantes med tett vegetasjon ut imot næringsområdet slik at myke trafikanter kanaliseres til gang- og sykkelvegen i stedet for å komme ut på det åpne trafikkareal ved dieselpumpene. Friområdet lengst mot sørøst består i dag av løvskog og dette er tenkt videreført. Opparbeidelsen av utearealene med beplantning, anleggelse av gang- og sykkelveg, oppmerking av veger og parkeringsplasser m.m. bør skje parallelt med utbyggingen av flerbrukshallen. Gjennomføringen av tiltakene i skisseplanen er nødvendige for å få til god adkomst og parkering samtidig som realisering av grønnstrukturen vil skape en attraktiv helhet rundt hallen og sørge for at bygget blir integrert med det øvrige sentrum. 3 20

21 Når det gjelder forholdet til trafikk/parkering, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet, støy, kulturminner, naturmangfoldloven, vassdrag og flom, barn og unge, universell utforming, klima og energi og ROS-analyse, så viser rådmannen til vedlagte planbeskrivelse der disse punkter er nærmere beskrevet. Det er i høringsperioden foretatt mindre endringer i planforslaget der grensen for grøntområdet mellom Esso og flerbrukshallen er gitt en mer lagelig rettlinjet avgrensing. Det er også foretatt en liten justering av gangvegen mellom Esso og skolen. I tillegg er det tegnet inn en byggegrense på 20 m fra senterlinje Rv.7 og en byggegrense på 10 m fra senterlinjenen i atkomstvegen til området. Rådmannens innstilling: rådmannens innstilling legges fram i møtet Vedlegg til sak Regplan_A3_ pdf Reguleringsbestemm elser.pdf Planbeskrivelse.pdf IllustrasjonA3_rev02 F.PDF 21

22 59/13 Flerbrukshall Flå Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om idrettsfaglig forhåndsgodkjenning av flerbrukshall til Kulturdepartementet Tilbud fra Olav Thon av 28. mai 2013 med vedlegg Kostnadsoverslag revidert Dokument i saka: Søknad om idrettsfaglig forhåndsgodkjenning av flerbrukshall til Kulturdepartementet Tilbud fra Olav Thon Kostnadsoverslag revidert Notat fra advokat Marianne H Dragsten om bygging av flerbrukshall i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 63/12 et forprosjekt på flerbrukshall i Flå. Forprosjektet skulle prosjektere en Flerbrukshall i tilknytning til Flå skole med utgangspunkt i skisser utarbeidet av Green Advisers AS samt sørge for idrettsfunksjonell godkjenning i Kulturdepartementet. I forprosjektet skal det også fremforhandles avtale om nødvendig grunn til bygging av flerbrukshallen. Avtaler om dugnad og sponsormidler til bygging samt løpende sponsormidler til drift skal inngås. Det ble satt av kr ,- til forprosjektet. Til bygging av flerbrukshallen er det avsatt ,-. I arbeidet med prosjektering av flerbrukshall ble det i starten jobbet videre med en hall i massiv tre slik skisseforslaget fra Green Advisers AS viste. Etter hvert ble det klart at Olav Thon ville være med på bygging av flerbrukshall i Flå. I møter med Joakim Dørum (Green Advisers AS), Flå kommune og Olav Thon Gruppen ble det etter hvert klart at hallen bør bygges i stål. Olav Thon kom også med et ønske om å utvide grunnflaten på hallen med ca 270 kvm for å få bedre flerbruk. I bruksareal blir økningen på ca 540 kvm. 22

23 Etter anbefaling fra Joakim Dørum ble Arne Vaslag i Siv.ing. Arne Vaslag AS satt til å prosjektere flerbrukshall i stål og jobbe med idrettsfaglig forhåndsgodkjenning. Arne Vaslag ble engasjert av Olav Thon. Den 3. mai var Flå kommune sammen med Arne Vaslag,representanter fra Olav Thon gruppen og representant fra Buskerud Fylkeskommune i Kulturdepartementet for å gå igjennom søknadspapirer for idrettsfaglig godkjenning før innsendelse av søknaden. I møtet kom det mange konstruktive forslag fra saksbehandlerne i Kulturdepartementet. Resultatet av møtet ble finjusterte tegninger med sosiale rom og mingle-arealer, squashhall og andre små endringer. Søknad ble sendt Kulturdepartementet 22. mai. Det har etter at søknaden ble sendt vært kontakt mellom saksbehandler i Kulturdepartementet og Arne Vaslag om små tekniske justeringer. Det er også utarbeidet egen søknad for opprustning av de eksisterende garderobene ved Flå skole. Det har ikke kommet endelig godkjenning pr. 10. juni, men denne antas å foreligge før kommunestyrets behandling av saken. Den 14. mai var Arne Vaslag med flere i Flå på befaring samt for å gi informasjon og få innspill fra fremtidige brukere av hallen. Det ble gjennomført møter med Idrettslaget, håndballgruppa, fotballgruppa, URSUS, representanter fra Flå skole og tillitsvalgte. Offentlige anskaffelser Det ble etter hvert i prosessen klart at Olav Thon ville bygge flerbrukshallen med treningsstudio osv for Flå kommune med et betydelig innslag av gave. Dette ble en utfordring i forhold til regelverket om offentlig anskaffelser da man ikke kan velge å la være å legge ut anbud på Doffin. Flå kommune kontaktet derfor advokat for å finne en løsning som ikke lokket mange tilbydere til å jobbe frem anbud som uansett ikke ville konkurrere med anbudet fra Olav Thon. Det ble derfor valgt å kjøre en såkalt prekvalifisering hvor det tydelig gikk frem at Olav Thon ville bygge hallen slik den er beskrevet for en pris som inneholdt et betydelig gaveelement. Den 28. mai fikk Flå kommune tilbud fra Olav Thon Gruppen på bygging av «nøkkelferdig flerbrukshall» som beskrevet for 5,6 MNOK + spillemidler anslått til 10 MNOK. Hallen er kostnadsberegnet til totalt 26 MNOK + mva. Fristen for prekvalifisering går ut i dag, 10. juni. Det har vært en del interesserte som har ønsket lykke til når de har sett tilbudet fra Olav Thon. Den eneste som ser ut til å bli prekvalifisert til å legge inn anbud er Olav Thon, noe som gjør at tilbudet kan velges innenfor reglene om offentlig anskaffelse. Mva kompensasjon. Flå kommune står som byggherre og vil bli eier av bygget slik at mva-kompensasjon vil bli gitt. Dette er også sjekket ut med revisjon. Reguleringsplan Egen sak 23

24 Festeavtaler Egen sak Sluttrapport forprosjekt Av de avsatte midlene til forprosjektet er det pr. 10 juni kun brukt i overkant av kr ,-. Det vil imidlertid påløpe noen kostnader og egen sluttrapport kommer til behandling senere. Økonomiske konsekvenser: Flå kommune sin kostnad ved bygging av flerbrukshallen er Dette samsvarer med det beløp som tidligere er bevilget. Det er ikke foretatt låneopptak, men det er tatt hensyn til låneopptak med renter og avdrag i budsjett 2013 og handlingsprogram/økonomiplan Driften av flerbrukshallen vil påvirke kommunens driftsresultat. Foreløpig budsjett er satt opp slik: Kostnader: Elektrisitet/fjernvarme kr (erfaringstall) Forsikringer kr (erfaringstall) Renhold mv kr (innhentet tilbud) Inntekter: Leieinntekter Sponsorinntekter kr ( i hovedsak URSUS/squashbane) kr ( avtaler + anslag) Det ser slik ut som om hallen vil gå med positivt resultat selv om det ikke er lagt inn inntekter/kostnader for arrangementer som helt sikkert vil komme inn i hallen som en del av flerbruken. Vurdering: Flå kommune har nå mulighet for å få flerbrukshall med tilhørende treningsstudio, squashbane og store lagerrom / sosiale rom samt oppussing av eksisterende garderobeanlegg ved Flå skole for det beløp som er avsatt til formålet, kr ,-. Målet om å få realisert en flerbrukshall er forankret i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og videreført i planen for Målet om å få realisert en flerbrukshall er også forankret i samfunnsdelen til kommuneplan

25 Etter rådmann sin vurdering må kommunestyret vedta å bygge flerbrukshall med tilleggsareal og treningsstudio som beskrevet. Det er nå mulig å realisere en hall som vil ha stor betydning for idretten i Flå, for ungdommen i Flå, for kulturlivet og for den som ønsker et tilbud om trim og squash. Dette innenfor de rammer som er avsatt. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Flå ber om at arbeidet med bygging av flerbrukshall som beskrevet starter så fort som mulig. 2. Flå kommune foretar et låneopptak med kr ,- i 2013 til bygging av flerbrukshall i tråd med plan. 3. Låneopptak gjøres i den banken som gir de beste betingelsene. Rådmann gis fullmakt til å undertegne låneavtalen. Vedlegg til sak Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Flerbrukshall og treningssenter i Flå kommune Brev Flå Flerbrukshall - Tilbud Olav Thon Kostnadsoverslag revidert

26 60/13 Leie av areal til flerbrukshall Flå Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 26

Sender med dette korrigert møtebok, og ber om at denne erstattes med den som ble sendt over tidligere (e-post av 14.5.13).

Sender med dette korrigert møtebok, og ber om at denne erstattes med den som ble sendt over tidligere (e-post av 14.5.13). Fra: Wibekke-Helén Viken Sendt: 16. mai 2013 14:33 Til: Hallvor Lilleslett; Epost Gol Postmottak Kopi: Tore Ness (ness@interoptik.no); nesstore66@gmail.com; Åge Sandsengen;

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Saksbehandler: Vidar Seterstøen Arkivsaksnr.: 06/1151 Arkivkode: L12 Side 1 av 16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/07 Formannskapet 31.01.2007 88/07

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift.

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift. :vr ;:EB?,014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Verdal kommune v/ordfører Bjørn Iversen Postboks 24 7651 VERDAL Deres ref: Vår ref: 118562-1418 Oslo, 3. februar 2014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING - MEDLEMSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00-11.30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /16. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /16. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/03724-9 Saksbehandler Ann Kristin Røset Detaljregulering Fredheim, Geilo Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 08.09.2016 40/16 Utvalg for plan

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Dato: 28.09.2016 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING PLAN 207 - SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING Sakstittel: Plan 207 - Reg. plan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 m.fl. Forslagsstiller: Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING PLAN 331 - REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING Sakstittel: Plan 331 - Reguleringsendring deler av Hanøytangen - Gbnr 20/341 Forslagsstiller: Bergen Group Hanøytangen

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/296-44 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling)

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling) Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Teknikk- og miljøsjef Roger Egeli Saksnummer Utvalg Dato 044/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 30.08.2016 Detaljregulering

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /14 2 Kommunestyret /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /14 2 Kommunestyret /14 Saksutskrift Arkivsak-dok. 13/01008-34 Arkivkode. 0620-5032 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 14.08.2014 34/14 2 Kommunestyret 27.08.2014 54/14 Detaljregulering

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11.

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11. Plantyper Alle typer planer lages for å imøtekomme krav og råd fra myndighetene, slik som gode uteoppholdsarealer, god trafikksikkerhet, gode støyforhold ute og inne, næringsareal på strategiske steder

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon , eller til Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon , eller til Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 02.09.2015 kl. 15:00 Sted: Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 60/06

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 60/06 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 60/06 Side 1 av 6 Arkivsaksnr.: 04/2851 Arkivkode: PLAN GEILO-76 Saksbehandler: Liv L. Sundrehagen Saksnummer Utvalg Møtedato 75/05 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDALSMARKA SAMEIE GBNR 56/18 MFL.

GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDALSMARKA SAMEIE GBNR 56/18 MFL. Arkivsak-dok. 12/00072-22 Saksbehandler Anders Guton Halland Saksgang Teknisk utvalg Kommunestyret 01200608-3. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDALSMARKA SAMEIE GBNR 56/18 MFL. Saken avgjøres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 17.08.2017 065/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/981 17/3590 20160129, L12, 137/2 Rolf Erik Poppe Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg)

HOVEDUTSKRIFT. Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Møtested: Dato: 25.04.2017 Næring, Miljø, Ressurs Tidspunkt: 18:00 20:00 Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg) Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET

ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 30.11.2016 kl. 16:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2012/8145 Arkiv: L12/02/HE 01 Saksbehandler: Marius Trosterud Holmen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 58/2013 Planutvalget 24.09.2013 59/2013 Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/4280 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Jan Hornung Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/41 26.03.2015 Teknisk utvalg 15/53 30.04.2015 Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

PLAN ØVRE GRENSEDALEN, GBNR 4/232 MFL - SLUTTTBEHANDLING

PLAN ØVRE GRENSEDALEN, GBNR 4/232 MFL - SLUTTTBEHANDLING PLAN 232 - ØVRE GRENSEDALEN, GBNR 4/232 MFL - SLUTTTBEHANDLING Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler: Stein Are Høviskeland Arkivsaknr.: 2013/6691-34 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 18:30 20:30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Frøydis

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 PLANER-31 Side 1 av 7 Arkivsaksnr.: 04/3632 Arkivkode: PLAN ANDRE Saksbehandler: Bjørn Gregull Saksnummer Utvalg Møtedato 182/05 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Vår ref. Deres ref. Dato: 15/2733/FA - L12/RJO/ 05.04.2016 Mindre endring av reguleringsplan Sandvik. Vedtak Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer