Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: Saker til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 10:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: SAKSKART Side 51/13 13/ Saker til behandling Meldinger til kommunestyret 20.juni /13 13/ Delegerte vedtak - kommunestyret 20. juni /13 12/ Søknad om økonomisk støtte første halvår /13 13/ Medlem i utmarkskommunenes sammenslutning 9 55/13 13/ Partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv - Visit Hallingdal 11 56/13 13/ Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt 15 57/13 13/ FV 203 Austvoll Bru 17 58/13 13/ Sluttbehandling: Detaljregulering for flerbrukshall ved Flå skole, del av gbnr. 24/12, 25/6 og 25/ /13 12/ Flerbrukshall Flå 22 60/13 12/ Leie av areal til flerbrukshall Flå - Unntatt etter offentlighetsloven Offl ledd 26 1

2 Sted, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 51/13 Meldinger til kommunestyret 20.juni 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Årsmelding 2012 for Skatteoppkreveren i Hallingdal 2. Årsberetning 2012 for A/S Kryllingen 3. Vardar ordinær generalforsamling i Vardar AS Årsberetning 2012 for Vardar AS 5. Møtebok Regionrådet for Hallingdal (www.regionraadet.no/menyvalg/regionradet/motebok/2013) 6. Skatteinngangen pr Buskerud Fylkeskommune Forslag til klinikksturkturplan for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF på høring 3

4 52/13 Delegerte vedtak - kommunestyret 20. juni 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 044 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak /13 13/ Høgevarde Hytteservice AS, Flå Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/52, tomt 533, HV2, Høgevarde 188/13 13/ Hans-Olav Gullstein, Geilo Søknad om oppføring av hytte på gbnr 31/47 Viki 189/13 13/ Per Madsen, Snarøya Søknad om oppføring av vindfang på eiendommen gbnr 29/137, Høgevarde 190/13 13/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/36, HV2, Høgevarde 191/13 13/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/37, HV2, Høgevarde 4

5 192/13 13/ Technogarden Engineering Resources AS, Sandvika Søknad om rammetillatelse/dispensasjon for oppføring av nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd på gbnr 18/19, Langemyr/Stavn, 3539 Flå Dispensasjon ikke gitt. 193/13 13/ Arkitekt Lorentzh H. Risan, Åmot Søknad om lokal godkjenning fra Lorentz H. Risan, Åmot 194/13 13/ Arkitekt Lorentz H. Risan, Åmot Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/370, Reinsjøfjell Øvre 195/13 13/ Maria Stavn, Flå Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 20/67 Tollefsrudsetra 196/13 13/ Siv.ing. Arne Vaslag AS, Melhus Søknad om rammetillatelse for oppføring av flerbrukshall gbnr 24/12 Flå kommune 197/13 13/ Erik Vebner, Rykkinn Søknad om oppføring av tilbygg på eiendommen gbnr 29/134, HV5, Høgevarde 198/13 13/ Bjørn Ole Steingrimsen, Hønefoss Søknad om ferdigattest av hytte på eiendommen gbnr 18/121, Trøgaset Ferdigattest gitt. 199/13 12/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av hytte og garasje på eiendommen 29/113, HV5, Høgevarde 200/13 13/ Knut Buøen, Flå Søknad om oppføring av vedskjul/redskapshus på eiendommen gbnr 31/3, Buøen 201/13 13/ Petter Max Thorbjørnsen, Siggerud Søknad om oppføring av bod på eiendommen gbnr 18/276, Reinsjøfjell Øvre 5

6 202/13 12/ MWC AS, Oslo Søknad om endring av tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen 28/136, HV3, Høgevarde HV3 203/13 13/ Odd Gaptjern, Flå Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 13/1, Grønlitoppen 204/13 13/ Incita AS, Flå Søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk på gbnr 11/1, Flå Bygdaheim Incita 205/13 13/ Ivar Stavn, Flå Søknad om oppføring av redskapshus på eiendommen gbnr 10/16 i Flå Tillatelse gitt. Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 187/13-205/13. 6

7 53/13 Søknad om økonomisk støtte første halvår 2013 Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Søknad fra Kirkens SOS i Buskerud Søknad fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Søknad fra Astma- og Allergiforbundet Søknad fra Personskadeforbundet LTN (Magasin for Personskadeforbundet LTN) Søknad fra Kreftforeningen Søknad fra Pøbelfadder 2013 (Pøbelprosjektet 2013) Søknad fra Stiftelsen Amathea, avdeling Buskerud Søknad fra Motorføreren MA Rusfri trafikk og livsstil Saksopplysninger: Det vises til F-sak 97/0148 av 5. november Det ble det enstemmig vedtatt å behandle søknader fra lag, foreninger og organisasjoner om økonomisk støtte til formål av ikke næringsmessig art to ganger pr år, henholdsvis juni og november. Pr 7. juni 2013 er det innkommet 8 søknader. Kirkens SOS i Buskerud Søker om kr 2.000,-. Beløpet bidrar til en døgnkontinuerlig krisetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med i Flå kommune. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Deres formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet og arbeide for å ivareta rusavhengiges interesser. Målsettingen med vårt arbeid er tettere samarbeid mellom tjenester på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Det søkes om støtte til brukermedvirkning i vår kommune med inntil kr ,- for året Astma- og Allergiforbundet Norges Astma- og Allergiforbund arbeider for å spre informasjon, fremme forskning og skaffe bedre behandlingsmuligheter for astmatikere og allergikere. Søker om støtteannonse i Astma- og Allergi utgave 4 og 6/2013 (kr 950,- pr utgave) 7

8 Personskadeforbundet LTN (Magasin for Personskadeforbundet LTN) Magasinet er et medlemsblad for Personskadeforbundet LTN og utgis 10 ganger i året. Personskadeforbundet LTN har lokallag over hele landet og overskuddet av medlemsbladet går til forbundet. De søker om støtteannonse i Magasinet for Personskadeforbundet LTN. Pris kr 950,- pr utgave. Kreftforeningen Kreftforeningen utfordrer alle kommunene i Norge til å bidra med 1 krone pr innbygger til Krafttak mot kreft. Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. I år går pengene til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. Pøbelfadder Pøbelprosjektet 2013 Et ressurs- og kompetansesenter med fokus på å fange opp nasjonale- og internasjonale trender i forhold til frafallsproblematikk, utestenging og ekskludering. Ved hjelp av Pøbelprosjektets metodikk og erfaringer å utrede mulige endringsområder i et «crossover» faglig miljø. Pøbelprosjektets visjon og verdier Skaperkraft, valg, verdighet og «eg e goe nok» Stiftelsen Amathea Stiftelsen har gjennom flere år arbeidet målrettet og kontinuerlig med å utvikle gode metoder og tilbud til ungdom, kvinner og par med minoritetsbakgrunn. Målet er å sikre de likeverdige helsetjenester. Søker om økonomisk støtte. Motorføreren MA Rusfri trafikk og livsstil Motorførerens Avholdsforbund arbeider for bedre trafikksikkerhet og tryggere ferdsel på norske veier hele tiden med vekt på rusproblematikken. Søker om støtteannonse i Motorføreren utgave Vurdering: Pr 7. juni 2013 er det innkommet 8 søknader om økonomisk støtte. Det foreslås å ikke gi tilskudd til organisasjoner og veldedige formål 1. halvår Rådmannens innstilling: Det gis ikke tilskudd til organisasjoner og veldedige formål 1. halvår

9 54/13 Medlem i utmarkskommunenes sammenslutning Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen. Se for informasjon. Saksopplysninger: USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner, og har i dag 81 medlemskommuner fra 15 fylker. Hovedoppgaven til USS er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål. USS bistår medlemskommunene blant annet i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark, og er et talerør overfor sentrale myndigheter og media. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Utmarkskommunenes Sammenslutnings arbeid skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier. Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål bl.a. om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS har 81 medlemskommuner fra 15 fylker. Medlemsmassen strekker seg fra Hægebostad kommune i sør og til Storfjord kommune i nord. Organisasjonen er bygget opp slik: Landsmøtet er USS' øverste organ, og holdes en gang i året. Alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av medlemskommunene innen hvert fylke på årsmøtet. Landsstyret velger selv sin leder. 9

10 Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. Disse velges av og blant landsstyremedlemmene, og skal sammensettes slik at det blir en bredest mulig geografisk representasjon. Utvalget velges for 2 år. Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS' organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner. Økonomiske konsekvenser: Medlemskapet koster kr kroner eks mva og vil redusere kommunens disposisjonsfond. Vurdering: Et medlemskap i utmarkskommunenes sammenslutning (USS) vil kunne være en god støtte i viktige saker. Kommunestyret fikk en grundig gjennomgang av Rollag kommune sitt medlemskap i USS av ordfører Dag Lislien på politisk arbeidsdag I Buskerud er Hol, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal medlemmer i sammenslutningen. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommune melder seg inn i utmarkskommunenes sammenslutning USS 2. Beløpet tas fra konto og beløpet bevilges fra disposisjonsfondet. 10

11 55/13 Partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv - Visit Hallingdal Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forretningsplan Visit Hallingdal AS Dokument i saka: Forretningsplan Visit Hallingdal AS Partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv AS (Visit Hallingdal AS) og Flå kommune Saksopplysninger: Hallingdal Reiseliv as har i løpet av de par siste årene gjennomført en organiseringsprosess. Selskapet har skiftet navn til Visit Hallingdal as og skal være Destinasjonsselskapet for Hallingdal med formål å markedsføre regionen i alle sesonger med den målsetting å skaffe flere gjester som skal gi bedre lønnsomhet i reiselivsnæringen. Som landets største reiselivsregion målt i kommersielle gjestedøgn er reiselivet en hjørnestensnæring i Hallingdal. Visit Hallingdal as skal i samarbeid med næringsaktører, reisemål og kommuner fremme kampanjer og tiltak på en slik måte at reiselivsnæringen opprettholder og utvikler sin vesentlige posisjon i regionen i et langsiktig perspektiv, både som en opplevelses- og tjenesteleverandør for tilreisende gjester (herunder også private hytteeiere), og som en vesentlig sysselsetter. Formålet med avtalen er å sikre kontinuitet og langsiktighet i arbeidet med å fremme reiselivsnæringen i Hallingdal. Avtalen sikrer at Visit Hallingdal as har de nødvendige ressurser for å drifte et slagkraftig destinasjonsselskap samt at kommunene har et felles og kompetent selskap som bidrar til utvikling av reiselivet i egen kommune. Alle de 6 kommunene i Hallingdal er aksjonærer i selskapet, og har bidratt med tilskudd i mange år. Det er ulik aksje fordeling mellom kommunene. Tilskuddene har ikke vært beregnet ut fra aksjesits, men hovedsakelig fra reiselivets betydning i den enkelte kommune. I TØI -rapport 1175/2011 framkommer at den totale ringvirkningseffekten av reiselivet i Hallingdal er på kr 3,8 mrd i 2010, og en prosentvis fordeling på hver kommune med hhv: Hol 34%, Ål 6%, Gol 20%, Hemsedal 33%, Nes 5%, Flå 2%. Denne fordelingen legges til grunn i den videre beregning av de kommunale tilskudd, samt at det bevilges et fast årlig grunnbeløp som er likt for alle kommunene. Se tabell under: 11

12 Kommunene sitt samlede tilskudd : pr år kr ,-. Grunnbeløp pr kommune utgjør kr , : tentativt pr år kr ,- Grunnbeløp pr kommune utgjør kr ,- VISIT HALLINGDAL AS SKAL LEVERE Administrere, drifte og utvikle selskapet. (Næringsaktører som deltar i salgs- og markedstiltak skal dekke administrative kostnadene relatert til hvert tiltak som en del av pakkeløsningen.) 12

13 Visit Hallingdal skal ha en proaktiv rolle som næringens talerør overfor offentlige instanser, delta i styringsgrupper, konferanser mm i saker som har betydning for reiselivsnæringens rammevilkår Visit Hallingdal blir regionens destinasjonsselskap inn mot den kommende etableringen av landsdelsselskapet FjellNorge 3 Visit Hallingdal skal initiere og gjennomføre salgs- og markedskampanjer med samarbeidspartnere mot prioriterte målgrupper i prioriterte marked i alle sesonger Visit Hallingdal skal initiere prosjekt relatert til nyskapning og opplevelser med den forståelse at VH ikke behøver være prosjektansvarlig eller eier, men delegert til aktuelle ressurser. Visit Hallingdal skal være en kompetansebase for reiselivssaker knyttet til markeds- og produktrelaterte spørsmål i samarbeid med annen reiselivskompetanse på bedriftsnivå og reisemålsselskap. Det skal opprettes 2 markedsråd, ett for vinter og ett for sommer. Visit Hallingdal skal initiere ulike nettverksarenaer for bedriftene, samt koordinere kompetansehevingskurs i regionen. Visit Hallingdal eier og drifter felles hjemmeside for Hallingdal der alle kommunene skal ha tydelig synlighet og med en basis informasjon om hvert reisemål. Bedrifters synlighet skal betales av næringsaktøren selv. Visit Hallingdal kan gjennomføre særskilte aktiviteter eller prosjekt på vegne av enkeltkommuner/flere kommuner samlet. Dette skal avklares for hvert prosjekt. Aktivitetene/prosjektene tilleggs finansieres og forutsetter kapasitet i selskapet. Visit Hallingdal kan også kjøpe eller formidle tjenester/kompetanse av eksisterende reisemålsselskap/bedrifter. Visit Hallingdal og kommunene i regionen gjennomfører 2 partnerskapsmøter årlig via Regionrådet for Hallingdal, ett på våren og ett på høsten. På høstmøtet presenteres kommende års overordnede handlings- og markedsplan Økonomiske konsekvenser: Årlig støtte må innarbeides i kommunens handlingsprogram og økonomiplan. Vurdering: Rådmann ser positivt på den felles satsning på reiselivet i Hallingdal som det legges opp til gjennom partnerskapsplan med Visit Hallingdal AS. Det er signalisert fra sentrale myndigheter at reiselivet skal organiseres i færre, større selskap. Hallingdal som Norges største reiselivsregion bør stå sammen utad gjennom Visit Hallingdal. 13

14 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Flå er positiv til etablering av Visit Hallingdal AS og vil inngå partnerskapsavtale med selskapet fra til Flå kommune bevilger et årlig tilskudd til Visit Hallingdal på kr for hvert av årene og kr for hvert av årene Tilskuddene innarbeides i Handlingsprogram og økonomiplan for Vedlegg til sak Forretningsplan VisitHallingdal As utkast 1.6 Arbeidsgruppe , RM møte , Styret i HR

15 56/13 Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 216 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 2 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra kommunerevisjonen IKS Sak 4/2013 fra Kontrollutvalgene i Hallingdal Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt Saksopplysninger: Prosjektet ble vedtatt i felles kontrollutvalgsmøte Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre følgende vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsrapportens vurderinger og anbefalinger. Kontrollutvalget oversender rapporten til rådmannen og anmoder om å arbeide for forenkling av byggesaksbehandlingen for å sikre god service til innbyggerne, herunder: - Tilrettelegge for enklere saksbehandling gjennom gode reguleringsplaner, god informasjon på kommunens hjemmesider, ansvarliggjøring av ansvarlig søker og minimalisere antallet dispensasjoner, jf. rapportens del Behandle byggesøknader i bolig- og hyttefelt som er iht. reguleringsbestemmelsene enklere enn andre typer byggesøknader, jf. rapportens del I størst mulig grad, gjennom reguleringsplaner, gjøre fritak for nabovarsling når det bygges iht. reguleringsbestemmelsene i bolig- og hyttefelt, jf. Rapporens del 4.4. Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling. 15

16 Vedlegg til sak Rapport byggesak. Brev fra Kommunerevisjon IKS Brev til kommunestyret Protokoll fra Kontrollutvalget - særutskrift sak 04/2013 Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 32/13 Kommunestyrets behandling Ordfører fremmet forslag om utsettelse av saken. Kommunestyrets vedtak Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. 16

17 57/13 FV 203 Austvoll Bru Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra Buskerud Fylkeskommune av Dokument i saka: Brev fra Buskerud Fylkeskommune av Saksopplysninger: Den ble det avholdt møte mellom Flå kommune, Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune vedrørende Austvoll Bru. I møtet ble det orientert om bruas forfatning og det ble lagt fram rapporter om brua. Austvoll bru ble bygget i Den er 118 m lang, er en en-felts bru, og er i dag skiltet for maks ett kjøretøy på brua ad gangen. Brua er i en slik forfatning at den må stenges som kjørebru fra Det vil ikke være aktuelt å oppgradere brua til biltrafikk. Dersom det skal være en bruløsning for biltrafikk i fremtiden, må det bygges ny bru. I møtet ble kommunen tilbudt å få overta brua, noe det ble takket høflig nei til. Følgende tre alternativer ble da lagt fram: 1. Brua omklassifiseres til kommunal gang- og sykkelvegbru. Uten annen innsats vil den kunne fungere som gang- og sykkelvegbru i 3-5 år. 2. Fylkeskommunen beholder brua som fylkeskommunal gang- og sykkelvegbru. Uten annen innsats vil den kunne fungere som gang- og sykkelvegbru i 3-5 år. 3. Fylkeskommunen beholder brua som fylkeskommunal gang- og sykkelvegbru, og vedlikeholder brua for 2 mill.kr i Den vil da få forlenget levetid på år. Som det fremgår av vedlagte brev er det satt av penger til opprustning av brua som gang- og sykkelvegbru i Buskerud fylkeskommune er også positive til å se på parkeringsplasser på hver side av brua. 17

18 Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte konsekvenser for Flå kommune. Vurdering: Stenging av Austvoll bru som kjørebru er svært alvorlig for beboerne i området. Det er flere av beboerne som jobber lenger opp i Hallingdal og som daglig vil måtte kjøre ned til Flå og Rv.7 opp igjen, en tilleggs strekning på ca 2 mil. Det er også gårdeiere som har har areal på begge sider av brua og som vil få forringet sin eiendom ved stenging av brua. Rådmann mener en stengning også vil være med å svekke beredskapen i kommunen. Ved trafikkuhell vil Fv 203 være en god omkjøringsveg med en kjørbar bru. Med de fremlagte rapporter om bruas tilstand mener rådmann det er riktig å gjøre om eksisterende bru til en gang- og sykkelvegbru dersom Buskerud fylkeskommune straks utreder og så fort som mulig bygger ny bru på egnet plass, eksempelvis i området Velta. Rådmannens innstilling: Flå kommune takker nei til å overta Austvoll bru. 1. Flå kommune ber om at Fylkeskommunen beholder brua som fylkeskommunal gang- og sykkelvegbru, og vedlikeholder brua for 2 mill.kr i Den vil da få forlenget levetid på år. 2. Flå kommune ber om at det samtidig tilrettelegges for parkering på begge sider av brua. 3. Flå kommune ber om at det straks utredes og så fort som mulig bygges en ny kjørebru på egnet plass som erstatning for Austvoll bru som kjørebru. Vedlegg til sak Fv. 203 Austvoll brualternativer - bruas status og framtid 18

19 58/13 Sluttbehandling: Detaljregulering for flerbrukshall ved Flå skole, del av gbnr. 24/12, 25/6 og 25/44. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: Saksbehandler: Vidar Seterstøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart Reg. bestemmelser Planbeskrivelse Illustrasjonskart Dokument i saka: d.s. Saksopplysninger: Flå kommune har engasjert Asplan Viak til å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for flerbrukshall ved Flå skole. Formålet med reguleringsplanen er å regulere areal til ny flerbrukshall i tilknytning til skolen i Flå med tilhørende parkering og adkomst. Flerbrukshallen reguleres inntil eksisterende bygningsmasse i tråd med forprosjekt som kommunen har utarbeidet. Avklaring og tydeliggjøring av trafikkforholdene i området i dialog med Esso har vært en viktig del av planprosessen. Reguleringsplanen skal blant annet brukes som underlag for søknad om spillemidler. Planområdet ligger sentralt i Flå mellom Riksveg 7 og Hallingdalselven. Avgrensningen mot sørvest er Rv. 7. Mot nord og øst avgrenses planen mot friområde og landbruks- natur og friluftsområde. Planområdets totale størrelse er ca. 20 daa. Skoleområdet inngår i reguleringsplanen fordi det hører naturlig sammen med flerbrukshallen. I møte den vedtok planutvalget å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn med frist 17. juni Siden fristen er kun 2 dager før kommunestyrets møte vil de merknader som event. innkommer bli fremlagt i kommunestyrets møte. 19

20 Forhold til overordna plan: Planområdet er avsatt til byggeområde i kommunedelplanen for Flå tettsted, vedtatt av kommunestyret I kommunedelplanen er planområdet gitt betegnelsen Oe2 og Fe3. Detaljreguleringen er hovedsakelig i tråd med kommunedelplanen. Arronderingen mellom det offentlige formål og private formål er justert i detaljreguleringen i tråd med planskisse for utforming av området. Miljøkonsekvenser: se vedlagte planbeskrivelse Helse-/miljø og beredskapsforhold: se vedlagte planbeskrivelse Økonomiske konsekvenser: Byggherre for gjennomføringen av planen er Flå kommune. Vurdering: Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen «Hallingdølen». Frist for merknader var 15. februar Etter fristen for merknader var gått ut, ble det utarbeidet et skisseforslag for utforming av området og deretter avholdt møte med Esso 4. mars 2013 for å gå igjennom skisseforslaget. I ettertid er skissen rettet i forhold til ønskene fra Esso. Reguleringsplanen er basert på disse avklaringer. I reguleringsplanen er bestemmelsene om utnyttelsesgrad fra kommunedelplanen videreført. Det vil si at området avsatt til offentlig formål kan utnyttes med en utnyttelsesgrad på opptil 80 % BYA. Området avsatt til næring/forretning kan utbygges med 70 % BYA. Tillatt byggehøyde i kommunedelplanen er oppgitt i kotehøyder. På området avsatt til offentlig formål i kommunedelplanen er det tillatt med en mønehøyde opptil kotehøyde 157. Høyden på bakkenivå ved området hvor flerbrukshallen er planlagt er på ca. 145 m.o.h. og den skisserte bygning har en høyde på ca. 13,5 m. Dette betyr at mønehøyden blir ca. 158,5 m.o.h. Med bakgrunn i dette er høydebestemmelsen i reguleringsplanen økt til kote 160 m.o.h. Høydebestemmelsen for området avsatt til næring/forretning er videreført uforandret i forhold til kommunedelplanen. I utformingen av reguleringsplanen er det lagt vekt på at det skal være et grøntområde mellom parkeringsplassen til flerbrukshallen og området til næring/forretning. Dette grønne område skal skape et skille mellom de arealer som brukes til offentlig formål og de arealer som brukes til private formål. Det er ønskelig at det grønne areal tilplantes med tett vegetasjon ut imot næringsområdet slik at myke trafikanter kanaliseres til gang- og sykkelvegen i stedet for å komme ut på det åpne trafikkareal ved dieselpumpene. Friområdet lengst mot sørøst består i dag av løvskog og dette er tenkt videreført. Opparbeidelsen av utearealene med beplantning, anleggelse av gang- og sykkelveg, oppmerking av veger og parkeringsplasser m.m. bør skje parallelt med utbyggingen av flerbrukshallen. Gjennomføringen av tiltakene i skisseplanen er nødvendige for å få til god adkomst og parkering samtidig som realisering av grønnstrukturen vil skape en attraktiv helhet rundt hallen og sørge for at bygget blir integrert med det øvrige sentrum. 3 20

21 Når det gjelder forholdet til trafikk/parkering, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet, støy, kulturminner, naturmangfoldloven, vassdrag og flom, barn og unge, universell utforming, klima og energi og ROS-analyse, så viser rådmannen til vedlagte planbeskrivelse der disse punkter er nærmere beskrevet. Det er i høringsperioden foretatt mindre endringer i planforslaget der grensen for grøntområdet mellom Esso og flerbrukshallen er gitt en mer lagelig rettlinjet avgrensing. Det er også foretatt en liten justering av gangvegen mellom Esso og skolen. I tillegg er det tegnet inn en byggegrense på 20 m fra senterlinje Rv.7 og en byggegrense på 10 m fra senterlinjenen i atkomstvegen til området. Rådmannens innstilling: rådmannens innstilling legges fram i møtet Vedlegg til sak Regplan_A3_ pdf Reguleringsbestemm elser.pdf Planbeskrivelse.pdf IllustrasjonA3_rev02 F.PDF 21

22 59/13 Flerbrukshall Flå Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om idrettsfaglig forhåndsgodkjenning av flerbrukshall til Kulturdepartementet Tilbud fra Olav Thon av 28. mai 2013 med vedlegg Kostnadsoverslag revidert Dokument i saka: Søknad om idrettsfaglig forhåndsgodkjenning av flerbrukshall til Kulturdepartementet Tilbud fra Olav Thon Kostnadsoverslag revidert Notat fra advokat Marianne H Dragsten om bygging av flerbrukshall i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 63/12 et forprosjekt på flerbrukshall i Flå. Forprosjektet skulle prosjektere en Flerbrukshall i tilknytning til Flå skole med utgangspunkt i skisser utarbeidet av Green Advisers AS samt sørge for idrettsfunksjonell godkjenning i Kulturdepartementet. I forprosjektet skal det også fremforhandles avtale om nødvendig grunn til bygging av flerbrukshallen. Avtaler om dugnad og sponsormidler til bygging samt løpende sponsormidler til drift skal inngås. Det ble satt av kr ,- til forprosjektet. Til bygging av flerbrukshallen er det avsatt ,-. I arbeidet med prosjektering av flerbrukshall ble det i starten jobbet videre med en hall i massiv tre slik skisseforslaget fra Green Advisers AS viste. Etter hvert ble det klart at Olav Thon ville være med på bygging av flerbrukshall i Flå. I møter med Joakim Dørum (Green Advisers AS), Flå kommune og Olav Thon Gruppen ble det etter hvert klart at hallen bør bygges i stål. Olav Thon kom også med et ønske om å utvide grunnflaten på hallen med ca 270 kvm for å få bedre flerbruk. I bruksareal blir økningen på ca 540 kvm. 22

23 Etter anbefaling fra Joakim Dørum ble Arne Vaslag i Siv.ing. Arne Vaslag AS satt til å prosjektere flerbrukshall i stål og jobbe med idrettsfaglig forhåndsgodkjenning. Arne Vaslag ble engasjert av Olav Thon. Den 3. mai var Flå kommune sammen med Arne Vaslag,representanter fra Olav Thon gruppen og representant fra Buskerud Fylkeskommune i Kulturdepartementet for å gå igjennom søknadspapirer for idrettsfaglig godkjenning før innsendelse av søknaden. I møtet kom det mange konstruktive forslag fra saksbehandlerne i Kulturdepartementet. Resultatet av møtet ble finjusterte tegninger med sosiale rom og mingle-arealer, squashhall og andre små endringer. Søknad ble sendt Kulturdepartementet 22. mai. Det har etter at søknaden ble sendt vært kontakt mellom saksbehandler i Kulturdepartementet og Arne Vaslag om små tekniske justeringer. Det er også utarbeidet egen søknad for opprustning av de eksisterende garderobene ved Flå skole. Det har ikke kommet endelig godkjenning pr. 10. juni, men denne antas å foreligge før kommunestyrets behandling av saken. Den 14. mai var Arne Vaslag med flere i Flå på befaring samt for å gi informasjon og få innspill fra fremtidige brukere av hallen. Det ble gjennomført møter med Idrettslaget, håndballgruppa, fotballgruppa, URSUS, representanter fra Flå skole og tillitsvalgte. Offentlige anskaffelser Det ble etter hvert i prosessen klart at Olav Thon ville bygge flerbrukshallen med treningsstudio osv for Flå kommune med et betydelig innslag av gave. Dette ble en utfordring i forhold til regelverket om offentlig anskaffelser da man ikke kan velge å la være å legge ut anbud på Doffin. Flå kommune kontaktet derfor advokat for å finne en løsning som ikke lokket mange tilbydere til å jobbe frem anbud som uansett ikke ville konkurrere med anbudet fra Olav Thon. Det ble derfor valgt å kjøre en såkalt prekvalifisering hvor det tydelig gikk frem at Olav Thon ville bygge hallen slik den er beskrevet for en pris som inneholdt et betydelig gaveelement. Den 28. mai fikk Flå kommune tilbud fra Olav Thon Gruppen på bygging av «nøkkelferdig flerbrukshall» som beskrevet for 5,6 MNOK + spillemidler anslått til 10 MNOK. Hallen er kostnadsberegnet til totalt 26 MNOK + mva. Fristen for prekvalifisering går ut i dag, 10. juni. Det har vært en del interesserte som har ønsket lykke til når de har sett tilbudet fra Olav Thon. Den eneste som ser ut til å bli prekvalifisert til å legge inn anbud er Olav Thon, noe som gjør at tilbudet kan velges innenfor reglene om offentlig anskaffelse. Mva kompensasjon. Flå kommune står som byggherre og vil bli eier av bygget slik at mva-kompensasjon vil bli gitt. Dette er også sjekket ut med revisjon. Reguleringsplan Egen sak 23

24 Festeavtaler Egen sak Sluttrapport forprosjekt Av de avsatte midlene til forprosjektet er det pr. 10 juni kun brukt i overkant av kr ,-. Det vil imidlertid påløpe noen kostnader og egen sluttrapport kommer til behandling senere. Økonomiske konsekvenser: Flå kommune sin kostnad ved bygging av flerbrukshallen er Dette samsvarer med det beløp som tidligere er bevilget. Det er ikke foretatt låneopptak, men det er tatt hensyn til låneopptak med renter og avdrag i budsjett 2013 og handlingsprogram/økonomiplan Driften av flerbrukshallen vil påvirke kommunens driftsresultat. Foreløpig budsjett er satt opp slik: Kostnader: Elektrisitet/fjernvarme kr (erfaringstall) Forsikringer kr (erfaringstall) Renhold mv kr (innhentet tilbud) Inntekter: Leieinntekter Sponsorinntekter kr ( i hovedsak URSUS/squashbane) kr ( avtaler + anslag) Det ser slik ut som om hallen vil gå med positivt resultat selv om det ikke er lagt inn inntekter/kostnader for arrangementer som helt sikkert vil komme inn i hallen som en del av flerbruken. Vurdering: Flå kommune har nå mulighet for å få flerbrukshall med tilhørende treningsstudio, squashbane og store lagerrom / sosiale rom samt oppussing av eksisterende garderobeanlegg ved Flå skole for det beløp som er avsatt til formålet, kr ,-. Målet om å få realisert en flerbrukshall er forankret i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og videreført i planen for Målet om å få realisert en flerbrukshall er også forankret i samfunnsdelen til kommuneplan

25 Etter rådmann sin vurdering må kommunestyret vedta å bygge flerbrukshall med tilleggsareal og treningsstudio som beskrevet. Det er nå mulig å realisere en hall som vil ha stor betydning for idretten i Flå, for ungdommen i Flå, for kulturlivet og for den som ønsker et tilbud om trim og squash. Dette innenfor de rammer som er avsatt. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Flå ber om at arbeidet med bygging av flerbrukshall som beskrevet starter så fort som mulig. 2. Flå kommune foretar et låneopptak med kr ,- i 2013 til bygging av flerbrukshall i tråd med plan. 3. Låneopptak gjøres i den banken som gir de beste betingelsene. Rådmann gis fullmakt til å undertegne låneavtalen. Vedlegg til sak Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Flerbrukshall og treningssenter i Flå kommune Brev Flå Flerbrukshall - Tilbud Olav Thon Kostnadsoverslag revidert

26 60/13 Leie av areal til flerbrukshall Flå Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 26

Sender med dette korrigert møtebok, og ber om at denne erstattes med den som ble sendt over tidligere (e-post av 14.5.13).

Sender med dette korrigert møtebok, og ber om at denne erstattes med den som ble sendt over tidligere (e-post av 14.5.13). Fra: Wibekke-Helén Viken Sendt: 16. mai 2013 14:33 Til: Hallvor Lilleslett; Epost Gol Postmottak Kopi: Tore Ness (ness@interoptik.no); nesstore66@gmail.com; Åge Sandsengen;

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00-11.30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1400 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost Knut.Lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 191/13 11.12.2013 Kommunestyret 127/13 19.12.2013

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 191/13 11.12.2013 Kommunestyret 127/13 19.12.2013 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-048 Arkivsaksnr: 2013/1044-22 Saksbehandler: Sigbjørn Aarnseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 191/13 11.12.2013 Kommunestyret 127/13 19.12.2013 4-048. Bru

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN Side 1 av 12 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 2/16 Teknisk utvalg 17.02.2016 12/16 Teknisk utvalg 20.04.2016 29/16 Kommunestyret 28.04.2016 Saksbehandler: Elin Blütecher

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer