Radiophone / Cassette. Amsterdam TCM 127. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radiophone / Cassette. Amsterdam TCM 127. Bruksanvisning"

Transkript

1 phone / Cassette Amsterdam TCM 127 Bruksanvisning

2 Fjernbetjening RCT 07 (tilleggsutstyr)

3 Innholdsfortegnelse radio, kassett, CD veksler (tilleggsutstyr) Viktige merknader... 5 Sikkerhetsnormer... 5 Generelt... 5 Innvirkning av høyfrekvensenergi... 5 Sikkerhetshenvisninger... 5 Trafikksikkerhet... 5 ering under kjøringen... 5 bruk i kritiske områder... 6 Nødanrop... 6 Montering... 6 Henvisning for tilkobling av en CD-veksler, en forsterker eller den infrarøde fjernbetjeningen... 7 Tilbehør... 7 Nøkkelkort og SIM-kort... 8 Generelt... 8 Det andre nøkkelkortet/sim-kortet... 8 Fremmed nøkkelkort... 8 Å ta apparatet i drift... 8 Ny igangsetting etter spenningsbrudd... 8 Valg av displayspråket... 9 Fjerning av nøkkelkortet/sim-kortet... 9 Å kopiere nøkkelkort/sim-kort... 9 DSC-kopieringsmodus Visning av radiopassdata Optisk signal som tyverisikring Pleie av nøkkelkort/sim-kort Kort bruksanvisning Valg av funksjonstype Audiofunksjon funksjon med RDS AF - Alternativ Frekvens REG-Regional Valg av frekvensbånd Stasjonsavstemming Stasjonssøking / Manuell avstemming med << / >> Direkte frekvensinput Bla i stasjonskjeder (kun FM) Lagring av en stasjon Automatisk lagring av de sterkeste stasjonene med Travelstore Fremhenting av lagrede stasjoner Forandring av stasjonssøkingssensibiliteten Omkobling stereo - mono (kun FM) Trafikkmeldingsmottak med RDS-EON Slå på/av prioriteten for trafikkmeldinger Innstilling av lydstyrken og signaltone for trafikkmeldinger Signaltone Slå av signaltonen Automatisk start av søkeprosessen Kassettfunksjon Innsetting av en kassett Uttak av en kassett Hurtig frem-/tilbakespoling Valg av tittel med S-CPS Sporveksling (Autoreverse) Valg av båndtype Dolby B NR* Å lytte på radio under hurtig båndspoling med RM ( Monitor) Pleiehenvisninger CD-vekslerfunksjon (tilleggsutstyr) Å slå på CD-vekslerfunksjonen Valg av CD og tittel MIX Programmering med DSC Oversikt over grunninnstillinger fra produksjonen med DSC Telephone ENGLSH 3

4 Innholdsfortegnelse telefon funksjon Generelt Nødanrop PIN-kode Innsetting av SIM-kortet / inntasting av PIN-koden SIM-kortet låses opp Førstegangs enkel telefonering GSM-nødanrop Kort anvisning ering Forbindelse til GSM-nettet Omkobling til telefonfunksjon Slå et telefonnummer manuelt med kortvalg fremhenting direkte fra apparatets lager: fremhenting direkte fra SIM-kortets lager: fra telefonkatalogen Ringegjentagelse automatisk manuelt Å motta avslutte/en samtale Samtale venter (annet opprop) Sette på venting/hold Konferansekobling Å ringe med håndsettet (tilleggsutstyr) 38 katalogmeny Hvordan sette inn navn/tekst? Starte registreringen Sette inn bokstaver/tegn Skrive med store og små bokstaver. 40 Flytte registreringsfeltet Tilføying Sletting Finne registrering etter navn Vise eget telefonnummer Sperring av tilgang Sjekke kapasiteten Tilføye en registrering Finne registrering etter posisjon Programmering med DSC Programmering i setup menyen Lydstyrke på ringetonen Lydstyrke for handsfree Lydstyrke for telefonrøret Automatisk samtalemottak Automatisk ringegjentagelse Funksjonsmodus Utvidet meny Ringetonesignal Beskjed signaltone Registrering av telefonnumre Samtalekontroll AOC-parameter (Advice of Charge). 47 Innstilling av gebyrinformasjon Akustisk kontroll PIN-kode Forandring av tilgangskoden Global sletting Ekstern alarm Handsfree kanal TA under en samtale Oversikt over grunninnstillinger fra produksjonen i setup-menyen Programmering i ringemenyen Ringe til mobilsvar Mottatte beskjeder Velge ut en beskjed Lese en beskjed Slette en beskjed Sende en beskjed Nettutvalg Cell Broadcast Samtaleteller Viderekobling av samtaler Sperring av samtaler sperring Faste telefonnumre Lukkede brukergrupper Oversikt over grunninnstillinger fra produksjon i ringemenyen Ordforklaringer Tekniske data

5 Viktige merknader Sikkerhetsnormer Mobiltelefonen er i samsvar med alle anvendbare høyfrekvens sikkerhetsnormer og anbefalinger som er fastlagt av bestemmende myndigheter og organisasjoner (f.eks. VDE normen DIN-0848). Generelt funksjonen til Deres phone er basert på GSM-telefonstandarden. Denne standard ble utviklet til bruk i Europa og andre stater, og brukes mye på verdensbasis. Med phone kan det bygges opp de samme telefonforbindelser som med en vanlig mobiltelefon. Forutsetningen er følgende: et GSM-nett må finnes der De oppholder Dem, og De må ha tilgangsberettigelse i form av et gyldig SIM-kort. Dette SIM-kortet må være skjøvet inn i åpningen (ved behov vennligst les anvisningene under Nøkkelkort og SIMkort ). Innvirkning av høyfrekvensenergi Deres phone er et sende- og mottaksapparat. Den arbeider kun med lite energi innen radiofrekvensområdet. Under bruken blir både frekvensen og ytelsen stadig kontrollert av GSM-systemet. I samfunnet foregår diskusjoner ang. mulige helsemessige innvirkninger som følge av mobiltelefonen. I årevis har forskningen vært opptatt av å finne ut om en slik innvirkning på helsen p.g.a høyfrekvensenegi finnes. Vitenskapsmenn har også undersøkt radioteknologi som brukes ved GSM. Etter gjennomgang av forskningsresultatene, og i overensstemmelse med alle angjeldende sikkerhetsnormer, kan GSM-apparater brukes uten betenkeligheter når det gjelder biologiske virkninger. Hvis Deres phone er bygget inn i bilen på riktig måte, byr den til og med på en ytterligere beskyttelse i forhold til en bærbar mobiltelefon. Dersom De allikevel skulle ha betenkeligheter ang. høyfrekvensenergiens innflytelse, kan De foreta en del ting for å utsette Dem minst mulig for radiobølger. Det hjelper selvfølgelig å begrense taletiden, men især å ta etterfølgende brukshenvisninger til etterretning. Sikkerhetshenvisninger Trafikksikkerhet Trafikksikkerheten er det første bud. Derfor må apparatet alltid brukes slik at De behersker den aktuelle trafikksituasjonen. Husk at man kjører 14m pr. sekund ved en hastighet på 50 km/t. Derfor fraråder vi bruken i kritiske situasjoner. Varselsignaler fra f.eks. politiet og brannvesenet må kunne oppfattes i bilen både på en trygg måte og i rett tid. Under kjøringen bør De derfor lytte til programmet Deres med avpasset lydstyrke. ering under kjøringen Observér lovene og forskriftene ang. bruk av mobiltelefoner i kjøretøy. Vær alltid fullt ut konsentrert under bilkjøringen. Stans på et trygt sted når De ringer. Dersom det er absolutt nødvendig: Som sjåfør i bilen bør De kun føre samtaler med handsfree-funksjonen. Trafikksikkerheten er første bud. ENGLSH Telephone 5

6 bruk i kritiske områder bruken må alltid kobles ut når funksjonen er forbudt, ellers kan den forårsake elektromagnetiske forstyrrelser eller faresituasjoner. Især ved antennenærhet kan telefonbruken føre til forstyrrelser på driften av medisinske apparater som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Vennligst ta kontakt med en lege eller produsenten av det medisinske apparatet dersom De har spørsmål. Men elektromagnetiske forstyrrelser kan oppstå også ved andre elektriske apparater. Slå av telefonen hvis De befinner Dem på områder med økt eksplosjonsfare, f.eks. bensinstasjoner, kjemiske fabrikker, eller steder der sprengninger gjennomføres. Frakobling av telefonfunksjonen: trykk i ca. 2 sek. Displayet viser TELEPHONE OFF. Ny aktivering av telefonfunksjonen: trykk kort. Nødanrop Som enhver annen mobiltelefon arbeider phone med mobilnettet og fastnettet, med radiosignaler og programmerte funksjoner som er foretatt av brukeren. Dermed kan det ikke alltid og under enhver omstendighet gis garanti for en forbindelse. Derfor bør brukeren aldri utelukkende stole på en mobiltelefon eller en lignende radiotelefon hvis han er avhengig av en livsviktig kommunikasjon (f.eks. i medisinske nødstilfeller). grensesnittet for phone kan kun sende eller motta samtaler når det finnes en tilkobling, når den befinner seg i radionettets dekningsområde, og når det finnes tilstrekkelig signalstyrke. Nødanrop er eventuelt ikke mulig på alle mobiltelefonnett, eller kun dersom bestemte nettjenester og/eller visse ytelsesfunksjoner er aktive. Slik informasjon fåes hos den lokale nettoperatøren. Noen nett krever muligens at et gyldig SIMkort er korrekt satt på plass. Dersom spesielle funksjoner (anropssperre, telefonnummersperre, lukket brukergruppe, AOC, systemsperre, tastatursperre osv.) er aktive, må disse muligens først slås av før et nødanrop kan foretas. Vennligst les ytterligere detaljer i foreliggende bruksanvisning, og kontakt Deres lokale nettoperatør. Ved et nødanrop må all nødvendig informasjon oppgis så nøyaktig som mulig. Tenk på at Deres mobiltelefon muligens er det eneste kommunikasjonsmiddel på et ulykkessted. Avslutt telefonsamtalen først på oppfordring. Vennligst les informasjonen under bruk - GSM-nødanrop. Montering Kun fagfolk må installere og vedlikeholde phone i Deres kjøretøy. Feilaktig installering eller vedlikehold kan være farlig, og føre til at garantiordningen bortfaller. Hvis kjøretøyet ikke er tilstrekkelig beskyttet mot høyfrekvenssignaler, kan det oppstå feilfunksjoner ved det elektroniske drivstoffinnsprøytingssystemet, det elektroniske ABS-systemet, og elektroniske hastighetsregulatorer eller andre elektroniske systemer. Det er ikke tillatt å bruke apparatet uten en egnet og utvendig montert GSM- eller kombinasjonsantenne. Monteringen av apparatet og GSM- hhv. kombinasjonsantennen 6

7 må utelukkende foretas av et fagverksted som er autorisert av Bosch. For å ivareta en feilfri funksjon, må plusspolen være tilkoblet via tenningen og permanentpluss. Høyttalerutgangene må ikke være forbundet med jord! Henvisning for tilkobling av en CDveksler, en forsterker eller den infrarøde fjernbetjeningen Ved ugunstige monteringsbetingelser kan det i sjeldne tilfeller oppstå forstyrrelser i telefondriften i forbindelse med de tilkoblede tilbehørsdeler CD-veksler, forsterker og infrarødfjernbetjening. Dette merkes i form av forstyrrelseslyder, forverring av samtalekvaliteten eller brudd på forbindelser. I slike tilfeller vennligst kontrollér kabelleggingen eller henvend Dem til ett av våre autoriserte servicesteder. Tilbehør Bruk utelukkende utstyrs- og reservedeler som er godkjent av Blaupunkt. Følgende Blaupunkt produkter kan brukes med dette apparatet: CD-veksler CDC A06 eller A 072 (direkte). Fjernbetjening Den infrarøde fjernbetjeningen RCT muliggjør betjening av de viktigste funksjonene fra rattet. Betjeningsfunksjonene er beskrevet i de kortfattede anvisningene. Håndsett (telefonrør) Blaupunkt håndsettet gjør det mulig å føre telefonsamtaler etter valg med eller uten handsfree-funksjon. Omkobling fra handsfree til vanlig bruk med telefonrør skjer automatisk så snart telefonrøret løftes av. Advarsel: I telefonrøret befinner det seg en forholdsvis sterk magnet. Hold unna alt som reagerer på magnetisme, som f.eks. disketter, bankkort osv. Viktige data kan bli slettet. Forsterker Alle Blaupunkt-forsterkere. ENGLSH Telephone 7

8 Nøkkelkort og SIM-kort KeyCard Generelt Leveringen inneholder et nøkkelkort. Bilradioen kan også brukes med et ytterligere kopiert nøkkelkort, eller med ett av inntil 30 kopierbare SIM-kort. Følgende bruksmuligheter finnes med et nøkkelkort:, kassett, CD-veksler (tilleggsutstyr), AUX, telefonnødanrop. Med et SIM-kort kan apparatet betjenes fullstendig. SIM-kortet overtar også tyveribeskyttelsesfunksjonene. Ved behov (også ved tap eller beskadigelse) kan nøkkelkortet eller SIM-kortet kjøpes i faghandelen. Det andre nøkkelkortet/sim-kortet Når enda et nøkkelkort eller SIM-kort brukes, blir innstillingene overtatt fra det første nøkkelkortet. På det andre nøkkelkortet kan personlige innstillinger ved etterfølgende funksjoner lagres: Stasjonsknapper, diskant- (treble-) innstilling, bass-, balanse og faderinnstilling, loudness På/Av, TA (beskjedlydstyrke), VOLU- ME FIX. På to nøkkelkort og de to første SIM-kortene lagres den sist innstilte tilstanden, som frekvensbånd, bass/diskant, fader/balanse, stasjonsinnstilling, stasjonstaster og VOLU- ME FIX. Slik finner De Deres valgte grunninnstillinger igjen etter innskyvning av Deres nøkkelkort eller de to første SIM-kortene. Fremmed nøkkelkort Dersom det forsøkes å sette inn et fremmed nøkkelkort i apparatet, vises KEYCARD ERROR i displayet. Vennligst ikke betjen apparatet dersom dette er tilfellet. Etter ca. 8 sekunder slår apparatet seg av. Dersom De prøver å skyve inn et fremmed kort fire ganger etter hverandre, oppstår en ventetid på én time. Dersom De prøver å skyve inn et annerledes kort (f.eks. et telefon- eller kredittkort), vises i ca. 2 sek. CHECK KEYCARD. Ta ut det fremmede kortet og sett inn nøkkel- eller SIM-kortet som apparatet anerkjenner. Å ta apparatet i drift Apparatet slås på (knapp 1 trykkes ned). OBS! Vedlagte nøkkelkort skyves inn i åpningen med kontaktflaten oppover, og kun når korttungen stikker ut. Dersom korttungen er inne og man prøver å skyve nøkkelkortet inn, oppstår fare for ødeleggelser. Apparatet er klart for bruk. Ny igangsetting etter spenningsbrudd Dersom phone frakobles batteriet (f.eks. ved en reparasjon) og deretter tilsluttes igjen, er et kopiert nøkkelkort eller master SIM-kortet nødvendig for igangsetting og reaktivering av det andre kopierte SIM-kortet. 8

9 Valg av displayspråket Fra produksjonssiden blir tekstene i displayet vist på engelsk. Tekstene kan også vises i forskjellige andre språk. Trykk på DSC/OK. Trykk / helt til LANGUAGE vises i displayet Trykk DSC/OK og velg det ønskede språk med << / >>. Trykk DSC/OK og CL etter hverandre. Fjerning av nøkkelkortet/simkortet Trekk aldri ut kortet! Fare for ødeleggelse Først trykkes på kortet mot apparatet. Nøkkel-/SIM-kortet blir satt i uttaksposisjon. Ta ut kortet. Hvis kortet tas ut for første gang, vises LEARN CARD i displayet. Nå kan data kopieres til kortet på en helt enkel måte (se Å kopiere SIM-kortet ). Etter avsluttet prosess og kortfjerning slår apparatet seg av. Å kopiere nøkkelkort/sim-kort Ved første kopieringsprosess kan data kopieres til det andre nøkkelkortet og inntil 30 SIM-kort på en helt enkel måte. Dertil må apparatet være slått på, og nøkkelkortet som er vedlagt apparatet, må være skjøvet inn. Ta ut det første nøkkelkortet, og skyv inn det første SIM-kortet. Displayet viser NAME?. Hvis De ønsker det, kan et navn på 8 tegn settes inn. Vennligst les Hvordan sette inn navn/tekst? Hvis De ønsker å hoppe over denne funksjonen, eller etter å ha satt inn et navn, trykk OK. Det første SIM-kortet er kopiert. Displayet viser TERMINATE? PRESS OK. Nå kan data kopieres til flere kort. For å avslutte kopieringsprosessen trykk OK. Det første kopierte SIM-kortet overtar en spesialfunksjon som master SIM-kort. Ytterligere SIM-kort kan kun kopieres ved hjelp av master SIM-kortet og nøkkelkortet. For å kopiere flere SIM-kort finnes det generelt to muligheter, som er beskrevet nedenfor: a) Å kopiere eller slette nøkkelkort/ SIM-kort via DSC DSC - LEARN CARD Ett nøkkelkort eller inntil 30 SIM-kort kan enten kopieres eller erstattes. Skyv inn det første nøkkelkortet (vedlagt apparatet), og slå på apparatet. Trykk på DSC/OK og velg LEARN CARD med /. Trykk kort på DSC/OK. Displayet viser CHANGE CARD. Ta det første nøkkelkortet ut, og sett inn et nytt kort (nøkkel- eller SIM-kort). Kun når et SIM-kort skyves inn: displayet viser NAME?. Hvis ønskelig, kan De oppgi et navn på maks. 8 tegn. Ved behov vennligst les Hvordan sette inn navn/tekst? Trykk DSC/OK. Tast inn PIN-koden og trykk DSC/ OK. Etter CODE OK viser displayet SIM- CARD 23 ACCEPTED (d.v.s. at det 23. SIM-kortet er blitt kopiert). ENGLSH Telephone 9

10 Nå kan apparatet også brukes med de nye kortene. Maksimalt 2 nøkkelkort og 30 SIM-kort kan kopieres. Dersom et tredje nøkkelkort kopieres, slettes automatisk berettigelsen av nøkkelkortet som ikke ble brukt til kopiering. Når 30 SIM-kort er kopiert, må gamle berettigelser slettes før et nytt SIM-kort kan kopieres. b) Kopiering etter uttak av nøkkelkortet/master SIM-kortet Hvis denne funksjonen er aktivert i DSC-kopieringsmodus, kan flere SIMkort kopieres etter uttaket av nøkkelkortet/master SIM-kortet. Det er fornuftig å bruke denne funksjonen ved kopiering av flere kort etter hverandre (flåtestyring). c) Sletting av SIM-kort berettigelser I DSC-menyen kan berettigelsen av SIM-kort slettes via CARD-LIST. Master SIM-kortet kan kun slettes ved hjelp av et nøkkelkort. DSC-kopieringsmodus Ved hjelp av denne funksjonen kan De velge om De ønsker å kopiere ytterligere SIMkort kun via DSC-menyen, eller om De generelt ønsker å gjøre det etter hvert uttak av nøkkel- eller SIM-kortet. Betjeningsprosessen finnes under Programmering med DSC - LEARN MODE. Visning av radiopassdata Ved hjelp av det utleverte nøkkelkortet kan displayet vise radiopassets data slik som apparatnavn, typenummer (7 6 ) og apparatnummer. Betjeningsprosessen for dette finner De under Programmering med DSC-READ KEY- CARD. Optisk signal som tyverisikring Korttungen blinker Når kjøretøyet er parkert og nøkkelkortet hhv. SIM-kortet er fjernet, blinker korttungen som tegn på tyveribeskyttelse. Følgende forutsetninger må oppfylles: Plusspolen og permanentpluss må være riktig tilkoblet slik det er beskrevet i monteringsveiledning. I DSC-modus må KEYCARD LED ON være satt på. Ved behov vennligst les Programmering med DSC - KEYCARD LED. Å slå av blinkingen Blinkingen kan utkobles når korttungen er satt i lås gjennom trykking. Hvis De generelt ønsker å utkoble blinkefunksjonen, innstilles KEY-CARD LED OFF i DSC-menyen. Pleie av nøkkelkort/sim-kort En feilfri kortfunksjon er garantert når kontaktene er frie for fremmedpartikler. Unngå berøring av kontaktene med hendene. Kortene må ikke lagres i direkte sollys. Vennligst rengjør kortkontaktene ved behov ved hjelp av en vattpinne som er vætet med alkohol. 10

11 Kort bruksanvisning - radio, kassett, CD-veksler (tilleggsutstyr) 1 På/av Lydstyrke Trykk knappen (volumregulator) for å slå på. Et tilhørende nøkkel- eller SIM-kort må være skjøvet inn, eller det må skyves inn i løpet av de første 15 sekunder. Å slå på/av med nøkkelkortet: Når apparatet er slått på med knappen 1, kan det slås på og av igjen ved hjelp av nøkkel- eller SIM-kortet. Forutsetning er at det er satt på MENU under LEARN MODE i DSCmenyen. Merknad: Les absolutt informasjonen under Tyveribeskyttelsessystem nøkkelkort/ SIM-kort. Å slå på/av via tenningen: Hvis apparatet er tilsvarende tilkoblet, kan det slås på og av igjen via kjøretøyets tenning. Etter at tenningen er slått av, minner en dobbel pipetone om at nøkkel- eller SIM-kortet må fjernes før man forlater kjøretøyet. Hvis tenningen slås av under en telefonsamtale, er apparatet fortsatt slått på til telefonsamtalen slutter. Å slå på radioen ved avslått tenning Når tenningen er slått av (kortet er skj-øvet på plass), kan apparatet allikevel fortsatt brukes: Etter den dobbelte pipetonen trykkes knappen. Apparatet slås på. Etter én times spilletid kobler apparatet automatisk fra for å beskytte kjøretøyets batteri. Bruk med tidsinnstiller (timer) for tenningen Dersom tidsinnstilleren for tenningen er aktivert i DSC-modus, slår apparatet seg av tilsvarende senere etter at tenningen er slått av (les dertil Programmering med DSC - IGNITION TIMER ). Regulering av lydstyrken Når knappen vris, kan lydstyrken dermed forandres. Den innstilte verdien vises i displayet. Etter at apparatet er slått på, spiller det med forhåndsinnstilt lydstyrke (VOLU- ME FIX). VOLUME FIX kan forandres (se dertil Programmering med DSC - VOLUME FIX ). Lydstyrken kan også forandres med V- / V+ ved hjelp av fjernbetjeningen (tilleggsutstyr). ENGLSH Telephone 11

12 2 / AUD AUD trykkes én gang: Treble (diskant) og bass innstilles ved hjelp av vippeknappen. treble + treble bass bass + AUD trykkes to ganger: Balansen (venstre/høyre) og fader (foran/bak) innstilles. fader foran fader bak balanse venstre balanse høyre Displayet viser de innstilte verdiene. Den sist foretatte innstillingen lagres automatisk. Å slå av AUD: AUD trykkes en tredje gang. Hvis det ikke foretas en forandring innen 8 sekunder, stanser AUD-innstillingen automatisk. Å slå loudness på/av: AUD trykkes i ca. 1 sek. (Pipetonen høres). Displayet viser kort den valgte tilstanden (ON/OFF). Ytterligere informasjoner: Programmering med DSC - LOUDNESS. 3 SRC (Source = kilde) De kan svitsje mellom funksjonstypene radio, kassett, CD-veksler (tilleggsutstyr) og en ytterligere kilde. Fra telefonmenyen kan det kobles tilbake til den sist brukte kilden. Betingelse: Det må ikke finne sted noen samtaleforbindelse, eller den må ikke være under oppsetting. 4 TA (Traffic Announcement = prioritet for trafikkmeldinger) Når displayet viser TA, spilles kun stasjoner med trafikkmeldinger. Prioritet på/av: TA trykkes. 5 TS / BND For å koble mellom lagringsnivåene/ frekvensbåndene FM, TS (Travelstore), MW og LW. 6 7 Tilleggsfunksjon Travelstore Lagring av de ni sterkeste mottakssendere med Travelstore: Trykk BND inntil det høres en pipetone eller det vises TRAVELSTORE i displayet. Dolby B NR* Med Dolby B NR kan kassetter gjengis optimalt når DOLBY vises i den andre linjen. * Reduseringssystem av støylyder, fremstilt under lisens av Dolby Laboratories. Ordet Dolby og symbolet med et dobbelt D er varemerker fra Dolby Laboratories. Kassettutkast Trykk knappen helt til kassetten skyves utover. Sporveksling Når kassetter spilles, kan de settes på det andre sporet (den andre siden), dertil trykkes knappen kort. 8 Kassettåpning Kassetten skyves inn (side A eller 1 oppover; åpningen til høyre). 12

13 9 Utvalgsknapper funksjon Direkte inntasting av frekvensen En FM (UKW)-frekvens kan direkte tastes inn ved hjelp av utvalgsknappene: Tast først inn 0, og deretter den ønskede frekvensen, begynn med det første sifferet. Det er kun mulig å legge inn én frekvens mellom 87,5 og 108. Komma blir ikke tatt hensyn til ved inntastingen. Input kan stanses med CL, med OK bekreftes inntastingen. Når alle sifrene er satt inn, blir inputen automatisk bekreftet. Lagring av en stasjon I de enkelte områdene kan følgende antall stasjoner lagres med knappene: FM 19 TS (FM-Travelstore) 9 MW 9 LW 9 Lagring - én utvalgsknapp trykkes under radiobruk inntil en pipetone høres. Hvis man ønsker å lagre en stasjon på en tosifret plass, må knappen 1 trykkes kort og den neste knappen innenfor 2 sekunder, inntil det høres en pipetone. Å hente frem en stasjon - innstill et frekvensbånd (i FM velges FM eller TS ), den tilsvarende knappen trykkes. Lagringsplassene 10 til 19 kalles opp ved å trykke kort på 1, og innenfor 2 sekunder det neste sifferet. Kassettbruk I S-CPS (Super-Cassette-Program-Søkeløp) eller hurtig båndspoling kan antall titler som skal hoppes over innstilles eller rettes. CD-vekslerfunksjon (tilleggsutstyr) CD ene 1 til 10 kan velges direkte (0 = CD 10). : AF / # Alternativ Frekvens ved RDS-funksjon. Når AF vises i displayet, søker radioen med RDS automatisk etter en bedre mottaksfrekvens for samme programmet. AF på/av: trykk knappen AF kort. Å slå regionalfunksjonen på/av: AF-knappen trykkes i ca. 2 sekunder (pipetone), i første linjen vises kort REGIONAL ON eller REGIONAL OFF. Når regionalfunksjonen er koblet inn, vises REG til høyre i displayet ; + / 0 Trykk knappen for å starte den direkte frekvensinput. = MIX / * funksjon Omkobling av søkesensibiliteten: Dersom lo lyser, er vanlig sensibilitet valgt. Søkingen stanser kun ved sendinger med godt mottak. Dersom lo ikke lyser, er det innstilt på høy sensibilitet. Søkingen stanser også ved sendinger som ikke har godt mottak. CD-vekslerfunksjon (tilleggsutstyr) MIX CD CD-titler gjengis i tilfeldig rekkefølge. CD-utvalg i tilfeldig rekkefølge. MIX OFF MIX er slått av. Trykk MIX inntil den ønskede funksjonen vises i displayet. Telephone ENGLSH 13

14 > Display funksjon a d e f g h i j k Kassettfunksjon b o p q l m n CD-vekslerfunksjon (tilleggsutstyr) c r s t a) NDR1 NDS - stasjonsnavn b) Side 2 - kassett side 2 c) CD 02 - CD-nummer d) FM - frekvensbånd e) TP - trafikksender (mottas) f) TA - prioritet for trafikkmeldingsstasjoner g) lo - søkesensibilitet h) 19/T9 - viser på hvilken knapp den mottatte stasjonen er lagret (1-19) / Travelstore (1-9) i) - viderekobling er slått på j) - viser at en SMS-bekjed er lagret k) - vises ytterligere når en språkmelding er kommet inn l) - forbindelse til GSM-nett m) - GSM-feltstyrkeindikasjon n) AF - Alternativ Frekvens ved RDS o) DOLBY - Dolby B NR p) MTL - metall eller CrO 2 -kassetter spilles q) RM - Monitor (lytte til radioen ved hurtig båndspoling) r) T: 11 - CD-tittelnummer s) CD-tid (avspilt tid) t) MIX - CD-tittelgjengivelse i tilfeldig rekkefølge? Tyveribeskyttelse kortsystem For å kunne bruke apparatet, må det vedlagte eller et kopiert nøkkelkort hhv. SIM-kort være skjøvet på plass. KeyCard Les absolutt informasjonene under Tyveribeskyttelse kortsystem. Blinkende korttunge Når radioen er slått av og nøkkel- eller SIM-kortet er tatt ut, blinker korttungen som optisk tegn på tyveribeskyttelse dersom de nødvendige innstillingene er gjort. Ytterligere informasjoner: Programmering med DSC. Blinkingen kan slås av med korttungen, når denne går i lås ved trykking. 14

15 @ Vippeknapp funksjon Kassettfunksjon CD-vekslerfunksjon (tilleggsutstyr) / stasjonssøking oppover nedover << / >> trinnvis opp-/nedover (i FM kun når AF er slått av) kun for FM: << / >> blaing i senderkjeder når AF er slått på f.eks.: NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY. hurtig fremspoling hurtig tilbakespoling / tittelvalg (S-CPS) fremover bakover Funksjonen stoppes med eller med motknappen. CD-valg oppover nedover Tittelvalg fremover: trykkes kort. CUE - hurtig fremspoling (hørbart): holdes nedtrykket bakover: trykk to eller flere ganger kort etter hverandre Nystart av tittel: trykk kort. REVIEW - hurtig tilbakespoling (hørbart): holdes nedtrykket. ENGLSH Tilleggsfunksjoner på vippeknappen: Flere innstillingsmuligheter med AUD 2 DSC-MODE C Betingelsen er at den angjeldende funksjonen er aktivert. Telephone 15

16 A ME Apparat: Utelukkende telefonfunksjoner Fjernbetjening B CL (CLEAR - sletting) Brukes for å forlate det aktuelt bearbeidede menypunktet i DSC-modus. De forandrede verdiene tas ikke til følge. DSC-modus forlates når CL trykkes én gang til. Brukes for å avbryte den direkte frekvensinntastingen. I radiofunksjon hentes de lagrede stasjonene frem i stigende rekkefølge. I CD-vekslerfunksjon hentes CD ene frem i stigende rekkefølge. C DSC / OK DSC (Direct Software Control) Med DSC kan programmerbare grunninnstillinger tilpasses. OK Brukes for å lagre en forandret innstilling. DSC hentes opp: trykk kort på knappen. Funksjonen velges ut: / trykkes. Visning av den innstilte verdien: DSC/ OK trykkes. Forandring av verdien: << / >> trykkes. Lagring: trykk OK. Avslutning av DSC: trykk CL. Dersom DSC avsluttes med CL uten at OK ble trykket først, blir de forandrede verdiene ikke lagret. Ytterligere informasjoner: Programmering med DSC. 16

17 Valg av funksjonstype funksjon med RDS ( Data System) Audiofunksjon, kassett, CD-veksler (tilleggsutstyr), ytterligere kilde I audiofunksjon kan med SRC svitsjes mellom radio, kassett og CD-veksler (tilleggsutstyr) eller en ytterligere kilde. Med SRC kobles fra telefonfunksjon til audiofunksjon og den sist innstilte funksjonstypen. funksjon har høyeste prioritet, derfor kan det kun kobles til audiofunksjon når ingen samtaleforbindelse finner sted eller er i ferd med å settes opp. SRC trykkes så ofte inntil funksjonen til den ønskede brukstypen vises. Kassett-/CD-vekslerfunksjon kan kun velges når en kassett/et CD-magasin er satt inn. Dersom et magasin uten CDer er lagt inn, vises NO CD i displayet. En ytterligere kilde kan kun velges når ingen Blaupunkt CD-veksler er tilkoblet. I DSC-menyen må AUXILIARY SOURCE ON innstilles. Med Data System får De en bedre hørekomfort på FM. Flere og flere radioselskaper sender RDSinformasjoner i tillegg til programmene. Så snart et stasjonsprogram er identifisert, vises stasjonens korttegn eller muligens regionalkjennetegnet i displayet, f.eks. NDR1 NDS (Niedersachsen). Med RDS blir stasjonsknappene til programknapper. Nå vet De helt nøyaktig hvilket program som mottas, og De kan dermed velge Deres ønskede program helt målrettet. RDS har flere fordeler: AF - Alternativ Frekvens Funksjonen AF (Alternativ Frekvens) sørger for at den best mulige mottaksfrekvens til det valgte programmet innstilles automatisk. Funksjonen er innkoblet når AF lyser i displayet. Å slå AF på/av: AF/# trykkes kort. gjengivelsen kan gjøres stum i kort tid mens søkeprosessen etter det beste mottaksprogrammet pågår. Dersom SEARCH vises i displayet når apparatet slås på, eller når en lagret frekvens kalles opp, leter apparatet automatisk etter en alternativ frekvens. SEARCH slukker når en alternativ frekvens er funnet, eller etter at frekvensbåndet er gjennomsøkt. Dersom mottak av programmet ikke er tilfredsstillende, velg et annet program. REG-Regional Noen av radioselskapenes programmer blir til visse tider delt opp i regionalprogrammer. Slik betjener for eksempel NDR s 1. program områder i de nordlige fylkene Schleswig- Holstein, Hamburg og Niedersachsen, og sender tidvis ut regionalprogrammer med forskjellig innhold. Hvis De mottar et regionalprogram, og ønsker fortsatt å høre på, innstilles REGIONAL ON. Dertil trykkes AF/# i ca. 1 sekund inntil det vises REGIONAL ON i første linjen. Når regionalfunksjonen er slått på, erstattes AF med REG i displayet. Når De kjører ut av mottaksområdet til regionalprogrammet, eller De ønsker hele RDS-servicen, kobles til REGIONAL OFF. Trykk AF/# i ca. 1 sekund inntil det vises REGIONAL OFF. ENGLSH Telephone 17

18 Valg av frekvensbånd Det kan velges mellom frekvensbåndene UKW (FM) 87,5-108 MHz, MW khz og LW khz. Velg frekvensbåndet ved hjelp av BND, trykk kort evt. tilsvarende ofte. Stasjonsavstemming Stasjonssøking / / trykkes, og bilradioen søker automatisk etter den neste stasjonen. Hvis / enten opp- eller nedover holdes trykket (også med fjernbetjeningen), foregår søkingen hurtig frem- eller bakover. Stasjonssøking oppover nedover << / >> trinnvis opp-/nedover (i FM kun når AF er slått av). Manuell avstemming med << / >> Det kan foretas en manuell avstemming. Forutsetning: AF er slått av (symbolene AF hhv. REG lyser ikke i displayet). Ved behov slås denne funksjonen av: trykk AF/#. Gjennomføring av manuell avstemming: << / >> trykkes, frekvenser forandrer seg trinnvis opp-/eller nedover. Hvis vippeknappen << / >> holdes trykket til høyre eller venstre skjer en hurtig frekvensgjennomgang. Direkte frekvensinput I FM- og FMT-nivået kan frekvensen settes direkte inn. Start den direkte input med: 0 trykkes. Sett inn frekvensen, og begynn med det første sifferet. Et komma er ikke nødvendig. Slettes med CL, med OK bekreftes registreringen. Bla i stasjonskjeder (kun FM) Med << / >> kalles opp stasjoner i mottaksområdet. Hvis flere programmer i stasjonskjeden kan mottas, kan De bla i stasjonskjeden med >> (forover) eller med << (bakover), f.eks. NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY. Forutsetningen er at disse stasjonene er blitt mottatt minst én gang, og at AF er aktiv (lyser i displayet). I tillegg startes f.eks. Travelstore: Trykk BND i 2 sekunder; en frekvensgjennomgang foretas. Hvis AF ikke lyser: Trykk AF/#. Forutsetningene for et stasjonsvalg med << / >> er oppfylt. 18

19 Lagring av en stasjon Følgende antall stasjoner kan lagres i de enkelte områdene ved hjelp av utvalgsknappene: FM 19 TS (FM-Travelstore) 9 MW 9 LW 9 Velg frekvensbåndet ved hjelp av BND. Innstill en stasjon med vippeknappen (automatisk / eller manuelt << / >>). Trykk den ønskede utvalgsknappen i ca. 1 sekund inntil en pipetone høres. Hvis stasjonen skal lagres på et tosifret sted, trykk knappen 1 kort, og den andre knappen innen 2 sekunder inntil pipetonen høres. Nå er stasjonen lagret. Displayet viser hvilken knapp som ble trykket. Merknad: Hvis De prøver å innstille en allerede lagret stasjon, vises sifferet til den tilsvarende utvalgsknappen kort og lagringsnivået blinker, dersom man befinner seg på samme lagringsnivået. Automatisk lagring av de sterkeste stasjonene med Travelstore Fra Deres aktuelle mottaksområde kan de ni sterkeste FM-stasjonene automatisk lagres sortert etter feltstyrke. Spesielt nyttig er denne funksjonen når man er på reise. trykk BND/TS i 2 sekunder. Displayet viser et blinkende TRAVEL- STORE. Nå blir de ni sterkeste FM-stasjonene automatisk lagret i lagringsnivået FMT (UKW- Travelstore). Når prosessen er avsluttet, blir den sterkeste stasjonen innstilt på utvalgsknappen 1. Ved behov kan stasjoner også lagres manuelt på Travelstore-nivået (se Lagring av stasjoner ). Fremhenting av lagrede stasjoner Lagrede stasjoner kan på nytt hentes frem ved trykking på knappen. BND/TS trykkes inntil displayet viser det ønskede området. Trykk kort på den angjeldende utvalgsknappen. Dersom en stasjon med en tosifret lagringsplass hentes frem (f.eks. lagringsplass 19), må først 1 og innenfor 2 sekunder 9 trykkes. Forandring av stasjonssøkingssensibiliteten Følsomheten til den automatiske stasjonssøkingen kan forandres. Hvis lo vises, søkes kun etter stasjoner med godt mottak. Hvis lo slås av, søkes også etter stasjoner med mindre godt mottak: * trykkes. Sensibilitetsgraden kan varieres for hvert trinn (les dertil Programmering med DSC - DX-/LO-LEVEL ). Omkobling stereo - mono (kun FM) Når apparatet slås på, gjengis programmer automatisk i stereo. Når mottaket er dårlig, kobler apparatet til monogjengivelse med glidende overgang. ENGLSH Telephone 19

20 Trafikkmeldingsmottak med RDS-EON Med EON forstås at stasjonsinformasjoner innenfor én og samme senderkjede utveksles. Mange FM-programmer sender regelmessig aktuelle trafikkmeldinger for sitt sendeområde. Programmer med trafikkmeldinger sender ut et gjenkjennelsessignal som oppfattes av Deres bilradio. Når et slikt signal oppfattes, vises TP (Traffic Program - Trafikkmeldingsprogram) i displayet. I tillegg finnes det stasjonsprogrammer som ikke selv sender ut trafikkmeldinger, men som ved hjelp av RDS-EON tilbyr muligheten å motta trafikkmeldingene fra et trafikkmeldingsprogram innenfor samme sendekjede. I displayet må TA lyse for å aktivere prioriteten for trafikkmeldinger til en slik sender (f.eks. NRD 3). Når så en trafikkmelding sendes ut, kobles automatisk til trafikkmeldingsprogrammet (i dette tilfellet NDR 2). Så følger trafikkmeldingsbeskjeden, deretter kobles tilbake til programmet som man først lyttet på (NDR 3). 20 Slå på/av prioriteten for trafikkmeldinger I displayet lyser TA når prioriteten for trafikkmeldinger er innkoblet. Å slå prioriteten på/av: Trykk TA Dersom De trykker TA under en trafikkmelding, blir prioriteten for alle funksjonstyper avbrutt utelukkende for denne ene meldingen. Deretter kobler apparatet tilbake til den tidligere tilstanden. Prioriteten til alle etterfølgende trafikkmeldinger opprettholdes. Diverse knapper har ingen funksjon under en trafikkmelding. Innstilling av lydstyrken og signaltone for trafikkmeldinger Lydstyrken forhåndsinnstilles i produksjonen. De kan dog forandre innstillingen ved hjelp av DSC (se Programmering med DSC - TA VOLUME ). Signaltone Når trafikkmeldingsprogrammet er aktivert ( TA i displayet), høres en signaltone etter ca. 30 sekunder dersom sendingsområdet til det innstilte trafikkmeldingsprogrammet forlates. Hvis De velger en stasjonsknapp hvor en sender uten TP-signal er lagret, høres også en signaltone. Slå av signaltonen a) Gå til en annen sender med trafikkmeldinger: trykk vippeknappen, eller trykk på en stasjonstast med et lagret trafikkmeldingsprogram eller b) Slå av trafikkmeldingsprioriteten: trykk TA. I displayet forsvinner skriften TA. Automatisk start av søkeprosessen (Kassett- og CD-vekslerfunksjon) Når De lytter til en kassett eller CD og forlater sendeområdet til det innstilte trafikkmeldingsprogrammet, leter bilradioen automatisk frem til et nytt trafikkmeldingsprogram.

21 Kassettfunksjon Anlegget må være slått på. Så snart en kassett skyves inn, skjer en automatisk omkobling til kassettgjengivelse. En kassettgjengivelse finner ikke sted, a) så lenge det finnes en telefonforbindelse, eller den settes opp, eller b) så lenge en trafikkmelding med høyere prioritet foregår. Innsetting av en kassett Apparatet slås på. Kassetten skyves innover. Kassetten trekkes automatisk inn og side A eller 1 gjengis. Displayet viser kassettfunksjonene. Kassetten skyves inn med side A eller 1 oppover og den åpne siden til høyre. Uttak av en kassett trykkes i ca. 2 sekunder. Kassetten skyves utover. Hurtig frem-/tilbakespoling Fjernbetjening hurtig fremspoling hurtig tilbakespoling Ved hjelp av fjernbetjeningen startes en hurtig frem-/tilbakespoling, når / holdes nedtrykket i mer enn 1 sekund. / Valg av tittel (S-CPS), også mulig med fjernbetjeningen. fremover bakover. Funksjonen stanses med. Valg av tittel med S-CPS (Super-Cassette-Programme-Søking) Brukes for å gjenta eller hoppe over en kassettittel med (fremover) / (bakover). Det kan hoppes over inntil 99 titler, dertil trykkes vippeknappen tilsvarende ofte. Displayet viser antall titler som hoppes over. Korrektur med motknappen. Ved hurtig båndspoling kan ved hjelp av utvalgsknappene inntil 9 titler som skal hoppes over innstilles eller korrigeres. Øyeblikkelig stopp med. S-CPS-betingelse: Det må være en pause på minst 3 sekunder mellom titlene. Sporveksling (Autoreverse) Omkobling av løperetningen under avspilling: trykkes. Når båndet har nådd slutten, svitsjer apparatet automatisk til det andre sporet. I displayet vises SIDE 1 hhv. SIDE 2. Merknad: Når kassettene er tungkjørte kan det hende at omkobling til det andre sporet skjer av seg selv. Kontrollér i såfall båndviklingen. Ofte kan det hjelpe å spole over på en annen kassett. ENGLSH Telephone 21

22 Valg av båndtype Gjenkjenning av båndtypene jernoksyd, kromoksyd eller metall, og omkoblingen skjer automatisk. Ved gjengivelsen av metall- eller CrO 2 -kassetter lyser MTL i displayet. Dolby B NR* Med dette apparatet kan kassetter spilles som er blitt tatt opp med Dolby B NR* eller uten redusering av støylyder. Kassetter som ble tatt opp med Dolby NR*, skiller seg ut p.g.a. vesentlig mindre båndsus samt en tilsvarende stor dynamikk. I displayet lyser DOLBY når Dolby B NR er slått på. Å slå på og av: Trykk. * Reduseringssystemet for støylyder er fremstilt under lisens av Dolby Laboratories. Ordet Dolby og symbolet med dobbel-d er varemerke av Dolby Laboratories. Å lytte på radio under hurtig båndspoling med RM ( Monitor) Under hurtig båndspoling kan De høre radiogjengivelser i stedet for den vanlige stumkoblingen (også ved S-CPS). I DSC-modus må dertil RAD. MONITOR ON være innstilt. Ved behov leses Programmering med DSC - RAD.MONITOR. Pleiehenvisninger I bilen bør kun båndkassetter av type C60/ C90 brukes. Beskytt kassettene mot forurensninger, støv og varme på over 50 Celsius. Kalde kassetter bør bli varmere før avspillingen, slik at uregelmessigheter ved båndavspilling unngås. Etter ca. 100 brukstimer kan spole- og lydforstyrrelser opptre som følge av støv på gummitrykkrullen eller på lydhodet. Ved vanlig forurensning kan kassettspilleren renses ved hjelp av en rengjøringskassett, ved sterkere forurensninger brukes en vattpinne som er vætet med alkohol. Et hardt verktøy må aldri brukes. 22

23 CD-vekslerfunksjon (tilleggsutstyr) Med dette apparatet kan CD-gjengivelser styres på en komfortabel måte via en Blaupunkt CD-veksler CDC A06 eller A 072 (direkte) og CDC-A 05 /-F 05 / A 071 (via en adapter). Slike CD-vekslere er ikke del av leveringen, men kan kjøpes i faghandelen. Merknad: Det må kun brukes vanlige runde CD er med en diameter på 12 cm som fås i handelen. CD er med en diameter på 8 cm, eller CD er som har konturen f.eks. til en sommerfugl eller et ølglass er ikke egnet for avspilling. Det består akutt ødeleggelsesfare for CD en og drivverket. Det kan ikke overtas noen garanti for skader som er oppstått p.g.a. uegnede CD er. Å slå på CD-vekslerfunksjonen Et magasin med minst én CD må være skjøvet inn. Lydkildene omkobles med SRC: SRC trykkes inntil CD-veksler funksjonen vises i displayet. Valg av CD og tittel Fjernbetjening Valg av CD oppover nedover Direkte CD-valg med 12-siffertastaturet. Med fjernbetjeningen skjer CD-valget oppover ved trykking av ME-knappen. Valg av titler er også mulig med fjernbetjeningen. oppover: trykkes kort CUE - hurtig fremspoling (hørbart): holdes nedtrykket. nedover: trykk to eller flere ganger kort etter hverandre Nystart av tittelen: trykk kort. REVIEW - hurtig tilbakespoling (hørbart): holdes nedtrykket. Med fjernbetjeningen kan titler velges oppover eller nedover med /. MIX CD-titler kan gjengis i en tilfeldig rekkefølge. Hvis MIX lyser i displayet, blir alle titlene på CD en gjengitt i en tilfeldig rekkefølge. Deretter bli den neste CD en valgt og avspilt i tilfeldig rekkefølge. Å slå MIX på/av: MIX/ trykkes kort. * ENGLSH Telephone 23

24 Programmering med DSC, Kassett, CD-veksler (tilleggsutstyr) Ved hjelp av DSC (Direct Software Control) byr bilradioen på muligheten å tilpasse noen innstillinger og funksjoner etter Deres behov, og å lagre disse forandringer. Start DSC Apparatet forhåndsinnstilles ved produksjon. Nedenfor finner De en oversikt over produksjonsmessige grunninnstillinger slik at disse grunninnstillingene når som helst kan finnes tilbake til. Dersom De ønsker å forandre en programmering, trykk DSC/OK. Utvalg: Med vippeknappen / velges menypunktet som skal forandres, dette bekreftes med OK. OFF Av << >> ON På Forandre: Med << / >> forandres den viste innstillingen. Avbryte: trykk CL, den nye innstillingen lagres ikke. Lagre: trykk DSC/OK. Avslutte DSC: trykk CL. 24 For To quit å avslutte DSC (from DSC any (uansett menu fra item): hvilket Press menypunkt): CL trykk CL.

25 Programmeringen av viktige DSC-menypunkter kan kun forandres dersom De først oppgir tilgangskoden (les DSC-menypunktet CHANGE ACCESSCODE ). / velg funksjon << / >> innstilling av verdien LOUDNESS Lydstyrketilpasning av de lave, dype tonene for menneskets hørsel. LOUD 1 - mindre økning LOUD 6 - største økning MASTER RESET (GLOBAL TILBAKESETTING) Dette menypunkt vises utelukkende når et nøkkelkort er skjøvet på plass. OBS! Ved hjelp av denne funksjonen blir alle innstillinger som ble forandret i DSC-menyen inklusive telefonmenyen satt tilbake til de innstillinger som ble utført i produksjonen. Alle kopierte nøkkelkort og SIMkort slettes, utenom nøkkelkortet som befinner seg i apparatet. Hvis dette menypunktet velges, etterlyses tilgangskoden etter inntasting av OK. Tilgangskoden tastes inn, trykk OK. Displayet viser MASTER RE- SET?. Denne prosessen kan avbrytes med CL, med OK blir produksjonsinnstillingen brukt. CHANGE ACCESSCODE (FORANDRING AV TILGANGSKODEN) Tilgangen til viktige DSC-menypunkter sikres ved hjelp av tilgangskoden (også telefonfunksjonen). Fra produksjonssiden er denne koden satt til Dersom det består behov for forandringer, må den ønskede, nye koden absolutt huskes! Tast inn den gamle koden ( 0000 ) og trykk OK. Tast inn den nye koden, trykk OK. Legg inn den nye koden én gang til, trykk OK. IGNITION TIMER (TIDSINNSTILLER FOR TENNINGEN) Herved kan man oppnå at apparatet spiller videre inntil maks. 90 minutter etter at tenningen er slått av. 0 = tidsinnstiller for tenningen er slått av. AUXILIARY SOURCE (YTTERLIGERE KILDE) Menypunktet vises ikke dersom en CD-veksler (A 05 eller A 06) er tilkoblet. Dette er satt på SOURCE OFF fra produksjonssiden. Dersom et eksternt apparat er tilkoblet via AUXILIARY SOUR- CE, må SOURCE ON være slått på. VARIOCOLOUR Brukes som trinnvis fargetilpassing til apparatbelysningen i forhold til instrumentpanelet. grønn...rød '' ENGLSH Telephone 25

26 KEY TONE (KNAPPETONER) Etter en kort trykking på knappen kan en bekreftelsestone høres. Lydstyrken kan innstilles fra 0-9 (0 = Av). BEEP (PIPETONE) En bekreftelsestone for funksjoner som krever trykking av knappen i lengre enn 1 sekund. Lydstyrken kan innstilles fra 0-9 (0 = Av). MUSIC/SPEECH (MUSIKK/SPRÅK) I fremtiden kommer diverse RDSradioselskaper til å skille mellom musikk- og språksendinger. Klanginnstillinger for språksendinger kan foretas fra LEVEL 0 4. LEVEL 0: Musikk/språk er slått av. LEVEL 1: lineært (ingen bass, diskant, lydstyrkeøkning/-senkning). 26 LEVEL 2-4: Forskjellige innstillinger ved avslått loudness av lydstyrke, bass, diskant. Prøv ut hvilken innstilling De liker best. RAD. MONITOR ( Monitor) Denne muliggjør å lytte til radioen mens hurtig båndspoling i kassettfunksjonen pågår. Monitor slås på/av: << / >> trykkes. Ved kassettfunksjon lyser RM i displayet hvis det er aktivert. Under hurtig båndspoling kan radiosendinger lyttes til. KEYCARD LED (NØKKELKORT LED) Det kan velges mellom LED ON eller LED OFF. Ved LED ON (På) blinker nøkkelkorttungen som en ytterligere sikkerhet når apparatet er slått av og nøkkelkortet er fjernet. LANGUAGE (SPRÅK) Tekstene i displayet kan vises i forskjellige språk. Dersom AUTOMATIC velges, er språket som vises i displayet engelsk når nøkkelkortet er skjøvet inn. Ved bruk av SIM-kort retter språket i displayet seg etter SIM-kortet. LEARN MODE (KOPIERINGSMODUS) Med denne funksjonen kan De velge om De ønsker å kopiere ytterligere kort kun via DSC-menyen, eller i tillegg generelt også hver gang når nøkkelkortet eller master SIM-kortet har blitt tatt ut. MENU Kortenes kopiering er kun mulig via DSC. MENU PLUS en ytterligere mulighet for kopiering av kort: Nøkkelkortet eller master SIM-kortet tas ut, og kortet som skal kopieres skyves inn i løpet av 15 sekunder. Kopieringsprosessen kan fortsettes med andre kort.

27 EXTENDED MENU (UTVIDET MENY) Med denne funksjonen er det mulig å blende ut de etterfølgende menypunktene ved hjelp av << / >>, fordi disse sjeldent forandres. Herved blir menyen mer oversiktlig. OFF menypunktene blendes ut ON alle menypunktene kan kalles opp. CARD LIST (LISTE OVER KORTENE) En liste av alle tillatte SIM-kort kan vises. Ved behov kan de enkelte tillatelsene slettes. Sletting av master-sim er kun mulig med nøkkelkortet. OBS! Hvis en tillatelse slettes, kan apparatet ikke lengre betjenes med dette kortet. Etter OK må tilgangskoden tastes inn, og bekreftes med OK. Registreringene kan kalles opp med /. Etter OK viser displayet CLEAR?. Med << / >> kan det nå velges mellom CLEAR? og NAME? (forandring). Med CL avbrytes prosessen, med OK bekreftes prosessen. Dersom navn ønskes lagt inn/ forandret, vennligst les katalogmeny - tilføye en registering ). Kortet som befinner seg i apparatet, kan ikke slettes. READ KEYCARD (LESING AV NØKKELKORTET) Dette menypunktet vises utelukkende når et nøkkelkort er skjøvet inn. Nøkkelkortets data kan sorteres ut. Med det utleverte nøkkelkortet vises apparatdata som navn, typenr. (76 ) og apparatnummer. Dersom kortet tas ut under leseprosessen, vises CHANGE CARD i displayet. Nøkkelkort i et ønsket antall kan også sorteres ut av andre apparater. Bortsett fra apparatets utkobling, kan det ikke betjenes. Så snart et nøkkelkort som gjenkjennes av apparatet er skjøvet inn, kan det med OK kobles tilbake til radiofunksjon. LEARN CARD (KOPIERING AV KORTET) Man kan kopiere et annet nøkkelkort og inntil 30 SIM-kort. Les henvisningene under Nøkkelkort og SIM-kort - Å kopiere nøkkel-/sim-kort. USER MODE (FUNKSJONSMODUS) Følgende funksjonstyper kan velges i mellom: RADIO ONLY PHONE ONLY STANDARD (alle funksjonstyper kan velges). En forandring blir først utført når menyen forlates. Telephone ENGLSH 27

28 LO-LEVEL SENSITIVITY (SENSIBILITET LO-NIVÅ) Søkesensibiliteten innstilles for nærmottak LO-LEVEL 1 ytterst sensibelt LO-LEVEL 3 normalt sensibelt DX-LEVEL SENSITIVITY (SENSIBILITET DX-NIVÅ) Søkesensibiliteten innstilles for fjernmottak DX-LEVEL 1 ytterst sensibelt DX-LEVEL 3 normalt sensibelt VOLUME FIX Muliggjør innstilling av lydstyrken ved innkobling. Med << / >> innstilles den ønskede innkoblingslydstyrken. Dersom LEVEL +00 innstilles, får man den sist innstilte lydstyrken når apparatet slås på igjen. TA VOLUME Lydstyrken for trafikkmeldinger og varseltone kan innstilles. Trafikkmeldingen høres med denne lydstyrken hvis den innstilte lydstyrken er lavere. Dersom den innstilte lydstyrken er høyere enn TA VOLUME, gjengis trafikkmelding noe høyere. DSC-programmeringen avsluttes/innstillingen lagres: trykk DSC/OK. Oversikt over grunninnstillinger fra produksjonen med DSC LOUDNESS LEVEL 3 CHANGE ACCESSCODE 0000 IGNITION TIMER 00 min AUXILIARY SOURCE SOURCE OFF VARIOCOLOUR green KEY TONE VOLUME 0 BEEP 4 MUSIC/SPEECH LEVEL 0 RAD. MONITOR OFF KEYCARD LED LED ON LANGUAGE AUTOMATIC LEARN MODE MENU PLUS* EXTENDED MENU ON CARD LIST - READ KEYCARD - LEARN CARD - USER MODE STANDARD SENSITIVITY LO-LEVEL 1 DX-LEVEL 1 VOLUME FIX LEVEL +20 TA VOLUME LEVEL +30 * MENU PLUS = grunninnstilling etter kopiering av det første SIM-kortet tilbakesettes til MENU. 28

29 funksjon 29 Telephone ENGLSH DEUTSCH

30 funksjon Generelt Med phone kan det bygges opp de samme telefonforbindelser som med en vanlig mobiltelefon. Forutsetning er: et GSM-nett må finnes der De oppholder Dem, og De har tilgangsberettigelse i form av et gyldig SIM-kort. Dette SIM-kortet må være skjøvet inn (ved behov vennligst les Nøkkelkort og SIM-kort ). Nødanrop Nødanropsnummeret på GSM-nettet er 112 som gjelder for hele verden. Et nødanrop med dette nummer kan også foretas uten SIM- eller nøkkelkort. Les dertil informasjonene under funksjon - GSM-nødanrop. PIN-kode (personlig identifikasjonstall) Vanligvis blir SIM-kortet først frikoblet for telefonering etter inntasting av et personlig identifikasjonstall (PIN-kode). Denne PINkoden blir opplyst når SIM-kortet kjøpes. PIN-koden kan forandres, eller den kan også slås av. Les dertil Programmering med DSC - PIN CODE. Innsetting av SIM-kortet / inntasting av PIN-koden Apparatet slås på. Når korttungen er ute, skyves SIM-kortet med kontaktflaten oppover inn i utsparingen. Displayet viser ENTER PIN. Tast inn PIN-koden på 12-siffertastaturet, start med den første posisjonen. Trykk OK eller #. Etter riktig inntasting viser displayet CODE OK, deretter vises det sist valgte displaybildet. Dersom man taster inn en feil kode, viser displayet WRONG PIN-CODE og deretter ENTER PIN. Etter å ha tastet inn feil kode tre ganger etter hverandre, kan en ny inntasting først foretas etter opplåsing med PUK-koden. SIM-kortet låses opp Med opplåsingskoden (PUK) kan SIM-kortet på nytt gjøres klart til bruk. Displayet viser ENTER PUK. Bekreft inntastingen med OK. Tast nå inn en ny PIN-kode. OBS! Den nye PIN-koden må absolutt huskes! Bekreft med OK og gjenta inntastingen. 30

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305889

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305889 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

Opel Astra Infotainment System

Opel Astra Infotainment System Opel Astra Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Stemmegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver Chicago IVDM-7002 Bruksanvisning www.blaupunkt.com Fjernkontroll generelle funksjoner 2 31 1 2 29 6 8 27 25 10 11 12 13 15 23 18 Fjernkontroll generelle

Detaljer

PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning

PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning PPF 685 PPF 695 Bruksanvisning Kjære kunde, Ved kjøp av dette apparatet, har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Dette apparatet tilfredsstiller de mest varierte krav til privat bruk eller i din kontor-

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 36 AUX-inngang... 41 USB-kontakt... 43 Bluetooth musikk... 46 Navigering... 52 Stemmegjenkjenning...

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPEL ZAFIRA. Infotainment System

OPEL ZAFIRA. Infotainment System OPEL ZAFIRA Infotainment System Innhold Berør og koble til... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefonportal... 119 Berør og koble til Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

ST60 *A5B00075146269* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A109-1-5219. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

ST60 *A5B00075146269* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A109-1-5219. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971

Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO

KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort.

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer